ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ76 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 05/11/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κοζάνη, 05/11/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 56006/2268 Σχετ.: Ταχ. /νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Προς : Αποδέκτες Π ΚΟΖΑΝΗ Πληροφορίες : Σ. όντσιος Τηλέφωνο : Fax : Ιστοσελίδα : Κοιν. : ΘΕΜΑ : Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909/ ), για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Σ.Σ. Αγχιάλου Νεοχωρούδας του. Ωραιοκάστρου, στο Ν. Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. To N. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / ) «Εναρµόνιση του Ν 1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3010/2002 & Ν. 4014/ Τον Ν 2939 / 2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και 'άλλων Πρoϊόvτων (Ε.Ο.Ε. Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 179 Α,/ ). 3. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α / ). 4. Την ΚΥΑ Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης». 5. Την ΚΥΑ /97 (ΦΕΚ 1016Β/ ) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 6. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ / της Γενικής /νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων: Συλλογή Μεταφορά Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων. [1/19]

2 7. Την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ / της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε, µε θέµα «ιευκρινήσεις σχετικά µε την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιµοποιηµένων ελαστικών οχηµάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιµοποιηµένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001». 8. Το µε Π.. 117/ (ΦΕΚ 82Α / ) «Μέτρα όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» και 2002/96 «σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/ ). 9. Το Π.. 109/ (ΦΕΚ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση τους». 10. Το Π.. 116/ (ΦΕΚ 81/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτικών µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής τους», του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000». 11. Το Π.. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/ ). 12. Την αριθ /1757/Ε103/ (ΦΕΚ 1312 τ.β/ ) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 13. Το µε Α.Π /1750/2004/ έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους προς την /νση Περ/κου Σχεδιασµού της Γενικής /νσης Περ/ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. 14. Το µε Α.Π /2969/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ Ε µε θέµα «ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού. 15. Την από υπ αριθµ. Πρωτ /1619 απόφαση του Γ.Ε..Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σχετικά µε την διαχείριση των ΑΗΗΕ. 16. Την µε Α.Π. οικ /4345/ Εγκύκλιο του Τµήµατος ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού της Γενικής /νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. 17. Την µε Α.Π. οικ / Εγκύκλιο αριθ. 16 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «ιευκρινίσεις σχετικά µε κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (Α Α: ΦΡ5). 18. Την µε Α.Π. οικ / Εγκύκλιο αριθ. 21 του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: «Άδειες συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων» (Α Α: 45ΨΠ0-ΕΝ6). 19. Το εγκεκριµένο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Απορριµµάτων σε Επίπεδο Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε την υπ αριθµ. 19/ /Περιφερειακό Συµβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας. 20. Το εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο ιαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΠΕΣ Α) υτικής Μακεδονίας µε την υπ αριθ /2566/ Απόφαση Γ.Γ.Π..Μ. 21. Την αριθ / Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/ ). 22. Την µε Α.Π /3165/ Απόφαση της Γ.Γ.Α..Η..Μ. µε θέµα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας στον Προϊστάµενο Γενικής ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταµένους των ιευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου, καθώς και στους Προϊσταµένους Τµηµάτων αυτών της Γενικής ιεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1996/τ. Β / ). 23. Την από (Α.Π /2268/ ) αίτηση της εταιρείας «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» προς την Υπηρεσία µας, µε συνηµµένα δύο (2) πανοµοιότυπα τεύχη µελέτης οργάνωσης και λειτουργίας συστήµατος συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων για τη δραστηριότητα του θέµατος. [2/19]

3 Αποφασίζουµε Χορηγούµε άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), για την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Σ.Σ. Αγχιάλου Νεοχωρούδας του. Ωραιοκάστρου, στο Ν. Θεσσαλονίκης, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 1. Γενικοί όροι απόφασης 1.1. Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.- όπως αυτός ισχύει µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις του), µε ονοµατολογία αναφοράς ως ακολούθως : Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, 01 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ απόβλητα από φυσική και χηµική επεξεργασία ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη υπολείµµατα και άλλα απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών εκτός εκείνων που αναφέρονται στα σηµεία και απόβλητα από την κοπή και το πριόνισµα πέτρας εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, 4 4 4, σκόνη 4 02 Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα οπό γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκοµία, θήρα και αλιεία απόβλητα ιστών φυτών απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) απόβλητα µέταλλα [3/19]

4 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών, βρωσίµων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύµης και εκχυλισµάτων ζύµης, προπαρασκευή και ζύµωση µελάσσας υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης Λάσπη Μ χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση σακχαροτεύτλων λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής Λάσπη Μ απόβλητα από τη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής Λάσπη απόβλητα από βιοµηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής Λάσπη απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και µη αλκοολούχων ποτών (εξαιρουµένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής Λάσπη ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ Μ 15 Μ 15 Μ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταµπλάδων και επίπλων απόβλητα φλοιών και φελλών πριονίδι, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπο ξυλείας, µοριοσανίδες και καπλαµάδες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών απόβλητα φλοιού και ξύλου απορρίµµατα ινών, λάσπες από ίνες, πλύσµατα και επιχρίσµατα προερχόµενα από µηχανικό διαχωρισµό Λάσπη Μ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ απόβλητα από τις βιοµηχανίες δέρµατος και γούνας λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο Λάσπη Μ 15 [4/19]

5 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής απόβλητα από τη βιοµηχανία υφαντουργίας απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά, ελαστοµερή, πλαστοµερή) απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες 07 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητα από την Π ΠΧ πλαστικών, συνδετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών απόβλητα πλαστικά 10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία σωµατίδια και σκόνη, Σκόνη απορριπτόµενα καλούπια Μ απόβλητα κεραµικών, τούβλων, κεραµιδιών και προϊόντων δοµικών κατασκευών (µετά από θερµική επεξεργασία) απόβλητα σµαλτοποίηοης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο Μ7 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 12 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡ- ΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Απόβλητα από τη µορφοποίηση και τη φυσική και µηχανική επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων και πλαστικών προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων, Σκόνη σκόνη και σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων, Σκόνη προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων, Σκόνη σκόνη και σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων, Σκόνη αποξέσµατα και προϊόντα τόρνευσης πλαστικών, Σκόνη απόβλητα συγκόλλησης [5/19]

6 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής απόβλητα υλικών αµµοβολής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 15 ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ συσκευασία (περιλαµβανοµένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας) συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι πλαστική συσκευασία ξύλινη συσκευασία µεταλλική συσκευασία συνθετική συσκευασία µεικτή συσκευασία γυάλινη συσκευασία συσκευασία από υφαντουργικές ύλες απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός άλλα από τα αναφερόµενο στο σηµείο ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ M 7 [6/19]

7 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα µέσα µεταφοράς (περιλαµβανοµένων µηχανισµών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχηµάτων (εξαιρουµένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σηµείων και 16 08) ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχείο σιδηρούχα µέταλλα µη σιδηρούχα µέταλλα πλαστικά γυαλί κατασκευαστικά στοιχεία µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό /Α * * απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες HCFC, HFC απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία1 άλλος οπό τους αναφερόµενους στα σηµεία έως απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία έως συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόµενο εξοπλισµό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σηµείο Μ 8 Μ 8 Μ 8 Μ εξαντληµένοι καταλύτες εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός από το σηµείο ) ΟΣΜ 9 /Α 1 Επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό µπορεί να περιλαµβάνουν συσσωρευτές και µπαταρίες που αναφέρονται στο σηµείο και τα οποία επισηµαίνονται ως επικίνδυνα διακόπτες υδραργύρου, γυαλί από καθοδικούς σωλήνες και άλλες µορφές ενεργοποιηµένης ύαλου κ.λπ. [7/19]

8 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ 17 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) σκυρόδεµα, τούβλα, πλακάκια και κεραµικά σκυρόδεµα τούβλα πλακάκια και κεραµικά µείγµα σκυροδέµατος, τούβλων, πλακακίων και κεραµικών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ξύλο, γυαλί και πλαστικό ξύλο γυαλί πλαστικό µείγµατα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας µείγµατα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο µέταλλα (περιλαµβανοµένων και των κραµάτων τους) χαλκός, µπρούντζος, ορείχαλκος αλουµίνιο µόλυβδος ψευδάργυρος σίδηρος και χάλυβας κασσίτερος ανάµεικτα µέταλλα [8/19]

9 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής καλώδια εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο χώµατα (περιλαµβανοµένων χωµάτων εκσκαφής από µολυσµένες τοποθεσίες), πέτρες και µπάζα εκσκαφών χώµατα και πέτρες άλλα από τα αναφερόµενο στο σηµείο µπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο έρµα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαµβάνεται στο σηµείο µονωτικά υλικά και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο µονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και υλικά δοµικών κατασκευών που περιέχουν αµίαντο υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο υλικά δοµικών κατασκευών µε βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο άλλα απόβλητα δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων µείγµατα αποβλήτων δοµικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία , και ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 19 ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Υ ΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙ- ΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΣ ΠΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µη προδιαγραφόµενα άλλως λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυµάτων Λάσπη απόβλητα από κατατεµαχισµό αποβλήτων που περιέχουν µέταλλα Μ απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα µη σιδηρούχα απόβλητα [9/19]

10 Κωδ. Περιγραφή Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής απόβλητα από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων (πχ διαλογή, σύνθλιψη, συµπαγοποίηοη, κοκκοποίηση) µη προδιαγραφόµενα άλλως χαρτί και χαρτόνι σιδηρούχα µέταλλα µη σιδηρούχα µέταλλα πλαστικά και καουτσούκ γυαλί ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο υφαντικές ύλες ορυκτά (π.χ. άµµος, πέτρες) άλλα απόβλητα (περιλαµβανοµένων µειγµάτων υλικών) από τη µηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 20 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ χωριστά συλλεγέντα µέρη (εκτός από το σηµείο 15 01) χαρτιά και χαρτόνια γυαλιά ρούχα υφάσµατα [10/19]

11 Κωδ * * Περιγραφή σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες Φυσική κατάσταση Τύπος ΟΣΜ Μέσο συλλογής Μ 9 Μ βρώσιµα έλαια & λίπη Υγρά απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία και που 35* περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός άλλος από τον αναφερόµενο στα σηµεία , και Μ 10 ΟΣΜ 9 Μ 11 Μ 8 Μ ξύλο εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο σηµείο πλαστικά µέταλλα απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα χώµατα και πέτρες άλλα δηµοτικά απόβλητα ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα ΟΣ ΟΣΜ 5 - ΟΣΜ απόβλητα από αγορές ΟΣ ΟΣΜ 5 - ΟΣΜ υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων ογκώδη απόβλητα Μ 6 * Ο απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός που επισηµαίνεται µε αστερίσκο αφορά Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ως ακέραιες συσκευές που σύµφωνα µε τα σχετ έγγραφα χαρακτηρίζονται ως µη επικίνδυνα υλικά κατά την οδική µεταφορά. Συνεπώς κατά τη συλλογή και µεταφορά τους ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να αποτελείται µόνο από ακέραιες συσκευές, δηλ. να συµπεριλαµβάνονται όλα τα κατασκευαστικά τους µέρη, τα συναρµολογούµενα µέρη καθώς και τα αναλώσιµα έτσι ώστε να µην υπάρχει πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον των επικίνδυνων ουσιών που αυτές περιέχουν. [11/19]

12 Επεξηγήσεις συντοµογραφιών Οχήµατα : Skip Loader, Αλυσιδάκι : Hook Lift, Γάντζος : Με τηλεσκοπική αρπάγη και ανοιχτή κιβωτάµαξα ΟΣ: Απορριµµατοφόρο οικιακών ( ) τύπου «πρέσσας» ΟΣΜ 5: Απορριµµατοφόρο οικιακών ( ) τύπου «τυµπάνου» ΟΣΜ 6: Αυτοκινούµενο πλυντήριο ΚΚΟΑ ΟΣΜ 9: Κλειστό φορτηγό <7,5tn µε υδραυλική ράµπα 4: Χωµατουργικό Φορτηγό Μέσα Συλλογής : Container 7 10 m3 κλειστό : Container 7 10 m 3 ανοιχτό Μ 6: Container Roll On Roll Off m3 ανοιχτό : Container Roll On Roll Off m 3 ανοιχτό Μ 8: Container Roll On Roll Off m 3 µε πτυσσόµενη τέντα για ΑΗΗΕ Μ 9: Container συλλογής Λαµπτήρων Φθορισµού Μ 10: Container Roll On Roll Off 15 m3 συλλογής Βρώσιµων Ελαίων Μ 11: IBC 1 m3 συλλογής Βρώσιµων Ελαίων Μ 15: Container Roll On Roll Off 15 m3 κλειστό 1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), εντός της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και της µεταφοράς αυτών προς : το νόµιµο Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. ή Σ.Μ.Α. της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, για τα µη επικίνδυνα απόβλητα που δεν επιδέχονται ανακύκλωση/αξιοποίηση, οι οποίοι θα υποδειχθούν από το ήµο όπου θα εκτελεσθεί το έργο. νοµίµως αδειοδοτηµένες µονάδες ανακύκλωσης. νοµίµως αδειοδοτηµένες βιοµηχανικές µονάδες ανάκτησης - ανακύκλωσης που θα χρησιµοποιούν τα στερεά απόβλητα σαν πρώτη ύλη. νοµίµως αδειοδοτούµενες βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων που έχουν συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ Ε συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόµο 2939/ Η παρούσα άδεια ισχύει για µέγιστο χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, δηλαδή µέχρι την και εφόσον δεν παρεµβληθεί άλλη σχετική Νοµοθετική Ρύθµιση µε τους κάτωθι όρους: Για τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 - ηµοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόµοια απόβλητα από εµπορικές δραστηριότητες, βιοµηχανίες και ιδρύµατα), περιλαµβανοµένων µερών χωριστά συλλεγέντων, του παραρτήµατος ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), η παρούσα άδεια ισχύει για όσο διάστηµα η εταιρεία κατέχει σύµβαση µε τον φορέα διαχείρισης των ΧΥΤΑ / ΣΜΑ. Η επιχείρηση υποχρεούται κάθε φορά που στο χρονικό αυτό διάστηµα ανανεώνεται η ανωτέρω σύµβαση να προσκοµίζει στη /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας σχετικό αντίγραφο. Για τα απόβλητα των κεφαλαίων 01 έως και 20 της ανωτέρω ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση ισχύει για το διάστηµα ισχύος των Συµβάσεων που διαθέτει η εταιρεία µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων καθώς και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των Αδειών Λειτουργίας των µονάδων ανάκτησης ανακύκλωσης που, για τα απόβλητα που εντάσσονται στον Νόµο 2939/01, έχουν [12/19]

13 συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 1.4 Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς εντός των ορίων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας δηλαδή των Ν. Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και µεταφοράς επεκτείνεται πέρα των ορίων αυτών, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη αρµόδια κατά νόµο Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. 1.5 Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και µεταφορά), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων. 1.6 Η εταιρεία υποχρεούται προ της έναρξης των αναφεροµένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδοµή σε οχήµατα, µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητος του εξοπλισµού συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων. 1.7 Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισµό και τη συντήρηση όλων των οχηµάτων µεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή κίνηση των οχηµάτων, έτσι ώστε οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς να µην εγκυµονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 1.8 Η εταιρεία υποχρεούται σύµφωνα µε το αρ της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο µε Α.Π. οικ /4345/ του ΥΠΕΚΑ να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ, και οφείλει να προσκοµίσει άµεσα στην /vση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο. 1.9 Η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί είτε µετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, είτε µετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, µπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσµα µελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και συναρµόδιων Υπουργείων Επισηµαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και µεταφοράς προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π /2727/03 (ΦΕΚ 1909/ ) σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 & Ν. 4042/ Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύµβαση είτε του κατόχου (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριµµάτων (ΟΤΑ κλπ.) µε την εταιρεία, η οποίο οφείλει να ενηµερώνει την /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συµβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκµηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η εταιρεία δεν προσκοµίσει τα επιπλέον απαιτούµενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια µπορεί να ανακληθεί Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους όρους της παρούσας απόφασης Για τα στερεά µη επικίνδυνα απόβλητά όπου η διαχείρισή υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01, θα πρέπει η εταιρεία να διαθέτει αντίστοιχες συµβάσεις µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Η εναλλακτική διαχείριση των Οχηµάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές [13/19]

14 εναλλακτικής διαχείρισης του Νόµου 2939/2001 και πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.. 116/2004, 109/2004 & 117/2004 αντίστοιχα Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόµου 2939/2001 και θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στη σχετ. 12 ΚΥΑ Τα χώµατα και πέτρες (σύµφωνα µε την Απόφαση 2001/118/ΕΚ), να µπορούν να αξιοποιηθούν µε τη χρήση τους σε εργασίες επιχωµατώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών λατοµείων και ανεξέλεγκτων χωµατερών, επικαλύψεις χώρων υγειονοµικής ταφής και εν γένει αναµόρφωση υποβαθµισµένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να µην αναµιγνύονται µε άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η µεταφορά τους σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006) Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή µεταφορά) των αποβλήτων να γίνονται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016 τ.β ) Η αδειοδοτούµενη επιχείρηση για συλλογή και µεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των µέσων συλλογής και των οχηµάτων µεταφοράς, την καταλληλότητά τους για τη µεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόµιµα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή µεταφορά Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των αναγραφόµενων στη σχετ. 16 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Παράγραφος Β για εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων). 2. Όροι και περιορισµοί που αφορούν στη συλλογή µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων : 2.1. Να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε: να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των µηχανηµάτων συγκέντρωσης, να είναι εύκολα προσβάσιµοι, χωρίς να παρενοχλούνται γειτονικές κατοικίες, να είναι σε σηµείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν, να ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση του περιβάλλοντος χώρου Κατά την επιλογή των χώρων συλλογής των αποβλήτων να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην προκύπτουν προβλήµατα περιβάλλοντος υγιεινής και κυκλοφορίας. Η αποκοµιδή των στερεών αποβλήτων να γίνεται µε σταθερή συχνότητα εφόσον πρόκειται για δηµοτικά απόβλητα (τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα) και αναλόγως µε την ταχύτητα πλήρωσης για τα απορριµατοκιβώτια που τοποθετούνται σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, εµπορικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες Ο ακριβής προσδιορισµός των σηµείων συλλογής να γίνεται σε συνεργασία µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που η διαχείρισή τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2939/01 και να µην είναι στατικός, αλλά να προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. 2.4 Τα δοχεία συλλογής, τα µηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς µετά το πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους και να απολυµαίνονται συστηµατικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάσταση, να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών µόλυνσης και να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 2.5 Για τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής, η αποµόνωση των επικίνδυνων υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των οχηµάτων να γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις που έχουν συµβληθεί µε τα εγκεκριµένα από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον Νόµο 2939/ Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε [14/19]

15 στεγασµένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας. ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) να παραλαµβάνονται από κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους, όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για απόβλητα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή µόλυνσης. 2.8 Ειδική µέριµνα να λαµβάνεται στην συσκευασία των ΑΗΗΕ που περιέχουν υγρά, ώστε να µην υπάρχει διαρροή υγρών αποβλήτων και στη συσκευασία άλλων εύθραυστων ΑΗΗΕ, ώστε να µη θραύονται κατά την συλλογή µεταφορά. 2.9 Απαγορεύεται η συλλογή και µεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού µε τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές και διανοµείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιµα σηµεία συλλογής Η συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης να γίνεται χωριστά από εκείνα που προέρχονται από εµπορικές, βιοµηχανικές και άλλες πηγές Για τα ΑΕΚΚ πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, να λαµβάνονται µέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τµηµάτων των υλικών που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεµφερείς εργασίες Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιµων υλικών ΑΕΚΚ στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαµβάνονται µέτρα ώστε να καθίστανται ευκολότερη η αξιοποίησή τους Οι κάδοι συλλογής των ΑΕΚΚ να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται µε κατάλληλο κάλυµµα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειµένων και η ανάµιξη µε άλλα απόβλητα Να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα ασφαλείας και γνώση χειρισµού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισµό (γάντια, µπότες, ασφαλείας, κράνος αντανακλαστικό γιλέκο), ανάλογα µε την φύση και το ωράριο εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στο να εξοπλιστούν τα οχήµατα µε σύστηµα επικοινωνίας Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο του προσωπικού που ασχολείται µε τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση µε τους κινδύνους κατά την εργασία (τουλάχιστον µία φορά το χρόνο). 3. Όροι και περιορισµοί που αφορούν στην µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων: 3.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία µεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβληµάτων όπως εκποµπές οσµών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισµάτων κλπ. 3.2 Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τις µεταφορές να έχουν τις απαιτούµενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλο εξοπλισµό αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 3.3 Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία επαγγελµατική άδεια. 3.4 Η διαδροµή των οχηµάτων και οι ώρες µεταφοράς να έχουν προγραµµατιστεί κατάλληλα, ώστε να µην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήµατα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόµων κλπ. Κατά την οδική µεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δροµολόγια, για παράδειγµα, να αποφεύγονται οι µεταφορές σε ώρες [15/19]

16 κυκλοφοριακής αιχµής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µέσω πυκνοκατοικηµένων περιοχών. 3.5 Η κυκλοφορία των οχηµάτων µεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ. 3.6 Τα οχήµατα µεταφοράς θα είναι εξοπλισµένα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών µε κατάλληλα µέτρα, όπως πυροσβεστήρα, σκούπες, γάντια, ειδικές µάσκες, φαρµακείο, κλπ. Επίσης, τα οχήµατα θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα επικοινωνίας. 3.7 Μετά την πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς ανοικτού τύπου και πριν την µεταφορά των στερεών αποβλήτων, να γίνεται επιµελής κάλυψη τους µε σκέπαστρο (µουσαµάδες) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά την διαδροµή. 3.8 Η πλήρωση των οχηµάτων µεταφοράς να γίνεται µε τέτοιο τρόπο που να µην επιτρέπει την µετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήµατος κατά τη µεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήµατος. 3.9 Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί µε πλαστικό φιλµ / χαρτοκιβώτια. Κατά τη στοίβαξη των ΑΗΗΕ στα οχήµατα µεταφοράς αυτά θα δένονται µεταξύ τους µε ιµάντες και να χρησιµοποιείται κάθε απαραίτητο µέσο για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους π.χ. ξύλινοι δοκοί κ.α.) Τα οχήµατα να σταθµεύουν και να καθαρίζονται σε νοµίµως αδειοδοτηµένους χώρους. ΑΔΑ: Β42ΧΟΡ1Γ-Μ Τα οχήµατα της εταιρείας να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη άδεια για το είδος της συντήρησης Τα οχήµατα µεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται απαραιτήτως µετά το πέρας κάθε εκφόρτωσής τους και να απολυµαίνονται συστηµατικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονοµική κατάσταση. Το πλύσιµο των οχηµάτων να γίνεται σε νοµίµως αδειοδοτηµένα πλυντήρια, τα οποία πρέπει να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστηµα για την συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιµο του εξοπλισµού. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόµενους. Τα υγρά που προκύπτουν από της πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από νοµίµως αδειοδοτηµένη εταιρεία και να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της περιοχής Η εταιρεία οφείλει να µεταφέρει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε εγκεκριµένες µονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριµένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης. Τα ΑΕΚΚ που µεταφέρονται στις µονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απορρίµµατα Η µεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης να γίνεται µε µεταφορικά µέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύµµατα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόµους. 4. Τελικές Υποχρεώσεις: 4.1. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά, οι ηµεροµηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισµός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το µέσο µεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισµού των οχηµάτων, των µέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισµού µε όλα τα παραστατικά στοιχεία. Η εταιρία υποχρεούται µέχρι τη 20 η Φεβρουαρίου, κάθε έτους να διαβιβάζει απολογιστική έκθεση καθώς και τα παραπάνω στοιχεία στον οικείο Φορέα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο ΣΑ ΙΑ ΥΜΑ Α.Ε.) σύµφωνα µε το σχετ. 3 Νόµο, καθώς και στη /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτ. Μακεδονίας αλλά και σε κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας εκείνα τα στοιχεία που την αφορούν. 4.2 Για την καλύτερη οργάνωση του µητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες µεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων) και για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιµότητα των αποβλήτων (παραγωγός συλλογέας µεταφορέας παραλήπτης), προτείνουµε αυτά να διακινούνται µε «έντυπο [16/19]

17 παρακολούθησης αποβλήτου». Τα «έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων» είναι τριπλότυπα έντυπα, τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθµούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων. Η παρούσα Άδεια συνοδεύεται από το προτεινόµενο τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης µη επικίνδυνων αποβλήτων. 4.3 Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας. 4.4 Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρµόδιες αρχές, όταν ζητηθούν. 4.5 Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την συλλογή ή τη µεταφορά να γίνεται άµεση εφαρµογή της συνηµµένης Μελέτης Οργάνωσης και λειτουργίας. 4.6 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας, η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει την Υπηρεσία µας για τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας 4.7 Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήµατα που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας. Επίσης, αντίγραφο της παρούσας µε το φάκελο που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκεται και στην έδρα της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρµόδια υπηρεσία. 4.8 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο και σε στεγασµένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης), σύµφωνα µε την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/ ). 4.9 Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται σύµφωνα µε το Π.. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων της εταιρείας θα γίνεται σύµφωνα µε το Π.. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/ ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» Για κάθε δραστηριότητα σχετική µε τη χορηγούµενη άδεια θα πρέπει τα οχήµατα να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο αστικής ευθύνης για εργασίες διαχείρισης (φόρτωσης, εκφόρτωσης, µεταφοράς) αποβλήτων ανάλογα µε τον τύπο αποβλήτων που µεταφέρουν Στα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας να αναγράφεται υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθµός της άδειας σε χρώµα που να είναι σε έντονη αντίθεση µε εκείνο του οχήµατος Η εταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε το εκάστοτε εγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων Η παρούσα µπορεί να ανακληθεί είτε µετά από παράβαση κάποιου όρου της, είτε αν διαπιστωθεί ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή κινδυνεύει η δηµόσια υγεία. Σε περίπτωση που προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος µε υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρµοστεί το άρθρο 15 των κυρώσεων της ΚΥΑ Η.Π /2727/ Ελέγχους για την τήρηση ή µη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείµενη νοµοθεσία αρµόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή έως Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτηµα στην /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού υτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Ηπείρου - υτικής Μακεδονίας, για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχοµένως να επανακαθοριστούν, οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις που περιλαµβάνει Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν µε άλλες άδειες για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. [17/19]

18 Άρση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εάν κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, η δε παράβαση των όρων της παρούσας απόφασης θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόµενο, µε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την κοινοποίησή της σύµφωνα µε το νόµο. Εσωτερική διανοµή: 1. ΙΠΕΧΩ Αρχείο ΦΣΑ 2. Χρονολογικό Αρχείο 3. Αρµόδιοι Υπάλληλοι Συνηµµένα: Ένα (1) τεύχος θεωρηµένης Μελέτης ΟΣΜ στον αποδέκτη (8) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες: 1. Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας /νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ιοικητήριο Κοζάνη 2. Ι.Α. Υ.ΜΑ. Α.Ε. 6 ο χλµ. Κοζάνης Πτολεµαϊδας Τ.Κ Κοζάνη 3. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Γενική /νση Περιβάλλοντος /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πατησίων 147, 11251, Αθήνα 4. /νση ηµόσιας Υγείας Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ιοικητήριο Κοζάνη 5. ECO TRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. Σ.Σ. Αγχιάλου Νεοχωρούδας Τ.Θ. 201,. Ωραιοκάστρου 6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Ευαγγελίστριας 2 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 7. Περιφέρεια υτ. Μακεδονίας /νση Πολιτικής Προστασίας ιοικητήριο Κοζάνη 8. κ. Σαµαράς Ιωάννης (µελετητής) 28 ης Οκτωβρίου 9 ΤΚ Θεσσαλονίκη [18/19]

19 ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αύξων Αριθµός 1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου Όνοµα: ιεύθυνση: ΑΕΠΟ & Α Α :... Αρµόδιος: Τηλ: Φαξ: Πραγµατική ποσότητα: Tόνοι ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:.... Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων :.. Ηµεροµηνία µεταφοράς:.. Υπογραφή Αρµοδίου m 3 : 2. Συλλέκτης - Μεταφορέας : Όνοµα: ιεύθυνση: Αρµόδιος: Τηλ: Φαξ: 3. Εγκατάσταση Παραλαβής Όνοµα: ιεύθυνση: ΑΕΠΟ & Α Α :... Αριθµός Μητρώου ΥΠΕΚΑ : Αρµόδιος: Τηλ: Φαξ: Ηµεροµηνία παραλαβής: Υπογραφή Αρµοδίου: Αριθµός Μητρώου ΥΠΕΚΑ : Μέσο µεταφοράς : Ηµεροµηνία µεταφοράς: Υπογραφή Αρµοδίου: Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση Παραλαβής Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:.... Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:.. Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης Κωδικός R: Κωδικός D: Το τριπλότυπο έντυπο συµπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση. Το στέλεχος Α επιστρέφει µετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. Το στέλεχος Β στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα Το στέλεχος Γ παραµένει στην εγκατάσταση παραλαβής. [19/19]

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013

ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡ1Γ-ΔΜ2 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 25/09/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ )

50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΟΡ10-2Φ2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, 2-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 26-2-2015 Αριθ. Πρωτ.: 528/31557 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΡ1Φ-0ΒΗ. Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 61490/2513. Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΟΡ1Φ-0ΒΗ. Τρίπολη, Αριθ. Πρωτ.: 61490/2513. Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας τους Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας τους Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4ΓΜΟΡ1Κ-ΦΒΘ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/08/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6263 / 3850 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΟΡ1Κ-Ξ5Φ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β49ΨΟΡ1Κ-Ξ5Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/04/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 4233 / 2001 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ /2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/06/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 7192 / 1349 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜ Α ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/12/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6486 / 6429 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Τμήμα Περιβ/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λάρισα, 17-11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 2506/137040 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ1Κ-ΙΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡ1Κ-ΙΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 636 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05/01/2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 105731 / 7332 / Φ12 / 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ Θέση «Ντάριζα» - Τ.Κ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: Β4Θ6ΟΡ1Ι-ΥΚΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 3.9.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5089/120/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.100 ΜΟΛ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Κ-ΣΝ9 ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/05/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6817 / 1100 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡ1Γ-Ι5Γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 15/11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡ1Γ-Ι5Γ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κοζάνη, 15/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Γ-ΔΔΤ. σελ.1/14 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Σχετικά: ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 26 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 66554/2529 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ α και βοηθητικές ύλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Αρ. Μελέτης: 28/2014 Προϋπολογισμός :73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ A ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 802 / 630 / ΠΕΡΙΒ-9 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ Σχετ. : Φ802/627/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 26/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 87/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Γνωµοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1 ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα,

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΟΡ10-ΕΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ. Λάρισα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Κ ρ ή τ η ς

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ε ν ι κ ό ς Γ ρ α μ μ α τ έ α ς Α π ο κ ε ν τ ρ ω μ έ ν η ς Δ ι ο ί κ η σ η ς Κ ρ ή τ η ς INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.03 14:02:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣΧ7ΟΡ1Θ-0ΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03 /12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 27.3.2004 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επιµέλεια παρουσίαση Χάρης Μουρκάκος ιευθυντής Ανάπτυξης Α.Α.Ν.Ε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000D0532 01/01/2002 Αριθµός σελίδων: 34 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 2000D0532 EL 01.01.2002 001.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το 2002, μέσα στις εκατοντάδες εναρμονιστικά Νομοσχέδια, υπήρχε και το Νομοσχέδιο για τη ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 159/2011) Η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στην εταιρία «ENVIHEALTH - Θ. Τσερώνης Α. Κόντου Ο.Ε.».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στην εταιρία «ENVIHEALTH - Θ. Τσερώνης Α. Κόντου Ο.Ε.». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα