ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου Δημήτριος Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στην κατεύθυνση «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Ιούνιος 2012

2 ii Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κκ. Γκίνογλου Δημήτριο, για την βοήθεια και την υποστήριξη που επέδειξε κατά την συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας.

3 iii Περίληψη (Abstract) Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις διαχρονικές διατάξεις για την φορολογία των Ανωνύμων εταιρειών. Ειδικότερα, αναφέρονται οι διατάξεις, περί φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών, σε όλες τις μορφές τους, όπως εμπορικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις. Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Κάθε μέρος χωρίζεται σε κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο αποτελείται, από ενότητες και κάθε ενότητα από υποενότητες με αντίστοιχη παράθεση παραδειγμάτων για την καλλίτερη κατανόηση των εννοιών, όπως εμφανίζονται στον πίνακα των περιεχομένων. Η εργασία αυτή ξεκινά με τον πρόλογο και ακολουθούν τα επιμέρους μέρη. Το Α μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τις εισαγωγικές έννοιες για τις διακρίσεις των νομικών προσώπων, την έννοια της Ανωνύμου εταιρείας, το νομοθετικό πλαίσιο της Ανωνύμου εταιρείας και το χρόνο έναρξης της φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών. Στο Β μέρος της εργασίας αναλύονται οι διατάξεις περί φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά πρότυπα και οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα του Ν.2238/1994. Η ανάλυση αυτή γίνεται κατά άρθρο του Ν.2238/1994 και κατά περίπτωση, όπως ισχύουν από την 1/1/2011 και μετά ύστερα από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του Ν.3943/2011. Για κάθε αναφερόμενο κρινόμενο άρθρο του ανωτέρω αναφερόμενου Ν.2238/1994, παρατίθενται και σχετικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση. Επίσης γίνεται αναφορά στον προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος αναφέροντας και τις δαπάνες οι οποίες εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.2238/94. Επίσης αναφέρονται και οι εργασίες κλεισίματος των βιβλίων του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων και της διανομής του προκύψαντος αποτελέσματος. Στο Γ μέρος, γίνεται προσέγγιση στον τρόπο ελέγχου των Ανωνύμων εταιρειών και ειδικότερα αναφέρονται οι διατάξεις περί κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων από πλευράς μεγέθους, περί νόμιμων ελεγκτών, περί ελεγκτικολογιστικού θεσμού, και περί του φορολογικού πιστοποιητικού, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3842/2010 και ισχύει για τις διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν από 30/6/2011 και μετά.

4 iv Τέλος το Δ μέρος αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και στο οποίο αναφέρονται αφενός τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των άρθρων περί φορολογίας των Ανωνύμων εταιρειών, που επιχειρήθηκε στην παρούσα εργασία και αφετέρου η αναφορά στην επιλεγείσα βιβλιογραφία, για την σύνταξη της παρούσας εργασίας.

5 v Πίνακας Περιεχομένων Ευχαριστίες... ii Περίληψη (Abstract)... iii Πίνακας Περιεχομένων... v Πρόλογος... 1 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Νομοθετικό Πλαίσιο Περί Έναρξης Του Χρόνου Φορολογίας Των Ανωνύμων Εταιρειών... 3 ΜΕΡΟΣ Β. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΘΡΟ 99 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Τρόπος Φορολογίας Των Κερδών Των Ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών Φορολογία Τραπεζικών Και Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών Διάστημα Έως 31/12/ Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Τραπεζικές Επιχειρήσεις Διάστημα Από 1/1/1992 Και Μετά Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Τραπεζικές Επιχειρήσεις Παραδείγματα Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλιστική Επιχείρηση Τραπεζική Επιχείρηση Προσαύξηση Των Φορολογητέων Κερδών Με Την Αναλογία Των Διανεμομένων Για Απαλλασσόμενα Έσοδα Και Για Έσοδα Φορολογηθέντα Με Ειδικό Τρόπο Παραδείγματα Ασφαλιστική Επιχείρηση Τραπεζική Επιχείρηση Φορολογία Διανεμόμενων Κερδών Παράδειγμα... 18

6 vi Τύχη Του Υπολοίπου Ποσού Των Εσόδων Από Συμμετοχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΡΘΡΟ 100 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΘΡΟ 101 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΡΘΡΟ 102 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ KΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΡΘΡΟ 104 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Περί Διαχειριστικής Χρήσης Περί Διαχειριστικής Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών Που Τίθενται Σε Εκκαθάριση Περί Ημερομηνίας Κλεισίματος Ισολογισμού Περί Εγγραφών Κλεισίματος Των Βιβλίων Και Σύνταξης Τελικού Ισολογισμού Των Ανωνύμων Εταιρειών Περί Εγγραφών Ισολογισμού Εγγραφές Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων Εγγραφές Προσδιορισμού Του Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης Προσδιορισμός Ολικού Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης Μεταφορά Των Εξόδων Μη Προσδιοριστικών Αποτελεσμάτων Μεταφορά Των Εσόδων Μη Προσδιοριστικών Αποτελεσμάτων Εγγραφές Προσδιορισμού Του Συνολικού Αποτελέσματος Χρήσης Εγγραφές Προσδιορισμού Του Συνολικού Διανεμόμενου Αποτελέσματος Εγγραφές Διανεμόμενου Αποτελέσματος Εγγραφές Κλεισίματος Βιβλίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΡΘΡΟ 105 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Παράγραφος Παράγραφος Προϋποθέσεις Για Την Έκπτωση Δαπανών Περί Παραγωγικότητας Των Δαπανών Έννοια Παραγωγικής Δαπάνης Σύμφωνα Με Την Ελληνική Νομοθεσία Σύμφωνα Με Τον Ο.Ο.Σ.Α Δαπάνες Ανά Ομάδα Και Ανά Λογαριασμό Του ΓΛΣ Ομάδα Νομικά Πρόσωπα Ή Νομικές Οντότητες Κρατών Με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς (αρ. 51Α ΚΦΕ) Ομάδα Λογαριασμός «Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού» Λογαριασμός 61 «Αμοιβές Τρίτων»... 39

7 vii Λογαριασμός 62 «Παροχές Τρίτων» Λογαριασμός 63 «Φόροι Τέλη» Λογαριασμός Λογαριασμός 65 «Τόκοι» Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις» Αποσβέσεις Στα Εκμισθωμένα Πάγια Αποσβέσεις Σε Μετατροπές Επιχειρήσεων Αποσβέσεις Επιδοτούμενων Παγίων Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις Εκμετάλλευσης» Λογαριασμός «Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα» Συναλλαγματικές Διαφορές Ποινικές Ρήτρες/ Πρόστιμα/ Χρηματικές Ποινές Λογαριασμός 82 «Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων» Λογαριασμός 83 «Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους» Ειδικές Λογιστικές Διαφορές Φθορά Υποτίμηση Κεφαλαίου Δαπάνες Που Αναλογούν Στα Αφορολόγητα (Άρθρο 31 8, Ν.2238/1994) Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Συνολικό Καθαρό Κέρδος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΡΘΡΟ 106 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Γενικές Διατάξεις Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος 4. Φορολογία Διανεμόμενων Αποθεματικών Παράγραφος 5. Διανομή Ή Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών Προερχόμενων Από Έξοδα Φορολογηθέντα Με Ειδικό Τρόπο Με Εξάντληση Της Φορολογικής Υποχρέωσης Παράγραφος 6. Φορολογούμενα Ποσά Σε Περίπτωση Διάλυσης Ανωνύμου Εταιρείας Παράγραφος 7. Εξαγορά Ή Απόκτηση Από Ανώνυμη Εταιρεία Ιδίων Μετοχών Της Ή Μείωση Του Κεφαλαίου Της Παράγραφος 8. Λογιστική Εμφάνιση Των Σχηματιζόμενων Αποθεματικών Παράγραφος 12. Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Των Τραπεζικών Επιχειρήσεων Περί Παρακράτησης Φόρου Επί Των Διανεμομένων Κερδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΡΘΡΟ 107 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ... 64

8 viii Παράγραφος 1. Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Παράγραφος 2. Ημερομηνία Υποβολής Της Δήλωσης Παράγραφος 3. Απώλεια Δικαιώματος Συμψηφισμού Ζημιάς Παράγραφος 4. Έγκριση Ή Τροποποίηση Από Την Γενική Συνέλευση Της Πρότασης Του Διοικητικού Συμβουλίου Για Την Διανομή Κερδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΡΘΡΟ 108 ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΡΘΡΟ 109 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Παράγραφος 1. Συντελεστές Φορολογίας Παράγραφος 3. Επιβολή Συμπληρωματικού Φόρου Παράγραφος 4. Εκπιπτόμενα Ποσά Από Τον Αναλογούντα Κύριο Και Συμπληρωματικό Φόρο Παραδείγματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΡΘΡΟ 110 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Παράγραφος 1. Τρόπος Καταβολής Του Φόρου Παράγραφος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΑΡΘΡΟ 111 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος Παράγραφος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΑΡΘΡΟ 114 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ MΕΡΟΣ Γ. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Σκοποί Του Ελεγκτικολογιστικού Θεσμού Εύρος Ελέγχου Πηγές Του Ελέγχου Ανάλυση Των Κατηγοριών Πηγών Ελέγχου Ελληνικό Ελεγκτικό Δίκαιο Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μεγάλες Μεσαίες Μικρές... 80

9 ix ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Νόμιμοι Ελεγκτές Ορισμός Νόμιμου Ελεγκτή Ανακοίνωση Διορισμού-Αποδοχή Διορισμού KΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πότε Εκδίδεται Το Φορολογικό Πιστοποιητικό Υπεύθυνοι Σύνταξης Περιεχόμενο του Φορολογικού Πιστοποιητικού Περί Της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης Τύποι Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χωρίς Επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χωρίς Επιφύλαξη Με Θέματα Έμφασης Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με επιφύλαξη Και Θέματα Έμφασης Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Αδυναμία Έκφρασης Συμπεράσματος Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Με Αρνητικό Συμπέρασμα Περί Του Προσαρτήματος Των Πληροφοριών Περί Προγράμματος Ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τεκμηρίωση Του Φορολογικού Ελέγχου Διαφύλαξη Του Αναλυτικού Φακέλου Τεκμηρίωσης Ολοκλήρωση Της Τεκμηρίωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Περί Του Ποιοτικού Ελέγχου Του Έργου Των Νομίμων Ελεγκτών Και Ελεγκτικών Γραφείων Αμοιβές Ελεγκτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ευθύνη Επιχειρήσεων Ευθύνη Ελεγκτών Τα είδη της υπαιτιότητας του ελεγκτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δομή Έκθεσης Ελέγχου Εισαγωγή Περιγραφή Εύρους Ελεγκτική Γνώμη Παραπομπή... 89

10 x 8.2 Επιπλέον Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Έλεγχος Από Τη Φορολογική Αρχή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συγγράμματα Άρθρα Σημειώσεις... 95

11 1 Πρόλογος Ένα βασικό θέμα που κυριαρχεί και είναι πάντοτε επίκαιρο, τόσο στην παγκόσμια οικονομία, όσο και στην οικονομία των χωρών, είναι το θέμα της φορολογίας. Το θέμα της φορολογίας έχει τρείς βασικούς άξονες: Κατά αρχάς είναι οι επιχειρήσεις, δεδομένου ότι από την εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική, εξαρτάται η φορολογική τους επιβάρυνση για τα κέρδη που πραγματοποιούν. Ένας δεύτερος άξονας της φορολογίας είναι το κράτος, δεδομένου ότι με τις εισπράξεις από την φορολογία εξαρτάται η χρηματοδότηση της κυβερνητικής πολιτικής. Τέλος ο τρίτος άξονας είναι οι πολίτες, αφού μέσω της φορολογίας περικόπτεται το διαθέσιμο εισόδημά τους αφενός, αφετέρου δε απολαμβάνουν τα κοινωνικά οφέλη που παρέχονται από την φορολογία. Στην χώρα μας η φορολογική νομοθεσία, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και για ορισμένους επιπλέον λόγους, οι οποίοι είναι σημαντικοί. Οι λόγοι αυτοί είναι: η μεγάλη πολυνομία η πολυπλοκότητα των φορολογικών νομοθετημάτων η ταχύτητα μεταβολής των φορολογικών κανόνων η ύπαρξη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος Επιπλέον των ανωτέρω αναφερόμενων λόγων, ένας εξίσου σημαντικός λόγος, ο οποίος προσδίδει μία ιδιαιτερότητα στην φορολογία είναι και η απόκλιση μεταξύ της λογιστικής θεωρίας και της εφαρμοστέας φορολογικής πολιτικής. Ένας βασικός χώρος άσκησης φορολογικής πολιτικής και κατά επέκταση άντλησης εσόδων από την πολιτεία, είναι και οι Ανώνυμες εταιρείες. Οι Ανώνυμες εταιρείες λόγω του μεγέθους τους και λόγω της εμφάνισης συνήθως μεγάλων κερδών, συμβάλλουν στην δημιουργία σημαντικών ωφελημάτων για την πολιτεία. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επιτακτική ανάγκη, να γίνει μία διεξοδικότερη προσπάθεια για την αποσαφήνιση του φορολογικού συστήματος των Ανωνύμων εταιρειών, διαχρονικά.

12 2 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, νομικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο εκείνο, το οποίο δεν υφίσταται πραγματικά, αλλά δημιουργείται κατά πλάσμα του νόμου και στο οποίο αναγνωρίζεται η ιδία βούληση αυτού και καθίσταται υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Μεταξύ των νομικών προσώπων, κυρίαρχη θέση κατέχει η Ανώνυμος Εταιρεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1 Γενικά Ανώνυμος εταιρεία είναι ένας τύπος εμπορικής εταιρείας, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: το κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια τα οποία καλούνται μετοχές οι μετοχές κατέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία καλούνται μέτοχοι. παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης των μετοχών η ευθύνη των μετόχων είναι μέχρι του ποσού της εισφοράς τους Η Ανώνυμος εταιρεία θεωρείται εκ του νόμου πάντοτε εμπορική, ακόμη και στην περίπτωση που το αντικείμενό της δεν είναι εμπορικό. Για την σύσταση της Ανωνύμου Εταιρείας, απαιτείται η σύνταξη καταστατικού το οποίο και δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης (τεύχος Ανωνύμων εταιρειών & ΕΠΕ).

13 3 2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Ο νόμος ο οποίος διέπει τα της λειτουργίας της Ανωνύμου Εταιρείας, είναι ο Ν.2190/1920. Σύμφωνα με τον ανωτέρω αναφερόμενο Ν.2190/1920 και ειδικότερα με το άρθρο 7β 10 αυτού, ορίζεται ότι η Ανώνυμος Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα, από την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με την διοικητική απόφαση για την σύσταση εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. 2.3 Περί Έναρξης Του Χρόνου Φορολογίας Των Ανωνύμων Εταιρειών Οι Ανώνυμες Εταιρείες, καθίστανται υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, από του χρόνου που αυτές αποκτούν νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, για τα κέρδη που αποκτούν από του χρόνου αυτού και μετά έχουν υποχρέωση για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, για τα κέρδη αυτά.

14 4 ΜΕΡΟΣ Β. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Οι διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την φορολογία εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών, περιέχονται στα άρθρα 98 και 107 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 98 ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτά κάθε νομικό πρόσωπο, από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101 του ιδίου Ν.2238/1994. Μεταξύ αυτών των νομικών προσώπων είναι και η Ανώνυμος Εταιρεία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΡΘΡΟ 99 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Το αντικείμενο του φόρου είναι: Προκειμένου για ημεδαπές Ανώνυμες εταιρείες, το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδη που προκύπτει στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Για τον χαρακτηρισμό μιας Ανώνυμης Εταιρείας σαν ημεδαπής, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική έδρα του νομικού προσώπου με το δίκαιο της οποίας έχει συσταθεί και λειτουργεί. Δηλαδή όσες Ανώνυμες Εταιρείες, έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα με τους νόμους της οποίας έχουν συσταθεί, θεωρούνται ημεδαπές, ενώ οι υπόλοιπες που έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, θεωρούνται αλλοδαπές. Οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, έχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση, δηλαδή υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, τόσο για τα

15 5 εισοδήματα που αποκτούν στην ημεδαπή, όσο και για τα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή. Αντίθετα, οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση (υπόκεινται σε φόρο μόνον για τα εισοδήματα τα οποία αποκτούν από την μόνιμη εγκατάσταση που έχουν στην Ελλάδα). Οι Ανώνυμες Εταιρείες, καθίστανται υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, από του χρόνου που αυτές αποκτούν νομική προσωπικότητα. Συνεπώς, για τα κέρδη που αποκτούν από του χρόνου αυτού και μετά έχουν υποχρέωση για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, για τα κέρδη αυτά. Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 2.1 Τρόπος Φορολογίας Των Κερδών Των Ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών Η φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αρχικά, με το Ν.Δ.3843/1958. Μέχρι τότε ίσχυε η προβλεπόμενη από τον Ν.1640/1919, φορολογία των καθαρών προσόδων, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κατηγορία εισοδήματος υποβάλλονταν σε ιδιαίτερη φορολογία, με διαφορετικό συντελεστή και την υποβολή πολλών φορολογικών δηλώσεων, μία για κάθε κατηγορία εισοδήματος. Το Ν.Δ.3843/1958, εισήγαγε τομές στο μέχρι τότε ισχύον σύστημα των καθαρών προσόδων, διότι επέβαλε ενιαίο φόρο με αναλογικό συντελεστή στο σύνολο των εκ πάσης πηγής εισοδημάτων του νομικού προσώπου. Ειδικότερα με το σύστημα φορολογίας που καθιέρωνε το Ν.Δ.3843/1958, οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, φορολογούνταν για τα καθαρά τους κέρδη, εκτός από αυτά τα οποία διανέμονταν σαν μερίσματα ή σαν ποσοστά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τα οποία φορολογούνταν στο όνομα αυτών των προσώπων. Δηλαδή, γινόταν μία διάκριση μεταξύ αδιανέμητων κερδών (τακτικό αποθεματικό, λοιπά αποθεματικά, κέρδη εις νέο), τα οποία και φορολογούνταν στο όνομα της Ανωνύμου Εταιρείας και σε διανεμόμενα, τα οποία φορολογούνταν στο όνομα των δικαιούχων. Στην περίπτωση κατά την οποία, διανέμονταν στο μέλλον, αδιανέμητα κέρδη, τα κέρδη αυτά φορολογούνταν στο όνομα

16 6 αυτών που τα αποκτούσαν, με έκπτωση του φόρου που είχε καταβληθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία κατά τον χρόνο που προέκυψαν αυτά. Με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο φορολογίας των αδιανέμητων κερδών Ανωνύμου Εταιρείας, σε περίπτωση διανομής τους, αποφεύγονταν η επιβολή διπλής φορολογίας. Ο ανωτέρω αναφερόμενος τρόπος φορολογίας του εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών, ίσχυσε μέχρι το έτος Από το έτος 1992 και μετά με τον Ν.2065/1992, άλλαξε ριζικά το Ελληνικό φορολογικό σύστημα, σχετικά με την φορολογία των Ανωνύμων εταιρειών. Έτσι, καθιερώθηκε ένας ενιαίος συντελεστής φορολογίας, ύψους 35% (από το οικονομικό έτος 2008 ύψους 25%) επί των καθαρών κερδών της εταιρείας, με τον οποίο επέρχονταν εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Δηλαδή ο φόρος εισοδήματος επιβάλλονταν στα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη. Έτσι με τον τρόπο αυτόν, δεν γινόταν πλέον καμία παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη και οι δικαιούχοι των μερισμάτων και των λοιπών διανεμόμενων ποσών, ελάμβαναν τα ποσά αυτά αφορολόγητα, (διότι είχαν φορολογηθεί στο όνομα της εταιρείας πριν την διανομή τους) Ο ανωτέρω αναφερόμενος τρόπος φορολογίας των Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με τον Ν.2065/1992, άρχισε να εφαρμόζεται από τα κέρδη των ισολογισμών που έκλεισαν από 30/6/1992 και μετά. Στην συνέχεια με τις διατάξεις του άρθρου 18 1 του Ν.3697/2008, διατηρήθηκε το ίδιο καθεστώς φορολογίας των Ανωνύμων Εταιρειών, δηλαδή την επιβολή φόρου εισοδήματος στα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη, αλλά δημιουργήθηκε η υποχρέωση της παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10% στα μερίσματα που καταβάλλουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους καθώς και στα λοιπά διανεμόμενα ποσά. Η ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται από την Ανώνυμη Εταιρεία, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54 1 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από Γενικές Συνελεύσεις από 1/1/2009 και μετά. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων φυσικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών.

17 7 Στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των μερισμάτων αυτών, είναι νομικό πρόσωπο, τα έσοδα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη του νομικού αυτού προσώπου, προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα του κέρδη. Στην περίπτωση κατά την οποία η Ανώνυμη Εταιρεία, διανέμει κέρδη και στα οποία περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες (μερίσματα), τότε, από τον ανωτέρω αναφερόμενο φόρο 10% που υποχρεούται να παρακρατήσει για τα διανεμόμενα ποσά, αφαιρείται το μέρος του παρακρατηθέντος φόρου το οποίο αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη και προέρχονται από αυτά τα μερίσματα. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1/1/2009 και μετά. Εν συνεχεία με τον Ν.3842/2010, ορίζονταν, ότι, ο παρακρατούμενος φόρος επί των διανεμόμενων κερδών, εθεωρείτο σαν φόρος της Ανωνύμου Εταιρείας (δηλαδή υπήρχαν δύο φόροι στο όνομα του νομικού προσώπου, επί των αδιανέμητων και επί των διανεμόμενων κερδών). Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν.3842/2010, δημιουργούσαν μεγάλα τεχνικά προβλήματα. Έτσι με τις διατάξεις του Ν.3943/2011, ουσιαστικά καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3842/2010 και υιοθετήθηκε η επιβολή φόρου εισοδήματος στα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανωνύμου Εταιρείας και όχι διακεκριμένα στα διανεμόμενα και μη διανεμόμενα κέρδη, αλλά δημιουργήθηκε η υποχρέωση της παρακράτησης φόρου στα μερίσματα που καταβάλλουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, στις αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους καθώς και στα λοιπά διανεμόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 1 του Ν.2238/1994. Οι ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν.3943/2011, ισχύουν από 31/3/2011 και μετά, και αφορούν τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011), για τα οποία ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού εισοδήματος της Ανωνύμου Εταιρείας, ορίστηκε σε 20% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα διανεμόμενα μερίσματα, ορίστηκε σε 25%. Ειδικά για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010), ο συντελεστής φορολογίας του συνολικού εισοδήματος των Ανωνύμων Εταιρειών, ορίστηκε σε 24% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα διανεμόμενα μερίσματα, ορίστηκε σε 21%.

18 8 Εάν η ημεδαπή Ανώνυμος Εταιρεία, διανέμει κέρδη και στα έσοδά της περιλαμβάνονται και έσοδα από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο τότε, από τον ανωτέρω αναφερόμενο φόρο που οφείλει να παρακρατήσει για τα διανεμόμενα ποσά και να αποδώσει αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμει τα οποία προέρχονται από συμμετοχές. 2.2 Φορολογία Τραπεζικών Και Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών Διάστημα Έως 31/12/ Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Για το χρονικό διάστημα έως 31/12/1991 οι ασφαλιστικές Ανώνυμες Εταιρείες φορολογούνταν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα περί της Φορολογίας των λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων, (Ν.3843/1958) Τραπεζικές Επιχειρήσεις Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, ο τρόπος υπολογισμού των Φορολογητέων κερδών των τραπεζικών Ανωνύμων Εταιρειών, άλλαξε, με σκοπό την εξάλειψη των αδικιών που είχαν φέρει στη Φορολογία των τραπεζικών επιχειρήσεων οι διατάξεις του άρθρου 35 6 του Ν.3323/1955 (σχετικά με τον υπολογισμό των δαπανών που αφορούν αφορολόγητα έσοδα). Οι διατάξεις αυτές όριζαν, ότι στην περίπτωση που οι τραπεζικές επιχειρήσεις αποκτούσαν και εισοδήματα που απαλλάσσονταν από τον Φόρο (τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλες τράπεζες, τόκοι εντόκων γραμματίων κλπ) ή εισοδήματα για τα οποία προβλέπονταν η παρακράτηση Φόρου με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, προκειμένου να προσδιορισθούν τα καθαρά κέρδη τους που θα φορολογούνταν στο όνομα της τραπεζικής επιχείρησης αφαιρούνται από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των διανεμόμενων ποσών, το μέρος αυτών

19 9 που αναλογεί στα πιο πάνω εισοδήματα. Δηλαδή με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1921/1991, ορίζονταν ότι προκειμένου να προσδιορισθούν τα Φορολογητέα κέρδη της τράπεζας, από τα συνολικά καθαρά κέρδη (κέρδη ισολογισμού πλέον λογιστικές διαφορές), αφαιρούνταν τα διάφορα διανεμόμενα ποσά, και από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών αφαιρείτο με επιμερισμό το μέρος αυτών που αναλογούσε στα εισοδήματα για τα οποία προβλέπονταν η παρακράτηση Φόρου με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Διάστημα Από 1/1/1992 Και Μετά Με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, επήλθε πλήρης εξίσωση της φορολογίας των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για χρήσεις που άρχισαν από 1/1/1992 και μετά. Ειδικότερα, με το άρθρο 4 2 του ανωτέρω αναφερόμενου Ν.2065/1992, επήλθε διαφοροποίηση στο προσδιορισμό των Φορολογητέων κερδών των τραπεζικών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η διαφοροποίηση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν στα ακαθάριστα έσοδά τους και έσοδα αφορολόγητα η έσοδα Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης μεγάλου ύψους, και εάν εφαρμόζονταν ο παραπάνω αναφερόμενος τρόπος Φορολογίας τους, θα προέκυπταν κάθε χρόνο Φορολογικές ζημιές. Για τον ανωτέρω αναφερόμενο λόγο τροποποιήθηκε με τον Ν.2065/1992 ο τρόπος προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έτσι, ορίζεται ότι το αντικείμενο του Φόρου για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι το συνολικό τους κέρδος μετά την αφαίρεση από αυτό του μέρους των κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδά η στα έσοδα τα οποία φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. Το μέρος των κερδών που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδά η στα έσοδα τα οποία Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, προσδιορίζεται σύμφωνα με ρητή επιταγή του νόμου, με επιμερισμό των συνολικών καθαρών κερδών κατά αναλογία των αφορολόγητων εσόδων η των εσόδων τα οποία Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης.

20 10 Τα ανωτέρω ίσχυσαν μέχρι και τις χρήσεις που έληξαν έως 31/12/2009. Για τις χρήσεις που λήγουν από 31/12/2010 και μετά, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 11 8 του Ν.3842/2010 στα προς μερισμό καθαρά κέρδη των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε Φορολογητέα και αφορολόγητα έσοδα, προστίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και τα έξοδα που βαρύνουν τα έσοδα που απαλλάσσονται της Φορολογίας τα έσοδα τα οποία Φορολογούνται αυτοτελώς με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. τα έσοδα από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 8 του Ν.2238/1994. Ο προσδιορισμός των εξόδων αυτών, πραγματοποιείται ως εξής: Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 1. Κατά αναλογία των χρεωστικών τόκων σε αφορολόγητα έσοδα και σε έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης 2. ποσοστό 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της Φορολογίας και των εσόδων των φορολογούμενων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εξόδων της ασφαλιστικής επιχείρησης Τραπεζικές Επιχειρήσεις Ποσοστό 5% επί των αποκτώμενων εσόδων από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών και των αποκτώμενων κερδών από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. Το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των εξόδων της τραπεζικής επιχείρησης.

21 Παραδείγματα Ανώνυμος Εταιρεία Η Ανώνυμος Εταιρεία «ΑΛΦΑ», κατά την διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ύψους ,00. Από τα κέρδη αυτά αποφάσισε να διανείμει ποσά ,00. Μεταξύ των δαπανών υφίστανται και δαπάνες του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα, ύψους ,00 Να προσδιορισθεί το αντικείμενο του φόρου. Λύση: Κέρδη χρήσης ,00 (Πλέον) Μη αναγνωριζόμενες δαπάνες ,00 Αντικείμενο φόρου , Ασφαλιστική Επιχείρηση Η ασφαλιστική επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη ύψους ,00. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ανέρχονται στο ποσό των ,00 και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και: Έσοδα απαλλασσόμενα της Φορολογίας, ύψους ,00 Έσοδα φορολογούμενα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, ύψους ,00 Στα. έξοδα της επιχείρησης υπάρχουν μεταξύ των άλλων και: Έξοδα για τα οποία δεν παρέχεται έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ύψους ,00 Χρεωστικοί τόκοι, ύψους ,00 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα να προσδιορισθεί το αντικείμενο τού Φόρου της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ»

22 12 Λύση: Για τον προσδιορισμό του αντικειμένου φορολογίας της ασφαλιστικής επιχείρησης καταρχάς προσδιορίζονται τα αναμορφωμένα κέρδη τα οποία είναι τα κέρδη ισολογισμού προσαυξημένα με τις λογιστικές διαφορές των μη εκπιπτόμενων δαπανών καθώς και η αναλογία των χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, καθώς την διαφορά του ποσοστού 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της Φορολογίας και των εσόδων φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. Εν συνεχεία τα αναμορφωμένα ως ανωτέρω κέρδη επιμερίζονται ανάλογα των υποκείμενων και των μη υποκείμενων στην Φορολογία εσόδων. I. Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών που θα πρέπει να προσαυξήσουν τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη. α) Λογιστικές διαφορές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης: ,00 β) Λογιστική διαφορά από την αναλογία των χρεωστικών τόκων που αναλογεί στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης ί ό έ ό έ έ ό ό ά έ ή , , , , ,00 γ) Λογιστική διαφορά ποσοστού 5% επί των εσόδων των απαλλασσόμενων της Φορολογίας και των εσόδων Φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης 5% ( , ,00) ,00 Σύνολο λογιστικών διαφορών , , , ,00 II. Προσδιορισμός συνολικών καθαρών κερδών Τα συνολικά καθαρά κέρδη είναι:

23 13 Κέρδη χρήσης ,00 (Πλέον) Σύνολο λογιστικών διαφορών (ως άνω) ,00 Σύνολο κερδών μετά την φορολογική αναμόρφωση ,00 III. Προσδιορισμός συνολικών κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης. Τα κέρδη αυτά προσδιορίζονται ως εξής: ύ ώ έ ό έ έ ό ό ά έ ή ,00 ( , ,00) , ,00 IV. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Ύστερα από τα ανωτέρω τα συνολικά φορολογητέα κέρδη της ασφαλιστικής επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ», για την χρήση 2011, προσδιορίζονται ως εξής: Σύνολο κερδών ,00 (Μείον) Κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ,00 Φορολογητέα Κέρδη Ασφαλιστικής «ΔΕΛΤΑ» Χρήσης , Τραπεζική Επιχείρηση Η τραπεζική «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», κατά την χρήση 2011, πραγματοποίησε καθαρά κέρδη, ύψους ,00. Στα έσοδα της τα οποία ανέρχονται σε ,00 περιλαμβάνονται και τα εξής έσοδα φoρoλoγηθέvτα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης, ύψους ,00 : Κέρδη από τη συμμετοχή της στην Ανώνυμη Εταιρεία «Α», ύψους ,00 Μεταξύ των εξόδων της περιλαμβάνονται:

24 14 Έξοδα για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/94, ύψους ,00 Χρεωστικοί τόκοι ύψους ,00. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα να προσδιορισθεί το αντικείμενο του Φόρου της τραπεζικής επιχείρησης «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» Λύση: Για τον προσδιορισμό του αντικειμένου φορολογίας της ασφαλιστικής επιχείρησης καταρχάς προσδιορίζονται τα αναμορφωμένα κέρδη τα οποία είναι τα κέρδη ισολογισμού προσαυξημένα με τις λογιστικές διαφορές των μη εκπιπτόμενων δαπανών καθώς και του ποσοστού 5% επί των αποκτώμενων εσόδων από μερίσματα ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών και των αποκτώμενων κερδών από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. Εν συνεχεία τα αναμορφωμένα ως ανωτέρω κέρδη επιμερίζονται ανάλογα των υποκείμενων και των μη υποκείμενων στην Φορολογία εσόδων. Δηλαδή: I. Προσδιορισμός λογιστικών διαφορών που θα πρέπει να προσαυξήσουν τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη. (Πλέον) Λογιστικές διαφορές για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης ,00 Λογιστική διαφορά ποσοστού 5% επί των εσόδων από συμμετοχές 5% , ,00 Σύνολο λογιστικών διαφορών ,00 II. Προσδιορισμός συνολικών καθαρών κερδών Τα συνολικά καθαρά κέρδη είναι: Κέρδη χρήσης ,00 (Πλέον) Σύνολο λογιστικών διαφορών (ως άνω) ,00 Σύνολο κερδών μετά την φορολογική αναμόρφωση ,00

25 15 III. Προσδιορισμός συνολικών κερδών που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα κέρδη αυτά προσδιορίζονται ως εξής: ύ ώ (έ έ ό ό έ ά ) ά έ ή ,00 ( , ,00) , ,00 IV. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Ύστερα από τα ανωτέρω τα συνολικά Φορολογητέα κέρδη της τραπεζικής επιχείρησης «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», για την χρήση 2011, προσδιορίζονται ως εξής: Σύνολο κερδών ,00 (Μείον) Κέρδη που αναλογούν στα αφορολόγητα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ,00 Φορολογητέα Κέρδη Ασφαλιστικής «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» Χρήσης ,00

26 Προσαύξηση Των Φορολογητέων Κερδών Με Την Αναλογία Των Διανεμομένων Για Απαλλασσόμενα Έσοδα Και Για Έσοδα Φορολογηθέντα Με Ειδικό Τρόπο Στην περίπτωση ύπαρξης εσόδων απαλλασσόμενων της φορολογίας ή εσόδων φορολογούμενων αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και ταυτόχρονα διενεργείται διανομή κερδών, τότε στα κέρδη προς Φορολογία προστίθεται το μέρος α των διανεμόμενων ποσών που προέρχονται κατά αναλογία από τα απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη, σαν προερχόμενα από έσοδα μη υποκείμενα σε φορολογία (απαλλασσόμενα έσοδα και στα έσοδα Φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της Φορολογικής υποχρέωσης), μετά την αναγωγή της σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος Φόρου εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της αναλογίας των διανεμόμενων ποσών στα απαλλασσόμενα έσοδα και στα έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, εφαρμόζονται οι τύποι: Διανεμόμενα ποσά αφορολόγητα κέρδη Κέρδη Ισολογισμού ό ά έ έ ό ό ά ή έ έ ύ Η δε αναγωγή των παραπάνω ποσών σε μικτά γίνεται με εσωτερική υφαίρεση, ως εξής: Αναλογία διανεμόμενων Συντελεστής Φόρου 100 Συντελεστής Φόρου

27 Παραδείγματα Ασφαλιστική Επιχείρηση Εάν η ανωτέρω αναφερόμενη ασφαλιστική επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ», διένειμε και ποσά ύψους ,00, τότε το αντικείμενο του Φόρου της θα είναι: (Πλέον) Φορολογητέα κέρδη ασφαλιστικής «ΔΕΛΤΑ» χρήσης ,00 Αναλογία διανεμομένων στα αφορολόγητα έσοδα , , , ,00 Αναλογών Φόρος ,00 0% 0% 5.000,00 Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήματος , Τραπεζική Επιχείρηση Εάν η ανωτέρω αναφερόμενη τραπεζική επιχείρηση «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ», διένειμε και ποσά ύψους ,00, τότε το αντικείμενο του φόρου της θα είναι: (Πλέον) Φορολογητέα κέρδη τραπεζικής «ΠΙΣΤΙΣ ΑΕ» χρήσης ,00 Πλέον Αναλογία διανεμομένων στα αφορολόγητα έσοδα , , , , ,00 0% Αναλογών Φόρος ,00 0% Σύνολο Φορολογητέου Εισοδήματος ,00

28 Φορολογία Διανεμόμενων Κερδών Ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 99 του Ν.2238/1994 με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3943/2011, στα κέρδη που διανέμει η Ανώνυμη Εταιρεία, γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 1 του Ν.2238/1994. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 1 του Ν.2238/1994, όπως ισχύει από 31/3/2011 και μετά όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3943/2011, ορίζεται ότι: Στα μερίσματα που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα, διενεργείται από την καταβάλλουσα αυτά Ανώνυμο Εταιρεία, παρακράτηση με συντελεστή 25% εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης για τους δικαιούχους των μερισμάτων αυτών. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττονται εντός του έτους 2011, ο συντελεστής παρακράτησης, ορίζεται σε 21% και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα διανεμόμενα μερίσματα, ορίστηκε σε 25%. Όταν η ημεδαπή Ανώνυμος Εταιρεία, προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται και έσοδα από την συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο, τότε από τον Φόρο που υποχρεούται να αποδώσει από την παρακράτηση επί των διανεμόμενων ποσών, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από την συμμετοχή. Το υπόλοιπο ποσό των ληφθέντων μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε θα πρέπει να εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και όταν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί θα παρακρατηθεί Φόρος με συντελεστή 25% από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο Φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά με συντελεστή 21% (ΠΟΛ 1129/ ) Παράδειγμα Ανώνυμος Εταιρεία, κατά την χρήση 2011, εμφάνισε κέρδη ισολογισμού, ύψους ,00. Μεταξύ των εσόδων της περιλαμβάνεται και ποσό ύψους ,00 από την

29 19 συμμετοχή της σε άλλη Ανώνυμη Εταιρεία και για το οποίο έχει παρακρατηθεί Φόρος με συντελεστή 21%, ήτοι Φόρος ,00. Αν η εν λόγω Ανώνυμος Εταιρεία, διανέμει ποσό ύψους ,00 να προσδιορισθεί ο οφειλόμενος Φόρος της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.2238/94 (παρακρατηθείς Φόρος επί των διανεμόμενων). Λύση: Προσδιορισμός αναλογίας διανεμόμενων επί των εσόδων από συμμετοχές ό έ ώ έ ύ , , , ,00 ί ό ό ώ ό ί 5% ,00 5% ,00 Προσδιορισμός οφειλόμενου Φόρου άρθρου 54 1 του Ν.2238/1994 Παρακρατηθείς Φόρος ,00 (Μείον) Παρακρατηθείς Φόρος στην αναλογία των Διανεμομένων στα έσοδα από συμμετοχές , ,00 Οφειλόμενος Φόρος Άρθρου , Τύχη Του Υπολοίπου Ποσού Των Εσόδων Από Συμμετοχές Το ποσό των μερισμάτων που δεν διανεμήθηκε και το οποίο ανέρχεται σε ,00 = ( ,00) θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και όταν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί θα παρακρατηθεί Φόρος με συντελεστή 25% από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί και αναλογεί σε αυτά με συντελεστή 21%.

30 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 100 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η ύπαρξη η όχι μόνιμης εγκατάστασης των αλλοδαπών νομικών προσώπων και κατά επέκταση των αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών, έχει μεγάλη σημασία, γιατί από αυτή εξαρτάται η έκταση των Φορολογικών τους υποχρεώσεων. Για τους λόγους αυτούς καθορίζονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα νομικά πρόσωπα, έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: 1. Η διατήρηση στην Ελλάδα ενός ή περισσότερων καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών ή λοιπών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην εκμετάλλευση Φυσικών πόρων. 2. Προβαίνει στην βιομηχανοποίηση πρώτων υλών ή στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων. 3. Διεξάγει εργασίες στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες με αντιπρόσωπο. 4. Διατηρεί αποθέματα εμπορευμάτων. 5. Συμμετέχει σε προσωπικές εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Προκειμένου να προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος που προκύπτει στην Ελλάδα από την μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης, η επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα με γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%), των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης. Τα ανωτέρω ισχύουν για ισολογισμούς που συντάσσονται από 31/12/1996 και μετά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του Ν.2459/1997.

31 21 Για ισολογισμούς που συντάσσονται μέχρι 31/12/1996, τα διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%), των εξόδων διοικητικής λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από την μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. κάθε δεδομένης διαχειριστικής χρήσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΘΡΟ 101 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού σαν υποκείμενα του φόρου ορίζονται: οι ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες οι αλλοδαπές επιχειρήσεις οι συνεταιρισμοί οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά η αλλοδαπά πρόσωπα τα κάθε είδους ιδρύματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΡΘΡΟ 102 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται. A. Κατά την διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1 η Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι την 31 η Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους, προκειμένου για: ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες

32 22 αλλοδαπές επιχειρήσεις συνεταιρισμούς ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τα ανωτέρω ισχύουν από το οικονομικό έτος 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 7 του Ν.3091/2002. Μέχρι και το οικονομικό έτος 2002, ίσχυε κατά την διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα από την 1 η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι την 31 η Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους, προκειμένου για: ανώνυμες ημεδαπές εταιρείες αλλοδαπές επιχειρήσεις συνεταιρισμούς ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα B. Το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, προκειμένου για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα τα κάθε είδους ιδρύματα KΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΡΘΡΟ 104 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σαν χρονική περίοδο απόκτησης του εισοδήματος των Ανωνύμων εταιρειών λαμβάνεται το διαχειριστικό έτος ή η εταιρική χρήση η οποία συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος μόνον όταν ο ισολογισμός κλείνει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

33 Περί Διαχειριστικής Χρήσης Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 29 1 του Ν.2238/1994 (περί Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) του άρθρου 26 1 του ΠΔ 196/1992 (περί Κώδικα βιβλίων & στοιχείων), και του άρθρου 42 του Ν.2190/1920 (περί Ανωνύμων εταιρειών) ορίζεται ότι η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο διάστημα. Κατ εξαίρεση η διαχειριστική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του δωδεκάμηνου, όχι όμως και πλέον των είκοσι τεσσάρων μηνών. Μικρότερο διάστημα του δωδεκάμηνου περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις έναρξης, λήξης ή διακοπής εργασιών. Μεγαλύτερο διάστημα του δωδεκάμηνου και όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έναρξη των εργασιών της Ανωνύμου εταιρείας και μόνον. Σύμφωνα με την διαταγή Π 15034/1959 του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι οι Ανώνυμες εταιρείες που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, το εισόδημα της περιόδου αυτής θα φορολογηθεί ολόκληρο στο οικείο οικονομικό έτος, αν και αφορά περίοδο μεγαλύτερης του δωδεκάμηνου. Για τον λόγο αυτόν, οι Ανώνυμες εταιρείες, υποχρεούνται να υποβάλλουν μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται για το συνολικό καθαρό εισόδημα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα κατανομής του εισοδήματος αυτού σε δύο διαχειριστικές περιόδους Περί Διαχειριστικής Χρήσης Ανωνύμων Εταιρειών Που Τίθενται Σε Εκκαθάριση Στην παράγραφο 2 του αναφερόμενου άρθρου 104, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 4 του ΠΔ 186/1992 (περί ΚΒΣ), ορίζεται ότι σαν διαχειριστική περίοδος των Ανωνύμων εταιρειών που τίθενται σε εκκαθάριση, λαμβάνεται η περιλαμβανόμενη μεταξύ του χρόνου θέσεως αυτών σε εκκαθάριση και του χρόνου λήξης της εκκαθάρισης. Δηλαδή, η διαχειριστική χρήση Ανωνύμων εταιρειών που τίθενται σε εκκαθάριση, αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης και λήγει με την ολοκλήρωσή της.

34 24 Επειδή συνήθως η διάρκεια της εκκαθάρισης, υπερβαίνει τον ένα χρόνο, προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 107 2γ του Ν.2238/1994, ότι όταν η εκκαθάριση της Ανωνύμου εταιρείας διαρκεί πέραν του έτους, η υποβολή προσωρινών δηλώσεων για τα εισοδήματα εκάστου έτους και οριστικής δήλωσης κατά τον χρόνο λήξης της εκκαθάρισης. Στις δηλώσεις αυτές περιλαμβάνονται τα πάσης φύσης εισοδήματα που αποκτά η Ανώνυμος εταιρεία και τα οποία υπόκεινται σε φόρο. 6.2 Περί Ημερομηνίας Κλεισίματος Ισολογισμού Η ημερομηνία κλεισίματος Ισολογισμού είναι η τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης. Η ημερομηνία αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 29 2 του Ν.2238/94 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 26 2 του ΠΔ 186/92 (περί ΚΒΣ), σύμφωνα με τις οποίες η διαχειριστική περίοδος των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, λήγει την 31 η Δεκεμβρίου ή την 30 η Ιουνίου κάθε έτους. Η επιλογή της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού είναι στην επιλογή του επιτηδευματία. Εξαίρεση από τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες κλεισίματος του ισολογισμού, γίνεται εφόσον πρόκειται: για υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης για ημεδαπή επιχείρηση στην οποία συμμετέχει αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό κεφαλαίου 50% οι οποίες μπορούν να κλείνουν ισολογισμό στον χρόνο που κλείνει διαχείριση η αλλοδαπή επιχείρηση Περί Εγγραφών Κλεισίματος Των Βιβλίων Και Σύνταξης Τελικού Ισολογισμού Των Ανωνύμων Εταιρειών Προκειμένου να γίνουν οι εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων και να προσδιορισθεί το αποτέλεσμα της κάθε διαχειριστικής χρήσης, μετά και την ενημέρωση του τηρούμενου ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, με τα δεδομένα όλης της διαχειριστικής περιόδου, διενεργείται λεπτομερής απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία και καταχωρείται ποσοτικά και γίνεται η αποτίμησή

35 25 τους, στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμών, ως ακολούθως ανάλογα με την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής χρήσης. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12 30/6 Ποσοτική καταχώρηση Απογραφής Αποτίμηση ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιρειών & ΕΠΕ Αποτίμηση Ανωνύμων Εταιρειών Αποτίμηση Αλλοδαπών επιχειρήσεων Μέχρι 20/2 του επόμενου έτους Μέχρι 31/3 του επόμενου έτους Μέχρι 30/4 του επόμενου έτους Μέχρι 30/6 του επόμενου έτους Μέχρι 20/8 του τρέχοντος έτους Μέχρι 30/9 του τρέχοντος έτους Μέχρι 31/10 του τρέχοντος έτους Μέχρι 31/12 του τρέχοντος έτους 6.3 Περί Εγγραφών Ισολογισμού Μέσα στις ανωτέρω αναφερόμενες προθεσμίες, καταχωρούνται οι λεγόμενες, εγγραφές ισολογισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν: Την μεταφορά των υπολοίπων του λογαριασμού 78 «ιδιοπαραγωγή παγίων», στους αντίστοιχους λογαριασμούς των παγίων Την καταχώρηση των αποσβέσεων Τις εγγραφές προσαρμογής που είναι οι εγγραφές με τις οποίες εναρμονίζονται τα δεδομένα των βιβλίων με τα αντίστοιχα ευρήματα της διενεργηθείσας απογραφής. Τις εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος εκμετάλλευσης (το αποτέλεσμα από την άσκηση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης) Τις εγγραφές προσδιορισμού του ολικού αποτελέσματος χρήσης της επιχείρησης Τις εγγραφές διανομής του προκύψαντος αποτελέσματος χρήσης Το κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης

36 Εγγραφές Προσδιορισμού Αποτελεσμάτων Μετά και την καταχώρηση των εγγραφών προσαρμογής, διενεργούνται οι εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος χρήσης ως εξής: Εγγραφές Προσδιορισμού Του Αποτελέσματος Εκμετάλλευσης 1. Μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αγορών εμπορευσίμων οι ληφθείσες εκπτώσεις αγορών και οι πραγματοποιηθείσες επιστροφές αγορών, προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία των καθαρών αγορών των εμπορεύσιμων ειδών, ως εξής: Χρεώνονται οι λογαριασμοί των αντίστοιχων αγορών και πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί των επιστροφών και των εκπτώσεων αγορών. 2. Μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς πωλήσεων εμπορευσίμων οι χορηγηθείσες εκπτώσεις πωλήσεων και οι πραγματοποιηθείσες επιστροφές πωλήσεων, προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία των καθαρών πωλήσεων των εμπορεύσιμων ειδών, ως εξής: Πιστώνονται οι λογαριασμοί των αντίστοιχων πωλήσεων και χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί των επιστροφών και των εκπτώσεων πωλήσεων. 3. Με την αξία της απογραφής έναρξης της χρήσης χρεώνεται ο λογαριασμός «Γενική Εκμετάλλευση» και πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί αποθεμάτων με την αξία τους. 4. Με την αξία των καθαρών αγορών χρεώνεται ο λογαριασμός «Γενική Εκμετάλλευση» και πιστώνονται οι αντίστοιχες αγορές των εμπορεύσιμων ειδών. 5. Με την αξία της απογραφής λήξης πιστώνεται ο λογαριασμός «Γενική Εκμετάλλευση» και χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί αποθεμάτων με την αξία τους.

37 27 Το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά από τις εγγραφές 3,4 & 5 εμφανίζει το ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 6. Με την αξία των καθαρών πωλήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός «Γενική Εκμετάλλευση» και χρεώνονται οι αντίστοιχες πωλήσεις των εμπορεύσιμων ειδών. 7. Χρεώνεται ο λογαριασμός «Γενική Εκμετάλλευση», με την συνολική αξία των οργανικών εξόδων (έξοδα της ομάδας 6 του Γ.Λ.Σ) και πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων, σύμφωνα με το συνταχθέν φύλλο μερισμού. Το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά και από τις εγγραφές 6 & 7 εμφανίζει το ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και μεταφέρεται στον λογαριασμό «μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης». 8. Από τον λογαριασμό μεταφέρονται στον λογαριασμό «έξοδα μη προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έξοδα των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης τα οποία θεωρούνται μη κοστολογήσιμα, καθώς και σε κάθε περίπτωση τα έξοδα των εξής λογαριασμών «έξοδα συμμετοχών & χρεογράφων» «διαφορές αποτίμησης συμμετοχών & χρεογράφων» «διαφορές από πώληση συμμετοχών & χρεογράφων» 9. Από τον λογαριασμό μεταφέρονται στον λογαριασμό «έσοδα μη προσδιοριστικά αποτελεσμάτων», τα έσοδα των εξής λογαριασμών 74 «επιχορηγήσεις & διάφορα έξοδα πωλήσεων» 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών» 76 «έσοδα κεφαλαίων» «χρησιμοποιημένες προβλέψεις για κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης» «έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων» Το υπόλοιπο του λογαριασμού μετά και από τις εγγραφές 8 & 9 αποτελεί το ολικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (το αποτέλεσμα από την άσκηση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης) και μεταφέρεται στον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των

Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των Άρθρα Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών µερισµάτων Πρακτικά παραδείγματα (Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων :Φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 649ΩΗ-ΛΧΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β 1084349 ΕΞ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998.

ΘΕΜΑ: Λογιστική απεικόνιση αποθεματικών προερχομένων από κέρδη φορολογημένα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 2579/1998. -- 457 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ Πρωτ: 1042608/10362/Β'0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011.

ΘΕΜΑ: Οδηγίε για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 11004/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει,

i) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1039/2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

ΠΟΛ /06/ Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. Άρθρο 6 Άρθρο 9 ΠΟΛ. 1134-06/06/2013 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική. Φορολογικά Οικονομικά. .:: επιγραμματικά::. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 244 30 Οκτωβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995

Νο. 15 Η.Π /ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 Νο. 15 Η.Π. 20.02.1995/ΒΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1045 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 15509 ΠΑΡΑΣΗΜΑ Δ Η Λ Ω ΣΗ Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ ΕΙΣΟ Δ Η Μ Α ΤΟ Σ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ άρθρου 45 ν,4172/2013 Φορολογικό Έτος: Αριθμός Δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27 Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α σελ. 1 Ημερολογιακό έτος Μήνας παρακράτησης Αριθμ. Δήλωσης Αριθμ. Φακέλου Είδος: Αρχική Τροποποιητική ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος του ΕΒΕΠ σας ενημερώνει 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ. 1007

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» 1352 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΜΑΥΡΟΥΣΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΕΜ 7361 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΕΜ 7929 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα