ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον αφορά τα τεχνικά, λειτουργικά και διαταξιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και τις δοκιµές ενός αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού. II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Αυτόµατο Ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µέσω ηλεκτρονικού υπoλογιστού, σύστηµα αυτοµατισµού υποσταθµού, µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης, κεντρικές µονάδες ελέγχου, τοπικό δίκτυο επικοινωνίας. III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι εφαρµόσιµοι κανονισµοί για το εν λόγω ψηφιακό σύστηµα ελέγχου υποσταθµού είναι οι ακόλουθοι: IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IEC IV. ΧΡΗΣΗ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού το οποίο είναι όπως ένα σύστηµα εποπτικού ελέγχου και συγκέντρωσης δεδοµένων προορίζεται για τον έλεγχο, προστασία και την επιτήρηση των υπαίθριων υποσταθµών 150/20 KV της ΕΗ Α.Ε

2 V. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Αυτό το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού, εκτός των καλωδίων οπτικών ινών γυαλιού και GPS, θα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει τις ακόλουθες κλιµατολογικές συνθήκες: α) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την λειτουργία : C έως C β) Θερµοκρασία Περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση : C έως C γ) Σχετική υγρασία : 5% έως 90% δ) Υψόµετρο : µέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια θαλάσσης VI. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε τις οδηγίες οι οποίες εµπεριέχονται σε αυτήν εδώ την τεχνική περιγραφή και από τις πληροφορίες οι οποίες δίδονται µέσω των ακολούθων εγγράφων και σχεδίων τα οποία θα δίδονται κάθε φορά στην διακήρυξη. α) Μονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού β) Προδιαγραφές για Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν διαφορικής προστασίας Μ/Σ γ) Τον συνολικό αριθµό πινάκων που απαιτούνται και περιγραφή αυτών δ) Αριθµό κυψελών 20KV (Για την ΤΜΑ) VII. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Ονοµαστική τάση λειτουργίας πλευρά 150KV : 150 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 170 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 150KV : 140 KV Ονοµαστική τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 20 KV Μέγιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : 24 KV Ελάχιστη τάση λειτουργίας, πλευρά 20 KV : Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 150KV : 30 KA Στάθµη βραχυκυκλώµατος, πλευρά 20 KV : 10 KA Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 150KV : 750 KV Βασική Στάθµη µονώσεως, πλευρά 20 KV : 125 KV Ονοµαστική Συχνότητα : 50 HZ Εύρος ανοχής συχνότητας :± 0,2 HZ ιαθέσιµη βοηθητική τάση για έλεγχο και σήµανση : 110 V Σ.Ρ ιαθέσιµη εναλλασσόµενη βοηθητική τάση : 3Φ,380V E.P 1Φ,220V E.P - 2 -

3 VIII. AΠΑITOYMENEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό για τις ακόλουθες λειτουργίες 1. Έλεγχος και εποπτεία του υποσταθµού 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού 3. Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση 4. Έλεγχο αλλαγής λήψεων (βήµατος τάσεως) µετασχηµατιστού 5. Μετρήσεις 6. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων 7. Προστασία 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών 9. Καταγραφή σφαλµάτων. 1. Έλεγχος και Εποπτεία Υποσταθµού α. Ο Έλεγχος(χειρισµοί) Υ/Σ θα προβλέπει : 1. Επιλογή θέσης ελέγχου α. Τοπικά, από χειριστήρια επί του εξοπλισµού β. Επίπεδο κυψέλης, από µονάδα ελέγχου κυψέλης (κτίριο ελέγχου) γ. Επίπεδο σταθµού, από ΑΜ (Η/Υ στο κτίριο ελέγχου) δ. Επίπεδο κέντρου ελέγχου συστήµατος (τηλεχειρισµοί) ε. Οι συσκευές 150 kv θα ελέγχονται εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος της Μεταφοράς και οι συσκευές 20 kv εξ αποστάσεως και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής. στ. Οι εντολές θα δίνονται κάθε φορά µόνο από ένα σηµείο ελέγχου αποκλείοντας ταυτόχρονα τα άλλα τρία. Η προτεραιότητα των εντολών είναι µε τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω. Κάθε επίπεδο ελέγχου θα έχει κατάλληλη σήµανση για τη θέση ελέγχου που έχει επιλεγεί. Ο έλεγχος στην πλευρά 150 kv θα µεταφέρεται ανά κυψέλη, ενώ στην πλευρά 20 kv ο έλεγχος µεταφέρεται ανά κυψέλη Μ/Σ µαζί µε τις αντίστοιχες αναχωρήσεις του. Ειδικά για τις κυψέλες 150 kv των Μ/Σ απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα τηλεχειρισµού εναλλακτικά και από το κέντρο ελέγχου ιανοµής. 2. Επιλογή συσκευής και είδος εντολής για χειρισµό.(άνοιγµα ή κλείσιµο) 3. Εκτέλεση ή ακύρωση εντολής. 4. Εκτέλεση εντολής όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις αλληλασφαλίσεων, συγχρονισµού ή άλλων εξωτερικών συνθηκών

4 5. υνατότητα παράκαµψης των συνθηκών αλληλασφαλίσεως και εκτέλεσης αυτοµατοποιηµένων ακολουθιών χειρισµών. 6. Ο ελεγχόµενος εξοπλισµός είναι: α. ιακόπτες 150 kv, Γραµµών Μεταφοράς, Μετασχηµατιστών και ιασύνδεσης ζυγών. β. Ηλεκτροκίνητοι αποζεύκτες (και γειωτές όταν υπάρχουν) 150 kv. γ. ιακόπτες 20 kv (αφίξεως Μ/Σ, διασύνδεσης, αναχωρήσεων και πυκνωτών). δ. Μηχανισµός αύξησης µείωσης υπό φορτίο (και επείγουσας κράτησης) για την ρύθµιση του βήµατος τάσεως του Μ/Σ ισχύος (OLTC). 7. Ακόµα το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να είναι ικανό να λαµβάνει από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και από το κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) τις ακόλουθες εντολές. 1. Εντολές από ΚΕΕ (κέντρο ελέγχου συστήµατος µεταφοράς) Τηλεχειρισµοί από ΚΕΕ 1. Άνοιγµα Α/.Γ.Μ 2. Αυτόµατη Επαναφορά Α/. Γ.Μ.εντός 3. Αυτόµατη Επαναφορά Α/.Γ.Μ.εκτός 4. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι 5. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι 6. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ 7. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ 8. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 9. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού Ι Μ/Σ 10. Κλείσιµο Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 11. Άνοιγµα Α/Ζ ζυγού ΙΙ Μ/Σ 12. Άνοιγµα Α/ /Ζ 150KV 13. Αυτόµατοι Επαναφορά Α/ /Ζ εντός 14. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ /Ζ εκτός 15. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού Ι 16. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 17. Κλείσιµο Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ 18. Άνοιγµα Α/Ζ /Ζ ζυγού ΙΙ - 4 -

5 2. Εντολές από ΠΚ (Κέντρο ελέγχου συστήµατος διανοµής) Κυψέλες άφιξης Μ/Σ, αναχωρήσεων, διασύνδεσης και πυκνωτών 20KV 1. Άνοιγµα Α/ πυκνωτών 2. Κλείσιµο Α/ πυκνωτών 3. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 4. Πρώτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 5. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 6. εύτερη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 7. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εκτός 8. Τρίτη βαθµίδα Πυκνωτών Αντιστάθµισης Μ/Σ εντός 9. Άνοιγµα Α/ Αναχωρήσεων 10. Κλείσιµο Α/ Αναχωρήσεων 11. Άνοιγµα Α/ Άφιξης 12. Κλείσιµο Α/ Άφιξης 13. Άνοιγµα Α/ /Ζ 14. Κλείσιµο Α/ /Ζ 15. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εκτός 16. Αυτόµατη Επαναφορά Α/ Αναχωρήσεων εντός 17. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εκτός 18. Στιγµιαία στοιχεία Α/ Αναχωρήσεων εντός ΚΨ Μ/Σ 1. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (µείωση) Μ/Σ 2. Εντολή αλλαγής θέσης βήµατος (αύξηση) Μ/Σ 3. Αυτόµατη Λειτουργία ρύθµισης τάσης 4. Χειροκίνητη λειτουργία ρύθµισης τάσης 5. Επείγουσα κράτηση OLTC M/Σ 6. Άνοιγµα Α/ Μ/Σ (150) 7. Κλείσιµο Α/ Μ/Σ (150) 8. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν προστασίας Μ/Σ 9. Επαναφορά του δισταθούς Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ β. Η εποπτεία θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 1. Τη θέση κάθε διακόπτου 150 KV και 20 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 2. Τη θέση κάθε αποζεύκτη 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 3. Τη θέση κάθε γειωτή 150 KV του υποσταθµού σε συνεχή βάση 4. Κάθε ανιχνεύσιµη αλλαγή θα πρέπει να προκαλεί αλλαγή στο µονογραµµικό διάγραµµα το οποίο εµφανίζεται στην οθόνη και η οποία ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού καθώς και στην λίστα γεγονότων και εκτύπωσης

6 5. Σηµάνσεις θα πρέπει να εκδίδονται υπό µορφή λίστας και εκτύπωσης στην περίπτωση κατά την οποίαν αλλαγές θέσεων δεν προκαλούνται από εντολή. 6. Στον τερµατικό χώρο του χειριστή και συγκεκριµένα στην έγχρωµη οθόνη του υπολογιστή θα πρέπει να απεικονίζεται το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού (συµπεριλαµβανοµένης και της µελλοντικής ανάπτυξης µε διακεκοµµένη γραµµή) καθώς και λεπτοµέρειες της κατάστασης του διακοπτικού και αποζευκτικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και των µετρήσεων. 7. Η ονοµατολογία των συσκευών του εξοπλισµού θα είναι αυτή που φαίνεται στο µονογραµµικό διάγραµµα του Υ/Σ που δίνεται από τη ΝΕΜ. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα µεταδίδονται (µεταφέρονται) προς και από τα δύο κέντρα ελέγχου του συστήµατος είτε µέσω αποκλειστικής δηµόσιας τηλεφωνικής γραµµής ISDN, είτε µέσω καλωδίων οπτικών ινών είτε µέσω φερεσύχνων. 2. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Α. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Υ.Τ.(150KV) 1. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ υπό φορτίο. 2. Απαγορεύεται ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/Ζ εφόσον είναι κλειστός ο γειωτής του. 3. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε γειωτή εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι ο αντίστοιχος Α/Ζ είναι ανοιχτός και το στοιχείο που θα γειωθεί είναι εκτός τάσης. 4. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν δεν έχει εξασφαλιστεί ότι είναι κλειστοί οι εκατέρωθεν Α/Ζ που συνδέονται στο κύκλωµα ισχύος σε σειρά µε τον Α/. 5. Απαγορεύεται το κλείσιµο οποιουδήποτε Α/ εάν υπάρχει εντολή πτώσης (trip) από τον αντίστοιχο Η/Ν προστασίας ή ελέγχου πτώσεων. 6. Απαγορεύεται το κλείσιµο του Α/ πύλης Μ/Σ εάν ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. άφιξης από Μ/Σ είναι κλειστός. 7. Ο Α/ πύλης Μ/Σ πρέπει να ανοίγει (µέσω επαφής προπορείας) αν επιχειρείται κλείσιµο του γειωτή του Πίνακα Μ.Τ. ΤΜ. 8. Το άνοιγµα του Α/ πύλης Μ/Σ θα επιφέρει άνοιγµα του Α/ Μ.Τ. ΤΜ και ο δεύτερος θα κλειδώνει σε αυτήν την θέση καθόσο διάστηµα ο Α/ πύλης Μ/Σ παραµένει ανοιχτός. Επιπλέον για διπλούς ζυγούς και πύλη διασύνδεσης ζυγών Υ.Τ.: 9. Σε περίπτωση διπλών ζυγών Υ.Τ. ο χειρισµός ενός Α/Ζ ζυγού µιας πύλης Γ.Μ. ή Μ/Σ επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης είναι ανοικτός ή Ο Α/Ζ του άλλου ζυγού της ίδιας πύλης και ο Α/ της πύλης είναι κλειστοί και ο Α/ της πύλης.ζ. είναι κλειστός. 10. Το άνοιγµα του Α/ της πύλης.ζ. επιτρέπεται µόνον εφόσον ένας εκ των δύο Α/Ζ ζυγών κάθε πύλης Γ.Μ. και Μ/Σ είναι ανοικτός

7 Β. Αλληλασφαλίσεις στην πλευρά Μ.Τ.(20KV) 11. Ο χειρισµός οποιουδήποτε Α/ πυλών Μ.Τ. (ΤΜ, BSM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι σε θέση λειτουργίας ή δοκιµής. 12. Το φορείο του Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να µετακινηθεί από τη θέση δοκιµής στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοικτός. 13. Ο Α/ των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) µπορεί να κλείσει στη θέση λειτουργίας µόνον εφόσον ο γειωτής της πύλης Μ.Τ. είναι ανοιχτός. 14. Ο Α/ της πύλης Μ.Τ. ΤΜ µπορεί να κλείσει µόνον όταν ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι κλειστός. 15. Ο χειρισµός του γειωτή των πυλών Μ.Τ. (TM, OLM, CM) επιτρέπεται µόνον εφόσον το φορείο του Α/ είναι στη θέση δοκιµής. 16. Ο χειρισµός του γειωτή της πύλης Μ.Τ. ΤΜ επιτρέπεται µόνον εφόσον ο αντίστοιχος Α/ Υ.Τ. του Μ/Σ είναι ανοιχτός. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µια λειτουργία υπέρβασης η οποία να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να παρακάµψει την λειτουργία αλληλοασφαλίσεων όταν η διασύνδεση ζυγών είναι κλειστή και µε σκοπό την µεταγωγή µιας γραµµής σε άλλο ζυγό υπό συνθήκες φορτίου. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ του εξοπλισµού των κυψελών θα περιλαµβάνονται στη µονάδα ελέγχου κυψέλης. Οι αλληλασφαλίσεις µεταξύ των κυψελών περιλαµβάνονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου του Υ/Σ. 3. Συγχρονισµός και φασική εναρµόνηση α. Η λειτουργία συγχρονισµού θα πρέπει να εκτελείται όταν δύο ασύγχρονα συστήµατα πρόκειται να συνδεθούν µεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται καταπονήσεις στο δίκτυο και στα εξαρτήµατα του. Η λειτουργία της φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να αντισταθµίζει για την µετρούµενη ολίσθηση συχνότητας καθώς επίσης και για τον χρόνο κλεισίµατος του διακόπτου. β. Η λειτουργία του συγχρονισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει τις γραµµές µεταφοράς καθώς και διακόπτες σύνδεσης ζυγών. γ. Επιπρόσθετα, η λειτουργία φασικής εναρµόνισης θα πρέπει να διαθέτει και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Ρυθµίσεις τάσεως, φασικής γωνίας και διαφοράς συχνότητας Ενεργοποίηση για τις ακόλουθες συνθήκες γραµµής και ζυγού. - Απενεργοποιηµένη γραµµή ενεργοποιηµένο ζυγό. - Ενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό. - Απενεργοποιηµένη γραµµή απενεργοποιηµένο ζυγό

8 δ. Τα σήµατα για την λειτουργία του συγχρονισµού θα προέρχονται µέσω Μ/Σ τάσεως των οποίων τα δευτερεύοντα διαθέτουν τάση V Ε.Ρ για τα 150KV. ε. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Για τους ζυγούς και γραµµές 150KV, η τάση των V θα πρέπει να αντιστοιχεί στα 160KV Η λειτουργία συγχρονισµού θα τροφοδοτείται µε µία φασική τάση (ΦΒ) για την πλευρά των 150KV και το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα υπολογίζει φασικές γωνίες και συχνότητα στ. Ο συγχρονισµός και η φασική εναρµόνιση, θα εκτελείται από τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και από το τερµατικό του χειριστού ( ιεπαφή Ανθρώπου Μηχανής) ευρισκοµένου στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού, µέσω της κεντρικής µονάδος ελέγχου. ζ. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος κλεισίµατος των διακοπτών 150KV και 20KV είναι 60ms και 80ms αντίστοιχα η. Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να επιτρέπει συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση και από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος (ΚΕΕ) µε όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω. 4. Έλεγχος αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα πρέπει να ελέγχει την αλλαγή βήµατος τάσεως όλων των Μ/Σ του υποσταθµού. α. Ο αριθµός των λήψεων και το αντίστοιχο επίπεδο τάσης κάθε βήµατος τάσεως δεικνύετε κατωτέρω: ιακύµανση τάσεως ,5 % KV ,5 % V Σε βήµατα του 1,25% ή V

9 β. Για όλους τους µετασχηµατιστές θα πρέπει να προσφέρεται ένας ρυθµιστής τάσης, για τον έλεγχο της αυτόµατης ρύθµισης του βήµατος αλλαγής τάσεως εάν αυτό απαιτείται από το προσφερόµενο σύστηµα. γ. Ο έλεγχος αλλαγής βήµατος τάσεως µετασχηµατιστού θα εκτελείται από τα ακόλουθα σηµεία: 1. Επιτόπου του Μ/Σ ισχύος 2. Από την µονάδα ελέγχου της κυψέλης (κτίριο ελέγχου) 3. Από το κέντρο ΑΜ του Υ/Σ (κτίριο ελέγχου) 4. Από το κέντρο ελέγχου του Συστήµατος ιανοµής (ΠΚ ) δ. Σε κάθε θέση χειρισµού θα εµφανίζεται το βήµα της αλλαγής τάσεως του Μ/Σ στην οθόνη κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ και στην οθόνη του ΠΚ (κέντρο ελέγχου συστήµατος ιανοµής) ε. Θα πρέπει επίσης το σύστηµα ελέγχου αλλαγής λήψεων να διαθέτει δυνατότητα για επείγουσα κράτηση της διαδικασίας αλλαγής βήµατος τάσεως. 5. Μετρήσεις 5.1 Το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας υποσταθµού µετά τη λήψη αναλογικών σηµάτων από Μ/Σ τάσης και εντάσεως και µετά τον υπολογισµό κάποιων µεγεθών θα πρέπει να εµφανίζει στην οθόνη του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού (Κέντρο ΑΜ) τα ακόλουθα : α. Για κυψέλες γραµµών µεταφοράς 150kV. Μετρούµενα µεγέθη Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : 120 3V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) Τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) - 9 -

10 β. Για κυψέλες διασύνδεσης ζυγών 150KV. Μετρούµενα µεγέθη ανά ζυγό Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση / 1Α, κλάσεως = 0,5 συνδεµένων κατά αστέρα. Μια φασική τάση µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση : V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα Μεγέθη προς εµφάνιση: Τρία (3) πολικά ρεύµατα Μια φασική τάση (ΦΒ) Συχνότητα γ. Για κυψέλες µετασχηµατιστών 150/20 KV. Μετρούµενα µεγέθη στην πλευρά 20 KV Τρία (3) φασικά ρεύµατα µέσω Μ/Σ εντάσεως µε σχέση /5Α, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά αστέρα. Τρεις (3) φασικές τάσεις µέσω Μ/Σ τάσεως µε σχέση / 100 V, κλάσεως = 0,5, συνδεµένων κατά ανοικτό τρίγωνο Μεγέθη προς εµφάνιση Τρία (3) πολικά ρεύµατα Έξι (6) τάσεις (3-φασικές & 3-πολικές) Ενεργό Ισχύ (3Φ) Αεργό Ισχύ (3Φ) Συχνότητα δ. Βοηθητικές τάσεις υποσταθµού Μετρούµενα και εµφανιζόµενα µεγέθη για τις βοηθητικές τάσεις του υποσταθµού Σ.Ρ. : 110V E.Ρ. : 380V 3Φ και 220V 1Φ 5.2 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ). 1. Ένταση φάση Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 2. Ένταση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV 3. Ένταση φάσης C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 4. Τάση φάσης Α πύλης Α/ ΓΜ 150KV 5. Tάση φάσης Β πύλης Α/ ΓΜ 150KV

11 6. Tάση φάση C πύλης Α/ ΓΜ 150KV 7. Ενεργός ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 8. Άεργος Ισχύς πύλης Α/ ΓΜ 150KV 9. Ένταση φάσης Α Ζυγού Ι 10. Ένταση φάσης Β Ζυγού Ι 11. Ένταση φάσης C Zυγού Ι 12. Τάση φάσης Α Ζυγού Ι 13. Τάση φάσης Β Ζυγού Ι 14. Τάση φάσης C Ζυγού Ι 15. Ένταση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 16. Ένταση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 17. Ένταση φάσης C Ζυγού ΙΙ 18. Τάση φάσης Α Ζυγού ΙΙ 19. Τάση φάσης Β Ζυγού ΙΙ 20. Τάση φάσης C Ζυγού ΙΙ 21. Ένταση φάσης Β πύλης Μ/Σ 22. Ενεργός Ισχύς πύλης Μ/Σ 23. Άεργος ισχύς πύλης Μ/Σ 5.3 Οι ακόλουθες µετρήσεις θα πρέπει να µεταδίδονται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) 1. Ένταση (φάση Β) πυκνωτών 2. Αέργος ισχύς πυκνωτών 3. Ένταση (φάση Β) Αναχωρήσεων 4. Ένταση (φάση Β) /Ζ 5. Ένταση (φάσεις Α,Β.C) Άφιξης 6. Ενεργός Ισχύς Άφιξης 7. Αέργος Ισχύς Άφιξης 8. Τάση ΣΑΤΥΦ (Από Μ/Σ Τάσης του κεντρικού Α/ 9. Ένταση Ι Α/ Μ/Σ 150KV (Φάση B) 10. Τάση Ζύγου Ι 150KV (Φάση B) 11. Τάση Ζυγού ΙΙ 150KV (Φάση B) 6. Καταγραφή Γεγονότων και ιαχείριση Σηµάνσεων α. Γεγονότα και σηµάνσεις που παράγονται από τον εξοπλισµό του υποσταθµού θα πρέπει να εµφανίζονται σε µια λίστα γεγονότων και σηµάνσεων στην οθόνη η οποία ευρίσκεται τοποθετηµένη στο τερµατικό του χειριστού εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού ( ιεπαφή ανθρώπου µηχανής). β. Oι σηµάνσεις θα εµφανίζονται στην οθόνη, αλλά χωριστά από τα γεγονότα. γ. Τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει επίσης να εκτυπώνονται στον εκτυπωτή ο οποίος θα είναι τοποθετηµένος στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού ( επίπεδο σταθµού). δ. Ο χαρακτηρισµός των γεγονότων και σηµάνσεων θα εκτελείται µέσω λογισµικού µετά την ανάθεση της σύµβασης ε. Όλα τα ψηφιακά σήµατα εισόδου, είτε είναι για γεγονότα είτε είναι για σηµάνσεις, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 110V Σ.Ρ

12 στ. Ο χρονοδιαχωρισµός όλων των γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να είναι του 1 ms. ζ. Τα γεγονότα θα πρέπει να καταγράφονται σε µία λίστα µε χρονολογική σειρά στην οποία θα πρέπει να δεικνύεται ο τύπος του γεγονότος καθώς και ο χρόνος που έλαβε χώρα. Θα πρέπει επίσης η λίστα των γεγονότων να µπορεί να αποθηκευθεί. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης. η. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να ανακαλεί την χρονολογική λίστα γεγονότων ανά πάσα στιγµή στην οθόνη. Η λίστα αυτή θα περιλαµβάνει είτε όλον τον εξοπλισµό του υποσταθµού ή µέρους αυτού. θ. Ο χειριστής θα πρέπει επίσης να µπορεί να ανακαλεί στην όθόνη ένα συγκεκριµένο τύπο ή οµάδα γεγονότων µε βάση : Ηµεροµηνία και χρόνο. Κυψέλη. Εξοπλισµό. ι. Ολα τα γεγονότα και οι σηµάνσεις θα πρέπει να εµφανίζονται στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει όµως να παραδοθεί µια λίστα όπου όλα τα γεγονότα και σηµάνσεις που µπορεί να εµφανισθούν στην οθόνη του συστήµατος να έχουν µεταφρασθεί στα ελληνικά. κ. Όλα τα γεγονότα καθώς και οι σηµάνσεις θα πρέπει αυτόµατα να καταγράφονται στην µονάδα µαζικής αποθήκευσης του συστήµατος. λ. Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να αποφεύγεται πλήρωση µνήµης. Στην περίπτωση κατά την οποίαν η µνήµη γίνει πλήρης, το σύστηµα πρέπει να διαθέτει ικανότητα να αποθηκεύει τα τελευταία (χρονικά) γεγονότα και σηµάνσεις, διαγράφοντας τα παλαιότερα. µ. Όλες οι είσοδοι των ψηφιακών σηµάνσεων θα πρέπει να διαθέτουν προστασία µονώσεως είτε µέσω οπτικών-µονωτήρων ή παρεµφερών συσκευών οι οποίες θα παρέχουν µόνωση κατ ελάχιστον 2KV. ν. Η λειτουργία καταγραφής γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να σχεδιασθεί για αξιόπιστη και µακρά λειτουργία σε εχθρικό περιβάλλον όπου υπάρχει ηλεκτροµηχανικός θόρυβος και διαταραχές καθώς και ηλεκτροµαγνητικά υψηλά πεδία. Η λειτουργία καταγραφής θα επεξεργάζεται και θα καταγράφει έγκυρα γεγονότα και έγκυρες σηµάνσεις µη επηρεασµένες από το περιβάλλον του υποσταθµού. ξ. Η λίστα των σηµάνσεων θα πρέπει να περιέχει µια περίληψη των πλέον πρόσφατων σηµάνσεων. Κάθε σήµανση θα πρέπει να εµφανίζεται σε µία γραµµή η οποία θα περιέχει τα ακόλουθα: - Χρόνο και ηµεροµηνία της σήµανσης - Όνοµα του εξοπλισµού από το οποίον προέρχεται η σήµανση - Περιγραφή - Κατάσταση επιβεβαίωσης ο. Ο χειριστής θα πρέπει να µπορεί να επιβεβαιώνει σηµάνσεις επί της οθόνης. Επιβεβαιωµένες σηµάνσεις θα πρέπει να φέρουν κάποια διακριτή επισήµανση στη λίστα. π. Σηµάνσεις οι οποίες εµφανίζονται και εξαφανίζονται χωρίς να γίνεται επιβεβαίωση, θα πρέπει να επισηµαίνονται ξεχωριστά στην λίστα σηµάνσεων

13 ρ. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής σηµάνσεων και γεγονότων βάσει τύπου ή οµάδας. σ. Η κάθε σήµανση θα αναγγέλλεται και µε κόρνα, δηλαδή το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει και κόρνα Η κόρνα θα πρέπει να µπορεί να αποσυνδέεται από το κέντρο ΑΜ µέσω πληκτρολογίου / ποντικιού. Επιβεβαίωση κόρνας θα γίνεται επίσης µέσω του κέντρου ΑΜ, και τότε η κόρνα σταµατά να ηχεί. - Τάση τροφοδοσίας της κόρνας : 110V Σ.Ρ. τ. Ένας ορισµένος αριθµός γεγονότων και σηµάνσεων θα πρέπει να µεταδίδεται και στο κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς (ΚΕΕ) και διανοµής (ΠΚ ). Η λίστα των γεγονότων και σηµάνσεων εµφανίζεται στο παράρτηµα Α αυτής εδώ της Τεχνικής Περιγραφής. Σηµείωση Ως γεγονός θεωρείται π.χ το άνοιγµα ή κλείσιµο διακόπτη ή λειτουργία ενός Η/Ν κ.τ.λ. Ως σήµανση θεωρείται π.χ ή χαµηλή πίεση SF6 ενός διακόπτη κ.τ.λ. 7. Προστασία Ηλεκτρονόµοι προστασίας ψηφιακού τύπου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας. Οι ηλεκτρονόµοι οι οποίοι θα πρέπει να δοθούν είναι οι ακόλουθοι: α. Για την κυψέλη Γραµµής Μεταφοράς 150 KV Ηλεκτρονόµος αποστάσεως 150KV σύµφωνα µε την συνηµµένη τεχνική περιγραφή TD-16/1. Ηλεκτρονόµος υπερεντάσεως φάσεων + γης µε κατεύθυνση και για φάσεις και για γη για γραµµές 150 KV σύµφωνα µε την συνηµµένη προδιαγραφή SS-131/3. β. Για την κυψέλη Μ/Σ 150/20 kv Ηλεκτρονόµος /Φ προστασίας Μ/Σ σύµφωνα µε τη συνηµµένη προδιαγραφή SS-100/1. Σηµειώνεται ότι ο Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ θα καλύπτει και συµπεριλαµβάνει τον ζυγό 20KV του υποσταθµού.(δηλαδή από την πλευρά υψηλής του Μ/Σ µέχρι και τον ζυγό 20KV). 8. Αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών α. Η αυτοµατοποιηµένη ακολουθία χειρισµών είναι µία αυτόµατη λειτουργία η οποία µειώνει την αλληλοεπίδραση µεταξύ χειριστού και συστήµατος. Με µία εντολή ο χειριστής θα µπορεί για παράδειγµα, να ξεκινήσει µία ακολουθία της οποίας η κατάληξη θα είναι ο διαικπεραιούµενος εξοπλισµός να συνδεθεί σε έναν εκ των ζυγών

14 Η ακολουθία θα πρέπει να εκτελεί τους ίδιους ελέγχους και λειτουργίες κάθε φορά που ξεκινά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Η λειτουργία της ακολουθίας θα περιλαµβάνει τις εξής ακολουθίες: Σύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς σε συγκεκριµένο ζυγό Αποσύνδεση µιας γραµµής µεταφοράς Σύνδεση ενός Μ/Σ σε συγκεκριµένο ζυγό. Αποσύνδεση ενός Μ/Σ. Μεταγωγή ζυγών β. Οι αυτοµατοποιηµένες ακολουθίες χειρισµών, θα χρησιµοποιηθούν σε συνάρτηση µε το κέντρο διεπαφής ανθρώπου µηχανής και τις µονάδες επιπέδου κυψέλης και η εκτέλεση θα γίνεται από το τερµατικό του χειριστού στο κέντρο διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των µονάδων επιπέδου κυψέλης. 9. Καταγραφή Σφαλµάτων α. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιήθει για να ανιχνεύσει και καταγράψει δεδοµένα συσχετιζόµενα µε σφάλµατα ( πριν, κατά την διάρκεια και µετά το σφάλµα) Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα καταγράφει οκτώ (8) αναλογικά σήµατα ανά γραµµή 150KV, συγκεκριµένα: 1. Τρεις (3) πολικές τάσεις 2. Μία τάση ανοικτού τριγώνου (120V) 3. Τρεις εντάσεις µεταξύ φάσεων (πολικές) 4. Μία ένταση µεταξύ φάσης και ουδετέρου. β. Η λειτουργία καταγραφής σφαλµάτων θα χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την κεντρική µονάδα ελέγχου.(κέντρο ΑΜ) γ. Τα σήµατα τάσεως και εντάσεως θα µεταδίδονται στην κεντρική µονάδα ελέγχου είτε από τις µονάδες κυψέλης ή θα εισάγονται στην κεντρική µονάδα µέσω αναλογικών µορφοτροπέων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως, εάν το προτεινόµενο σύστηµα επιτρέπει τέτοιο τρόπο σύνδεσης. δ. Τάση των αναλογικών εισόδων. Για τα 150KV 120 : V rms. 3 ε. Ρεύµα των αναλογικών εισόδων για τα 150KV : 1A rms. στ. Ρυθµός δειγµατοληψίας :1 9,3 KHz ζ. Χρόνος εκκίνησης καταγραφής πριν το σφάλµα : 60ms η. Χρόνος παύσης καταγραφής µετά το σφάλµα : 2sec θ. Συνολικός χρόνος καταγραφής : 5sec

15 IX. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Η δοµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού θα είναι κατανεµηµένης µορφής και θα αποτελείται από δύο (2) επίπεδα µε ακτινοειδή διάταξη, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε δύο (2) κέντρα ελέγχου συστήµατος και µε δύο (2) θέσης εργασίας (κέντρα ( ΑΜ)), η µία εκ των οποίων θα ευρίσκεται στο κτίριο ελέγχου του Υ/Σ και η άλλη σε κτίριο ελέγχου κοντινού Υ/Σ. Η απαιτούµενη δοµή δεικνύετε στο σχήµα Νο.1 κατωτέρω: Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ελέγχου Κέντρο Ανάλυσης µε Η/Υ Κτίριο Ελέχγου Συστήµατος Συστήµατος εξ αποστάσεως κοντινού Υ/Σ Μεταφοράς (ΚΕΕ) ιανοµής (ΠΚ ) Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής Κωδικοποιητής - Αποκωδικ/τής _ Κανάλι Σύστηµα Τηλελέγχου Αδιάλειπτου ισχύος Κέντρο ΑΜ Σήµα GPS Οθόνες 2 Εκτυπωτές Τηλεφωνικό κανάλι PC Πληκτρολόγια -----PC Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κωδικοποιητής- Αποκωδικ/της Κεντρική Μονάδα Ελέγχου Επίπεδο Σταθµού _ Επίπεδο Κυψέλης RTUs Μονάδα ελέγχου κυψέλης Η/Ν προστασίας Κυψέλες 20KV Χώρος πρωτεύοντος Η/Μ Υπαίθριου εξοπλισµού Σχήµα Νο 1 οµή του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας υποσταθµού

16 Σηµειώσεις 1. Ο εξοπλισµός επιπέδου σταθµού θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Ο εξοπλισµός επιπέδου κυψέλης θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 3. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για συγχρονισµό του συστήµατος µέσω GPS και από εσωτερική πηγή 4. Οι Η/Ν προστασίας περιλαµβάνουν Η/Ν αποστάσεως, Η/Ν υπερεντάσεως και Η/Ν /Φ προστασίας Μ/Σ. Όλοι οι Η/Ν θα είναι εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 2. Απαιτούµενες λειτουργίες των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να εκτελέσουν τα ακόλουθα: α) Συλλογή σηµάτων β) Συλλογή µετρουµένων τιµών και µετρητικών δεδοµένων γ) ιεκπεραίωση δεδοµένων όπως Υπολογισµό Vrms, Irms, P, Q, S, Cosφ και συχνότητας από τιµές εισόδου. Λήψη απόφασης για το ποια δεδοµένα και πληροφορίες θα µεταδοθούν στην κεντρική µονάδα ελέγχου σε κάθε κύκλο δειγµατοληψίας. δ) Συγχρονισµό και φασική εναρµόνιση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο VIII-3 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ε) Επιλογή θέσης ελέγχου: Τοπικά: από την ίδια µονάδα ελέγχου κυψέλης Εξ αποστάσεως: από ΑΜ ή το κέντρο ελέγχου ενέργειας του συστήµατος και σήµανση όταν ο έλεγχος εκτελείται τοπικά στον εξοπλισµό. στ) Έλεγχο και λειτουργία Έλεγχο διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών. Έλεγχο αλλαγής λήψεων µετασχηµατιστού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII- 4 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ζ) Εµφάνιση τιµών µετρήσεων η) Εµφάνιση επί της οθόνης τους το µονογραµµικό διάγραµµα της κυψέλης και την κατάσταση του εξοπλισµού της κυψέλης. θ) Αλληλασφαλίσεις σύµφωνα µε την παράγραφο VΙΙΙ-2 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. ι) Αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες σχετιζόµενες µε διακοπτικό / αποζευκτικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-8 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής

17 κ) Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να είναι αυτόνοµες συσκευές και δεν µπορεί να είναι ενσωµατωµένες σε Η/Νs 3. Επιπρόσθετες απαιτήσεις για τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης α. Θέση εγκατάστασης Oι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εγκατασταθούν µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. β. Επικοινωνίες Όλες οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν σειριακή θύρα για σύνδεση µέσω οπτικής ίνας µε την κεντρική µονάδα ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν µία επιπρόσθετη σειριακή θύρα RS232 για σύνδεση µε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα καλώδια οπτικών ινών για σύνδεση µε την κεντρική µονάδα ελέγχου θα αποτελούν µέρος της προµήθειας. γ. Επικοινωνία µε τον υπαίθριο εξοπλισµού του υποσταθµού. Οι µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα πρέπει να µπορούν να επικοινωνούν µε τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού. Όλα τα ψηφιακά και αναλογικά σήµατα προερχόµενα από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού καθώς και όλα τα εξερχόµενα σήµατα εντολών και ελέγχου προς τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού θα έχουν σηµείο επικοινωνίας µε τις µονάδες ελέγχου κυψέλης τις τερµατικές οριολωρίδες οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες µέσα στο κτίριο ελέγχου του υποσταθµού. Ολα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα σήµατα θα καλωδιωθούν από την ΕΗ µε συµβατικά καλώδια διατοµής 2.5 mm 2 (δηλαδή από τις τερµατικές οριολωρίδες προς και από τον υπαίθριο εξοπλισµό του υποσταθµού) εκτός των κυκλωµάτων των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως, τα οποία χρησιµοποιούν καλώδια ελέγχου διατοµής 4 mm 2. δ. Μόνωση από τον υπαίθριο εξοπλισµό. Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να διαθέτουν µόνωση έναντι του υπαίθριου εξοπλισµού µέσω των βαρέως τύπου επαφών τους ή µε άλλα µέσα. ε. Ρυθµίσεις και Ελεγχος. Ρυθµίσεις και έλεγχος των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης θα εκτελείται από ενσωµατωµένη οθόνη και πληκτρολόγιο µε σύνδεση µέσω κατάλληλης θύρας και καλωδίου µε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. στ. Αναλογικά σήµατα εισόδου. Αναλογικά σήµατα εισόδου θα πρέπει να µπορούν να εισαχθούν στις µονάδες ελέγχου κυψέλης µέσω αναλογικών µορφοτρόπεων ή µε απ ευθείας σύνδεση µε τους Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Εάν απαιτούνται µορφοτροπείς (τάσεως και εντάσεως), τότε οι µοροφτροπείς αυτοί θα πρέπει να δοθούν από τον προµηθευτή

18 ζ. Τρόπος Στήριξης Οι µονάδες ελέγχου κυψέλης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα εντός εσοχής ή ηµιεσοχής, ή επί της επιφανείας του πίνακα. 4. Λειτουργικές απαιτήσεις της Κεντρικής µονάδας ελέγχου και άλλες απαιτήσεις. Η κεντρική µονάδα ελέγχου διαχειρίζεται τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και τους Η/Ν, ελέγχει τις αλληλοεπιδράσεις µεταξύ επιπέδου σταθµού και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής και των κέντρων ελέγχου του συστήµατος, διεκπεραιώνει πληροφορίες για όλον τον υποσταθµό και αρχειοθετεί δεδοµένα σύµφωνα µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις του χρήστη. Συγκεκριµένα η κεντρική µονάδα ελέγχου θα εκτελεί τα ακόλουθα: α. Συντονισµό επικοινωνιών Προς το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς για τα 150 kv Προς το κέντρο ελέγχου ιανοµής για τα 20 kv Προς το σύστηµα διεπαφής ανθρώπου µηχανής Προς ένα εξ αποστάσεως κέντρο ανάλυσης συνδεδεµένο µε τηλεφωνική γραµµή µέσω αποδιαµορφωτή. Προς τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης και προς τους Η/Ν προστασίας. β. Καταγραφή γεγονότων και διαχείριση σηµάνσεων σύµφωνα µε την παράγραφο VIII-6 ατής εδώ της τεχνικής περιγραφής γ. Αρχειοθέτηση γεγονότων δ. Χρονοσυγχρονισµός Ο χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται µέσω σήµατος από το σύστηµα παγκόσµιας λήψης (GPS) και από εσωτερική πηγή χρόνου. Με άλλα λόγια, η κεντρική µονάδα ελέγχου θα πρέπει να µπορεί να χρονοσυγχρονίζεται µέσω σήµατος από το παγκόσµιο σύστηµα λήψεως σηµάτων και αυτόµατα από εσωτερική ρολόι στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του συστήµατος GPS. ε. Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού Αλληλοασφαλίσεις διακοπτικού / αποζευκτικού εξοπλισµού σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 2 αυτής εδώ της τεχνικής προδιαγραφής. στ. Εµφάνιση Εµφάνιση επί της οθόνης όλων των µετρούµενων και υπολογιζόµενων µετρητικών µεγεθών, το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού µε την ονοµατολογία συσκευών της ΕΗ και την κατάσταση των διακοπτών, αποζευκτών και γειωτών σε πραγµατικό χρόνο

19 ζ. Αυτοεποπτία και εποπτεία του συστήµατος η. Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία Εποπτικό έλεγχο και λειτουργία όλου του υποσταθµού µέσω του υπολογιστή του υποσταθµού και σύµφωνα µε την παράγραφο VIII 1 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. θ. Θέση εγκατάστασης και τρόπος στήριξης. Η κεντρική µονάδα ελέγχου θα τοποθετηθεί εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού και θα πρέπει να είναι εντός πίνακος είτε εν εσοχή είτε επί της επιφανείας του πίνακα. Ο πίνακας και η εγκατάσταση γίνεται µε ευθύνη του προµηθευτή. Επίσης η κεντρική µονάδα ελέγχου θα µπορεί να είναι ενσωµατωµένη στο PC του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πίνακας. ι. Καταγραφή σφαλµάτων. Καταγραφή σφαλµάτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου VIII-9 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. κ. Επικοινωνίες Επικοινωνία µε Η/Ν προστασίας, µονάδες ελέγχου κυψέλης και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς και το κέντρο ελέγχου του συστήµατος ιανοµής. 5. Μαζική Αποθήκευση Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης γεγονότων, σηµάνσεων καθώς και δεδοµένων σφαλµάτων σε σκληρούς δίσκους. Θα πρέπει να µπορεί να αποθηκευθούν δεδοµένα µέχρι 8 Mbyte. 6. Εξοπλισµός Κέντρου ιεπαφής Ανθρώπου-Μηχανής ( ΑΜ) Το κέντρο διεπαφής ανθρώπου -µηχανής, ευρισκόµενο εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον ακόλουθο εξοπλισµό: α. ύο (2) ακριβώς όµοιους PC Pentium της τελευταίας έκδοσης µε το σχετικό λογισµικό το οποίο κατά προτίµηση θα είναι σε βάση επαγγελµατικού WINDOWS, για εµφάνιση: Γενικής εικόνας του υποσταθµού (µονογραµµικό διάγραµµα) Λεπτοµερή διαγράµµατα του υποσταθµού Λίστα γεγονότων και σηµάνσεων Πληροφορίες σηµάνσεων Μετρητικά δεδοµένα Θέση λήψεων Μ/Σ εδοµένα σφαλµάτων και γραφικές συναρτήσεις σφαλµάτων

20 Ο ένας εκ των υπολογιστών θα είναι σε αναµονή ως εφεδρικός β. ύο (2) έγχρωµες οθόνες TFT 19, ανάλυσης 1280x1024 pixels µε συχνότητα ανανέωσης 75Hz Η µια εκ των οθονών θα χρησιµοποιηθεί για την εµφάνιση λεπτοµερών διαγραµµάτων του υποσταθµού. Τάση τροφοδοσίας των οθονών : 220V Ε.Ρ. γ. Έναν εκτυπωτή µήτρας σηµείων µε 24 ακίδες για εκτύπωση γεγονότων και σηµάνσεων Τάση τροφοδοσίας εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. δ. Έναν εκτυπωτή laser για εκτύπωση των εµφανιζοµένων εικόνων και στοιχείων επί των οθονών, µετρήσεων και κυµατοµορφών σφαλµάτων Τάση τροφοδοσίας του εκτυπωτή : 220V Ε.Ρ. ε. ύο πληκτρολόγια και δύο ποντίκια. στ. Επιπλέον, λειτουργίες ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται από το πληκτρολόγιο του PC µέσω ζεύξης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου ζ. Ένα σύστηµα αδιάλειπτης λειτουργίας για την αδιάλειπτο λειτουργία του υπολογιστή, των οθονών και των εκτυπωτών αποτελούµενο από τα εξής: 1. Ένα (1) µετατροπέα Σ.Ρ/Ε.Ρ εφοδιασµένο µε ένα µεταγωγικό διακόπτη για την περίπτωση απώλειας του Ε.Ρ. το οποίο προέρχεται από την πλευρά του Σ.Ρ. 2. Η είσοδος του Σ.Ρ. θα τροφοδοτείται από τους συσσωρευτές του Υ/Σ. 3. Τάση εισόδου Σ.Ρ.: 110 V Σ.Ρ. ± 15% 4. Έξοδος Ε.Ρ.: 220 V E.P., 50 Hz, 2500 VA, 6 υποδοχές 5. Ανοχές εξόδου Ε.Ρ.: Για την τάση ± 1%, για τη συχνότητα ± 0,75% 6. Ο µετατροπέας µε τα παρελκόµενά του θα παραδοθεί εντός πίνακα στηριζοµένου επί του δαπέδου και µε κλάση προστασίας ΙΡ Προστασία Συστήµατος Όλα τα προγράµµατα και παράµετροι θα πρέπει να αποθηκεύονται σε flash EPROMS έτσι ώστε το σύστηµα να µπορεί να ενεργοποιηθεί αυτοµάτως µετά από µια διακοπή παροχής ρεύµατος. X. ΧΡΟΝΟΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 1. Χρονοσυγχρονισµός θα επιτυγχάνεται είτε µέσω του παγκόσµιου συστήµατος εντοπισµού θέσης (GPS) ή µέσω εσωτερικού ρολογιού στην περίπτωση κατά την οποία η κεραία του υποσταθµού δεν µπορεί να εντοπίσει τους δορυφόρους του GPS. Γι αυτό το σκοπό µία κεραία GPS, ένας δέκτης GPS καθώς και όλα τα απαιτούµενα για αυτήν την εφαρµογή θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προµήθεια και θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου ΧΙ

21 2. Για την διανοµή του σήµατος χρόνου του GPS στις άλλες µονάδες του Υ/Σ θα πρέπει να προσφέρεται ένα master clock µε οκτώ κατά το µέγιστο µονάδες ανά κλάδο. XI. ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΗΣ GPS 1. Θέση εγκατάστασης κεραίας : Η κεραία θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού 2. Περίβληµα κεραίας : Η κεραία θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη εντός πλαστικού περιβλήµατος το οποίον να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες 3. Αντικεραυνική Προστασία : Συσκευή προστασίας έναντι κεραυνικών υπερτάσεων µε χρόνο αντίδρασης 1n sec και ρεύµα εκφορτίσεως 10 ΚΑ, εντός περιβλήµατος από αλουµίνιο 4. Ισχύς σήµατος στην είσοδο της κεραίας : ~ 1X10 E-16 Watt, δηλαδή χαµηλότερα από το γενικό επίπεδο θορύβου 5. Περιοχή διακυµάνσεως θερµοκρασίας : C έως C 6. Στηρίγµατα κεραίας : Η κεραία θα στηρίζεται µε βραχίωνες από ανοδιοµένο αλουµίνιο οι οποίοι θα πρέπει να αντέχουν σε πολύ ισχυρούς ανέµους. 7. Προενισχυτής χαµηλού θορύβου (προαιρετικό, εξαρτώµενο από την κρίση του προµηθευτή και λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόσταση καλωδίουδέκτη είναι περίπου 80m). : Τοποθετηµένος πίσω από την κεραία θα είναι ένας προενισχυτής πάρα πολύ χαµηλού θορύβου. Αυτός ο προενισχυτής θα είναι τοποθετηµένος εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού. 8. Θέση εγκατάστασης του δέκτη GPS : Εντός του κτιρίου ελέγχου του υποσταθµού επί ράγας 9. Τάση τροφοδοσίας του δέκτη GPS : 110V Σ.Ρ. 10. ιάταξη και ρυθµίσεις δέκτη GPS : Μέσω λογισµικού µε βάση WINDOWS το όποιο θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται

22 στην προµήθεια 11. Επικοινωνίες δέκτη GPS : Σειριακή επικοινωνία µε RS 422 hardware ή RS 232 ή RS Καλωδιώσεις : Όλα τα απαιτούµενα καλώδια για την σύνδεση της κεραίας µε τον προενισχυτή και τον δέκτη καθώς και του συστήµατος GPS στην κεντρική µονάδα ελέγχου, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη προµήθεια. Επιπλέον τα εν λόγω καλώδια θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως στη προσφορά. 13. Μήκος καλωδίου µεταξύ της : 80m κεραίας GPS και δέκτη ΧΙΙ. ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΩΝ 20 kv α. Ένας πίνακας εφοδιασµένος µε τερµατική µονάδα αποστάσεως θα πρέπει να δοθεί για όλα τα απαιτούµενα σήµατα ελέγχου, σηµάνσεως και µετρήσεων των κυψελών 20 kv. Ο πίνακας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τυχόν µορφοτροπείς, εάν απαιτούνται, για τις µετρήσεις, µικροαυτόµατους καθώς και έναν αριθµό εφεδρικών τερµατικών οριολωρίδων. Ο εν λόγω πίνακας απαιτείται για την µεταφορά όλων των εντολών, σηµάνσεων και µετρήσεων από τις κυψέλες των 20KV προς το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας. β. Σηµειώνεται ότι για τις κυψέλες 20kV ισχύουν τα ακόλουθα: - Γενικές σηµάνσεις : 15 - Για κυψέλη αναχωρήσεων (OLM) Εντολές : 6 Σηµάνσεις : 22 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη κεντρικού Α/ µετασχηµατιστού (TM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 15 Μετρήσεις : 9 - Για κυψέλη διασύνδεσης ζυγών 20KV (BSM) Εντολές : 2 Σηµάνσεις : 13 Μετρήσεις : 1 - Για κυψέλη πυκνωτών 20KV (CM) Εντολές :

23 Σηµάνσεις : 25 Μετρήσεις : 2 γ. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ της τερµατικής µονάδας απόστασης και κεντρικής µονάδας ελέγχου του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον πρωτόκολλο IEC και µε ελάχιστη ταχύτητα 19.2 Kbits/s. δ. Χαρακτηριστικά σηµάτων σηµάνσεων, µετρήσεων και εντολών 1. Για τα αναλογικά σήµατα µετρήσεων 20kV Τάση Ένταση ρεύµατος : 100V Ε.Ρ. : 5A 2. Για τα Ψηφιακά σήµατα εντολών και Σηµάνσεων Τάση : 110V Σ.Ρ. ε. Τάση τροφοδοσίας τερµατικής µονάδας αποστάσεως (RTU) : 110V Σ.Ρ. στ. Θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : -5 o C to +50 o C XIII. ΚΑΛΩ ΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ α. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση των µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης µε την κεντρική µονάδα ελέγχου και τα οποία θα είναι µήκους 30 m περίπου, θα αποτελούνται από γυάλινες ίνες. β. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε τους Η/Ν προστασίας θα είναι µήκους 30 m περίπου από γυάλινες ίνες. γ. Τα καλώδια οπτικών ινών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση της κεντρικής µονάδας ελέγχου µε το σύστηµα ιεπαφής ανθρώπου µηχανής, µήκους 20 m περίπου, θα είναι ή από γυάλινες ίνες ή από ειδικά προστατευµένο χάλκινο καλώδιο επικοινωνίας. δ. Τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού θα πρέπει να διαθέτουν προστασία έναντι τρωκτικών. ε. Επιπροσθέτως τα καλώδια οπτικών ινών γυαλιού πρέπει να αντέχουν τις ακόλουθες θερµοκρασίες Κατά τη λειτουργία : -25 ο C έως 70 ο C Κατά την αποθήκευση : -40 ο C έως 70 ο C στ. Οι οπτικές ίνες θα πρέπει να είναι κατά τα άλλα σύµφωνα µε το κανονισµό IEC &

24 XIV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος διανοµής (ΠΚ ) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XVI και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 2. Μεταξύ κέντρου ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς (KEE) και του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας είναι αποδεκτό µόνο το ακόλουθο πρωτόκολλο: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec και ο συµβατικός τρόπος που περιγράφεται στην παράγραφο XV και οι δύο τρόποι θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά. 3. Μεταξύ µονάδων ελέγχου επιπέδου κυψέλης και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ ηλεκτρονόµων προστασίας και κεντρικής µονάδας ελέγχου είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα: IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 19,2kbits/sec Profibus FMS Modbus RTU LON DNP Μεταξύ κεντρικής µονάδας και κέντρου διεπαφής ανθρώπου-µηχανής ( ΑΜ) είναι αποδεκτά τα ακόλουθα πρωτόκολλα : IEC µε ελάχιστη ταχύτητα 38,4kbits/sec Profibus FMS LON MODBUS RTU DNP

25 6. Μεταξύ κεντρικής µονάδας ελέγχου και RTU το αποδεκτό πρωτόκολλο είναι: IEC Μεταξύ του κέντρου διεπαφής Ανθρώπου µηχανής ( ΑΜ) του Υ/Σ και του κέντρου διεπαφής ανθρώπου µηχανής τοποθετηµένου σε κοντινό Υ/Σ, το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα είναι: IEC Για τις περιπτώσεις 3,4, και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού) γίνεται αποδεκτό και το πρωτόκολλο IEC Για τις περιπτώσεις 3, 4 και 5 που αναφέρονται παραπάνω (επικοινωνία εντός του υποσταθµού), το πρωτόκολλο που θα επιλεχθεί από τα αποδεκτά θα πρέπει να είναι το ίδιο και για τα δύο επίπεδα του υποσταθµού. 10. Επειδή το πρωτόκολλο κατά IEC βασίζεται σε πλατφόρµα Ethernet, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ασφαλείας, δηλαδή πέρα από passwords για την αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης. XV. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΕ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΚΕΕ δεν µπορεί επί του παρόντος να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , ( το υφιστάµενο πρωτόκολλο του ΚΕΕ είναι CEGELEC HNZ, version EPC 3250), θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 48VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 48V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους. β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII α-7-1, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-1 τα αναλογικά σήµατα µέτρησης της παραγράφου VIII-5.2 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς

26 γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVI. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΚ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗΣ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Επειδή το ΠΚ δεν µπορεί να επικοινωνήσει µέσω πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να δοθεί ένας πίνακας µε ένα σύστηµα µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC Οι είσοδοι (γεγονότα και σηµάνσεις) προς το σύστηµα µετατροπής θα προέρχονται από το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και προστασίας και οι έξοδοι θα είναι είτε ελεύθερες επαφές κατάλληλες για 24VΣ.Ρ ή ψηφιακά σήµατα των 24V.Σ.Ρ. Οι εντολές οι προερχόµενες από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής θα λαµβάνονται από το σύστηµα µετατροπής υπό µορφή ελεύθερων επαφών. Οι απαιτούµενοι βοηθητικοί Η/Ν των 48V.Σ.Ρ (τάση πηνίου) θα είναι µέρος της προµήθειας. Ο πίνακας αυτός εκτός του συστήµατος µετατροπής του πρωτοκόλλου IEC , θα πρέπει να περιέχει και τα ακόλουθα: α. Τερµατικές οριολωρίδες καλωδίων και µικροαυτόµατους β. Το σύστηµα µετατροπής θα πρέπει να διαχειρίζεται για τα ψηφιακά σήµατα της παραγράφου VIII-α-7-2, τα ψηφιακά σήµατα του παραρτήµατος Α-2 τις αναλογικές εξόδους µέτρησης της παραγράφου VIII-5.3 και τις εντολές από το κέντρο ελέγχου του συστήµατος διανοµής. γ. Μορφοτροπείς για την µετατροπή των αναλογικών εξόδων µετρήσεων σε σήµατα ρεύµατος mα. XVII. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΠΑΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΜΗΧΑΝΗΣ ( ΑΜ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ Υ/Σ 1. Για τις ανάγκες αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να δίδεται εξοπλισµός ακριβώς ίδιος µε αυτόν της παραγράφου IX-6 α έως και ζ µε µόνη εξαίρεση ότι εδώ θα δοθεί ένα (1) µόνο PC ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι συν ότι επί πλέον εξοπλισµός απαιτείται για την επικοινωνία.(π.χ. Modems κτλ.) καθώς και όποιο λογισµικό 2. Η επικοινωνία µεταξύ των δύο κέντρων ΑΜ θα γίνεται µέσω γραµµής ISDN και πρωτοκόλλου IEC Θα πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε το αυτόµατο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου και Προστασίας να ελέγχεται είτε από το ένα κέντρο ΑΜ (θέση εργασίας) είτε από το άλλο

27 4. Το κόστος του παραπάνω εξοπλισµού + το κόστος του εξοπλισµού επικοινωνίας θα αναφέρεται ξεχωριστά στην οικονοµική προσφορά. XVIII. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1. Το όποιο λογισµικό απαιτείται για τη διάταξη, ρυθµίσεις, σύνθεση και ενδείξεις του όλου συστήµατος ή του επί µέρους εξοπλισµού του (µονάδες επιπέδου κυψέλης, κεντρική µονάδα, Η/Ν, RTUs, PCs, PLCs και GPS ) θα πρέπει να είναι σε βάση επαγγελµατικών WINDOWS και θα πρέπει να δοθεί σε βάση ελεύθερης χρήσης, χωρίς αποκλειστικότητα, µε ανέκκλητη άδεια για χρήση από τη ΕΗ Α.Ε. 2. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται και το λογισµικό για την ανάλυση των δεδοµένων των σφαλµάτων µε τους ίδιους όρους όπως παραπάνω. XIX. ΟΚΙΜΕΣ Οι ακόλουθες δοκιµές ρουτίνας και τύπου αφορούν τις µονάδες ελέγχου επιπέδου κυψέλης καθώς και την κεντρική µονάδα ελέγχου. Μόνον µία δοκιµή σειράς αφορά τους πίνακες του συστήµατος. Οι δοκιµές οι οποίες απαιτούνται για όλους τους ηλεκτρονόµους προστασίας αναφέρονται στις σχετικές προδιαγραφές ή τεχνικές περιγραφές τους. 1. οκιµές Ρουτίνας α. οκιµή αντοχής σε τάση βιοµηχανικής συχνότητας δικτύου κατά IEC : 2KV, 50Hz, 1λεπτό β. οκιµή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου κατά IEC (για τους πίνακες µόνον) : 2 KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως 300V και 2,5KV για τα βοηθητικά κυκλώµατα ονοµαστικής τάσεως >300V. Η δοκιµή θα εφαρµοσθεί µεταξύ ενεργών µερών και πλαισίου του πίνακα για ένα (1) δευτερόλεπτο. 2. οκιµές Τύπου α. οκιµή σε κρουστική τάση κατά IEC , όλα τα κυκλώµατα, κλάση III : 5KV αιχµή, 1.2 / 50 µs, 0.5 J, 3 θετικοί και 3 αρνητικοί παλµοί ανά διαστήµατα των 5 δευτερολέπτων. β. οκιµή υψηλής συχνότητας κατά

28 IEC , κλάση III : 2.5 KV αιχµή, 1MHz, t = 15µs, 400 παλµοί / δευτερόλεπτο, διάρκεια = 2 δευτερόλεπτα. γ. οκιµή ηλεκτροστατικής εκκένωσης κατά IEC , κλάση III : 8 KV εκκένωση αέρος, 4KV εκκένωση επαφής, αµφότερες πολικότητες δ. οκιµή ταχέων παροδικών κατά ΙEC , κλάση III : 2KV, 5/50 ns, 5Hz, µήκος παλµού 15ms, ρυθµός επανάληψης =300ms, αµφότερες πολικότητες. ε. οκιµή κραδασµών κατά IEC : 60Hz to 150 Hz, επιτάχυνση 0.5 g, ρυθµός σάρωσης 10 οκτάβια / λεπτό, 20 κύκλοι εντός 3 ορθογωνίων αξόνων. στ. οκιµή στατικής εκκένωσης κατά IEC κλάση 4 : παλµός 5/30ns µε 8KV / 15KV (εγκαρσίως / κατά µήκος) 3. οκιµή αποδοχής Η δοκιµή αυτή αφορά το όλο σύστηµα, µετά την εγκατάσταση του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τούς κανονισµούς του προµηθευτή παρουσία εκπροσώπων της ΝΕΜ. XX. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1. Όλες οι λέξεις οι οποίες θα εµφανίζονται στην οθόνη και αφορούν το µονογραµµικό διάγραµµα του υποσταθµού, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. 2. Θα πρέπει να ληφθεί φροντίδα έτσι ώστε το σύστηµα να είναι επεκτάσιµο, µε µελλοντική προσθήκη µονάδων ελέγχου κυψέλης και Η/Ν. Θα πρέπει επίσης να δοθούν λεπτοµερείς πληροφορίες για την επέκταση του συστήµατος. 3. Η βάση των δεδοµένων, αφού πρώτα δηµιουργηθεί θα πρέπει να δοθεί σε CD-ROM, είτε σε δισκέτες. XXI. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η θέση σε λειτουργία του συστήµατος θα γίνει από τον προµηθευτή του συστήµατος. Για

29 τον λόγο αυτό το κόστος θέσεως σε λειτουργία του συστήµατος θα περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά. ΧΧΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Με την παράδοση όλου του εξοπλισµού του συστήµατος και υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχηµατικά και σχέδια καλωδίωσης του συστήµατος έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΗ, θα εκδοθεί εντολή πληρωµής για ποσό ανερχόµενο στο 70% της αξίας του εξοπλισµού που έχει παραδοθεί. Ένα επιπρόσθετο ποσό ανερχόµενο στο 20% της αξίας του παραδοθέντος εξοπλισµού θα πληρωθεί µετά την προσωρινή θέση σε λειτουργία του συστήµατος και το υπόλοιπο 10% της αξίας του συστήµατος θα πληρωθεί µετά την οριστική θέση σε λειτουργία και δοκιµή αποδοχής του συστήµατος. Ο χρόνος µεταξύ παράδοσης του συστήµατος και της οριστικής θέσης σε λειτουργία και δοκιµής αποδοχής µπορεί να είναι µεταξύ τριών (3) και οκτώ (8) µηνών. ΧΧΙII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Στο σκοπό της προµήθειας συµπεριλαµβάνεται και η εκπαίδευση τουλάχιστον έξι (6) µηχανικών στη ΕΗ για επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή και θα συµπεριλαµβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα : α. Ρυθµίσεις και εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα. β. ιάταξη του συστήµατος. γ. ηµιουργία βάσης δεδοµένων δ. οκιµή λειτουργίας του συστήµατος ή του επιµέρους εξοπλισµού του (στο µέτρο που µπορεί να πραγµατοποιηθεί). 2. Παράλληλα θα πρέπει να δοθούν µαζί µε το όλο σύστηµα και ένας (1) Η/Υ τύπου Laptop όπως περιγράφονται παρακάτω: Pentium IV : 2,5 GHz Hard disk : 40 GB τουλάχιστον Kεντρική µονάδα: 512 ΜΒ Κάρτα οθόνης : VGA, 64MB Κάρτα δικτύου: 10/100 Κάρτα modem: 56 K Drive DVD/RW Drive FD/3,5'' Οθόνη 15'' TFT ανάλυσης 1024X 768 pixels/75hz Ο Η/Υ τύπου Laptop θα πρέπει να έχουν φορτωθεί µε όλα τα απαραίτητα προγράµµατα για την παραµετροποίηση και ρύθµιση του αυτόµατου ψηφιακού συστήµατος ελέγχου και προστασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ /

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000905/16.12.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Νο 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. MAΡΤΙΟΣ 2015 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΣΗΣ M/Σ ΥΤ/ΜΤ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Νο 37A. Τεχνική περιγραφή για ψηφιακούς ηλεκτρονόµους διαφορικής προστασίας Α/Μ/Σ 400/150/30 KV ικτύου Μεταφοράς.

Τεχνική Περιγραφή Νο 37A. Τεχνική περιγραφή για ψηφιακούς ηλεκτρονόµους διαφορικής προστασίας Α/Μ/Σ 400/150/30 KV ικτύου Μεταφοράς. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 70 ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Τεχνική Περιγραφή Νο 37A Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2/24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 1.1 Περιοχή λειτουργίας για τάση και συχνότητα... 5 1.2 Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-112/3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-112/3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Φεβρουάριος 2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 150kV I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-105 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 220 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 KV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-105 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 220 V Σ.Ρ. ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 KV ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ- (Ψ.Σ.Ε.) ΣΤΟΝ Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ- (Ψ.Σ.Ε.) ΣΤΟΝ Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ- (Ψ.Σ.Ε.) ΣΤΟΝ Υ/Σ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ι Ιούλιος 2016 Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic

Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Αναλυτές Ενέργειας PowerLogic Πίνακας επιλογής PM9/PM9P/PM9C PM1000/PM1200 PM200/PM200P PM210 Γενικά Εγκατάσταση Σε ράγα DIN Σε μετώπη/πόρτα Σε μετώπη/πόρτα PM700/PM700P PM710/PM750 Σε μετώπη/πόρτα Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ MICROBOT POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων MICROBOT H σειρά καταγραφικών συστηµάτων Microbot

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα

Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα Τεχνική Προδιαγραφή για αυτόματους διακόπτες ισχύος χαμηλής τάσης ανοιχτού τύπου ΑΒΒ Emax 2 Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά... 2 2. Εξαρτήματα... 3 3. Μονάδες προστασίας... 4 3.1. Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 54 /48 VDC (30Α) 14/6/2016 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 3. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑ... 4 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ... 4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Τ-2089 E ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Φεβρουάριος 2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-15-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 15 Σύστηµα αυτόµατης καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10443

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10443 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10443 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (REMOTE TERMINAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Επικοινωνίας µε τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) Μ. Καλφάογλου Γ. Φωτόπουλος ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ

Απαιτήσεις Επικοινωνίας µε τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) Μ. Καλφάογλου Γ. Φωτόπουλος ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ Απαιτήσεις Επικοινωνίας µε τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) Μ. Καλφάογλου Γ. Φωτόπουλος ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ ΕΣΜΗΕ/Ε ΛΕΣ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - Σηµερινή Κατάσταση - Μελλοντικές απαιτήσεις - Γενικά - Ανταλλασσόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών.

Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο θεωρητικό µάθηµα στα Α, Β και Γ έτη σπουδών. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΣΝ [ Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρικών Μηχανών, Επεξεργασίας Σήµατος και ΣΑΕ ] Εργαστήρια Τα εργαστήρια Ηλεκτροτεχνίας, διεξάγονται παράλληλα µε το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας

Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Τεχνική Προδιαγραφή Μετρητών ΑΒΒ C11-C13 και Αναλυτών Μ2Μ Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Αναλυτές δικτύου M2M...2 2. Βασική έκδοση 1Φ & 3Φ μετρητών ενέργειας έως 40Α C11 & C13...5 3. Μετρητές ενέργειας (άμεση/έμμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον :

Ο ηλεκτρονικός μονοφασικός μετρητής θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον : Εισαγωγή Στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» το ΚΑΠΕ προτίθεται να εγκαταστήσει ένα δίκτυο ηλεκτρονικών μετρητών προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση σε σχεδόν πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ σε σχέση µε τα

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ σε σχέση µε τα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-65/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση ενέργειας ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ / MAΡΤΙΟΣ 2011 www.legrand.com.gr

ιαχείριση ενέργειας ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ / MAΡΤΙΟΣ 2011 www.legrand.com.gr ιαχείριση ενέργειας ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ / MAΡΤΙΟΣ 2011 R www.legrand.com.gr ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΗ ΡΟΗΦΟΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ BUSBAR ZUCCHINI

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ XI ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 309 Γενικές προδιαγραφές µετρητικών διατάξεων 1. Οι µετρητικές διατάξεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης.

Αντικείμενο. Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Αντικείμενο Σύντομη παρουσίαση ορισμών που σχετίζονται με την αντιστάθμιση αέργου ισχύος. Περιγραφή μεθόδων αντιστάθμισης. Εισαγωγή Εισαγωγή Συντελεστής ισχύος Επομένως με μειωμένο συντελεστή ισχύος έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Θέμα: Τεχνική Προδιαγραφή Αντιστάθμισης Ισχύος. Έκδοση: Ημερομηνία: Σελίδα: 1TXB301014D2301/ /04/2016 1/11

Περιεχόμενα. Θέμα: Τεχνική Προδιαγραφή Αντιστάθμισης Ισχύος. Έκδοση: Ημερομηνία: Σελίδα: 1TXB301014D2301/ /04/2016 1/11 Περιεχόμενα 1. Πίνακες αντιστάθμισης Γενικά... 2 2. Πυκνωτές αντιστάθμισης... 2 3. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος ζεύξης πυκνωτών... 4 4. Ρυθμιστής άεργου ισχύος για έλεγχο αυτόματης αντιστάθμισης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 2 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 3 2.1. Εφαρµοζόµενα πρότυπα 3 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες 3 2.3. Eγκατάσταση συστήµατος 4 2.4. Επεκτασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) Ultima-1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.3) E05.06.01.GR.0.9.3.10.2.2015 2/28 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...13 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...15

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Περιεχόμενα Το Sunny Central Communication Controller αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κεντρικού μετατροπέα, το οποίο δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση.

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Με το άρθρο αυτό θα γίνει µία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης µίας νέας τεχνικής για την δηµιουργία µίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην εποχή µας οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ

Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού. Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ Όρια Τάσης και Συχνότητας - Απαιτήσεις Ρύθµισης Τάσεως, Αέργου Ισχύος, Συντελεστή Ισχύος Αιολικού Σταθµού Φ. Κανέλλος ΣΣ/ ΕΣΜΗΕ ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Ανάγκη ρύθµισης Τάσης από Αιολικούς Σταθµούς 2. Υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα