Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική"

Transcript

1 Οδοντική Χειρουργική _ Ορθοδοντική ΣTOMA 2013; 41 : Βιβλιογραφική ανασκόπηση Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων ) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική Ε. ΚΟΛΙΝΙΩΤΗ-ΚΟΥΜΠΙΑ Α1, Ι. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ Α2, Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Α2, Π. ΚΟΥΡΟΣ Α3, Ε. ΚΟΥΜΠΙΑ Β4, Ε. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣΙ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Β5 Α. Eργαστήριο Oδοντικής Xειρουργικής, Oδοντιατρική Σχολή A.Π.Θ. Β. Eργαστήριο Oρθοδοντικής, Oδοντιατρική Σχολή A.Π.Θ. Technology of Fiber Reinforced Composite (Fiber glass) and clinical applications in Orthodontic E. KOLINIOTOU-KOUMPIA Α1, Ι. TSACHOURIDOU Α2, D. DIMITRAKI Α2, P. KOUROS A3, E. KOUMPIA B4, E. MARKOVITSI-GEORGIADOU B5 A. Department of Operative Dentistry, Dental School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece B. Department of Orthodontics. Dental School of Aristotle University of Thessaloniki Περίληψη Αναπόσπαστο τμήμα της διατήρησης της ορθοδοντικής θεραπείας, μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών, είναι το στάδιο διατήρησης του αποτελέσματος, που γενικά περιγράφεται με τον όρο συγκράτηση (retention), με στόχο την αποφυγή υποτροπής της ορθοδοντικής θεραπείας. Τα συγκρατητικά μέσα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα, το καθένα από τα οποία παρουσιάζει τα δικά του πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και ενδείξεις χρήσης. Πρόσφατα, εισήχθησαν στο χώρο της οδοντιατρικής οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες (Fiber Reinforced Composite, FRC). Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες παρουσιάζουν πλήθος εφαρμογών μεταξύ των οποίων είναι η ακινητοποίηση δοντιών μετά από ορθοδοντική ή περιοδοντική θεραπεία ή οδοντοφαντιακό τραύμα, η κατασκευή ενδορριζικών αξόνων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια, η άμεση αποκατάσταση δοντιών (κυρίως μεμονωμένων), η κατασκευή (προσωρινών) προσθετικών αποκαταστάσεων ή η ενίσχυση κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων. Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες παρουσιάζουν καλές φυσικομηχανικές ιδιότητες όπως αυξημένη αντοχή στις δυνάμεις διάτμησης και ικανοποιητικό μέτρο ελαστικότητας. Επιπρόσθετα επιτρέπουν τη φυσική διάχυση του φωτός παρουσιάζοντας ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Οι αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις των ασθενών, σε συνδυασμό με τις ικανοποιητικές αντοχές των FRC, έχουν οδηγήσει τις ακινητοποιήσεις με FRC σε αυξανόμενη εφαρμογή. Σε σύγκριση με τα μέχρι τώρα κινητά και ακίνητα συγκρατητικά μέσα, διάφορες μελέτες παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Συνοπτικά, οι FRC αποτελούν μια αξιόπιστη και εφαρμόσιμη εναλλακτική πρόταση στην καθʼ ημέρα οδοντιατρική πράξη ειδικά σε ασθενείς με αλλεργία στα μέταλλα και σε ασθενείς με αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλύσει εκτενώς την τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών και συγκεκριμένα τη χρήση τους ως μέσο ακινητοποίησης των δοντιών μετά από ορθοδοντική θεραπεία. ΛEΞEIΣ KΛEIΔIA: ενισχυμένες με ίνες ρητίνες, ακινητοποίηση δοντιών, μόνιμη συγκράτηση Στάλθηκε στις Εγκρίθηκε στις Α1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α2 Χειρούργος Οδοντίατρος Α3 Διδάκτορας, Επιστημονικός Συνεργάτης Β4 Ορθοδοντικός Temple University Msc, Υποψ. Διδάκτωρ Β5 Επίκουρος Καθηγήτρια Summary The completion of orthodontic therapy is determined by the removal of the orthodontic appliances and is followed by the retention period in order to avoid the possibility of relapse. Retention is a widely debated issue, because relapse cannot be predicted in all cases and there is no universal type of retention suggested. There are two types of retainers, fixed and removable, each with its own advantages and indications for use. Recently, FRCs have been introduced as alternative for many dental procedures, such as the retention after orthodontic therapy. The purpose of this study is to extensively present the FRC technology and in particular their use as a material for fixed retentions. FRCs are arranged in different categories according to the type of fibers (carbon, kevlar, vectram, glass, ultra highmolecular-weight- polyethylene), the orientation of fibers (unidirectional, woven) and the impregnation of the fibers or not (non-impregnated, impregnated). FRCs have shown very good physical and mechanical properties, such as sufficient shear bond strength and elasticity modulus, and they allow the diffusion of light which reflects to a very good aesthetic result. In comparison with the widely used wire for retention, studies have shown controversial outcomes, with wire being presented as superior, equal or even inferior to the FRCs. Nowadays, FRCs have plenty of applications. In particular, apart from fixed retention after orthodontic or periodontal treatment and trauma splints, they can also be used as endodontic post and core and fixed partial dentures. Basic advantages of the FRCs are good mechanical properties, high biocompatibility, and the completion of the procedure in one visit. However, several disadvantages have been mentioned, including prevention of the physiological movement of teeth, which may lead in fracture of the retention, and difficulty in performing meticulous oral hygiene. In conclusion, FRC technology is a trustworthy and practicable alternative technique for daily dental practice, especially for patients with alloy allergies and high aesthetic demands. KEY WORDS: fiber reinforced composite, FRC, fiber-reinforced retainer, fixed retainers Receivet on 11 th March, Accepted on 17 th April, A1 Associate Professor A2 Dentist A3 PhD, Research Fellow B4 MsC, Orthodontist, PhD candidate B5 Assistant Professor

2 164 Εισαγωγή Koλινιώτη-Κουμπιά και συν Κατά την ορθοδοντική θεραπεία οι θέσεις των δοντιών διευθετούνται με σκοπό τη διόρθωση της ανωμαλίας. Υπάρχει όμως εγγενής τάση των δοντιών για υποτροπή στην αρχική τους θέση. Αναπόσπαστο τμήμα της διατήρησης της ορθοδοντικής θεραπείας, μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών, είναι το στάδιο διατήρησης του αποτελέσματος, που γενικά περιγράφεται με τον όρο συγκράτηση (retention). Στόχος αυτού του σταδίου είναι ο περιορισμός του κινδύνου υποτροπής, που συχνά παρατηρείται μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας 1. Η συγκράτηση ως τρόπος διατήρησης του ορθοδοντικού αποτελέσματος αποτελεί ένα πολυσυζητημένο θέμα 1-4. Σε σχετική του αναφορά, ο Angle 5 διατύπωσε την άποψη ότι το θέμα της συγκράτησης είναι ιδιαίτερα σύνθετο, μέγιστης σημασίας, αντίστοιχης της ορθοδοντικής θεραπείας. Αντίστοιχα ο Riedel 6, στην προσπάθεια του να προσεγγίσει το θέμα, συνόψισε τα ευρήματά του στα εξής: 1) Δόντια που μετακινούνται με ορθοδοντικές συσκευές έχουν την τάση επιστροφής στις αρχικές τους θέσεις. 2) Η διάταξη του τόξου (ειδικά στην κάτω γνάθο) δεν μπορεί να μείνει σταθερά αμετάβλητη μετά την εφαρμογή ορθοδοντικής συσκευής. 3) Το οστό και οι περιβάλλοντες ιστοί χρειάζονται χρόνο να προσαρμοστούν στις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι περιπτώσεις που θα υποτροπιάσουν δεν μπορούν να προβλεφθούν γιʼ αυτό η συγκράτηση κρίνεται αναγκαία 2,3,7. Παράλληλα, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς έναν ενιαίο τρόπο συγκράτησης και γιʼ αυτό το λόγο ο ορθοδοντικός, σε συνεργασία με τον εκάστοτε ασθενή, πρέπει να καθορίζει τον ενδεικνυόμενο τρόπο διατήρησης του αποτελέσματος 8. Συνοπτικά, τα συγκρατητικά μέσα διακρίνονται σε κινητά και ακίνητα 3,9,10. Η επιλογή του κατάλληλου ορθοδοντικού μέσου, όπως και η διάρκεια και αποτελεσματικότητά του, εξαρτώνται από μια πληθώρα παραγόντων που θα αναλυθούν στη συνέχεια της παρούσας ανασκόπησης. Στα κ ι ν η τ ά μέσα συγκράτησης υπάγονται τα εξής: 1) Κινητά μηχανήματα τύπου Hawley και παραλλαγές: Τα μηχανήματα αυτά είναι ανθεκτικά, εύκολα προσαρμόσιμα, επιτρέπουν μικρές βελτιώσεις στη σύγκλειση και δίνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ακρυλικών δοντιών σε υπολειπόμενες νωδές περιοχές για διατήρηση χώρου 4,11. 2) Διαφανείς νάρθηκες συγκράτησης: Κατασκευάζονται με θερμοπλαστικά φύλλα σε ειδικές συσκευές με εφαρμογή θετικής ή αρνητικής πίεσης και συνδυασμού τους. Παρουσιάζουν ικανοποιητική αισθητική, κατασκευάζονται εύκολα και η εφαρμογή τους είναι εύκολα αποδεκτή από τους ασθενείς 3,4,12. Μειονεκτήματά τους είναι: α) ότι δεν επιτρέπουν καμιά μετακίνηση των δοντιών και δεν μπορεί να βελτιωθεί η συγγόμφωση των δοντιών που επιτυγχάνεται μέσω των λειτουργικών ερεθισμάτων της σύγκλεισης των δοντιών, μετά την αφαίρεση των ορθοδοντικών μηχανισμών 13 και β) έχει παρατηρηθεί ότι μετά από μακρό χρονικό διάστημα χάνουν την καλή εφαρμογή τους και χρειάζεται να αντικαθίστανται 14. 3) Νάρθηκες τύπου tooth positioner: Κατασκευάζονται στον αρθρωτήρα με ελαστομερή υλικά και συναρμόζουν και στις δύο γνάθους. Επιτρέπουν τη βελτίωση των συγκλεισιακών σχέσεων των δοντιών εφαρμόζοντας τον κατάλληλο σχεδιασμό σε εργαστηριακό στάδιο, αλλά παρουσιάζουν υψηλό κόστος, δυσανεξία και μειωμένη συμμόρφωση του ασθενή στην εφαρμογή τους 15,16. Στα ακίνητα μέσα υπάγεται η μόνιμη ακινητοποίηση των δοντιών που επιτυγχάνεται αρχικά με τη συγκόλληση παθητικού συγκρατητικού σύρματος στη γλωσσική επιφάνεια των πρόσθιων δοντιών με συγκολλητική ρητίνη ως εξής 17,18 : 1) Άκαμπτο σύρμα συγκολλημένο μόνο στους κυνόδοντες: Με τον τρόπο αυτό διατηρείται σταθερή η διακυνοδοντική απόσταση, επιτρέποντας όμως τις μεμονωμένες μετακινήσεις των κάτω τομέων και ιδιαίτερα τη στροφή τους 19. 2) Σχετικά ελαστικό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα που στηρίζεται σε καθένα από τα πρόσθια δόντια: Επιτρέπει τη φυσιολογική κινητικότητα των δοντιών 1 χωρίς να παρατηρούνται συχνές αποκολλήσεις 20. Αυτή η τεχνική ακινητοποίησης με σύρμα παλαιότερα προέβλεπε τη δημιουργία αύλακας στα δόντια, από την οποία διερχόταν το σύρμα συγκρατημένο με ρητίνη. Τα κύρια μειονεκτήματα της τεχνικής είναι η προπαρασκευή των δοντιών και η ελαττωμένη αισθητική. 3) Στα ακίνητα συγκρατητικά μέσα υπάγεται και η μόνιμη ακινητοποίηση των δοντιών με ταινίες από ίνες υάλου ή πολυαιθυλενίου. Τα τελευταία χρόνια, με τις εξελίξεις στον τομέα των οδοντιατρικών υλικών και ιδιαίτερα με τη δυνατότητα της οξικής κατεργασίας της αδαμαντίνης, της σύνδεσης των δοντιών με ρητινώδη υλικά και την εμφάνιση της τεχνολογίας των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (πολυμερών) (Fiber Reinforced Composite, FRC), έχει σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή μόνιμων ακινητοποιήσεων με ταινίες ενισχυμένες με ίνες ρητίνες 21,22. Οι ταινίες υάλου ή υαλονήματα ανήκουν στην κατηγορία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών, υλικών FRC, και η τεχνολογία τους θα αναλυθεί εκτενώς στην παρούσα ανασκόπηση.

3 Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική 165 Ενδείξεις τοποθέτησης ακίνητης συγκράτησης Η απόφαση από τον θεράποντα ορθοδοντικό για τη χρήση ακίνητων μέσων συγκράτησης και διατήρησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται άμεσα από την ανάγκη για μακροχρόνια και μόνιμη συγκράτηση των δοντιών στην επιθυμητή θέση. Επιπροσθέτως, ένδειξη για τοποθέτηση ακίνητης συγκράτησης είναι η μειωμένη οστική στήριξη που εμφανίζεται σε ορθοδοντικούς ασθενείς με προχωρημένη νόσο του περιοδοντίου 1, περιορίζοντας κατʼ αυτόν τον τρόπο την κινητικότητα. Περιστατικά με ένδειξη χρήσης ακίνητων συγκρατητικών μέσων είναι αυτά κατά τα οποία απαιτείται διατήρηση των κάτω πρόσθιων δοντιών στη θέση τους μετά την ορθοδοντική θεραπεία, κατά τη διάρκεια της υπολειπόμενης αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, σε ασθενείς που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους. Παράλληλα, η τοποθέτηση συγκράτησης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του αποτελέσματος που προέκυψε έπειτα από κλείσιμο διαστήματος ή εξαγωγή δοντιού καθώς τα δόντια εμφανίζουν τάση μετακίνησης στην προηγούμενή τους θέση 1 (relapse). Επίσης, ακίνητη συγκράτηση επιβάλλεται να τοποθετείται και στις περιπτώσεις διατήρησης χώρου για τοποθέτηση προσθετικής αποκατάστασης μελλοντικά 1. Βασικότερο πλεονέκτημα των ακίνητων συγκρατητικών μέσων είναι ότι δεν απαιτείται η συμμόρφωση του ασθενούς, απαραίτητη προϋπόθεση για περιπτώσεις στις οποίες αποφασίζεται η χρήση κινητών μέσων συγκράτησης. Συνεπώς, το αποτέλεσμα εξαρτάται μόνο από την ίδια τη συγκράτηση και ο παράγοντας ασθενής δεν επηρεάζει την προβλεψιμότητα του αποτελέσματος. Χρόνος διατήρησης της μόνιμης συγκράτησης Ο χρόνος που θα πρέπει να διατηρηθεί μία ακίνητη συγκράτηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να συνυπολογίζονται. Αρχικά, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υπολειπόμενης αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, σε περιπτώσεις που ο ασθενής είναι νεαρής ηλικίας 1. Στη συνέχεια, βασικός παράγοντας είναι το είδος της θεραπευθείσας ορθοδοντικής ανωμαλίας και τα αίτια που αρχικά την προκάλεσαν 3. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπολογίζονται, ως επιπλέον χρόνος διατήρησης της συγκράτησης, περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε σύγκλειση μεσοδόντιου διαστήματος ή διαστήματος που προέκυψε από εξαγωγές δοντιών 1,4. Τέλος, η κατάσταση της υγείας των περιοδοντικών ιστών, σε συνδυασμό με τη σύγκλειση, καθώς και οι προσθετικές και επανορθωτικές ανάγκες του ασθενούς, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του χρόνου διατήρη- σης της συγκράτησης 1. Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών, FRC υλικών Οι ενισχυμένες με ίνες ρητίνες (Fiber Reinforced Composite, FRC) εισήχθησαν σχετικά πρόσφατα στην οδοντιατρική για ποικιλία εργασιών. Οι πρώτες αναφορές και μελέτες των κλινικών εφαρμογών τους ήταν ενθαρρυντικές 21,24,25 και αποτέλεσαν βάση για την περαιτέρω μελέτη και εξέλιξή τους που τις καθιέρωσαν ως βιώσιμο και αξιόπιστο οδοντιατρικό υλικό. Συγκεκριμένα, εισήχθησαν στην κλινική οδοντιατρική το 1960 σε προσπάθεια των ερευνητών να ενισχύσουν τις πολυμεθυλ-μεθακρυλικές οδοντοστοιχίες με υαλονήματα ή ανθρακονήματα 26,27. Η χρήση για την οποία προτάθηκαν στη συνέχεια ήταν η εφαρμογή τους στη μόνιμη ακινητοποίηση δοντιών που αποτελεί και αντικείμενο της παρούσας ανασκόπησης. Στα πολυμερή συστήματα ρητινών που ενισχύονται με ίνες, η πολυμερής ρητινώδης μήτρα παίζει τον ρόλο του φορέα που προστατεύει και κατανέμει τις δυνάμεις στις ίνες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προτάθηκαν για την αύξηση των μηχανικών αντοχών, των πολυμερών ρητινών διανέμοντας τις δυνάμεις κατευθυνόμενα, διάφοροι τύποι ινών 28 : α) ίνες αρωματικού πολυαμιδίου(κevlar fibers), β) ίνες άνθρακα (carbon fibers), γ) ίνες αρωματικού πολυεστέρα (vectram fibers), δ) ίνες υάλου (glass fibers), ε) υψηλού μοριακού βάρους ίνες πολυαιθυλενίου (ultra high-molecular-weight- polyethylene, UHMW- PE). Η κλινική επιτυχία αυτών των υλικών ποικίλλει. Έχει δειχθεί ότι η ενσωμάτωση αυτών των προϊόντων στις ρητίνες ενίσχυσε ορισμένες φυσικομηχανικές τους ιδιότητες, όπως την αντοχή στην κάμψη, ιδιαίτερα όταν εφαρμόσθηκε για τη σταθεροποίηση των δοντιών 29. Ωστόσο ένα σημαντικό πρόβλημα στην αρχή, με τη χρήση αυτών των υλικών, ήταν ότι ποτέ δεν ενώθηκαν χημικά με τη μήτρα των ρητινών, μόνο ενσφηνώθηκαν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από τις συνεχείς φορτίσεις των ναρθηκοποιήσεων, αποσπάσεις των ρητινών από τα ενσωματωμένα προϊόντα, κατάγματα των ρητινών και θραύση των ναρθηκοποιήσεων. Τα προβλήματα που συνδέονται με τις προηγούμενες προσπάθειες για την ενίσχυση των ρητινών λύθηκαν με τη χημική ενσωμάτωση των ινών στη μήτρα των ρητινών. Σήμερα αυτές που βρίσκουν την ευρύτερη εφαρμογή στην κλινική πράξη είναι οι ίνες υάλου και οι ίνες πολυαιθυλενίου με διάφορες αρχιτεκτονικές στη δομή τους, είτε εμποτισμένες σε ρητινώδη μήτρα ή σε εκείνες οι οποίες απαιτούν εμποτισμό σε ρητινώδη μονομερή πριν την εφαρμογή τους από τον επεμβαίνοντα 30.

4 166 Τα εμποτισμένα συστήματα ινών συνήθως εμπεριέχονται σε μονομερή μήτρα ρητίνης όπως διμεθακρυλική ουρεθάνη (UDMA), τετραμεθακρυλική ουρεθάνη (UTMA), γλυκιδιλικό μεθακρυλικό εστέρα της διφαινόλης (Bis-GMA) και πολυ-μεθυλ-μεθακρυλική (PMMA) 31. Όσον αφορά τις ενισχυμένες ρητίνες με ίνες υάλου, η σύνδεση μεταξύ των δύο φάσεων των συστημάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση συνδετικών παραγόντων σιλανίων 30 και συνήθως κυκλοφορούν σε μορφή ταινιών οι οποίες περιέχουν σιλανοποιημένες ίνες υάλου εμποτισμένες σε γλυκιδιλικό μεθακρυλικό εστέρα της διφαινόλης ή πολυμεθυλ-μεθακρυλική (Bis-GMA/PMMA) μήτρα ρητίνης. Το πολυαιθυλένιο είναι ένα γραμμικό ομοπολυμερές του αιθυλενίου με μια πυκνότητα 0,97 g/cm 3 και το μοριακό βάρος της τάξης των 3 x 106 u έως 6 x 106 u. Η χρήση του πολυαιθυλενίου οδηγεί σε ένα πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής, υψηλή αντοχή και υψηλή δύναμη ενσφήνωσης (impact strength) 32. Οι ίνες πολυαιθυλενίου επεξεργάζονται με πλάσμα, για τη σύνδεσή τους με τη ρητινώδη μήτρα ρητίνης 33. Η συμπεριφορά των ενισχυμένων πολυμερών συστημάτων είναι ανισοτροπική, καθώς αυτά αποτελούν ετερογενή συστήματα. Αυτό σημαίνει πως οι αντοχές τους εξαρτώνται από την κατεύθυνση που έχουν οι ίνες. Για συστήματα μίας κατεύθυνσης, οι αντοχές είναι μέγιστες στην καταπόνηση που ασκείται παράλληλα στις ίνες 34. Για να αυξηθούν οι αντοχές προς περισσότερες κατευθύνσεις μπορούν είτε να τοποθετηθούν ίνες σε πολλαπλές κατευθύνσεις είτε να χρησιμοποιηθούν συστήματα ενίσχυσης πολλαπλών κατευθύνσεων (weave). Σε ό,τι αφορά την πλεχτή μορφή των ινών, η διάταξη αυτή φαίνεται να αυξάνει τη διασπορά των εσωτερικών τάσεων και την αντοχή σε κατάγματα 29. Τέλος, το διαφανές χρώμα των ινών επιτρέπει τη φυσική διάχυση του φωτός μέσα στο σώμα της ρητίνης29.τα υλικά FRC μπορούν να διακριθούν με βάση: 1) τον τύπο των ινών, 2) τον προσανατολισμό τους και 3) τον εμποτισμό τους ή όχι σε μήτρα ρητίνης. Όλοι αυτοί οι τύποι σήμερα διατίθενται και σε μίας κατεύθυνσης και σε πλεχτή μορφή. Χρήσεις των FRC υλικών Οι ίνες FRC βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην οδοντιατρική με την καθημερινή βελτίωση των ιδιοτήτων τους, καθώς διαθέτουν όλες τις απαραίτητες μηχανικές και φυσικές ιδιότητες με προεξέχουσες την αντοχή σε κατάγματα, το επαρκές μέτρο ελαστικότητας και την ικανοποιητική αισθητική τους εμφάνιση 9. Οι χρήσεις τους επεκτείνονται στους τομείς της Προσθετικής 22,28,35,36,37, της Αισθητικής και Επανορθωτικής Οδοντιατρικής 35,38, της Ορθοδοντικής 3,21,22,25,28,31,36,39,40, της Παιδοδοντιατρικής 41-43, Κολινιώτη-Κουμπιά και συν και της Περιοδοντολογίας 24,30,35,40,44. Μπορούν, εκτός από τη χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή μόνιμης συγκράτησης για τη διατήρηση του αποτελέσματος μετά την ορθοδοντική θεραπεία, να χρησιμοποιηθούν και ως: 1. Συσκευή διατήρησης χώρου, μετά από πρόωρη απώλεια νεογιλού γομφίου 25,41,43 και ύπαρξη χρονολογικής απόστασης ανάμεσα στην απώλεια του νεογιλού και την ανατολή του μόνιμου διαδόχου. Προϋπόθεση για την κατασκευή αυτού του είδους συσκευής διατήρησης χώρου αποτελεί η πλήρης ανατολή του πρώτου μόνιμου γομφίου καθώς η τοποθέτηση των ινών πραγματοποιείται στις όμορες του διαστήματος επιφάνειες των γειτονικών δοντιών. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται όμορη άπω τερηδονική αλλοίωση στον αʼ νεογιλό γομφίο μπορεί να πραγματοποιηθεί ενσωμάτωση των ινών στο όμορο κιβωτίδιο μετά από την πλήρη αφαίρεση της τερηδόνας 36 και σύνδεσή της με την εγγύς επιφάνεια του πρώτου μόνιμου γομφίου. 2. Ναρθηκοποίηση δοντιών, μετά από περιοδοντική θεραπεία, για ακινητοποίηση των δοντιών προσφέροντας άνεση στον περιοδοντικό ασθενή, τοποθετώντας τις ίνες στη γλωσσική επιφάνεια των πρόσθιων κάτω δοντιών 30,44 ή, εναλλακτικά, στη χειλική επιφάνεια για να αποφεύγεται ο ερεθισμός της γλώσσας Προσωρινή προσθετική λύση, μετά από ορθοδοντική θεραπεία με προσκόλληση στις ίνες FRC γεφυρώματος ή του δοντιού του ασθενούς (μετά από εξαγωγή) κατά τη διάρκεια της περιοδοντικής θεραπείας 25. Κατʼ αυτόν τον τρόπο αποκαθίστανται αισθητικά προβλήματα που προκύπτουν από την απώλεια δοντιών της πρόσθιας αισθητικής ζώνης με μειωμένη περιοδοντική στήριξη. Μετά από ορθοδοντική θεραπεία με ακίνητες συσκευές, η τοποθέτηση των ινών FRC πραγματοποιείται για την κάλυψη της ανάγκης για μόνιμη συγκράτηση για τη διατήρηση του αποτελέσματος της ορθοδοντικής και για τη βοήθεια επανάκαμψης των περιοδοντικών ιστών κατά τη φάση της επούλωσης της περιοδοντικής θεραπείας. Παράλληλα, η συγκράτηση αυτή μπορεί να βοηθήσει ως μέσο για τοποθέτηση προσωρινής προσθετικής αποκατάστασης για την επίλυση αισθητικού προβλήματος που προέκυψε από απώλεια πρόσθιου δοντιού εξαιτίας της προχωρημένης περιοδοντίτιδας, απλά, λειτουργικά και εύκολα 36,45. Αυτό πραγματοποιείται με τη συγκόλληση, επί των ινών, δοντιού κατασκευασμένου από ακρυλικό ή από σύνθετη ρητίνη ή ακόμη και του εξαχθέντος δοντιού του ασθενούς, αφού υποστεί κατάλληλη τροποποίηση με ενδοδοντική θεραπεία και έμφραξη Προσωρινή ακίνητη γέφυρα στην περιοχή της

5 Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων) και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική 167 πρόσθιας αισθητικής ζώνης μετά την χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος46. Η προσωρινή προσθετική λύση αποκαθιστά την αισθητική παρέχοντας τη δυνατότητα σωστής λειτουργίας της μάσησης και της ομιλίας. Παράλληλα, αποκαθίσταται το αισθητικό του προβλήματος θέασης κενού διαστήματος κατά την περίοδο της οστεοενσωμάτωσης. Έπειτα, με μια μικρή τροποποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την περίοδο επούλωσης των περιοδοντικών ιστών του εμφυτεύματος για την αποφυγή θέασης του μεταλλικού διαβλεννογόνιου τμήματος επούλωσης του εμφυτεύματος Ναρθηκοποίηση των δοντιών μετά από περιοδοντική θεραπεία και ορθοδοντική θεραπεία, με παραμονή μεσοδόντιων διαστημάτων 19,37. Η ναρθηκοποίηση πραγματοποιείται με κατασκευή αύλακας στις χειλικές επιφάνειες των πρόσθιων άνω δοντιών για τοποθέτηση των ινών, και χρήση όψεων σύνθετης ρητίνης επί των ινών για αποκατάσταση του αισθητικού προβλήματος, που προκύπτει τόσο από τη θέαση των ινών όσο και από τα προϋπάρχοντα διαστήματα 37. Εναλλακτικά, η ναρθηκοποίηση τοποθετείται υπερώια και η σύγκλειση των διαστημάτων και η αισθητική αντιμετώπιση των μαύρων τριγώνων πραγματοποιείται με την κατασκευή όψεων σύνθετης ρητίνης Μόνιμη συγκράτηση μετά από ορθοδοντική θεραπεία και τοποθέτηση γεφυρώματος σε περιπτώσεις έλλειψης άνω πλάγιου τομέα (συνήθως σε ασθενείς με χειλεοϋπερώιο σχιστία-clp) 22,43, μέχρι την ηλικία όπου θα αποφασιστεί είτε η τοποθέτηση ενός οστεοενσωματούμενου εμφυτεύματος είτε η προσθετική αποκατάσταση του διαστήματος του ελλείποντος πλαγίου με ακίνητη γέφυρα. Συνεπώς, το μικρό της ηλικίας του ασθενούς επιβάλλει την πραγματοποίηση μιας τεχνικής ελάχιστης επέμβασης Τοποθέτηση γέφυρας τύπου Maryland σε παιδιά με τραυματική απώλεια τομέα (εκγόμφωση) και υπολειπόμενο αυξητικό δυναμικό 41,43. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούνται υπερώια οι ίνες FRC ναρθηκοποιώντας τα γειτονικά δόντια και στην περιοχή του απωλεσθέντος δοντιού τοποθετούνται μικρά κομμάτια ινών κάθετα στη φορά της ναρθηκοποίησης. Σʼ εκείνη τη θέση με τη βοήθεια συνθέτων ρητινών κατασκευάζεται γεφύρωμα χρησιμοποιώντας σαν σκελετό τις κάθετες ίνες. Πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η αντικατάσταση του μετάλλου με συγκολλούμενες ίνες ξεπερνώντας το εμπόδιο αδυναμίας συγκόλλησής του στις οδοντικές επιφάνειες 41. Επιπρόσθετα η τεχνική αυτή προσφέρει δυνατότητες τροποποίησης της γέφυρας, χωρίς την καταστροφή της κατά το χρονικό διάστημα της υπολειπόμενης αύξησης. Τέλος, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία μόνο συνεδρία χωρίς να απαιτείται η λήψη αποτυπωμάτων και μεσολάβηση οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος της κατασκευής 28. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί το εκγομφωμένο δόντι, μετά από κοπή της ρίζας και τροποποίησή του ώστε να συγκολληθεί επί των ινών Ναρθηκοποίηση των δοντιών μετά από οδοντοφατνιακό τραύμα 25, σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται υπεξάρθρωση και κινητικότητα 41, μερική ή ολική εκγόμφωση, κάταγμα ρίζας 41 και κάταγμα φατνιακού οστού 36. Η ναρθηκοποίηση ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα του τραύματος, μπορεί να διατηρηθεί από 2 εβδομάδες μέχρι 4 εβδομάδες 41,42. Η ναρθηκοποίηση αυτή τοποθετείται στις προστομιακές επιφάνειες των δοντιών και ναρθηκοποιούνται 2 δόντια εκατέρωθεν του τραύματος 41. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι ασκείται μικρότερη πίεση επί της τραυματισμένης περιοχής κατά την τοποθέτηση των ινών σε σχέση με την τοποθέτηση ενός σύρματος Αισθητικοί άξονες και κατασκευή κολοβώματος από σύνθετη ρητίνη σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια με ίνες υάλου ή χαλαζία35,38,41,43 για την υποδοχή ακίνητης προσθετικής αποκατάστασης ή για ανασύσταση του δοντιού με σύνθετη ρητίνη Επιδιόρθωση σπασμένης ολικής οδοντοστοιχίας και ενίσχυση του σημείου του κατάγματος με πλέγμα ινών FRC 35. Στο σημείο του κατάγματος δημιουργείται μία εγκοπή μέσα στην οποία τοποθετούνται οι ίνες FRC για την ενίσχυσή του 35. Τεχνική τοποθέτησης μόνιμης συγκράτησης με χρήση FRC υλικών Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες τεχνικές άμεσης τοποθέτησης των συγκρατήσεων που κατασκευάζονται από ίνες FRC. Εδώ παραθέτουμε ενδεικτικά δύο τεχνικές (με μικρή παραλλαγή του α συγγραφέα) με ίνες μη εμποτισμένες σε μήτρα ρητίνης ή και με ίνες εμποτισμένες σε μήτρα ρητίνης από τον κατασκευαστή 36, Μετά από την αφαίρεση των ακίνητων ορθοδοντικών συσκευών ακολουθεί ο καθαρισμός και η στίλβωση των γλωσσικών επιφανειών των δοντιών με σκόνη ελαφρόπετρας ή αποτριπτική πάστα χωρίς φθόριο και έκπλυσή τους με νερό. 2. Μέτρηση του μήκους του οδοντικού τόξου με οδοντικό νήμα μεταξύ των δοντιών 33 και 43. Μέτρηση του αντίστοιχου μήκους και κοπή στο κατάλληλο μήκος της ταινίας των ινών με ειδικό ψαλίδι (για να αποφευχθεί το ξετύλιγμα των

6 168 Κολινιώτη-Κουμπιά και συν ινών στις άκρες) και φύλαξή τους μακριά από το φως για αποφυγή του πολυμερισμού τους. (Σε περίπτωση χρησιμοποίησης μη εμποτισμένων με ρητίνη ινών, ακολουθεί διαβροχή των ινών FRC με συγκολλητικό παράγοντα και προστασία τους από το φως της ημέρας για αποφυγή πολυμερισμού). 3. Οξική κατεργασία των γλωσσικών επιφανειών των δοντιών από με 37% ορθοφωσφορικό οξύ για 30, έκπλυση και στέγνωμα των επιφανειών. 4. Τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα στις γλωσσικές επιφάνειες και πολυμερισμός του συνήθως για 10 ή σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. 5. Τοποθέτηση ελάχιστης ποσότητας λεπτόρρευστης ρητίνης στην αδαμαντίνη των δοντιών. 6. Εμβύθιση των ινών στη λεπτόρρευστη ρητίνη και διευθέτησή τους στην επιθυμητή θέση. 7. Άσκηση ελαφριάς πίεσης με ένα αποστρογγυλεμένο εργαλείο ρητίνης για τη δημιουργία στενής επαφής των ινών με τα δόντια κατά τη διαδικασία του πολυμερισμού. 8. Πολυμερισμός των ινών ανά τμήματα για Τοποθέτηση εμφρακτικής σύνθετης ρητίνης για πλήρη κάλυψη των ινών και πολυμερισμός για 40 ανά δόντι. 10. Δημιουργία συνθηκών για καλή στοματική υγιεινή με αφαίρεση της περίσσειας σύνθετης ρητίνης από αυχενικές περιοχές. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος σύγκλεισης λείανση και στίλβωση της σύνθετης ρητίνης. Συμπερασματικά, η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη ινών είναι το στάδιο του εμποτισμού των μη προεμποτισμένων ινών σε συγκολλητικό παράγοντα. Η προετοιμασία των οδοντικών επιφανειών στις οποίες θα συγκολληθουν οι ίνες FRC θα πρέπει να γίνεται σχολαστικά. Εναλλακτικά, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με αμμοβολή με συσκευή μικροαποτριβής, με χρήση ελαστικού απομονωτήρα ή με χρήση μικρών κωνικών διαμαντιών λείανσης 36. Ένας άλλος τρόπος για τη μέτρηση του κατάλληλου μήκους των ινών FRC είναι η χρήση μαλακού μεταλλικού ελάσματος για τη μέτρηση του τόξου 21,37. Τέλος, σε περίπτωση ύπαρξης τελικού εκμαγείου από την ορθοδοντική θεραπεία η μέτρηση του μήκους μπορεί να πραγματοποιηθεί έμμεσα εκεί 21. Για τον περιορισμό της ροής της λεπτόρρευστης σύνθετης ρητίνης στα μεσοδόντια διαστήματα τοποθετούνται σφήνες 30,35. Οι σφήνες θα πρέπει να τοποθετούνται παθητικά για να μη μετακινηθούν τα δόντια σε νέα θέση. Πολλές φορές, οι σφήνες δεν προσαρμόζονται καλά στα μεσοδόντια τρίγωνα και είναι πολύ δύσκολος ο καθαρισμός της περίσσειας των συνθέτων ρητινών. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί αυτοπολυμεριζόμενη πολυβινυλοσιλοξάνη με τη βοήθεια σύριγγας, η οποία αφαιρείται μετά το πέρας της διαδικασίας τοποθέτησης των ινών. Στην περίπτωση αυτή τα δόντια θα πρέπει πρώτα να υποστούν οξική κατεργασία 30. Τέλος, γίνεται έλεγχος της σύγκλεισης του ασθενούς 35 ώστε να μην παρεμβαίνει η συγκράτηση στη σωστή λειτουργία της σύγκλεισης. Για τη διευκόλυνση της σωστής στοματικής υγιεινής θα πρέπει να πραγματοποιείται διαμόρφωση του ουλικού ορίου της συγκράτησης δίνοντας σχήμα που ακολουθεί την αρχιτεκτονική των μεσοδόντιων θηλών 21,25,36. Η διαμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται είτε με την προαναφερθείσα τεχνική τοποθέτησης σφηνών ή λεπτόρρευστου αποτυπωτικού υλικού στις μεσοδόντιες περιοχές και αποφυγή ροής υλικού στην περιοχή αυτή είτε με τη χρήση διαμαντιών λείανσης 36. Σύγκριση αντοχής και μηχανικών ιδιοτήτων συγκρατήσεων με FRCκαι με σύρμα Μελετώντας την πρόσφατη βιβλιογραφία, αξίζει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένες έρευνες στις οποίες διερευνώνται και συγκρίνονται οι μηχανικές ιδιότητες διαφορετικών τύπων ινών τόσο μεταξύ τους καθώς και με το μέχρι τώρα κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο για ορθοδοντικές χρήσεις σύρμα. Σε έρευνα του Scribante και συν. 25 δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο συνολικό αριθμό αποκολλήσεων ανάμεσα σε συγκρατήσεις κατασκευασμένες από ίνες FRC και μεταλλικές συγκρατήσεις. Η παρατηρούμενη συνολική αποκόλληση ήταν 22,54% για τις συγκρατήσεις με multistranded ανοξείδωτο σύρμα χάλυβα και 14,45% για τις συγκρατήσεις που είχαν κατασκευαστεί από κορδέλα πολυαιθυλενίου και σύνθετη ρητίνη 25. Σε έρευνα του Foek και συν. 31 δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της αντοχής δεσμού σε δυνάμεις εφελκυσμού, ενώ ως προς τον τύπο της αποτυχίας που καταγράφηκε διέφερε μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών ινών. Στη συγκεκριμένη μελέτη, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στην υπεροχή του σύρματος ως προς την αντοχή δεσμού 31. Αποθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα κλινικής μελέτης για το βαθμό επιτυχίας και τις περιοδοντικές επιπλοκές των ινών υάλου ως μέσο ακινητοποίησης των δοντιών μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας. Στη συγκεκριμένη έρευνα των Tacken και συν. 41 η χρήση των ινών υάλου είχε σημαντικά ποσοστά αποτυχίας σε σχέση με το κλασικό συγκρατητικό σύρμα και περιοδοντικά προβλήματα εμφανίστηκαν στους ασθενείς. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές προτείνουν τη χρήση σύρματος ως τον καταλληλότερο τρόπο συγκράτησης, αν και παρουσιάζει τις ίδιες περιοδοντικές επιπλοκές, ενώ παράλληλα προτείνουν την περιορισμένη κλινική εφαρμογή ινών

7 Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων )και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική 169 υάλου 47. Τέλος, η μετα-ανάλυση του van Heumen και συν. 48 καταλήγει πως υπό ελεγχόμενες και συγκεκριμένες συνθήκες οι ίνες αυτές προσφέρουν πραγματική ενίσχυση και αυξημένη αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού στη σύνδεση ρητίνης- δοντιού. Παράλληλα τονίζει τη σημασία της αρχιτεκτονικής των ινών (πλεχτή μορφή ή μονής κατεύθυνσης) για τον καθορισμό του μέτρου ελαστικότητας παρά τον τύπο αυτόν καθʼαυτόν 48. Καταληκτικά, πλήθος μελετών έχει διεξαχθεί με στόχο να συγκριθούν οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών FRC τόσο μεταξυ τους όσο και με το κατʼ εξοχήν χρησιμοποιούμενο σύρμα. Πολλές απʼ αυτές καταλήγουν στην υπεροχή του σύρματος και άλλες σε ισάξια αντοχή στις δυνάμεις εφελκυσμού και πολλές φορές υπεροχή των FRC υλικών με διαβάθμιση αυτής της αντοχής ανάλογα με τον τύπο της ίνας. Το θέμα αυτό λοιπόν χρήζει περισσότερης διερεύνησης. Πλεονεκτήματα FRC υλικών Η μόνιμη ακινητοποίηση των δοντιών πλεονεκτεί έναντι των κινητών μηχανημάτων συγκράτησης, καθώς είναι ανεξάρτητη από τη συνεργασία του ασθενή, παρέχοντας έτσι συνεχή συγκράτηση και σίγουρη επιτυχία του αποτελέσματος 25,49. Επιπροσθέτως, γίνεται γρήγορα ανεκτή από τον ασθενή και είναι σχεδόν αθέατη, καθώς τοποθετείται στις γλωσσικές-υπερώιες επιφάνειες των δοντιών 25,48. Η υψηλή διαφάνεια των ινών FRC τις καθιστά σχεδόν αόρατες κάτω από τη σύνθετη ρητίνη, αυξάνοντας έτσι την αισθητική τους 21,36,50. Η υψηλή αισθητική των ινών FRC δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης της συγκράτησης ακόμη πιο κοπτικά. Αυτό επιφέρει τόσο βιολογικά όσο και εμβιομηχανικά οφέλη. Από βιολογικής πλευράς, η τοποθέτηση όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα ούλα έχει μικρότερη επίδραση στη στοματική υγεία και στην υγεία των ούλων πιο συγκεκριμένα. Από τη σκοπιά της εμβιομηχανικής, αποτρέπονται οι κινήσεις μοχλού που δρουν επί του κοπτικού άκρου του δοντιού και προκαλούν μικροκινήσεις επιβαρυντικές για την αντοχή συγκόλλησης της συγκράτησης 51. Η τοποθέτηση των ινών FRC είναι σχετικά απλή διαδικασία που πραγματοποιείται σε μία συνεδρία χωρίς την ανάγκη παρέμβασης οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, μειώνοντας έτσι το κόστος για τον ασθενή 30. Η ελαστικότητα των ινών πριν τον πολυμερισμό επιτρέπει μεγάλη ευκολία χειρισμών καθώς είναι εύκολη η προσαρμογή των ινών στις οδοντικές κοιλάνσεις 28, και ο μικρός τους όγκος και η ικανότητα πρόσδεσης με τους οδοντικούς ιστούς δεν απαιτεί αφαίρεση οδοντικής ουσίας για δημιουργία χώρου ή παρασκευή ειδικής αύλακας όπως συνηθιζόταν για τις μεταλλικές συγκρατήσεις παλιότερα 36,39. Η αφαίρεσή τους είναι εξίσου απλή διαδικασία και πραγματοποιείται με εγγλυφίδες τουγκστενίου και λείανση των επιφανειών με δίσκους λείανσης, γεγονός που καθιστά την τεχνική αυτή συντηρητική και αναστρέψιμη 36,42,50. Ένα κλινικό πλεονέκτημα των ινών FRC είναι η υψηλή βιοσυμβατότητα λόγο απουσίας νικελίου. Το γεγονός αυτό τις καθιστά υλικό εκλογής για τοποθέτηση μόνιμης συγκράτησης σε ασθενείς αλλεργικούς σε ιόντα νικελίου καθώς η μακροχρόνια επαφή ενός σύρματος με τους ιστούς θα μπορούσε να προκαλέσει την εκδήλωση αλλεργικών εκδηλώσεων 5,21. Μειονεκτήματα FRC υλικών Βασική αντένδειξη τοποθέτησης ινών FRC είναι η χρήση τους ως μέσο συγκράτησης σε αποκατάσταση πρόσθιου συνωστισμού των δοντιών της κάτω γνάθου όπου η πλευρά πίεσης είναι η γλωσσική, εξαιτίας της ελαστικότητας που παρουσιάζουν 21. Όταν τα δόντια υπόκεινται σε ορθοδοντική θεραπεία, εμφανίζουν ένα βαθμό κινητικότητας. Οι συγκολλούμενες σύνθετες ρητίνες δεν μπορούν να αντέξουν πάντα την τάση από τις μικροκινήσεις των δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συγκολλούμενη, ενισχυμένη με FRCs, συγκράτηση να συγκρατεί τα δόντια σε μία σταθερή θέση, αποτρέποντας τις φυσιολογικές κινήσεις τους 21,51 οδηγώντας πολλές φορές σε θραύση του υλικού εξαιτίας της τάσης, κάτι που συχνά συμβαίνει με τη χρήση αυτών των ινών. Σύμφωνα με τους Bearn και συν. 2 και Strassler και συν. 52, όταν οι ίνες πολυαιθυλενίου χρησιμοποιούνται σε συγκράτηση μετά από την ορθοδοντική θεραπεία, έχουν το μειονέκτημα της πολύ ισχυρής ακινητοποίησης που αποτρέπει τη φυσιολογική κινητικότητα των δοντιών και συνεισφέρει στη αύξηση των κλινικών αποτυχιών 2,52. Οι ίνες πολυαιθυλενίου, έχοντας πιο τραχιά επιφάνεια σε σχέση με τις ίνες υάλου, τείνουν να ευνοούν την κατακράτηση περισσότερων μικροβίων 25. Στην έρευνα του Pandis και συν. 44 παρατηρήθηκε ότι η τοποθέτηση γλωσσικών συγκρατήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα αύξανε την τάση δημιουργίας τρυγιακών εναποθέσεων και υφιζήσεων σε περιοδοντικούς ασθενείς χωρίς όμως να τροποποιείται η σύσταση της μικροβιακής πλάκας 44. Τέλος, η τεχνική τοποθέτησης άμεσης συγκράτησης θεωρείται χρονοβόρα36,50,49, αν και η εξοικείωση του επεμβαίνοντα με τα υλικά και τις τεχνικές συγκόλλησης μειώνει το χρόνο της διαδικασίας. Ένα ακόμη μειονέκτημα των ινών FRC είναι το αυξημένο, ως σήμερα, κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη συγκράτηση με FRCs σε σχέση με τις συγκρατήσεις με σύρμα 36,50.

8 170 Κολινιώτη-Κουμπιά και συν Αποτυχίες FRC συγκράτησης Οι συγκρατήσεις με FRC απαιτούν επανελέγχους. Κατά τους επανελέγχους είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν διάφορες αποτυχίες οι οποίες μπορεί να μην έχουν γίνει αντιληπτές από τον ασθενή. Ο έλεγχος της συγκράτησης πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους. Ένας συχνά χρησιμοποιούμενος είναι η χρήση της συσκευής φωτοπολυμερισμού για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα 39, που ανιχνεύει τις ρωγμές στη σύνθετη ρητίνη που επικαλύπτει τις ίνες FRC της συγκράτησης. Η επιδιόρθωση είναι εύκολη και γρήγορη τεχνική. Πραγματοποιείται με τη βοήθεια λεπτόρρευστης ρητίνης που πληρώνει τη ρωγμή και αποτρέπει την απόσπαση της ρητίνης 30,36,39. Μία από τις βασικότερες αποτυχίες των συγκρατήσεων κατασκευασμένων από ίνες FRC είναι η αποκόλληση της συγκράτησης από τα δόντια. Ένα αίτιο που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία είναι οι διαφορετικές ιδιότητες των υλικών όπως η θερμική διαστολή ή η ικανότητα προσρόφησης νερού των ινών 21. Όταν η θραύση δημιουργεί κενό μεταξύ της ρητίνης και των ενισχυμένων με ρητίνη ινών είναι πιθανό να εισέλθει νερό σε μη πολυμερισμένα τμήματα στο δίκτυο ινών μέσω τριχοειδικής πίεσης και να τροποποιήσει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού 42. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με προεμποτισμό των ινών σε συγκολλητικό παράγοντα και πλήρη κάλυψή τους με σύνθετη ρητίνη 21,25,36,39,51. Μία δεύτερη αποτυχία που παρατηρείται στις συγκρατήσεις με ίνες FRC, είναι η θραύση της ρητίνης που επικαλύπτει τις ίνες και η απόσπαση τμήματος της ρητίνης αποκαλύπτοντας τοπικά τις ίνες 31. Η αποκάλυψη αυτή οδηγεί σε έκθεση των ινών στα υγρά της στοματικής κοιλότητας προσφέροντας μία ιδανική θέση κατακράτησης μικροβιακής πλάκας στην τραχεία επιφάνεια των ινών 25,36. Η επιδιόρθωση αυτής της αποτυχίας πραγματοποιείται με καθαρισμό της αποκαλυμμένης επιφάνειας και τοποθέτηση λεπτόρρευστης ρητίνης για την πλήρη κάλυψη των ινών 36,39. Στην έρευνα του Brauchli και συν. 51 οι περισσότερες θραύσεις παρατηρήθηκαν στο ίδιο το υλικό της συγκράτησης και όχι στη διεπιφάνεια σύνδεσης των ινών με τη σύνθετη ρητίνη. Η αποτυχία αυτή αποδόθηκε στην διαδικασία σιλανοποίησης με τον εμποτισμό των ινών σε μήτρα ρητίνης, όπου πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την μακροβιότητα της κατασκευής. Σʼ αυτήν την περίπτωση η επιδιόρθωση πραγματοποιείται με αφαίρεση τμήματος ρητίνης από τα γειτονικά στη θραύση δόντια, τοποθέτηση ενός τμήματος ινών και κάλυψή τους με ρητίνη. Βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει από την αποκόλληση της μόνιμης συγκράτησης είναι η τάση μετακίνησης των δοντιών στη θέση που είχαν πριν την ορθοδοντική τους μετακίνηση με δυσμενείς συνέπειες για το τελικό αποτέλεσμα 25. Συμπερασματικά, οι διαφορές στο είδος των αποτυχιών και στα ποσοστά στα οποία αυτές εμφανίζονται μπορεί να οφείλονται στη χρήση διαφορετικών υλικών και διαφορετικών τεχνικών συγκόλλησής τους 25. Στοματική υγιεινή και επανέλεγχοι Για τη διευκόλυνση της στοματική υγιεινής θα πρέπει το ουλικό τελείωμα της συγκράτησης να διαμορφώνεται είτε κατά την τοποθέτηση είτε κατά τη στίλβωση με διαμάντια υψηλών ταχυτήτων ή με το σύστημα Profin -Dentatus), ώστε να απέχει από τα ούλα και ιδιαίτερα στις όμορες επιφάνειες 36. Η διαμόρφωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει επαρκές και εύκολο καθάρισμα των όμορων επιφανειών με τα μικρά βουρτσάκια μεσοδοντίων διαστημάτων και το super floss ή τα floss threaders 21,40. Στους ασθενείς που τοποθετείται μόνιμη συγκράτηση θα πρέπει να γίνεται σύσταση για επιμελές βούρτσισμα ειδικά στην περιοχή της συγκράτησης για την αφαίρεση της μικροβιακής πλάκας που συσσωρεύεται. Συστήνεται επίσκεψη στον οδοντίατρο για αποτρύγωση των δοντιών, έλεγχο της κατάστασης της συγκράτησης των δοντιών και των ούλων ανά 6 μήνες για ανεύρεση πιθανών προβλήματων 31. Η έγκαιρη αντιμετώπιση των αποτυχιών της συγκράτησης θα βοηθήσει στην αποφυγή μετακίνησης των δοντιών. Κατά συνέπεια, με τον τακτικό έλεγχο εξασφαλίζεται με σιγουριά η επιτυχία του αποτελέσματος. Συμπεράσματα Η εισαγωγή της τεχνολογίας FRC προσέφερε μία βιώσιμη εναλλακτική σε πολλές επεμβατικές τεχνικές. Για να μπορέσει όμως η τεχνολογία των ινών FRC να θεωρηθεί αξιόπιστη και εφαρμόσιμη εναλλακτική στην καθʼ ημέρα οδοντιατρική πράξη θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τη διάρκεια παραγωγής, επεξεργασίας, χειρισμού και συγκόλλησης των ινών. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες ενός υλικού FRC μπορεί να μην είναι ιδανικές για τη χρήση τους ως πρωτεύον συγκρατητικό μέσο μετά την ορθοδοντική θεραπεία, ωστόσο είναι σημαντική εναλλακτική για τους ασθενείς με αλλεργίες στα μέταλλα και για ασθενείς με αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις. Η επιτυχία θα εξασφαλισθεί από την κατάλληλη και προσεκτική επιλογή περιπτώσεων ασθενών από τον επεμβαίνοντα. Βιβλιογραφία 1. Proffit WR, Fields HWJr. Retention. In: Proffit WR, Fields HWJr, eds, Contemporary Orthodontics 2nd ed, Mosby Yearbook: St Louis 1993:

9 Τεχνολογία των ενισχυμένων με ίνες ρητινών (υαλονημάτων )και η εφαρμογή τους στην Ορθοδοντική Bearn DR. Bonded orthodontic retainers: A review. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 108: Heymann GC, Grauer D, Swift EJJr. Contemporary approaches to orthodontic retention. J Esthet Restor Dent 2012; 24: Συνοδινός ΦΝ, Αλεξίου Ε, Λαγουβάρδος Π, Παπαγρηγοράκης ΜΙ. Παράγοντες κινδύνου υποτροπής και η (μόνιμη) ακινητοποίηση των δοντιών ως μέσο συγκράτησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής θεραπείας. Ελλ Στομ Χρον 2010; 54: Angle E.A. Treatment of malocclusion of the teeth. 7th ed. Philadelphia: SS White Manufacturing Co., Riedel RA. A review of the retention problem. Angle Orthod 1960; 30: Little RM, Riedel RA, Artun J. An evaluation of changes in mandibular anterior Alignment from years postretention. Am J Orthod Dentofac Othop 1988; 93: Zachrisson BU. Excellence in finishing. J Clin Orthod 1986; 20: Littlewood SJ, Millet DT, Doubleday B, Bearn DR, Worthington HV. Retention procedures for stabilizing tooth position after treatment with orthodontic braces. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue Littlewood SJ, Millet DT, Doubleday B, Bearn DR, Worthington HV. Orthodontic retention: a systematic review. J Orthod 2006; 33: Hawley CA. A removable retainer. Dent Cosmos 1919; 61: Poritz RJ. Invisible retainers. Am J Orthod 1971; 59: Sauget E, Covell DA Jr, Boero RP, Lieber WS. Comparison of occlusal contacts with use of Hawley and clear overlay retainers. Angle Orthod 1997; 67: Sheridan JJ, Ledoux W, McMinn R. Essix appliance: minor tooth movement with divots and windows. J Clin Orthod 1994; 28: Bowman SJ, Carano A. Short term, intensive use of the tooth positioner in case finishing. J Clin Orthod 2002; 36: Park Y, Hartsfield JK, Katona TR, Roberts EW. Tooth positioner effects on occlusal contacts and treatment outcomes. Angle Orthod 2008; 78: Zachrisson BU. Clinical experience with direct-bonded orthodontic retainers. Am J Orthod 1977; 71: Zachrisson BU. The bonded lingual retainer and multiple spacing of anterior teeth. J Clin Orthod 1983; 17: Artun J, Zachrisson BU. Improving the handling properties of a composite resin for direct bonding. Am J Orthod 1982; 81: Zachrisson BU. Third generation mandibular bonded lingual 3-3 retainer. J Clin Orthod 1995; 28: Rose E, Frucht S, Jonas IE. Clinical comparison of a multistranded wire and a direct-bonded polyethylene ribbon-reinforced resin composite used for lingual retention. Quintessence Int 2002; 33: Kumbuloglu O, Saracoglu A, Cura C, User A. Bonded orthodontic retainer and fixed partial denture made with fiber reinforced composite resin. Eur J Dent 2011; 5: Proffit WR, Fields HW. Contemporary Orthodontics 2nd ed St Louis Mosby; p Cacciafesta V, Sfondrini MF, Norcini A, Macchi A. Fiber-reinforced composites in lingual orthodontics. J Clin Orthod 2005; 39: Scribante A, Sfondrini MF, Broggini S, DʼAlloco M, Gandini P. Efficacy of esthetic retainers: Clinical comparison between multistranded wires and direct-bond glass fiber-reinforced composite splints. Int J Dent. 2011; 2011: doi: /2011/ Smith DC. Recent developments and prospects in dental polymer. J Prosthet Dent 1962; 12: Manley TR, Bowman AJ, Cook M. Denture bases reinforced with carbon fibres. Br Dent 1979; 146: Freilich MA, Karmaker AC, Burstone CJ, Goldberg AJ. Development and clinical applications of a light-polymerized fiber-reinforced composite. J Prosthet Dent 1998; 80: Drummond JL, Bapna MS. Static and cycling loading of fiber-reinforced dental resin. Dent Mater 2003; 19: Strassler HE, Tomona N, Spitznagel JKJr. Stabilizing periodontally compromised teeth with fiber-reinforced composite resin. Dent Today 2003; 22:102-4, Foek DL, Ozcan M, Krebs E, Sandham A. Adhesive properties of bonded orthodontic retainers to enamel: stainless steel wire vs fiber-reinforced composites. J Adhes Dent. 2009; 11: Rose RM, Crugnola A, Reis M. et al. On the origins of high in vivo wear rates in polyethylene components of total joint prostheses Clin Orhop Relat Res 1979; 145: Strassler HE, Haeri A, Gultz JP. New generation bonded reinforcing materials for anterior periodontal tooth stabilization and splinting. Dent Clin North Am 1999; 43: Vallittu PK. Flexural properties of acrylic resin polymers reinforcrd with unidirectional and woven fibers. J Prost Dent 1999; 81: Garoushi SK, Lassila LVJ, Vallitu PK. Fibre-reinforced composite in clinical dentistry. Chin J Dent Res 2009; 12: Karaman AI, Kir N, Belli S. Four applications of reinforced polyethylene fiber material in orthodontic practice. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 121: Iniguez I, Strassler HE. Polyethylene ribbon and fixed orthodontic retention and porcelain veneers: Solving an esthetic dilemma. J Esthet Dent 1998; 10: Al-Tayyan MH, Watts DC, Kurer HG, Qualtrough AJE. Is a flexible glass fiber-bundle dowel system as retentive as a rigid quartz fiber dowel system? J Prosthodont 2008; 7: Geserick M, Ball J, Wichelhaus A. Bonding fiber-reinforced lingual retainers with color-reactivating flowable composite. J Clin Orthod 2004; 38: Topouzelis N, Gkantidis N. An alternative for postorthodontic labial retention in an unusual case. World J Orthod 2008; 9: Tuloglu N, Bayrak S, Tunc ES. Different clinical appli-

10 172 Κολινιώτη-Κουμπιά και συν cations of bonded reinforcement ribbond in paediatric dentistry. Eur J Dent 2009; 3: Yildirim Oz G, Ataoglu H, Kir N, Karaman AI. An alternative method for splinting of traumatized teeth: case reports. Dental Traumatology 2006; 22: Arat Maden E, Altun C. Use of Polyethylene Fiber (Ribbond) in Pediatric Dentistry. Arch Clin Exp Surg 2012; 1: Pandis N, Vlahopoulos K, Madianos P, Eliades T. Long-term periodontal status of patients with mandibular lingual fixed retention. Eur J Orthod 2007; 29: Chan DCN, Giannini M, De Goes MF. Provisional anterior tooth replacement using nonimpregnated fiber and fiber-reinforced composite resin materials: A clinical report. J Prosthet Dent 2006; 95: Meiers JC, Freilich MA. Use of a prefabricated fiberreinforced composite resin framework to provide a provisional fixed partial denture over an integrating implant: a clinical report. Prosthet Dent 2006; 95: Tacken MPE, Cosyn J, De Wilde P, Aerts J, Govaerts E, Vannet BV. Glass fibre reinforced versus multistranded bonded orthodontic retainers: a 2 year prospective multi-centre study. Eur J Orthod 2010; 32: Van Heumen CC, Kreulen CM, Bronkhorst EM, Lesaffre E, Creugers NH. Fiber reinforced dental composites in beam testing. Dent Mater 2008; 24: Taner T, Aksu M. A prospective clinical evaluation of mandibular lingual retainer survival. Eur J Othrod 2012; 34: Cacciafesta V, Sfondrini MF, Lena A, Scribante A, Vallittu PK, Lassila LV. Force levels of fiber reinforced composited and orthodontic stainless steel wires: A 3- point bending test. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 133: Brauchli L, Pintus S, Steineck M, Lüthy H, Wichelhaus A. Shear modulus of 5 flowable composites to the EverStick Ortho fiber-reinforced composite retainer: an in-vitro study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135: Strassler HE, Scherer W, LoPresti J,Rudo D. Long term clinical evaluation of a woven polyethylene ribbon used for teeth stabilization and splinting. J Israel Orthod Soc 1997; 7:11-5.

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ζ.Σ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Οδοντίατρος Ιατρός Ειδικευθείς στην Περιοδοντολογία στο Πανεπιστήμιο Pennsylvania ΗΠΑ Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Περιοδοντολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Fellow

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004)

Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Πέτρος Κ. Σπίνος e-mail: petros_spin@yahoo.gr, petros_spin@hotmail.com Οδοντιατρική εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο, Τμήμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής (2004) Εξειδίκευση : Msc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Botox & Dermal Filler Live Surgery Aesthetic Dentistry Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 GRAND HOTEL PALACE Μοναστηρίου 305-307,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011

7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης. Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 7 ο ετήσιο συνέδριο αθηροσκλήρωσης Θεσσαλονίκη 10-12 Μαρτίου 2011 Κάπνισμα, περιοδοντική νόσος και υγιεινή του στόματος Νίκος Α. Ευθυμιάδης, D.D.S., M.Sc. Οδοντίατρος-Περιοδοντολόγος Τι είναι η περιοδοντίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003)

AΓΓΛΙΚΑ: First Certificate in English (1993) Cambridge Certificate of Proficiency in English (2000) IELTS, 7,5/9, University of Cambridge (2003) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο Λυκείου (Άριστα 19,3 ) 2003 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (Λίαν καλώς 7,03) 2009 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. 10 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Σκοπός του Σεμιναρίου: Είναι να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη περιγραφή των σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή, της

Διαβάστε περισσότερα

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο

Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο Μία Περίπτωση Σύντηξης/Διδυμίας Κάτω Τρίτου Γομφίου με Υπεράριθμο Τέταρτο Γομφίο ΓΝΑΘΙΟΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡ/ΚΗ www.gnathion.gr Μια ασυνήθης αναπτυξιακή διαταραχή των δοντιών είναι και η σύντηξη/διδυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λεωφ. Κηφισίας 39 Αθήνα 210 6871706 president@eopyy.gov.gr H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Υπο διαμόρφωση Σελ. 2 1. Εισαγωγή Οι δείκτες στοματικής υγείας των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Είναι γνωστό πως η στοματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συστηματική υγεία, κάτι που αποδεικνύεται από τις επιπλοκές που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα

Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Φωτοπολυμεριζόμενες χρωστικές σε πάστα Οδηγίες χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Eυχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε το LITE ART. Παρακαλούμε πριν τη χρήση να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξετε. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οραμα Λεύκανση Whitening

Οραμα Λεύκανση Whitening Αισθητική Innovation Κ α ι ν ο τ ο μ ί α Χαμόγελο Λάμψη Dentures Ορθοδοντική Γ έ φ υ ρ ε ς F i l l i n g s Σ τ ε φ ά ν ε ς Πορσελάνες P a s s i o n Ομορφιά V i s i o n Smile Dentures Π ά θ ο ς C r o w

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ELPIDA Resort & Spa HOTEL Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΩΣ Ι Κ Ο Σ Ι ΑΤ Ρ -Κ ΥΡ Η Ν Ε Ι ΑΣ Ο Ο ΝΤ 1968 Ι ΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ KΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική

Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 PARK HOTEL Δεληγιώργη 2, Βόλος Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry Εκτεταμένες συντηρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα Επιτροπής Εργασίας για την κοστολόγηση των ορθοδοντικών εργασιών

Υπόμνημα Επιτροπής Εργασίας για την κοστολόγηση των ορθοδοντικών εργασιών Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης & Έρευνας Υπόμνημα Επιτροπής Εργασίας για την κοστολόγηση των ορθοδοντικών εργασιών Αθήνα 2008 - - - - Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή & Μεθοδολογικό πλαίσιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων

Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Συμβουλευτικός Οδηγός Εμφυτευμάτων Αγαπητέ ασθενή, Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε κάθε στάδιο του θεραπευτικού σας ταξιδιού. Χρησιμοποιήστε τον ελεύθερα όπως επιθυμείτε. Όπως θα δείτε μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου

Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου Υπεροχή στη σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου PALACOS ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Σύγχρονη τεχνική χρήσης οστικού τσιμέντου στην αρθροπλαστική. Για πάνω από 50 χρόνια, το

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη.

Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Διπλωματική Διατριβή Μονήρη Εμφυτεύματα στην Αισθητική Ζώνη. Κυριάκος Φ. Λιβέρδος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οδοντιατρικής Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής, Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα