ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ PN

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. 1. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 3 ΙΙ. Σιωνιστικό κίνηµα εποικισµός της Παλαιστίνης... 6 ΙΙΙ. Η Βρετανική Εξωτερική Πολιτική στην προ του 1948 περίοδο... 9 ΙV. Η πρόταση του ΟΗΕ: UN GARes 181 (II) V. Κείµενα πολιτειακού δικαίου του Ισραήλ: Α. Ιδρυτική ιακήρυξη Β. Νόµος Επιστροφής VI. Ο πόλεµος του Α. Παρέµβαση ΟΗΕ, συµφωνίες κατάπαυσης του πυρός Β. Το προσφυγικό ζήτηµα, UNRWA VII. Ο πόλεµος των έξι ηµερών (1967) Α. Το νοµικό καθεστώς της Γάζας και της υτικής Όχθης, UN SCRes 242 και Β. Το καθεστώς της Ιερουσαλήµ Γ. Η πολιτική των εποικισµών, σκέψεις επί της νοµιµότητάς των Η ανάδυση του Παλαιστινιακού ζητήµατος στο διεθνές πεδίο, ο ΟΑΠ VII. Ο αµερικανικός παράγων στην ειρηνευτική ιαδικασία VIII.Φάσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας Peace process 48 To Τείχος της Παλαιστίνης...50 Α. Η γνωµοδότηση του Χ...52 IX. O Οδικός Χάρτης...53 X. Η απόσυρση από τη Γάζα...57 A. Το παράδειγµα του Λιβάνου ως case study.58 B. H απόσυρση από τη Γάζα

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚτΕ : Κοινωνία των Εθνών ΓΣ : Γενική Συνέλευση OHE ΣΑ : Συµβούλιο Ασφαλείας OHE Γ.Γ : Γενικός Γραµµατεύς του ΟΗΕ Ψηφ. : Ψήφισµα UN GARes : Ψήφισµα Γενικής Συνέλευσης OHE UN SCRes : Ψήφισµα Συµβουλίου Ασφαλείας OHE Ο.Α.Π, PLO : Οργανισµός Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης Π.Α : Παλαιστινιακή Αρχή ΙDF : Ισραηλινός στρατός Χ : ιεθνές ικαστήριο Χάγης IHL : ιεθνές Ανθρωπιστικό ίκαιο UNRWA : Yπηρεσία περίθαλψης και απασχόλησης του ΟΗΕ 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 ) Το Παλαιστινιακό ζήτηµα και η Ισραηλινό-αραβική διένεξη βρίσκονται στο προσκήνιο των συζητήσεων στους πολιτικούς και διπλωµατικούς κύκλους σε σχεδόν καθηµερινή βάση τα τελευταία χρόνια, αλλά η διαµόρφωση των παραµέτρων που ασκούν καθοριστικής σηµασίας πιέσεις στη διαµόρφωση των συσχετισµών ισχύος στην περιοχή συνιστά ένα απλό µονάχα στάδιο στη µακρά ιστορική πορεία των προβληµατικών αυτών σχέσεων. Το οικοδόµηµα αυτό απαιτεί επαρκή κατανόηση της αλληλοδιαπλοκής σχέσεων και των αποτελεσµάτων αυτής στα οικεία επίπεδα. Και αυτό γιατί, οι συνιστώσες που διαπλέκονται και µορφοποιούν τις διακρατικές σχέσεις υπάγονται στους δικούς τους κανόνες, κανόνες οι οποίοι, στην προκειµένη περίπτωση, έχουν έναν έντονα πληθωρικό χαρακτήρα. Αυτός ακριβώς ο πληθωρικός χαρακτήρας, οι κοινωνικές, ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές συντεταγµένες-συνθήκες, είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο της ιστορικής ανάλυσης και πρώτο βήµα στην προσπάθεια κατανόησης του πολύπλοκου προβλήµατος που πραγµατεύεται το παρόν πόνηµα. εν πρέπει δε να νοηθεί ότι η αξία των συνθηκών αυτών περιορίζεται σε µια απλή ιστορική οριοθέτηση και σκιαγράφηση του περιγράµµατος της Ισραηλινό-αραβικής διένεξης, καθώς παραµένουν ακόµα και σήµερα ενεργά στοιχεία του ζητήµατος, µε µια έκταση και διάχυση που σπανίως συναντάται στα σύγχρονα modus vivendi. Ο πυρήνας των, ούτω καλουµένων κόκκινων ζωνών 1 ερείδεται επί των συνθηκών αυτών. Η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήµατος είναι η ιστορία µιας επίµονης σειράς πρωτοβουλιών που, άλλοτε άκαιρες και άλλοτε επιτυχείς σµίλευσαν τον διάλογο µεταξύ των πλευρών, δηµιουργώντας κεκτηµένα σε αµφότερες τις πλευρές. 1.2 ) Ένα πρώτο βήµα εισαγωγής στην προβληµατική των Αραβο-ισραηλινών σχέσεων είναι η κατανόηση των όρων που µετερχόµεθα προκειµένου να τις περιγράψουµε. Πράγµατι, ο όρος «Παλαιστίνη» και ο όρος «Άραβας» χρησιµοποιούνται συχνά αδιακρίτως από τη θεωρία, άλλοτε µε τη γεωγραφική και άλλοτε µε την ιστορική τους έννοια. Μπορούµε πρωτίστως να παρατηρήσουµε ότι η ιστορική Παλαιστίνη, κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κατοχής δεν υπήρξε ποτέ µια ενιαία διοικητική περιφέρεια. Κατά το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα ήταν µέρος του vilâyet της Συρίας και η περιοχή δυτικά του ποταµού Ιορδάνη διαιρέθηκε στα Sancak της Ιερουσαλήµ, Ναµπλούς και Άκρ. Κάθε µια περιφέρεια είχε δικό της κυβερνήτη. Παρά τις διοικητικές ανακατατάξεις που επήλθαν στην περιοχή, ο όρος «Παλαιστίνη» χρησιµοποιούνταν τόσο από την Οθωµανική διοίκηση όσο και από τους Εβραίους και τους Άραβες. Η Οθωµανική κυβέρνηση µάλιστα χρησιµοποιούσε τον όρο «Arz-i Filistin» ευρύτατα στην αλληλογραφία που διατηρούσε µε τις τοπικές αρχές, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό χώρο δυτικά του ποταµού 1 Πρόκειται για εκείνες τις πολιτικές διεκδικήσεις που κάθε πλευρά θεωρεί κοµβικής σηµασίας για τα συµφέροντά της.. 4

5 Ιορδάνη. Η περιοχή αυτή ονοµάστηκε «Παλαιστίνη» από τους εντολοδόχους Βρετανούς. Οι Άραβες µετέρχονταν του όρου «Filastin» µε µία µάλλον πιο αφηρηµένη έννοια, το ευµετάβλητο της οποίας οφείλονταν στις ποικίλες διοικητικές αναδιοργανώσεις της περιοχής. Αλλά, ήδη από το 1897, τον όρο αυτό είχε υιοθετήσει και το Σιωνιστικό κίνηµα, κάνοντας λόγο για τη δηµιουργία µιας εθνικής πατρίδας-εστίας των Εβραίων της διασποράς στην Παλαιστίνη. Ο γράφων θα µετέρχεται του όρου Παλαιστίνη µε τη γεωγραφική του έννοια, για να σηµατοδοτήσει τη γεωγραφική περιοχή δυτικά του ποταµού Ιορδάνη. Όπου γίνεται χρήση του όρου µε την πολιτική του χροιά (που περιλαµβάνει τη υτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήµ, που παρακάτω, θα καλούµε και «κατεχόµενα» εδάφη), αυτό θα επισηµαίνεται ρητά. 1.3 ) Μια a priori προσπάθεια κατανόησης του ιστορικού περιγράµµατος του Παλαιστινιακού ζητήµατος µε τη µέθοδο της διάσπασής του σε ιστορικές περιόδους συναντά σηµαντικές δυσκολίες, αλλά όχι ανυπέρβλητες. Η δυσκολία εδράζεται στην αδυναµία υιοθέτησης ενός απόλυτα επιµεριστικού συστήµατος, που θα αποµόνωνε τα διάφορα γεγονότα στο προκαθορισµένο ιστορικό πλαίσιο. υσκολία η οποία επίσης εξηγείται από αυτό που παραπάνω αποκαλέσαµε διαπλοκή σχέσεων και που, στο θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη, εµφανίζει ένα δυναµισµό που, ίσως, δεν συναντάται πουθενά αλλού, µε την ίδια ένταση και την ίδια πληθωρικότητα, στη σύγχρονη, µετά το 1945, πολιτική ιστορία. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κάθε τέτοια απόπειρα θα παρουσίαζε σχετικό και όχι απόλυτο χαρακτήρα. Με την επιφύλαξη της σχετικότητας αυτής, µπορούµε να πούµε ότι η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήµατος χωρίζεται στις τέσσερις ακόλουθες ιστορικές περιόδους: Πρώτη περίοδος : Ως σηµείο αφετηρίας της πρώτης ιστορικά περιόδου τοποθετούµε το 1914, χρονιά κατά την οποία η Οθωµανική Αυτοκρατορία µπαίνει στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό του Γερµανικού Άξονα. Βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι η αφύπνιση της Αραβικής Εθνικής συνείδησης, όπως εκφράζεται στην αλληλογραφία Hussein-McMahon, και oι παλινδροµήσεις της Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής όσον αφορά τη διαχείρισης της Αραβικής αφύπνισης αφενός και του Σιωνιστικού επεκτατισµού αφετέρου. Σηµαντικοί σταθµοί της περιόδου αυτής είναι η σύσταση αλλεπάλληλων επίτροπών για τη διχοτόµηση της Ιστορικής Παλαιστίνης µεταξύ του Αραβικού και του Εβραϊκού κράτους και, τέλος, η παρουσίαση του τελικού Σχεδίου από την ΓΣ του ΟΗΕ, το Ψήφισµα 181. εύτερη περίοδος : Σηµείο αφετηρίας εκλαµβάνουµε τον Πρώτο Αραβο-Ισραηλινό Πόλεµο του Κατά τη διάρκεια της δευτέρας περιόδου εκδηλώνεται η πρώτη ανοικτή σύγκρουση Εβραίων και Αράβων σχετικά µε τις εδαφικές διεκδικήσεις έκαστου στην περιοχή της ιστορικής Παλαιστίνης. Γεγονότα προσδιοριστικά της περιόδου είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ επί τη βάσει του Ψηφίσµατος 181, ο 5

6 διαµελισµός των εδαφών της Παλαιστίνης σε Ισραηλινούς, Ιορδανούς και Αιγυπτίους, οι εύθραυστες συµφωνίες ανακωχής λόγω της αδυναµίας επίτευξης συµφωνίας επί των καίριων ζητηµάτων αλλά και της άρνησης των αραβικών κρατών να αναγνωρίσουν το Ισραήλ 2, το συνεχώς αυξανόµενο κύµα προσφύγων και οι πολιτικές τριβές σχετικά µε το δικαίωµα επιστροφής των, η δηµογραφική αλλοίωση της Παλαιστίνης µε τον επαναπατρισµό χιλιάδων Εβραίων της διασποράς και οι αποτυχηµένες απόπειρες µεσολάβησης του διεθνούς παράγοντα. Τρίτη περίοδος : Η περίοδος αυτή άρχεται µε τον πόλεµο του Η Ιορδανία θα απωλέσει τη υτική Όχθη 3 και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χερσόνησο του Σινά. Ο ΟΗΕ, µε τα ψηφίσµατα 242 και 338, µείζονος σηµασίας, θα ανακηρύξει τη υτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας εδάφη υπό κατοχή. Έτσι, θα γεννηθεί το Παλαιστινιακό ζήτηµα όπως το αντιλαµβανόµαστε σήµερα. Ουσιαστικά, µε τα ψηφίσµατα 242 και 338 ο ΟΗΕ αποκηρύσσει το Σχέδιο που η ΓΣ είχε προτείνει 20 χρόνια πριν και νοµιµοποιεί την Ισραηλινή παρουσία στα εδάφη που κατέκτησε το Ισραήλ το Με τη θέση σε ισχύ του Θεµελιώδους Νόµου (1980), η ενοποιηµένη πλέον Ιερουσαλήµ καθίσταται η ενιαία και αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ. Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα εποικισµού των κατεχοµένων εδαφών. O Παναραβισµός, µε το Νάσσερ κύριο εκφραστή του, υφίσταται καίριο κτύπηµα. Το Παλαιστινιακό εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα θα τονωθεί και ο ΟΑΠ θα τύχει της επίσηµης αναγνώρισης του Αραβικού Συνδέσµου και του ΟΗΕ. Όξυνση και οµαλοποίηση είναι στοιχεία εξίσου προσδιοριστικά της περιόδου: µε το Ψήφισµα του Khartoum του Αραβικού Συνδέσµου, παρουσιάζεται η φόρµουλα των τριών όχι, ενώ µε τη συµφωνία του Camp David για πρώτη φορά Αραβικό κράτος θα εµπλακεί σε απευθείας συνοµιλίες µε το Ισραήλ. Με τη ιακήρυξη της Γενεύης 4, καταδικάζεται η πολιτική εποικισµών του Ισραήλ και ο Θεµελιώδης Νόµος, αναγνωρίζεται δε το δικαίωµα όλων των κρατών της περιοχής στην ειρηνική συµβίωση εντός των διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων. Τέταρτη περίοδος : 1991 και έπειτα. Με τη σύνοδο της Μαδρίτης, το 1991, ξεκινά η ειρηνευτική διαδικασία (peace process) 5. Oι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται σε δυο επίπεδα: µεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών και µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής 2 Να του παράσχουν, δηλαδή, διπλωµατική αναγνώριση. Η πρώτη χώρα που ανεγνώρησε διπλωµατικά το Ισραήλ ήταν η Αίγυπτος. Η συµφωνία ειρήνης µε την Αίγυπτο υπεγράφη το Βλ. Κεφάλαιο τρίτο. 3 Το Ισραήλ χρησιµοποιεί τους βιβλικούς όρους για να χαρακτηρίσει το εδαφικό τµήµα δυτικά του ποταµού Ιορδάνη: Ιουδαία και Σαµάρια. Χάριν συντοµίας, εδώ θα χρησιµοποιούµε τη διεθνώς διαδεδοµένη ονοµασία: υτική Όχθη. 4 Σεπτέµβριος Τον όρο τον εκλαµβάνουµε σε συνάρτηση µε το Παλαιστινιακό ζήτηµα. Η συφωνία του Camp David είναι ουσιστικά η πρώτη συµφωνία ειρήνης, αλλά το πλαίσιο διαλόγου µε τους παλαιστινίους ξεκινά από τη Μαδρίτη. 6

7 αντιπροσωπείας. Στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι η οριστική διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήµατος, επί τη βάσει των ψηφισµάτων 242 και 338. Με τις παρεπόµενες συµφωνίες, που θα εκτεθούν αναλυτικά στα οικεία πεδία, αναγνωρίζεται ο ΟΑΠ από το Ισραήλ ως ο επίσηµος αντιπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού και ο ΟΑΠ αναγνωρίζει επισήµως το κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, µε τις συµφωνίες του Όσλο, καθορίζεται ένα µεταβατικό στάδιο, προ της επιτεύξεως πλήρους συµφωνίας, και ορίζονται ζώνες που θα υπάγονται σε άµεσο Παλαιστινιακό έλεγχο. Το καθεστώς αυτό εξειδικεύεται περαιτέρω µε τη Συµφωνία του Καΐρου, το Πρωτόκολλο της Χεβρώνος, το Σύµφωνο Wye River και τη Συµφωνία του Sharm El Sheikh. Η έναρξη της δεύτερης Intifada θα θέσει τέλος σε αυτό το µακρύ κύκλο διαπραγµατεύσεων και, εφεξής, η µονοµέρεια θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της Ισραηλινής πολιτικής, µε κύριο εκφραστή της τον Ariel Sharon. Το Σχέδιο Αποδέσµευσης (disengagement Plan) και η ανοικοδόµηση του Τείχους εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Η αποτυχία του Oδικού Xάρτη (Road Map) θα ωθήσει εξωκυβερνητικές οµάδες να παρουσιάσουν προτάσεις, µεταξύ των οποίων η Συµφωνία της Γενεύης «Geneva Accord», πρόταση σχεδίου οριστικής συµφωνίας, έχει σηµαίνοντα ρόλο. Οι αναπτύξεις που γίνονται κατωτέρω δεν ακολουθούν πάντα τη χρονολογική σειρά που εξετέθη προηγουµένως. 2.1) Η γεωγραφική περιοχή που καλείται Ιστορική Παλαιστίνη αποτελείται από µια σχετικά µικρή έκταση γης ( τετραγωνικά χιλιόµετρα), στην ανατολική µεσογειακή ακτή, δυτικά του ποταµού Ιορδάνη και της Ερυθράς θάλασσας. εν µπορούµε να καθορίσουµε µε ακρίβεια την εθνολογική και φυλετική σύσταση των πληθυσµών της περιοχής κατά τη µακρά ιστορική της πορεία, εκείνο εν τούτοις που µπορεί να επισηµανθεί είναι ότι, ήδη από τον 13 ο και 14 ο αιώνα οι αραβόφωνοι πληθυσµοί εδραιώνουν την παρουσία τους 6. Από τον 15 ο αιώνα, η Παλαιστίνη τελούσε υπό Οθωµανική Κατοχή, µέχρι το πέρας του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, που επέφερε το διαµελισµό των νότιων και νοτιοανατολικών εδαφών της αυτοκρατορίας. Οι πολιτικές τριβές σχετικά µε το µέλλον της ευρύτερης Μέσης Ανατολής είχαν αναζωπυρωθεί ήδη από το 1914, όταν η Τουρκία εισέρχεται στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Γερµανίας, ένα µόλις χρόνο µετά τη σύγκληση του Αραβικού εθνικού συνεδρίου των Παρισίων που ζητούσε αυτονοµία από την Οθωµανική κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Στις 16 Μαρτίου 1916 η Αγγλία και η Γαλλία, προβλέποντας το πολιτικό κενό που θα προκαλούσε η ήττα των Οθωµανών σε µια περιοχή που τελούσε αιώνες υπό την κατοχή τους 7, ξεκίνησαν µια σειρά 6 Φαίνεται να υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ιστορικών σχετικά µε την εθνολογική σύσταση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20 ου αιώνος. Οι συντριπτική πλειοψηφία πάντως των κατοίκων ήταν µουσουλµάνοι Σουνίτες, ενώ το χριστιανικό ποίµνιο προσέγγιζε το 16%. Μικρός αριθµός σιιτών εντοπίζονταν κυρίως στις βόρειες επαρχίες (Γαλιλαία). Η Εβραική παρουσία αρχίζει να εδραιώνεται από το τελευταίο τέταρτο του 20 ου αιώνα, οπότε και δηµιουργείται το εθνικό Σιωνιστικό κίνηµα (βλ. 2.2) ος -19 ος αιώνας. 7

8 συνοµιλιών που κατέληξαν στην υπογραφή της µυστικής Συµφωνίας Sykes- Picot 8. To κείµενο αυτό, η πρώτη επίσηµη πολιτική συµφωνία 9 για την περιοχή, προέβλεπε τη δηµιουργία ζωνών επιρροής και αποκλειστικού ελέγχου από τη Γαλλία και την Αγγλία 10 επί των οποίων θα εκτείνονταν αργότερα το µέλλον Αραβικό κράτος, υπό την επικυριαρχία 11 ενός Άραβα Ηγεµόνα. Η παρουσία των δυνάµεων αυτών στην περιοχή θα είχε δηλαδή ένα ρόλο καθαρά προπαρασκευαστικό, αφού ρητά ορίζονταν στο κείµενο ότι οι Προστάτιδες δυνάµεις δεν θα µπορούσαν να εκχωρήσουν κυριαρχία στις περιοχές αυτές σε κανένα τρίτο παρά µόνο στο µελλούµενη Αραβική κράτος. Στις προστάτιδες δυνάµεις παραχωρούνταν οικονοµικά δικαιώµατα και δικαιώµατα δανειοδότησης στις ζώνες επιρροής, ενώ στις ζώνες ελέγχου η δικαιοδοσία των εκτείνονταν έως τον άµεσο διοικητικό έλεγχο, µε γνώµονα την διοικητική και οργανωτική προπαρασκευή του Αραβικού κράτους 12. Η περιοχή της Παλαιστίνης θα υπάγονταν σε ένα ιδιόµορφο καθεστώς διεθνούς διοίκησης και εποπτείας, το οποίο θα καθορίζονταν µετά από συµφωνία των µερών ) Παράλληλα, αναπτύσσεται το Σιωνιστικό 14 κίνηµα. Κινητήριος δύναµη του κινήµατος υπήρξε η διασπορά, µια έννοια τόσο ισχυρή που προσέδωσε το κατάλληλο ιδεολογικό υπόστρωµα δράσης στις µετέπειτα Σιωνιστικές οργανώσεις και τους άξονες δράσης τους. Από τις αρχές του 18 ου αιώνα αρχίζει να εκδηλώνεται κινητικότητα στους κύκλους των Εβραίων της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Αυστρίας και της Γερµανίας, καταλήγοντας στη σύγκληση του Πρώτου Σιωνιστικού Συνεδρίου στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1897, µε τη συµµετοχή 200 αντιπροσώπων. Στο Συνέδριο αποφασίζεται η 8 Πλήρες κείµενο στο 9 Σκέψεις επί του ζητήµατος είχαν εκφρασθεί ήδη στις επίστολές McMahon και Hussein, βλ. παρακάτω. 10 Xάρτης µε απότύπωση των προαναφερθέντων ζωνών στο 11 Suzerainty, suzeraineté 12 That in the blue area France, and in the red area Great Britain, shall be allowed to establish such direct or indirect administration or control as they desire and as they may think fit to arrange with the Arab state or confederation of Arab states. Oι µπλέ και κόκκινες ζώνες ήταν οι περιοχές ελέγχου, ενώ οι ζώνες επίρροής καλούνταν ζώνες Α και Β. 13 That in the brown area there shall be established an international administration. Η ούτω καλουµένη καφέ περιοχή είναι, ασφαλώς, η Παλαιστίνη. 14 Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά µόλις το 1893 από τον Nathan Birnbaum. Σιών είναι το όνοµα του λόφου επί του οποίου βρίσκεται ο ναός της Ιερουσαλήµ. Σηµαντικός σταθµός για το κίνηµα υπήρξε η έκδοση του βιβλίου του Γερµανού Εβραίου Μωυσή Hess Ρώµη και Ιερουσαλήµ, κατά το οποίο οι Εβραίοι της Ευρώπης δέν θα µπορούσαν ποτέ να αφοµοιωθούν επίτυχώς στις Ευρωπαικές κοινωνίες καί, ώς εκ τούτου, επεβάλλετο η επίστροφή τους στις πατρογονικές εστίες της Παλαιστίνης. Η δηµιουργία Εβραικού κράτους ανάγεται σε σκοπό του κινήµατος από τον Θεόδωρο Herzl και ώς η µόνη λύση για τη θεραπεία του αντι-σηµιτισµού στην Ευρώπη. Στο ερώτηµα τί σηµαίνει ο όρος Σιωνισµός έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. Μπορούµε να πούµε οτι ο όρος αυτός έχει µια ιδεολογική και µια πολιτική χροιά. Η ιδεολογική συνίσταται στην αντίληψη ότι οι Εβραίοι της διασποράς δικαιούνται τον επαναπατρισµό τους σε µια πατρίδα, και η πολιτική έχει ενα περισσότερο οργανικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται µε τις πολιτικές προσωπικότητες του Σιωνισµού που επίδίωξαν την επίτευξη αυτού του οράµατος. 8

9 δηµιουργία ενός κράτους για όλους τους Εβραίους της διασποράς στην περιοχή της Παλαιστίνης και προβάλλεται το Πρόγραµµα της Βασιλείας για τον Εποικισµό της Παλαιστίνης 15. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται στη Βιέννη ο Παγκόσµιος Σιωνιστικός Οργανισµός. Επιδιώκοντας την ενίσχυση της πολιτικής εποικισµού των Παλαιστινιακών Εδαφών, ιδρύεται το 1900 το Εθνικό Εβραϊκό Ταµείο 16, εγείροντας έντονες αντιδράσεις στον Αραβικό κόσµο 17. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι το Σιωνιστικό κίνηµα δεν είχε καθορίσει ακόµη σαφώς τον ακριβή γεωγραφικό χώρο όπου θα εγκαθιδρύονταν τον Εβραϊκό κράτος. Αν και η Παλαιστίνη αποτελούσε το ιδεώδες µε την Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα, οι συζητήσεις συνεχίζονταν επί του συγκεκριµένου θέµατος. Είχε µάλιστα προταθεί να δοθεί περιοχή της Αφρικής (Ουγκάντα) αντί της Παλαιστίνης. Η πρόταση αυτή, Βρετανικής προέλευσης, απορρίπτεται από το 7 ο Σιωνιστικό Συνέδριο το Τέσσερα χρόνια αργότερα ιδρύεται το Τέλ Αβίβ ως η πρώτη πόλη µε αµιγή Εβραϊκό πληθυσµό. Ως αποτέλεσµα του Εβραϊκού µεταναστευτικού κύµατος 18, ο Εβραϊκός πληθυσµός της Παλαιστίνης ανέρχονταν σε ογδόντα πέντε χιλιάδες το 1914, εν αντιθέσει µε τους µόλις εικοσιτέσσερις χιλιάδες εποίκους το Στις µικροκοινωνίες των εποίκων που έρρεαν στη Μέση Ανατολή ίσχυε ένα κλειστό κύκλωµα οργάνωσης µε γνώµονα την αυτοκυβέρνηση και την αυτάρκεια των συναπαρτιζόντων αυτές. Οι µικροκοινωνίες των kibbutzim 20 παρέµειναν βασικό οργανωτικό πρότυπο των εποίκων µέχρι την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. To Σιωνιστικό κίνηµα προσέδωσε στους Εβραίους της διασποράς ένα έντονο συναίσθηµα συνοχής και προσήλωσης στην ανάγκη ίδρυσης ενός ανεξάρτητου και αυτόνοµου κράτους, µε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ, την Ιερή Πόλη του Ιουδαϊσµού. Πέραν της σκληρής πραγµατικότητας της εξορίας που ενέτεινε την ανάγκη αυτή, οι Σιωνιστές πίστευαν ότι ο επαναπατρισµός τους ήταν ιερό δικαίωµα που απέρρεε από την υπόσχεση του Θεού ότι θα έστελνε το Μεσσία να ιδρύσει το κράτος του Ισραήλ και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Ο Σιωνισµός λοιπόν συνιστούσε, για τους θεωρητικούς του, µια ενέργεια του ίδιου του ανθρώπου που εξέφραζε τη θέλησή και 15 Ζήτηµα ακανθώδες που άπτεται των θρησκευτικών πεποιθήσεων του κινήµατος και συνιστά κεντρικό στοιχείο στη Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διαµάχη. Βλ. Επόµενη ενότητα. 16 Keren Keyemeth 17 Κάτι το οποίο καταδεικνύεται από τα δηµοσιεύµατα των Αραβόφωνων εφηµερίδων της εποχής. Η Αιγυπτιακή Al-Manar προειδοποιεί ότι το Σιωνιστικό κίνηµα απειλεί να καταλάβει την Παλαιστίνη. Το 1904 εκδίδεται το Le Reveil de la nation Arabe ενώ λίγα χρόνια αργότερα ιδρύεται η Παλαιστινιακή εφηµερία Filastin που απευθύνεται στους αναγνώστες της µε την προσφώνηση «Παλαιστίνιοι» και τους προειδοποιεί για τις ενδεχόµενες επίπτώσεις που θα είχε για την περιοχή η τυχόν ευόδωση της πολιτικής εποικισµού των Σιωνιστών Εβραιών. 18 Το οπόιο στάθηκε ανίκανη να απότρέψει η Οθωµανική Κυβέρνηση, παρά την εκπεφρασµένη ρητή αντίθεσή της στην πολιτική αυτή. Η πολιτική εκτουρκισµού που ακολούθησαν συστηµατικά οι Νεότουρκοι σκλήρυνε ακόµη περισσότερο την ανοχή της Οθωµανικής διοίκησης απέναντι στους νεοφερµένους Εβραίους της Παλαιστίνης. 19 To 1937, η Βασιλική Επίτροπή για την Παλαιστίνη δήλωνε: The Yishuv ( η Εβραική Κοινότητα στην Παλαιστίνη) is thus a highly organized and closely knit society which, partly on a basis of communal effort, has created a national life distinctive enough to merit the Royal Commission's title of a State within a State Σε αυτές αντανακλάται η επίδραση που άσκησε ο Μαρξισµός στο Σιωνιστικό κίνηµα. 9

10 αποφασιστικότητα του να δράσει προκειµένου να πραγµατώσει τη Μεσσιανική Ιδέα. Έτσι υλοποιείται ο πολιτικός Σιωνισµός, κατ αντιδιαστολή προς τον ιδεολογικό και θρησκευτικό Ιουδαϊσµό ) Η χρονική περίοδος έξαρσης του µεταναστευτικού κύµατος είναι ιδιαιτέρως σηµαίνουσα, καθώς σε αυτήν εντοπίζουµε τις ρίζες του Αραβικού αντισηµιτισµού, που εκδηλώθηκε αρχικά ως αντισιωνισµός, η εκπεφρασµένη δηλαδή εχθρότητα προς το κίνηµα και τα όσα αυτό αντιπροσώπευε. Ο Mandel τοποθετεί την αφετηρία του στην χρονική περίοδο Ο αντισιωνισµός βρήκε έρεισµα σε τρεις διακριτές και αντίθετες εν πολλοίς µεταξύ τους ιδεολογικές/εθνικές προσεγγίσεις: κατά πρώτον αυτή των τοπικών πατριωτικών κινηµάτων, κατά δεύτερον αυτή της προσήλωσης στη διατήρηση του status quo και, τέλος, στον Αραβικό εθνικισµό. Οι Αραβικές πολιτικές ελίτ που είχαν ευνοηθεί από τη διανοµή γαιών και τη διατήρηση των παλαιών δοµών εξουσίας φοβόντουσαν ότι η εισαγωγή ενός νέου εθνικού στοιχείου θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να µεταβάλλει τις λεπτές πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, καθώς η πλειοψηφία των Εβραίων της Παλαιστίνης κατά την περίοδο αυτή προέρχονταν από τη Ρωσία, τη Γερµανία και την Αυστρία, πολλοί φοβόντουσαν την συνεχή επαύξηση της Ρωσικής και Γερµανικής επιρροής σε ένα χώρο νευραλγικό για τα Οθωµανικά συµφέροντα. Καθώς δε η επίσηµη Οθωµανική πολιτική θεωρούσε τους Σιωνιστές κίνδυνο για την αυτοκρατορία, πολλές τοπικές εθνικές οµάδες άρχισαν να οργανώνονται κατά των Σιωνιστών και των νεοπαγών κοινοτήτων τους. Το 1910 οργανώνονται µαζικές διαδηλώσεις στην Παλαιστίνη κατά των Σιωνιστών, ενώ οι τοπικές οµάδες όλο και πιο συχνά αυτοαποκαλούνταν «Παλαιστίνιοι». Το 1911 ιδρύεται η πρώτη αντισιωνιστική κοινότητα στην Παλαιστίνη, το Οθωµανικό Πατριωτικό Κόµµα. Την περίοδο αυτή σηµειώνεται µεταστροφή πολλών από τις ελιτικές ελίτ που, αρχίζοντας να αντιλαµβάνονται τη συσσωρευόµενη επιρροή των τοπικών οµάδων και των ιδανικών που αυτές εξέφραζαν, εντάσσονται στους τοπικούς αυτούς σχηµατισµούς 22. Όσον αφορά τους Άραβες εθνικιστές, αυτοί δεν συµφωνούσαν στο πώς έπρεπε να διαχειριστούν την κατάσταση. Εκφράσθηκαν δυο εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις: από τη συνεννόηση και 21 Ενα περαιτέρω στοιχείο που τίθεται εν προκειµένω είναι αυτό της σχέσης µεταξύ Σιωνισµού και Ορθόδοξου Ιουδαισµού. Ο Σιωνισµός ήταν ενα πολιτικό κίνηµα, µε συγκεκριµµένη οργάνωση και στόχους, µε εθνικιστικό υπόστρωµα. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, αν και συµµερίζονταν τις αρχές του Σιωνισµού, διαφωνούσαν µε τους άξονες δράσης του. Επίθυµούσαν µια εντονότερη παρουσία της θρησκείας στον καθηµερινό βίο και απόκήρυτταν τον κοσµικό χαρακτήρα του Σιωνιστικού κινήµατος. Από την άλλη πλευρά, οι Σιωνιστές διαφωνούσαν µε την καθόλα παθητική στάση των Ορθοδόξων, που περίµεναν τη θεική παρέµβαση για τη δηµιουργία Εβραικού κράτους. Μάλιστα, οι πιο ακραίες πτέρυγες θεωρούσαν το Σιωνισµό ώς αίρεση, αφού επεδίωκε να επίσπεύσει το τέλος των ηµερών, δηµιουργώντας το Εβραικό κράτος, βεβιάζοντας τη θεία θέληση. Παρά τις διαφόρες σε ιδεολογικό και θρησκευτικό επίπεδο, τα δυο ρεύµατα, πολιτικός Σιωνισµός και θρησκευτικός Ιουδαισµός, παρέµεναν ενωµένα στις κοινές τους επίδιώξεις και στόχους. Το ενα δεν νοείται χωρίς το άλλο, όπως επίβεβαιώνεται και από τη διακήρυξη της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, βλ. Ενότητα Μεταστροφή που ενίσχυε η συνεχώς παρακµάζουσα εικόνα της παραπαίουσας Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 10

11 συνεργασία µέχρι τον απόλυτο αφανισµό του Εβραϊκού στοιχείου. Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος διέκοψε τις όποιες συνοµιλίες µεταξύ Αράβων εθνικιστών και σιωνιστών, ενώ η αποδόµηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και η ενεργοποίηση της Βρετανικής Εντολής άλλαξαν ριζικά τις καταστάσεις. Η περίοδος τριβής που ακολούθησε τον εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο επέφερε την ποιοτική µεταβολή των αποκλινουσών συµπεριφορών, συγκεράζοντάς τες εντός του πλαισίου του Αραβικού εθνικισµού: η εδραίωση της Εβραϊκής παρουσίας καθιστά πλέον το κράτος του Ισραήλ αντικείµενο της εθνικής έχθρας. Η Βρετανική Εξωτερική Πολιτική στην προ του 1948 Περίοδο 3.1) Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθούν οι παλινδροµήσεις της Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο ζήτηµα της πολιτικής διαχείρισης της αφύπνισης της Αραβικής Εθνικής συνείδησης αφενός 23 και του επεκτατισµού του Σιωνιστικού κινήµατος αφετέρου, δεδοµένου ότι οι δυο αυτές τάσεις βαίνουν χρονικώς παράλληλα αλλά αντιθετικά µεταξύ τους. Είδαµε το περιεχόµενο της µυστικής συµφωνίας Sykes-Pycot το 1916, που προέβλεπε τη δηµιουργία ζωνών επιρροής και ελέγχου σε µια εδαφική περιοχή που µελλοντικά θα υπεισέρχονταν σε Αραβική κυριαρχία, µε τη µορφή κράτους ή συνοµοσπονδίας. Το Βρετανικό imperium είχε ήδη αναγνωρίσει, αν και όχι µε πανηγυρικό τύπο, και επικροτήσει τη δηµιουργία ενός Αραβικού Χαλιφάτου, διαµέσω του Ύπατου Αντιπροσώπου της Βρετανίας στην Αίγυπτο McMahon µε µια σειρά επιστολών αλληλογραφίας προς τον Άραβα Ηγέτη Hussein, µεσούσης της ένοπλης αντιπαράθεσης των δυο πλευρών µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία και τη Γερµανία. Συγκεκριµένα, το 1915 ο Hussein, επιζητώντας τη στήριξη του Βρετανικού στέµµατος, αποστέλλει επιστολή προς τον Ύπατο Αντιπρόσωπο της Βρετανίας στην Αίγυπτο, ζητώντας την επίσηµη αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Αραβικών Κρατών και την αµοιβαία αρωγή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας τής Αραβικής κρατικής οντότητας που επρόκειτο να συσταθεί µετά το πέρας των εχθροπραξιών 24. Η διαπραγµάτευση αυτή ήταν πρωτογενής 25 και 23 Πέραν τής ενεργητικής πολιτικής διεκδικήσεων του Hussein, η Αραβική αφύπνιση καταδεικνύεται και από µια σειρά λοιπών πολιτικών πρωτοβουλιών, όπως η ίδρυση της µυστικής κοινωνίας της Βηρυτού το 1875, η ίδρυση της Παλαιστινιακής οργάνωσης γυναικών το 1903, της οργάνωσης Qahtani το 1909, της οργάνωσης Arab-Fateh το 1911 και της κοινότητας Al-Ahd το 1913 στην Κωνσταντινούπολη. Ας επίσηµανθεί ότι η τελευταία ιδρύθηκε από Άραβες αξιωµατούχους και επεδίωκε την απελευθέρωση των Αράβων από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 24 Ουσιαστικά, στήν πρώτη επίστολή είχε τεθεί ρήτρα αµοιβαίας αρωγής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά αµφότερων των πλευρών. Σε περίπτωση επίθετικού πολέµου, είχε τεθεί ρήτρα ουδετερότητας κάτι το οποίο σηµατοδοτούσε τις επεκτατικές τάσεις που διακατείχε την Αραβική Ηγεσία εκείνη την εποχή. 25 Το πρωτογενές πρέπει να νοείται σε συνάρτηση µε την πολιτική συµµαχιών µεταξύ Αράβων και Άγγλων, όπως υποδεικνύεται από τα ίδια τα λεγόµενα του Hussein : the whole of the Arab Nations beg the Government of Great Britain to answer them positively or negatively in a period of thirty days.. If this period should lapse before they receive an answer, they reserve to themselves complete freedom of action. Moreover, we will consider ourselves free 11

12 αποσκοπούσε στη διαµόρφωση στρατιωτικής συµµαχίας µεταξύ δυο δυνάµεων 26 που αντιµετώπιζαν ένα κοινό εχθρό σε µια περιοχή ζωτική για τα συµφέροντά τους. Στην απαντητική του επιστολή, ο McMahon επιβεβαίωνε ρητά ότι η ανεξαρτησία της Αραβίας και η αποδοχή της κρατικής οντότητας του Χαλιφάτου συνιστούσε προγραµµατικό στόχο της Βρετανικής Εξωτερικής πολιτικής 27, όπως αυτό θα προέκυπτε µετά την απελευθέρωση των εδαφών από τον Οθωµανικό ζυγό 28. Η µυστική συµφωνία Sykes-Pycot, αν και δεν ανέτρεπε αυτή την πραγµατικότητα, απέκλινε από τις δεσµεύσεις που περιέχονταν στην αλληλογραφία McMahon Hussein κατά το ότι εισήγαγε µια πολιτική αποικιοποίησης της Μέσης Ανατολής. Πλήρης ανατροπή του συστήµατος ισορροπιών επέρχεται εντούτοις µε τη λεγόµενη ιακήρυξη Balfour, µια επιστολή του Foreign Office 29 προς τον Λόρδο Rothschild, Βρετανό Σιωνιστή, κατά την οποία: His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country." 30 Ο επαναπροσδιορισµός της εξωτερικής πολιτικής του imperium σε σχέση µε το Εβραϊκό ζήτηµα υπαγορεύθηκε από πρακτικές ανάγκες όσο και από τη συµπάθεια προς το Σιωνιστικό κίνηµα. Η Μεγάλη Βρετανία αποσκοπούσε στην υποστήριξη των Εβραίων της Γερµανίας και Αυστροουγγαρίας που ήταν ουδέτεροι καθ όλη τη διάρκεια του Α Παγκοσµίου Πολέµου όσο και στην in work and deed from the bonds of our previous declaration which we made through Ali Effendi. 26 Εδώ ας γίνει µνεία του ότι ο Αραβικός κόσµος, παρά τις κοινωνικές και οικονοµικές διαφοροποιήσεις και, κυρίως, την απόυσία µιας οργανωτικής αρχής που θα προσέδιδε την απαραίτητη συνοχή στις διεκδικήσεις του, παρουσιάζει µια εικόνα ενότητας στο πρόσωπο του κατακτητή και µια κοινή µακροπρόθεσµη στρατηγική, όπως αντικατοπτρίζεται στις επίστολές του Hussein της Μέκκας, ο οποίος απευθύνεται στον Άγγλο διπλωµάτη ώς εκπρόσωπος του Αραβικού Έθνους. Το Αραβικό Εθνικό κίνηµα εισέρχεται λοιπόν σε µια νέα φάση, όπου οι διάφορες φατρίες εκδηλώνουν κοινή βούληση, την ανεξαρτησία έναντι των Οθωµανών κατακτητών, και ζητούν υποστήριξη από τον Hussein. Μάλιστα, οι µυστικές οργανώσεις Fateh και Al-Ahda, που δρούσαν στη Συρία και στο Ιράκ αντίστοιχα, παρουσίασαν στον Hussein ενα πρωτόκολλο δράσης, γνωστό και ως Πρωτόκολλο της αµασκού, το οποίο περιείχε ενα πλαίσιο οργάνωσης της στρατιωτικής δράσης των Αράβων κατά των Τούρκων. 27 To this intent, we confirm to you the terms of Lord Kitchener s message, which reached you by the hand of Alli Effendi, and in which was stated clearly our desire for the independence of Arabia and its inhabitants, together with our approval of the Arab Khalifate when it should be proclaimed. We declare once more that His Majesty s Government would welcome the resumption of the Khalifate by an Arab of true race. 28 Απόφεύγοντας εντούτοις να δώσει µια σαφή απάντηση στο ζήτηµα των συνόρων του Χαλιφάτου, κάτι το οποίο προκάλεσε δυσφορία στο Hussein. 29 Στη σύνταξη της ιακήρυξης συµµετείχε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson. 30 Κείµενο στο 12

13 εδραίωση της παρουσίας της στην Χερσόνησο του Suez, για να διαφυλάξει το θαλάσσιο δρόµο προς τις Ινδίες. Για τους Σιωνιστές η ιακήρυξη αυτή θεωρήθηκε µεγάλη επιτυχία, καθώς γίνονταν για πρώτη φορά σε επίσηµο κείµενο αναφορά σε Εθνική εστία των Εβραίων της διασποράς από τους Άγγλους. Για τους Άραβες, αντιθέτως, θεωρήθηκε πράξη προδοσίας αφού, µόλις ένα χρόνο πιο πριν, ο McMahon εξέφραζε τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση του Βρετανικού στέµµατος για αναγνώριση του Αραβικού Χαλιφάτου, χωρίς καµία αναφορά στην Εβραϊκή οντότητα. 3.2) Η ιακήρυξη Balfour θα ενσωµατωθεί αργότερα στο κείµενο της Εντολής για την Παλαιστίνη (Palestine Mandate). To , δυνάµει του άρθρου 22 του Χάρτη της Κ.τ.Ε, η Αγγλία τίθεται εντολοδόχος δύναµη 32 µε πλήρεις εξουσίες διοίκησης και νοµοθέτησης (άρθρο 1). Ενώ, ήδη µε τη διάσκεψη των Παρισίων του 1919, είχε αρχίσει να τίθεται σε ισχύ το σύστηµα των Εντολών για τα πρώην εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και οι οποίες σκοπούσαν στην πλήρη ανεξαρτησία αυτών (των εδαφών), η Εντολή για την Παλαιστίνη παρουσίαζε µια σηµαντική ιδιοµορφία: δεν περιορίζονταν στην απόδοση εξουσιών στην εντολοδόχο δύναµη τέτοιων που θα οδηγούσαν σε µια πιθανή προπαρασκευή της περιοχής για ένα µελλοντικό καθεστώς αυτοκυβέρνησης, αλλά έθετε ως βασικό στόχο της τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Εβραίων που εισέρρεαν στην Παλαιστίνη, όπως προέβλεπε η ιακήρυξη Balfour, µέσω µιας σειράς µέτρων που απαριθµούνταν στα διάφορα άρθρα της 33. Τα δύο αυτά κείµενα, όπως ήταν φυσικό, δηµιούργησαν ένα αίσθηµα απογοήτευσης και ταπείνωσης, µεσούσης της σταδιακής ενίσχυσης του Εβραϊκού στοιχείου µε «νέο» αίµα. Προκειµένου λοιπόν να ισορροπήσει την κατάσταση, η Βρετανική Κυβέρνηση προβαίνει στην έκδοση του λεγόµενου Churchill White Paper, το 1922, και µε το οποίο ερµηνεύει αυθεντικά, θα λέγαµε, το περιεχόµενο της ιακήρυξης και προαναγγέλλει το πώς σκοπεύει να υλοποιήσει τα καθήκοντα που της ανετέθησαν από την Κ.τ.Ε. Στο έγγραφο αυτό λοιπόν, αναγνωρίζοντας την ένταση που έχει δηµιουργηθεί, η Βρετανική Κυβέρνηση κάνει λόγο για µεγαλοποίηση του περιεχοµένου της ιακήρυξης Balfour σχετικά µε την δηµιουργία µιας εθνικής πατρίδας των Εβραίων στην Παλαιστίνη και αποκηρύσσει τη µοµφή που της αποδόθηκε ότι, δήθεν, επιχειρεί να εξεβραιοποιήσει την Παλαιστίνη. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει:... Nor have they at any time contemplated, as appears to be feared by the Arab delegation, the disappearance or the subordination of the Arabic 31 Οπότε και λήγει η περίοδος κατοχής ( ) 32 Όπως ορίζονταν στην 4 η παράγραφο του Προοιµίου. 33 Χαρακτηριστική ήταν η διάταξη του άρθρου 6 κατά την οποία: The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land. Άλλωστε, κατά το άρθρο 2: The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home. Ήσσονος πολιτικής σηµασίας, αλλά πλήρες συµβολισµών ήταν το άρθρο 22, κατά το οποίο επίσηµες γλώσσες των εδαφών υπο εντολή ήταν η Αγγλική, η Αραβική και η Εβραική. 13

14 population, language or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a home should be founded in Palestine 34. H Εβραϊκή κοινότητα πρέπει να ενισχυθεί ενσωµατώνοντας στις δοµές της τους Εβραίους της διασποράς, όπως όριζε άλλωστε και η σχετική εντολή. Στο επιχείρηµα ότι όλη αυτή η κατάσταση έβαινε αντίθετα προς τα όσα είχε εγγυηθεί ο McMahon στον Hussein στις επιστολές που αντήλλαξαν, η Βρετανική Κυβέρνηση αντέτεινε ότι η γεωγραφική επικράτεια δυτικά του Ιορδάνη ποταµού είχε εξαιρεθεί ρητά από τις εγγυήσεις πού παρείχε ο McMahon για την αναγνώριση του Αραβικού Χαλιφάτου 35. Ανατροπή των παρόντων θα επέλθει εκ νέου µε το «λευκό χαρτί MacDonald» 36 το Σε αυτό, η Βρετανική Κυβέρνηση προβλέπει τη δηµιουργία ανεξάρτητου και αυτόνοµου Παλαιστινιακού κράτους 37 µέσα σε 10 χρόνια 38. Παράλληλα, εισάγει φραγµούς στην µεταναστευτική πολιτική που ακολουθούσε µέχρι τώρα έναντι των Εβραίων της διασποράς, συναρτώντας την µε την οικονοµική δυνατότητα του χώρου να απορροφά νέες µονάδες 39, θεωρώντας εντούτοις ότι µια τέτοια ερµηνεία ήταν συνεπής µε τις µέχρι τώρα δεσµεύσεις, όπως σκιαγράφονταν στο κείµενο της Εντολής. Επίσης, περιορίζει την αγοραπωλησία ακινήτων περιουσίων, ενόψει του κινδύνου να µείνει ο Αραβικός πληθυσµός ακτήµων και να µειωθούν δραστικά τα εισοδήµατά του. Τον αισιόδοξο και εναργή τόνο λοιπόν του εγγράφου Churchill διαδέχεται ο 34 Στο ίδιο µήκος κύµατος, κυβέρνηση επεξηγεί ότι η εγκαθίδρυση εβραικού κράτους στην Παλαιστίνη δέν υπονοεί καµµιάς µορφής επίβολή της Εβραικής εθνικότητας στους Άραβες κατοίκους, ούτε κανενός είδους απειλή στην Αραβική εθνική συνείδηση. Η παρουσία της Εβραίων εποίκων, ο βαθµός οικονοµικής ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή, η κοινή θρησκευτική συνείδηση, η κοινή γλώσσα και τα κοινά ήθη και έθιµα δέν µπορούν παρά να συνηγορούν υπέρ τής αντίληψης ότι οι Εβραικές κοινότητες εµφανίζουν εθνικά χαρακτηριστικά και, ώς τέτοια, πρέπει να τύχουν του σεβασµού της ιεθνούς Κοινότητας. Κατά την Κυβέρνηση, λοιπόν, η ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης Εβραικού κράτους απόρρέει από µια δεδοµένη και προυπάρχουσα πολιτική κατάσταση, συνιστά, κατ αυτή, fact on the ground. 35 That letter (του McMahon προς τον Hussein) is quoted as conveying the promise to the Sherif of Mecca to recognize and support the independence of the Arabs within the territories proposed by him. But this promise was given subject to a reservation made in the same letter, which excluded from its scope, among other territories, the portions of Syria lying to the west of the District of Damascus. This reservation has always been regarded by His Majesty s Government as covering the vilayet of Beirut and the independent Sanjak of Jerusalem. The whole of Palestine west of the Jordan river was thus excluded from Sir. Henry McMahon s pledge. 36 Aπο το όνοµα του τότε Άγγλου Πρωθυπουργού MacDonald. 37 Ήδη, το Παλαιστινιακό εθνικό κίνηµα είχε φτάσει σε αξιοθαύµαστο βαθµό πολιτικής ωριµότητας. Από την έναρξη ισχύος της Βρεττανικής Εντολής και το διορισµό του Sir Herbert Samuel ώς Ύπατου Αντιπροσώπου του στέµµατος στην Παλασιτίνη, δηµιουργούνται κόµµατα διαφόρων προσανατολισµών, οργανώνονται επτά εθνικά συνέδρια, απόστέλλονται αντιπροσωπείες στις Αραβικές και ξένες πρωτεύουσες. Ο Παλαιστινιακός λαός εκφράζει σύσσωµος την αντίδρασή του στον Εβραικό εποικισµό µε τέσσερις µαζικές εξεγέρσεις (1921, 1929, 1933, 1936). 38 Με κοινή συµµετοχή στην Κυβέρνηση Εβραίων και Αράβων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν τα ζωτικής σηµασίας συµφέροντα της κάθε πλευράς. 39 Αναφέροντας παράλληλα ότι ενας αρρύθµιστος και άναρχος εποικισµός θα µπορούσε να προκαλέσει ενα µείζον πρόβληµα για τη σταθερότητα όλης της περιοχής. 14

15 συντηρητισµός και η επιφυλακτικότητα του κειµένου MacDonald, καθώς είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται τα τεράστια προβλήµατα που προκαλούσε το συνεχές κύµα εποικισµού στην αρµονική συµβίωση των δυο λαών. Για τους µεν συνιστούσε ωµή πολιτική υποβολής του Αραβικού στοιχείου στην Εβραϊκή ισχύ και για τους δε ζωτικής σηµασίας εγχείρηµα για το µέλλον κράτος και βασικό ιδεολογικό περιτύλιγµα του Σιωνιστικού ιµπεριαλισµού. Σχέδιο διχοτόµησης εδαφών µε οικονοµική ένωση, GA Res 181(II) 4.1.1) Η άνοδος των Ναζί στην εξουσία τη δεκαετία του 40 στη Γερµανία και ο παρεπόµενος Β Παγκόσµιος Πόλεµος ενέτειναν το κύµα εποικισµού 40 στην Παλαιστίνη. Μέσα σε αυτό το κλίµα αµοιβαίας καχυποψίας και αισθανόµενη ανήµπορη να επιβάλλει την τάξη, η Μ. Βρετανία εισάγει το ζήτηµα στο νεοσύστατο Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών 41. To Σχέδιο διχοτόµησης των Παλαιστινιακών εδαφών (Partition Plan) 42 προτάθηκε για πρώτη φορά από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη 43. Στις 29 Νοεµβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερψήφισε το σχέδιο, περιβάλλοντας το µε τη µορφή ψηφίσµατος, του Res 181 (II). Οι θλιβερές αναµνήσεις του Ολοκαυτώµατος και η υποστήριξη της Αµερικανικής Ηγεσίας επιτάχυναν τις εξελίξεις αυτές 44. Με το Ψήφισµα 181, ο ΟΗΕ προβλέπει τη σύσταση Αραβικού και Εβραϊκού κράτους 45 στα Παλαιστινιακά 46 εδάφη, αµέσως µετά την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάµεων, οι οποίες έπρεπε να αποσυρθούν όχι αργότερα από τον Αύγουστο του Η Ιερουσαλήµ και η Βηθλεέµ θα υπάγονταν σε ειδικό καθεστώς διοίκησης, γνωστό και ως corpus separatum, υπό την εποπτεία του 40 Και όχι µόνο. Ο εποικισµός οξύνθηκε και από τους εξής παράγοντες, όπως αναφέρονται στο 10 ο κεφάλαιο του Σχεδίου της Επίτροπής Peel (βλ. Παρακάτω) : ι)τους δραστικούς περιορισµούς που εισάγουν στην µεταναστευτική τους πολιτική οι Ηνωµένως Πολιτείες αυτή την περίοδο και ιι)τα τεράστια οικονοµικά και φορολογικά βάρη στα οποία υπόκειντο οι Εβραίοι της Πολωνίας. 41 Με τη δήλωση του Υπ.Εξ. Bevin την 18 η Φλεβάρη Ας επίσηµανθεί οτι πρό του Σχεδίου ιαχωρισµού είχαν ήδη παρουσιασθεί δυο άλλα σχέδια: το Σχέδιο της Επίτροπής Peel (1937), και το Σχέδιο Woodhead (1938). To Σχέδιο ιχοτόµησης του 1947 ήταν το πλέον ευνοικό για τους Εβραίους της Παλαιστίνης. 43 UNGA DOC A/286 στο e a309!opendocument Η Επίτροπή απότελούνταν από έντεκα κράτη. Την προτίµηση της πλειοψηφία συγκέντρωσε η πρόταση τριµερούς διαχωρισµού (Καναδάς, Τσεχοσλοβακία, Ουρουγουάη, Σουηδία, Περού, Ολλανδία, Γουατεµάλα), ενώ η µειοψηφία πρότεινε τη σύσταση οµοσπονδίας, που θα απότελούνταν από το Εβραικό και το Αραβικό κράτος (Γιουγκοσλαυία, Ινδία, Ιράν). Η Αυστραλία απείχε. Παρατηρούµε ότι στη σύνθεση της επίτροπής δεν συµµετείχαν οι Μεγάλες υνάµεις της εποχής. 44 Το σχέδιο έτυχε της θερµής υποστήριξης Truman. Βοήθησαν πρός τούτο, βεβαίως, και οι ισχυρές πιέσεις του Εβραικού λόµπυ. 45 Η πρόταση της µειοψηφίας για λύση οµόσπονδου κράτους δέν έτυχε υποστήριξης. 46 Ο όρος χρησιµοποιείται πάντοτε µε την ιστορική του έννοια. 15

16 Συµβουλίου Κηδεµονίας, το «Trusteeship Council» 47,48. Στο Ισραήλ θα παραχωρούνταν µεγάλο µέρος της Μεσογειακής ακτής (Haifa-Rehovot), πλην της πόλης Jaffa 49, η Ανατολική Γαλιλαία και η έρηµος Negev, µεταξύ των Αιγυπτιακών και Σαουδαραβικών συνόρων 50. Στο Παλαιστινιακό κράτος θα περιέρχονταν το σύνολο της υτικής Όχθης (Ιουδαία, Σαµάρια), η υτική Γαλιλαία και η Λωρίδα της Γάζας κατά µήκος της ακτής των Αιγυπτιακών συνόρων, συµπεριλαµβανοµένου τµήµατος της Ερήµου. Το Σχέδιο γίνεται αποδεκτό από τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση και τη Σιωνιστική Υπηρεσία, αλλά απορρίπτεται από τα Αραβικά κράτη 51. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε µια περισσότερο κριτική µατιά τους λόγους οι οποίοι ώθησαν τα Αραβικά κράτη να απορρίψουν δίχως άλλο το Ψήφισµα 181. Κατ αρχήν, το σχέδιο αυτό συνιστά την πρώτη πρωτοβουλία του διεθνούς παράγοντα για να διευθετήσει το ζήτηµα στην ολότητά του. Πράγµατι, το Ψήφισµα 181 δεν οριοθετεί απλά τα σύνορα των δυο κρατών, αλλά συνιστά παράλληλα ένα λεπτοµερειακό και σαφές σχέδιο, που περιέχει αναλυτικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη λήξη της Εντολής, την εσωτερική οργάνωση του Ισραηλινού και Παλαιστινιακού κράτους και το διοικητικό καθεστώς της Ιερουσαλήµ. Η αποδοχή του σχεδίου αυτού από την πλειοψηφία των κρατών της Γενικής Συνέλευσης το περιέβαλλε µε κύρος και αξιοπιστία, αφού επιδοκιµάσθηκε από τις µεγάλες δυνάµεις και από τη Σιωνιστική υπηρεσία. Η απόρριψη του σχεδίου όµως από τα Αραβικά κράτη, απόρριψη η οποία εξέφραζε το λαϊκό αίσθηµα στην Παλαιστίνη, τορπίλισε το διάλογο και προετοίµασε το δρόµο για µια σειρά ενόπλων συγκρούσεων µεταξύ των πλευρών, λόγω της ελλείψεως συµφωνίας κοινά αποδεκτής από τα µέρη. Η απόσυρση των Αγγλικών στρατευµάτων δηµιούργησε ένα κενό εξουσίας που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να καλύψει το Ισραήλ, πρώτα 47 Του οποίου οι δικαιοδοσίες καθορίζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 12 του Χάρτη, που τιτλοφορείται ιεθνές Σύστηµα Κηδεµονίας. 48 Αξίζει εδώ να δούµε από κοντά την οργανική διάρθρωση των διοκητικών αρχών καθώς και τις αρµοδιότητές τους. Έτσι, προβλέπονταν θέση Κυβερνήτη της πόλης της Ιερουσαλήµ, ο οποίος θα διορίζονταν από το Συµβούλιο Κηδεµονίας και θα ήταν υπόλογος σε αυτό. Ο Κυβερνήτης θα απόλάµβανε ευρείας εξουσίας διακυβέρνησης, µε γνώµονα αφ ενός την προστασία και διατήρηση του µοναδικού χαρακτήρα της Πόλης και αφ ετέρου την προώθηση της συνεργασίας των δυο κοινοτήτων, τη διατήρηση της ασφάλειας και την ελευθερία µετακίνησης από και πρός τα θρησκευτικού χαρακτήρα µνηµεία. Το νοµοθετικό σώµα θα απαρτίζονταν από ενήλικους κατοίκους της πόλης, ανεξαρτήτως εθνότητος (οι µόνιµοι κάτοικοι µπορούσαν είτε να καταστούν πολίτες ipso facto της πόλης, χωρίς άλλη διατύπωση, είτε να απόκτήσουν υπηκοότητα σε ενα από τα δυο κράτη), ενώ η διάρθρωση του δικαστικού σώµατος θα ορίζονταν από το προβλεπόµενο Σύνταγµα της πόλεως. Άς επίσηµανθεί τέλος ότι ο Κυβερνήτης δέν µπορούσε να είναι υπήκοος σε κανένα από τα δυο κράτη. 49 Αρχικά, η αρµόδια επίτροπή του ΟΗΕ (βλ. Υπ. 32) ενέταξε την πόλη Jaffa στο Εβραικό τµήµα της (ιστορικής) Παλαιστίνης, λόγω της εγγύτητάς της προς το Τελ Αβίβ. Πρό της παρουσίασης του σχεδίου όµως διαφοροποίησε τα αρχικά σχέδια της, και την ενέταξε τελικά στο Αραβικό κράτος, εν όψει του δηµογραφικού χαρακτήρα της πόλης που απότελούνταν, στην συντριπτική της πλειοψηφία, από Άραβες. 50 Στον Εβραικό τοµέα ήταν εγκατεστηµένο ήδη το µεγαλύτερο µέρος του Εβραικού πληθυσµού. ες σχετικά 51 Η τελική κατανοµή ψήφων είχε ως εξής: υπέρ του Σχεδίου 33, κατά του Σχεδίου 13, ενώ 10 απείχαν. 16

17 µε τον πόλεµο του 1948, οπότε και καταλαµβάνει το 75% της Ιστορικής Παλαιστίνης, και έπειτα µε τον Πόλεµο του 1967, γνωστού και ως πολέµου των έξι ηµερών, οπότε το σύνολο της Παλαιστίνης, συµπεριλαµβανοµένης της Ιερουσαλήµ, της Γάζας και της υτικής Όχθης θα υπεισέλθει στο Ισραήλ ) Θα έπρεπε ενδεχοµένως στο σηµείο αυτό να επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε τους λόγους για τους οποίους τα Αραβικά κράτη ήταν τόσο αδιάλλακτα στο σχέδιο διαχωρισµού, παρά την πρόβλεψη για ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, ανεξάρτητου και κυρίαρχου. Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τα επιχειρήµατα σε δυο σκέλη: i) το νοµικό και ii) το πολιτικό, όπως αρθρώθηκαν από τα Αραβικά κράτη. Όσον αφορά το πολιτικό σκέλος της διαφωνίας, αρθρώθηκαν τα εξής επιχειρήµατα : i. Το σχέδιο δεν ελάµβανε υπ όψιν τις κοινωνικές και δηµογραφικές πραγµατικότητες. Πράγµατι, το 181 έδιδε στο 30% του πληθυσµού το 55% των εδαφών, και µάλιστα των πλέον γόνιµων εδαφών, στερώντας την Παλαιστινιακή οικονοµία, παραδοσιακά αγροτική, από πολύτιµες εκτάσεις γης. Μάλιστα, οι Εβραίοι έποικοι δεν κατείχαν την περίοδο αυτή περισσότερο από 7% της γης 52. Αποδοχή του σχεδίου θα σήµαινε ότι περισσότεροι από Άραβες Παλαιστίνιοι θα περικλείονταν στα σύνορα του Ισραηλινού κράτους. ii. Πέραν των in concreto εκτιµήσεων, µπορούµε να αναγάγουµε την απροθυµία αυτή στο κλίµα αµοιβαίας καχυποψίας που επικρατούσε µεταξύ Σιωνιστών και Αράβων. Είδαµε ήδη (υπ.36) τις αντιδράσεις του Αραβικού κόσµου κατά της οργανωµένης και συστηµατικής πολιτικής εποικισµού της Παλαιστίνης από τη Σιωνιστική υπηρεσία κατά το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα. Το κλίµα δυσπιστίας εντάθηκε από την αδιάλλακτη στάση του ηγέτη των Σιωνιστών Ben Gurion, ο οποίος και έµελλε να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Έτσι, ο Ben Gurion, ηγετική φυσιογνωµία, ακολούθησε σκληρή διαπραγµατευτική πολιτική έναντι των Αράβων στο ζήτηµα της Βρετανικής Εντολής, γεγονός το οποίο δηµιούργησε δυσφορία στους Παλαιστινίους. Η πολιτική γραµµή του Gurion 53 δηµιούργησε ανασφάλεια στους Παλαιστινίους, που τον θεωρούσαν µη αξιόπιστο διαπραγµατευτικό εταίρο Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των τότε αρχών, οι Εβραίοι είχαν υπο την κατοχή τους τετραγωνικά χιλιόµετρα γής σε ενα σύνολο τετραγωνικών χιλιοµέτρων στην Παλαιστίνη. 53 Η πολιτική του Gurion βασίζονταν στο δόγµα ότι το κράτος του Ισραήλ θα αναπτύσσονταν σε δυο φάσεις: πρώτο στάδιο ήταν αυτό της δηµιουργίας του και θεσµοθέτησης οργάνων διοίκησης, δεύτερο στάδιο θα ήταν η επέκταση του κράτους, µε τη χρήση κάθε δυνατού µέσου, ακόµη και της βίας. 54 Όι φόβοι των Παλαιστινίων δέν ήσαν τελείως ανεδαφικοί. Το 1937, σε µια επίστολή προς το γιό του, ο Ben Gurion δήλωνε: A partial Jewish state is not the end, but only the beginning. The establishment of such a Jewish state will serve as means in our historical efforts to redeem the country in its entirety. I am certain that we will not be prevented from settling in other parts of the country, either by mutual agreement with our neighbors or by some other means. We will expel the Arabs and take their places with the force at our disposal. 17

18 iii. Μπορούµε να πούµε τέλος ότι οι Άραβες δεν ήσαν ακόµη έτοιµοι να δεχθούν τη νεοσύστατη Εβραϊκή κρατική οντότητα σαν κάτι το υπαρκτό, κάτι που θα µπορούσαν έστω και µακροπρόθεσµα να αναγνωρίσουν, ανεξαρτήτως των εδαφικών διαφωνιών. Αυτό καταφαίνεται από τους δυο µεγάλους πολέµους που ακολούθησαν (1948, 1967), το Χάρτη του PLO που εκδόθηκε στη Σύνοδο του Καΐρου και το Ψήφισµα του Χαρτούµ του Αραβικού Συνδέσµου που περιείχε την περίφηµη φόρµουλα των τριών όχι. Μόλις το 1992, µε πρωτοβουλία της Ιορδανίας, στη Σύνοδο της Βηρυτού για πρώτη φορά γίνεται λόγος για κοινή συµβίωση Αράβων και Ισραηλινών, από τον Αραβικό Σύνδεσµο. Όσον αφορά το νοµικό σκέλος, παρατηρήθηκαν τα εξής: i. Το Σχέδιο διαχωρισµού ήταν ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν και το όργανο αυτό απολαµβάνει κύρους καθώς στις αποφάσεις του αντικατοπτρίζεται η βούληση του συνόλου των κρατών της διεθνούς κοινότητας, τα Ψηφίσµατά του δεν έχουν νοµικά δεσµευτική ισχύ. Θεωρούνται περισσότερο προτροπές πολιτικού περιεχοµένου, χωρίς να επιβάλλουν στα κράτη µια υποχρέωση νοµική, άρα εξαναγκαστική µε τα αρµόδια µέτρα, όπως συµβαίνει µε το Συµβούλιο Ασφαλείας. Έτσι, οι ρυθµίσεις που εµπεριέχοντο στο 181 δεν δηµιουργούσαν κράτη, απλά εµπεριείχαν προτροπή προς τα µέρη για δηµιουργία ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού κράτους. ii. iii. Η νοµική διάσταση όµως δεν εξαντλείται στο µη νοµικά εξαναγκαστό του Ψηφίσµατος. Υπάρχει και µια ακόµη βαθύτερη διάσταση του θέµατος, που αντανακλά σαφώς και στο πολιτικό επίπεδο: η ΓΣ δεν έχει δικαιοδοσία να εκδίδει ψηφίσµατα που πλήττουν βάναυσα το δικαίωµα του Παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση (self-determination) 55. Η παράδοση του 55% της Παλαιστίνης σε µια µειονότητα, όπως ήτο τότε ο Εβραϊκός πληθυσµός 56, µια εδαφική έκταση στην οποία ζούσαν χιλιάδες Παλαιστίνιοι, συνιστούσε πράξη αντίθετη στο δικαίωµα του Παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση και αντίκειτο στο άρθρο 1 του Χάρτη του ΟΗΕ 57. Πέραν αυτών, η ΓΣ δεν είχε αρµοδιότητα να υπαγορεύσει σε ένα λαό πώς θα επιλέξει να αυτοκυβερνηθεί και να δοµήσει την κρατική του υπόσταση. Η συγκρότηση κράτους στην Παλαιστίνη ήταν ζήτηµα επιλογής των λαών, αφού ο ΟΗΕ δεν είχε εθνική κυριαρχία στην περιοχή, ούτε ασκούσε κανενός είδους δικαίωµα, όπως συνέβαινε µε τη Βρετανική Εντολή. Το Ψήφισµα, λοιπόν, δεν είχε καµία νοµική βάση και 55 Παρατηρήσεις επί της νοµικής φύσης του δικαιώµατος βλ Αναλογούσαν περίπου στο 30% του πληθυσµού της περιοχής. 57 Ο οποίος Χάρτης ανάγει σε περίωπτη θέση το δικαίωµα αυτό, όπως θα καταδειχθεί και στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. 18

19 ήταν αντίθετο µε θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αυτού του ίδιου του Χάρτη. Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των επόµενων ιστορικών φάσεων και προκειµένου να κατανοήσουµε τις αιτίες που οδήγησαν στον πρώτο µεγάλο πόλεµο, ας επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην κατάσταση ασφαλείας, όπως είχε στην προ του 1948 περίοδο. Η Βρετανία, εντολοδόχος δύναµη από την ΚτΕ, ασκούσε διοικητικό έλεγχο στα Παλαιστινιακά εδάφη, ακολουθώντας µια ιδιαίτερα ελαστική στάση στο ζήτηµα του εποικισµού. Το Σιωνιστικό κίνηµα εν τω µεταξύ παρείχε υλική υποστήριξη στους εποίκους που εισέρρεαν στην Παλαιστίνη καθ όλο το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα, ιδιαίτερα την περίοδο από το 1930 και µετά. Η ένταση της εισροής των εποίκων και το αξιόλογο επίπεδο αστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης οξύνει τις αντιθέσεις µεταξύ Αραβικού και Ισραηλινού στοιχείου της Παλαιστίνης, αντιθέσεις οι οποίες δεν οφείλονται απλά και µόνο στις ανισότητες και στο επίπεδο διαβίωσης των δυο πληθυσµών 58, αλλά και στη θρησκευτική τους κουλτούρα. H συγκρότηση εθνικού στρατού από τους Σιωνιστές, η Haganah, διεξήγαγε επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων για εκφοβισµό, ενώ συµµετείχε ενεργά στη µεταφορά Εβραϊκού πληθυσµού από την Ευρώπη στην Παλαιστίνη, µε κάθε µέσο. Οι κινήσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, δηµιούργησαν καχυποψία. Εν όψει της υποφαινόµενης ένοπλης αντιπαράθεσης και των οξυνόµενων διαφορών, η Βρετανία, στις 2 Απρίλη 1947, ενηµέρωνε τον ΟΗΕ ότι θα αποσύρονταν από τα Παλαιστινιακά εδάφη τη 15 η Μάη 1948, αδύναµη να ελέγξει την κατάσταση. Με την υιοθέτηση του Ψηφίσµατος 181, ο ΟΗΕ επιχειρεί να αντιµετωπίσει τη διαφορά, χωρίς όµως αποτέλεσµα, για τους λόγους που µόλις ανεφέρθησαν. Ο ΟΗΕ δεν προέβλεψε µηχανισµούς για την εφαρµογή των προτάσεών του, έτσι το ζήτηµα ουσιαστικά παρέµενε αρρύθµιστο, µε τα µέρη να αδυνατούν πλήρως να συνεννοηθούν. Με τη σταδιακή απόσυρση των Βρετανικών στρατευµάτων δηµιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας, το οποίο ο ΟΗΕ δεν προέβλεψε πώς να καλύψει, καθώς η Βρετανία απεσύρθη πολλούς µήνες νωρίτερα από τότε που είχε συµφωνηθεί. Καθώς λοιπόν ελαττώνονταν η Βρετανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, το Σιωνιστικό κίνηµα ενίσχυε τη Haganah, που διεξήγαγε επιχειρήσεις στα εδάφη κατά µήκος της Μεσογείου, περιλαµβανοµένων των µεγάλων Εβραϊκών πόλεων (Tel Aviv, Jaffa κ.τ.λ). Με την ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατευµάτων, τη 14 η Μάη 1948, αντιπρόσωποι των Σιωνιστών και της Εβραϊκής κοινότητας (Λαϊκό Συµβούλιο) ανακηρύσσουν τη δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισαν το Ισραήλ, αποδίδοντας ευθύνη για τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν αργότερα στα Αραβικά κράτη. 58 Αυτές οι ανισότητες σκιαγραφούνται παραστατικά στο Σχέδιο της Επίτροπής Peel (1937), η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα οτι οι δυο φυλές δέν µπορούν να συµβιώσουν, οτι οι εθνικές τους επίδιώξεις βαίνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις και για αυτό η µόνη ρεαλιστική λύση στο πρόβληµα είναι ο διαχωρισµός των εδαφών σε δυο κράτη, κυρίαρχα και ανεξάρτητα. Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά στο 5 ο Κεφάλαιο There can be no question of fusion or assimilation between Jewish and Arab cultures. The (Jewish) National Home cannot be half-national. 19

20 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ (1948) ΚΑΙ LAW OF RETURN (1950) ) Η ιδρυτική διακήρυξη του κράτους Ισραήλ έλαβε χώρα στο Τελ-Αβίβ, σε µια πανηγυρική εκδήλωση, από το Λαϊκό Συµβούλιο των Εβραίων, λίγες µόνο ώρες προτού οι Βρετανικές δυνάµεις ολοκληρώσουν την αποχώρηση τους από τα υπό εντολή εδάφη. Το κείµενο αυτό συνιστά το πρώτο επίσηµο έγγραφο του κράτους, µε υψίστης ιστορικής σηµασίας προεκτάσεις καθώς, πέρα από πολιτικό κείµενο, συνιστά ένα κώδικα αρχών και αξιών η µελέτη των οποίων θα µας βοηθήσει να εντρυφήσουµε στην εν γένει φυσιογνωµία του Ισραήλ και να επιχειρήσουµε να δώσουµε µια πρώτη απάντηση στο ερώτηµα: είναι το Ισραήλ κράτος δηµοκρατικό, διαπνεόµενο από τις αρχές της λαϊκής δυτικής δηµοκρατίας, ή ένα µόρφωµα πολιτικοθρησκευτικό, ένα κράτος εν τέλει εβραϊκό όπου η αποτύπωση σε θεσµικό επίπεδο της πολιτειακής εξουσίας φιλτράρεται µε παρέµβαση των θρησκευτικών κέντρων ή, απλούστερα, έχει µια πολιτική φυσιογνωµία που ενστερνίζεται τις εβραϊκές αρχές και, ως εκ τούτου, δρα και νοµοθετεί µε γνώµονα την υλοποίηση αυτών των αρχών; Πρώτα απ όλα πρέπει να σταθούµε στην ιστορική ιδιοµορφία του Εβραϊκού παραδείγµατος για να κατανοήσουµε τις ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τα λοιπά ιστορικά προηγούµενα. Από µια συγκριτική έποψη, µπορούµε να πούµε ότι η αρχή της αυτοδιάθεσης, εφόσον εκφρασθεί, µε τη συρροή όλων εκείνων των απαιτούµενων στοιχείων 59, εξωτερικεύεται µε το αίτηµα της δηµιουργίας κράτους. Κινητήριος δύναµη είναι η κοινή συνείδηση, που σµιλεύεται κατά τη διάρκεια µιας µακράς ιστορικής πορείας, σε σχέση µε ορισµένο τόπο. Η ικανοποίηση του αιτήµατος για αυτοδιάθεση οδηγεί στη δηµιουργία κράτους, εντός του οποίου ικανοποιούνται οι διάφορες εκφάνσεις που σχηµατοποιούν την κοινή εθνική συνείδηση. Το Εβραϊκό παράδειγµα, αν και ακολουθεί την ίδια διαδροµή, ουσιαστικά καταλήγει σε διαφορετικό πλαίσιο. Πράγµατι, σε κανέναν άλλο λαό το αίσθηµα της εξορίας από τις πατρογονικές εστίες δεν ήταν ποτέ τόσο έντονο, σε κανέναν άλλο λαό δεν ήταν τόσο έντονη η έννοια της διασποράς όσο στον Εβραϊκό. Στοιχείο ενότητας όµως δεν µπορεί να νοηθεί σε σχέση µε συγκεκριµένο τόπο, καθώς η ίδια η έννοια της διασποράς, όπως χαρακτηρίζει την Εβραϊκή εθνική ταυτότητα, δηλοί την αδυναµία αυτοπροσδιορισµού σε σχέση µε συγκεκριµένο τόπο 60. Καθοριστικό ρόλο εδώ, 59 Γίνεται απόδεκτό οτι συνεκτικά στοιχεία, ικανά να προσδιορίσουν και υποστασιοποιήσουν το δικαίωµα αυτοδιάθεσης σε µια συγκεκριµµένη οµάδα ανθρώπων 59 είναι τα εξής: κοινή ιστορική παράδοση κοινή φυλετική ή εθνική ταυτότητα πολιτιστική οµοιογένεια θρησκευτική ή ιδεολογική συγγένεια γλωσσική ενότητα κοινή οικονοµική ζωή 60 Πράγµατι, από την εποχή της εξορίας, τον 6ο αιώνα π.χ, οι Εβραίοι διασπείρονται σε όλα τα µήκη και πλάτη της γής. Εντονότερη ήταν η παρουσία τους στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά το στοιχείο του προσδιορισµού σε συνάρτηση µε συγκεκριµµένα 20

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 10: Αντιαποικιοκρατικά Κινήματα και Αραβικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα

Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που. Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Τα σημαντικότερα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης εκτυλίσσονται στην περιοχή που ονομάζεται ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Η Μέση Ανατολή στην αρχαιότητα Ποια σύγχρονα κράτη αποτελούν την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΧ XVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία του ΟΗΕ. 1 1. Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΙΧ ΧΙ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Τα δικαιώματα του ανθρώπου (droits de l homme,

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info http://, Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. Θεόδωρος Λιόλιος Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email:

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014

ΚΥΠΡΟΣ. ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ακόμα υπό κατοχή ακόμα διαιρεμένη 1974-2014 ΦΩΤΟ: Κάτια Χριστοδούλου 1974-2014 ΚΥΠΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ, ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ. Ιούλιος 2009. www.geostrategy.gr. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 1 ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ Ιούλιος 2009 www.geostrategy.gr Γιαννακόπουλος Βασίλειος 2 Εισαγωγή Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Ιράκ είναι ένα «τεχνητό κοσμικό κράτος». Η ενότητά του ουσιαστικά δεν υφίσταται ούτε εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤITANIA, 31-05-2007) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Eda GEMI

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε.

Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Διονύσιος Τσιριγώτης Λέκτορας, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ελλάδα-Τουρκία-Ε.Ε. Η Ελληνική στρατηγική επιλογή του «εξευρωπαϊσμου» των Ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ Dr. NABIL DMAIDI MINISTER OF TRANSPORTATION, PALESTINE TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World: Strengthening political, business and investment

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση».

Το θέμα που καλούμαι να πραγματευτώ είναι «ο Νέος Ευρωσκεπτικισμός και η Μετανάστευση». Καλησπερίζω το εκλεκτό κοινό. Καταρχάς, προτού ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές της ημερίδας, καθώς αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ, ενώπιον όλων εσάς τη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ;

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; AQUA 2010 23_10_2010 Φωτοπούλου Αντωνία-Αγγελική Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας & Κατάρτισης ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Η ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ; ΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Ιστορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης 1 Η Μεσόγειος θάλασσα βρέχει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική Στην Ευρώπη βρέχει τις εξής χώρες: Ισπανία, Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η πρώτη λέξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ. Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. του Κ.Ι.Σ.Ε. κατά το διάστημα ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Τ Ο Υ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή.

Αφ ενός στην ανάγκη περιορισμού και ελέγχου των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι και η ιδία ως περιοχή. Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Γ. Βασιλείου στην ανοικτή σύσκεψη-παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 2020+ Πνευματικό Κέντρο Ασπροπύργου 25-5-2015 Σας καλωσορίζουμε σε μια ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ.

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 28 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στις 27-4-2012, δηµοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ [1] ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ-ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Χώρες του Α κόσμου ΗΠΑ Δυτική ευρώπη Ιαπωνία Χώρες του Β κόσμου Πρώην σοσιαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα,

Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, 1 Εισήγηση της Επιτρόπου Προστασίας των ικαιωµάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουµπά στη διάλεξη µε θέµα «Ανθρώπινα ικαιώµατα, Κοινωνική ικαιοσύνη: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης», ευτέρα 22 Μαρτίου 2011, ώρα 19:00

Διαβάστε περισσότερα