ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ"

Transcript

1 ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ PN

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. 1. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις... 3 ΙΙ. Σιωνιστικό κίνηµα εποικισµός της Παλαιστίνης... 6 ΙΙΙ. Η Βρετανική Εξωτερική Πολιτική στην προ του 1948 περίοδο... 9 ΙV. Η πρόταση του ΟΗΕ: UN GARes 181 (II) V. Κείµενα πολιτειακού δικαίου του Ισραήλ: Α. Ιδρυτική ιακήρυξη Β. Νόµος Επιστροφής VI. Ο πόλεµος του Α. Παρέµβαση ΟΗΕ, συµφωνίες κατάπαυσης του πυρός Β. Το προσφυγικό ζήτηµα, UNRWA VII. Ο πόλεµος των έξι ηµερών (1967) Α. Το νοµικό καθεστώς της Γάζας και της υτικής Όχθης, UN SCRes 242 και Β. Το καθεστώς της Ιερουσαλήµ Γ. Η πολιτική των εποικισµών, σκέψεις επί της νοµιµότητάς των Η ανάδυση του Παλαιστινιακού ζητήµατος στο διεθνές πεδίο, ο ΟΑΠ VII. Ο αµερικανικός παράγων στην ειρηνευτική ιαδικασία VIII.Φάσεις της ειρηνευτικής διαδικασίας Peace process 48 To Τείχος της Παλαιστίνης...50 Α. Η γνωµοδότηση του Χ...52 IX. O Οδικός Χάρτης...53 X. Η απόσυρση από τη Γάζα...57 A. Το παράδειγµα του Λιβάνου ως case study.58 B. H απόσυρση από τη Γάζα

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚτΕ : Κοινωνία των Εθνών ΓΣ : Γενική Συνέλευση OHE ΣΑ : Συµβούλιο Ασφαλείας OHE Γ.Γ : Γενικός Γραµµατεύς του ΟΗΕ Ψηφ. : Ψήφισµα UN GARes : Ψήφισµα Γενικής Συνέλευσης OHE UN SCRes : Ψήφισµα Συµβουλίου Ασφαλείας OHE Ο.Α.Π, PLO : Οργανισµός Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης Π.Α : Παλαιστινιακή Αρχή ΙDF : Ισραηλινός στρατός Χ : ιεθνές ικαστήριο Χάγης IHL : ιεθνές Ανθρωπιστικό ίκαιο UNRWA : Yπηρεσία περίθαλψης και απασχόλησης του ΟΗΕ 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 ) Το Παλαιστινιακό ζήτηµα και η Ισραηλινό-αραβική διένεξη βρίσκονται στο προσκήνιο των συζητήσεων στους πολιτικούς και διπλωµατικούς κύκλους σε σχεδόν καθηµερινή βάση τα τελευταία χρόνια, αλλά η διαµόρφωση των παραµέτρων που ασκούν καθοριστικής σηµασίας πιέσεις στη διαµόρφωση των συσχετισµών ισχύος στην περιοχή συνιστά ένα απλό µονάχα στάδιο στη µακρά ιστορική πορεία των προβληµατικών αυτών σχέσεων. Το οικοδόµηµα αυτό απαιτεί επαρκή κατανόηση της αλληλοδιαπλοκής σχέσεων και των αποτελεσµάτων αυτής στα οικεία επίπεδα. Και αυτό γιατί, οι συνιστώσες που διαπλέκονται και µορφοποιούν τις διακρατικές σχέσεις υπάγονται στους δικούς τους κανόνες, κανόνες οι οποίοι, στην προκειµένη περίπτωση, έχουν έναν έντονα πληθωρικό χαρακτήρα. Αυτός ακριβώς ο πληθωρικός χαρακτήρας, οι κοινωνικές, ιστορικές, θρησκευτικές και πολιτιστικές συντεταγµένες-συνθήκες, είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο της ιστορικής ανάλυσης και πρώτο βήµα στην προσπάθεια κατανόησης του πολύπλοκου προβλήµατος που πραγµατεύεται το παρόν πόνηµα. εν πρέπει δε να νοηθεί ότι η αξία των συνθηκών αυτών περιορίζεται σε µια απλή ιστορική οριοθέτηση και σκιαγράφηση του περιγράµµατος της Ισραηλινό-αραβικής διένεξης, καθώς παραµένουν ακόµα και σήµερα ενεργά στοιχεία του ζητήµατος, µε µια έκταση και διάχυση που σπανίως συναντάται στα σύγχρονα modus vivendi. Ο πυρήνας των, ούτω καλουµένων κόκκινων ζωνών 1 ερείδεται επί των συνθηκών αυτών. Η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήµατος είναι η ιστορία µιας επίµονης σειράς πρωτοβουλιών που, άλλοτε άκαιρες και άλλοτε επιτυχείς σµίλευσαν τον διάλογο µεταξύ των πλευρών, δηµιουργώντας κεκτηµένα σε αµφότερες τις πλευρές. 1.2 ) Ένα πρώτο βήµα εισαγωγής στην προβληµατική των Αραβο-ισραηλινών σχέσεων είναι η κατανόηση των όρων που µετερχόµεθα προκειµένου να τις περιγράψουµε. Πράγµατι, ο όρος «Παλαιστίνη» και ο όρος «Άραβας» χρησιµοποιούνται συχνά αδιακρίτως από τη θεωρία, άλλοτε µε τη γεωγραφική και άλλοτε µε την ιστορική τους έννοια. Μπορούµε πρωτίστως να παρατηρήσουµε ότι η ιστορική Παλαιστίνη, κατά τη διάρκεια της Οθωµανικής κατοχής δεν υπήρξε ποτέ µια ενιαία διοικητική περιφέρεια. Κατά το δεύτερο µισό του 19 ου αιώνα ήταν µέρος του vilâyet της Συρίας και η περιοχή δυτικά του ποταµού Ιορδάνη διαιρέθηκε στα Sancak της Ιερουσαλήµ, Ναµπλούς και Άκρ. Κάθε µια περιφέρεια είχε δικό της κυβερνήτη. Παρά τις διοικητικές ανακατατάξεις που επήλθαν στην περιοχή, ο όρος «Παλαιστίνη» χρησιµοποιούνταν τόσο από την Οθωµανική διοίκηση όσο και από τους Εβραίους και τους Άραβες. Η Οθωµανική κυβέρνηση µάλιστα χρησιµοποιούσε τον όρο «Arz-i Filistin» ευρύτατα στην αλληλογραφία που διατηρούσε µε τις τοπικές αρχές, καλύπτοντας όλο το γεωγραφικό χώρο δυτικά του ποταµού 1 Πρόκειται για εκείνες τις πολιτικές διεκδικήσεις που κάθε πλευρά θεωρεί κοµβικής σηµασίας για τα συµφέροντά της.. 4

5 Ιορδάνη. Η περιοχή αυτή ονοµάστηκε «Παλαιστίνη» από τους εντολοδόχους Βρετανούς. Οι Άραβες µετέρχονταν του όρου «Filastin» µε µία µάλλον πιο αφηρηµένη έννοια, το ευµετάβλητο της οποίας οφείλονταν στις ποικίλες διοικητικές αναδιοργανώσεις της περιοχής. Αλλά, ήδη από το 1897, τον όρο αυτό είχε υιοθετήσει και το Σιωνιστικό κίνηµα, κάνοντας λόγο για τη δηµιουργία µιας εθνικής πατρίδας-εστίας των Εβραίων της διασποράς στην Παλαιστίνη. Ο γράφων θα µετέρχεται του όρου Παλαιστίνη µε τη γεωγραφική του έννοια, για να σηµατοδοτήσει τη γεωγραφική περιοχή δυτικά του ποταµού Ιορδάνη. Όπου γίνεται χρήση του όρου µε την πολιτική του χροιά (που περιλαµβάνει τη υτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήµ, που παρακάτω, θα καλούµε και «κατεχόµενα» εδάφη), αυτό θα επισηµαίνεται ρητά. 1.3 ) Μια a priori προσπάθεια κατανόησης του ιστορικού περιγράµµατος του Παλαιστινιακού ζητήµατος µε τη µέθοδο της διάσπασής του σε ιστορικές περιόδους συναντά σηµαντικές δυσκολίες, αλλά όχι ανυπέρβλητες. Η δυσκολία εδράζεται στην αδυναµία υιοθέτησης ενός απόλυτα επιµεριστικού συστήµατος, που θα αποµόνωνε τα διάφορα γεγονότα στο προκαθορισµένο ιστορικό πλαίσιο. υσκολία η οποία επίσης εξηγείται από αυτό που παραπάνω αποκαλέσαµε διαπλοκή σχέσεων και που, στο θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη, εµφανίζει ένα δυναµισµό που, ίσως, δεν συναντάται πουθενά αλλού, µε την ίδια ένταση και την ίδια πληθωρικότητα, στη σύγχρονη, µετά το 1945, πολιτική ιστορία. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κάθε τέτοια απόπειρα θα παρουσίαζε σχετικό και όχι απόλυτο χαρακτήρα. Με την επιφύλαξη της σχετικότητας αυτής, µπορούµε να πούµε ότι η ιστορία του Παλαιστινιακού ζητήµατος χωρίζεται στις τέσσερις ακόλουθες ιστορικές περιόδους: Πρώτη περίοδος : Ως σηµείο αφετηρίας της πρώτης ιστορικά περιόδου τοποθετούµε το 1914, χρονιά κατά την οποία η Οθωµανική Αυτοκρατορία µπαίνει στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό του Γερµανικού Άξονα. Βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής είναι η αφύπνιση της Αραβικής Εθνικής συνείδησης, όπως εκφράζεται στην αλληλογραφία Hussein-McMahon, και oι παλινδροµήσεις της Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής όσον αφορά τη διαχείρισης της Αραβικής αφύπνισης αφενός και του Σιωνιστικού επεκτατισµού αφετέρου. Σηµαντικοί σταθµοί της περιόδου αυτής είναι η σύσταση αλλεπάλληλων επίτροπών για τη διχοτόµηση της Ιστορικής Παλαιστίνης µεταξύ του Αραβικού και του Εβραϊκού κράτους και, τέλος, η παρουσίαση του τελικού Σχεδίου από την ΓΣ του ΟΗΕ, το Ψήφισµα 181. εύτερη περίοδος : Σηµείο αφετηρίας εκλαµβάνουµε τον Πρώτο Αραβο-Ισραηλινό Πόλεµο του Κατά τη διάρκεια της δευτέρας περιόδου εκδηλώνεται η πρώτη ανοικτή σύγκρουση Εβραίων και Αράβων σχετικά µε τις εδαφικές διεκδικήσεις έκαστου στην περιοχή της ιστορικής Παλαιστίνης. Γεγονότα προσδιοριστικά της περιόδου είναι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ επί τη βάσει του Ψηφίσµατος 181, ο 5

6 διαµελισµός των εδαφών της Παλαιστίνης σε Ισραηλινούς, Ιορδανούς και Αιγυπτίους, οι εύθραυστες συµφωνίες ανακωχής λόγω της αδυναµίας επίτευξης συµφωνίας επί των καίριων ζητηµάτων αλλά και της άρνησης των αραβικών κρατών να αναγνωρίσουν το Ισραήλ 2, το συνεχώς αυξανόµενο κύµα προσφύγων και οι πολιτικές τριβές σχετικά µε το δικαίωµα επιστροφής των, η δηµογραφική αλλοίωση της Παλαιστίνης µε τον επαναπατρισµό χιλιάδων Εβραίων της διασποράς και οι αποτυχηµένες απόπειρες µεσολάβησης του διεθνούς παράγοντα. Τρίτη περίοδος : Η περίοδος αυτή άρχεται µε τον πόλεµο του Η Ιορδανία θα απωλέσει τη υτική Όχθη 3 και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της Γάζας και τη Χερσόνησο του Σινά. Ο ΟΗΕ, µε τα ψηφίσµατα 242 και 338, µείζονος σηµασίας, θα ανακηρύξει τη υτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας εδάφη υπό κατοχή. Έτσι, θα γεννηθεί το Παλαιστινιακό ζήτηµα όπως το αντιλαµβανόµαστε σήµερα. Ουσιαστικά, µε τα ψηφίσµατα 242 και 338 ο ΟΗΕ αποκηρύσσει το Σχέδιο που η ΓΣ είχε προτείνει 20 χρόνια πριν και νοµιµοποιεί την Ισραηλινή παρουσία στα εδάφη που κατέκτησε το Ισραήλ το Με τη θέση σε ισχύ του Θεµελιώδους Νόµου (1980), η ενοποιηµένη πλέον Ιερουσαλήµ καθίσταται η ενιαία και αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ. Τίθεται σε εφαρµογή το πρόγραµµα εποικισµού των κατεχοµένων εδαφών. O Παναραβισµός, µε το Νάσσερ κύριο εκφραστή του, υφίσταται καίριο κτύπηµα. Το Παλαιστινιακό εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα θα τονωθεί και ο ΟΑΠ θα τύχει της επίσηµης αναγνώρισης του Αραβικού Συνδέσµου και του ΟΗΕ. Όξυνση και οµαλοποίηση είναι στοιχεία εξίσου προσδιοριστικά της περιόδου: µε το Ψήφισµα του Khartoum του Αραβικού Συνδέσµου, παρουσιάζεται η φόρµουλα των τριών όχι, ενώ µε τη συµφωνία του Camp David για πρώτη φορά Αραβικό κράτος θα εµπλακεί σε απευθείας συνοµιλίες µε το Ισραήλ. Με τη ιακήρυξη της Γενεύης 4, καταδικάζεται η πολιτική εποικισµών του Ισραήλ και ο Θεµελιώδης Νόµος, αναγνωρίζεται δε το δικαίωµα όλων των κρατών της περιοχής στην ειρηνική συµβίωση εντός των διεθνώς αναγνωρισµένων συνόρων. Τέταρτη περίοδος : 1991 και έπειτα. Με τη σύνοδο της Μαδρίτης, το 1991, ξεκινά η ειρηνευτική διαδικασία (peace process) 5. Oι διαπραγµατεύσεις διεξάγονται σε δυο επίπεδα: µεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών και µεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής 2 Να του παράσχουν, δηλαδή, διπλωµατική αναγνώριση. Η πρώτη χώρα που ανεγνώρησε διπλωµατικά το Ισραήλ ήταν η Αίγυπτος. Η συµφωνία ειρήνης µε την Αίγυπτο υπεγράφη το Βλ. Κεφάλαιο τρίτο. 3 Το Ισραήλ χρησιµοποιεί τους βιβλικούς όρους για να χαρακτηρίσει το εδαφικό τµήµα δυτικά του ποταµού Ιορδάνη: Ιουδαία και Σαµάρια. Χάριν συντοµίας, εδώ θα χρησιµοποιούµε τη διεθνώς διαδεδοµένη ονοµασία: υτική Όχθη. 4 Σεπτέµβριος Τον όρο τον εκλαµβάνουµε σε συνάρτηση µε το Παλαιστινιακό ζήτηµα. Η συφωνία του Camp David είναι ουσιστικά η πρώτη συµφωνία ειρήνης, αλλά το πλαίσιο διαλόγου µε τους παλαιστινίους ξεκινά από τη Μαδρίτη. 6

7 αντιπροσωπείας. Στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι η οριστική διευθέτηση του Παλαιστινιακού ζητήµατος, επί τη βάσει των ψηφισµάτων 242 και 338. Με τις παρεπόµενες συµφωνίες, που θα εκτεθούν αναλυτικά στα οικεία πεδία, αναγνωρίζεται ο ΟΑΠ από το Ισραήλ ως ο επίσηµος αντιπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού και ο ΟΑΠ αναγνωρίζει επισήµως το κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, µε τις συµφωνίες του Όσλο, καθορίζεται ένα µεταβατικό στάδιο, προ της επιτεύξεως πλήρους συµφωνίας, και ορίζονται ζώνες που θα υπάγονται σε άµεσο Παλαιστινιακό έλεγχο. Το καθεστώς αυτό εξειδικεύεται περαιτέρω µε τη Συµφωνία του Καΐρου, το Πρωτόκολλο της Χεβρώνος, το Σύµφωνο Wye River και τη Συµφωνία του Sharm El Sheikh. Η έναρξη της δεύτερης Intifada θα θέσει τέλος σε αυτό το µακρύ κύκλο διαπραγµατεύσεων και, εφεξής, η µονοµέρεια θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό της Ισραηλινής πολιτικής, µε κύριο εκφραστή της τον Ariel Sharon. Το Σχέδιο Αποδέσµευσης (disengagement Plan) και η ανοικοδόµηση του Τείχους εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό. Η αποτυχία του Oδικού Xάρτη (Road Map) θα ωθήσει εξωκυβερνητικές οµάδες να παρουσιάσουν προτάσεις, µεταξύ των οποίων η Συµφωνία της Γενεύης «Geneva Accord», πρόταση σχεδίου οριστικής συµφωνίας, έχει σηµαίνοντα ρόλο. Οι αναπτύξεις που γίνονται κατωτέρω δεν ακολουθούν πάντα τη χρονολογική σειρά που εξετέθη προηγουµένως. 2.1) Η γεωγραφική περιοχή που καλείται Ιστορική Παλαιστίνη αποτελείται από µια σχετικά µικρή έκταση γης ( τετραγωνικά χιλιόµετρα), στην ανατολική µεσογειακή ακτή, δυτικά του ποταµού Ιορδάνη και της Ερυθράς θάλασσας. εν µπορούµε να καθορίσουµε µε ακρίβεια την εθνολογική και φυλετική σύσταση των πληθυσµών της περιοχής κατά τη µακρά ιστορική της πορεία, εκείνο εν τούτοις που µπορεί να επισηµανθεί είναι ότι, ήδη από τον 13 ο και 14 ο αιώνα οι αραβόφωνοι πληθυσµοί εδραιώνουν την παρουσία τους 6. Από τον 15 ο αιώνα, η Παλαιστίνη τελούσε υπό Οθωµανική Κατοχή, µέχρι το πέρας του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, που επέφερε το διαµελισµό των νότιων και νοτιοανατολικών εδαφών της αυτοκρατορίας. Οι πολιτικές τριβές σχετικά µε το µέλλον της ευρύτερης Μέσης Ανατολής είχαν αναζωπυρωθεί ήδη από το 1914, όταν η Τουρκία εισέρχεται στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό της Γερµανίας, ένα µόλις χρόνο µετά τη σύγκληση του Αραβικού εθνικού συνεδρίου των Παρισίων που ζητούσε αυτονοµία από την Οθωµανική κυριαρχία στη Μέση Ανατολή. Στις 16 Μαρτίου 1916 η Αγγλία και η Γαλλία, προβλέποντας το πολιτικό κενό που θα προκαλούσε η ήττα των Οθωµανών σε µια περιοχή που τελούσε αιώνες υπό την κατοχή τους 7, ξεκίνησαν µια σειρά 6 Φαίνεται να υπάρχει διαφωνία µεταξύ των ιστορικών σχετικά µε την εθνολογική σύσταση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20 ου αιώνος. Οι συντριπτική πλειοψηφία πάντως των κατοίκων ήταν µουσουλµάνοι Σουνίτες, ενώ το χριστιανικό ποίµνιο προσέγγιζε το 16%. Μικρός αριθµός σιιτών εντοπίζονταν κυρίως στις βόρειες επαρχίες (Γαλιλαία). Η Εβραική παρουσία αρχίζει να εδραιώνεται από το τελευταίο τέταρτο του 20 ου αιώνα, οπότε και δηµιουργείται το εθνικό Σιωνιστικό κίνηµα (βλ. 2.2) ος -19 ος αιώνας. 7

8 συνοµιλιών που κατέληξαν στην υπογραφή της µυστικής Συµφωνίας Sykes- Picot 8. To κείµενο αυτό, η πρώτη επίσηµη πολιτική συµφωνία 9 για την περιοχή, προέβλεπε τη δηµιουργία ζωνών επιρροής και αποκλειστικού ελέγχου από τη Γαλλία και την Αγγλία 10 επί των οποίων θα εκτείνονταν αργότερα το µέλλον Αραβικό κράτος, υπό την επικυριαρχία 11 ενός Άραβα Ηγεµόνα. Η παρουσία των δυνάµεων αυτών στην περιοχή θα είχε δηλαδή ένα ρόλο καθαρά προπαρασκευαστικό, αφού ρητά ορίζονταν στο κείµενο ότι οι Προστάτιδες δυνάµεις δεν θα µπορούσαν να εκχωρήσουν κυριαρχία στις περιοχές αυτές σε κανένα τρίτο παρά µόνο στο µελλούµενη Αραβική κράτος. Στις προστάτιδες δυνάµεις παραχωρούνταν οικονοµικά δικαιώµατα και δικαιώµατα δανειοδότησης στις ζώνες επιρροής, ενώ στις ζώνες ελέγχου η δικαιοδοσία των εκτείνονταν έως τον άµεσο διοικητικό έλεγχο, µε γνώµονα την διοικητική και οργανωτική προπαρασκευή του Αραβικού κράτους 12. Η περιοχή της Παλαιστίνης θα υπάγονταν σε ένα ιδιόµορφο καθεστώς διεθνούς διοίκησης και εποπτείας, το οποίο θα καθορίζονταν µετά από συµφωνία των µερών ) Παράλληλα, αναπτύσσεται το Σιωνιστικό 14 κίνηµα. Κινητήριος δύναµη του κινήµατος υπήρξε η διασπορά, µια έννοια τόσο ισχυρή που προσέδωσε το κατάλληλο ιδεολογικό υπόστρωµα δράσης στις µετέπειτα Σιωνιστικές οργανώσεις και τους άξονες δράσης τους. Από τις αρχές του 18 ου αιώνα αρχίζει να εκδηλώνεται κινητικότητα στους κύκλους των Εβραίων της Ευρώπης, ιδιαίτερα της Αυστρίας και της Γερµανίας, καταλήγοντας στη σύγκληση του Πρώτου Σιωνιστικού Συνεδρίου στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1897, µε τη συµµετοχή 200 αντιπροσώπων. Στο Συνέδριο αποφασίζεται η 8 Πλήρες κείµενο στο 9 Σκέψεις επί του ζητήµατος είχαν εκφρασθεί ήδη στις επίστολές McMahon και Hussein, βλ. παρακάτω. 10 Xάρτης µε απότύπωση των προαναφερθέντων ζωνών στο 11 Suzerainty, suzeraineté 12 That in the blue area France, and in the red area Great Britain, shall be allowed to establish such direct or indirect administration or control as they desire and as they may think fit to arrange with the Arab state or confederation of Arab states. Oι µπλέ και κόκκινες ζώνες ήταν οι περιοχές ελέγχου, ενώ οι ζώνες επίρροής καλούνταν ζώνες Α και Β. 13 That in the brown area there shall be established an international administration. Η ούτω καλουµένη καφέ περιοχή είναι, ασφαλώς, η Παλαιστίνη. 14 Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά µόλις το 1893 από τον Nathan Birnbaum. Σιών είναι το όνοµα του λόφου επί του οποίου βρίσκεται ο ναός της Ιερουσαλήµ. Σηµαντικός σταθµός για το κίνηµα υπήρξε η έκδοση του βιβλίου του Γερµανού Εβραίου Μωυσή Hess Ρώµη και Ιερουσαλήµ, κατά το οποίο οι Εβραίοι της Ευρώπης δέν θα µπορούσαν ποτέ να αφοµοιωθούν επίτυχώς στις Ευρωπαικές κοινωνίες καί, ώς εκ τούτου, επεβάλλετο η επίστροφή τους στις πατρογονικές εστίες της Παλαιστίνης. Η δηµιουργία Εβραικού κράτους ανάγεται σε σκοπό του κινήµατος από τον Θεόδωρο Herzl και ώς η µόνη λύση για τη θεραπεία του αντι-σηµιτισµού στην Ευρώπη. Στο ερώτηµα τί σηµαίνει ο όρος Σιωνισµός έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις. Μπορούµε να πούµε οτι ο όρος αυτός έχει µια ιδεολογική και µια πολιτική χροιά. Η ιδεολογική συνίσταται στην αντίληψη ότι οι Εβραίοι της διασποράς δικαιούνται τον επαναπατρισµό τους σε µια πατρίδα, και η πολιτική έχει ενα περισσότερο οργανικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται µε τις πολιτικές προσωπικότητες του Σιωνισµού που επίδίωξαν την επίτευξη αυτού του οράµατος. 8

9 δηµιουργία ενός κράτους για όλους τους Εβραίους της διασποράς στην περιοχή της Παλαιστίνης και προβάλλεται το Πρόγραµµα της Βασιλείας για τον Εποικισµό της Παλαιστίνης 15. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται στη Βιέννη ο Παγκόσµιος Σιωνιστικός Οργανισµός. Επιδιώκοντας την ενίσχυση της πολιτικής εποικισµού των Παλαιστινιακών Εδαφών, ιδρύεται το 1900 το Εθνικό Εβραϊκό Ταµείο 16, εγείροντας έντονες αντιδράσεις στον Αραβικό κόσµο 17. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι το Σιωνιστικό κίνηµα δεν είχε καθορίσει ακόµη σαφώς τον ακριβή γεωγραφικό χώρο όπου θα εγκαθιδρύονταν τον Εβραϊκό κράτος. Αν και η Παλαιστίνη αποτελούσε το ιδεώδες µε την Ιερουσαλήµ πρωτεύουσα, οι συζητήσεις συνεχίζονταν επί του συγκεκριµένου θέµατος. Είχε µάλιστα προταθεί να δοθεί περιοχή της Αφρικής (Ουγκάντα) αντί της Παλαιστίνης. Η πρόταση αυτή, Βρετανικής προέλευσης, απορρίπτεται από το 7 ο Σιωνιστικό Συνέδριο το Τέσσερα χρόνια αργότερα ιδρύεται το Τέλ Αβίβ ως η πρώτη πόλη µε αµιγή Εβραϊκό πληθυσµό. Ως αποτέλεσµα του Εβραϊκού µεταναστευτικού κύµατος 18, ο Εβραϊκός πληθυσµός της Παλαιστίνης ανέρχονταν σε ογδόντα πέντε χιλιάδες το 1914, εν αντιθέσει µε τους µόλις εικοσιτέσσερις χιλιάδες εποίκους το Στις µικροκοινωνίες των εποίκων που έρρεαν στη Μέση Ανατολή ίσχυε ένα κλειστό κύκλωµα οργάνωσης µε γνώµονα την αυτοκυβέρνηση και την αυτάρκεια των συναπαρτιζόντων αυτές. Οι µικροκοινωνίες των kibbutzim 20 παρέµειναν βασικό οργανωτικό πρότυπο των εποίκων µέχρι την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους. To Σιωνιστικό κίνηµα προσέδωσε στους Εβραίους της διασποράς ένα έντονο συναίσθηµα συνοχής και προσήλωσης στην ανάγκη ίδρυσης ενός ανεξάρτητου και αυτόνοµου κράτους, µε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήµ, την Ιερή Πόλη του Ιουδαϊσµού. Πέραν της σκληρής πραγµατικότητας της εξορίας που ενέτεινε την ανάγκη αυτή, οι Σιωνιστές πίστευαν ότι ο επαναπατρισµός τους ήταν ιερό δικαίωµα που απέρρεε από την υπόσχεση του Θεού ότι θα έστελνε το Μεσσία να ιδρύσει το κράτος του Ισραήλ και να επαναφέρει τη δικαιοσύνη. Ο Σιωνισµός λοιπόν συνιστούσε, για τους θεωρητικούς του, µια ενέργεια του ίδιου του ανθρώπου που εξέφραζε τη θέλησή και 15 Ζήτηµα ακανθώδες που άπτεται των θρησκευτικών πεποιθήσεων του κινήµατος και συνιστά κεντρικό στοιχείο στη Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διαµάχη. Βλ. Επόµενη ενότητα. 16 Keren Keyemeth 17 Κάτι το οποίο καταδεικνύεται από τα δηµοσιεύµατα των Αραβόφωνων εφηµερίδων της εποχής. Η Αιγυπτιακή Al-Manar προειδοποιεί ότι το Σιωνιστικό κίνηµα απειλεί να καταλάβει την Παλαιστίνη. Το 1904 εκδίδεται το Le Reveil de la nation Arabe ενώ λίγα χρόνια αργότερα ιδρύεται η Παλαιστινιακή εφηµερία Filastin που απευθύνεται στους αναγνώστες της µε την προσφώνηση «Παλαιστίνιοι» και τους προειδοποιεί για τις ενδεχόµενες επίπτώσεις που θα είχε για την περιοχή η τυχόν ευόδωση της πολιτικής εποικισµού των Σιωνιστών Εβραιών. 18 Το οπόιο στάθηκε ανίκανη να απότρέψει η Οθωµανική Κυβέρνηση, παρά την εκπεφρασµένη ρητή αντίθεσή της στην πολιτική αυτή. Η πολιτική εκτουρκισµού που ακολούθησαν συστηµατικά οι Νεότουρκοι σκλήρυνε ακόµη περισσότερο την ανοχή της Οθωµανικής διοίκησης απέναντι στους νεοφερµένους Εβραίους της Παλαιστίνης. 19 To 1937, η Βασιλική Επίτροπή για την Παλαιστίνη δήλωνε: The Yishuv ( η Εβραική Κοινότητα στην Παλαιστίνη) is thus a highly organized and closely knit society which, partly on a basis of communal effort, has created a national life distinctive enough to merit the Royal Commission's title of a State within a State Σε αυτές αντανακλάται η επίδραση που άσκησε ο Μαρξισµός στο Σιωνιστικό κίνηµα. 9

10 αποφασιστικότητα του να δράσει προκειµένου να πραγµατώσει τη Μεσσιανική Ιδέα. Έτσι υλοποιείται ο πολιτικός Σιωνισµός, κατ αντιδιαστολή προς τον ιδεολογικό και θρησκευτικό Ιουδαϊσµό ) Η χρονική περίοδος έξαρσης του µεταναστευτικού κύµατος είναι ιδιαιτέρως σηµαίνουσα, καθώς σε αυτήν εντοπίζουµε τις ρίζες του Αραβικού αντισηµιτισµού, που εκδηλώθηκε αρχικά ως αντισιωνισµός, η εκπεφρασµένη δηλαδή εχθρότητα προς το κίνηµα και τα όσα αυτό αντιπροσώπευε. Ο Mandel τοποθετεί την αφετηρία του στην χρονική περίοδο Ο αντισιωνισµός βρήκε έρεισµα σε τρεις διακριτές και αντίθετες εν πολλοίς µεταξύ τους ιδεολογικές/εθνικές προσεγγίσεις: κατά πρώτον αυτή των τοπικών πατριωτικών κινηµάτων, κατά δεύτερον αυτή της προσήλωσης στη διατήρηση του status quo και, τέλος, στον Αραβικό εθνικισµό. Οι Αραβικές πολιτικές ελίτ που είχαν ευνοηθεί από τη διανοµή γαιών και τη διατήρηση των παλαιών δοµών εξουσίας φοβόντουσαν ότι η εισαγωγή ενός νέου εθνικού στοιχείου θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να µεταβάλλει τις λεπτές πολιτικές ισορροπίες. Παράλληλα, καθώς η πλειοψηφία των Εβραίων της Παλαιστίνης κατά την περίοδο αυτή προέρχονταν από τη Ρωσία, τη Γερµανία και την Αυστρία, πολλοί φοβόντουσαν την συνεχή επαύξηση της Ρωσικής και Γερµανικής επιρροής σε ένα χώρο νευραλγικό για τα Οθωµανικά συµφέροντα. Καθώς δε η επίσηµη Οθωµανική πολιτική θεωρούσε τους Σιωνιστές κίνδυνο για την αυτοκρατορία, πολλές τοπικές εθνικές οµάδες άρχισαν να οργανώνονται κατά των Σιωνιστών και των νεοπαγών κοινοτήτων τους. Το 1910 οργανώνονται µαζικές διαδηλώσεις στην Παλαιστίνη κατά των Σιωνιστών, ενώ οι τοπικές οµάδες όλο και πιο συχνά αυτοαποκαλούνταν «Παλαιστίνιοι». Το 1911 ιδρύεται η πρώτη αντισιωνιστική κοινότητα στην Παλαιστίνη, το Οθωµανικό Πατριωτικό Κόµµα. Την περίοδο αυτή σηµειώνεται µεταστροφή πολλών από τις ελιτικές ελίτ που, αρχίζοντας να αντιλαµβάνονται τη συσσωρευόµενη επιρροή των τοπικών οµάδων και των ιδανικών που αυτές εξέφραζαν, εντάσσονται στους τοπικούς αυτούς σχηµατισµούς 22. Όσον αφορά τους Άραβες εθνικιστές, αυτοί δεν συµφωνούσαν στο πώς έπρεπε να διαχειριστούν την κατάσταση. Εκφράσθηκαν δυο εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις: από τη συνεννόηση και 21 Ενα περαιτέρω στοιχείο που τίθεται εν προκειµένω είναι αυτό της σχέσης µεταξύ Σιωνισµού και Ορθόδοξου Ιουδαισµού. Ο Σιωνισµός ήταν ενα πολιτικό κίνηµα, µε συγκεκριµµένη οργάνωση και στόχους, µε εθνικιστικό υπόστρωµα. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι, αν και συµµερίζονταν τις αρχές του Σιωνισµού, διαφωνούσαν µε τους άξονες δράσης του. Επίθυµούσαν µια εντονότερη παρουσία της θρησκείας στον καθηµερινό βίο και απόκήρυτταν τον κοσµικό χαρακτήρα του Σιωνιστικού κινήµατος. Από την άλλη πλευρά, οι Σιωνιστές διαφωνούσαν µε την καθόλα παθητική στάση των Ορθοδόξων, που περίµεναν τη θεική παρέµβαση για τη δηµιουργία Εβραικού κράτους. Μάλιστα, οι πιο ακραίες πτέρυγες θεωρούσαν το Σιωνισµό ώς αίρεση, αφού επεδίωκε να επίσπεύσει το τέλος των ηµερών, δηµιουργώντας το Εβραικό κράτος, βεβιάζοντας τη θεία θέληση. Παρά τις διαφόρες σε ιδεολογικό και θρησκευτικό επίπεδο, τα δυο ρεύµατα, πολιτικός Σιωνισµός και θρησκευτικός Ιουδαισµός, παρέµεναν ενωµένα στις κοινές τους επίδιώξεις και στόχους. Το ενα δεν νοείται χωρίς το άλλο, όπως επίβεβαιώνεται και από τη διακήρυξη της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, βλ. Ενότητα Μεταστροφή που ενίσχυε η συνεχώς παρακµάζουσα εικόνα της παραπαίουσας Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 10

11 συνεργασία µέχρι τον απόλυτο αφανισµό του Εβραϊκού στοιχείου. Ο Πρώτος Παγκόσµιος Πόλεµος διέκοψε τις όποιες συνοµιλίες µεταξύ Αράβων εθνικιστών και σιωνιστών, ενώ η αποδόµηση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και η ενεργοποίηση της Βρετανικής Εντολής άλλαξαν ριζικά τις καταστάσεις. Η περίοδος τριβής που ακολούθησε τον εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο επέφερε την ποιοτική µεταβολή των αποκλινουσών συµπεριφορών, συγκεράζοντάς τες εντός του πλαισίου του Αραβικού εθνικισµού: η εδραίωση της Εβραϊκής παρουσίας καθιστά πλέον το κράτος του Ισραήλ αντικείµενο της εθνικής έχθρας. Η Βρετανική Εξωτερική Πολιτική στην προ του 1948 Περίοδο 3.1) Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθούν οι παλινδροµήσεις της Βρετανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο ζήτηµα της πολιτικής διαχείρισης της αφύπνισης της Αραβικής Εθνικής συνείδησης αφενός 23 και του επεκτατισµού του Σιωνιστικού κινήµατος αφετέρου, δεδοµένου ότι οι δυο αυτές τάσεις βαίνουν χρονικώς παράλληλα αλλά αντιθετικά µεταξύ τους. Είδαµε το περιεχόµενο της µυστικής συµφωνίας Sykes-Pycot το 1916, που προέβλεπε τη δηµιουργία ζωνών επιρροής και ελέγχου σε µια εδαφική περιοχή που µελλοντικά θα υπεισέρχονταν σε Αραβική κυριαρχία, µε τη µορφή κράτους ή συνοµοσπονδίας. Το Βρετανικό imperium είχε ήδη αναγνωρίσει, αν και όχι µε πανηγυρικό τύπο, και επικροτήσει τη δηµιουργία ενός Αραβικού Χαλιφάτου, διαµέσω του Ύπατου Αντιπροσώπου της Βρετανίας στην Αίγυπτο McMahon µε µια σειρά επιστολών αλληλογραφίας προς τον Άραβα Ηγέτη Hussein, µεσούσης της ένοπλης αντιπαράθεσης των δυο πλευρών µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία και τη Γερµανία. Συγκεκριµένα, το 1915 ο Hussein, επιζητώντας τη στήριξη του Βρετανικού στέµµατος, αποστέλλει επιστολή προς τον Ύπατο Αντιπρόσωπο της Βρετανίας στην Αίγυπτο, ζητώντας την επίσηµη αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Αραβικών Κρατών και την αµοιβαία αρωγή σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης κατά της εδαφικής ακεραιότητας τής Αραβικής κρατικής οντότητας που επρόκειτο να συσταθεί µετά το πέρας των εχθροπραξιών 24. Η διαπραγµάτευση αυτή ήταν πρωτογενής 25 και 23 Πέραν τής ενεργητικής πολιτικής διεκδικήσεων του Hussein, η Αραβική αφύπνιση καταδεικνύεται και από µια σειρά λοιπών πολιτικών πρωτοβουλιών, όπως η ίδρυση της µυστικής κοινωνίας της Βηρυτού το 1875, η ίδρυση της Παλαιστινιακής οργάνωσης γυναικών το 1903, της οργάνωσης Qahtani το 1909, της οργάνωσης Arab-Fateh το 1911 και της κοινότητας Al-Ahd το 1913 στην Κωνσταντινούπολη. Ας επίσηµανθεί ότι η τελευταία ιδρύθηκε από Άραβες αξιωµατούχους και επεδίωκε την απελευθέρωση των Αράβων από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 24 Ουσιαστικά, στήν πρώτη επίστολή είχε τεθεί ρήτρα αµοιβαίας αρωγής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης κατά αµφότερων των πλευρών. Σε περίπτωση επίθετικού πολέµου, είχε τεθεί ρήτρα ουδετερότητας κάτι το οποίο σηµατοδοτούσε τις επεκτατικές τάσεις που διακατείχε την Αραβική Ηγεσία εκείνη την εποχή. 25 Το πρωτογενές πρέπει να νοείται σε συνάρτηση µε την πολιτική συµµαχιών µεταξύ Αράβων και Άγγλων, όπως υποδεικνύεται από τα ίδια τα λεγόµενα του Hussein : the whole of the Arab Nations beg the Government of Great Britain to answer them positively or negatively in a period of thirty days.. If this period should lapse before they receive an answer, they reserve to themselves complete freedom of action. Moreover, we will consider ourselves free 11

12 αποσκοπούσε στη διαµόρφωση στρατιωτικής συµµαχίας µεταξύ δυο δυνάµεων 26 που αντιµετώπιζαν ένα κοινό εχθρό σε µια περιοχή ζωτική για τα συµφέροντά τους. Στην απαντητική του επιστολή, ο McMahon επιβεβαίωνε ρητά ότι η ανεξαρτησία της Αραβίας και η αποδοχή της κρατικής οντότητας του Χαλιφάτου συνιστούσε προγραµµατικό στόχο της Βρετανικής Εξωτερικής πολιτικής 27, όπως αυτό θα προέκυπτε µετά την απελευθέρωση των εδαφών από τον Οθωµανικό ζυγό 28. Η µυστική συµφωνία Sykes-Pycot, αν και δεν ανέτρεπε αυτή την πραγµατικότητα, απέκλινε από τις δεσµεύσεις που περιέχονταν στην αλληλογραφία McMahon Hussein κατά το ότι εισήγαγε µια πολιτική αποικιοποίησης της Μέσης Ανατολής. Πλήρης ανατροπή του συστήµατος ισορροπιών επέρχεται εντούτοις µε τη λεγόµενη ιακήρυξη Balfour, µια επιστολή του Foreign Office 29 προς τον Λόρδο Rothschild, Βρετανό Σιωνιστή, κατά την οποία: His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country." 30 Ο επαναπροσδιορισµός της εξωτερικής πολιτικής του imperium σε σχέση µε το Εβραϊκό ζήτηµα υπαγορεύθηκε από πρακτικές ανάγκες όσο και από τη συµπάθεια προς το Σιωνιστικό κίνηµα. Η Μεγάλη Βρετανία αποσκοπούσε στην υποστήριξη των Εβραίων της Γερµανίας και Αυστροουγγαρίας που ήταν ουδέτεροι καθ όλη τη διάρκεια του Α Παγκοσµίου Πολέµου όσο και στην in work and deed from the bonds of our previous declaration which we made through Ali Effendi. 26 Εδώ ας γίνει µνεία του ότι ο Αραβικός κόσµος, παρά τις κοινωνικές και οικονοµικές διαφοροποιήσεις και, κυρίως, την απόυσία µιας οργανωτικής αρχής που θα προσέδιδε την απαραίτητη συνοχή στις διεκδικήσεις του, παρουσιάζει µια εικόνα ενότητας στο πρόσωπο του κατακτητή και µια κοινή µακροπρόθεσµη στρατηγική, όπως αντικατοπτρίζεται στις επίστολές του Hussein της Μέκκας, ο οποίος απευθύνεται στον Άγγλο διπλωµάτη ώς εκπρόσωπος του Αραβικού Έθνους. Το Αραβικό Εθνικό κίνηµα εισέρχεται λοιπόν σε µια νέα φάση, όπου οι διάφορες φατρίες εκδηλώνουν κοινή βούληση, την ανεξαρτησία έναντι των Οθωµανών κατακτητών, και ζητούν υποστήριξη από τον Hussein. Μάλιστα, οι µυστικές οργανώσεις Fateh και Al-Ahda, που δρούσαν στη Συρία και στο Ιράκ αντίστοιχα, παρουσίασαν στον Hussein ενα πρωτόκολλο δράσης, γνωστό και ως Πρωτόκολλο της αµασκού, το οποίο περιείχε ενα πλαίσιο οργάνωσης της στρατιωτικής δράσης των Αράβων κατά των Τούρκων. 27 To this intent, we confirm to you the terms of Lord Kitchener s message, which reached you by the hand of Alli Effendi, and in which was stated clearly our desire for the independence of Arabia and its inhabitants, together with our approval of the Arab Khalifate when it should be proclaimed. We declare once more that His Majesty s Government would welcome the resumption of the Khalifate by an Arab of true race. 28 Απόφεύγοντας εντούτοις να δώσει µια σαφή απάντηση στο ζήτηµα των συνόρων του Χαλιφάτου, κάτι το οποίο προκάλεσε δυσφορία στο Hussein. 29 Στη σύνταξη της ιακήρυξης συµµετείχε και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Woodrow Wilson. 30 Κείµενο στο 12

13 εδραίωση της παρουσίας της στην Χερσόνησο του Suez, για να διαφυλάξει το θαλάσσιο δρόµο προς τις Ινδίες. Για τους Σιωνιστές η ιακήρυξη αυτή θεωρήθηκε µεγάλη επιτυχία, καθώς γίνονταν για πρώτη φορά σε επίσηµο κείµενο αναφορά σε Εθνική εστία των Εβραίων της διασποράς από τους Άγγλους. Για τους Άραβες, αντιθέτως, θεωρήθηκε πράξη προδοσίας αφού, µόλις ένα χρόνο πιο πριν, ο McMahon εξέφραζε τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσµευση του Βρετανικού στέµµατος για αναγνώριση του Αραβικού Χαλιφάτου, χωρίς καµία αναφορά στην Εβραϊκή οντότητα. 3.2) Η ιακήρυξη Balfour θα ενσωµατωθεί αργότερα στο κείµενο της Εντολής για την Παλαιστίνη (Palestine Mandate). To , δυνάµει του άρθρου 22 του Χάρτη της Κ.τ.Ε, η Αγγλία τίθεται εντολοδόχος δύναµη 32 µε πλήρεις εξουσίες διοίκησης και νοµοθέτησης (άρθρο 1). Ενώ, ήδη µε τη διάσκεψη των Παρισίων του 1919, είχε αρχίσει να τίθεται σε ισχύ το σύστηµα των Εντολών για τα πρώην εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και οι οποίες σκοπούσαν στην πλήρη ανεξαρτησία αυτών (των εδαφών), η Εντολή για την Παλαιστίνη παρουσίαζε µια σηµαντική ιδιοµορφία: δεν περιορίζονταν στην απόδοση εξουσιών στην εντολοδόχο δύναµη τέτοιων που θα οδηγούσαν σε µια πιθανή προπαρασκευή της περιοχής για ένα µελλοντικό καθεστώς αυτοκυβέρνησης, αλλά έθετε ως βασικό στόχο της τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των Εβραίων που εισέρρεαν στην Παλαιστίνη, όπως προέβλεπε η ιακήρυξη Balfour, µέσω µιας σειράς µέτρων που απαριθµούνταν στα διάφορα άρθρα της 33. Τα δύο αυτά κείµενα, όπως ήταν φυσικό, δηµιούργησαν ένα αίσθηµα απογοήτευσης και ταπείνωσης, µεσούσης της σταδιακής ενίσχυσης του Εβραϊκού στοιχείου µε «νέο» αίµα. Προκειµένου λοιπόν να ισορροπήσει την κατάσταση, η Βρετανική Κυβέρνηση προβαίνει στην έκδοση του λεγόµενου Churchill White Paper, το 1922, και µε το οποίο ερµηνεύει αυθεντικά, θα λέγαµε, το περιεχόµενο της ιακήρυξης και προαναγγέλλει το πώς σκοπεύει να υλοποιήσει τα καθήκοντα που της ανετέθησαν από την Κ.τ.Ε. Στο έγγραφο αυτό λοιπόν, αναγνωρίζοντας την ένταση που έχει δηµιουργηθεί, η Βρετανική Κυβέρνηση κάνει λόγο για µεγαλοποίηση του περιεχοµένου της ιακήρυξης Balfour σχετικά µε την δηµιουργία µιας εθνικής πατρίδας των Εβραίων στην Παλαιστίνη και αποκηρύσσει τη µοµφή που της αποδόθηκε ότι, δήθεν, επιχειρεί να εξεβραιοποιήσει την Παλαιστίνη. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει:... Nor have they at any time contemplated, as appears to be feared by the Arab delegation, the disappearance or the subordination of the Arabic 31 Οπότε και λήγει η περίοδος κατοχής ( ) 32 Όπως ορίζονταν στην 4 η παράγραφο του Προοιµίου. 33 Χαρακτηριστική ήταν η διάταξη του άρθρου 6 κατά την οποία: The Administration of Palestine, while ensuring that the rights and position of other sections of the population are not prejudiced, shall facilitate Jewish immigration under suitable conditions and shall encourage, in co-operation with the Jewish agency referred to in Article 4, close settlement by Jews on the land. Άλλωστε, κατά το άρθρο 2: The Mandatory shall be responsible for placing the country under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home. Ήσσονος πολιτικής σηµασίας, αλλά πλήρες συµβολισµών ήταν το άρθρο 22, κατά το οποίο επίσηµες γλώσσες των εδαφών υπο εντολή ήταν η Αγγλική, η Αραβική και η Εβραική. 13

14 population, language or culture in Palestine. They would draw attention to the fact that the terms of the Declaration referred to do not contemplate that Palestine as a whole should be converted into a Jewish National Home, but that such a home should be founded in Palestine 34. H Εβραϊκή κοινότητα πρέπει να ενισχυθεί ενσωµατώνοντας στις δοµές της τους Εβραίους της διασποράς, όπως όριζε άλλωστε και η σχετική εντολή. Στο επιχείρηµα ότι όλη αυτή η κατάσταση έβαινε αντίθετα προς τα όσα είχε εγγυηθεί ο McMahon στον Hussein στις επιστολές που αντήλλαξαν, η Βρετανική Κυβέρνηση αντέτεινε ότι η γεωγραφική επικράτεια δυτικά του Ιορδάνη ποταµού είχε εξαιρεθεί ρητά από τις εγγυήσεις πού παρείχε ο McMahon για την αναγνώριση του Αραβικού Χαλιφάτου 35. Ανατροπή των παρόντων θα επέλθει εκ νέου µε το «λευκό χαρτί MacDonald» 36 το Σε αυτό, η Βρετανική Κυβέρνηση προβλέπει τη δηµιουργία ανεξάρτητου και αυτόνοµου Παλαιστινιακού κράτους 37 µέσα σε 10 χρόνια 38. Παράλληλα, εισάγει φραγµούς στην µεταναστευτική πολιτική που ακολουθούσε µέχρι τώρα έναντι των Εβραίων της διασποράς, συναρτώντας την µε την οικονοµική δυνατότητα του χώρου να απορροφά νέες µονάδες 39, θεωρώντας εντούτοις ότι µια τέτοια ερµηνεία ήταν συνεπής µε τις µέχρι τώρα δεσµεύσεις, όπως σκιαγράφονταν στο κείµενο της Εντολής. Επίσης, περιορίζει την αγοραπωλησία ακινήτων περιουσίων, ενόψει του κινδύνου να µείνει ο Αραβικός πληθυσµός ακτήµων και να µειωθούν δραστικά τα εισοδήµατά του. Τον αισιόδοξο και εναργή τόνο λοιπόν του εγγράφου Churchill διαδέχεται ο 34 Στο ίδιο µήκος κύµατος, κυβέρνηση επεξηγεί ότι η εγκαθίδρυση εβραικού κράτους στην Παλαιστίνη δέν υπονοεί καµµιάς µορφής επίβολή της Εβραικής εθνικότητας στους Άραβες κατοίκους, ούτε κανενός είδους απειλή στην Αραβική εθνική συνείδηση. Η παρουσία της Εβραίων εποίκων, ο βαθµός οικονοµικής ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή, η κοινή θρησκευτική συνείδηση, η κοινή γλώσσα και τα κοινά ήθη και έθιµα δέν µπορούν παρά να συνηγορούν υπέρ τής αντίληψης ότι οι Εβραικές κοινότητες εµφανίζουν εθνικά χαρακτηριστικά και, ώς τέτοια, πρέπει να τύχουν του σεβασµού της ιεθνούς Κοινότητας. Κατά την Κυβέρνηση, λοιπόν, η ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης Εβραικού κράτους απόρρέει από µια δεδοµένη και προυπάρχουσα πολιτική κατάσταση, συνιστά, κατ αυτή, fact on the ground. 35 That letter (του McMahon προς τον Hussein) is quoted as conveying the promise to the Sherif of Mecca to recognize and support the independence of the Arabs within the territories proposed by him. But this promise was given subject to a reservation made in the same letter, which excluded from its scope, among other territories, the portions of Syria lying to the west of the District of Damascus. This reservation has always been regarded by His Majesty s Government as covering the vilayet of Beirut and the independent Sanjak of Jerusalem. The whole of Palestine west of the Jordan river was thus excluded from Sir. Henry McMahon s pledge. 36 Aπο το όνοµα του τότε Άγγλου Πρωθυπουργού MacDonald. 37 Ήδη, το Παλαιστινιακό εθνικό κίνηµα είχε φτάσει σε αξιοθαύµαστο βαθµό πολιτικής ωριµότητας. Από την έναρξη ισχύος της Βρεττανικής Εντολής και το διορισµό του Sir Herbert Samuel ώς Ύπατου Αντιπροσώπου του στέµµατος στην Παλασιτίνη, δηµιουργούνται κόµµατα διαφόρων προσανατολισµών, οργανώνονται επτά εθνικά συνέδρια, απόστέλλονται αντιπροσωπείες στις Αραβικές και ξένες πρωτεύουσες. Ο Παλαιστινιακός λαός εκφράζει σύσσωµος την αντίδρασή του στον Εβραικό εποικισµό µε τέσσερις µαζικές εξεγέρσεις (1921, 1929, 1933, 1936). 38 Με κοινή συµµετοχή στην Κυβέρνηση Εβραίων και Αράβων, ούτως ώστε να διαφυλαχθούν τα ζωτικής σηµασίας συµφέροντα της κάθε πλευράς. 39 Αναφέροντας παράλληλα ότι ενας αρρύθµιστος και άναρχος εποικισµός θα µπορούσε να προκαλέσει ενα µείζον πρόβληµα για τη σταθερότητα όλης της περιοχής. 14

15 συντηρητισµός και η επιφυλακτικότητα του κειµένου MacDonald, καθώς είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται τα τεράστια προβλήµατα που προκαλούσε το συνεχές κύµα εποικισµού στην αρµονική συµβίωση των δυο λαών. Για τους µεν συνιστούσε ωµή πολιτική υποβολής του Αραβικού στοιχείου στην Εβραϊκή ισχύ και για τους δε ζωτικής σηµασίας εγχείρηµα για το µέλλον κράτος και βασικό ιδεολογικό περιτύλιγµα του Σιωνιστικού ιµπεριαλισµού. Σχέδιο διχοτόµησης εδαφών µε οικονοµική ένωση, GA Res 181(II) 4.1.1) Η άνοδος των Ναζί στην εξουσία τη δεκαετία του 40 στη Γερµανία και ο παρεπόµενος Β Παγκόσµιος Πόλεµος ενέτειναν το κύµα εποικισµού 40 στην Παλαιστίνη. Μέσα σε αυτό το κλίµα αµοιβαίας καχυποψίας και αισθανόµενη ανήµπορη να επιβάλλει την τάξη, η Μ. Βρετανία εισάγει το ζήτηµα στο νεοσύστατο Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών 41. To Σχέδιο διχοτόµησης των Παλαιστινιακών εδαφών (Partition Plan) 42 προτάθηκε για πρώτη φορά από την Ειδική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη 43. Στις 29 Νοεµβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπερψήφισε το σχέδιο, περιβάλλοντας το µε τη µορφή ψηφίσµατος, του Res 181 (II). Οι θλιβερές αναµνήσεις του Ολοκαυτώµατος και η υποστήριξη της Αµερικανικής Ηγεσίας επιτάχυναν τις εξελίξεις αυτές 44. Με το Ψήφισµα 181, ο ΟΗΕ προβλέπει τη σύσταση Αραβικού και Εβραϊκού κράτους 45 στα Παλαιστινιακά 46 εδάφη, αµέσως µετά την αποχώρηση των Βρετανικών δυνάµεων, οι οποίες έπρεπε να αποσυρθούν όχι αργότερα από τον Αύγουστο του Η Ιερουσαλήµ και η Βηθλεέµ θα υπάγονταν σε ειδικό καθεστώς διοίκησης, γνωστό και ως corpus separatum, υπό την εποπτεία του 40 Και όχι µόνο. Ο εποικισµός οξύνθηκε και από τους εξής παράγοντες, όπως αναφέρονται στο 10 ο κεφάλαιο του Σχεδίου της Επίτροπής Peel (βλ. Παρακάτω) : ι)τους δραστικούς περιορισµούς που εισάγουν στην µεταναστευτική τους πολιτική οι Ηνωµένως Πολιτείες αυτή την περίοδο και ιι)τα τεράστια οικονοµικά και φορολογικά βάρη στα οποία υπόκειντο οι Εβραίοι της Πολωνίας. 41 Με τη δήλωση του Υπ.Εξ. Bevin την 18 η Φλεβάρη Ας επίσηµανθεί οτι πρό του Σχεδίου ιαχωρισµού είχαν ήδη παρουσιασθεί δυο άλλα σχέδια: το Σχέδιο της Επίτροπής Peel (1937), και το Σχέδιο Woodhead (1938). To Σχέδιο ιχοτόµησης του 1947 ήταν το πλέον ευνοικό για τους Εβραίους της Παλαιστίνης. 43 UNGA DOC A/286 στο e a309!opendocument Η Επίτροπή απότελούνταν από έντεκα κράτη. Την προτίµηση της πλειοψηφία συγκέντρωσε η πρόταση τριµερούς διαχωρισµού (Καναδάς, Τσεχοσλοβακία, Ουρουγουάη, Σουηδία, Περού, Ολλανδία, Γουατεµάλα), ενώ η µειοψηφία πρότεινε τη σύσταση οµοσπονδίας, που θα απότελούνταν από το Εβραικό και το Αραβικό κράτος (Γιουγκοσλαυία, Ινδία, Ιράν). Η Αυστραλία απείχε. Παρατηρούµε ότι στη σύνθεση της επίτροπής δεν συµµετείχαν οι Μεγάλες υνάµεις της εποχής. 44 Το σχέδιο έτυχε της θερµής υποστήριξης Truman. Βοήθησαν πρός τούτο, βεβαίως, και οι ισχυρές πιέσεις του Εβραικού λόµπυ. 45 Η πρόταση της µειοψηφίας για λύση οµόσπονδου κράτους δέν έτυχε υποστήριξης. 46 Ο όρος χρησιµοποιείται πάντοτε µε την ιστορική του έννοια. 15

16 Συµβουλίου Κηδεµονίας, το «Trusteeship Council» 47,48. Στο Ισραήλ θα παραχωρούνταν µεγάλο µέρος της Μεσογειακής ακτής (Haifa-Rehovot), πλην της πόλης Jaffa 49, η Ανατολική Γαλιλαία και η έρηµος Negev, µεταξύ των Αιγυπτιακών και Σαουδαραβικών συνόρων 50. Στο Παλαιστινιακό κράτος θα περιέρχονταν το σύνολο της υτικής Όχθης (Ιουδαία, Σαµάρια), η υτική Γαλιλαία και η Λωρίδα της Γάζας κατά µήκος της ακτής των Αιγυπτιακών συνόρων, συµπεριλαµβανοµένου τµήµατος της Ερήµου. Το Σχέδιο γίνεται αποδεκτό από τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση και τη Σιωνιστική Υπηρεσία, αλλά απορρίπτεται από τα Αραβικά κράτη 51. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αντιµετωπίσουµε µε µια περισσότερο κριτική µατιά τους λόγους οι οποίοι ώθησαν τα Αραβικά κράτη να απορρίψουν δίχως άλλο το Ψήφισµα 181. Κατ αρχήν, το σχέδιο αυτό συνιστά την πρώτη πρωτοβουλία του διεθνούς παράγοντα για να διευθετήσει το ζήτηµα στην ολότητά του. Πράγµατι, το Ψήφισµα 181 δεν οριοθετεί απλά τα σύνορα των δυο κρατών, αλλά συνιστά παράλληλα ένα λεπτοµερειακό και σαφές σχέδιο, που περιέχει αναλυτικές ρυθµίσεις σχετικά µε τη λήξη της Εντολής, την εσωτερική οργάνωση του Ισραηλινού και Παλαιστινιακού κράτους και το διοικητικό καθεστώς της Ιερουσαλήµ. Η αποδοχή του σχεδίου αυτού από την πλειοψηφία των κρατών της Γενικής Συνέλευσης το περιέβαλλε µε κύρος και αξιοπιστία, αφού επιδοκιµάσθηκε από τις µεγάλες δυνάµεις και από τη Σιωνιστική υπηρεσία. Η απόρριψη του σχεδίου όµως από τα Αραβικά κράτη, απόρριψη η οποία εξέφραζε το λαϊκό αίσθηµα στην Παλαιστίνη, τορπίλισε το διάλογο και προετοίµασε το δρόµο για µια σειρά ενόπλων συγκρούσεων µεταξύ των πλευρών, λόγω της ελλείψεως συµφωνίας κοινά αποδεκτής από τα µέρη. Η απόσυρση των Αγγλικών στρατευµάτων δηµιούργησε ένα κενό εξουσίας που θα επιχειρήσει και θα καταφέρει να καλύψει το Ισραήλ, πρώτα 47 Του οποίου οι δικαιοδοσίες καθορίζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 12 του Χάρτη, που τιτλοφορείται ιεθνές Σύστηµα Κηδεµονίας. 48 Αξίζει εδώ να δούµε από κοντά την οργανική διάρθρωση των διοκητικών αρχών καθώς και τις αρµοδιότητές τους. Έτσι, προβλέπονταν θέση Κυβερνήτη της πόλης της Ιερουσαλήµ, ο οποίος θα διορίζονταν από το Συµβούλιο Κηδεµονίας και θα ήταν υπόλογος σε αυτό. Ο Κυβερνήτης θα απόλάµβανε ευρείας εξουσίας διακυβέρνησης, µε γνώµονα αφ ενός την προστασία και διατήρηση του µοναδικού χαρακτήρα της Πόλης και αφ ετέρου την προώθηση της συνεργασίας των δυο κοινοτήτων, τη διατήρηση της ασφάλειας και την ελευθερία µετακίνησης από και πρός τα θρησκευτικού χαρακτήρα µνηµεία. Το νοµοθετικό σώµα θα απαρτίζονταν από ενήλικους κατοίκους της πόλης, ανεξαρτήτως εθνότητος (οι µόνιµοι κάτοικοι µπορούσαν είτε να καταστούν πολίτες ipso facto της πόλης, χωρίς άλλη διατύπωση, είτε να απόκτήσουν υπηκοότητα σε ενα από τα δυο κράτη), ενώ η διάρθρωση του δικαστικού σώµατος θα ορίζονταν από το προβλεπόµενο Σύνταγµα της πόλεως. Άς επίσηµανθεί τέλος ότι ο Κυβερνήτης δέν µπορούσε να είναι υπήκοος σε κανένα από τα δυο κράτη. 49 Αρχικά, η αρµόδια επίτροπή του ΟΗΕ (βλ. Υπ. 32) ενέταξε την πόλη Jaffa στο Εβραικό τµήµα της (ιστορικής) Παλαιστίνης, λόγω της εγγύτητάς της προς το Τελ Αβίβ. Πρό της παρουσίασης του σχεδίου όµως διαφοροποίησε τα αρχικά σχέδια της, και την ενέταξε τελικά στο Αραβικό κράτος, εν όψει του δηµογραφικού χαρακτήρα της πόλης που απότελούνταν, στην συντριπτική της πλειοψηφία, από Άραβες. 50 Στον Εβραικό τοµέα ήταν εγκατεστηµένο ήδη το µεγαλύτερο µέρος του Εβραικού πληθυσµού. ες σχετικά 51 Η τελική κατανοµή ψήφων είχε ως εξής: υπέρ του Σχεδίου 33, κατά του Σχεδίου 13, ενώ 10 απείχαν. 16

17 µε τον πόλεµο του 1948, οπότε και καταλαµβάνει το 75% της Ιστορικής Παλαιστίνης, και έπειτα µε τον Πόλεµο του 1967, γνωστού και ως πολέµου των έξι ηµερών, οπότε το σύνολο της Παλαιστίνης, συµπεριλαµβανοµένης της Ιερουσαλήµ, της Γάζας και της υτικής Όχθης θα υπεισέλθει στο Ισραήλ ) Θα έπρεπε ενδεχοµένως στο σηµείο αυτό να επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε τους λόγους για τους οποίους τα Αραβικά κράτη ήταν τόσο αδιάλλακτα στο σχέδιο διαχωρισµού, παρά την πρόβλεψη για ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, ανεξάρτητου και κυρίαρχου. Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τα επιχειρήµατα σε δυο σκέλη: i) το νοµικό και ii) το πολιτικό, όπως αρθρώθηκαν από τα Αραβικά κράτη. Όσον αφορά το πολιτικό σκέλος της διαφωνίας, αρθρώθηκαν τα εξής επιχειρήµατα : i. Το σχέδιο δεν ελάµβανε υπ όψιν τις κοινωνικές και δηµογραφικές πραγµατικότητες. Πράγµατι, το 181 έδιδε στο 30% του πληθυσµού το 55% των εδαφών, και µάλιστα των πλέον γόνιµων εδαφών, στερώντας την Παλαιστινιακή οικονοµία, παραδοσιακά αγροτική, από πολύτιµες εκτάσεις γης. Μάλιστα, οι Εβραίοι έποικοι δεν κατείχαν την περίοδο αυτή περισσότερο από 7% της γης 52. Αποδοχή του σχεδίου θα σήµαινε ότι περισσότεροι από Άραβες Παλαιστίνιοι θα περικλείονταν στα σύνορα του Ισραηλινού κράτους. ii. Πέραν των in concreto εκτιµήσεων, µπορούµε να αναγάγουµε την απροθυµία αυτή στο κλίµα αµοιβαίας καχυποψίας που επικρατούσε µεταξύ Σιωνιστών και Αράβων. Είδαµε ήδη (υπ.36) τις αντιδράσεις του Αραβικού κόσµου κατά της οργανωµένης και συστηµατικής πολιτικής εποικισµού της Παλαιστίνης από τη Σιωνιστική υπηρεσία κατά το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα. Το κλίµα δυσπιστίας εντάθηκε από την αδιάλλακτη στάση του ηγέτη των Σιωνιστών Ben Gurion, ο οποίος και έµελλε να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ. Έτσι, ο Ben Gurion, ηγετική φυσιογνωµία, ακολούθησε σκληρή διαπραγµατευτική πολιτική έναντι των Αράβων στο ζήτηµα της Βρετανικής Εντολής, γεγονός το οποίο δηµιούργησε δυσφορία στους Παλαιστινίους. Η πολιτική γραµµή του Gurion 53 δηµιούργησε ανασφάλεια στους Παλαιστινίους, που τον θεωρούσαν µη αξιόπιστο διαπραγµατευτικό εταίρο Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των τότε αρχών, οι Εβραίοι είχαν υπο την κατοχή τους τετραγωνικά χιλιόµετρα γής σε ενα σύνολο τετραγωνικών χιλιοµέτρων στην Παλαιστίνη. 53 Η πολιτική του Gurion βασίζονταν στο δόγµα ότι το κράτος του Ισραήλ θα αναπτύσσονταν σε δυο φάσεις: πρώτο στάδιο ήταν αυτό της δηµιουργίας του και θεσµοθέτησης οργάνων διοίκησης, δεύτερο στάδιο θα ήταν η επέκταση του κράτους, µε τη χρήση κάθε δυνατού µέσου, ακόµη και της βίας. 54 Όι φόβοι των Παλαιστινίων δέν ήσαν τελείως ανεδαφικοί. Το 1937, σε µια επίστολή προς το γιό του, ο Ben Gurion δήλωνε: A partial Jewish state is not the end, but only the beginning. The establishment of such a Jewish state will serve as means in our historical efforts to redeem the country in its entirety. I am certain that we will not be prevented from settling in other parts of the country, either by mutual agreement with our neighbors or by some other means. We will expel the Arabs and take their places with the force at our disposal. 17

18 iii. Μπορούµε να πούµε τέλος ότι οι Άραβες δεν ήσαν ακόµη έτοιµοι να δεχθούν τη νεοσύστατη Εβραϊκή κρατική οντότητα σαν κάτι το υπαρκτό, κάτι που θα µπορούσαν έστω και µακροπρόθεσµα να αναγνωρίσουν, ανεξαρτήτως των εδαφικών διαφωνιών. Αυτό καταφαίνεται από τους δυο µεγάλους πολέµους που ακολούθησαν (1948, 1967), το Χάρτη του PLO που εκδόθηκε στη Σύνοδο του Καΐρου και το Ψήφισµα του Χαρτούµ του Αραβικού Συνδέσµου που περιείχε την περίφηµη φόρµουλα των τριών όχι. Μόλις το 1992, µε πρωτοβουλία της Ιορδανίας, στη Σύνοδο της Βηρυτού για πρώτη φορά γίνεται λόγος για κοινή συµβίωση Αράβων και Ισραηλινών, από τον Αραβικό Σύνδεσµο. Όσον αφορά το νοµικό σκέλος, παρατηρήθηκαν τα εξής: i. Το Σχέδιο διαχωρισµού ήταν ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αν και το όργανο αυτό απολαµβάνει κύρους καθώς στις αποφάσεις του αντικατοπτρίζεται η βούληση του συνόλου των κρατών της διεθνούς κοινότητας, τα Ψηφίσµατά του δεν έχουν νοµικά δεσµευτική ισχύ. Θεωρούνται περισσότερο προτροπές πολιτικού περιεχοµένου, χωρίς να επιβάλλουν στα κράτη µια υποχρέωση νοµική, άρα εξαναγκαστική µε τα αρµόδια µέτρα, όπως συµβαίνει µε το Συµβούλιο Ασφαλείας. Έτσι, οι ρυθµίσεις που εµπεριέχοντο στο 181 δεν δηµιουργούσαν κράτη, απλά εµπεριείχαν προτροπή προς τα µέρη για δηµιουργία ενός Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού κράτους. ii. iii. Η νοµική διάσταση όµως δεν εξαντλείται στο µη νοµικά εξαναγκαστό του Ψηφίσµατος. Υπάρχει και µια ακόµη βαθύτερη διάσταση του θέµατος, που αντανακλά σαφώς και στο πολιτικό επίπεδο: η ΓΣ δεν έχει δικαιοδοσία να εκδίδει ψηφίσµατα που πλήττουν βάναυσα το δικαίωµα του Παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση (self-determination) 55. Η παράδοση του 55% της Παλαιστίνης σε µια µειονότητα, όπως ήτο τότε ο Εβραϊκός πληθυσµός 56, µια εδαφική έκταση στην οποία ζούσαν χιλιάδες Παλαιστίνιοι, συνιστούσε πράξη αντίθετη στο δικαίωµα του Παλαιστινιακού λαού για αυτοδιάθεση και αντίκειτο στο άρθρο 1 του Χάρτη του ΟΗΕ 57. Πέραν αυτών, η ΓΣ δεν είχε αρµοδιότητα να υπαγορεύσει σε ένα λαό πώς θα επιλέξει να αυτοκυβερνηθεί και να δοµήσει την κρατική του υπόσταση. Η συγκρότηση κράτους στην Παλαιστίνη ήταν ζήτηµα επιλογής των λαών, αφού ο ΟΗΕ δεν είχε εθνική κυριαρχία στην περιοχή, ούτε ασκούσε κανενός είδους δικαίωµα, όπως συνέβαινε µε τη Βρετανική Εντολή. Το Ψήφισµα, λοιπόν, δεν είχε καµία νοµική βάση και 55 Παρατηρήσεις επί της νοµικής φύσης του δικαιώµατος βλ Αναλογούσαν περίπου στο 30% του πληθυσµού της περιοχής. 57 Ο οποίος Χάρτης ανάγει σε περίωπτη θέση το δικαίωµα αυτό, όπως θα καταδειχθεί και στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. 18

19 ήταν αντίθετο µε θεµελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αυτού του ίδιου του Χάρτη. Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των επόµενων ιστορικών φάσεων και προκειµένου να κατανοήσουµε τις αιτίες που οδήγησαν στον πρώτο µεγάλο πόλεµο, ας επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην κατάσταση ασφαλείας, όπως είχε στην προ του 1948 περίοδο. Η Βρετανία, εντολοδόχος δύναµη από την ΚτΕ, ασκούσε διοικητικό έλεγχο στα Παλαιστινιακά εδάφη, ακολουθώντας µια ιδιαίτερα ελαστική στάση στο ζήτηµα του εποικισµού. Το Σιωνιστικό κίνηµα εν τω µεταξύ παρείχε υλική υποστήριξη στους εποίκους που εισέρρεαν στην Παλαιστίνη καθ όλο το πρώτο µισό του 20 ου αιώνα, ιδιαίτερα την περίοδο από το 1930 και µετά. Η ένταση της εισροής των εποίκων και το αξιόλογο επίπεδο αστικής και κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης οξύνει τις αντιθέσεις µεταξύ Αραβικού και Ισραηλινού στοιχείου της Παλαιστίνης, αντιθέσεις οι οποίες δεν οφείλονται απλά και µόνο στις ανισότητες και στο επίπεδο διαβίωσης των δυο πληθυσµών 58, αλλά και στη θρησκευτική τους κουλτούρα. H συγκρότηση εθνικού στρατού από τους Σιωνιστές, η Haganah, διεξήγαγε επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων για εκφοβισµό, ενώ συµµετείχε ενεργά στη µεταφορά Εβραϊκού πληθυσµού από την Ευρώπη στην Παλαιστίνη, µε κάθε µέσο. Οι κινήσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, δηµιούργησαν καχυποψία. Εν όψει της υποφαινόµενης ένοπλης αντιπαράθεσης και των οξυνόµενων διαφορών, η Βρετανία, στις 2 Απρίλη 1947, ενηµέρωνε τον ΟΗΕ ότι θα αποσύρονταν από τα Παλαιστινιακά εδάφη τη 15 η Μάη 1948, αδύναµη να ελέγξει την κατάσταση. Με την υιοθέτηση του Ψηφίσµατος 181, ο ΟΗΕ επιχειρεί να αντιµετωπίσει τη διαφορά, χωρίς όµως αποτέλεσµα, για τους λόγους που µόλις ανεφέρθησαν. Ο ΟΗΕ δεν προέβλεψε µηχανισµούς για την εφαρµογή των προτάσεών του, έτσι το ζήτηµα ουσιαστικά παρέµενε αρρύθµιστο, µε τα µέρη να αδυνατούν πλήρως να συνεννοηθούν. Με τη σταδιακή απόσυρση των Βρετανικών στρατευµάτων δηµιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας, το οποίο ο ΟΗΕ δεν προέβλεψε πώς να καλύψει, καθώς η Βρετανία απεσύρθη πολλούς µήνες νωρίτερα από τότε που είχε συµφωνηθεί. Καθώς λοιπόν ελαττώνονταν η Βρετανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, το Σιωνιστικό κίνηµα ενίσχυε τη Haganah, που διεξήγαγε επιχειρήσεις στα εδάφη κατά µήκος της Μεσογείου, περιλαµβανοµένων των µεγάλων Εβραϊκών πόλεων (Tel Aviv, Jaffa κ.τ.λ). Με την ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατευµάτων, τη 14 η Μάη 1948, αντιπρόσωποι των Σιωνιστών και της Εβραϊκής κοινότητας (Λαϊκό Συµβούλιο) ανακηρύσσουν τη δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισαν το Ισραήλ, αποδίδοντας ευθύνη για τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν αργότερα στα Αραβικά κράτη. 58 Αυτές οι ανισότητες σκιαγραφούνται παραστατικά στο Σχέδιο της Επίτροπής Peel (1937), η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα οτι οι δυο φυλές δέν µπορούν να συµβιώσουν, οτι οι εθνικές τους επίδιώξεις βαίνουν προς αντίθετες κατευθύνσεις και για αυτό η µόνη ρεαλιστική λύση στο πρόβληµα είναι ο διαχωρισµός των εδαφών σε δυο κράτη, κυρίαρχα και ανεξάρτητα. Όπως τόνιζε χαρακτηριστικά στο 5 ο Κεφάλαιο There can be no question of fusion or assimilation between Jewish and Arab cultures. The (Jewish) National Home cannot be half-national. 19

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη.

Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη. Η Γεωπολιτική Ανάλυση του Τριγώνου Αίγυπτος-Συρία-Λίβανος και οι Γεωστρατηγικές του Επιπτώσεις στην Ισραηλο- Παλαιστινιακή ιένεξη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανχη (ΠΖ) Γεώργιου ημητρίου, Σπουδαστή 64 ης ΕΣ ΣΕΘΑ Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης

Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης Κείµενο Εργασίας No 12/2010 Στρατηγικό Αλφαβητάρι Αραβο-Ισραηλινής ιένεξης ρ. Θάνος Ντόκος Γενικός ιευθυντής Ελληνικού Ιδρύµατος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ιδάσκων (Π.407, Τµήµα Τουρκικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION)

- 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION) - 1 - ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ(;) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ (FORCIBLE HUMANITARIAN INTERVENTION) Υπό Βασιλείου Γ. Μακρή Στρατιωτικού ικαστή Β 1 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. Εισαγωγή ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Επιβλέπων καθηγητής: Κος Μπλαβούκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

2 Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Τ Ε Τ Ρ Α Ι Α Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν T Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006

ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ. Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006 ΤΟ Α ΙΕΞΟ Ο ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ Ευρώπη / Μελέτη N 171 8 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... i I. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΙ ΩΝ... 1 II. ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004... 4 Α. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τοµέας ηµοσίου ικαίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ TOY 1993 ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι. Ιστορικά στοιχεία Τον εκέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΗΜ. ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η σηµασία της Ισλαµικής θρησκείας στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

H Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η σηµασία της Ισλαµικής θρησκείας στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ H Ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η σηµασία της Ισλαµικής θρησκείας στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Τζιαµπίρης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia

Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο Πανεπιστήµιο του Suderland Υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο του East Anglia Η ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: ΟΨΕΙΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αναστάσιος Καρακατσάνης Πολιτικός Επιστήµων LLM στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Πολιτικές στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα

Ανάπτυξη και Πολιτικές στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Ανάπτυξη και Πολιτικές στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα Η εργασία υποβάλλεται για τη µερική κάλυψη των απαιτήσεων µε στόχο την απόκτηση του διπλώµατος Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική από ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚ Αστικός Κώδικας Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος.Ε.Π. ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Εδ. Εδάφιο Ε ΤΟ Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς ΕΣ Ένωση Σοβιετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Μαρία Τζωρτζοπούλου-Αγγελική Κοτζαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα

Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα SHUR Working Paper Series Η Κοινωνία των Πολιτών στο Κυπριακό Πρόβληµα Όλγα ηµητρίου και ve Ayla Gürel PRIO-Cyprus SHUR wp 09/09bis Nov 2009 SHUR: Human Rights in Conflicts: The Role of Civil Society is

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Επιβλέπων: ΤΣΑΡ ΑΝΙ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σπουδάστρια: ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ιαχρονική Εξέλιξη της Στάσης του ΑΚΕΛ απέναντι στο Κυπριακό.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ιαχρονική Εξέλιξη της Στάσης του ΑΚΕΛ απέναντι στο Κυπριακό. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιαχρονική Εξέλιξη της Στάσης του ΑΚΕΛ απέναντι στο Κυπριακό. ΟΝΟΜΑ: Αθανασία Παπαγγελοπούλου ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα