ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΥΣ Κωδικός είδους : Περιγραφή είδους : Αυτοκίνητα Επιβατηγά τύπου Βαν εννέα (9) θέσεων Ποσότητα :1+5+1 Αξία : ,00 Είδος διαγωνισµού : Ανοικτός ιαγωνισµός Κριτήριο κατακύρωσης: Συµφερότερη προσφορά. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Έχει διενεργηθεί στο παρελθόν προµήθεια του παραπάνω είδους από τον φορέα; Εάν ναι, υπήρξαν ενστάσεις κατά των τεχνικών προδιαγραφών; 4. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ηµεροµηνία αποστολής : Υπογραφή : 0

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Μουρούζη 4, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Ε Ανήκει στη /ξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Αυτοκινήτων Επιβατηγών τύπου Βαν εννέα (9) θέσεων 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυροσβεστικού Σώµατος που αφορούν οχήµατα µικτής χρήσης (µεταφοράς προσωπικού και εξοπλισµού), µε κύριο έργο τη µεταφορά προσωπικού στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης και σε άλλα συµβάντα αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος. 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα προσφερόµενα οχήµατα να είναι απολύτως καινούρια και αµεταχείριστα, κατασκευής του ίδιου ή µεταγενέστερου έτους από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ Η ένδειξη «περίπου», αναφέρεται σε αποδεκτή ανοχή ±5% της κατά περίπτωση αιτούµενης τιµής. 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4.1. Ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg Το ολικό µήκος του αυτοκινήτου να είναι τουλάχιστον mm Η απόσταση των αξόνων των τροχών (µεταξόνιο) να είναι τουλάχιστον mm Να δηλώνεται η εδαφική ανοχή του οχήµατος Στην τεχνική προσφορά να επισυνάπτεται πλήρες σχέδιο, καθώς και προσπέκτους του προσφερθέντος αυτοκινήτου Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάµου εκτός του χώρου οδηγού συνοδηγού: µήκος 2,40 m, πλάτος 1,60 m, ύψος 1,30 m. 5. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 5.1. Να είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), τετράχρονος και υδρόψυκτος Τα επίπεδα εκποµπής καυσαερίων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ε.Ε. δηλ. προδιαγραφής ΕURO-5 ή νεώτερης Ισχύς κινητήρα µεγαλύτερη ή ίση από 88 KW (~ 120 ΗΡ) Να δηλώνεται, στην τεχνική προσφορά, η µέγιστη ροπή στρέψης. 6. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Να δηλώνονται από τον κατασκευαστή του πλαισίου οι τιµές: 1

3 Τελικής ταχύτητας Επιτάχυνσης από 0-80 km/h υνατότητας αναρρίχησης σε κλίση του οχήµατος µε πλήρες φορτίο (σε κατάσταση ετοιµότητας). 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 7.1. Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους ή εµπρόσθιους τροχούς (όχηµα 4Χ2) Να φέρει πλήρως συγχρονισµένο κιβώτιο µε πέντε (5) τουλάχιστον ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µία (1) όπισθεν Ο συµπλέκτης να είναι ξηράς τριβής µε ένα δίσκο µεγάλης διαµέτρου. Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται η διάµετρος του δίσκου. Να είναι κατά προτίµηση υδραυλικός. 8. ΑΝΑΡΤΗΣΗ 8.1. Να φέρει σύστηµα αναρτήσεως σύγχρονης µορφής, µεγάλης αντοχής, µε αποσβεστήρες κραδασµών σε όλους τους τροχούς Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται η µορφή του συστήµατος ανάρτησης. 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ ΗΣΗΣ 9.1. Οι εµπρός τροχοί να φέρουν απαραίτητα δισκόφρενα. Οι οπίσθιοι τροχοί να φέρουν δισκόφρενα ή ταµπουρόφρενα Το σύστηµα πέδησης να είναι διπλού κυκλώµατος, υδραυλικό και υποβοηθούµενο από σερβοµηχανισµό. Σε περίπτωση βλάβης του ενός κυκλώµατος το δεύτερο θα επενεργεί σε δύο (2) τροχούς απαραιτήτως Να φέρει πέδη στάθµευσης (χειρόφρενο) που να επενεργεί στους πίσω τροχούς Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται το σύστηµα πέδησης Να υπάρχει απαραίτητα σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (Α.Β.S) καθώς και σύστηµα αντιολίσθησης των τροχών. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Το σύστηµα διεύθυνσης (τιµόνι) να είναι αριστερά. Ο µηχανισµός διεύθυνσης υποχρεωτικά να είναι υδραυλικός. 11. ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου τουλάχιστον 60 L. 12. ΤΡΟΧΟΙ Το όχηµα να έχει δύο (2) τροχούς διευθυντήριους εµπρός και δύο (2) µονούς τροχούς πίσω Να φέρει ελαστικά αναλόγων διαστάσεων και αντοχής των δυνατοτήτων του οχήµατος. Η µορφή του αµαξώµατος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων Να φέρει ένα (1) πλήρη εφεδρικό τροχό, όµοιου τύπου των τεσσάρων (4) κανονικών Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου δωδεκαµήνου προ της παράδοσης των οχηµάτων, καινούργια, όχι από αναγόµωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάµους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ERTRO Στους θόλους των τροχών και σε εµφανές σηµείο να αναγράφεται η πίεση λειτουργίας των ελαστικών. 13. ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Το όχηµα να φέρει στην εµπρόσθια πλευρά κατάλληλη διάταξη για την ρυµούλκησή του από άλλα οχήµατα. 2

4 14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η τάση του ηλεκτρικού συστήµατος να είναι 12VDC και η αντιπαρασιτική προστασία να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προσφερόµενου οχήµατος Ο φωτισµός του οχήµατος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ε.Ε Στο θάλαµο οδήγησης και επιβατών να υπάρχουν τοποθετηµένα φωτιστικά τα οποία να ανάβουν και σε περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει µία από τις πόρτες του οχήµατος Η χωρητικότητα φορτίου του συσσωρευτή να είναι τουλάχιστον 80 Αh και να διαθέτει αντιπαρασιτική διάταξη µε γειωµένο τον αρνητικό πόλο. Οι βάσεις στήριξης να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας της Ε.Ε Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε γενικό διακόπτη αποµόνωσης του ηλεκτρικού κυκλώµατος (µε εξαίρεση πιθανών καταναλώσεων που απαιτούν µόνιµη σύνδεση), καθώς και µε διάταξη για την φόρτιση του συσσωρευτή από εξωτερική πηγή Το ηλεκτρικό σύστηµα να διαθέτει εγκατάσταση-σύνδεση ασυρµάτου και κεραίας ασυρµάτου Στον εξωτερικό φωτισµό του οχήµατος να περιλαµβάνονται δύο (2) προβολείς οµίχλης µε λυχνίες αλογόνου εγκατεστηµένοι στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος Να υπάρχει φωτεινό και ηχητικό σύστηµα οπισθοπορείας Να υπάρχει πλήρες ηχοσύστηµα radio-cd Περιγραφή ποµποδέκτη (Π/ ) Να είναι καινούριος, επαγγελµατικού τύπου αµεταχείριστος πρόσφατης κατασκευής και τεχνολογίας Να είναι µε ενσωµατωµένη κεφαλή µικρών διαστάσεων κατάλληλος για την τοποθέτησή του σε χώρο διαστάσεων ραδιοκασετόφωνου. Τεχνικά χαρακτηριστικά ποµποδέκτη Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας, να είναι κατά προτίµηση από MHz και οπωσδήποτε από MHz Ισχύς εξόδου ποµπού 25 Watt/50 Ω ρυθµιζόµενη (παραµένουσα σταθερή σε όλες τις συχνότητες λειτουργίας) Αριθµός προγραµµατιζόµενων διαύλων τουλάχιστον Τρόπος προγραµµατισµού συχνοτήτων εξωτερικά µε Η/Υ ιαυλοποίηση (channel spacing) ποµπού και δέκτη 25 ΚΗz Σταθερότητα συχνότητας +/- 5 ppm Τύπος διαµόρφωσης 16 F3 (+/- 5 ΚΗz ) Ευαισθησία δέκτη 0,35 µv για 12 db SINAD για όλη τη ζώνη συχνοτήτων Φίµωση εξόδου δέκτη ρυθµιζόµενη εσωτερικά, ή αυτόµατα, ή µέσω προγράµµατος σε κατώφλι 0,3 µv, ή και µικρότερη Ισχύς ακουστικής εξόδου τουλάχιστον 4 Watt Απόκριση ακουστικής συχνότητας σύµφωνα µε CEPT Ενδοδιαµόρφωση 60 db. Εξωτερικές συνδέσεις: Ο Π/ να διαθέτει εξωτερικά βύσµα σύνδεσης µε τις εξής λειτουργίες: Ανεξάρτητη έξοδος ήχου δέκτη Έξοδος για την ένδειξη λήψης σήµατος Έξοδος για την λήψη υπότονου (CTCSS) Είσοδος ακουστικού σήµατος ποµπού Είσοδος ΡΤΤ Τάση τροφοδοσίας ονοµαστική 12VDC µε µεταβολή από 11 έως 15 VOLT Να παρέχεται προστασία του Π/ από τυχαία αναστροφή της πολικότητας του συσσωρευτή Η κατανάλωση στα 12V να µην ξεπερνά στην αναµονή τα 0,5Α, στη λήψη τα 15Α και στην εκποµπή τα 10Α. 3

5 Όρια συνθηκών περιβάλλοντος µέσα στα οποία πρέπει να λειτουργεί κανονικά ο Π/ : Θερµοκρασία από -20 έως +55 ο C Σχετική υγρασία από 15 έως 95% Στην πρόσοψη του Π/ να υπάρχει το βύσµα µικροφώνου, το µεγάφωνο, η ένδειξη του διαύλου καθώς και τα ανάλογα πλήκτρα και ενδεικτικά για την λειτουργία του Π/. Πρόσθετες δυνατότητες προγραµµατισµού: Προγραµµατισµός υπότονου (CTCSS) encode - decode ανά κανάλι Προγραµµατισµός χρόνου διακοπής εκποµπής (Τ.Ο.Τ.) Προγραµµατισµός σάρωσης (SCAN) δύο οµάδων καναλιών. Παρελκόµενα Ποµποδέκτη Μικρόφωνο χειρός µε Ρ.Τ.Τ Η κεραία να είναι τύπου µαστιγίου λχ4 από ανοξείδωτο χάλυβα ισχυρής µηχανικής αντοχής, µε ελατηριωτή βάση µε το σύστηµα στήριξης αυτής Λογισµικό και εξαρτήµατα απαιτούµενα για την διασύνδεση και τον προγραµµατισµό από ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνικά εγχειρίδια, πρωτότυπο SERVICE MANUAL µε όλα τα κυκλωµατικά διαγράµµατα του Π/. Ειδικοί όροι Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ποµποδεκτών να είναι σύµφωνα και εντός των ορίων των προδιαγραφών CEPT ή ETSI. Επί της συσκευής να αναγράφεται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το όνοµα του κατασκευαστή, ο τύπος της συσκευής, ο αριθµός παρτίδας και / ή ο αριθµός σειράς παραγωγής, η σήµανση CE σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που προβλέπει τη σήµανση αυτή, το κωδικό σήµα αναγνώρισης της κλάσης 2 (alert sign) και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ) Για τον προσφερόµενο ποµποδέκτη να κατατεθεί µε την τεχνική προσφορά αντίγραφο της ήλωσης Συµµόρφωσης του κατασκευαστικού οίκου Declaration of Conformity - DoC σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ, Ν 2867 / 2000 και την υπ αρίθµ Κ.Υ.Α. Οικονοµικών και Μεταφορών Επικοινωνιών από 3 / 1 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 47 / Β / ). Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1999 / 5 / ΕΚ απαιτείται και γνωστοποίηση (Notification), αυτή να αναφέρεται επακριβώς στον προσφερόµενο τύπο ποµποδέκτη σύµφωνα µε το Π..44/2002 (Φ.Ε.Κ.44/Α / ) Τα ελάχιστα όρια των τεχνικών χαρακτηριστικών του προς προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν ορίζονται επακριβώς από την παρούσα προδιαγραφή, είναι αυτά που ορίζονται µε το υπ αρίθµ πρότυπο E.T.S. ή αντίστοιχο Οι ακριβείς συχνότητες λειτουργίας και το ακριβές σηµείο τοποθέτησής του, θα καθοριστούν µετά την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Ο Π/ θα παραδοθεί προγραµµατισµένος, έτοιµος για λειτουργία. 15. ΟΠΤΙΚΗ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ηχητική σήµανση Το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρονική σειρήνα που να αποτελείται από ενισχυτή - µικρόφωνο - ηχείο και να παράγει τρεις διαφορετικούς ήχους (WAIL-YELP- HI/LO), ήχο ηλεκτρονικής κόρνας (air horn) και να διαθέτει σύστηµα δηµόσιας αναγγελίας (public address). Να υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ήχων από την κόρνα του οχήµατος. 4

6 15.2. Η ισχύς εξόδου της σειρήνας να είναι 100W RMS, και η ισχύς του µεγαφώνου ανάλογη Η σειρήνα να παράγει ήχο έντασης 120db τουλάχιστον σε απόσταση 3m. Η συχνότητα εκποµπής να κυµαίνεται από 500 έως 1800Hz περίπου Το ηχείο της σειρήνας να είναι τετραγωνικής διατοµής, κατάλληλου τύπου χαµηλού βάθους, για τοποθέτηση στην εµπρόσθια όψη του οχήµατος σε κατάλληλη θέση κάτω από τον ανεµοθώρακα και πάνω από τον προφυλακτήρα. Οπτική σήµανση Στην οροφή του οχήµατος να υπάρχει ένας (1) φανός αναγνώρισης µε φωτιστικό σώµα στροβοσκοπικού τύπου ισχύος 15W και άνω, που να εκτελεί µοτίβα αναλαµπών (flash pattern). Η λειτουργία του να γίνεται µέσω κατάλληλου διακόπτη, από τον πίνακα οργάνων του οχήµατος. Η βάση του φανού αναγνώρισης να είναι κατασκευασµένη από πλαστική ύλη POLYCARBONATE ή ανοξείδωτο χάλυβα. Το ερυθρό κάλυµµα (θόλος) να είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό ακρυλικό Περιµετρικά στροβοσκοπικά φωτιστικά σώµατα ως εξής: ύο (2) φώτα στην εµπρόσθια πλευρά του οχήµατος, σε κατάλληλο ύψος, ώστε η φωτεινή δέσµη τους να είναι ορατή από τον καθρέπτη οπισθοπορείας επιβατικού αυτοκινήτου Τα φωτιστικά σώµατα να τροφοδοτούνται από µία ή περισσότερες ανεξάρτητες τροφοδοτικές µονάδες (power supply). Η ισχύς εξόδου των τροφοδοτικών µονάδων να είναι τουλάχιστον 15W ανά στροβοσκοπική λυχνία Κάθε τροφοδοτική µονάδα θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τουλάχιστον οκτώ (8) µοτίβα αναλαµπών (flash pattern), µε κατάλληλο χειρισµό εντός του θαλάµου οδήγησης. Να αναφέρεται η ονοµασία καθώς και η περιγραφή του κάθε µοτίβου. Να επισυναφθεί µαζί µε την προσφορά διάγραµµα αναλαµπών του κάθε προσφερόµενου µοτίβου κατά την διάρκεια µιας περιόδου επανάληψης Κάθε φωτιστικό σώµα θα φέρει κάλυµµα από πλαστικό υλικό µεγάλης αντοχής Polycarbonate, χρώµατος ερυθρού που να µην ξεθωριάζει από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο προµηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως την ανθεκτικότητα για πέντε (5) έτη τουλάχιστον. Το κάλυµµα να αφαιρείται µε εύκολο τρόπο για την αλλαγή του λαµπτήρα. Το εξωτερικό περίβληµα (περιµετρική φλάντζα) των φωτιστικών σωµάτων να είναι κατά προτίµηση χρωµέ (chrome plated) Τα φωτιστικά σώµατα να έχουν σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, µε επιφάνεια φωτισµού (χωρίς τη φλάντζα), ίση ή µεγαλύτερη από 100cm Εναλλακτικά, τα φωτιστικά σώµατα δύναται να είναι τύπου LED απαραίτητα Generation III ή αντίστοιχης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, που να παράγουν δέσµες φωτός ερυθρού χρώµατος, µε κατάλληλη τεχνολογία για αποτελεσµατική συγκέντρωση και διάχυση της οπτικής δέσµης Τα φωτιστικά σώµατα υποχρεωτικά να αποτελούνται από λυχνίες τύπου LED περιβαλλόµενες από περιφερειακά κάτοπτρα, τα οποία διαχέουν την οπτική δέσµη σε µεγάλες γωνίες. Ο λόγος του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού LED ανά 10 cm 2 φωτιστικής επιφάνειας να είναι µέχρι 1, Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις των παραπάνω παραγράφων µε εξαίρεση τα αναγραφόµενα για τις τροφοδοτικές µονάδες, οι οποίες µπορεί είτε να µην υπάρχουν είτε να αντικαθίστανται µε άλλες κατάλληλες µονάδες για τροφοδοσία LED (LED flasher, LED ballast, κ.λ.π.) καθώς και τα πλαστικά καλύµµατα, τα οποία δύναται να είναι χωρίς χρώµα Να υπάρχει πλήρης τεχνική περιγραφή της προσφερόµενης τεχνολογίας LED (τεχνολογία διάχυσης, αριθµός LED, κατανάλωση ρεύµατος, ισχύος κλπ.) Η τεχνολογία LED θα αξιολογηθεί ως πλεονεκτικότερη στην βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης. Πιστοποίηση Λοιποί όροι 5

7 Όλες οι συσκευές της ηχητικής και οπτικής σήµανσης να διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης τύπου (EEC type-approval certificate) σύµφωνα µε την οδηγία 95/54/ΕΕ περί ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για οχήµατα (EMC Directive 95/54/EC). Να κατατεθεί µε την προσφορά το εν λόγω πιστοποιητικό του κατασκευαστή των συστηµάτων της σήµανσης. 16. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήµατος. Να έχει δε οπωσδήποτε τα παρακάτω: Ενδείκτη ταχύτητας (Κm/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (Κm) Στροφόµετρο κινητήρα είκτη ποσότητας καυσίµου και όργανο θερµοκρασίας Αµπερόµετρο (κατά προτίµηση) ή ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή Όργανο πίεσης λαδιού ή ενδεικτική λυχνία χαµηλής πίεσης λαδιού Χειριστήρια συστήµατος εξαερισµού και κλιµατισµού Όλα τα καθίσµατα να είναι εξοπλισµένα µε ζώνες ασφαλείας, η κατασκευή και αγκίστρωση των οποίων να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες Ε.Ε Να είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες, σύστηµα εκτόξευσης νερού στον ανεµοθώρακα Να φέρει δύο αλεξήλια, δύο εξωτερικούς ρυθµιζόµενους καθρέπτες, καθώς και έναν εσωτερικό Να διαθέτει συµπληρωµατικό σύστηµα συγκράτησης (SRS) αποτελούµενο τουλάχιστον από αερόσακο οδηγού και αερόσακο συνοδηγού Να φέρει σύστηµα πλοήγησης GPS µε Οθόνη αφής LCD-TFT 5 τουλάχιστον, µε κατάλληλη βάση τοποθέτησης και τροφοδοσία από το ηλεκτρικό σύστηµα του οχήµατος, επαναφορτιζόµενη µπαταρία, εγκατεστηµένο πρόγραµµα πλοήγησης, ενσωµατωµένο χάρτη µε πλήρη κάλυψη όλης της Ελλάδας και δωρεάν αναβαθµίσεις αυτού, ελληνικό µενού µε ελληνικούς χαρακτήρες, πρόσθετη εξωτερική κεραία, φορτιστή ρεύµατος, καλώδιο σύνδεσης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή και εγχειρίδιο λειτουργίας. 17. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Να φέρει δύο (2) πόρτες στο χώρο οδήγησης ήτοι, µία (1) οδηγού και µία (1) συνοδηγού µε παράθυρα ανάλογων διαστάσεων για να εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατή ορατότητα προς όλες τις πλευρές του αµαξώµατος. Τα παράθυρα οδηγού και συνοδηγού να ανοίγουν µε τον κλασσικό τρόπο δηλαδή να κατεβαίνουν εντός του πλαισίου των θυρών Να φέρει µία (1) συρόµενη πόρτα στο κέντρο της δεξιάς πλευράς του αµαξώµατος Στο πίσω µέρος να φέρει κατά προτίµηση δίφυλλη πόρτα ή µία (1) πόρτα η οποία θα ανοίγει προς τα πάνω και θα στηρίζεται µε αµορτισέρ Περιµετρικά του αµαξώµατος και σε ανάλογο ύψος να φέρει παράθυρα µε κρύσταλλο ασφαλείας αναλόγων διαστάσεων για να εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατό ορατότητα προς όλες τις πλευρές του αµαξώµατος. Τα παράθυρα των πλευρικών συροµένων θυρών να είναι συρόµενα και να ανοίγουν µε εύχρηστο τρόπο Το δάπεδο του χώρου επιβατών, από το άνοιγµα της πόρτας έως το κάθετο επίπεδο που ορίζεται από την πλάτη των καθισµάτων οδηγού και συνοδηγού, να είναι οριζόντιο και στο αυτό επίπεδο, πλην των θόλων των τροχών Το όχηµα να έχει την δυνατότητα µεταφοράς ατόµων και γι αυτό το σκοπό να έχει: 6

8 Κάθισµα οδηγού ανεξάρτητο και πλήρες ρυθµιζόµενο Κάθισµα συνοδηγού διπλό για δύο άτοµα, Πίσω από τις θέσεις οδηγού και συνοδηγού να υπάρχουν τρεις (3) θέσεις ατόµων ευρύχωρες. Οι επιβάτες αυτών των θέσεων να εισέρχονται άνετα από τη συρόµενη πόρτα της παραγράφου 17.2 και να κάθονται άνετα στις θέσεις εντός του αµαξώµατος. Οι θέσεις µπορεί να είναι είτε ανεξάρτητες, είτε σε µορφή ενιαίου καθίσµατος τριών (3) ατόµων ή συνδυασµό αυτών Στο πίσω µέρος του αµαξώµατος να υπάρχει κάθισµα µε τρεις (3) θέσεις επιβατών, το οποίο θα είναι αναδιπλούµενο. Η πρόσβαση των επιβατών στις θέσεις αυτές θα γίνεται µε ανάκληση των θέσεων της µεσαίας σειράς καθισµάτων Όλα τα καθίσµατα, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του οδηγού και συνοδηγού, να είναι ιδίου και εργοστασιακού τύπου, επενδυµένα µε ταπετσαρία αρίστης ποιότητας, ίδιας σκούρας απόχρωσης Το υλικό κατασκευής του αµαξώµατος να είναι εξολοκλήρου από µέταλλο. Το πάχος του µεταλλικού ελάσµατος να είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Ο ανεµοθώρακας (παρ-µπρίζ) να είναι πανοραµικού τύπου, µε δύο (2) υαλοκαθαριστήρες και συσκευή εκτοξεύσεως ύδατος για το πλύσιµο αυτού Το εσωτερικό δάπεδο του οχήµατος να καλύπτεται από κατάλληλο υλικό (τάπητα) µεγάλης αντοχής. Η οροφή και τα πλαϊνά του εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου όπου αυτό απαιτείται να είναι κατάλληλα επενδυµένα Το όχηµα να φέρει δύο (2) εξωτερικούς και έναν (1) εσωτερικό καθρέπτη οπισθοπορείας Το όχηµα να φέρει τοποθετηµένο από τον κατασκευαστή του πλαισίου σύστηµα κλιµατισµού, που να καλύπτει όλο το όχηµα, επαρκούς ισχύος Το σύστηµα κλιµατισµού να περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά Το σύστηµα θέρµανσης να είναι τύπου ελευθέρου αέρα και να λειτουργεί από το ζεστό νερό της µηχανής σε όλο το όχηµα Το σύστηµα αερισµού του οχήµατος να είναι κατάλληλο για τις απαιτήσεις σε συνεχή ανανέωση αέρα, χωρίς να επιτρέπει είσοδο σκόνης, νερού κ.λ.π. και να φέρει ανάλογο αριθµό εξαεριστήρων οροφής. 18. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ Ο χρωµατισµός του οχήµατος να είναι χρώµατος κόκκινου (RAL-3000), ακρυλικό αρίστης ποιότητας σε φούρνο βαφής. Οι εκτεθειµένες προς το έδαφος επιφάνειες να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία Το όχηµα να φέρει την απαραίτητη σήµανση του Πυροσβεστικού Σώµατος καθώς και την επιγραφή HELLENIC FIRE CORPS Οπισθοαντανακλαστική Σήµανση (Σύµφωνα µε την οδηγία E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 104 και τα συµπληρώµατα αυτής amendment 1 και amendment 2 ) Το όχηµα να φέρει οπισθοαντανακλαστικές αυτοκόλλητες µεµβράνες µικροπρισµατικής δοµής υπερυψηλής αντανακλαστικότητας Class C κατάλληλες για τη σήµανση οχηµάτων, στα ακόλουθα σηµεία (περιµετρική σήµανση contour marking): Οπισθοαντανακλαστική λωρίδα χρώµατος λευκού, ελάχιστου πάχους 5cm στις δύο πλαϊνές πλευρές του οχήµατος καθ' όλο το µήκος του Λωρίδα χρώµατος κόκκινου, ελάχιστου πάχους 5 εκατοστών στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος Οι ελάχιστοι συντελεστές οπισθοανακλαστικότητας R [Cd/(Lux*m 2 )], σύµφωνα µε τη CIE Publication No. 54, 1982, µε χρήση πρότυπου φωτιστικού Α της CIE 7

9 θα είναι αυτοί που εµφανίζονται στον πίνακα 1 (TABLE 1) του παραρτήµατος 7 (ANNEX 7)της οδηγίας E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Οι οπισθοαντανακλαστικές λωρίδες θα πρέπει να έχουν έγκριση όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, της οδηγίας E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505 Regulation No Κάθε όχηµα να φέρει επίσης µία ετικέτα, η οποία θα περιέχει τις σηµαίες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κείµενο που θα πληροφορεί σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση της προµήθειας από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακριβείς διαστάσεις, το σηµείο τοποθέτησης και το περιεχόµενο της ετικέτας θα καθοριστούν σε συνεννόηση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της /νσης Τεχνικών του Α.Π.Σ Όσα αναφέρονται στην παράγραφο 18.2, καθώς και ο οριστικός σχεδιασµός των οπισθοαντανακλαστικών λωρίδων, θα καθοριστούν σε συνεννόηση µε την ιεύθυνση Τεχνικών του Α.Π.Σ. 19. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Κάθε όχηµα να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω εργαλεία: γρύλο, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθµευσης, ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικών αλυσίδων (το εργοστάσιο κατασκευής των αλυσίδων να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9000), δύο τάκους αναστολής κύλισης, πυροσβεστήρα και φαρµακείο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ. 20. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι τεχνικές προσφορές να συνταχθούν µε την ίδια σειρά αρίθµησης της παρούσας προδιαγραφής, περιγράφοντας τον προσφερόµενο τύπο οχήµατος και τον εξοπλισµό του µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια, χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερµηνειών. Τα παρακάτω να συνοδεύουν τις προσφορές: Επιδόσεις κινητήρα (µέγιστη ισχύς - ροπή σε αντιστοιχία στροφών λειτουργίας) και λοιπά στοιχεία κινητήρα Τεχνικά µέγιστες δυνατότητες φόρτισης αξόνων και πλαισίου λαµβανοµένων υπόψη τυχόν περιορισµών λόγω των προσφεροµένων ελαστικών επισώτρων και της ανάρτησης - από τον κατασκευαστή του πλαισίου Να δηλώνονται µε την προσφορά, οι διαστάσεις, ο τύπος, ο δείκτης ταχύτητας, ο δείκτης φορτίου, καθώς και το µέγιστο φορτίο που αντιστοιχεί στην εκτιµώµενη πίεση λειτουργίας των προσφερόµενων ελαστικών Τεχνικά φυλλάδια οπτικής και ηχητικής σήµανσης Τεχνικά φυλλάδια ποµποδέκτη οχήµατος Τεχνικά φυλλάδια αντιολισθητικών αλυσίδων, εκ των οποίων να προκύπτει η απαραίτητη πιστοποίηση ISO 9001 ή ισοδύναµη του εργοστασίου κατασκευής αυτών Τεχνικά φυλλάδια της συσκευής πλοήγησης. 21. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί αντίγραφο της έγκρισης τύπου, ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου του προσφεροµένου οχήµατος στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα Σύντοµο ιστορικό προµηθευτή του οχήµατος Πίνακα εξουσιοδοτηµένων συνεργείων επισκευής του οχήµατος Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ISO/TS 16949:2002 ή ισοδύναµο για το εργοστάσιο κατασκευής του οχήµατος, σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα. 8

10 22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει: Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες όχηµα τουλάχιστον την εργοστασιακή, και όχι µικρότερη από δύο (2) χρόνια, αρχόµενη από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήµατος τουλάχιστον την εργοστασιακή, και όχι µικρότερη από πέντε (5) έτη, από την ηµεροµηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία Εγγύηση καλής λειτουργίας του συσσωρευτή του ηλεκτρικού συστήµατος του οχήµατος για ένα (1) έτος τουλάχιστον από την ηµ/νια παραλαβής του από την Υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της εγγύησης, ο προµηθευτής είναι επίσης υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του συσσωρευτή κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την οριστική παραλαβή κάθε οχήµατος Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές Να προσκοµισθεί βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα όπου θα φαίνονται τα έτη διάρκειας των εργοστασιακών εγγυήσεων του προσφερόµενου οχήµατος Σε περίπτωση που το όχηµα υποστεί βλάβη, που διέπεται από τους όρους της εγγύησης και κατά τη διάρκεια αυτής, η οποία απαιτεί µεταφορά του οχήµατος σε συνεργείο επισκευής, ο προµηθευτής υποχρεούται να µεταφέρει µε δικές του δαπάνες (µεταφορά µε πλατφόρµα, γερανοφόρο όχηµα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχηµα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία για τις εργασίες που πραγµατοποίησε και τα ανταλλακτικά που τοποθέτησε σε κάθε όχηµα εντός της διάρκειας της εγγύησης. Σε περίπτωση που ορισµένα από τα υπό προµήθεια οχήµατα τοποθετηθούν σε νοµούς της χώρας όπου δεν θα υπάρχουν εξουσιοδοτηµένα συνεργεία επισκευής του πλαισίου, ο προµηθευτής, µετά από αίτηµα της Υπηρεσίας, οφείλει είτε να αποστείλει κινητό συνεργείο είτε να υποδείξει ένα τουλάχιστον συνεργείο επισκευής ανά νοµό της χώρας για την ηπειρωτική Ελλάδα ή ανά νησί για τη νησιωτική Ελλάδα, όπου θα πραγµατοποιείται η προγραµµατισµένη συντήρηση του πλαισίου του οχήµατος για το χρονικό διάστηµα της εγγύησης. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να ανταποκριθεί στις περιοχές αυτές όπως προαναφέρθηκε, οφείλει να µεταφέρει µε δικές του δαπάνες (ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχηµα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής. 23. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά στην Υπηρεσία για το προσφερόµενο όχηµα για 10 έτη τουλάχιστον, ο οποίος είναι συνήθως και ο συµβατικός χρόνος για τον οποίο δεσµεύονται οι κατασκευαστές Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών, να είναι εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών το πολύ από την ηµεροµηνία έγγραφης ανάθεσης της παραγγελίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο τόπος παράδοσης του ανταλλακτικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης των ανταλλακτικών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, πλέον των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση µε το δυο τις εκατό (2%) της αξίας του ανταλλακτικού για κάθε ηµέρα καθυστέρησης και µε ανώτατο όριο το είκοσι τις εκατό (20%) της αξίας του ανταλλακτικού. Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να παρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τυχόν οφειλές της προς τον προµηθευτή. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας 9

11 θεωρούνται όλα τα περιστατικά που ξεφεύγουν από τον έλεγχο του προµηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιες προσπάθειες κι αν έκανε. Ο προµηθευτής υποχρεούνται να γνωστοποιεί άµεσα εγγράφως την Υπηρεσία κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας προκειµένου να την επικαλεστεί Προµηθευτές που παρέχουν έκπτωση στην προµήθεια των ανωτέρω ανταλλακτικών και στις εργασίες συντήρησης, να την προσφέρουν ως ποσοστό επί του εκάστοτε επίσηµου τιµοκαταλόγου λιανικής και να αναφέρουν τη χρονική ισχύ της παρεχόµενης έκπτωσης Τα δύο πρώτα σέρβις (SERVICE) του πλαισίου, όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή, να γίνουν µε µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή, από ειδικευµένους τεχνίτες στα ιδιωτικά εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. Να δηλώνεται µε την προσφορά το πρόγραµµα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό διάστηµα, διανυθέντα χιλιόµετρα) Με το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς οι προµηθευτές οφείλουν να καταθέσουν τον επίσηµο τιµοκατάλογο συντήρησης και επισκευής (εργασία και ανταλλακτικά) του πλαισίου, συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωσή τους, µε την οποία θα δεσµεύονται ως προς την τήρηση αυτού µέχρις εκδόσεως νέου. Στην περίπτωση κατακύρωσης δε και µε την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής να δεσµευτεί εγγράφως για την προσκόµιση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου, σε κάθε περίπτωση ανανέωσης και την τήρηση αυτού, για όλο το χρονικό διάστηµα για το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών στην Υπηρεσία. 24. ΕΝΤΥΠΑ-ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ Κάθε όχηµα να συνοδεύεται από µία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο, στην Ελληνική σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή Για το σύνολο των υπό προµήθεια οχηµάτων να παραδοθούν τα ακόλουθα: Ένας (1) εικονογραφηµένος κατάλογος ανταλλακτικών µε αριθµό ονοµαστικού για το πλαίσιο (στην Αγγλική ή Ελληνική) σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή Ένα (1) εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής του πλαισίου επιπέδου συνεργείου (WORKSHOP MANUAL) στην Αγγλική ή Ελληνική Μία (1) πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης για το πλαίσιο στην Ελληνική γλώσσα για το αρχείο της ιεύθυνσης Τεχνικών του ΑΠΣ Μία (1) πλήρη διαγνωστική µονάδα (υλικό (υπολογιστής, καλώδια, κονέκτορες κλπ.) και λογισµικό) βλαβών των ηλεκτρονικών µονάδων ελέγχου για το πλαίσιο. Το λογισµικό να έχει δυνατότητα δωρεάν ενηµερώσεων για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη από την αρχική του ενεργοποίηση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική (πρώτη τµηµατική ή ολική) παραλαβή των οχηµάτων. 25. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ο προµηθευτής οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σχετικά µε τη λειτουργία (υλικό και λογισµικό) της διαγνωστικής µονάδας βλαβών του πλαισίου για δύο (2) εργάσιµες ηµέρες σε κατάλληλο χώρο επιλογής του προµηθευτή, κατά προτίµηση στο Ν. Αττικής Τυχόν έξοδα µετάβασης και διαµονής των τεχνικών και των οδηγών - πυροσβεστών από την Αθήνα, σε περίπτωση που οι εκπαιδεύσεις γίνουν εκτός Αττικής καθώς και παρουσίας διερµηνέα, βαρύνουν τον προµηθευτή Κατά την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης, σε όλες τις προαναφερόµενες φάσεις της, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει στους εκπαιδευόµενους έντυπες σηµειώσεις, σχετικές µε το αντικείµενο της εκπαίδευσης, στην Ελληνική γλώσσα Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της πρώτης τµηµατικής παράδοσης των οχηµάτων από τον προµηθευτή, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη διακήρυξη. Εάν δεν πραγµατοποιηθεί τµηµατική παράδοση, η ολοκλήρωση της 10

12 εκπαίδευσης θα γίνει πριν την παράδοση του συνόλου των οχηµάτων από τον προµηθευτή. 26. ΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής των οχηµάτων να προβεί στις παρακάτω κατ' ελάχιστο δοκιµές: Μακροσκοπικό έλεγχο των υπό προµήθεια οχηµάτων και λεπτοµερή έλεγχο: της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισµού, των συστηµάτων αερισµού, κλιµατισµού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισµού του οχήµατος οκιµή καλής λειτουργίας και οδικής συµπεριφοράς των υπό προµήθεια οχηµάτων µε πορεία σε ελάχιστη απόσταση 20 km Μετά το τέλος της διαδροµής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων υγρών στο όχηµα για διαπίστωση διαρροών Οι παραπάνω δοκιµές θα γίνουν µε δαπάνη του προµηθευτή Τα οχήµατα θα παραλαµβάνονται µόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και οµαλή λειτουργία τους. 27. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προµήθεια οχήµατα στις αποθήκες της ιαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού ( Ι.Π.ΥΛ.) στην Μάνδρα Αττικής, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης Η παράδοση των οχηµάτων στις αποθήκες του Π.Σ. να γίνει µετά από συνεννόηση της προµηθεύτριας εταιρείας, της Επιτροπής παραλαβής καθώς και της ιοίκησης των Αποθηκών Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία παράδοσης. 28. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τον πίνακα αξιολόγησης που επισυνάπτεται. 29. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ προσφορών που αφορά την προµήθεια Αυτοκίνητα Επιβατηγά Τύπου Βαν α/α Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας (%) Α ΟΜΑ Α 1 Κινητήρας (ισχύς, ροπή, αντιρρυπαντική τεχνολογία) 20 2 Επιδόσεις οχήµατος (τελική ταχύτητα, επιτάχυνση) 5 3 Εσωτερικές ιαστάσεις (µήκος, πλάτος, ύψος) 10 4 Σύστηµα πέδησης 4 5 Ηλεκτρικό σύστηµα 3 6 Ηχητική και φωτεινή σήµανση 5 7 Απόδοση συστηµάτων κλιµατισµού, θέρµανσης 10 8 Υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών σε σηµεία που 13 δεν αναφέρονται σε ξεχωριστό κριτήριο αξιολόγησης ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ ΑΣ 70 Β ΟΜΑ Α 1 Εγγυήσεις 15 2 Τεχνική υποστήριξη - ανταλλακτικά 10 3 Χρόνος παράδοσης 5 ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ ΑΣ 30 11

13 Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων. Η τελική βαθµολογία βάσει των παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. Αθήνα 16/12/2010 Ο Τµηµατάρχης ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ιευθυντής Τεχνικών Μόρδος Μωυσής Πυραγός Νικόλαος Αχ. ούκας Πύραρχος 12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb

SIMPLY CLEVER. Nέα ŠKODA Superb SIMPLY CLEVER Nέα ŠKODA Superb Περνάτε πολύ χρόνο της ζωής σας στο αυτοκίνητο. Νέα ŠKODA Superb. Ασύγκριτη άνεση. Δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί το σημερινό μας κόσμο χωρίς ταξίδια. Μπορεί με το αυτοκίνητό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ TMHMA MHXANOΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα Ποιότητας, ιαδικασίες και πιστοποίηση Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων σε Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Quality System, Procedures and Certification of Technical Control in vechicles in

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα