Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών"

Transcript

1 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου νέου συστήματος Αναλύσεων Τιμών (Χτίζοντας το Μέλλον ) Δημοσθένης Τουλιάτος και Συνεργάτες 25/03/12 1

2 Η άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση ενός έργου, χωρίς υπερβάσεις, αρχίζει με έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ αποτελείται από Αναθέτουσα Αρχή & Μελετητές Τιμολόγηση Προϋπολογισμός Εργασιών Τεχνικές Εταιρίες Κοστολόγηση Εργασιών ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που αναλύονται σε ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ που αποτελούν το αντικείμενο της Σύμβασης Έργου και υλοποιούνται από τον Ανάδοχο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αναλύσεις Τιμών Εργασιών Ανάλυση Κόστους Εργασιών ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 2

3 Συντελεστές Παραγωγής (πόροι) Σύνθεση Συνεργείου Ημερήσια Δαπάνη Συνεργείου Απόδοση Συνεργείου TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Βασικές Τιμές Ανάλυση Μέσων Παραγωγής Ανάλυση Τιμής Εργασία ( /εh) Μηχ.Εξοπλ. ( /μh) Υλικά /ΜΕ) Υπ.Τρίτων ( /ΜΕ) Απαιτούμενη ποσότητα πόρων ανά Μονάδα Εργασίας (ΜΕ) Άμεσο Κόστος ανά Μονάδα Εργασίας ( /ΜΕ) Εργατικών Μηχανικού Εξοπλισμού Υλικών Υπηρεσιών Τρίτων Τιμή Μονάδος Εργασίας προ ΓΕ&ΟΑ Για συγκεκριμένη εργασία Περιγραφικό Άρθρο Τιμολογίου, που εκτελείται με συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Η τυπική δομή της Ανάλυσης μιας Τιμής Μονάδος Εργασίας με βάση τα απαιτούμενα μέσα και την απόδοση του συνεργείου 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 3

4 Τι προσφέρουν οι «Αναλύσεις Τιμών»: Αποτυπώνονται οι συντελεστές παραγωγής που συμμετέχουν άμεσα στην εκτέλεση κάθε εργασίας. Ελέγχεται η καταλληλότητα των διατιθέμενων μέσων (εξοπλισμός, υλικά) για την εκτέλεση της εργασίας με την απαιτούμενη ποιότητα και ασφάλεια. Διασφαλίζεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου υπό κανονικές συνθήκες καλύπτει πλήρως το κόστος όλων των συντελεστών παραγωγής, που είναι απαραίτητοι για την έγκαιρη, άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Συναρτάται η τιμολόγηση των εργασιών με την παραγωγικότητα / απόδοση των μέσων παραγωγής και με την τεχνολογική εξέλιξη. Παρέχεται στους διαγωνιζόμενους ένα σαφές υπόβαθρο για την κοστολόγηση των εργασιών, εξασφαλίζοντας έτσι τη συγκρισιμότητα των προσφορών. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης & αντικειμενικής επικαιροποίησης των τιμών του προϋπολογισμού μελέτης με βάση τις τρέχουσες βασικές τιμές. Παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης & αντικειμενικής αναθεώρησης των συμβατικών τιμών προσφοράς με βάση τη μεταβολή των βασικών τιμών. Παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης του προϋπολογισμού ενός έργου «κατ είδος δαπάνης» (εργατικά, υλικά, καύσιμα, μισθώματα μηχ.εξοπλισμού, κλπ) και προεκτίμησης του είδους και της ποσότητας των συντελεστών παραγωγής, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου (μεροκάματα, υλικά, μηχανήματα) Συνδέουν τον προϋπολογισμό ενός Έργου με την Πραγματική Οικονομία 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 4

5 Για την ιστορία. 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 5

6 Και ενώ εμείς προσπαθούμε ακόμη σήμερα να συμφωνήσουμε: τι είναι μίσθωμα μηχανήματος, τι είναι εργατική δαπάνη, ποιά είναι η τιμή του υλικού, ποιό υλικό είναι αποδεκτό, πώς συντάσσεται ένα περιγραφικό άρθρο, τι είναι η ανάλυση τιμής Στον υπόλοιπο κόσμο δουλεύουν με «Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου» (Building Information Modeling, BIM) όπου, μέσω διαδικτύου και με τη χρήση «έξυπνων δομικών στοιχείων», ταυτόχρονα με τη σχεδίαση του έργου παράγονται αυτόματα: Τα άρθρα και η προμέτρηση των εργασιών, Το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός του έργου, Οι ποσότητες υλικών, ημερομισθίων κλπ, Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 6

7 Πληροφοριακό Ομοίωμα Κτηρίου Το «έξυπνο δομικό στοιχείο» που ξέρει: πώς περιγράφεται, από τι αποτελείται, πώς κατασκευάζεται, πώς κοστολογείται και τιμολογείται, πού βρίσκεται στο έργο και σε πόση ποσότητα!!! Άρθρο Τιμολογίου: Οπλισμός Μηχ. Εξοπλισμός Χωροθέτηση-Σειρά Εργασιών Ξυλότυπος Εργατικά Σκυρόδεμα Υποστύλωμα τύπου Επικάλυψη εξωτερικής επιφάνειας Υλικά Προμέτρηση Ποσότητας Άρθρου Ανάλυση απαιτούμενων Μέσων Παραγωγής (ανάλυση τιμής) Μελέτη Κοστολόγηση Προγραμματισμός 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 7

8 Ας επιστρέψουμε στη δική μας πραγματικότητα 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 8

9 : Νέα Ενιαία Τιμολόγια Σουφλιά (ΝΕΤ) α/α α/α Άρθρο Μονάδα για έργα προϋπολογισμού Τιμές μονάδας Τιμολ Είδος εργασίας Αναθεώρησης ογ. <5,00 εκατ εκατ. > 10,0 εκατ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,27* 0,26* 0,25* 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,37* 0,36* 0,34* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 1,94* 1,85* 1,76* 10/ /2011 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 4 Α-3.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη ή ΟΔΟ-1133Α m 3 2,64* 2,52* 2,40* καθόλου χρήση εκρηκτικών ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων 5 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ΟΔΟ-1212 m 3 1,13* 1,08* 1,03* 6 Α-4.2 ημιβραχώδες Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 3,7* 3,54* 3,37* Α-4.3 Διάνοιξη 2012: τάφρου Παλιές σε έδαφος πάσης Αναλύσεις φύσεως στο Τιμών ΟΔΟ-1220 (ΠΑΤ) m 3 4,84 4,60 4,40 φρύδι ορυγμάτων 8 Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης ΟIK-2113 m 3 10,56 10,08 9,60 φύσεως ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» ACTION PLAN 2 η ΟΔΕ (ΙΟΚ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ (ΠΑΤ, ΝΕΤ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 9

10 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Εφόσον συμφωνηθεί, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα και με το υφιστάμενο σύστημα! Νέα, ενιαία κωδικοποίηση, εναρμονισμένη με EUROBAU. Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ. Νέα ονοματολογία, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά εναρμονισμένη με ΕΛΟΤ-ΕΝ και CE. Εμπλουτισμός με νέα υλικά (π.χ. έτοιμο σκυρόδεμα) Νέος μηχανισμός διαπίστωσης τιμών: Ενημέρωση και τιμοληψία από Παρατηρητήριο Τιμών Συντελεστών Παραγωγής ΤΕ. Διασύνδεση με παρατηρητήριο καυσίμων & ασφάλτου του ΥΠΑΝ Πρόσβαση από το Διαδίκτυο. Βασική Αρχή (1): Η διαμόρφωση της μέσης τιμής μόνο από «καλάθι» σύμμορφων υλικών. Βασική Αρχή (2): Διαφοροποίηση της μέσης τιμής κατά γεωγραφική περιοχή. 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 10

11 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 11

12 Βασικές τιμές υλικών οικοδομικών εργασιών (ατοε) Απόσπασμα Πρακτικού Διαπιστώσεως Τιμών Δ 09 ΚΩΔ. ΑΤΟΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ( ) ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ Άμμος κονιαμάτων m 3 15, Άμμος κονιοδεμάτων m 3 15, Άμμος λευκού μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL) kg 0, Άμμος εγχρώμου μαρμάρου (No 1-3) για απομιμήσεις (ARTIFICIEL) kg 0, Μαρμαρόσκονη λευκή (άχνη λευκού μαρμάρου) kg 0, Χάλικες διαστ. 0,7 έως 7 cm m 3 10, Χάλικες διαστ. 0,7 έως 3 ή 0,7 έως 2,5 cm m 3 10, Κροκάλες διαστ. 10 έως 25 cm m 3 9, Σκύρα διαστ. 0,7 έως 7 cm m 3 13, Σκύρα διαστ. 0,7 έως 3 cm ή 0,7 έως 2,5 cm m 3 13, Σύντριμμα (γαρμπίλι) διαστ. 0,4 έως 1 cm m 3 13, Κίσηρις άθραυστη (ελαφρόπετρα) m 3 35, Σκύρα κισήρεως διαστ. 1 έως 5 cm m 3 45, Λίθοι αργοί λατομείου m 3 11,01 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 12

13 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 13

14 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 14

15 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 15

16 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 16

17 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΣΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Εφαρμόστηκε ήδη «οίκοθεν» από την αρμόδια Υπηρεσία για τα ημερομίσθια του 2010 Ενιαία κωδικοποίηση εργατοτεχνικού προσωπικού, νέες ειδικότητες. Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ. Αντικειμενικός προσδιορισμός μέσων ημερομισθίων σε πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες ΣΣΕ και τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, με βάση: - τις ισχύουσες ομοιοεπαγγελματικές (κλαδικές) συμβάσεις, - το αντίστοιχο μέσο στατιστικό προφίλ εργαζόμενου ως προς τις τριετίες, επιδόματα, κλπ - τα αντίστοιχα πακέτα ασφαλιστικών εισφορών και - τις λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις για αμειβόμενη υποαπασχόληση και υπερ-εργασία. Πρόσβαση από το Διαδίκτυο. 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 17

18 Για την ιστορία /03/12 Δ.Τουλιάτος - 18

19 Για την ιστορία. Δ 2009 πριν από την αναδιαπίστωση 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 19

20 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εφόσον συμφωνηθεί, μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα με το υφιστάμενο σύστημα! Ενιαία κωδικοποίηση και ταξινόμηση των ΜΕ σύμφωνα με EUROLISTE (BGL). Εξασφάλιση αντιστοιχίας με τους κωδικούς της ΕΔΤΔΕ. Προσθήκη πολλών νέων μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στα έργα. Περιγραφή με βάση τη σύνθεση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος Αντικειμενικός προσδιορισμός μισθωμάτων και ημερήσιας δαπάνης με ενιαία μεθοδολογία εναρμονισμένη με EUROLISTE - Επικαιροποίηση και βελτίωση μεθοδολογίας ΙΟΚ Αναλυτική καρτέλα Μηχανήματος με όλα τα στοιχεία των υπολογισμών. Δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής της αξίας κτήσης με βάση σχετικούς έγκυρους μηνιαίους δείκτες της εγχώριας και της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτόματη αναπροσαρμογή επιτοκίου για τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου. Διαφοροποίηση μισθώματος και ΗΔ για μηχάνημα παραγωγής, μηχάνημα γενικής χρήσης και για σταλία μηχανήματος. Πρόσβαση από το Διαδίκτυο. 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 20

21 Ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού μισθώματος και ΗΔ Μηχ. Έργων: Πλήρης περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών, της διαμόρφωσης και των παρελκόμενων κάθε μηχανήματος Αναλυτική καρτέλα υπολογισμών για κάθε μηχάνημα 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 21

22 Για πρώτη φορά υπολογισμός Ημερήσιας Δαπάνης για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ως μηχάνημα υποστήριξης Σε περίπτωση σταλίας 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 22

23 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝA ΑΡΘΡA ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΤΑΤΕ) ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ Προτεινόμενη κωδικοποίηση της ΝΕΑΣ σειράς Τυποποιημένων Άρθρων Τιμολογίων Εργασιών (TAΤΕ) (Σε 1ο Επίπεδο Ανάπτυξης: Κατηγορίες Έργων) Κατάλογοι τυποποιημένων Περιγραφικών & Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών (Κατάλογοι ΤΑΤΕ) Κατάλογοι τυποποιημένων Περιγραφικών & Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών (Κατάλογοι ΤΑΤΕ) ΤΑΤΕ- 00 Εγκατάσταση Εργοταξίου - Μεταφορές - Έλεγχοι & Δοκιμές ΤΑΤΕ- 50 Εργασίες υδραυλικών & αρδευτικών δικτύων ΤΑΤΕ- 05 Πρόδρομες εργασίες - Γεωτεχνικές Έρευνες ΤΑΤΕ- 10 Εργασίες Οδοποιίας - Γεφυροποιίας ΤΑΤΕ- 15 Εργασίες Σηράγγων ΤΑΤΕ- 20 Οικοδομικές εργασίες: Νέες κατασκευές ΤΑΤΕ- 25 ΤΑΤΕ- 30 Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων: Νέες κατασκευές Εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων: Υφιστάμενες κατασκευές ΤΑΤΕ- 35 (τροποιήσεις, επισκευές, ενεργειακή αναβάθμιση) Εργασίες μεταλλικών κατασκευών: Οικοδομικά, Βιομηχανικά, ΤΑΤΕ- 40 Τεχνικά Έργα ΤΑΤΕ- 45 κενό ΤΑΤΕ- 55 Εργασίες φραγμάτων Απαιτείται η καθιέρωση προτυποποιημένου τρόπου για τη σύνταξη και διατύπωση ΤΑΤΕ- 65 κενότου περιγραφικού μέρους των άρθρων τιμολογίου και για την κοινή χρήση τους ΤΑΤΕ- 60 Εργασίες δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας ΤΑΤΕ- 70 Εργασίες Σ/Δ δικτύων Οικοδομικές εργασίες: Υφιστάμενες κατασκευές (ενισχύσεις, επισκευές, ενεργειακή αναβάθμιση) μέσω διαδικτύου ΤΑΤΕ- (XML) 75 κενό ΤΑΤΕ- 80 Εργασίες λιμενικών εγκαταστάσεων ΤΑΤΕ- 85 κενό ΤΑΤΕ- 90 Εργασίες πρασίνου και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων ΤΑΤΕ- 95 κενό 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 23

24 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΔΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Εισάγεται η έννοια του «συνεργείου» και αναλύεται η σύνθεσή του. Ο υπολογισμός της τιμής μονάδος γίνεται με βάση την εκτιμώμενη απόδοση του συνεργείου και για διαφορετικές συνθήκες εργασίας (π.χ. ευνοϊκές, κανονικές, δυσμενείς). Η ημερήσια δαπάνη κάθε μηχανήματος εισάγεται αναλυτικά από την αντίστοιχη βάση δεδομένων, ως μίσθωμα, προσωπικό και καύσιμα-λιπαντικά. Η τιμή μονάδος κάθε εργασίας αναλύεται κατ είδος δαπάνης στα ακόλουθα επιμέρους είδη: Εργατικά Μισθώματα εξοπλισμού Ενσωματούμενα υλικά Καύσιμα/Ενέργεια Υπηρεσίες Τρίτων Υπολογίζεται ταυτόχρονα και η ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε είδους δαπάνης εκ των ανωτέρω, στην τιμή μονάδας. Όλη η βάση με τις αναλύσεις και τις βασικές τιμές βρίσκεται στο διαδίκτυο και είναι προσβάσιμη από οπουδήποτε. 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 24

25 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 25

26 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 26

27 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (ΠΑΤ), ΤΩΝ ΝΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Τιμοληψία Έρευνα Αγοράς Βάσεις Δεδομένων Το Επιχειρησιακό Πλάνο του Παρατηρητηρίου καταρτίστηκε και θα παρουσιαστεί από την ERNST & YOUNG CCIS - Public CCIS Web Manager Διαδικτυακό Περιβάλλον Δημόσιας Χρήσης Τιμολογίων (ΠΑΤ, ΝΕΤ, ΤΑΤΕ) Έκδοσης Συντελεστών Αναθεώρησης Πρόσβαση στα στοιχεία των «Δελτίων Ταυτότητας Έργων» Διαδικτυακό Περιβάλλον Ανάπτυξης και Διαχείρισης των νέων Τυποποιημένων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών (ΤΑΤΕ) και των βιβλιοθηκών υλικών, εργατικών & μηχανημάτων CCIS Manager Επεξεργασία όλων των στοιχείων της βάσης δεδομένων Απευθύνεται μόνο στους διαχειριστές του συστήματος CCIS.Gr Το Πληροφοριακό Σύστημα Tιμολόγησης & Κοστολόγησης ΤΕ (Construction Cost Information System) 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 27

28 Νέοι Ενιαίοι Κατάλογοι Βασικών Τιμών (*) Νέες Αναλύσεις Τιμών (*) Στο νέο Σύστημα αντικαθιστούν το Πρακτικό Διαπίστωσης της ΕΔΤΔΕ 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 28

29 Τελικά τί είναι αυτό το «Πιλοτικό Έργο»? Είναι το «πρόπλασμα» ενός ενιαίου, δυναμικού, ολοκληρωμένου, διαφανούς και αξιόπιστου συστήματος Αναλύσεων Τιμών για τον Προϋπολογισμό και την Αναθεώρηση των Τιμών Ειδικά για τα έργα των Δημοσίων Οδοποιίας, Έργων, η συμπλήρωση των με ικανό μέγεθος ΝΕΤ και στοιχεία, με αντίστοιχες ώστε να αναλύσεις μπορέσουμε τιμών, να το σύμφωνα ελέγξουμε, με να το εφαρμόσουμε δοκιμαστικά, να το την καλιμπράρουμε, προτεινόμενη να το μεθοδολογία, συμφωνήσουμε, είναι να δυνατόν το τυποποιήσουμε να και να το γίνει με ελάχιστη εμπιστευτούμε δαπάνη, εντός στο 3 μηνών από τη Παρατηρητήριο σχετική απόφαση, Συντελεστών και πριν Παραγωγής από τη σύσταση Τεχνικών του Έργων που θα φροντίζει από δω και πέρα Παρατηρητηρίου για την περαιτέρω!!! ανάπτυξη του συστήματος, και για την διαρκή ενημέρωση και βελτίωσή του, χωρίς την ανάγκη άλλων ΥΑ Ποιοι συμβάλλανε: Επιτροπή Παρακολούθησης Μεν. Κωνσταντάκος (ΣΤΕΑΤ) Εμ. Βράϊλας (ΣΑΤΕ) Γ. Μπαρμπούτης (ΠΕΣΕΔΕ) Ευσ. Μανδηλαράς (ΜΕΔΜΗΕΔΕ) Βασικοί Συνεργάτες Παν. Αναγνωστόπουλος Αχ. Αναγνωστόπουλος Δ. Λυκάρτσης (ACE Hellas) Ελ. Μοσχόπουλος (ACE Hellas) 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 29

30 Και τώρα τί κάνουμε? Σε κάθε περίπτωση: ΌΧΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΑΘΗ!!! Σε όλα τα σχήματα που εφαρμόζονται διεθνώς για την αξιολόγηση της διαχειριστικής επάρκειας ενός οργανισμού, η ικανότητα του οργανισμού να «μαθαίνει από τα λάθη» του, (Lessons Learned) αποτελεί ένα από τα βασικότερα κριτήρια της αξιολόγησης!!! 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 30

31 Μόνο έτσι μπορούμε να ψηλώνουμε κάθε φορά τον πήχυ!!! Raising the bar for the UK s construction industry The construction project for the London 2012 Olympic and Paralympic Games has been delivered by the Olympic Delivery Authority (ODA) on time and on budget. Learning Legacy s aim is to share the knowledge and lessons learned from the London 2012 construction project to raise the bar within the construction sector. The ODA has worked closely with contractors, industry partners, government bodies and academia to capture the lessons learned and document best-practice examples and innovations for the benefit of future projects. Τhe following organisations will be holding a series of events to help disseminate the lessons learned from the construction of the Olympic Association for Project Management; Chartered Institute of Building; Health and Safety Executive; Institution of Civil Engineers; Institution of Occupational Safety and Health; Royal Institution of Chartered Surveyors; The Institute of Engineering and Technology; The Landscape Institute; UK Green Building Council Το κληροδότημα διδαγμάτων από τα Ολυμπιακά Έργα του Λονδίνου /03/12 Δ.Τουλιάτος - 31

32 Το κληροδότημα διδαγμάτων από τα Ολυμπιακά Έργα του Λονδίνου 2012, στο Διαδίκτυο 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 32

33 Το σημαντικότερο Δίδαγμα: Παραγωγοί ΠΔΚ ΥΠΥΜΕΔΙ TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Παρατηρητήριο Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων Τιμοληψία Έρευνα Αγοράς Βάσεις Δεδομένων Μεθοδολογίες, Διαδικασίες, Κανόνες & Αρχές Διαρκής ενημέρωση και βελτίωση ΥΠΑΝ Μελετητές Εργοληπτικές Οργανώσεις Η «Ενιαία Έκφραση του Κλάδου» και η από κοινού ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 33

34 Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας!!! 25/03/12 Δ.Τουλιάτος - 34

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10)

(απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και απόφ. Δ11γ/454/25-10-10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠ ΙΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑ ΙΙ ΒΕΛΤ ΙΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ ΙΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (απόφ. Δ11γ/ο/393/2-8-10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW VOLTERRA A.E. ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,0 MW ΘΕΣΗ : "ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Εργο : Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ

Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΜΟΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Ε ΙΔ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡ ΑΦΗ Υ Π ΟΧΡ Ε ΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΗ : ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ :ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ ΙΙ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΙΜΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα