ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΑΣ Α.Μ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.Σηµασία 2 II.Ελληνική Ρύθµιση 2 α.προηγούµενα Συντάγµατα...2 β.ισχύον Σύνταγµα...3 III. ιεθνής κατοχύρωση-ξένα Συντάγµατα.3 a. ιεθνείς Συµβάσεις...3 β.ξένα Συντάγµατα 3 Α. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ...3 Ι.Η διφυής συνταγµατική προστασία της ζωής 3 a.αντικειµενική αρχή και δικαίωµα προστασίας της ζωής...3 β.αναθεώρηση του άρθρου 5 παρ.2;.4 γ.σχέση µε άλλες διατάξεις 5 II.Το Συνταγµατικό δικαίωµα της ζωής 5 α.η τριττή φύση του δικαιώµατος.5 β.φορείς.5 γ.παραίτηση..6 Β.ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ..6 I.Η ζωή ως προστατευόµενο αγαθό..6 α.έννοια.πραγµατικό και έννοµο αγαθό...6 β.corpus, animus,εννοιολογικοί προσδιορισµοί.6 γ. ιάκριση από συναφείς έννοιες...7 1

2 II.Εξουσία 7 α.βασικές µορφές..7 i.αυτοκτονία και Ευθανασία..7 ii.άµβλωση-λήξη ζωής 8 Γ.Εξαιρέσεις από το δικαίωµα της ζωής-περιορισµοί.9.γενοκτονία 11 Βιβλιογραφία 11 I.Σηµασία ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ Η ζωή είναι αδιαµφισβήτητα από όλα τα βιολογικά φαινόµενα, το πλέον σηµαντικό, όµορφο και ανεξήγητο.όλες οι θρησκείες δηµιουργήθηκαν πάνω στην προσπάθεια να εξηγηθεί η δηµιουργία της ζωής, τόσο ο τρόπος δηµιουργίας της, όσο και ο λόγος αυτής.χωρίς την ύπαρξη της ζωής είναι περιττό να γίνεται λόγος για οποιοδήποτε άλλο συνταγµατικό δικαίωµα, καθώς όλα τα υπόλοιπα δικαιώµατα προϋποθέτουν και εδράζονται πάνω στην ύπαρξη της ζωής.η σπουδαιότητα αυτού του φαινοµένου, καθιστά αναγκαία την προστασία του από την κρατική εξουσία, έναντι τόσο του εαυτού της, όσο και έναντι των ιδιωτών.ωστόσο, η συνταγµατική προστασία της ζωής δεν ήταν πάντα αυτονόητη.μόνο µετά τις κτηνωδίες του Β Παγκοσµίου Πολέµου συνειδητοποίησε η ανθρωπότητα την ανάγκη να κατοχυρωθεί όσο το δυνατόν σαφέστερα και αποτελεσµατικότερα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, προκειµένου να µην επαναληφθούν ανάλογες θηριωδίες και στο µέλλον.έτσι, µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου, εµφανίστηκαν σε διάφορα εθνικά Συντάγµατα όσο και σε διεθνείς συµβάσεις, διατάξεις που ρυθµίζουν ειδικά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, σε αντίθεση µε τα Συντάγµατα παλαιότερων εποχών. II.Ελληνική Ρύθµιση α.προηγούµενα Συντάγµατα Στο Σύνταγµα του 1927 προστατεύεται η ζωή και η ελευθερία ενός εκάστου ευρισκόµενου εντός των ορίων της ελληνικής Επικράτειας σε απόλυτο βαθµό και ανεξαρτήτως «εθνικότητος, θρησκείας και γλώσσης».εξαιρέσεις από την ως άνω προστασία προβλέπονται µόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το διεθνές δίκαιο.αυτούσια παραµένει η προαναφερθείσα διάταξη και στο Σύνταγµα του 1952, στο άρθρο 13. β.ισχύον Σύνταγµα Στο ισχύον Σύνταγµα του 1975, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, στο άρθρο 5 παρ.2, προστατεύεται, εκτός από τη ζωή και την ελευθερία, και η τιµή καθενός που βρίσκεται στην ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.η προστασία δηλαδή του ισχύοντος Συντάγµατος είναι ευρύτερη και πιο ολοκληρωµένη σε σχέση µε την προστασία που παρείχαν στο άτοµο τα προηγούµενα Συντάγµατα. 2

3 III. ιεθνής κατοχύρωση-ξένα Συντάγµατα a. ιεθνείς Συµβάσεις Η Οικουµενική ιακήρυξη των ικαιωµάτων του ανθρώπου του 1948 προστατεύει το δικαίωµα της ζωής στο άρθρο 3,κατά το οποίο:»έκαστος έχει δικαίωµα ζωής».το ιεθνές Σύµφωνο Ατοµικών και Πολιτικών ικαιωµάτων του ΟΗΕ το 1966, Το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν.2462/1997, προστατατεύει τη ζωή στο άρθρο 6.Το άρθρο αυτό αναφέρει στην παρ.1: «Το δικαίωµα στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο.το δικαίωµα αυτό πρέπει να προστατεύεται από το νόµο.από κανένα δεν µπορεί να αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή.» Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 2 παρ.1 αναφέρει: «Το δικαίωµα εκάστου προσώπου εις την ζωήν προστατεύεται υπό του νόµου.» Τέλος, ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 1 αναφέρει: «Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη.πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται»,ενώ στο άρθρο 2 παρ 1: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη ζωή». 1 β.ξένα Συντάγµατα Τα πρώτα Συντάγµατα δεν κάνουν ρητή αναφορά στην προστασία της ζωής, η οποία µάλλον εθεωρείτο αυτονόητη.ωστόσο, σχετική διάταξη απαντάται στο προοίµιο της ιακήρυξης της Ανεξαρτησίαςτων ΗΠΑ της 4 ης Ιουλίου 1776.Μετά τις κτηνωδίες του Β Παγκοσµίου Πολέµου, αρκετά Συντάγµατα περιέλαβαν ρητές διατάξεις αναφερόµενες στην προστασία της ζωής(όπως ο Θεµελιώδης Νόµος της Βόννης στο άρθρο 2 παρ.2 εδ. 1).Το δικαίωµα της ζωής προστατεύουν µεταξύ άλλων το Ισπανικό Σύνταγµα στο άρθρο 15 και το Πορτογαλικό στα άρθρα 24 και 19 παρ.4. Α. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Ι.Η διφυής συνταγµατική προστασία της ζωής a.αντικειµενική αρχή και δικαίωµα προστασίας της ζωής Από τη διατύπωση του άρθρου 5 παρ.2 του ισχύοντος ελληνικού Συντάγµατος προκύπτει κατά µία άποψη ότι ο συνταγµατικός νοµοθέτης αφενός µεν κατοχυρώνει αντικειµενικά το δικαίωµα της ζωής και αφετέρου ότι µέσα από αυτήν την αντικειµενική κατοχύρωση προκύπτει και η υποκειµενική κατοχύρωση της ανθρώπινης ζωής για το κάθε άτοµο ξεχωριστά.μέσα δηλαδή από το αντικειµενικό δίκαιο προκύπτουν τα υποκειµενικά δικαιώµατα. 2 Ωστόσο, αυτή η διάκριση σε αντικειµενική και υποκειµενική κατοχύρωση φαίνεται να µην είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση του σκοπού του νόµου µέσα από την τελολογική ερµηνεία.αυτή η διαπίστωση προκύπτει από τη σκέψη ότι αποκλειστικό υποκείµενο του ικαίου είναι ο άνθρωπος. Εποµένως, η ρύθµιση που αναφέρει ότι προστατεύεται η ζωή καθενός ατόµου που βρίσκεται στην ελληνική Επικράτεια, κατοχυρώνει απλώς την προστασία της ανθρώπινης ζωής για κάθε άτοµο.με άλλα λόγια, η αντικειµενική προστασία της ζωής δείχνει έτσι να µην 1 Μανιτάκης Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004 σ.σ. 302,352,445 2 ηµητρόπουλος Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 σ.σ

4 αναφέρεται σε κάποιο υπαρκτό υποκείµενο αλλά να ρυθµίζει γενικά(σαν να εκθέτει µια ιδέα,στάση ή άποψη του νοµοθέτη) την προστασία της ζωής, η οποία µε κάποιο τρόπο εξειδικεύεται στην ατοµική περίπτωση του κάθε ανθρώπου στην υποκειµενική κατοχύρωση της ζωής.όµως κάτι τέτοιο είναι άτοπο, καθώς ο νόµος κατοχυρώνει άµεσα υπέρ κάθε ατόµου την προστασία της ζωής του(«όλοι όσοι βρίσκονται στην ελληνική Επικράτεια απολαµβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής»).σε διαφορετική περίπτωση, εάν από το γράµµα του νόµου προέκυπτε η αντικειµενική και η υποκειµενική κατοχύρωση της ανθρώπινης ζωής, η διατύπωση θα ήταν κάπως έτσι: «Η προστασία της ζωής προστατεύεται απόλυτα.συνεπώς, κάθε άτοµο απολαµβάνει το δικαίωµα της ζωής σε απόλυτο βαθµό.»)εποµένως, η αντικειµενική µε την υποκειµενική κατοχύρωση φαίνεται να ταυτίζονται,καθώς οποιαδήποτε τέτοια διάκριση δεν έχει καµιά ουσιαστική σηµασία για την πραγµατική και αποτελεσµατική προστασία της ανθρώπινης ζωής, η οποία άλλωστε ήταν η πρόθεση του συνταγµατικού νοµοθέτη. β.αναθεώρηση του άρθρου 5 παρ.2; Σύµφωνα µε το άρθρο 110 παρ.1 δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του Συντάγµατος.Συνεπώς, αν ληφθεί αποκλειστικά υπόψη το γράµµα του νόµου, η παρ.2 του άρθρου 5 µπορεί να αναθεωρηθεί.παρόλα αυτά, η προστασία της ανθρώπινης ζωής µπορεί να ενταχθεί και στο σκοπό της διάταξης του άρθρου 2 παρ.1, το οποίο, σύµφωνα πάλι µε το άρθρο 110 παρ.1, δεν αναθεωρείται.έτσι, µέσα από τη συστηµατική ερµηνεία προκύπτει ότι το άρθρο 5 παρ. 2 δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.άλλωστε, στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η εφαρµογή της τελολογικής ερµηνείας. Με δεδοµένη τη σπουδαιότητα του εν λόγω δικαιώµατος και την ευαισθησία του νοµοθέτη γύρω από την προστασία της ανθρώπινης ζωής µετά την τραγική ιστορική πείρα του Β Παγκοσµίου Πολέµου, είναι αµφίβολο έως αδύνατο να θέλησε ο συνταγµατικός νοµοθέτης να αφήσει περιθώρια για τυχόν µεταγενέστερη κατάργηση ενός τόσου σηµαντικού δικαιώµατος, όσο η προστασία της ανθρώπινης ζωής.οποιαδήποτε τέτοια υπόνοια θα δηµιουργούσε αντίφαση µεταξύ των διατάξεων του Συντάγµατος και κυρίως δε θα συνέπιπτε µε τον σκοπό του νόµου.άλλωστε, τυχόν κατάργηση του άρθρου 5 παρ.2 θα σήµαινε τραγική µείωση του δηµοκρατικού και φιλελεύθερου χαρακτήρα του Συντάγµατος και του πολιτεύµατος, και θα αποτελούσε το έναυσµα για την επανάληψη ανάλογων ακροτήτων, αν ληφθεί µάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η ανθρώπινη ιστορία επαναλαµβάνεται και ότι δεν προχωράει γραµµικά αλλά κυκλικά. γ.σχέση µε άλλες διατάξεις Η ζωή, εκτός από το άρθρο 5 παρ.2, ρυθµίζεται και στο άρθρο 7 παρ.3, όπου γίνεται λόγος για τη θανατική ποινή, καθώς επίσης κα ιστο άρθρο 5 παρ.1, όπου γίνεται λόγος για το δικαίωµα του καθενός να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας. II.Το Συνταγµατικό δικαίωµα της ζωής α.η τριττή φύση του δικαιώµατος 4

5 Το δικαίωµα της ζωής είναι µητρικό δικαίωµα, εφόσον αποτελεί την προϋπόθεση της ύπαρξης όλων των άλλων ατοµικών δικαιωµάτων. Επίσης, αν και δεν ανήκει στα ατοµικά δικαιώµατα κλασικού τύπου, αποτελεί παρόλα αυτά ατοµικό δικαίωµα, µε την έννοια ότι αναγνωρίζεται σε κάθε άτοµο και έχει από την σκοπιά αυτή ατοµικό χαρακτήρα. Τέλος, το δικαίωµα της ζωής δεν αποτελεί ελευθερία µε την κλασική έννοια.αφορά την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, τη βιολογική, πρωταρχική υπόστασή του.είναι εποµένως δικαίωµα υπόστασης και κοινωνικό δικαίωµα µε τη στενή έννοια του όρου.η συνταγµατική προστασία της ζωής είναι απεριόριστη.εκτός αυτού, δεν προστατεύεται µόνο η πλήρης ζωή, αλλά και η εν εξελίξει, δηλαδή το έµβρυο(nasciturus).τέλος, απαγορεύεται οποιαδήποτε εξαίρεση µε βάση τη φυλή, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, όπως και ανεξαρτήτως οποιασήποτε σωµατικής ή πνευµατικής µειονεξίας. εν υπάρχουν «ανάξιοι προς το ζην».η ευγονική πολιτική απαγορεύεται. Μόνο στη ναζιστική Γερµανία εφαρόστηκαν τέτοιες πολιτικές.οι άνθρωποι που υστερούσαν σωµατικά ή πνευµατικά, είτε θανατώνονταν είτε υποβάλλονταν σε επικίνδυνα πειράµατα στο όνοµα της καθαρότηρας της Αρίας φυλής.αν και η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα της ανοχής, παρόµοιες απόψεις που σταδιακά επανεµφανίζονται σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, πρέπει να περιθωριοποιούνται και να αποµονώνονται πολιτικά και σε καµία περίπτωση να µην υπερπροβάλλονται όπως δυστυχώς συµβαίνει στην Ελλάδα.Γιατί η ιστορική πείρα δείχνει ότι σε εποχές οικονοµικής κρίσης, αυξηµένης εργασιακής ανασφάλειας, φτώχειας και ανεργίας, η κοινωνική αποσταθεροποίηση είναι εντονότατη και µεγάλο τµήµα του πληθυσµού αναζητεί Μεσσίες και οδηγείται στην ξενοφοβία, το ρατσισµό και το φασισµό. β.φορείς Φορείς του αµυντικού δικαιώµατος της ζωής είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι ηµεδαποί και οι αλλοδαποί, ακόµα και οι ανιθαγενείς. Τα νοµικά πρόσωπα δεν έχουν ζωή µε την κυριολεκτική έννοια του όρου.προστατεύονται, όµως, µεταξύ άλλων, και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγµατος. Από την ίση προστασία ηµεδαπών και αλλοδαπών το άρθρο 5 παρ.2 επιτρέπει µόνο τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το ιεθνές ίκαιο(συµβατικό ή εθιµικό), οι οποίες θα αναπτυχθούν διεξοδικότερα παρακάτω. Αντίθετες απόψεις παρατηρούνται στη θεωρία ως προς το ζήτηµα της τριτενέργειας του δικαιώµατος στη ζωή.σύµφωνα µε µία άποψη, το δικαίωµα της ζωής δεν αναπτύσσει τριτενέργεια.η επίκληση και η εφαρµογή του από ιδιώτη έναντι σε ιδιώτη,δεν είναι ούτε ορθή, ούτε αναγκαία.παρόλα αυτά, το κράτος οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα για την διασφάλιση του δικαιώµατος της ζωής από ιδιωτικές προσβολές. 3 Αντιθέτως, σύµφωνα µε µία άλλη, ορθότερη άποψη, το δικαίωµα της ζωής τριτενεργει εφόσον το Σύνταγµα υποχρεώνει στο άρθρο 25 παρ.1 όχι µόνον το κράτος αλλά και τον οποιονδήποτε ιδιώτη να σέβεται τη ζωή του συνανθρώπου του. 4 Αυτό είναι κοινωνικώς ορθό και επιβεβληµένο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το Σύνταγµα θα εµφανιζόταν αντιφατικό ως προς τους σκοπούς των ίδιων του των διατάξεων, αφού από τη µία πλευρά θεωρεί σηµαντικό το δικαίωµα της ζωής ώστε να αξιώνει τη διασφάλισή του από το κράτος, αλλά όχι τόσο σηµαντικό ώστε να έχει την ίδια απαίτηση και από τους ιδιώτες. Άλλωστε υπάρχουν τόσο νοµοθετικά µέτρα προστασίας της(π.χ. στα άρθρα Π.Κ. που τιµωρούν τα εγκλήµατα κατά της ζωής, αλλά και πολλές άλλες διατάξεις διοικητικού ή εργατικού ικαίου που αφορούν την ασφάλεια του κοινού, των εργαζοµένων ή περιοίκων από 3 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 2005 σ ηµητρόπουλος Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 σ.391 5

6 κινδύνους που προέρχονται από τη λειτουργία µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εργαστηρίων και εργοστασίων στην περιοχή τους. Στα διοικητικά µέτρα ανήκουν αφενός οι διασφαλιστικοί της ζωής όροι υπό τους οποίους χορηγούνται άδειες λειτουργίας εργοστασίων, εργαστηρίων, µεταφορικών µέσω, θεάτρων, κινηµατογράφων κτλ., οι σχετικοί έλεγχοι και οι κυρώσεις και η αστυνοµική επέµβαση για τη σωτηρία ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. 5 γ.παραίτηση εν χωρεί παραίτηση από το δικαίωµα της ζωής.η συναίνεση του προσώπου στη θανάτωσή του είναι χωρίς νοµική σηµασία.παρόµοια ζητήµατα(και διλήµµατα) θα αναπτυχθούν όµως διεξοδικότερα παρακάτω. Β.ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ I.Η ζωή ως προστατευόµενο αγαθό α.έννοια.πραγµατικό και έννοµο αγαθό Αντικείµενο της συνταγµατικής προστασίας είναι η ζωή.η ζωή αποτελεί «φυσικί» αγαθό.η ζωή αποτελεί βιολογικό φαινόµενο και προστατεύεται ως τέτοιο και όχι ως κοινωνικό.αυτή η έννοια της ζωής καθορίζεται από την ιατρική επιστήµη,τόσο η έναρξη όσο και η λήξη της. β.corpus, animus,εννοιολογικοί προσδιορισµοί Η συνταγµατική προστασία της ζωής προστατεύει και τα δύο στοιχεία από τα οποία αποτελείται η ζωή, το υλικό και το πνευµατικό, την ύλη και το πνεύµα.h διάκριση αυτή σε σώµα και πνεύµα είχε γίνει ήδη από τον Πλάτωνα ο οποίος πίστευε ότι το σώµα είναι θνητό αλλά η ψυχή αθάνατη και ότι υφίσταται διαδοχικές µετενσαρκώσεις.ο Χριστιανισµός αποδέχεται επίσης αυτή τη διάκριση και πιστεύει ότι µετά τον θάνατο η ψυχή πηγαίνει είτε στην Κόλαση είτε στον Παράδεισο.Σήµερα η διάκριση αυτή θεωρείται από πολλούς παρωχηµένη καθώς ο άνθρωπος αντιµετωπίζεται ως ενιαία βιολογική, υλική οντότητα, όπου αυτό που η ανθρώπινη διάνοια αποκαλεί ψυχή και πνεύµα είναι ακόµα και αυτό στην ουσία ύλη και συγκεκριµένα κάποιο τµήµα του εγκεφάλου. Το Σύνταγµα βέβαια προστατεύει µόνο την ανθρώπινη ζωή, και µάλιστα υπό οποιαδήποτε µορφή της(π.χ. nasciturus). γ. ιάκριση από συναφείς έννοιες Ο όρος «ζωή», εκτός από την προαναφερθείσα έννοια, σύµφωνα µε την οποία γίνεται αντιληπτός ως βιολογικό φαινόµενο, έχει και µία δεύτερη, ευρύτερη έννοια.σύµφωνα µε αυτήν, η ζωή γίνεται αντιληπτή και ως κοιωνικό φαινόµενο, ως συµµετοχή ενός εκάστου στις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και στις ποικίλες δραστηριότητές της.έτσι, γίνεται λόγος για κοινωνική, οικονοµική, πολιτική, ιδιωτική ζωή.με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2 προστατεύεται η ζωή µόνο ως βιολογικό φαινόµενο. 5 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 2005 σ.σ

7 II.Εξουσία α.βασικές µορφές i.αυτοκτονία και Ευθανασία Η εξουσία κάθε δικαιώµατος διακρίνεται σε θετική/αρνητική και ενεργητική/παθητική. 6 Παρόλα αυτά, η ζωή έχει µόνο θετική µορφή.έτσι, η συνταγµατική προστασία του δικαιώµατος αυτού συνεπάγεται απαγόρευση τερµατισµού της ζωής., τόσο µε τη µορφή της δολοφονίας όσο και µε αυτήν της αυτοκτονίας.είναι γενικά παραδεκτό ότι το Σύνταγµα δεν αναγνωρίζει «δικαίωµα στο θάνατο».σύµφωνα µε µία διατύπωση, «το άτοµο έχει νοµική υποχρέωση να ζει»!επίσης, το δικιαίωµα στη ζωή έχει αµυντική, προστατευτική και διασφαλιστική διάσταση. Σύµφωνα µε τον αγτόγλου, το Σύνταγµα αφήνει το νοµοθέτη ελεύθερο να επιτρέψει ή να απαγορεύσει την αυτοκτονία ή ακόµα και να τιµωρήσει την απόπειρα αυτοκτονίας! 7 Επίσης, το αξιόποινο της συνδροµής τρίτου ως βοηθού σε αυτοκτονία ή ευθανασία µε τη συναίνεση του παθόντος δεν αποκλείεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2. 8 Παρόλα αυτά δεν πρέπει να λησµονάται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα που διασφαλίζει την ελευθερία της βούλησης και της πράξης των πολιτών της, οι οποίοι ως υπεύθυνα άτοµα, έχοντας πλήρη συνείδηση των πράξεών τους, οφείλουν να αναλαµβάνουν την οποιαδήποτε συνέπεια των πράξεων αυτών, εφόσον η πράξη δεν πραγµατοποιήθηκε µε vis absoluta. Ο νοµοθέτης επιτρέπει στο άτοµο να διαµορφώσει τη ζωή του µε όποιον τρόπο ή µε όποιες επιλογές θωρεί αυτό ορθές, του επιτρέπει ακόµα και να πραγµατοποιήσει πράξεις βλαπτικές για το ίδιο, αλλά του αρνείται τη δυνατότητα να αποφασίσει το ίδιο ελεύθερα για το εάν και πότε και κάτω υπό ποιες (συνήθως ακραίες) προϋποθέσεις θα θέσει τέρµα στη ζωή του.αλλά το δικαίωµα στη ζωή, µήπως δεν εµπεριέχει, στη βαθύτερη ουσία του, το δικαίωµα του κάθε ανθρώπου να αποφασίσει ο ίδιος για τον τερµατισµό της;αν η σύγχρονη δυτική σκέψη θέλει να πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του και της Μοίρας του, ιδέα που βρίσκεται στον πυρήνα της Αναγεννησιακής οπτικής, αν θέλει να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ανώτερες του Ανθρώπου δυνάµεις οι οποίες από τη γέννησή του έχουν καθορίσει τη διάρκεια της ζωής του, και όταν έρθει το πλήρωµα του χρόνου, κόβουν το νήµα της, αν θέλουν να πιστεύουν ότι µόνος Αυτός µπορεί να καθορίζει όλα τα κρίσιµα και σηµαντικά γεγονότα που επηρεάζουν την πορεία της ζωής του, του αρνείται τη δυνατότητα να καθορίσει το κρισιµότερο και το σηµαντικότερο από όλα, εκείνο το οποίο θα επηρεάσει στον αποφασιστικότερο βαθµό την πορεία της ζωής του-την οποία διατείνεται ότι µόνο ο ίδιος επηρεάζει-την επιλογή του θανάτου του; Μήπως, αν η αρνητική στάση του νοµοθέτη στο περίφηµο «δικαίωµα στον θάνατο»,το οποίο έχει απασχολήσει ακόµα και γνωστούς λογοτέχνες και δοκιµιογράφους 9, κοιταχτεί από µία κάπως ιδιόρρυθµη οπτική, δεν υπάρχει η έστω και αµυδρή πιθανότητα η άρνηση του δικαιώµατος στο θάνατο να αποτελεί προσβολή στη ζωή του ανθρώπου, εφόσον του αρνείται να θέσει τέρµα στη ζωή του, όταν αυτός το επιθυµεί επειδή βρίσκεται σε µία τόσο άθλια κατάσταση ώστε ο θάνατος να του είναι περισσότερο αρεστός από τη ζωή, ώστε,πλέον, η ζωή για αυτόν να είναι πλέον ο θάνατος!και µπροστά σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, ο νοµοθέτης αρνείται στον ετοιµοθάνατο τη ζωή!τον βασανίζει, στερώντας του το δικαίωµα να λυτρωθεί από κάτι που δεν είναι άξιο να ονοµάζεται ζωή(παρόλο που κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι πρόκειται περί ζωής). 6 ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 σ αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή αγτόγλου, έ.α. 9 Maurice Blanchaut, H Λογοτεχνία και το ικαίωµα στο Θάνατο 7

8 Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι οι αντιλήψεις µίας εποχής είναι αρνητικές πάνω σε κάποιο αµφιλεγόµενο ζήτηµα, δεν σηµαίνει ότι και στο µέλλον θα παραµείνουν αρνητικές,αυτό µπορεί να γίνει αντιληπτό από την κατάργηση από τον Π.Κ. της διάταξης για τη µοιχεία ή από τη µεταρρύθµιση του Οικογενειακού ικαίου το 1983 η οποία κατήργησε τον πανάρχαιο θεσµό της προίκας. Τέλος, είναι γνωστό ότι το σύγχρονο ίκαιο αναγνωρίζει ως υποκείµενο ικαίου µόνο τον Άνθρωπο και όχι π.χ. τα ζώα ή τα φυτά.ένα µελλοντικό Σύνταγµα όµως ίσως τιµωρεί τη ζωοκτονία. ii.άµβλωση-λήξη ζωής To Σύνταγµα υιοθετεί την έννοια της ανθρώπινης ζωής υπό την βιολογική της έννοια, όπως την καθορίζει η Ιατρική Επιστήµη. Παρόλα αυτά, τόσο το ζήτηµα της έναρξης όσο και αυτό της λήξης της ανθρώπινης ζωής προκαλεί αντίθετες απόψεις εντός της επιστηµονικής κοινότητας.περισσότερο αµφισβητείται η ύπαρξη της ζωής µετά τον λεγόµενο «εγκεφαλικό θάνατο», καθώς και κατά την πρώτη φάση της εγκυµοσύνης, όταν η γυναίκα επιθυµεί τη διακοπή της εγκυµοσύνης. Σχετικά µε το πρώτο ζήτηµα, η µία άποψη υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη ζωή λήγει µε την παύση των εγκεφαλικών λειτουργιών.μία άλλη άποψη υποστηρίζει ότι ο θάνατος επέρχεται µε την παύση της καρδιάς και των υπόλοιπων ζωτικών οργάνων.τέλος, µία Τρίτη υποστηρίζει ότι ο θάνατος επέρχεται όταν ο ασθενής συντηρείται στη ζωή µόνο µε τεχνική υποστήριξη. Σχετικά µε το δεύτερο ζήτηµα, πρέπει καταρχήν να επισηµανθεί ότι δεν προκύπτει λύση µε την προβολή του δικαιώµατος της γυναίκας «επί του σώµατός της», εφόσον πρόκειται για τη ζωή του κυοφορούµενου, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί µέρος του σώµατος της εγκύου!το Σύνταγµα αναφέρεται σε πλήρη και αυτόνοµα πρόσωπα.ο κυοφορούµενος(nasciturus).το ελληνικό δίκαιο όµως πάντα προστάτευε τον κυοφορούµενο(304 Π.Κ.,36,1711 Α.Κ.) 10 Βέβαια, το γεγονός ότι η ζωή του κυοφορούµενου µέχρι τον τοκετό είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη ζωή της µητέρας, δηµιουργεί διλήµµατα σε περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η επιβίωση είτε µόνο του κυοφορούµενου, είτε µόνο της µητέρας, ή στην περίπτωση που κινδυνεύει σοβαρά η υγεία της µητέρας αν ο κυοφορούµενος γεννηθεί.εκτός αυτού, σηµασία έχει και ο χρόνος στον οποίο θα επιχειρηθεί η άµβλωση, καθώς όσο οι εβδοµάδες περνούν,τόσο το έµβρυο αποκτά προσωπικότητα. Κατά το άρθρο 304 παρ.4 και 5 Π.Κ., όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.1609/1986, «δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης που ενεργείται µε τη συναίνεση της εγκύου από γιατρό µαιευτήρα-γυναικολόγο µε τη συµµετοχή αναισθησιολόγου σε οργανωµένη νοσηλευτική µονάδα, αν συντρέχει µια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εν έχουν συµπληρωθεί δώδεκα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. β) Έχουν διαπιστωθεί µε τα σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυµοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από εικοσιτέσσερις εβδοµάδες. γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της υγείας της. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρµόδιου γιατρού. δ) Η εγκυµοσύνη είναι αποτέλεσµα βιασµού, αποπλάνησης ανήλικης, αιµοµιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συµπληρωθεί δεκαεννέα εβδοµάδες εγκυµοσύνης. ε) Αν η έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιµέλεια του προσώπου της ανήλικης.» Στην περίπτωση υπό α), ο νοµοθέτης λαµβάνει υπόψη το κριτήριο του χρόνου και το γεγονός ότι στις πρώτες δώδεκα εβδοµάδες το έµβρυο δεν έχει αποκτήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου. 10 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 2005 σ.234 8

9 Στην περίπτωση υπό β), ρυθµίζεται µία κατάσταση ανάγκης, εφόσον πρέπει να προτιµηθεί η διάσωση του σηµαντικότερου αγαθού που είναι εν προκειµένω η ζωή της εγκύου, η οποία είναι ήδη µία ολοκληρωµένη προσωπικότητα µε κοινωνικές και άλλες είδους σχέσεις, σε αντίθεση µε το έµβρυο που είναι εντελώς άγνωστο στον οποιοδήποτε. Ανάλογες είναι και οι περιπτώσεις της τεχνητής διακοπής της εγκυµοσύνης ύστερα από βιασµό, κατάχρηση, αποπλάνηση ή αιµοµιξία, µε τη διαφορά ότι το απειλούµενο έννοµο αγαθ οδεν είναι η ζωή ή η υγεία της εγκύου, αλλά το κοινωνικώς απρόσφορο της συµπεριφοράς που οδήγησε στη σύλληψη, ώστε να δικαιολογείται η απάλειψη των συνεπειών της, οι οποίες θα στιγµάτιζαν την έγκυο και το παιδί της. Τέλος, στην υπό γ) περίπτωση, ο νοµοθέτης αγγίζει τα όρια της απαγορευµένης από το Σύνταγµα ευγονικής πολιτικής, τα οποία καλείται να χαράξει η νοµοθετική παρέµβαση σχετικά µε τη σοβαρότητα της ανωµαλίας που απαιτείται ώστε να επιτρέπεται η άµβλωση για τους λόγους αυτούς. Επειδή το Σύνταγµα στο άρθρο 5 παρ. 2 κατοχυρώνει το δικαίωµα διατήρησης, αλλά όχι περατώσεως της ζωής, επιτρέπεται η αστυνοµική επέµβαση προς παρακώλυση αυτοκτονίας ή η αναγκαστική διατροφή απεργών πείνας, όταν απειλείται άµεσα η ζωή τους. 11 Τέλος, ζήτηµα γεννάται αν το αµυντικό, όπως προαναφέρθηκε, δικαίωµα της ζωής, αποτελεί και κοινωνική αξίωση, υπό την έννοια του δικαιώµατος της οικονοµικής επιβιώσεως και της παροχής από το κράτος κάποιων ελάχιστων βιοτικών παροχών διατροφής και περιθάλψεως στους οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες. Παρόλο που ο συντακτικός νοµοθέτης δεν αναφέρεται ρητώς στο εν λόγω θέµα, όπως προκύπτει από τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 2 παρ.1, 5 παρ. 2, 7 παρ.3, 21 και 25 παρ. 4, η παροχή των στοιχειωδών για την επιβίωση του ανθρώπου µέσων στο απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας και εντάσσεται στον πυρήνα του δικαιώµατος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.θεσπίζεται έτσι περισσότερο ένα «δικαίωµα επιβίωσης». 12 Βέβαια, δεν πρέπει να λησµονούνται ποτέ και οι πραγµατικές καταστάσεις µέσα στις οποίες αφενός µεν δηµιουργήθηκε το ισχύον δίκαιο(και τις οποίες καταστάσεις συνήθως προστατεύει µέσω της επιβολής της κρατικής νόµιµης βίας) και αφετέρου δε τις επηρεάζει. Έτσι, σε ένα καπιταλιστικό σύστηµα, η αξίωση για κοινωνική αλληλεγγύη δεν λαµβάνεται τόσο έντονα υπόψη όσο π.χ. σε ένα σοσιαλιστικό. Γ.Εξαιρέσεις από το δικαίωµα της ζωής-περιορισµοί Το Σύνταγµα προβλέπει το ίδιο τους περιορισµούς του δικαιώµατος της ζωής: 1.Η πρώτη περίπτωση είναι η επιβολή θανατικής ποινής, η οποία καταργήθηκε µε τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001.Βέβαια, ήδη µε τον.2172/1993 ο νοµοθέτης είχε καταργήσει τη θανατική ποινή,τοάρθρο 33 παρ.1 του νόµου αυτού ορίζει «Η ποινή του θανάτου καταργείτα.όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπονται για ορισµένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η η ποινή του θανάτου νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς µε άλλη ποινή νοείται ότι απειλείται µόνο η τελευταία. Το ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα στο άρθρο 6 παρ.2 ορίζει: «Στις χώρες που δεν έχουν καταργήσει τη ποινή του θανάτου, η καταδίκη σε θάνατο δεν µπορεί να επιβληθεί παρά µόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήµατα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τη στιγµή που το έγκληµα τελέστηκε, η οποία δεν πρέπει να είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος Συµφώνου ούτε µε τη Σύµβαση για την πρόληψη και την τιµωρία του εγκλήµατος της γενοκτονίας.η ποινή αυτή δεν µπορεί να εκτελεστεί παρά µόνο δυνάµει τελεσίδικης απόφασης που εκδόθηκε από αρµόδιο δικαστήριο. 11 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 2005 σ ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 σ.394 9

10 Η ΕΣ Α στο άρθρο 2 παρ.1 εδάφιο β ανφέρει: «Εις ουδένα δύναται να επιβληθή εκ προθέσεως θάνατος, ειµή εις εκτέλεσιν θανατικής ποινής εκδιδοµένης υπό δικαστηρίου εν περιπτώσει αδικήµατος τιµωρουµένου υπό του νόµου δια της ποινής ταύτης. Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου συνεχίζει; «Ο θάνατος δεν θεωρείται ως επιβαλλόµενος κατά παράβασιν του άρθρου τούτου, εις ας περιπτώσεις θα επήρχετο συνεπεία χρήσεως βίας εις καταστάσεις απολύτως αναγκαίας: α) δια την υπεράσπισιν οιουδήποτε προσώπου κατά παρανόµου βίας. β0 δια την πραγµατοποίησην νοµίµου συλλήψεως ή προς παρεµπόδισιν αποδράσεως προσώπου νοµίµως κρατουµένου. γ) διά την καταστολήν, συµφώνως τω νόµω, στάσεως ή ανταρσίας. Ο Χάρτης θεµελιωδών ιακαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 2 παρ.2 ορίζει: «Κανείς δεν µπορεί να καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου ούτε να εκτελεστεί Τέλος, το άρθρ0 2 του πρωτοκόλλου αρ. 6 της ΕΣ Α αναφέρει: «Ένα κράτος µπορεί να προβλέπει στη νοµοθεσία του την ποινή του θανάτου για πράξεις που έχουν τελεσθεί σε καιρό πολέµου ή επικείµενου κινδύνου πολέµου. Μια τέτοια ποινή θα απαγγέλλεται µόνο στις περιπτώσεις που θα προβλέπει η νοµοθεσία του και σύµφωνα µε τις διατάξεις της» Εξαίρεση από το διακίωµα της ζωής αποτελεί κατά το άρθρο 4 παρ.6, η υποχρέωση κάθε Έλληνα, που µπορεί να φέρει όπλα, «να συντελεί στην άµυνα της πατρίδας», µε το να επιτίθεται κατά της ζωής του εχθρού, έστω και αν αυτό θέτει σε κίνδυνο κα τη δική του ζωή. Το Σύνταγµα, δηλαδή, αποδέχεται τον αµυντικό πόλεµο. Αντίστοιχη υποχρέωση διακινδύνευσης της ζωής υπάρχει και για τα µόνιµα µέλη των ενόπλων δυνάµεων, της αστυνοµίας, του λιµενικού ή πυροσβεστικού σώµατος, γιατί στηρίζεται σε εκούσια ειδική κυριαρχική σχέση, στην οποία ανήκει η υποχρέωση εύλογης διακινδυνεύσεως της ζωής κατά την εκπλήρωση των εκάστοτε καθηκόντων. Η οργάνωση όµως εθελοντικών επιχειρήσεων αυτοκτονίας δεν καλύπτεται από την υποχρέωση διακινδυνεύσεως της ζωής και αποτελεί παραβίαση του άρθρου 5 παρ εν αποτελεί αντισυνταγµατική παραβίαση του δικαιώµατος της ζωής η υποχρέωση λυτρώσεως από κίνδυνο ζωής στο άρθρο 307 Π.Κ., γιατί επιβάλλεται προς αποτροπή κινδύνου της ζωής του βοηθούµενου υπό την προϋπόθεση όµως να µην κινδυνεύει η ζωή ή η υγεία αυτού που θα λυτρώσει τον κινδυνεύοντα.τα ίδια ισχύουν και για την κατάσταση ανάγκης-όσο για τις περιπτώσεις συγκρούσεως της ζωής δύο ανθρώπων, το γράµµα του νόµου χάνει το περιεχόµενό του και ο νοµοθέτης είναι ελεύθερος να προβλέψει συγκεκριµένη στάθµιση ανάµεσα στις δύο ζωές, έστω και αν αυτές, αφηρηµένα, είναι ισόβαθµες. 4. Άµεση σχέση µε το ζήτηµα της ανθρώπινης ζωής είναι και το ζήτηµα της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας από αστυνοµικούς.η χρήση όπλων από τα αστυνοµικά όργανα δεν αντίκειται κατ αρχήν στο Σύνταγµα, εφόσον, όµως, η χρήση αυτή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κυρίως για λόγους προστασίας της ζωής των αστυνοµικών οργάνων ή ιδιωτών και υπό την προϋπόθεση της τήρησης της αρχής της αναλογικίοτητας. Ο Ν.3169/2003 διακρίνει τη χρήση των όπλων σε εκφοβιστική (όταν ο αστυνόµος σηµαδεύει «στον αέρα»), κατά πραγµάτων(όταν στοχεύεται η πλήξη πραγµάτων),ακινητοποίησης(όταν στοχεύεται η πλήξη µη ζωτικών οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος και, ιδίως, των κάτω άκρων) και εξουδετέρωσης(όταν στοχεύεται η πλήξη ανθρώπου και είναι πιθανός ακόµη και ο θάνατός του). Για τη χρήση όπλων από αστυνοµικούς απαιτείται, εκτός από τη δήλωση της ιδιότητας του αστυνοµικού οργάνου και τη σαφή προειδοποίηση για επικείµενη χρήση του όπλου µε παροχή επαρκούς χρόνου ανταπόκρισης, πρώτον, να έχουν εξαντληθεί όλα τα ηπιότερα µέσα του πυροβολισµού(όπως παραινέσεις, χρήση εµποδίων, σωµατική βία, αστυνοµική ράβδος, 13 Χρυσόγονος, Ατοµικά-Κοινωνικά ικαιώµατα, Νοµική Βιβλιοθήκη αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή 2005 σ

11 επιτρεπόµενες χηµικές ουσίες, εκτόξευση πίδακα νερού, δακρυγόνα-αν και τα δύο τελευταία µέσα χρησιµοποιούνται περισσότερο στις πορείες κατά των διαδηλωτών, όπου δεν γίνεται χρήση όπλου-) και δεύτερον, η χρήση όπλου να µη συνιστά υπερβολικό µέτρο σε σχέση µε το είδος της απειλούµενης βλάβης και την επικινδυνότητα της απειλής.χαρακτηριστικό παράδειγµα µη τήρησης της δεύτερης αυτής προϋπόθεσης, είναι η πρόσφατη δολοφονία ενός µαθητή στα Εξάρχεια από έναν Ειδικό Φρουρό, ο οποίος πυροβόλησε ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι µαθητές του πετάγαν απλώς άδεια δοχεία από αναψυκτικά, και ενώ ήταν πασιφανές ότι η ζωή του δεν διέτρεχε κανέναν απολύτως κίνδυνο! Επίσης, επιβάλλεται η χρήση του όπλου µε τη µικρότερη δυνατή αναγκαία προσβολή.ειδικά ο πυροβολισµός ακινητοποίησης επιτρέπεται σε αποκλειστικώς αναφερόµενες περιπτώσεις(απόκρουση ένοπλης επίθεσης, αποτροπή τέλεσης ορισµένων κακουργηµάτων, σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή καταδιωκόµενου που καταλαµβάνεται να τελεί αυτόφωρο κακούργηµα ή πληµµέληµα υπό προϋποθέσεις, αποτροπή παράνοµης εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτήν υπό προϋποθέσεις, προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, αποτροπή απόδρασης ή ελευθέρωσης κρατουµένου που επιχειρείται µε ένοπλη επίθεση και αποτροπή αφοπλισµού αστυνοµικού κατά την υπηρεσία του). Αντιστοίχως, ο πυροβολισµός εξουδε τερωσης επιτρέπεται, «αν αυτό απαιτείται», µόνο στις περιπτώσεις απόκρουσης επίθεσης ενωµένης µε επικείµενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης. Τέλος, ο πυροβολισµός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισµό, όταν ο πυροβολισµός στρέφεται εναντίον ενόπλου πλήθους εφόσον υπάρχει κίνδυνος να πληγούν άοπλοι, εναντίον ανηλίκου εκτός αν αποτελεί το µοναδικό µέσο για την αποτροπή κινδύνου θανάτου και εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή όταν καλείται να υποστεί νόµιµο έλεγχο. 15.Γενοκτονία Το ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα στο άρθρο 6 παρ.2 ορίζει: «Όταν η αφαίρεση της ζωής αποτελεί το έγκληµα της γενοκτονίας, είναι αυτονόητο ότι τίποτα στο παρόν άρθρο δεν επιτρέπει σε κανένα Συµβαλλόµενο Κράτος στο παρόν σύµφωνο να παρεκκλίνει καθ οιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει βάσει των διατάξεων της Σύµβασης για την πρόληψη και τιµωρία του εγκλήµατος της γενοκτονίας». 16 Βιβλιογαραφία ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 Χρυσόγονος, Ατοµικά-Κοινωνικά ικαιώµατα, Νοµική Βιβλιοθήκη 2006 αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα Εκδόσεις Αντ. Ν.Σάκκουλα Αθήνα Κοµοτηνή ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008 σ.σ Χρυσόγονος, Ατοµικά-Κοινωνικά ικαιώµατα, Νοµική Βιβλιοθήκη 2006 σ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: 3169 : 2003 189 20030724 : 24.07.2003 : 22.07.2003 : 1 : 24.07.2003 : (1), (2), (3) (4) 1 . 2168/1993 . : 2 : 23.12.2003

: 3169 : 2003 189 20030724 : 24.07.2003 : 22.07.2003 : 1 : 24.07.2003  : (1), (2), (3) (4) 1 . 2168/1993 . : 2 : 23.12.2003 ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3169 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 189 20030724 Τέθηκε σε ισχύ: 24.07.2003 Ηµ.Υπογραφής: 22.07.2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνοµικούς, Τίτλος: εκπαίδευση τους σε αυτά και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία στο µάθηµα «Ατοµικά και Κοινωνικά δικαιώµατα» ιδάσκοντες: Καθηγητής Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ένα ερµηνευτικό παράδειγµα από το Σύνταγµα» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΒΛΩΣΗΣ» Προπτυχιακή εργασία. στο μάθημα των Ατομικών και Κοινοτικών Δικαιωμάτων. της φοιτήτριας

«Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΒΛΩΣΗΣ» Προπτυχιακή εργασία. στο μάθημα των Ατομικών και Κοινοτικών Δικαιωμάτων. της φοιτήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. «Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΒΛΩΣΗΣ» THE CONSTITUTIONAL SPECULATION OF ABORTION Προπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις 24η ιδακτική Ενότητα ΠΟΙΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ- ΕΓΚΛΗΜΑ Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις ιακρίσεις των ποινών Οι ποινές διακρίνονται σε κύριες και παρεπόµενες. Κύριες ποινές είναι εκείνες που µπορούν να επιβληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Νέστορα Κουράκη, Καθηγητή Εγκληματολογίας, Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Προλεγόμενα 15 Ελένης Αποσπόρη, Επικ. Καθηγήτριας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εγκληματολογική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες»

Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές υπηρεσίες» Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 302/9/18γ Προς : Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις Έδρες τους Κοιν.: Όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Θέμα: «Παραβίαση διατάξεων ωραρίου εργασίας από δύο συνεχόμενες νυχτερινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1. Πεδίο Εφαρμογής AΡΘΡΟ 2. Ευθύνη του Δ.Π. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ AΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής Ο κώδικας αυτός ισχύει για όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται στο Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Συνταγµατικά ικαιώµατα Ειδικό Μέρος ια έκδ. Αθήνα 2011 ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ TEYX IV EΠ ΑΘΗΝΑ 2011 1 Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Συνταγµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 05 Μαΐου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4322/2015 *************************** Τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα Εργασίας : «Το άσυλο της κατοικίας» «Τhe asylum of residence».

Θέµα Εργασίας : «Το άσυλο της κατοικίας» «Τhe asylum of residence». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ιδάσκοντες: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Lisbon, Portugal. EU Employment Law (Civil Law Project) Foundations and Currents develpments

Lisbon, Portugal. EU Employment Law (Civil Law Project) Foundations and Currents develpments Φορέας Υλοποίησης: EJTN Τόπος ιεξαγωγής: Lisbon, Portugal Ηµεροµηνία: 2-3/10/2014 Τίτλος Σεµιναρίου: EU Employment Law (Civil Law Project) Foundations and Currents develpments Συµµετοχή: Μαρία Χασιρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΥΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα