Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer)"

Transcript

1 Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο μεταφοράς (transport layer) Κ. Βασιλάκης

2 Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Επισκόπηση του επιπέδου μεταφοράς Υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς Επίπεδο μεταφοράς έναντι επιπέδου δικτύου Πολύπλεξη και αποπολύπλεξη Το πρωτόκολλο UDP Το πρωτόκολλο TCP 2

3 Επισκόπηση του επίπεδου μεταφοράς Μεταφέρει τα μηνύματα των εφαρμογών και φροντίζει για την επιτυχημένη ποιοτική και ποσοτική μεταφορά τους από τον κόμβο αποστολής στο κόμβο προορισμού. Στο διαδίκτυο υπάρχουν 2 πρωτόκολλα μεταφοράς: TCP (Transmission Control Protocol) που παρέχει συνδεσμική υπηρεσία στις εφαρμογές με εγγυημένη παράδοση μηνυμάτων, έλεγχο ροής και έλεγχο συμφόρησης (αξιόπιστο). UDP (User Datagram Protocol) που παρέχει ασυνδεσμική υπηρεσία, χωρίς αξιοπιστία, χωρίς έλεγχο ροής και χωρίς έλεγχο συμφόρησης. το ποιο πρωτόκολλο επιλέγεται κάθε φορά, ορίζεται στην εφαρμογή (προγραμματιστής) Μέριμνα για κατάτμηση των μηνυμάτων του επιπέδου εφαρμογής σε πακέτα (στη αποστολή) και την επανένωση τους (στη παραλαβή). Προώθηση των πακέτων με την σωστή σειρά στα κατώτερα επίπεδα. Κατά την παραλαβή των πακέτων γίνεται έλεγχος για την αρτιότητα τους και για την ορθή ανασύνθεση τους, πριν προωθηθούν στο ανώτερο επίπεδο (εφαρμογής). Τα πακέτα που δημιουργούνται σε αυτό το επίπεδο ονομάζονται τμήματα (segments). 3

4 Αρχιτεκτονική λογικής επικοινωνίας application transport network data link physical application transport network data link physical Η μεταφορά μηνυμάτων γίνεται ανεξάρτητα από τα υποκείμενα επίπεδα. Τα πρωτόκολλα του επιπέδου μεταφοράς παρέχουν τη δυνατότητα λογικής επικοινωνίας (logical communication) μεταξύ διεργασιών εφαρμογών που τρέχουν σε διαφορετικά τερματικά συστήματα. Οι διεργασίες συμπεριφέρονται σαν να είναι τα hosts που τις φιλοξενούν, απ ευθείας συνδεμένα μεταξύ τους. Λογική επικοινωνία Τα hosts που εκτελούν τις διεργασίες φαίνεται να είναι απ ευθείας συνδεμένα, αλλά στη πραγματικότητα μεσολαβεί η υποδομή των υποκείμενων στρωμάτων. 4

5 Υπηρεσίες και πρωτόκολλα μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς «τρέχουν» στα τερματικά συστήματα. Ένα πρωτόκολλο μεταφοράς από: την πλευρά του κόμβου αποστολής, τεμαχίζει τα μηνύματα της εφαρμογής σε τμήματα (segments) και αφού τους επισυνάψει μια επικεφαλίδα, τα προωθεί στο επίπεδο δικτύου, όπου ενθυλακώνονται σε ένα δεδομενόγραμματα (datagram) για να προωθηθούν στο host-παραλήπτη μέσω του δικτύου (από το επίπεδο δικτύου). την πλευρά λήψης, ανασυνθέτει σε μηνύματα τα τμήματα που λαμβάνει από επίπεδο δικτύου και τα προωθεί στο επίπεδο εφαρμογής. Οι δρομολογητές που βρίσκονται στη διαδρομή των datagrams δεν ασχολούνται με το περιεχόμενο των segments. Συνήθως υπάρχουν περισσότερα από ένα πρωτόκολλα μεταφοράς διαθέσιμα στις εφαρμογές (στο διαδίκτυο έχουμε το TCP και UDP). Κάθε ένα από αυτά προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες. 5

6 Επίπεδο μεταφοράς έναντι επιπέδου δικτύου Επίπεδο δικτύου: λογική επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών Επίπεδο μεταφοράς: λογική επικοινωνία μεταξύ διεργασιών Το επίπεδο μεταφοράς στηρίζεται στο επίπεδο του δικτύου και συμπληρώνει τις υπηρεσίες του. Παράδειγμα του βιβλίου: 12 παιδιά μιας οικογένειας στέλνουν γράμματα σε 12 παιδιά μιας άλλης οικογένειας και ένα παιδί σε κάθε οικογένεια αναλαμβάνει το μοίρασμα της αλληλογραφίας. διεργασίες = παιδιά μηνύματα εφαρμογών = γράμματα σε φακέλους υπολογιστές = σπίτια πρωτόκολλο μεταφοράς = το παιδί που αναλαμβάνει το μοίρασμα της αλληλογραφίας σε κάθε σπίτι πρωτόκολλο επιπέδου δικτύου = ταχυδρομική υπηρεσία 6

7 Στο επίπεδο δικτύου Επίπεδο δικτύου: ένα πρωτόκολλο, το IP (Internet Protocol). Κάθε host (υπολογιστής) έχει τουλάχιστον μια διεύθυνση επιπέδου δικτύου (IP address). Μοντέλο υπηρεσίας επιπέδου δικτύου: προσπάθεια βέλτιστης παράδοσης (best effort delivery). Πρόκειται για μοντέλο αναξιόπιστης υπηρεσίας. Δεν εγγυάται: παράδοση segment (τμήματος), παράδοση των segments με την σωστή σειρά και ακεραιότητα δεδομένων στα segments. Τα πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς (UDP & TCP) κάνουν επέκταση της παράδοσης από host σε host (IP) σε παράδοση από διεργασία σε διεργασία κάθε εφαρμογής. Αυτή η επέκταση καλείται πολύπλεξη-αποπολύπλεξη (multiplexing-demultiplexing) επιπέδου μεταφοράς. 7

8 Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς του Διαδικτύου TCP: αξιόπιστο, σε ορθή σειρά μεταφορά των τμημάτων με: έλεγχο συμφόρησης (congestion control), έλεγχο ροής (flow control), εγκαθίδρυση σύνδεσης, έλεγχο σφαλμάτων UDP: μη αξιόπιστο, με παράδοση εκτός σειράς. Γίνεται απλός έλεγχος σφαλμάτων, όμως δεν υπάρχει καμία άλλη επέκταση της βέλτιστης προσπάθειας (best effort) του IP. Υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες: εγγυήσεις ως προς την καθυστέρηση και εγγυήσεις ως προς το εύρος ζώνης. application transport network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical network data link physical application transport network data link physical 8

9 Αξιόπιστη μεταφορά (reliable data transfer) Τα δεδομένα παραδίδονται από τη διεργασία αποστολής στη διεργασία λήψης σωστά και με τη ορθή σειρά. Επιτυγχάνεται με: Έλεγχο ροής (flow control). Απαίτηση για επιβεβαίωση λήψης (acknowledgment) κάθε τμήματος πακέτου από την άλλη μεριά, πριν σταλθεί το επόμενο τμήμα (δεν υπερφορτώνεται ο παραλήπτης). Επαναμεταδόσεις. Ταυτοποιήσεις τμημάτων (αριθμοί ακολουθίας). Χρονομετρήσεις. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς μπορεί να παρέχει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μεταξύ εφαρμογών, ακόμα και αν το υποκείμενο επίπεδο δικτύου δεν είναι αξιόπιστο. Αξιόπιστη μεταφορά μπορεί να παρασχεθεί και από πρωτόκολλα άλλων επιπέδων. 9

10 Έλεγχος συμφόρησης Έλεγχος συμφόρησης(congestion control). Ρύθμιση της κίνησης αποστολής για να μην υπερφορτωθεί το διαδίκτυο. Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε σύνδεση να «πλημμυρήσει» με υπερβολική κίνηση τις ζεύξεις και τους δρομολογητές, Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι που έχουν ως σκοπό, είτε να αποφύγουν εξ αρχής τη συμφόρηση, είτε να ανταποκριθούν σε αυτή. Πρόκειται για μια υπηρεσία για όλο το διαδίκτυο. Χωρίς έλεγχο συμφόρησης ένα δίκτυο μπορεί εύκολα να «φρακάρει» και λίγα ή καθόλου δεδομένα να μη μεταφέρονται. Ένα πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς δεν μπορεί να αγνοήσει τι συμβαίνει στο διαδίκτυο μεταξύ των δύο συνδεδεμένων άκρων (και όμως το UDP το αγνοεί!). Πρέπει να είναι αρκετά "έξυπνο", ώστε να αντιληφθεί και να χειριστεί κατάλληλα μια συμφόρηση στο δίκτυο (και περίπλοκο!) 10

11 Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη Κάθε διεργασία χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα sockets Στο επίπεδο μεταφοράς, ένα ζεύγος sockets είναι η μοναδική ταυτοποίηση σύνδεσης μεταξύ 2 εφαρμογών (1 σε κάθε εφαρμογή). Στο host αποστολής, το επίπεδο μεταφοράς: λαμβάνει ένα μήνυμα από την εφαρμογή μέσω ενός socket (προορισμού), το χωρίζει σε κομμάτια, ενθυλακώνει κάθε κομμάτι του μηνύματος σε segment και περνά κάθε segment στο επίπεδο δικτύου. Στο host προορισμού, το επίπεδο μεταφοράς: παραλαμβάνει τα segments από το επίπεδο του δικτύου, σχηματίζει το μήνυμα (ενώνοντας ξανά τα κομμάτια του) και περνά το μήνυμα στη εφαρμογή μέσω ενός socket (αποστολής). Προφανώς, σε κάθε host μπορεί να υπάρχουν πολλές εφαρμογές (άρα και πολλά μοναδικά για κάθε εφαρμογή - sockets). 11

12 Πολύπλεξη Αφορά στη συλλογή μηνυμάτων που προέρχονται από διαφορετικές διεργασίες εφαρμογών (πολλαπλά sockets) στο host της αποστολής. Προσθήκη της κατάλληλης επικεφαλίδας σε κάθε segment που δημιουργείται (και που αργότερα χρησιμοποιείται για αποπολύπλεξη στο host του προορισμού) και παράδοση των segments στο επίπεδο δικτύου. Προορισμός 1 (κόμβος λήψης) Εφαρμογή P3 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη Φυσικό Αφετηρία (κόμβος αποστολής) Εφαρμογή P1 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη Φυσικό P2 Προορισμός 2 (κόμβος λήψης) application transport network link P4 physical socket διεργασία 12

13 Πώς δουλεύει η πολύπλεξη Η πολύπλεξη επιπέδου μεταφοράς χρειάζεται: τα sockets να έχουν μοναδικές ταυτότητες, κάθε segment να έχει ειδικά πεδία που να δηλώνουν τη ταυτότητα του socket (θύρα) στο οποίο πρόκειται να παραδοθεί το segment. Στα segments λοιπόν του επιπέδου μεταφοράς υπάρχουν 2 πεδία: το πεδίο αριθμού θύρας προέλευσης (source port filed) και το πεδίο αριθμού θύρας προορισμού (destination port field) Κάθε αριθμός θύρας είναι ένας 16-bit αριθμός από 0 έως Οι αριθμοί θύρας από 0 έως 1023 ονομάζονται πασίγνωστοι αριθμοί θυρών (well-known port numbers) και είναι δεσμευμένοι από γνωστά πρωτόκολλα. Στο επίπεδο μεταφοράς δημιουργείται το segment με τους αριθμούς θυρών προέλευσης και προορισμού και παραδίδεται στο επίπεδο δικτύου για να δημιουργηθεί το δεδομενογράμμα. 13

14 Αποπολύπλεξη Αφορά στη συλλογή μηνυμάτων που προέρχονται από το επίπεδο δικτύου στο host λήψης. Για κάθε segment που παραλαμβάνεται γίνεται ταυτοποίηση του socket λήψης και κατευθύνεται το segment σε αυτό το socket (παράδοση δεδομένων στο σωστό socket). Αφετηρία 1 (κόμβος αποστολής) Εφαρμογή P3 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη Φυσικό Προορισμός (κόμβος λήψης) Εφαρμογή P1 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη Φυσικό P2 Αφετηρία 2 (κόμβος αποστολής) application transport network link P4 physical socket διεργασία 14

15 Πώς δουλεύει η αποπολύπλεξη Ο υπολογιστής προορισμού λαμβάνει IP datagrams (δεδομενογράμματα) από το επίπεδο δικτύου. Κάθε datagram έχει διεύθυνση IP προέλευσης και διεύθυνση IP προορισμού. Κάθε datagram μεταφέρει ένα segment επιπέδου μεταφοράς. Κάθε segment έχει πεδία για αριθμούς θυρών προέλευσης και προορισμού. Το επίπεδο δικτύου φροντίζει για την μεταφορά κάθε segment στο σωστό υπολογιστή, αφού είναι γνωστή η IP διεύθυνση του υπολογιστή. Το επίπεδο μεταφοράς εξετάζοντας τους αριθμούς θυρών των αφικνούμενων segments, κατευθύνει κάθε segment στo κατάλληλο socket και από εκεί στη αντίστοιχη διεργασία (εφαρμογή), αφού είναι γνωστή η θύρα προορισμού. 15

16 Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη (σύνοψη) Κάθε διεργασία χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα sockets Μοναδική ταυτοποίηση σύνδεσης: ένα ζεύγος sockets. Πολύπλεξη: Πολλαπλά sockets, προσθήκη επικεφαλίδας (που αργότερα χρησιμοποιείται για αποπολύπλεξη) Αποπολύπλεξη: Παράδοση των τμημάτων που λαμβάνονται στο σωστό socket (με χρήση της επικεφαλίδας) Εφαρμογή Εφαρμογή P3 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη P1 P2 Μεταφορά Δίκτυο Ζεύξη Φυσικό application P4 transport network link socket διεργασία Φυσικό physical 16

17 Δομή TCP/UDP τμήματος (segment) Αριθμός θύρας προέλευσης 32 bits Αριθμός θύρας αποστολής Άλλα πεδία επικεφαλίδας Δεδομένα εφαρμογής (payload) Τα πεδία (fields) αριθμών θύρας: προορισμού (destination port number) και προέλευσης (source port number) σε ένα segment (τμήμα) επιπέδου μεταφοράς. 17

18 Ασυνδεσμική πολύπλεξη (UDP multiplexing) Όταν δημιουργείται ένα UDP socket θα πρέπει να εκχωρηθεί σε αυτό ένας αριθμό θύρας. Η εκχώρηση από πλευράς πελάτη γίνεται, είτε αυτόματα, είτε από τον προγραμματιστή και δεν πρέπει αυτός ο αριθμός να χρησιμοποιείται από άλλο socket. Από πλευράς εξυπηρετητή η εκχώρηση γίνεται από τον προγραμματιστή. Η ταυτοποίηση ενός UDP socket επιτυγχάνεται με: την διεύθυνση IP προορισμού και τον αριθμό θύρας προορισμού. Όταν στον υπολογιστή αποστολής δημιουργείται ένα datagram στο επίπεδο δικτύου, που ενθυλακώνει ένα segment του επιπέδου μεταφοράς, θα πρέπει να καθορίζονται σε αυτό η διεύθυνση και ο αριθμός θύρας προορισμού. 18

19 Ασυνδεσμική αποπολύπλεξη (UDP demultiplexing) Στο υπολογιστή προορισμού από το datagram που παραλαμβάνεται προκύπτει ένα segment που παραδίδεται στο επίπεδο μεταφοράς. Το επίπεδο μεταφοράς στο προορισμό: ελέγχει τον αριθμό θύρας προορισμού στο τμήμα και κατευθύνει το τμήμα UDP στο socket με αυτό τον αριθμό θύρας. Αν 2 τμήματα UDP έχουν διαφορετικές IP διευθύνσεις και διαφορετικούς αριθμούς θυρών προέλευσης, αλλά έχουν τις ίδιες IP διευθύνσεις και αριθμούς θυρών προορισμού, τότε παραδίδονται στη ίδια διεργασία μέσω του ίδιου socket προορισμού. Ο αριθμός θύρας προέλευσης χρησιμοποιείται σαν αριθμός θύρας αποστολής, όταν ο παραλήπτης θέλει να απαντήσει στον αποστολέα. 19

20 Παράδειγμα ασυνδεσμικής αποπολύπλεξης Δημιουργία socket με αριθμό θύρας 9157 application transport link P3 network physical Δημιουργία socket με αριθμό θύρας 6428 application transport link P1 network physical Δημιουργία socket με αριθμό θύρας 5775 application transport link P4 network physical source port: 6428 dest port: 9157 source port:? dest port:? Θύρα αποστολής: 9157 Θύρα προορισμού: 6428 Θύρα αποστολής:? Θύρα προορισμού:? Αντιστροφή των αριθμών θυρών προέλευσης και προορισμού socket διεργασία Transport Layer

21 Συνδεσμική αποπολύπλεξη (TCP) Η ταυτοποίησης ενός TCP socket επιτυγχάνεται με την τετράδα: διεύθυνση IP προέλευσης, αριθμός θύρας προέλευσης, διεύθυνση IP προορισμού και αριθμός θύρας προορισμού. Ο υπολογιστής λήψης χρησιμοποιεί και τις τέσσερις τιμές για να κατευθύνει το segment στο κατάλληλο socket υποδοχής. Δύο διαφορετικά segments αποστολής με διαφορετικές IP διευθύνσεις και διαφορετικούς αριθμούς θυρών κατευθύνονται σε διαφορετικά sockets, ακόμα και αν οι IP διευθύνσεις και οι αριθμοί θυρών αποστολής είναι τα ίδια. Ένας υπολογιστής εξυπηρετητής μπορεί να υποστηρίξει πολλά ταυτόχρονα TCP sockets: κάθε socket αναγνωρίζεται από τη δική του τετράδα. 21

22 Παράδειγμα συνδεσμικής αποπολύπλεξης IP address A application P3 transport network link physical IP address Β application P4 P5 transport network link physical P6 application P2 P3 transport network link physical IP address C source IP, port: B,80 dest IP, port: A,9157 source IP,port: A,9157 dest IP, port: B,80 Τρία τμήματα με IP διεύθυνση προορισμού: B, source IP, port: C,5775 dest IP, port: B,80 source IP,port: C,9157 dest IP,port: B,80 Στη θύρα προορισμού: 80 αποπολυπλέκονται σε διαφορετικά sockets socket διεργασία 22

23 Παράδειγμα συνδεσμικής αποπολύπλεξης IP address A application P3 transport network link physical IP address Β Εξυπηρετητής με νήματα (threaded) application P4 transport network link physical application P2 P3 transport network link physical IP address C source IP,port: B,80 dest IP,port: A,9157 source IP,port: A,9157 dest IP, port: B,80 source IP,port: C,5775 dest IP,port: B,80 source IP,port: C,9157 dest IP,port: B,80 socket διεργασία 23

24 UDP (User Datagram Protocol) [RFC 768] Το απλούστερο πρωτόκολλο μεταφοράς του διαδικτύου κάνει τα ελάχιστα που μπορεί να κάνει ένα πρωτόκολλο μεταφοράς. Υπηρεσία παράδοσης βέλτιστης προσπάθειας ( best effort ) Τα τμήματα UDP μπορεί να: χαθούν παραδοθούν εκτός σειράς στις εφαρμογές. Ασυνδεσιστρεφής (connection-less) υπηρεσία : δεν γίνεται χειραψία μεταξύ των UDP αποστολέα και δέκτη, η διαχείριση κάθε UDP segment γίνεται ανεξάρτητα από τα άλλα. Συχνά χρησιμοποιείται για εφαρμογές πολυμέσων συνεχούς ροής (streaming) που έχουν: ανοχές ως προς τις απώλειες, ευαισθησία ως προς το ρυθμό. Άλλες γνωστές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν UDP: DNS, SMTP 24

25 UDP: δομή της κεφαλίδας Μήκος του τμήματος UDP σε Bytes, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλίδας Αριθμός θύρας πηγής Μήκος 32 bits Δεδομένα εφαρμογής (payload) Αριθμός θύρας λήψης Άθροισμα ελέγχου Δομή τμήματος UDP Γιατί υπάρχει το UDP; Δεν έχει εγκαθίδρυση σύνδεσης (που εισάγει καθυστέρηση). Είναι απλό: χωρίς κατάσταση σύνδεσης στον αποστολέα, δέκτη. Με μικρή κεφαλίδα τμήματος. Χωρίς έλεγχο συμφόρησης: το UDP μπορεί να εκραγεί όσο γρήγορα θέλουμε. Αξιόπιστη μεταφορά πάνω από το UDP: προσθήκη αξιοπιστίας στο επίπεδο εφαρμογής ανάνηψη από τα λάθη στην εφαρμογή. 25

26 UDP: άθροισμα ελέγχου (checksum) Σκοπός: ανίχνευση «σφαλμάτων» (π.χ. ανεστραμμένων bits) στο μεταδιδόμενο τμήμα. Αποστολέας: χειρίζεται το περιεχόμενο του τμήματος ως ακολουθία 16 bits ακεραίων. checksum: συμπλήρωμα ως προς το 1 του αθροίσματος του περιεχομένου (εκφρασμένου σε 16-bit λέξεις) ο αποστολέας τοποθετεί την τιμή του checksum στο πεδίο checksum του τμήματος UDP. Δέκτης: υπολογισμός του checksum του λαμβανομένου μηνύματος, έλεγχος αν το υπολογισμένο checksum ισούται με την τιμή του πεδίου checksum: o ΌΧΙ ανίχνευση σφάλματος o ΝΑΙ μη ανίχνευση σφάλματος 26

27 Παράδειγμα αθροίσματος ελέγχου υπερχείλιση άθροισμα checksum Κατά την πρόσθεση των αριθμών, το κρατούμενο από την πιο σημαντική θέση πρέπει να προστεθεί στο αποτέλεσμα. Ελέγχους για σφάλματα γίνονται και σε άλλα επίπεδα. Ο έλεγχος σφαλμάτων στο επίπεδο μεταφοράς ακολουθεί την αρχή από-άκρο-σε-άκρο. Λειτουργίες κατώτερων επιπέδων μπορεί να είναι πλεονάζουσες η μικρής αξίας σε σύγκριση με το κόστος παροχής τους σε ψηλότερο επίπεδο. 27

28 TCP (Transmission Control Protocol) Αξιόπιστη και σε σειρά ροή από bytes: Τα δεδομένα μεταφέρονται σαν μια συνεχή ακολουθία από bytes, χωρίς όρια μηνυμάτων. Με διοχέτευση (pipeline): Ο έλεγχοι συμφόρησης και ροής του TCP καθορίζουν το μέγεθος του παραθύρου (αριθμός μεταδοθέντων αλλά μη επιβεβαιωμένων πακέτων). Πλήρως αμφίδρομη μεταφορά δεδομένων: Δι-κατευθυντική ροή δεδομένων στην ίδια σύνδεση. MSS: maximum segment size (μέγιστο μέγεθος τμήματος). Συνδεσμική υπηρεσία: Η χειραψία (handshanking) που αφορά σε ανταλλαγή ειδικών αρχικών μηνυμάτων ελέγχου, προετοιμάζει την κατάσταση του αποστολέα και του δέκτη πριν την ανταλλαγή δεδομένων (εγκαθίδρυση σύνδεσης). 28

29 TCP σύνδεση: από σημείο σε σημείο Μια σύνδεση TCP είναι πάντα από-σημείο-σε-σημείο. Ανάμεσα σε μία μόνο εφαρμογή-αποστολέα και σε μία μόνο εφαρμογήπαραλήπτη (ανάμεσα σε 2 υπολογιστές). Μια σύνδεση TCP δεν είναι μια σύνδεση σε όλο το μήκος της διαδρομής που αποστέλλονται τα τμήματα (segments). Η κατάσταση σύνδεσης βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα δύο άκρα και δεν διατηρείται κάποιο κύκλωμα. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου TCP γίνεται μόνο στα τερματικά συστήματα και όχι στους ενδιάμεσους κόμβους. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι της διαδρομής δεν είναι ενήμεροι για τις συνδέσεις TCP και δεν οφείλουν να τις διατηρούν (δεν δεσμεύουν πόρους). Γενικότερα, οι ενδιάμεσοι κόμβοι ενδιαφέρονται μέχρι τα 3 χαμηλότερα επίπεδα. 29

30 Η εγκαθίδρυση σύνδεσης στο TCP Η διεργασία πελάτης που θέλει να ξεκινήσει μια σύνδεση ειδοποιεί το TCP (επίπεδο μεταφοράς): Το TCP από τη πλευρά του πελάτη, δημιουργεί ένα socket στέλνει ένα ειδικό τμήμα TCP στον εξυπηρετητή. Ο εξυπηρετητής αποκρίνεται με ένα δεύτερο ειδικό τμήμα TCP. Κάθε εξυπηρετητής TCP έχει ένα socket υποδοχής και δημιουργεί ένα νέο socket υποδοχής για την συγκεκριμένη διεργασία πελάτη. Ο πελάτης αποκρίνεται πάλι με ένα τρίτο ειδικό τμήμα TCP. Τα 2 πρώτα τμήματα δεν περιέχουν ωφέλιμο φορτίο (payload: δεδομένα επιπέδου εφαρμογής). Το 3 ο μπορεί να περιέχει ωφέλιμο φορτίο. Η διαδικασία εγκαθίδρυσης σύνδεσης ονομάζεται τρίδρομη χειραψία (three-way handshaking). Μετά τη εγκαθίδρυση σύνδεσης οι 2 διεργασίες μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα. 30

31 Ενταμιευτές αποστολής-λήψης Τα δεδομένα που στέλνει ή παραλαμβάνει μια διεργασία αποθηκεύονται προσωρινά σαν τμήματα σε ενταμιευτές που χειρίζεται το TCP. Οι ενταμιευτές (πόροι) δεσμεύονται κατά την διάρκεια της χειραψίας. Θύρα socket Διεργασία: γράφει δεδομένα Διεργασία: διαβάζει δεδομένα Θύρα socket Socket Socket Ενταμιευτής αποστολής τμήμα τμήμα Ενταμιευτής λήψης TCP TCP 31

32 Μέγιστο μέγεθος τμήματος Το TCP τεμαχίζει τα δεδομένα του πελάτη (μήνυμα), βάζει μια κεφαλίδα και σχηματίζει ένα τμήμα TCP (segment TCP). Η μέγιστη ποσότητα δεδομένων πελάτη που μπορούν ν απαρτίσουν ένα τμήμα ονομάζεται μέγιστο μέγεθος τμήματος (Maximum Segment Size - MSS). Το MSS τυπικά καθορίζεται από το μήκος του μεγαλύτερου πλαισίου ζεύξης (frame) που μπορεί ν αποσταλεί από τον τοπικό host (πελάτη), λαμβάνοντας υπόψη και τις κεφαλίδες που χρειάζονται για να σχηματιστούν τα datagrams. 32

33 Δομή τμήματος TCP URG: urgent data (generally not used) ACK: ACK # valid PSH: push data now (generally not used) RST, SYN, FIN: connection estab (setup, teardown commands) Internet checksum (as in UDP) Head length 32 bits source port # dest port # sequence number acknowledgement number not used U A P R S F checksum application data receive window Urg data pointer options (variable length) (variable length) counting by bytes of data (not segments!) # bytes rcvr willing to accept 33

34 client state LISTEN choose init seq num, x send TCP SYN msg SYNSENT received SYNACK(x) ESTAB indicates server is live; send ACK for SYNACK; this segment may contain client-to-server data SYNbit=1, Seq=x SYNbit=1, Seq=y ACKbit=1; ACKnum=x+1 ACKbit=1, ACKnum=y+1 choose init seq num, y send TCP SYNACK msg, acking SYN received ACK(y) indicates client is live server state LISTEN SYN RCVD ESTAB 34

35 35

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Επίπεδο Μεταφοράς. (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς (ανεβαίνουμε προς τα πάνω) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο Μεταφοράς(Transport layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer): Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη Ι Εισαγωγή Οι υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων ανάμεσα σε δύο επικοινωνούντες πόρους κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Connectionless ή datagram Connection-oriented Οι υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 11: Στρώμα μεταφοράς

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 11: Στρώμα μεταφοράς Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 11: Στρώμα μεταφοράς Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας

Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας Δίκτυα Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών και Στρώμα Μεταφοράς Διδάσκοντες: Δρ. Ευγενία Αδαμοπούλου, Δρ. Κώστας Δεμέστιχας ΔΠΜΣ «Τεχνο- Οικονομικά Συστήματα» Τεχνολογία Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επανάληψη. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Εισαγωγή Επανάληψη. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διαδικτυακός Προγραμματισμός Εισαγωγή Επανάληψη ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Δήλωση Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: (1) Computer Networking: A Top Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Επικοινωνία από άκρο σε άκρο. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Επικοινωνία από άκρο σε άκρο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Το Επίπεδο Μεταφοράς 2 Το πρωτόκολλο UDP 3 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες δικτύου και πρωτόκολλα για πολυμεσικές επικοινωνίες

Υπηρεσίες δικτύου και πρωτόκολλα για πολυμεσικές επικοινωνίες Υπηρεσίες δικτύου και πρωτόκολλα για πολυμεσικές επικοινωνίες Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2016 1 Στρώματα πρωτοκόλλων Άνοιξη 2016 2 Πρωτόκολλα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη

HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη HY-335a Project: microtcp *, μία lightweight TCP βιβλιοθήκη Deadline πρώτης ϕάσης : 13 Δεκεμβρίου 2016, 23:59 * Εμπνευσμένο και υλοποιημένο από το Μανώλη Σουρλίγκα :) Γενική περιγραϕή Στο οικοσύστημα του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίπεδο Μεταφοράς Ιωάννης Κορίνθιος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σελ 1 Ιεραρχίες Πρωτοκόλλων σελ 2 Ιεραρχίες Πρωτοκόλλων Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που απαιτούνται για να επιτύχουμε την ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου µεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου µεταφοράς Τα πρωτόκολλα µεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Transmission Control Protocol Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 Μηχανισμοί πρωτοκόλλων προσανατολισμένων σε σύνδεση Λογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο Μεταφοράς Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Ε. Παπαπέτρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα μεταφοράς στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα μεταφοράς στο Internet Δίκτυα Υπολογιστών Περίληψη Αρχές λειτουργίας του στρώματος μεταφοράς και βασικές υπηρεσίες του πολυπλεξία/αποπολυπλεξία αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 15/03/2014 Συμπληρωματικές Διαφάνειες ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 4 η ΟΣΣ 5/03/204 Συμπληρωματικές Διαφάνειες Νίκος Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 2 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 3 ΟΣΣ/5.03.204/Ν.Δημητρίου 4 Θεωρία Aloha/Slotted

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 12: Στρώμα μεταφοράς

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 12: Στρώμα μεταφοράς Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 12: Στρώμα μεταφοράς Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των λειτουργιών που εκτελούνται από λογισμικό στις επικοινωνίες δεδομένων Η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο δομείται σε τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP

Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP Εργαστηριακή Άσκηση 7 Πρωτόκολλα TCP και UDP Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξέταση των ιδιοτήτων των πρωτοκόλλων μεταφοράς TCP και UDP του Internet. Πληροφορίες για τα πρωτόκολλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή;

Άσκηση 2. Αν συμβούν 2 duplicate ACKs αντί για timeout τι γίνεται σε αυτή την περίπτωσή; ΤCP protocol Άσκηση 1 Είναι το ίδιο να αυξάνεται το congestion window κατά μία μονάδα μετά τη λήψη από κάθε ΑCK πακέτου με το να αυξάνεται σε κάθε RTT; Αν δεν είναι το ίδιο σε ποια περίπτωση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Ενότητα 2 η : Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων Γούδος Σωτήριος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι

Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Ενότητα 3: Επίπεδο Μεταφοράς Διδάσκων: Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δίκτυα Επικοινωνιών Ι Τμήμα Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol

Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Transmission Control Protocol TCP δουλεύει στο επίπεδο µεταφοράς (transport layer) της σουίτας πρωτοκόλλων του TCP/IP Παρέχει αξιόπιστη (reliable)

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: Network Programming Εισαγωγή, TCP, UDP, Ports Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

OSI και TCP/IP. Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών και τεχνολογίες διαδικτύου

OSI και TCP/IP. Εισαγωγή στα Δίκτυα υπολογιστών και τεχνολογίες διαδικτύου 2 η Multimedia Διάλεξη: OSI και TCP/IP Copyright 2011 Medialab 2 η Multimedia διάλεξη με θέμα: OSI και TCP/IP OSI Model Overview Επισκόπηση του μοντέλου OSI. OSI Model Overview Το μοντέλο OSI δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΔΕΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου Βοήθημα: 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Τι ήταν το δίκτυο ARPANET; Πως «γεννήθηκε» το Internet; 2. Πώς χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Ο πυρήνας του δικτύου Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς

Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 7: Internet Control Message Protocol - ICMP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1

Σχήμα 1: TCP αποστολέας με παράθυρο αποστολέα = 1 I. Παράδειγμα 1: Απόδοση TCP με παράθυρο αποστολέα = 1 a. Ο μηχανισμός όπως έχει περιγραφεί ως τώρα στέλνει μόνο ένα πακέτο και σταματάει να μεταδίδει έως ότου πάρει το ack του πακέτου αυτού (λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 7: Στρώμα δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πρωτόκολλα Διαδικτύου 5 η Διάλεξη Δημοσθένης Κυριαζής Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 Σημερινή διάλεξη Σύνοψη 4ης διάλεξης Επίπεδο εφαρμογής Distributed Hash Table

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames)

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 1 / 37 Φυσική διεύθυνση Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 9: Dynamic Host Configuration Protocol- DHCP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SNMP

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ SNMP ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς. Στόχοι: επίπεδο µεταφοράς: 3.5 Συνδεσιστρεφής. 3.1 Υπηρεσίες επιπέδου

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς. Στόχοι: επίπεδο µεταφοράς: 3.5 Συνδεσιστρεφής. 3.1 Υπηρεσίες επιπέδου Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα