Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 111 Προεγχειρητική, Διεγχειρητική και Άμεσα Μετεγχειρητική Εκτίμηση του Νευροχειρουργικού Ασθενή Π. ΣΕΛΒΙΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗτΙΙill ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Σκοπός της προεγχειρητικής εκτίμησης του ασθενούς είναι η επίτευξη των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την επιτυχή έκβαση της χειρουργικής επέμβασης. Ο χειρουργός είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του ασθενούς για το χειρουργείο και πρέπει να ετοιμάζει τον ασθενή ή ακόμη να επιβλέπει την προετοιμασία του. Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς, γίνεται επιβεβαίωση της διάγνωσης με την κλινική εξέταση και τις εργαστηριακές εξετάσεις, καθορίζεται το είδος της επέμβασης, προκαθορίζεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα και οι πιθανές εγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ο χειρουργός που έχει και την ευθύνη του ασθενούς πρέπει να παρακολουθεί στενά την όλη προετοιμασία του εξετάζοντάς τον προσεκτικά. Είναι επίσης άμεσα υπεύθυνος για τον συντονισμό των συναδέλφων των άλλων ειδικοτήτων που θα εκτιμήσουν τον ασθενή. Σε κάθε ασθενή που θα υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος όλων των συστημάτων του οργανισμού, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη νευρολογική κατάσταση του ασθενούς χωρίς να υποβαθμίζεται η εκτίμηση και των άλλων συστημάτων. Είναι βέβαια σαφές, ότι ο χρόνος που απαιτείται για την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς εξαρτάται από το αν το περιστατικό είναι επείγον ή όχι. Για παράδειγμα η εκτίμηση ενός νέου στην ηλικία ασθενή με γρήγορη επιδείνωση του επιπέδου συνειδήσεως μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση πρέπει να είναι άμεση, σε αντίθεση με ασθενή που παρουσιάζει αργά εξελισσόμενη ημιπάρεση από όγκο εγκεφάλου και που παράλληλα έχει ιστορικό καρδιοπάθειας. Τη σωστή προεγχειρητική εκτίμηση και προετοιμασία του ασθενή την "ελέγχει" ο αναισθησιολόγος που με προσεκτική προεγχειρητική επίσκεψη στον ασθεν1ί πρέπει να έχει άμεση γνώση της κατάστασης του ασθενούς προεγχειρητικά και να προτείνει, ενδεχόμενα, ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη προετοιμασία του ασθενούς. Η σωστή συνεργασία χειρουργού-αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον ασθενή. Εξάλλου είναι απόλυτα παραδεκτό ότι οι μεγάλες πρόοδοι της Νευροχειρουργικής δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τις αντίστοιχες προόδους της Αναισθησιολογίας. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ 1. Νευρικό σύστημα Η εκτίμηση του επιπέδου συνειδήσεως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της νευρολογικής εξέτασης του ασθενούς. Σήμερα όλο και περισσότεροι ιατροί είναι εξοικειωμένοι με την Κλίμακα Κώματος της Γλασκόβης που καταγράφει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ασθενής και καθορίζει έτσι καλύτερα το επίπεδο συνειδήσεως του ασθενούς απ' ότι μπορεί να το καθορίσουν έννοιες όπως "ημικωματώδης" ή ασθενής σε "Stupor". Πολλές φορές το επίπεδο συνειδήσεως του ασθενούς δεν επιτρέπει τη λήψη σωστού ιστορικού, το οποίο βασίζεται υποχρεωτικά σε πληροφορίες αι"ίό το περιβάλλον που δεν είναι πάντοτε σωστά πληροφορημένο.

2 112 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ανάλογα με την θέση του όγκου ή της βλάβης στον υπερσκηνίδιο ή τον υποσκηνίδιο χώρο είναι και η κύρια νευρολογική σημειολογία του ασθενούς. Βλάβη στον υπερσκηνίδιο χώρο προκαλεί συνήθως επιληπτικές κρίσεις, ημιπληγία, αποπροσανατολισμό στον χώρο και δυσφασία. Βλάβη στον υποσκηνίδιο χώρο προκαλούν κύρια αποφρακτική υδροκεφαλία, και αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης καθώς επίσης και αταξία, νυσταγμό, δυσαρθρία και διαταραχές της αναπνοής. Πιο αναλυτικά ανάλογα με την περιοχή της βλάβης έχουμε και την αντίστοιχη εστιακή σημειολογία. α. Βλάβες ημισφαιρίων αl: Μετωπιαίος λοβός: Ο μετωπιαίος λοβός αποτελεί το πρόσθιο τρίτο κάθε ημισφαιρίου. Το μετωπιαίο σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ψυχικά φαινόμενα: ελάττωση της διανοητικής ικανότητας, βραδυψυχισμό, ελάττωση της συγκέντρωσης, της προσοχής, μείωση της πρωτοβουλίας, διαταραχές προσανατολισμού, μείωση του ενδιαφέροντος, αδιαφορία. Με την αύξηση του όγκου ή της βλάβης παρατηρούνται διαταραχές του μυ'ίκού τόνου, ακράτεια ούρων και άνοια. Βλάβη στο οπίσθιο τμήμα του μετωπιαίου λοβού προκαλεί ημιπάρεση ή ημιπληγία και αν δεν υπάρχει δυσλειτουργία της κινητικής περιοχής της ομιλίας (κέντρο Brocca) παρατηρούνται ανωμαλίες στην ομιλία. α2: Βρεγματικός λοβός: Διαταραχές της αισθητικότητας και της στερεογνωσίας, δυσκολίες την ανάγνωση, τη γραφή, στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων και α.;-τραξία. Σε βλάβη της γωνιώδους έλικας του επικρατούντος ημισφαιρίου (αριστερό σε δεξιόχειρες) έχουμε εμφάνιση του συνδρόμου Gertschman, νοσοαγνωσία και κατω τεταρτοκυκλική ημιανοψία. α3: Κροταφικός λοβός: Βλάβες στον κροταφικό λοβό χαρακτηρίζονται από συμπτώματα των ειδικών αισθήσεων: οσφρητικές, γευστικές, ακουστικές, λαβυρινθικές και οπτικές ψευδαισθησίες. Χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο της αίσθησης "deja vu" που χαρακτηρίζεται από μια άισθηση οικειότητας που έχει ο ασθενής ότι γνωρίζει κάθε τι που πρόκειται να του συμβεί. Επίσης χαρακτηριστικές είναι οι μεταβολές της συμπεριφοράς του ατόμου και οι βλάβες του οπτικού πεδίου. α4: Ινιακός λοβός: Ο ινιακός λοβός συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της όρασης. Ο ερεθισμός της περιοχής αυτής προκαλεί οπτικές ψευδαισθησίες και η καταστροφή της τύφλωση του αντίστοιχου οπτικού πεδίου και ομώνυμη ημιανοψία. β. Βλάβες του μεσολοβίου Αλλαγή της προσωπικότητας, μωρία, ενδοκρανιακή υπέρταση. Το κύριο χαρακτηριστικό όμως της βλάβης του μεσολοβίου είναι το βαρύ οργανικό ψυχοσύνδρομο το οποίο συνοδεύεται από υποκινησία, απάθεια, απώλειες ούρων και κοπράνων. γ. Βλάβες θαλάμου-βασικών γαγγλίων Διαταραχές της αισθητικότητας, παροξυσμικοί πόνοι, ημιπάρεση, χωριοαθετωσικές κινήσεις λόγω βλάβης των βασικών γαγγλίων και τρόμος στα τελικά στάδια. δ. Βλάβες 3ης κοιλίας Κεφαλαλγία, έμετοι, νευροφυτικές διαταραχές, drop attack. ε. Βλάβες οπίσθιου κρανιακού βόθρου εl: Βλάβες (όγκοι) τέταρτης κοιλίας: Κυρίως προκαλούν απόφραξη της κυκλοφορίας του ΕΝΥ και υδροκεφαλία. ε2: Βλαβες (όγκοι) παρεγκεφαλίδος: υποτονία, δυσμετρία, τρόμος, αταξία, ίλιγγος, νυσταγμός, καθώς επίσης και πιθανές βλάβες στις εγκεφαλικές συζυγίες από V μέχρι ΧΙ. 2. Καρδιαγγειακό σύστημα Η ύπαρξη καρδιακή πάθησης είναι πολύ γνωστός προδιαθεσικός παράγοντας για νοσηρότητα ή και θνητότητα σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Ενώ είναι συχνά ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναισθησιολόγοι κατά τη διάρκεια της επέμβασης, δεν είναι λίγες οι φορές που το πρόβλημα από την καρδιά μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα και κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Οι πιο συχνές παθήσεις που προκαλούν τέτοια προβλήματα είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου και η δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας. Οι καταστάσεις αυτές αναγνωρίζονται συνήθως από το ιστορικό του ασθενούς. Είναι απαραίτητο το ΗΚΓ σ' όλους τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε νευροχειρουργική επέμβαση. Παραπέρα έλεγχος με τεστ κόπωσης ή υπερηχοκαρδιογράφημα θα γίνει

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 σε ασθενείς που στο ιστορικό τους αναφέρεται ή είναι ύποπτο για πάθηση της καρδιάς. Ειδικά οι ασθενείς που θα χειρουργηθούν σε καθισηί θέση θα πρέπει να υποβάλλονται σε υπέρηχο καρδίας για την διάγνωση τυχόν υπάρχουσας επικοινωνίας της δεξιάς με την αριστερή καρδία γεγονός πολύ επικίνδυνο αν συμβεί εμβολή δι' αέρος (είσοδος αέρα α;τό την αριστερή καρδία στις καρωτίδες και εμβολή δι' αέρος στον εγκέφαλο-εγκεφαλικό επεισόδιο). Σε ασθενείς με πρόβλημα από την καρδιά θα πρέπει όταν είναι δυνατόν και το επιτρέ;τει η κατάσταση του ασθενούς να γίνεται προσπάθεια ανάταξης των προβλημάτων με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, και ο ασθενής να οδηγηθεί στο χειρουργείο σε όσο πιο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Στους ασθενείς αυτούς κατά την διάρκεια της επέμβασης και άμεσα μετεγχειρητικά πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο monitoring για τον συνεχή έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας. 3. Αναπνευστικό Η παρουσία σημαντικ1ίς πνευμονικ1ίς δυσλειτουργίας μπορεί επίσης να αποτελεί χειρουργικό κίνδυνο. Σημαντική είναι η λήψη σωστού ιστορικού για την ανακάλυψη των καταστάσεων αυτών. Έτσι ένα ιστορικό δύσπνοιας είτε στην ανάπαυση είτε στην προσ;τάθεια, είναι ;τολύ σημαντικό για την προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς καθώς επίσης και η παρουσία χρόνιου βήχα, ή aπόχρεμψης, πρόσφατη λοίμωξη του αναπνευστικού ή και κάπνισμα. Αν υπάρχει σημαντικό ιστορικό πνευμονικής συμπτω ιατολογίας είναι χρήσιμη η εκτίμηση του ασθενούς από πνευμονιολόγο. Εκτός από την ακτινογραφία θώρακος, τα αέρια αίματος και το τεστ της πνευμονικής λειτουργίας είναι απαραίτητα στις καταστάσεις αυτές. Η διακοπ11 του τσιγάρου μερικές ημέρες πριν την επέμβαση, τα βρογχοδιασταλτικά και αποχρεμ;ττικά καθώς και η κατάλληλη φυσιοθεραπεία μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση των πνευμόνων. 4. Ουροποιητικό Η λειτουργία των νεφρών μπορεί να ε;τηρεάσει την περιεγχειρητική αντιμετώπιση του νευροχειρουργιχού ασθενούς. Όλοι οι ασθενείς πρέπει να εξετασθούν για ηλεκτρολύτες, ουρία, κρεατινίνη ορού και γενικά ούρων. Με τις εξετάσεις αυτές αναγνωρίζονται συνήθως πιθανές παθήσεις των νεφρών έτσι ώστε να γίνει η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση τους. 5. Γαστρεντερικό Ασθενείς που θα υποβληθούν σε νευροχειρουργική επέμβαση και έχουν ιστορικό πεπτικού έλκους θα πρέπει να πάρουν Η2 ανταγωγιστές για προφύλαξη. Προφύλαξη του γαστρεντερικού θα πρέπει να γίνεται επίσης στους ασθενείς που θα πάρουν κορτιζόνη. Ιστορικό αλκοολισμού ή ηπατίτιδας θα πρέ;τει να οδηγ1ίσει στην εξέταση του ήπατος για πιθανή χρόνια πάθησή του. Σ' όλους τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται χρόνος προθρομβίνη; για τον έλεγχο της πηκτικόητας του αίματος. Σε ασθενείς με χρόνια πάθηση του ήπατος δεν πρέπει να χορηγείται αναισθησία με φάρμακα που επηρεάζουν ή επιδεινώνουν την ηπατική λειτουργία. 6. Αιμοποιητικό σύστημα Είναι σημαντική η γνώση προηγούμενου ιστορικού αιμορραγικής διάθεσης, αυτόματων εκχυμώσεων, μεταγγίσεων αίματος, και aντιπηκτικής θερα;τείας. Η χρήση της aσπιρίνης μπορεί να αποτελεί παράγοντα αιμορραγικής διάθεσης κατά την εγχείρηση και θα πρέπει να γίνεται διακοπή της τουλάχιστον μία εβδομάδα ;τριν την ε;τέμβαση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε ρουτίνα Hb, Ht, λευκά, τύπο, αριθμό αιμοπεταλίων, χρόνο προθρομβίνης και χρόνο μερικ1iς θρομβοπλαστίνης. Οι τυχόν διαταραχές στην πηκτικότητα θα πρέ;τει να διορθώνονται πριν την επέμβαση καθώς και η διακοπή τυχόν aντιπηκτικής αγωγ1ίς. Σε επείγουσες νευροχειρουργικές επεμβάσεις σε ασθενείς που παίρνουν αντιπηκτική αγωγή θα δοθούν τα κατάλληλα αντίδοτα για να γίνει η ε;τέμβαση. Κατά τη διάρκεια των νευροχειρουργικών επεμβάσεων η χορήγηση αίματος πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο όταν είναι τελείως απαραίτητο. Αιματοκρίτης 30% είναι γενικά καλά αποδεκτός από τους νευροχειρουργικούς ασθενείς, σε ορισμένες δε περιπτώσεις ό;τως στην χειρουργική των ανευρυσμάτων είναι και απαραίτητο για την αντιμετώπιση πιθανού αγγειόσπασμου. Λευκοκυττάρωση μπορεί να σημαίνει λοίμωξη είτε τοπική (ουρολοίμωξη) είτε συστηματική (υποξεία ενδοκαρδίτις) και θα πρέ;τει να θεραπεύεται πριν την χειρουργική επέμβαση. 7. Ενδοκρινικό σύστημα Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται για πιθανά ενδοκρινολογικά προβλ1ίματα όπως σακχαρώδης διαβήτης, υποθαλαμική ανεπάρκεια, ανεπάρκεια οπί-

4 114 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ σθιου λοβού της υπόφυσης υπό - υπερθυρεοειδισμός, ανεπάρκεια φλοιού επινεφριδίων. Αν από το ιστορικό και την κλινικ1ί εξέταση δεν προκύπτουν εδοκρινολογικά προβλ1ίματα οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν τον καθορισμό του σακχάρου του αίματος των ηλεκτρολυτών και του ασβεστίου του ορού. Σε περίπτωση σακχαρώδους διαβήτου θα πρέπει να γίνεται διόρθωση του σακχάρου του αίματος ακόμη και με τη χρήση ινσουλίνης προεγχειρητικά. Ασθενείς που ελάμβαναν συστηματικά κορτικοειδή αρκετές ημέρες πριν την επέμβαση θα πρέπει να θεωρούνται ότι πάσχουν από αδρενοκορτικοειδικ1ί καταστολή και θα πρέπει να πάρουν 100 mg υδροκορτιζόνης πριν την επέμβαση. 8. Περιφερικό αγγειακό σύστημα Η εξέταση του περιφερικού αγγειακού συστιiματος περιλαμβάνει κυρίως την αναζήτηση παραγόντων επιβαρυντικών για τη δημιουργία θρομβοφλεβίτιδας ή φλεβοθρόμβωσης. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η ηλικία πάνω από 45, προηγούμενο ιστορικό θρομβοφλεβίτιδας ή πνευμονικ1ίς εμβολής, κιρσοί κάτω άκρων, ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου, καρδιακής αρρυθμίας, συμφορητική καρδιοπάθεια, παράλυση κάτω άκρων, σοβαρή λοίμωξη, εξεσημασμένη παχυσαρκία. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν κινητοποιημένοι κατά την προεγχειρητική περίοδο. Επίσης η χρήση ελαστικών καλτσών ή καλτσών με ρυθμιζόμενη πίεση είναι απαραίτητες στους ασθενείς αυτούς. Μικρές δόσεις ηπαρίνης 1i χορήγηση ηπαρινc δ ν χαμηλού μοριακού βάρους βοηθούν στην πρόληψη της θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών και έτσι αποφεύγεται η θανατηφόρο; πολλές φορές, πνευμονική εμβολή. Αν παρ' όλα αυτά επέλθει η θρόμβωση η θεραπεία είναι η χορήγηση ηπαρίνη ς. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1. Συζήτηση με τον ασθενή και την οικογένεια Μετά από μια προσεκτικ1i προεγχειρητική εκτίμηση του ασθενούς που θα περιλαμβάνει τον έλεγχο όλων των συστημάτων, τη διάγνωση της νόσου και τον καθορισμό της χειρουργικής αντιμετο)πισης, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε μεταξύ του χειρουργού και του ασθενούς (και ή της οικογένειας) συζήτηση και ενημέρωση για τη διαγνωση το είδος της προτεινόμενης επέμβασης, τις ενδεί- ξεις, τους κινδύνους από το χειρουργέιο και τις πιθανές επιπλοκές. Θα πρέπει να συζητείται το προσδοκώμενο αποτέλεσμα από την επέμβαση και οι πιθανότητες για κακό αποτέλεσμα. Επειδή ο ασθενής είναι ήδη φοβισμένος και μόνο από το γεγονός ότι θα υποστεί μια σοβαρ1i χειρουργικ1ί επέμβαση θα πρέπει η ενημέρωσή του να γίνεται με προσοχή και με ενδιαφέρον και να δίνεται η άνεση στον ασθενή για ερωτ1ίσεις τις οποίες θα απαντάει ο χειρουργός υπεύθυνα, τίμια αλλά προσέχοντας να μην αυξήσει τον φόβο του ασθενούς. Γενικά θα πρέπει ο χειρουργός να εμπνέει την εμπιστοσύνη στον ασθεν1ί του, γεγονός που απορρέει συνιίθως αι-τό την εμπιστοσύνη που έχει ο ίδιος στον εαυτό του. Η ίδια καλή σχέση χειρουργού - ασθεν1ί απαιτείται και για την μετεγχειρητική περίοδο και για όσο διάστημα θα διαρκέσει η παρακολούθηση του ασθενούς. Επειδή πολλές φορές όπως συμβαίνει στηνκαθημερινή πράξη, την τελευταία επαφή με τον ασθενή έχει ο αναισθησιολόγος κατά την προεγχειρητική επίσκεψή του θα πρέπει να έχει υπ' όψιν του τα παραπάνω και να προσπαθήσει να δώσει θάρρος και κουράγιο στον ασθεν1i και ανάλογη φαρμακευτική αγωγή για μια 1Ίρεμη προεγχειρητική βραδιά. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό κυρίως για ασθενείς με ανευρύσματα εγκεφάλου στους οποίους δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος της επαναιμορραγίας του ανευρύσματος. Έχουμε την άσχημη εμπειρία της επαναιμορραγίας ανευρυσμάτων την παραμονή της επέμβασης που θα μπορούσε να αποδοθεί σε κακή ενημέρωση ή σε πρόσθετο άγχος τους ασθενούς από τον υπερτονισμό πιθανcδν επιπλοκών από την επέμβαση από συναδέλφους που συμμετείχαν στην προεγχειρητικ1ί προετοιμασία του. Η νευροχειρουργικ1ί επέμβαση προϋποθέτει βεβαίως καλή συνεργασία με καλά εκπαιδευμένη ομάδα αναισθησιολόγων, με την ύπαρξη καλά οργανωμένου χειρουργείου με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ( εργαλειοδότριες, αδελφές κ.λ.π.). Εξυπακούεται ότι υπάρχει και η κατάλληλη γνώση και η εγχειρητική εμπειρία για την εκτέλεση των λεπτών αυτών επεμβάσεων. Απαραίτητο συμπλ1ίρωμα η ύπαρξη οργανωμένης μονάδας Εντατικής Θεραπείας με έμπειρους συναδέλφους στην άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών αυτών.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τοποθέτηση του ασθενούς Η τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι έχει σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αποκάλυψη του χειρουργικού πεδίου. Έτσι ο ασθενής μπορεί να τοποθετηθεί σε ύπτια θέση, σε πρην1ί θέση, σε καθιστή ή σε θέση "μωαμεθανού προσκυνητού". Μετά την τοποθέτηση του ασθενούς ο χειρουργός και ο ανασισθησιολόγος θα πρέπει να ελέγξουν αν η θέση είναι άνετη για τον ασθενή και γι αυτούς. Η γνώση της σωστ1ίς κάθε φορά τοποθέτησης του ασθενούς είναι ευθύνη κυρίως του χειρουργού, αλλά θα πρέπει και ο αναισθησιολόγος να γνωρίζει τα πλεονεκτήμα και τα πιθανά μειονεκτήματα κάθε θέσης και τις πιθανές επιπλοκές και την αντιμετc\) πισή τους. Έτσι η καθιστή θέση που προσφέρει στον χειρουργό άνετη πρόσβαση στον αυχένα, τον οπίσθιο κρανιακό βόθρο και στην ινιακ1ί περιοχή παρουσιάζει δύο κύρια προβλήματα: την εμβολή δι' αέρος και την διατήρηση καλής περιφερικ1ίς κυκλοφορίας ενάντια στη βαρύτητα. Επιπρόσθετα η διατήρηση χαμηλ1ίς φλεβικ1ί; πίεσης μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αιματώματος μετεγχειρητικά στην περιοχή της επέμβασης, ενc\) είναι δυνατόν να υπάρξει συλλογή αέρα στο ενδοκράνιο σε επεμβάσεις στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Με την κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενούς και τους προσεκτικούς εγχειρητικούς χειρισμούς (συνεχές καψιμο μικρών αγγείων, τοποθέτηση κεριού στο οστούν κατά την κρανιεκτομή καθώς και συνεχής έκπλυση με φυσιολογικό ορό) αποφεύγεται η εμβολή δι' αέρος. Είναι όμως απαραίτητο και το κατάλληλο monitoring του ασθενούς (κεντρικός φλεβικός καθετήρας στον δεξιό κόλπο,καπνογράφος, συνεχής μέτρηση της ΑΠ., υπερηχογράφος, συνεχές ΗΚΓ) έτσι ώστε να γίνεται γρήγορη ανίχνευση πιθανής εμβολής και άμεση αντιμετώπισή με συνεχή αναρρόφηση του αέρα από τον δεξιό κόλπο, ή με αλλαγή της θέσης του ασθενούς αν δεν γίνεται αλλιώς. κορτικοειδόν θα πρέπει να θερω-τεύονται με δόση φόρτισης πριν την έλευσή τους στο χειρουργείο. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με τη χορήγηση mg υδροκορτιζόνης. Η συνέχεια της προφύλαξης και η υποκτάσταση της κορτιζόνης θα γίνεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης με τη χορήγηση 1 Ο mg υδροκορτιζόνης /ώρα. Ασθενείς που έπαιρναν κορτιζόνη ως αποιδηματικό προεγχειρητικά θα πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν και κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού οιδ1ίματος. Το σύνηθες φάρμακο που χορηγείται είναι η δεξαμεθαζόνη σε δόση 4-10 mg κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση για όγκους στην r1 περί την υπόφυση είτε διασφηνοειδικά είτε διακρανιακά πρέπει να παίρνουν κατά τη διάρκεια της επέμβαση; σε στάγδην έγχυση 100 mg υδροκορτιζόνης για την αποφυγ1j πιθαν1ίς αδισωνίου κρίσεως κατά την μετεγχειρητικ1j περίοδο. 3. Αποιδηματικά φάρμακα Τα πιο συχνά αποιδηματικά φάρμακα που προκαλούν ελάττωση της ενδοκρανιακής πίεσης είναι η μαννιτόλη και η φουροσεμίδη. Χορηγούνται κατά την έναρξη της επέμβασης έτσι ώστε η χορήγησ1ί τους να τελειώνει κατά τη φάση της διάνοιξης της μήνιγγας. Η μαννιτόλη είναι ωσμωτικό διουρητικό και χορηγείται ενδοφλέβια σε διάλυμα 20% και σε δόση 0,5-1,0 gr/kgr βάρους σώματος. Πριν αρχισει η διουρητικ1ί της δράση προκαλεί αύξηση του κυκλοφορούντος όγκου με αποτέλεσμα πιθανό πνευμονικό οίδημα σε ασθενείς με καρδιακ1ί ανεπάρκεια. Η φουροσεμίδη χορηγείται σε δόση 0,5-1,0 gr/kgr βάρους σώματος. Και τα δύο φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν έντονη διούρηση και πιθανόν ηλεκτρολυτικές διαταραχές γι αυτό πρέπει να γίνεται συχνή μέτρηση του ποσού των ούρων και των ηλεκτρολυτών. ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 1. Προαναισθητικά φάρμακα Φάρμακα που αυξάνουν την ενδοκράνια πίεση, καταστέλλουν το αναπνευστικό, προκαλούν αγγειόσπασμο, δεν είναι επιθυμητά σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε νευροχειρουργική επέμβαση. 2. Στεροειδή Ασθενείς με αποδεδειγμένη ή ύποπτη ανεπάρκεια 4. Αντιβιοτικά Ο ρόλος των περιεγχειρητικ1ίς χορήγησης αντιβιοτικών παραμένει αμφιλεγόμενος, αλλά η επικρατούσα άποψη σήμερα είναι η χορ1ίγηση προφυλακτικά κατάλληλης aντιβίωσης (κεφαλοσπορίνη πρώτης 1l δεύτερης γενιάς + αμινογλυκοσίδη) κατά την περιεγχειρητική περίοδο σε "καθαρές" νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Σε επεμβάσεις "δυνητικά μολυσματικές" ή "ακάθαρτες" δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη χορήγηση αντιβιοτικών.

6 116 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ 5. Αντιεπιληπτικά φάρμακα Υπάρχει συζήτηση κατά πόσον είναι απαραίτητη η χορ1ίγηση αντιεπιληπτικών φαρμάκων στις νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο 1l σ' αυτούς που τοποθετείται βαλβίδα δεν χρειάζεται προφυλακτική χορ1ίγηση αντιεπιληπτικών. Η αμφιβολία υπάρχει σε αθενείς με υπερσκηνίδια βλάβη. Υπάρχουν χειρουργοί που δεν χορηγούν προφυλακτική aντιεπιληπτική αγωγή κατά την διαρκεια του χειρουργείου θεωρώντας ότι η πιθανότητα για ε;τιληπτι Κ1l κρίση κατά τη διάρκεια της επέμβασης 1l άμεσα μετεγχειρητικά είναι σπάνια. Στην κλινικ1ί μας χορηγούμε προφυλακτικ1ί aντιεπιληπτική αγωγ1ί σε ασθενείς με υπερσκηνίδια βλάβη. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι η φαινυντο'ίνη σε δόση φόρτισης κατά την έναρξη του χειρουργείου 5-7 mg/kgr βάρους σώματος ή φαινοβαρβιτάλης (3 mgr/kgr βάρους σώματος). Η αγωγή συνεχίζεται μετεγχειρητικά σε δόσεις 5 mgr/kgr ημερησίως και 3 mgr/kgr ημερησίως αντίστοιχα. 6. Άλλα φάρμακα Εκτός από τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο αναισθησιολόγος για την ρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας ή της aρτηριακής πίεσης ή και άλλων φαρμάκων που κρίνονται απαραίτητα π.χ. βρογχοδιασταλτικά υπάρχουν καταστάσεις όπου χρειάζονται ειδικά φάρμακα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διεγχειρητική χορήγηση νιμοδοπίνης κατά την χειρουργική των ανευρυσμάτων για την πρόληψη ή την αντιμετcδπιση του αγγειόσπασμου. ΔΙΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΕΣ ΕΙΠΛΟΚΕΣ Κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι δυνατόν να παρουσιαστούν επιπλοκές που πρέπει να γίνονται άμεσα αντιληπτές και να διορθώνονται αμέσως. Τέτοιες μπορεί να είναι η πτώση της aρτηριακής πίεσης, το οξύ εγκεφαλικό οίδημα, η αιμορραγική διάθεση, αντιδράσεις από μετάγγιση αίματος, εμβολή δι' αέρος, καρδιακές αρρυθμίες και καρδιακή παύση καθώς και επιι"ίλοκές που έχουν σχέση με το χειρουργικό τραύμα. Οξεία πτώση της aρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της επέμβασης μπορεί να οφείλεται σε οξεία απώλεια αίματος είτε στο χειρουργικό πεδίο που γίνεται εύκολα αντιληπτό π.χ. κατά τη ρήξη ανευρύσματος ή κατά την αφαίρεση έντονα αιμορραγικού όγκου ή ακόμα και σε αιμορραγία σε άλλο σημείο του σώματος π.χ. σε ενδοκοιλιακή αιμορραγία που δεν διαγνώστηκε από ρ1ίξη σπληνός σε πολυτραυματία. Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής γίνεται φυσικά με τη χορήγηση υγρών και κυρίως αίματος. Απώλεια αίματος 1 0% του όγκου του αίματος μπορεί να αντιμετωπισθεί με χορήγηση υγρών όπως Ringers Lactate ενcδ ποσότητα πανω από το 10% πρέπει να αναπληρώνεται με αίμα. Άλλες αιτίες πτcδσης της aρτηριακής πίεσης θα μπορεί να είναι πνευμονοθώρακας, καρδιακ1ί ανεπάρκεια, αντιδράσεις από μετάγγιση 1l ακόμη και καταστολ1ί επινεφριδίων ;του απαιτεί άμεση χορ1ίγηση κορτικοειδών. Το οξύ εγκεφαλικό οίδημα κατά την διάρκεια της επέμβασης είναι πολύ σοβαρ1ί ε;τιπλοκ1ί που αν δεν αντιμετωπισθεί οδηγεί σε διακοπ1ί της επέμβασης με άσχημα επακόλουθα συν1ίθως για τον ασθεν11. Αν κατά τη διάνοιξη της μήνιγγας υπάρχει οίδημα του εγκεφάλου ;του έχει σαν αιτία ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα 11 όγκο εγκεφάλου θα πρέπει να αφαιρεθούν οι μάζες αυτές με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οίδημα και να τελειcδσει ομαλά η επέμβαση. Αν το οίδημα οφείλεται σε απόφραξη της ροής του ΕΝΥ τότε μια παρακέντηση του κοιλιακού συστήματος και προοδευτική αφαίρεση ΕΝΥ οδηγεί στην ελάττωση του οιδήματος και στην συνέχιση της επέμβασης για την α,-τολίνωση ;τ.χ. ενός ανευρύσματος. Συνήθως στη χειρουργική των ανευρυσμάτων το τυχόν υπάρχον οίδημα οφείλεται σε α,-τόφραξη του υπαραχνοειδούς χcδρου από την προηγηθείσα αιμορραγία. Ο χειρουργός αναρροφά ΕΝΥ α,-τό τις δεξαμενές της βάσεως με προσεκτικέ; κινjίσεις, το οίδημα υποχωρεί σιγά - σιγά και συνεχίζεται έτσι η επέμβαση. Γα την αντιμετι()πιση του εγκεφαλικού οιδ1iματος ο αναισθησιολόγος ελέγχει το βάθος τη; αναισθησίας, τον σωστό αερισμό, χορηγεί αποιδηματικ1i αγωγ1i (μαννιτόλη, φουροσεμίδη, κορτιζόνη) και προκαλεί υπεραερισμό (PaC mmhg). Αν το οίδημα είναι σοβαρό μπορεί να βοηθήσει εκτός των παρα,-τάνω και η υποθερμία. Τις καρδιολογικές επιπλοκές τις αντιμετωπίζει ο αναισθησιολόγος χορηγόντας τα κατάλληλα φάρμακα. Οι επιπλοκές που έχουν σχέση με τους εγκεφαλικούς χειρισμούς οφείλονται στον χειρουργό και είναι κατά κανόνα αποτέλεσμα μη καλής εγχειρητικής τεχνικής. Το κύριο πρόβλημα υπάρχει με την αντιμετώπιση του εγκεφαλικού παρεγχύματος από τα άγγιστρα που χρησιμοποιούνται για την πίεση ή την έλξη του. Η πίεση στο εγκεφαλικό παρέγχυμα πρέπει να είναι

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 117 μικρ1i και με ιδιαίτερη προσοχή για να μην δημιουργούνται θλάσεις και αιμορραγίες στο παρέγχυμα. Πρέπει να αποφεύγεται η πίεση σε ευαίσθητες δομές του εγκεφάλου. Τα αγγεία του εγκεφάλου, αρτηρίες και φλέβες πρέπει να είναι απολύτως σεβαστά από τον χειρουργό. Τυχόν βλάβη ζωτικών αγγείων μπορεί να οδηγήσει σε βαρειές και μόνιμες βλάβες του εγκεφάλου ( έμφρακτα κ.λ. π.). Βλάβες στα κρανιακά νεύρα οδηγούν σε παρέσεις των νεύρων με αποτέλεσμα αντίστοιχα προβλ1ίματα που μπορεί να είναι παροδικά ri μόνιμα. Συχνά τέτοιες παρέσεις έχουμε σε επεμβάσεις της περιοχ1iς του τοt ρ:ι.ικού εφιππίου από τα οφθαλμοκινητικά νεύρα με αποτέλεσμα μυδρίαση ομόπλευρη και αδυναμία εκτέλεση; κάποιων κινήσεων του οφθαλμού. Στις επεμβάσεις στην γεφυροπαρεγκεφαλιδικ1ί γωνία έχουμε παρέσεις του προσωπικού ri και των κατυ)τερων συζυγιών. Συν1Ίθως οι καταστάσεις αυτές είναι παροδικές όταν δεν υπάρχει μόνιμη βλάβη (διατομή) των νεύρων. Διάνοιξη του μετωπιαίου κόλπου ή των μαστοειδών κυψελών μπορεί να οδηγ1ίσει σε ρινόρροια 1l ωτόρροια που μπορεί να οδηγrίσουν σε μηνιγγίτιδα. Κατά την χειρουργικri αντιμετώπιση βλαβών κοντά στους κόλπους του εγκεφάλου πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην προφύλαξri τους γιατί μπορεί να προκληθούν μεγάλες αιμορραγίες ri ακόμη και θρόμβωσri τους με αποτέλεσμα πολλές φορές καταστροφικά για τον ασθενή. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗτΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Μετά την καρανιοτομία ο ασθενής πρέπει να μεταφέρεται στην Μονάδα Εντατικriς Θεραπείας για συνεχή παρακολούθηση με σκοπό τη γρήγορη διάγνωση επιπλοκών που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως. Εκτός από τις βασικές αρχές και την ρουτίνα παρακολούθησης των ασθενών στη ΜΕΘ, ειδικά για ασθενείς με κρανιοτομία θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Ο ασθενής πρέπει να συνοδεύεται στην ΜΕΘ από τον χειρουργό ο οποίος θα ενημερώνει τους ιατρούς και το προσωπικό για την προεγχειρητικri γενικ1ί κατάσταση του ασθενούς, το είδος της χειρουργικ1ί; επέμβασης, τα τυχόν διεγχειρητικά προβλήματα και την αναμενόμενη άμεση μετεγχειρητικ1ί κατάσταση του ασθενούς, τα αναμενόμενα από την επέμβαση νευρολογικά ελλείμματα 1l την εξήγηση τυχόν 1iδη υπαρχόντων νευρολογικών προβλημάτων, π.χ. μονόπλευρη μυδρίαση με αναντίδραστη κόρη στο φως μετά από επέμβαση στην περιοχή του κοινού κινητικού νεύρου θα πρέπει να σημειώνεται αμέσως με την είσοδο του ασθενούς στη ΜΕΘ, για να μην ανακαλυφθεί σε επόμενη εξέταση του ασθενούς που θα προκαλέσει κινητοποίηση για τυχόν αρχόμενο εγκολεασμό και άσκοπες μετακινrίσεις και εξετάσεις του ασθενούς. Η θέση της κεφαλri; του ασθενούς θα πρέπει να είναι περί;ωυ στις 30" για να διευκολύνεται η φλεβικri αποχέτεt ση του εγκεφάλου. Είναι απαραίτητη η συχν1ί εκτίμηση και καταγραφ1i του επιπέδοt συνειδriσεω;,του προσανατολισμού του ασθενούς, του μεγέθους των κορcδν των οφρθαλμών και τη; αντίδρασ1ί; του στο φω;, καθώς και η κινητικότητα :ι.αι μυ'ίκri ισχύ; των άνω και κάτω άκρων. Επιβάρυνση του επιπέδου συνειδriσεω;, ή εστιακri νευρολογικri σημειολογία μπορεί να δείχνει την ανάπτυξη εγκεφαλικού οιδήματος ri αιματώματος. Πρέπει αμέσως ο ασθενής να οδηγείται για αξονικ1i τομογραφία εγκεφάλου που θα θέτει τη σωσηi διάγνωση και ανάλογη θα είναι η αντιμετώπιση. Οίδημα - αποιδηματικ1i αγωγή, αιμάτωμα- χειρουργικ1i αφαίρεση. Αν ο ασθενής είναι σε πλήρη καταστολri με τεχνητό αερισμό τότε ο μόνος τρόπος να αποκαλυφθούν οι δύο παραπάνω πιο συχνές άμεσα μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι: πρώτον οι αλλαγές στο μέγεθος των κορcδν του οφθαλμού (ανισοκορία) και δεύτερον η αύξηση της ενδοκρανιακ1iς πίεσης όταν αυτή καταγράφεται στον συγκεκριμένο ασθενri. Επειδή δεν είναι πάντοτε δυνατή η μέτρηση της ενδοκρανιακής πίεσης, θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία, ειδικά σε ασθενείς σε καταστολ1i, στην παρακολούθηση των κορών. Σε τυχόν ανάπτυξη ανισοκορίας θα πρέπει να γίνεται αμέσως αξονικ1i τομογραφία εγκεφάλου για τη διάγνωση της αιτίας που προκαλεί τον αρχόμενο εγκολεασμό. Συνήθως πρόκειται για εγκεφαλικό οίδημα 1i αιμάτωμα. Σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο η ανάπτυξη τυχόν οιδήματος ή αιματώματος δεν προκαλεί βέβαια ανισοκορία αλλά διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως και διαταραχές αναπνοιiς. Η αρτηριακ1i πίεση πρέπει να βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα για τον κάθε ασθεν1ί και θα πρέπει να διορθώνονται τόσο η υπόταση όσο και η υπέρταση. Δεν πρέπει

8 118 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ να διαφεύγει της προσοχής ότι τυχόν σταδιακή αύξηση της aρτηριακής πίεσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα αύξησης της ενδοκρανιακής πίεσης και θα πρέπει να γίνει έλεγχος και προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι άμεση προσπάθεια για διόρθωση της υπέρτασης που θα οδηγήσει σε ελάττωση της εγκεφαλικής πίεσης αρδεύσεως του εγκεφάλου και επίταση του προβλήματος. Σε ασθενείς με ελαττωμένο επίπεδο συνειδήσεως θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο αναπνευστικό. Πίεση του ασθενή για βήχα και aπόχρεμψη, αναρροφήσεις, χορήγηση οξυγόνου και τελικά πιθαν1i διασωλίiνωση είναι ενέργειες απαραίτητες για τη διατήρηση σωστής οξυγόνωσης του οργανισμού και την ωτοφυγ1i πνευμονικc!jν επιιιλοκών. Η μέτρηση της ενδοκρανιακής πίεση; μετά α.iτό σοβαρές επεβάσεις στον εγκέφαλο είναι ο ιδανικό; τρόπο; για την άμεση καταγραφή τυχόν αλλαγών τη;. Γίνεται με την τοποθέτηση ειδικών καθετήρων είτε στο παρέγχυμα είτε στον υπαραχνοειδή χώρο είτε στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου και συνδέονται με ειδικά monitor. Αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης πάνω από 20 mmhg που δεν θα υποχωρεί με αποιδηματική αγωγή ή που θα δείχνει τάσεις αύξησης θα πρέπει να οδηγεί σε εκτίμηση του ασθενούς με αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Πρέπει να γίνεται συχνή μέτρηση υγρών και ηλεκτρολυτών καθότι συχνά παρουσιάζονται φιανόμενα όπως υπερνατριαιμία, υποκαλιαιμία, και διαταραχές ωσμωτικότητας κατά την μετεγχειρητική περίοδο από σύνδρομα όπως η απρόσφορη έκκριση αντιδιουρητικής ορμόνης και ο άποιος διαβήτης. Τέτοιες καταστάσεις και ειδικά ο άποιος διαβήτης αναμένονται μετά από επεμβάσεις στην περιοχή της υπόφυσης. Η πολυουρία συνοδεύεται α;τό υπερνατριαιμία, υπερωσμωτικότητα πλάσματος και υποωσμωτικότητα στα ούρα. Η αντικατάσταση των υγρcόν, η διόρθωση των ηλε %τρολι τcδν %αι η χορ1iγηση βαζο:τρεσίνης αντιμετωπίζουν τον ά.,ιοιο διαβ1iτη :του πολλές φορές είναι παροδι %ός. Όπως 1iδη αναφέρθηκε, συνήθως χορηγείται προφυλακτικά φαινυντο ίνη για την αποφυγή μετεγχειρητικών επιλητπικών κρίσεων. Αν παρ' όλα αυτά ο ασθενής παρουσιάζει επιληπτική κρίση θα πρέπει αυτή να αντιμετωπίζεται με χορήγηση διαζεπάμης (5-20mg IV) για τους ενήλικες και κατάλληλη οξυγόνωση του ασθενούς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Anesthesia: R.D. Miller (third edition) Churchill Livingstone NewYork Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusettes General Hospital: L.L. Firestone, P.W. Lebowitz and C.E. Cook (third edition) Little Brown and Company Boston Toronto Neurological surgery: J.R. Youmans (third edition) W.B. Saunders Company Philadelphia Neurosurgery: R.H. Wilkins, S.S. Rengachary McGraw Hill Book Company Ne\v Υ ork! Νευροχειρουργική: Γ. Φόρογλου Παρατηρητής 1989 Θεσ/νίκη.

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ) Επίπτωση ΚΕΚ ~ 4 εκατομμύρια το έτος στις ΗΠΑ ~ 450.000 χρειάζονται νοσηλεία 75.000 θάνατοι Το κύριο αίτιο θανάτου στις ηλικίες 15-40 ετών Κύριο αίτιο αναπηρίας Στην πλειοψηφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ : ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ευστάθιος Ι. Μποβιάτσης, Νευροχειρουργός Β Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν» Οι κρανιοεγκεφαλικές

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΨΕΥ ΟΚΥΣΤΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παρουσίαση περιστατικού Ονόµατα: Α.Γιακαµόζης, Β.Βουτσάς, Θ.Λαζαρίδης,, Β.Ράντου, Π.Κοντού, Α.Ιωαννίδου, Ι Φρανσές, Μ.Μπιτζάνη ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κασσιανή Θεοδωράκη, Αντεια Παρασκευά, ηµήτρης Βαλσαµίδης, Αργυρώ Φασουλάκη Σκοπός της ύπαρξης κατευθυντηρίων οδηγιών µεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως:

Εξασθενημένη αντίληψη χρωμάτων. Ολα τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τις καθημερινές δραστηριότητες όπως: KATAΡΑΧΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ Ο καταρράκτης, είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θόλωσης της όρασής μας μετά από κάποια ηλικία. Ο καταρράκτης είναι μέρος του φαινομένου της γήρανσης του ματιού. Ολοι οι άνθρωποι μετά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής

Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Μεταπτυχιάκα Σεμινάρια Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής Υπο τη αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Νευροχειρουργικής (ESPN) Συντονιστής: Σ. Σγούρος, MD, FRCS(SN) Εισαγωγή Το Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30

Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 Σάββατο 15/11/2014, ώρα 14.30 15.30 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΘ. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ

5. ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ ΡΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΠΕΡΙΝΕΟΤΟΜΙΑ Η περινεοτομία είναι μια από τις πιο συνήθεις παρεμβάσεις στη μαιευτική. Ιστορικά ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του 2ου σταδίου του τοκετού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015

Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης. Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2015 Μελέτη ενδιαφέρουσας περίπτωσης Άνδρας, 67 ετών Καταγωγή: Γεωργία Γενική εφημερία Αιτία εισόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ασθενής μας 32 ετών Εισαγωγή : 10 / 05 / 2012 Αιτία εισαγωγής : γενικευμένο οίδημα ΙΣΤΟΡΙΚΟ Από 2 μήνου Eπιδείνωση οιδημάτων κάτω

Διαβάστε περισσότερα

fondaparinux melagatran ximelagatran :

fondaparinux melagatran ximelagatran : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Γ.Χαλµούκη, Ν. Σκάρπα, Ε. Παπασπύρου, Α. Μελά, Σ. Κωστάκη Αναισθησιολογικό τµήµα ΓΝΑ «Ασκληπιείο Βούλας» Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Άγγελος Πεφάνης Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 η Για να χορηγηθούν αντιβιοτικά προφυλακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης.

Πρακτικές οδηγίες χρήσης του πρωτοκόλλου της διαβητικής κετοξέωσης. Πρακτικές οδηγίες χρσης του πρωτοκόλλου της διαβητικς κετοξέωσης. ΒΗΜΑ 1 ο : Όταν η γλυκόζη αίματος είναι >250mg/dl και ο ασθενς σε επηρεασμένη γενικ κατάσταση, ταχεία ενυδάτωση [ Ν/S 0,9% με 20ml/Kg σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς. 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (Υπεύθυνος : M Λαζανάς 1.Εμπειρική θεραπεία πνευμονίας από την κοινότητα Η πνευμονία από την κοινότητα είναι η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος σε ασθενή που

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση.

ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ. Πριν από κάθε παρακέντηση. 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Πριν από κάθε παρακέντηση 1. Έλεγχος των Ιατρικών οδηγιών ότι πρέπει ο άρρωστος να υποβληθεί στην συγκεκριμένη παρακέντηση. 2. Γραπτή συγκατάθεση του αρρώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού

Επίβλεψη. Κολπική µαρµαρυγή 3/12/2014. 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ. 1-2% του γενικού πληθυσµού Επίβλεψη 1. κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης Καθηγητητής Καρδιολογίας.Π.Θ Πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων στην κολπική µαρµαρυγή. Η θέση των νέων αντιπηκτικών. 2. Γεώργιος Χαλικιάς Λέκτορας Καρδιολογίας.Π.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι άδικη. Μερικοί είναι άρρωστοι, ενώ άλλοι είναι υγιείς John F. Kennedy, 1962 ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΝΟΣΟΣ ADDISON Daniel Davies [Ιατρός] Ιατρός], 1947 Αυτός ο νεαρός φίλος σου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ Το έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αλλιώς καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν μία ή περισσότερες αρτηρίες φράζουν και έτσι τμήμα του μυοκαρδίου πεθαίνει. Γενικά οι αρτηρίες φράζουν από πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη

Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Παρουσίαση: Καρατζά Ελίζα Στεργιοπούλου Θεοδούλη Ορίζεται ως παροδική απώλεια επικοινωνίας με το περιβάλλον που δεν οφείλεται σε τραυματισμό του εγκεφάλου και προς τον παρόν δεν έχει καθοριστεί το αίτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Υπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith

Διαβάστε περισσότερα

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης

Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Αγόρι 8 ετών, από τη Χαρά της Θάλασσας στο Κέντρο Αποκατάστασης Στέλλα Σταμπουλή Παιδίατρος Επιμελήτρια ΜΕΘ Παίδων ΓΝΘ Ιπποκράτειο Αγόρι ηλικίας 8 ετών Πνιγμός σε θαλασσινό νερό Άγνωστο το χρονικό διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0341 ΜΑ0342 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 Δελτίο Τύπου Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 «Διαστημικές» προδιαγραφές στη διενέργεια και των πλέον λεπτών επεμβάσεων της σύγχρονης Νευροχειρουργικής και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, με τεράστια οφέλη για τους

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Υποχρεωτικό κατ επιλογήν μάθημα) Διδάσκων: ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διάρκεια : Ε εξάμηνο Διδασκαλία: Παραδόσεις Εξετάσεις: Σκοπός: Προφορικές Μελέτη των σχέσεων των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης

Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Επιπλοκές Λιποαναρρόφησης Δ. Ντάσιου-Πλακίδα Εξ. Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσ. «Συγγρός» Derma Clinic, Βόλος ITMP/ASDS Mentor Λιποαναρρόφηση μεγάλη επέμβαση, που πρέπει να εκτελείται σε χειρουργείο με

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας

Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Μικτές διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας Ερμηνεία δεδομένων αερίων αίματος Χρήση των τύπων αντιρροπήσεων των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας Κωνσταντίνος Π. Κατωπόδης Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα