ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/10/2010 Πληρ.: Σ. Δημάκη Τηλ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 17 /10 Σύμφωνα με : 1) Το Νόμο 2688/99 (ΦΕΚ 40Α) «Μετατροπή του ΟΛΠ και του ΟΛΘ σε ΑΕ» 2) Το Ν. 2881/01 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» 3) Το Ν. 3153/03 άρθρο 30 (ΦΕΚ 153Α) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» 4) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439Β) «Διαδικασία και όροι και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν.2881/2001» 5) Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» 6) Το Ν. 3409/2005, άρθρο 20 (ΦΕΚ 273Α / ) «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» 7) To Ν. 3654/2008 (ΦΕΚ Α-57) 8) Τις αρ. 83/ και 123/ αποφάσεις ΔΣ ΟΛΠ/ΑΕ και την αριθμ.117/ απόφαση Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ Α.Ε. 9) Την από 6/9/2010 έκθεση ανεξάρτητου Πραγματογνωμονα 10) Την αριθ. 204/ απόφαση Δ.Σ/ΟΛΠ ΑΕ 11) Την αριθ.117/27/10/2010 απόφαση Συμβουλίου Διεύθυνσης ΟΛΠ ΑΕ 12) Την αριθ.206/ απόφαση Δ.Σ/ΟΛΠ ΑΕ 13) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10`:30 πμ, Διεθνή Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός Λιμένος Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του

2 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Aκτή Βασιλειάδη- Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά) και αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα του άρθρου 13 της παρούσης. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης. Ως τιμή εκκίνησης για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, καθορίζεται το ποσό: ΤΙΜΗ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ σε 1 Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ Διεθνής ανοικτός πλειοδοτικός Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 2123/34/01. Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει τον ΟΛΠ ΑΕ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΛΠ : και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από την Δ/νση Προμηθειών ΟΛΠ ΑΕ - Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (κτίριο ΟΛΠ ΑΕ Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς-1 ος όροφος γρ. 208). Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που αφορά στον διαγωνισμό και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 22 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων και ναυαγίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή ΝΠΔΔ και ασκούν στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ, επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στον διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν στον ΟΛΠ ΑΕ προσφορά στην Ελληνική

3 γλώσσα σε δύο αντίτυπα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει στον ΟΛΠ ΑΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1.1. Φυσικά πρόσωπα α. Έλληνες πολίτες Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β. Οι Αλλοδαποί Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριμήνου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ πρέπει να αντικατασταθούν αυτά με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β του άρθρου 1.1 αντίστοιχα. Ειδικότερα σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια

4 δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του νομικού προσώπου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκομίσουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού και, επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή του, οι : α) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, β) Διαχειριστές ΕΠΕ, γ) Μέλη ΔΣ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Κοινοπραξίες, Συμπράξεις, Ενώσεις Για κάθε μέλος της Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1 και 1.2 ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών: α) συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και την εκπροσώπηση αυτής και των μελών της έναντι του ΟΛΠ ΑΕ. β) πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για την συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο Κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις) προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Διευκρινίσεις: Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά. Η μετατροπή τους σε ορισμένη νομική μορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, δεν μπορούν να απορριφθούν απλώς και μόνο επειδή έπρεπε να είναι, νομικά πρόσωπα κατά την Ελληνική Νομοθεσία Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και

5 εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω αδυναμία ή ανωτέρα βία προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόμενοι των παρ έως 1.4. θα υποβάλλουν επίσης νόμιμη βεβαίωση εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει δικαιολογητικά πλην της εγγυητικής επιστολής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίσεις παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την "Ο.Λ.Π. Α.Ε.", ενώ διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του, μέρος της ή ολόκληρη, μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που την αποσύρει υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01).

6 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους κατ ελάχιστον 5% επί της τιμής εκκίνησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής θα είναι 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. To ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα είναι ( Χ 23% ) Χ 5% = για το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ 2123/34/01. Έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Δημοσίου γίνονται δεκτά ως εγγύηση συμμετοχής. Αντί της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης θα πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή για όλα τα μέλη της κοινοπραξίας. Οι Εγγυητικές Επιστολές όλων των Διαγωνιζομένων πλην του αναδόχου θα τους επιστραφούν, μετά την κατακύρωση μετά από αίτησή τους, εκτός εκείνης ή εκείνων που έχουν εν τω μεταξύ καταπέσει. Η εγγυητική επιστολή του διαγωνιζόμενου στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.3 της παρούσας. Εάν ο Διαγωνιζόμενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει την Σύμβαση καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΛΠ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο, στον οποίο και θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα υπογραφεί η Σύμβαση Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8, ότι του έχει ή δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 18538, Πειραιάς), αφού πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών την

7 ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) μέχρι τις 13:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΠ ΑΕ (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της παρούσας Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του ΟΛΠ ΑΕ την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Δ/νση Προμηθειών για επιστροφή. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3+3 φάκελοι), ως εξής: 1oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου 1 της παρούσης, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». 2oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ

8 ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» 3oς ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των φυλλαδίων των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση της παρούσας την οποία και αποδέχονrαι. Σε περίπτωση μη αναγραφής του όρου αυτού, ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας. Προσφορά που δεν πληροί τους όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με ενενήντα (90) ημέρες.

9 ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής επιχείρησης σ' αυτόν έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΥΑ 2123/34/01. ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Δ/νση Προμηθειών για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της ΥΑ 2123/34/2001. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6.1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικινδύνων-επιβλαβών πλοίων ή και στην ανέλκυση ναυαγίων, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό και μέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε απαραίτητο στοιχείο και δικαιολογητικό που κατά την κρίση τους αποδεικνύει τις απαιτήσεις του παρόντος, ώστε η επιτροπή του διαγωνισμού να μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κατωτέρω κριτήρια: Συμφωνία τεχνικών στοιχείων προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 - β της παρούσας. Την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή από την ορισθείσα τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών με την έννοια ότι επί ίσου πλειοδοτικού τιμήματος, θα προτιμηθεί αυτός που δίνει μικρότερο χρόνο εκτέλεσης Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμοδίας επιτροπής

10 του διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΥΑ 2123/34/2001. Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο διοικητικό όργανο της ΟΛΠ ΑΕ ανάλογα με το χρηματικό ποσό της κατακύρωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι συμμετέχοντες που έγιναν δεκτοί στο Διαγωνισμό, δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΥΑ 2123/34/01. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να αντιπροσφέρει τρεις φορές. Οι αντιπροσφορές είναι έγγραφες, δίδονται ταυτόχρονα από όλους τους αντιπροσφέροντες, καταχωρούνται σε πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους συμμετέχοντες ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Για την προσφερόμενη τιμή και τις κρατήσεις, εφαρμογή έχει το άρθρο 8 της ΥΑ 2123/34/01. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 7.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου Στον διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/ Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος : προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, 10% του συνολικού ποσού προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Αντί της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί ως εγγύηση στην εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ το αντίστοιχο χρηματικό ποσό και αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου, να καταβάλλει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση το σχετικό τίμημα της προσφοράς του. να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης

11 Από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το ΚΛΠ και μέσα στην οριζόμενη στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης προθεσμία πρέπει να προβεί στην απομάκρυνση του εν λόγω πλοίου, είτε με ίδια μέσα και προσωπικό, είτε συμβαλλόμενος με τρίτο, ο οποίος κατ' εντολή και για λογαριασμό του πλειοδότη θα προβεί στην απομάκρυνση των πλοίων Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΟΛΠ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την Υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται επίσης στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες προφορικές ή γραπτές, μεταξύ του ΟΛΠ ΑΕ και του αναδόχου, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα Η σύμβαση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισμού To κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : Ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούμενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για τις εγγυήσεις που απαιτούνται ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους και 7.3 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 9.1. Για την διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκπτώτου και για τις επιβαλλόμενες κυρώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 12 της ΥΑ 2123/34/2001. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας εφαρμογή έχει το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/ Η επίλυση των διαφορών ως προς τη διακήρυξη και τη σύμβαση, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Πειραιά.

12 10.3. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο δεν αναστέλλει με κανένα τρόπο την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεχίζουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς. ΑΡΘΡΟ 11 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες απομάκρυνσης του πλοίου μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας από το ΚΛΠ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους ευρώ, για κάθε μήνα καθυστέρησης Για τις συνέπειες και κυρώσεις εκπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης του πλοίου καθώς και για την πιθανή παράταση του συμβατικού χρόνου, εφαρμογή έχει το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της ΥΑ 2123/34/2001. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του ΟΛΠ ΑΕ και του προσωπικού για οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσης ή και εξ αφορμής αυτών Ο ΟΛΠ ΑΕ δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΠ ΑΕ Ο ανάδοχος, εγγυάται υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας της ναυσιπλοϊας και του Θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Οργανισμού για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση-ολοκλήρωση του έργου εντός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας Ο ΟΛΠ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ Στις περιπτώσεις των άνω και 12.3 και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής κ.λ.π. ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου, καταπίπτει υπέρ του ΟΛΠ ΑΕ με απόφαση του ΟΛΠ ΑΕ ως ποινική ρήτρα,

13 το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει την αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση επικινδύνων πλοίων ή ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την απομάκρυνση του κάτωθι επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου-πλωτού ναυπηγήματος που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. Α/Α ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ακτή Βασιλειάδη - 1 Ε/Γ-Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ Κεντρικό Λιμάνι Πειραιά (μεταξύ των Ν.Π Εγκαταλελειμμένο δεστρών 18 και 25 ) Το Ε/Γ Ο/Γ ΑΝΘΗ ΜΑΡΙΝΑ έχει τα κάτωθι γενικά χαρακτηριστικά. ΤΥΠΟΣ: Επιβατικό / Οχηματαγωγό IMO number: ETOΣ/ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1980 / ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΙΑ: Ελληνική OΛΙΚΗ/ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ σε κόρους : ,25 / 8.086,84 MΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ/ΠΛΑΤΟΣ/ΒΥΘΙΣΜΑ σε μέτρα : 169,94 / 25,70 / 6,2 ΒΑΡΟΣ ΑΦΟΡΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ( LDT): περίπου τόννοι Δεν διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατηγού πλοίου σε ισχύ, αφού το τελευταίο είχε εκδοθεί από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής την 14 η Μαρτίου 2008 και ίσχυε μέχρι την 12 η Φεβρουαρίου 2009, Το όλο έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες : Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλοίο, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την ρυμούλκησή του, Απαιτούμενες ενέργειες και εργασίες για την ασφαλή ρυμούλκηση και απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τους κανονισμούς, Τελική διάθεση Επίσης στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:

14 Ρυμούλκηση και απομάκρυνση του πλοίου από τη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν ευρίσκεται, Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρυπάνσεων από τις εργασίες ρυμούλκησης και μεταφοράς καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών από τις εργασίες ρυμούλκησης και μεταφοράς. Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών, από απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά, σε βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία, συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά τους και τελική διάθεση με νόμιμα περιβαλλοντικά τρόπο. Μελέτη : Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντες τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό. Επίσης οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο τελικής διάθεσης του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος. Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο ανάδοχος ή ο εξουσιοδοτημένος απ αυτόν εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον τα κατωτέρω προσόντα: 1. Να προβλέπεται από την ιδιότητα ή το καταστατικό του η εκτέλεση τέτοιων εργασιών και να κατέχει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες. 2. Να διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές προαναφέρθηκαν στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου. 3. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, την απαραίτητη τεχνική υποδομή και το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό. 4. Να διαθέτει επαγγελματική έδρα. Β.2. ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ ελάχιστο ειδικευμένο εξοπλισμό, είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά (επίσημα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα των οποίων θα δοθούν με την προσφορά) και ο οποίος θα ανταποκρίνεται στην μελέτη που θα καταθέσουν για την απομάκρυνση του ανωτέρω επικινδύνου πλοίου. Β.3. ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν -είτε με συμφωνία με άλλους είτε δικό τουςειδικευμένο προσωπικό, που θα δηλώσουν (με υπεύθυνη δήλωση) με την προσφορά τους και θα

15 είναι σύμφωνο με το απαιτούμενο που θα προδιαγράφεται στη μελέτη για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης ή απομάκρυνσης. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όπως, άδειες ανέλκυσης, καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, μυοκτονίας, πιστοποιητικά μη οφειλής στο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ πλοίων, Ν.Ε, Τ/Κ, που αφορούν τα προς ανέλκυση και διάθεση σκάφη κ.λ.π., πριν την έναρξη εργασιών κοπής, κ.λ.π., από λιμενικές ή άλλες αρχές, εφόσον απαιτούνται, θα εκδοθούν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν ρύπανση. Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει την γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων, ειδικά δε για ανέλκυση και ρύπανση από πετρέλαιο, για ποσό τουλάχιστον ίσο με αυτό του άρθρου 7 ν. 2881/2001 αναλογικά εφαρμοζόμενου. Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε τυχόν ευθύνη η οποία θα προκύψει σε βάρος του ΟΛΠ Α.Ε. κατά την απομάκρυνση του πλοίου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 αρθρο 8, με την οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις οικείες διατάξεις μέσα για την προστασία των εργαζομένων. Δ. ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το αρχικό τίμημα θα καθορίζεται από την κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία και θα υποβληθεί με την προσφορά της. Η οικονομική προσφορά θα καθορίζει το τίμημα σε Ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως), τον αναλογούντα ΦΠΑ σε ποσοστό και σε νομισματικό μέγεθος και το συνολικό τίμημα. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντιπροσφορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6.4. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Για την παρακολούθηση των εργασιών, τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης και την πιστοποίηση της απομάκρυνσης του επικίνδυνου πλοίου, θα ορισθεί σχετική τριμελής επιτροπή υπαλλήλων του ΟΛΠ ΑΕ Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει αμελλητί σε εύλογη προθεσμία που θα του ορισθεί και με έξοδά του κάθε τι που θα διαπιστωθεί από την επιτροπή μη σύμφωνο με τους όρους

16 της σύμβασης και τις διατάξεις του Νόμου Η επιτροπή παραλαβής μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εργασιών στο οποίο θα πιστοποιείται η απομάκρυνση του ανωτέρω επικίνδυνου πλοίο, σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για τυχόν απόρριψη εργασιών ή επανεκτέλεσή τους ή τυχόν προβλεπόμενες κυρώσεις, εφαρμογή έχει η ΥΑ 2123/34/2001. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Η καταβολή του τιμήματος από τον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και εντός δέκα (10) ημερών από την αναγγελία κατακύρωσης, στα Ταμεία του ΟΛΠ ΑΕ. Μετά την εκτέλεση της σύμβασης και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου Διοίκησης του ΟΛΠ Α.Ε., θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, αφού προηγουμένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. **************************************************************************************************************** Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Ανωμερίτης **************************************************************************************************************** Θεωρήθηκε, Πειραιάς... Για τη Νομική Υπηρεσία Συνημμένα: Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής.

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης Προς ΟΛΠ ΑΕ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των......υπέρ της Εταιρείας Δ/νση δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για το έργο.., σύμφωνα με την υπ'. αριθ....διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΝΑΙ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 18. 12. 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 33 /2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 33 /2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: #3.122.067,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Συμφερότερη Προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 10 / 8 / 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 17 /2005 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 17 /2005 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 5/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27365 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 152 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 046906INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ.Ν.Α.ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα