ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΜΑΝΤΙ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ιατριβή υποβληθείσα στο Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου για την απόκτηση του τίτλου του ιδάκτορα της Φιλοσοφίας Μέλη τριµελούς Επιτροπής αρζέντας Ιωάννης: Παπαδόπουλος Χρυσολέων: Σπύρου Θωµάς: Καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Καθηγητής του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Επίκουρος Καθηγητής του τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Επιβλέπων Καθηγητής

2 Ευχαριστίες Αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς µου ευχαριστίες σε όλους, όσους µε παρότρυναν, συµβούλεψαν και βοήθησαν στην δηµιουργία αυτής της εργασίας. Κατ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο Χρυσολέοντα, τόσο για την γνωστική βοήθεια, όσο και για την καθοδήγηση και υποστήριξη την οποία προσέφερε καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της διατριβής αυτής. Κοντά του απέκτησα την αίσθηση της συστηµατικής εργασίας, τον σχολαστικό και ακριβή έλεγχο, απαραίτητα στοιχεία της επιστηµονικής εγκυρότητας καθώς και την αταλάντευτη εµµονή προς τον τεθέντα στόχο. Πέρα από τις ευχαριστίες µου απέναντι του ως προς το επιστηµονικό µέρος της διατριβής, θα ήθελα να επίσης να τον ευχαριστήσω θερµά για τις αµέτρητες φορές που µε βοήθησε σε προσωπικό επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το µέλος της εξεταστικής επιτροπής, Λέκτορα κ. Βιδάλη Μιχαήλ για τη συνεργασία και τις συµβουλές του που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Ευχαριστώ πολύ τους γονείς µου, που µου συµπαραστάθηκαν και µε παρότρυναν συνεχώς σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής. Επίσης θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω τα µέλη της τριµελούς επιτροπής Καθηγητή κ. αρζέντα Ιωάννη και Επίκουρο Καθηγητή κ. Σπύρου Θωµά για την σταθερή καθοδήγηση και την συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση της όλης προσπάθειας. Τέλος ευχαριστώ τα υπόλοιπα µέλη της εξεταστικής επιτροπής Καθηγητές κ.. Αγγελή Βασίλειο και κ. Μίνη Ιωάννη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. ούνια Γεώργιο οι οποίοι µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους συνετέλεσαν στην βελτίωση της εργασίας αυτής.

3 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας : Ο πίνακας µετάβασης για Ν5 Σελίδα 55 Πίνακας : Ο υποπίνακας S 4,5 S,5 Σελίδα 55 Πίνακας : Υποπίνακας S 0,5 S 0,5 Σελίδα 56 Πίνακας 4: Ο πίνακας µετάβασης για N6 Σελίδα 58 Πίνακας 5: Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για N6, 7,,0 Σελίδα 6 Πίνακας 6: Πίνακας 7: Πίνακας 8: Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για N5, 0,,00 Σελίδα 6 Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για N0,0,0,40,50 Σελίδα 6 Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για N00,50,00 Σελίδα 6 Πίνακας 9: Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για 0.0, 0, µε βήµα 0,0, 0.0 a i 0., i,, Σελίδα 6 Πίνακας 0: Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για 0.0, 0, µε βήµα 0,0, 0.0 a i 0., i,, Σελίδα 6 Πίνακας : Η απόδοση του συστήµατος του σχήµατος 5 για 0.0, 0, µε βήµα 0,0, 0.0 a i 0., i,, Σελίδα 6 Πίνακας : Περιπτώσεις για τις οποίες η µηχανή Μ,4 µπορεί να βρεθεί τη χρονική στιγµή t Σελίδα 8 Πίνακας : Ο πίνακας µετάβασης όταν N5 Σελίδα 8 Πίνακας 4: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 8 Πίνακας 5: Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για N5, 0, 5, 0, 0, 40 Σελίδα 5

4 Πίνακας 6: Πίνακας 7: Πίνακας 8: Πίνακας 9: Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για N50,60,,00,50,00,50 Σελίδα 5 Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για , v i 0.0, i,, Σελίδα 5 Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για v i 0.0, i,, Σελίδα 6 Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για v i 0.0, i,, Σελίδα 6 Πίνακας 0: Πίνακας : Πίνακας : Πίνακας : Πίνακας 4: Πίνακας 5: Πίνακας 6: Πίνακας 7: Πίνακας 8: Πίνακας 9: Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για v i v v 0.0, i,, Σελίδα 6 Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για v i v v 0.0, i,, Σελίδα 6 Απόδοση του συστήµατος του σχήµατος για v i v v 0.0, i,, Σελίδα 7 Ο πίνακας µετάβασης του δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης για S, S 4 και C Σελίδα 8 Περιγραφή των καταστάσεων του δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης για S, S 4 και C. Σελίδα 8 Η απόδοση του δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 86 Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 5 σταθµούς εργασίας, i 0,i,,4 Σελίδα 94 Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε, 5 και 7 σταθµούς εργασίας Σελίδα 95 Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε σταθµούς εργασίας Σελίδα 96 Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 4 σταθµούς εργασίας Σελίδα 97

5 Πίνακας 0: Πίνακας : Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 5 σταθµούς εργασίας Σελίδα 98 Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 6 και 7 σταθµούς εργασίας Σελίδα 98 Πίνακας : Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 00,,00 σταθµούς εργασίας Σελίδα 0 Πίνακας : Εκτίµηση της απόδοσης γραµµών παραγωγής µε 0000,,000 σταθµούς εργασίας Σελίδα 04 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S 0,5 S 0,5 Σελίδα 5 Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S 0,5 S,5 Σελίδα 6 Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S 0,5 S,5 Σελίδα 6 Πίνακας Α4: Ο υποπίνακας S,5 S 0,5 Σελίδα 7 Πίνακας Α5: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 7 Πίνακας Α6: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 8 Πίνακας Α7: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 8 Πίνακας Α8: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 9 Πίνακας Α9: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 9 Πίνακας Α0: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 0 Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S,5 S 4,5 Σελίδα 0 Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα Πίνακας Α: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα Πίνακας Α4: Ο υποπίνακας S,5 S 4,5 Σελίδα Πίνακας Α5: Ο υποπίνακας S,5 S 5,5 Σελίδα Πίνακας Α6: Ο υποπίνακας S 4,5 S,5 Σελίδα

6 Πίνακας Α7: Ο υποπίνακας S 4,5 S 4,5 Σελίδα Πίνακας Α8: Ο υποπίνακας S 4,5 S 5,5 Σελίδα 4 Πίνακας Α9: Ο υποπίνακας S 5,5 S 4,5 Σελίδα 4 Πίνακας Α0: Ο υποπίνακας S 5,5 S 5,5 Σελίδα 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S 0,5 S 0,5 Σελίδα 5 Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S 0,5 S,5 Σελίδα 5 Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S 0,5 S,5 Σελίδα 6 Πίνακας Β4: Ο υποπίνακας S,5 S 0,5 Σελίδα 6 Πίνακας Β5: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 7 Πίνακας Β6: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 7 Πίνακας Β7: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 8 Πίνακας Β8: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 8 Πίνακας Β9: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 9 Πίνακας Β0: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα 9 Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S,5 S 4,5 Σελίδα 0 Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα Πίνακας Β: Ο υποπίνακας S,5 S,5 Σελίδα Πίνακας Β4: Ο υποπίνακας S,5 S 4,5 Σελίδα Πίνακας Β5: Ο υποπίνακας S,5 S 5,5 Σελίδα Πίνακας Β6: Ο υποπίνακας S 4,5 S,5 Σελίδα Πίνακας Β7: Ο υποπίνακας S 4,5 S 4,5 Σελίδα 4

7 Πίνακας Β8: Ο υποπίνακας S 4,5 S 5,5 Σελίδα 4 Πίνακας Β9: Ο υποπίνακας S 5,5 S 4,5 Σελίδα 5 Πίνακας Β0: Ο υποπίνακας S 5,5 S 5,5 Σελίδα 5

8 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα : Σειριακή γραµµή παραγωγής µε Ν σταθµούς εργασίας και Ν- ενδιάµεσους αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα 0 Σχήµα : Σχήµα : Σχήµα 4 : Σχήµα 5 : Σχήµα 6 : Γραµµή συναρµολόγησης µε επτά σταθµούς εργασίας και έξη ενδιάµεσους αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα Γραµµή αποσυναρµολόγησης µε τέσσερις σταθµούς επεξεργασίας και τρεις ενδιάµεσους αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα Σύστηµα συγχώνευσης εργασιών µε τρεις µηχανές και δυο αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα Σύστηµα συγχώνευσης µε τρεις µηχανές και ένα αποθηκευτικό χώρο Σελίδα Γραµµή διάσπασης µε τέσσερις µηχανές και τρεις αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα 4 Σχήµα 7 : Γραµµή παραγωγής µε βρόγχο επαναπεξεργασίας Σελίδα 5 Σχήµα 8 : Γραµµή παραγωγής µε σταθµούς εργασίας που αποτελούνται από παράλληλες µηχανές εξυπηρέτησης Σελίδα 6 Σχήµα 9 : Αλληλεξάρτηση εκτιµητικών και γενετικών µεθόδων Σελίδα Σχήµα 0 : Πιθανότητες µετάβασης από τη µια κατάσταση στην άλλη Σελίδα Σχήµα : Σχήµα : Σχήµα : Σχήµα 4 : Το οµικό Στοιχείο της Μεθόδου της Αποσύνθεσης της κλασσικής µεθόδου της αποσύνθεσης ΣΜΑ Σελίδα 5 Σειριακή γραµµή παραγωγής µε τέσσερις µηχανές και τρεις αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα 6 Η µέθοδος της αποσύνθεσης για τη γραµµή παραγωγής του σχήµατος Σελίδα 6 Γραµµή παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης αποτελούµενη από έξη µηχανές και τέσσερις αποθηκευτικούς χώρους Σελίδα 5 Σχήµα 5 : Η κλασσική µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης που µοντελοποιούνται µε βάση το σχήµα 4 Σελίδα 9

9 Σχήµα 6 : Σχήµα 7 : Σχήµα 8 : Η τροποποιηµένη µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης που µοντελοποιούνται µε βάση το σχήµα 5 Σελίδα 4 ιάγραµµα πιθανοτήτων µετάβασης από την κατάσταση,0,0,0 Σελίδα 47 Μια γραµµή παραγωγής µε έξη µηχανές, οκτώ αποθηκευτικούς χώρους, εργασίες συγχώνευσης και παραγωγής δυο διαφορετικών τύπων προϊόντων. Σελίδα 06 Σχήµα 9 : Η µέθοδος της αποσύνθεσης για τα προϊόντα τύπου Α Σελίδα 5 Σχήµα 0 : Η µέθοδος της αποσύνθεσης για τα προϊόντα τύπου Β Σελίδα 6 Σχήµα : Το νέο δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 7 Σχήµα : Σχήµα : Γραµµή παραγωγής µε M σταθµούς εργασίας που αποτελούνται από παράλληλες µηχανές επεξεργασίας και M- ενδιάµεσους αποθηκευτικούς χώρους πεπερασµένης χωρητικότητας Σελίδα 7 Η µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε παράλληλους εξυπηρετητές ανά σταθµό εργασίας Σελίδα 75 Σχήµα 4 : Το δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 77

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρα δηµοσιευµένα ή υπό δηµοσίευση σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές Σελίδα Άρθρα δηµοσιευµένα σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές Σελίδα Κίνητρο και περίγραµµα της εργασίας Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή Σελίδα 7. Εισαγωγή στα βιοµηχανικά συστήµατα Σελίδα 7. Κατηγοριοποίηση Βιοµηχανικών συστηµάτων Σελίδα 8.. Σειριακές Γραµµές Παραγωγής Σελίδα 9.. Μη σειριακές γραµµές παραγωγής Σελίδα 0.. Συστήµατα συναρµολόγησης Σελίδα 0..4 Συστήµατα αποσυναρµολόγησης Σελίδα..5 Γραµµές Συγχώνευσης Σελίδα..6 Γραµµές ιάσπασης Σελίδα..7 Γραµµές παραγωγής µε σταθµούς εργασίας που αποτελούνται από πολλές παράλληλες µηχανές επεξεργασίας Σελίδα 6..8 Γραµµές Παραγωγής διακριτού τύπου και συνεχούς τύπου προϊόντων Σελίδα 7..9 Αξιόπιστες και µη αξιόπιστες γραµµές παραγωγής Σελίδα 7..0 Συγχρονισµένες και µη συγχρονισµένες γραµµές παραγωγής Σελίδα 7.. Ευέλικτα βιοµηχανικά συστήµατα και job shos Σελίδα 8.. Μέτρα απόδοσης Σελίδα 8 Βιβλιογραφία Σελίδα 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εισαγωγή Σελίδα 0. Μέθοδοι εκτίµησης και βελτιστοποίησης γραµµών παραγωγής Σελίδα 0. Μαρκοβιανή Ανάλυση Σελίδα.4 Αναλυτικές µέθοδοι και προσοµοίωση Σελίδα.5 Η µέθοδος της αποσύνθεσης Decomositio metho Σελίδα 5.6 Η µέθοδος της συνάθροισης ggegatio metho Σελίδα 8 Βιβλιογραφία Σελίδα 9

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ MERGE OPERTIONS KI ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Εισαγωγή Σελίδα. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Σελίδα. Ορισµός του προβλήµατος Σελίδα 5.4 Μοντελοποίηση συστηµάτων µε εργασίες συγχώνευσης Σελίδα 6.5 Η κλασική µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης Σελίδα 7.6 Γραφική απεικόνιση της τροποποιηµένης µεθόδου της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης Σελίδα 40.7 Επίλυση του νέου δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 4.7. Προϋποθέσεις του νέου δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 4.7. ηµιουργία των εξισώσεων µετάβασης Σελίδα 45.8 Ο αλγόριθµος για τη δηµιουργία του πίνακα µετάβασης Σελίδα 5.8. Ο αριθµός των πιθανών καταστάσεων Σελίδα 5.8. Ο πίνακας µετάβασης για Ν5 Σελίδα Ο αλγόριθµος για τη γένεση του πίνακα µετάβασης P N Σελίδα 56.9 Αριθµητικό παράδειγµα Σελίδα 58.0 Μέτρα απόδοσης Σελίδα 59. Αριθµητικά αποτελέσµατα για το δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 60. Η τροποποιηµένη µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης Σελίδα 64.. Χαρακτηριστικά της πραγµατικής γραµµής παραγωγής L Σελίδα 65.. Χαρακτηριστικά των δοµικών στοιχείων της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 66. ηµιουργία των εξισώσεων της τροποποιηµένης µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 67.. Τα σύνολα των εξισώσεων της τροποποιηµένης Μεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 68.. Οι νέες εξισώσεις για τη τροποποιηµένη µέθοδο της αποσύνθεσης Σελίδα 69.. Οι εξισώσεις διατήρησης της ροής Σελίδα 7..4 Οι εξισώσεις ροής για την µηχανή M 5,6 Σελίδα 7..5 Οι εξισώσεις ροής για την µηχανή M, Σελίδα 7

12 ..6 Οι εξισώσεις ροής για την µηχανή M,4 Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή M 5,6 Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή M, Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή M, Σελίδα 8.4 Ταυτόχρονη επίλυση του συστήµατος των εξισώσεων της αποσύνθεσης Σελίδα 90.5 Ο Αλγόριθµος της αποσύνθεσης Σελίδα 9.6 Αριθµητικά Αποτελέσµατα Σελίδα 94.7 Συµπεράσµατα και περαιτέρω έρευνα Σελίδα 95 Βιβλιογραφία Σελίδα 97 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ MERGE OPERTIONS ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4. Εισαγωγή Σελίδα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Σελίδα 0 4. Ορισµός του προβλήµατος Σελίδα Χαρακτηριστικά του µοντέλου Σελίδα Η µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής Με εργασίες συγχώνευσης και δυνατότητα παραγωγής δυο τύπου προϊόντων Σελίδα Το νέο δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Χαρακτηριστικά του νέου δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Οι εξισώσεις µετάβασης Σελίδα Ο Αλγόριθµος για τη δηµιουργία του πίνακα µετάβασης Σελίδα Ο αριθµός των πιθανών καταστάσεων Σελίδα Ο πίνακας µετάβασης για Ν5 Σελίδα Ο αλγόριθµος για τη γένεση του πίνακα µετάβασης P N Σελίδα Μέτρα απόδοσης Σελίδα 4.0 Αριθµητικά αποτελέσµατα Σελίδα 4 4. Τα σύνολα των εξισώσεων της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 7 4. Οι εξισώσεις της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Οι εξισώσεις διατήρησης της ροής Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ 5, Σελίδα 4

13 4.. Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ 5,Β Σελίδα Εξίσωση διακοπής της ροής για την εικονική µηχανή Μ 5, Σελίδα Εξίσωση ροής για την εικονική µηχανή Μ 5,Β Σελίδα Η εξίσωση της βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ 5, Σελίδα Η εξίσωση της βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ 5,Β Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ, Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ, Σελίδα Εξίσωση διακοπής της ροής για την εικονική µηχανή Μ,Α Σελίδα Εξίσωση ροής για την εικονική µηχανή Μ,Β Σελίδα Εξίσωση βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ,Α Σελίδα Εξίσωση βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ,Β Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ, Σελίδα Εξίσωση επαναφοράς της ροής για την εικονική µηχανή Μ,Β Σελίδα Εξίσωση διακοπής της ροής για την εικονική µηχανή Μ,Α Σελίδα Εξίσωση ροής για την εικονική µηχανή Μ,Β Σελίδα Εξίσωση βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ,Α Σελίδα Εξίσωση βλάβης αδράνειας για την εικονική µηχανή Μ,Β Σελίδα 5 4. Ο Αλγόριθµος της αποσύνθεσης Σελίδα Αριθµητικά Αποτελέσµατα Σελίδα Συµπεράσµατα και περαιτέρω έρευνα Σελίδα 60 Βιβλιογραφία Σελίδα 6

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 5. Εισαγωγή Σελίδα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Σελίδα Ορισµός του προβλήµατος Σελίδα Το µοντέλο Σελίδα Η µέθοδος της αποσύνθεσης για γραµµές παραγωγής µε Παράλληλες µηχανές επεξεργασίας ανά σταθµό εργασίας Σελίδα Το δοµικό στοιχείο της µεθόδου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Οι εξισώσεις µετάβασης Σελίδα Αλγόριθµος για τη δηµιουργία του πίνακα µετάβασης Σελίδα Αριθµητικό παράδειγµα εφαρµογής του αλγόριθµου Σελίδα Μέτρα απόδοσης του δοµικού στοιχείου της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα 8 5. Αριθµητικά αποτελέσµατα για το δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Τα σύνολα των εξισώσεων της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Οι εξισώσεις διατήρησης της ροής Σελίδα Οι εξισώσεις ροής Σελίδα Οριακές συνθήκες Σελίδα Ο αλγόριθµος για την επίλυση των εξισώσεων της µεθόδου της αποσύνθεσης Σελίδα Αριθµητικά αποτελέσµατα Σελίδα Αριθµητικά αποτελέσµατα για µικρές γραµµές παραγωγής Σελίδα Αριθµητικά αποτελέσµατα για µεγάλες γραµµές παραγωγής Σελίδα Συµπεράσµατα και περαιτέρω έρευνα Σελίδα 05 Βιβλιογραφία Σελίδα 07 Γενικά Συµπεράσµατα και συνεισφορά της εργασίας Σελίδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ S i,5 S j,5, i,j,,5 TOY ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ P 5 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελίδα 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΙ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ S i,5 S j,5, i,j,,5 TOY ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ P 5 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Σελίδα 5

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΟ ΤΥΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σελίδα 6

16 Άρθρα δηµοσιευµένα ή υπό δηµοσίευση σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές [] Diamatiis,.C. a Paaoolos, C.T., 004, yamic ogammig algoithm fo the bffe allocatio oblem i homogeeos asymtotically eliable seial octio lies, Mathematical oblems i Egieeig 004:,. 09. το άρθρο αυτό έχει ήδη δηµοσιευτεί πριν την εκπόνηση της παρούσας διατριβής [] Diamatiis,.C., Paaoolos, C.T. Vialis, M.I., 004, Exact aalysis of a iscete mateial thee statio oe bffe mege system with eliable machies, Iteatioal Joal of octio Reseach, 44, το άρθρο αυτό έχει ήδη δηµοσιευτεί [] Diamatiis,.C. a Paaoolos, C.T., 005, Makovia aalysis of a iscete mateial mafactig system with mege oeatios, oeatioal eeet a ileess failes, Comtes a Istial Egieeig. το άρθρο αυτό έχει γίνει ήδη δεκτό για δηµοσίευση [4] Diamatiis,.C., Paaoolos, C.T. Heavey, Cathal., oximate aalysis of seial flow lies with mltile aallel machie statios, IIE Tasactios. το άρθρο αυτό έχει γίνει ήδη δεκτό για δηµοσίευση

17 Άρθρα δηµοσιευµένα σε διεθνή επιστηµονικά συνέδρια µε κριτές [] Diamatiis,.C., Paaoolos, C.T. Vialis, M.I., 00, Exact alysis of iscete mateial mege system with limite bffe caacity a thee statios, oceeigs of the 0 th Comtes & Istial Egieeig Iteatioal Cofeece: hel o Tios Isla, Geece, Je 8 Jly, 00, [] Diamatiis,.C. a Paaoolos, C.T., 00, alysis of a iscete mateial eliable mege system with a fiite itemeiate bffe a thee statios with oeatioal-eeet a ileess failes, oceeigs of the 4 th egea Iteatioal Cofeece o alysis of Mafactig Systems, Jly Doyssa ay Hotel, Pythagoio, Samos Isla Geece,. 0- [] Diamatiis,.C. a Paaoolos, C.T., 00, alysis of a taem system with two wok statios aallel machies a a itemeiate bffe, oceeigs of the Iteatioal Cofeece o Comtes a Istial Egieeig, gst - 00, Limeick Iela, [4] Diamatiis,.C. a Paaoolos, C.T., 005, O the seve allocatio i lage eliable octio lies with exoetial ocessig times, oceeigs of the 5 th egea Iteatioal Cofeece o alysis of Mafactig Systems-octio Maagemet, May 0-5, 005, Zakythos Isla, Geece,. 7-80

18 Κίνητρο, συνεισφορά και περίγραµµα της εργασίας Η ανάλυση των βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής παίζει αναµφισβήτητα πολύ σηµαντικό ρόλο τόσο στην εξέλιξή τους όσο και στη σωστή εκµετάλλευσή τους από τον άνθρωπο µε αντικειµενικό στόχο την ταυτόχρονη µεγιστοποίηση του κέρδους και ελαχιστοποίηση του κόστους των επιχειρήσεων που τα χρησιµοποιούν επενδύοντας σηµαντικά κεφάλαια. Η ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη για τη µαζική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ως άµεση συνέπεια της παγκόσµιας αύξησης του πληθυσµού καθιστά επιτακτική την ανάγκη της µελέτης και ανάλυσης βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής. Τα βιοµηχανικά συστήµατα παραγωγής ως ένας τοµέας του ευρύτερου χώρου της µηχανικής υπόκειται σε µεγάλο βαθµό σε αβεβαιότητα, λόγω του ότι οι εµπλεκόµενες παράµετροι που το προσδιορίζουν είναι συνήθως στοχαστικές. Ένα από τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ανάλυση των βιοµηχανικών συστηµάτων παραγωγής είναι ο προσδιορισµός του ρυθµού παραγωγής ή απόδοσης του συστήµατος καθώς και άλλων µέτρων απόδοσης. Είναι γεγονός ότι ο προσδιορισµός της απόδοσης ενός βιοµηχανικού συστήµατος είναι σηµαντικό ζήτηµα για πάρα πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι γνωρίζοντας την απόδοση ενός βιοµηχανικού συστήµατος µπορεί να γίνει σωστή διαχείριση και προγραµµατισµός των παραγγελιών που έχουν δοθεί από τους πελάτες, µε άµεση συνέπεια οι παραγγελίες να είναι έτοιµες για τους πελάτες την στιγµή που τους είχε υποσχεθεί. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει δυσαρέσκεια των πελατών µε άµεση δυσµενή οικονοµική επίπτωση. Άλλος λόγος που κάνει τον προσδιορισµό της απόδοσης ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα για την ανάλυση των βιοµηχανικών συστηµάτων είναι ότι µπορεί να βρεθεί η επίπτωση οικονοµική και όχι µόνο που θα έχουν στο σύστηµα τυχόν αλλαγές τόσο στις παραµέτρους που προσδιορίζουν το σύστηµα ρυθµοί εµφάνισης βλαβών, επιδιορθώσεων των µηχανών κ.α. όσο κα στις οντότητες που απαρτίζουν το ίδιο το σύστηµα προσθήκη αποθηκευτικού χώρου ανάµεσα στις µηχανές, αλλαγή µιας µηχανής µε κάποια άλλη ενδεχοµένως γρηγορότερη κ.α.. Η πολυπλοκότητα των προβληµάτων που εµφανίζονται στη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία ενός βιοµηχανικού συστήµατος, και η αδυναµία της επιστήµης να δώσει ακριβείς λύσεις στα προβλήµατα αυτά είχε οδηγήσει στο παρελθόν στην εφαρµογή τεχνικών οι οποίες βασίζονταν κυρίως στην κοινή πρακτική, στη διαίσθηση και στην εµπειρία των άµεσα εµπλεκοµένων. Αρκετές φορές σηµαντικά εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιµοποιούνταν µόνο για την υλοποίηση τέτοιου είδους διαισθητικών και πρακτικών τεχνικών. Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε µια ιδιαίτερη ενασχόληση της επιστηµονικής κοινότητας µε τα προβλήµατα αυτά, γεγονός που είχε ως άµεση συνέπεια τη δηµιουργία θεωριών, τεχνικών και αλγορίθµων οι οποίοι συνέβαλαν στην επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των βιοµηχανικών συστηµάτων.

19 Η εργασία αυτή ασχολείται κυρίως µε την ανάπτυξη αλγορίθµων οι οποίοι θα συµβάλουν στην ανάλυση των βιοµηχανικών συστηµάτων στα οποία η ροή των προϊόντων µπορεί να είναι είτε γραµµική είτε µη γραµµική. Πιο συγκεκριµένα η εργασία αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια εισαγωγή στα βιοµηχανικά συστήµατα στην οποία περιγράφονται οι κατηγορίες των βιοµηχανικών συστηµάτων που συναντώνται στην πράξη και στις αναλύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µέθοδοι ανάλυσης των βιοµηχανικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίησή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται ένας αλγόριθµος για τον προσδιορισµό της απόδοσης ενός βιοµηχανικού συστήµατος στο οποίο πραγµατοποιούνται εργασίες συγχώνευσης, γεγονός που οδηγεί σε µη γραµµική ροή των υλικών και προϊόντων, τα οποία είναι ενός τύπου µόνον. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ένα βιοµηχανικό σύστηµα παρόµοιο µε αυτό του τρίτου κεφαλαίου δηλαδή πραγµατοποιούνται πάλι εργασίες συγχώνευσης, αλλά µε τη σηµαντική διαφορά ότι το σύστηµα αυτό µπορεί να παράγει περισσότερα του ενός τύπου προϊόντα. Η τελευταία αυτή υπόθεση αυξάνει κατά πολύ την πολυπλοκότητα του συστήµατος. Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας ασχολείται µε την εύρεση ενός αλγόριθµου για τον προσδιορισµό της απόδοσης ενός βιοµηχανικού συστήµατος στο οποίο κάθε σταθµός εργασίας αποτελείται από παράλληλες µηχανές επεξεργασίας. Η ανάλυση των βιοµηχανικών συστηµάτων που εξετάζονται και στα τρία µέρη της εργασίας µε σκοπό τον προσδιορισµό της απόδοσής τους, γίνεται επεκτείνοντας τη µέθοδο της αποσύνθεσης ecomositio metho που αρχικά είχε χρησιµοποιηθεί για απλούστερα βιοµηχανικά συστήµατα. Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά είναι η ακόλουθη: Στο κεφάλαιο όπου εξετάζονται βιοµηχανικά συστήµατα στα οποία πραγµατοποιούνται εργασίες συγχώνευσης και τα παραγόµενα προϊόντα είναι µόνον ενός τύπου η συνεισφορά της εργασίας συνοπτικά είναι:. Η επίλυση µε χρήση Μαρκοβιανής Αλυσίδας ενός νέου συστήµατος που αποτελείται από τρεις µηχανές και ένα ενδιάµεσο αποθηκευτικό χώρο το οποίο µοντελοποιεί τις εργασίες συγχώνευσης. Η επίλυση του συστήµατος αυτού γίνεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζονται όλες οι πιθανές καταστάσεις του συστήµατος ενώ στο δεύτερο στάδιο δηµιουργούνται όλες οι εξισώσεις µετάβασης µεταξύ των πιθανών καταστάσεων. Τέλος στο τρίτο στάδιο κατασκευάζεται ένας αλγόριθµος ο οποίος γεννά τον πίνακα µετάβασης για οποιαδήποτε τιµή της χωρητικότητας του συστήµατος και χρησιµοποιείται για την εύρεση των στάσιµων πιθανοτήτων και των µέτρων απόδοσης του συστήµατος 4

20 . Το προαναφερθέν σύστηµα χρησιµοποιείται στη συνέχεια σαν νέο δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης παράλληλα µε το κλασικό δοµικό στοιχείο της ίδιας µεθόδου για την ανάλυση γραµµών παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης. ηµιουργούνται όλες οι απαραίτητες νέες εξισώσεις της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση του νέου δοµικού στοιχείου ενώ κατασκευάζεται και ο αλγόριθµος της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιείται για την ταυτόχρονη επίλυση των εξισώσεων αυτών. Στο κεφάλαιο 4 στο οποίο εξετάζονται βιοµηχανικά συστήµατα µε εργασίες συγχώνευσης παραγωγής δυο διαφορετικών τύπων προϊόντων η συνεισφορά της εργασίας συνοπτικά είναι:. Η επίλυση µε χρήση Μαρκοβιανής Αλυσίδας ενός συστήµατος το οποίο αποτελείται από τρεις µηχανές και ένα ενδιάµεσο αποθηκευτικό χώρο παρόµοιο µε αυτό του κεφαλαίου αλλά µε µια σηµαντική διαφορά η οποία µοντελοποιεί την ύπαρξη των δυο διαφορετικών τύπων προϊόντων. Η ουσιώδης αυτή διαφορά αφορά στην εισαγωγή ενός νέου τρόπου εµφάνισης βλαβών των µηχανών βλάβες αδράνειας οι οποίες έχουν άµεση επίπτωση στη συµπεριφορά του συστήµατος. Η επίλυση του συστήµατος αυτού γίνεται σε τρία βήµατα. Στο πρώτο βήµα προσδιορίζονται όλες οι πιθανές καταστάσεις του συστήµατος ενώ στο δεύτερο βήµα δηµιουργούνται όλες οι εξισώσεις µετάβασης µεταξύ των πιθανών καταστάσεων. Τέλος στο τρίτο βήµα κατασκευάζεται ένας αλγόριθµος ο οποίος γεννά τον πίνακα µετάβασης για οποιαδήποτε τιµή της χωρητικότητας του συστήµατος και χρησιµοποιείται για την εύρεση των στάσιµων πιθανοτήτων και των µέτρων απόδοσης του συστήµατος.. Το νέο αυτό σύστηµα χρησιµοποιείται στη συνέχεια σαν νέο δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης για την ανάλυση γραµµών παραγωγής µε εργασίες συγχώνευσης & παραγωγής δυο διαφορετικών τύπων προϊόντων. ηµιουργούνται όλες οι απαραίτητες νέες εξισώσεις της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση του νέου δοµικού στοιχείου. Επιπλέον λόγω της ύπαρξης των βλαβών αδράνειας δηµιουργείται ένα νέο σύνολο εξισώσεων εξισώσεις βλαβών αδράνειας ενώ επίσης κατασκευάζεται και ο αλγόριθµος της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιείται για την ταυτόχρονη επίλυση των εξισώσεων αυτών. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται βιοµηχανικά συστήµατα µε σταθµούς εργασίας οι οποίοι αποτελούνται από αξιόπιστες παράλληλες µηχανές επεξεργασίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές εργασίες ερευνητών οι οποίες ασχολούνται µε την ανάλυση αυτής της κατηγορίας γραµµών παραγωγής χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές αντικατάστασης elacemet techiqes. Σύµφωνα µε τις τεχνικές αυτές, κάθε σταθµός εργασίας που αποτελείται από παράλληλες µηχανές επεξεργασίας αντικαθίστανται από ένα ισοδύναµο σταθµό εργασίας που αποτελείται από µόνο µια µηχανή επεξεργασίας και στη συνέχεια το ισοδύναµο σύστηµα αναλύεται σαν µια απλή σειριακή γραµµή παραγωγής στην οποία κάθε σταθµός εργασίας αποτελείται 5

21 από µόνο µια µηχανή επεξεργασίας. Η συνεισφορά της εργασίας αυτής είναι η επέκταση της µεθόδου της αποσύνθεσης ώστε να εφαρµόζεται απευθείας στην ανάλυση αυτής της κατηγορίας γραµµών παραγωγής χωρίς να χρησιµοποιείται καµιά τεχνική αντικατάστασης. Ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτό είναι συνοπτικά ο εξής:. Επίλυση µε χρήση Μαρκοβιανής Αλυσίδας ενός συστήµατος που αποτελείται από δυο σταθµούς εργασίας και ένα ενδιάµεσο αποθηκευτικό χώρο. Κάθε σταθµός αποτελείται από αξιόπιστες παράλληλες µηχανές επεξεργασίας. Η επίλυση του συστήµατος αυτού γίνεται σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση προσδιορίζονται όλες οι πιθανές καταστάσεις του συστήµατος ενώ στη δεύτερη φάση δηµιουργούνται όλες οι εξισώσεις µετάβασης µεταξύ των πιθανών καταστάσεων. Τέλος στη τρίτη φάση κατασκευάζεται ένας αλγόριθµος ο οποίος γεννά τον πίνακα µετάβασης για οποιαδήποτε τιµή της χωρητικότητας του συστήµατος και χρησιµοποιείται για την εύρεση των στάσιµων πιθανοτήτων και των µέτρων απόδοσης του συστήµατος. Το νέο αυτό σύστηµα χρησιµοποιείται στη συνέχεια σαν νέο δοµικό στοιχείο της µεθόδου της αποσύνθεσης για την ανάλυση γραµµών παραγωγής µε παράλληλες µηχανές επεξεργασίας σε κάθε σταθµό εργασίας. ηµιουργούνται όλες οι απαραίτητες νέες εξισώσεις της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιούνται για την ενσωµάτωση του νέου δοµικού στοιχείου ενώ κατασκευάζεται και ο αλγόριθµος της µεθόδου της αποσύνθεσης που χρησιµοποιείται για την ταυτόχρονη επίλυση των εξισώσεων αυτών. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της απόδοσης γραµµών παραγωγής που αποτελούνται από τέσσερις έως και χίλιους σταθµούς εργασίας. Από την εξέταση όλων των αριθµητικών αποτελεσµάτων τόσο για µικρές όσο και για πολύ µεγάλες γραµµές παραγωγής, προκύπτει ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος υπολογίζει γρήγορα και µε αρκετά µεγάλη ακρίβεια η µέγιστη απόκλιση που παρατηρήθηκε ήταν.5% την απόδοση αυτής της κατηγορίας γραµµών παραγωγής. Αρχικό κίνητρο της εργασίας αυτής ήταν η επίλυση ανοιχτών προβληµάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία. Σε αυτό προστέθηκε και η ύπαρξη παρόµοιων συστηµάτων σε διάφορες βιοµηχανίες και πιο συγκεκριµένα στην ελληνική βιοµηχανία FITCO στην οποία πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη και διαπιστώθηκε ότι βιοµηχανικά συστήµατα σαν και αυτά που εξετάζονται στα κεφάλαια, 4 και 5 της εργασίας αυτής είναι ρεαλιστικά και συναντώνται στη πράξη. 6

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

23 . Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µια γενική εισαγωγή στα βιοµηχανικά συστήµατα, στην οποία περιλαµβάνονται η ορολογία που χρησιµοποιείται και οι βασικές κατηγορίες βιοµηχανικών συστηµάτων που υπάρχουν και έχουν µελετηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εισαγωγή αυτή στα βιοµηχανικά συστήµατα έχει σαν σκοπό να κάνει όσο το δυνατόν ευκολότερη την ανάγνωση τον επόµενων κεφαλαίων από τον αναγνώστη φέροντας τον σε µια πρώτη επαφή µε το αντικείµενο της διατριβής αυτής.. Πιο συγκεκριµένα στην ενότητα., παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα βιοµηχανικό σύστηµα ενώ παράλληλα γίνεται και µια πρώτη αναφορά στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα βιοµηχανικά συστήµατα και µε τα οποία ασχολούνται οι ερευνητές στη διεθνή βιβλιογραφία. Στην ενότητα. παρουσιάζονται οι κατηγορίες των βιοµηχανικών συστηµάτων που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία ανάλογα µε τα κριτήρια µε τα οποία εξετάζονται.. Εισαγωγή στα Βιοµηχανικά συστήµατα Βιοµηχανικά συστήµατα τα οποία παράγουν διάφορα είδη προϊόντων σε µεγάλες ποσότητες, συνήθως αποτελούνται από ένα σύνολο σειριακά ή µη διατεταγµένων σταθµών επεξεργασίας µηχανών. Κάθε µονάδα προϊόντος κινείται µέσα στο σύστηµα κατά µήκος ενός προαποφασισµένου µονοπατιού και κάθε σταθµός επεξεργασίας εκτελεί τις ίδιες εργασίες κάθε φορά καθώς ένα συγκεκριµένο προϊόν φτάνει σε αυτόν για επεξεργασία. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι προβλήµατα τα οποία παρουσιάζονται σε κάποιο σηµείο ενός βιοµηχανικού συστήµατος µπορούν να έχουν αρνητική επίδραση σε άλλα σηµεία του συστήµατος. Αυτά τα προβλήµατα µπορούν να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της ροής των προϊόντων, διότι η ποσότητα του προϊόντος που είναι αποθηκευµένη µεταξύ δυο γειτονικών σταθµών επεξεργασίας είναι περιορισµένη. Για παράδειγµα ας υποθέσουµε ότι ένα προϊόν πρέπει να επεξεργαστεί από δυο διαδοχικές µηχανές πριν θεωρηθεί ότι είναι έτοιµο. Αν µια από τις δυο µηχανές βρεθεί εκτός λειτουργίας ow, faile για κάποιο λόγο, τότε αυτόµατα η άλλη µηχανή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί έστω και αν λειτουργεί κανονικά και έτσι αναγκαστικά πρέπει να περιµένει µέχρι την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης της ήδη χαλασµένης µηχανής ηλαδή η βλάβη µιας µηχανής επηρεάζει άµεσα τις γειτονικές της µηχανές µε άµεση συνέπεια η δυσλειτουργία αυτή να µεταδίδεται από ένα σηµείο του συστήµατος στο άλλο. Ένας τρόπος για να περιορίσουµε το φαινόµενο αυτό είναι να αυξήσουµε τον ενδιάµεσο αποθηκευτικό χώρο bffe µεταξύ των διαδοχικών µηχανών. Ωστόσο οι αποθηκευτικοί χώροι συνήθως κοστίζουν ακριβά και συνήθως δεν είναι προφανής ο τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να τους κατανείµουµε. Η κατανοµή του αποθηκευτικού χώρου ανάµεσα στις γειτονικές µηχανές πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να πετυχαίνουµε ταυτόχρονα µεγιστοποίηση της απόδοσης. Έτσι αν κάποιος ενδιαφέρεται για τον βέλτιστο σχεδιασµό ενός βιοµηχανικού συστήµατος θα πρέπει να κατανείµει µε ένα βέλτιστο τρόπο ταυτόχρονα τόσο τους σταθµούς επεξεργασίας Seve llocatio oblem SP όσο και τους ενδιάµεσους αποθηκευτικούς χώρους P µε σκοπό ταυτόχρονα τη µεγιστοποίηση της απόδοσης. 7

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 7. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Για να αναπτυχθούν οι βασικές έννοιες της δυναμικής του εργοστασίου εισάγουμε εδώ ορισμένους όρους πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενα Κεφάλαια π.χ. είδος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκοβιανές Αλυσίδες

Μαρκοβιανές Αλυσίδες Μαρκοβιανές Αλυσίδες { θ * } Στοχαστική Ανέλιξη είναι μια συλλογή τ.μ. Ο χώρος Τ (συνήθως είναι χρόνος) μπορεί να είναι είτε διακριτός είτε συνεχής και καλείται παραμετρικός χώρος. Το σύνολο των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας Ταχύτητα παραγωγής/παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης Απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής.

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής. 2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ Το διάστηµα εµπιστοσύνης παρέχει µία εκτίµηση µιας άγνωστης παραµέτρου µε την µορφή διαστήµατος και ένα συγκεκριµένο βαθµό εµπιστοσύνης ότι το διάστηµα αυτό, µε τον τρόπο που κατασκευάσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος;

Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Είναι το ηλεκτρικό ρεύµα διανυσµατικό µέγεθος; Για να εξετάσουµε το κύκλωµα LC µε διδακτική συνέπεια νοµίζω ότι θα πρέπει να τηρήσουµε τους ορισµούς που δώσαµε στα παιδιά στη Β Λυκείου. Ας ξεκινήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ

9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 9 ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται πλήρως ένα τεχνικό έργο, συγκεκριµένα αυτό της κατασκευής ενός µικρού αντλιοστασίου. Για την ανάλυση του έργου χρησιµοποιείται το πακέτο λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι. Γιαννατσής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φύση Προϊόντος/Υπηρεσίας και Αγορά Απαιτούμενος βαθμός διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο 9.1 ηµιουργία µοντέλων πρόβλεψης 9.2 Απλή Γραµµική Παλινδρόµηση 9.3 Αναλυτικά για το ιάγραµµα ιασποράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και τη µάθηση I) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Παύλος Γ. Σπυράκης (google: Paul Spirakis) Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος

1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος Έλεγχοι Υποθέσεων 1. Εισαγωγή Ο έλεγχος υποθέσεων αναφέρεται στις ιδιότητες µιας άγνωστης παραµέτρους του πληθυσµού: Ο κατηγορούµενος είναι αθώος µ = 100 Κάθε υπόθεση συνοδεύεται από µια εναλλακτική: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα:

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: υναµικός Προγραµµατισµός Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε υναµικό Προγραµµατισµό Το πρόβληµα του πολλαπλασιασµού πινάκων ΕΠΛ 3 Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 3- υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Γραμμές Παραγωγής Εκτίμηση Ελαττωματικών Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Παρουσίαση χαρακτηριστικών γραμμών παραγωγής Παραδείγματα σε παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Μέτρηση Εργασίας (Work Measurement ή Time Study) έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό του χρόνου που απαιτείται από ένα ειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας

Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ Case Study ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΕ Υλο οίηση Ιχνηλασιµότητας στον κλάδο των Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Εισαγωγή Η βιοµηχανία Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας διαχειρίζεται πολλές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών.

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5.1. Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούµε πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,1]. Την κατανοµή αυτή, συµβολίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7

Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 Γραµµικη Αλγεβρα Ι Επιλυση Επιλεγµενων Ασκησεων Φυλλαδιου 7 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Βοηθος Ασκησεων: Χ. Ψαρουδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://www.math.uoi.gr/ abeligia/linearalgebrai/lai.html

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

p k = (1- ρ) ρ k. E[N(t)] = ρ /(1- ρ).

p k = (1- ρ) ρ k. E[N(t)] = ρ /(1- ρ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: CAM 2.1 Συστήµατα Μ/Μ/1 2.1.1 Ανασκόπηση θεωρίας Η ουρά Μ/Μ/1 είναι η πιο σηµαντική διαδικασία ουράς Άφιξη: ιαδικασία Poisson Εξυπηρέτηση: Ακολουθεί εκθετική κατανοµή Εξυπηρετητής: Ένας Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 2.1 Βασικοί Ορισµοί ιοίκηση έργου είναι η διαδικασία (process) του σχεδιασµού και της διοίκησης εργασιών και αποθεµάτων, και της επικοινωνίας µεταξύ προόδου και αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Προγραµµατισµός Παραγωγής Εισαγωγή Ορισµοί Προβλήµατα µίας µηχανής Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προγραµµατισµού Παραγωγής Είδη προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μερικές παρατηρήσεις και σκέψεις του συγγραφέα του βιβλίου Σχετικά µε τη µετάβαση από Ρ σε ΠΠ υπάρχουν 2 σηµαντικά ερωτήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Θεσσαλονίκη 2012 2 Περιεχόµενα 1 υναµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης

Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Έργο µιας χρονικά µεταβαλλόµενης δύναµης Κ. Ι. Παπαχρήστου Τοµέας Φυσικών Επιστηµών, Σχολή Ναυτικών οκίµων papachristou@snd.edu.gr Θα συζητήσουµε µερικά λεπτά σηµεία που αφορούν το έργο ενός χρονικά µεταβαλλόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 )

Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ. 3.1 Η έννοια της παραγώγου. y = f(x) f(x 0 ), = f(x 0 + x) f(x 0 ) Κεφάλαιο 3 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 3.1 Η έννοια της παραγώγου Εστω y = f(x) µία συνάρτηση, που συνδέει τις µεταβλητές ποσότητες x και y. Ενα ερώτηµα που µπορεί να προκύψει καθώς µελετούµε τις δύο αυτές ποσοτήτες είναι

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα