Έργο. Μελετητές Εφαρμογής. Κατασκευαστικές Εταιρίες. Μάντρες Οπλισμού. Εργολάβοι Βιομηχανικών Ξυλοτύπων. Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έργο. Μελετητές Εφαρμογής. Κατασκευαστικές Εταιρίες. Μάντρες Οπλισμού. Εργολάβοι Βιομηχανικών Ξυλοτύπων. Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος"

Transcript

1

2 Μελετητές Εφαρμογής Κατασκευαστικές Εταιρίες Έργο Μάντρες Οπλισμού Εργολάβοι Βιομηχανικών Ξυλοτύπων Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος Η PANOPLIA αποτελεί ένα ολοκλη- ρωμένο σύστημα διαχείρισης για την δημιουργία και διαχείριση του λεπτομερή σχεδιασμού του σκελετού των κτιρίων κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και της παραγγελίας των απαραίτητων υλικών όπως είναι τα σίδερα και το σκυρόδεμα. Με την PANOPLIA, η π-systems εφαρμόζει την τελευταία λέξη της τεχνο- λογίας προκειμένου να απλοποιήσει ολόκληρη την κατασκευαστική διαδικα- σία φέροντας κατ'αυτόν τον τρόπο, την επανάσταση στο χώρο των κατασκευών προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήμα- τα στους μηχανικούς, κατασκευαστές, εργολάβους και προμηθευτές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη κατασκευα- στική διαδικασία όπως οι Μελετητές Εφαρμογής οι Κατασκευαστές, οι Μάν- τρες Οπλισμού, οι Εργολάβοι Βιομηχα- νικών Ξυλοτύπων και οι Μονάδες Παρα- γωγής Σκυροδέματος, απολαμβάνουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα συσχετισμένα με το κόστος, την αξιοπιστία και γενικό- τερα την μέγιστη αποτελεσματικότητα της επιχείρησής τους. 2

3 ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ PANOPLIA Πάνω από όλα η PANOPLIA προσφέρει αξιόπιστες και με μεγάλη ευκολία, μελέτες εφαρμογής, αποτελεσματική διαχείριση έργου και αναλυτικές προμήθειες υλικών. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστικές εταιρίες, οι μάντρες οπλισμού και οι λοιποί προμηθευτές και εργολάβοι απολαμβάνουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Συγκεκριμένα: Λεπτομερείς και Ακριβείς Παραγγελίες: Ο ακριβής υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών γλυτώνει χρόνο και χρήμα τόσο στον κατασκευαστή όσο και στους προμηθευτές. Οικονομία στον Χρόνο μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η PANOPLIA μειώνει δραματικά τον απαιτούμενο χρόνο για την μεταφορά τεχνικών δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Μειωμένο Εργατικό Κόστος: Οποιοσδήποτε χρήστης εξοικειωμένος με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιήσει την PANOPLIA. Το σύστημα απλουστεύει όλη την διαδικασία της σχεδίασης, της διαχείρισης της κατασκευαστικής διαδικασίας και της προμήθειας υλικών, με αποτέλεσμα να απαιτείται λιγότερο εξειδικευμένο προσωπικό που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος. Μείωση Απαιτούμενης Εργασίας: Η ταχεία δημιουργία όλων των σχεδίων, καταλόγων κλπ από μια και μόνο εισαγωγή στοιχείων, καθώς και η αυτόματη επαναδημιουργία σε περίπτωση τροποποίησης, μειώνει δραματικά την απαιτούμενη εργασία όταν αυτή συγκρίνεται με παραδοσιακές μεθόδους π.χ. η συγγραφή καταλόγων οπλισμών. 3

4 Δείτε πως εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε! Μελετητές Εφαρμογής Κατασκευαστικές Εταιρίες Οφέλη για τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οφέλη για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Μία και μοναδική εισαγωγή (input) του σκελετού με πολλά αποτελέσματα (output). 2. Καμία ανάγκη χρήσης άλλου CAD. προγράμ- ματος, με δυνατότητα όμως εισαγωγής και εξαγωγής με dwg/dxf αρχεία. 3. Πλήρη σχέδια μελέτης εφαρμογής τόσο σε κάτοψη όσο και σε τομή. 4. Πλήρεις κατάλογοι οπλισμών σε λίγα λεπτά σε σχέση με εργασία ημερών ή εβδομάδων με την υπάρχουσα πρακτική. 5. Βεβαιότητα σωστών αναπτυγμάτων λόγω της 3D realtime επισκόπησης. 6. Εύκολες τροποποιήσεις τόσο στον σκελετό όσο και στα σίδερα. 7. Δυνατότητα εργασίας σύμφωνα με τις συνήθειες του μελετητή. 8. Αυτό-εκπαίδευση, μέσω αυτού του λογισμικού, τόσο του ίδιου του Μηχανικού όσο και των βοηθών του σε ειδικά κατασκευαστικά θέματα. 9. Βεβαιότητα λόγω μη ύπαρξης ενδιάμεσων μεταφορών δεδομένων και αποτελεσμάτων με την παρεμβολή του ανθρώπινου παράγοντα. 10. Επεξήγηση κατασκευαστικών λεπτομερειών στους τεχνίτες μέσω 3D απλών ή στερεοσκοπικών εικόνων. 11. Ταχύτατη και αξιόπιστη ηλεκτρονική συνεννόηση. 13. Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τα στατικά προγράμματα StereoSTATIKAκαι ETABS. 1. Άμεση γνώση του κτιρίου που πρόκειται να υλοποιηθεί, λόγω ύπαρξης αναλυτικών 2D και 3D σχεδίων. 2. Ακριβής γνώση ποσοτήτων υλικών και εργατικών που απαιτούνται. 3. Βεβαιότητα ορθών παραγγελιών υλικών και εργασιών. 4. Βεβαιότητα ορθής εκτέλεσης. 5. Δυνατότητα λήψης περισσοτέρων προσφορών 'επί ίσοις όροις'. 6. Ταυτόχρονη επιβεβαίωση (κατασκευαστήπρομηθευτή) ορθής παραλαβής ποσότητας και ποιότητας υλικών και εργασιών. 7. Συμμετοχή στην μελέτη εφαρμογής που θα τον βοηθάει στη συνέχεια στην επίβλεψη και στην κατασκευή. 8. Βελτίωση της ποιότητας της κατασκευής. 9. Ταχύτατη και αξιόπιστη ηλεκτρονική συνεννόηση με τον μελετητή και τους προμηθευτές. 4

5 Μάντρες Οπλισμού Εργολάβος Βιομηχανικών Ξυλοτύπων Οφέλη για την ΜΑΝΤΡΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Οφέλη για τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ 1. Επέκταση της πελατειακής βάσης μέσω του online συστήματος παραγγελιών της PANOPLIA. 2. Αδιαμφισβήτητη παραγγελιοληψία ποσοτική και ποιοτική. 3. Κατανόηση του μεγέθους της κατασκευής και των λεπτομερειών του οπλισμού χάρη στην realtime 3D επισκόπηση. 4. Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου στην κατάρ- τιση των καταλόγων κοπής και διαμόρφωσης. 5. Εξάλειψη αστοχιών και παραπόνων στην εκτέλεση της παραγγελίας. 6. Ταχύτατες και χωρίς κόστος προσφορές. 7. Δυνατότητα προσαρμογής των data των οπλισμών με τα data αυτοματισμού των μηχανών παραγωγής. 8. Δυνατότητα να δημιουργεί μελέτη εφαρμογής από τυπικές μελέτες σε απλό χαρτί που έχουν δημιουργηθεί από οποιοδήποτε πρόγραμμα. 9. Αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 10. Ταχύτατη και αξιόπιστη ηλεκτρονική συνεννόηση. 1. Επέκταση της πελατειακής βάσης μέσω του online συστήματος παραγγελιών της PANOPLIA. 2. Εξοικονόμηση χρόνου λόγω των ακριβών κατασκευαστικών σχεδίων που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία της εφαρμογής. 3. Δυνατότητα γρήγορων τροποποιήσεων σε συνεννόηση με τον μελετητή μέσω ηλεκτρονικών αρχείων. 4. Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου στην κατάρτιση των καταλόγων τοποθέτησης των βιομηχανικών ξυλοτύπων. 5. Μηδενισμός παραπόνων στην εκτέλεση της παραγγελίας. 6. Ταχύτατες και χωρίς κόστος προσφορές. 7. Αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 8. Ταχύτατη και αξιόπιστη ηλεκτρονική συνεννόηση. 5

6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του συστήματος PANOPLIA 1. Μοναδική Εισαγωγή Πολλαπλές επιλογές εξόδου αποτελεσμάτων. Η μία και μοναδική εισαγωγή του σκελετού και του κατάλληλου οπλισμού δημιουργεί όλα τα απαραίτητα σχέδια της μελέτης εφαρμογής τόσο για τους οπλισμούς όσο και για τις σχεδιάσεις. Όλα τα αναλυτικά σχέδια που εξάγονται είναι αναπαραστάσεις του ίδιου έργου, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνέπεια σε όλα τα παραγόμενα σχέδια, προμετρήσεις κλπ. 2. Αυτόματη δημιουργία 2D αναλυτικών σχεδίων. Η PANOPLIA παράγει αυτόματα πολλαπλά 2D σχέδια στα οποία περιλαμβάνονται: Σχέδια κάτοψης με σημειώσεις των λεπτομερειών οπλισμού και διαστάσεων. Σχέδια τομών με υψόμετρα και διαστάσεις Διαγράμματα που εμφανίζουν τον ακριβή οπλισμό του κάθε υποστυλώματος. Όλα τα σχέδια ενημερώνονται αυτόματα και επαναδημιουργούνται ακαριαία όταν τροποποι- ούνται οποιαδήποτε δομικά στοιχεία ή ο οπλισμός τους από τον χρήστη. 3. Εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια στους καταλόγους οπλισμού. Η PANOPLIA δημιουργεί ακριβείς αναλυτικούς καταλόγους οπλισμών με τις πληροφορίες των πραγματικών οπλισμών. Οι κατάλογοι βασίζονται στην ακριβή τοποθέτηση του κάθε μεμονωμένου στοιχείου οπλισμού όπως αναπαρίσταται άλλωστε και σε εικονικό στερεοσκοπικό 3D περιβάλλον. Το γεγονός ότι οι κατάλογοι δεν είναι απλά αποτέλεσμα μέτρησης αλλά πραγματικής τοποθέτησης βάσει του 3D σκελετού, συνεπάγεται εξαιρετική λεπτομέρεια και ακρίβεια. 4. Μονοσκοπική ή στερεοσκοπική 3D αναπαράσταση του σκελετού του κτιρίου και του οπλισμού του. Η PANOPLIA δημιουργεί αυτόματα ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου και του οπλισμού του με την παραμικρή λεπτομέρεια που σχετίζεται με κάθε ράβδο και συνδετήρα. Το μοντέλο αναπαρίσταται σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στον χρήστη να περιφέρεται μέσα στο κτίριο. Η οποιαδήποτε σκηνή μπορεί να υπάρξει και σε φωτορεαλιστική εικόνα. Οι φωτογραφίες μπορούν να είναι τόσο μονοσκοπικές όσο και στερεοσκοπικές (συμπεριλαμβανομένων και των στερεοσκοπικών μενού). 5. Δυναμική αναθεώρηση των σχεδίων. Με την χρήση των φιλικών προς τον χρήστη εργαλείων που περιλαμβάνονται στην PANOPLIA, οι μελετητές εφαρμογής, οι εργολάβοι και οι προμηθευτές μπορούν να τροποποιήσουν πανεύκολα τον ξυλότυπο του κτιρίου ή τις λεπτομέρειες του οπλισμού. Σχέδια, κατάλογοι οπλισμών, τρισδιάστατα μοντέλα, αναλυτικοί κατάλογοι κόστους και γενικότερα όλες οι αναπαραστάσεις της μελέτης εφαρμογής αναθεωρούνται δυναμικά και αυτόματα! 6. Παραμετροποίηση. Η PANOPLIA υποστηρίζει πολλαπλές κατασκευα- στικές πρακτικές μέσω ενός εντυπωσιακού επιπέδου παραμετροποίησης. 6

7 Χαρακτηριστικά: 7) Ικανότητα Εισαγωγής από το ETABS και το StereoSTATIKA. Ικανότητα εισαγωγής του σκελετού του κτιρίου και της ανάλυσής του από δημοφιλή προγράμματα όπως το ETABS και το StereoSTATIKA με αυτόματη δημιουργία της μελέτης εφαρμογής του κτιρίου. Η λίστα των υποστηριζόμενων λογισμικών πακέτων ανάλυσης θα επεκταθεί στο προσεχές μέλλον. 8. Ηλεκτρονική επικοινωνία συμπεριλαμβανομένης και την ηλεκτρονικής παραγγελίας. Η PANOPLIA διαχειρίζεται με αξιόπιστο τρόπο την επικοινωνία μεταξύ των μηχανικών/μελετητών, των κατασκευαστικών εταιριών, των μαντρών οπλισμού, των εργολάβων βιομηχανικών ξυλοτύπων κλπ. Για παράδειγμα διαχειρίζεται την ηλεκτρονική και διαδικτυακή παραγγελία του οπλισμού από μια λίστα προμηθευτών πράγμα που συνδυάζει μοναδικά οφέλη τόσο για τις κατασκευάστριες εταιρίες όσο και για τις μάντρες οπλισμού. Καταφέρνει να ομαδοποιήσει κατάλληλα όλο τον απαραίτητο οπλισμό για ένα έργο ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και να παράγει αυτόματα την παραγγελία του οπλισμού. Έχοντας δημιουργήσει πλέον την παραγγελία του οπλισμού, ο πελάτης μπορεί να την στείλει στις επιλεγμένες μάντρες (είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω εγγράφου παραγόμενου από το σύστημα). Με την παραλαβή της παραγγελίας, κάθε προμηθευτής μπορεί να εκδώσει μια προσφορά αφού έχει εισάγει τις τιμές του και να την αποστείλει στον πελάτη. Οι πελάτες μπορούν πλέον με μεγάλη ευκολία να δέχονται και να ζητούν προσφορές ταυτόχρονα από διάφορους προμηθευτές και συνεπώς να συγκρίνουν τιμές και να επιλέγουν την πιο συμφέρουσα λύση. Μία και μοναδική εισαγωγή ξυλοτύπου, τόσο για τους υπολογισμούς όσο και για τους οπλισμούς και τις σχεδιάσεις (σε 2D&3D) Αυτόματη δημιουργία τομών σε 2D και 3D με υψόμετρα και διαστάσεις 3D επισκόπηση των οπλισμών στο εσωτερικό του σκελετού Αναλυτικοί κατάλογοι οπλισμών Αναλυτική προμέτρηση υλικών και κοστολόγηση υλικού Δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων σχεδίασης των κατασκευαστικών σχεδίων οπλισμού και των τομών Εύκολες τροποποιήσεις με ακαριαία ενημέρωση επιλύσεων και σχεδίων Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων.dwg και.dxf Ικανότητα Εισαγωγής/Εξαγωγής από το ETABS και το StereoSTATIKA Ιδιόκτητη Τεχνολογία pi-4d OpEn(pi- SYSTEMS' 4D Operating Environment): καινοτομικό 3D στερεοσκοπικό περιβάλλον, γραμμένο σε C++/OpenGL για Windows XP και Vista 20 φορές πιο γρήγορο και αποτελεσματικό από οποιοδήποτε συνδυασμό άλλων προγραμμάτων Δομοστατικής Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Οπλισμών Η μελέτη που παρουσιάζεται στις αναλυτικές σελίδες παρακάτω (με τις τροποποιήσεις στην εισαγωγή, την δημιουργία των πλήρων 2D σχεδίων, την δημιουργία των καταλόγων οπλισμών και με όλες τις 3D λεπτομέρειες) έγινε σε 20 λεπτά. 7

8 Περιγραφή Σκελετού σε 2D & 3D Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα είναι σχέδιο 2D και 3D ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζονται και διορθώνονται αμέσως τα λάθη κατά την εισαγώγη. Η PANOPLIA ανιχνεύει σε κάθε όροφο τη γεωμετρία και τη συνέχεια των πλακών και δημιουργεί ένα ενοποιημένο 3D μοντέλο. 8

9 Η PANOPLIA δημιουργεί αυτόματα την θεμελίωση του κτιρίου. pi-4d OpEn Technology Η ιδιόκτητη επαναστατική αυτή τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σε C++ για την πλατφόρμα των Windows, ενώ ενισχύεται από, επίσης ιδιόκτητο, Στερεοσκοπικό περιβάλλον εργασίας σε OpenGL. Δίνει εξαιρετικές ταχύτητες pan και zoom καθώς και τρισδιάστατη κίνηση και προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο. 9

10 Αυτόματη Δημιουργία Ξυλοτύπων & Σχεδίων Η PANOPLIA εμπεριέχει όλες τις πληροφορίες της γεωμετρίας και του οπλισμού με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργεί αναλυτικά σχέδια με την ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα οπλισμού. Ο Μελετητής Εφαρμογής έχει τη δυνατότητα με απλές κινήσεις να τροποποιήσει τους οπλισμούς ή/και να βελτιώσει την εμφάνιση του ξυλοτύπου. 10

11 Συμβατότητα Στην περίπτωση των πλακών, ο ακριβής 2 υπολογισμός των cm του οπλισμού As, cal εισάγεται κατά μήκος των δύο κυρίων διευθύνσεων όπως και στο μέσο των στηρίξεων μεταξύ πλακών. Όσον αφορά τις δοκούς οι τιμές του αναγκαίου οπλισμού As, cal υπολογίζονται επακριβώς ανά 0,2m ή ανάλογα με την επιθυμητή ακρίβεια. Στη συνέχεια η PANOPLIA τοποθετεί τον οπλισμό σύμφωνα με τα διαγράμματα As, cal. Συμβατότητα Γενικότερα η PANOPLIA είναι συμβατή με οποιοδήποτε πρόγραμμα CAD μέσω αρχείων dwg/dxf. Σε περίπτωση που η στατική ανάλυση και τα σχέδια έχουν δημιουργηθεί με τα προγράμματα StereoSTATIKA ή ETABS, τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του οπλισμού εισάγονται απευθείας στην PANOPLIA. Συνδέσεις με άλλα προγράμματα σχεδίασης και ανάλυσης αναμένεται να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον. Όλα τα σχέδια (κατόψεις, τομές, σκελετοί, λεπτομέρειες οπλισμού, εικόνες κλπ) μπορούν να εξάγονται ως αρχεία dwg/dxf ή jpg. 11

12 framework drawing

13 Λεπτομέρεια οπλισμού ραγματική Αναπαράσταση του Ξυλοτύπου Πραγματικό δείγμα από χαρτί σχεδίασης Το χρώμα και το πάχος των γραμμών, το είδος του fill, ο τύπος και το μέγεθος των χαρακτήρων καθώς και κάθε άλλο σχεδιαστικό στοιχείο είναι παραμετρικό και προσαρμόζεται με απλό τρόπο στο στυλ του Μηχανικού. Τομή Α-Α

14 Τρισδιάστατη Εποπτεία Ο Μηχανικός μπορεί να δει σε 3D και επακριβώς, στο εσωτερικό του σκελετού, τους οπλισμούς όλων των δομικών στοιχείων. Με τη δυνατότητα του real-time zoom και της real-time εκτύπωσης σε απλό 3D ή σε στερεοσκοπικό 3D, οι εικόνες αυτές μπορούν να δοθούν στον Εργολάβο για να εκτελέσει σωστά το σιδέρωμα. 14

15 Αναπτύγματα Οπλισμών Η PANOPLIA έχει όλες τις πληροφορίες των πραγματικών οπλισμών, οπότε, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει τους ακριβείς αναλυτικούς καταλόγους των οπλισμών. Στερεοσκοπική αναπαράσταση στην οθόνη και στο χαρτί. Κάθε 3D αναπαράσταση (σκελετός, διαγράμματα εντατικών μεγεθών στο χώρο, σεισμική προσομοιώση, οπλισμοί ράβδων και συνδετήρων) μπορεί να μετατρέπεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, σε στερεοσκοπική αναπαράσταση από την απλούστερη στερεοσκοπική μέθοδο του red-blue (πάντως χωρίς ανάγκη driver γραφικής κάρτας) έως την πιο σύγχρονη παθητική στερεοσκοπική τεχνολογία StereoVIEW (παγκόσμια πατέντα της π-systems). 15

16 Αναπτύγματα Οπλισμών Τροποποιήσεις Η επιλογή και τροποποίηση δομικών στοιχείων (πλάκες, δοκοί, κολόνες, θεμέλια) σε 2D ή σε 3D σχέδιο, συνεπάγεται την ακαριαία επαναδημιουργία όλων των 2D και 3D σχεδίων καθώς και όλων των φορτιστικών και μηχανικών προσομοιωμάτων. Δεν χρειάζεται εντολή τροποποίησης των διαστάσεων, λόγω προσθήκης, διαγραφής ή αλλαγής των διαστάσεων δομικού στοιχείου, επειδή αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται εντολές επανατοποθέτησης των σχεδίων και των τομών των ξυλοτύπων στο χαρτί, επειδή οι οποιεσδήποτε αλλαγές γεωμετρικές ή οπλισμών ενημερώνουν αυτόματα και το χαρτί. Επειδή η PANOPLIA γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες όπλισης π.χ. τους πείρους και τα τύμπανα κάμψης των ράβδων, καθώς και τις αναγκαίες παρακάμψεις ή τις 'μπουκάλες', μπορεί να δημιουργήσει τους κατασκευαστικούς οπλισμούς για τις μηχανές αυτόματης διαμόρφωσης των οπλισμών. 16

17 Με απλές λογικές εντολές του χρήστη (και όχι μόνο με σχεδιαστικές) δημιουργούνται όλες οι ενότητες διαστάσεων και ζητούνται όσες τομές είναι αναγκαίες. H PANOPLIA δημιουργεί όλες τις τομές αυτόματα και ακαριαία τόσο σε 2D όσο και σε 3D. Στη συνέχεια, ο Μελετητής Εφαρμογής διαμέσου απλών εντολών μπορεί να προσθέσει κρίσιμες λεπτομέρειες στο διάγραμμα τομών (υψόμετρα και διαστάσεις) ώστε αυτό να βελτιώσει την ποιότητα των σχεδίων. 17

18 Προμέτρηση Υλικών και Κοστολόγηση Όλες οι ποσότητες υλικών και εργασίας υπολογίζονται αναλυτικά ανά όροφο και ανά κατηγορία δομικών στοιχείων. 18

19 Με βάση προκαθορισμένες τιμές υλικών και εργασίας, ο Μελετητής Εφαρμογής καθώς και η Κατασκευαστική εταιρία μπορούν να υπολογίζουν με ακρίβεια το συνολικό κόστος του έργου με εξαιρετική ακρίβεια. 19

20 Ευφυής Διαχείριση Σχεδίων Ο Μελετητής εφαρμογής με απλές κινήσεις τοποθετεί τα σχέδια του στο χαρτί. Πέραν των 2D ξυλοτύπων και τομών της μελέτης, μπορεί να τοποθετήσει και τις 3D απόψεις της μελέτης αλλά και οποιαδήποτε άλλα σχέδια CAD, εικόνες και φωτογραφίες. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στη μελέτη, ενημερώνουν αυτόματα όλες τις λεπτομέρειες και αναδημιουργούν όλα τα 2D/3D σχέδια, εκτυπώσεις και πίνακες. 20

21 e-exchange e-exchange Ο χρήστης μπορεί πλέον να στέλνει ηλεκτρονικά την μελέτη του σε οποι- ονδήποτε από τους συνεργάτες του που χρη- σιμοποιούν PANOPLIA. Αυτοί με την σειρά τους μπορούν να απαντήσουν ηλεκτρονικά με τις οποιεσδήποτε τροποποι- ήσεις ή προτάσεις τους. 21

22 22

23 Stereoscopic output Χρησιμοποιείστε τα ειδικά (κόκκινο/μπλέ) γυαλιά για να δείτε τις εικόνες τρισδιάστατες. 23

24 Υποστηρίζει όλους τους Συνδετήρες της Ελληνικής Βιομηχανίας Συνήθεις Σπειροειδείς Robot ΑΘΗΝΑ: Ι. Φωκιανού 4, ΤΚ116 35, Στάδιο, ΤΗΛ: FAX: , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αιγαίου 84& Ανδριανουπόλεως ΤΚ551 33, Καλαμαριά, ΤΗΛ: , FAX: ΚΥΠΡΟΣ: Νεοφύτου Νικολαΐδη 2, Πάφος, ΤΗΛ: , ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Extracting Drawing data

Extracting Drawing data Λ. Πεντέλης 5α 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τηλ: +30 2108774080 Φαξ: +30 2108774089 www.alconsoft.gr Extracting Drawing data Το αποτελεί το απλούστερο και πληρέστερο εργαλείο μετρήσεων από σχέδια τεχνικών έργων. Παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝιΔ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σαριγιάννη Σουλτάνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6

Τέκτων 10 modules. Εγχειρίδιο χρήσης. BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ. Αθήνα, Μάιος 2013. Version 2.0.6 Τέκτων 10 modules BMP Εικόνα 3DS Νέο τοπογραφικό Cad Organizer Τέκτων ΚΕΝΑΚ Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 2.0.6 2 Τέκτων 10 modules Περιεχόμενα 1 Bmp Εικόνα...5 1.1 Τι είναι;... 5 1.2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου

Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Χρήση έξυπνων καρτών για αγορές μέσω διαδικτύου. Έρευνα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των χρηστών. Ανατολή Αραπίδου Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΩΝ...11 1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAD...12 1.3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ...13 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΣΗ...14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr

www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων»

Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Πληροφοριών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή σε επιχείρηση ενδυμάτων» Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Ευσταθίου Ευστάθιος ΑΕΜ φοιτητή: 1273 Επόπτης καθηγητής: Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα