ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά. «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά. «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας»."

Transcript

1 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Εκπ/κής Περιφέρειας Πειραιά «Δημιουργικότητα και ολιγοθέσια σχολεία : μια εναλλακτική πρόταση βιωσιμότητας». Μεγάλος αριθμός σχολείων της Πατρίδας μας, είναι ολιγοθέσια. Συγκεκριμένα : 870 1/θέσια, 849 2/θέσια και 484 3/θέσια. Συνολικά Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, σε σύνολο Δημοτικών Σχολείων (ποσοστό 38,2 %). 62 Ιστορικά, τα Ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, είχαν να επιτελέσουν ένα δύσκολο έργο τον προηγούμενο αιώνα, που οι δυνατότητες ανάπτυξης των μέσων συγκοινωνίας ήταν απαγορευτικές, για την ίδρυση μεγαλύτερων σχολικών μονάδων. Η δομή της νεοελληνικής κοινωνίας, με τις ανθούσες πληθυσμιακά κοινότητες, έδινε τον 20ό αιώνα την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, να μπορούν να σταθούν αξιοπρεπώς στις απαιτήσεις της τότε εποχής. Η ραγδαία αλλαγή που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, αφενός με τον κατακλυσμό των νέων γνώσεων και πληροφοριών και αφετέρου με την ερήμωση των χωριών της υπαίθρου, οδήγησε σε μαρασμό τα ολιγοθέσια σχολεία. Το μαθητικό τους δυναμικό μειώθηκε δραματικά. Ιδιαίτερα ο μαθητικός πληθυσμός των 1/θέσιων Δημοτικών Σχολείων, έπεσε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η οργάνωση της Ελληνικής Περιφέρειας σε Καποδιστριακούς Δήμους, κατά την τελευταία δεκαετία, μετατόπισε το κέντρο ενδιαφέροντος, από την Κοινότητα στον Δήμο. Παράλληλα η μαζική φυγή νέων και δραστήριων πολιτών, από τα χωριά προς το κέντρο, δημιούργησε ένα περιβάλλον εγκατάλειψης, που έχει αντανάκλαση κυρίως στα εναπομείναντα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία. Η με το Προεδρικό Διάταγμα 201 του 1998 παρεχόμενη δυνατότητα στους γονείς να μεταγράψουν τα παιδιά τους, από τα 1/θέσια και 2/θέσια Δημοτικά Σχολεία, σε κάποιο πολυθέσιο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή, έδωσε το τελευταίο χτύπημα και αποψίλωσε τα σχολεία της υπαίθρου. Τα ολιγοθέσια σχολεία, ευρισκόμενα σε χαμηλό κοινωνικο - πολιτιστικό περιβάλλον, έχουν να αντιπαλέψουν ιδιαίτερα δύσκολα προβλήματα. Προβλήματα που κύρια οφείλονται στην ίδια τη φύση των σχολείων αυτών, όπως είναι η ύπαρξη ελάχιστου διδακτικού χρόνου και η συνδιδασκαλία των μαθημάτων σε κύκλους, που διαταράσσουν ανά διετία τη χρονική αλληλουχία. Σήμερα η απουσία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, η αδυναμία παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας και η έλλειψη οργανωμένων βιβλιοθηκών, οδηγούν στην ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της έλλειψης επαρκούς διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Είναι χαρακτηριστικός ο χρόνος που διατίθεται για το γλωσσικό μάθημα στα Ολιγοθέσια Σχολεία σε σύγκριση με αυτόν των Πολυθέσιων Σχολείων. 62 Στοιχεία της Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, για το Σχ. έτος ISSN:

2 Συγκεκριμένα διατίθενται 12 ώρες για τα 1/θέσια, 32 ώρες για τα 2/θέσια,33 ώρες για τα 3/θέσια και 52 ώρες την εβδομάδα για τα 6/θέσια Δημοτικά Σχολεία. Δύο είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διέπουν τη λειτουργία των ολιγοθέσιων σχολείων. Η συνδιδασκαλία διαφορετικών τάξεων και οι σιωπηρές εργασίες των μαθητών. Μέσω αυτών των εργασιών αναπληρώνεται η απουσία επαρκούς διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων. Όμως αυτή η λειτουργία των ολιγοθέσιων δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης και καλλιέργειας της δημιουργικότητας. Συμβάλλει στην επίτευξη ενός στόχου που θέτουν οι επιστήμες της αγωγής και το σύγχρονο σχολείο. Ενός στόχου τόσο σημαντικού που οδήγησε τον KARL LIUMGMAN να πει «ότι η ευφυΐα είναι μια έννοια ασήμαντη σε σχέση με τη δημιουργικότητα». 63 Το ολιγοθέσιο σχολείο, είναι εξαναγκασμένο να δώσει χώρο στο μαθητή. Ο δάσκαλος για να πετύχει τους στόχους του, είναι υποχρεωμένος να εγκαταλείψει το δασκαλοκεντρικό πρότυπο διδασκαλίας, να δώσει βάρος στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, ώστε ο μαθητής να δράσει ελεύθερα, να αυτενεργήσει. Αυτή όμως η αυτενέργεια του μαθητή, αποτελεί το ουσιαστικό υπόβαθρο για την κατάκτηση της δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα, είναι αυτή που θα κάνει το έργο του σχολείου, ξεχωριστό και ποιοτικό. Η δημιουργικότητα, είτε με τη μορφή της δημιουργικής σκέψης είτε με τη μορφή της δημιουργικής πράξης είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αυτενέργεια του μαθητή. «Οι σκέψεις και οι πράξεις όμως για να είναι δημιουργικές πρέπει να έχουν το στοιχείο της προσωπικής εκφράσεως, να είναι αποτέλεσμα αυτενέργειας». 64 Το ολιγοθέσιο σχολείο παρέχει αναρίθμητες ευκαιρίες στους μαθητές να αυτενεργήσουν. Στα πλαίσια των σιωπηρών εργασιών οι μαθητές προετοιμάζουν το επόμενο μάθημα διδασκαλίας. Φροντίζουν για την προπαρασκευή των οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας. Τοποθετούν χάρτες και εικόνες στη θέση τους, ώστε όλα να είναι έτοιμα την ώρα του νέου μαθήματος. Προετοιμάζουν το νέο πείραμα μεταφέροντας όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη διεξαγωγή του. Έχει τονιστεί ιδιαίτερα από τους επιστήμονες του χώρου της Αγωγής η σχέση αυτενέργειας και κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. Όπως επισημαίνει ο Δ. Τσουρέκης, «η αυτενέργεια των μαθητών είναι προϊόν αλλά και οργανικό στοιχείο της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας του σχολείου. Είναι προϊόν, γιατί μόνο σε σχολεία που συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις γίνεται δυνατή η ύπαρξη και η ανάπτυξή της. Η αυτενέργεια χρειάζεται την ύπαρξη των απαιτούμενων μέσων, ελευθερία δράσεως και πάνω απ όλα αυτοπεποίθηση, ψυχική ικανοποίηση και πίστη του μαθητή στην επίτευξη των σκοπών του. Η αυτενέργεια αποτελεί στοιχείο της παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, γιατί χωρίς αυτή ατονεί όλο το μορφωτικό κλίμα του σχολείου». 65 Όμως για τη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος που τόσο συμβάλλει στην αυτενέργεια των μαθητών καθοριστικός είναι ο 63 Αθανάσιος Παπάς, «Σχολική Παιδαγωγική», Αθήνα, αυτοέκδοση, τ. Α, σελ Δημήτρη Τσουρέκη, «Σύγχρονη παιδαγωγική», Αθήνα 1981, αυτοέκδοση, σελ ό. π., σελ ISSN:

3 ρόλος του δασκάλου Ένας αυταρχικός δάσκαλος που θεωρεί ότι η αυθεντία του εκπαιδευτικού είναι EX OFFICIO, που δεν πιστεύει στο διάλογο, που ταυτίζει την ελευθερία με την αναρχία, δεν μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. Αντίθετα ο αντιαυταρχικός δάσκαλος που έχει εμπιστοσύνη στους μαθητές του, που καλλιεργεί το διάλογο, που παίζει ρόλο συναινετικό και συμβουλευτικό, που ενθαρρύνει την αποκλίνουσα σκέψη των μαθητών του, που δίνει βάρος στην ποιότητα της γνώσης και όχι στην ποσότητα, έχει τη δυνατότητα να οικοδομήσει ένα παιδαγωγικό κλίμα που θα βοηθήσει να έρθουν στην επιφάνεια όλες οι δημιουργικές δυνάμεις των μαθητών του. 66 Το ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, να πειραματιστούν, να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Με βάση τα ερεθίσματα μάθησης που τους δίνει ο δάσκαλος, τους προσφέρεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν το «νέο», με όσα θετικά αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική μάθηση. Καλλιεργεί την ανακαλυπτική και διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας. Οι μαθητές στα πλαίσια των σιωπηρών εργασιών, συμμετέχοντας ενεργά σ όλες τις δραστηριότητες επίλυσης ενός προβλήματος, έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν, να διερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να εξηγήσουν τις σχέσεις και τις θέσεις, να επιβεβαιώσουν, να επαληθεύσουν ή να απορρίψουν την υπόθεση και τέλος να ανακαλύψουν τη νέα γνώση. Μία γνώση που θα είναι σταθερή. Η συμμετοχή των μαθητών των ολιγοθέσιων στην επίλυση προβλημάτων καθώς και στην αντιμετώπισή τους, συμβάλλει καθοριστικά στην ουσιαστική μάθηση. «Κατά την αντιμετώπιση και επίλυση προβλήματος δεν έχουμε μόνο αναπαραγωγική σκέψη, μια απλή δηλαδή αναπαραγωγή προηγούμενων γνώσεων αλλά συνδυαστική και πρωτότυπα παραγωγική σκέψη, που είναι δυνατό να μεταβιβαστεί, να επιφέρει δηλαδή το φαινόμενο της μεταβίβασης ( transfer) και σε άλλες περιοχές. Το κέρδος που επέρχεται από την αντιμετώπιση προβλημάτων δεν προέρχεται μόνο από την πορεία προς τη λύση, αλλά και από τις πορείες που ακολουθήθηκαν και δεν επέτυχαν», όπως τονίζει ο Χρ. Φράγκος. 67 Στο χρόνο των σιωπηρών εργασιών, ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία, μπορεί να προχωρήσει στην επανακάλυψη, η οποία έχει μεγάλη σημασία για την πορεία του δημιουργικού ατόμου. «Γιατί, από τη στιγμή που το παιδί ανακαλύπτει ή σκέπτεται κάτι νέο γι αυτό, έχει κάνει μια δημιουργική πράξη», όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Αθανάσιος Παπάς. 68 Ο μαθητής ανακαλύπτει κάτι που ο κόσμος το θεωρεί δεδομένο, αλλά γι αυτόν είναι άγνωστο. Αυτό τον κάνει να αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση και τον ενθαρρύνει να προχωρήσει και στο μέλλον σε παρόμοιες προσπάθειες. Ιδιαίτερα οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων της Πατρίδος μας έχουν συχνά τη δυνατότητα πειραματιζόμενοι να επανακαλύψουν νέες γνώσεις στα πλαίσια της εμπέδωσης του μαθήματος του Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, αλλά και των Μαθηματικών. 66 Αθανάσιος Παπάς, «Σχολική Παιδαγωγική», Αθήνα, αυτοέκδοση, τ. Α, σελ Χρήστος Φράγκος, «Ψυχοπαιδαγωγική», Αθήνα 1984, εκδ. GUTENBERG, σελ Αθανάσιος Παπάς, «Σχολική Παιδαγωγική», Αθήνα, αυτοέκδοση, τ. Α, σελ. 34. ISSN:

4 Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αισθάνονται να τους πλημμυρίζει η χαρά του δημιουργού, η ικανοποίηση του ερευνητή, που βλέπει τις προσπάθειές του να στέφονται με επιτυχία. Για τον μαθητή αυτό είναι τόσο σημαντικό. Η επανακάλυψη τον γεμίζει με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις του. Του ενισχύει την αυτοεκτίμησή του που ίσως είναι και η πιο σημαντική παράμετρος σ αυτή την προσπάθεια. Για να προχωρήσει όμως ο μαθητής του ολιγοθεσίου Δημ. Σχολείου σ αυτό το στάδιο της επανακάλυψης μέσω του πειραματισμού και της επίλυσης προβλημάτων, πρέπει να ενθαρρυνθεί από το δάσκαλό του. Ένα δάσκαλο που θα έχει πιστέψει στο ρόλο του, που οι ενέργειές του και οι κινήσεις του θα στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών του και όχι στην αποθάρρυνσή τους μέσω μιας στάσης και συμπεριφοράς του, τέτοιας που να τραυματίζει και να τσαλακώνει την προσωπικότητα του παιδιού. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το αντιαυταρχικό συνεργατικό κλίμα μέσα στο χώρο του σχολείου είναι η πηγή της δημιουργικής σκέψης και πράξης του μαθητή. Η κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των μαθητών των ολιγοθέσιων σχολείων, τους βοηθάει ν αναπτύξουν κριτική σκέψη, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του δημιουργικού ανθρώπου. Οι δυνατότητες που διανοίγονται στους μαθητές των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων, για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, είναι πολύ περισσότερες από αυτές των μαθητών των πολυθέσιων σχολείων. Στα πλαίσια των σιωπηρών εργασιών, είτε στο στάδιο της προετοιμασίας του νέου μαθήματος διδασκαλίας, είτε στο στάδιο της εμπέδωσής του, κινούμενοι ερευνητικά με βάση τις υποθέσεις, ξεφεύγουν από την τυποποιημένη και παθητική αποδοχή της γνώσης, εφευρίσκουν, ανακαλύπτουν, επανακαλύπτουν και συγχρόνως καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες που τους παρέχει η λειτουργία του ολιγοθέσιου σχολείου, για να δουν κριτικά μέσα από το δικό τους δρόμο, τη νέα γνώση. Καθοριστικός είναι και σ αυτή τη φάση ο ρόλος του δασκάλου στη δραστηριοποίηση των μαθητών σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Η ευλυγισία στη δράση του κάθε μαθητή, στα πλαίσια μιας σιωπηρής εργασίας, αλλά και η πρωτοτυπία στην προσέγγιση επίλυσης ενός προβλήματος ή μιας κατασκευής με την αρωγή της φαντασίας, είναι σημαντικοί παράμετροι στην κατάκτηση της δημιουργικότητας. Κάθε μαθητής σ ένα ολιγοθέσιο Δημοτικό Σχολείο, έχει την ελευθερία κινήσεων να καταπιαστεί με το δικό του τρόπο, μ ένα γνωστικό αντικείμενο, με την επίλυση ενός προβλήματος ή με μία κατασκευή. Μόνος ή συμμετέχοντας σε κάποια ομάδα συμμαθητών του, κατά την ώρα των σιωπηρών εργασιών, μπορεί να δοκιμάσει όλες του τις ιδέες και να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του σε κάτι το νέο. Στα ολιγοθέσια σχολεία οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ο κάθε μαθητής μέσα στην ομάδα παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Από το ποιος μαθητής θα φέρει το χάρτη της Γεωγραφίας ή της Ιστορίας, ποιος θα τον κρεμάσει στο χαρτοστάτη, ποιος μαθητής θα βρει τις κατάλληλες εικόνες για το μάθημα των ISSN:

5 Θρησκευτικών, μέχρι ποιος θα βρει τα όργανα Φυσικής και Χημείας για την εκτέλεση κάποιου πειράματος, όλοι έχουν τη συμβολή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Συμμετέχοντας ενεργά αποκτούν την ικανότητα να φέρουν σε πέρας μια υπόθεση, που συνιστούν μαζί με τη συνεργατικότητα, βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Guilford, του δημιουργικού ανθρώπου. 69 Όλες όμως αυτές οι ευκαιρίες που δίνονται από τη λειτουργία του ολιγοθέσιου Δημοτικού Σχολείου, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της δημιουργικότητας, μπορεί να χαθούν για τους μαθητές, αν στο σχολείο δεν υπηρετεί ο κατάλληλος δάσκαλος. Η συμβολή του ούτως ή άλλως είναι καθοριστική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πόσο μάλλον στις ιδιαίτερα δύσκολές συνθήκες λειτουργίας ενός μονοθέσιου, διθέσιου ή τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου. Με την καθοριστική συμβολή του στη δημιουργία ενός αντιαυταρχικού παιδαγωγικού κλίματος μέσα στο χώρο του σχολείου, με την ενθάρρυνση των μαθητών, με την παροχή των ευκαιριών για αυτοαγωγή και αυτομόρφωση, με το σεβασμό στις νέες ιδέες και με την αποδοχή των παράδοξων ερωτήσεων, θα έχει εξασφαλίσει όλες αυτές τις συνθήκες για την επίτευξη του στόχου της δημιουργικότητας. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από την Πολιτεία, για τη δημιουργία πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, με παράλληλη συγχώνευση των ολιγοθέσιων. Όμως οι γεωγραφικές συνθήκες και μερικές φορές οι τοπικές ιδιαιτερότητες, δεν επιτρέπουν την ευόδωση αυτής της προσπάθειας, σε όλες τις περιοχές της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας. Ως εκ τούτου είναι αναπόφευκτη η συνέχιση και στο μέλλον, της λειτουργίας πολλών ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων. Χρέος της Πολιτείας είναι : 1. Ο εξοπλισμός των σχολείων αυτών με σύγχρονο εποπτικό υλικό. 2. Η εκπόνηση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ειδικών Α.Π.Σ. για τα ολιγοθέσια σχολεία, με αντίστοιχη συγγραφή ειδικών διδακτικών εγχειριδίων. 3. Η δημιουργία οργανωμένων βιβλιοθηκών. 4. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής. Με την υιοθέτηση των παραπάνω μέτρων, η Πολιτεία θα κάνει παραγωγικό το έργο των εκπαιδευτικών και θα ωθήσει τους μαθητές στην έρευνα, την αναζήτηση, την εφεύρεση και την ανακάλυψη, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δημιουργικότητα. Είναι καιρός να εφαρμοστεί επιτέλους το πνεύμα αλλά και το γράμμα του Ελληνικού Συντάγματος «περί ισότητας όλων των Ελλήνων». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία της Δ/νσης Σπουδών του ΥΠΕΠΘ, για το Σχ. έτος Αθανάσιος Παπάς, «Σχολική Παιδαγωγική», Αθήνα, αυτοέκδοση, τ. Α, σελ. 42. ISSN:

6 Αθανάσιος Παπάς, «Σχολική Παιδαγωγική», Αθήνα, αυτοέκδοση, τ. Α. Δημήτρη Τσουρέκη, «Σύγχρονη παιδαγωγική», Αθήνα 1981, αυτοέκδοση. Χρήστος Φράγκος, «Ψυχοπαιδαγωγική», Αθήνα 1984, εκδ. GUTENBERG. ISSN:

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΩΦΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Περιεχόμενα Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥΣ Επιστημονικός υπεύθυνος Καθηγητής Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές και μάθηση

Υπολογιστές και μάθηση Ί3 } Α&λ Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Υπολογιστές και μάθηση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΛΕΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΑΜ 3947 Εισηγητής Σταύρος Κοντάκος Καβάλα 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2014 1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Βορεάδου Κατερίνα, Ομάδα Εκπαίδευσης Μουσείου Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα