Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων. Θεματική Ενότητα Γ:"

Transcript

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Στελέχη Ενόπλων υνάμεων Θεματική Ενότητα Γ: «Υγεία Οικονομικές, Πολιτικές, ιοικητικές Όψεις» Ενότητα: ιαχείριση Αποθεμάτων Νοσοκομείου Εισηγητής: Χ. Ζηκόπουλος Θεσσαλονίκη, 8 και 11 Απριλίου 2014

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Προβλέψεις Κατάταξη προϊόντων Αξιολόγηση επίδοσης διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων Παραμετροι συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων στην πράξη Σύγχρονες τάσεις σχεδίασης διαδικασιών εφοδιαστικής... 37

4

5 1. Εισαγωγή ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού εξετάζει την αποτελεσματική ενοποίηση των προμηθευτών, εργοστασίων, αποθηκών και σημείων πώλησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγή και διανομή των προϊόντων στις κατάλληλες ποσότητες αλλά και στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος του συστήματος και παρέχοντας το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS) Εφοδιαστική είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την απόκτηση, μετακίνηση, αποθήκευση, διανομή πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. ΙΑΦΟΡΕΣ LOGISTICS ΚΑΙ SCM Η SCM είναι ευρύτερη έννοια με στρατηγικό περιεχόμενο. Οι δραστηριότητες της SCM διαπερνούν τα όρια μιας επιχείρησης και επεκτείνονται στους προμηθευτές και τους πελάτες της. Η εφοδιαστική σχετίζεται με την ανάλυση και επίλυση σαφώς καθορισμένων προβλημάτων στο γενικό πλαίσιο της SCM. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ Κύριες λειτουργίες εφοδιαστικής ιαχείριση αποθεμάτων ιακίνηση Υλικών (μεταφορά εισερχόμενων εξερχόμενων υλικών) ιεκπεραίωση παραγγελιών ευτερεύουσες λειτουργίες εφοδιαστικής Αποθήκευση και χειρισμός υλικών Βιομηχανική συσκευασία Προμήθειες Υποστήριξη πελατών και χειρισμός επιστροφών Προγραμματισμός παραγωγής 5

6 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ανώτατα στελέχη σχεδίαση στρατηγικής Logistics (π.χ. αριθμός, θέση και μέγεθος εργοστασίων, αποθηκών και κέντρων διανομής, σχεδιασμός μεταφορών και επικοινωνιών) Ανώτερα στελέχη οργάνωση και συντονισμός διαδικασιών (π.χ. πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων, καθορισμός καναλιών διανομής, επιλογή μέσων μεταφοράς και κέντρων διανομής) Μεσαία στελέχη εκτέλεση σχετικά τυποποιημένων και επαναλαμβανόμενων καθημερινά διαδικασιών (π.χ. κατανομή παραγγελιών σε μηχανές, διεκπεραίωση παραγγελιών δρομολόγηση οχημάτων) Κατώτερα στελέχη χειριστές, οδηγοί, υπάλληλοι αποθήκης, εργάτες ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σύμφωνα με μία σχετικά πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Planning για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρίας Logistics, το σημαντικότερο πρόβλημα στο χώρο των logistic στη χώρα μας είναι η έλλειψη μεσαίων στελεχών με εξειδικευμένη εκπαίδευση. Για αυτό το λόγω κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία προπτυχιακού διπλώματος στα Logistics στην ανώτατη εκπαίδευση. Άλλα ζητήματα που χαρακτηρίστηκαν σημαντικά από τους ανθρώπους του χώρου είναι τα εξής: Επάνδρωση εταιριών 3PL με αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Βελτίωση υποδομών για υλοποίηση συνδυασμένων μεταφορών Βελτίωση πληροφορίας σχετικά με τις επερχόμενες περιβαλλοντικές οδηγίες και τα κίνητρα για green logistics 6

7 2. Προβλέψεις Οι τεχνικές προβλέψεων είναι μία συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την εμπειρία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Οι προβλέψεις είναι πάντα λανθασμένες. Όσο μεγαλώνει ο ορίζοντας πρόβλεψης, τόσο χειροτερεύει η ακρίβεια πρόβλεψης. Οι συγκεντρωτικές προβλέψεις (οικογένειες προϊόντων, χρονική συγκέντρωση) είναι πιο ακριβείς. Οι προβλέψεις πρέπει να περιλαμβάνουν και την εκτίμηση σφάλματος. Οι προβλέψεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αγνοώντας την πραγματική πληροφορία. Υπόθεση εξαρτημένου συστήματος: παρελθόν ==> μέλλον Κατηγορίες μεθόδων πρόβλεψης ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ: Βασισμένες στις υποκειμενικές απόψεις, στην εμπειρία ή στην κρίση ενός ή περισσότερων «ειδικών». Ομάδα ειδικών Συγκέντρωση ειδικών για την εξαγωγή ενός κοινού συμπεράσματος. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι είτε εξωτερικοί συνεργάτες είτε στελέχη του οργανισμού από διάφορους σχετικούς τομείς (διοίκηση, προμήθειες, κτλ.) Αναλογία κύκλου ζωής Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα κατά τη φάση εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγορά. Εξετάζεται η ομοιότητα της αναμενόμενης ζήτησης του προϊόντος με τη ζήτηση του ίδιου προϊόντος σε αγορά που προηγείται χρονικά ή με τη ζήτηση κάποιου παρόμοιου προϊόντος στην ίδια αγορά. Π.χ. αναλογία κύκλου ζωής των κινητών 4 ης γενιάς με τα κινητά 3 ης γενιάς. Έρευνα αγοράς Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα κατά τη φάση εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγορά. Επιλεγμένες κατηγορίες υποψήφιων αγοραστών εξετάζονται ως προς την ανταπόκριση τους στο προϊόν. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα γενικεύονται στο σύνολο των πιθανών 7

8 αγοραστών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με ποικίλα μέσα όπως προσωπικές συνεντεύξεις, τηλεφωνικές έρευνες και γραπτές έρευνες. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ: Βασισμένες στις υπάρχουσες τιμές ζήτησης και αναλυτικές τεχνικές Ανάλυση συσχέτισης Υπολογισμός προβλεπόμενων τιμών της ζήτησης μέσω μαθηματικών στατιστικών προτύπων που συνδέουν τις τιμές κάποιων μεταβλητών του γενικότερου περιβάλλοντος με τη ζήτηση του προϊόντος. Π.χ. Πρόβλεψη αριθμού ατόμων που θα νοσήσουν με βάση τη θερμοκρασία και την υγρασία. Πρόβλεψη της ζήτησης για εμβόλια βάσει της διαφημιστικής δαπάνης. Σχήμα 2.1: Παράδειγμα συσχέτισης. Ανάλυση χρονοσειρών Υπολογισμός προβλεπόμενων τιμών της ζήτησης μέσω μαθηματικών στατιστικών προτύπων που συνδέουν τις τιμές της ζήτησης του προϊόντος στο παρελθόν με τη μελλοντική του ζήτηση. Αναγνώριση μορφής της παρελθούσας ζήτησης και υποθέτοντας ότι θα επαναληφθεί στο μέλλον υπολογίζεται η πρόβλεψη χωρίς αναζήτηση των αιτιών των διακυμάνσεων. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Ποιος είναι ο σκοπός της πρόβλεψης, πώς θα τη χρησιμοποιήσω; 8

9 Ποια είναι η δυναμική του συστήματος για το οποίο χρειάζεται η πρόβλεψη; Πόσο σημαντικά είναι τα ιστορικά στοιχεία στην εξέλιξη του συστήματος; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα καθορίζουν το χρονικό ορίζοντα της πρόβλεψης, τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και τη λεπτομέρεια της πρόβλεψης 2.2. Ανάλυση χρονοσειρών Σχήμα 2.2: Στόχος της ανάλυσης χρονοσειρών. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή μίας χρονοσειράς είναι πέντε, η τάση, η εποχικότητα, η κυκλικότητα, οι απρόβλεπτοι παράγοντες και η τυχαιότητα. Στη συνέχεια οι παράγοντες αυτοί αναλύονται περαιτέρω στη συνέχεια, ενώ παρουσιάζονται και γραφικά στο σχήμα 2.3. Η τάση είναι πρακτικά η συνεχής ανοδική ή καθοδική μεταβολή της χρονοσειράς. Η εποχικότητα είναι η διακύμανση των τιμών της ζήτησης που επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία είναι συνήθως μικρότερα του έτους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελούν κάποιες χρονοσειρές, οι οποίες εμφανίζουν μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ανάλογα με την εποχή του χρόνου: π.χ. οι πωλήσεις παιχνιδιών και οινοπνευματωδών αυξάνουν κάθε εκέμβριο, ενώ οι πωλήσεις παγωτών είναι αυξημένες το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. 9

10 Σχήμα 2.3: Σχηματική αναπαράσταση βασικών μορφών χρονοσειρών. Η κυκλικότητα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την εποχικότητα, με τη διαφορά ότι έχει μεγαλύτερη περίοδο εμφάνισης ενώ τα χαρακτηριστικά της είναι πιο ομαλά σε σχέση με την εποχικότητα. Η πιο συχνή αιτία εμφάνισης κυκλικότητας είναι οι επιδράσεις από τους οικονομικούς ή επιχειρηματικούς κύκλους. Π.χ. η κατασκευαστική δραστηριότητα μειώνεται σε περιόδους οικονομική ύφεσης. Όμοια συμπεριφέρονται και 10

11 τα κρατικά έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος. Αντίθετη συμπεριφορά έχουν τα έσοδα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Οι απρόβλεπτοι παράγοντες αφορούν την επίδραση στην υπό μελέτη χρονοσειρά κάποιων ιδιαίτερων γεγονότων τα οποία εμφανίζονται σχετικά σπάνια (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ατυχήματα, κτλ). Παραδείγματα τέτοιων απρόβλεπτων παραγόντων αποτελούν η μείωση πωλήσεων κρέατος εξαιτίας κρουσμάτων ασθενειών, η αύξηση πωλήσεων καταστημάτων στους παρακαμπτήριους δρόμους όσο διαρκούσαν οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου στην κοιλάδα των Τεμπών αλλά και η μεγάλη πτώση της ζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων μετά τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεμβρίου. Η τυχαιότητα περιλαμβάνει όλους εκείνους τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία «θορύβου» στη χρονοσειρά. Ουσιαστικά είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει τη χρονοσειρά αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί, και στον οποίο αποδίδεται η μεταβλητότητα (διακυμάνσεις) της ζήτησης που δεν μπορεί να εξηγηθεί μέσω των υπόλοιπων παραγόντων (τάση, εποχικότητα, απρόβλεπτοι παράγοντες). Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ανάλυσης χρονοσειρών, θεωρείται ότι πρόκειται για μία τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή ίση με μηδέν. Η τυχαία μεταβλητή αυτή σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναφέρεται και ως «λευκός θόρυβος» (white noise). ΑΠΛΟΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η απλοϊκή προσέγγιση επιδιώκει την εφαρμογή εξαιρετικά απών κανόνων για τη διενέργεια προβλέψεων. Βέβαια, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση η γενική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η υπό εξέταση χρονοσειρά έχει πολύ σημαντική επίδραση στην τιμή της πρόβλεψης. Η επίδραση αυτή εξηγείται μέσω του παραδείγματος που ακολουθεί. Παράδειγμα 2.1 Να υπολογιστεί με χρήση απλοϊκής προσέγγισης η ζήτηση για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο, αν είναι γνωστές οι τιμές ζήτησης του παρακάτω πίνακα: Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Χειμώνας ; 11

12 Στατική χρονοσειρά ζήτησης: F t = D t-1 = 350 Χρονοσειρά ζήτησης με τάση: F t = D t-1 + (D t-1 D t-2 ) = = 375 Εποχιακά μεταβαλλόμενη χρονοσειρά ζήτησης :F t = D t-n = 250 ΣΤΑΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Μορφή του μαθηματικού προτύπου που περιγράφει τη ζήτηση σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής: D t = D + ε t Ζήτηση Περίοδος Σχήμα 2.4: Μορφή χρονοσειράς για προϊόν με στατική ζήτηση. Οι μέθοδοι πρόβλεψης για την περίπτωση της στατικής ζήτησης είναι δύο, ο κινούμενος μέσος όρος n περιόδων και η απλή εκθετική εξομάλυνση. ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Συμπεριλαμβάνονται οι n πιο πρόσφατες παρατηρήσεις Ίση βαρύτητα (σχήμα 2.5). Αγνοούνται οι παλαιότερες τιμές Η μαθηματική σχέση υπολογισμού είναι: F t+1 = [D t + D t D t+1-n ]/n Μειονέκτημα της μεθόδου το γεγονός ότι δίνει την ίδια βαρύτητα στις n τιμές. 12

13 ΑΠΛΗ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ Η πρόβλεψη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές προηγούμενων περιόδων, δίνοντας όμως μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες μέσω της σταθεράς εξομάλυνσης a (σχήμα 2.6). Συγκεκριμένα, F t+1 =ad t +a(1-a)d t-1 +a(1-a) 2 D t-2 + Στην πράξη, για τον υπολογισμό της πρόβλεψης χρησιμοποιείται η αναδρομική σχέση: F t+1 =ad t +(1-a)F t =F t +a(d t -F t ) Σχήμα 2.5: Συντελεστές βαρύτητας στον κινούμενο μέσο όρο. Σχήμα 2.6: Συντελεστές βαρύτητας στην απλή εκθετική εξομάλυνση. 13

14 Παράδειγμα 2.2 Οι πωλήσεις κάποιου προϊόντος κατά τις τελευταίες 10 εβδομάδες ήταν 82, 69, 80, 66, 84, 100, 92, 67, 78, 92 μονάδες αντίστοιχα. α) Ποια είναι η πρόβλεψη της ζήτησης για την ενδέκατη εβδομάδα χρησιμοποιώντας κινούμενο μέσο όρο 7 περιόδων; β) Ποια είναι η πρόβλεψη της ζήτησης για την ενδέκατη εβδομάδα χρησιμοποιώντας απλή εκθετική εξομάλυνση με σταθερά εξομάλυνσης a=0,25; ίνεται ότι η πρόβλεψη της 10 ης εβδομάδας είναι ίση με 79,1. Κινούμενος μέσος όρος, n=7: F 11 =( )/7=82,7 Απλή εκθετική εξομάλυνση, a=0,25: F 11 = 0,25 x 92 + (1-0,25) x 79,1 = 82,3 ΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΤΑΣΗ Μορφή του μαθηματικού προτύπου που περιγράφει τη ζήτηση: D t =S+Τ. t+ε t Μέθοδοι πρόβλεψης: ιπλός κινούμενος μέσος όρος Ν περιόδων ιπλή εκθετική εξομάλυνση, π.χ. κατά Holt, κατά Brown (μία παράμετρος) ή κατά Gardner-McKenzie (κυρίως για μη γραμμική μεταβολή). ΙΠΛΗ ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ Κάθε φορά που γίνεται γνωστή μια καινούργια τιμή της ζήτησης, οι τιμές του επιπέδου της ζήτησης (S) και της τάσης (T) υπολογίζονται μέσω εκθετικής εξομάλυνσης με παραμέτρους a και b, αντίστοιχα, ως εξής: S t+1 =ad t +(1-a)F t T t+1 =b(s t+1 -S t )+(1-b)T t Η πρόβλεψη της ζήτηση της επόμενης περιόδου είναι το άθροισμα των εκτιμήσεων των Τ και S. F t+1 =S t+1 +T t+1 14

15 ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ Μορφή του μαθηματικού προτύπου που περιγράφει τη ζήτηση: D t =(S+t. T)Ι t +ε t Μέθοδος πρόβλεψης: Τριπλή εκθετική εξομάλυνση (Winters) S t+1 =[ad t +(1-a)F t ]/I t T t+1 =b(s t+1 -S t )+(1-b)T t I t+l =cd t /S t +(1-c)I t Παράδειγμα 2.3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός ασθενών που επισκέπτεται ένα νοσοκομείο ανά εργάσιμη μέρα. Να βρεθούν οι εποχικοί συντελεστές που αντιστοιχούν στην ημερήσια κίνηση ασθενών. Εβδομάδα ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Η μέση τιμή του αριθμού των ασθενών για το σύνολο των τεσσάρων εβδομάδων είναι Οι μέσες τιμές ανά ημέρα είναι αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι αρχικές εκτιμήσεις των 5 εποχικών συντελεστών είναι ο λόγος των ημερήσιων μέσων τιμών προς τη συνολική μέση τιμή. 15

16 Ημέρα Μέση τιμή Εποχικός συντελεστής ευτέρα ,166 Τρίτη ,073 Τετάρτη ,744 Πέμπτη ,787 Παρασκευή ,230 Σύνολο 5,00 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Square Error): MSE= n ( D - F n 2 n 2 t t t ) = t =1 t =1 e n Μέση απόλυτη απόκλιση (Mean Absolute Deviation): MAD= n D - F n e t t = t n n t =1 t =1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σχεδίαση διαγράμματος των ιστορικών στοιχείων της ζήτησης. Λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. φάση του κύκλου ζωής, εποχικό προϊόν) επιλέγεται το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί. Τα ιστορικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη χρησιμοποιείται για την εύρεση των αρχικών τιμών της μεθόδου, ενώ η δεύτερη για τον υπολογισμό των σφαλμάτων πρόβλεψης. Επιλέγεται η τιμή της παραμέτρου που ελαχιστοποιεί το σφάλμα πρόβλεψης. Περιοδικά, ελέγχεται η ακρίβεια του μοντέλου ώστε να τροποποιείται αν χρειάζεται. 16

17 3. Κατάταξη προϊόντων ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ SKU Οι αποθήκες διαθέτουν εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων (SKU s). Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα μοντέλα και στα είδη των προϊόντων και επιπλέον, πολλές φορές ίδια προϊόντα προσφέρονται σε πολλές διαφορετικές συσκευασίες. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού SKU s η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων ξεχωριστά για κάθε προϊόν δεν είναι πρακτική. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, «ΠΕΛΑΤΩΝ», ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Οι αποφάσεις διαχείρισης των αποθεμάτων προϊόντων και των λογαριασμών των «πελατών» και των προμηθευτών διευκολύνονται μέσω της ομαδοποίησης των προϊόντων, πελατών και προμηθευτών σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με την αξία τους για την αποθήκη. Η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών Η Ι ΕΑ ΤΟΥ PARETO Ο Vilfredo Pareto ήταν ένας Ιταλός οικονομολόγος του 19 ου αιώνα, ο οποίος διατύπωσε την πρόταση που πλέον αναφέρεται ως ο «Νόμος του Pareto» ή «κανόνας του 80-20». Σύμφωνα με την πρόταση αυτή ένα σχετικά μικρό ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας έχει στην ιδιοκτησία του το μεγαλύτερο ποσοστό της γης. Έχει παρατηρηθεί ότι ο κανόνας του ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. 100% 95% 80% Αθροιστική αξία (%) 0% 20% 70% 100% Κωδικοί ταξινομημένοι κατά φθίνουσα αξία Σχήμα 3.1: Γραφική παράσταση της αθροιστικής αξίας SKU s. 17

18 Παράδειγμα 3.1 Να ταξινομηθούν τα παρακάτω προϊόντα σύμφωνα με την ανάλυση Pareto. Κατηγορία: Φαρμακευτικό Υλικό α/α Περιγραφή Ετήσια αξία ( ) 8 SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU SKU Σύνολο

19 Κατηγορία: Φαρμακευτικό Υλικό α/α Περιγραφή Ετήσια αξία ( ) Αθροιστική αξία Ποσοστό (%) 8 SKU ,38 13 SKU ,18 4 SKU ,61 16 SKU ,55 19 SKU ,21 5 SKU ,88 20 SKU ,61 14 SKU ,93 10 SKU ,05 11 SKU ,05 3 SKU ,65 6 SKU ,86 12 SKU ,74 15 SKU ,53 2 SKU ,18 18 SKU ,77 7 SKU ,21 1 SKU ,54 9 SKU ,78 17 SKU ,00 Σύνολο Αρχικά υπολογίζεται η αθροιστική αξία των ταξινομημένων προϊόντων και στη συνέχεια η επί τοις 100 σχετική αθροιστική αξία. Τέλος, γίνεται η κατανομή στις ομάδες A-B-C, ως εξής: Ομάδα A: 8, 13, 4, 16, 19. Ομάδα Β: 5, 20, 14, 10, 11, 3. Ομάδα C:6, 12,15, 2, 18, 7, 1, 9,

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Προϊόντα % Συναλλαγών - % Κόστους Προμήθειας A: 20% - 80% 4% - 64% 10% - 12% 6% - 4% B: 50% - 15% 10% - 12% 25% - 2,25% 15% - 0,75% C: 30% - 5% 6% - 4% 15% - 0,75% 9% - 0,25% «Πελάτες» ή Προμηθευτές Α: 20% - 80% Β: 50% - 15% C: 30% - 5% Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνονται τα εξής: Το 20% των «πελατών» συνδέεται με το 80% του κύκλου εργασιών Το 20% των προϊόντων συνδέεται με το 80% του κύκλου εργασιών Το (20%x20%=) 4% των συναλλαγών συνδέεται με το (80%x80%=) 64% του κύκλου εργασιών ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Εκλογή διαφορετικού επιπέδου εξυπηρέτησης για κάθε κατηγορία (επιτρέπονται λιγότερες ελλείψεις για την ομάδα Α). Επιλογή διαφορετικού τρόπου μεταφοράς (π.χ. Α:μεταφορά με μέσα της επιχείρησης, Β: μεταφορά με εταιρία 3PL, C: μεταφορά με συμβατικά μέσα μεταφοράς). Εστίαση βελτιωτικών ενεργειών στο 4% των συναλλαγών που αντιστοιχούν στο 64% του κύκλου εργασιών. ιαφορετική αντιμετώπιση για τη διαχείριση αποθεμάτων, απογραφή, παραγγελία, κτλ. 20

21 4. Αξιολόγηση διαδικασιών ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΤΩΝ 1. Οικονομικοί δείκτες για διαχείριση αποθεμάτων Λόγος ανακύκλωσης αποθέματος (inventory turnover ratio) ΙΤ= Ανάλωση/ Μέσο διατηρούμενο απόθεμα Αριθμός ημερών ζήτησης σε απόθεμα (days of sales in inventory) DS= Απόθεμα / Μέσες ημερήσιες αναλώσεις Παράδειγμα 4.1 Αποθήκη με ετήσιες αναλώσεις 6 εκ. και μέσο διατηρούμενο απόθεμα 3 εκ.. Ο λόγος ανακύκλωσης αποθέματος είναι ίσος με ΙΤ=2. Πόσο θα είναι το δεσμευμένο κεφάλαιο αν αυξηθεί ο λόγος ανακύκλωσης αποθέματος από 2 σε 3; αν ΙΤ=2 C=3,0 εκ. αν ΙΤ=3 C=2,0 εκ. Μεταβολή στο δεσμευμένο κεφάλαιο από αύξηση ΙΤ: 1,0 εκ. 6 εσμευμένο κεφάλαιο (εκ. ) Σχήμα 4.1: εσμευμένο κεφάλαιο σε αποθέματα ως συνάρτηση του ΙΤ Με παρόμοια ανάλυση είναι δυνατόν να υπολογιστεί η αξία των αποθεμάτων για διαφορετικές τιμές του λόγου ΙΤ, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα

22 2. Κριτήρια εξυπηρέτησης Ποσοστό κύκλων χωρίς έλλειψη Ποσοστό ζήτησης που ικανοποιείται χωρίς καθυστέρηση (fill-rate) Μέτρηση ικανοποίησης «πελάτη» (ενεργητική παθητική) Παράδειγμα 4.2 Ένα νοσοκομείο προμηθεύεται ένα είδος γραφικής ύλης στην αρχή κάθε μήνα σε παρτίδες των 60 τεμαχίων. Επειδή οι ανάγκες δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων, υπάρχουν περιπτώσεις που η αποθήκη δε διαθέτει επαρκές απόθεμα για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Να υπολογιστούν (α) το ποσοστό των κύκλων (μηνών) χωρίς έλλειψη, και (β) το ποσοστό της ζήτησης που ικανοποιείται (fill-rate). Υποθέστε ότι στην αρχή του έτους δεν υπάρχει απόθεμα. Μήνας Αρχικό απόθεμα Παραλαβή ιαθέσιμο απόθεμα Ζήτηση Τελικό απόθεμα Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα υπολογίζονται οι τιμές: Αριθμός κύκλων: 8, αριθμός κύκλων χωρίς έλλειψη: 6 Ποσοστό κύκλων χωρίς έλλειψη: 6/8 = 0,75 ή 75% Συνολική ζήτηση: 485, ζήτηση που ικανοποιήθηκε: 472 Fill Rate: 472/485 = 0,97 ή 97% 22

23 5. Παράμετροι συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Στόχος: Μείωση κόστους και ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Με αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων: Η Xerox εξάλειψε απόθεμα αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ από την αλυσίδα εφοδιασμού της. Η GM μείωσε το ετήσιο κόστος διατήρησης αποθεμάτων και μεταφοράς κατά 26%. Εκτιμάται ότι η βιομηχανία τροφίμων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος λειτουργίας της κατά 10% εφαρμόζοντας απλά αποτελεσματικότερες στρατηγικές διαχείρισης αποθεμάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ένα συνηθισμένο κουτί δημητριακών χρειάζεται 104 ημέρες για να μεταφερθεί από τη μονάδα παραγωγής του στο σημείο πώλησης, ενώ ένα καινούριο αυτοκίνητο χρειάζεται μόλις 15 ημέρες για να μεταφερθεί από το εργοστάσιο στο σημείο πώλησής του. Η εταιρία υπολογιστών Compaq εκτιμά ότι είχε ένα κόστος χαμένων πωλήσεων μεταξύ 500 εκατομμυρίων και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ εξαιτίας της αδυναμίας ικανοποίησης της ζήτησης σε υπολογιστές όταν και όπου αυτή εκδηλωνόταν από τους πελάτες. Η εταιρία αεροσκαφών Boeing ανακοίνωσε ζημία ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας ελλείψεων σε πρώτες ύλες, ιδιοπαραγόμενα και προμηθευόμενα προϊόντα. H Books.com είχε χαμηλότερες τιμές από ότι η Amazon στο 99% του χρόνου, ωστόσο η Amazon κατείχε το 80% της αγοράς το 2000 ενώ η Books.com μόνο 2%. ΛΟΓΟΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες, στις μεταφορές και στις υπόλοιπες διαδικασίες. Προστασία από διακοπές στην προμήθεια, στην παραγωγή και στις πωλήσεις. Καιροσκοπική συμπεριφορά. Επίδραση της εποχικότητας. ιατήρηση επιπέδου εξυπηρέτησης σε συνθήκες αβεβαιότητας. ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αποθέματα κύκλου Αποθέματα σε επεξεργασία ή σε κίνηση (WIP) Αποθέματα ασφαλείας Εποχιακά αποθέματα 23

24 Ευκαιριακά αποθέματα Απαρχαιωμένα αποθέματα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος διατήρησης αποθεμάτων Κόστος παραγγελίας Κόστος έλλειψης ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κόστος κεφαλαίου Κόστος αποθήκευσης Κόστος κινδύνου Ασφάλιστρα Κατά τον υπολογισμό των παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μεταβλητά στοιχεία κόστους ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα σταθερά στοιχεία κόστους Η σημασία των στοιχείων κόστους τείνει να μειωθεί τεχνολογίες μεταφοράς δεδομένων, αυτοματοποίηση ελέγχων και χειρισμού προϊόντων ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ικαστικά έξοδα Προμήθεια από άλλη μονάδα Έκτακτη παραγγελία Μείωση δυναμικότητας ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Αποφάσεις για το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη Αριθμός και τοποθεσία των κέντρων διανομής Καθορισμός επιπέδων αποθεμάτων Αξιολογήσεις νέων προϊόντων Αξιολόγηση συμφωνιών τιμών/εκπτώσεων 24

25 Ελάχιστες ποσότητες προμήθειας /ελάχιστος χρόνος προμήθειας ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Υψηλά επίπεδα αποθεμάτων είναι απαραίτητα για: Καλύτερη εξυπηρέτηση Προστασία από ελλείψεις Μεγάλη ποικιλία ειδών Χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων είναι απαραίτητα για: Μικρό δεσμευμένο κεφαλαίο Εύκολο / ακριβέστερο έλεγχο Προστασία από φθορά / απαξίωση 25

26

27 6. Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων στην πράξη ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Απόθεμα Q Q/D t ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Q D G(Q)=pD+ c h+ c 2 Q p: κόστος απόκτησης μονάδας αποθέματος, /τμχ D: ετήσιος ρυθμός ζήτησης, τμχ/έτος Q: ποσότητα παραγγελίας, τμχ c h : κόστος διατήρησης μονάδας αποθέματος για ένα έτος, /τμχ&έτος (συνήθως ως ποσοστό του κόστους απόκτησης, c h =Ip) c p : σταθερό κόστος παραγγελίας, p ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Έστω ότι η ετήσια ζήτηση είναι ίση με τμχ / έτος, η τιμή αγοράς ενός προϊόντος είναι ίση με 8 /τμχ, το κόστος διατήρησης ανέρχεται στο 20% της αξίας του και το κόστος παραγγελίας είναι ίσο με 600. Με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων υπολογίζονται τα κόστη διατήρησης αποθέματος, παραγγελιών καθώς και το συνολικό κόστος για εναλλακτικούς ρυθμούς παραγγελιών. Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση των συναρτήσεων κόστους, για την γενική περίπτωση. 27

28 Χρόνος μεταξύ παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών ανά έτος Μέσο Απόθεμα τμχ αξία Ετήσιο κόστος διατήρησης Το άθροισμα των δύο στοιχείων κόστους δίνει το συνολικό κόστος διαχείρισης των αποθεμάτων για καθένα από τους διαφορετικούς ρυθμούς παραγγελιών. Χρόνος μεταξύ παραγγελιών Αριθμός παραγγελιών ανά έτος Ετήσιο κόστος παραγγελιών Ετήσιο κόστος διατήρησης Σύνολο Η ποσότητα παραγγελίας που οδηγεί στη μέγιστη τιμή του συνολικού κέρδους διαχείρισης των αποθεμάτων ονομάζεται Οικονομική Ποσότητα Παραγγελίας (Economic Order Quantity EOQ) και υπολογίζεται ως εξής: p EOQ= = 2c D 2cpD c Ip. h 28

29 Κόστος G G* Q* Q Σχήμα 6.1: Γραφική παράσταση ετήσιου κόστους διαχείρισης αποθεμάτων Παράδειγμα 6.1 Έστω ότι η ετήσια ζήτηση είναι ίση με τμχ / έτος, η τιμή αγοράς ενός προϊόντος είναι ίση με 8 /τμχ, το κόστος διατήρησης ανέρχεται στο 20% της αξίας του, ενώ το κόστος παραγγελίας είναι 600. Ποια είναι η τιμή της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας; Πόσες παραγγελίες γίνονται σε ένα έτος; Κάθε πότε γίνονται παραγγελίες; Έστω ότι ο προμηθευτής χρειάζεται 1 μήνα για να παραδώσει την παραγγελία. Πότε πρέπει να γίνει η παραγγελία; Αντικαθιστώντας τις κατάλληλες τιμές στην σχέση υπολογισμού της EOQ, προκύπτει: 2c D 2x600x Ip 0,20x8 p EOQ = = =3.000 τεμάχια. Ο αριθμός παραγγελιών που γίνονται μέσα σε ένα έτος υπολογίζεται ως εξής: D N= = =4. EOQ Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών παραγγελιών είναι: EOQ T= = =0,25έτους D ή ισοδύναμα 0,25x12=3 μήνες. 29

30 τμχ μήνες t Το μέσο διατηρούμενο απόθεμα είναι EOQ/2= 1.500, ενώ η παραγγελία γίνεται όταν το απόθεμα που απομένει είναι ίσο με τεμάχια. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Περίπτωση 1 η (Κανονική κατανομή, μ = 25, σ=1) Περίπτωση 2η (Κανονική κατανομή, μ = 25, σ=5) Περίπτωση 3η (Κανονική κατανομή, μ = 25, σ=8) Στο σχήμα που ακολουθεί έχουν σχεδιαστεί οι τρεις χρονοσειρές της ζήτησης με μ = 25, έτσι ώστε να είναι φανερή η επίδραση της αυξημένης μεταβλητότητας στη μορφή της ζήτησης κάρτες σ = 1 σ = 5 σ = εβδομάδα

31 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Μαθηματικό μοντέλο: 1 f(x)= e σ 2π 2 1(x-μ) - 2 σ Ν(μ,σ Γ ) Καθορίζεται από δύο παραμέτρους, τη μέση τιμή (μ) και την τυπική απόκλιση (σ) Ν(μ,σ Β ) Ν(μ,σ Α ) ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων μίας περιόδου Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων πολλών περιόδων μ σ Α > σ Β > σ Γ = 0 χρησιμοποιούμενα συστήματα απόθεμα ασφαλείας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ Ο Εποχιακά Ευπαθή Προϊόντα με λίγες περιπτώσεις παραγγελίας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΠΩΛΗ Οικονομικά στοιχεία: τιμή πώλησης: 1,45 / τμχ κόστος αγοράς: 0,60 / τμχ αξία αδιάθετου αποθέματος: 0,40 / τμχ κόστος έλλειψης: 1,45 0,60 = 0,85 / τμχ κόστος περίσσειας: 0,60 0,40 = 0,20 / τμχ Το κόστος έλλειψης αντιστοιχεί στο 100x0,85/(0,85+0,20)=81% του αθροίσματος του κόστους έλλειψης και περίσσειας. Αποδεικνύεται ότι το κέρδος μεγιστοποιείται αν παραγγείλει τόσες εφημερίδες, ώστε η πιθανότητα έλλειψης να ισούται με 19% (=100-81). 31

32 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ N(μ,σ) x 0 =; ώστε P(x<x 0 )=81% μ x 0 Μέσω της αντιστροφής της αθροιστικής κανονικής κατανομής, με τη βοήθεια στατιστικών πινάκων, εντοπίζεται η τιμή z = 0,84. Στη συνέχεια με κατάλληλη αντικατάσταση στη σχέση: x 0 =μ+σ z 0 υπολογίζεται η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Η αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης απαιτεί αυξανόμενες επενδύσεις όσο το αρχικό επίπεδο εξυπηρέτησης μεγαλώνει Απόθεμα Επίπεδο εξυπηρέτησης μ 50% μ+σ 84,134% μ+2σ 97,725% μ+3σ 99,865% μ+4σ 99,997% Κόστος 0 % Επίπεδο 100% εξυπηρέτησης 32

33 ΕΠΙΠΕ Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 100% 90% 80% 70% τ α 60% τ η ό 50% ν α ιθ 40% π 30% 20% 10% 0% Πιθανότητα για διαφορετικές τιμές επιπέδου εξυπηρέτησης 90% 95% 99% αριθμός προϊόντων ΣΥΝΕΧΗΣ Ή ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Συνεχής επιθεώρηση Έγκαιρη πληροφόρηση. Μικρότερο κόστος διατήρησης. Καλύτερη εξυπηρέτηση (λιγότερες ελλείψεις). Περιοδική επιθεώρηση υνατότητα συντονισμού παραγγελιών πολλών προϊόντων. Ανίχνευση φαινομένων παλαίωσης, απωλειών. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (s,s) Σύστημα με παραμέτρους: s: στάθμη συνολικού αποθέματος για παραγγελία S: στάθμη συνολικού αποθέματος αμέσως μετά την παραγγελία Q=S-s ποσότητα παραγγελίας Η κρίσιμη τυχαία μεταβλητή είναι η ζήτηση στο χρόνο ικανοποίησης παραγγελίας (Lead time-l), η οποία συνήθως ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή Ε(D L )=μ και μεταβλητότητα Var(D L )=σ 2. 33

34 Χαρακτηριστικά μεγέθη Απόθεμα ασφαλείας:ss=e(s-d L )=s-μ Μέσο διατηρούμενο απόθεμα: Ε(ΟΗ)=SS+(Q/2) Μέση έλλειψη ανά κύκλο: n(s)= s s-μ (x - s)f(x)dx = σh =σh(z) σ Πιθανότητα έλλειψης ανά κύκλο:p(d L >s) Κόστος έλλειψης ανά μονάδα: c u Συνάρτηση ετήσιου κόστους διαχείρισης συστήματος (Q,s): R Q R G(Q,s)= cp ch SS+ cun(s) Q 2 Q Βέλτιστες τιμές παραμέτρων Q=EOQ (προσέγγιση) υπολογισμός ανηγμένης κανονικής μεταβλητής z σύμφωνα με το επιθυμητό κριτήριο για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Υπολογισμός του s=μ+σz ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (Τ, S) Σύστημα σταθερού χρόνου μεταξύ παραγγελιών με παραμέτρους: T: χρόνος επιθεώρησης αποθέματος S: στάθμη συνολικού αποθέματος μετά την παραγγελία Η κρίσιμη τυχαία μεταβλητή είναι η ζήτηση στο χρόνο ικανοποίησης παραγγελίας (Lead time-l), συν το χρόνο μέχρι την επόμενη επιθεώρηση, η οποία συνήθως ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή Ε(D L+T )=μ και μεταβλητότητα Var(D L+T )=σ 2. Βέλτιστες τιμές παραμέτρων: Τ = EOQ/D έτος S = μ + σz (η τιμή z ορίζεται βάσει του επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εξασφάλιση τροφοδοσίας μέχρι την παραλαβή της αναμενόμενης παραγγελίας 34

35 Πιθανότητα έλλειψης υπάρχει κατά τη διάρκεια του χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Η αβεβαιότητα προέρχεται από τη μεταβλητότητα της ζήτησης (σε συγκεκριμένο χρόνο) τη μεταβλητότητα του χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστίαση στη ζήτηση κατά τη διάρκεια του χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης Προσδιορισμός μέσω εμπειρικών κανόνων ή χρησιμοποιώντας συστηματικές προσεγγίσεις και λαμβάνοντας υπ όψη όλους τους σχετιζόμενους παράγοντες ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση του επιπέδου εξυπηρέτησης Μείωση σφάλματος πρόβλεψης Μείωση μεταβλητότητας του χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Μείωση του χρόνου ικανοποίησης παραγγελίας Μείωση μεταβλητότητας ζήτησης ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ιατήρηση πληροφορίας για τη ζήτηση κεντρικά ημιουργία κεντρικών αποθηκών 35

36

37 7. Σύγχρονες τάσεις σχεδίασης διαδικασιών εφοδιαστικής ΚΟΣΤΟΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ χρηματκές μονάδες σταθερό κόστος κόστος αποθεμάτων κόστος μεταφοράς κόστος ελλείψεων σύνολο αριθμός αποθηκών ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ... Βελτίωση εξυπηρέτησης λόγω εγγύτητας στον πελάτη Αύξηση κόστους διατήρησης αποθεμάτων Αύξηση επένδυσης και σταθερών εξόδων λειτουργίας Μείωση κόστους μεταφοράς (outbound) Αύξηση κόστους μεταφοράς (inbound) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Πλήρες φορτίο Truck Load (TL) Λιγότερο από πλήρες φορτίο Less than Truck Load (LTL): 30% ακριβότερα (σε /kg και km) Μικρό πακέτο: 3 φορές το κόστος του LTL Σιδηροδρομική μεταφορά: 50 έως 80% τιμών πλήρους φορτίου. ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Παράδοση προϊόντων από τους προμηθευτές χωρίς όμως αυτά να διατηρούνται ως απόθεμα 37

38 Χρόνος παραμονής προϊόντων στο κέντρο διανομής 48 ώρες Σημαντική μείωση κόστους διατήρησης και διαχείρισης αποθεμάτων Βελτίωση παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ Παραλαβή και ξεφόρτωμα Τοποθέτηση σε ράφια Αποθήκευση Αποφάσεις αναπλήρωσης αποθεμάτων Συγκέντρωση παραγγελίας Έλεγχος/επιβεβαίωση παραγγελίας Συσκευασία/σήμανση προϊόντων Οργάνωση και ενοποίηση παραγγελιών Φόρτωση και αποστολή Γραμματειακή υποστήριξη (ενημέρωση αρχείων, αρχειοθέτηση εγγράφων) Συντήρηση εξοπλισμού διαχείρισης εμπορευμάτων ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Προηγμένο σύστημα πληροφοριών Ηλεκτρονική σύνδεση προμηθευτών, κέντρου μεταφόρτωσης και τελικών αποδεκτών των προϊόντων Γρήγορο και ευέλικτο σύστημα μεταφορών 38

39 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ (BULLWHIP EFFECT) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ BULLWHIP ΣΤΗΝ BARILLA Η Barilla είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ζυμαρικών παγκοσμίως. Η εταιρία πουλά τα προϊόντα της στην Ιταλική αγορά κυρίως διαμέσου 3PL διανομέων. Η Barilla αντιμετώπισε λειτουργικές αδυναμίες και συχνές ελλείψεις τα οποία προέκυπταν από τη μεγάλη εβδομαδιαία μεταβλητότητα των παραγγελιών των διανομέων της. 39

40 Η ακραία διακύμανση της ζήτησης που αντιμετώπιζε η εταιρία είναι αξιοσημείωτη δεδομένων των χαρακτηριστικών της κατανάλωσης ζυμαρικών στην Ιταλία. Οι αιτίες που δημιουργούν αυτήν την έντονη διακύμανση μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: Εκπτώσεις σε μεγάλες ποσότητες παραγγελίας. ιενέργεια συχνών προωθητικών ενεργειών. Έλλειψη ελάχιστης μέγιστης ποσότητας παραγγελίας Μεγάλος αριθμός παραλλαγών του προϊόντος. Μεγάλοι χρόνοι ικανοποίησης παραγγελίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών που δημιουργούν τεχνητά αυξημένες παραγγελίες. Ελλιπής επικοινωνία μεταξύ διαδοχικών σταδίων της αλυσίδας εφοδιασμού Εξαιτίας του υψηλού κόστους ρύθμισης της παραγωγής, η εταιρία είχε είτε πλεόνασμα αποθεμάτων τελικών προϊόντων είτε ελλείψεις, ενώ ο βαθμός αξιοποίησης (εργαζόμενοι, εξοπλισμός) του κέντρου διανομής είναι χαμηλός. Επιπλέον, το συνολικό κόστος μεταφοράς είναι μεγαλύτερο από το αναγκαίο. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτάθηκε η εφαρμογή ενός συστήματος, που ονομάστηκε Just-in-Time διανομή (JITD). Σύμφωνα με την πολιτική αυτή, η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για το καθορισμό των φορτίων από την Barilla προς το διανομέα μεταφέρεται από το διανομέα στην Barilla. Έτσι, αντί να καθορίζονται οι παραγγελίες από τους διανομείς, η Barilla θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη ροή των προϊόντων προς το διανομέα ώστε να αποφασίζει το μέγεθος και το χρόνο των αποστολών. Το βασικό σημείο της αλλαγής πολιτικής είναι η δικαιολογημένη διαπίστωση ότι η μεταβλητότητα της ζήτησης επέβαλε επιπρόσθετα έξοδα στο κανάλι διανομής. Σύμφωνα με τα στελέχη της επιχείρησης, η Barilla θα ήταν σε θέση να επιτύχει καλύτερο καθορισμό της σειράς παράδοσης των προϊόντων από ότι επιτυγχάνουν οι διανομείς της. Επιπλέον, εκτός από την αντικατάσταση της διαδοχικής (σε σειρά) βελτιστοποίησης με συνολική βελτιστοποίηση, θα προέκυπταν πρόσθετα οφέλη από την εξάλειψη εσφαλμένων οικονομικών αρχών που οδηγούσαν στις παραδοσιακές διαδικασίες παραγγελιών. Φυσικά, η εφαρμογή του προγράμματος συνάντησε δυσπιστία και αντιδράσεις τόσο από τους διανομείς, όσο και από τα τμήματα πωλήσεων και marketing. Τελικά, το 40

41 σύστημα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δύο περιοχές της χώρας. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής έδειξαν ότι υπήρχαν σημαντικά οφέλη, οπότε η επιχείρηση προχώρησε στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ-RISK POOLING) Προμηθευτής Αποθήκη 1 Μονάδα 1 Προμηθευτής Αποθήκη Μονάδα 1 Μονάδα 2 Μονάδα 2 Αποθήκη 2 Με την οργανωτική δομή της πρώτης εικόνας (αριστερά), καθεμία από τις δύο διαθέσιμες αποθήκες πρέπει να αντιμετωπίσει τη μέση τιμή, μ και την τυπική απόκλιση, σ, της ζήτησης σε καθεμία από τις δύο όμοιες αλλά στοχαστικά ανεξάρτητες μονάδες υγείας. Με την οργανωτική δομή της δεύτερης εικόνας, η μοναδική διαθέσιμη αποθήκη πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει το άθροισμα της ζήτησης των δύο μονάδων υγείας. Η μέση τιμή της ζήτησης είναι η διπλάσια σε σχέση με την αρχική, 2μ. Αντίθετα, η τυπική απόκλιση είναι μικρότερη από τη διπλάσια τιμή της αρχικής τυπικής απόκλισης, καθώς στην περίπτωση αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών η τυπική απόκλιση είναι ίση με 2 2. Παράδειγμα 7.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονάδα μ σ L SS Βόλος Καρδίτσα Κατερίνη Λάρισα Τρίκαλα Λαμία Σύνολο Κεντρική

42 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ o Μείωση Αποθεμάτων Ασφαλείας Ισχύουσα κατάσταση: τεμάχια (3,55 εβδομάδες) Με κεντρική διατήρηση: τεμάχια (2,4 εβδομάδες) Μείωση διατηρούμενων αποθεμάτων κατά 33% o Αύξηση κόστους λόγω: Κόστος δημιουργίας, λειτουργίας και διοίκησης κεντρικής αποθήκης Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος διανομής Υπόθεση ανεξαρτησίας μεταξύ των αναγκών των διαφορετικών μονάδων. Η παρουσία θετικής συσχέτισης οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσματα. 42

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Διαχείριση Αποθεμάτων Συστήματα Συνεχούς και Περιοδικής Αναθεώρησης Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων Σύστημα συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................................... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή..................................................................... 23 1.1 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Δημ. Εμίρης Αναπλ. Καθηγητής Πειραιάς, 2012 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ορισμοί Είδη ζήτησης Χρόνοι υστέρησης Κοινόχρηστα είδη Δομή και συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες

Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή& οι μεσάζοντες Η Διανομή 1. Οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ, η διανομή & οι μεσάζοντες 2. Ο δίαυλος Μάρκετινγκ 3. Βασικοί τύποι διαύλων 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή διαύλων 5. Η διαδικασία επιλογής διαύλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100

1-3 10 1-3 6 3-5 40 3-5 30 5-7 20 5-7 20 7-9 20 7-9 30 9-11 8 9-11 10 11-13 2 11-13 4 Σύνολο 100 Σύνολο 100 1. (Εξεταστ. Φεβ. 2004) Μια µεγάλη εταιρία θέλει να εξετάσει εάν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ακολουθήσανε οι 100 πωλητές της ήταν αποτελεσµατικό (δηλαδή εάν αυξήθηκαν οι πωλήσεις). Οι δύο παρακάτω πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός Εισαγωγή Το πρόβλημα του Σχεδιασμού στη Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανία. Το συνολικό πρόβλημα του Σχεδιασμού, από μαθηματική άποψη ανάγεται σε ένα πρόβλημα επίλυσης συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος 008-009 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Ημερομηνία, ώρα) Να απαντηθούν 5

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμηματικό e-mal : dap_ode@yahoo.gr www.dap-pape.gr

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (1 από 2) ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε.

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ L OREAL Α.Ε. Απόστολος Θεοδωρόπουλος Μαθηµατικός Παν/µίου Αθηνών -Επιχειρησιακός Ερευνητής RWTH Aachen (M.O.R.) ιευθύνων Σύµβουλος OPTIMUM Α.Ε. 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ )

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) 5 1 1 1η σειρά ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ( ΘΕΡΙΝΑ ) ΘΕΜΑ 1 Α. Ας υποθέσουμε ότι x 1,x,...,x κ είναι οι τιμές μιας μεταβλητής X, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.dap-papei.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Η FASHION Α.Ε είναι μια από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης

Κεφάλαιο 5: Στρατηγική χωροταξικής διάταξης K.5.1 Γραμμή Παραγωγής Μια γραμμή παραγωγής θεωρείται μια διάταξη με επίκεντρο το προϊόν, όπου μια σειρά από σταθμούς εργασίας μπαίνουν σε σειρά με στόχο ο κάθε ένας από αυτούς να κάνει μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα