Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Π4.2.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Κορνηλία Κοτούλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ ή ή ί λί ά λλάδ ί ή

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Γενικά Στοιχεία του Έργου Δομή Παραδοτέου 2 2 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Γενική Λίστα Ενδιαφερόμενων Ιστοσελίδα του Έργου Λογότυπο Έργου Ενημερωτικά Φυλλάδια/Αφίσες 5 3 ΚΑΝΆΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Δημοσιεύσεις Ευρεσιτεχνία Συμμετοχή στο Θεσμό «Συνεργάζομαι» Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Συνέδρια Εκδηλώσεις 11 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης i

4 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 2.1: Screenshots της ιστοσελίδας i-student trip... 4 Εικόνα 2.2: Μορφές του λογότυπου i-student trip... 5 Εικόνα 2.3: Γενικό φυλλάδιο έργου i-student trip... 6 Εικόνα 2.4: Φυλλάδιο έργου με το ολοκληρωμένο σύστημα i-student trip... 7 Εικόνα 2.5: Αφίσα του έργου i-student trip... 8 Εικόνα 3.1: Το έργο i-student trip στο facebook Εικόνα 3.2: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Εικόνα 3.3: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στην Εβδομάδα Κινητικότητας Θεσσαλονίκης Εικόνα 3.4: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στην Εβδομάδα Κινητικότητας Σερρών Εικόνα 3.5: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στη Βραδιά Ερευνητή. 14 Εικόνα 3.6: Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του έργου στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Εικόνα 3.7: Στιγμιότυπα από την τελική εκδήλωση του έργου ii Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Στοιχεία του Έργου Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» i-student trip είναι ένα έργο σύμπραξης του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με παραγωγικούς φορείς της χώρας. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ και ανήκει στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011». Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα με: παρακολούθηση της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού (ταχύτητα κίνησης, επιθετική οδήγηση ) ανίχνευση της επιβίβασης μαθητών και τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας. πληροφόρηση γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο διασύνδεση οχήματος με κέντρο κλήσεων για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. μείωση συνολικού κόστους μετακίνησης Το έργο εκπονείται μέσα από τέσσερις επιμέρους Ενότητες Εργασίας, οι οποίες είναι οι εξής: Ε.Ε.1: Προσδιορισμός και Ανάλυση των αναγκών των χρηστών. Περιλαμβάνει την ανάλυση σε βάθος όλων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη σχολική μεταφορά, τον καθορισμό των αναγκών των χρηστών του συστήματος που θα προκύψει μέσα από εστιασμένη έρευνα ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους (γονείς, οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων) και τον καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. ΕΕ2: Ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών και διεπαφών. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των προδιαγραφών του συστήματος που θα αναπτυχθεί και την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων και εφαρμογών προκειμένου να αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα i-student trip. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 1

6 ΕΕ3 : Αξιολόγηση του συστήματος. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του συστήματος και την ανάλυση αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες και του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών τους ΕΕ4 : Εμπορική Εκμετάλλευση. Περιλαμβάνει τις βασικές δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να αναπτυχθούν επιχειρησιακά μοντέλα συνεργασίας, να οριστούν οι όροι συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να καθοριστούν τα πλάνα εκμετάλλευσης του έργου. Επιπλέον, στην ΕΕ4 θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και την εξασφάλιση διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των δεδομένων. Τέλος, η ΕΕ4 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες διάδοσης, επικοινωνίας προβολής και δικτύωσης που θα επιτρέψουν την ευρεία διάδοση του έργου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων του. Το παρόν παραδοτέο αφορά στην τέταρτη Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην περιγραφή όλων των δράσεων δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το Σχέδιο Δημοσιότητας που περιγράφηκε κατά την έναρξη του έργου. 1.2 Δομή Παραδοτέου Το παρόν παραδοτέο αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία για το έργο και στο δεύτερο όλες οι προωθητικές ενέργειες που έλαβαν χώρα για να το κάνουν ευρέως γνωστό και να προωθήσουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν σε όλες τις φάσεις υλοποίησής του. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου το έργο να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. 2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

7 2 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Παρακάτω αναφέρονται όλες οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. 2.1 Γενική Λίστα Ενδιαφερόμενων Συντάχθηκε μια γενική λίστα όλων όσων δήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το έργο είτε μέσω της επαφής τους με κάποιον από τους εταίρους του έργου ή μέσω της εγγραφής τους στη λίστα της ιστοσελίδας του έργου, ή μέσα από ανοικτές για το κοινό εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του έργου. Η λίστα περιελάμβανε κυρίως γονείς μαθητών όλων των βαθμίδων, συλλόγους γονέων, διευθυντές δάσκαλους και καθηγητές σχολικών μονάδων, στους οποίους και απεστάλει έντυπο υλικό και πληροφορίες σχετικά με το έργο. 2.2 Ιστοσελίδα του Έργου Η ιστοσελίδα του έργου i-student trip (http://www.i-student.gr/) δημιουργήθηκε από τις αρχές του έργου επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση του κοινού σε οτιδήποτε αφορά στο έργο. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας διαδόθηκε μέσω διαφόρων έντυπων φυλλαδίων, κατά τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων κλπ. Η ιστοσελίδα του έργου σχεδιάστηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίσει από την αρχή λειτουργίας της την εύκολη πλοήγηση σε όλους τους πιθανούς χρήστες, κι έτσι απέκτησε την ανάλογη επισκεψιμότητα. Σε τακτική βάση η ιστοσελίδα ενημερωνόταν με την προσθήκη νέων στοιχείων που να είναι άμεσα αντιληπτά από τους πιθανούς χρήστες. Η ιστοσελίδα του έργου i-student trip παρέχει πληροφόρηση (Εικόνα 2.1) σχετικά με: τους στόχους του έργου και τη δομή του τους εταίρους του έργου και τις αντίστοιχες συνδέσεις με τις σχετικές τους ιστοσελίδες την πορεία του έργου και τα παραδοτέα που συντάχθηκαν τις εκδηλώσεις και συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου τρόπους επικοινωνίας με κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 3

8 Εικόνα 2.1: Screenshots της ιστοσελίδας i-student trip 2.3 Λογότυπο Έργου Στα πλαίσια του έργου σχεδιάστηκε η εταιρική ταυτότητα-λογότυπο (Εικόνα 2.2) το οποίο και χρησιμοποιήθηκε σε όλο το υλικό προβολής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Το λογότυπο σχεδιάστηκε σε διάφορα μεγέθη και μορφές (format) για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται (λογότυπο για έντυπο, λογότυπο για τον ιστοχώρο-web-friendly κλπ). 4 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

9 Εικόνα 2.2: Μορφές του λογότυπου i-student trip 2.4 Ενημερωτικά Φυλλάδια/Αφίσες Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν φυλλάδια (Εικόνες 2.3, 2.4) τα οποία διενεμήθησαν κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, ημερίδες κλπ. Δύο διαφορετικού περιεχομένου φυλλάδια σχεδιάστηκαν και παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Το πρώτο ήταν πιο γενικό και παρουσίασε το περιεχόμενο, τον στόχο, τις επιδιώξεις και τη μεθοδολογία ανάπτυξης του έργου, ενώ το δεύτερο φυλλάδιο, παράχθηκε στο τέλος του έργου και παρουσίασε το ολοκληρωμένο σύστημα i-student trip που αναπτύχθηκε. Επιπλέον σχεδιάστηκε η αφίσα του έργου (Εικόνα 2.5) η οποία χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς επίσης και στα σχολικά λεωφορεία που συμμετείχαν στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος. Η αφίσα δημιουργήθηκε με σκοπό να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού και να το κάνει ευρέως γνωστό. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 5

10 Εικόνα 2.3: Γενικό φυλλάδιο έργου i-student trip 6 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

11 Εικόνα 2.4: Φυλλάδιο έργου με το ολοκληρωμένο σύστημα i-student trip Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 7

12 Εικόνα 2.5: Αφίσα του έργου i-student trip 8 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

13 3 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.1 Δημοσιεύσεις Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, έως τώρα έχει πραγματοποιηθεί μία δημοσίευση στο Ενημερωτικό Δελτίο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (τεύχος Δεκεμβρίου 191, Σεπτέμβριος Οκτώβριος - Νοέμβριος 2014) όπου και παρουσιάζεται το ολοκληρωμένο σύστημα i-student trip, ενώ το ετοιμάζεται και αναμένεται να αποσταλεί άρθρο σχετικό με τον αλγόριθμο i-student trip που αναπτύχθηκε σε ξένο τεχνικό περιοδικό. 3.2 Ευρεσιτεχνία Η ομάδα του ΙΜΕΤ κατέθεσε στον ΟΒΙ (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), διερευνητική αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για ένα από τα υπό- συστήματα του ολοκληρωμένου συστήματος i-student trip και συγκεκριμένα για το αυτό της επιβεβαίωσης χρήσης ζωνών ασφαλείας εντός των σχολικών λεωφορείων. Αναμένεται η απάντηση. 3.3 Συμμετοχή στο Θεσμό «Συνεργάζομαι» Το «Συνεργάζομαι» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης συνεργασιών μεταξύ Βιομηχανικών φορέων (Εταιρίες πληροφορικής & Βιομηχανίες) και Ερευνητικών οργανισμών (Πανεπιστήμια & Ερευνητικοί φορείς) με στόχο να δώσει κίνητρα για Τεχνολογικές Συνεργασίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων και να αναπτυχθούν, με αποδοτικό τρόπο, νέα/καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Έμμεσος στόχος είναι η συνέχεια, η επέκταση και προβολή, κατά τη διάρκεια όλου του έτους, των συνεργασιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ετήσιου Technology Forum (www.technology-forum.eu), αλλά και όσων προέρχονται εκτός αυτού. Η ομάδα του έργου i-student trip έκανε αίτηση συμμετοχής αποστέλλοντας το σχετικό κείμενο και αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 3.4 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Για την προώθηση του έργου χρησιμοποιήθηκε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, όπου και δημιουργήθηκε η σελίδα/ιστότοπος i-student (Εικόνα 3.1). Με αυτόν τον τρόπο, το έργο μπόρεσε να αποκτήσει επιπλέον αναγνωρισιμότητα Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 9

14 και να προωθηθεί στη συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων χρηστών. 3.5 Συνέδρια Εικόνα 3.1: Το έργο i-student trip στο facebook Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο, την πορεία και τα αποτελέσματά του, η συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις κρίθηκε αναγκαία. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε μια λίστα που επικαιροποιούταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και περιελάμβανε όλες εκείνες τις εκδηλώσεις όπου η συμμετοχή του έργου θα είχε ως αποτέλεσμα την άμεση προβολή και προώθησή του. Η βασική λίστα περιείχε συνέδρια που επιλέχτηκαν με βάση τη σχετικότητα του έργου με το αντικείμενο του συνεδρίου και το κόστος του συνεδρίου. Το έργο παρουσιάστηκε έως τώρα στο Διεθνές συνέδριο ITS 2014 με τίτλο: «Ευφυή συστήματα μεταφορών και έξυπνες πόλεις» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την ITS Ελλάς και την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, στην Πάτρα κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου Η εργασία που παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου είχε τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος για ασφαλή μεταφορά μαθητών» και σε αυτή περιγράφεται με τη σχετική λεπτομέρεια το ολοκληρωμένο σύστημα i-student-trip αλλά και τα επιμέρους υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται. Επιπλέον, το έργο παρουσιάστηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής ασφάλειας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

15 Μαρτίου. Η εργασία που παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου είχε τίτλο «Σχολική Μεταφορά: Προσδιορισμός Και Ανάλυση Των Αναγκών Χρηστών Ως Προς Τη Χρήση Τεχνολογικού Εξοπλισμού Που Αυξάνει Τα Επίπεδα Ασφάλειας» και σε αυτή περιγράφεται με τη σχετική λεπτομέρεια η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια του έργου προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικές απαιτήσεις και ανάγκες όλων των χρηστών του συστήματος. Επιπλέον συμμετοχή σε συνέδρια αναμένεται να δηλωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ενδιαφέρουσες εργασίες μπορούν να προκύψουν τόσο από το σύστημα βέλτιστης δρομολόγησης που έχει αναπτυχθεί αλλά και από τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών του συστήματος και την αξιολόγησή του που έλαβαν χώρα πρόσφατα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής : 7ο Διεθνές Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές ICTR 2015 (το οργανώνει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, τον Νοέμβριο του 2015 στην Αθήνα), Urban Transport 2015, 21 st International Conference of Urban Transport and the Environment, (το οργανώνει το Ινστιτούτο του Wessex κατά το χρονικό διάστημα 2-4 Ιουνίου 2015, στην Ισπανία), ETC 2015, 42rd European Transport Conference, Σεπτεμβρίου, Φρανκφούρτη, Γερμανία, κλπ 3.6 Εκδηλώσεις Στα πλαίσια δημοσιότητας του έργου, πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες και παρουσιάζονται παρακάτω: Εναρκτήρια συνάντηση έργου (Kick Off Meeting) Tο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, όπου πραγματοποιήθηκε συνοπτική επισκόπηση του έργου, των σκοπών και της δομής του και διευκρινίστηκαν οι υποχρεώσεις των εταίρων ως προς τα πακέτα εργασίας, τα παραδοτέα και τα χρονοδιαγράμματα που έπρεπε αυστηρά να τηρηθούν (Εικόνα 3.2). Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 11

16 Εικόνα 3.2: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου Ευρωπαϊκή ημέρα οδικής ασφάλειας, Αθήνα Στις 9 Μαΐου 2014, η Ελληνική Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στο Ζάππειο της Αθήνας με Θέμα : «Ασφαλείς και ευφυείς υποδομές Safe and smart infrastructure» Στην εκδήλωση συμμετείχε το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) με stand και έκθεση δραστηριοτήτων του, με φυλλάδια και λοιπό ενημερωτικό υλικό, μέσα στο αίθριο του Ζαππείου. Στον εξωτερικό χώρο, το ΙΜΕΤ εξέθεσε εξοπλισμό σχετικά με την οδική ασφάλεια και την έρευνα στις ευφυείς υποδομές μεταφορών. Στα πλαίσια των παραπάνω διατέθηκε στο κοινό έντυπο ενημερωτικό υλικό του έργου i-student. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Θεσσαλονίκη Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (15-21 Σεπτεμβρίου 2014) με σύνθημα Οι δρόμοι μας, η επιλογή μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών διοργάνωσαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ενημερωτική δράση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «rail4see», στο ύψος του Λευκού Πύργου, από τις 12:00 έως τις 14:00. Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, παρουσιάστηκε το i-student trip (Εικόνα 3.3) όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το έργο και το σύστημα που αναπτύχθηκε μέσα από φυλλάδια αλλά και από στελέχη του Ινστιτούτου. 12 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

17 Εικόνα 3.3: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στην Εβδομάδα Κινητικότητας Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, Σέρρες Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (15-21 Σεπτεμβρίου 2014) με σύνθημα Οι δρόμοι μας, η επιλογή μας ο Δήμος Σερρών διοργάνωσε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στο foyer του κινηματοθέατρου Αστέρια, έκθεση με παρουσίαση της εμπειρίας του από έργα που έχει εκπονήσει ή έχει δρομολογήσει σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα. Προτεραιότητα του Δήμου Σερρών αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση των ευάλωτων χρηστών της οδού, των μικρών μαθητών δηλαδή, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους καλύτερους κομιστές του μηνύματος της βιώσιμης κινητικότητας και, δρώντας πολλαπλασιαστικά, θα το μεταφέρουν στην ευρύτερη κοινωνία των Σερρών. Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό διατέθηκε στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς διάχυση στις εποπτευόμενες εκπαιδευτικές τους μονάδες. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων μεταφορών (ΙΜΕΤ), συμμετείχε ενεργά με την προώθηση έργων που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Σερρών αλλά και με έργα που υλοποιούνται μεμονωμένα. Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, παρουσιάστηκε και το έργο i-student trip (Εικόνα 3.4), καθώς την έκθεση αυτή ήταν προγραμματισμένο να επισκεφτούν τμήματα Δημοτικών και Γυμνασίων της πόλης των Σερρών. Έτσι οι μαθητές μικροί και μεγάλοι- είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και το ολοκληρωμένο σύστημα που αναπτύχθηκε με σκοπό την αύξηση των επιπέδων παρεχόμενης ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 13

18 Εικόνα 3.4: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στην Εβδομάδα Κινητικότητας Σερρών Βραδιά Ερευνητή, Θεσσαλονίκη Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συντόνισε την πανευρωπαϊκή Βραδιά του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέσα από τα εκθέματα του ΕΚΕΤΑ σε μία πληθώρα διαδραστικών πειραμάτων, δρώμενων και συζητήσεων σε θέματα που αφορούν στις έξυπνες πόλεις, στην οδική ασφάλεια, στην καθαρή ενέργεια, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, στη διατροφή καθώς και σε πολλά άλλα. Το έργο i-student συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή με μεγάλη επιτυχία (Εικόνα 3.5), καθώς πλήθος κόσμου και κυρίως γονείς και μαθητές είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τους στόχους του έργου αλλά και για το ολοκληρωμένο σύστημα εντός σχολικών λεωφορείων που αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την αύξηση των επιπέδων παρεχόμενης ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών με σχολικά λεωφορεία. Εικόνα 3.5: Στιγμιότυπα από την παρουσίαση του έργου στη Βραδιά Ερευνητή 14 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

19 Επίδειξη του ολοκληρωμένου συστήματος i-student Μαντουλίδη στα Εκπαιδευτήρια Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου και κατά το χρονικό διάστημα 18:00-21:00, πραγματοποιήθηκε η 4η μηνιαία ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών-γονέων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη (ακολουθεί η επιστολή ενημέρωσης των γονέων). Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης τα Εκπαιδευτήρια, με την πλήρη στήριξη του ΙΜΕΤ και της εταιρείας Infotrip διοργάνωσαν μια παράλληλη εκδήλωση επίδειξης του ολοκληρωμένου συστήματος, στον εσωτερικό αλλά και στον προαύλιο χώρο του Σχολείου. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 15

20 Στον εσωτερικό χώρο οι γονείς μπόρεσαν να δουν και να κατανοήσουν τη λειτουργία όλων των υποσυστημάτων (Εικόνα 3.6) Διαδικτυακή πλατφόρμα δρομολόγησης Υποσύστημα παρακολούθησης αποβίβασης/επιβίβασης μαθητή Υποσύστημα παρακολούθησης στόλου Υποσύστημα Αναφορών Υποσύστημα Ασφαλείας Εικόνα 3.6: Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του έργου στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Στον προαύλιο χώρο του σχολείου ήταν εγκατεστημένο ένα σχολικό λεωφορείο όπου πραγματοποιήθηκε επίδειξη του εξοπλισμού Black Box (καταγραφή στοιχείων κίνησης) Μονάδα επόπτευσης ζωνών ασφαλείας Μονάδα παρακολούθησης αποστολών (tablet συνοδού) με ενσωματωμένη τη μονάδα ελέγχου εισόδου/εξόδου μαθητών (Proof of delivery) Τα σχόλια ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς οι περισσότεροι γονείς συμφώνησαν πως ένα τέτοιο σύστημα αυξάνει τα επίπεδα ασφαλείας των μεταφερόμενων μαθητών κάτι που θεωρούν πολύ σημαντικό, όπως επίσης σημαντική θεωρούν και την επέκταση ενός τέτοιου συστήματος σε όλα τα σχολικά οχήματα που μεταφέρουν καθημερινά μαθητές από και προς τη σχολική τους μονάδα. 16 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

21 Τελική εκδήλωση έργου Την Παρασκευή 27 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η τελική εκδήλωση του έργου (Εικόνα 3.7) στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ και στην αίθουσα Αίολος με τίτλο: Ασφαλείς Σχολικές Μεταφορές: Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν τον δρόμο για τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και την αναβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος μεταφοράς μαθητών Στην εκδήλωση που οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας παρευρέθησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος - Αρμόδιος σε θέματα σχολικής μεταφοράς Θεοφάνης Παπάς, ο Υπεύθυνος Σχολικών Μεταφορών του Υπουργείου Εσωτερικών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Γεώργιος Περδικάκης, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Ζουρνά, ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας (πάροχος σχολικού μεταφορικού έργου στην πόλη της Βέροιας) κ. Παύλος Παυλίδης, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), της ITS-Hellas, των Δήμων Θεσσαλονίκης και Θέρμης, της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δημοσίων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, Ιδιωτικών Σχολείων, των εταιρειών Infotrip Α.Ε., LINK Technologies S.A., G4S Telematix S.A. καθώς και πλήθος κόσμου που εμπλέκεται έμμεσα ή άμεσα με τη σχολική μεταφορά. Την εσπερίδα, άνοιξε ο Ομότιμος καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του ΙΜΕΤ Γ. Γιαννόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Ινστιτούτου σχετικά με την οδική ασφάλεια. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 17

22 Εικόνα 3.7: Στιγμιότυπα από την τελική εκδήλωση του έργου Τα θέματα που περιελάμβανε η ατζέντα στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης αφορούσαν στην οργάνωση και εκτέλεση του συστήματος της σχολικής μεταφοράς στην Ελλάδα όπως αυτή ορίζεται νομοθετικά, κοστολογικά, αλλά και διαδικαστικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Σχολικές Μονάδες, Γονείς και μαθητές όλων των βαθμίδων). Το δεύτερο μέρος της συνάντησης περιελάμβανε κυρίως την παρουσίαση τεχνολογικών λύσεων που μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σχολικής μεταφοράς αυξάνοντας ταυτόχρονα και τα επίπεδα ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών. Στα πλαίσια των καινοτόμων λύσεων, παρουσιάστηκε και το έργο i-student trip σε όλα τα στάδια υλοποίησής του, με έμφαση στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει προσπαθώντας να 18 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

23 δώσει απαντήσεις σε κάποια από τα περισσότερο το σχολικό μεταφορικό έργο. προβλήματα που δυσχεραίνουν ακόμα Η εσπερίδα ανέδειξε την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση όλων των παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των σχολικών μεταφορών καθώς επίσης και για επαναπροσδιορισμό του τρόπου σχεδιασμού και κοστολόγησης των σχολικών δρομολογίων τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός Βέλτιστου και Ασφαλούς Συστήματος Σχολικών Μεταφορών. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 19

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Π1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 10 Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφείς: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Ελένη Χαλκιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΜΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΕΤ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΜΕΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ 2014 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΙΜΕΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΜΕΤ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013. 6 χλμ. Οδού Χαριλάου Θέρμης l Τ.Θ. 60361 l 57001 l Θέρμη Θεσσαλονίκη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013. 6 χλμ. Οδού Χαριλάου Θέρμης l Τ.Θ. 60361 l 57001 l Θέρμη Θεσσαλονίκη ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ι.ΜΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 6 χλμ. Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Επικοινωνιακή Στρατηγική Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014 2020 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας

Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Με στόχο την Ελλάδα της Καινοτομίας 13 Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 16 Ελληνικές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου

Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου Κωδικός Έργου : 09ΣΥΝ-71-698 Συγκεκλιμένη Δικτυακή Υποδομή για Βέλτιστη Διαχείριση Πόρων & Ευέλικτη Παροχή Υπηρεσιών [CONFES] Παραδοτέο Π1.2 1 η Ετήσια Έκθεση Προόδου του Έργου ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: Έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα