ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης ΔΕΠ: ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας ) - Μιας (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Παλαιά Διαθήκη» Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 529/ τ. Γ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 20 Αυγούστου Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 529/ (τ.γ ) δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων ΔΕΠ ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, (Ακαδημίας 45- Τ.Κ τηλ ) Τομέας Β Ιδιωτικού Δικαίου -Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ Β4ΛΝ46ΨΖ2Ν-ΚΜ8) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» -Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ Β4ΛΝ46ΨΖ2Ν-1ΒΨ) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο»

2 -Αριθ. Προκήρυξης / (ΑΔΑ Β4ΛΝ46ΨΖ2Ν-ΓΑ0) Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 17 η Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων, στη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ενδιαφέρεται να προσλάβει ειδικούς επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα, για το ακαδημαϊκό έτος : Μάθημα Εξάμηνο 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μ.Π.&Δ 1 ο 2. Μαθηματική Ανάλυση Ι 1 ο 3. Πιθανότητες & Στατιστική 2 ο 4. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ 2 ο 5. Μιγαδικές Συναρτήσεις & Μετασχηματισμοί 3 ο 6. Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία των Υλικών 3 ο 7. Μηχανική Ι (Στατική) 3 ο 8. Σχεδιασμός με τη βοήθεια Υπολογιστών (CAD) 3 ο 9. Διαφορικές Εξισώσεις 4 ο 10. Πληροφοριακά Συστήματα 4 ο 11. Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών) 4 ο 12. Συστήματα Παραγωγής 4 ο 13. Ρευστομηχανική 5 ο 14. Τεχνολογία Παραγωγής Ι 5 ο 15. Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική) 5 ο 16. Δίκτυα Η/Υ 5 ο 17. Βάσεις Δεδομένων 5 ο 18. Δυναμικός Προγραμματισμός 5 ο

3 19. Τεχνολογία και Κοινωνία 6 ο 20. Διοικητική Λογιστική 6 ο 21. Ηλεκτρονική 6 ο 22. Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ 6 ο 23. Ανάλυση Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων 6 ο 24. Στοχαστικές Διεργασίες 6 ο 25. Διαχείριση Ασφάλειας & Υγιεινής της Εργασίας 7 ο 26. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7 ο 27. Ανάλυση Δεδομένων 7 ο 28. Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 8 ο 29. Έλεγχος Ποιότητας 8 ο 30. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 9 ο 31. Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας 9 ο 32. Έρευνα Αγοράς 9 ο 33. Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 9 ο 34. Προσομοίωση 9 ο Στις θέσεις αυτές μπορούν να προσληφθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή μέλη ΕΠ των ΤΕΙ της χώρας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν (ηλεκτρονικά-σε αρχείο- και σε έντυπη μορφή) μέχρι αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (το σχετικό ηλεκτρονικό πρότυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα συνοδευόμενη από φάκελο που θα αποτελείται από τα παρακάτω συνοδευτικά (αριθμημένα βάσει του προτύπου της αίτησης): 1) πλήρες βιογραφικό σημείωμα (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), 2) πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών και εγγράφων, 3) αναλυτικό υπόμνημα εργασιών (ηλεκτρονική και έντυπη μορφή), και 4) αντίγραφα των επιστημονικών εργασιών (υποχρεωτικά έντυπο και προαιρετικά ηλεκτρονικό σε CD) στην εξής διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνική Σχολή, Βασ. Σοφίας 12 (Προκάτ) Τ.Κ Ξάνθη Στοιχεία επικοινωνίας για επιπλέον πληροφορίες: τηλέφωνο: ,79303, fax: Επισημαίνεται ότι η διδασκαλία και η ανάθεση των προαναφερθέντων μαθημάτων συναρτάται με την τελική πίστωση των σχετικών θέσεων ΠΔ 407/80 καθώς και πιθανών εκ νέου αναθέσεων μαθημάτων σε μέλη ΔΕΠ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Νόμου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (όπως αναφέρεται στον ισχύοντα Νόμο), για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού

4 και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης για το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους : ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Αρχές Κοινωνιολογίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ιδιωτικό Δίκαιο Μαθηματικά Ι Πληροφορική Ι Στατιστική Ι Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στο Δίκαιο Επιχειρήσεων Λογιστική Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς Μικροοικονομική Θεωρία Ι Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Δημόσια Οικονομική Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Θεσμικό Πλαίσιο και Ανάπτυξη Πολιτική της Ε.Ε. Ανάλυση Κεφαλαιαγορών Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Οικονομική του Περιβάλλοντος Τράπεζες και Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Δημόσιο Δίκαιο Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Μαθηματικά ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Πληροφορική ΙΙ Στατιστική ΙΙ Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Διεθνής Οικονομική Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Οικονομετρία Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ειδικά θέματα Στατιστικής Ελληνική Οικονομία Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διοίκησης Οικονομική του Τουρισμού

5 Αξιολόγηση Επενδύσεων Ειδική Διδακτική Ενέργεια και Ενεργειακή Πολιτική Ξένες Άμεσες Επενδύσεις Οικονομική των μεταφορών Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός Ο επιστήμονας που θα επιλεγεί, θα παρέχει συμπληρωματικό έργο όπως αυτό θα καθοριστεί από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την απασχόλησή του (πλήρη ή μερική). Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες της πρόσληψης θα καθοριστούν από τη σχετική σύμβαση εργασίας. Η φυσική παρουσία των επιστημόνων που θα επιλεγούν στους χώρους του Τμήματος ορίζεται σε δύο ημέρες την εβδομάδα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012 στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση (Παράδοση Οίκοι): Γραμματεία Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη, Λιβαδειά, τηλ ή 80491, Φαξ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην έντυπη αίτησή τους (υπάρχει στο site του Πανεπιστημίου > Υπηρεσίες > Έντυπα αιτήσεων > Πρόσληψη Εποχικού Διδακτικού Προσωπικού) να αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται. Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα δικαιολογητικά κατάθεσης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα μετά τις 18 Ιουλίου 2012 και ώρα από 9:00 έως 13:00, στην προαναφερόμενη διεύθυνση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚAΛΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6 Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη, επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Νόμου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (όπως αναφέρεται στον ισχύοντα Νόμο), για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για το Χειμερινό και Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους : ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Φυσική Βιοχημεία Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ανατομία και Φυσιολογία Ι Βάσεις Δεδομένων Τεχνολογία Λογισμικού Γραφική με Υπολογιστές Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσημάτων Γενετική και Ασθένειες-Πληθυσμιακή Γενετική Τηλεϊατρική Θεωρία Γράφων Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή Συστήματα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων Υγείας Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας ΙΙ Αγγλικά Ι Αγγλικά ΙΙΙ Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Δημόσιες Σχέσεις Κοινωνιολογία Παιδαγωγικά ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Λογική Σχεδίαση Βιολογία Ι (εργαστήριο) Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (εργαστήριο) Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Λειτουργικά Συστήματα Σήματα και Συστήματα Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ Βιοστατιστική Ανάλυση Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα υγείας Ι Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών Εξόρυξη Δεδομένων και Ανακάλυψη Γνώσης Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων Επιχειρησιακή Έρευνα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Οικονομική της Υγείας Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων

7 Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής και Βιοηθική Αγγλικά ΙΙ Αγγλικά ΙV Δημόσιο Δίκαιο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Θεσμοί και Διοίκηση της Ε.Ε. Διδακτική της Πληροφορικής Ο επιστήμονας που θα επιλεγεί θα παρέχει συμπληρωματικό έργο όπως αυτό θα καθοριστεί από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος, ανάλογα με το είδος της σύμβασης και την απασχόλησή του (πλήρη ή μερική). Οι ειδικότεροι όροι και συμφωνίες της πρόσληψης θα καθοριστούν από τη σχετική σύμβαση εργασίας. Η φυσική παρουσία των επιστημόνων που θα επιλεγούν στους χώρους του Τμήματος ορίζεται σε δύο ημέρες την εβδομάδα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τη Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012 στη Γραμματεία του Τμήματος, στην ακόλουθη διεύθυνση (Παράδοση Οίκοι): Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Οδός Παπασιοπούλου 2-4, Λαμία, τηλ , Φαξ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην έντυπη αίτησή τους (υπάρχει στο site του Πανεπιστημίου > Υπηρεσίες > Έντυπα αιτήσεων > Πρόσληψη Εποχικού Διδακτικού Προσωπικού) να αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες ενδιαφέρονται. Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και τα δικαιολογητικά κατάθεσης, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα μετά τις 17 Ιουλίου 2012 και ώρα από 9:00 έως 13:30, στην προαναφερόμενη διεύθυνση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να προσλάβει κατά το ακαδημαϊκό έτος κατόχους διδακτορικού διπλώματος με ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία ή μέλη ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων, βάσει του Π.Δ. 407/80, και με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί η σχετική πίστωση:

8 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 1. Μαθηματική Ανάλυση Ι Χειμερινό (1 ο ) 2. Θεωρία Πιθανοτήτων Χειμερινό (1 ο ) 3. Γραμμική Άλγεβρα Χειμερινό (1 ο ) 4. Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας Χειμερινό (5 ο ) 5. Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ Εαρινό (2 ο ) 6. Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό (2 ο ) 7. Στατιστική Εαρινό (2 ο ) 8. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό (8 ο ) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν, μέχρι τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας. 2. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα επιστημονικού έργου. 3. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και Διδακτορικού Διπλώματος (για αλλοδαπό Ίδρυμα απαιτείται και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ). 4. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών. 5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας στο οποίο αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. 6. Πιστοποιητικό τύπου Α του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική υποχρέωση. Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Ανδρούτσου 150, Τ.Κ , Πειραιάς Τηλ: ,

9 57 συμβάσεις έργου στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λάρισας Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 57 άτομα, διάρκειας έως 11 μήνες, για την κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ως εξής: 15 ΠΕ Νηπιαγωγών 12 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 7 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων 23 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Εντυπο ΣΜΕ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ , Λάρισα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Χαλκιά Ιωάννας (τηλ. επικοινωνίας: & ). Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. ενδιαφέρεται να προσλάβει ειδικούς επιστήμονες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας 34 μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους Καταληκτική ημερομηνία: 05/10/2012 Τηλέφωνο Γραμματείας Τμήματος: & Θέσεις Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ), με την 11/ απόφαση του Συμβουλίου του, προκηρύσσει την πρόσληψη για το έτος , Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών

10 Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των ακολούθων Τμημάτων: 1. Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ τηλ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ τηλ και Οι αιτήσεις μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά των υποψηφίων, θα πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή από μέχρι και Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από τη σήμανση του ταχυδρομείου Η ταχυδρομική διεύθυνση για τις γραμματείες των τμημάτων, Λογιστικής και Κ.Ξ.Γ.&Φ.Α είναι: ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Ψαχνά Ευβοίας Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων των ανωτέρω τμημάτων του ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Χαλκίδας στην διεύθυνση: Πρόσκληση για την στελέχωση της Μονάδας Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) που λειτουργεί ως ανώτατο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Οικονομικών και της Κυβέρνησης, προτίθεται να προχωρήσει στη στελέχωση πέντε (5) θέσεων της τεχνικής επιστημονικής του γραμματείας με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αποσπαστούν από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Δυνατότητα υποβολής αίτησης έχει κάθε υπάλληλος με Διδακτορικό τίτλο σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: Οικονομική επιστήμη Χρηματοδοτική επιστήμη Νομική επιστήμη με έμφαση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή στο Δίκαιο Χρηματοδοτικών Συναλλαγών Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έως τις 20/8/2012 σχετική αίτηση με συνημμένο το βιογραφικό σημείωμα και τους σχετικούς τίτλους σπουδών, στη Γραμματεία του ΣΟΕ, ταχ. Διεύθυνση: Νίκης 5-7, Αθήνα, ΤΚ: 10180, τηλ.: , 524, 526, 528 & φαξ

11 90 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Βόλου (Καθαριότητας, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κοιμητηρίων), που εδρεύουν στο Βόλο Ν. Μαγνησίας. Οδηγός Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου ΔΕ χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (JCB HP) Εργάτης ταφών εκταφών ΥΕ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΔΕ (κάτοχος άδειας ΣΤ) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος ΔΕ (κάτοχος αδειών Α, Γ) Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργων (Καλαθοφόρου) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 18/7/2012 έως 27/7/2012, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: , 53150). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Βόλου: 684 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό Ημαθίας από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Ηπείρου την πράξη: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ημαθίας». Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/7/2012 έως 1/8/2012. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ

12 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.). 1. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δώδεκα (12) θέσεων προσωπικού με μετάταξη τακτικών αλλά και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Διοίκησης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, Ταχ. Δ/νση: Χρυσ. Σμύρνης 29, 4ος όροφος, Τ.Κ , Λαγκαδάς. 2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 79 και 181 & 183 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ τεύχος Α ) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ τεύχος Α ) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ τεύχος Α ) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής , χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή το φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ Ν.Π.Δ.Δ.) θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Τετραμελή Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο. 3. Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει η Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι οι παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. Μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.λ.π.).

13 5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στα γραφεία της Διοίκησης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά από 27/06/2012 έως και 31/08/2012, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα. 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του. 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων. 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 5. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: Α. Οι ημερομηνίες διορισμού ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους, και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας. Β. Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. Υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους). 6. Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι. 7. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1 ), εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη Αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. Πρωτ. 2105/ ανακοίνωση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού Παιδείας του Δήμου Λαγκαδά Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.. (Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου). Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεών τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας, στον οποίο θα αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του και θα εισαχθεί και στο site του Δήμου Λαγκαδά Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διοίκησης της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά, στο τηλέφωνο , κα Χατζηαγόρου Γεωργία κος Κανέλλης Αγησίλαος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Α.Σ. ΠΑΙ. Τ. Ε. με την αριθμ. 81/ ( θέμα:1.1) Πράξη της Δ. Ε., προκηρύσσει την πρόσληψη για το ακαδ. Έτος Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές, ερευνητικές ή άλλες επιστημονικές ανάγκες των τμημάτων της. Περισσότερα link με PDF ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ pdf

14 3123εγγραφο0001.p df Περισσότερα link με PDF

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 107 ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας.

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας. . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θήβας Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Θήβα: 04.02.2015 Αρ. Πρωτ.:οικ. ΣΔ 102 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Συνεδρία αριθμ. 186/19-7-2012), ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 110 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Στο ΦΕΚ 1153/τ.Γ /26-10-2012, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Θεσμών, στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦ/ΣΗΣ&ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 123 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 123 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή τρίτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 123 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή δεύτερη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 132 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 1 θέση επίκουρου καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 1 θέση ΔΕΠ... 3 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 1 θέση ΔΕΠ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος,23 Oκτωβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :10923 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΜΠΑΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ: 2427350122 FAX: 2427023122 Ως ο πίνακας αποδεκτών (µε

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 128 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή όγδοη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 128 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών : 5 θέσεις καθηγητών...4 Πανεπιστήμιο Κρήτης : 9 θέσεις καθηγητών...5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς : 5 θέσεις καθηγητών...6 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 130 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 130 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 24 Τ.Κ. 11527 Πληροφορίες: Μ. Κοβάνη, A.Κουκολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 102 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: επτά (7) θέσεις ΔΕΠ A N A K O I N Ω Σ H Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στo ΦΕΚ 868/27-8-12 τ.γ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις επτά (7) θέσεων ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 129 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 129 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή εικοστή ένατη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 129 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΙΟΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 190 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 190 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1 Θέση Καθηγητή... 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1 Θέση Καθηγητή... 5 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1 Θέση Καθηγητή... 8 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (4) θέσεις Καθηγητών... 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (6) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (20) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 241. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 241. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Α/2015): Αναστολή διαδικασιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού... 3 Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Κοσμητεία: Πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού... 3 Σχολή Ναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 111 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ανακοινώνει ότι προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 112 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 112 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ Στo αριθ.1135/23.10.2012 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Τεύχους: 243. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πίνακας περιεχομένων ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 2.417 θέσεις πλήρους απασχόλησης... 2 Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 καθηγητή... 4 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι με την πράξη του Πρύτανη υπ αριθμ. 3970/21-06-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα