ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

2 Το Αρχείο µε το όνοµά του τιµά τον Πoλέµωνα, γιο του Ευηγέτη, από την Τρωάδα της Μικράς Ασίας, τον επoνοµαζόµενο και Στηλοκόπα, µαθητή του Στωικού Παναιτίου ο οποίος έζησε στις αρχές του 2ου π.χ. αιώνα και περιηγήθηκε τους ελληνικούς χώρους καταγράφοντας Μνηµεία. 1

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Οθόνες p.p. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4-5 (11-26) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 6-93 (27-408) ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 8-71 (28-321) Εισαγωγή Μνηµείων 9-11 (41-50) Κατηγορίες Μνηµείων (51-87) Καταγραφή Μνηµείων (88-190) Ταυτότητα Μνηµείου (91-127) Πληροφορίες Μνηµείου ( ) Τεκµηρίωση Μνηµείων ( ) ιαχείριση Μνηµείων ( ) Απεικονίσεις Μνηµείων ( ) Ένταξη Μνηµείων σε Χάρτη ( ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ( ) ΘΗΣΑΥΡΟΣ ( ) ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΧΡΗΣΗ ( ) 2

4 Σελίδες Οθόνες p.p. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ( ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ) ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ( ) ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( ) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ( ) ΠΡΟΒΟΛΗ ( ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ( ) 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Αρχείο Μνηµείων αποτελεί µία εφαρµογή προγραµµάτων πληροφορικής κατά τις διεθνείς προδιαγραφές, µε σκοπό τη Γενική- Πρωτογενή Ηλεκτρονική Τεκµηρίωση και ιαχείριση Μνηµείων αρµοδιότητας του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού. (11) Είναι ένα Μνηµειοκεντρικό Σύστηµα-Κορµός, το οποίο λειτουργεί σε Ανεξάρτητους Σταθµούς που έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης µεταξύ τους σε ίκτυο. Έχει τη δυνατότητα να συνδέεται και µε άλλα, µη οµοειδή Προγράµµατα Πληροφορικής -γενικά ή εξειδικευµένα- ιαχείρισης, Τεκµηρίωσης και Μελέτης των Μνηµείων. (12) Καλύπτει την Κύρια Καταγραφή των Μνηµείων µαζί µε την Αποδελτίωση των κάθε είδους Τεκµηρίων και Εγγράφων της ιαχείρισής τους. Επίσης, παραθέτει Απεικονίσεις των Μνηµείων και την ένταξή τους σε Χάρτη µέσω Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών (G.I.S.). (13) Ακολουθεί τη οµή των Υπηρεσιών Προστασίας των Μνηµείων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού, διαµορφώνοντας µία Οµοσπονδία Τοπικών Αρχείων Μνηµείων τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, κατά Σταθµούς, σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Προστασίας Μνηµείων, για την Πρωτοβάθµια Προστασία, Τεκµηρίωση και Μελέτη. (14) Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία να συνδέεται, και ως ένα βαθµό να επικοινωνεί, µε τους υπόλοιπους Τοπικούς Σταθµούς χρησιµοποιώντας Ειδικό Εσωτερικό ίκτυο, το οποίο θα λειτουργήσει µέσω του Eνδοδικτύου του Υπουργείου Πολιτισµού. Η σύνδεση αυτή συντελεί: Α) στη Γενική Ενηµέρωση και Β) στην Ειδική Ενηµέρωση όταν υπάρχει συναρµοδιότητα Υπηρεσιών επί συγκεκριµένων Μνηµείων ώστε να είναι δυνατή η αλληλοενηµέρωση. (15) Επιτρέπει στις Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, οι οποίες θα διαθέτουν τα δικά τους Τοπικά Αρχεία σε Σταθµούς, να επικοινωνούν µε τις Περιφερειακές Μονάδες µέσω του ίδιου εσωτερικού ικτύου προκειµένου να ενηµερώνουν τα Τοπικά Αρχεία για τις δικές τους Ενέργειες σε θέµατα Μνηµείων τα οποία χειρίζονται σε εύτερο Βαθµό. Επίσης, επιτρέπει στις Κεντρικές Υπηρεσίες να αλληλοενηµερώνονται για τις ενέργειές τους επί Μνηµείων όπου έχουν συναρµοδιότητα. (16) 4

6 Πρώτη Περίοδος Λειτουργίας του Αρχείου Μνηµείων Οι Σταθµοί θα λειτουργήσουν µόνο σε τοπικό αποκεντρωµένο επίπεδο ως Τοπικό Αρχείο Μνηµείων, εκτός ικτύου. Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία καταρχήν θα προβεί στην Εισαγωγή των κύριων µόνο εδοµένων των Μνηµείων της αρµοδιότητάς της µε στόχο την απογραφή των Μνηµείων για τα οποία είναι υπεύθυνη και τη δηµιουργία, εν τέλει, του Ηλεκτρονικού Μητρώου Μνηµείων αρµοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισµού. (19) Τα υπόλοιπα εδοµένα Καταγραφής/Τεκµηρίωσης των Μνηµείων θα εισαχθούν µε Κοινό Συντονισµό ώστε να υπάρχει οµοιογένεια πληροφοριών στα Τοπικά Αρχεία. Σε αυτή τη φάση η πλήρης ενηµέρωση των εδοµένων για ορισµένα Μνηµεία δεν αποκλείεται. (20) εύτερη Περίοδος Λειτουργίας του Αρχείου Μνηµείων Με βάση την εµπειρία της πρώτης περιόδου, από κοινού οι Περιφερειακές και οι Κεντρικές Υπηρεσίες θα συναποφασίσουν για τις επιµέρους Κοινές Ρυθµίσεις Λειτουργίας, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια και θα αφορούν στις διάφορες Εξουσιοδοτήσεις Πρόσβασης στους Σταθµούς του Τοπικού Αρχείου Μνηµείων και το ίκτυο. (23) Τρίτη Περίοδος Λειτουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αρχίζει η Πλήρης Λειτουργία του Αρχείου, µε την εφαρµογή όλων των κοινών ρυθµίσεων για τους Τοπικούς Σταθµούς και το ίκτυο. (26) 5

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Έναρξη Λειτουργίας ενός Τοπικού Σταθµού Αρχείου Εδώ δίδεται το Όνοµα του Χρήστη και ο Κωδικός Πρόσβασης που καθορίζουν την ιδιότητα και το βαθµό πρόσβασης που έχει έκαστος σε συγκεκριµένες λειτουργίες και πληροφορίες. (30) Κάθε Σταθµός περιέχει 5 Ανεξάρτητα Προγράµµατα: το ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, τις ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ, το ΘΗΣΑΥΡΟ, το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, την ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΧΡΗΣΗ. (33) 6

8 Ηλεκτρονικό ελτίο Επιλογής Προγραµµάτων ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: Οδηγεί στην Τοπική Βάση της Τεκµηρίωσης και ιαχείρισης των Μνηµείων κάθε Υπηρεσίας, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ: ιαµορφώνονται από εδοµένα προερχόµενα από µία Τοπική Βάση ή οµάδα Τοπικών Βάσεων ή και όλων των Βάσεων του ικτύου, ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ: Περιέχει Ιεραρχηµένους τους χρησιµοποιούµενους Όρους, για την καθιέρωση Κοινής Ορολογίας ανάµεσα στις Υπηρεσίες, ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: ιαµορφώνεται από το εσωτερικό κλειστό ίκτυο των Τοπικών Βάσεων, ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ΧΡΗΣΗ: Ρυθµίζει την Αξιοπιστία και τη ιαφύλαξη των εδοµένων στις Τοπικές Βάσεις και το ίκτυο. (36) 7

9 Τοπικό Αρχείο Μνηµείων Το Τοπικό Αρχείο Μνηµείων, το οποίο οδηγεί στην Τοπική Βάση της Τεκµηρίωσης και ιαχείρισης των Μνηµείων κάθε Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού, περιλαµβάνει 5 διαδικασίες : Εισαγωγή των Αρχικών Στοιχείων των Μνηµείων Κατηγοριοποίηση των Μνηµείων, Καταγραφή/Τεκµηρίωση/ ιαχείριση των Μνηµείων, Απεικονίσεις των Μνηµείων, Ένταξη των Μνηµείων σε Χάρτη. (38-40) 8

10 Εισαγωγή των Αρχικών Στοιχείων των Μνηµείων Η Εισαγωγή των Αρχικών Στοιχείων των Μνηµείων πραγµατοποιείται στο Σταθµό του Τοπικού Αρχείου µέσω ενός ελτίου Εισαγωγής στο οποίο περιέχονται κύρια Στοιχεία για το Μνηµείο σχετικά µε: το Φορέα του, την Υπηρεσία της Προστασίας του, τον Τόπο όπου ευρίσκεται, το Είδος του, την Ονοµασία του, τη Χρονολόγησή του και το Όνοµα του Υπευθύνου Εισαγωγής των προαναφεροµένων Στοιχείων στο Αρχείο. (44) 9

11 Με βάση τα Εισαγωγικά Στοιχεία το πρόγραµµα διαµορφώνει ένα µοναδικό για κάθε Μνηµείο Αριθµό Μητρώου (ΑΜ). Με τα ίδια Στοιχεία ενηµερώνονται επίσης αυτόµατα και όλα τα υπόλοιπα ελτία του Αρχείου. Η δηµιουργία του Αριθµού Μητρώου διαµορφώνει αυτοµάτως και τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της απογραφής όλων των Μνηµείων κάθε Τοπικού Αρχείου. (45) Όλα τα καταχωρούµενα Στοιχεία συνδέονται µε το όνοµα του Υπεύθυνου της Καταχώρησης, οπότε είναι δυνατή η αναζήτηση των Μνηµείων µε αφετηρία το όνοµά του. Από τη στιγµή κατά την οποία ο Υπεύθυνος της Βάσης επιβεβαιώσει τα Στοιχεία, το πρόγραµµα καταγράφει στη µνήµη του κάθε επόµενη διαφοροποίηση. (46) Για όλα τα Στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε εκτιµήσεις για την κατάσταση διατηρήσεως ή τις ανάγκες των Μνηµείων δηλώνεται, εκτός του ονόµατος του Υπευθύνου της Καταχώρησης και η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η εκτίµηση αυτή. (47) Για όσα εδοµένα απαιτείται ποιοτικός έλεγχος και ταύτιση, όπως είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται π.χ. µε: την Ονοµασία, το Χρόνο, την Τεχνοτροπία κ.λ.π., δηλώνεται ο βαθµός εγκυρότητας της πληροφορίας, αν δηλαδή είναι: Βέβαιη όταν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα, Τεκµηριωµένη... όταν υποστηρίζεται από δηµοσιευµένη µελέτη, ή Αποδιδόµενη.... όταν αφορά σε πρώτη εκτίµηση. (48) 10

12 ελτίο Εισαγωγής Μνηµείου (50) 11

13 Κατηγοριοποιήσεις των Μνηµείων Tα Μνηµεία κατηγοριοποιούνται κατά: α. Το Όνοµα της Χρήσης τους και β. Τη ιαχείρισή τους. Είδη: Ονοµάζουµε την κατηγοριοποίηση των Μνηµείων σύµφωνα µε τη Χρήση που δηλώνει το Όνοµά τους. ιαχειριστικά Είδη: Ονοµάζουµε τις 10 Κατηγορίες στις οποίες εντάσσουµε όλων των Ειδών τα Μνηµεία προκειµένου να τα διαχειρισθούµε ιοικητικά και Επιστηµονικά. Στη συνέχεια αναλύονται πρώτα τα ιαχειριστικά Είδη. (52) 12

14 ιαχειριστικά Είδη Καταρχήν κάθε Μνηµείο κατατάσσεται σε ένα από τα 10 ιαχειριστικά Είδη. Εν συνεχεία είναι δυνατόν να συνδεθεί και µε άλλα ιαχειριστικά Είδη, π.χ. ένα Ακίνητο µπορεί να εντάσσεται σε ένα Συγκρότηµα, το Συγκρότηµα σε ένα Οικιστικό Σύνολο και αυτό σε ένα Χώρο. Ακίνητα, Θέσεις, Εγκαταστάσεις, Συγκροτήµατα, Οικιστικά Σύνολα, Χώροι, Κινητά, Οµάδες Κινητών, Νοµίσµατα/Μετάλλια/Σφραγίσµατα/Μολυβδόβουλλα, Επιγραφές. (55) 13

15 Ακίνητο Θεωρείται κάθε Μεµονωµένο Κτίσµα/Οικοδόµηµα, Απλή Κατασκευή, Πλαστικό ή Ζωγραφικό Έργο που ευρίσκεται κατά χώραν, π.χ. Μέγαρον, Ναός, Στάδιον, Κωδωνοστάσιον, Αναθηµατική Στήλη κατά χώραν κ.λ.π. (57) Θέσεις Θεωρούνται οι περιοχές όπου είτε έχουν εντοπισθεί αρχαιότητες, είτε έχουν γίνει ανασκαφές, είτε έχουν λάβει χώραν Ιστορικά Συµβάντα, π.χ. Θέσις Επιφανειακής Ερεύνης, Σωστική Ανασκαφή, Θέσις Ιστορικού Συµβάντος, Ναυάγιον, Αποθέτης, Τοµέας Ανασκαφής κ.λ.π. (59) Εγκατάσταση* Θεωρείται κάθε Έργο Υποδοµής, π.χ. ίκτυον Οδικόν, ίκτυον Υδρευτικόν κ.λ.π., το οποίο από τη φύση του εκτείνεται εις µήκος. Πολλές φορές τα ίκτυα υπερβαίνουν τα όρια των Νοµών και προστατεύονται από διαφορετικές Υπηρεσίες, όπως π.χ. είναι η Εγνατία Οδός κ.λ.π. * Ο όρος είναι απολύτως συµβατικός. (61) Συγκρότηµα Θεωρείται κάθε Σύνολο Μεµονωµένων Κτισµάτων τα οποία συνδέονται λειτουργικά, όπως είναι ένα Ιερόν ή µία Μονή κ.λ.π. Τα επιµέρους Ακίνητα Μνηµεία ενός Συγκροτήµατος καταγράφονται πρώτα ως Ακίνητα και µετά αλληλοσυσχετίζονται. (63) Οικιστικό Σύνολο Θεωρείται κάθε Οικιστικό Σύνολο ή Τµήµα αυτού, π.χ. µία Ακρόπολις, µία Πόλις, µία Συνοικία Πόλεως κ.λ.π. (65) 14

16 Χώρος Θεωρείται κάθε Χώρος ο οποίος περιέχει Μνηµεία από όλες τις Κατηγορίες των ιαχειριστικών Ειδών, πιθανόν δε και διαφορετικών χρονικών περιόδων, π.χ. µια Συστηµατική Ανασκαφή, µία Οικιστική Ζώνη, ένας ευρύτερος Αρχαιολογικός Χώρος κ.λ.π. (67) Κινητό Θεωρείται κάθε Μνηµείο Μουσειακής ιαχείρισης: α) εξαρχής κατασκευασµένο ως Κινητό, π.χ. Αγαλµάτιον, ακτυλιόλιθος, Ειλητόν κ.λ.π., β) Ακίνητο µεταφερµένο εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε Μουσείο, π.χ. Βωµός, Στήλη, Κρήνη, Κιονόκρανον, Ψηφιδωτόν άπεδον κ.λ.π. (69) Οµάδα Κινητών Θεωρείται κάθε Σύνολο Μνηµείων ή Ευρηµάτων του οποίου τα µέρη: α) δεν έχουν καταγραφεί χωριστά, π.χ. Κιβώτιον Οστράκων, β) έχουν καταγραφεί χωριστά, αλλά αποτελούν µια ενότητα, π.χ. τα Έργα µιας Περιοδικής Εκθέσεως, µία Ενδυµασία, ένας Θησαυρός, γ) ή όποια ενότητα Κινητών είναι δυνατόν διαχειριστικά να αποτελέσει µία Οµάδα, π.χ. Στρώµα Ανασκαφής. Τα ζεύγη (π.χ. Υποδήµατα) δεν εντάσσονται στις Οµάδες Κινητών. (71-72) Τα Νοµίσµατα, Μετάλλια, Σφραγίσµατα, Μολυβδόβουλλα, Κατατάσσονται σε ξεχωριστή διαχειριστική κατηγορία επειδή έχουν ιδιαιτερότητες πληροφοριών κατά την καταγραφή τους. (74) Επιγραφή Είναι κάθε Γραπτό Κείµενο Λόγου σε Μνηµείο, ανεξαρτήτως του Κινητού ή Ακινήτου Μνηµείου στο οποίο ευρίσκεται. Το Κινητό ή Ακίνητο Μνηµείο το οποίο φέρει Επιγραφή, καταγράφεται κατά την κατηγορία του χωριστά και συσχετίζεται. (76) 15

17 Είδη Είδος Η διαίρεση και υποδιαίρεση των Μνηµείων σε Eίδη εξυπηρετεί καθαρά επιστηµονικούς λόγους. Υπό την έννοια «Είδος» κατατάσσονται τα Μνηµεία µε το όνοµά τους, το οποίο φανερώνει και τη χρήση τους, χωρίς τυπολογικούς ή άλλους χαρακτηρισµούς. Γράφουµε λοιπόν Αγωγός και όχι Κτιστός Αγωγός (κατασκευαστικό γνώρισµα). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε στην έκδοση της ΑΜ για το «Πρόγραµµα Ηλεκτρονικής Αποδελτιώσεως Μνηµείων». (78) 1. Περιεκτικό Είδος Για να συγκεντρώσουµε και να µελετήσουµε όλα τα Οµοειδή Είδη, π.χ. Οικιών, είναι απαραίτητο να τα αναγάγουµε (για να τα εντοπίζουµε) σε µία ευρύτερη ενότητα/έννοια. Την Οικία λ.χ. την εντάσσουµε στην έννοια Κτίσµα ιαµονής. Αυτή η έννοια είναι Περιεκτικό Είδος. Οι αντιστοιχίες ευρίσκονται στο Θησαυρό των Όρων. (81) 2. Το (κύριο) Είδος Αποδίδει Μνηµεία αυτά καθαυτά, µε το όνοµά τους, χωρίς κατασκευαστικές ή τυπολογικές αναφορές, π.χ. Οικία, Εργαστήριον, Αποθέτης, Πύλη, Πύργος, Αλυκαί, Μονή, Αµφορεύς, Λύχνος, Τάφος, Ταφή, Στήλη, Επίκρανον, Λειψανοθήκη, Όρος Αγοράς κ.λ.π. Τα ευρετήρια ευρίσκονται στο Θησαυρό των Όρων. (83) 3. Η Υποδιαίρεση Είδους Αφορά κυρίως σε παραλλαγές χρηστικές του ιδίου του Είδους του Μνηµείου και όχι σε τµήµατά του. Ειδικά στα Αγγεία, η υποδιαίρεση είναι τυπολογική. Υποδιαιρέσεις µίας Οικίας είναι µία Οικία Αστική, µία Οικία Αγροτική κ.λ.π. Οι αντιστοιχίες ευρίσκονται στο Θησαυρό των Όρων. (85) 16

18 Κατηγοριοποιήσεις των Μνηµείων Κατά Είδος (87) Παράδειγµα Κινητού Περιεκτικό Είδος Αγγείον Είδος Έργον Ζωγραφικόν Κύλιξ Υποδιαίρεση Είδους Εικών Κύλιξ του Τύπου Σιάννα Εικών ωδεκαόρτου Παράδειγµα Ακινήτου Περιεκτικό Είδος Κτίσµα ιαµονής Είδος Κτίσµα Νεκρικόν Οικία Υποδιαίρεση Είδους Τάφος Αστική Οικία Τάφος Παιδικός 17

19 Ενότητες Καταγραφής/Τεκµηρίωσης/ ιαχείρισης Σε 4 Ενότητες εδοµένων κατατάσσονται, τόσο τα Εισαγωγικά, όσο και τα Υπόλοιπα Στοιχεία των Μνηµείων. Οι Ενότητες αυτές κατανέµονται σε 34 ελτία. Η 1η και η 2η Ενότητα Καταγράφουν το Μνηµείο, η 3η το Τεκµηριώνει και, τέλος, η 4η το ιαχειρίζεται. Οι ενότητες αυτές είναι οι: Καταγραφή (Ταυτότητα, Πληροφορίες), Τεκµηρίωση, Έγγραφα, (90) 18

20 Ενότητα Καταγραφής Ταυτότητα Η Ταυτότητα. Περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο 7 ελτία τα οποία σχηµατίζουν την Πρώτη του Εικόνα και το συσχετίζουν µε άλλα Μνηµεία. Τα ελτία αυτά είναι τα: Γενικά Χαρακτηριστικά, Ειδικά Χαρακτηριστικά, Κατάσταση Χρήση, Άλλες Αριθµήσεις, Συσχετισµοί, Πληροφοριακό Κείµενο, Βιβλιογραφία. (95) 19

21 Γενικά Χαρακτηριστικά Το ελτίο Γενικών Χαρακτηριστικών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο: α. Γενικά Στοιχεία, β. Τεχνική Κατασκευής, γ. Αναγωγή σε Πρότυπο. (97) ελτίο Γενικών Χαρακτηριστικών/ Ακίνητα (99) (100) 20

22 ελτίο Γενικών Χαρακτηριστικών/ Κινητά (102) (103) 21

23 Ειδικά Χαρακτηριστικά Το ελτίο Ειδικών Χαρακτηριστικών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο: α. Κύρια Ατοµικά Στοιχεία, β. Νεωτερικές Επεµβάσεις. (105) ελτίο Ειδικών Χαρακτηριστικών/ Ακίνητα (107) 22

24 Κατάσταση Χρήση Το ελτίο Κατάστασης Χρήσης περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο: α. Σηµερινές Χρήσεις, β. Κατάσταση ιατήρησης, γ. Ανάγκες Πρώτης Προτεραιότητας. (109) ελτίο Κατάστασης Χρήσης/ Ακίνητα (111) 23

25 Άλλες Αριθµήσεις Το ελτίο Άλλων Αριθµήσεων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο διαδοχικά Τυχόν Προγενέστερες Αριθµήσεις του σε Καταγραφές ή στη Βιβλιογραφία. (113) ελτίο Άλλων Αριθµήσεων/Κινητά (115)) 24

26 Συσχετισµοί Το ελτίο Συσχετισµών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Συσχετισµούς µε άλλα Μνηµεία µε τα οποία συνδέεται λειτουργικά, π.χ. ενός Ανασκαφικού Χώρου µε τα Ευρήµατά του. (117) ελτίο Συσχετισµών (119) 25

27 Πληροφοριακό Κείµενο Το ελτίο Πληροφοριακού Κειµένου περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Συνοπτικό Περιγραφικό Κείµενο Τύπου Εγκυκλοπαιδικού Λήµµατος. (121) ελτίο Πληροφοριακού Κειµένου (123) 26

28 Βιβλιογραφία Το ελτίο Βιβλιογραφίας περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο την Αντιπροσωπευτική του Βιβλιογραφία. (125) ελτίο Βιβλιογραφίας (127) 27

29 Ενότητα Πληροφοριών Περιλαµβάνουν για κάθε Μνηµείο 11 ελτία µε «Πληροφορίες» Τόπου, Χρόνου και της Νοµικής Προστασίας που το διέπει, δηλαδή: Τόπος, Χρόνος, Μαρτυρίες, Κόσµηση, ηµιουργός, Κηρύξεις, Προστασία, Κυριότητα, Συλλογή, Παρακαταθήκη και Κατοχή. (132) Τόπος Το ελτίο Τόπου περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο τα Στοιχεία της ιεύθυνσης, του Περιβάλλοντος και της Θέσης του στο Χάρτη. Τα Κινητά Μνηµεία έχουν 3 Αναφορές Τόπου, ως προς τη Φύλαξη, την Ανεύρεση και τον τόπο της Κατασκευής τους. (134) ελτίο Τόπου (Θέσεων, Ακινήτων, Συγκροτηµάτων, Εγκαταστάσεων, Χώρων) (136) (137) 28

30 ελτίο Τόπου (Κινητών, Οµάδος Κινητών κ.λ.π.) α) Φύλαξη, (139) β) Ανεύρεση, (141) γ) Αρχική Κατασκευή. (143) 29

31 Χρόνος Το ελτίο Χρόνου περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο: Αναλυτικά όλες τις χρονικές φάσεις µε τις τυχόν διαδοχικές διαφοροποιήσεις στις Χρήσεις και τις Επωνυµίες του. Η χρονική ένταξη των Μνηµείων πραγµατοποιείται κατά 3 τρόπους: (145) 1. Κατά χρονολογική αναφορά µε τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως και Εκφράσεων Χρόνου, π.χ. Αρχή, Μέση, Τέλος, Πρώτο Τέταρτο, εύτερη εκαετία Αιώνος, Από... Έως, περίπου έτος ή ακριβές έτος κ.λ.π. (146) 2. Κατά Πολιτιστική Ιστορική Περίοδο, Προκαθορισµένη δηλαδή ταξινόµηση κατά µεγάλες πολιτιστικές ενότητες: 1 Εποχή του Λίθου 2.3 Ύστερη Εποχή του Χαλκού 8.1 Πρώιµη Βυζαντινή Περίοδος 1.1 Παλαιολιθική Εποχή 3 Πρώιµοι Ιστορικοί Χρόνοι 8.2 Μέση Βυζαντινή Περίοδος 1.2 Μεσολιθική Εποχή 4 Αρχαϊκή Περίοδος 8.3 Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος 1.3 Νεολιθική Εποχή 5 Κλασική Περίοδος 9 Μεταβυζαντινή Περίοδος 2 Εποχή του Χαλκού 6 Ελληνιστική Περίοδος 10 Νεότερη Ελληνική Περίοδος 2.1 Πρώιµη Εποχή του Χαλκού 7 Ρωµαϊκή Περίοδος 11 Σύγχρονη Εποχή (147) 2.2 Μέση Εποχή του Χαλκού 8 Βυζαντινή Περίοδος 3. Κατά Ιστορική Περίοδο µε βάση κρατικές δοµές που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο τόπο κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. Η παράµετρος αυτή δηλώνεται σε Mνηµεία Iστορικών Xρόνων, (148) όπως π.χ. Αθηναϊκή ηµοκρατία, Μακεδονικό Βασίλειο, Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ουκάτο Αθηνών, Ενετικό Βασίλειο Κρήτης, Αγγλική ιοίκηση Επτανήσων, κ.λ.π. (149) 30

32 ελτίο Χρόνου (151) 31

33 Μαρτυρίες Το ελτίο Μαρτυριών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Καθοριστικές Μαρτυρίες για την τύχη του στο Χρόνο οι οποίες καταγράφονται διαδοχικά. (153) ελτίο Μαρτυριών (155)) 32

34 Κόσµηση Το ελτίο Κοσµήσεως περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά όλα τα Στοιχεία της Κοσµήσεώς του. (157) ελτίο Κοσµήσεως (159) 33

35 ηµιουργός Το ελτίο ηµιουργού περιλαµβάνει καταγραµµένα διαδοχικά όλα τα Ονόµατα Προσώπων τα οποία, καθ οιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα, σχετίζονται µε τη ηµιουργία κάθε Μνηµείου, π.χ. Καλλιτέχνες, ωρητές, Χορηγοί, Εµπνευστές κ.λ.π. (161) ελτίο ηµιουργού (163) 34

36 Κηρύξεις Το ελτίο Κηρύξεων περιλαµβάνει καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Κηρύξεων οι οποίες αµέσως ή εµµέσως αφορούν σε κάθε Μνηµείο, σε συνδυασµό µε παραποµπή στο Χάρτη. (165) ελτίο Κηρύξεων (167) 35

37 Προστασία Το ελτίο Προστασίας περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο το Φορέα Προστασίας και τους Συναρµόδιους Φορείς. Στα ελτία της Ενότητας των Ακινήτων, Συγκροτηµάτων κ.λ.π. καταγράφονται διαφορετικά Στοιχεία από ό,τι στα αντίστοιχα ελτία της Ενότητας των Κινητών, Νοµισµάτων κ.λ.π. (169) ελτίο Προστασίας (Κινητών κ.λ.π.) ελτίο Προστασίας (Ακινήτων κ.λ.π.) (171) (173) 36

38 Κυριότητα Το ελτίο Κυριότητας περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Στοιχεία σχετικά µε την Απόκτηση και την Κυριότητα. (175) ελτίο Κυριότητας (177) (178) 37

39 Συλλογή Το ελτίο Συλλογής περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Κινητό ή άλλο Στοιχεία σχετικά µε Συλλογές που ανήκει, ή διαδοχικά ανήκε, εντός ή εκτός των ορίων ενός Μουσείου. (180) ελτίο Συλλογής (Κινητών κ.λ.π.) (182) 38

40 Παρακαταθήκη Το ελτίο Παρακαταθήκης περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Κινητό ή άλλο Στοιχεία σχετικά µε τυχόν ύπαρξη Παρακαταθήκης. (184) ελτίο Παρακαταθήκης (Κινητών κ.λ.π.) (186) 39

41 Κατοχή Το ελτίο Κατοχής περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο Κινητό ή άλλο Στοιχεία σχετικά µε τη διαδοχική κατάσταση της Κατοχής. (188) ελτίο Κατοχής (Κινητών κ.λ.π.) (190) 40

42 Ενότητα Τεκµηρίωσης Η Τεκµηρίωση Περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο 6 ελτία που αναφέρονται στην Αρχαιολογική, Οπτικο-Ακουστική ή άλλη Τεκµηρίωση, δηλαδή: Φωτογραφίες, ιαφάνειες, Οπτικοακουστικές Παραγωγές, Αντίγραφα/Εκµαγεία, Σχέδια, Ηµερολόγια (196). 41

43 Φωτογραφίες Το ελτίο Φωτογραφιών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Φωτογραφιών (αναλογικών ή ψηφιακών) από τη Φωτοθήκη της Αρµόδιας Υπηρεσίας ή από δηµοσιευµένες Φωτογραφίες στη Βιβλιογραφία. (198) ελτίο Φωτογραφιών (200) 42

44 ιαφάνειες Το ελτίο ιαφανειών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των ιαφανειών από τη Φωτοθήκη της Αρµόδιας Υπηρεσίας. (202) ελτίο ιαφανειών (204) 43

45 Οπτικοακουστικές Παραγωγές Το ελτίο Οπτικοακουστικών Παραγωγών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Οπτικοακουστικών Παραγωγών (αναλογικών ή ψηφιακών) που είναι καταγραµµένες στο Αρχείο της Αρµόδιας Υπηρεσίας ή δηµοσιευµένες στη Βιβλιογραφία. (206) ελτίο Οπτικοακουστικών Παραγωγών (208) 44

46 Αντίγραφα, Εκµαγεία Το ελτίο Αντιγράφων, Εκµαγείων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Αντιγράφων ή των Εκµαγείων από τα διαθέσιµα υπάρχοντα στην Αρµόδια Υπηρεσία ή σε άλλους Φορείς. (210) ελτίο Αντιγράφων, Εκµαγείων (212) (213) 45

47 Σχέδια Το ελτίο Σχεδίων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Σχεδίων από το Αρχείο της Αρµόδιας Υπηρεσίας ή από ηµοσιευµένα Σχέδια στη Βιβλιογραφία. (215) ελτίο Σχεδίων (217) (218) 46

48 Ηµερολόγια Το ελτίο Ηµερολογίων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Ηµερολογίων από το Αρχείο της Αρµόδιας Υπηρεσίας ή από ηµοσιευµένα Ηµερολόγια στη Βιβλιογραφία. (220) ελτίο Ηµερολογίων (220) 47

49 Ενότητα ιαχείρισης Τα Έγγραφα περιλαµβάνουν για κάθε Μνηµείο 10 ελτία που αναφέρονται σε πληροφορίες προερχόµενες από «Έγγραφα» σχετικά µε όλες τις ιοικητικές Ενέργειες που αφορούν σε κάθε Μνηµείο, δηλαδή έγγραφα σχετικά µε: Ανασκαφές, Μελέτες, Αναστηλώσεις, Συντηρήσεις, Μετακινήσεις, Απαλλοτριώσεις, Εκτιµήσεις, Αγορές, Οικονοµικά Θέµατα, Λοιπά Θέµατα. (227). 48

50 Ανασκαφές Το ελτίο Θεµάτων Ανασκαφών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για Ανασκαφές. (229) ελτίο Θεµάτων Ανασκαφών (231) (232) 49

51 Μελέτες Το ελτίο Μελετών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για Προκήρυξη, Υποβολή, Έγκριση κ.λ.π. Μελετών για την Προστασία ή Αποκατάστασή του. (234) ελτίο Μελετών (236) (237) (238) 50

52 Αναστηλώσεις Το ελτίο Θεµάτων Αναστήλωσης περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για Αναστηλώσεις. (240) ελτίο Θεµάτων Αναστήλωσης ( (242) (243) 51

53 Συντηρήσεις Το ελτίο Θεµάτων Συντηρήσεων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για Συντήρηση. (245) ελτίο Θεµάτων Συντήρησης (247) (248) 52

54 Μετακινήσεις Το ελτίο Θεµάτων Μετακινήσεων περιλαµβάνει για κάθε Κινητό Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για Μετακίνηση κατά τη Μουσειακή του ιαχείριση. (250) ελτίο Θεµάτων Μετακινήσεων (252) (253) 53

55 Απαλλοτριώσεις Το ελτίο Θεµάτων Απαλλοτριώσεων περιλαµβάνει για κάθε ακίνητο Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες για την Απαλλοτρίωσή του. (255) ελτίο Θεµάτων Απαλλοτριώσεων (257) (258) 54

56 Εκτιµήσεις Το ελτίο Θεµάτων Εκτιµήσεων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που αφορούν σε Εκτιµήσεις ή Πραγµατογνωµοσύνες σχετικές µε την οικονοµική του αξία. (260) ελτίο Θεµάτων Εκτιµήσεων (262) 55

57 Αγορές Το ελτίο Θεµάτων Αγορών περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες Αµοιβών ή Εξαγοράς του. (264) ελτίο Θεµάτων Αγορών (266) (267) 56

58 Οικονοµικά Θέµατα Το ελτίο Οικονοµικών Θεµάτων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε Ενέργειες Οικονοµικών Θεµάτων, Χρηµατοδοτήσεων, απανών κ.λ.π. (269) ελτίο Οικονοµικών Θεµάτων/ Α Τµήµα (271) (272) 57

59 Λοιπά Θέµατα Το ελτίο Λοιπών Θεµάτων περιλαµβάνει για κάθε Μνηµείο καταγραµµένα διαδοχικά τα Στοιχεία όλων των Εγγράφων που σχετίζονται µε ιάφορες ιοικητικές Ενέργειες, εκτός όσων περιέχονται στα προαναφερόµενα ελτία. (274) ελτίο Λοιπών Θεµάτων (276) (277) 58

60 Ανακεφαλαίωση Ταυτότητα Πληροφορίες Τεκµηρίωση Έγγραφα Γενικά Χαρακτηριστικά Τόπος Φωτογραφίες Ανασκαφές Ειδικά Χαρακτηριστικά Χρόνος ιαφάνειες Μελέτες Κατάσταση/Χρήση Μαρτυρίες Οπτικοακουστικές Παραγωγές Αναστηλώσεις Άλλες Αριθµήσεις Κόσµηση Αντίγραφα, Εκµαγεία Συντηρήσεις Συσχετισµοί ηµιουργός Σχέδια Μετακινήσεις Πληροφοριακό Κείµενο Κηρύξεις Ηµερολόγια Απαλλοτριώσεις Βιβλιογραφία Προστασία Εκτιµήσεις Κυριότητα Αγορές Συλλογή Οικονοµικά Θέµατα Παρακαταθήκη Λοιπά Θέµατα Κατοχή (284) 59

61 Απεικονίσεις των Μνηµείων Το Αρχείο καταρχήν µπορεί να υποστηρίζει ένα περιορισµένο αριθµό (έως δέκα το πολύ) ψηφιακών εικόνων από το υλικό της φωτογραφικής ή σχεδιαστικής τεκµηρίωσης ή του περιεχοµένου οποιουδήποτε άλλου ελτίου από την Τεκµηρίωση ή τα Έγγραφα. Οι ψηφιακές εικόνες είναι τριών επιπέδων: Εικονίδιο Επαφής, Κανονικό Μέγεθος και Μεγέθυνση. Η ψηφιακή αποτύπωση όλων των φωτογραφιών, σχεδίων και λοιπής τεκµηρίωσης µπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερη Βάση µε την οποία έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί το Αρχείο. (286) Παράδειγµα ψηφιακής εικόνας της Σχεδιαστικής Αποτύπωσης (Αξονοµετρικού) Μνηµείου. (288) 60

62 Παράδειγµα µε Σχεδιαστικές Αποτυπώσεις σε συνδυασµό µε Φωτογραφία κανονικού µεγέθους από το ίδιο Μνηµείο. (290) 61

63 Αξονοµετρική Αποτύπωση σε Υψηλή Ανάλυση του ίδιου Μνηµείου µετά τις εργασίες καθαρισµών. (292) 62

64 Ένταξη Μνηµείων σε Χάρτη Το Τοπικό και Εθνικό Αρχείο Μνηµείων υποστηρίζεται από Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (G.I.S.) για τη σύνδεση των Μνηµείων µε Χάρτη. Έχει τη δυνατότητα συνεργασίας µε οποιασδήποτε κλίµακας ψηφιοποιηµένο χάρτη. Στο Χάρτη τα Μνηµεία δηλώνονται µε διαφορετικά Σχήµατα και Χρώµατα ανάλογα µε 5 ιδιότητές τους. (295) Ιδιότητες των Μνηµείων που παρουσιάζονται στο Χάρτη ιαχειριστικό Είδος, Χρονολογική Ταξινόµηση, Καθεστώς Προστασίας, Ιδιοκτησιακό Καθεστώς, Έδρα Υπηρεσίας Προστασίας. (298) ιαχειριστικό Είδος Κινητό*, Ακίνητο, Θέση, Συγκρότηµα, Εγκατάσταση, Οικιστικό Σύνολο, Χώρος *Στο εσωτερικό του σχήµατος των Κινητών δηλώνεται µε το αντίστοιχο αρχικό γράµµατος, αν πρόκειται για αναφορά σε Τόπο Ανευρέσεως, Κατασκευής ή Φυλάξεως. (299) 63

65 Χρονολογική Ταξινόµηση* Ανάλογα µε τη χρονολογική του ένταξη, το σχήµα που χαρακτηρίζει το ιαχειριστικό Είδος κάθε Μνηµείου χρωµατίζεται ως εξής: Περιόδου Παλαιοντολογίας και Σπηλαιολογίας Φαιό Προϊστορικών Χρόνων ( 1000 π.χ.) Κίτρινο Ιστορικών έως και Ρωµαϊκών Χρόνων (1000 π.χ. 325 µ.χ.) Πορτοκαλί Βυζαντινών Χρόνων ( ) Κόκκινο Μεταβυζαντινών Χρόνων ( ) Ρόδινο Νεωτέρων Χρόνων (1830 ) Πράσινο *Στις περιπτώσεις που ένα Μνηµείο είναι στο µεταίχµιο 2 περιόδων, τότε συνυπάρχουν 2 χρώµατα χωρισµένα στο Σχήµα του Μνηµείου διαγωνίως. (301) 64

66 Καθεστώς Προστασίας Παράδειγµα σε Ακίνητο Προστατευόµενο ιατηρητέο µε Ατοµική Κήρυξη από το ΥΠ.ΠΟ. από το ΥΠ.ΠΟ. από άλλο Φορέα από άλλο Φορέα από άλλο Φορέα και από το ΥΠ.ΠΟ. από το ΥΠ.ΠΟ. και άλλο Φορέα από άλλο Φορέα και από το ΥΠ.ΠΟ. (303) ιατηρητέο µέσω ευρύτερης Κήρυξης από το ΥΠ.ΠΟ. από άλλο Φορέα από το ΥΠ.ΠΟ. και άλλο Φορέα από άλλο Φορέα και από το ΥΠ.ΠΟ. (304) 65

67 Ιδιοκτησιακό Καθεστώς * ηµόσιο ηµόσιο ΝΠ ηµόσιο ΝΠΙ ηµόσιο/ ηµοτικό Εκκλησιαστικό Ιδιωτικό Βακουφικό Ανταλλάξιµο *Το χρώµα του Συµβόλου αλλάζει ανάλογα µε τη Χρονική Ταξινόµηση του Μνηµείου. (306) 66

68 Έδρα Υπηρεσίας Προστασίας Η έδρα κάθε Εφορείας συµβολίζεται µε Αστερίσκο: Σε κάθε Εφορεία ανάλογα µε τη χρονική αρµοδιότητά της αντιστοιχεί από ένα χρώµα µε το οποίο χρωµατίζεται η Περιφέρειά της και ο αντίστοιχος Αστερίσκος ως εξής: Παλαιοντολογίας και Σπηλαιολογίας Φαιό Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πορτοκαλί Εναλίων Αρχαιοτήτων Βαθύ Γαλανό Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Κόκκινο Νεωτέρων Μνηµείων Πράσινο (308) 67

69 Στο Τοπικό και Εθνικό Αρχείο Μνηµείων Α. Συσχετίζονται µε το Χάρτη τα συµπληρωµένα ελτία του Τόπου, των Κηρύξεων και των Απαλλοτριώσεων, Β. Είναι δυνατή η αναζήτηση των Μνηµείων από τα ελτία Τόπου κ.λ.π., ή αντίστροφα, από καθορισµένο κατά περίπτωση τµήµα του Χάρτη προς τα ελτία, Γ. Ο συσχετισµός εν γένει των Μνηµείων µε το Χάρτη γίνεται αυτοµάτως, είτε µε την καταγραφή των Συντεταγµένων στο ελτίο Τόπου είτε από τον εντοπισµό στο Χάρτη των Συντεταγµένων των Μνηµείων, οι οποίες και µεταφέρονται στα σχετικά ελτία. (310) Το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων διαθέτει ήδη ψηφιοποιηµένους χάρτες: 1. Σε κλίµακα 1: Όλη την έκταση του Ελληνικού Κράτους µε ενταγµένα: α) τα Γεωγραφικά ιαµερίσµατα, β) το Εθνικό και Επαρχιακό ίκτυο, γ) το Υδρογραφικό Σύστηµα, δ) τις Υψοµετρικές Καµπύλες, ε) τα Όρια των ήµων και ς) τα Τοπωνύµια. 2. Σε κλίµακα 1:5.000 Mε ενταγµένα: α) τα Τοπογραφικά και β) τα Ονόµατα των Οδών των Πόλεων: Θεσσαλονίκης, Αθήνας, Ηρακλείου, Ρεθύµνου και Χανίων Κρήτης. 3. Σε κλίµακα 1:2.000 Τα τοπογραφικά των αρχαιολογικών χώρων της Κρήτης: Αγίας Τριάδος Φαιστού, Μονής Πρέβελη, Φρουρίου Γραµβούσας. (311) 68

70 Βυζαντινά Μνηµεία Ηρακλείου Κρήτης, Βυζαντινά Μνηµεία Ηρακλείου Κρήτης, Κλίµακα. 1: Κλίµακα.1: (306) (313) (315) (308) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 69

71 Βυζαντινά Μνηµεία Πόλεως Ηρακλείου Κρήτης, ενταγµένα Η Θέση του Ναού του Αγίου Πέτρου και η απαλλοτριωστον πολεοδοµικό ιστό της. Κλίµακα. 1: Ο Ναός του θείσα Ιδιοκτησία Λ.Αυδή στην Πόλη του Ηρακλείου Αγίου Πέτρου και η απαλλοτριωθείσα Ιδιοκτησία Λ.Αυδή. Κρήτης, ενταγµένα σε Πολεοδοµική Πινακίδα, Κλί- µακας 1: (306) (317) (319) (308) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 70

72 Η Θέση του Ναού του Αγίου Πέτρου και η απαλλοτριωθείσα Ιδιοκτησία Λ.Αυδή σε Κλίµακα 1: 200. (321) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 71

73 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ιαµορφώνονται από εδοµένα προερχόµενα από µία Τοπική Βάση ή οµάδα Τοπικών Βάσεων ή και όλων των Βάσεων του ικτύου. (323) Τα στατιστικά Στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να αντλούνται από κάθε Τοπικό Αρχείο, ή αντιστοίχως το Εθνικό, αφορούν σε 5 Ενότητες: 1. Στοιχεία σχετικά µε το Βαθµό Ενηµέρωσης της Τοπικής Βάσης, 2. Στοιχεία σχετικά µε τον Τόπο και τη Χρονική Περίοδο ηµιουργίας των Μνηµείων, 3. Στοιχεία που κατατάσσουν τα Μνηµεία κατά το Βάρος τους (Κινητά) ή την Έκτασή τους (Ακίνητα), 4. Στοιχεία για τις Ανάγκες Επεµβάσεων για λόγους Συντήρησης ή Αναστήλωσης των Μνηµείων, 5. Στοιχεία Συγκεντρωτικά Εγγράφων κατά τις διάφορες κατηγορίες της ιαχείρισης των Μνηµείων. (324) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 72

74 Κατηγορίες Στατιστικών Στοιχείων Στατιστικές σχετικές µε το Βαθµό Ενηµέρωσης της Τοπικής Βάσης 308 (3 08(326) (328) ( Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 73

75 Στατιστικές σχετικές µε τον Τόπο και τη Χρονική Περίοδο Στατιστικές που κατατάσσουν τα Μνηµεία ηµιουργίας των Μνηµείων κατά το Βάρος τους (Κινητά) ή την Έκτασή τους (Ακίνητα). (330) ((332) ( Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 74

76 Στατιστικές για τις Ανάγκες Επεµβάσεων για λόγους (Στατιστικές από τα Έγγραφα για τις Ενέργειες κατά τις διά- Συντήρησης ή Αναστήλωσης των Μνηµείων. φορες κατηγορίες ιαχείρισης των Μνηµείων. (334) (336) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 75

77 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΟΡΩΝ Περιέχει Ιεραρχηµένους τους χρησιµοποιούµενους Όρους για την καθιέρωση Κοινής Ορολογίας ανάµεσα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού µε στόχο τη δηµιουργία Εθνικού Θησαυρού Όρων. (338) Συγκροτείται από Ιεραρχηµένους Όρους που χρησιµοποιούνται για την κατηγοριοποίηση των Μνηµείων, ανά Τοπικό Αρχείο, ή στο Εθνικό Αρχείο Μνηµείων. Η Αναζήτηση των Όρων είναι δυνατόν να γίνεται: 1. Λεξικογραφικά, µε την αναγραφή και αναζήτηση ενός Όρου κατά την αλφαβητική του σειρά, 2. Θεµατικά, µε την αναζήτηση ενός Όρου µε αφετηρία τη θεµατική ενότητα στην οποία ανήκει, 3. Ιεραρχικά, µε την αναζήτηση ενός Όρου µε αφετηρία την ένταξή του σε µία Ιεράρχηση Όρων, 4. Κατά Τοπικό Αρχείο, µε την αναζήτηση ενός Όρου µε αφετηρία την ένταξή του στη Βάση ενός Τοπικού Αρχείου. (332) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 76

78 Ανάλυση όρου για την ένταξή του στις ιεραρχίες του Θησαυρού ΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΙ ΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΡΦΗ ΚΟΣΜΗΣΗ (342) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 77

79 Αναζήτηση Όρων µε Αφετηρία τη Θεµατική Ενότητα της Αναζήτηση Όρων µε Αφετηρία Θεµατικές ιαχείρισης Ενότητες (344) (346) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 78

80 Αναζήτηση Όρων ως προς τη ιαχειριστική Οµάδα των Κινητών (348) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 79

81 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ιαµορφώνεται από το εσωτερικό κλειστό ίκτυο των Τοπικών Βάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και των συνεργαζοµένων µε το Υπουργείο Φορέων στο Αρχείο Μνηµείων. (350) Το Εθνικό Αρχείο είναι, εποµένως, το αποτέλεσµα άθροισης πληροφοριών από Στοιχεία των Τοπικών Αρχείων. Στο Εθνικό Αρχείο δεν περιλαµβάνονται όλες οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες στα Τοπικά Αρχεία, αλλά ορισµένες, όσες δίδουν τη γενική εικόνα των Μνηµείων. Στο επίπεδο αυτό τα Αδηµοσίευτα Μνηµεία µετέχουν µόνο µε τα εισαγωγικά τους Στοιχεία και χωρίς Απεικονίσεις. (351) Από το ελτίο του Εθνικού Αρχείου πραγµατοποιείται η επιλογή: Α) των Στοιχείων των Μνηµείων που κατά περίπτωση θέλουµε να έχουµε, Β) των Τοπικών Αρχείων, από τα οποία θέλουµε να έχουµε Στοιχεία. Το Εθνικό Αρχείο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί και µε Βάσεις εδοµένων εκτός του δικτύου των Τοπικών Αρχείων του Υπουργείου Πολιτισµού και εφόσον υπάρχει σχετική συµφωνία µε τους κατόχους τους. (352) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 80

82 ελτίο του Εθνικού Αρχείου (353) (354) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 81

83 ελτίο του Εθνικού Αρχείου (355) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 82

84 Σύνταξη και Αποστολή Ερωτήσεως σε διαφορετικούς Σταθµούς Τοπικών Αρχείων (356) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 83

85 Απάντηση µέσω του ικτύου από τους Σταθµούς των επιλεγµένων Τοπικών Αρχείων (357) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 84

86 ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΧΡΗΣΗ Εξασφαλίζει την Αξιοπιστία και τη ιαφύλαξη των εδοµένων στις Τοπικές Βάσεις και το ίκτυο µε αφετηρία τις εξουσιοδοτήσεις που δίδονται στους Χρήστες σε κάθε Σταθµό. (359) ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο Βαθµός Εξουσιοδότησης του Χρήστη καθορίζεται από την κατάταξή του σε 7 κύριες κατηγορίες: Γενικός Υπεύθυνος, Τεχνικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Εισαγωγής, Ειδικός Χρήστης, Συναρµόδιος Χρήστης, Αναγνώστης Α, Αναγνώστης Β. (361) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 85

87 Γενικός Υπεύθυνος Ο Γενικός Υπεύθυνος έχει τη Γενική Ευθύνη της Λειτουργίας και Αξιοπιστίας στο Τοπικό Αρχείο. Ως πρόσωπο συµπίπτει µε το ιευθυντή κάθε Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. µε Τοπικό Αρχείο. (363) Τεχνικός Υπεύθυνος Ο Τεχνικός Υπεύθυνος έχει την Ευθύνη της καθηµερινής Λειτουργίας στο Τοπικό Αρχείο. Είναι υπεύθυνος για την τεχνική λειτουργία της Τοπικής Βάσης και, µε τη σύµφωνη γνώµη του Γενικού Υπεύθυνου, για τις χορηγήσεις των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων σε όλους τους Χρήστες της Τοπικής Βάσης. ( ) Υπεύθυνος Εισαγωγής Ο Υπεύθυνος Εισαγωγής έχει την Ευθύνη της Εισαγωγής των Στοιχείων στο Τοπικό Αρχείο. Ως πρόσωπα είναι δυνατόν να είναι περισσότεροι του ενός Επιστήµονες ανά Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. µε Τοπικό Αρχείο. (368) Ειδικός Χρήστης Ο Ειδικός Χρήστης έχει την Ευθύνη της Εισαγωγής των Στοιχείων στο Τοπικό Αρχείο. Ως πρόσωπα είναι δυνατόν να είναι περισσότεροι του ενός ιοικητικοί Υπάλληλοι ανά Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. µε Τοπικό Αρχείο. (370) Συναρµόδιος Χρήστης Ο Συναρµόδιος Χρήστης έχει την Ευθύνη της Εισαγωγής των Στοιχείων Εγγράφων σε άλλο Τοπικό Αρχείο µέσω ικτύου. Ως πρόσωπα είναι δυνατόν να είναι περισσότεροι του ενός ιοικητικοί Υπάλληλοι ή Επιστήµονες στων οποίων το Τοπικό Αρχείο υπάρχει Μνηµείο µε χρονολογικές περιόδους ευρύτερες της αρµοδιότητας προστασίας της Υπηρεσίας όπου εργάζονται. Η περίπτωση αυτή καλύπτει τις ανάγκες ια- Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 86

88 χείρισης Μνηµείων για τα οποία περισσότερες της µίας Yπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. έχουν αρµοδιότητα προστασίας (π.χ. µία Οχύρωση µε Περιόδους Κλασικών, Βυζαντινών και Νεoτέρων Χρόνων ή µία υπόθεση Μνηµείου την οποία χειρίζονται διαδοχικά µία Περιφερειακή και η Κεντρική Υπηρεσία). ( ) Αναγνώστης Α Ο Αναγνώστης Α έχει τη υνατότητα της Ανάγνωσης των Στοιχείων στο Τοπικό Αρχείο. Στο επίπεδο του Αναγνώστη Α υπάρχουν διαβαθµίσεις για τα ηµοσιευµένα και τα Αδηµοσίευτα Μνηµεία. Ως πρόσωπο είναι δυνατόν να είναι οποιοσδήποτε Επιστήµονας ο οποίος έχει τη σχετική εξουσιοδότηση σε κάθε Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. µε Τοπικό Αρχείο. ( ) Αναγνώστης Β Ο Αναγνώστης Β έχει τη υνατότητα της Ανάγνωσης των Στοιχείων ενός Τοπικού Αρχείου µέσω του ικτύου του Εθνικού Αρχείου. Στο επίπεδο του Αναγνώστη Β υπάρχουν διαβαθµίσεις ανάλογα µε την ιδιότητά του. Οι δυνατότητες που του παρέχονται είναι: Α. Ως Πολίτης : 1. Απλή ενηµέρωση επί ηµοσιευµένων Μνηµείων µετά από εξουσιοδότηση, Β. Ως Υπάλληλος Τοπικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.: 1. Απλή ενηµέρωση επί ηµοσιευµένων Μνηµείων, 2. Απλή ενηµέρωση επί Αδηµοσίευτων Μνηµείων µετά από εξουσιοδότηση, Γ. Ως Υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ., Συναρµόδιος Χρήστης: 1. Απλή ενηµέρωση επί ηµοσιευµένων Μνηµείων ή Αδηµοσίευτων µετά από εξουσιοδότηση. ( ) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 87

89 ΧΡΗΣΗ Ο Βαθµός Πρόσβασης ενός Χρήστη στις πληροφορίες του Αρχείου καθορίζεται από την ιεράρχησή του στις προαναφερόµενες 7 κατηγορίες Χρηστών και συνδέεται µε τα Είδη των Ερωτήσεων τις οποίες είναι δυνατόν να δεχθεί το όλο σύστηµα. (383) Είδη Ερωτήσεων Υπάρχουν 4 κατηγορίες ερωτήσεων: Κατά Επίπεδα Ασφαλείας, Στο Τοπικό Αρχείο, Στο Εθνικό Αρχείο, Αµφίδροµες. (385) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 88

90 Ερωτήσεις κατά Επίπεδα Ασφαλείας Οι Ερωτήσεις Κατά Επίπεδα Ασφαλείας συνδέονται απόλυτα µε την Ιδιότητα του Χρήστη που θέτει την Ερώτηση. Οι ενότητες της Τεκµηρίωσης και των Εγγράφων αφορούν ορισµένες ενότητες Χρηστών. Επίσης, η καταγραφή ενός Μνηµείου ως ηµοσιευµένου ή όχι οδηγεί σε διαφορετικές ενότητες Στοιχείων. (387) Ερωτήσεις στο Τοπικό Αρχείο Στο Τοπικό Αρχείο υπάρχει η δυνατότητα για διατύπωση Ερωτήσεων Απλών ή Σύνθετων, σε συνδυασµό µε Φωτογραφική Τεκµηρίωση και Θέση στο Χάρτη, για τα Μνηµεία τα οποία ευρίσκονται τόσο στο Τοπικό Αρχείο, όσο και σε άλλα Τοπικά Αρχεία προσβάσιµα µέσω του ικτύου. (389) Απλές Ερωτήσεις/Αναζητήσεις στο Τοπικό Αρχείο Πραγµατοποιούνται επιλέγοντας για το κάθε Μνηµείο: 1. Τον Αριθµό Μητρώου του, 2. Την Ονοµασία του, 3. Το Είδος του, ζητώντας επίσης α. Φωτογραφίες του, β. Σχέδια και γ. τη Θέση του στο Χάρτη. (390) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 89

91 Απλές Ερωτήσεις/Αναζητήσεις στο Τοπικό Αρχείο Απαντήσεις (392) (393) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 90

92 Β. Σύνθετες Ερωτήσεις/Αναζητήσεις στο Τοπικό Αρχείο Πραγµατοποιούνται επιλέγοντας για το κάθε Μνηµείο διάφορους Συνδυασµούς των ιαχειριστικών Ειδών µε τις Ενότητες των Στοιχείων της Ταυτότητας, των Πληροφοριών, της Τεκµηρίωσης και των Εγγράφων. (395) (397) (398) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 91

93 Ερωτήσεις στο Τοπικό Αρχείο Σύνθετες Ερωτήσεις/Αναζητήσεις Αποτέλεσµα µετά από Σύνθετη Ερώτηση Χώρου, Κινητού και Χάρτου (400) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 92

94 Ερωτήσεις στο Εθνικό Αρχείο Πραγµατοποιούνται µέσω ικτύου µε την επιλογή Πεδίων από τις Ενότητες Ταυτότητας και Πληροφοριών και στη συνέχεια δίδεται η ερώτηση προς τα άλλα Τοπικά Αρχεία που µετέχουν στο ίκτυο του Εθνικού Αρχείου. (402) (404) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 93

95 Ερωτήσεις Αµφίδροµες Συνδυάζουν εδοµένα Φωτογραφιών και Χαρτών µε τα υπόλοιπα Στοιχεία των Μνηµείων. Οι Ερωτήσεις είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται µε αφετηρία το Χάρτη προς ένα Τοπικό ή πολλά Τοπικά Αρχεία. (406) (408) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 94

96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εγκαταστάσεις και Λειτουργία του Αρχείου, Τεχνική Περιγραφή της Λειτουργίας του Αρχείου, Προδιαγραφές Εγκατάστασης του Αρχείου, ικαιώµατα Χρήσης του Αρχείου, ηµιουργία και Συντελεστές του Αρχείου, Προβολή, Βιβλιογραφία. ( (410) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 95

97 Εγκαταστάσεις και Λειτουργία του Αρχείου 1η Φάση (Πιλοτική) Το Αρχείο λειτούργησε: σε 4 Πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοµοτηνή, Ηράκλειο) και σε 8 Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού. (413) ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α. 9η Ε.Β.Μ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4η Ε.Ν.Μ. ΙΘ Ε.Π.Κ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΠΠΟ/ ΑΜ ΑΘΗΝΑ Α Ε.Π.Κ.Α. ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. 13η Ε.Β.Μ.Α. 7η Ε.Ν.Μ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ (416) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 96

98 2η Φάση: (Εφαρµογής Πλήρους Κλίµακας) Η αναβάθµιση και ολοκλήρωση του Αρχείου σχετίζεται µε την αλλαγή του βασικού περιβάλλοντος της λειτουργίας του Τοπικού και Εθνικού Αρχείου από Unix σε Windows NT/2000, της διαχείρισης των Χαρτών και των Στατιστικών, όπως επίσης και της δυνατότητας µαζικής εισαγωγής Μνηµείων στην Τοπική Βάση ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία Απογραφής Μνηµείων σε συνδυασµό µε την Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού για την «Ηλεκτρονική Καταγραφή Μνηµείων και ηµιουργία Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» (ΥΠΠΟ/ ΑΜ /Φ.276/60055/ ). (418) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 97

99 ελτίο Απογραφής Μνηµείων για τη µαζική εισαγωγή τους στην Τοπική Βάση ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙ ΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ελτίο Ηλεκτρονικής Αποδελτιώσεως Μνηµείων ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟ ΕΙ ΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός ΕΙ ΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Εξωκκλήσιον 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ευκτήριος Οίκος 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Καθολικόν Μονής 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Κυριακόν Σκήτης 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Ασκητηρίου ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΗ ΕΙ ΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Εκπαιδευτηρίου 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Ενοριακός 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Επισκοπικός 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Κοιµητηριακός Ακίνητο 3 Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός 3α Χριστιανικός Ναός Νοσοκοµείου 4 ιαχειριστικό 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Κατάσταση Ναός Ορφανοτροφείου Ακεραιότητας Περιεκτικό Είδος Μνηµείου 1.Ακίνητο Είδος Μνηµείου Κτίσµα Λατρευτικόν Υποδιαίρεση Ναός Είδους Χριστιανικός Μνηµείων Είδος Μνηµείου Ναός Μνηµείου Πατριαρχικός 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Ναός Προσκυνήµατος 1.Ακίνητο Έργον Πλαστικόν 1.Ακίνητο Κιονόκρανον* Κτίσµα Λατρευτικόν Κιονόκρανον Πλαστικόν* Ναός Χριστιανικός Ακέραιο κατά Παρεκκλήσιον το Μέγιστο Επαύλεως Ποσοστό 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Παρεκκλήσιον Καθολικού Μονής 7.Κινητό Αγγείον Προχοΐσκη Προχοΐσκη Μόνωτος Λαιµός 1.Ακίνητο Κτίσµα Λατρευτικόν Ναός Χριστιανικός Παρεκκλήσιον Κοιµητηριακόν 7.Κινητό Όργανον 1.Ακίνητο ίσκος Κτίσµα Λατρευτικόν ίσκος ισκοβολίας Ναός Χριστιανικός Θραύσµα Παρεκκλήσιον Μονής 8.Οµάδα Κινητών Σύνολον Εξαρτηµάτων Σύνολον Αιχµών Σύνολον Αιχµών όρατος Θραύσµατα 10.Επιγραφή Επιγραφή ηµόσια Επιγραφή Νοµοθετική - Νοµική ιαιτησία - ικαστική Σπάραγµα 7.Κινητό Σκευή Νεκρική Σαρκοφάγος Σαρκοφάγος Παιδική Άνω Τµήµα 7.Κινητό Έργον Μικροπλαστικής Ειδώλιον Ειδώλιον Ανδρός Κεφαλή 7.Κινητό Έργον Πλαστικόν Άγαλµα Άγαλµα Σιληνού Κορµός (420) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 98

100 2η Φάση: Εφαρµογής Πλήρους Κλίµακας Μετά την αναβάθµιση και ολοκλήρωσή του, 12 Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού συνδέονται µε το Αρχείο και παράλληλα άλλοι 5 Φορείς εκτός Ελλάδος. Σήµερα, το Αρχείο Μνηµείων έχουν: 2 Κράτη, 13 Πόλεις, 5 Φορείς, 16 Υπηρεσίες, 21 Σταθµοί. (Η ανάπτυξη της λειτουργίας των Σταθµών του Αρχείου εξαρτάται από τις χορηγούµενες πιστώσεις για την Εισαγωγή εδοµένων). (421) Κράτη: 1. Ελλάδα, 2. Κύπρος. Πόλεις: 1. Αθήνα, 2. Θεσσαλονίκη, 3. Κοµοτηνή, 4. Χανιά, 5. Ρέθυµνο, 6. Ηράκλειο, 7. Άγιος Νικόλαος, 8. Σητεία, 9. Ρόδος, 10. Λευκωσία, Προς λειτουργία σε Αλεξάνδρεια, Ιερουσαλήµ και Σινά. (422) Φορείς: 1. Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού, 2. Αρχαιολογική Υπηρεσία Κύπρου, 3. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, 4. Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, 5. Ιερά Μονή Σινά. (423) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 99

101 Υπηρεσίες: Α. Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισµού 1. ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων, Αθήνα, 2. Α Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 3. ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη, 4. ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Κοµοτηνή, 5. ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ρόδος, 6. ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χανιά, 7. Κ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ηράκλειο, 8. ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Άγιος Νικόλαος, 9. 9η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη, η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Θεσσαλονίκη, η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Ηράκλειο, 12. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Θεσσαλονίκη. (425) Λοιπές Υπηρεσίες: Β. Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Κύπρου 13. Μουσείο Λευκωσίας. Γ. Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 14. Μετόχιο Αθηνών.. Πατριαρχείου Ιεροσολύµων 15. Μετόχιο Παναγίου Τάφου Αθηνών. Ε. Ιεράς Μονής Σινά 16. Μετόχιο Αθηνών, Ίδρυµα Όρους Σινά. (426) Σταθµοί: Αθήνα 5, Θεσσαλονίκη 3, Χανιά 3, Ηράκλειο 3, Ρέθυµνο 2, Κοµοτηνή 1, Άγιος Νικόλαος 1, Σητεία 1, Ρόδος 1, Λευκωσία 1. (427) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 100

102 Εγκαταστάσεις και Λειτουργία του Αρχείου Υπόµνηµα 4η ΕΝΜ 9η ΕΒΑ Θεσσαλονίκη ΙΖ ΕΠΚΑ Κοµοτηνή Υπηρεσίες ΥΠ.ΠΟ. Φορείς εκτός ΥΠ.ΠΟ. 10η ΕΒΑ ΙΣΤ ΕΠΚΑ Πόλεις. ΜΒΠ Γραφείο Πατριαρχείου Αλεξανδρείας Προς Aλεξάνδρεια ΑΜ Α ΕΠΚΑ ίκτυο ΥΠΠΟ Εξαρχία Παναγίου Τάφου Ίδρυµα Όρους Σινά Προς Ιερουσαλήµ Προς Σινά Αθήνα Προς Λευκωσία Μουσείο Λευκωσίας Κ ΕΠΚΑ ΚΑ ΕΠΚΑ ΚΕ ΕΠΚΑ Ρόδος Γραφείο 13ης ΕΒΑ Γραφείο 7ης ΕΝΜ Γραφείο Κ ΕΠΚΑ Γραφείο 13ης ΕΒΑ 13η ΕΒΑ 7η ΕΝΜ ΚΓ ΕΠΚΑ Γραφείο ΚΓ ΕΠΚΑ (428) Χανιά Ρέθυµνο Ηράκλειο Αγ.Νικόλαος Σητεία Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 101

103 Τεχνική Περιγραφή της Λειτουργίας του Αρχείου Για την υλοποίηση του Εθνικού Αρχείου Μνηµείων έχει υιοθετηθεί η αρχιτεκτονική «Client Server». Κάθε Σταθµός του Συστήµατος αποτελείται από ένα Τοπικό ίκτυο (LAN) το οποίο περιλαµβάνει ένα Server µε Λειτουργικό Σύστηµα Windows NT/2000 Server και Λειτουργικό Βάσης εδοµένων (DBMS) Sybase Adaptive Server Enterprise και έναν ή περισσότερους Clients µε Λειτουργικό Windows NT/ 2000 Workstation. Για την υποστήριξη του συστήµατος του Χάρτη έχει χρησιµοποιηθεί η βιβλιοθήκη προγραµµάτων MapObjects. (430) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 102

104 Υποσυστήµατα Λειτουργίας Τοπικού Σταθµού Αρχείου Μνηµείων ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟ- ΠΙΚΟΥ/ ΕΘΝΙ- ΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟ- ΦΟΡΙΩΝ G.I.S. ΤΟΠΙΚΟΥ/ ΕΘΝΙ- ΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟ- ΠΙΚΟΥ/ΕΘΝΙ- ΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΚΤΥΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΟΠΙ- ΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ (431) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 103

105 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΌΝΩΝ G.I.S ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ CLIENT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SERVER ΘΗΣΑΥΡΟΣ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΕΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ (433) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 104

106 ιαδικασία Ερωτήσεων Ερώτηση Μετάφραση Ερώτησης Μεταφρασµένη Ερώτηση Απεικονίσεις Εκτέλεση Ερώτησης Απεικονίσεις Σχεσιακό Σχήµα Καταχώρηση Απεικονίσεων Καταχώρηση Σχεσιακού Σχήµατος αποθήκευση Απεικονίσεων στο ΣΣΕ Καθολικό Σχήµα Σχεσιακό Σχήµα αποθήκευση Σ.Σ. στο ΣΣΕ Σχεσιακή Βάση Χ Σχε σια κό Σχή µα Καθο λικό Σχή µα ΣΣΕ Απει κονί σεις (435) (427)( Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 105

107 Προδιαγραφές Εγκατάστασης του Αρχείου Σταθµός Τοπικού Αρχείου Εθνικό Αρχείο Μνηµείων NT Client Λειτουργίες Τοπικού και Εθνικού Αρχείου Μνηµείων NT Server Σαρωτής Εκτυπωτής Σχεδίων, Χαρτών Εκτυπωτής Εγγράφων, Εικόνων Εκτυπωτής Εικόνων (439) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 106

108 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ HARDWARE* ΚΟΣΤΟΣ (σε ) Server P4 1.8 MHz, 512GB RAM, 80GB HD SCSI Client P4 1.8 MHz, 512GB RAM, 80GB HD UPS 230 Backup Unit HP DDS 40GB Printer Inkjet 290 Scanner A dpi 440 ΣΥΝΟΛΟ ή σε ραχµές Printer Laser Scanner A * Οι τιµές είναι ενδεικτικές και µπορεί να διαφοροποιούνται µέχρι και ποσοστό 30%-40%.. (441) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ SOFTWARE ΚΟΣΤΟΣ (σε ) Windows NT Server (µε 5 άδειες Χρηστών) ή Windows 2000 Server (µε 5 άδειες Χρηστών) µε SYBASE Server v12 (µε 5 άδειες Χρηστών) Απαιτούµενος χρόνος εγκατάστασης των προγραµµάτων: Ένα πρωινό. Απαιτούµενος χρόνος εκπαίδευσης των νέων Χρηστών: Μία εβδοµάδα. (443) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 107

109 Επιπλέον έξοδα που βαρύνουν κάθε νέα εγκατάσταση Σταθµού, αφορούν: 1. Στα οδοιπορικά και την ηµερήσια αποζηµίωση ενός Τεχνικού για την αρχική εγκατάσταση του Συστήµατος, 2. Στην εφεξής τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος. Όσον αφορά στην «Ηλεκτρονική Καταγραφή Μνηµείων και ηµιουργία Εθνικού Αρχείου Μνηµείων» (ΥΠΠΟ/ ΑΜ /Φ.276/60055/ / απογραφή Μνηµείων και δηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου) δεν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισµός ή έξοδα αγοράς λογισµικού, δεδοµένου ότι η σχετική εφαρµογή βασίζεται στο λογισµικό του προγράµµατος Excel. (444) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 108

110 ικαιώµατα Χρήσεως του Αρχείου Η χρήση του συστήµατος του Αρχείου Μνηµείων είναι ανοικτή για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και τους Εποπτευόµενους από αυτό Φορείς. Το ίδιο ισχύει και για τα ηµόσια Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, εάν έχουν αντικείµενο σχετικό µε τη µελέτη και έρευνα των Μνηµείων. Η εγγραφή τους στους επίσηµους Χρήστες τους παρέχει το δικαίωµα να λαµβάνουν τις επόµενες ενηµερώσεις και αναβαθµίσεις του Συστήµατος. (446) Η εγκατάσταση κάθε νέου Σταθµού γίνεται από τη ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων, η οποία αναλαµβάνει και την εκπαίδευση των νέων Χρηστών. (447) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 109

111 ηµιουργία και Συντελεστές του Αρχείου Το Εθνικό Αρχείο Μνηµείων διαµορφώθηκε σε 2 Φάσεις: 1η Φάση (Από 1η Οκτωβρίου 1994 έως 31 εκεµβρίου 1996) Εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε ως Ερευνητικό/Πιλοτικό Πρόγραµµα ( ) µέσω του ευτέρου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας, από Κοινοπραξία 7 Φορέων. 2η Φάση (Από 1η Ιανουαρίου 1999 έως 30 Σεπτεµβρίου 2001) Εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε ως Πρόγραµµα Εφαρµογής ( ) µέσω του Interreg II της Περιφέρειας της Κρήτης σε συνεργασία µε την Κύπρο, Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων και Ι.Μ. Σινά. (450) Copyright ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ιεύθυνση Αρχείου Μνηµείων και ηµοσιευµάτων 110

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Πολιτιστικό απόθεμα της Εύβοιας: καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Παρή Καλαμαρά Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας Εμπορικό Επιμελητήριο - Χαλκίδα, 7-6-2015 Τα κάστρα στα χρόνια του Βυζαντίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.09.2012 Αρ. πρωτ.: 6562 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ: Φ22/1/3508 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 6/6/2012 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΓ-Σ09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΡΓ-Σ09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ.

Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. Α/Α Θεµατικός Κύκλος Τίτλος Εναρξη Λήξη ιάρκεια (Ωρες) Κωδικός (Επικοινωνία) Αφορά Χρηµ. 1 13/01/2014 15/01/2014 21 80001Μ14 2 15/01/2014 17/01/2014 21 80002Μ14 3 20/01/2014 22/01/2014 21 80004Μ14 4 ΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθολικής Πρόσβασης

Σύστηµα Καθολικής Πρόσβασης ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-1 Σύστηµα Καθολικής Πρόσβασης Εγχειρίδιο Χρήσης 1-1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1-2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2-4 2.1. Αρχείο...2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 1 2 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ * ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7 2-2011 Αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΑΑΠ/Φ 175/ /1439

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7 2-2011 Αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ ΑΑΠ/Φ 175/ /1439 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012 Πληροφοριακού Συστήµατος Εγχειρίδιο Χρήσης ΛΑΕΚ 1-25 Για τους Χρήστες των Φορέων Έκδοση 1.0 Οκτώβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Πληρ.: Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλέφωνο : 2813404546, 2813404504 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: Οριστικός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: Οριστικός Τίτλος 384032 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α 384001 383998 384003 384072 384073 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ HΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. Φ35/5042 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007

Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007 Ομιλία Υπουργού Πολιτισμού Ηράκλειο, 1/3/2007 Η Κρήτη, τόπος με μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική αξία, συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή προσοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, για την προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή

Φωτογραφικός ιαγωνισµός. στις Κατασκευές στην Κύπρο;». ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 3. Εντοπισµός των κακών πρακτικών ως περιπτώσεις προς αποφυγή Επαρχιακό Τµήµα Λευκωσίας-Κερύνειας Φωτογραφικός ιαγωνισµός «Ασφάλεια στις Κατασκευές στην Κύπρο;» Ο Σύλλογος Πολιτικών ικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) προκηρύσσει ιαγωνισµό Φωτογραφίας µε θέµα: «Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου

ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου ΤοΠληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισηποιότηταςτης ΜΟ ΙΠΤΕΙΗπείρου Ιφιγένεια Βασιλείου Γραµµατέας ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Καραθάνου Γεωργία Εξωτερικός Συνεργάτης ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Μπότσας ηµήτριος Εξωτερικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 19 εκεµβρίου 2012 Αρ.Πρωτ. : 7954

Λαµία 19 εκεµβρίου 2012 Αρ.Πρωτ. : 7954 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ι ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάστρο Λαµίας Α Α : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συν. :Οι τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος Προγραµµατισµού

Συν. :Οι τεχνικές προδιαγραφές του τµήµατος Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 15/06/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ιάκου Τ.Κ. 145 65 Αρµόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ. Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ευρωπαϊκά έργα για την ανάδειξη και τις e υποδομές πολιτιστικού περιεχομένου: η συμβολή της ΔΙΠΤ Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Δράσεις της ΔΙΠΤ Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Υποστήριξη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο

Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Καταχώριση διοικητικών πράξεων στο Λειτουργούν Κτηµατολόγιο Αργύρης. Αργυρίου Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός Στέλεχος Τµήµατος Κτηµατολογικών Χαρτών ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Τμή μ μ ή α μ τ α ο τ ς ο Μεσ ε ογ ο ε γ ιακ α ώ κ ν ώ Σπου ο δ υ ών ώ 1

Πρακτική Άσκηση Τμή μ μ ή α μ τ α ο τ ς ο Μεσ ε ογ ο ε γ ιακ α ώ κ ν ώ Σπου ο δ υ ών ώ 1 Πρακτική Άσκηση Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2 Πρακτικές Ασκήσεις υλοποιούνται στο ΤΜΣ από το 2002. Ένταξη στο ΠΠΣ: Στ εξάμηνο Κατεύθυνσης (Απόφ. Προσ. Γ.Σ. 6/4-6-2002) Προαιρετικές Μη χρηματοδοτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ. Περιφερειακής ιεύθυνσης ΟΑΕ Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο 24/2/204 Αριθµός Πρωτ: 6226/3628 ΟΑΕ - Περιφερειακής ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Αθήνα 4-12 - 2014. Αρ. Πρωτ.: 33520 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα 4-12 - 2014 Αρ. Πρωτ.: 33520 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑ Τµήµα Παροχών Πληρ:Ηλιοπούλου Βαρβάρα Τηλ:2108809690 Ταχ. /νση: Ηπείρου 38

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.) ECDL 1. Στοιχεία Εξεταστικού Κέντρου 1. 1 Επωνυµία Επιχείρησης : 1. 2 Εµπορικός Τίτλος Επιχείρησης : 1. 3 A.Φ. Μ : 1. 4.Ο.Υ. : 1. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα