εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατη γική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Εν #18 δοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρ ισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική ΕπιχειρήΜΑΡΤΙΟΣ σεων Στρατηγική 2009 Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, #18 ΚΡΙΣΗ: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ «ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;» «Το κακό πουλάει». Η λαϊκή αυτή ρήση, βρίσκει άμεση εφαρμογή στις μέρες μας, όπου τα ελληνικά ΜΜΕ πράγματι δίνουν ρεσιτάλ κακής και στρεβλής πληροφόρησης. Η κρίση γενικά δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για ένα «ξεκαθάρισμα» του τοπίου και δίνει μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αλλάξει η στρεβλή ελληνική οικονομία και κοινωνία. Απέναντι στη νέα κατάσταση πραγμάτων, πρέπει να σταθούμε ΟΛΟΙ με αποφασιστικότητα, νέες ιδέες και προτάσεις και όχι με «φοβικά σύνδρομα». Θα το αντιληφθούν αυτό άραγε οι ταγοί της πόλης και τους κράτους; Για τις ΜΜ ελληνικές επιχειρήσεις η «κρίση» αποτελεί μεγάλη ευκαιρία: Για ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ του τζίρου και του εισοδήματος τους σε νέους πελάτες. Θέλουμε ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥΣ πελάτες. Να βρούμε κερδοφόρους πελάτες. Να βρούμε νέες κερδοφόρες αγορές. Να προσεγγίσουμε νέους μοντέρνους τρόπους επικοινωνίας και πώλησης. Για ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πόσες επιχειρήσεις κατασπαταλούν τους πόρους τους σε κινήσεις ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, αλλά όμως «φαίνονται»; Πόσες επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα καταχρεώνονται στην δημιουργία παγίων, χωρίς αντίκρισμα; Πόσες επιχειρήσεις έχουν υπερ-επενδύσεις, ή υπερβολικό stock σε πρώτες ύλες, ή έτοιμα εμπορεύματα; Η ακόμα και υπερβολικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων; Πόσες επιχειρήσεις έχουν πράγματι «τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση»; Πόσες επιχειρήσεις κάνουν πράγματι έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο και τον τηρούν; Για ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Εμπορεύματα που να έχουν μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας. Να βρούμε την κερδοφορία και όχι τον τζίρο. Να βρούμε την χρυσή τομή και το «νεκρό σημείο» των εργασιακών μας δραστηριοτήτων. Να σκεφτούμε τι σημαίνει ΠΡΟΪΟΝ και τι σημαίνει ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δουλεύουμε ήδη με την μορφή «εσωτερικών εργαστηρίων», έτσι ώστε η διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και το management team, να συμμετάσχει στον προβληματισμό της εποχής και να εκφράσει και τις δικές του σκέψεις και απόψεις. Δεν υπάρχουν εγωϊσμοί και «θέλω», υπάρχει κατανόηση και ομαδική δουλειά με γνώσεις και μεθοδολογία. Θα την ξεπεράσουμε την κρίση και θα βγούμε ως επιχειρήσεις πιο ΥΓΙΕΙΣ και με περισσότερα ΟΡΑΜΑΤΑ και ΣΤΟΧΟΥΣ. Το μέλλον είναι δικό μας. Είναι μπροστά μας Editorial σελ.2 Νέα της GECON σελ. 3-5 Νέα της αγοράς σελ.5 Τα Νέα της GECON IT SYSTEMS σελ. 6 Άρθρο του Μήνα Case Study Coca-Cola σελ. 7 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2009

3 Νέα της GECON Η GECON μεγαλώνει αφού «πάτησε» τα 30 χρόνια λειτουργίας: επεκτάθηκε και χρησιμοποιεί ένα νέο χώρο, διαμορφωμένο σε μία απλή και λιτή αίθουσα σεμιναρίων. Επίσης προστέθηκαν στις υποδομές μας και δύο νέοι γραφειακοί χώροι. Έτσι στην οδό Κωφίδου 8 στο Πανόραμα, στο τριώροφο κτίριο φιλοξενούνται και τα γραφεία και η αίθουσα σεμιναρίων της εταιρίας. Ολοκληρώθηκε στις 21/03 η Α σειρά του 2009 του προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY, το οποίο πραγματοποιήθηκε διεπιχειρησιακά, με διευθυντικά στελέχη 4 εταιριών από τους κλάδους των τροφίμων, του εμπορίου και της υψηλής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της GECON, Κωφίδου 8. Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα BUSINESS ACADEMY λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Κρατικό Βρετανικό Οργανισμό ILM, INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT. UΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ILMU: Ο εκπρόσωπος και external verifier του INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT της Μεγάλης Βρετανίας κ. Ron WHITFIELD μας επισκέφθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Στην διάρκεια της διήμερης συνάντησης μας, έγινε απολογισμός των μέχρι σήμερα σχέσεων μας. Επίσης συζητήθηκαν και οι προοπτικές επέκτασης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας του ILM με την GECON καθώς και το ενδεχόμενο να αναλάβει όλη την εκπροσώπηση του ILM στην Ελλάδα. Άλλωστε η GECON είναι μέχρι σήμερα ο μοναδικός APPROVED PROVIDER του ILM για τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά θέματα management στην Ελλάδα. Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι: Δρ Κ. Γεωργάκας, Δρ Α. Δεληγιάννη, Π. Παπαδόπουλος, Π. Λυμπεριάδου και Ε. Κόντρα, ενώ στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε προστέθηκαν και οι κ.κ. Α. Κράντος, Χ. Δηματάτη και Δ. Φωλίνας. ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ GECON ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ENDORSED, ΑΠΟ ΤΟ ILM THΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. Η GECON, προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα από τον Βρετανικό Κρατικό Οργανισμό ILM και σε άλλους τομείς, πέραν του Management (GECON BUSINESS ACADEMY). Δύο νέα προγράμματα, το επιτυχημένο «εργαλείο» προσωπικής ανάπτυξης SKILLS FOR YOUR SUCCESS και το «εργαλείο» δημιουργικής εξέλιξης INNOVATION & CREATIVITY ανοίγουν το δρόμο στην έγκυρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη εκπαίδευση, συνοδευόμενης από την πιστοποίηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού βρετανικού φορέα. Ολοκληρώθηκε ο Α Kύκλος των χρηματοοικονομικών σεμιναρίων που πραγματοποίησε η GECON στις εγκαταστάσεις της μέσα στον Φεβρουάριο. Ο Α Κύκλος περιλάμβανε τρεις αυτόνομες ενότητες: 1) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 2) ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ και 3) ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ακολουθεί ο Β Κύκλος με την εξής θεματολογία: 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ BUSINESS PLAN, 2) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (AUDITING), 3) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εκπαιδευτική Διημερίδα σε θέματα ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Ένα νέο πρωτοποριακό σεμινάριο «βγήκε στον αέρα» για να βοηθήσει επιχειρηματίες, από όλους τους κλάδους, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ τους ΠΩΛΗΣΕΙΣ, το ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ τους MARKETING και την ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ τους ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η διημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των α υλών, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις γενικότερα. H διημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2009, στις νέες εγκαταστάσεις της GECON.

4 «Οι πωλήσεις σε περιόδους κρίσης» είναι ένα θέμα που αγγίζει αυτή την εποχή πολλές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο να είναι αυξημένη. Πολλοί επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Ελασσόνα, Λάρισα, Σέρρες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο 8ωρο πρόγραμμα. ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» «Οι πωλήσεις σε περιόδους κρίσης» προσαρμοσμένες στην συγκεκριμένη αγορά, ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε στις νέες μας εγκαταστάσεις για την διοίκηση και 15 στελέχη της γνωστής εταιρίας Κλιματισμού, Θέρμανσης, Φυσικού Αερίου ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μέσα σε ένα εξαιρετικά δημιουργικό κλίμα, αντηλλάγησαν απόψεις και τέθηκαν οι βάσεις για την πετυχημένη πορεία της επιχείρησης στο «δύσκολο» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΜΑ Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίσαμε στους νέους μας χώρους 10 στελέχη της «ΧΑΡΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ», που μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση τους πάνω σε θέματα «Εκθεσιακών Πωλήσεων». Ήταν δύο μεστά συζητήσεων ιδεών και προτάσεων απογεύματα, τα αποτελέσματα των οποίων «μεταφράστηκαν» με την εξαιρετικά πετυχημένη παρουσία της εταιρίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών DETROP. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ «COACHING». Η συνεργασία της GECON με το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μετρά ήδη 5 χρόνια παραγωγικής προϊστορίας. Για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ στην Πλατεία Μοριχόβου 16ωρο σεμινάριο σε θέματα COACHING, που υλοποιήθηκε από τους κ.κ. Κ. Γεωργάκα και Π. Παπαδόπουλο. ΕΚΘΕΣΗ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PROSPACTIVE. Προσκεκλημένος της Γαλλικής εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων PROSPACTIVE, η οποία συμμετείχε στην διεθνή Έκθεση Franchising, ο Δρ Κων/νος Γεωργάκας επισκέφθηκε την Έκθεση και είχε συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο της εταιρίας κ. F. Liotard και την Γεν. Διευθύντια κα A. Remond. Στην συνάντηση αναλύθηκαν τα δεδομένα, οι τάσεις και οι προοπτικές των μικρών επιχειρήσεων Συμβουλευτικής CONSULTING, καθώς και των ανεξάρτητων και μεμονωμένων συμβούλων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η PROSPACTIVE αναπτύσσει ένα Πανευρωπαϊκό δίκτυο Συμβούλων με 60 μέχρι στιγμής franchisees. Με την GECON συζήτησε τις πιθανότητες διεύρυνσης της, στην ελληνική αγορά. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM) Στο Newsletter της GECON του Δεκεμβρίου, ενημερώσαμε για τα τρία επιχειρηματικά σενάρια του 2020 στην αγορά εργασίας των στελεχών, βασισμένα σε έρευνες που πραγματοποίησαν η PricewaterHouseCoopers σε συνεργασία με το Oxford Said Business School. Και τα τρία σενάρια, στηρίζονται σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, τόσο από την πλευρά των στελεχών, όσο και από την πλευρά των εργοδοτών. Η GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ως οργανισμός παραγωγής και διάχυσης γνώσης, παρακολουθεί στενά όλες τις τάσεις που διαδραματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους (επιχειρηματικό κοινό, εργαζόμενους, ακαδημαϊκές κοινότητες). Υπηρετώντας πιστά το ΟΡΑΜΑ της, διαφοροποιείται και καινοτομεί σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών HRM, προς άμεσο όφελος των συνεργαζόμενων πελατών της. Ήδη έχει ξεκινήσει τον κύκλο επαφών της με επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος σε θέματα HRΜ, όπου έχει βρει πολύ θετική απόκριση για τις νέες υπηρεσίες της, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ MAΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HRM ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-STAFF OUTSOURCING

5 ΝΕΑ ΤΗΣ GECON συνέχεια Νέα της αγοράς ΝΕΟ SHOW REAL ΓΙΑ ΤΟ GECON BUSINESS ACADEMY KAI TA ΑΛΛΑ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ιδιαίτερα χρήσιμο, εποικοδομητικό και επικοινωνιακά άρτιο, κρίθηκε από το σύνολο των πελατών που παρουσιάστηκε, το νέο μας DVD, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο και την μεθοδολογία της δουλειάς μας σε θέματα εκπαίδευσης. Είναι μια ακόμα πετυχημένη συνεργασία της GECON με την σκηνοθέτη Κα Αναστασία Χριστοφορίδου, η οποία μέσα από τον φακό της καταγράφει, αποτυπώνει και προβάλλει με θαυμαστό τρόπο τα θέματα που άπτονται της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Η Εταιρία FILM FABRIC έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα δουλειάς με την «βιομηχανική» προβολή της «Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής», του «Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης», των εταιριών «VIMATEC A.E.», «ΧΑΡΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ» κ.α. Περί ψυχολογίας ο λόγος Οργή για προαγωγή O θυμός «είναι χρήσιμος στο εργασιακό περιβάλλον». Οι εργαζόμενοι που προτιμούν να «καταπίνουν» το θυμό τους, αντί να τον εκφράζουν, είναι τρεις φορές πιθανότερο να νιώθουν ότι δεν έχουν προοπτική προαγωγής στη δουλειά τους, αποκαλύπτει έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Πηγή: in.gr ΕΚΘΕΣΕΙΣ INFACOMA, DETROP και ENERGY Tρεις σημαντικές κλαδικές εκθέσεις διοργανώθηκαν και στέφθηκαν με επιτυχία τους τελευταίους μήνες στην Θεσσαλονίκη. Και στις τρεις εκθέσεις συμμετείχαν πελάτες και συνεργάτες μας, τους οποίους βοηθήσαμε σημαντικά για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της παρουσίας τους στις εκθέσεις αυτές. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ Πριν από λίγες μέρες έγινε η προδημοσίευση των προγραμμάτων ενίσχυσης Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με ποσοστό που μπορεί να αγγίζει και το 60% της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ των επενδυτικών σχεδίων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τον Ιούνιο του Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν ΆΜΕΣΑ με μεγάλο ενδιαφέρον τις «τονωτικές ενέσεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, με πρόγραμμα που επιδοτεί 60% τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων εμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης και υπηρεσιών. Επίσης αναμένεται Hπρόγραμμα ενίσχυσης ΚΕΥΔ (Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα)H και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. MONEY SHOW 2009 Από την εταιρία ORGANOTECNICA A.E. διοργανώτρια του Money Show, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για το 2009: το γνωστό και πετυχημένο Πολυσυνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ξενοδοχείου HYATT REGENCY το τετραήμερο από Νοεμβρίου. Τις δύο πρώτες ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή) θα γίνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή θα αφιερωθούν στα συνέδρια. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ H GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ενδιαφέρεται, ενημερώνεται και ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της εστίασης και της γαστρονομίας. Οι προτάσεις στην πόλη μας πολλές, ευχάριστες, δημιουργικές. Το Brothers in Law, έχει κλέψει τις καρδιές των νέων στην Άθωνος, με γευστικές προσεγγίσεις τόσο στα κρεατικά όσο και στα θαλασσινά, και αποτελεί ένα ευχάριστο και φωτεινό χώρο. Επίσης ο δημιουργικός και gourmet chef Aris μετά την πολύχρονη πορεία του στη Νικήτη Χαλκιδικής, έκανε new entry στην Καλαποθάκη, και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις της δημιουργικής κουζίνας να τον επισκεφθούν. Οι νέοι χώροι που λειτουργούν σε ξεχωριστό όροφο στα γραφεία της GECON, διατίθενται επίσης σε επιχειρήσεις είτε για privé meetings, είτε για δικά σας ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. Θα χαρούμε λοιπόν να σας φιλοξενήσουμε στους χώρους μας, μετά από τηλεφωνική επικοικωνία. 5

6 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ GECON IT SYSTEMS Στο Newsletter της GECON του Δεκεμβρίου 2008, Στο Νewsletter του Δεκεμβρίου 2008, φιλοξενήσαμε συνέντευξη του κ. Σταύρου Σταυρόπουλου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της DOPPLER ABEE. H εταιρία δημιουργήθηκε από τον κ. Σταυρόπουλο κυριολεκτικά από το μηδέν και μέσα σε χρονικό διάστημα 8 ετών κατάφερε να γίνει μία εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη στον τομέα των ανελκυστήρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Από την συνέντευξη του κ. Σταυρόπουλου απομονώνουμε την τελευταία του απάντηση, η οποία αναφέρεται στον ρόλο της εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές και ιδιαίτερα επίκαιρες τις απόψεις του και για τον λόγο αυτό τις αναδημοσιεύουμε. GECON NEWS: Σε ποιους τομείς και κατά πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εταιρία η εκπαίδευση των στελεχών της, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY; Μια από τις καλύτερες επιλογές της DOPPLER είναι η συνεργασία με την εταιρία GECON, τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα GECON BUSINESS ACADEMY, όσο και στο οργανωτικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει 1 χρόνο περίπου. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο συνειδητά αποφάσισα να μην το παρακολουθήσω προσωπικά, αλλά να δώσω την ευκαιρία στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της DOPPLER να το παρακολουθήσουν, άλλαξε δραματικά το κλίμα στην εταιρία. Όλοι είχαν νέες ιδέες και νέες προτάσεις οι οποίες σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στο προσκήνιο. Επίσης ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ των στελεχών. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι, πρόσφατα, που χρειάστηκε να ενεργήσουν όλοι σαν μια ομάδα για να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα κατάσταση, βρέθηκα προ εκπλήξεως, ειλικρινά, όταν είδα τη δύναμη που έχει η ομάδα αυτή και τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, η DOPPLER είναι μια εταιρία που δίνει μεγάλη έμφαση και επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι εργαζόμενοι, μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δυνατότητες μας είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι φανταζόμασταν. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε τον κ. Στ. Σταυρόπουλο και το management team της DOPPLER, για τα καλά του λόγια. Να τονίσουμε ότι όταν υπάρχει «ευήκοον ους» από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη του, τότε τα αποτελέσματα και το πρακτικό όφελος της εκπαίδευσης, αλλά και της συμβουλευτικής είναι ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ για κάθε επιχείρηση. H GECON IT SYSTEMS δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής εδώ και 4 χρόνια και έχει υλοποιήσει πάνω από 20 δίκτυα Η/Υ ποικίλων μεγεθών και προδιαγραφών. Επιπλέον, το πελατολόγιό της απαριθμεί πάνω από 400 διαφορετικούς πελάτες τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας είναι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία καθώς και η πιστοποιημένη θεωρητική γνώση. Ενδεικτικό είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό της κατέχει μεγάλο αριθμό διεθνούς κύρους πιστοποιήσεων της Microsoft αναφορικά με τη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows και δικτύων βασισμένα σε αυτά. Φιλοσοφία της εταιρίας είναι να δημιουργεί και να παρέχει συνεχώς νέα γνώση και να την μετατρέπει σε αντιληπτή αξία για τον πελάτη. Η GECON IT SYSTEMS ενσωματώνει την υψηλή της τεχνογνωσία σε καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη του πελάτη καθώς και σε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα που κατασκευάζονται στα πιστοποιημένα από την CompTIA εργαστήρια της. Αποστολή της εταιρίας είναι η ολική εμπειρία ποιότητας του πελάτη τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τα προϊόντα καθώς και η αποτελεσματική και οριστική αντιμετώπιση των αναγκών του. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, γιατί και τα υλικά για την κατασκευή των υπολογιστών που παράγει η GECON IT SYSTEMS είναι επιλεγμένα με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Δεν είναι τυχαίο που η GECON IT SYSTEMS είναι η μοναδική εταιρία στον ελληνικό χώρο που παρέχει κατ οίκον κάλυψη του πελάτη για όλο το διάστημα της 3ετούς εγγύησης του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότεροι πελάτες οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση και την διαχείριση του δικτύου των Υπολογιστών τους στην GECON IT SYSTEMS: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.- ΝΙΚΟΥ Γ. - ΓΚΟΤΣΗΣ Γ., ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΣ Α.Ε., ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ΝEW HORIZONS COMPUTER LEARNING CENTER, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., CLIPNEWS Ε.Π.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL, ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗ, EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ & ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ COMMUNICATIONS SPECIALIST, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΓΚΑΛΗ ΦΩΚΑ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΚΗ ΣΕΡΓΙΟΥ, 71 AEΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, 71 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», MOYΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ κ.α. 6

7 Άρθρο του μήνα CASE STUDY COCA-COLA 7 στοιχεία για την τεχνολογία DSL Είναι μια από τις πιο αγαπημένες γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Και όπως όλες οι μάρκες, έχει αξιοσημείωτες στιγμές στην ιστορία της. Ας γευτούμε μερικές σταγόνες της ιστορίας της Τι θα μπορούσε να είναι πιο αμερικάνικο από την Coca-Cola; Το συγκεκριμένο αναψυκτικό είναι τόσο αμερικάνικο όσο το baseball και τα hot-dog! Το 1985 η Coca-Cola προχώρησε σε ένα μεγάλο σφάλμα που αξίζει να το σχολιάσουμε. Όπως είναι γνωστό, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Coca-Cola παγκοσμίως είναι η Pepsi. Παρατηρητές κλξ οπξ και ερευνητές της Coca-Cola είδαν ότι έχαναν πωλήσεις από την Pepsi, επειδή η γεύση της τελευταίας ήταν πιο γλυκιά και προσέλκυε πολλούς καταναλωτές. Αποφάσισαν να αλλάξουν τη συνταγή της Coca- Cola και να την κάνουν πιο γλυκιά. Μετά από γευστικούς ελέγχους και περίπου στην τελική συνταγή, άρχισε η διαφημιστική εκστρατεία της νέας Coca-Cola (New Coke). Αρχικά οι πωλήσεις πήγαιναν πολύ καλά, αλλά σύντομα σταθεροποιήθηκαν και ο κόσμος άρχισε να αντιδρά. Στα γραφεία της εταιρίας κατέφθαναν καθημερινά χιλιάδες γράμματα και πάνω από 1500 τηλεφωνήματα από εξοργισμένους καταναλωτές. Άλλοι πάλι καταναλωτές άρχισαν να αγοράζουν κάσες από την παλιά Coca-Cola και την αποθήκευαν στο ψυγείο τους. Ένας μάλιστα εξ αυτών, στο Τέξας, ξόδεψε $ προκειμένου να αγοράσει το παλιό αγαπημένο του αναψυκτικό. Άρχισαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και απειλές για μηνύσεις αν η εταιρία δεν επανέφερε την παλιά συνταγή. Εν τω μεταξύ, στα γραφεία της Pepsi, όπως καταλαβαίνετε, τα χαμόγελα είχαν κολλήσει στα πρόσωπα όλων. Μάλιστα η 23η Απριλίου ανακηρύχθηκε σε εταιρική αργία. Η αντίδραση της Coca-Cola δεν άργησε να έρθει. Μετά από μόλις τρεις μήνες επανέφερε την παλιά συνταγή, γεγονός που έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Έχοντας έξυπνους marketers, ονόμασε το προϊόν «κλασική Coca- Cola» (Coca-Cola Classic) και δεν κατέβασε από τα ράφια την «Νέα Coca-Cola», η οποία αποσύρθηκε σταδιακά από την αγορά. Σώθηκε στο «παρά πέντε» η εταιρία, προχωρώντας σε γρήγορες και έξυπνες κινήσεις. Αλλά τι έφταιξε και δεν πέτυχε το νέο προϊόν; Οι έρευνες που διήρκεσαν πάνω από δύο χρόνια και κόστισαν πάνω από 4 εκατ. $, πριν να βγει το προϊόν στην αγορά, έδειξαν ότι το 60% προτιμούσαν την «Νέα Coca-Cola» από την παλιά και το 52% την προτιμούσαν από την Pepsi. Η απάντηση είναι απλή: Συνήθεια και Πίστη. Όπως χαρακτηριστικά είδαν οι άνθρωποι της Coca-Cola, δεν είναι όλα θέμα γεύσης. Οι Αμερικανοί είχαν συνδυάσει την Coca-Cola με το baseball, το αμερικανικό football και τα hot-dog. Πώς τόλμησαν να τους αλλάξουν αυτήν τη συνήθεια; Δεν έλαβαν κατά νου τις ψυχολογικές παραμέτρους των καταναλωτών, κοινώς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές το προϊόν και όχι μόνο τη γεύση. Το όνομα, η συσκευασία, η ιστορία ήταν οι παράμετροι που δεν υπολόγισε η έρευνα. Σκεφτείτε το διαφορετικά (και πιο απλά): Αν το 60% προτιμά την καινούργια Coca-Cola, το 40% προτιμά την παλιά. Έτσι αφήνουμε το 100% που προτιμούσε την παλιά, για ένα 60% που του αρέσει η καινούρια. Ηθικό Δίδαγμα: Η Coca-Cola έχει από τους καλύτερους marketers. Αν αυτή η εταιρία μπορεί να κάνει λάθη στον τομέα του marketing, κάθε εταιρία μπορεί Πηγή: Marketing Week 7

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙA ΤΩΝ: ΜΩΡΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΤΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ - ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου

Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ DECO, τεύχος 3, Φθινόπωρο 2009 Εφαρμογή του συστήματος franchise στις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλου Ιωάννης Παπαδόπουλος 1, Αγατσιώτη Ελένη 2, Βιλαώρα Αγάπη 2 Το franchise στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ 2o Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014 Καλώς ήρθατε! Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο ζωής της, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ» θα ήθελε να σας καλωσορίσει στο δεύτερο newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2.

Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2. Εισαγωγή...2 Κεφάλαιο 1: Σκοπός Εργασίας...4 Κεφάλαιο 2: Οργάνωση Εκδηλώσεων...6 2.1 Γενικό Πλαίσιο...6 2.2 Εμπειρία Μέσω της Εκδήλωσης...7 2.3 Προετοιμασία Οργάνωσης Εκδηλώσεων...8 2.3.1 Το Προφίλ της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β.Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 1 Τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ CRM

ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ CRM ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TMHMA MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ CRM ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Καργίδης Θεόδωρος ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν

Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School 2007 Ο Δ Η Γ Ο Σ Ν Ε Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Ω Ν 2 0 0 7 Συντάκτης του ΟΔΗΓΟY ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2007 είναι ο κ. Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ... 3 1.1. Παράγοντες Καινοτομίας... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 2 Περιεχόμενα 5 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 8 η εταιρία μας 8 Το όραμά μας 8 Η αποστολή μας 9 Οι αρχές και οι αξίες μας 10 Η φιλοσοφία μας 11 Με μια ματιά 12 Σημεία σταθμοί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (LOGISTICS) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ(BUSSINES

Διαβάστε περισσότερα

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3

>>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Στηρίξτε σήμερα τον συνεργάτη που έχει ανάγκη, ενισχύστε την τοπική επιχείρηση για να έχουμε αύριο ένα καλύτερο μέλλον. Στην περίοδο αυτή όπου η οικονομική κρίση κορυφώνεται, το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 13 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 3 4-5 6-8 Editorial 9 Τα Νέα μας 10-11 Κεντρικό Θέμα 12-13 Εξελίξεις 14-15 Εξελίξεις 16-17 Εξελίξεις 18-19 ΕΚΕ Ο Όμιλός μας Ο Όμιλός μας Η εκτύπωση του εντύπου έγινε σε μη

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση. Σερδάρη Μαρία

Με εκτίμηση. Σερδάρη Μαρία Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία, ολοκλήρωση και τελειοποίηση της πτυχιακής εργασίας. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή μου κο. Τσολάκη Αναστάσιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Venture Capital & Business Plan ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα