εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I"

Transcript

1 πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατη γική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Εν #18 δοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρ ισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα πικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματο αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική ΕπιχειρήΜΑΡΤΙΟΣ σεων Στρατηγική 2009 Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχε χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά εμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρ ατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση I Support Service Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Π ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκησ τρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεω ρηματοοικονομική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησια κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Workshops Στρατηγι χεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρ αι Λογιστική Υποστήριξη Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Εργαστήρια-Worksh ογιστική Υποστήριξη Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Πρ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότ Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Δι κπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Επενδυτικά Προγράμματ αι Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Hardware Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχε οιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση αι Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Δ Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητ ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Σ εδιασμός Πληροφορικής Hardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρη αι Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οργάνωση και Διοίκηση Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσε υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Ε κπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Οργάνωση και Διοίκηση Στρατηγική Μάρκετινγκ, Πωλήσεων κα ινωνίας Επενδυτικά Προγράμματα και Μελέτες Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοι κα ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπα Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικά Σεμινάρια Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής H ardware Software Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρημ ικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχει κπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardwa oftware Εκπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξ υστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Οικονομική και Λ ογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαιδ ιεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Εργαστήρια-Workshops Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής Hardware Software κπαίδευση IT Support Services Στρατηγική Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματ ιαχείρισης Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Στρατηγική Επιχειρήσεων Ε ρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ενδ

2 Editorial Aγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες, #18 ΚΡΙΣΗ: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ «ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ;» «Το κακό πουλάει». Η λαϊκή αυτή ρήση, βρίσκει άμεση εφαρμογή στις μέρες μας, όπου τα ελληνικά ΜΜΕ πράγματι δίνουν ρεσιτάλ κακής και στρεβλής πληροφόρησης. Η κρίση γενικά δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον για ένα «ξεκαθάρισμα» του τοπίου και δίνει μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αλλάξει η στρεβλή ελληνική οικονομία και κοινωνία. Απέναντι στη νέα κατάσταση πραγμάτων, πρέπει να σταθούμε ΟΛΟΙ με αποφασιστικότητα, νέες ιδέες και προτάσεις και όχι με «φοβικά σύνδρομα». Θα το αντιληφθούν αυτό άραγε οι ταγοί της πόλης και τους κράτους; Για τις ΜΜ ελληνικές επιχειρήσεις η «κρίση» αποτελεί μεγάλη ευκαιρία: Για ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ του τζίρου και του εισοδήματος τους σε νέους πελάτες. Θέλουμε ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΥΣ πελάτες. Να βρούμε κερδοφόρους πελάτες. Να βρούμε νέες κερδοφόρες αγορές. Να προσεγγίσουμε νέους μοντέρνους τρόπους επικοινωνίας και πώλησης. Για ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Πόσες επιχειρήσεις κατασπαταλούν τους πόρους τους σε κινήσεις ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ, αλλά όμως «φαίνονται»; Πόσες επιχειρήσεις ακόμα και σήμερα καταχρεώνονται στην δημιουργία παγίων, χωρίς αντίκρισμα; Πόσες επιχειρήσεις έχουν υπερ-επενδύσεις, ή υπερβολικό stock σε πρώτες ύλες, ή έτοιμα εμπορεύματα; Η ακόμα και υπερβολικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων; Πόσες επιχειρήσεις έχουν πράγματι «τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση»; Πόσες επιχειρήσεις κάνουν πράγματι έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο και τον τηρούν; Για ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Εμπορεύματα που να έχουν μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας. Να βρούμε την κερδοφορία και όχι τον τζίρο. Να βρούμε την χρυσή τομή και το «νεκρό σημείο» των εργασιακών μας δραστηριοτήτων. Να σκεφτούμε τι σημαίνει ΠΡΟΪΟΝ και τι σημαίνει ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Σε όλους αυτούς τους προβληματισμούς ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Δουλεύουμε ήδη με την μορφή «εσωτερικών εργαστηρίων», έτσι ώστε η διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και το management team, να συμμετάσχει στον προβληματισμό της εποχής και να εκφράσει και τις δικές του σκέψεις και απόψεις. Δεν υπάρχουν εγωϊσμοί και «θέλω», υπάρχει κατανόηση και ομαδική δουλειά με γνώσεις και μεθοδολογία. Θα την ξεπεράσουμε την κρίση και θα βγούμε ως επιχειρήσεις πιο ΥΓΙΕΙΣ και με περισσότερα ΟΡΑΜΑΤΑ και ΣΤΟΧΟΥΣ. Το μέλλον είναι δικό μας. Είναι μπροστά μας Editorial σελ.2 Νέα της GECON σελ. 3-5 Νέα της αγοράς σελ.5 Τα Νέα της GECON IT SYSTEMS σελ. 6 Άρθρο του Μήνα Case Study Coca-Cola σελ. 7 Το επόμενο Newsletter θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2009

3 Νέα της GECON Η GECON μεγαλώνει αφού «πάτησε» τα 30 χρόνια λειτουργίας: επεκτάθηκε και χρησιμοποιεί ένα νέο χώρο, διαμορφωμένο σε μία απλή και λιτή αίθουσα σεμιναρίων. Επίσης προστέθηκαν στις υποδομές μας και δύο νέοι γραφειακοί χώροι. Έτσι στην οδό Κωφίδου 8 στο Πανόραμα, στο τριώροφο κτίριο φιλοξενούνται και τα γραφεία και η αίθουσα σεμιναρίων της εταιρίας. Ολοκληρώθηκε στις 21/03 η Α σειρά του 2009 του προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY, το οποίο πραγματοποιήθηκε διεπιχειρησιακά, με διευθυντικά στελέχη 4 εταιριών από τους κλάδους των τροφίμων, του εμπορίου και της υψηλής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της GECON, Κωφίδου 8. Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα BUSINESS ACADEMY λαμβάνουν πιστοποίηση από τον Κρατικό Βρετανικό Οργανισμό ILM, INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT. UΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ILMU: Ο εκπρόσωπος και external verifier του INSTITUTE OF LEADERSHIP & MANAGEMENT της Μεγάλης Βρετανίας κ. Ron WHITFIELD μας επισκέφθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Στην διάρκεια της διήμερης συνάντησης μας, έγινε απολογισμός των μέχρι σήμερα σχέσεων μας. Επίσης συζητήθηκαν και οι προοπτικές επέκτασης και ενδυνάμωσης της συνεργασίας του ILM με την GECON καθώς και το ενδεχόμενο να αναλάβει όλη την εκπροσώπηση του ILM στην Ελλάδα. Άλλωστε η GECON είναι μέχρι σήμερα ο μοναδικός APPROVED PROVIDER του ILM για τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά θέματα management στην Ελλάδα. Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι: Δρ Κ. Γεωργάκας, Δρ Α. Δεληγιάννη, Π. Παπαδόπουλος, Π. Λυμπεριάδου και Ε. Κόντρα, ενώ στο γεύμα εργασίας που ακολούθησε προστέθηκαν και οι κ.κ. Α. Κράντος, Χ. Δηματάτη και Δ. Φωλίνας. ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ GECON ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ENDORSED, ΑΠΟ ΤΟ ILM THΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. Η GECON, προσφέρει πιστοποιημένα προγράμματα από τον Βρετανικό Κρατικό Οργανισμό ILM και σε άλλους τομείς, πέραν του Management (GECON BUSINESS ACADEMY). Δύο νέα προγράμματα, το επιτυχημένο «εργαλείο» προσωπικής ανάπτυξης SKILLS FOR YOUR SUCCESS και το «εργαλείο» δημιουργικής εξέλιξης INNOVATION & CREATIVITY ανοίγουν το δρόμο στην έγκυρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη εκπαίδευση, συνοδευόμενης από την πιστοποίηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού βρετανικού φορέα. Ολοκληρώθηκε ο Α Kύκλος των χρηματοοικονομικών σεμιναρίων που πραγματοποίησε η GECON στις εγκαταστάσεις της μέσα στον Φεβρουάριο. Ο Α Κύκλος περιλάμβανε τρεις αυτόνομες ενότητες: 1) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, 2) ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ και 3) ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ακολουθεί ο Β Κύκλος με την εξής θεματολογία: 1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ BUSINESS PLAN, 2) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (AUDITING), 3) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Εκπαιδευτική Διημερίδα σε θέματα ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Ένα νέο πρωτοποριακό σεμινάριο «βγήκε στον αέρα» για να βοηθήσει επιχειρηματίες, από όλους τους κλάδους, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ τους ΠΩΛΗΣΕΙΣ, το ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ τους MARKETING και την ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ τους ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η διημερίδα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των α υλών, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις γενικότερα. H διημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2009, στις νέες εγκαταστάσεις της GECON.

4 «Οι πωλήσεις σε περιόδους κρίσης» είναι ένα θέμα που αγγίζει αυτή την εποχή πολλές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο να είναι αυξημένη. Πολλοί επιχειρηματίες από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Ελασσόνα, Λάρισα, Σέρρες, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο 8ωρο πρόγραμμα. ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» «Οι πωλήσεις σε περιόδους κρίσης» προσαρμοσμένες στην συγκεκριμένη αγορά, ήταν το θέμα ημερίδας που διοργανώθηκε στις νέες μας εγκαταστάσεις για την διοίκηση και 15 στελέχη της γνωστής εταιρίας Κλιματισμού, Θέρμανσης, Φυσικού Αερίου ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Μέσα σε ένα εξαιρετικά δημιουργικό κλίμα, αντηλλάγησαν απόψεις και τέθηκαν οι βάσεις για την πετυχημένη πορεία της επιχείρησης στο «δύσκολο» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΑΡΜΑ Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίσαμε στους νέους μας χώρους 10 στελέχη της «ΧΑΡΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ», που μας εμπιστεύτηκαν την εκπαίδευση τους πάνω σε θέματα «Εκθεσιακών Πωλήσεων». Ήταν δύο μεστά συζητήσεων ιδεών και προτάσεων απογεύματα, τα αποτελέσματα των οποίων «μεταφράστηκαν» με την εξαιρετικά πετυχημένη παρουσία της εταιρίας στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών DETROP. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ «COACHING». Η συνεργασία της GECON με το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μετρά ήδη 5 χρόνια παραγωγικής προϊστορίας. Για πρώτη φορά ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ στην Πλατεία Μοριχόβου 16ωρο σεμινάριο σε θέματα COACHING, που υλοποιήθηκε από τους κ.κ. Κ. Γεωργάκα και Π. Παπαδόπουλο. ΕΚΘΕΣΗ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PROSPACTIVE. Προσκεκλημένος της Γαλλικής εταιρίας Συμβούλων Επιχειρήσεων PROSPACTIVE, η οποία συμμετείχε στην διεθνή Έκθεση Franchising, ο Δρ Κων/νος Γεωργάκας επισκέφθηκε την Έκθεση και είχε συναντήσεις εργασίας με τον Πρόεδρο της εταιρίας κ. F. Liotard και την Γεν. Διευθύντια κα A. Remond. Στην συνάντηση αναλύθηκαν τα δεδομένα, οι τάσεις και οι προοπτικές των μικρών επιχειρήσεων Συμβουλευτικής CONSULTING, καθώς και των ανεξάρτητων και μεμονωμένων συμβούλων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Η PROSPACTIVE αναπτύσσει ένα Πανευρωπαϊκό δίκτυο Συμβούλων με 60 μέχρι στιγμής franchisees. Με την GECON συζήτησε τις πιθανότητες διεύρυνσης της, στην ελληνική αγορά. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM) Στο Newsletter της GECON του Δεκεμβρίου, ενημερώσαμε για τα τρία επιχειρηματικά σενάρια του 2020 στην αγορά εργασίας των στελεχών, βασισμένα σε έρευνες που πραγματοποίησαν η PricewaterHouseCoopers σε συνεργασία με το Oxford Said Business School. Και τα τρία σενάρια, στηρίζονται σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ, τόσο από την πλευρά των στελεχών, όσο και από την πλευρά των εργοδοτών. Η GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ως οργανισμός παραγωγής και διάχυσης γνώσης, παρακολουθεί στενά όλες τις τάσεις που διαδραματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους (επιχειρηματικό κοινό, εργαζόμενους, ακαδημαϊκές κοινότητες). Υπηρετώντας πιστά το ΟΡΑΜΑ της, διαφοροποιείται και καινοτομεί σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών HRM, προς άμεσο όφελος των συνεργαζόμενων πελατών της. Ήδη έχει ξεκινήσει τον κύκλο επαφών της με επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος σε θέματα HRΜ, όπου έχει βρει πολύ θετική απόκριση για τις νέες υπηρεσίες της, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ MAΘΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HRM ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ-STAFF OUTSOURCING

5 ΝΕΑ ΤΗΣ GECON συνέχεια Νέα της αγοράς ΝΕΟ SHOW REAL ΓΙΑ ΤΟ GECON BUSINESS ACADEMY KAI TA ΑΛΛΑ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ιδιαίτερα χρήσιμο, εποικοδομητικό και επικοινωνιακά άρτιο, κρίθηκε από το σύνολο των πελατών που παρουσιάστηκε, το νέο μας DVD, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο και την μεθοδολογία της δουλειάς μας σε θέματα εκπαίδευσης. Είναι μια ακόμα πετυχημένη συνεργασία της GECON με την σκηνοθέτη Κα Αναστασία Χριστοφορίδου, η οποία μέσα από τον φακό της καταγράφει, αποτυπώνει και προβάλλει με θαυμαστό τρόπο τα θέματα που άπτονται της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Η Εταιρία FILM FABRIC έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα δουλειάς με την «βιομηχανική» προβολή της «Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής», του «Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης», των εταιριών «VIMATEC A.E.», «ΧΑΡΜΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ» κ.α. Περί ψυχολογίας ο λόγος Οργή για προαγωγή O θυμός «είναι χρήσιμος στο εργασιακό περιβάλλον». Οι εργαζόμενοι που προτιμούν να «καταπίνουν» το θυμό τους, αντί να τον εκφράζουν, είναι τρεις φορές πιθανότερο να νιώθουν ότι δεν έχουν προοπτική προαγωγής στη δουλειά τους, αποκαλύπτει έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Πηγή: in.gr ΕΚΘΕΣΕΙΣ INFACOMA, DETROP και ENERGY Tρεις σημαντικές κλαδικές εκθέσεις διοργανώθηκαν και στέφθηκαν με επιτυχία τους τελευταίους μήνες στην Θεσσαλονίκη. Και στις τρεις εκθέσεις συμμετείχαν πελάτες και συνεργάτες μας, τους οποίους βοηθήσαμε σημαντικά για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της παρουσίας τους στις εκθέσεις αυτές. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ Πριν από λίγες μέρες έγινε η προδημοσίευση των προγραμμάτων ενίσχυσης Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, με ποσοστό που μπορεί να αγγίζει και το 60% της Δημόσιας Χρηματοδότησης. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ των επενδυτικών σχεδίων. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τον Ιούνιο του Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένουν ΆΜΕΣΑ με μεγάλο ενδιαφέρον τις «τονωτικές ενέσεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, με πρόγραμμα που επιδοτεί 60% τα επενδυτικά σχέδια των κλάδων εμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης και υπηρεσιών. Επίσης αναμένεται Hπρόγραμμα ενίσχυσης ΚΕΥΔ (Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση, Δέρμα)H και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. MONEY SHOW 2009 Από την εταιρία ORGANOTECNICA A.E. διοργανώτρια του Money Show, ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για το 2009: το γνωστό και πετυχημένο Πολυσυνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του ξενοδοχείου HYATT REGENCY το τετραήμερο από Νοεμβρίου. Τις δύο πρώτες ημέρες (Πέμπτη και Παρασκευή) θα γίνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή θα αφιερωθούν στα συνέδρια. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ H GECON ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ενδιαφέρεται, ενημερώνεται και ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο της εστίασης και της γαστρονομίας. Οι προτάσεις στην πόλη μας πολλές, ευχάριστες, δημιουργικές. Το Brothers in Law, έχει κλέψει τις καρδιές των νέων στην Άθωνος, με γευστικές προσεγγίσεις τόσο στα κρεατικά όσο και στα θαλασσινά, και αποτελεί ένα ευχάριστο και φωτεινό χώρο. Επίσης ο δημιουργικός και gourmet chef Aris μετά την πολύχρονη πορεία του στη Νικήτη Χαλκιδικής, έκανε new entry στην Καλαποθάκη, και δίνει την ευκαιρία στους λάτρεις της δημιουργικής κουζίνας να τον επισκεφθούν. Οι νέοι χώροι που λειτουργούν σε ξεχωριστό όροφο στα γραφεία της GECON, διατίθενται επίσης σε επιχειρήσεις είτε για privé meetings, είτε για δικά σας ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια. Θα χαρούμε λοιπόν να σας φιλοξενήσουμε στους χώρους μας, μετά από τηλεφωνική επικοικωνία. 5

6 ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ GECON IT SYSTEMS Στο Newsletter της GECON του Δεκεμβρίου 2008, Στο Νewsletter του Δεκεμβρίου 2008, φιλοξενήσαμε συνέντευξη του κ. Σταύρου Σταυρόπουλου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της DOPPLER ABEE. H εταιρία δημιουργήθηκε από τον κ. Σταυρόπουλο κυριολεκτικά από το μηδέν και μέσα σε χρονικό διάστημα 8 ετών κατάφερε να γίνει μία εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη στον τομέα των ανελκυστήρων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Από την συνέντευξη του κ. Σταυρόπουλου απομονώνουμε την τελευταία του απάντηση, η οποία αναφέρεται στον ρόλο της εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικές και ιδιαίτερα επίκαιρες τις απόψεις του και για τον λόγο αυτό τις αναδημοσιεύουμε. GECON NEWS: Σε ποιους τομείς και κατά πόσο πιστεύετε ότι βοήθησε την εταιρία η εκπαίδευση των στελεχών της, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος GECON BUSINESS ACADEMY; Μια από τις καλύτερες επιλογές της DOPPLER είναι η συνεργασία με την εταιρία GECON, τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα GECON BUSINESS ACADEMY, όσο και στο οργανωτικό πρόγραμμα που θα διαρκέσει 1 χρόνο περίπου. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο συνειδητά αποφάσισα να μην το παρακολουθήσω προσωπικά, αλλά να δώσω την ευκαιρία στα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της DOPPLER να το παρακολουθήσουν, άλλαξε δραματικά το κλίμα στην εταιρία. Όλοι είχαν νέες ιδέες και νέες προτάσεις οι οποίες σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν στο προσκήνιο. Επίσης ενισχύθηκαν οι δεσμοί μεταξύ των στελεχών. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι, πρόσφατα, που χρειάστηκε να ενεργήσουν όλοι σαν μια ομάδα για να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα κατάσταση, βρέθηκα προ εκπλήξεως, ειλικρινά, όταν είδα τη δύναμη που έχει η ομάδα αυτή και τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Όπως καταλαβαίνετε, η DOPPLER είναι μια εταιρία που δίνει μεγάλη έμφαση και επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι γνώσεις που αποκόμισαν οι εργαζόμενοι, μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δυνατότητες μας είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι φανταζόμασταν. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε τον κ. Στ. Σταυρόπουλο και το management team της DOPPLER, για τα καλά του λόγια. Να τονίσουμε ότι όταν υπάρχει «ευήκοον ους» από τους επιχειρηματίες και τα στελέχη του, τότε τα αποτελέσματα και το πρακτικό όφελος της εκπαίδευσης, αλλά και της συμβουλευτικής είναι ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ για κάθε επιχείρηση. H GECON IT SYSTEMS δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής εδώ και 4 χρόνια και έχει υλοποιήσει πάνω από 20 δίκτυα Η/Υ ποικίλων μεγεθών και προδιαγραφών. Επιπλέον, το πελατολόγιό της απαριθμεί πάνω από 400 διαφορετικούς πελάτες τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας είναι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία καθώς και η πιστοποιημένη θεωρητική γνώση. Ενδεικτικό είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό της κατέχει μεγάλο αριθμό διεθνούς κύρους πιστοποιήσεων της Microsoft αναφορικά με τη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows και δικτύων βασισμένα σε αυτά. Φιλοσοφία της εταιρίας είναι να δημιουργεί και να παρέχει συνεχώς νέα γνώση και να την μετατρέπει σε αντιληπτή αξία για τον πελάτη. Η GECON IT SYSTEMS ενσωματώνει την υψηλή της τεχνογνωσία σε καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη του πελάτη καθώς και σε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα που κατασκευάζονται στα πιστοποιημένα από την CompTIA εργαστήρια της. Αποστολή της εταιρίας είναι η ολική εμπειρία ποιότητας του πελάτη τόσο από τις υπηρεσίες όσο και από τα προϊόντα καθώς και η αποτελεσματική και οριστική αντιμετώπιση των αναγκών του. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από την υψηλότερη δυνατή ποιότητα, γιατί και τα υλικά για την κατασκευή των υπολογιστών που παράγει η GECON IT SYSTEMS είναι επιλεγμένα με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας. Δεν είναι τυχαίο που η GECON IT SYSTEMS είναι η μοναδική εταιρία στον ελληνικό χώρο που παρέχει κατ οίκον κάλυψη του πελάτη για όλο το διάστημα της 3ετούς εγγύησης του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότεροι πελάτες οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση και την διαχείριση του δικτύου των Υπολογιστών τους στην GECON IT SYSTEMS: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ.- ΝΙΚΟΥ Γ. - ΓΚΟΤΣΗΣ Γ., ΒΑΦΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΣ Α.Ε., ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., ΝEW HORIZONS COMPUTER LEARNING CENTER, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., CLIPNEWS Ε.Π.Ε. - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL, ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣΟΥΤΗ, EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΠΛΑΚΑΚΙΑ & ΕΙΔΗ ΜΠΑΝΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΑΓΚΑΛΟΣ COMMUNICATIONS SPECIALIST, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΔΑΓΚΑΛΗ ΦΩΚΑ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑΚΗ ΣΕΡΓΙΟΥ, 71 AEΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, 71 ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», MOYΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ κ.α. 6

7 Άρθρο του μήνα CASE STUDY COCA-COLA 7 στοιχεία για την τεχνολογία DSL Είναι μια από τις πιο αγαπημένες γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Και όπως όλες οι μάρκες, έχει αξιοσημείωτες στιγμές στην ιστορία της. Ας γευτούμε μερικές σταγόνες της ιστορίας της Τι θα μπορούσε να είναι πιο αμερικάνικο από την Coca-Cola; Το συγκεκριμένο αναψυκτικό είναι τόσο αμερικάνικο όσο το baseball και τα hot-dog! Το 1985 η Coca-Cola προχώρησε σε ένα μεγάλο σφάλμα που αξίζει να το σχολιάσουμε. Όπως είναι γνωστό, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Coca-Cola παγκοσμίως είναι η Pepsi. Παρατηρητές κλξ οπξ και ερευνητές της Coca-Cola είδαν ότι έχαναν πωλήσεις από την Pepsi, επειδή η γεύση της τελευταίας ήταν πιο γλυκιά και προσέλκυε πολλούς καταναλωτές. Αποφάσισαν να αλλάξουν τη συνταγή της Coca- Cola και να την κάνουν πιο γλυκιά. Μετά από γευστικούς ελέγχους και περίπου στην τελική συνταγή, άρχισε η διαφημιστική εκστρατεία της νέας Coca-Cola (New Coke). Αρχικά οι πωλήσεις πήγαιναν πολύ καλά, αλλά σύντομα σταθεροποιήθηκαν και ο κόσμος άρχισε να αντιδρά. Στα γραφεία της εταιρίας κατέφθαναν καθημερινά χιλιάδες γράμματα και πάνω από 1500 τηλεφωνήματα από εξοργισμένους καταναλωτές. Άλλοι πάλι καταναλωτές άρχισαν να αγοράζουν κάσες από την παλιά Coca-Cola και την αποθήκευαν στο ψυγείο τους. Ένας μάλιστα εξ αυτών, στο Τέξας, ξόδεψε $ προκειμένου να αγοράσει το παλιό αγαπημένο του αναψυκτικό. Άρχισαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και απειλές για μηνύσεις αν η εταιρία δεν επανέφερε την παλιά συνταγή. Εν τω μεταξύ, στα γραφεία της Pepsi, όπως καταλαβαίνετε, τα χαμόγελα είχαν κολλήσει στα πρόσωπα όλων. Μάλιστα η 23η Απριλίου ανακηρύχθηκε σε εταιρική αργία. Η αντίδραση της Coca-Cola δεν άργησε να έρθει. Μετά από μόλις τρεις μήνες επανέφερε την παλιά συνταγή, γεγονός που έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Έχοντας έξυπνους marketers, ονόμασε το προϊόν «κλασική Coca- Cola» (Coca-Cola Classic) και δεν κατέβασε από τα ράφια την «Νέα Coca-Cola», η οποία αποσύρθηκε σταδιακά από την αγορά. Σώθηκε στο «παρά πέντε» η εταιρία, προχωρώντας σε γρήγορες και έξυπνες κινήσεις. Αλλά τι έφταιξε και δεν πέτυχε το νέο προϊόν; Οι έρευνες που διήρκεσαν πάνω από δύο χρόνια και κόστισαν πάνω από 4 εκατ. $, πριν να βγει το προϊόν στην αγορά, έδειξαν ότι το 60% προτιμούσαν την «Νέα Coca-Cola» από την παλιά και το 52% την προτιμούσαν από την Pepsi. Η απάντηση είναι απλή: Συνήθεια και Πίστη. Όπως χαρακτηριστικά είδαν οι άνθρωποι της Coca-Cola, δεν είναι όλα θέμα γεύσης. Οι Αμερικανοί είχαν συνδυάσει την Coca-Cola με το baseball, το αμερικανικό football και τα hot-dog. Πώς τόλμησαν να τους αλλάξουν αυτήν τη συνήθεια; Δεν έλαβαν κατά νου τις ψυχολογικές παραμέτρους των καταναλωτών, κοινώς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές το προϊόν και όχι μόνο τη γεύση. Το όνομα, η συσκευασία, η ιστορία ήταν οι παράμετροι που δεν υπολόγισε η έρευνα. Σκεφτείτε το διαφορετικά (και πιο απλά): Αν το 60% προτιμά την καινούργια Coca-Cola, το 40% προτιμά την παλιά. Έτσι αφήνουμε το 100% που προτιμούσε την παλιά, για ένα 60% που του αρέσει η καινούρια. Ηθικό Δίδαγμα: Η Coca-Cola έχει από τους καλύτερους marketers. Αν αυτή η εταιρία μπορεί να κάνει λάθη στον τομέα του marketing, κάθε εταιρία μπορεί Πηγή: Marketing Week 7

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχεί ριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν

πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω

χειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίνω πιχειρήσεων Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη Συστήματα Διαχείριση Ποιότητας Διαχείριση Ανθρωπίν όρων Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Διεπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ΜΜΕ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον

Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον Επενδύστε στον άνθρωπο επενδύστε στο μέλλον INFOLAB σημαίνει: Παρουσία 17 ετών στο χώρο της εκπαίδευσης Tailor made Εκπαιδευτικά προγράμματα Προσανατολισμός στις ανάγκες της επιχείρησης Διαρκής Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Πετώντας αστερίες. Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00. Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πετώντας αστερίες. Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00. Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Δημιουργείστε μια δυνατή και αποτελεσματική ομάδα! Σάββατο, 9 Ιουνίου 10.00 18.00 Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Εντατικό Διαδραστικό Multimedia εργαστήριο που σας εμψυχώνει, σας ενεργοποιεί και εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Epsilon Net σας καλωσορίζει 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Όμιλος Epsilon Net Δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς: Πληροφορικής (Epsilon Software) Δημιουργίας και δημοσίευσης ψηφιακού περιεχομένου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Επιχειρηματικότητας

Μάθημα Επιχειρηματικότητας Μάθημα Επιχειρηματικότητας Τίτλος Μαθήματος: «Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις & Καινοτομία» Έτος Διδασκαλίας: 4ο έτος σπουδών, εαρινό εξάμηνο Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με όλα τα τμήματα του Π.Κ. Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PALLADIAN CONFERENCES

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ PALLADIAN CONFERENCES ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ H PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το CONFERENCE,το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 01 Ιουλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Palace στο Μαρούσι. Στο CONFERENCE θα συζητηθούν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas Συμμετοχή Δύο Νέων Εταιρειών Απρίλιος 2015: Στην Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ προστίθενται άλλες δύο εταιρείες: ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ με εκπρόσωπο της τον κο Καλαιτζιδάκη Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη

16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια - Raphael Hall Πυλαία, Θεσσαλονίκη ΘΕΜΑTA: Η πολιτική αυτοκινήτου στην Ελλάδα Η κρίση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία Ποια θα είναι η εικόνα της αγοράς το 2012; Με ποιους τρόπους μπορείτε να αντιδράσετε σήμερα; 16 04 2011 Κολλέγιο Ανατόλια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 03 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Στόχος του προγράμματος είναι, η πιλοτική εκπαίδευση στο πλαίσιο των 55 ωρών ενός ικανού πυρήνα πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων Διαχείριση & Ανάπτυξη Ξενοδοχείων... Η λύση για κάθε ξενοδόχο στην εποχή της κρίσης. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Η ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Ελλάδα Υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

MONEY SHOW NETWORK 2016

MONEY SHOW NETWORK 2016 MONEY SHOW NETWORK 2016 Συνοπτική Παρουσίαση Το 2016 διοργανώνεται από την EXCESS-Οµιλο Organotecnica, για 27ο συνεχή χρόνο, το επενδυτικό και χρηµατοοικονοµικό Πολυ-Συνέδριο-Έκθεση Money Show Network'.

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 2 και 3 εκεµβρίου 2007 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA

Κ Ε Μ Ε Λ. 3 Ιουλίου 2015. Μ. Χλουβεράκης. Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA Κ Ε Μ Ε Λ Μ. Χλουβεράκης Πρόεδρος ΚΕΜΕΛ (Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Johnson & Johnson Hellas SA 3 Ιουλίου 2015 Bοηθούμε τους νέους να τολμήσουν το όραμά τους! Ποιοί είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία Σπουδάζω με Υποτροφία Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Equal Society, στο πλαίσιο των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, υλοποιεί σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση

Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανέλιξη στην Διοίκηση Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης της Αγγλίας PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Ηγεσίας και Διοίκησης (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Franchise Concept Book

Franchise Concept Book Franchise Concept Book Παράγουμε σπιτικά προϊόντα χρησιμοποιώντας αγνά και φρέσκα υλικά μετά από συνεχή έρευνα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα ποιοτικότερα παγωτά και παγωμένα γιαούρτια.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr

Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Κωσταντινουπόλεως 34, Καλλιθέα, Ρέθυμνο τ. 28310 58503 Kέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής Τουρισμού & Συναφών Ειδικότητων. www.f1school.gr f1school@otenet.gr Σύγχρονες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον έναν προνομιακό χώρο για την

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον έναν προνομιακό χώρο για την . Προφίλ online Έκδοσης Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον έναν προνομιακό χώρο για την FREENET AE, καθώς το site είναι πλέον συνώνυμο της έγκυρης ηλεκτρονικής οικονομικής και επιχειρηματικής ενημέρωσης. Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!!

Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! R V IC ES K IT A PP LI C A TI O N & SE Η νέα τεχνολογία στη µηχανοργάνωση! ΟΚ!!! 1 S1 ASK! APPLICATION & SERVICES KIT Για πρώτη φορά, µία ολοκληρωµένη υπηρεσία στο χώρο της µηχανοργάνωσης! Η υπηρεσία S1

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ Αντώνης Διαμαντής, θέατρο ΟΜΜΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ μέσα από την ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Γενικά για τον ακριβή καθορισμό της οικονομικής έννοιας της

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας

Θέματα Παρουσίασης. 5 Πρόταση Συνεργασίας με τον Όμιλο Κοπελούζου. 1 Ποια είναι η Sales Factor. Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας Sales Factor Θέματα Παρουσίασης 1 Ποια είναι η Sales Factor 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Χώροι εργασίας 3 Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξωτερικές Συνεργασίες 4 Οικονομικά Στοιχεία & Οφέλη Συνεργασίας 5 Πρόταση Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

MAXIMISING HUMAN POTENTIAL

MAXIMISING HUMAN POTENTIAL MAXIMISING HUMAN POTENTIAL Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η εταιρεία μας, Epimorfosis Consulting Ltd, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην Κύπρο στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 13 ΘΕΜΑ: Ε-LADI - OINOS 2013 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 59/142 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders

Business Simulation. The international Business Simulation for tomorrow s leaders Business Simulation The international Business Simulation for tomorrow s leaders Περιεχόµενα Τάσεις της αγοράς Κερδίζοντας µε το Storewars Τι είναι το Storewars Τιλένεοιπελάτεςµας Γιατί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT DIRECT. Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management. www.mgtdirect-eede.gr

MANAGEMENT DIRECT. Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management. www.mgtdirect-eede.gr MANAGEMENT DIRECT Το απόλυτο portal πληροφόρησης, γνώσης & ενημέρωσης στο χώρο του management www.mgtdirect-eede.gr [ο κόσμος του management με ένα κλικ] Το ManagementDirect, είναι μία πραγματικά ολοκληρωμένη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA

AΣΦAΛIΣTIKH ONLINE EΠIKAIPOTHTA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH TOY AΣΦAΛIΣTIKOY Υ TEYXΟΣ 32 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών (Business Interruption)» «Διαχείριση Xρόνου - Διαχείριση Άγχους για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing H bclever σας προσκαλεί στο Σεμινάριο με Θέμα: Social Media Marketing Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Πλάζα στην αίθουσα Auditorium την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

NEWS TICKET GO TO ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 02

NEWS TICKET GO TO ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 02 TICKET NEWS Αγαπητοί συνεργάτες, ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Το 2010 αποτέλεσε μία πρόκληση για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση επέβαλλε σε πολλές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ. η Πρόταση µας

Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ. η Πρόταση µας Μάρκετινγκ και Προώθηση ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ η Πρόταση µας Η εταιρία μας είναι εξειδικευμένη στο τουριστικό Μάρκετινγκ και ειδικότερα στην προώθηση προορισμών, ξενοδοχείων και ταξιδίων. Έχουμε αποκομίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα