ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Π ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ Π.1.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ -ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ Π ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.1.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ Π : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π : ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.1.4. ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.2.3 ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΕΡΠΟ Π.2.4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π ΖΩΝΗ ΠΕΠ-Ι. ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Π ΖΩΝΗ ΠΕΠ-ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Π ΖΩΝΗ ΠΕΠ-ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π ΖΩΝΗ ΠΕΠ-ΙV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Π.2.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ) Π ΖΩΝΗ ΠΕΠΔ-Ι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ Π ΖΩΝΗ ΠΕΠΔ-ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.2.6. ΖΩΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Π.2.7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Π.2.8. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Π ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Π ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ΕΝΕΡΓΕΙΑ Π ΥΔΡΕΥΣΗ Π ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Π ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ Π ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

2 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΗΛΕΩΝ Π α ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΜΗΛΙΕΣ (Π.Ε.-1α) Π β ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΟΡΟΠΗ (Π.Ε.-1β) Π γ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ (Π.Ε. 1γ) Π ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ Π α ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ (Π.Ε. 2α) Π β ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Π.Ε. 2β) Π γ. ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΓΑΤΖΕΑ (Π.Ε. 2γ) Π δ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ (Π.Ε.-2δ) Π ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΥΖΙΤΣΗΣ Π α ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΒΥΖΙΤΣΑ (Π.Ε.- 3α) Π β ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΓΥΡΑΙΪΚΑ (Π.Ε.-3β) Π ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ Π α ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ (Π.Ε.-4) Π ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑΤΩΝ Π α ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ (Π.Ε.- 5) Π.3.2.: ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Π : ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΜΗΛΕΩΝ Π : ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ- ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Π.3.3.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Π ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π ΡΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π ΛΟΙΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Π.3.4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π.3.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Π.3.5.1: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑ Π.Ε Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Π.4.1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Π.4.2. ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Π.4.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ Π.4.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4269/14) ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Μηλεών και νυν Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Π.Ε. Μαγνησίας εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/124Α ) και τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την 9572/1845/ απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών» (ΦΕΚ-209/Δ /2000), στα διοικητικά όρια του Δήμου Μηλεών Ν. Μαγνησίας όπως αυτά καθορίστηκαν με τον Ν.2539/97 (Καποδίστριας). Η μελέτη περιλαμβάνει τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2508/97 και εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ (10788/ΦΕΚ-285/Δ/ ) που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.), των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης "ανοικτής πόλης" Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των πολεοδομικών μελετών, «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων (πρότυπο, standards), πολεοδομικός σχεδιασμός, οικιστική οργάνωση πόλεων, επέκταση οικισμών, μεθοδολογία, αρχές σχεδιασμού». Οι πιο πάνω ειδικές επιμέρους προδιαγραφές εμπλουτίζουν και εξειδικεύουν τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές. Επιπλέον, μετά την δημοσίευση του Ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142/Α/2014) "Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση- Βιώσιμη ανάπτυξη" και την σχετική εγκύκλιο με Α.Π / "Μεταβατικές διατάξεις ν.4269/14 'Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση-βιώσιμη ανάπτυξη", η μελέτη εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης του Ν. 4269/14. Η μελέτη "Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Μηλεών Ν. Μαγνησίας" ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε στις στην Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. κατόπιν της σχετικής νόμιμης διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν.3316/2005, κατόπιν και της με αριθμ.1408/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Θ. ανατέθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με σύμβαση, που υπογράφηκε την 19η Ιουνίου 2013, μεταξύ του κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Κωνσταντίνου Πάλλα νομίμου εκπροσώπου και επικεφαλής της σύμπραξης μελετητών που αποτελείται από τους κάτωθι: - Πάλλας Κωνσταντίνος Αρχιτέκτονας μηχανικός πτυχίο Β' τάξης Χωροταξικών μελετών, και έδρα την Αιόλου 51 Τ.Κ , Λάρισα υπεύθυνος του έργου και νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδος απέναντι στον εργοδότη. - Θερμός Κίμων: Αρχιτέκτονας Μηχανικός, πτυχίο Γ' τάξης Πολεοδομικών μελετών, και έδρα την Επταπυργίου 55, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη - Σπυρίδης Α. Κουτάλου Β. "ΥΕΤΟΣ" Ο.Ε. πτυχίο Γ' τάξης Γεωλογικών μελετών, και έδρα την Πλ. Ιπποδρομίου 7, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη - Μενούτη Σαββίνη: Γεωλόγος πτυχίο Β' τάξης Περιβαλλοντικών μελετών, και έδρα την Ν. Πλαστήρα 19, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

4 Στην σύνταξη της μελέτης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης (1.Β.β), η ομάδα εκπόνησης συγκροτήθηκε από του ακόλουθους επιστημονικούς συμβούλους συνεργάτες: Γιαννιού Άννα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, M.Sc. Περιβάλλον, πτυχίο Α' τάξης Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών. Κωνσταντίνος Κλέτσας Μηχανικός Περιβάλλοντος με έδρα την οδό Ανθίμου Γαζή Βόλος, Αντίκλητος του αναδόχου στην έδρα της Δ/νουσας υπηρεσίας Κούκα Δούκισσα, Γεωλόγος, M.Sc. & Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Για την πληρέστερη εκπόνηση της μελέτης, η ομάδα μελέτης συμπληρώθηκε και από τους ακόλουθους επιστημονικούς συμβούλους συνεργάτες: Αυγέρος Χρήστος, Κεσκιλίδου Κωνσταντία, Τελιανίδου Σοφία Γεωλόγος Δασολόγος Χωροτάκτης Πολεοδόμος μηχανικός Msc. Για την επίβλεψη της παραπάνω μελέτης καθήκοντα Δ/νουσας Υπηρεσίας ασκεί η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ / Δ.ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ / Τμ. Δομών & Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα από τις κ.κ. Αντωνίου Ευτυχία και Μηλάκα Κυρατσώ χωροτάκτριες μηχανικοί ως συνεπιβλέπουσες του έργου σύμφωνα με το με ΑΠ. 4914/ έγγραφο αυτής. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ρυθμίζει την εντός και την εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας και παρέχει το πλαίσιο για την χωρική της οργάνωση. Το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης εναρμονίζεται με τα εγκεκριμένα Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τυχών χωροταξικών κατευθύνσεων νομού, και τα εξειδικεύει στο επίπεδο του Δήμου (νυν Δημοτικής Ενότητας). Το ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί το στρατηγικό επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού, που στόχο έχει αφενός να προσδιορίσει τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα σχέδια (εθνικό και περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό), και αφετέρου θα καθορίσει : τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, τις περιοχές γύρω από τις οικιστικές συγκεντρώσεις στις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης, αλλά και ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του περιαστικού πρασίνου, τις πολεοδομημένες και τις νέες προς πολεοδόμηση περιοχές καθώς και τις περιοχές αναπλάσεων τις ειδικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων τις ζώνες που πρόκειται να καθοριστούν (τουριστικής ανάπτυξης, ειδικής ενίσχυσης κλπ). Κατά το Στάδιο Β1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον της, σύμφωνα με την πρόταση που έχει προκριθεί κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν.2508/97. Κατά το στάδιο αυτό προσδιορίζονται οι σχέσεις των οικισμών και οι ρόλοι τους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και οι βασικές αρχές οργάνωσης του οικιστικού και του περιαστικού χώρου. Επίσης στο Στάδιο Β1 της μελέτης καθορίζονται: I. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη, προς τις πολεοδομημένες ή τις προς πολεοδόμηση περιοχές, που κατά κανόνα είναι χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, τοπία φυσικού περιβάλλοντος και αξιόλογα οικοσυστήματα. II. III. Οι Περιοχές Περιορισμού ή Ελέγχου της Δόμησης (ΠΕΠΔ) γύρω από τους οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στις περιοχές αυτές καθορίζονται χρήσεις γης, παραγωγικές δραστηριότητες και αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως το όριο του εμβαδού γηπέδου κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, επιβάλλονται δε και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας. Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξής ήδη θεσμοθετημένες ή προς πολεοδόμηση, όπως κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας, ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, παραγωγικών πάρκων, τουριστικών ζωνών κλπ. Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), τμημάτων οικισμών προς ανάπλαση ή αναμόρφωση, Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.). Στις περιοχές αυτές προσδιορίζεται η πολεοδομική οργάνωση, οι μηχανισμοί και τα κίνητρα, οι υποδομές κ.λπ., τόσο στις περιοχές των ήδη εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (στην περιοχή μελέτης της Δ.Ε. Μηλεών δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές) στη βάση των διατάξεων του Ν. 1337/83 οι οποίες μπορεί να αναθεωρούνται και να επεκτείνονται, όσο και σε νέες προς πολεοδόμηση περιοχές. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

6 Στόχοι των ρυθμίσεων που προτείνονται είναι: η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, η ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου, η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας με βάση τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης εργασίας, κατοικίας, η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

7 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Ν.2508/97. Μετά την ψήφιση του Ν.2742/1999 τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων ή, αν αυτά λείπουν προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν την εξειδίκευση των Στρατηγικών Χωροταξικών Σχεδίων της Περιφέρειας και των τυχόν χωροταξικών κατευθύνσεων νομού, στο επίπεδο του νέου Δήμου. Τα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ στο βαθμό που αποτελούν το στρατηγικό επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των Δήμων, και ως εκ τούτου αποτελούν την εξειδίκευση και βασικό μέσο εφαρμογής των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης: - καθορίζουν τα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από υπερκείμενα σχέδια, - προσδιορίζουν τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν, - υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων και τις σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις, - δίνουν τις κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης των θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση οικιστικών υποδοχέων. Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο σχετικό με την υπό ανάθεση μελέτη - Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ42 Α 22/2/05) - Ν.2856/2000 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α 48) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3336/2005 (ΦΕΚ Α 96) - Ν.Δ.2726/1953 (ΦΕΚ Α 325) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7/ Ν.Δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών». - Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Ν.716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, κατά το μέρος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ.4 του άρθρου 45 Ν.3316/05. - Αποφ.9752/1845/ (ΦΕΚ 209 Δ ) «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών». - Ν.1337/83 «Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33 Α ) - Ν.2242/94 (ΦΕΚ162/Α/ ) περί πολεοδόμησης περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». - Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ11/Α/ ) «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Π.Δ.323/89 (ΦΕΚ146/Α/1.6.89) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

8 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα» και το Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ Α 231) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων κλπ», όπως ισχύουν σήμερα. - Ν.3463/2006 περί κύρωσης Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, όπως ισχύει σήμερα. - Ν.2508/97 (ΦΕΚ124/Α/ ) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». - Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207 Α / ) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις». - Ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142 Α / ) "Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση- Βιώσιμη ανάπτυξη, με την σχετική εγκύκλιο Α.Π.38525/ με θέμα : Μεταβατικές διατάξεις, Ν.4269/2014 "Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση- Βιώσιμη Ανάπτυξη". Επιπλέον ο υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός που θα ληφθεί υπόψη στο υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ στο βαθμό που επηρεάζει την περιοχή μελέτης, είναι: - το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.-Θεσσαλίας) (ΦΕΚ Β 1484/ 2003). - Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης / Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. (ΦΕΚ 128 Α / ) - Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138 Β / ) και το Νέο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό 1 (ΦΕΚ 3155/Β/ ). - Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 2464 Β/ ) - Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την Βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/ ) - Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. (ΦΕΚ 2505 Β / ). - Η Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους στο Ν. Μαγνησίας. (ΦΕΚ 1038 Δ/ ) - Όροι και Περιορισμοί Δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι κατοίκους. (ΦΕΚ 289/ ΑΑΠ/ ) - Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής, Κεφάλαιο Γ, Τμήμα ΙΙΙ Παραδοσιακοί οικισμοί- Διατηρητέα κτίρια, Άρθρο 110 «Χαρακτηρισμός παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων» (ΦΕΚ 580/ Δ/ ) 1 Το νέο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, μεταγενέστερα της παράδοσης της Α φάσης της μελέτης και δεν είχε ληφθεί υπόψη στην εκπόνησή της. Στο παρόν Β στάδιο της μελέτης, εντάσσονται οι τυχόν κατευθύνσεις που προκύπτουν από αυτό και επηρεάζουν την περιοχή. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ συντάσσεται σε δύο στάδια Α και Β. Το Α Στάδιο περιελάμβανε την Ανάλυση Διάγνωση & τις Προοπτικές του Δήμου. Ειδικότερα: 1. Το Α Στάδιο, περιελάμβανε τις εργασίες που συγκροτούν τα κεφάλαια Α.1- Α.6 των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης (αναφορές Ι- IV σε κείμενα, διαγράμματα, χάρτες) και αφορούν στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση μιας προκαταρκτικής πρότασης ρύθμισης του χώρου της Δημοτικής Ενότητας μακροπρόθεσμα. 2. Μετά την υποβολή του Α σταδίου και τον έλεγχο πληρότητας από τη Δ/νουσα Υπηρεσία έγινε παρουσίαση της μελέτης στις στο Ευδόξιο Πνευματικό Κέντρο στις Μηλιές (που συγκλήθηκε με έγγραφη πρόσκληση της Δ/νουσας υπηρεσίας) στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δήμου, ο Ανάδοχος, ο Επιβλέπων, οι εκπρόσωποι των αρμοδίων Νομαρχιακών και Περιφερειακών Υπηρεσιών και λοιπών φορέων κατά τη κρίση της Δ/σας Υπηρεσίας. 3. Ο Δήμος και οι λοιποί μετέχοντες στην ανωτέρω σύσκεψη διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους επί του περιεχομένου της μελέτης, οι οποίες και καταγράφηκαν, ειδικότερα σε ότι αφορά τα συμπεράσματα της διάγνωσης και την προκαταρκτική πρόταση ή τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. 4. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Δ/νουσα Υπηρεσία συνέταξε το πρωτόκολλο παραλαβής του Α Σταδίου με Α.Π. 6572/ /Έγκριση του Α Σταδίου του έργου με τίτλο "Σύνταξη μελέτης Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μηλεών νομού Μαγνησίας" και παράλληλα έδωσε την εντολή έναρξης των εργασιών του Β1 Σταδίου με το έγγραφο με Α.Π. 6645/ /Εντολή έναρξης Β1 Σταδίου του έργου με τίτλο "Σύνταξη μελέτης Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μηλεών νομού Μαγνησίας", διατυπώνοντας και τις βασικές κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της Πρότασης. Σημειώνεται ότι, το παρόν Β Στάδιο της μελέτης, εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142/Α/ 2014) "Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη" και την σχετική εγκύκλιο με Α.Π / για τις μεταβατικές διατάξεις. Ειδικότερα: Σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ. 2. του Ν.4269/14 εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ όπως και η παρούσα μελέτη ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Μηλεών συνεχίζονται ως προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' "Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός", με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.2 του Ν.4269, σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, ως προς τις χρήσεις γης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης". Το παρόν Β Στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει τις εργασίες που συγκροτούν τα κεφάλαια Π.1 έως Π.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών (αναφορές Ι IV, σε κείμενα και χάρτες) και παραδίδεται σε δύο επιμέρους στάδια, Β1 και Β2, με σκοπό τη διαμόρφωση της βέλτιστης Πρότασης. 1. Το Β1 Στάδιο στο οποίο αναφέρεται το παρόν τεύχος, έχει διάρκεια 2 μήνες και περιλαμβάνει τη Συνολική Πρόταση ΣΧΟΟΑΠ, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα από τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τη Δ/νουσα Υπηρεσία με την εντολή έναρξης των εργασιών του σταδίου αυτού. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

10 2. Το Β2 Στάδιο της μελέτης έχει διάρκεια 1 μήνα και περιλαμβάνει την οριστική παρουσίαση της Πρότασης ΣΧΟΟΑΠ όπως αυτή θα διαμορφωθεί, με βάση τις οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας που συνοδεύουν την εντολή έναρξης του σταδίου αυτού. Το παρόν Β1 Στάδιο της Πρότασης ΣΧΟΟΑΠ διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαιο ως εξής: - Κεφάλαιο Π.1.: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης. - Κεφάλαιο Π.2.:Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία του Περιβάλλοντος - Κεφάλαιο Π.3.: Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση Οικισμών - Κεφάλαιο Π.4.: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ Συνοπτικά τα κεφάλαια περιλαμβάνουν: Στο Κεφάλαιο Π.1. παρουσιάζεται αναλυτικά το προκρινόμενο πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Αναφέρονται τα βασικά προγραμματικά μεγέθη σε επίπεδο Δ.Ε. και οικισμών, το μοντέλο της χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. και οι σχέσεις με τους ευρύτερους άξονες ανάπτυξης, οι σχέσεις και οι ρόλοι των οικισμών στο οικιστικό δίκτυο και τα στοιχεία ανάδρασης προς τον χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό ανώτερου επιπέδου. Στο Κεφάλαιο Π.2. παρουσιάζονται οι χωρικές ρυθμίσεις σε όλη την έκταση της Δ.Ε., ο καθορισμός των γενικών και των ειδικών χρήσεων γης καθώς ο καθορισμός των κανονιστικών ρυθμίσεων στις περιοχές που θα χαρακτηριστούν ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (Ο.Π.) και Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.). Επίσης, παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις των βασικών δικτύων υποδομής της περιοχής. Στο Κεφάλαιο Π.3. παρουσιάζεται η πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικισμών, συμπεριλαμβανομένων και των προς πολεοδόμηση περιοχών, με γενικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικισμών. Ο ειδικότερος στόχος των ρυθμίσεων ή και παρεμβάσεων είναι η ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδομικό επίπεδο, ο καθορισμός αποδεκτών ορίων ανάπτυξης, η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, η βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του οικιστικού ιστού και της φυσιογνωμίας των οικισμών, η βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας και η εξασφάλιση των όρων και υποδομών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες, κλπ). Στο Κεφάλαιο Π.4. περιέχονται οι προτάσεις σχετικά με το φορέα εφαρμογής και διαχείρισης του ΣΧΟΟΑΠ, τις απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες, τα αναγκαία έργα, παρεμβάσεις και εν γένει αναπλάσεις και τις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις. Γίνεται επίσης αναφορά στους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των παραπάνω έργων ή παρεμβάσεων και προσδιορίζονται το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων σε συνδυασμό με τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η παρούσα μελέτη του Β.1 σταδίου, συνοδεύεται από τους παρακάτω χάρτες. Π.1. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Κλίμακα: 1:25000 Π.2. ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ - Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ Κλίμακα: 1:25000 Π.3. ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ - Πολεοδομική Οργάνωση Κλίμακα 1:5000 Π.3.1. : Πολεοδομική οργάνωση Κλίμακα 1:5000 Π.3.2.: Ζώνες κινήτρων, μηχανισμών, παρεμβάσεων Κλίμακα 1:5000 Π.3.3.: Γενικές Αστικές υποδομές Κλίμακα 1:5000 ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

11 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ. Π ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Α ΦΑΣΗΣ Κατά το πρώτο στάδιο της μελέτης έγινε η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, η διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων στην περιοχή της Δ.Ε. καθώς και η διατύπωση των βασικών αξόνων της προκαταρκτικής πρότασης ρύθμισης του χώρου με τις οικιστικές περιοχές, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τα δίκτυα υποδομών και τις ζώνες προστασίας. Οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της Δ.Ε. Μηλεών συνίστανται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή έχει για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Είναι όμως σκόπιμο να εντοπιστούν τα προβλήματα και να αρθούν με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Τα κύρια αναπτυξιακά προβλήματα συνίστανται στα εξής: Γήρανση του πληθυσμού και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης και τάση εξόδου, κυρίως των παραγωγικών ηλικιών, προς το αστικό κέντρο του Βόλου, σημειώνοντας δημογραφική μείωση του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Οι ελλιπείς τεχνικές υποδομές (ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης) καθώς και τα προβλήματα του οδικού δικτύου εντός και εκτός οικισμών. Διασκορπισμένες κοινωνικές υποδομές (σχολεία). Έντονο φυσικό ανάγλυφο που συνεπάγεται δυσκολία στο σχεδιασμό και στη κατασκευή νέων υποδομών. Μεγάλες διακυμάνσεις του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του έτους (ύπαρξη περιόδων αιχμής) και μικρή τουριστική περίοδος. Έλλειψη υποδομών για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού στις περιόδους αιχμής (π.χ. ελλιπείς χώροι στάθμευσης εντός οικισμών, αδυναμία εξυπηρέτησης στον τομέα της υγείας κλπ). Μικρό ποσοστό του δευτερογενή τομέα (μεταποίηση προϊόντων α γενή τομέα) στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες (πλεονεκτήματα) είναι: Η μακρόχρονη ιστορία της περιοχής και το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμά της - Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στην περιοχή. Δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτιστικών συλλόγων στη περιοχή & διεξαγωγή αρκετών πολιτιστικών εκδηλώσεων Ύπαρξη χαρακτηρισμένων και προστατευόμενων παραδοσιακών οικισμών υψηλής ποιότητας και σημαντικού αρχιτεκτονικού αποθέματος. Πλούσιο προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον (Διάταγμα Πηλίου, Natura 2000, Καταφύγιο άγριας ζωής). Το τρενάκι του Πηλίου. Σημαντική τουριστική κίνηση (αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός). Μικρή απόσταση από το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

12 Σημαντική πρωτογενής παραγωγή με δυνατότητα σύνδεσης με δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Δυνατότητα αξιοποίησης βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας και εκτροφής αφού η περιοχή δεν επηρεάζεται από έντονες χρήσεις (βιομηχανία και μόλυνση περιβάλλοντος). Διέλευση της Ε.Ο. 34 Βόλος- Νεοχώρι- Τσαγκαράδα στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Ποιότητα / αναγνωρισιμότητα των βοτάνων της περιοχής. Δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξη της καλλιέργειάς τους. Με αφετηρία τα παραπάνω συμπεράσματα, διατυπώνεται η τελική πρόταση η οποία λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα, νομοθετικό και προγραμματικό πλαίσιο της περιοχής και ειδικότερα: 1. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται κυρίως από τους νόμους, 2508/97 -«Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών» και τον Ν. 2742/99 -«Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη», την υπ αριθμ. 9572/1845/00/Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ -«Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ & αμοιβές εκπόνησης» και την υπ αριθμ /04/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ και Π.Μ.». 2. Το προγραμματικό πλαίσιο της περιοχής όπως αυτό προσδιορίζεται από το Εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.- Θεσσαλίας) (ΦΕΚ Β 1484 Αποφ / ). 3. Επικουρικά λήφθηκαν υπόψη και οι βασικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την προγραμματική περίοδο Οι κατευθύνσεις που αναφέρονται τόσο στο προγραμματικό πλαίσιο της περιοχής όσο και των υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνοπτικά έχουν ως εξής: Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Θεσσαλίας: Οι βασικότερες κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης που προκύπτουν από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Θεσσαλίας που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη Δημοτική Ενότητα Μηλεών είναι: Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας ανήκει στην 3 η Ζώνη για τα ορεινά, η οποία προτείνει γεωργικές δραστηριότητες, πολυλειτουργικότητα του αγροτικού τομέα, παραγωγή ορισμένων προϊόντων με πλεονεκτήματα στην αγορά και ήπιες μορφές τουρισμού. Σύμφωνα με τους στόχους για την ανάπτυξη της Θεσσαλίας το ΠΠΧΣΑΑ κατατάσσει την περιοχή μελέτης στις περιοχές του στόχου 3 όπου ανήκουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προβλέπεται η οργάνωσή τους σε οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου. Συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης συμπεριλαμβάνεται στην αναπτυξιακή ενότητα οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου "Πήλιο, με κέντρα τη Ζαγορά και την Αργαλαστή". Επίσης εντάσσονται στην υποκατηγορία "Οι οικισμοί της ενδοχώρας με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης καθώς και τα οικιστικά κέντρα εξυπηρέτησης ορεινών/προβληματικών περιοχών (ορεινά κεφαλοχώρια)". Επίσης, εξαρτάται από την Ανατολική Ζώνη Ανάπτυξης του Νομού (Δίπολο Λάρισα- Βόλος) και κυρίως από το Βόλο. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

13 Όσον αφορά τις χρήσεις γης, η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην α' ζώνη τουρισμού- β κατοικίας που ακολουθεί το τόξο Όλυμπος- Όσσα-Μαυροβούνι- Πήλιο-Σποράδες στα ανατολικά της περιφέρειας και αφορά περιοχές που εμφανίζουν ήδη έντονες τάσεις ανάπτυξης και κατά συνέπεια προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων. Οι κατευθύνσεις που αφορούν την περιοχή είναι: Αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος με την πολεοδόμηση των οικισμών καθώς και την προστασία και ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών συνόλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους, γεγονός που συμβάλλει αφενός στον περιορισμό της ανάλωσης πόρων και αφετέρου αναδεικνύει έναν σημαντικό τουριστικό πόρο (ανθρωπογενές περιβάλλον). Ανάπτυξη εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση χρονικά την τουριστικής περιόδου και χωρικά της τουριστικής ανάπτυξης. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, προϋποθέτουν όμως την προβολή και αξιοποίηση των φυσικών πόρων όπως είναι: Το φυσικό περιβάλλον (τοπία φυσικού κάλλους, δάση, ακτές, λίμνες, ποτάμια, περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, ιαματικές πηγές κλπ.) Το ανθρωπογενές περιβάλλον (παραδοσιακοί οικισμοί, χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, ιστορικοί τόποι και χώροι άσκησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων) Συντονισμό του σχεδιασμού σε επίπεδο ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ με βασική αρχή την επιδίωξη της παράλληλης, όχι απαραίτητα ισόρροπης αλλά ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε ενότητας ανάπτυξης των χρήσεων και της αποφυγής συγκρούσεων μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Αυτό σημαίνει καθορισμό χρήσεων γης, διαμόρφωση οργανωμένων υποδοχέων και παράλληλα περιορισμό κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης αφού στις περιοχές αυτές προέχει η διατήρηση των φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα εξής σημεία: Την αυστηρή τήρηση της δασικής Νομοθεσίας Τον αποκλεισμό καταπατήσεων, και αλλαγής χρήσης Δημόσιων Δασικών εκτάσεων (σύνταξη Δασικού Κτηματολογίου) Την αυστηρή τήρηση της σχετικής με τις ακτές νομοθεσίας (Χάραξη-Καθορισμός Αιγιαλού, Παραλίας) Την χωρική εξειδίκευση των πάσης φύσεως κινήτρων (αναπτυξιακού νόμου, πολεοδομικών, κλπ.) με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού. Η πεδινή και ημιορεινή περιοχή της Δ.Ε. Μηλεών όπου υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέργειες και αρδευόμενες εκτάσεις, εντάσσεται σε περιοχές γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας. Σύμφωνα με το ΠΠΧΣΑΑ στις περιοχές περιλαμβάνονται οι ζώνες του Πηλίου με δενδρώδεις καλλιέργειες, από Πουρί μέχρι Μούρεσι στο Ανατολικό Πήλιο με υψόμετρο μ. και από Δράκεια μέχρι Νεοχώρι στο Κεντρικό Πήλιο σε υψομέτρο μ., καθώς και την παραλιακή ζώνη από Αγριά μέχρι Κορόπη στον Παγασητικό. Η γεωργική γη πρέπει να διαφυλαχτεί και για το λόγο αυτό επιβάλλεται: η ανάπτυξη άλλων χρήσεων να γίνεται κατά τρόπο οργανωμένο ώστε η κατάληψη γεωργικής γης να είναι η ελάχιστη, η λήψη μέτρων περιορισμού της σπατάλης νερού, η προστασία και προώθηση των επωνύμων/ τοπικών προϊόντων ποιότητας, η υποστήριξη της παραγωγής "βιολογικών" προϊόντων κατά προτεραιότητα στις περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος (Δίκτυο Natura 2000). Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. : Οι βασικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από το ΓΠΧΣΑΑ που αφορούν την περιοχή μελέτης συνοψίζονται στα εξής: Ενίσχυση της ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο και σύνδεση με τα βασικά αστικά κέντρα της λοιπής χώρας, Διαφύλαξη της πλούσιας βιοποικιλότητας και του τοπίου, που αποτελούν βασικά στοιχεία έλξης και συγκριτικό πλεονέκτημα των περιοχών, καθώς και η αρμονία του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας ζωής. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

14 Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. - Τουρισμού 2 : Το νέο ΕΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3155/Β/ Το νέο ΕΠΧΣΑΑ - Τουρισμού κατηγοριοποιεί τις περιοχές του εθνικού χώρου βάσει κριτηρίων: α. Έντασης και είδους τουριστικής ανάπτυξης, β. Γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, και γ. Ευαισθησίας των πόρων. Η κατηγοριοποίηση δεν συνιστά χωροθέτηση αλλά προσδιορισμό ευρύτερων ζωνών άσκησης πολιτικής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακριβέστερης οριοθέτησης των περιοχών αυτών, για την αδειοδότηση τουριστικών δραστηριοτήτων σε εκτάσεις οι οποίες εμπίπτουν εν όλω ή εν μέρει σε περισσότερες της μιας κατηγορίες περιοχών, εφαρμόζονται συνδυαστικά οι κατευθύνσεις του άρθρου 5 για τις αντίστοιχες κατηγορίες. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στις κατηγορίες: Με βάση το κριτήριο της έντασης και του είδους της τουριστικής ανάπτυξης: (Α) Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες περιοχές- Υποκατηγορία Α2: Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Αφορά στο παραθαλάσσιο τμήμα της περιοχής μελέτης. 3 Στην κατηγορία υπάγονται περιοχές οι οποίες έχουν αποκτήσει ή εμφανίζουν σταδιακά σημαντική δυναμική τουριστικής ανάπτυξης και προορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων για ολοκληρωμένες και οργανωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Με βάση το κριτήριο των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών: (Δ.2) Παράκτιος χώρος. Πρόκειται για περιοχές που εμπίπτουν εντός χερσαίας ζώνης πλάτους 350μ από τη γραμμή του αιγιαλού. Οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του τουρισμού, ενώ χαρακτηρίζονται συνήθως από ιδιαιτέρως έντονο ανταγωνισμό χρήσεων γης και οικονομικών δραστηριοτήτων. Αφορά στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Ε. (Ε) Ορεινές περιοχές. Πρόκειται για τις περιοχές που εκτείνονται σε υψόμετρο άνω των 800 μ. Στην περιοχή μελέτης, οι ορεινές περιοχές είναι μια μικρή περιοχή πάνω από τους οικισμούς, η οποία εντάσσεται και σε ζώνη προστασίας της φύσης (Natura 2000). (ΣΤ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές. Πρόκειται για την υπολειπόμενη έκταση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες Δ.2 "Παράκτιες περιοχές" και Ε. "Ορεινές περιοχές". Με βάση το κριτήριο της ευαισθησίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων: (Z) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών του Ν.3937/2011. Αφορά τις προστατευόμενες περιοχές "Όρος Πήλιο" (GR ) και "Όρος Πήλιο και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη" (GR ). Η περιοχή "Όρος Πήλιο και Θαλάσσια Παράκτια Ζώνη" (GR ), έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ. ή S.A.C.). Η προστατευόμενη περιοχή "Όρος Πήλιο" (GR ), έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή S.P.A.). Επίσης, εντοπίζεται το τμήμα του Καταφυγίου Άγριας Ζωής "Αγ. Δημήτριος - Ίταμος των Δήμων Μηλεών, Αφετών, Μουρεσίου, Ν. Μαγνησίας", (Απόφ-80155/1333/ & όπως τροποποιήθηκε Απoφ ΦΕΚ 995/Β/ ). (Η) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί, όπου περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί, άλλοι που προστατεύονται με ειδικά καθεστώτα και οικισμοί με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων (σύμφωνα με την τελευταία απογραφή). Στη Δ.Ε. Μηλεών όλοι 2 Τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα, δεν καταγράφηκαν στο Α στάδιο της μελέτης, και για το λόγο αυτό αναφέρονται αναλυτικά. 3 Με πλάγια στοιχεία, τα σχόλια για την περιοχή μελέτης. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

15 οι οικισμοί εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Οι χαρακτηρισμένοι 9 οικισμοί ως παραδοσιακοί (Μηλιές, Κορόπη, Αγ. Γεώργιος Νηλείας, Άνω Γατζέα, Κάτω Γατζέα, Βυζίτσα, Καλά Νερά, Πινακάτες και Αργυραίϊκα). Οι λοιποί οικισμοί είχαν πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων στην τελευταία απογραφή: Σταυροδρόμι (15 κάτοικοι), Αγ. Τριάς (141 κάτοικοι), Δύο Ρεύματα (52 κάτοικοι), και Αγ. Αθανάσιος (111 κάτ.). (Θ) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία του Καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και οι ιστορικοί τόποι που είναι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Μνημείων Μείζονος Σημασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην περιοχή μελέτης, στην κατηγορία εντάσσεται ο κηρυγμένος, υπό οριοθέτηση, αρχαιολογικός χώρος της Κορόπης (Υ.Α. 9448/ , ΦΕΚ172/Β/ ). (Ι) Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται περιοχές με αξιόλογα τοπία, ιδιαίτερα γεωμορφολογικά, αρχιτεκτονικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, όπως το Πήλιο κλπ. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται εξ' ολοκλήρου στην περιοχή (Ι). ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Στο άρθρο 5, καθορίζονται κατευθύνσεις, ενέργειες και δράσεις για τις ανωτέρω περιοχές. Όσον αφορά στη περιοχή μελέτης, οι κατευθύνσεις για τις παραπάνω περιοχές είναι: (Α2) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές. Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των περιοχών Α2 που προωθούνται κατά προτεραιότητα: α. Ολοκληρωμένες τουριστικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικά προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης και ανάπτυξη βασικών υποδομών (όπως λιμένες, αεροδρόμια κ.λπ.). β. Ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής. γ. Ανάπτυξη ειδικών τουριστικών υποδομών και εγκαταστάσεων που εμπλουτίζουν και διευρύνουν το τουριστικό προϊόν. δ. Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων (προώθηση ΑΠΕ, βιοκλιματικών μεθόδων σχεδιασμού κ.ά.). ε. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με την αναγνώριση και συνδυασμένη προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής. στ. Ανάληψη δράσεων αναβάθμισης του δομημένου χώρου, με πολεοδομικές παρεμβάσεις, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων με αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου και παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων. ζ. Κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, κ.λπ.). η. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.). θ. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και κατηγορίες καταλυμάτων (3, 4 και 5 αστέρια) ή επέκταση αυτών και συμπληρώσεις με ειδικές τουριστικές υποδομές. ι. Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. ια. Παροχή κινήτρων για μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων χρήσης τουρισμού, καθώς και παροχή κινήτρων ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

16 για κατεδάφιση μη αξιόλογων ή μη απαραίτητων ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων που προσβάλλουν το τοπίο. ιβ. Θέσπιση δυνατότητας χαρακτηρισμού, είτε μέσω των υφισταμένων είτε μέσω νέων ειδικών προς τούτο πολεοδομικών εργαλείων, τμημάτων των περιοχών Α2 ως Περιοχών Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης με τον προσδιορισμό μέτρων για την αναβάθμιση ή και την ανάπτυξη του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητάς τους. ιγ. Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. ιδ. Βελτίωση της προσβασιμότητας των δυσπρόσιτων τουριστικών πόρων. ιε. Αναμόρφωση των όρων και περιορισμών της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: i) Περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 3, 4 και 5 αστέρων: ii) Σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές, αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως. Υιοθέτηση της κατεύθυνσης αυτής και στην περίπτωση επέκτασης υφιστάμενου καταλύματος, πλην της περίπτωσης τυχόν συμπλήρωσης αυτού με ειδικές τουριστικές υποδομές εκτός αν αυτό αποκλείεται από ειδικές διατάξεις. ιστ. Αναβάθμιση και μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα. ιζ. Χωροθέτηση οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) (Δ2) Παράκτιος χώρος. Στις περιοχές της υποκατηγορίας αυτής δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις: α. Για τμήματα του παράκτιου χώρου που εντάσσονται στις κατηγορίες Α, Β και Γ ισχύουν οι κατευθύνσεις των κατηγοριών αυτών. Η περιοχή μελέτης εντάσσεται στην κατηγορία Α2 και ισχύουν οι κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. β. Περιορισμός της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων χρήσεων μη συμβατών με την τουριστική δραστηριότητα (ιδίως βιομηχανικές/βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εμπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης), ιδιαίτερα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες τουριστικά. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η χωροθέτηση, είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προϋποθέτουν για τη λειτουργία τους άμεση πρόσβαση στο θαλάσσιο μέτωπο, είναι σημαντικού χαρακτήρα και ρόλου για την Εθνική Οικονομία ή εξυπηρετούν άμεσες τοπικές ανάγκες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΠΧΣΑΑ- Βιομηχανίας, ύστερα από συνεκτίμηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων και σε τμήματα του παράκτιου χώρου που παρουσιάζουν μειωμένο τουριστικό ενδιαφέρον. γ. Η κατά προτεραιότητα προώθηση δράσεων αποκατάστασης της αισθητικής του τοπίου και αναβάθμισης της λειτουργίας του χώρου. (Ε) Ορεινές περιοχές. Το τμήμα της περιοχής που έχει υψόμετρο άνω των 800μ (ορεινή περιοχή) είναι μικρό, εκτός οικισμών και εντάσσεται σε περιοχή προστασίας της φύσης. Συνεπώς οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης της κατηγορίας Ε, δεν απαριθμούνται. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

17 (ΣΤ) Πεδινές και ημιορεινές περιοχές. Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισμού στο μέτρο που εμπίπτουν στις υπό στοιχεία Α και Β κατηγορίες του άρθρου 4, οπότε και ακολουθούν, κατά περίπτωση, τις σχετικές κατευθύνσεις του παρόντος άρθρου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του χώρου και η αναμενόμενη εξ αυτών ένταση των τουριστικών δραστηριοτήτων δεν δικαιολογούν, για την προγραμματική περίοδο του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, τη λήψη ειδικών μέτρων, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν τη χωροθέτηση τουριστικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν υπάρχει σαφής αντίθεση με άλλες ρυθμίσεις σχεδιασμού του χώρου. Επίσης αξιοποιούνται οι εκάστοτε τοπικοί πόροι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση δεν αποκλείεται η εφαρμογή των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο, καθώς και η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. (Ζ) Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: α. Αξιοποίηση των εκάστοτε τοπικών πόρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμού, περιηγητικού, πεζοπορικού, πολιτιστικού τουρισμού, κ.ά.). β. Ανάδειξη και προστασία περιβάλλοντος και τοπίου (προστασία φυσικού περιβάλλοντος, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία μουσείων, κ.α.). γ. Δημιουργία δικτύων μονοπατιών (εθνικών, ευρωπαϊκών) και διαδρομών («δρόμοι» καπνού, αμπέλου, ελιάς, κ.α.) περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. δ. Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών, κ.ά). ε. Δημιουργία υποδομών στήριξης, προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πιστοποίησης (Eco Management and Audit Scheme EMAS). στ. Επίσπευση της κατάρτισης και θεσμοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, με μέριμνα για τον προσδιορισμό περιορισμένων ζωνών ανάπτυξης ειδικών - εναλλακτικών μορφών τουρισμού. ζ. Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης. η. Θέσπιση ειδικού τέλους υπέρ των Φορέων Διαχείρισης, επί των δραστηριοτήτων του τουρισμού που αναπτύσσονται στις περιοχές αυτές, με σκοπό να χρησιμοποιείται για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου. θ. Μέχρι τον καθορισμό χρήσεων και δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων περιορίζεται στη δημιουργία, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική νομοθεσία, τουριστικών καταλυμάτων ως εξής: i) στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης ii) Εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του ν. 3937/2011. ι. Περιοχές, που εντάσσονται στο σύστημα προστατευομένων περιοχών του ν. 3937/2011, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε προγράμματα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης μέσω οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Οι περιοχές αυτές, ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

18 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4179/2013 4, διέπονται από τα υφιστάμενα ειδικά νομικά καθεστώτα προστασίας τους. (Η) Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί. Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: α. Δημιουργία μηχανισμού ελέγχου των χρήσεων γης και της έντασης της τουριστικής δραστηριότητας βάσει των εξής κριτηρίων: επιφάνεια δομημένου χώρου, συνολικός αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων με έδρα ή πραγματική λειτουργία στον οικισμό, αριθμός υφιστάμενων κλινών. Στόχος είναι η διαφύλαξη της αξίας του πόρου και η προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα. β. Διαμόρφωση αυστηρότερων κανόνων για τη μορφολογία των νέων κτισμάτων, ενίσχυση δράσεων αποκατάστασης κελυφών και ειδικότερα για τους εγκαταλελειμμένους και φθίνοντες οικισμούς, προώθηση πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση αναζωογόνησής τους. γ. Έλεγχος της δυνατότητας επέκτασης ή μη των οικισμών κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αξία του πόρου και να προστατεύεται ο παραδοσιακός του χαρακτήρας. δ. Ανάπτυξη δράσεων τοπικών συμφώνων ποιότητας (πέρα από τους κατά περίπτωση ισχύοντες κτιριολογικούς κανονισμούς), που αφορούν στη διατήρηση και ανάδειξη αξιόλογων μορφολογικών στοιχείων και την ιδιαίτερη τοπική αρχιτεκτονική παραδοσιακών οικισμών. ε. Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις (αύξηση μέχρι και 20% της υφισταμένης δομημένης επιφάνειας), με κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές. στ. Είναι δυνατή η ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς με την προϋπόθεση της αξιοποίησης και ανάδειξης του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. (Θ) Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι. Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της οργάνωσής τους, εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου, έλεγχος χρήσεων και της εγκατάστασης δικτύων υποδομής, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη ανάδειξή τους. Ανάδειξη, διατήρηση και διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων του εθνικού χώρου με τη συγκρότησή τους σε πολυθεματικά δίκτυα. Μέριμνα για την ανάδειξη και συνολική διαχείριση του τοπίου, ώστε να αναδεικνύεται η άρρηκτη σχέση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με το ευρύτερο περιβάλλον τους. (Ι) Περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα. Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: Για τις εν λόγω περιοχές επιδιώκεται, η οργάνωσή τους σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν τον φυσικό πλούτο των περιοχών, το σύνολο των πολλαπλών πολιτιστικών στοιχείων τους (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, 4) Ν. 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/ ) "Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

19 ήθη και έθιμα) σε σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών αγαθών. Στις περιοχές αυτές μπορούν να θεσμοθετούνται ειδικές αρχιτεκτονικές και λοιπές προδιαγραφές για τη δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων. Οι Ειδικές- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (άρθρο 6) χαρακτηρίζονται από δυναμική ζήτηση και η καταγραφή τους στο σχετικό άρθρο είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και είναι: (Α) Συνεδριακός- Εκθεσιακός τουρισμός/ (Β) Αστικός τουρισμός/ (Γ) Θαλάσσιος τουρισμός -Γ1. Τουρισμός Κρουαζιέρας -Γ2. Τουρισμός με σκάφη αναψυχής -Γ3. Αλιευτικός τουρισμός -Γ4. Τουρισμός Καταδύσεων αναψυχής / (Δ) Πολιτισμικός τουρισμός - Δ1. Θρησκευτικός τουρισμός/ (Ε) Αθλητικός τουρισμός- Ε1. Γκολφ & Ε2. Χιονοδρομικός τουρισμός/δραστηριότητες αναψυχής στον ορεινό χώρο/ (ΣΤ) Ιαματικός και θεραπευτικός τουρισμός /(Ζ) Τουρισμός υπαίθρου/ (Η) Γεωτουρισμός /(Θ) Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα). Στην περιοχή μελέτης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ο Πολιτισμικός τουρισμός και ο τουρισμός υπαίθρου. Οι κατευθύνσεις για τις μορφές αυτές, συνοπτικά, είναι: (Δ) Πολιτισμικός Τουρισμός: Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: α. Αναβάθμιση και διασύνδεση του μνημειακού, αρχαιολογικού και λαογραφικού κεφαλαίου της περιοχής. β. Διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. γ. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και υποστήριξη τους με κατάλληλα έργα υποδομών/ένταξη τους σε τουριστικά δίκτυα. δ. Δημιουργία μουσείων και θεματικών πάρκων για την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής. ε. Ενίσχυση δράσεων για τη δημιουργία πολυχώρων ψηφιακής αναπαράστασης ιστορικών, μυθολογικών και άλλων πολιτιστικών σεναρίων (σύνδεση καινοτομίας πολιτισμού). στ. Ενίσχυση, προβολή και καθιέρωση φεστιβάλ, πολιτισμικών θεσμών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων. ζ. Ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού και ένταξη του στο τουριστικό προϊόν (ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους και πιστοποίησης της αξίας και της μοναδικότητάς τους). (Ζ) Τουρισμός υπαίθρου: Στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης: α. Ο τουρισμός υπαίθρου αναπτύσσεται σε περιοχές της υπαίθρου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, πλην των περιοχών απόλυτης προστασίας της φύσης. β. Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών που διαθέτουν σχετικούς πόρους (φύση, τοπίο), ως πόλων ανάπτυξης τουρισμού φύσης ευρύτερης ακτινοβολίας. Τέτοιες περιοχές αποτελούν καταρχήν οι προστατευόμενες περιοχές που διαθέτουν Φορέα Διαχείρισης. γ. Καθιέρωση τοπικών δικτύων, διαδρομών μονοπατιών, πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

20 δ. Σήμανση διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης και εμπλουτισμός των διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain bike, ιππασία). Ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισμών με υποδομές εστίασης και αναψυχής. ε. Διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής. στ. Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, μουσεία και ορειβατικά καταφύγια). Ειδικότερα για την προώθηση του αγροτουρισμού οινοτουρισμού: Κατάστρωση και ενίσχυση διακριτού και ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος, που περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή - εστίαση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής ως έχουν ή μετά από μία πρώτη μεταποίηση. Ενίσχυση των δράσεων ανακαίνισης παραδοσιακών ή εγκαταλελειμμένων κτιρίων και οικισμών ή συνόλων οικισμών με στόχο τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς. Διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με την αγροτοτουριστική κατανάλωση (σύμφωνα τοπικής ποιότητας κ.λπ.). Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού με δράσεις προώθησης της ελληνικής κουζίνας και των επιμέρους εκδοχών της ως σημαντικού τουριστικού πόρου. Προώθηση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων ποιότητας καθώς και τοπικά μεταποιημένων προϊόντων ποιότητας. Ενίσχυση του προσανατολισμού των συνεχιζόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο προς μια ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη. Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. - Βιομηχανίας: Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ- Βιομηχανίας, η ευρύτερη περιοχή μελέτης εφάπτεται στην περιοχή στήριξης και εντατικοποίησης της βιομηχανίας του διπόλου Βόλου- Λάρισας και ανήκει στις ειδικές κατηγορίες χώρου ορεινός και παράκτιος με τμήμα της εντός της περιοχής NATURA του Πηλίου. Οι χωρικές κατευθύνσεις συνοπτικά για την περιοχή μελέτης είναι: Στον ορεινό χώρο: Διατήρηση ενός ιστού βιομηχανικών (βιοτεχνικών) μονάδων, ιδιαίτερα αυτών που αξιοποιούν τοπικούς πόρους, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πολυαπασχόλησης. Η προσπάθεια αυτή επιβάλλει ένα πιο ευέλικτο σύστημα ρυθμίσεων για τις μονάδες, αλλά παράλληλα απαιτεί οριζόντια μέτρα για την αποφυγή αλλοίωσης του τοπίου, συγκρούσεων με άλλες χρήσεις όπως ο τουρισμός, αρνητικών επιπτώσεων στους παραδοσιακούς οικισμούς, και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ενίσχυση της αξιοποίησης παραδοσιακών κτισμάτων για τη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Στην παραθαλάσσια ζώνη: Πρέπει να αποθαρρύνεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων, με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο. Η κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη σε ζώνες που χαρακτηρίζονται από το χωροταξικό σχεδιασμό ως προτεραιότητας για τον τουρισμό ή τον παραθερισμό. ΣΥΜΠΡΑΞΗ : ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΙΜΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.-ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. "ΥΕΤΟΣ"-ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ -Νοέμβριος

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΩΝ. Natura 2000 GR1430001. Natura 2000 GR1430001 GR1430008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΣΠΑ 2007-13 / Ε. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ & ΣΑΝΑ 034/8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα α.π. ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611

ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 ΑΠΟΦΑΣΗ 24208/2009 ΦΕΚ: Β 1138 20090611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.2009 Αρμόδιος Φορέας: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜEΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦ Ημ.Υπογραφής: 04.06.2009

Διαβάστε περισσότερα

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες.

µε το χαρακτήρα τους, οι κατευθύνσεις που περιλαµβάνονται αναφέρονται σε έναν ή περισσότερους χρονικούς ορίζοντες. 4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΦΕΚ 151/Τ.Α.Α.Π./2009) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Οι στόχοι 1 του ΕΠΧΣΑΑ για τη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

! $ " #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E

! $  #! % -. -.. 1 2 567 8 & ' ( ) * +* ), / *0 )3 / 4 9 :; < =>? @=AB C? DD E &'()*+*),-. "#$!% /*012)3-./45678.! 9:;?@=ABC?DDE Η Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Α. Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3155 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67659 Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης

3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης ΣΟΦΙΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Οι τάσεις ανάπτυξης και το πλαίσιο δράσης καθορίζονται από: 1. Το ΕΣΠΑ 2. Το ΠΕΠ 3. Το Γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 4. Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε.Τ.Π.Α. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Γ.Π.Σ.) Β 2 ΣΤΑ ΙΟ " ΠΡΟΤΑΣΗ" ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα