ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟ B1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΚΑΣ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε. ΝΤΑΒΑΣ Περιβαντολόγος ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Π.1.1. Γενικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις Π.1.2. Ειδικότεροι Στόχοι και κατευθύνσεις Π.1.3. Πρόταση χωρικής οργάνωσης Δ.Ε. Ατσικής Π.1.4. Προγραμματικά Μεγέθη Π Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ΟΤΑ Π Χωρητικότητα και σχεδιασμός οικιστικών υποδοχέων Π Γενικά Π Χωρητικότητα υποδοχέων κατοικίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α. Π.2.1. Περιοχές προς Πολεοδόμηση Περιοχές Επεκτάσεων Π.2.2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) Π Περιοχές προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (κωδικός ΑΧ για τους Αρχαιολογικούς χώρους και Μ για τα μνημεία) Π Περιοχές Τοπίου (κωδικός χάρτη: Π.Τ) Π Περιοχές Περιβάλλοντος & Φυσικών Σχηματισμών (κωδικός χάρτη: Π.Π.Φ.Σ.) Π Λοιπές περιοχές & διατάξεις προστασίας Π Δασικές εκτάσεις και ρέματα Π Καταφύγια 'Άγριας Ζωής (ζώνη Κ192 Σαρδές-Δάφνη- Κατάλακκο και ζώνη Κ200 Ατσικής-Καρπασίου-Βάρους-Αγ. Δημητρίου Π Απολιθωμένο Δάσος Π Διάσπαρτες Δημοτικές & Δημόσιες εκτάσεις Π Λοιπά μέτρα Περιβαλλοντικής προστασίας στην ΔΕ Π.2.3. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) Π Δραστηριότητες Α γενούς Π Δραστηριότητες Β γενούς Π Δραστηριότητες Τουρισμού-Αναψυχής Π Ιδιαίτερες χρήσεις Π Νεκροταφεία Π Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Π Περιοχή Αερολιμένα Ήφαιστος Π.2.4. Γενικές & Μεταβατικές διατάξεις Π Γενικές διατάξεις Π Μεταβατικές διατάξεις 1

3 Π.2.5. Βασικά Δίκτυα Τεχνικών Υποδομών Π Μεταφορικά δίκτυα και Υποδομές. Π Ενέργεια Π Τηλεπικοινωνίες Π Ύδρευση, Αποχέτευση, Απορρίμματα Π Ύδρευση Π Αποχέτευση Π Αποχέτευση ομβρίων Π Απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1. Πολεοδομική Οργάνωση Π Πολεοδομικές Ενότητες και Μέσοι Συντελεστές Δόμησης Π Χωρητικότητα & Προγραμματικά μεγέθη Πολεοδομικών Ενοτήτων Π Πολεοδομική οργάνωση οικισμών Χρήσεις γης Π Ατσική (Π.Ε. 1) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Προπούλι (Π.Ε. 2) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Καρπάσι (Π.Ε. 3) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Βάρος (Π.Ε. 4) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Αγ. Δημήτριος (Π.Ε. 5) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα 2

4 Π Δάφνη (Π.Ε. 6) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Κατάλακκο (Π.Ε. 7) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Σαρδές (Π.Ε. 8) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Οικιστική Ενότητα Κρηνίδα Π.3.2. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής επιπέδου Δ.Ε. Π.3.3. Ασφάλεια Προστασία οικισμών Π Προστασία από σεισμό Π Προστασία από πλημμύρες Π Πυροπροστασία Π Ζώνες Προστασίας ειδικοί όροι δόμησης στις αστικές περιοχές Π Ζώνες κινήτρων, μηχανισμών, παρεμβάσεων Π.3.4. Γενικές αστικές υποδομές Π Τεχνικές Υποδομές - Ποιότητα ζωής (Χάρτης Π ) Π Μεταφορικές υποδομές Π Αστικό Οδικό Δίκτυο Π Πράσινο Ελεύθεροι χώροι Π Ενεργειακά Δίκτυα Π Τηλεπικοινωνίες Π Ύδρευση Π Αποχέτευση Π Απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Π.4.1. Γενικά Π.4.2. Φορέας εφαρμογής Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Π.4.3. Μελέτες Π.4.4. Αναγκαία έργα, παρεμβάσεις και αναπλάσεις Π.4.5. Αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις Π.4.6. Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός και Χρονοδιάγραμμα έργων. Π Γενικές Συγκοινωνιακές Υποδομές Π Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ερμολάου Π Υποδομές τουριστικής ανάπτυξης 3

5 Π Γενικές Τεχνικές Υποδομές Π Ασφάλεια Προστασία Οικισμών Π Υποδομές κοινωνικού εξοπλισμού επιπέδου οικισμού και υπερτοπικές Π Αναβάθμιση θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων Π Εφαρμογή θεσμοθετημένων σχεδίων & Απαλλοτριώσεις Π Μελέτες πολεοδόμησης -ρυμοτόμησης στους οριοθετημένους οικισμούς Π Απαλλοτριώσεις γης για κοινωνικές υποδομές Π Εγκαταστάσεις Κοινωνικού εξοπλισμού Π Πολεοδόμηση και οικιστική ανάπτυξη περιοχών οικιστικής επέκτασης Π Εφαρμογή σχεδίων & προγραμματισμού Π Τεχνικές υποδομές Π Εγκαταστάσεις Κοινωνικού εξοπλισμού Π Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων περιοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4

6 Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Γενικά Ο Καποδιστριακός Δήμος Ατσικής -όπως αναφέρθηκε και στο Α στάδιοβρίσκεται στο Νομό Λέσβου και αποτελεί πλέον με βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης» τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) του νεοσύστατου Δήμου Λήμνου ο οποίος και εδρεύει στη Μύρινα. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν.2508/97 για τη «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας», έτσι όπως εξειδικεύτηκαν με την Υ.Α. 9572/1845/00 (ΦΕΚ-209/Δ/7-4-00). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο: - Απαιτεί ένταξη της περιοχής μελέτης στο ευρύτερο χωροταξικό της πλαίσιο. - Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. - Αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναπτυξιακή διάσταση του Σχεδίου, και όχι μόνο στις χωρικές ρυθμίσεις. Το παρόν τεύχος αποτελεί το Β1 στάδιο της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής. Η περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το Ν.2508/97, καλύπτει όλη την επιφάνεια της Δ.Ε. (τέως ΟΤΑ Ατσικής) και τους οικισμούς που βρίσκονται σε αυτήν. Ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των τοπικών προβλημάτων και η διατύπωση των προτάσεων έγινε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, τις κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τους τοπικούς εκπροσώπους των οικισμών, καθώς και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες ή Φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της περιοχής, τους εκλεγμένους εκπροσώπους, τους προϊστάμενους, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Στο προηγούμενο στάδιο της μελέτης περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά, εντοπίστηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των οικισμών της Δ.Ε. Ατσικής και διατυπώθηκαν σενάρια με γενικές προτάσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους (κεφάλαια Α5 και Α6). Στο παρόν στάδιο της μελέτης αναλύονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ του (τέως) Δήμου Ατσικής. Οι προτάσεις γίνονται στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης του επιλεγέντος σεναρίου από τα τρία προταθέντα στην ανάλυση (σενάριο Α). 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ. Παρουσιάζεται στην συνέχεια το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον του. Υπάρχουν αναφορές σε κεφάλαια, στοιχεία και πίνακες του τεύχους της Ανάλυσης, πολλοί από τους οποίους δεν κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν ξανά. Π.1.1.-Γενικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις Στο Α στάδιο της μελέτης περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά, εντοπίστηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής και διατυπώθηκαν σενάρια με γενικές προτάσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους (κεφάλαια Α5 και Α6). Ειδικότερα στο κεφάλαιο «Α Αναπτυξιακά Προβλήματα» αναφέρθηκαν τα γενικότερα αναπτυξιακά προβλήματα όλου του νομού Λέσβου, και στο κεφάλαιο «Α.1.3. Αναπτυξιακή προοπτική και δυνατότητες», οι ειδικότερες αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής του ΟΤΑ. Στο παρόν Β1 στάδιο της μελέτης διαμορφώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ατσικής. Οι προτάσεις ακολούθησαν την κατεύθυνση της εξειδίκευσης του επιλεγέντος σεναρίου σε ευθυγράμμιση με τις προτάσεις του Π.Π.Χ.Σ. Β. Αιγαίου και τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του εργοδότη. Η πρόταση βασίζεται σε ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης που διαμορφώθηκε με κριτήρια υποστήριξης των αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων του δήμου, κάλυψης των οικιστικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων, μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων βιώσιμης ανάπτυξης όπως προκύπτουν από τις δεσμεύσεις του ευρύτερου προγραμματικού πλαισίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της περιοχής: α) η πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή β) ήπιες μορφές τουρισμού, να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες του Δήμου, να σχεδιαστούν παραγωγικοί υποδοχείς και να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη κοινωνική και τεχνική υποδομή για τους κατοίκους. Παρουσιάζεται στην συνέχεια το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης του Δήμου σε σχέση και με το ευρύτερο προστατευτέο περιβάλλον του. Σύμφωνα με αυτό η Δ.Ε. Ατσικής προσδιορίζεται ως μία ενότητα γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, παραδοσιακής και οικολογικής ήπιας μορφής, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη μορφή τουρισμού (αγρο - οικο - τουρισμό). Ο πρωτογενής κλάδος παραγωγής αποτέλεσε παραδοσιακά το στυλοβάτη της τοπικής οικονομίας και θα συνεχίσει και μελλοντικά να συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα των κατοίκων εφ όσον πραγματοποιηθούν οι ανάλογες δράσεις και εκσυγχρονισμοί στον τομέα ο 6

8 οποίος μέχρι πρότινος παρουσίαζε σχετική ύφεση, αλλά με βάση τις εθνικές και διεθνείς συγκυρίες εκτιμάται ότι μπορεί να αναστραφεί. Η διαφύλαξη της γεωργικής γης είναι σημαντικός στόχος. Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι κυρίως η ποσοτική διαφύλαξη όσο το δυνατόν περισσότερης γης αλλά η ανάπτυξη της γεωργίας πρότυπων προϊόντων ονομασίας προέλευσης, η εξειδίκευση και υιοθέτηση ενδεχομένως βιολογικών καλλιεργειών, η καθετοποίηση της γεωργικής παραγωγής και η επέκταση σε νέες καλλιέργειες μέσω αναζήτησης και ορθολογικής διαχείρισης των - μειωμένων πράγματι- υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται σχετικά ισχνός και εστιάζεται κυρίως στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλεται η δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή συνεκτιμήθηκε επίσης το γεγονός, ότι η δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. εντάσσεται στο υπό διαμόρφωση πλέγμα των υποδομών ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού και ευρύτερα της Περιφέρειας και το ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. Ο κλάδος της τριτογενούς παραγωγής προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΔΕ. Η δυναμική του εξαρτάται από την γενικότερη στροφή της όλης σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας προς τις υπηρεσίες, τις τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ακόμα και στην πλέον απομακρυσμένη περιοχή και ειδικότερα από τον τουρισμό (Εναλλακτικός Τουρισμός και φυσικοί πόροι). Ειδικότερα οι προοπτικές του τομέα των τουριστικών υπηρεσιών οφείλονται στα ακόλουθα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ΔΕ: Αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία φύσης (αμμοθίνες, απολιθωμένα, ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, υγρότοποι, περιοχές natura κ.ά.), τις χαρακτηριστικές άγονες εκτάσεις, βοσκοτόπια, φρυγανότους που συνθέτουν το ιδιαίτερο τοπίο της Λήμνου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, είναι στοιχεία που επισημαίνουν ότι στην περιοχή έχουμε ακόμα και σήμερα ένα αξιόλογο, σχετικά με άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας, φυσικό περιβάλλον, που αποτελείται αντίστοιχα από σημαντικούς τουριστικούς πόρους. Μικρή αλλά αναπτυσσόμενη τουριστική υποδομή, με αξιόλογο αριθμό κλινών σε ένα ξενοδοχείο στο Βάρος και ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ατσική. Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι περιοχές της Δ.Ε. απέχουν ελάχιστα από το Αεροδρόμιο «Ήφαιστος», γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης του εισερχόμενου τουρισμού και των ειδικών μορφών του, ο οποίος χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ως μέσο μεταφοράς τα αεροπλάνα. Επιπροσθέτως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που είναι δυνατόν να προσφερθούν στην περιοχή της Δ.Ε. Ατσικής. 7

9 Στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι υπάρχουν εκτάσεις που προσφέρονται για χάραξη μονοπατιών μελέτης της φύσης και συνακόλουθα προώθηση ήπιας και αειφορικής φιλο-περιβαλλοντικής τουριστικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με μέτρα ανάδειξης και αξιοποίησης της περιοχής. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, η δημιουργία μονοπατιών μελέτης της φύσης αποτελεί δοκιμασμένη διαδικασία για την προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα και την ταυτόχρονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Η χάραξη των μονοπατιών γίνεται για την επίσκεψη συγκεκριμένων τμημάτων φυσικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη οικολογική αξία ή για την παρακολούθηση διαφόρων σταδίων της υποβαθμιστικής διαδικασίας. Η χάραξη οφείλει να γίνεται με τρόπο ώστε και τα οικοσυστήματα να αναδεικνύονται αλλά και διαταραχή να μην προκαλείται. Απαραίτητη βέβαια είναι και η έκδοση ειδικού πληροφοριακού υλικού, έτσι ώστε ο διαβάτης να έχει με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απαραίτητες πληροφορίες για τα είδη, τις διαπλάσεις και τους σχηματισμούς που μπορεί να συναντήσει κάθε εποχή σε όλα τα σημεία της διαδρομής. Απαραίτητος εξοπλισμός θεωρείται η υπομονή, η αγάπη και οι γνώσεις για τη φύση και η φωτογραφική μηχανή. Η προοπτική δημιουργίας ενός δικτύου μονοπατιών μελέτης της φύσης είναι μια επιθυμητή και εφικτή εξέλιξη στην περιοχή μελέτης στο πλαίσιο του οικοαγροτουρισμού. Ειδικότερα προτείνονται: Η δημιουργία περιπατητικών διαδρόμων από το Βάρος προς το απολιθωμένο δάσος και την αρχαία Ηφαιστεία στην όμορη Δ.Ε. Μούδρου. Αντιδιαμετρικά, διαδρομή προς την Κρηνίδα και από κει βορειότερα στην περιοχή του Φαρακλού. Επίσης από το Κατάλακκο προς τις αμμοθίνες και στην συνέχεια στην Ι.Μ. Θεοτόκου Γοματίου με την αντίστοιχη παραλία, όπως επίσης και προς το όρος Βίγλα (παράλληλα προς το οδικό δίκτυο) με δυνατότητα θέας όλου του νησιού. Τέλος σύνδεση του Κατάλακκο με τις Σάρδες μιας και πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή λειτουργεί ευεργετικά και για τους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. (ζήτηση για τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες τυποποίησης και προώθησης τους ως επώνυμα αγροτικά προϊόντα). Π.1.2. Ειδικότεροι Στόχοι και κατευθύνσεις Όπως τίθενται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.Π.Β.Ε., το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και την ανάλυση (κεφάλαιο Α5). Ανάλογοι στόχοι επισημαίνονται και σε έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Από το όλο πλέγμα των στόχων στους οποίους στοχεύει ένα ΣΧΟΟΑΠ τονίζουμε κατά κατηγορίες τους εξής: α) Αναπτυξιακοί στόχοι Γενικότεροι αναπτυξιακοί στόχοι όπως τίθενται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.Π.Β.Ε. όπως αναπτύχθηκαν στο ειδικότερο κεφάλαιο Α Ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής όπως αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο Α

10 Στα παραπάνω πλαίσια οι επιμέρους αναπτυξιακοί στόχοι που τίθενται για την περιοχή και το υπό σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ατσικής, έχουν ως ακολούθως: α. Η στήριξη και περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί σημαντικότατο οικονομικό κλάδο στην περιοχή και ειδικότερα: α1) Ενίσχυση και οργάνωση της γεωργία και κτηνοτροφίας με δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής. α2) Τροπή προς καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων, εξειδικευμένων προϊόντων, προϊόντων ποιότητας με τοπική ταμπέλα. α3) Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και των υπεδάφιων πόρων της περιοχής της ΔΕ. β. Για την οικιστική ανάπτυξη εν γένει: - Οριοθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης της ΔΕ, προγραμματισμός της ανάπτυξης του οικισμού του Αγ. Δημητρίου, οργάνωση συστήματος μικρών οικισμών ως «ανοικτή πόλη», ανάσχεση με κατάλληλες πολιτικές της πληθυσμιακής αποψίλωσης των φθινόντων οικισμών, οργάνωση παραγωγικών εγκαταστάσεων εκτός οικισμών που θα αποκτήσουν προοπτική και θα αναλάβουν την οικονομική και κοινωνική τόνωση και θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή συνοχή της περιοχής. - Εξασφάλιση δικτύου ασφαλών, επαρκών και ιεραρχημένων οδικών συνδέσεων των οικισμών της περιοχής με το βασικό επαρχιακό δίκτυο, για την εξασφάλιση της προσπελασιμότητάς τους. - Καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση κάθε δημόσιας έκτασης. γ. Για την ισόρροπη ανάπτυξη: - Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη όλης της Δ.Ε., μέσω της βελτίωσης προσπελασιμότητας, λειτουργικότητας, αναβάθμισης των φθινόντων οικισμών, ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ τομέων απασχόλησης με αναβάθμιση και στήριξη του πρωτογενή. - Συμπλήρωση «ελλειπουσών χρήσεων» όσον αφορά κυρίως Zώνες Mεταποίησης, Ζώνες Τουρισμού Αναψυχής. Με το ΣΧΟΟΑΠ κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση των φθινόντων οικισμών με βάση επεκτάσεις, χωροθετήσεις ειδικών ζωνών και τους αναπτυξιακούς μηχανισμούς που διαθέτει το ΣΧΟΟΑΠ. Προς τον σκοπό αυτό ενισχύονται οι οικισμοί: Προπουλίου, Δάφνης, Σαρδών και Κατάλακκου με μικρές επεκτάσεις, Ατσικής - Καρπασίου με θέσπιση Ζώνης για εγκαταστάσεις του δευτερογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ) στην ευρύτερη περιοχή τους για τόνωση της απασχόλησης. Βάρους και Κατάλακκου με θέσπιση ζωνών τουρισμού αναψυχής πλησίον τους. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλοι οι οικισμοί της Δ.Ε. (πλην του Αγ. Δημητρίου) έχουν ήδη οικιστική επιφάνεια σημαντική, και αρκετά αδόμητα οικόπεδα μέσα στο εγκεκριμένο τους όριο. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη τους δεν εμποδίζεται τόσο από θεσμικούς λόγους αλλά από οικονομικές και 9

11 κοινωνικές πραγματικότητες και ιδιομορφίες της ζήτησης που κατευθύνεται προς την Μύρινα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Με τις προτάσεις που ακολουθούν καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθούν λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.Ε. (όπως εντοπίστηκαν στο Α στάδιο της μελέτης), να προστατευθεί το περιβάλλον, να χωροθετηθούν οι αναγκαίες χρήσεις και υποδομές, και να τεθεί υπό έλεγχο και σε σωστή τροχιά η ανάπτυξη της. δ. Για την ειδικότερη τουριστική ανάπτυξη: - Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στο τουριστικό κύκλωμα δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας τουριστικές υποδομές. - Αξιοποίηση των φυσικών, αρχαιολογικών, πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, περιηγητικός, αρχαιολογικός, αγρο-οικοτουριστικός κ.α.). - ανάδειξη των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών και γενικότερα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής σαν πόλους έλξης για τον τουρισμό. - δημιουργία μικρών υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλη την περιοχή και τους οικισμούς της Δ.Ε. όπως (φυσιολατρικά, λαογραφικά, παλαιοντολογικά, ιστορικά, πολεμικά και άλλα) μουσεία, εκθέσεις, συλλογές, εντοπισμό και ανάδειξη μνημείων της φύσης, κ.α. που θα υποστηρίξουν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. - Προστασία διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής - Για να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δ.Ε. ώστε να υποστηριχθεί η αντίστοιχη αναπτυξιακή δυναμική, πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη έκταση για την εφαρμογή οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων. ε. Για τον κοινωνικό εξοπλισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων: - Εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη χωροθέτηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων που απαιτούνται για τον πληθυσμό της περιοχής (κοινωνικός εξοπλισμός) σε μια οργάνωση τύπου ανοικτής πόλης. στ. Για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και τον έλεγχο των χρήσεων: - Επιδιώκεται η οριοθέτηση και διαφύλαξη των φυσικών πόρων της περιοχής, ο καθορισμός με κατά το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια των ζωνών καταλληλότητας για τις διάφορες χρήσεις γης, ο έλεγχος της πυκνότητας και της χωρητικότητας των οικισμών. - Προστασία, σεβασμός και οριοθέτηση των μη οικιστικών χρήσεων της περιοχής, όπως φυσικά οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι. ζ. Για τις μεταφορές-επικοινωνίες: Η άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής απομόνωσης της Δ.Ε. αλλά και ολόκληρου του νησιού μέσω βελτίωσης των ακτοπλοϊκών και 10

12 αεροπορικών συνδέσεων με δράσεις και αποτελέσματα στους παρακάτω τομείς: - ζ1. οικονομική ανάπτυξη και η προώθηση της απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. - ζ2. τόνωση του τουριστικού κυκλώματος. - ζ3. ενίσχυση των υποδομών όπου απαιτείται - ζ4. καλύτερη υποστήριξη και προώθηση τοπικών δραστηριοτήτων. Π.1.3. Πρόταση χωρικής οργάνωσης Δ.Ε. Ατσικής Έχοντας υπ όψη τους αναφερθέντες στόχους για την ανάπτυξη γενικότερα, την ειδικότερη οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης, τις ανά υποδοχέα προτάσεις και προγραμματικά μεγέθη, η συνολική πρόταση χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Ατσικής απεικονίζεται στους παρακάτω χάρτες που συνοδεύουν το παρόν: Χάρτης Π.1. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε.: Χάρτης Π.2. Οργάνωση χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος της Δ.Ε. Όπως φαίνεται και στους χάρτες αυτούς, η χωρική οργάνωση ακολουθεί την παρακάτω κατεύθυνση: Προσδιορισμός της Δ.Ε. Ατσικής ως μίας ενότητας γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, παραδοσιακής και οικολογικής ήπιας μορφής, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη μορφή τουρισμού (αγρο- οικο - τουρισμό). Έτσι: 1. Οργανώνεται πλέγμα τεσσάρων οικισμών στο εσωτερικό και νοτιοανατολικά της Δ.Ε. (Υποζώνη 1: Ατσικής -Αγ. Δημητρίου) με επίκεντρο την Ατσική και τον Αγ. Δημήτριο. Στην περιοχή εντοπίζεται το σημαντικό δίπολο Ατσικής Αγ. Δημητρίου, των δύο δηλαδή πιο δυναμικών οικισμών της Δ.Ε. με έντονη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και υπάρχουσα διοικητική οργάνωση, μιας και ο οικισμός της Ατσικής ήταν μέχρι πρόσφατα η έδρα του τέως Δ. Ατσικής. Σημειώνεται ότι η δυναμική ανάπτυξης του οικισμού του Αγ. Δημητρίου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός της ύπαρξης της ΕΠ.Ο. που διασχίζει τον Αγ. Δημήτριο αλλά και στην γειτνίαση (μόλις 9χλμ) του συγκεκριμένου οικισμού με την πόλης της Μύρινας, έδρας του Δήμου. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν και οι δύο παραπάνω οικισμοί, είναι ότι αποτελούν την έδρα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού ο οποίος απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στις γεωργία. Κατά συνέπεια προκύπτει αβίαστα ότι οι δύο αυτοί οικισμοί αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν το κέντρο της αγροτικής παραγωγής ολόκληρης της Δ.Ε. Επίσης ο Αγ. Δημήτριος λόγω της συνεχούς πληθυσμιακής τους μεγέθυνσης στην τεσσαρακονταετία , επεκτείνεται βόρεια σε μια συνολική επιφάνεια περίπου 165στρ. Σημειώνεται ότι δυνατότητα επέκτασης νότια του οικισμού δεν υπάρχει, δεδομένης αφενός της ύπαρξης της ζώνης του 11

13 καταφυγίου άγριας ζωής η οποία εφάπτεται στα νότια όρια του οικισμού, αφετέρου των νεκροταφείων του οικισμού. Την υποζώνη 1 πλαισιώνουν επίσης οι οικισμοί Προπουλίου και Καρπασίου οι οποίοι έχουν επίσης χαρακτήρα αγροτικό αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα αποψίλωσης του πληθυσμού τους. Και οι δύο παραπάνω οικισμοί αποτελούν «δορυφόρους» της Ατσικής και έχουν όπως είναι αναμενόμενο ισχυρή εξάρτηση από αυτήν. Το Προπούλι ανέκαθεν, δεδομένου ότι μαζί με την Ατσική αποτελούσαν πάντοτε μία κοινότητα, το Καρπάσι λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί κατ ουσία επέκταση της Ατσικής προς την νοτιοανατολική του πλευρά, αφού η απόσταση που χωρίζει τους δύο οικισμούς είναι μόλις 400μ. Συνέπεια των παραπάνω και προκειμένου να ανασχεθούν οι τάσεις ερήμωσης, ενισχύονται οι δύο οικισμοί με ανάλογη διοικητική διάρθρωση μέσω χωροθέτησης χώρου διοίκησης (στα ανενεργά δημοτικά σχολεία) για την διαχείριση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος της περιοχής, ο οποίος θα δρα υποστηρικτικά προς την Ατσική. Η χωροθέτηση στοχεύει στην -κατά το δυνατόν- συγκράτηση του πληθυσμού στους εν λόγω φθίνοντες οικισμούς. Ειδικά για το Προπούλι προτείνεται επιπλέον και μικρή επέκταση του προς τα ανατολικά. Ομοίως και η επέκταση αυτή στοχεύει στην δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης λίγων στρεμμάτων, προς διάθεση σε όσους παλαιούς και υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α η β κατοικίας και συναρτάται ευθέως με τον βασικό στόχο της αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης του οικισμού. Παρομοίως, πλησίον του οικισμού Καρπασίου χωροθετείται ζώνη εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ) μιας και στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ατσικής Καρπασίου έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις μεταποίησης του αγροτικού προϊόντος. Επιπρόσθετα η χωροθέτηση αυτή στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από την μεμονωμένη και διάσπαρτα αναπτυγμένη ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων. Συμπληρώνονται οι ελλείπουσες χρήσεις της περιοχής αυτής, ιεραρχείται το οδικό δίκτυο, διαχωρίζεται η τοπική από την υπερτοπική κυκλοφορία, ελέγχονται και εξασφαλίζονται οι Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές, εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι λειτουργικοί χώροι για την (πληθυσμιακή και οικονομική) ανάπτυξη του Αγ. Δημητρίου του δυναμικότερου ίσως οικισμού ολόκληρου της Δ.Ε. 2. Οργανώνεται πλέγμα των υπολοίπων τεσσάρων οικισμών στο περιμετρικά της υποζώνης 1 (Υποζώνη 2: Βάρους - Κατάλακκου) με επίκεντρο το Βάρος. Ο οικισμός του Βάρους έχει σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης στον τουρισμό, δεδομένης της εγγύτητας του στο αεροδρόμιο, του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακός ο οποίος με κατάλληλες ενέργειες (π.χ. αναπλάσεις κλπ) μπορεί να γίνει ελκυστικότερος, της ήδη υπάρχουσας -μιας από τις πιο αξιόλογες του νησιού- ξενοδοχειακής επιχείρησης η οποία αποτελείται από έξι ανεξάρτητες και διάσπαρτες -εντός οικισμού- κτιριακές εγκαταστάσεις και οι οποίες τείνουν να αυξηθούν, της εγγύτητας του επίσης και με την αξιόλογη παραλία του Κότσινα, αλλά και με αξιόλογα σημεία φυσικού περιβάλλοντος 12

14 (αγροτουρισμός) στα βόρεια του νησιού (ηφαιστιογενή πετρώματα) αλλά και προς τα δυτικά στην όμορη Δ.Ε. Μούδρου (απολιθωμένα, περιοχές natura, λίμνες κλπ), της ύπαρξης επίσης αξιόλογου πολιτιστικού συλλόγου με αντίστοιχες δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο πρέπει να οργανωθούν και να προβληθούν αναλόγως. Την υποζώνη 2 πλαισιώνουν οι οικισμοί της Δάφνης, των Σαρδών και του Κατάλακκου οι οποίοι έχουν χαρακτήρα αγροτικό (κτηνοτροφία) και παρουσιάζουν τα ίδια, με το Καρπάσι και το Προπούλι, προβλήματα αποψίλωσης του πληθυσμού τους. Ομοίως με το Καρπάσι και το Προπούλικαι προκειμένου να ανασχεθούν οι τάσεις ερήμωσης, ενισχύονται και οι τρεις οικισμοί μέσω ανάλογης διοικητικής διάρθρωσης η οποία στοχεύει να συνδράμει στη προσπάθεια αύξησης της αγροτικής παραγωγής, αλλά και μέσω μικρών επεκτάσεων. Οι επεκτάσεις αυτές όπως αναφέρθηκε- στοχεύουν στην δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης λίγων στρεμμάτων, προς διάθεση σε όσους παλαιούς και υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α η β κατοικίας και συναρτάται ευθέως με τον βασικό στόχο της αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης του οικισμού. Επίσης, όπως και το Βάρος, ο οικισμός του Κατάλακκου και των Σαρδών είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί, οι οποίοι με εύστοχες παρεμβάσεις (κυρίως αναπλάσεις) μπορούν να επιτελέσουν τον στόχο της ανάπτυξης εναλλακτικής μορφής τουρισμού (οικοτουρισμού). Το στόχο αυτό ισχυροποιεί η ύπαρξη των αξιολόγων περιοχών φυσικού κάλους οι οποίες βρίσκονται πλησίον τους (αγροτουρισμός). Τέλος δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ανενεργών (επί σειρά ετών) δημοτικών σχολείων στους οικισμούς Κατάλακκου και Σαρδών, σε χώρους πολιτισμού-πολιτιστικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να υπάρξει εντονότερη δραστηριοποίηση πολιτιστικών συλλόγων και προβολής-προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην περιοχή (Υποζώνη 2) συναντώνται αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, αξιόλογα σημεία φυσικού περιβάλλοντος (αμμοθίνες, γεωλογικοί σχηματισμοί Φαρακλού, υγρότοποι, περιοχές natura, καταφύγια άγριας ζωής κλπ), το μεγαλύτερο τμήμα της χαρακτηριστικής υπαίθρου της Λήμνου με τις άγονες εκτάσεις τα βοσκοτόπια και τους φρυγανότοπους και εν γένει χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να στηριχθεί και να αναδείξει η ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη (οικο-αγροτουρισμός) της Δ.Ε., στην οποία στοχεύει το παρόν ΣΧΟΟΑΠ. Και σ αυτήν την υποζώνη συμπληρώνονται οι ελλείπουσες χρήσεις, ιεραρχείται το οδικό δίκτυο και εξασφαλίζονται οι απαραίτητες Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές. Π.1.4. Προγραμματικά Μεγέθη Π Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ΟΤΑ Η εξέλιξη των πληθυσμιακών μεγεθών της Δ.Ε. εξετάστηκε αναλυτικά στην Φάση της Ανάλυσης. Τα κυριότερα σημεία και τα συμπεράσματα της 13

15 επαναλαμβάνονται στο παρόν δεδομένου ότι αποτελούν την αφετηρία σημαντικών προτάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής της ΕΣΥΕ (2011), γίνεται φανερή συνολική πληθυσμιακή μείωση στην Δημοτική Ενότητα Ατσικής με εξαίρεση τον οικισμό του Αγ. Δημητρίου. Ο μόνιμος πληθυσμός ολόκληρης της Δ.Ε. είναι 2501 κάτοικοι. Όλοι οι οικισμοί καταγράφουν σημαντικές μειώσεις στο πληθυσμό τους με μέγιστη μείωση στο οικισμών του Κατάλακκου που φθάνει στο περίπου 55%. Η Αγ. Δημήτριος είναι ο πιο συνεκτικός οικισμός, ενώ η Ατσική παρουσιάζει διακύμανση (αυξομείωση) του πληθυσμού της στις προηγούμενες δεκαετίες. Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων της Δ.Ε. (που γίνεται από το παρόν ΣΧΟΟΑΠ), η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και λειτουργιών αναψυχής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δικτύων κοινής ωφέλειας και τεχνικής υποδομής, αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει συνολικά τους οικισμούς της Δ.Ε. τονώνοντας τις τάσεις συγκράτησης αλλά και επιστροφής του πληθυσμού στις εστίες του. Οι προβλέψεις για την πληθυσμιακή εξέλιξη μιας περιοχής γίνονται τυπικά σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, για την οποία συντάσσονται, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα ΣΧΟΟΑΠ και δύναται να αναθεωρηθούν μετά το τέλος της. Έχει αποδειχθεί όμως στην πράξη, ότι το χρονικό διάστημα των πέντε ετών είναι πολύ μικρό, αν ληφθεί υπόψη ότι για τη σύνταξη και κύρωση των ΣΧΟΟΑΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια. Εξάλλου, σε μικρές Δ.Ε., όπως η εξεταζόμενη, δεν είναι εύκολη, ούτε συντρέχει λόγος για την ανά πενταετία επικαιροποίηση. Ούτως ή άλλως, η διαδικασία πολεοδόμησης μιας περιοχής (αποτυπώσεις, μελέτες πολεοδόμησης και Πράξεων Εφαρμογής, εφαρμογή σχεδίων και δημιουργία υποδομών) είναι μακρά, καθώς για οικονομικούς, διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους διαρκεί συνήθως πάνω από μια δεκαετία. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται σκόπιμο η χρονική εμβέλεια μιας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ να είναι μεγαλύτερη. Έτσι ως έτος-στόχος για τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις στην περιοχή (στην οποία βασίζονται όλα τα προγραμματικά μεγέθη) τίθεται το 2027, δηλαδή μια δεκαπενταετία περίπου από τη αναμενόμενη θεσμοθέτηση της παρούσας μελέτης (2013). Αρχικά εκτιμώνται με γενικό τρόπο οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού (για τα έτη 1971, 1981, 1991 χρησιμοποιείται ο πραγματικός πληθυσμός, ελλείψη απογραφικών δεδομένων για μόνιμο, ενώ για τα έτη 2001 και 2011 ο μόνιμος) κατά την επόμενη δεκαπενταετία. Για κάθε έναν από τους οικισμούς του δήμου, υπολογίζεται ο μέσος όρος των ρυθμών της πληθυσμιακής μεταβολής κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες ( , , , ), βάσει του οποίου υπολογίζεται ο προβλεπόμενος πληθυσμός για την επόμενη ( καθώς και για το έτος στόχος 2027). Τα αποτελέσματα της παραπάνω προσέγγισης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Προβολές πληθυσμού ΔΕ Ατσικής

16 Οικισμός Πληθυσμός 2011 Ανά 10ετία ρυθμός πληθ. μεταβολής % Πληθυσμός Άγ. Δημήτριος % Ατσική % Προπούλι % Βάρος % Δάφνη % Καρπάσιο % Κατάλακκο % Σαρδές % ΣΥΝΟΛΟ 2, % 2,479 2,478 Σημειώνεται ότι η παραπάνω προσέγγιση καταδεικνύει μόνον τις τάσεις για το μέγεθος του πραγματικού πληθυσμού που ενδεχόμενα θα εγκατασταθεί στην περιοχή, αν δεν υπάρξουν διάφοροι περιορισμοί ή άλλα εξωγενή φαινόμενα και σε καμία περίπτωση δεν είναι η τελική εκτίμηση για την χωρητικότητα που πρέπει να έχουν οι οικισμοί η οποία για να ορισθεί πρέπει να ληφθούν υπ όψη και άλλα στοιχεία. Στη συνεχεία σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων του ΟΤΑ και καθορίζονται οι απαιτούμενες εκτάσεις για να υποδεχθούν τον πληθυσμό αυτό. Π Χωρητικότητα και σχεδιασμός οικιστικών υποδοχέων Π Γενικά Ο υπολογισμός της προγραμματιζόμενης χωρητικότητας των θεσμοθετημένων οικισμών έγινε ως προμελέτη στο κεφάλαιο Α6 της ανάλυσης και οριστικοποιείται στην παρούσα Β Φάση των προτάσεων, όπου οι πληθυσμιακές εξελίξεις συναρτώνται με τα προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης της Δ.Ε. και την χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων. Ειδικότερα στα κεφάλαια της Ανάλυσης και παραπάνω, έχει γίνει υπολογισμός των αναμενόμενων -βάση των τάσεων- πληθυσμιακών εξελίξεων, της υφιστάμενης & απομένουσας χωρητικότητας των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, στα δε επόμενα κεφάλαια γίνονται υπολογισμοί και προτάσεις για την σχεδιαζόμενη τελική χωρητικότητα τους, με ή χωρίς επεκτάσεις, σύμφωνα με το επιλεγέν σενάριο. Η προσέγγιση του Πίνακα 1 του κεφαλαίου Π με βάση την Μέση Ετήσια Πληθυσμιακή Μεταβολή (Μ.Ε.Π.Μ.) που βασίζεται σε εξελίξεις προηγουμένων ετών ή δεκαετιών το μόνο που καταδεικνύει είναι η τάση, δηλαδή το μέγεθος 15

17 του πληθυσμού που ενδεχομένως να εγκατασταθεί ή να παραμείνει στην περιοχή μελέτης σε κάποια χρονική στιγμή εάν δεν υπάρχουν άλλοι ενισχυτικοί ή περιοριστικοί παράγοντες. Κατά τον προγραμματισμό, ανεξάρτητα από προβολές πληθυσμού και τάσεις, σημαντικότεροι παράγοντες της αναμενόμενης πληθυσμιακής εξέλιξης κάθε οικιστικού υποδοχέα και της περιοχής σαν σύνολο, αποτελούν: (α) οι αναμενόμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις όχι μόνο στους οικισμούς της Δ.Ε. αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στην χώρα γενικότερα, (β) το ορισμένο μέγεθος, τα νομικά καθεστώτα, η ποιότητα, οι υποδομές και οι ανάγκες των συγκεκριμένων οικιστικών περιοχών, γ) οι επιθυμητές χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Στα πλαίσια αυτά, θετικοί παράγοντες στην πληθυσμιακή μεγέθυνση που θα ανατρέψουν τις τάσεις, μπορεί να αποβούν οι εξελίξεις όπως η δημιουργία επαγγελματικών ζωνών, η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Δ.Ε. που μπορούν να δημιουργήσουν αυξημένη προσφορά θέσεων εργασίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της Δ.Ε. Ατσικής και ιδιαίτερα του οικισμού του Αγ. Δημητρίου, δεδομένου του κεντρικού του χαρακτήρα (επί της Επ.Ο.) σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής, αλλά και του προαστιακού του χαρακτήρα σε σχέση με την πόλη της Μύρινας, αναμένεται και η απορρόφηση μέρους των οικιστικών πιέσεων προερχόμενων από την πόλη της Μύρινας. Ως εκ τούτου η αύξηση του πληθυσμού εν γένει εξαρτάται από την μορφή της ανάπτυξης, την διαθέσιμη χωρητικότητα και την ασκούμενη χωροταξική πολιτική. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι: η οικιστική πίεση στην περιοχή της Δ.Ε. ενδέχεται να είναι αξιόλογη για τον οικισμό του Αγ. Δημητρίου, Η επιθυμητή χωροταξική πολιτική επιβάλλει την αντιστροφή της φθίνουσας πληθυσμιακής τάσης των υπολοίπων οικισμών της Δ.Ε. με την τόνωση της τοπικής οικονομίας τους και την δημιουργία θέσεων εργασίας. για να σταματήσει η φθίνουσα πορεία των υπόλοιπων οικισμών θα συμβάλλει και η βελτίωση, η ποιοτική διάσταση, ο σχεδιασμός και οι υποδομές του οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η δυνατότητα παροχής στον καθένα έστω μικρής σε ποσότητα αλλά διαθέσιμης πολεοδομημένης γης χωρίς ιδιοκτησιακές και πολεοδομικές εκκρεμότητες. Στα παραπάνω πλαίσια, οι εν συνεχεία υπολογισμοί πληθυσμών κορεσμού των οικισμών δεν γίνονται βάση της φθίνουσας πορείας τους, αλλά βασίζονται στην χωρητικότητα τους όπως προκύπτει μετά από προτάσεις μικρών επεκτάσεων που είναι απαραίτητες για την ποιοτική τους αναβάθμιση. Π Χωρητικότητα υποδοχέων κατοικίας Οι υπολογισμοί της χωρητικότητας των μέχρι στιγμής θεσμοθετημένων υποδοχέων έγιναν στον πίνακα Α του τεύχους της Ανάλυσης σύμφωνα 16

18 με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών για το 2011 υπολογίζονται σε άτομα (σύμφωνα με την ΕΣΥΕ). Στο επόμενο κεφάλαιο Π.2. και τον Πίνακα Π.1. εξετάζονται αναλυτικά μετά από συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων, η προγραμματική χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικισμών της Δ.Ε. με τις ενδεχόμενες επεκτάσεις τους, και η μέγιστη πληθυσμιακή εξέλιξη. Όπως προκύπτει, η χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων της Δ.Ε. εκτιμάται στους κατοίκους. Η εναπομένουσα χωρητικότητα είναι περίπου κάτοικοι. 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α. Στην παρούσα μελέτη και με βάση την κατάσταση όπως αυτή καταγράφηκε από την ανάλυση και τις υπάρχουσες τάσεις, η οργάνωση των χρήσεων γης της Δ.Ε. βασίζεται στο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στις αναπτυξιακές προοπτικές και τις υπάρχουσες τάσεις, επιλέχθηκε δε ένα σενάριο, αυτό της ήπιας παρέμβασης ή ρεαλιστικό. Γενικές αρχές Στο κεφάλαιο αυτό σύμφωνα με την πρόταση χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. που αναφέρθηκε προηγουμένως, διαμορφώνονται αναλυτικότερα οι προτάσεις για: Οικιστική οργάνωση (περιοχές προς πολεοδόμηση, οικιστικοί υποδοχείς κλπ.), Περιοχές Eλέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων Αναφέρονται επίσης οι προτάσεις για τα βασικά δίκτυα υποδομών της περιοχής μελέτης και οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις επιμέρους ζώνες. Οι γενικές αρχές βάση των οποίων οργανώνονται οι διάφορες περιοχές αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο Π.1.1. Π 2.1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Είναι οι οικιστικές περιοχές που στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ είναι ήδη θεσμοθετημένες, ή προορίζονται για πολεοδόμηση σύμφωνα με τα διάφορα νομικά καθεστώτα ένταξης που ισχύουν κατά οικισμό-περιοχή, ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του οικισμού (κάτω από κατοίκους), και τον προορισμό τους (α, β κατοικία). Ειδικότερα ως περιοχές προς πολεοδόμηση-οικιστικοί υποδοχείς χαρακτηρίζονται: α)όλοι οι υφιστάμενοι οικισμοί της Δ.Ε. μέσα στα θεσμοθετημένα τους όρια όπως προέκυψαν από διανομές και αποφάσεις οριοθέτησης. β) οι προτεινόμενες με το παρόν περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης. α) Αγ. Δημήτριος. Προτείνεται η δυνατότητα επεκτάσεων σε περίπου 165,0 στρ, με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης γης για κύρια κατοικία και συνοδευτικές λειτουργίες περίπου 932 κατοίκων στον οικισμό του Αγ. Δημητρίου. Η εξασφάλιση αυτής της χωρητικότητας κρίνεται απαραίτητη σε βάθος εικοσιπενταετίας α) για να καλύψει την αναμενόμενη πρόβλεψη για ζήτηση κατοικίας από τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό β) να ικανοποιήσει την ανάγκη σε γη για εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής καθώς ο οικισμός του Αγ. Δημητρίου λειτουργεί και ως οικισμός ανοικτής πόλης που περιλαμβάνει και άλλους μικρούς οικισμούς της Δ.Ε. 18

20 Προτείνονται για επέκταση περιοχές του οικισμού εφαπτόμενες στο βορειοανατολικό όριο του οικισμού. Η χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής είναι μονοσήμαντη, δεδομένης αφενός της απαγόρευσης που προκύπτει από την ύπαρξη του καταφυγίου άγριας ζωής στην νότια-νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού, αφετέρου των υφιστάμενων νεκροταφείων, ρυθμίσεων και εγκαταστάσεων δηλαδή που απαγορεύουν την δυνατότητα επέκτασης οικισμού, αλλά και λόγω τις ακαταλληλότητας του εδάφους στα νότια του οικισμού, ενώ παράλληλα (στην βορειοανατολική πλευρά) πληρούνται και οι απαιτούμενες από γεωλογικής άποψης (πεδινές περιοχές με κατάλληλα για οικιστική ανάπτυξη εδάφη) προϋποθέσεις. β) Ατσική και υπόλοιποι μικροί - φθίνοντες οικισμοί Σε κάποιους μικρούς οικισμούς της Δ.Ε. κατοικούν άτομα που λόγω των μικρών αποστάσεων μεταβαίνουν καθημερινά και εργάζονται στη Μύρινα. Σε άλλους οι πρώην κάτοικοι τους, έχουν μετατρέψει (ή επιθυμούν να αναπαλαιώσουν και να μετατρέψουν) τις πατρογονικές τους κατοικίες ουσιαστικά σε β κατοικία, την οποία επισκέπτονται και κατοικούν κυρίως τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας κατά την παραθεριστική περίοδο. Σε ορισμένους υπάρχει μικρή ζήτηση για β κατοικία και από άτομα που δεν έχουν σχέση με τους συγκεκριμένους οικισμούς και αντιστοίχως μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιθυμία για δημιουργία ξενώνων κ.α. μορφών οικο-τουριστικών δραστηριοτήτων. Εκ παραλλήλου, η επιθυμητή χωροταξική πολιτική (βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο) επιβάλλει την αντιστροφή της φθίνουσας πληθυσμιακής τάσης των οικισμών της Δ.Ε. με την τόνωση της τοπικής οικονομίας τους, την βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος την προώθηση του οικοτουρισμού και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Η παραπάνω κατάσταση οδηγεί στην ανάγκη υποστήριξης μέσω του ΣΧΟΟΑΠ πολιτικών που ενισχύουν α) τις αναπλάσεις και την διαφύλαξη/αναπαλαίωση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος σε κάθε μικρό και παραδοσιακό οικισμό και β) περαιτέρω εξασφάλιση δυνατότητας επεκτάσεων μικρής έκτασης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σε κάθε οικισμό με πολεοδόμηση περίπου νέων οικοπέδων χωρίς εμπλοκή των ενδιαφερομένων να δομήσουν κατοικία ή ξενώνες σε νομικές (κυρίως ιδιοκτησιακές και κληρονομικές) ή πολεοδομικές (ανυπαρξία σχεδίου, τυφλά οικόπεδα κλπ) εκκρεμότητες που συνοδεύουν τα ήδη δομημένα τμήματα των μικρών οικισμών. Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται: β1) Πολύ περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη στους οικισμούς Προπουλίου, Σαρδών, Δάφνης και Κατάλακκου που διατηρούν κάποιο πληθυσμό ή έχουν μια αναπτυξιακή προοπτική με σκοπό τον εξορθολογισμό των πολεοδομικών ιστών των οικισμών, την ευθυγράμμιση των ορίων, την δημιουργία περιφερειακών παρακαμπτηρίων οδών, την εξασφάλιση χώρου για την δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων κοινωνικών υποδομών. Ο ειδικότερος στόχος είναι η δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης μερικών δεκάδων στρεμμάτων στον καθένα από τους οικισμούς αυτούς πέραν του υφιστάμενου αστικού ιστού που είναι ιδιοκτησιακά ιδιαιτέρως περιπεπλεγμένος, για διάθεση υπό όρους σε όσους παλαιούς και 19

21 υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α ή β κατοικίας. Οι προτεινόμενες αυτές μικρές επεκτάσεις, οι πολεοδομήσεις αλλά και οι αναπλάσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, συναρτώνται με τον βασικό στόχο της ανάσχεσης και αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης αυτών των οικισμών. Καθεστώς πολεοδόμησης: οικισμοί α κατοικίας κάτω των κατοίκων, (Π.Δ.-ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/ όπως ισχύει). Προτεινόμενος Μέσος Σ.Δ. όπως προκύπτει για τις ΠΕ των οικισμών στους οποίους ανήκουν (θεωρουμένου ως ισχύοντος 0,8 για τις περιοχές στις οποίες σήμερα ισχύουν τα 240τ.μ. για επιφάνεια οικοπέδου έως 700τ.μ. και 400τ.μ. για οικόπεδα μεγαλύτερα των 700τ.μ.) με τους οποίους και συναποτελούν μια Πολεοδομική Ενότητα (αναλυτικότερες προτάσεις στο επόμενο κεφάλαιο). Συγκεκριμένα προτείνεται: Στο Προπούλι επέκταση περίπου 40 στρεμμάτων ανατολικά οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στη Δάφνη επέκταση περίπου 26 στρ. νότια του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στο Κατάλακκο επέκταση περίπου 20 στρεμμάτων ανατολικά του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στις Σαρδές επέκταση περίπου 65 στρεμμάτων βόρεια του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στην Ατσική, Καρπάσι και Βάρος καμία επέκταση λόγω του ευρύτατου ορίου των οικισμών, οι οποίοι έχει δομηθεί σε ποσοστό λιγότερο του 50%. Για τους εν λόγω οικισμούς οι υφιστάμενες εκτάσεις κρίνονται επαρκείς, δεδομένου ότι υπάρχουν εντός αυτών αρκετά οικόπεδα αδόμητα ή και αδιάθετα και δεν υπάρχει όπως αναφέρθηκε οικιστική πίεση. -Επιτρεπόμενες χρήσεις Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των προς πολεοδόμηση περιοχών επιτρέπεται η πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, και το νομικό καθεστώς ένταξης του οικισμού, με τις χρήσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζει για κάθε περιοχή το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες επεκτάσεις των οικισμών επιτρέπονται: Γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές. του Οι χρήσεις όπως ορίζονται από το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ για κάθε περιοχή σύμφωνα με το Π.Δ (ΦΕΚ 166Δ / ). -Περιορισμοί δόμησης - Μέχρι την πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης, το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση στην περιοχή ορίζεται σε έξη (6,0) στρ., εφόσον δεν ορίζονται 20

22 μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. - Μέχρι την πολεοδόμηση το κατώτατο όριο αρτιότητας στις περιοχές των επεκτάσεων ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε επιτρεπόμενη χρήση. - Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος. - Στις περιοχές προς πολεοδόμηση, και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού. Π 2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Π.) Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) περιλαμβάνουν εκτάσεις της Δ.Ε. με ιδιαίτερη οικολογική, αρχαιολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία. Για τον καθορισμό τους ελήφθησαν υπ όψη στοιχεία και προτάσεις που επιβάλλονται στο ΣΧΟΟΑΠ για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης όπως και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκρισή του όπως αυτές περιλαμβάνονται στις παράλληλα συντασσόμενες Γεωλογική μελέτη και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύουν την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. ορίζονται με το παρόν ΣΧΟΟΑΠ οι παρακάτω περιοχές και όροι προστασίας: Π Περιοχές προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (κωδικός ΑΧ για τους Αρχαιολογικούς χώρους και Μ για τα μνημεία) 1.- Χαρακτήρας, θέση και όρια περιοχών Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας υπάρχουν αρκετοί χώροι που τελούν υπό καθεστώς νομικής προστασίας λόγω της σημαντικής αρχαιολογικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών αποσκοπεί στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν καθορισμένη εδαφική έκταση (όπως έχουν ορισθεί με ΦΕΚ ή με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού). Παράλληλα προστατεύονται και τα μεμονωμένα μνημεία ή διατηρητέα κτίσματα. Σύμφωνα με τα έγγραφα των οικείων Εφορειών Αρχαιοτήτων στην περιοχή της Δ.Ε. οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος έχουν ως εξής: Α) Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι : Αρχαιολογικός χώρος Ελληνιστικών Τάφων στον Άγιο Δημήτριο ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/ Φ43/ 47043/ 2916/ , ΦΕΚ 1070 /Β / Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ1 21

23 Με το ΦΕΚ/ 1070/ Β/ , κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος λόγω της ύπαρξης αρχαίων ευρημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα βρέθηκαν ευρήματα από ελληνιστικούς τάφους. Αρχαιολογικός Χώρος Προγόμυλου στον οικισμό της Ατσικής (ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 13948/ 746/ , ΦΕΚ 257/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ2 και ΑΧ3 Αξιόλογοι χαρακτηριστικοί χώροι (κηρυγμένοι) είναι στην τοποθεσία Καστέλι και Προγόμυλος, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν με το ΦΕΚ 257/Β/ , για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στις εν λόγω περιοχές. Αρχαιολογικός Χώρος Αγ. Ερμολάου - Κότσινα (ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 53952/ 3247/, ΦΕΚ 1460/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ4 Αξιόλογος κηρυγμένος χώρος ο οποίος καταλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του Αγ. Ερμολάου Κότσινα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε με το ΦΕΚ 1460/Β/ , για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στην εν λόγω περιοχή. Β) Κηρυγμένα μεμονωμένα βυζαντινά μνημεία : Μύλοι του χωριού Βάρους (Υ.Α / / ΦΕΚ 35/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 Μ1 Με το ΦΕΚ 35/ Β/ , οι Μύλοι στον οικισμό του Βάρους χαρακτηρίστηκαν ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Βάρος ΥΠΠΕ/ ΑΡΧ/ Β1Φ28/ 32576/ 899 / / ΦΕΚ 570/ Β/ Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ2 Με το εν λόγω ΦΕΚ, χαρακτηρίζεται ο Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Βάρους Λήμνου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αναπτύξεως της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των νήσων του Αιγαίου κατά τον 19ο αιώνα. Ι.Ν. Θεοτόκου στο Γομάτι (ΦΕΚ 355/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 Μ3 Με το εν λόγω ΦΕΚ 355/ Β/ : α) Χαρακτηρίσθηκαν τα κατάλοιπα του συγκροτήματος της Μονής Θεοτόκου Γοματίου Λήμνου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής της Λήμνου, η διάσωση του οποίου από τέλειο αφανισμό και η προστασία από τις διαφαινόμενες τάσεις "αξιοποίησης" της περιοχής κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους εθνικούς και ιστορικούς. β) Ορίσθηκε ζώνη προστασίας 300 μ. γύρω από τον περίβολο της Μονής και στη ζώνη αυτή απαγορεύουμε την οικοδόμηση". Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου στον οικισμό Σαρδές (ΥΑ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Β1 /Φ39/ 61960/ 2034 π.ε./ , ΦΕΚ 213/Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ4 Ιδρύθηκε το Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής, με επίπεδη οροφή στο κεντρικό κλίτος, διακοσμημένη με λαϊκότροπα στοιχεία, ευθύγραμμο εξωνάρθηκα χωρίς προεξοχές και αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Με το ΦΕΚ 213/ Β/ , 22

24 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με περιβάλλοντα χώρο 50 μ. περιμετρικά. Γ) Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία : Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ατσικής και Οικιστικά Λείψανα στη θέση Κρηνίδα Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ5 και Π2-Μ6 Μη κηρυγμένα μνημεία, αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζουν προστασίας με την παρούσα μελέτη. Αγ. Μαρίνα στο Κωβιού/ Τούρκικο Τσιφλίκι στον οικισμό Αγ. Δημητρίου Κωδικός Χάρτη Π2 Μ7 Μη κηρυγμένο μνημείο, αλλά προστατεύεται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζει προστασίας με την παρούσα μελέτη. Ι.Ν. Αγ. Μόδεστου στον οικισμό του Κατάλακκου Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ8 Μη κηρυγμένο μνημείο, αλλά προστατεύεται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζει προστασίας με την παρούσα μελέτη. Βυζαντινός Πύργος στο Γομάτι και Ι.Μ. Παναγίας Τρυγής στον οικισμό του Προπουλίου Κωδικός Χάρτη Π2 Μ9 και Μ10 Μη κηρυγμένα μνημεία, αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζουν προστασίας με την παρούσα μελέτη. 2.-Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση: 2.1- Εφ όσον στις περιοχές ΑΧ υπάρχουν θεσμοθετημένες ή θεσμοθετηθούν Ζώνες Προστασίας Α η/και Β, αυτές διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς και εξαιρούνται των ορίων και ρυθμίσεων της παρούσης. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση σύμφωνα με τον ν.3028/02, και τις ειδικότερες Κ.Υ.Α. ή ΠΔ κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου Εφ όσον δεν έχουν με οποιονδήποτε τρόπο θεσμοθετηθεί στις ζώνες ειδικότεροι όροι οι οποίοι υπερισχύουν του παρόντος, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ν.3028/02/φεκ/153/ και της λοιπής νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως εκάστοτε ισχύει, οι εξής χρήσεις: 1. Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθειά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου επιφανείας έως 50,0 τμ και υδατοδεξαμενές. Σε περίπτωση ανέγερσης αγροτικής αποθήκης και κατοικίας στο ίδιο γήπεδο, η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200,0 τ.μ. 2. Κατοικία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της επιτρεπόμενης χρήσης δίνονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, άρθρα 1 και 6 του ΠΔ24/ (ΦΕΚ 270Δ), με τον εξής περιορισμό: 23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αχελώου Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...1 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.1... 4 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μέτρο 7.1 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.6 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1 Προβλέψεις Πληθυσμού, Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού, Ανεργίας και Απασχόλησης Α.6.1.1 Εκτίμηση Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (2001 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Τίτλος Σύμβασης: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ΔΕ Μεσσάτιδος Δ. Πατρέων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ () ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, Αρχιτέκτων Μηχ., ρ. Χωροτάκτης Πολεοδόμος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019. Φάση Β ξ 1 Πίνακας περιεχομένων Β.1. Εισαγωγή... 3 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής... 3 Β.2. Προκλήσεις & Φιλοδοξίες του Στρατηγικού Σχεδίου 2015 2109 Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων... 4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ»

«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ» «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ» «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ» ΛΕΣΒΟΣ «RAYS OF LIFE» LESVOS ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Αίτησης πρότασης χρηματοδότησης «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα