ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ. Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟ B1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ε. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος - Χωροτάκτης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΕΚΑΣ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Ε. ΝΤΑΒΑΣ Περιβαντολόγος ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολεοδόμος ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ Π.1.1. Γενικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις Π.1.2. Ειδικότεροι Στόχοι και κατευθύνσεις Π.1.3. Πρόταση χωρικής οργάνωσης Δ.Ε. Ατσικής Π.1.4. Προγραμματικά Μεγέθη Π Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ΟΤΑ Π Χωρητικότητα και σχεδιασμός οικιστικών υποδοχέων Π Γενικά Π Χωρητικότητα υποδοχέων κατοικίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α. Π.2.1. Περιοχές προς Πολεοδόμηση Περιοχές Επεκτάσεων Π.2.2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) Π Περιοχές προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (κωδικός ΑΧ για τους Αρχαιολογικούς χώρους και Μ για τα μνημεία) Π Περιοχές Τοπίου (κωδικός χάρτη: Π.Τ) Π Περιοχές Περιβάλλοντος & Φυσικών Σχηματισμών (κωδικός χάρτη: Π.Π.Φ.Σ.) Π Λοιπές περιοχές & διατάξεις προστασίας Π Δασικές εκτάσεις και ρέματα Π Καταφύγια 'Άγριας Ζωής (ζώνη Κ192 Σαρδές-Δάφνη- Κατάλακκο και ζώνη Κ200 Ατσικής-Καρπασίου-Βάρους-Αγ. Δημητρίου Π Απολιθωμένο Δάσος Π Διάσπαρτες Δημοτικές & Δημόσιες εκτάσεις Π Λοιπά μέτρα Περιβαλλοντικής προστασίας στην ΔΕ Π.2.3. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) Π Δραστηριότητες Α γενούς Π Δραστηριότητες Β γενούς Π Δραστηριότητες Τουρισμού-Αναψυχής Π Ιδιαίτερες χρήσεις Π Νεκροταφεία Π Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Π Περιοχή Αερολιμένα Ήφαιστος Π.2.4. Γενικές & Μεταβατικές διατάξεις Π Γενικές διατάξεις Π Μεταβατικές διατάξεις 1

3 Π.2.5. Βασικά Δίκτυα Τεχνικών Υποδομών Π Μεταφορικά δίκτυα και Υποδομές. Π Ενέργεια Π Τηλεπικοινωνίες Π Ύδρευση, Αποχέτευση, Απορρίμματα Π Ύδρευση Π Αποχέτευση Π Αποχέτευση ομβρίων Π Απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1. Πολεοδομική Οργάνωση Π Πολεοδομικές Ενότητες και Μέσοι Συντελεστές Δόμησης Π Χωρητικότητα & Προγραμματικά μεγέθη Πολεοδομικών Ενοτήτων Π Πολεοδομική οργάνωση οικισμών Χρήσεις γης Π Ατσική (Π.Ε. 1) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Προπούλι (Π.Ε. 2) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Καρπάσι (Π.Ε. 3) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Βάρος (Π.Ε. 4) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Αγ. Δημήτριος (Π.Ε. 5) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα 2

4 Π Δάφνη (Π.Ε. 6) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Κατάλακκο (Π.Ε. 7) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Σαρδές (Π.Ε. 8) Π Γενικές χρήσεις γης Π Κάλυψη αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους Π Όροι δόμησης Π Δίκτυα Π Οικιστική Ενότητα Κρηνίδα Π.3.2. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής επιπέδου Δ.Ε. Π.3.3. Ασφάλεια Προστασία οικισμών Π Προστασία από σεισμό Π Προστασία από πλημμύρες Π Πυροπροστασία Π Ζώνες Προστασίας ειδικοί όροι δόμησης στις αστικές περιοχές Π Ζώνες κινήτρων, μηχανισμών, παρεμβάσεων Π.3.4. Γενικές αστικές υποδομές Π Τεχνικές Υποδομές - Ποιότητα ζωής (Χάρτης Π ) Π Μεταφορικές υποδομές Π Αστικό Οδικό Δίκτυο Π Πράσινο Ελεύθεροι χώροι Π Ενεργειακά Δίκτυα Π Τηλεπικοινωνίες Π Ύδρευση Π Αποχέτευση Π Απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Π.4.1. Γενικά Π.4.2. Φορέας εφαρμογής Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Π.4.3. Μελέτες Π.4.4. Αναγκαία έργα, παρεμβάσεις και αναπλάσεις Π.4.5. Αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις Π.4.6. Πρόγραμμα, Προϋπολογισμός και Χρονοδιάγραμμα έργων. Π Γενικές Συγκοινωνιακές Υποδομές Π Αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ερμολάου Π Υποδομές τουριστικής ανάπτυξης 3

5 Π Γενικές Τεχνικές Υποδομές Π Ασφάλεια Προστασία Οικισμών Π Υποδομές κοινωνικού εξοπλισμού επιπέδου οικισμού και υπερτοπικές Π Αναβάθμιση θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων Π Εφαρμογή θεσμοθετημένων σχεδίων & Απαλλοτριώσεις Π Μελέτες πολεοδόμησης -ρυμοτόμησης στους οριοθετημένους οικισμούς Π Απαλλοτριώσεις γης για κοινωνικές υποδομές Π Εγκαταστάσεις Κοινωνικού εξοπλισμού Π Πολεοδόμηση και οικιστική ανάπτυξη περιοχών οικιστικής επέκτασης Π Εφαρμογή σχεδίων & προγραμματισμού Π Τεχνικές υποδομές Π Εγκαταστάσεις Κοινωνικού εξοπλισμού Π Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων περιοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4

6 Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Γενικά Ο Καποδιστριακός Δήμος Ατσικής -όπως αναφέρθηκε και στο Α στάδιοβρίσκεται στο Νομό Λέσβου και αποτελεί πλέον με βάση το πρόγραμμα «Καλλικράτης» τη Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) του νεοσύστατου Δήμου Λήμνου ο οποίος και εδρεύει στη Μύρινα. Η μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν.2508/97 για τη «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας», έτσι όπως εξειδικεύτηκαν με την Υ.Α. 9572/1845/00 (ΦΕΚ-209/Δ/7-4-00). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο: - Απαιτεί ένταξη της περιοχής μελέτης στο ευρύτερο χωροταξικό της πλαίσιο. - Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. - Αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναπτυξιακή διάσταση του Σχεδίου, και όχι μόνο στις χωρικές ρυθμίσεις. Το παρόν τεύχος αποτελεί το Β1 στάδιο της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής. Η περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το Ν.2508/97, καλύπτει όλη την επιφάνεια της Δ.Ε. (τέως ΟΤΑ Ατσικής) και τους οικισμούς που βρίσκονται σε αυτήν. Ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των τοπικών προβλημάτων και η διατύπωση των προτάσεων έγινε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, τις κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τους τοπικούς εκπροσώπους των οικισμών, καθώς και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες ή Φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό της ανάπτυξης της περιοχής, τους εκλεγμένους εκπροσώπους, τους προϊστάμενους, το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά. Στο προηγούμενο στάδιο της μελέτης περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά, εντοπίστηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των οικισμών της Δ.Ε. Ατσικής και διατυπώθηκαν σενάρια με γενικές προτάσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους (κεφάλαια Α5 και Α6). Στο παρόν στάδιο της μελέτης αναλύονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ του (τέως) Δήμου Ατσικής. Οι προτάσεις γίνονται στην κατεύθυνση της εξειδίκευσης του επιλεγέντος σεναρίου από τα τρία προταθέντα στην ανάλυση (σενάριο Α). 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ. Παρουσιάζεται στην συνέχεια το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον του. Υπάρχουν αναφορές σε κεφάλαια, στοιχεία και πίνακες του τεύχους της Ανάλυσης, πολλοί από τους οποίους δεν κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν ξανά. Π.1.1.-Γενικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις Στο Α στάδιο της μελέτης περιγράφηκαν τα χαρακτηριστικά, εντοπίστηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ατσικής και διατυπώθηκαν σενάρια με γενικές προτάσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση τους (κεφάλαια Α5 και Α6). Ειδικότερα στο κεφάλαιο «Α Αναπτυξιακά Προβλήματα» αναφέρθηκαν τα γενικότερα αναπτυξιακά προβλήματα όλου του νομού Λέσβου, και στο κεφάλαιο «Α.1.3. Αναπτυξιακή προοπτική και δυνατότητες», οι ειδικότερες αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής του ΟΤΑ. Στο παρόν Β1 στάδιο της μελέτης διαμορφώνονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στην περιοχή του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ατσικής. Οι προτάσεις ακολούθησαν την κατεύθυνση της εξειδίκευσης του επιλεγέντος σεναρίου σε ευθυγράμμιση με τις προτάσεις του Π.Π.Χ.Σ. Β. Αιγαίου και τις παρατηρήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και του εργοδότη. Η πρόταση βασίζεται σε ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης που διαμορφώθηκε με κριτήρια υποστήριξης των αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων του δήμου, κάλυψης των οικιστικών και κοινωνικών αναγκών των κατοίκων, μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων βιώσιμης ανάπτυξης όπως προκύπτουν από τις δεσμεύσεις του ευρύτερου προγραμματικού πλαισίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της περιοχής: α) η πρωτογενή γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή β) ήπιες μορφές τουρισμού, να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες του Δήμου, να σχεδιαστούν παραγωγικοί υποδοχείς και να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη κοινωνική και τεχνική υποδομή για τους κατοίκους. Παρουσιάζεται στην συνέχεια το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης του Δήμου σε σχέση και με το ευρύτερο προστατευτέο περιβάλλον του. Σύμφωνα με αυτό η Δ.Ε. Ατσικής προσδιορίζεται ως μία ενότητα γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, παραδοσιακής και οικολογικής ήπιας μορφής, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη μορφή τουρισμού (αγρο - οικο - τουρισμό). Ο πρωτογενής κλάδος παραγωγής αποτέλεσε παραδοσιακά το στυλοβάτη της τοπικής οικονομίας και θα συνεχίσει και μελλοντικά να συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα των κατοίκων εφ όσον πραγματοποιηθούν οι ανάλογες δράσεις και εκσυγχρονισμοί στον τομέα ο 6

8 οποίος μέχρι πρότινος παρουσίαζε σχετική ύφεση, αλλά με βάση τις εθνικές και διεθνείς συγκυρίες εκτιμάται ότι μπορεί να αναστραφεί. Η διαφύλαξη της γεωργικής γης είναι σημαντικός στόχος. Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι κυρίως η ποσοτική διαφύλαξη όσο το δυνατόν περισσότερης γης αλλά η ανάπτυξη της γεωργίας πρότυπων προϊόντων ονομασίας προέλευσης, η εξειδίκευση και υιοθέτηση ενδεχομένως βιολογικών καλλιεργειών, η καθετοποίηση της γεωργικής παραγωγής και η επέκταση σε νέες καλλιέργειες μέσω αναζήτησης και ορθολογικής διαχείρισης των - μειωμένων πράγματι- υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται σχετικά ισχνός και εστιάζεται κυρίως στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Ωστόσο στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος επιβάλλεται η δημιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή συνεκτιμήθηκε επίσης το γεγονός, ότι η δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ. εντάσσεται στο υπό διαμόρφωση πλέγμα των υποδομών ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού και ευρύτερα της Περιφέρειας και το ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. Ο κλάδος της τριτογενούς παραγωγής προσφέρει τις περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΔΕ. Η δυναμική του εξαρτάται από την γενικότερη στροφή της όλης σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας προς τις υπηρεσίες, τις τεχνολογικές καινοτομίες και εφαρμογές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ακόμα και στην πλέον απομακρυσμένη περιοχή και ειδικότερα από τον τουρισμό (Εναλλακτικός Τουρισμός και φυσικοί πόροι). Ειδικότερα οι προοπτικές του τομέα των τουριστικών υπηρεσιών οφείλονται στα ακόλουθα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η ΔΕ: Αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία φύσης (αμμοθίνες, απολιθωμένα, ιδιαίτεροι γεωλογικοί σχηματισμοί, υγρότοποι, περιοχές natura κ.ά.), τις χαρακτηριστικές άγονες εκτάσεις, βοσκοτόπια, φρυγανότους που συνθέτουν το ιδιαίτερο τοπίο της Λήμνου το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, είναι στοιχεία που επισημαίνουν ότι στην περιοχή έχουμε ακόμα και σήμερα ένα αξιόλογο, σχετικά με άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας, φυσικό περιβάλλον, που αποτελείται αντίστοιχα από σημαντικούς τουριστικούς πόρους. Μικρή αλλά αναπτυσσόμενη τουριστική υποδομή, με αξιόλογο αριθμό κλινών σε ένα ξενοδοχείο στο Βάρος και ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ατσική. Το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι περιοχές της Δ.Ε. απέχουν ελάχιστα από το Αεροδρόμιο «Ήφαιστος», γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης του εισερχόμενου τουρισμού και των ειδικών μορφών του, ο οποίος χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο ως μέσο μεταφοράς τα αεροπλάνα. Επιπροσθέτως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του διεθνούς τουριστικού κυκλώματος σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που είναι δυνατόν να προσφερθούν στην περιοχή της Δ.Ε. Ατσικής. 7

9 Στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι υπάρχουν εκτάσεις που προσφέρονται για χάραξη μονοπατιών μελέτης της φύσης και συνακόλουθα προώθηση ήπιας και αειφορικής φιλο-περιβαλλοντικής τουριστικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με μέτρα ανάδειξης και αξιοποίησης της περιοχής. Στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, η δημιουργία μονοπατιών μελέτης της φύσης αποτελεί δοκιμασμένη διαδικασία για την προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα και την ταυτόχρονη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους. Η χάραξη των μονοπατιών γίνεται για την επίσκεψη συγκεκριμένων τμημάτων φυσικών οικοσυστημάτων με ιδιαίτερη οικολογική αξία ή για την παρακολούθηση διαφόρων σταδίων της υποβαθμιστικής διαδικασίας. Η χάραξη οφείλει να γίνεται με τρόπο ώστε και τα οικοσυστήματα να αναδεικνύονται αλλά και διαταραχή να μην προκαλείται. Απαραίτητη βέβαια είναι και η έκδοση ειδικού πληροφοριακού υλικού, έτσι ώστε ο διαβάτης να έχει με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις απαραίτητες πληροφορίες για τα είδη, τις διαπλάσεις και τους σχηματισμούς που μπορεί να συναντήσει κάθε εποχή σε όλα τα σημεία της διαδρομής. Απαραίτητος εξοπλισμός θεωρείται η υπομονή, η αγάπη και οι γνώσεις για τη φύση και η φωτογραφική μηχανή. Η προοπτική δημιουργίας ενός δικτύου μονοπατιών μελέτης της φύσης είναι μια επιθυμητή και εφικτή εξέλιξη στην περιοχή μελέτης στο πλαίσιο του οικοαγροτουρισμού. Ειδικότερα προτείνονται: Η δημιουργία περιπατητικών διαδρόμων από το Βάρος προς το απολιθωμένο δάσος και την αρχαία Ηφαιστεία στην όμορη Δ.Ε. Μούδρου. Αντιδιαμετρικά, διαδρομή προς την Κρηνίδα και από κει βορειότερα στην περιοχή του Φαρακλού. Επίσης από το Κατάλακκο προς τις αμμοθίνες και στην συνέχεια στην Ι.Μ. Θεοτόκου Γοματίου με την αντίστοιχη παραλία, όπως επίσης και προς το όρος Βίγλα (παράλληλα προς το οδικό δίκτυο) με δυνατότητα θέας όλου του νησιού. Τέλος σύνδεση του Κατάλακκο με τις Σάρδες μιας και πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς. Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή λειτουργεί ευεργετικά και για τους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. (ζήτηση για τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες τυποποίησης και προώθησης τους ως επώνυμα αγροτικά προϊόντα). Π.1.2. Ειδικότεροι Στόχοι και κατευθύνσεις Όπως τίθενται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.Π.Β.Ε., το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και την ανάλυση (κεφάλαιο Α5). Ανάλογοι στόχοι επισημαίνονται και σε έγγραφο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Από το όλο πλέγμα των στόχων στους οποίους στοχεύει ένα ΣΧΟΟΑΠ τονίζουμε κατά κατηγορίες τους εξής: α) Αναπτυξιακοί στόχοι Γενικότεροι αναπτυξιακοί στόχοι όπως τίθενται στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.Π.Β.Ε. όπως αναπτύχθηκαν στο ειδικότερο κεφάλαιο Α Ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής όπως αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο Α

10 Στα παραπάνω πλαίσια οι επιμέρους αναπτυξιακοί στόχοι που τίθενται για την περιοχή και το υπό σύνταξη ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ατσικής, έχουν ως ακολούθως: α. Η στήριξη και περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί σημαντικότατο οικονομικό κλάδο στην περιοχή και ειδικότερα: α1) Ενίσχυση και οργάνωση της γεωργία και κτηνοτροφίας με δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγής. α2) Τροπή προς καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων, εξειδικευμένων προϊόντων, προϊόντων ποιότητας με τοπική ταμπέλα. α3) Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και των υπεδάφιων πόρων της περιοχής της ΔΕ. β. Για την οικιστική ανάπτυξη εν γένει: - Οριοθέτηση της οικιστικής ανάπτυξης της ΔΕ, προγραμματισμός της ανάπτυξης του οικισμού του Αγ. Δημητρίου, οργάνωση συστήματος μικρών οικισμών ως «ανοικτή πόλη», ανάσχεση με κατάλληλες πολιτικές της πληθυσμιακής αποψίλωσης των φθινόντων οικισμών, οργάνωση παραγωγικών εγκαταστάσεων εκτός οικισμών που θα αποκτήσουν προοπτική και θα αναλάβουν την οικονομική και κοινωνική τόνωση και θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή συνοχή της περιοχής. - Εξασφάλιση δικτύου ασφαλών, επαρκών και ιεραρχημένων οδικών συνδέσεων των οικισμών της περιοχής με το βασικό επαρχιακό δίκτυο, για την εξασφάλιση της προσπελασιμότητάς τους. - Καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση κάθε δημόσιας έκτασης. γ. Για την ισόρροπη ανάπτυξη: - Ισόρροπη χωρική ανάπτυξη όλης της Δ.Ε., μέσω της βελτίωσης προσπελασιμότητας, λειτουργικότητας, αναβάθμισης των φθινόντων οικισμών, ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ τομέων απασχόλησης με αναβάθμιση και στήριξη του πρωτογενή. - Συμπλήρωση «ελλειπουσών χρήσεων» όσον αφορά κυρίως Zώνες Mεταποίησης, Ζώνες Τουρισμού Αναψυχής. Με το ΣΧΟΟΑΠ κρίνεται σκόπιμη η ενίσχυση των φθινόντων οικισμών με βάση επεκτάσεις, χωροθετήσεις ειδικών ζωνών και τους αναπτυξιακούς μηχανισμούς που διαθέτει το ΣΧΟΟΑΠ. Προς τον σκοπό αυτό ενισχύονται οι οικισμοί: Προπουλίου, Δάφνης, Σαρδών και Κατάλακκου με μικρές επεκτάσεις, Ατσικής - Καρπασίου με θέσπιση Ζώνης για εγκαταστάσεις του δευτερογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ) στην ευρύτερη περιοχή τους για τόνωση της απασχόλησης. Βάρους και Κατάλακκου με θέσπιση ζωνών τουρισμού αναψυχής πλησίον τους. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλοι οι οικισμοί της Δ.Ε. (πλην του Αγ. Δημητρίου) έχουν ήδη οικιστική επιφάνεια σημαντική, και αρκετά αδόμητα οικόπεδα μέσα στο εγκεκριμένο τους όριο. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη τους δεν εμποδίζεται τόσο από θεσμικούς λόγους αλλά από οικονομικές και 9

11 κοινωνικές πραγματικότητες και ιδιομορφίες της ζήτησης που κατευθύνεται προς την Μύρινα και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Με τις προτάσεις που ακολουθούν καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να δοθούν λύσεις στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δ.Ε. (όπως εντοπίστηκαν στο Α στάδιο της μελέτης), να προστατευθεί το περιβάλλον, να χωροθετηθούν οι αναγκαίες χρήσεις και υποδομές, και να τεθεί υπό έλεγχο και σε σωστή τροχιά η ανάπτυξη της. δ. Για την ειδικότερη τουριστική ανάπτυξη: - Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στο τουριστικό κύκλωμα δραστηριοτήτων, με επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας τουριστικές υποδομές. - Αξιοποίηση των φυσικών, αρχαιολογικών, πολιτιστικών πόρων της περιοχής, με ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (φυσιολατρικός, περιηγητικός, αρχαιολογικός, αγρο-οικοτουριστικός κ.α.). - ανάδειξη των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών και γενικότερα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της περιοχής σαν πόλους έλξης για τον τουρισμό. - δημιουργία μικρών υποδομών τουριστικού ενδιαφέροντος σε όλη την περιοχή και τους οικισμούς της Δ.Ε. όπως (φυσιολατρικά, λαογραφικά, παλαιοντολογικά, ιστορικά, πολεμικά και άλλα) μουσεία, εκθέσεις, συλλογές, εντοπισμό και ανάδειξη μνημείων της φύσης, κ.α. που θα υποστηρίξουν δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. - Προστασία διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής - Για να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δ.Ε. ώστε να υποστηριχθεί η αντίστοιχη αναπτυξιακή δυναμική, πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη έκταση για την εφαρμογή οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων. ε. Για τον κοινωνικό εξοπλισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων: - Εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη χωροθέτηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων που απαιτούνται για τον πληθυσμό της περιοχής (κοινωνικός εξοπλισμός) σε μια οργάνωση τύπου ανοικτής πόλης. στ. Για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και τον έλεγχο των χρήσεων: - Επιδιώκεται η οριοθέτηση και διαφύλαξη των φυσικών πόρων της περιοχής, ο καθορισμός με κατά το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια των ζωνών καταλληλότητας για τις διάφορες χρήσεις γης, ο έλεγχος της πυκνότητας και της χωρητικότητας των οικισμών. - Προστασία, σεβασμός και οριοθέτηση των μη οικιστικών χρήσεων της περιοχής, όπως φυσικά οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι. ζ. Για τις μεταφορές-επικοινωνίες: Η άρση της γεωγραφικής και επικοινωνιακής απομόνωσης της Δ.Ε. αλλά και ολόκληρου του νησιού μέσω βελτίωσης των ακτοπλοϊκών και 10

12 αεροπορικών συνδέσεων με δράσεις και αποτελέσματα στους παρακάτω τομείς: - ζ1. οικονομική ανάπτυξη και η προώθηση της απασχόλησης στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου και των υπηρεσιών. - ζ2. τόνωση του τουριστικού κυκλώματος. - ζ3. ενίσχυση των υποδομών όπου απαιτείται - ζ4. καλύτερη υποστήριξη και προώθηση τοπικών δραστηριοτήτων. Π.1.3. Πρόταση χωρικής οργάνωσης Δ.Ε. Ατσικής Έχοντας υπ όψη τους αναφερθέντες στόχους για την ανάπτυξη γενικότερα, την ειδικότερη οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης, τις ανά υποδοχέα προτάσεις και προγραμματικά μεγέθη, η συνολική πρόταση χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. Ατσικής απεικονίζεται στους παρακάτω χάρτες που συνοδεύουν το παρόν: Χάρτης Π.1. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε.: Χάρτης Π.2. Οργάνωση χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος της Δ.Ε. Όπως φαίνεται και στους χάρτες αυτούς, η χωρική οργάνωση ακολουθεί την παρακάτω κατεύθυνση: Προσδιορισμός της Δ.Ε. Ατσικής ως μίας ενότητας γεωργικών καλλιεργειών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, παραδοσιακής και οικολογικής ήπιας μορφής, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη μορφή τουρισμού (αγρο- οικο - τουρισμό). Έτσι: 1. Οργανώνεται πλέγμα τεσσάρων οικισμών στο εσωτερικό και νοτιοανατολικά της Δ.Ε. (Υποζώνη 1: Ατσικής -Αγ. Δημητρίου) με επίκεντρο την Ατσική και τον Αγ. Δημήτριο. Στην περιοχή εντοπίζεται το σημαντικό δίπολο Ατσικής Αγ. Δημητρίου, των δύο δηλαδή πιο δυναμικών οικισμών της Δ.Ε. με έντονη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή αλλά και υπάρχουσα διοικητική οργάνωση, μιας και ο οικισμός της Ατσικής ήταν μέχρι πρόσφατα η έδρα του τέως Δ. Ατσικής. Σημειώνεται ότι η δυναμική ανάπτυξης του οικισμού του Αγ. Δημητρίου οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός της ύπαρξης της ΕΠ.Ο. που διασχίζει τον Αγ. Δημήτριο αλλά και στην γειτνίαση (μόλις 9χλμ) του συγκεκριμένου οικισμού με την πόλης της Μύρινας, έδρας του Δήμου. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό που παρουσιάζουν και οι δύο παραπάνω οικισμοί, είναι ότι αποτελούν την έδρα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού ο οποίος απασχολείται στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στις γεωργία. Κατά συνέπεια προκύπτει αβίαστα ότι οι δύο αυτοί οικισμοί αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν το κέντρο της αγροτικής παραγωγής ολόκληρης της Δ.Ε. Επίσης ο Αγ. Δημήτριος λόγω της συνεχούς πληθυσμιακής τους μεγέθυνσης στην τεσσαρακονταετία , επεκτείνεται βόρεια σε μια συνολική επιφάνεια περίπου 165στρ. Σημειώνεται ότι δυνατότητα επέκτασης νότια του οικισμού δεν υπάρχει, δεδομένης αφενός της ύπαρξης της ζώνης του 11

13 καταφυγίου άγριας ζωής η οποία εφάπτεται στα νότια όρια του οικισμού, αφετέρου των νεκροταφείων του οικισμού. Την υποζώνη 1 πλαισιώνουν επίσης οι οικισμοί Προπουλίου και Καρπασίου οι οποίοι έχουν επίσης χαρακτήρα αγροτικό αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα αποψίλωσης του πληθυσμού τους. Και οι δύο παραπάνω οικισμοί αποτελούν «δορυφόρους» της Ατσικής και έχουν όπως είναι αναμενόμενο ισχυρή εξάρτηση από αυτήν. Το Προπούλι ανέκαθεν, δεδομένου ότι μαζί με την Ατσική αποτελούσαν πάντοτε μία κοινότητα, το Καρπάσι λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί κατ ουσία επέκταση της Ατσικής προς την νοτιοανατολική του πλευρά, αφού η απόσταση που χωρίζει τους δύο οικισμούς είναι μόλις 400μ. Συνέπεια των παραπάνω και προκειμένου να ανασχεθούν οι τάσεις ερήμωσης, ενισχύονται οι δύο οικισμοί με ανάλογη διοικητική διάρθρωση μέσω χωροθέτησης χώρου διοίκησης (στα ανενεργά δημοτικά σχολεία) για την διαχείριση του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος της περιοχής, ο οποίος θα δρα υποστηρικτικά προς την Ατσική. Η χωροθέτηση στοχεύει στην -κατά το δυνατόν- συγκράτηση του πληθυσμού στους εν λόγω φθίνοντες οικισμούς. Ειδικά για το Προπούλι προτείνεται επιπλέον και μικρή επέκταση του προς τα ανατολικά. Ομοίως και η επέκταση αυτή στοχεύει στην δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης λίγων στρεμμάτων, προς διάθεση σε όσους παλαιούς και υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α η β κατοικίας και συναρτάται ευθέως με τον βασικό στόχο της αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης του οικισμού. Παρομοίως, πλησίον του οικισμού Καρπασίου χωροθετείται ζώνη εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τομέα (ΒΙΟ.ΠΑ) μιας και στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Ατσικής Καρπασίου έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις μεταποίησης του αγροτικού προϊόντος. Επιπρόσθετα η χωροθέτηση αυτή στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από την μεμονωμένη και διάσπαρτα αναπτυγμένη ύπαρξη τέτοιων εγκαταστάσεων. Συμπληρώνονται οι ελλείπουσες χρήσεις της περιοχής αυτής, ιεραρχείται το οδικό δίκτυο, διαχωρίζεται η τοπική από την υπερτοπική κυκλοφορία, ελέγχονται και εξασφαλίζονται οι Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές, εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι λειτουργικοί χώροι για την (πληθυσμιακή και οικονομική) ανάπτυξη του Αγ. Δημητρίου του δυναμικότερου ίσως οικισμού ολόκληρου της Δ.Ε. 2. Οργανώνεται πλέγμα των υπολοίπων τεσσάρων οικισμών στο περιμετρικά της υποζώνης 1 (Υποζώνη 2: Βάρους - Κατάλακκου) με επίκεντρο το Βάρος. Ο οικισμός του Βάρους έχει σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης στον τουρισμό, δεδομένης της εγγύτητας του στο αεροδρόμιο, του χαρακτηρισμού του ως παραδοσιακός ο οποίος με κατάλληλες ενέργειες (π.χ. αναπλάσεις κλπ) μπορεί να γίνει ελκυστικότερος, της ήδη υπάρχουσας -μιας από τις πιο αξιόλογες του νησιού- ξενοδοχειακής επιχείρησης η οποία αποτελείται από έξι ανεξάρτητες και διάσπαρτες -εντός οικισμού- κτιριακές εγκαταστάσεις και οι οποίες τείνουν να αυξηθούν, της εγγύτητας του επίσης και με την αξιόλογη παραλία του Κότσινα, αλλά και με αξιόλογα σημεία φυσικού περιβάλλοντος 12

14 (αγροτουρισμός) στα βόρεια του νησιού (ηφαιστιογενή πετρώματα) αλλά και προς τα δυτικά στην όμορη Δ.Ε. Μούδρου (απολιθωμένα, περιοχές natura, λίμνες κλπ), της ύπαρξης επίσης αξιόλογου πολιτιστικού συλλόγου με αντίστοιχες δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο πρέπει να οργανωθούν και να προβληθούν αναλόγως. Την υποζώνη 2 πλαισιώνουν οι οικισμοί της Δάφνης, των Σαρδών και του Κατάλακκου οι οποίοι έχουν χαρακτήρα αγροτικό (κτηνοτροφία) και παρουσιάζουν τα ίδια, με το Καρπάσι και το Προπούλι, προβλήματα αποψίλωσης του πληθυσμού τους. Ομοίως με το Καρπάσι και το Προπούλικαι προκειμένου να ανασχεθούν οι τάσεις ερήμωσης, ενισχύονται και οι τρεις οικισμοί μέσω ανάλογης διοικητικής διάρθρωσης η οποία στοχεύει να συνδράμει στη προσπάθεια αύξησης της αγροτικής παραγωγής, αλλά και μέσω μικρών επεκτάσεων. Οι επεκτάσεις αυτές όπως αναφέρθηκε- στοχεύουν στην δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης λίγων στρεμμάτων, προς διάθεση σε όσους παλαιούς και υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α η β κατοικίας και συναρτάται ευθέως με τον βασικό στόχο της αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης του οικισμού. Επίσης, όπως και το Βάρος, ο οικισμός του Κατάλακκου και των Σαρδών είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί οικισμοί, οι οποίοι με εύστοχες παρεμβάσεις (κυρίως αναπλάσεις) μπορούν να επιτελέσουν τον στόχο της ανάπτυξης εναλλακτικής μορφής τουρισμού (οικοτουρισμού). Το στόχο αυτό ισχυροποιεί η ύπαρξη των αξιολόγων περιοχών φυσικού κάλους οι οποίες βρίσκονται πλησίον τους (αγροτουρισμός). Τέλος δίνεται η δυνατότητα μετατροπής των ανενεργών (επί σειρά ετών) δημοτικών σχολείων στους οικισμούς Κατάλακκου και Σαρδών, σε χώρους πολιτισμού-πολιτιστικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να υπάρξει εντονότερη δραστηριοποίηση πολιτιστικών συλλόγων και προβολής-προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην περιοχή (Υποζώνη 2) συναντώνται αξιόλογοι αρχαιολογικοί χώροι, αξιόλογα σημεία φυσικού περιβάλλοντος (αμμοθίνες, γεωλογικοί σχηματισμοί Φαρακλού, υγρότοποι, περιοχές natura, καταφύγια άγριας ζωής κλπ), το μεγαλύτερο τμήμα της χαρακτηριστικής υπαίθρου της Λήμνου με τις άγονες εκτάσεις τα βοσκοτόπια και τους φρυγανότοπους και εν γένει χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να στηριχθεί και να αναδείξει η ήπιας μορφής τουριστική ανάπτυξη (οικο-αγροτουρισμός) της Δ.Ε., στην οποία στοχεύει το παρόν ΣΧΟΟΑΠ. Και σ αυτήν την υποζώνη συμπληρώνονται οι ελλείπουσες χρήσεις, ιεραρχείται το οδικό δίκτυο και εξασφαλίζονται οι απαραίτητες Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές. Π.1.4. Προγραμματικά Μεγέθη Π Εξέλιξη πραγματικού πληθυσμού ΟΤΑ Η εξέλιξη των πληθυσμιακών μεγεθών της Δ.Ε. εξετάστηκε αναλυτικά στην Φάση της Ανάλυσης. Τα κυριότερα σημεία και τα συμπεράσματα της 13

15 επαναλαμβάνονται στο παρόν δεδομένου ότι αποτελούν την αφετηρία σημαντικών προτάσεων. Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής της ΕΣΥΕ (2011), γίνεται φανερή συνολική πληθυσμιακή μείωση στην Δημοτική Ενότητα Ατσικής με εξαίρεση τον οικισμό του Αγ. Δημητρίου. Ο μόνιμος πληθυσμός ολόκληρης της Δ.Ε. είναι 2501 κάτοικοι. Όλοι οι οικισμοί καταγράφουν σημαντικές μειώσεις στο πληθυσμό τους με μέγιστη μείωση στο οικισμών του Κατάλακκου που φθάνει στο περίπου 55%. Η Αγ. Δημήτριος είναι ο πιο συνεκτικός οικισμός, ενώ η Ατσική παρουσιάζει διακύμανση (αυξομείωση) του πληθυσμού της στις προηγούμενες δεκαετίες. Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια πολεοδομικής οργάνωσης των οικιστικών υποδοχέων της Δ.Ε. (που γίνεται από το παρόν ΣΧΟΟΑΠ), η εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισμού, καθώς και λειτουργιών αναψυχής, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των δικτύων κοινής ωφέλειας και τεχνικής υποδομής, αναμένεται ότι θα αναβαθμίσει συνολικά τους οικισμούς της Δ.Ε. τονώνοντας τις τάσεις συγκράτησης αλλά και επιστροφής του πληθυσμού στις εστίες του. Οι προβλέψεις για την πληθυσμιακή εξέλιξη μιας περιοχής γίνονται τυπικά σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, για την οποία συντάσσονται, κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα ΣΧΟΟΑΠ και δύναται να αναθεωρηθούν μετά το τέλος της. Έχει αποδειχθεί όμως στην πράξη, ότι το χρονικό διάστημα των πέντε ετών είναι πολύ μικρό, αν ληφθεί υπόψη ότι για τη σύνταξη και κύρωση των ΣΧΟΟΑΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο χρόνια. Εξάλλου, σε μικρές Δ.Ε., όπως η εξεταζόμενη, δεν είναι εύκολη, ούτε συντρέχει λόγος για την ανά πενταετία επικαιροποίηση. Ούτως ή άλλως, η διαδικασία πολεοδόμησης μιας περιοχής (αποτυπώσεις, μελέτες πολεοδόμησης και Πράξεων Εφαρμογής, εφαρμογή σχεδίων και δημιουργία υποδομών) είναι μακρά, καθώς για οικονομικούς, διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους διαρκεί συνήθως πάνω από μια δεκαετία. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται σκόπιμο η χρονική εμβέλεια μιας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ να είναι μεγαλύτερη. Έτσι ως έτος-στόχος για τις πληθυσμιακές εκτιμήσεις στην περιοχή (στην οποία βασίζονται όλα τα προγραμματικά μεγέθη) τίθεται το 2027, δηλαδή μια δεκαπενταετία περίπου από τη αναμενόμενη θεσμοθέτηση της παρούσας μελέτης (2013). Αρχικά εκτιμώνται με γενικό τρόπο οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού (για τα έτη 1971, 1981, 1991 χρησιμοποιείται ο πραγματικός πληθυσμός, ελλείψη απογραφικών δεδομένων για μόνιμο, ενώ για τα έτη 2001 και 2011 ο μόνιμος) κατά την επόμενη δεκαπενταετία. Για κάθε έναν από τους οικισμούς του δήμου, υπολογίζεται ο μέσος όρος των ρυθμών της πληθυσμιακής μεταβολής κατά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες ( , , , ), βάσει του οποίου υπολογίζεται ο προβλεπόμενος πληθυσμός για την επόμενη ( καθώς και για το έτος στόχος 2027). Τα αποτελέσματα της παραπάνω προσέγγισης παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1: Προβολές πληθυσμού ΔΕ Ατσικής

16 Οικισμός Πληθυσμός 2011 Ανά 10ετία ρυθμός πληθ. μεταβολής % Πληθυσμός Άγ. Δημήτριος % Ατσική % Προπούλι % Βάρος % Δάφνη % Καρπάσιο % Κατάλακκο % Σαρδές % ΣΥΝΟΛΟ 2, % 2,479 2,478 Σημειώνεται ότι η παραπάνω προσέγγιση καταδεικνύει μόνον τις τάσεις για το μέγεθος του πραγματικού πληθυσμού που ενδεχόμενα θα εγκατασταθεί στην περιοχή, αν δεν υπάρξουν διάφοροι περιορισμοί ή άλλα εξωγενή φαινόμενα και σε καμία περίπτωση δεν είναι η τελική εκτίμηση για την χωρητικότητα που πρέπει να έχουν οι οικισμοί η οποία για να ορισθεί πρέπει να ληφθούν υπ όψη και άλλα στοιχεία. Στη συνεχεία σε επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων του ΟΤΑ και καθορίζονται οι απαιτούμενες εκτάσεις για να υποδεχθούν τον πληθυσμό αυτό. Π Χωρητικότητα και σχεδιασμός οικιστικών υποδοχέων Π Γενικά Ο υπολογισμός της προγραμματιζόμενης χωρητικότητας των θεσμοθετημένων οικισμών έγινε ως προμελέτη στο κεφάλαιο Α6 της ανάλυσης και οριστικοποιείται στην παρούσα Β Φάση των προτάσεων, όπου οι πληθυσμιακές εξελίξεις συναρτώνται με τα προτεινόμενα σενάρια εξέλιξης της Δ.Ε. και την χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων. Ειδικότερα στα κεφάλαια της Ανάλυσης και παραπάνω, έχει γίνει υπολογισμός των αναμενόμενων -βάση των τάσεων- πληθυσμιακών εξελίξεων, της υφιστάμενης & απομένουσας χωρητικότητας των θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων, στα δε επόμενα κεφάλαια γίνονται υπολογισμοί και προτάσεις για την σχεδιαζόμενη τελική χωρητικότητα τους, με ή χωρίς επεκτάσεις, σύμφωνα με το επιλεγέν σενάριο. Η προσέγγιση του Πίνακα 1 του κεφαλαίου Π με βάση την Μέση Ετήσια Πληθυσμιακή Μεταβολή (Μ.Ε.Π.Μ.) που βασίζεται σε εξελίξεις προηγουμένων ετών ή δεκαετιών το μόνο που καταδεικνύει είναι η τάση, δηλαδή το μέγεθος 15

17 του πληθυσμού που ενδεχομένως να εγκατασταθεί ή να παραμείνει στην περιοχή μελέτης σε κάποια χρονική στιγμή εάν δεν υπάρχουν άλλοι ενισχυτικοί ή περιοριστικοί παράγοντες. Κατά τον προγραμματισμό, ανεξάρτητα από προβολές πληθυσμού και τάσεις, σημαντικότεροι παράγοντες της αναμενόμενης πληθυσμιακής εξέλιξης κάθε οικιστικού υποδοχέα και της περιοχής σαν σύνολο, αποτελούν: (α) οι αναμενόμενες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις όχι μόνο στους οικισμούς της Δ.Ε. αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στην χώρα γενικότερα, (β) το ορισμένο μέγεθος, τα νομικά καθεστώτα, η ποιότητα, οι υποδομές και οι ανάγκες των συγκεκριμένων οικιστικών περιοχών, γ) οι επιθυμητές χωροταξικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Στα πλαίσια αυτά, θετικοί παράγοντες στην πληθυσμιακή μεγέθυνση που θα ανατρέψουν τις τάσεις, μπορεί να αποβούν οι εξελίξεις όπως η δημιουργία επαγγελματικών ζωνών, η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή της Δ.Ε. που μπορούν να δημιουργήσουν αυξημένη προσφορά θέσεων εργασίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της Δ.Ε. Ατσικής και ιδιαίτερα του οικισμού του Αγ. Δημητρίου, δεδομένου του κεντρικού του χαρακτήρα (επί της Επ.Ο.) σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής, αλλά και του προαστιακού του χαρακτήρα σε σχέση με την πόλη της Μύρινας, αναμένεται και η απορρόφηση μέρους των οικιστικών πιέσεων προερχόμενων από την πόλη της Μύρινας. Ως εκ τούτου η αύξηση του πληθυσμού εν γένει εξαρτάται από την μορφή της ανάπτυξης, την διαθέσιμη χωρητικότητα και την ασκούμενη χωροταξική πολιτική. Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι: η οικιστική πίεση στην περιοχή της Δ.Ε. ενδέχεται να είναι αξιόλογη για τον οικισμό του Αγ. Δημητρίου, Η επιθυμητή χωροταξική πολιτική επιβάλλει την αντιστροφή της φθίνουσας πληθυσμιακής τάσης των υπολοίπων οικισμών της Δ.Ε. με την τόνωση της τοπικής οικονομίας τους και την δημιουργία θέσεων εργασίας. για να σταματήσει η φθίνουσα πορεία των υπόλοιπων οικισμών θα συμβάλλει και η βελτίωση, η ποιοτική διάσταση, ο σχεδιασμός και οι υποδομές του οικιστικού περιβάλλοντος αλλά και η δυνατότητα παροχής στον καθένα έστω μικρής σε ποσότητα αλλά διαθέσιμης πολεοδομημένης γης χωρίς ιδιοκτησιακές και πολεοδομικές εκκρεμότητες. Στα παραπάνω πλαίσια, οι εν συνεχεία υπολογισμοί πληθυσμών κορεσμού των οικισμών δεν γίνονται βάση της φθίνουσας πορείας τους, αλλά βασίζονται στην χωρητικότητα τους όπως προκύπτει μετά από προτάσεις μικρών επεκτάσεων που είναι απαραίτητες για την ποιοτική τους αναβάθμιση. Π Χωρητικότητα υποδοχέων κατοικίας Οι υπολογισμοί της χωρητικότητας των μέχρι στιγμής θεσμοθετημένων υποδοχέων έγιναν στον πίνακα Α του τεύχους της Ανάλυσης σύμφωνα 16

18 με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α Οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών για το 2011 υπολογίζονται σε άτομα (σύμφωνα με την ΕΣΥΕ). Στο επόμενο κεφάλαιο Π.2. και τον Πίνακα Π.1. εξετάζονται αναλυτικά μετά από συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων, η προγραμματική χωρητικότητα των θεσμοθετημένων οικισμών της Δ.Ε. με τις ενδεχόμενες επεκτάσεις τους, και η μέγιστη πληθυσμιακή εξέλιξη. Όπως προκύπτει, η χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων της Δ.Ε. εκτιμάται στους κατοίκους. Η εναπομένουσα χωρητικότητα είναι περίπου κάτοικοι. 17

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α. Στην παρούσα μελέτη και με βάση την κατάσταση όπως αυτή καταγράφηκε από την ανάλυση και τις υπάρχουσες τάσεις, η οργάνωση των χρήσεων γης της Δ.Ε. βασίζεται στο ευρύτερο προγραμματικό πλαίσιο της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, στις αναπτυξιακές προοπτικές και τις υπάρχουσες τάσεις, επιλέχθηκε δε ένα σενάριο, αυτό της ήπιας παρέμβασης ή ρεαλιστικό. Γενικές αρχές Στο κεφάλαιο αυτό σύμφωνα με την πρόταση χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. που αναφέρθηκε προηγουμένως, διαμορφώνονται αναλυτικότερα οι προτάσεις για: Οικιστική οργάνωση (περιοχές προς πολεοδόμηση, οικιστικοί υποδοχείς κλπ.), Περιοχές Eλέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) Ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων Αναφέρονται επίσης οι προτάσεις για τα βασικά δίκτυα υποδομών της περιοχής μελέτης και οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις για τις επιμέρους ζώνες. Οι γενικές αρχές βάση των οποίων οργανώνονται οι διάφορες περιοχές αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο Π.1.1. Π 2.1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Είναι οι οικιστικές περιοχές που στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ είναι ήδη θεσμοθετημένες, ή προορίζονται για πολεοδόμηση σύμφωνα με τα διάφορα νομικά καθεστώτα ένταξης που ισχύουν κατά οικισμό-περιοχή, ανάλογα με το πληθυσμιακό μέγεθος του οικισμού (κάτω από κατοίκους), και τον προορισμό τους (α, β κατοικία). Ειδικότερα ως περιοχές προς πολεοδόμηση-οικιστικοί υποδοχείς χαρακτηρίζονται: α)όλοι οι υφιστάμενοι οικισμοί της Δ.Ε. μέσα στα θεσμοθετημένα τους όρια όπως προέκυψαν από διανομές και αποφάσεις οριοθέτησης. β) οι προτεινόμενες με το παρόν περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης. α) Αγ. Δημήτριος. Προτείνεται η δυνατότητα επεκτάσεων σε περίπου 165,0 στρ, με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης γης για κύρια κατοικία και συνοδευτικές λειτουργίες περίπου 932 κατοίκων στον οικισμό του Αγ. Δημητρίου. Η εξασφάλιση αυτής της χωρητικότητας κρίνεται απαραίτητη σε βάθος εικοσιπενταετίας α) για να καλύψει την αναμενόμενη πρόβλεψη για ζήτηση κατοικίας από τον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό β) να ικανοποιήσει την ανάγκη σε γη για εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής καθώς ο οικισμός του Αγ. Δημητρίου λειτουργεί και ως οικισμός ανοικτής πόλης που περιλαμβάνει και άλλους μικρούς οικισμούς της Δ.Ε. 18

20 Προτείνονται για επέκταση περιοχές του οικισμού εφαπτόμενες στο βορειοανατολικό όριο του οικισμού. Η χωροθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής είναι μονοσήμαντη, δεδομένης αφενός της απαγόρευσης που προκύπτει από την ύπαρξη του καταφυγίου άγριας ζωής στην νότια-νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού, αφετέρου των υφιστάμενων νεκροταφείων, ρυθμίσεων και εγκαταστάσεων δηλαδή που απαγορεύουν την δυνατότητα επέκτασης οικισμού, αλλά και λόγω τις ακαταλληλότητας του εδάφους στα νότια του οικισμού, ενώ παράλληλα (στην βορειοανατολική πλευρά) πληρούνται και οι απαιτούμενες από γεωλογικής άποψης (πεδινές περιοχές με κατάλληλα για οικιστική ανάπτυξη εδάφη) προϋποθέσεις. β) Ατσική και υπόλοιποι μικροί - φθίνοντες οικισμοί Σε κάποιους μικρούς οικισμούς της Δ.Ε. κατοικούν άτομα που λόγω των μικρών αποστάσεων μεταβαίνουν καθημερινά και εργάζονται στη Μύρινα. Σε άλλους οι πρώην κάτοικοι τους, έχουν μετατρέψει (ή επιθυμούν να αναπαλαιώσουν και να μετατρέψουν) τις πατρογονικές τους κατοικίες ουσιαστικά σε β κατοικία, την οποία επισκέπτονται και κατοικούν κυρίως τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας κατά την παραθεριστική περίοδο. Σε ορισμένους υπάρχει μικρή ζήτηση για β κατοικία και από άτομα που δεν έχουν σχέση με τους συγκεκριμένους οικισμούς και αντιστοίχως μικρή επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιθυμία για δημιουργία ξενώνων κ.α. μορφών οικο-τουριστικών δραστηριοτήτων. Εκ παραλλήλου, η επιθυμητή χωροταξική πολιτική (βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο) επιβάλλει την αντιστροφή της φθίνουσας πληθυσμιακής τάσης των οικισμών της Δ.Ε. με την τόνωση της τοπικής οικονομίας τους, την βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος την προώθηση του οικοτουρισμού και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Η παραπάνω κατάσταση οδηγεί στην ανάγκη υποστήριξης μέσω του ΣΧΟΟΑΠ πολιτικών που ενισχύουν α) τις αναπλάσεις και την διαφύλαξη/αναπαλαίωση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος σε κάθε μικρό και παραδοσιακό οικισμό και β) περαιτέρω εξασφάλιση δυνατότητας επεκτάσεων μικρής έκτασης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας σε κάθε οικισμό με πολεοδόμηση περίπου νέων οικοπέδων χωρίς εμπλοκή των ενδιαφερομένων να δομήσουν κατοικία ή ξενώνες σε νομικές (κυρίως ιδιοκτησιακές και κληρονομικές) ή πολεοδομικές (ανυπαρξία σχεδίου, τυφλά οικόπεδα κλπ) εκκρεμότητες που συνοδεύουν τα ήδη δομημένα τμήματα των μικρών οικισμών. Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται: β1) Πολύ περιορισμένη οικιστική ανάπτυξη στους οικισμούς Προπουλίου, Σαρδών, Δάφνης και Κατάλακκου που διατηρούν κάποιο πληθυσμό ή έχουν μια αναπτυξιακή προοπτική με σκοπό τον εξορθολογισμό των πολεοδομικών ιστών των οικισμών, την ευθυγράμμιση των ορίων, την δημιουργία περιφερειακών παρακαμπτηρίων οδών, την εξασφάλιση χώρου για την δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων κοινωνικών υποδομών. Ο ειδικότερος στόχος είναι η δημιουργία μικρού αποθέματος οικιστικής γης μερικών δεκάδων στρεμμάτων στον καθένα από τους οικισμούς αυτούς πέραν του υφιστάμενου αστικού ιστού που είναι ιδιοκτησιακά ιδιαιτέρως περιπεπλεγμένος, για διάθεση υπό όρους σε όσους παλαιούς και 19

21 υφιστάμενους κατοίκους επιθυμούν την δόμηση α ή β κατοικίας. Οι προτεινόμενες αυτές μικρές επεκτάσεις, οι πολεοδομήσεις αλλά και οι αναπλάσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, συναρτώνται με τον βασικό στόχο της ανάσχεσης και αντιστροφής των διαπιστούμενων τάσεων πληθυσμιακής αποψίλωσης αυτών των οικισμών. Καθεστώς πολεοδόμησης: οικισμοί α κατοικίας κάτω των κατοίκων, (Π.Δ.-ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/ όπως ισχύει). Προτεινόμενος Μέσος Σ.Δ. όπως προκύπτει για τις ΠΕ των οικισμών στους οποίους ανήκουν (θεωρουμένου ως ισχύοντος 0,8 για τις περιοχές στις οποίες σήμερα ισχύουν τα 240τ.μ. για επιφάνεια οικοπέδου έως 700τ.μ. και 400τ.μ. για οικόπεδα μεγαλύτερα των 700τ.μ.) με τους οποίους και συναποτελούν μια Πολεοδομική Ενότητα (αναλυτικότερες προτάσεις στο επόμενο κεφάλαιο). Συγκεκριμένα προτείνεται: Στο Προπούλι επέκταση περίπου 40 στρεμμάτων ανατολικά οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στη Δάφνη επέκταση περίπου 26 στρ. νότια του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στο Κατάλακκο επέκταση περίπου 20 στρεμμάτων ανατολικά του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στις Σαρδές επέκταση περίπου 65 στρεμμάτων βόρεια του οικισμού προς ανάπτυξη κύριας ή και β κατοικίας. Στην Ατσική, Καρπάσι και Βάρος καμία επέκταση λόγω του ευρύτατου ορίου των οικισμών, οι οποίοι έχει δομηθεί σε ποσοστό λιγότερο του 50%. Για τους εν λόγω οικισμούς οι υφιστάμενες εκτάσεις κρίνονται επαρκείς, δεδομένου ότι υπάρχουν εντός αυτών αρκετά οικόπεδα αδόμητα ή και αδιάθετα και δεν υπάρχει όπως αναφέρθηκε οικιστική πίεση. -Επιτρεπόμενες χρήσεις Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των προς πολεοδόμηση περιοχών επιτρέπεται η πολεοδόμηση σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει, και το νομικό καθεστώς ένταξης του οικισμού, με τις χρήσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που ορίζει για κάθε περιοχή το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ. Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη πολεοδομημένες επεκτάσεις των οικισμών επιτρέπονται: Γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές. του Οι χρήσεις όπως ορίζονται από το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ για κάθε περιοχή σύμφωνα με το Π.Δ (ΦΕΚ 166Δ / ). -Περιορισμοί δόμησης - Μέχρι την πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης, το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση στην περιοχή ορίζεται σε έξη (6,0) στρ., εφόσον δεν ορίζονται 20

22 μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. - Μέχρι την πολεοδόμηση το κατώτατο όριο αρτιότητας στις περιοχές των επεκτάσεων ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε επιτρεπόμενη χρήση. - Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του παρόντος. - Στις περιοχές προς πολεοδόμηση, και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης δεν επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού. Π 2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Ε.Π.) Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) περιλαμβάνουν εκτάσεις της Δ.Ε. με ιδιαίτερη οικολογική, αρχαιολογική, αισθητική και πολιτιστική αξία. Για τον καθορισμό τους ελήφθησαν υπ όψη στοιχεία και προτάσεις που επιβάλλονται στο ΣΧΟΟΑΠ για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης όπως και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκρισή του όπως αυτές περιλαμβάνονται στις παράλληλα συντασσόμενες Γεωλογική μελέτη και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συνοδεύουν την μελέτη ΣΧΟΟΑΠ της Δ.Ε. Στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. ορίζονται με το παρόν ΣΧΟΟΑΠ οι παρακάτω περιοχές και όροι προστασίας: Π Περιοχές προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (κωδικός ΑΧ για τους Αρχαιολογικούς χώρους και Μ για τα μνημεία) 1.- Χαρακτήρας, θέση και όρια περιοχών Στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας υπάρχουν αρκετοί χώροι που τελούν υπό καθεστώς νομικής προστασίας λόγω της σημαντικής αρχαιολογικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών αποσκοπεί στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν καθορισμένη εδαφική έκταση (όπως έχουν ορισθεί με ΦΕΚ ή με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού). Παράλληλα προστατεύονται και τα μεμονωμένα μνημεία ή διατηρητέα κτίσματα. Σύμφωνα με τα έγγραφα των οικείων Εφορειών Αρχαιοτήτων στην περιοχή της Δ.Ε. οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος έχουν ως εξής: Α) Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι : Αρχαιολογικός χώρος Ελληνιστικών Τάφων στον Άγιο Δημήτριο ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Α1/ Φ43/ 47043/ 2916/ , ΦΕΚ 1070 /Β / Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ1 21

23 Με το ΦΕΚ/ 1070/ Β/ , κηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος λόγω της ύπαρξης αρχαίων ευρημάτων στην περιοχή. Συγκεκριμένα βρέθηκαν ευρήματα από ελληνιστικούς τάφους. Αρχαιολογικός Χώρος Προγόμυλου στον οικισμό της Ατσικής (ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 13948/ 746/ , ΦΕΚ 257/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ2 και ΑΧ3 Αξιόλογοι χαρακτηριστικοί χώροι (κηρυγμένοι) είναι στην τοποθεσία Καστέλι και Προγόμυλος, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν με το ΦΕΚ 257/Β/ , για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στις εν λόγω περιοχές. Αρχαιολογικός Χώρος Αγ. Ερμολάου - Κότσινα (ΥΑ/ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Α1/ Φ43/ 53952/ 3247/, ΦΕΚ 1460/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 ΑΧ4 Αξιόλογος κηρυγμένος χώρος ο οποίος καταλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του Αγ. Ερμολάου Κότσινα, ο οποίος χαρακτηρίστηκε με το ΦΕΚ 1460/Β/ , για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν στην εν λόγω περιοχή. Β) Κηρυγμένα μεμονωμένα βυζαντινά μνημεία : Μύλοι του χωριού Βάρους (Υ.Α / / ΦΕΚ 35/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 Μ1 Με το ΦΕΚ 35/ Β/ , οι Μύλοι στον οικισμό του Βάρους χαρακτηρίστηκαν ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου στο Βάρος ΥΠΠΕ/ ΑΡΧ/ Β1Φ28/ 32576/ 899 / / ΦΕΚ 570/ Β/ Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ2 Με το εν λόγω ΦΕΚ, χαρακτηρίζεται ο Ι. Ναός Εισοδίων Θεοτόκου Βάρους Λήμνου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αναπτύξεως της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής των νήσων του Αιγαίου κατά τον 19ο αιώνα. Ι.Ν. Θεοτόκου στο Γομάτι (ΦΕΚ 355/ Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π2 Μ3 Με το εν λόγω ΦΕΚ 355/ Β/ : α) Χαρακτηρίσθηκαν τα κατάλοιπα του συγκροτήματος της Μονής Θεοτόκου Γοματίου Λήμνου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δείγματα μοναστηριακής αρχιτεκτονικής της Λήμνου, η διάσωση του οποίου από τέλειο αφανισμό και η προστασία από τις διαφαινόμενες τάσεις "αξιοποίησης" της περιοχής κρίθηκαν αναγκαίες για λόγους εθνικούς και ιστορικούς. β) Ορίσθηκε ζώνη προστασίας 300 μ. γύρω από τον περίβολο της Μονής και στη ζώνη αυτή απαγορεύουμε την οικοδόμηση". Ιερός Ναός Αγ. Δημητρίου στον οικισμό Σαρδές (ΥΑ ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/Β1 /Φ39/ 61960/ 2034 π.ε./ , ΦΕΚ 213/Β/ ) Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ4 Ιδρύθηκε το Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό στον τύπο της τρίκλιτης ξυλόστεγης μεταβυζαντινής βασιλικής, με επίπεδη οροφή στο κεντρικό κλίτος, διακοσμημένη με λαϊκότροπα στοιχεία, ευθύγραμμο εξωνάρθηκα χωρίς προεξοχές και αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Με το ΦΕΚ 213/ Β/ , 22

24 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με περιβάλλοντα χώρο 50 μ. περιμετρικά. Γ) Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν μη κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία : Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Ατσικής και Οικιστικά Λείψανα στη θέση Κρηνίδα Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ5 και Π2-Μ6 Μη κηρυγμένα μνημεία, αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζουν προστασίας με την παρούσα μελέτη. Αγ. Μαρίνα στο Κωβιού/ Τούρκικο Τσιφλίκι στον οικισμό Αγ. Δημητρίου Κωδικός Χάρτη Π2 Μ7 Μη κηρυγμένο μνημείο, αλλά προστατεύεται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζει προστασίας με την παρούσα μελέτη. Ι.Ν. Αγ. Μόδεστου στον οικισμό του Κατάλακκου Κωδικός Χάρτη Π3.1 Μ8 Μη κηρυγμένο μνημείο, αλλά προστατεύεται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζει προστασίας με την παρούσα μελέτη. Βυζαντινός Πύργος στο Γομάτι και Ι.Μ. Παναγίας Τρυγής στον οικισμό του Προπουλίου Κωδικός Χάρτη Π2 Μ9 και Μ10 Μη κηρυγμένα μνημεία, αλλά προστατεύονται αυτοδίκαια από την αρχαιολογική νομοθεσία (Ν.3028/02,αρθρ. 6, παρ. 1α,4) είτε χρήζουν προστασίας με την παρούσα μελέτη. 2.-Επιτρεπόμενες χρήσεις και δόμηση: 2.1- Εφ όσον στις περιοχές ΑΧ υπάρχουν θεσμοθετημένες ή θεσμοθετηθούν Ζώνες Προστασίας Α η/και Β, αυτές διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς και εξαιρούνται των ορίων και ρυθμίσεων της παρούσης. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις και η δόμηση σύμφωνα με τον ν.3028/02, και τις ειδικότερες Κ.Υ.Α. ή ΠΔ κάθε αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου Εφ όσον δεν έχουν με οποιονδήποτε τρόπο θεσμοθετηθεί στις ζώνες ειδικότεροι όροι οι οποίοι υπερισχύουν του παρόντος, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ν.3028/02/φεκ/153/ και της λοιπής νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως εκάστοτε ισχύει, οι εξής χρήσεις: 1. Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, ανόρυξη φρεατίων, βαθειά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου επιφανείας έως 50,0 τμ και υδατοδεξαμενές. Σε περίπτωση ανέγερσης αγροτικής αποθήκης και κατοικίας στο ίδιο γήπεδο, η συνολική δομήσιμη επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200,0 τ.μ. 2. Κατοικία. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης της επιτρεπόμενης χρήσης δίνονται από τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, άρθρα 1 και 6 του ΠΔ24/ (ΦΕΚ 270Δ), με τον εξής περιορισμό: 23

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4-1 4. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση αναφέρει πως σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό

Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικoύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Μεθοδολογική Παρουσίαση του εγκεκριμένου Ειδικύ Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Παναγιώτης Πανταζής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμ. ΜΧΠΠΑ Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον. Πολιτιστικό Περιβάλλον Γ.Π.Σ. Δ Η Μ Ο Υ ΒΟΙΩΝ Η ανωτέρω μελέτη λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/ Β/2003), 2. Το παρεμβατικό προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) Άποψη του ΣΕΜΠΧΠΑ για το υπό διαβούλευση Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 28.467 τ.χ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΑΡΔΕΣ 28.467 τ.χ. 305 κάτοικοι ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η τοπική κοινότητα Σαρδών είχε 375, 318,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ B1 ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α»

«Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» «Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Τ Η Β Ο Ρ Ε Ι Α Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Ι Α» Ανδρέας Λουκάτος, Χηµικός Περιβαλλοντολόγος, DEA Γεράσιµος Αντζουλάτος, Γεωπόνος, ρ. Γεωργοοικονοµολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Η «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α

Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 4/2008 Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Ρ Α Κ Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 2010 Β Φάση - Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Το Ξ.Ε.Ε. καταγράφει ως θετική την προσπάθεια του ΥΠΕΧΩΔΕ να αποκτήσει ο τουρισμός χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΦ-ΥΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555. ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθνος, 12/02/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 555 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κύθνος Τ.Κ.: 840 06 Τηλ: 22813-61100 Fax: 22813-61120 e-mail:dkithnou@otenet.gr ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ Β ΦΑΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 7/2008 Δ Η Μ Ο Σ Α Σ Ω Π Ο Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ 2007 2010 B Φάση Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας

Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Economist Conferences Transforming Uncertainty in Stability, Wisdom and Growth July 2, 2012 Η Αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας Δρ. Ανδρέας Ταπραντζής Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΤΑΙΠΕΔ Η Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα