Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό"

Transcript

1 Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό Χαράλαμπος Γεωργίου Μεταπτυχιακή Διατριβή Μάστερ Λευκωσία Ιούνιος 2009

2 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Η διατριβή αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμης Πολιτικής Μηχανικής (Master of Science Degree) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2007 έως και το Μάιο του ii

3 Χαράλαμπος Γεωργίου Επιτροπή Εξέτασης Διατριβής Δημήτριος Βαμβάτσικος Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου Συμεών Χριστοδούλου Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Ρουσσής Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου iii

4 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...iv ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ...vii ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...xii ΠΕΡΙΛΗΨΗ...xv ABSTRACT...xvi ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...xvii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Περιγραφή Σκοπός και Στόχοι της Διατριβής Οργάνωση της Διατριβής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων Τυχαίες μεταβλητές Πιθανοτικές κατανομές Σεισμική Μηχανική Βάσει Επιτελεστικότητας Καθορισμός ζημιών των μελών της κατασκευής Κόστος επισκευής του κτιρίου Αβεβαιότητα στη Σεισμική Μηχανική Βασικές αβέβαιες μεταβλητές ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γενική Περιγραφή Κτιρίου Σχεδιασμός και Μελέτη Κτιρίου Σεισμικό Φάσμα Σχεδιασμού κατά τον Ευρωκώδικα Σχεδιασμός Στατικού Φορέα στο AutoCAD...33 iv

5 Χαράλαμπος Γεωργίου Σχεδιασμός κατόψεων κτιρίου Σχεδιασμός διατομών υποστυλωμάτων και δοκών Σχεδιασμός τρισδιάστατου μοντέλου στο ArchiCAD Σχεδιασμός υποστυλωμάτων και δοκών Σχεδιασμός τοιχοπληρώσεων Σχεδιασμός πορτών και παραθύρων Τρισδιάστατη απεικόνιση του κτιρίου ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Προσομοίωση Υλικών Προσομοίωση Κόμβων Προσομοίωση Υποστυλωμάτων Προσομοίωση Δοκών Κατανομή μαζών και φορτίων Προσομοίωση διαφραγματικής λειτουργίας πλακών Υπολογισμός συμπεριφοράς ινών σκυροδέματος σε αξονική τάση Περίσφιξη υποστυλωμάτων Περίσφιξη δοκών Καταγραφή αποτελεσμάτων ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Καθορισμός παραμέτρων τρωτότητας μελών κατασκευής Καθορισμός παραμέτρων τρωτότητας υποστυλωμάτων και δοκών Καθορισμός παραμέτρων τρωτότητας τοιχοπληρώσεων Καθορισμός παραμέτρων τρωτότητας πορτών Καθορισμός παραμέτρων τρωτότητας παραθύρων Καθορισμός παραμέτρων κόστους επισκευής μελών κατασκευής Κόστος επισκευής υποστυλωμάτων Κόστος επισκευής δοκών Κόστος επισκευής τοιχοπληρώσεων Κόστος επισκευής πορτών Κόστος επισκευής παραθύρων...80 v

6 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΛΩΝ Προγράμματα ανάλυσης αποκρίσεων κτιρίου, ζημιών και κόστους επισκευής μελών Κεντρικό Πρόγραμμα Ανάλυσης Ζημιών και Υπολογισμού Κόστους Επισκευής Πρόγραμμα σχεδίασης διατομών ινών Πρόγραμμα σχεδίασης φάσματος Ευρωκώδικα Πρόγραμμα ανάλυσης εδαφικών αποκρίσεων Πρόγραμμα ανάλυσης αποκρίσεων πλακών ορόφων Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών ορόφων Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών και κόστους επισκευής υποστυλωμάτων Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών και κόστους επισκευής δοκών Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών και κόστους επισκευής τοιχοπληρώσεων Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών και κόστους επισκευής πορτών Πρόγραμμα ανάλυσης ζημιών και κόστους επισκευής παραθύρων Τρισδιάστατη απεικόνιση ζημιών κτιρίου Κόστος επισκευής κτιρίου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύνοψη μεθοδολογίας Σύνοψη αποτελεσμάτων Συστάσεις για μελλοντική έρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα A - Πίνακες Μελών Κτιρίου Α.1. Πίνακες Υποστυλωμάτων Α.2. Πίνακες Δοκών Α.3. Πίνακες Τοιχοπληρώσεων Α.4. Πίνακες Πορτών Α.5. Πίνακες Παραθύρων Παράρτημα Β - Ερωτηματολόγια Παράρτημα Γ - Σχέδια AutoCAD Παράρτημα Δ - Αρχεία και Προγράμματα Ανάλυσης σε CD vi

7 Χαράλαμπος Γεωργίου ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Κεφάλαιο 2. Πίνακας 2.1. Υπολογισμός κόστους βάσει προσομοίωσης Monte Carlo...22 Κεφάλαιο 4. Πίνακας 4.1. Ιδιότητες μη περισφιγμένου σκυροδέματος...42 Πίνακας 4.2. Ιδιότητες χάλυβα διαμήκους οπλισμού...42 Πίνακας 4.3. Ιδιότητες περισφιγμένου σκυροδέματος υποστυλωμάτων...54 Πίνακας 4.4. Ιδιότητες περισφιγμένου σκυροδέματος δοκών...59 Κεφάλαιο 5. Πίνακας 5.1. Παράμετροι τρωτότητας υποστυλωμάτων και δοκών σε όρους πλαστικής στροφής...65 Πίνακας 5.2. Παράμετροι τρωτότητας τοιχωμάτων σε όρους πλαστικής στροφής...66 Πίνακας 5.3. Παράμετροι τρωτότητας τοιχοπληρώσεων σε όρους ανηγμένης σχετικής μετατόπισης ορόφων...68 Πίνακας 5.4. Παράμετροι τρωτότητας πορτών σε όρους ανηγμένης σχετικής μετατόπισης ορόφων. 69 Πίνακας 5.5. Παράμετροι τρωτότητας παραθύρων σε όρους ανηγμένης σχετικής μετατόπισης ορόφων...70 Πίνακας 5.6. Τιμές κόστους επισκευής τυπικού υποστυλώματος όγκου 0.375m³ ( )...73 Πίνακας 5.7. Τιμές κόστους επισκευής τυπικής δοκού όγκου 0.75m³ ( )...74 Πίνακας 5.8. Τιμές κόστους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου δρομικής τοιχοποιίας ( )...75 Πίνακας 5.9. Τιμές κόστους επισκευής ενός τετραγωνικού μέτρου μπατικής τοιχοποιίας ( )...75 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής ξύλινης πόρτας εσωτερικού χώρου ( )...77 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής ξύλινης πόρτας κύριας εισόδου κατοικίας ( )...77 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής μεταλλικής πόρτας από αλουμίνιο ( )...77 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής πόρτας κύριας εισόδου πολυκατοικίας από γυαλί ( )...77 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής τυπικού παραθύρου ενός τετραγωνικού μέτρου ( )...80 Πίνακας Τιμές κόστους επισκευής τυπικού πορτοπαράθυρου διαστάσεων 2.10m 2m ( )...80 vii

8 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Κεφάλαιο 6. Πίνακας 6.1. Ιδιοπερίοδοι και Επιταχύνσεις Σχεδιασμού του Κτιρίου...88 Πίνακας 6.2. Χαρακτηριστικά επιταχυνσιογραφημάτων HOL090 και HOL360 για συντελεστή κλιμάκωσης 1 α des...89 Πίνακας 6.3. Διανυσματικές μεταβλητές για την ανάλυση των πλακών...92 Πίνακας 6.4. Μέγιστες και παραμένουσες αποκρίσεις των πλακών ορόφων του κτιρίου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...94 Πίνακας 6.5. Παράμετροι τρωτότητας ορόφων σε όρους ανηγμένης σχετικής μετακίνησης ορόφων.99 Πίνακας 6.6. Πιθανότητες ορόφων υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας 6.7. Πιθανότητες ορόφων να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας 6.8. Πιθανότητες υποστυλωμάτων 1 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας 6.9. Πιθανότητες υποστυλωμάτων 1 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 2 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 2 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 3 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 3 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 4 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες υποστυλωμάτων 4 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 1 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 1 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des viii

9 Χαράλαμπος Γεωργίου Πίνακας Πιθανότητες δοκών 2 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 2 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 3 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 3 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 4 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες δοκών 4 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 1 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 1 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 2 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 2 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 3 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 3 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 4 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες τοιχοπληρώσεων 4 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 1 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 1 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des ix

10 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Πίνακας Πιθανότητες πορτών 2 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 2 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 3 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 3 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 4 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες πορτών 4 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 1 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 1 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 2 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 2 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 3 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 3 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 4 ου ορόφου υπέρβασης επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Πιθανότητες παραθύρων 4 ου ορόφου να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς και αναμενόμενο κόστος επισκευής τους για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Κόστος στοιχείων ανά ομάδα στοιχείων, όροφο και συνολικά βάσει πρώτης μεθόδου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Πίνακας Κόστος στοιχείων ανά ομάδα στοιχείων, όροφο και συνολικά βάσει μεθόδου Monte Carlo για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des x

11 Χαράλαμπος Γεωργίου Πίνακας Κόστος στοιχείων ανά ομάδα στοιχείων, όροφο και συνολικά βάσει μεθόδου Monte Carlo για συντελεστή κλιμάκωσης ½ a des Πίνακας Κόστος στοιχείων ανά ομάδα στοιχείων, όροφο και συνολικά βάσει μεθόδου Monte Carlo για συντελεστή κλιμάκωσης 2 a des Πίνακας Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής κτιρίου για τα τρία επίπεδα έντασης βάσει μεθόδου Monte Carlo Παραρτήματα. Πίνακας A.1. Πληροφορίες υποστυλωμάτων 1 ου ορόφου Πίνακας Α.2. Πληροφορίες υποστυλωμάτων 2 ου ορόφου Πίνακας Α.3. Πληροφορίες υποστυλωμάτων 3 ου ορόφου Πίνακας Α.4. Πληροφορίες υποστυλωμάτων 4 ου ορόφου Πίνακας Α.5. Πληροφορίες δοκών 1 ου ορόφου Πίνακας Α.6. Πληροφορίες δοκών 2 ου ορόφου Πίνακας Α.7. Πληροφορίες δοκών 3 ου ορόφου Πίνακας Α.8. Πληροφορίες δοκών 4 ου ορόφου Πίνακας Α.9. Πληροφορίες τοιχοπληρώσεων 1 ου ορόφου Πίνακας Α.10. Πληροφορίες τοιχοπληρώσεων 2 ου ορόφου Πίνακας Α.11. Πληροφορίες τοιχοπληρώσεων 3 ου ορόφου Πίνακας Α.12. Πληροφορίες τοιχοπληρώσεων 4 ου ορόφου Πίνακας Α.13. Πληροφορίες πορτών 1 ου ορόφου Πίνακας Α.14. Πληροφορίες πορτών 2 ου ορόφου Πίνακας Α.15. Πληροφορίες πορτών 3 ου ορόφου Πίνακας Α.16. Πληροφορίες πορτών 4 ου ορόφου Πίνακας Α.17. Πληροφορίες παραθύρων 1 ου ορόφου Πίνακας Α.18. Πληροφορίες παραθύρων 2 ου ορόφου Πίνακας Α.19. Πληροφορίες παραθύρων 3 ου ορόφου Πίνακας Α.20. Πληροφορίες παραθύρων 4 ου ορόφου xi

12 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 2. Σχήμα 2.1. Στάδια μεθοδολογίας PBEE...13 Κεφάλαιο 3. Σχήμα 3.1. Χάρτης Σεισμικών Ζωνών Κύπρου...32 Σχήμα 3.2. Ελαστικό φάσμα αποκρίσεων σεισμού κατά Ευρωκώδικα Σχήμα 3.3. Πρόσοψη Κτιρίου...39 Σχήμα 3.4. Πρόσοψη Κτιρίου...39 Σχήμα 3.5. Πίσω Όψη Κτιρίου...40 Σχήμα 3.6. Πλάγια Όψη Κτιρίου...40 Σχήμα 3.7. Πλάγια Όψη Κτιρίου...41 Σχήμα 3.8. Τομή Δεύτερου Ορόφου Κτιρίου...41 Κεφάλαιο 4. Σχήμα 4.1. Διατομές ινών υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων...46 Σχήμα 4.2. Διατομές ινών δοκών...47 Κεφάλαιο 5. Σχήμα 5.1. Καμπύλες τρωτότητας υποστυλωμάτων και δοκών...66 Σχήμα 5.2. Καμπύλες τρωτότητας τοιχωμάτων...66 Σχήμα 5.3. Καμπύλες τρωτότητας τοιχοπληρώσεων...68 Σχήμα 5.4. Καμπύλες τρωτότητας πορτών...69 Σχήμα 5.5. Καμπύλες τρωτότητας παραθύρων...71 Σχήμα 5.6. Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους υποστυλωμάτων...73 Σχήμα 5.7. Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους δοκών...74 Σχήμα 5.8. Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους δρομικής τοιχοποιίας...76 Σχήμα 5.9. Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους μπατικής τοιχοποιίας...76 Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους ξύλινης πόρτας εσωτερικού χώρου...78 xii

13 Χαράλαμπος Γεωργίου Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους ξύλινης πόρτας κύριας εισόδου κατοικίας.78 Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους μεταλλικής πόρτας από αλουμίνιο...79 Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους πόρτας κύριας εισόδου πολυκατοικίας...79 Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους παραθύρων...81 Σχήμα Καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους πορτοπαραθύρων...81 Κεφάλαιο 6. Σχήμα 6.1. Πρώτη ιδιομορφή κτιρίου, μεταφορική στη x διεύθυνση...85 Σχήμα 6.2. Δεύτερη ιδιομορφή κτιρίου, μεταφορική στη y διεύθυνση...85 Σχήμα 6.3. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, ταχυτήτων και μετατοπίσεων εδάφους στη x διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...90 Σχήμα 6.4. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, ταχυτήτων και μετατοπίσεων εδάφους στη y διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...90 Σχήμα 6.5. Φάσματα αποκρίσεων επιταχυνσιογραφημάτων HOL090 (x-dir) και HOL360 (y-dir) για απόσβεση 5% και συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...91 Σχήμα 6.6. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων και μετακινήσεων πλάκας 1 ου ορόφου στη x διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...95 Σχήμα 6.7. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων και μετακινήσεων πλάκας 2 ου ορόφου στη x διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...95 Σχήμα 6.8. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων και μετακινήσεων πλάκας 3 ου ορόφου στη x διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...96 Σχήμα 6.9. Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων και μετακινήσεων πλάκας 4 ου ορόφου στη x διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...96 Σχήμα Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων, μετακινήσεων στη y διεύθυνση και στροφών γύρω από τον z άξονα πλάκας 1 ου ορόφου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...97 Σχήμα Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων, μετακινήσεων στη y διεύθυνση και στροφών γύρω από τον z άξονα πλάκας 2 ου ορόφου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...97 Σχήμα Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων, μετακινήσεων στη y διεύθυνση και στροφών γύρω από τον z άξονα πλάκας 3 ου ορόφου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...98 xiii

14 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Σχήμα Χρονοϊστορία επιταχύνσεων, απόλυτων επιταχύνσεων, μετακινήσεων στη y διεύθυνση και στροφών γύρω από τον z άξονα πλάκας 4 ου ορόφου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des...98 Σχήμα Χρονοϊστορία ανηγμένων σχετικών μετακινήσεων 1 ου ορόφου στη x και y διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Χρονοϊστορία ανηγμένων σχετικών μετακινήσεων 2 ου ορόφου στη x και y διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Χρονοϊστορία σχετικών μετακινήσεων 3 ου ορόφου στη x και y διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Χρονοϊστορία σχετικών μετακινήσεων 4 ου ορόφου στη x και y διεύθυνση για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Καμπύλες τρωτότητας ορόφων Σχήμα Διαγραμματικές πιθανότητες ορόφων να ξεπεράσουν ή να βρίσκονται εντός επιπέδων ζημιάς για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Σκαρίφημα απόκρισης πλακών για υπολογισμό ανηγμένης σχετικής μετατόπισης τοίχων Σχήμα Τρισδιάστατη απεικόνιση ζημιών στον 1 ο όροφο για συντελεστή κλιμάκωσης 1 α des..144 Σχήμα Τρισδιάστατη απεικόνιση ζημιών στον 2 ο όροφο για συντελεστή κλιμάκωσης 1 α des..145 Σχήμα Τρισδιάστατη απεικόνιση ζημιών στον 3ο όροφο για συντελεστή κλιμάκωσης 1 α des.145 Σχήμα Τρισδιάστατη απεικόνιση ζημιών στον 4ο όροφο για συντελεστή κλιμάκωσης 1 α des.146 Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής υποστυλωμάτων για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής δοκών για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής τοιχοπληρώσεων για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής πορτών για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des.150 Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής παραθύρων για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής κτιρίου για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des.151 Σχήμα Κόστος επισκευής ανά ομάδα στοιχείων και όροφο για συντελεστή κλιμάκωσης 1 a des Σχήμα Κατανομή συνολικού κόστους επισκευής κτιρίου για τα τρία επίπεδα έντασης, βάσει μεθόδου Monte Carlo xiv

15 Χαράλαμπος Γεωργίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σε παγκόσμια κλίμακα, έντονο ενδιαφέρον για κατανόηση της συμπεριφοράς των κατασκευών όταν υποβληθούν σε σεισμική δόνηση. Η αβεβαιότητα η οποία καθιστά την πρόβλεψη μελλοντικών σεισμών αδύνατη, αποτελεί μια σημαντική δυσχέρεια στην ανάπτυξη προσομοιώσεων που θα περιγράφουν με ακρίβεια τις συνέπειες μιας μελλοντικής ισχυρής σεισμικής δόνησης στα κτίρια μιας περιοχής. Ως εκ τούτου, καταβάλλονται προσπάθειες, για να αναπτυχθούν προηγμένα μοντέλα προσομοίωσης για τον πιθανοτικό προσδιορισμό μετασεισμικών βλαβών. Σημαντική πτυχή στη διαδικασία εκτίμησης της επιτελεστικότητας των κατασκευών, αποτελεί η εκτίμηση των ζημιών και ο υπολογισμός του κόστους αποκατάστασης των κατασκευών σε σεισμό, στοιχεία απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση της σεισμικής συμπεριφοράς με τρόπο κατανοητό ακόμα και από μη μηχανικούς. Παρουσιάζεται μεθοδολογία για την αυτόματη και ολοκληρωμένη εκτίμηση σεισμικών βλαβών και τον υπολογισμό του κόστους μετασεισμικής αποκατάστασης και αναπτύσσεται λογισμικό μέσω του οποίου παρέχεται πλήρης εκτίμηση της συμπεριφοράς ενός τετραώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα για συγκεκριμένα επίπεδα σεισμικής έντασης και για δεδομένο ζεύγος επιταχυνσιογραφημάτων στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Η πολύπλοκη αυτή διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση μη γραμμικών δυναμικών αναλύσεων οι οποίες συνδυάζονται με καμπύλες τρωτότητας, για την προσομοίωση πιθανών σεναρίων βλαβών, την απεικόνιση των ζημιών σε τρισδιάστατο προσομοίωμα του κτιρίου και τον υπολογισμό του αναμενόμενου κόστους επισκευής των δομικών και μη στοιχείων του κτιρίου. Συνεκτιμώντας την επιστημική αβεβαιότητα στις χρησιμοποιούμενες τιμές επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός όχι μόνο της κεντρικής τιμής αλλά και της διασποράς των ζητουμένων, προσφέροντας μια πλήρη εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου που ζητείται να αναλάβει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου. Από την ανάλυση για σενάριο σεισμού με το αναμενόμενο επίπεδο σεισμικής έντασης για την περιοχή μελέτης, προκύπτει ότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε όλους τους ορόφους του κτιρίου με εξαίρεση τον πρώτο όπου είναι κάπως ελαφρότερες. Τα υποστυλώματα και οι δοκοί δεν παθαίνουν ζημιές σε αντίθεση με τις τοιχοπληρώσεις, τις πόρτες και τα παράθυρα τα οποία παθαίνουν εκτεταμένες ζημιές έως και πλήρη απώλεια. Το συνολικό αναμενόμενο κόστος επισκευής του κτιρίου, αν και σημαντικά μεγάλο, δεν υπερβαίνει το κόστος αντικατάστασής του. xv

16 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" ABSTRACT The last years, intense interest is universally observed for comprehension of the structures behavior when they undergo seismic vibration. The uncertainty which makes the forecast of future earthquakes impossible, constitutes an important hindrance in the development of simulations which will precisely describe the consequences of a future powerful seismic vibration in the buildings in a specified region. Consequently, the construction engineers have long strived for improvements, in order to develop advanced simulation models for post-earthquake damage assessment. An important aspect in the building performance assessment process is the estimation of the losses and the calculation of post-earthquake rehabilitation cost. These information are essential for better comprehension of seismic behavior even from non-engineer clients. A methodology is presented for integrated and automated seismic damage assessment and cost estimating for post-earthquake building rehabilitation and a software is developed which provides comprehensive view of a four-story reinforced concrete moment-frame building behavior for specified levels of shaking intensity and a given pair of ground motion time-histories. This complicated process includes the use of non-linear dynamic analyses to determine structural responses which are then combined with fragility curves to determine the probability that each structural and non-structural building component will be damaged and require repair or replacement. The probability is used to simulate the damage state of each assembly in the building, generate three-dimensional damage-assessment visualizations and subsequently calculate the expected repair cost per element, story and building. By estimating the epistemic uncertainty in the used prices, the complete cost distribution is determined rather than only the central price, offering a realistic comprehensive assessment of the economic risk that the householder of the building will be asked to undertake in the aftermath of an earthquake. As a result of the earthquake scenario analysis with the expected level of seismic intensity for the study region, extensive damages have been caused in all the stories of the building, with the exception that in the first one there are slighter damages. The columns and beams do not suffer any damage, contrary to the walls, doors and windows which suffer extensive damages up to complete loss. The total expected repair cost of the building, even if considerably high, it does not exceed the replacement cost. xvi

17 Χαράλαμπος Γεωργίου ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αυτή η εργασία δεν θα ήταν ολοκληρωμένη, εάν παρέλειπα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους των οποίων η συμβολή υπήρξε καθοριστική για να καταστεί η έρευνα αυτών των δύο χρόνων δυνατή. Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στο σύμβουλο καθηγητή μου, κ. Δημήτρη Βαμβάτσικο, Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος μοιράστηκε τις γνώσεις του μαζί μου και μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με ένα τόσο ιδιαίτερο και ενδιαφέρον θέμα. Τον ευχαριστώ για τη συνεχή βοήθεια και υποστήριξη την οποία μου παρείχε και θέλω να πιστεύω ότι με τη δουλειά μου του έχω ανταποδώσει την εμπιστοσύνη την οποία έχει δείξει στο πρόσωπό μου. Ευελπιστώ στη συνέχιση αυτής μας της συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύμβουλο καθηγητή μου, κ. Συμεών Χριστοδούλου, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστημονική του στήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της έρευνας αυτής. Είμαι ειλικρινά ευγνώμων για τις συμβουλές και την προθυμία του να μου παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη. Και πάλι, ευελπιστώ στη συνέχιση αυτής μας της συνεργασίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη χορήγηση της υποτροφίας κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών, όπως επίσης, τους σύμβουλους καθηγητές μου και τον κ. Πάνο Παπαναστασίου, Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίοι μου ανέθεταν καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας στα μαθήματά τους. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Προώθησης Ερευνών και το ερευνητικό πρόγραμμα KY- SLO/407/04 Rehabilitate, Upgrade or Replace? Defining the Design of Buildings for Sustainable Urban Development για τη χρηματική βοήθεια, κατά το δεύτερο χρόνο της μεταπτυχιακής μου εργασίας. xvii

18 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιώτη Ρουσσή, Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος αποτελεί μέλος της επιτροπής εξέτασης της διατριβής και την κ. Σταυρούλα Πανταζοπούλου, Καθηγήτρια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για τις πολύτιμες πληροφορίες τις οποίες μου παρείχε μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Να ευχαριστήσω τους κ. Σάββα Παναγιώτου και κ. Πλάτωνα Στυλιανού, μελετητές πολιτικούς μηχανικούς, όπως επίσης και τον κ. Στέλιο Αντωνίου, διευθύνων σύμβουλο σε κατασκευαστική εταιρεία, για την πολύτιμη βοήθεια την οποία μου προσέφεραν, παρέχοντας μου πληροφορίες χωρίς τις οποίες δεν θα καθίστατο δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ όλη μου την οικογένεια και όλους όσους με στήριζαν αυτό το διάστημα των δύο χρόνων και όχι μόνο. Όποτε με χρειαστούν να ξέρουν ότι θα είμαι και εγώ εκεί... Τέλος, να ευχαριστήσω τον Θεό και την Παναγία για τη δύναμη που μου έδιναν και την υπομονή να συνεχίσω και να καταφέρω να ολοκληρώσω αυτήν την έρευνα, παρά τις όποιες δυσκολίες. Σας ευχαριστώ xviii

19 Χαράλαμπος Γεωργίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενική Περιγραφή Οι πρόσφατες εξελίξεις στη σεισμική μηχανική έχουν φέρει μια επανάσταση στον τρόπο κατανόησης της συμπεριφοράς των κτιρίων όταν υποβάλλονται σε σεισμικές διεγέρσεις. Η Σεισμική Μηχανική Βάσει Επιτελεστικότητας (Cornell & Krawinkler 2000, Miranda & Aslani 2003, Aslani & Miranda 2005, Mitrani-Reiser 2007) έχει αρχίσει να καθιερώνεται και οι μελέτες σημαντικών έργων υποδομής πλέον απομακρύνονται από την κλασική σχεδίαση απλής ικανοποίησης του κανονισμού (ένα μέγεθος για όλες τις ανάγκες) και κατευθύνονται προς τη σχεδίαση με στόχο τον πελάτη και τις ανάγκες του. Ο ιδιοκτήτης κάθε κτιρίου δύναται πλέον να αποφασίζει για την επιθυμητή επιτελεστικότητα σε κάθε επίπεδο έντασης (και συνεπαγόμενης σπανιότητας) του σεισμού. Εντούτοις, η τρέχουσα πρακτική περιορίζει τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ιδιοκτητών και μηχανικών σε αριθμούς που ελάχιστα σημαίνουν για μη μηχανικούς, με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ τους να παραμένει προβληματική. Οι ιδιοκτήτες σπανίως καταλαβαίνουν την ορολογία που χρησιμοποιείται από μηχανικούς και δεν μπορούν να αξιολογήσουν τις διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών σχεδιάσεων και την πραγματική τους απόδοση σε σεισμό. Μπορεί να διαθέτουμε ισχυρές μεθόδους ανάλυσης καθώς και προγράμματα για την εφαρμογή αυτών σε ακριβείς προσομοιώσεις των κατασκευών, τα λεπτομερή αποτελέσματα που προκύπτουν όμως για κάθε στοιχείο (π.χ. πλαστικές στροφές των μελών ή μετατοπίσεις ορόφων) ελάχιστο νόημα έχουν για τους μη μηχανικούς ιδιοκτήτες. Πρόσφατες προσπάθειες να εκφραστεί η συμπεριφορά μιας κατασκευής σε πιο κατανοητούς όρους, όπως το κόστος μετασεισμικής αποκατάστασης, ο αριθμός των θυμάτων και ο χρόνος που θα μείνει το κτίριο εκτός λειτουργίας (π.χ. Miranda & Aslani 2003, Goulet et al 2007), έχουν εμφανώς βελτιώσει τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών. Παρά το γεγονός ότι οι αβεβαιότητες οι οποίες εισάγονται στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους και της χρονικής διάρκειας μετασεισμικής αποκατάστασης περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ακρίβεια των τελικών αποτελεσμάτων, ακόμα και απλές εκτιμήσεις αυτών των μεταβλητών δεν καταφέρνουν να μεταφέρουν ένα βασικό στοιχείο της σχεδίασης βάσει 1

20 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" επιτελεστικότητας, την πραγματική λειτουργικότητα της κατασκευής μετά από ένα σεισμικό γεγονός. Χωρίς την κατάλληλη δυνατότητα απεικόνισης επί ενός τρισδιάστατου μοντέλου, του τι πραγματικά θα συμβεί σε ένα κτίριο, τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύπτουν από έρευνες εκτίμησης βλαβών σε δομικά και μη στοιχεία, παραμένουν απλοί αριθμοί Σκοπός και Στόχοι της Διατριβής Η Σεισμική Μηχανική Βάσει Επιτελεστικότητας αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της διαδικασίας σχεδιασμού των κατασκευών ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των ιδιοκτητών για αυξημένη απόδοση των κτιρίων τους. Σκοπός της μεθοδολογίας αυτής είναι η εκτίμηση της απόδοσης της σεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων σε όρους οι οποίοι είναι κατανοητοί και ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες. Οι όροι αυτοί, οι οποίοι αποτελούν τις μεταβλητές απόφασης, είναι το κόστος επισκευής και η χρονική διάρκεια αποκατάστασης του κτιρίου όπως επίσης και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Η αξία της μεθοδολογίας αυτής, βρίσκεται στην ικανότητά της να πληροφορεί τους ιδιοκτήτες-μετόχους για την πραγματική σημασία των εναλλακτικών επιλογών σχεδιασμού, όπως η τοποθεσία ανέγερσης του κτιρίου, η διαστασιολόγηση των μελών του, η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των δομικών στοιχείων κ.λπ. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκτίμηση των ζημιών και τον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης των κατασκευών σε σεισμό. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κτιρίων τα οποία φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων και εργασιών, αφού τυχόν ζημιές έχουν ως συνέπεια την απαραίτητη εκκένωση, επισκευή και μη χρήση τους, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στον ιδιοκτήτη τους. Σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση των ζημιών και στον υπολογισμό του κόστους επισκευής διαδραματίζουν οι επιστημικές αβεβαιότητες των οποίων η διαδικασία περιορισμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, χρονοβόρα, ίσως και αδύνατη. Εκτός των άλλων, μικρές παρεκκλίσεις από τις αναμενόμενες διαφοροποιούν τα υπολογιζόμενα κόστη γι αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή. Η πιθανοτική κατανομή του κόστους, συναρτήσει αυτών των παραμέτρων είναι σίγουρα πολύ χρήσιμη, αφού προσφέρει μια καλή εκτίμηση του αναμενόμενου κόστους. 2

21 Χαράλαμπος Γεωργίου Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, αναπτύσσεται μεθοδολογία και λογισμικό το οποίο παρέχει πλήρη εκτίμηση της κτιριακής συμπεριφοράς για κάθε επίπεδο σεισμικής έντασης και για οποιαδήποτε στάθμη επιτελεστικότητας, για δεδομένη σεισμική κίνηση. Συγκεκριμένα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της δυναμικής ανάλυσης για όλα τα δομικά και μη στοιχεία του κτιρίου και σε συνδυασμό με καμπύλες τρωτότητας γίνεται εκτίμηση των πιθανοτήτων τα στοιχεία να υποστούν ζημιές που θα απαιτήσουν επισκευή ή αντικατάσταση. Η προκύπτουσα πιθανοτική κατανομή των ζημιών χρησιμοποιείται για την προσομοίωση πιθανών σεναρίων βλαβών και τον υπολογισμό του κόστους επισκευής του κτιρίου, προκειμένου να παραχθούν ρεαλιστικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων που συνεπάγεται ένας σεισμός, σε δομικούς αλλά και οικονομικούς όρους. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων μιας ανάλυσης βάσει επιτελεστικότητας στο τρισδιάστατο χώρο βελτιώνει σημαντικά την κατανόησή τους, καθώς συνέπειες, όπως ο αποκλεισμός χώρων λόγω πτώσης χαλασμάτων στους διαδρόμους δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθούν από τα αποτελέσματα οποιουδήποτε προγράμματος δομικής ανάλυσης, πόσο μάλλον να εξηγηθούν στον πελάτη. Με την τρισδιάστατη απεικόνιση των βλαβών, προσφέρεται το πλεονέκτημα σε σχεδιαστές και πελάτες να αναγνωρίσουν τους απρόσιτους χώρους, να διερευνήσουν πιθανές διαδρομές πρόσβασης για τα συνεργεία και τα υλικά και ουσιαστικά να κατανοήσουν τη μετασεισμική ικανότητα της κατασκευής τους να λειτουργεί κατά το επιθυμητό επίπεδο. Η βελτίωση της επιτελεστικότητας τυπικά συνεπάγεται την επένδυση μεγαλύτερου αρχικού κεφαλαίου για την κατασκευή, το οποίο αναμένεται να αποπληρωθεί μελλοντικά από τις μειωμένες βλάβες που θα έχει το κτίριο κατά τη διάρκεια ζωής του. Επομένως, για να διευκολυνθεί η διάθεση των απαραίτητων κεφαλαίων απαιτείται η ορθή επικοινωνία και κατανόηση των συνεπειών κάθε απόφασης που λαμβάνεται κατά το σχεδιασμό Οργάνωση της Διατριβής Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μεθοδολογία εκτίμησης ζημιών και οικονομικών επιπτώσεων μετά από δεδομένο σενάριο σεισμού. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται σε ένα τετραώροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος. Αφού επιλεχθεί το κτίριο, γίνεται συλλογή αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων με λεπτομέρειες και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, σχεδίαση του τρισδιάστατου μοντέλου σε σχεδιαστικό πρόγραμμα, προσομοίωση 3

22 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" του φορέα σε πρόγραμμα εξειδικευμένο σε σεισμικές αναλύσεις, ανάπτυξη λογισμικού για την αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή, εκτίμηση των ζημιών που έχει πάθει κάθε μέλος και το κτίριο γενικά μέσω πιθανοτικών κατανομών, απεικόνιση των ζημιών στο τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου, και υπολογισμός του κόστους μετασεισμικής αποκατάστασής του. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 2 έως και 7. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες πιθανοτήτων (Benjamin & Cornell 1970, Menun 2002) οι οποίες είναι απαραίτητες για κατανόηση της μεθοδολογίας η οποία αναπτύσσεται όπως επίσης και οι σημαντικότερες αβέβαιες μεταβλητές (Porter et al. 2002) οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε μελέτες εκτίμησης επιτελεστικότητας συνήθων κτιρίων. Γίνεται εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία της Σεισμικής Μηχανικής Βάσει Επιτελεστικότητας η οποία χρησιμοποιείται στην εκτίμηση των ζημιών και παρουσιάζονται δύο μέθοδοι για τον υπολογισμό του κόστους μετασεισμικής αποκατάστασης κατασκευών. Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται μια γενική περιγραφή του κτιρίου στο οποίο θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία αυτή και αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων έχει γίνει ο σχεδιασμός και η μελέτη του. Γίνεται αναφορά στα σχεδιαστικά προγράμματα AutoCAD (AutoDesk 2005) και ArchiCAD (Graphisoft 2006), τα οποία αξιοποιούνται για την παρουσίαση δισδιάστατων και τρισδιάστατων απεικονίσεων του υπό μελέτη κτιρίου. Στο Τέταρτο Κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο τρισδιάστατο στατικό προσομοίωμα του κτιρίου στο OpenSEES (PEER Center 2006) και συγκεκριμένα στην προσομοίωση των υλικών και των κόμβων, την προσομοίωση των διατομών και τη συνδεσμολογία των υποστυλωμάτων και των δοκών, την κατανομή των φορτίων των πλακών, τον υπολογισμό των σεισμικών μαζών και την προσομοίωση της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται αναλυτικοί υπολογισμοί για την περίσφιξη των υποστυλωμάτων και των δοκών (Mander et al. 1988) ενώ γίνεται περιγραφή του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της δυναμικής ανάλυσης (Mazzoni et al. 2007). Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι καμπύλες τρωτότητας και οι καμπύλες πιθανότητας υπέρβασης κόστους δεδομένης κατάστασης ζημιάς για όλα τα στοιχεία της κατασκευής, δομικά και μη, και συγκεκριμένα για τα υποστυλώματα, τις δοκούς, τις τοιχοπληρώσεις, τις πόρτες και 4

23 Χαράλαμπος Γεωργίου τα παράθυρα. Παρουσιάζονται οι τιμές οι οποίες έχουν ληφθεί μετά από αξιολόγηση των ερωτηματολογίων τα οποία έχουν αποσταλεί σε επιστήμονες ειδικούς σε θέματα επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών αλλά και σε μελετητές και εργολάβους οι οποίοι ειδικεύονται σε επισκευές κτιρίων. Στο Έκτο Κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή της μεθοδολογίας και όλων όσων έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια μέσω ενός λογισμικού το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Matlab (MathWorks 2002) και παρέχεται πλήρης εκτίμηση της συμπεριφοράς του κτιρίου για τρία επίπεδα σεισμικής έντασης, για δεδομένο ζεύγος επιταχυνσιογραφημάτων στις δύο οριζόντιες διευθύνσεις. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση για σενάριο σεισμού με το αναμενόμενο επίπεδο σεισμικής έντασης για την περιοχή μελέτης, και τα οποία αφορούν αποκρίσεις του εδάφους και του κτιρίου όπως επίσης τις πιθανές ζημιές και το κόστος επισκευής των μελών του κτιρίου, ανά στοιχείο, ανά όροφο και συνολικά. Επιπρόσθετα γίνεται απεικόνιση των ζημιών των μελών στο τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου το οποίο έχει αναπτυχθεί στο ArchiCAD, για καλύτερη κατανόηση της μετασεισμικής του κατάστασης. Στο Έβδομο Κεφάλαιο γίνεται σύνοψη της μεθοδολογίας και των κυριότερων συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα και προτείνονται ιδέες για μελλοντική έρευνα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί για να βελτιωθεί η παρούσα και να προχωρήσει σε πιο εξελιγμένο στάδιο. Στο τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφία η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα αυτή και τα Παραρτήματα με πίνακες πληροφοριών για όλα τα μέλη του κτιρίου, τα ερωτηματολόγια κόστους και τρωτότητας, σχέδια του κτιρίου στο AutoCAD με κατόψεις ορόφων και διατομές, όπως επίσης και ένα CD με όλα τα αρχεία και προγράμματα ανάλυσης τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στην εργασία αυτή, για όποιον ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει παρόμοιες αναλύσεις. 5

24 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2.1. Βασικές Έννοιες Πιθανοτήτων Η εκτίμηση των ζημιών και του κόστους επισκευής των μελών της κατασκευής αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις μεταβλητές οι οποίες εισάγονται στη διαδικασία αυτή και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα εξαγόμενα αποτελέσματα. Οπότε καθίσταται αναγκαία η κατανόηση βασικών εννοιών πιθανοτήτων και κατ επέκταση του τρόπου με τον οποίο οι μεταβλητές αυτές συμβάλλουν στον προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να γίνει ποσοτικοποίηση μέσω συγκεκριμένων πιθανοτικών κατανομών, των αβέβαιων βλαβών και του κόστους που συνεπάγεται ένας σεισμός Τυχαίες μεταβλητές Ας υποθέσουμε ότι σε κάθε σημείο ενός δειγματοχώρου αντιστοιχούμε έναν αριθμό. Έχουμε έτσι μια συνάρτηση ορισμένη στο δειγματοχώρο. Η συνάρτηση αυτή καλείται τυχαία μεταβλητή (random variable) ή στοχαστική συνάρτηση και συμβολίζεται με ένα κεφαλαίο γράμμα π.χ. Χ ή Υ. Γενικά, τυχαία καλείται η μεταβλητή της οποίας η ακριβής τιμή είναι άγνωστη, αλλά η κατανομή γνωστή (Menun 2002). Αυτές οι μεταβλητές μπορούν να είναι διακριτές (discrete) ή συνεχείς (continuous). Διακριτές καλούνται οι τυχαίες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να λάβουν πεπερασμένο ή άπειρο αριθμήσιμο πλήθος τιμών, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των σεισμών κατά τη διάρκεια ενός έτους, καθώς μπορεί να λάβει τιμές οι οποίες μπορούν να απεικονιστούν σε υποσύνολο των φυσικών αριθμών Ν, π.χ. 0, 1, 2 κ.λπ. Συνεχείς καλούνται οι τυχαίες μεταβλητές οι οποίες μπορούν να λάβουν άπειρο μη αριθμήσιμο πλήθος τιμών και αντιπροσωπεύονται με ένα ή περισσότερα διαστήματα στο σύνολο των πραγματικών αριθμών R, τα οποία η τυχαία μεταβλητή μπορεί να λάβει, όπως για παράδειγμα η ένταση ενός σεισμού καθώς μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή ακέραια και μη, μεγαλύτερη του 0, π.χ. 5.3, 6.4, 7.8 κ.λπ. Η συνήθης σύμβαση είναι τα κεφαλαία γράμματα να αντιπροσωπεύουν τις τυχαίες μεταβλητές, ενώ τα μικρά γράμματα να αντιπροσωπεύουν τις πιθανές τιμές τις οποίες μπορούν να λάβουν. Στην περίπτωση την οποία μια μεταβλητή λαμβάνει διάφορες διακριτές τιμές, χρησιμοποιούνται δείκτες. Για παράδειγμα, η διακριτή τυχαία μεταβλητή Χ μπορεί να λάβει τιμές x 1, x 2,..., x N. 6

25 Χαράλαμπος Γεωργίου Για καλύτερη κατανόηση, θα χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα, το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας, δηλαδή, η κατάσταση ενός κτιρίου μετά από ένα σεισμό. Έστω ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να διακριτοποιηθεί σε τέσσερεις στάθμες (καταστάσεις ζημιάς) ή τιμές: καθόλου ζημιά, ελαφρά ζημιά, σοβαρή ζημιά και κατάρρευση. Μέσω κατάλληλης απεικόνισης (mapping), κάθε κατάσταση ζημιάς μπορεί να αντιπροσωπευθεί με ένα μοναδικό αριθμό. Αν θεωρήσουμε ως τυχαία μεταβλητή Χ, την άγνωστη μετασεισμική κατάσταση του κτιρίου και θεωρήσουμε ότι με 0 αντιπροσωπεύουμε την κατάσταση του κτιρίου όταν δεν έχει πάθει καθόλου ζημιές, 1 όταν έχει πάθει ελαφρές ζημιές, 2 όταν έχει πάθει σοβαρές ζημιές και 3 όταν έχει καταρρεύσει, τότε ως αποτέλεσμα αυτής της αντιστοίχισης, η μεταβλητή Χ θεωρείται διακριτή και μπορεί να λάβει τιμές 0, 1, 2 ή 3. Για παράδειγμα η συνθήκη Χ<3, αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία το κτίριο δεν έχει καταρρεύσει, ενώ η συνθήκη Χ=0, αντιπροσωπεύει την κατάσταση στην οποία το κτίριο δεν έχει πάθει καθόλου ζημιές. Εάν ορίσουμε ως τυχαία μεταβλητή Υ, ένα μέτρο απόκρισης της κατασκευής (π.χ. την ανηγμένη σχετική μετακίνηση ενός ορόφου) και προσπαθήσουμε μέσω αυτού να διαπιστώσουμε την άγνωστη μετασεισμική κατάσταση ζημιάς Χ, τότε το Υ είναι μια συνεχής μεταβλητή η οποία κυμαίνεται στο διάστημα [0,+ ). Θέτοντας όρια στη συνεχή μεταβλητή Υ, μπορεί να εκτιμηθεί η διακριτή μεταβλητή Χ. Για παράδειγμα, η περίπτωση στην οποία για ένα όροφο ισχύει Υ 2%, αντιστοιχεί στη συνθήκη Χ 1, δηλαδή την κατάσταση στην οποία ο συγκεκριμένος όροφος έχει πάθει καθόλου ή ελαφρές ζημιές Πιθανοτικές κατανομές Οι πιθανοτικές κατανομές, χρησιμοποιούνται για την έκφραση των πιο πάνω πιθανοτήτων και την καλύτερη κατανόησή τους στις μαθηματικές αναλύσεις (π.χ. Benjamin & Cornell 1970). Κατανομές Διακριτών Μεταβλητών Μια διακριτή τυχαία μεταβλητή, χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας (probability mass function PMF). Έστω Χ μια διακριτή τυχαία μεταβλητή, με πιθανές τιμές x 1, x 2,..., x Ν. Για οποιαδήποτε τιμή x, ισχύει η εξίσωση

26 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" P( X = xi ), x = xi, i = 1,2,... N px( x) = (2.1) 0, x xi Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής πρέπει να ακολουθεί τις συνθήκες οι οποίες περιγράφονται από τις εξισώσεις 2.2 και p X ( x) 1 (2.2) N i= 1 p ( ) = 1 (2.3) X x i Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής (cumulative distribution function CDF) μια τυχαίας μεταβλητής Χ, είναι η πιθανότητα μη υπέρβασης της τιμής x και εκφράζεται με την εξίσωση 2.4. Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής CDF είναι μονότονη, αύξουσα και λαμβάνει τιμές στο διάστημα [0,1]. F ( x) = P( X x) = p ( x ) (2.4) X xk x X k Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής CDF μια τυχαίας μεταβλητής πρέπει να ακολουθεί τις συνθήκες οι οποίες περιγράφονται από τις εξισώσεις 2.5, 2.6 και 2.7. F ( ) = 0 (2.5) X F ( + ) = 1 (2.6) X P( a < X b) = F ( b) F ( a) (2.7) X X Κατανομές Συνεχών Μεταβλητών Αν η Χ είναι μια συνεχής τυχαία μεταβλητή, η πιθανότητα να πάρει η Χ μια ορισμένη τιμή είναι γενικά μηδέν. Συνεπώς δεν μπορούμε να ορίσουμε μια συνάρτηση πιθανότητας με τον ίδιο τρόπο, όπως μια διακριτή μεταβλητή. Για να ορίσουμε την κατανομή πιθανότητας για μια συνεχή τυχαία μεταβλητή, παρατηρούμε ότι μόνο η περίπτωση η πιθανότητα να βρίσκεται η Χ μεταξύ δύο διαφορετικών τιμών έχει νόημα. 8

27 Χαράλαμπος Γεωργίου Οι συνεχείς τυχαίες μεταβλητές χαρακτηρίζονται από την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density function PDF), η οποία για τις πλέον συνήθεις κατανομές αντιπροσωπεύεται από μια συνεχή καμπύλη πάνω από το πεδίο ορισμού της. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας PDF εκφράζεται με την εξίσωση 2.8. P( x x2 X x2 ) = f X ( x) dx 1, f X ( x) 0 (2.8) 1 x1 Δηλαδή, η πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή να λάβει τιμές μεταξύ του x 1 και του x 2, ισούται με το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ του οριζόντιου άξονα, της καμπύλης και των κάθετων ευθειών στις τιμές x 1 και x 2. Δεδομένης της εξίσωσης 2.9, προκύπτει η εξίσωση 2.10 για τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας PDF. P ( X + ) = 1 (2.9) + f X ( x) dx = 1 (2.10) Μια συνεχής τυχαία μεταβλητή, μπορεί να οριστεί με την αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας (cumulative density function CDF) όπως αυτή περιγράφεται από την εξίσωση 2.11, η οποία δίνει την πιθανότητα μη υπέρβασης μιας τιμής x. x F ( x) = P( X x) = f ( u) du (2.11) x X Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας PDF και η αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας CDF μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής, συσχετίζονται αφού η κλίση της CDF, είναι η PDF, δηλαδή με παραγώγιση της CDF, προκύπτει η PDF. Αυτή η σχέση περιγράφεται από την εξίσωση d fx ( x) = Fx( x) (2.12) dx 9

28 "Εκτίμηση ζημιών και υπολογισμός κόστους αποκατάστασης κατασκευών σε σεισμό" Επιπλέον, υπάρχει η συμπληρωματική αθροιστική συνάρτηση πυκνότητας CCDF (complemental cumulative density function CCDF), η οποία περιγράφεται από την εξίσωση 2.13, και δίνει την πιθανότητα υπέρβασης μιας τιμής x. G( x) = P( X > x) = 1 P( X x) = 1 CDF (2.13) Κανονική Κατανομή Η κανονική κατανομή καθορίζεται από τη συνάρτηση PDF, η οποία δίνεται από την εξίσωση 2.14, όπου μ Χ και σ Χ, η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση της κατανομής, αντίστοιχα. Χρησιμοποιείται ο συμβολισμός Χ~Ν(μ Χ,σ Χ ), για να δηλώνεται η κανονική τυχαία μεταβλητή Χ η οποία έχει μέση τιμή μ Χ και τυπική απόκλιση σ Χ. Δεν υπάρχει αναλυτική εξίσωση για την συνάρτηση CDF της κανονικής κατανομής (π.χ. Menun 2002). f x µ X ( x) = exp < x < + 2πσ X 2 σ X X, (2.14) Όταν θέλουμε να περιγράψουμε μια ποσότητα η οποία εκφράζεται ως άθροισμα πολλών ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, τότε μπορούμε προσεγγιστικά να θεωρήσουμε ότι η κανονική κατανομή εκφράζει το φαινόμενο αυτό. Σύμφωνα με το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) το άθροισμα πολλών ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, καμία από τις οποίες δεν είναι σημαντικά επικρατέστερη έναντι των άλλων, τείνει προς την κανονική κατανομή καθώς ο αριθμός των τυχαίων μεταβλητών στο άθροισμα, ασχέτως των αρχικών τους κατανομών, αυξάνει χωρίς όριο. Επίσης με βάση το ίδιο θεώρημα, το γινόμενο ενός μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών, καμία από τις οποίες δε δεσπόζει του γινομένου, θα τείνει προς μια λογαριθμοκανονική κατανομή. Λογαριθμοκανονική Κατανομή Η λογαριθμοκανονική κατανομή (lognormal distribution) είναι η πιθανοτική κατανομή κάθε τυχαίας μεταβλητής της οποίας ο λογάριθμος ακολουθεί κανονική κατανομή. Εάν θεωρήσουμε ως Χ μια τυχαία μεταβλητή, Χ~Ν(μ Χ,σ Χ ), τότε η τυχαία μεταβλητή Υ=exp(X) ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή. Παρομοίως, εάν η Υ ακολουθεί λογαριθμοκανονική κατανομή, η 10

29 Χαράλαμπος Γεωργίου log(y) ή η ln(υ), δηλαδή ο δεκαδικός ή φυσικός λογάριθμος αυτής, ακολουθεί κανονική κατανομή (π.χ. Menun 2002). Η λογαριθμοκανονική κατανομή της μεταβλητής Υ έχει τη συνάρτηση CDF και τη συνάρτηση PDF, οι οποίες δίνονται από τις εξισώσεις 2.15 και 2.16, αντίστοιχα. f Y ln( y) µ X F ( ) ( ) Y y = P Y y = Φ, y 0 σ X 2 d 1 1 ln( y) µ X ( y) = F ( ) = exp, Y y y dy πσ y σ X X (2.15) (2.16) Η μέση τιμή μ Υ, η διάμεση τιμή μ 50 και η τυπική απόκλιση σ Υ της τυχαίας μεταβλητής Υ, δίνονται από τις εξισώσεις 2.17, 2.18 και 2.19 αντίστοιχα. 2 σ X µ Y = exp µ X + (2.17) 2 µ exp ( ) 50 % = µ X (2.18) 2 σ 2 exp X σ Y = µ + exp( ) 1 X σ 2 X (2.19) 2.2. Σεισμική Μηχανική Βάσει Επιτελεστικότητας Η Σεισμική Μηχανική Βάσει Επιτελεστικότητας PBEE (Performance-Based Earthquake Engineering) αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της διαδικασίας σχεδιασμού των κατασκευών ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των ιδιοκτητών για αυξημένη απόδοση των κτιρίων τους. Επιτρέπει το σχεδιασμό κατασκευών που μπορούν να αντέξουν σε λιγότερο ή περισσότερο συχνούς σεισμούς παρέχοντας την επιθυμητή επιτελεστικότητα, για παράδειγμα παραμένοντας πλήρως λειτουργικές για χαμηλής εντάσεως συνήθη γεγονότα, παρουσιάζοντας χαμηλές βλάβες για λιγότερο συχνά γεγονότα ενώ απαιτούν σοβαρές επισκευές ή και αντικατάσταση για τους ισχυρότερους σεισμούς, χωρίς όμως να καταρρέουν. Προσφάτως, έχουν παρουσιαστεί διάφοροι κανονισμοί που αναγνωρίζουν αυτές τις ανάγκες, όπως για παράδειγμα οι SAC/FEMA-350/351 (SAC 2000), FEMA-356 (FEMA 2000) και ATC-40 (ATC 1996). 11

Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κτιριακά Μοντέλα Πληροφοριών για Εκτίμηση Ζημιών, Κόστους και Χρονικής Διάρκειας Μετασεισμικής Αποκατάστασης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων

Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εκτίμηση Συναρτήσεων Σεισμικών Απωλειών για Τυπικά Μεταλλικά Κτίρια Γραφείων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth.

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Δ.Π.Θ Ξάνθη, Ελλάς e-mail : mslgroup@civil.duth. ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΚΑΟΡΟΦΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Καλλιόπη Δ. Στεφανάκη a, Χρίστος Ν. Κάλφας b, Δημήτριος Θ. Παχούμης c, Άννα Α. Μαρινοπούλου c a Υποψ. Διδ., MSc Πολιτικός Μηχανικός b Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα

Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα Υπολογισµός της βέλτιστης, από οικονοµικής άποψης, τιµής του συντελεστή συµπεριφοράς q για κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα A. G. Papachristidis 1, G. N. Vadaloykas 1 & V. I. Sogiakas 2 1 4M-VK Civil

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος

Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συμπλήρωση Δελτίου Καταγραφής του Κτιριακού Αποθέματος Πριν την έξοδο στο πεδίο Προετοιμασία σκαριφήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Image Processing

Digital Image Processing Digital Image Processing Intensity Transformations Πέτρος Καρβέλης pkarvelis@gmail.com Images taken from: R. Gonzalez and R. Woods. Digital Image Processing, Prentice Hall, 2008. Image Enhancement: είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μία από τις μεθόδους συνολικής ενίσχυσης μιας κατασκευής είναι η σεισμική μόνωση. Η βασική ιδέα αυτής της μεθόδου είναι η ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.Δίνεται η συνάρτηση f()= 4 1 α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; β) Αν χ=, ποια είναι η τιμή της f; γ) Αν f()=1, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο Architektonika και Stereostatika Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1

Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 8 Άρθρο 59 Αποτίμηση Σεισμικής Συμπεριφοράς Πολυωρόφων Κτιρίων από Ο/Σ Σχεδιασμένων με Βάση τους Ισχύοντες Ελληνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Για το Θέμα 1 στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Διαφορικός Λογισμός 1. Ισχύει f (g())) ) f ( = f (g())g () όπου f,g παραγωγίσιµες συναρτήσεις 2. Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building

Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Αντισεισμικός σχεδιασμός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ με βάση τις μετακινήσεις Displacement-based design of an R/C frame building Ανδρέας Ι. ΚΑΠΠΟΣ 1, Σταυρούλα ΠΑΠΙΣΤΑ 2 Λέξεις κλειδιά: αντισεισμικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Fyfe Europe S.A. ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ 6 Νοεμβρίου 2007, ΤΕΕ, Αθήνα ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (FRP) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Μιχάλης Ι. Καραντζίκης MSc Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3

Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ 2, Νικόλαος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 3 Πολυώροφο Προκατασκευασμένο Κτίριο Μεγάλων Ανοιγμάτων και Σημαντικών Ωφελίμων Φορτίων Multi - storey Prefabricated Building with Large Spans and Increased Live Loads Γιάννης ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 1, Ξενοφώντας ΣΟΥΡΛΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διευθυντής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4-4-1 Εισαγωγή Όσο το n αυξάνει, η διωνυμική κατανομή προσεγγίζει... n = 6 n = 1 n = 14 Binomial Distribution:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Γεώργιος Γρ. Πενέλης Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός Ομ. Καθηγητής Α.Π.Θ. ΒΟΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo

Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo ΦΥΣ 145 - Διαλ.09 Ολοκλήρωση - Μέθοδος Monte Carlo Χρησιμοποίηση τυχαίων αριθμών για επίλυση ολοκληρωμάτων Η μέθοδος Monte Carlo δίνει μια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση ενός ολοκληρώμτατος Τυχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων

Κρίστης Ζ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Μιχάλης ΠΗΤΤΑΣ 2, Νικόλας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 3. Λέξεις κλειδιά: Σεισμική Επάρκεια, Ευρωκώδικας 8 μέρος 3, Ενίσχυση κτιρίων Αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το μέρος 3 του Ευρωκώδικα 8 Seismic Performance Assessment and Proposal for Retrofitting of a RC Building

Διαβάστε περισσότερα