ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο ή και µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: - ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ. µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, - για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, - για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, - τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, - για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µέτρων, - τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: - προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών - διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο (χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) την προσωρινή απόθεση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) χωρίς την απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης - αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο, αποξήλωσης πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SΕRAZANETI), µανδροτοίχων από λιθοδοµή, γενικών λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών (θεµελίων ή ανωδοµής), κρασπεδορείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών. απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάµνωσης κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου - αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές της, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. συµπύκνωσης της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 1

2 τροποποιηµένη δοκιµή PROCTOR (PROCTOR MODIFIED, σύµφωνα µε τη δοκιµή AASHO T 180). - κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωµάτων µε κατάλληλες µεθόδους σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover - επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, και την παρ της Π.Τ.Π. Χ1. Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεσης της εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των εκτελεσµένων γενικών εκσκαφών γαιών και ηµίβραχου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ηµιβράχου ανευ της καθαράς µεταφοράς. ΕΥΡΩ: 0,70 (εβδοµήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 2ο Αρθρο: Α-03.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1133Α) Για τη γενική όρυξη,, βραχωδών εδαφών, περιλαµβανοµένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο) και των δυσχερειών που προκαλεί, για οποιοδήποτε σκοπό και µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο µε σφύρα ή και µε τα χέρια, χωρίς ή µε κανονική ή περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων περιορισµών χρήσης ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης µε κτίσµατα, γραµµές πυλώνων και υποσταθµούς ΕΗ ή/και άλλες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών-ΦΕΚ.931/Β/ , των σχετικών περιορισµών ΕΗ ή και άλλων περιορισµών που ισχύουν), ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1 και τους όρους δηµοπράτησης. Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, όρυξη: ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ µετά της µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους, για τη διευθέτηση χειµάρρων πλάτους µεγαλύτερου των 3.00 µ, για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών ορύξεων της οδού 2

3 τεχνικών Cut and Cover και για τη λήψη µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου. για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover σύµφωνα και µε τις η µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης. Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, όρυξης µε οποιοδήποτε µέσο ή και µε τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποµάκρυνσης και αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών δηµιουργίας διατρηµάτων γόµωσης, προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης, πυροδότησης εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, φυτίλια, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο (χωµατοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) την προσωρινή απόθεση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η δαπάνη του χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης και διαµόρφωσης των αποθέσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και της περιβαλλοντικής µελέτης καθαίρεσης τυχόν άοπλων σκυροδεµάτων, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, εκτός από αυτές που αναφέρθηκαν στο άρθρο των γενικών εκσκαφών γαιών - ηµίβραχου, των οποίων η καθαίρεση δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα. της τυχόν απαιτούµενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής καθώς και της εκθάµνωσης, κοπής, ξερίζωσης και αποµάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιµέτρου αντιµετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες διακοπές αυτής, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. κάθε είδους σταλίας του µηχανικού εξοπλισµού και η δαπάνη αντιµετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρµογή των µέτρων προσωρινής ή µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των και Cut and Cover των στοµίων σηράγγων και Cut and Cover επανεπίχωσης (µε προϊόντα εκσκαφών) θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ανεξαρτήτως δυσχερειών, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης και την παρ της Π.Τ.Π. Χ1. Επισηµαίνεται ακόµη ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύθηκαν από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς. Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται µετά από εντολή της Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών σύµφωνα µε την ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου. Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τον πραγµατικό όγκο των έτοιµων εκτελεσµένων εκσκαφών βράχου, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ηµιβράχου, ουδεµία αποζηµίωση θα καταβάλλεται στον ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν του δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία µε τεκµηριωµένους λόγους. 3

4 Τιµή ανά κυβικό µέτρο γενικής όρυξης βράχου, ανευ της καθαράς µεταφοράς ΕΥΡΩ: 7,59 (επτά Ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 3ο Αρθρο: Β-01 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 3,00µ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-2151) Για την πλήρη εκσκαφή µέχρι πλάτους 3 µ. θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών, οχετών κάθε είδους (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω., ηλεκτροφωτισµού κλπ.), για την εκσκαφή κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε είδους έδαφος (γαιοηµίβραχο και βράχο), περιλαµβανοµένων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε βάθος, µε αφετηρία µέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάµµατος όπως αυτή ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό, µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο, ή ακόµα και µε τα χέρια. Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιµετώπισης των κάθε είδους επιφανειακών και υπόγειων νερών, η δαπάνη των κάθε είδους απαιτουµένων αντιστηρίξεων παρειών (µε οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις µε πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη µόρφωσης του πυθµένα και τµήµατος των παρειών αυτού ώστε να µπορούν να χρησιµεύσουν για τη διάστρωση σκυροδέµατος (π.χ. θεµέλια τεχνικών έργων, περιβλήµατα αγωγών κλπ) χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων, η δαπάνη συµπύκνωσης του πυθµένα των θεµελίων, η δαπάνη διαµόρφωσης ή µη των δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου και µεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύµφωνα µε υπόδειξη της Υπηρεσίας για οριστική αποµάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (µε την εν συνεχεία αποκοµιδή αυτών και την οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου) ή απ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής επιχωµάτων του έργου ή απόθεση παρά το σκάµµα για την επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του σκάµµατος µετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώµατος της οδού, καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση ζηµιών εξαιτίας ενδεχόµενων καταπτώσεων γειτονικών εδαφικών όγκων. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται ανηγµένα η δαπάνη για το κόψιµο τυχόν υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώµατος µε κατάλληλη µέθοδο σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (Ε.Σ.Υ. κλπ.), το κόψιµο, το ξερίζωµα και η αποµάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιµέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών οδοστρωµάτων, κρασπεδορείθρων µε το σκυρόδεµα έδρασής τους, πλακοστρώσεων και τσιµεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεµα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούµενες γεφυρώσεις των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλα έργα γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και τέλος η δαπάνη για τις εργασίες επανεπίχωσης του αποµένοντος όγκου σκάµµατος µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. Η κατηγορία αυτή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρµόζεται για επιφάνεια µέχρι 100 µ2, ή µε πλάτος σκάµµατος το ανώτερο µέχρι 3,00 µ. ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτοµερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε βάθος και για όλα τα τµήµατα των έργων της εργολαβίας. Εκσκαφές θεµελίων, τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεµελίων, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη µελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται µε την τιµή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η εκσκαφή µετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.. 4

5 Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής θεµελίων τεχνικών έργων. ΕΥΡΩ: 4,14 (τέσσερα Ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 4ο Αρθρο: Η 1.2 ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123.Β) Για την καθαρά µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια αυτοκινήτου. Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο όπως προκύπτει εκ των διατοµών εκτελέσεων και την απόσταση µεταφοράς στη θέση απόρριψης. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβοχιλιόµετρο ΕΥΡΩ: 0,38 (τριάντα οκτώ λεπτά) ΑΡΘΡΟ 5ο Αρθρο: 5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ 6066 Απλή επίχωση κάθε είδους ορύγµατος µε προϊόντα εκσκαφής χωρίς ή µε υποτυπώδη συµπύκνωση (κοπάνισµα, διαβροχή κλπ), µε απλή έκκριψη που γίνεται µε µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένης της διάστρωσης για την εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. ΕΥΡΩ: 0,45 (σαράντα πέντε λεπτά) ΑΡΘΡΟ 6ο Αρθρο: Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο 150 Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ 6068 Για ένα κυβικό µέτρο επίχωσης κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο 150 σε στρώσεις πάχους µέχρι 25 cm µε την έκριψη, διάστρωση, πλάγιες µεταφορές, το κοπάνισµα ή την χρησιµοποίηση δονητικών αλλ όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών έργων µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, µε τη δαπάνη µιας τουλάχιστον δοκιµασίας ανά m3 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές έργο για την εξακρίβωση της συµπύκνωσης που έχει επιτευχθεί. Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει, να είναι κατώτερος από 95% (τροποποιηµένη δοκιµασία Proctor). Περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας του υλικού. Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΕΥΡΩ: 8,10 (οκτώ Ευρώ και δέκα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 7ο Αρθρο: Τ2.10 Ισοπέδωση διά διαµορφωτήρος. Εργασία ισοπεδώσεως και µορφώσεως της επιφανείας του καταστρώµατος οδού άνευ οδοστρώµατος κ.λ.π. όπως περιγράφεται στο άρθρο 1140 του περιγραφικού τιµολογίου έργων οδοποιίας. (Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπέδωσης επιφανείας). Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΕΟ 1140 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετ. µέτρο ΕΥΡΩ: 0,09 (εννέα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 8ο Αρθρο: Τ5.37 5

6 Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου µε άµµο τριβείου τελικού ενιαίου πάχους 3 εκ. για την τελική επίστρωσή του µε συνθετικό χλοοτάπητα. Η τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνει την προµήθεια του υλικού, την φορτοεκφόρτωση, την αποζηµίωση για την καθυστέρηση του µεταφορικού µέσου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη µεταφορά από τη θέση προµήθειας ή παραγωγής µέχρι το έργο, την διάστρωση και συµπύκνωση. Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από 3 εκ. σε κανένα σηµείο. Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΕΟ 3121 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβ. µετρο ΕΥΡΩ: 13,00 (δεκατρία ) ΑΡΘΡΟ 9ο Αρθρο: Τ5.33 Προµήθεια και εγκατάσταση επί τόπου του έργου, συνθετικού χλοοτάπητα 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων, ύψους πέλους ελάχιστο 60 χιλ. µε µονόκλωνη ινα, µετά της απαραίτητης τελικής στρώσης (στο ύψος πέλους) µε µίγµα σφαιρικής χαλαζιακής άµµου πλυµµένης & στεγνωµένης, και κόκκων ελαστικών σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς κανονισµούς και προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας καθώς επίσης και µέ το τεύχος των τεχνικών απαιτήσεων - προδιαγραφών της µελέτης, τις εργαστηριακές και επιτόπιες δοκιµές που έχει καθορίσει η FIFA. Περιλαµβάνεται επίσης η κατάλληλη γραµµογράφηση, σε άλλο χρώµα (λευκό) στη µάζα, µε χάραξη την καθοριζόµενη από τους ισχύοντες κανονισµούς του αθλήµατος. Οι κοκοµετρίες της άµµου καθώς και των ρινισµάτων θα πρέπει να είναι οι αντίστοιχες κοκοµετρίες που έχουν την έγκριση της FIFA από τις εργαστηριακές δοκιµές τις οποίες έχει υποστεί το προϊόν. Ο τάπητας θα πρέπει ως υλικό να έχει πιστοποιηµένη έγκριση από αναγνωρισµένο εργαστήριο της FIFA. Κωδικός αναθεώρησης ΑΤΟΕ 7396 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τετρ. µέτρο ΕΥΡΩ: 25,00 (είκοσι πέντε ) ΑΡΘΡΟ 10ο Αρθρο: Β ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-2531) Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων. Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 6

7 -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ. Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/ ),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σκυρόδεµα C12/15 άοπλο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, την κατασκευή επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ) ορυγµάτων επιχωµάτων, την κατασκευή ραµπών σε κτιριακές κατασκευές που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, την κατασκευή βάσης σιδηρών πυλώνων ηλεκτροφωτισµού κλπ. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β10 Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος ΕΥΡΩ: 86,50 (ογδόντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 11ο 7

8 Αρθρο: Β ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-2532) Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων. Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 8

9 διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ. Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/ ),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, επένδυσης κοίτης ρεµάτων, τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή) που δεν ανήκουν στην κατηγορία «λεπτοτοίχων», την προστασία στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος ΕΥΡΩ: 94,00 (ενενήντα τέσσερα ) ΑΡΘΡΟ 12ο Αρθρο: Β ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-2551) Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων. Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών. Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, -οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους 9

10 άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή. Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα στην Τ.Σ.Υ. Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/ ),όπως περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. Σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής) περιλαµβανοµένων και των πλευρικών τοιχωµάτων και πλακών θεµελίωσης κιβωτιόσχηµων τεχνικών ελεύθερου ορθού ανοίγµατος άνω των 8.00 µ οποιουδήποτε ύψους, µε τα συνδεδεµένα πτερύγιά τους, την κατασκευή τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και των λεπτοτοίχων, την κατασκευή κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών, την κατασκευή θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης γεφυρών, κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών, την κατασκευή πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και «πλακών τριβής» για τη στήριξη στηθαίων τύπου «ΣΤΕ-1». Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος ΕΥΡΩ: 136,60 (εκατό τριάντα έξι Ευρώ και εξήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 13ο Αρθρο:

11 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. ΕΥΡΩ: 15,30 (δεκαπέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 14ο Αρθρο: Ξυλότυποι χυτών τοίχων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m. Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και υποχώρηση του καλουπιού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας ΕΥΡΩ: 13,40 (δεκατρία Ευρώ και σαράντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 15ο Αρθρο: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) οµικά πλέγµατα B500C (S500s) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραµµο (kg) ΕΥΡΩ: 1,10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 16ο Αρθρο: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ / : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραµµο (kg) ΕΥΡΩ: 1,20 (ένα Ευρώ και είκοσι λεπτά) ΑΡΘΡΟ 17ο Αρθρο: Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ

12 Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων πλήρως τοποθετηµένες µετά της αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου και θά φέρουν σήµανση ποιότητος CE της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραµµο ΕΥΡΩ: 3,25 (τρία Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) ΑΡΘΡΟ 18ο Αρθρο: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41. Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ Αγωγοί υπονόµων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 µε τον εγκιβωτισµό από άµµο. Για ένα µέτρο πραγµατικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το µήκος των ειδικών τεµαχίων, µε την προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισµό των σωλήνων µε άµµο, δοκιµασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιµή ακόµα περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαµόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσµοι µεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µµ ΕΥΡΩ: 12,30 (δώδεκα Ευρώ και τριάντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 19ο Αρθρο: Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ 6812 Για ένα µέτρο µήκους περιφράξεως τεχνικών έργων που έχει κατασκευαστεί µε δικτυωτό γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα Νο 17 (διαµέτρου 3 mm και βάρους 2,36 kg/m2) και µε πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό σκυρόδεµα (7/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις 2,0 m περίπου, βάσεις από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10. Θύρες εισόδου µε κλείθρο και λοιπά εξαρτήµατα. Προµήθεια υλικών επί τόπου των έργων και εργασία κατασκευής. Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µέτρο µήκους ΕΥΡΩ: 14,50 (δεκατέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 20ο Αρθρο: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, χρωµατισµένοι µε διπλή στρώση µινίου, Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. ΕΥΡΩ: 12,70 (δώδεκα Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) ΑΡΘΡΟ 21ο Αρθρο: ΣΧΕΤ. 12

13 ΘΥΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Κωδικός Αναθεώρησης Υ Ρ 6812 Κατασκευή πύλης εισόδου. Η πύλη θα είναι ανοιγόµενη και θα λειτουργεί χειροκίνητα. Η πόρτα εισόδου θα είναι από πλαίσιο µε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ11/2 µε χιαστούς από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο όµοιας διαµέτρου (δίφυλλη διαστάσεων 2Χ(2Χ2) και γαλβανισµένο πλέγµα πάχους 3 mm ροµβοειδούς οπής 5,3 cm.. Οι ορθοστάτες στήριξης θα είναι από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ2 ύψους 2,0µ.πακτωµένοι µέσα σε βάση από σκυρόδεµα. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµάχιο ΕΥΡΩ: 700,00 (επτακόσια ευρω) ΑΡΘΡΟ 22ο Αρθρο: Η1.2.7 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου mm Φ75 Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : m ΕΥΡΩ: 2,06 (δύο Ευρώ και έξι λεπτά) ΑΡΘΡΟ 23ο Αρθρο: Η Εκτοξευτήρες Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας m Τύπος εκτοξευτήρα Με ηλεκτροβάνα και ρυθµιστή πίεσης Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας m, 1 1/2'' BSP. Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης (εκτός από τον πολύσπαστο µαστό) και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ ΕΥΡΩ: 415,00 (τετρακόσια δεκαπέντε ) ΑΡΘΡΟ 24ο Αρθρο: Η ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ηλεκτροβάνες Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Ονοµαστική διάµετρος, Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 2 1/2'' Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ ΕΥΡΩ: 130,00 (εκατό τριάντα ) 13

14 ΑΡΘΡΟ 25ο Αρθρο: Η Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος εξωτερικού χώρου, Ελεγχόµενες Η/Β 12 Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΗΛΜ 52 Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης, ρεύµατος, εξωτερικού χώρου: - 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραµµάτων για κάθε ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα (Η/ Β) - µε έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση - µε δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας - µε δυνατότητα αυξοµείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραµµάτων - διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) - µε δυνατότητα χρονικής υστέρησης µεταξύ των στάσεων - µε δυνατότητα εκκίνησης µέσω αισθητήρα - µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή τροφοδοσίας Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ ΕΥΡΩ: 500,00 (πεντακόσια ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 20/06/2011 Ο Προϊστάµενος Μοίρες 20/06/2011 Οι Συντάξαντες ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑ ΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχ/κος µε Β βαθµό Ορφανός Νικόλαος 14

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 15 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 15 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Χώρος υγειονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ.

ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 33/2015 ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡΘΡΑ A.T. :1 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.700.000 Ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 1.700.000 Ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../10/2011. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../10/2011. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ --------- Ταχ. /νση: Ζαγορά, Μαγνησίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ. Tηλ. 24263-50105 FAX 24260-23128

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή υτικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από νέα ΚΤΕΛ έως Εθνική Οδό Ελασσόνας - Γρεβενών (LKM 2600)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ. ΠΡΟΥΛ.: ,00 Ευρώ με αναθ. και ΦΠΑ Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ. ΠΡΟΥΛ.: ,00 Ευρώ με αναθ. και ΦΠΑ Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΛ.: 762.600,00 Ευρώ με αναθ. και ΦΠΑ Τ.Υ.Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../03/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ0618002 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ:40/2012 Εργο : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ (& ΔΕΝΔΡΑΚΙΩΝ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ. εκέµβριος 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΗΜ/ΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2011 - ΣΑΤΑ 2012- ΣΑΤΑ 2014 ΠΑΡΑΚΡ.ΕΠΙΧΟΡ.ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ Αριθμ.Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 12/06/ 2009 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ηράκλειο, 12/06/ 2009 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Θέση: Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο: Θέση: Τιµολόγιο Μελέτης ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έργο: Θέση: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ευρώ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας Οδού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 4 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η =============================== ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2015 Δ.Δ. ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ (Επικαιροποιήθηκε με την υπ. αρ.../2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΛΟ ΣΤΙΜΑΓΚΑ ΝΕΜΕΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Kοζάνη Φλώρινα - Νίκη: Τμήμα Φλώρινα - Νίκη (50.3)» 79.950.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\Α50300\cons\tefxi\ 5030/4988/B06 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Κάθετος Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑ Α Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡΘΡΟ Α-01: Εκσκαφή πρανών επιχώµατος (α/α Τιµολογ. Ο Ο Α-2) Για τη γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.710.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελιδα 1 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο - ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο - ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 700.000,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο - ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : 14REQ002349236 2014-10-20 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014

ΕΡΓΟ : 14REQ002349236 2014-10-20 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ / ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 2016 Κ.Α

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ / ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 2016 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 300.000 / ΣΑΤΑ ΔΗΜΟΥ 2016 Κ.Α.30-7323.013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc N1800b/4961 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Έργο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β 'ΣΚΕΛΟΥΣ ΟΔΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προϋπ 151.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Πλατείας Ατσαλένιου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΡΟΜΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Κ.Α. 30-7323.619 ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

: 45/2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

: 45/2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθ. μελέτης : 45/2016 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Έργο: Πλακοστρώσες - Ανακατασκευή Επικίνδυνων Πεζοδρομίων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη Θέση: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο 1 o : 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή. Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων -Ανάπλαση της οδού Κίµωνος Βόγα και κάθετων οδών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων -Ανάπλαση της οδού Κίµωνος Βόγα και κάθετων οδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΡΓΟ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΔΟ-Α-2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός : Κατασκευή Σταθµού ιοδίων Βενέτικου επί της Εγνατίας Οδού (4.1.3s)» (µε Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός : Κατασκευή Σταθµού ιοδίων Βενέτικου επί της Εγνατίας Οδού (4.1.3s)» (µε Φ.Π.Α. Β06 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός : Κατασκευή Σταθµού ιοδίων Βενέτικου επί της Εγνατίας Οδού (4.1.3s)» 2.050.000 (µε Φ.Π.Α.) εκέµβριος 2016 K:\ ΙΟ ΙΑ\2016_Σ _5521_Βενέτικου\cons\tefhi\00_MAPS_5521.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ (Αρ. μελ. 9/2015) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα