Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el cod.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el.1.0 - cod."

Transcript

1 Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. XW40L XW40V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει κοντά στο όργανο για εύκολη και γρήγορη αναφορά. Το όργανο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παρακάτω. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μηχανισμός ασφαλείας. Ελέγξτε τα όρια λειτουργίας της εγκατάστασης πριν προχωρήσετε.. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι σωστή πριν συνδέσετε το όργανο. Μην το εκθέτεται σε νερό ή υγρασία. Χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή μόνο μέσα στα όρια λειτουργίας, αποφεύγοντας ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων Προσοχή αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις πριν οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στο όργανο. Τοποθετήστε το αισθητήριο έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμο από τον τελικό χρήστη. Το όργανο δεν πρέπει να ανοίγεται. Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικής λειτουργίας, στείλτε το όργανο πίσω στον προμηθευτή ή στην Dixell s.r.l. (βλέπε διεύθυνση) με μία αναλυτική περιγραφή της βλάβης. Λάβετε υπόψη την μέγιστη ισχύ ρεύματος που μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε ρελέ (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά). Σιγουρέψτε ότι τα καλώδια των αισθητήρων, φορτίων και της παροχής ρεύματος είναι χωρισμένα και αρκετά μακριά το ένα από το άλλο, χωρίς να διασταυρώνονται. Σε εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον, η χρήση φίλτρων (τύπος FT) παράλληλα με τα επαγωγικά φορτία είναι χρήσιμη.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα μοντέλα XW40L με διαστάσεις 8x85 mm, και XW40V με διαστάσεις 00x64 είναι ελεγκτές βασισμένοι σε μικροεπεξεργαστή ικανό για ψυκτικές εφαρμογές μέσων ή χαμηλών θερμοκρασιών. Είναι εφοδιασμένα με τρία ρελέ για συμπιεστή, απόψυξη η οποία μπορεί να είναι ή ηλεκτική ή με θερμό αέριο και φώτα. Είναι είσης εφοδιασμένα με δύο εισόδους αισθητήρων NTC ή PTC, μία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του χώρου και μία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας τερματισμού της απόψυξης. Έχει επίσης μία προγραμματιζόμενη ψηφιακή επαφή. Μία έξοδος δίνει την δυνατότητα προγραμματισμού μέσω του Hot Key.. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ Η ρύθμιση επιτυγχάνεται σύμφωνα με την θερμοκρασία που μετράει το αισθητήριο με ένα θετικό διαφορικό από την επιθυμητή τιμή που έχει ορισθεί. Όταν η θερμοκρασία αυξηθεί και περάσει το άθροισμα της επιθυμητής τιμής συν το διαφορικό, τότε ο συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία. Διακόπτεται και πάλι η λειτουργία του, όταν η θερμοκρασία φτάσει την επιθυμητή τιμή. Σε περίπτωση βλάβης του αισθητήρα, οι παράμετροι COn και COF καθορίζουν την συμπεριφορά του συμπιεστή.. ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ Εάν το όργανο δεν βρίσκεται στο στάδιο αποπάγωσης, ο κύκλος ταχείας ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο για. Ο συμπιεστής μπαίνει σε συνεχή λειτουργία για χρονικό διάστημα πού καθορίζετε από την παράμετρο CCt. Ο κύκλος ταχείας ψύξης μπορεί να απενεργοποιηθεί και πριν από το καθορισμένο από την παράμετρο CCt διάστημα πιέζοντας και πάλι το πλήκτρο για.. ΑΠΟΨΥΞΗ Δύο τύποι απόψυξης είναι διαθέσιμοι μέσω της παραμέτρου tdf : με ηλεκτρικές αντιστάσεις ή με θερμό αέριο. Ο χρόνος της απόψυξηςς ελέγχεται από την παράμετρο EdF : (EdF=in) η απόψυξη γίνεται κάθε IdF (χρόνο), (EdF=Sd) το χρονικό διάστημα IdF υπολογίζεται βάσει ενός «έξυπνου» αλγόριθμου (μόνο όταν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία). Με το πέρας της απόψυξης ο χρόνος αποστράγγισης ελέγχεται από την παράμετρο Fdt. 4. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Εμφανίζει ή μεταβάλει την επιθυμητή τιμή. Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού επιλέγει παραμέτρους, η επικυρώνει μια εντολή λειτουργίας. Κρατώντας το πατημένο για πάνω από όταν στην οθόνη εμφανίζεται η μέγιστη ή η ελάχιστη θερμοκρασία, σβήνει τις τιμές αυτές. Εμφανίζει την μέγιστη αποθηκευμένη τιμή. Κατά τον προγραμματισμό σαρώνει τους κωδικούς των παραμέτρων ή αυξάνει της τιμές τους. Κρατώντας το πατημένο για πάνω από ενεργοποιεί τον κύκλο της ταχείας ψύξης. Εμφανίζει την ελάχιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασιακή τιμή. Κατά τον προγραμματισμό σαρώνει τους κωδικούς των παραμέτρων ή μειώνει της τιμές τους Πατώντας το πλήκτρο για ενεργοποιείται ο κύκλος της απόψυξης. Ανάβει ή σβήνει τα φώτα του ψυκτικού θαλάμου. Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του οργάνου ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ + Κλείδωμα ξεκλείδωμα πληκτρολογίου. + Είσοδος στον προγραμματισμό + Έξοδος από τον προγραμματισμό. 4. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (LED) Η λειτουργία κάθε ένδειξης περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. LED ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ - Φάση προγραμματισμού (παλλόμενο με το LED ) -Έχει ενεργοποιηθεί ο κύκλος προστασίας του συμπιεστού από συνεχείς επανεκκινήσεις ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ Φάση προγραμματισμού (παλλόμενο με το LED ) ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ Διαδικασία αποπάγωσης Διαδικασία αποστράγγισης Ενεργοποίηση κύκλου ταχείας ψύξης - Ενεργοποίηση συναγερμού - Στην λίστα Pr υποδηλώνει ότι η παράμετρος βρίσκεται και στην Pr Τα φώτα είναι αναμμένα 4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ. Πατάμε το πλήκτρο.. Στην οθόνη εμφανίζετε η ένδειξη Lo ακολουθούμενη από την ελάχιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασία.. Ξαναπατώντας το πλήκτρο ή περιμένοντας 5 επιστρέφουμε στην κανονική ένδειξη. 4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ. Πατάμε το πλήκτρο. Στην οθόνη εμφανίζετε η ένδειξη Hi ακολουθούμενη από την μέγιστη καταγεγραμμένη θερμοκρασία.. Ξαναπατώντας το πλήκτρο ή περιμένοντας 5 επιστρέφουμε στην κανονική ένδειξη. 4.4 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Για να μηδενιστεί η αποθηκευμένη τιμή, πρέπει όταν εμφανίζεται η μέγιστη ή ελάχιστη τιμή να πατηθεί το πλήκτρο SET μέχρι η ένδειξη rst αρχίζει να αναβοσβήνει. 4.5 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. Πατάμε και αμέσως αφήνουμε το πλήκτρο SET: στην οθόνη εμφανίζεται η επιθυμητή τιμή;. Η φωτεινή ένδειξη SET αρχίζει να αναβοσβήνει;. Για την αλλαγή της επιθυμητής τιμής πατάμε τα πλήκτρα η μέσα σε Για την αποθήκευση της καινούργιας τιμής, πατήστε ξανά το πλήκτρο SET ή περιμένετε ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΠΟΠΑΓΩΣΗΣ. Πατήστε το πλήκτρο DEF για πάνω από και θα αρχίσει ο κύκλος της αποπάγωσης. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ DIXELL ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) XW40L XW40V /5

2 Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. 4.7 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ PR Για να μπούμε στην λίστα των παραμέτρων Pr (προσιτή στον τελικό χρήστη):. Μπαίνουμε στην φάση προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα Set και κάτω βέλος για μερικά δευτερόλεπτα. ( και αναβοσβήνουν).. Στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη παράμετρος της λίστας Pr 4.8 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ PR Για να μπούμε στην λίστα των παραμέτρων Pr : Μπαίνουμε στην λίστα Pr.. Επιλέγουμε την παράμετρο Pr και πατάμε το πλήκτρο SET. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PAS (αναβοσβήνει), ακολουθούμενη από την ένδειξη με το μηδέν να αναβοσβήνει. Με τα πλήκτρα ή εισάγουμε το πρώτο ψηφίο του κωδικού, και το επικυρώνουμε πατώντας το πλήκτρο SET. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για το δεύτερο και τρίτο ψηφίο αντίστοιχα. Ο εργοστασιακός κωδικός ασφαλείας είναι ο. Εάν ο κωδικός είναι ο σωστός η είσοδος στην λίστα Pr επιτυγχάνεται με το πάτημα του πλήκτρου μετά την εισαγωγή και του τελευταίου ψηφίου. Μία άλλη μέθοδος είναι η εξής: Μέσα σε 0 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του οργάνου, να πατήσουμε συγχρόνως τα πλήκτρα Set και. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε παράμετρος από το επίπεδο Pr μπορεί να τοποθετηθεί και στο επίπεδο Pr (επίπεδο τελικού χρήστη), πατώντας τα πλήκτρα SET +. Εάν η παράμετρος βρίσκεται και στο επίπεδο Pr ταυτόχρονα, τότε ανάβει η ένδειξη. 4.9 ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. Μπείτε στην φάση προγραμματισμού.enter the Programming mode.. Επιλέξτε την ζητούμενη παράμετρο με τα πλήκτρα ή.. Πατήστε το πλήκτρο SET για να εμφανισθεί η τιμή ( και αναβοσβήνουν). 4. Με τα ή αλλάζουμε την τιμή. 5. Πατήστε το SET για να αποθηκευτεί η τιμή, και να προχωρήσετε στην επόμενη παράμετρο. ΕΞΟΔΟΣ: Πατήστε τα SET + ή περιμένετε 5 χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα τιμή αποθηκεύεται ακόμα και εάν η διαδικασία τερματισθεί βάση χρόνου(5 ). 4.0 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ. Κρατήστε τα πλήκτρα και πατημένα για τουλάχιστον.. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη POF και το πληκτρολόγιο έχει κλειδωθεί. Μπορούμε τότε να δούμε μόνο το σημείο ρύθμισης, η την μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία. Επίσης μπορούμε μα ενεργοποιήσουμε / απενεργοποιήσουμε τον φωτισμό, την βοηθητική έξοδο καθώς και το όργανο. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Πατήστε τα πλήκτρα ή μαζί για πάνω από. 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON/OFF Πατώντας το πλήκτρο ON/OFF, εμφανίζεται η ένδειξη OFF για 5 και ανάβει η φωτεινή ένδειξη ON/OFF. Κατά την διάρκεια που το όργανο είναι κλειστό, όλα ρελέ είναι απενεργοποιημένα και οι λειτουργίες ρύθμισης σταματούν. Εάν δε, είναι συνδεδεμένο με το σύστημα καταγραφής (XWEB500) δεν καταγράφονται τα δεδομένα και οι συναγερμοί. ΠΡΟΣΟΧΗ. Κατά την διάρκεια που το όργανο είναι εκτός λειτουργίας το πλήκτρο του φωτισμού είναι ενεργό. 4. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Μπείτε στο επίπεδο παραμέτρων Pr.. Επιλέξτε την παράμετρο Prd με τα πλήκτρα o ή n.. Πατήστε το πλήκτρο SET για να εμφανιστεί η ένδειξη key Pb ακολουθούμενη από την τιμή Pb. 4. με τα πλήκτρα o και n εμφανίζονται οι τιμές των άλλων αισθητήρων. 5. Πατήστε SET για να προχωρήσετε στην επόμενη παράμετρο. 5. ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΡΥΘΜΗΣΗ Hy Διαφορικό: (0, χ 5,5 C / 45 F) Διαφορικό θερμοστάτη. Ο συμπιεστής τίθεται εντός λειτουργίας όταν τιμή της θερμοκρασίας φτάσει το άθροισμα της επιθυμητής τιμής (SET POINT) και διαφορικού (Ηy). Τίθεται δε εκτός λειτουργίας όταν η θερμοκρασία φτάσει την επιθυμητή τιμή (SET POINT).. LS Eλάχιστη τιμή ρύθμισης: (-50,0 CSET; -58 F SET): Καθορίζει την ελάχιστη επιτρεπτή τιμή ρύθμισης (SET POINT). US Μέγιστη τιμή ρύθμισης: (SET0 C; SET 0 F). Καθορίζει την μέγιστη επιτρεπτή τιμή ρύθμισης. OdS Καθυστέρηση ενεργοποίησης εξόδων κατά την τροφοδοσία: (0 55 min) Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται κατά την αρχική τροφοδοσία του οργάνου, και αποτρέπει την ενεργοποίηση AC οιασδήποτε εξόδου για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί. (Ο φωτισμός λειτουργεί) Προστασία συμπιεστού από διαδοχικές εκκινήσεις: (0 50 min) ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ παύσης λειτουργίας του συμπιεστού και της επανεκκίνησης του. CCt Χρόνος λειτουργίας συμπιεστού κατά τον συνεχή κύκλο: (0 h 50min) Καθορίζει τον χρόνο συνεχούς λειτουργίας.. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. όταν ο χώρος φορτώνεται με καινούργια προϊόντα. Con Χρόνος λειτουργίας συμπιεστή με ελαττωματικό αισθητήριο: (0 55 min) Με COn=0 ο συμπιεστής τίθεται πάντα εκτός λειτουργίας. COF Χρονική διάρκεια μη λειτουργίας συμπιεστή με ελαττωματικό αισθητήριο: (0 55 min). Με COF=0 ο συμπιεστής είναι πάντα ενεργοποιημένος. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ CF Επιλογή μονάδων μέτρησης: C = Κελσίου; F = Φαρενάιτ. Στην περίπτωση αλλαγής της μονάδας μέτρησης το SET point και μερικές παράμετροι πρέπει να αλλαχθούν. res Ένδειξη δεκαδικού ψηφίου (για C): (in = C; de = 0, C) δίνει την δυνατότητα εμφάνισης δεκαδικού ψηφίου. de = 0, C in = C Lod Τοπική ένδειξη : επιλέγουμε πία ένδειξη θα εμφανίζετε: P = Αισθητήριο χώρου P = Αισθητήριο εξατμιστού r = διαφορά μεταξύ P και P (P-P) ΑΠΟΨΥΞΗ tdf Τύπος απόψυξης: re = ηλεκτρικές αντιστάσεις (Συμπιεστής εκτός λειτουργίας) in = θερμό αέριο (ρελέ συμπιεστού και απόψυξης ON) EdF Είδος απόψυξης: in = κατά διαστήματα. Η απόψυξη αρχίζει όταν λήξει ο χρόνος Idf. Sd = Έξυπνη απόψυξη (Smartfrost). Ο χρόνος IdF (διάστημα μεταξύ απψύξεων) αυξάνεται μόνο όταν δουλεύει ο συμπιεστής (ακόμη και όταν δεν είναι διαδοχική η λειτουργία) και μόνο όταν η θερμοκρασία του εξατμιστού είναι μικρότερη από την τιμή της παραμέτρου "SdF (επιθυμητή τιμή για SMARTFROST). SdF Επιθυμητή τιμή SMARTFROST: (-00 C/ -86 F) η θερμοκρασία του εξατμιστή πού αφήνει το μέτρημα IdF (διάστημα μεταξύ αποψύξεων) στην λειτουργία της έξυπνης απόψυξης (SMARTFROST). dte Θερμοκρασία τερματισμού αποπάγωσης: (-50χ0 C/ -58χ0 F) (Ενεργοποιείται μόνον εάν υπάρχει αισθητήρας εξατμιστή) ορίζει την θερμοκρασία η οποία μετρούμενη από τον αισθητήρα του εξατμιστού, καθορίζει τον τερματισμό της απόψυξης. IdF Χρονικό διάστημα μεταξύ αποψύξεων: (0 0 ώρες) Καθορίζει τον χρόνο μεταξύ της έναρξης δύο διαδοχικών εκκινήσεων. MdF (Μέγιστη) διάρκεια απόψυξης: (0 55 λεπτά) Όταν PP = n, (μη ύπαρξη αισθητήρα εξατμιστή: αποπάγωση βάσει χρόνου) καθορίζει την διάρκεια της απόψυξης, όταν PP = y (τερματισμός απόψυξης βάση θερμοκρασίας) καθορίζει την μέγιστη χρονική διάρκεια της απόψυξης dfd Ένδειξη οθόνης κατά την απόψυξη: (rt = πραγματική θερμοκρασία; it = θερμοκρασία κατά την έναρξη της απόψυξης; SEt = επιθυμητή τιμή; def =ένδειξη def ; deg = ένδειξη deg ). dad Μέγιστη χρονική καθυστέρηση εμφάνισης κανονικής ένδειξης μετά την απόψυξη: (0 55 λεπτά). Καθορίζει τον μέγιστο χρόνο μεταξύ του τέλους της απόψυξης και της επανεμφάνισης στην οθόνη της κανονικής τιμής θερμοκρασίας του χώρου. dsd Καθηστέρηση ενεργοποίησης απόψυξης: ( 0 99min) Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να έχουμε διαφορετικούς χρόνους ενεργοποίησης των αποψύξεων, για να μην υπερφορτωθεί το δίκτυο. Fdt Χρόνος αποστράγγισης: (060 λεπτά) το χρονικό διάστημα μεταξύ τερματισμού της απόψυξης και της επαναφοράς του οργάνου σε κανονική λειτουργία. Ο χρόνος αυτός επιτρέπει στον εξατμιστή να αποβάλει σταγονίδια νερού τα οποία μπορεί να σχηματίστηκαν κατά την διάρκεια της απόψυξης. dpo Πρώτη απόψυξη μετά την εκκίνηση: (y = αμέσως; n = μετά τον χρόνο IdF) daf Καθυστέρηση απόψυξηςς μετά τον συνεχή κύκλο: (0minχh 50min) το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους του κύκλου συνεχούς λειτουργίας και της επόμενης απόψυξης. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ALC Διαμόρφωση συναγερμών θερμοκρασίας: Ab= απόλυτη θερμοκρασία:: η θερμοκρασία συναγερμού δίνεται από τις τιμές ALL ή ALU. re = οι θερμοκρασίες συναγερμού σχετίζονται με την επιθυμητή τιμή. Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή SET+ALU ή SET-ALL. ALU Μέγιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού: ALC= re, 0 50 C ή 90 F ALC= Ab, ALL 0 C ή 0 F όταν η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή αυτή, ενεργοποιείται ο συναγερμός μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης Ald. ALL Ελάχιστη θερμοκρασιακή τιμή συναγερμού: ALC = re, 0 50 C ή 90 F ALC = Ab, - 50 C ή -58 F ALU όταν η θερμοκρασία υπερβεί την τιμή αυτή, ενεργοποιείται ο συναγερμός μετά το πέρας του χρόνου καθυστέρησης Ald. AFH Διαφορικό συναγερμού θερμοκρασίας: (0,5,5 C; 45 F) Διαφορικό συναγερμού για την επιθυμητή θερμοκρασία, πάντα θετικό. ALd Καθυστέρηση συναγερμού: (0 55 λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ εντοπισμού μίας κατάστασης συναγερμού και της ενεργοποίησης του. dao Καθυστέρηση συναγερμού μετά την τροφοδοσία: (0λεπτά ώρες 50λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ εντοπισμού της κατάστασης συναγερμού μετά την αρχική τροφοδοσία του οργάνου, και της ενεργοποίησης του συναγερμού. EdA Καθυστέρηση συναγερμού μετά το τέλος της αποπάγωσης: (055 λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ του εντοπισμού της θερμοκρασίας συναγερμού στο τέλος της αποπάγωσης και της ενεργοποίησης του συναγερμού. dot Καθυστέρηση συναγερμού μετά το κλείσιμο της πόρτας: (055 λεπτά) Χρονικό διάστημα doa Καθυστέρηση συναγερμού ανοικτής πόρτας:(0 55 λεπτά) Χρονικό διάστημα μεταξύ του εντοπισμού της ανοικτής πόρτας και της ενεργοποίησης του συναγερμού. nps Αριθμός ενεργοποίησης πρεσοστάτη : (0 5) Ο αριθμός των ενεργοποιήσεων του πρεσοστάτη, κατά το διάστημα did, που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός (IF= PAL). Εάν ο αριθμός των ενεργοποιήσεων φτάσει τον αριθμό nps, τότε πρέπει να κλείσουμε το όργανο και μετά να το επαναθέσουμε σε λειτουργία για να επανέλθει στην κανονική λειτουργία. ΕΙΣΟΔΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ot Ρύθμιση σφάλματος αισθητήρα θερμοστάτη: (-.0.0 C/ - F) OE Evaporator probe calibration: (-.0.0 C/ - F) allows to adjust possible offsets of the evaporator probe. PP Ύπαρξη αισθητήρα εξατμιστού: n= δεν είναι παρών: η αποπάγωση τερματίζεται βάση χρόνου; y= είναι παρών: η αποπάγωση τερματίζεται βάση θερμοκρασίας. HES Αύξηση θερμοκρασίας κατά την διάρκεια του κύκλου εξοικονόμησης ενέργειας: (-0,0 C 0,0 C / - 86 F) Καθορίζει την αύξηση της επιθυμητής τιμής κατά την διάρκεια του κύκλου εξοικονόμησης ενέργειας. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ odc Λειτουργία συμπιεστού με το άνοιγμα της πόρτας: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ DIXELL ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) XW40L XW40V /5

3 ,5 7 Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. no, Fan = κανονική; CPr, F_C = συμπιεστής εκτός. IP Πολικότητα διαμορφούμενης ψηφιακής εισόδου: CL : η ψηφιακή είσοδος ενεργοποιείται με τα κλείσιμο της επαφής; OP : η ψηφιακή είσοδος ενεργοποιείται με τα άνοιγμα της επαφής. IF Λειτουργία ψηφιακής εισόδου : διαμορφώνει την λειτουργία της ψηφιακής εισόδου: EAL = Γενικός συναγερμός; bal = Σοβαρός συναγερμός; PAL = Πρεσοστάτης; dfr = Ξεκίνημα αποπάγωσης; AUS = Δεν χρησιμοποιείται; Es = Κύκλος εξοικονόμησης ενέργειας; onf = Απομεμακρυσμένη λειτουργία On/OFF. dor = διακόπτης πόρτας did Χρονική καθυστέρηση ενεργοποίησης ψηφιακής εισόδου:(055 λεπτά) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μετριούνται οι ενεργοποιήσεις του πρεσοστάτη εάν IF=PAL. Εάν IF=EAL ή bal (εξωτερικοί συναγερμοί), η παράμετρος did καθορίζει την χρονική καθυστέρηση μεταξύ εντοπισμού μίας κατάστασης εξωτερικού συναγερμού και της ενεργοποίησης του συναγερμού. ΔΙΑΦΟΡΑ PbC Τύπος αισθητήρα: PbC = PTC, ntc = NTC. rel Έκδοση λογισμικού: (Διαβάζετε μόνον) Έκδοση λογισμικού μικροεπεξεργαστή. Ptb Πίνακας παραμέτρων: (Διαβάζετε μόνον) Δείχνει τον αρχικό κώδικα των παραμέτρων. Prd Εμφάνιση τιμών αισθητήρων: (Διαβάζετε μόνον) Εμφανίζει τις θερμοκρασιακές τιμές του αισθητήρα του εξατμιστή Pb και του βοηθητικού αισθητήρα Pb. Pr Είσοδος στην κρυφή λίστα παραμέτρων. (Διαβάζετε μόνον) 6. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ To XW40L έχει μία ψηφιακή είσοδο. Μέσω της παραμέτρου IF μπορεί να προγραμματισθεί για 7 διαφορετικές λειτουργίες. 7. XW40V: ΚΟΨΙΜΟ 7. XW40L: ΚΟΨΙΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ (IF = DOR) Σηματοδοτεί την κατάσταση της πόρτας και του αντίστοιχου ρελέ μέσω της παραμέτρου odc : no, Fan = κανονική (καμία αλλαγή); CPr, F_C = συμπιεστής εκτός; Μόλις ανοίξει η πόρτα, και όταν περάσει ο χρόνος καθυστέρησης doa, ενεργοποιείται η έξοδος του συναγερμού και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα da. Ο συναγερμός σταματά όταν απενεργοποιηθεί η εξωτερική ψηφιακή είσοδος. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού και μετά για όλη την διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης dot μετά το κλείσιμο της πόρτας, απενεργοποιούνται οι συναγερμοί υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. 6. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (IF = EAL) Μόλις ενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος, το όργανο περιμένει να περάσει ο χρόνος καθυστέρησης did ώστε να δώσει τον συναγερμό EAL. Η κατάσταση των εξόδων δεν αλλάζει. Ο συναγερμός σταματά όταν απενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος.. 6. ΣΟΒΑΡΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (IF = BAL) Μόλις ενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος, το όργανο περιμένει να περάσει ο χρόνος καθυστέρησης did ώστε να δώσει τον συναγερμό BAL. Οι έξοδοι των ρελέ βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Ο συναγερμός σταματά όταν απενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος. 6.4 ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ (IF = PAL) Εάν κατά την διάρκεια του χρόνου που έχει ορισθεί από την παράμετρο did,ο πρεσοστάτης έχει ενεργοποιηθεί τόσες φορές όσες ορίζονται από την παράμετρο nps, η ένδειξη συναγερμού PAL εμφανίζεται στην οθόνη. Ο συμπιεστής και οι λειτουργίες ρύθμισης σταματούν. Όταν η ψηφιακή είσοδος είναι ενεργοποιημένη ο συμπιεστής είναι πάντα εκτός λειτουργίας Εάν ο αριθμός των ενεργοποιήσεων φτάσει τον αριθμό nps, τότε πρέπει να κλείσουμε το όργανο και μετά να το επαναθέσουμε σε λειτουργία για να επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Ø x 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ CLICK! 7.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ 6.5 ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΠΑΓΩΣΗΣ (IF = DFR) Η αποπάγωση εκτελείται εάν υπάρχουν οι σωστές συνθήκες. Με το πέρας της αποπάγωσης, η κανονική λειτουργία του οργάνου επανέρχεται μόνο όταν η ψηφιακή είσοδος είναι απενεργοποιημένη, αλλιώς το όργανο περιμένει μέχρι το πέρας του χρόνου ασφαλείας Mdf. 6.6 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (IF = ES) Η λειτουργία της εξοικονόμησης ενέργειας δίνει την δυνατότητα της αλλαγής της επιθυμητής τιμής σαν αποτέλεσμα του αθροίσματος SET+ HES (παράμετρος). Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη μέχρι να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή είσοδος. 6.7 ΑΠΟΜΕΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ON/OFF (IF = ONF) Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οργάνου. 6.8 ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Η πολικότητα της ψηφιακής εισόδου καθορίζεται από Την παράμετρο IP. CL : η ψηφιακή είσοδος ενεργοποιείται με τα κλείσιμο της επαφής; OP : η ψηφιακή είσοδος ενεργοποιείται με τα άνοιγμα της επαφής. CLICK! 7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ In Το όργανο XW40L τοποθετείται σε πάνελ, με τρύπα 50x mm, και στερεώνεται με δύο βίδες x mm. Για να εξασφαλισθεί προστασία IP65, χρησιμοποιήστε την ελαστική φλάντζα (μοντ. RG--L). Η επιτρεπτή θερμοκρασία για σωστή λειτουργία είναι 060 C. Αποφύγετε μέρη με πολλούς κραδασμούς, διαβρωτική ατμόσφαιρα, πολύ σκόνη και υγρασία. Αφήστε τον αέρα να κυκλοφορεί από της τρύπες ψύξης. 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Η σύνδεση μπορεί να γίνει με καλώδια το οποία να έχουν μέγιστη τομή,5 mm. Πριν την σύνδεση βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η απαιτούμενη για τον συγκεκριμένο τύπο οργάνου. Χωρίστε τα καλώδια του αισθητήρα από αυτά της τροφοδοσίας. Μην υπερβαίνετε την μέγιστη επιτρεπτή ισχύ του κάθε ρελέ. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ισχύος ρεύματος χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξωτερικό ρελέ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέγιστη επιτρεπτή ισχύς ρεύματος για όλα τα φορτία είναι τα.. 8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετείται με τον βολβό να κοιτάει προς τα επάνω, ώστε να αποφεύγονται βλάβες λόγω στεγανότητας. Καλόν είναι να τοποθετείται ο αισθητήρας χώρου μακριά από ρεύματα αέρα, ώστε να δίνει σωστή ένδειξη. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ DIXELL ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) XW40L XW40V /5

4 Line Neutral Digital inp. Line Neutral Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. 9. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ HOT KEY ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Τα όργανα Wing, μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα των παραμέτρων από την εσωτερική τους μνήμη Ε στο Hot Key και αντίστροφα. 9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ HOT KEY ΣTO ΟΡΓΑΝΟ). Κλείνουμε το όργανο από το πλήκτρο ON/OFF key, αφαιρούμε το σειριακό καλώδιο TTL εάν είναι συνδεδεμένο, εισάγουμε το Hot Key και ανοίγουμε πάλι το όργανο.. Αυτόματα η λίστα παραμέτρων από το Hot Key μεταφέρεται στην μνήμη του Wing, και αναβοσβήνει η ένδειξη DoL. Μετά από 0 δευτερόλεπτα το όργανο επαναλειτουργεί με τις καινούργιες παραμέτρους.. Κλείνουμε το όργανο αφαιρούμε το Hot Key, συνδέουμε το σειριακό καλώδιο TTL και θέτουμε το όργανο σε λειτουργία. Στο τέλος της φάσης μεταφοράς των δεδομένων έχουμε τις εξής ενδείξεις : end για σωστό προγραμματισμό. err για λανθασμένο προγραμματισμό. Σε αυτή την περίπτωση θέτουμε το όργανο εκτός και το ενεργοποιούμε ξανά εάν θέλουμε να αρχίσουμε πάλι την διαδικασία ή αφαιρούμε το Hot key σταματώντας την διαδικασία. φωτισμός: ρελέ SPDT 8() A, άλλη έξοδος: βομβητής συναγερμού (προαιρετικός) Αποθήκευση δεδομένων: σε μνήμη τύπου EEPROM. Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 60 C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: C. Σχετική υγρασία: 085% (no condensing) Εύρος μέτρησης και ελέγχου: PTC αισθητήριο: C (-58 0 F) NTC αισθητήριο: C (-58 0 F) Ανάλυση: 0, C ή C ή F (επιλεγόμενη). Ακρίβεια (Θερμ. περιβάλλοντος. 5 C): ±0,5 C ± digit XW40L: facia 8x85 mm; depth 76mm XW40V: facia 00x64 mm; depth 76mm. ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Room Probe Evap. Probe Digital Input 9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣTO HOT KEY ). Κλείνουμε το όργανο από το πλήκτρο ON/OFF key, αφαιρούμε το σειριακό καλώδιο TTL εάν είναι συνδεδεμένο και θέτουμε το όργανο πάλι σε λειτουργία.. Όταν το όργανο βρίσκεται σε λειτουργία, εισάγουμε το Hot Key και πατούμε το πλήκτρο?; Η ένδειξη "upl" εμφανίζεται.. Πατώντας το πλήκτρο SET αρχίζει η μεταφορά δεδομένων; Η ένδειξη upl αναβοσβήνει. 4. Κλείνουμε το όργανο αφαιρούμε το Hot Key, συνδέουμε το σειριακό καλώδιο TTL και θέτουμε το όργανο σε λειτουργία. Στο τέλος της φάσης μεταφοράς των δεδομένων έχουμε τις εξής ενδείξεις: end για σωστό προγραμματισμό err για λανθασμένο προγραμματισμό. Σε αυτή την περίπτωση πατάμε το πλήκτρο SET εάν θέλουμε να αρχίσουμε πάλι την διαδικασία, ή αφαιρούμε το Hot key σταματώντας την διαδικασία.. 0. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ Ένδειξη Αίτιο Έξοδοι P Ελάττωμα στον αισθητήρα χώρου Έξοδος συναγερμού ενεργή; Έξοδος συμπιεστή βάση παραμέτρων COn και COF HA Μέγιστη θερμοκρασία Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις LA Ελάχιστη θερμοκρασία Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις EE Απώλεια δεδομένων ή μνήμης Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις da Χρονικός τερματισμός αποπάγωσης Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις dal Διακόπτης πόρτας Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις EAL Εξωτερικός συναγερμός Έξοδος συναγερμού ενεργή; Καμία μεταβολή στις BAL Σοβαρός εξωτερικός συναγερμός Έξοδος συναγερμού ενεργή; Υπόλοιπες έξοδοι εκτός λειτουργίας. PAL Συναγερμός πρεσοστάτη Έξοδος συναγερμού ενεργή; Υπόλοιπες έξοδοι εκτός λειτουργίας. Η ένδειξη του συναγερμού παραμένει μέχρι την αποκατάσταση της αιτίας αυτού. Όλες οι ενδείξεις εναλλάσσονται με την ένδειξη της θερμοκρασίας, εκτός από την ένδειξη P που αναβοσβήνει. Για την επαναφορά του οργάνου σε κανονική λειτουργία μετά από συναγερμό EE πατήστε οιοδήποτε πλήκτρο. Η ένδειξη rst εμφανίζεται για περίπου δευτ.. 0. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ο βομβητής απενεργοποιείται πατώντας οιοδήποτε πλήκτρο. 0. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ EE Τα όργανα dixel έχουν την δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά την κατάσταση της μνήμης. Η ένδειξη EE αναβοσβήνει όταν υπάρξει πρόβλημα στην μνήμη. 0. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ Ο συναγερμός P ενεργοποιείται μερικά δευτερόλεπτα μετρά το σφάλμα στον αισθητήρα, και σταματά 0 δευτ. μετά με την αποκατάσταση του προβλήματος (Ελέγχεστε τις επαφές πριν την αντικατάσταση του αισθητήρα). Οι προειδοποιητικές ενδείξεις θερμοκρασίας HA και LA σταματούν αυτόματα όταν η θερμοκρασία επανέλθει μέσα στα καθορισμένα από τα όρια, ή όταν αρχίσει η αποπάγωση. Ο συναγερμός da σταματά μόλις κλείσει η πόρτα. Οι συναγερμοί EAL και BAL σταματούν όταν απενεργοποιηθεί η εξωτερική ψηφιακή είσοδος. Ο συναγερμός PAL αποκαθίσταται με την απενεργοποίηση του οργάνου.. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κουτί: XW40L: 8x85 mm; βάθος 76mm XW40V: 00x64 mm; βάθος 76mm Προστασία: IP0. Προστασία εμπρόσθιου μέρους : IP65 με την χρησιμοποίηση της φλάντζας εξάρτημα ) Συνδέσεις: Βιδωτά τερματικά,5 mm καλωδίωση, και 6,mm Faston Τροφοδοσία: 0Vac or. 0Vac 0% Κατανάλωση ισχύος: 7VA max. Οθόνη: ψηφίων, κόκκινα LED, ύψους 4, mm. Είσοδοι: NTC ή PTC. Ψηφιακή είσοδος: ψυχρή επαφή Έξοδοι ρελέ: Συνολικό φορτίο MAX. συμπιεστής: ρελέ SPST 0(8) A, απόψυξη: ρελέ SPST 8() A, RG-L. (προαιρετικό 6A Def. 4 Light Comp N.C. Def. XW40V MAX Comp MAX Luce. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Def. Room Probe Probe XW40L Ένδειξη Περιγραφή Εύρος Επίπεδο ΡΥΘΜΙΣΗ C/ F XW40 Set Επιθυμητή τιμή (Set point) LSχUS -5 Pr Hy Διαφορικό 0,χ5,5 C / χ45 F Pr LS Ελάχιστη τιμή ρύθμισης -50,0 CχSET / -58 FχSET -0 Pr US Μέγιστη τιμή ρύθμισης SET χ 0 C / SET χ 0 Pr 0 F OdS Καθυστέρηση εξόδων κατά την τροφοδοσία 0χ55 min. Pr AC Προστασία συμπιεστού από διαδοχικές 0χ0 min. Pr εκκινήσεις CCt Χρονική διάρκεια συνεχούς κύκλου 0 χ h 50 min. 0 Pr COn Χρόνος λειτουργίας συμπιεστού με 0χ55 min. 5 Pr ελαττωματικό αισθητήριο COF Χρόνος απενεργοποίησης συμπιεστού με 0χ55 min. 0 Pr ελαττωματικό αισθητήριο ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ CF Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας C χ F C Pr res Ανάλυση (in=δεκαδικός; de= ακέραιος) in χ de de Pr Lod Τοπική ένδειξη P χ r P Pr ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ tdf Τύπος αποπάγωσης re, rt, in re Pr EdF Είδος αποπάγωσης In, Sd In Pr SdF Επιθυμητή τιμή για ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ -0 χ +0 C / -χ+86 F 0 Pr dte Θερμοκρασία τερματισμού αποπάγωσης -50,0χ0 C/ -58χ0 F 8 Pr ( Εξατμιστής) IdF Χρονικό διάστημα μεταξύ αποπαγώσεων χ0h 6 Pr MdF (Μέγιστος) χρόνος αποπάγωσης 0χ55 min. 0 Pr dfd Ένδειξη κατά την αποπάγωση rt, it, SEt, def, deg it Pr dad Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης ένδειξης μετά 0χ55 min. 0 Pr την αποπάγωση dsd Καθυστέρηση πρίν την απόψυξη 0 55 min. 0 Pr Fdt Χρόνος αποστράγγισης 0χ60 min. 0 Pr dpo Πρώτη αποπάγωση μετά την τροφοδοσία n χ y n Pr daf Καθυστέρηση αποπάγωσης μετά από ταχεία 0 χ h 50 min. Pr ψύξη ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ALC Διαμόρφωση συναγερμών θερμοκρασίας reχab re Pr ALU Μέγιστη τιμή συναγερμού -50,0χ0 C/ -58χ0 F 0 Pr ALL Ελάχιστη τιμή συναγερμού -50,0χ0 C/ -58χ0 F 0 Pr AFH Διαφορικό θερμοκρασίας συναγερμού και ανεμιστήρων 0,χ5,5 C / χ45 F ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ DIXELL ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) XW40L XW40V 4/5

5 Di x e l l ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ r el..0 - cod. ALd Καθυστέρηση συναγερμού 0χ55 min. 5 Pr dao Καθυστέρηση συναγερμού κατά την 0 χ h 50 min., Pr τροφοδοσία EdA Καθυστέρηση συναγερμού μετά το πέρας της 0χ55 min. 0 Pr αποπάγωσης dot Καθυστέρηση συναγερμού θερμοκρασίας με 0χ55 min. 5 Pr το κλείσιμο της πόρτας. doa Συναγερμός ανοικτής πόρτας 0χ55 min. 5 Pr nps Αριθμός ενεργοποιήσεων πρεσοστάτη 0χ5 0 Pr ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ Ot Ρύθμιση σφάλματος αισθητήρα χώρου -,0χ,0 C / -χ F 0 Pr OE Ρύθμιση σφάλματος αισθητήρα εξατμιστή -,0χ,0 C / -χ F 0 Pr PP Ύπαρξη αισθητήρα εξατμιστού n χ y y Pr HES Αύξηση θερμοκρασίας κατά τον κύκλο -0χ0 C / -χ86 F 0 Pr εξοικονόμησης ενέργειας ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ Odc Έλεγχος ανοίγματος πόρτας no, Fan, CPr, F_C Fan Pr IP Πολικότητα διαμορφούμενης εισόδου CLχOP CL Pr if Διαμόρφωση ψηφιακής εισόδου EAL, bal, PAL, dfr, EAL Pr AUS, ES, OnF did Καθυστέρηση ενεργοποίησης συναγερμού 0χ55 min. 5 Pr ψηφιακής εισόδου ΔΙΑΦΟΡΑ Pbc Είδος αισθητήρα PbC, ntc ntc/ptc Pr rel Έκδοση λογισμικού Pr Ptb Κωδικός εργοστασίου Pr Prd Ένδειξη αισθητήρων PbχPb Pr Pr Λίστα παραμέτρων Pr Dixell s.r.l. Via dell Industria, 7 00 Z.I Pieve d Alpago (BL) ITALY tel fax ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ DIXELL ΚΑΤΑΨΥΞΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) XW40L XW40V 5/5

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EASY/ EASY COMPACT Γενικά χαρακτηριστικά easy Λειτουργίες πληκτρολογίου για τα μοντέλα easy 1. Για να ανοίξουμε και να κλείσουμε το όργανο ON / OFF πατάμε το πλήκτρο 1 πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A

ECP200 BASE4 ECP200 BASE2 ECP200 BASE2A ECP200 BASE4A Ο ΗΓΙΕΣ ECP 200 BASE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (κεφάλαιο 1.0) Σελίδα 3 1.1 Γενικά Σελίδα 3 1.2 Εκδόσεις του πίνακα- controller Σελίδα 4 1.3 ιαστάσεις Σελίδα 4 1.4 Πληροφορίες στην ετικέτα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

EKT5 Digital Temperature Controller

EKT5 Digital Temperature Controller EKT5 Digital Temperature Controller EKT511 EKT511 I ρελε 1 s-link s-link ρελε 1 2 3 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Παροχή Sd1 ρεύµα sd1 input παροχή s-link ρελε 1 EKT512 s-link 1 2 3 5 6 7 8 9 ΕΚΤ512 Ι Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΗΛ.: 22260 52043 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ CONTROLLER GH10RA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ. 3 1.1 ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΕΛ. 3 1.2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L

Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Πολυ-λειτουργικό αδιάβροχο πληκρολόγιο για μονή πόρτα. Μοντέλο YK-568L Ο YK-568L είναι πίνακας ελέγχου εισόδου (access control), με κάρτες προσέγγισης (proximity cards) και λειτουργία πληκτολόγησης κωδικού.

Διαβάστε περισσότερα

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MC103 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ v3.0 REV. 05/2015 00. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης

Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης SFBC-M Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων, Βιομάζας & Μικτής Χρήσης Γενικά Ο ελεγκτής SFBC-Μ προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων ή καυσίμων σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕLIWELL ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛ: 210-3451001, 3453641 ΤΗΛ: 210-3458533, 3453176 FAX: 210-3453255 E-mail: epsem@otenet.gr International Refrigeration Wholesalers Organization ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 240V AC/DC ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 240V AC/DC, 50/60Hz ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec 999hrs ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BIT 25

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BIT 25 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ BIT 25 Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρµογή του οργάνου παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605..

Οδηγίες χρήσης. Πληκτρολόγιο Κωδικού 2605.. Οδηγίες χρήσης Πληκτρολόγιο Κωδικού 605.. Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής... 4 Παρουσίαση συσκευής... 5 Πεδία εφαρμογής... 6 Χειρισμός... 8 Σήματα επιβεβαίωσης... 10 Διαδικασία έναρξης λειτουργίας... 11

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ.

Ο χρόνος λειτουργίας του κοχλία 1. κατά Φάση 2 της έναυσης Επίπεδο 3 0 δευτ. 1. Μενού Ρύθμισης παραμέτρων του λέβητα PelleTech 15-50 (τεχνικό μενού) Το παρόν έντυπο αφορά τη ρύθμιση των παραμέτρων του λογισμικού για την λειτουργία του λέβητα. Συνεπώς η είσοδος και η τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης JSE-606 Ευχαριστούµε που προτιµήσατε ένα από τα προϊόντα µας. Βασικές λειτουργίες: Φωτιζόµενη οθόνη LCD µε Οπτική και ακουστική ένδειξη της κατάστασης της µηχανής στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] AH1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούμε για την απόφαση σας να εμπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Σε κατάσταση ομαλής λειτουργίας έχουμε στην οθόνη του οργάνου είτε την μετρήσιμη θερμοκρασία η μία από τις παρακάτω τιμές.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ Σε κατάσταση ομαλής λειτουργίας έχουμε στην οθόνη του οργάνου είτε την μετρήσιμη θερμοκρασία η μία από τις παρακάτω τιμές. AC1-5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σας ευχαριστούμε για την απόφαση σας να εμπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρμογή του οργάνου παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γενικές Οδηγίες. Μεταφορά/Εγκατάσταση της Συσκευής ιεύθυνση Επικοινωνίας: Τ.Θ. 47, 19013 Ανάβυσσος Τ η λ. / f a x : 700-700-1530/1531 TM W e b : w w w. p h a r m a l i n e. g r email: info@pharmaline.gr M E D 2 8 8 / 3 4 0 / 4 6 8 Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606

Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Τεχνικό εγχειρίδιο KIT VENTILATORE SOLIDA κωδ. 5183606 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση... 3 2 Λειτουργία... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.1 Έναυση... 10 2.2 Λειτουργία OFF... 10 2.3

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ. της ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ JUNIOR MAX της Οδηγίες Χρήσης ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ Εγκατάσταση: Λαμπάκια-οδηγοί προγραμματισμού Πλαστική μεμβράνη επικάλυψης οθόνης LCD Για την εγκατάσταση ή αντικατάστασή της δείτε οδηγίες. Θήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR

BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR BD1-28 + TU5S (ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GR Σας ευχαριστούμε για την απόφαση σας να εμπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και εφαρμογή του οργάνου

Διαβάστε περισσότερα