ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από σκυρόδεμα C20/25 λιθοδομών διαστάσεων 30Χ25cm, πλήρη 2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 A\ ΣΧ A\ A\ Κ Τ Ι Ρ Ι Α Κ Α Α1 ΟΙΚ 3215 m 60,00 29, ,00 Α2 ΟΙΚ 3213 m3 40,00 84, ,00 Α3 ΟΙΚ 3215 m3 350,00 95, ,00 4 Γαρμπιλοδέματα των 250 kg Α4 ΟΙΚ 3208 m3 2,00 78,00 156,00 τσιμέντου ανά m3 A\ Ξυλότυποι συνήθων χυτών A\38.03 Α5 ΟΙΚ 3816 m ,00 15, ,00 κατασκευών 6 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων A\38.13 Α6 ΟΙΚ 3841 m2 260,00 20, ,00 7 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C 9 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C A\79.21 Α7 ΟΙΚ 7921 kg 3.000,00 1, , Α8 ΟΙΚ 3873 kg ,00 1, , Α9 ΟΙΚ 3873 kg 200,00 1,01 202,00 Σύνολο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ,00 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) A\ Α10 ΟΙΚ m2 50,00 19,50 975,00 2 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 3 Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου Α\ Α\ Α11 ΟΙΚ 3213 m 40,00 16,80 672,00 Α12 OIK 4313 m3 165,00 95, ,00 4 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά Α\43.21 Α13 OIK 4321 m3 35,00 5,60 196,00 2,0 m προσθέτου ύψους 5 Αρμολογήματα όψεων από Α14 ΟΙΚ 7103 m2 220,00 19, ,00 ημιλαξευτούς λίθους Α\ ΣΧ 6 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί Α\71.52 Α15 ΟΙΚ 7152 m2 70,00 14,00 980,00 μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 7 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή ή Α16 ΟΙΚ 6448 m2 75,00 3,97 297,38 τετραγωνική οπή γαλβανισμένο, για επιχρίσματα Α\64.48.ΣΧ 8 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με ΝΑΟΙΚ Α\71.31 Α17 ΟΙΚ 7131 m2 90,00 11, ,00 μαρμαροκονίαμα Σύνολο ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ,38 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΔΙΚΤΥΑ Δ1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης ΑΤΗΕ ΗΛΜ 39 Τεμ. 3,00 117,79 353,37 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 10

2 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΑΤΗΕ ΗΛΜ 41 m 220,00 4,07 895,40 πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm 3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΑΤΗΕ ΗΛΜ 41 m 100,00 5,02 502,00 πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm 4 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ΑΤΗΕ ΗΛΜ 41 Τεμ. 40,00 4,92 196,80 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm - 5 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό ΑΤΗΕ ΗΛΜ 49 Τεμ. 8,00 4,16 33,28 κυτίο 6 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 44 m 360,00 1,32 475,20 Διατομής: 1,5 mm2 7 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 44 m 265,00 1,43 378,95 Διατομής: 2,5 mm2 8 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 44 m 18,00 1,62 29,16 Διατομής: 4 mm2 9 Αγωγός γυμνός χάλκινος ΑΤΗΕ ΗΛΜ 45 m 1.050,00 5, ,00 Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 10 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 48 m 20,00 3,59 71,80 CATEG. 5, 4 ζευγών 11 Καλώδιο τύπου NYY γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ 47 m 522,5 2, ,85 τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 12 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 13 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 4 mm2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 47 m 1040,5 3, ,30 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 47 m 154,00 6,23 959,42 14 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 10 mm2 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 47 m 60,00 10,78 646,80 15 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο ΑΤΗΕ ΗΛΜ 49 Τεμ. 3,00 12,88 38,64 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός 16 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο ΑΤΗΕ ΗΛΜ 49 Τεμ. 6,00 5,94 35,64 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ 17 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - ΑΤΗΕ ΗΛΜ 49 Τεμ. 8,00 9,24 73,92 Εντάσεως 16 Α 18 Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 45 Τεμ. 2,00 243,65 487,30 μήκους 2.0 μ 19 Τηλεφωνικός κατανεμητής ΑΤΗΕ ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 65,69 65,69 Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 10 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά 20 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά ΑΤΗΕ ΗΛΜ 5 m 6,00 33,9 203,40 την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins 21 Πρίζα τηλεφώνου 4 επαφών Rj11 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 61 Τεμ. 1,00 9,66 9,66 22 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 62 Τεμ. 1,00 489,76 489,76 23 Ενισxυτής σήματος κεραίας Τ.V. ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 62 Τεμ. 1,00 117,46 117,46 24 Διακλαδωτήρας σήματος ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 64 Τεμ. 1,00 16,51 16,51 25 Πρίζα τηλεόρασης τερματική ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 61 Τεμ. 1,00 22,21 22,21 xωνευτή 26 Καλώδιο ομοαξωνικό 75Ω ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 48 Τεμ. 3,00 17,92 53,76 27 Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία ΑΤΗΕ 27 m 30,00 11,14 334,20 Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Διατομής 30x3,5 mm Ν Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ 17 mm και L=1500 mm, με φρεάτιο, πλήρες ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 5 Τεμ. 6,00 23,42 140,52 29 Υπαίθριο πίλλαρ, πλήρες ΜΛ NA ΗΛΜ 52 Τεμ. 2,00 948, ,28 30 Ιστός φωτισμού περιπάτου, ΜΛ NA ΗΛΜ 101 Τεμ. 11,00 495, ,06 μεταλλικός ύψους 4,0μ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 10

3 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 31 Ιστός φωτισμού περιπάτου, ΜΛ NA ΗΛΜ 101 Τεμ. 19,00 442, ,24 μεταλλικός ύψους 3,5μ 32 Ιστός φωτισμού μεταλλικός ΜΛ NA ΗΛΜ 101 Τεμ. 8,00 477, ,68 τηλεσκοπικός πλήρης, ύψους 3,5μ, με μονό φωτιστικό σώμα κορυφής με λαμπτήρα οικονομίας 23W 33 Φωτιστικό σώμα κορυφής, για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως Ισχύος 1 Χ 70 W, ενδεικτικού τύπου Evoluta C της AEC 34 Φωτιστικό σώμα spot, εξωτερικό, στεγανό χρώματος γκρι, τύπου BRIGHT / TERES 1 GU10 με λαμπτήρα BRIGHT / HI-SPOT ES 25 50W GU 35 Φωτιστικό αναρτώμενο με σποτ 4χ50W αλογόνου 36 Φωτιστικό σώμα καθοδήγησης στις κλίμακες 8W 37 Προβολέας, ασύμμετρος ευρείας δέσμης χρώματος μαύρου, τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ/JET 5 250H HQI 250W με λαμπτήρα αλογόνου HIS- TD/WDL 3K Ενδοδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό για διαβάσεις, πάρκα, πλατείες, εισόδους ενδεικτικού τύπου Palmyra Φ140mm με λαμπτήρα MicroLynx 1χ6W 39 Ενδοδαπέδιο χωνευτό φωτιστικό για προσόψεις κτιρίων, μνημείων ενδεικτικού τύπου Palmyra Φ290mm με λαμπτήρα ατμών μετάλλου 75W 40 Προκατασκευασμένο φρεάτιο τραβήγματος καλωδίων διαστάσεων 300x300x450,ενδεικτικού τύπου ΒΙΟΦΡΕ Α15 ΜΛ NA ΗΛΜ 103 Τεμ. 41,00 312, ,93 ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 4,00 107,21 428,84 ΜΛ NA ΗΛΜ 47 m 3,00 272,28 816,84 ΜΛ NA ΗΛΜ 59 Τεμ. 43,00 57, ,57 ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 1,00 235,73 235,73 ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 16,00 64, ,44 ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 13,00 92, ,17 ΜΛ NA ΗΛΜ 100 Τεμ. 51,00 143, ,37 41 Ισοδυναμική γέφυρα διαστάσεων ΜΛ NA ΗΛΜ 5 Τεμ. 1,00 18,41 18,41 240x40x3 42 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης, ΜΛ NA ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 391,38 391,38 χωνευτός, μεταλλικός ΓΠ, IP30, 12 θέσεων, 3 σειρών 43 Φωτιστικό σώμα downlight ψευδοροφής ενδεικτικού τύπου AVO R100 του Πετρίδη με Μ/Σ 105W/12V και λαμπτήρα QR111 50W ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 7,00 25,98 181,86 44 Φωτιστικό ασφαλείας 8W (Εξοδος) ΜΛ NA ΗΛΜ 60 Τεμ. 2,00 69,23 138,46 45 Χαλύβδινος γαλβανισμένος αγωγός κυκλικής διατομής Φ10mm ΜΛ NA ΗΛΜ 5 m 3,00 10,23 30,69 46 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm ΝΕΤ ΥΔΡ-Α ΥΔΡ m 1.040,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ ,95 Δ.2. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 / 10

4 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ΑΤΗΕ ΗΛΜ 11 Τεμ. 1,00 21,01 21,01 ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1 ins 2 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 46 ΥΔΡ m 75,00 1,55 116,25 από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm 3 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 15 mm (Φ20χ2.80) 4 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 20 mm (Φ25χ3.50) 5 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), με μαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 25 mm (Φ32χ4.40) ΑΤΗΕ Ν ΥΔΡ μμ 30,00 8,27 248,10 ΑΤΗΕ Ν ΥΔΡ μμ 5,00 10,66 53,30 ΑΤΗΕ Ν ΥΔΡ μμ 30,00 12,9 387,00 6 Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 10 Τεμ. 7,00 259, ,78 από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 50cm 7 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά ΑΤΗΕ ΗΛΜ 29 Kg 63,00 2,52 158,76 8 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 11 Τεμ. 3,00 14,33 42,99 ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins 9 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 11 Τεμ. 4,00 17,41 69,64 10 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins 11 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins 12 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins 13 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 1/2 ins 14 Υπαίθριο πίλλαρ δικτύου άρδευσης μιας θύρας, πλήρες 15 Κεφαλή δικτύου άρδευσης 10 παροχών 16 Συλλέκτης δικτύων ύδρευσης 2, 3 αναχωρήσεων 17 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ Μεταλλικά εξαρτήματα - Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή 2", 3 εξόδ. ΑΤΗΕ ΗΛΜ 11 Τεμ. 10,00 16,38 163,80 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 11 Τεμ. 2,00 8,86 17,72 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 13 Τεμ. 3,00 61,03 183,09 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 40 m 35,00 11,77 411,95 ΜΛ NA ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 368,51 368,51 ΜΛ NA ΗΛΜ 11 Τεμ. 1,00 194,92 194,92 ΜΛ NA ΗΛΜ 4 Τεμ. 1,00 96,46 96,46 ΠΡΣ Η ΠΡΣ m 210,00 1,00 210,00 ΠΡΣ Η ΠΡΣ m 1.026,00 2, ,00 ΠΡΣ Η ΗΛΜ 5 Τεμ. 1,00 19,00 19,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 4 / 10

5 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 20 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, ΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 Τεμ. 25,00 31,00 775,00 γραναζωτός, ακτ. 5-9 m 10 cm, πλαστικό 21 Βάνες ελέγχου άρδευσης ΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 Τεμ. 1,00 55,00 55,00 (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2'', χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 22 Προγραμματιστής μπαταρίας απλού ΠΡΣ Η ΗΛΜ 52 Τεμ. 1,00 120,00 120,00 τύπου 2-4 στάσεων ΣΥΝΟΛΟ Δ ,28 Δ3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ΑΤΗΕ ΗΛΜ 41 m 3,00 5,02 15,06 πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 23mm 2 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά ΑΤΗΕ ΗΛΜ 29 Kg 27,00 2,52 68,04 3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με ΑΤΗΕ Ν Τεμ. 3,00 47,85 143,55 εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 4 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 8 m 4,00 12,41 49,64 5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 6 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 7 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm 8 Συλλεκτήρας υδάτων.γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων 9 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική 10 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική 11 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων με εσχάρα Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m 12 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m 13 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m 14 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) χυτοσιδηρά 15 Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 100 mm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 8 m 12,00 12,53 150,36 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 8 m 35,00 22,52 788,20 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 8 Τεμ. 2,00 12,79 25,58 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 1 Τεμ. 1,00 138,19 138,19 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 1 Kg 8,50 24,11 204,94 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 1 Kg 5,40 14,64 79,06 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 10 Τεμ. 2,00 139,4 278,80 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 10 Τεμ. 2,00 157,83 315,66 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 10 Τεμ. 1,00 269,04 269,04 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 1 Τεμ. 1,00 16,82 16,82 ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 11 Τεμ. 2,00 5,59 11,18 16 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. ΑΤΗΕ ΗΛΜ 14 Τεμ. 2,00 195,19 390,38 17 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 5 Τεμ. 1,00 54,05 54,05 18 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα 19 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm 20 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 21 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm ΑΤΗΕ Ν ΗΛΜ 14 Τεμ. 1,00 400,00 400,00 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 17 Τεμ. 3,00 167,6 502,80 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 13 Τεμ. 3,00 51,52 154,56 ΑΤΗΕ ΗΛΜ 13 Τεμ. 3,00 21,22 63,66 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 / 10

6 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 22 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες ΑΤΗΕ ΗΛΜ 13 Τεμ. 3,00 21,23 63,69 Επιχρωμιωμένο 23 Πετσετοθήκη πορσελάνης - διπλή ΑΤΗΕ ΗΛΜ 13 Τεμ. 3,00 18,71 56,13 24 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη ΑΤΗΕ ΗΛΜ 14 Τεμ. 3,00 12,43 37,29 με καπάκι 25 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με ΑΤΗΕ ΗΛΜ 18 Τεμ. 2,00 19,08 38,16 κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων 26 Σηπτική δεξαμενή ακαθάρτων ΜΛ NA ΗΛΜ 10 Τεμ. 1,00 677,3 677,30 27 Απορροφητικός βόθρος σύμφωνα ΜΛ NA ΗΛΜ 10 Τεμ. 1,00 428,65 428,65 με τα σχέδια, πλήρης 28 Σωλήνας από PVC 4 atm Φ 200 ΠΡΣ Η ΠΡΣ m 9,00 5,8 52,20 29 Σωλήνες PVC - Σωλήνας από PVC ΠΡΣ Η ΗΛΜ 8 m 14,00 4,1 57,40 ονομαστικής πίεσης 4 atm ονομαστικής διαμέτρου Φ 100 ΣΥΝΟΛΟ Δ , ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, ΑΤΗΕ ΗΛΜ 19 Τεμ. 2,00 38,19 76,38 φορητός Γομώσεως 6 kg 2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του ΑΤΗΕ ΗΛΜ 19 Τεμ. 1,00 70,09 70,09 άνθρκα, φορητός Γομώσεως 6 kg 3 Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο ή ΜΛ NA ΗΛΜ 20 Τεμ. 1,00 210,46 210,46 χωνευτό Με ένα πυροσβεστικό κρουνό 1/2'' ΣΥΝΟΛΟ Δ4 356,93 Σύνολο ΔΙΚΤΥΑ ,55 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1 Φέρουσες κατασκευες από σύνθετη NET- ΟΙΚ Α18 ΟΙΚ 5480 m3 13, , ,96 ξυλεία εμποτισμένη, Α\ ΣΧ συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταλλικών εξαρτημάτων στερέωσης 2 Πόρτα με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά μονόφυλλη με ξύλινη κάσσα, με επένδυση φαινοπλαστικών φύλλων, χωρίς υαλωτό τμήμα 3 Πόρτα wc με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά μονόφυλλη με μεταλλική κάσσα, με επένδυση φαινοπλαστικών φύλλων, χωρίς υαλωτό τμήμα 4 Πόρτα εισοδου με φύλλα πλήρη μονόφυλλη ή δίφυλλη με ξύλινη κάσσα, από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία με υαλωτό τμήμα 5 Υαλοστάσια ξύλινα ανδιπλούμενα (φυσαρμόνικα), πολύφυλλα με ξύλινη κάσα, από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία 6 Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, μονόφυλλα ή διφυλλα με ξύλινη κάσα, από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία 7 Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά, μονόφυλλα, με ξύλινη κάσα, από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία Α\54.50.ΣΧ1 Α\54.50.ΣΧ2 Α\54.51.ΣΧ Α\ ΣΧ Α\ ΣΧ Α\54.22.ΣΧ 8 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή Α\ Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm Α\ Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB Α\ (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm 11 Κατασκευή ξύλινου εξωτερικού δαπέδου (deck) από σανίδες σύνθετης ξυλείας πάχους 21mm σε μεταλλικό σκελετό Α\ ΣΧ1 Α19 ΟΙΚ m2 6,00 206, ,84 Α20 ΟΙΚ m2 9,00 210, ,76 Α21 ΟΙΚ m2 7,00 258, ,00 Α22 ΟΙΚ 5421 m2 3,50 285,00 997,50 Α23 ΟΙΚ 5422 m2 3,50 268,00 938,00 Α24 ΟΙΚ 5421 m2 13,00 186, ,00 Α25 ΟΙΚ 5280 m3 1,50 450,00 675,00 Α26 ΟΙΚ 5282 m2 56,00 19, ,00 Α27 ΟΙΚ 5281 m2 56,00 16,80 940,80 Α28 ΟΙΚ 5322 m2 180,00 110, ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 10

7 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 12 Επένδυση καθιστικών με ξύλινες Α29 ΟΙΚ 5322 m2 12,00 60,00 720,00 σανίδες από εμποτισμένη τροπική Α\ ΣΧ2 ξυλεία διαστ. 30x120mm, σε μεταλλικό σκελετό από στρατζαριστές διατομές 20/20/2mm 13 Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων, απολήξεων, κλπ. Α\72.55.ΣΧ Α30 ΟΙΚ 7244 m2 56,00 61, ,00 14 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Α\61.30 Α31 ΟΙΚ 6118 kg 120,00 3,10 372,00 15 Aνοξείδωτα κιγκλιδώματα (AISI316) Α32 ΟΙΚ 6418 m2 55,00 120, ,00 από συνήθεις διατομές Α\64.17.ΣΧ 16 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, Α33 ΟΙΚ 7809 m2 15,00 15,50 232,50 πάχους 12,5 mm Α\ Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ,36 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm NET-ΟΙΚ Α\ Α34 ΟΙΚ 7331 m2 9,00 31,50 283,50 2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x60 cm 3 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x20 cm, κολλητά 4 Διαμόρφωση ποδιών παραθύρων και κατωφλιών θυρών από ασβεστολιθικούς λίθους τοπικής ή αλλης προέλευσης χρώματος μπεζ και πάχους 3cm NET-ΟΙΚ Α\ ΣΧ NET-ΟΙΚ A\ ΣΧ NET-ΟΙΚ A\ ΣΧ Α35 ΟΙΚ 7331 m2 27,00 38, ,50 Α36 ΟΙΚ 7331 m2 60,00 45, ,00 Α37 ΟΙΚ 7533 m2 20,00 60, ,00 Σύνολο ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.223,00 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 1 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 23 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 15 mm, κρύσταλλο 4 mm) A\ ΣΧ Α38 ΟΙΚ m2 23,00 59, ,20 2 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας Α\ Α39 ΟΙΚ m2 15,00 12,40 186,00 3 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 4 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών 5 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 6 Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 7 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 8 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 9 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm Α\77.96 Α40 ΟΙΚ 7744 m2 150,00 2,80 420,00 Α\77.94 Α41 ΟΙΚ 7744 m2 140,00 22, ,00 Α\ Α\ Α\ Α42 ΟΙΚ m2 30,00 9,00 270,00 Α43 ΟΙΚ m2 60,00 13,50 810,00 Α44 ΟΙΚ 7771 m2 100,00 10, ,00 Α\79.10 Α45 ΟΙΚ 7912 m2 60,00 7,90 474,00 Α\ Α46 ΟΙΚ 7914 m2 40,00 0,55 22,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 10

8 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 10 Θερμική απομόνωση οροφών και Α\79.45 Α47 ΟΙΚ 7934 m2 40,00 14,00 560,00 δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm 11 Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών Α48 ΟΙΚ 7934 m2 60,00 17, ,00 με πλάκες από πετροβάμβακα Α\79.55.ΣΧ πάχους 70 mm, των 75-80kg/m3 12 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες Α\79.47 Α49 ΟΙΚ 7934 m2 70,00 11,80 826,00 από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 13 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους ΝΕΤ ΟΙΚ Α50 ΟΙΚ 7914 m2 200,00 2,70 540, gr/m2 Α\ Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ,20 Σύνολο ΚΤΙΡΙΑΚΑ ,48 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 2 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π 3 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές 4 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 5 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 6 Προμήθεια Δανείων, για συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-2 Α51 ΟΔΟ-1123Α m ,00 4, ,00 ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-6 Α52 ΟΙΚ-2221 m3 100,00 17, ,00 ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-7 Α53 ΟΙΚ-2275 m3 50,00 13,50 675,00 ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-10 Α54 ΟΙΚ-6448 m 300,00 6, ,00 ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-12 Α55 ΟΙΚ-2227 m3 200,00 30, ,00 NET-ΟΔΟ Α\Α Α56 ΟΔΟ-1510 m ,00 5, ,00 7 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Α-25 Α57 ΟΔΟ-1620 m ,00 2, ,00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m NET-ΟΔΟ Α\Β-1 Α58 ΟΔΟ-2151 m3 500,00 8, ,00 9 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών NET-ΟΔΟ Α\Β-4.2 Α59 ΥΔΡ-6068 m3 240,00 15, ,00 έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός ΝΕΤ-ΥΔΡ Α\5.08 Α60 ΥΔΡ m3 240,00 9, ,00 σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρου Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 2 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 3 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων NET-ΟΔΟ Α\Β NET-ΟΔΟ Α\Β NET-ΟΔΟ Α\Β Α61 ΟΔΟ-2532 m ,00 94, ,00 Α62 ΟΔΟ-2532 m3 50,00 126, ,00 Α63 ΟΔΟ-2612 kg ,00 1, ,00 4 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C NET-ΟΔΟ Α\Β- Α64 ΥΔΡ-7018 kg ,00 1, ,00 εκτός υπογείων έργων 30.3 Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ,00 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 1 Επιστώσεις πεζοδρομίων με βοτσαλωτές πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40/40 πάχους 3-5cm, με τσιμεντοασβετοκονίαμα ΝΕΤ-ΟΔΟ Α\Β81.ΣΧ1 Α65 ΟΔΟ-2922 m2 900,00 17, ,00 2 Επιστώσεις πεζοδρομίων με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο (βοτσαλομπετόν) 3 Επιστώσεις δαπέδων με λίθινους κυβόλιθους, διαστάσεων 20Χ10Χ5cm, χρώματος ροζ ή γκρι, εν ξηρώ (σε στρωση άμμου) 4 Επιστώσεις δαπέδων με λίθινους κυβόλιθους, διαστάσεων 20Χ10Χ10cm, χρώματος ροζ ή γκρι, εν ξηρώ Α\73.93.ΣΧ1 Α\78.96.ΣΧ.1 Α\78.96.ΣΧ.2 Ο Δ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Α66 ΟΙΚ m ,00 22, ,00 Α67 ΟΙΚ 7452 m ,00 33, ,50 Α68 ΟΙΚ 7452 m2 850,00 42, ,50 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 10

9 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 5 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου Α\73.94 Α69 ΟΙΚ m2 380,00 39, ,00 αντιολισθηρού δαπέδου 6 Επίστρωση με πλάκες οδηγών ΝΕΤ-ΟΔΟ Α70 ΟΔΟ-2922 m2 310,00 19, ,30 όδευσης τυφλών διαστάσεων Α\Β81.ΣΧ2 40/40/3cm 7 Επίστρωση δαπέδων με ορθοκανονικές λίθινες πλάκες (πωρόλιθος τοπικής προέλευσης Λήμνου ή άλλης επιλογήςτης υπηρεσίας), οποιωνδήποτε διαστάσεων και πάχους 3-5cm, μέσω υπόβασης τσιμεντοασβεστοκονιάματος 8 Επίστρωση δαπέδων με σταθεροποιημένο χωματινο δάπεδο πάχους 10cm ενδεικτικού τύπου kourasanit 9 Ταινίες επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους έως 20cm 10 Ταινίες επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους έως 30cm 11 Ταινίες επιστρώσεων από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους έως 60cm 12 Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο (χτενισμα) Α\73.12.ΣΧ Α\73.93.ΣΧ2 Α\ ΣΧ1 Α\ ΣΧ2 Α\ ΣΧ3 Α71 ΟΙΚ 7312 m2 550,00 62, ,50 Α72 ΟΙΚ m2 130,00 33, ,00 Α73 ΟΙΚ 7499 m 110,00 29, ,00 Α74 ΟΙΚ 7499 m 400,00 40, ,00 Α75 ΟΙΚ 7499 m 180,00 80, ,00 Α76 ΟΙΚ 7416 m2 252,00 6, , ΣΧ Σύνολο ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ,12 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΝΕΤ-ΠΡΣ Ε13.1 Α77 ΠΡΣ 5510 στρ. 3, , ,00 2 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α78 ΠΡΣ 5210 τεμ 4,00 12,50 50,00 3 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ1.3.3 Α79 ΠΡΣ 5210 τεμ 23,00 12,50 287,50 4 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α80 ΠΡΣ 5210 τεμ 26,00 12,50 325,00 5 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ1.3.7 Α81 ΠΡΣ 5210 τεμ 8,00 12,50 100,00 6 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α82 ΠΡΣ 5210 τεμ 3,00 12,50 37,50 7 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α83 ΠΡΣ 5210 τεμ 20,00 12,50 250,00 8 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α84 ΠΡΣ 5210 τεμ 7,00 12,50 87,50 9 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α85 ΠΡΣ 5210 τεμ 7,00 12,50 87,50 10 Δέντρα κατηγορίας Δ3 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α86 ΠΡΣ 5210 τεμ 4,00 12,50 50,00 11 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α87 ΠΡΣ 5210 τεμ 6,00 2,30 13,80 12 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α88 ΠΡΣ 5210 τεμ 5,00 2,30 11,50 13 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ2.1.3 Α89 ΠΡΣ 5210 τεμ 5,00 2,30 11,50 14 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ2.1.8 Α90 ΠΡΣ 5210 τεμ 10,00 2,30 23,00 15 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α91 ΠΡΣ 5210 τεμ 10,00 2,30 23,00 16 Θάμνοι κατηγορίας Θ1 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α92 ΠΡΣ 5210 τεμ 8,00 2,30 18,40 17 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ2.2.2 Α93 ΠΡΣ 5210 τεμ 30,00 4,30 129,00 18 Ποώδη - πολυετή και ετησια, ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α94 ΠΡΣ 5220 τεμ 25,00 0,85 21,25 19 Ποώδη - πολυετή και ετησια, 20 Ποώδη - πολυετή και ετησια, 21 Ποώδη - πολυετή και ετησια, ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α95 ΠΡΣ 5220 τεμ 25,00 0,85 21,25 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α96 ΠΡΣ 5220 τεμ 30,00 0,85 25,50 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α97 ΠΡΣ 5220 τεμ 30,00 0,85 25,50 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9 / 10

10 ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. 22 Ποώδη - πολυετή και ετησια, ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α98 ΠΡΣ 5220 τεμ 30,00 0,85 25,50 23 Ποώδη - πολυετή και ετησια, 24 Ποώδη - πολυετή και ετησια, 25 Ποώδη - πολυετή και ετησια, ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α99 ΠΡΣ 5220 τεμ 25,00 0,85 21,25 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α100 ΠΡΣ 5220 τεμ 30,00 0,85 25,50 ΝΕΤ-ΠΡΣ Δ Α101 ΠΡΣ 5220 τεμ 30,00 0,85 25,50 26 Μεταλλικές σχάρες δέντρων ΝΕΤ-ΠΡΣ Β.1.ΣΧ Α102 ΥΔΡ 6752 kg 2.000,00 4, ,00 27 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x NET-ΠΡΣ E2.1 Α103 ΠΡΣ 5130 τεμ 75,00 0,75 56,25 0,30 x 0,30 m, σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός 28 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος NET-ΠΡΣ E09.5 Α104 ΠΡΣ 5210 τεμ 180,00 1,30 234,00 όγκου 4,50-12,00 lt 29 Φύτευση ποωδών φυτών και NET-ΠΡΣ E9.1 Α105 ΠΡΣ 5220 τεμ 225,00 0,40 90,00 βολβών 30 Ανοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - NET-ΠΡΣ Ε2.2.ΣΧ Α106 ΠΡΣ 5120 τεμ 105,00 3,90 409,50 ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m 31 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών NET-ΟΔΟ Α\Α3.3 Α107 ΟΔΟ 1133Α m3 20,00 12,40 248,00 Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,20 Σύνολο Οδικών Έργων ,32 Σύνολο ΕΡΓΑΣΙΩΝ ,80 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% ,54 Αθροισμα ,35 Απρόβλεπτα 15,00% ,00 Αθροισμα ,35 Απολογιστικά 2.000,00 Αθροισμα ,35 Πρόβλεψη αναθεώρησης ,31 Αθροισμα ,66 ΦΠΑ 16,00% ,34 Γενικό Σύνολο ,00 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Μάιος 2014 Μύρινα / / 2014 Ο Προιστάμενος Δ.Τ.Υ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Δήμος : ΑΙΣΩΝΙΑΣ Εργο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση

Διαβάστε περισσότερα

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1-1 - 3.ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -, ΝΙΚΑΙΑ Έργο: Κατασκευή νέου βρεφονηπιακου σταθµού επι των οδών Π.Ράλλη - Κοµνηνών - Αχχιλέως στη Νίκαια Θέση: Ο ΟΣ ΑΧΧΙΛΕΩΣ, ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α & Π.ΡΑΛΛΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 1407 ΟΙΚ 1444 ΟΙΚ 1447 ΟΙΚ 1491 ΟΙΚ 1492 ΟΙΚ 1502 ΟΙΚ 2121 ΟΙΚ 3211 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 4623.2 ΟΙΚ 7122 ΟΙΚ 7755 ΟΙΚ 7767.3 ΑΤΗΕ Ν.8036.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανέγερση κτηρίου δηµοτικού παιδικού σταθµού στον οικισµό των Μαλίων του ήµου Χερσονήσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : KATAΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθµού ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αφνών Προϋπολογισµός Μελέτης Αριθµός Κωδικός A/A Περιγραφή εργασίας A.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιµολογίου Αναθεώρηση ΥΠΕΧΩ Ε ς ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 Χωµατουργικά, καθαιρέσεις Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κ.λπ. χώρων, χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122

Κωδικός Αναθεώρησης. Κωδικός Αρθρου A.T. ΟΙΚ 3223Α.6 ΟΙΚ 7146 ΟΙΚ 7171 ΟΙΚ 4665.1 ΟΙΚ 3213 ΟΙΚ 7122 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Εργο : ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελέτης : ΑΚ 10/2-5-2014 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Ε, ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα