Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση»"

Transcript

1 Εργασία για το μάθημα «Γραμμικός και μη προγραμματισμός Βελτιστοποίηση» Διδάσκων: Ε. Χαρμανδάρης Θέμα: «Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, ακριβείς, ευριστικές και ενδιαφέρουσες λύσεις» Φώτογλου Ιωακείμ, 3452, Τμήμα Μαθηματικών Χειμερινό Εξάμηνο

2 1 Περιεχόμενα Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή Τύποι αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος o Ακριβείς αλγόριθμοι Ο αλγόριθμος του τετμημένου επιπέδου (cutting-plane algorithm) Ο αλγόριθμος εύρεσης όψεων (facet-finding algorithm) o Ευριστικοί (heuristic) αλγόριθμοι Ο άπληστος αλγόριθμος (greedy algorithm) Ο αλγόριθμος 2-opt Απόδειξη ύπαρξης λύσης σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων Άλλες ενδιαφέρουσες λύσεις και η μαθηματική τους μοντελοποίηση o Η λύση της αποικίας μυρμηγκιών (ant colony) o Η brute-force λύση Πηγές

3 2 Το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή Ένα απο τα κατ εξοχήν πρακτικά προβλήματα των μαθηματικών με επεκτάσεις σε πολλούς άλλους τομείς. Ορίζεται απο την Oxford Dictionary σαν «Ένα μαθηματικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να βρεθεί ποιά είναι η συντομότερη διαδρομή που διασχίζει ένα σύνολο απο σημεία με έναν και μόνο έναν τρόπο» [1] Ο ορισμός του προβλήματος του περιπλανώμενου πωλητή δώθηκε τον 19 ο αιώνα απο τον Ιρλανδό μαθηματικό William R. Hamilton και τον Άγγλο μαθηματικό Thomas P. Kirkman. Στην δεκαετία του 20, ο μαθηματικός και οικονομολόγος Karl Menger το έφερε στο προσκήνιο ανάμεσα στους συναδέλφους του στη Βιέννη. Κατα την δεκαετία του 1930 το πρόβλημα επανήλθε στο προσκύνιο στους μαθηματικούς κύκλους του Princeton ενώ το 40 μελετήθηκε απο στατιστικούς στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του στην αγροτική παραγωγή [2] Το πρόβλημα αυτό είναι ένα απο τα εμβληματικότερα προβλήματα στην συνδιαστική βελτιστοποίηση (combinatorial optimization), την επιχειρησιακή έρευνα και την επιστήμη των υπολογιστών με πολύ σημαντικές οικονομικές και πρακτικές προεκτάσεις. Η εύρεση βέλτιστων λύσεων αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος απο επιχειρήσεις οι οποίες είναι αναγκασμένες να διατηρούν ένα μεγάλο δίκτυο διανομής καθώς η εξεύρεση καλύτερων λύσεων οδηγεί σε σημαντική οικονομία σε καύσιμα και ελαχιστοποίηση των χρόνων διανομής. Υπολογιστικά, το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, είναι ένα πρόβλημα NP-hard (Non-deterministic Polynomial-time hard). Τα προβλήματα αυτού του τύπου ονομάζονται έτσι γιατί οι αλγόριθμοι για την επίλυσή τους μπορούν να μεταφραστούν σε αλγόριθμους για τη λύση οποιουδήποτε NP προβλήματος. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τα προβλήματα NP-hard είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, δύσκολα απο οποιοδήποτε πρόβλημα NP. Η ιδιαιτερότητα τέτοιου τύπου προβλημάτων είναι η ραγδαία αύξηση του χρόνου επίλυσης με κάθε προσθήκη. Με τον αλγόριθμο brute-force που

4 3 αναλύουμε παρακάτω, αν δεχτούμε πως ένα πρόβλημα περιπλανώμενου πωλητή με 20 πόλεις χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο για να επιλυθεί απο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τότε ένα πρόβλημα με 22 πόλεις θα απαιτούσε περίπου 7 λεπτά (420 δευτερόλεπτα, με υπολογισμούς το δευτερόλεπτο). Αν οι πόλεις αυξηθούν μόλις σε 30, δηλαδή γίνουν μόνο 50% περισσότερες απο τις αρχικές ο υπολογισμός θα απαιτήσει που με τον ίδιο υπολογιστή θα ολοκληρωθούν σε δευτερόλεπτα ή σε πιο κατανοητά απο τον άνθρωπο πλαίσια σε μόλις... 2,3 εκατομμύρια χρόνια. Αν το πρόβλημα λυθεί με χρήση δυναμικού προγραμματισμού ο χρόνος που απαιτείται μειώνεται δραστικά, αλλά ακόμη και οι καλύτερες προσεγγίσεις απαιτούν εκθετικό χρόνο (2 n ). Έτσι στις παραπάνω συνθήκες με χρήση δυναμικού προγραμματισμού το πρόβλημα με τις 30 πόλεις μπορεί να λυθεί σε περίπου 10 λεπτά αντί για 2,3 εκατομμύρια χρόνια. Όσο εντυπωσιακή και αν είναι αυτή η μείωση όμως, αν συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των πόλεων πολύ σύντομα οι χρόνοι επίλυσης γίνονται και πάλι τεράστιοι για την ανθρώπινη κλίμακα. Ένα πρόβλημα 60 πόλεων για παράδειγμα θα απαιτήσει χρόνια για την επίλυση του.[8]

5 4 Τύποι αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις προσεγγίσεις των λύσεων στο πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή σε δύο είδη: Ακριβείς αλγόριθμοι: Οι αλγόριθμοι που είναι βέβαιο πως βρίσκουν την ακριβή λύση του προβλήματος. Συνήθως απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη επεξεργαστική ισχύ ώστε να καταλήξουν σε λύση μέσα σε φυσιολογικά χρονικά πλαίσια. Ευριστικοί (heuristic) αλγόριθμοι: Αλγόριθμοι οι οποίοι βρίσκουν καλές λύσεις στο πρόβλημα, όμως δεν εγγυώνται ότι θα βρεθούν ακριβείς (βέλτιστες) λύσεις. Ακριβείς Αλγόριθμοι Δύο πολύ αποτελεσματικοί ακριβείς αλγορίθμοι είναι ο αλγόριθμος του τετμημένου επιπέδου (cutting-plane algorithm) και ο αλγόριθμος εύρεσης όψεων (facet-finding algorithm) [4]. Μια εξίσου ενδιαφέρουσα, αν και όχι τόσο πρωτότυπη, λύση είναι ο αλγόριθμος brute-force που βρίσκει λύσεις στο πρόβλημα αθροίζοντας όλες τις αποστάσεις και στη συνέχεια επιλέγει τη μικρότερη. Οι δύο πρώτοι αλγόριθμοι θα αναφερθούν περιγραφικά μιας και η υλοποιησή τους είναι εξαιρετικά σύνθετη και ξεφεύγει κατα πολύ απο τα πλαίσια αυτής της εργασίας, ο τρίτος οστόσο αναλύεται σε παρακάτω ενότητα με λεπτομέρεια. ο αλγόριθμος του τετμημένου επιπέδου (cutting-plane algorithm) Ο αλγόριθμος τετμημένου επιπέδου (γνωστός και ως Dantzig, Fulkerson, and Johnson's Cutting-Plane Method) είναι μια προσέγγιση με χρήση γραμμικού προγραμματισμού που εφευρέθηκε το 1954 απο τους George Dantzig, Ray Fulkerson και Selmer Johnson. Η υλοποίησή τους [5] ακολουθεί παρακάτω: Κάθε αντικείμενο ΠΠΠ με n πόλεις μπορεί να οριστεί σαν ένα διάνυσμα με μήκος n(n-1)/2 (του οποίου οι συνιστώσες, κατανεμημένες απο τις άκρες του πλήρους γραφήματος, ορίζουν το κόστος) και κάθε διαδρομή μέσα απο τις

6 5 n πόλεις μπορεί να αναπαρασταθεί σαν διεύθυνση διανύσματος μήκους n(n- 1)/2 (με κάθε συνιστώσα ορισμένη στο 1 αν η αντίστοιχη άκρη είναι μέρος της διαδρομής και 0 αλλιώς). Αν το c T δηλώνει το διάνυσμα κόστους (σαν διάνυσμα γραμμής) και αν το S υποδηλώνει το σύνολο των φορέων (σαν στήλη διανυσμάτων πρόσπτωσης) όλων των διαδρομών, τότε το πρόβλημα είναι: ελαχιστοποίηση του c T x υποκείμενο σε x S (1) Οι Dantzig, Fulkerson, και Johnson αντί να ξεκινήσουν με το πρόβλημα που ήθελαν να λύσουν, ξεκίνησαν με το παρακάτω πρόβλημα που μπορούσαν να λύσουν: ελαχιστοποίηση του c T x υποκείμενο σε Ax b (2) με κάποιο κατάλληλα επιλεγμένο σύστημα Ax τα x στο S. b που ικανοποιείται από όλα Δεδομένου οτι το (2) είναι relaxation του (1) με την έννοια πως κάθε εφικτή λύση στο (1) είναι εφικτή λύση του (2), η βέλτιστη λύση του (2) επιστρέφει ένα κάτω φράγμα στην βέλτιστη λύση του (1). Η ιδέα των Dantzig, Fulkerson, και Johnson είναι πως η επίλυση του (2) μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του (1) με έναν πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο απο το να παρέχει απλά ένα κάτω φράγμα: Είναι χαρακτηριστικό της μεθόδου simplex πως η λύση x* που βρίσκει είναι ένα ακραίο σημείο του πολύεδρου που ορίζεται απο το Ax b, για την ακρίβεια αν το x* δεν είναι ένα απο τα σημεία στο S τότε βρίσκεται έξω απο το κυρτό κέλυφος του S. Σε αυτή την περίπτωση το x* μπορεί να χωριστεί απο το S με ένα υπερεπίπεδο (hyperplane): κάποια γραμμική ανίσωση που ικανοποιείται απο όλα τα σημεία στο S και παραβιάζεται από το x*. Μια τέτοια ανίσωση λέγεται τετμημένο επίπεδο (cutting plane) ή τομή (cut). Έχοντας βρεί μια τομή, αυτή μπορεί να προστεθεί στο σύστημα Ax b, μέσω της μεθόδου simplex να λυθεί η tighter relaxation που προκύπτει και στη συνέχεια αυτή η διαδικασία να επαναληφθεί μέχρι να βρεθεί μια relaxation του (2) με μια βέλτιστη λύση στο S.

7 6 ο αλγόριθμος εύρεσης όψεων (facet-finding algorithm) Για να γίνει κατανοητή αυτή η προσέγγιση της λύσης στο πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή είναι αναγκαίο να γίνει μια εισαγωγή στην έννοια των όψεων (facets) ώστε να μπορέσει να γίνει κατανοητή η εφαρμογή τους ενώ ταυτόχρονα, προκειμένου να εξηγήσουμε την έννοια της όψης, είναι απαραίτητο να εισάγουμε πολύ επιφανειακά, την έννοια του πολύτοπου (polytope). Ένα πολύτοπο λοιπόν, είναι ένα γεωμετρικό αντικείμενο, με επίπεδες πλευρές, που υπάρχει σε οποιονδήποτε γενικό αριθμό n διαστάσεων. Μια όψη (facet) είναι η ( n 1) όψη (face) ενός n-διάστατου πολύτοπου [6]. Όταν οι εφικτές λύσεις ενός προβλήματος συνδυαστικής βελτιστοποίησης κωδικοποιηθούν σαν σημεία 0/1 στον χώρο R d αποδίδουν ένα πολύτοπο που είναι το κυρτό κέλυφος (convex hull) των αποδιδόμενων σημείων. Η λύση μιας υπόστασης (instance) του προβλήματος τότε, αντιστοιχεί στην βελτιστοποίηση μιας γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης (linear objective function) πάνω απο αυτό το πολύτοπο [7, p1.1 From Problems to Polytopes ]. Με δεδομένα τα παραπάνω, το σύνολο των εφικτών λύσεων στο πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή, μπορούν να απεικονιστούν σαν το κυρτό κέλυφος όλων των σημείων n 2 x {0,1} που αντιστοιχούν σε έναν Χαμιλτονιανό κύκλο στο πλήρες n-vertex γράφημα K n.

8 7 Ευριστικοί (heuristic) αλγόριθμοι Όπως είδαμε στην εισαγωγή, το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί εξαιρετικά αυξημένη υπολογιστική ισχύ για να βρεθούν ακριβείς λύσεις σε λογικά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, οι ακριβείς λύσεις δεν είναι πάντα αναγκαίες, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και λύσεις αρκετά κοντά στην βέλτιστη μας δίνουν μια επαρκώς καλή διαδρομή με σαφώς μικρότερο κόστος σε υπολογιστική ισχύ και χρόνο. Τέτοιοι αλγόριθμοι που βρίσκουν καλές λύσεις αλλά δεν εγγυώνται οτι θα βρεθούν ακριβείς (βέλτιστες) λύσεις ονομάζονται ευριστικοί αλγόριθμοι. Παρακάτω, αναλύουμε δύο απο αυτούς, τον άπληστο αλγόριθμο (greedy algorithm) και τον αλγόριθμο 2-opt. Εξετάζουμε τις προσεγγίσεις τους στο πρόβλημα, τις λύσεις που παρέχουν αλλά και τις απαιτήσεις τους σε υπολογιστική ισχύ. ο άπληστος αλγόριθμος (greedy algorithm) Η λογική του άπληστου αλγόριθμου βασίζεται στη λήψη της βέλτιστης λύσης για κάθε ξεχωριστό στάδιο[9]. Σε ότι αφορά το πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή αυτό εντοπίζεται κυρίως στην επιλογή της πόλης με την μικρότερη απόσταση απο την τρέχουσα. Έτσι, ο αλγόριθμος θα ξεκινήσει απο την πρώτη πόλη, θα επιλέξει την πλησιέστερη και θα «κατευθυνθεί» εκεί. Στη συνέχεια θα επιλέξει την πλησιέστερη σε αυτή πόλη, εξαιρουμένων όσων πόλεων έχει επισκεφτεί ήδη, και επαναλαμβάνοντας αυτή την διαδικασία θα καταλήξει σε μια αρκετά καλή λύση του προβλήματος. Είναι αρκετά εύκολο να υπολογίσουμε το κόστος του άπληστου αλγόριθμου: Αν υποθέσουμε πως αναφερόμαστε σε ένα σύνολο n πόλεων τότε αρχικά θα εξεταστούν οι αποστάσεις απο την πρώτη πόλη προς την κάθε μια απο τις επόμενες πάντα σε ευθεία γραμμή. Αυτό μας δίνει να συγκρίνουμε (n-1) αποστάσεις και να επιλέξουμε την ελάχιστη εξ αυτών. Μπορούμε να το εκφράσουμε μοντελοποιημένα ως εξής: D1 : min d2, d3,..., dn

9 8 Όπου με D 1 ορίζουμε την ελάχιστη απόσταση της πρώτης πόλης απο την αμέσως επόμενη και με d i συμβολίζουμε την απόσταση της πόλης i απο την τρέχουσα πόλη. Να σημειωθεί πως εδώ ο όρος i-οστή πόλη είναι συμβολικός και δεν έχει σχέση με την ονοματοδοσία των πόλεων (δηλαδή για παράδειγμα η d 2 δεν συμβολίζει κάποια προκαθορισμένη «2 η πόλη» αλλά συμβολίζει την απόσταση απο την 2 η πόλη στην οποία θα κατευθυνθούμε στη συνέχεια). Έχοντας υπολογίσει την ελάχιστη απόσταση μέχρι την επόμενη πόλη, ο αλγόριθμος κάνει το ίδιο και για την πόλη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αυτή απόσταση: D2 d3 d4 d n : min{,,..., } Βρίσκοντας έτσι την πόλη πλησιέστερα στην δεύτερη που επιλέξαμε πριν. O αλγόριθμος ολοκληρώνεται στην D n-1 επανάληψη έχοντας βρεί την τελική πόλη ή στην n επανάληψη αν θέλουμε το τελικό αποτέλεσμα να εμπεριέχει και την διαδρομή απο την τελική προς την αρχική πόλη. Το τελικό κόστος σε πράξεις λοιπόν είναι: n 1 n ( n 1) ( n 2) k n( n 1) 2 Που για παράδειγμα μπορεί να υπολογίσει μια αρκετά καλή διαδρομή 60 πόλεων σε μερικά μόλις κλάσματα του δευτερολέπτου (1.830 υπολογισμοί), σε πολύ λιγότερο δηλαδή απο ότι οι ακριβείς αλγόριθμοι που περιγράψαμε παραπάνω και ο brute-force αλγόριθμος που ακολουθεί σε επόμενη ενότητα. k 1 ο αλγόριθμος 2-opt Ένας ακόμη ευριστικός αλγόριθμος, με μια τελείως διαφορετική προσέγγιση απο τον άπληστο είναι ο λεγόμενος αλγόριθμος 2-opt (2-opt algorithm). Η προσέγγιση που ακολουθεί για την εύρεση καλών λύσεων στο πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή είναι η εξής: Αρχικά, επιλέγεται ένα μονοπάτι που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του προβλήματος, δηλαδή ξεκινάει απο μια αρχική πόλη, περνάει απο όλες τις πόλεις ακριβώς μια φορά και αφού τις διασχίσει όλες καταλήγει πάλι στην αρχική πόλη. Το μονοπάτι αυτό μπορεί να είναι ένα τυχαίο, σε περίπτωση που ο αλγόριθμος 2-opt εφαρμόζεται αποκλειστικά, ή ένα ήδη υπολογισμένο καλό

10 9 μονοπάτι σε περίπτωση που συνδυάζεται με μια ήδη υπολογισμένη καλή λύση απο άλλον αλγόριθμο (λχ τον άπληστο αλγόριθμο που είδαμε παραπάνω). Γενικά στην περίπτωση που έχουμε ήδη ένα καλό μονοπάτι ο αλγόριθμος 2- opt βρίσκει καλές λύσεις πολύ πιο γρήγορα από ότι αν ξεκινήσει με μια τυχαία επιλογή διαδρομής. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος εναλλάσει ζευγάρια συνδέσμων ανα δύο (εξ ου και η ονομασία του το 2-opt), προσαρμόζει κατάλληλα την διαδρομή, μιας και στις περιπτώσεις που δύο μονοπάτια τέμνονται είναι πολύ πιθανό η πορεία να χρειαστεί να αλλάξει διεύθυνση και ακολούθως υπολογίζει αν η απόσταση μειώθηκε. Δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να υπολογιστεί το πλήθος των πράξεων που απαιτούνται για να βρεθεί μια καλή λύση με την προσέγγιση αυτή. Θεωρητικά αν ο αλγόριθμος αφεθεί να τρέξει θα καταλήξει να δοκιμάσει όλες τις δυνατές εναλλαγές ανα ζεύγη αλλά αυτό θα απαιτήσει πολυωνυμικό χρόνο κάνοντας την μέθοδο αυτή άχρηστη. Οστόσο, με μικρότερο χρόνο εκτέλεσης προκύπτουν επαρκώς καλές λύσεις. Γενικά οι μέθοδοι k-opt δίνουν λύσεις που εκτιμάται πως βρίσκονται απο 2-5% κοντά στο φράγμα Held-Karp [10]. Ένα απλό παράδειγμα εναλλαγής ζυγών της μεθόδου 2-opt φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, για το οποίο πρέπει να σημειωθεί πως η φορά της διαδρομής αλλάζει μετά την εναλλαγή των κόμβων [11]:

11 10 Απόδειξη ύπαρξης λύσης σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων Για n πεπερασμένο πλήθος πόλεων, θδο πεπερασμένο πλήθος διαδρομών μεταξύ των πόλεων. Πράγματι, μπορούμε δίχως βλάβη της γενικότητας να θεωρήσουμε πως οι πόλεις είναι σημεία σε ένα επίπεδο του χώρου 2, κάθε σημείο (πόλη) αυτού του χώρου μπορεί να συνδεθεί με άπειρους τρόπους με ένα άλλο σημείο ο συντομότερος απο τους οποίους είναι η ευθεία. Εύκολα παρατηρούμε πως όταν έχουμε περισσότερες πόλεις, οι δυνατοί συνδυασμοί ευθείων διαδρομών μεταξύ τους ώστε να έχουμε διέλευση απο όλες τις πόλεις μόνο μια φορά και τελικά να επιστρέψουμε στην αρχική πόλη είναι: Πόλεις (πλήθος) n Δυνατές διαδρομές κ 2 2! (2) 3 3! (6) 4 4! (24) 5 5! (120) n n! Έχουμε δηλαδή μια παραγοντική αύξηση των διαδρομών. Γενικά, με δεδομένο πως θα περάσουμε απο κάθε πόλη μόνο μια φορά, και πως θα ξεκινήσουμε και θα καταλήξουμε στην αρχική πόλη τότε ξεκινώντας απο την πρώτη πόλη έχουμε (n-1) διαθέσιμες επιλογές, όταν επιλέξουμε μία και κατευθυνθούμε εκεί πλέον υπάρχουν (n-2) διαθέσιμες διαδρομές, στη συνέχεια (n-3) μέχρι τελικά να έχουμε εξαντλήξει τις πόλεις και η μόνη διαδρομή που να απομένει να είναι προς την αρχική πόλη.

12 11 Η άνωθεν παρατήρηση είναι γνωστή απο την συνδυαστική ως ο κανόνας του γινομένου (rule of product). Εφαρμόζοντας αυτόν τον κανόνα και με επαγωγή θα αποδείξουμε τον παραπάνω ισχυρισμό, ότι δηλαδή για n πλήθος πόλεων υπάρχουν n! διαδρομών που τις συνδέουν: Ελέγχω οτι ισχύει για 1 πόλη (σημ. 1 πόλη εδώ σημαίνει 1 πόλη πέραν της αρχικής δηλαδή δύο πόλεις): ! Υποθέτω οτι ισχύει για x πόλεις, ότι δηλαδή: x ( x 1) ( x 2) x! Θα αποδείξω ότι ισχύει για x+1 πόλεις, ότι δηλαδή: ( x 1) x ( x 1) ( x 2) ( x 1)! Πράγματι: ( x 1) x ( x 1) ( x 1)! ( x 1) x( x 1) ( x 2) ( x 1) x! x ( x 1) ( x 2) x! Που ισχύει λόγω του 2 ου βήματος. Αφού υπάρχει πεπερασμένο πλήθος διαδρομών, υπάρχει τουλάχιστον μία διαδρομή min i i min και άρα το πρόβλημα έχει τουλάχιστον μία άριστη λύση.

13 12 Ενδιαφέρουσες λύσεις και η μαθηματική τους μοντελοποίηση Η λύση της αποικίας μυρμηγκιών (ant colony) Μια απο τις πιο προτότυπες λύσεις του προβλήματος είναι αυτή που έχουν εφαρμόσει τα μυρμήγκια για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής απο την φωλιά τους προς τα σημεία που βρίσκεται τροφή. Αυτός ο τρόπος επίλυσης έχει μοντελοποιηθεί απο τον ερευνητή τεχνητής νοημοσύνης Marco Dorigo και τον Luca Maria Gambardell οι οποίοι το 1997 περιέγραψαν μια μέθοδο παραγωγής καλών ευριστικών (heuristic) λύσεων στο πρόβλημα του περιπλανόμενου πωλητή χρησιμοποιώντας μια εξομοίωση αποκίας μυρμήγκιών[3]. Η μοντελοποίηση βασίζεται στην εξομοίωση της συμπεριφοράς πραγματικών μυρμήγκιών τα οποία ακολουθούν τις φερορμόνες που εκκρίνουν άλλα μυρμήγκια για να φτάσουν στην τροφή. Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτό είναι καλύτερα κατανοητή αν εξηγήσουμε πως εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση πάνω στο ελάχιστο μονοπάτι (shortest path): Τα μυρμήγκια διασπείρονται σε αναζήτηση τροφής, όταν ένα μυρμήγκι φεύγει απο τη φωλιά αφήνει ένα ίχνος (μονοπάτι) απο φερορμόνη η ένταση της οποίας εξασθενεί με το χρόνο. Όταν το μυρμήγκι εντοπίσει μια εστία τροφής επιστρέφει στη φωλιά συνεχίζοντας να εκκρίνει τη φερορμόνη. Η ίδια εστία τροφής εντοπίζεται και απο άλλα μυρμήγκια τα οποία επίσης επιστρέφουν στη φωλιά. Καθώς το πλήθος των μυρμηγκιών που κατευθύνεται προς την τροφή αυξάνεται, η συντομότερη διαδρομή διασχίζεται συχνότερα και άρα η συγκέντρωση της φερορμόνης σε εκείνο το μονοπάτι γίνεται ισχυρότερη. Επειδή τα μυρμήγκια έχουν αναπτύξει την φυσική τάση να ακολουθούν την φερορμόνη που εναποτίθεται απο άλλα μυρμήγκια, το πλήθος των μυρμηγκιών που ακολουθεί αυτή τη συντομότερη διαδρομή συνεχώς αυξάνεται μέχρι που τελικά σχηματίζεται ένα μονοπάτι απο μυρμήγκια που κινούνται απο και προς την ίδια κατεύθυνση. Τα παρακάτω σχήματα δίνουν μια γραφική εξέλιξη της προσέγγισης αυτής:

14 13

15 14

16 15 Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στο πρόβλημα του περιπλανώμενου πωλητή έχει παρόμοιο υπόβαθρο. Ωστόσο αντί για τις σχετικά πιο απλές διαδρομές απο μια εστία τροφής προς την φωλιά των μυρμηγκιών έχουμε πλέον πολλούς κόμβους (πόλεις) ενώ αντί για εκκίνηση απο ένα μοναδικό αρχικό σημείο (ισοδύναμο της φωλιάς στο παραπάνω παράδειγμα) τα μυρμήγκια διασπείρονται σε τυχαίες πόλεις και αφήνονται να χαράξουν τα μονοπάτια προς μια πόλη που ορίζεται σαν αρχική-τελική. Συμπληρωματικά, ρυθμίζονται παράμετροι όπως ο ρυθμός έκκρισης και εξάτμησης του φερορμονικού ίχνους, το μέγεθος του πληθυσμού, μέχρι και ενδεχομένως κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να προσπεραστούν. Αυτό το τελευταίο μάλιστα έχει και ενδιαφέρουσες πρακτικές εφαρμογές καθώς το ισοδύναμο τέτοιων εμποδίων στην πραγματικότητα μπορεί να είναι φαράγγια, λίμνες ή άλλα φυσικά εμπόδια που εμποδίζουν την μετακίνηση σε ευθείες γραμμές όπως πολλές φορές υποθέτουμε στα θεωρητικά μοντέλα. Αξίζει να σημειωθεί μια ακόμη ενδιαφέρουσα πλοκή που αφορά τη μέθοδο βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών: υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της προτεραιότητας κάποιων κόμβων έναντι άλλων με χρήση συντελεστών βαρύτητας κάτι το οποίο θα απαιτούσε εξαιρετικά αυξημένο υπολογιστικό κόστος για να ενσωματωθεί σε κάποιον απο τους προαναφερθέντες ακριβείς τρόπους επίλυσης, αλλά επηρεάζει πολύ λιγότερο αυτήν τη μέθοδο. Αυτό το σημείο εμπλέκει τη λύση του προβλήματος του περιπλανώμενου πωλητή με ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα της συνδυαστικής βελτιστοποίησης, το λεγόμενο πρόβλημα του σακιδίου (knapsack problem)

17 16 Η brute-force λύση H πιο κοινότυπη, αλλά και υπολογιστικά πολυδάπανη προσέγγιση που όμως -εφόσον ολοκληρωθεί σε λογικό χρονικό διάστημα- επιστρέφει πάντα την άριστη λύση. Βασίζεται στον υπολογισμό όλων των αποστάσεων σε όλες τις δυνατές διαδρομές και τη σύγκριση μεταξύ τους. Ένας τρόπος να μοντελοποιήσουμε την brute-force διαδικασία είναι ο εξής: Αν θεωρήσουμε i το συνολικό μήκος της i διαδρομής τότε για n πλήθος κόμβων το min min{ 1, 2,..., n }, το οποίο βέβαια σημαίνει πως θα πρέπει να υπολογίσουμε όλες τις αποστάσεις στο σχήμα. Ένα παράδειγμα της διαδικασίας για το παρακάτω σχήμα: Αφού η αρχική πόλη (Α) είναι και η τελική πόλη, όλοι οι συνδυασμοί θα είναι της μορφής ΑxxxA, με αναδιατάξεις στο ενδιάμεσο, οι συνδυασμοί που περιέχουν εσωτερικά όλες τις πόλεις Β,Γ και Δ είναι θεμιτοί όμως κάποιοι

18 17 συνδυασμοί είναι ίδιοι με άλλους (λχ η διαδρομή ΑΒΓΔΑ είναι ίδια με την διαδρομή ΑΔΓΒΑ), οπότε, εφαρμόζοντας αυτά που γνωρίζουμε απο τις πιθανότητες σχετικά με την διάταξη αντικειμένων, εύκολα συμπεραίνουμε πως ο τύπος που περιγράφει την συγκεκριμένη διάταξη είναι (τύπος) Οπότε αν έχουμε τις εξής τρείς διαδρομές που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα (με d συμβολίζεται η μετρική της απόστασης): 1 d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) (κόκκινη διαδρομή) 2 d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) (μπλέ διαδρομή) 3 d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) (πράσινη διαδρομή) Όμως με την μέθοδο brute-force θα υπολογιστούν και οι διπλές διαδρομές οπότε θα έχουμε και: d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) 4 2 d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) 5 3 d(, ) d(, ) d(, ) d(, ) 6 1 Τα οποία παρότι είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα ii, 1,2,3 παραπάνω, οστόσο υπολογίζονται κανονικά. Έτσι, το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου brute-force, μπορεί να υπολογιστεί εύκολα σε σχέση με το πλήθος των πόλεων: για 3 πόλεις χωρίς την αρχική απαιτείται ο υπολογισμός 6 διαδρομών, για 4 πόλεις χωρίς την αρχική έχουμε 24 συνδυασμούς (απο τους οποίους όμως μόνο οι 12 είναι μοναδικοί) και ανάγκη για υπολογισμό 24 διαδρομών κλπ. Γενικά, για n πόλεις συνολικά, απαιτείται ο υπολογισμός ( n 1)! διαδρομών. Οστόσο το υπολογιστικό κόστος δεν περιορίζεται μόνο απο το πλήθος i των διαδρομών, καθώς η αύξηση των πόλεων υποχρεώνει και σε επιπρόσθετο υπολογισμό των αποστάσεων d που συνθέτουν την κ i. Στο άνωθεν παράδειγμα λόγου χάρη, η κάθε διαδρομή είχε 4 μετρικές απόστασης, αν ο αριθμός των πόλεων ανέβει αντίστοιχα προστίθεται επιπλέον αποστάσεις και έτσι αν είχαμε 5 πόλεις η αντίστοιχη διαδρομή θα είχε 5 αποστάσεις (λχ την ΑΒ-ΒΓ-ΓΔ-ΔΕ-ΕΑ).

19 18 Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως όταν ο αριθμός των πόλεων μεταβάλλεται, το κόστος υπολογισμού της βέλτιστης διαδρομής αλλάζει ως εξής: Το πλήθος των αναγκαίων διαδρομών κ που πρέπει να υπολογιστούν, το οποίο αυξάνεται παραγοντικά για κάθε επιπλέον πόλη Το πλήθος των αποστάσεων d της κάθε διαδρομής, το οποίο αυξάνεται κατα μια επιπλέον πράξη σε κάθε μία απο τις διαδρομές. Έχοντας κάνει τις εξής παρατηρήσεις, μπορούμε λοιπόν να υπολογίσουμε το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου brute-force: Για n πλήθος πόλεων απαιτείται ο υπολογισμός n αποστάσεων για κάθε διαδρομή και ( n 1)! διαδρομών. Συνολικά λοιπόν, το υπολογιστικό κόστος της μεθόδου brute-force είναι n( n 1)! n! πράξεις. Ο παραπάνω ορισμός οστόσο δεν λαμβάνει υπόψη του το υπολογιστικό κόστος που προκύπτει απο τις επιπλέον προσθέσεις του d σε κάθε διαδρομή, ούτε τις επιπλέον πράξεις που απαιτούνται για τον υπολογισμό του min.

20 19 Πηγές [1] travelling salesman problem: definition of travelling salesman problem in Oxford dictionary (British & World English) ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2013 από [2] On the Solution of Traveling Salesman Problems: David Applegate, Robert Bixby, Vasek Chvatal, William Cook ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2013 από [3] Ant colonies for the traveling salesman problem: Marco Dorigo, Luca Maria Gambardell ελήφθη στις 30 Δεκεμβρίου 2013 από [4] Keld Helsgaun: An Effective Implementation of the Lin-Kernighan Traveling Salesman Heuristic ελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 2014 από [5] Dantzig, Fulkerson, and Johnson's Cutting-Plane Method ελήφθη στις 12 Ιανουαρίου 2014 από [6] Weisstein, Eric W. "Facet." From MathWorld--A Wolfram Web Resource. [7] Linear vs. Semidefinite Extended Formulations: Exponential Separation and Strong Lower Bounds: Fiorini et al. ελήφθη στις 14 Ιανουαρίου 2014 από [8] NP-Complete - A Rough Guide ελήφθη στις 18 Ιανουαρίου 2014 από

21 20 [9] Greedy algorithm. M. Hazewinkel (originator), Encyclopedia of Mathematics. URL: [10] The Traveling Salesman Problem (TSP) ελήφθη στις 24 Ιανουαρίου 2014 από [11] Four Heuristic Solutions to the Traveling Salesperson Problem : Page 3, ελήφθη στις 26 Ιανουαρίου 2014 από

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα 10 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ»

Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ. Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» Χρήστος Ι. Σχοινάς Αν. Καθηγητής ΔΠΘ Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα: «Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ» 2 ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Προβλήματα ελάχιστης συνεκτικότητας δικτύου Το πρόβλημα της ελάχιστης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή - The Travelling Salesman Problem

Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή - The Travelling Salesman Problem Το Πρόβλημα του Περιοδεύοντος Πωλητή - The Travelling Salesman Problem Έλενα Ρόκου Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΕΜΠ Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος Επ. Καθηγητής ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ακέραια Πολύεδρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ακέραια Πολύεδρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ακέραια Πολύεδρα 1 Ορισμός 4.1 (Convex Hull) Έστω ένα σύνολο S C R n. Ένα σημείο x του R n είναι κυρτός συνδυασμός (convex combination) σημείων του S, αν υπάρχει ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. http://xkcd.com/287/ Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι απίθανη(;)

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι Θέματα Απόδοσης Αλγορίθμων 1 Η Ανάγκη για Δομές Δεδομένων Οι δομές δεδομένων οργανώνουν τα δεδομένα πιο αποδοτικά προγράμματα Πιο ισχυροί υπολογιστές πιο σύνθετες εφαρμογές Οι πιο σύνθετες εφαρμογές απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 9 P vs NP 1 / 13 Δυσκολία επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων Κάποια προβλήματα είναι εύκολα να λυθούν με

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex

3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex 3.7 Παραδείγματα Μεθόδου Simplex Παράδειγμα 1ο (Παράδειγμα 1ο - Κεφάλαιο 2ο - σελ. 10): Το πρόβλημα εκφράζεται από το μαθηματικό μοντέλο: max z = 600x T + 250x K + 750x Γ + 450x B 5x T + x K + 9x Γ + 12x

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Προσέγγισης για NP-Δύσκολα Προβλήματα

Αλγόριθμοι Προσέγγισης για NP-Δύσκολα Προβλήματα Αλγόριθμοι Προσέγγισης για NP-Δύσκολα Προβλήματα Διδάσκοντες: E. Ζάχος, Α. Παγουρτζής Δ. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. http://xkcd.com/287/ Πολλά NP-πλήρη προβλήματα έχουν μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον. Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι απίθανη(;)

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αντιμετώπιση NP- υσκολίας Αν P NP, όχι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 3: Ευρετικές μέθοδοι αρχικοποίησης και βελτίωσης για το TSP. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 3: Ευρετικές μέθοδοι αρχικοποίησης και βελτίωσης για το TSP. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ευρετικές Μέθοδοι Ενότητα 3: Ευρετικές μέθοδοι αρχικοποίησης και βελτίωσης για το TSP Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 19: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex

Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Επιχειρησιακή Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση της Μεθόδου Simplex Νίκος Τσάντας ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμ. Μαθηματικών Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων Ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικό Πρόβληµα

Υπολογιστικό Πρόβληµα Υπολογιστικό Πρόβληµα Μετασχηµατισµός δεδοµένων εισόδου σε δεδοµένα εξόδου. Δοµή δεδοµένων εισόδου (έγκυρο στιγµιότυπο). Δοµή και ιδιότητες δεδοµένων εξόδου (απάντηση ή λύση). Τυπικά: διµελής σχέση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήμη των Αποφάσεων, Διοικητική Επιστήμη 5 ο Εξάμηνο 4 ο ΜΑΘΗΜΑ Δημήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση

Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Αλγόριθµοι Brute-Force και Διεξοδική Αναζήτηση Περίληψη Αλγόριθµοι τύπου Brute-Force Παραδείγµατα Αναζήτησης Ταξινόµησης Πλησιέστερα σηµεία Convex hull Βελτιστοποίηση Knapsack problem Προβλήµατα Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ SIMPLEX Θεμελιώδης αλγόριθμος επίλυσης προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού που κάνει χρήση της θεωρίας της Γραμμικής Άλγεβρας Προτάθηκε από το Dantzig (1947) και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

για NP-Δύσκολα Προβλήματα

για NP-Δύσκολα Προβλήματα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP-Δύσκολα Προβλήματα Διδάσκοντες: Σ. Ζάχος, Δ. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 4 ης διάλεξης. ), για οποιοδήποτε μονοπάτι n 1

Ασκήσεις μελέτης της 4 ης διάλεξης. ), για οποιοδήποτε μονοπάτι n 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 2016 17 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 4 ης διάλεξης 4.1. (α) Αποδείξτε ότι αν η h είναι συνεπής, τότε h(n

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού 1 Γραφική επίλυση Η γραφική μέθοδος επίλυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ μικρά προβλήματα με δύο ή το πολύ τρεις μεταβλητές απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 10

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 10 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 10: Επαναληπτική Βελτίωση Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Ν. Μ. Μισυρλής Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήµιο Αθηνών Καθηγητής: Ν. Μ. Μισυρλής () Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα 15 Ιουνίου 2009 1 / 26 Εισαγωγή Η ϑεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 4.1 Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4. Επίλυση Εκφυλισμένων Γραμμικών Προβλημάτων Η περιγραφή του ΔΑΣΕΣ στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε με σκοπό να διευκολυνθούν οι αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 7: Επίλυση με τη μέθοδο Simplex (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου

Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραφική Λύση & Πρότυπη Μορφή Μαθηματικού Μοντέλου Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Προϋποθέσεις Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα

Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για NP- ύσκολα Προβλήματα ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραμμικός Προγραμματισμός Ελαχιστοποίηση γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

z = c 1 x 1 + c 2 x c n x n

z = c 1 x 1 + c 2 x c n x n Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας - Σέρρες Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Καθηγητής Εφαρμογών Δρ. Δημήτρης Βαρσάμης Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο

Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Κεφάλαιο 5. Το Συμπτωτικό Πολυώνυμο Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ιδέα του συμπτωτικού πολυωνύμου, του πολυωνύμου, δηλαδή, που είναι του μικρότερου δυνατού βαθμού και που, για συγκεκριμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 18 Dijkstra s Shortest Path Algorithm 1 / 12 Ο αλγόριθμος εύρεσης της συντομότερης διαδρομής του Dijkstra

Διαβάστε περισσότερα

x 3 = 0 x 6 = 0 x 4 = 0 x 5 = 0 x 2 = 0 x 1 = 0 aff(p )

x 3 = 0 x 6 = 0 x 4 = 0 x 5 = 0 x 2 = 0 x 1 = 0 aff(p ) Διάλεξη 5: 22.10.2014 Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος Γραφείς: Ζακυνθινού Λυδία & Τζιώτης Ισίδωρος 5.1 Εκφυλισμένες βασικές λύσεις Ορισμός 5.1 Εστω πολύεδρο P = {x Ax b}

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Αλγόριθμοι Γραμμικής Βελτιστοποίησης 3/4/2012. Lecture08 1

Θεωρία Αλγόριθμοι Γραμμικής Βελτιστοποίησης 3/4/2012. Lecture08 1 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μεθοδολογία αλγορίθμων τύπου simplex (5) Βήμα 0: Αρχικοποίηση (Initialization). Στο βήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός

Κατευθυνόμενα γραφήματα. Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα. Βρόχοι. Μη κατευθυνόμενα γραφήματα. Ορισμός Κατευθυνόμενα γραφήματα Μαθηματικά Πληροφορικής 6ο Μάθημα Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατευθυνόμενο γράφημα G είναι ένα ζεύγος (V, E ) όπου V πεπερασμένο σύνολο του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές

Αλγοριθμικές Τεχνικές Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Αλγοριθμικές Τεχνικές 1 Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός

Γραμμικός Προγραμματισμός Γραμμικός Προγραμματισμός ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γραμμικός Προγραμματισμός Ελαχιστοποίηση γραμμικής αντικειμενικής συνάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ευρετικές Μέθοδοι. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους. Άγγελος Σιφαλέρας. Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΥΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ευρετικές Μέθοδοι Ενότητα 1: Εισαγωγή στις ευρετικές μεθόδους Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7 η Διάλεξη: Δρομολόγηση & Προγραμματισμός (Routing & Scheduling) 015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στις έννοιες Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση

Κεφάλαιο 4ο: Δικτυωτή Ανάλυση Κεφάλαιο ο: Δικτυωτή Ανάλυση. Εισαγωγή Η δικτυωτή ανάλυση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην Ηλεκτρολογία. Όμως, ορισμένες έννοιες και τεχνικές της δικτυωτής ανάλυσης είναι πολύ χρήσιμες και σε άλλες επιστήμες.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ημήτρης Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Γιατί κάποια (επιλύσιμα) προβλήματα είναι δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων

Γραμμικός Προγραμματισμός και θεωρία Παιγνίων Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε πίνακες οι οποίοι δεν θα είναι γραμμικές εξισώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την γεωμετρική ερμηνεία των ανισώσεων. Μια ανίσωση διαιρεί τον n-διάστατο χώρο σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 13: Μεθοδολογία Αλγορίθμων τύπου Simplex, Αναθεωρημένος Πρωτεύων Αλγόριθμος Simplex Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 9: NP-Complete Problems

Chapter 9: NP-Complete Problems Θεωρητική Πληροφορική Ι: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα Chapter 9: NP-Complete Problems 9.3 Graph-Theoretic Problems (Συνέχεια) 9.4 Sets and Numbers Γιώργος Αλεξανδρίδης gealexan@mail.ntua.gr Κεφάλαιο 9:

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 7ο εξάμηνο Σ.Η.Μ.Μ.Υ. & Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ 4η εβδομάδα: Εύρεση k-οστού Μικρότερου Στοιχείου, Master Theorem, Τεχνική Greedy: Knapsack, Minimum Spanning Tree, Shortest Paths

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ενότητα 4 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές

είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς όρους όλες οι μεταβλητές είναι μη αρνητικές Ένα τυχαίο π.γ.π. maximize/minimize z=c x Αx = b x 0 Τυπική μορφή του π.γ.π. maximize z=c x Αx = b x 0 b 0 είναι πρόβλημα μεγιστοποίησης όλοι οι περιορισμοί είναι εξισώσεις με μη αρνητικούς του σταθερούς

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4: Απόδειξη: Για την κατεύθυνση, παρατηρούμε ότι διαγράφοντας μια κορυφή δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα u και v. Αποδεικνύουμε

Διάλεξη 4: Απόδειξη: Για την κατεύθυνση, παρατηρούμε ότι διαγράφοντας μια κορυφή δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τα u και v. Αποδεικνύουμε Διάλεξη 4: 20.10.2016 Θεωρία Γραφημάτων Γραφέας: Σ. Κ. Διδάσκων: Σταύρος Κολλιόπουλος 4.1 2-συνεκτικά γραφήματα (συνέχεια) Πρόταση 4.1 Δύο μπλοκ ενός γραφήματος G μοιράζονται το πολύ μία κορυφή. Απόδειξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 18: Επίλυση Γενικών Γραμμικών Προβλημάτων Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα

Υπολογιστική Πολυπλοκότητα Υπολογιστική Πολυπλοκότητα ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Ευθεία

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Ευθεία Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία a R n, a 0 = {x R n x = λa} Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία a R n, a 0 = {x R n x = λa} Υπερεπίπεδο α R, a R n P = {x R n ax = α} Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία

Διαβάστε περισσότερα

"ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ" Διπλωματική Εργασία της. Τσαρακλίδου Μαρίνα Άννα (ΑΕΜ:94)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ Διπλωματική Εργασία της. Τσαρακλίδου Μαρίνα Άννα (ΑΕΜ:94) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» "ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ" Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα μονοδρόμησης (The One-Way Street Problem)

Το πρόβλημα μονοδρόμησης (The One-Way Street Problem) Το πρόβλημα μονοδρόμησης (The One-Way Street Problem) Το πρόβλημα Σχετίζεται με τη διαχείριση της κίνησης οχημάτων στους δρόμους Αν δεν υπήρχαν καθυστερήσεις στην κίνηση στις πόλεις Αποφυγή σπατάλης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Συνεκτικότητα Γραφημάτων 123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4.1 Τοπική και Ολική Συνεκτικότητα Γραφημάτων 4.2 Συνεκτικότητα Μη-κατευθυνόμενων Γραφημάτων 4.3 Συνεκτικότητα Κατευθυνόμενων Γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 3 Μορφοποίηση Προβλημάτων Ακέραιου Προγραμματισμού 1 Σχέση γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού Ενα πρόβλημα ακέραιου προγραμματισμού είναι

Διαβάστε περισσότερα

NP-complete problems. IS, 4-Degree IS,CLIQUE, NODE COVER, MAX CUT, MAX BISECTION, BISECTION WIDTH. NP-complete problems 1 / 30

NP-complete problems. IS, 4-Degree IS,CLIQUE, NODE COVER, MAX CUT, MAX BISECTION, BISECTION WIDTH. NP-complete problems 1 / 30 NP-complete problems IS, 4-Degree IS,CLIQUE, NODE COVER, MAX CUT, MAX BISECTION, BISECTION WIDTH Καλογερόπουλος Παναγιώτης (ΜΠΛΑ) NP-complete problems 1 / 30 Independent Set is NP-complete Ορισμός. Εστω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο +2 ο ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Διάνυσμα ορίζεται ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα, δηλαδή ένα ευθύγραμμο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 2: Γραφική επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού(γ.π.) ιδάσκων: Βασίλειος Ισµυρλής Τηλ:6979948174, e-mail: vasismir@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι

6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι 36 6 Συνεκτικοί τοπολογικοί χώροι Έστω R διάστημα και f : R συνεχής συνάρτηση τότε, όπως γνωρίζουμε από τον Απειροστικό Λογισμό, η f έχει την ιδιότητα της ενδιάμεσου τιμής. Η ιδιότητα αυτή δεν εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων

f x και τέσσερα ζευγάρια σημείων ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, 014 015, 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ #: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Ημερομηνία ανάρτησης εργασίας στην ιστοσελίδα του μαθήματος: 1 11 014 Ημερομηνία παράδοσης εργασίας: 18 11 014 Επιμέλεια απαντήσεων:

Διαβάστε περισσότερα

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1

m 1 min f = x ij 0 (8.4) b j (8.5) a i = 1 KΕΦΑΛΑΙΟ 8 Προβλήµατα Μεταφοράς και Ανάθεσης 8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ειδική κατηγορία προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού είναι τα προβλήµατα µεταφοράς (Π.Μ.), στα οποία επιζητείται η ελαχιστοποίηση του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Άπληστοι Αλγόριθμοι. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Άπληστοι Αλγόριθμοι ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Άπληστοι Αλγόριθμοι... για προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Προγραμματισμός

Δυναμικός Προγραμματισμός Τρίγωνο του Pascal Δυναμικός Προγραμματισμός Διωνυμικοί συντελεστές Διδάσκοντες: Σ. Ζάχος, Δ. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων 1

Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων 1 Επίλυση Προβλημάτων Περιγραφή Προβλημάτων Αλγόριθμοι αναζήτησης Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης Αναζήτηση πρώτα σε βάθος Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (ΒFS) Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Νίκος Ζανταρίδης (Φροντιστήριο Πυραμίδα) ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Ένα γενικό θέμα Ανάλυσης Χρήσιμες Προτάσεις Ασκήσεις για λύση Μικρό βοήθημα για τον υποψήφιο μαθητή της Γ Λυκείου λίγο πριν τις εξετάσεις Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου

4.4 Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου . Το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου Σ αυτή την παράγραφο θα εξεταστεί μια παραλλαγή του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το πρόβλημα του ελάχιστου ζευγνύοντος δένδρου. Σ αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση Πληποφοπίαρ. Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός

Ανάκληση Πληποφοπίαρ. Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Ανάκληση Πληποφοπίαρ Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Διάλεξη 18η: 17/05/2017 1 Η μέθοδος BrowseRank 2 Εισαγωγή Η page importance, που αναπαριστά την αξία μιας σελίδας του Web, είναι παράγων-κλειδί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ (ΗΥ-119) ΜΕΡΟΣ 5: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΒΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΗ Δ.Χ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # : Επιχειρησιακή έρευνα Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Εισαγωγή στο Σχεδιασμό & την Ανάλυση Αλγορίθμων Εξέταση Φεβρουαρίου 2016 Σελ. 1 από 7 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 1 Εισαγωγή 1 / 14 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομή Δεδομένων Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Ευθεία

Βασικές έννοιες και ορισµοί. Ευθεία Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία a R n, a 0 = {x R n x = λa} Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία a R n, a 0 = {x R n x = λa} Υπερεπίπεδο α R, a R n P = {x R n ax = α} Βασικές έννοιες και ορισµοί Ευθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 6: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 6: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 6: Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης

Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Τεχνητή Νοημοσύνη 04 Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης Αλγόριθμοι Τυφλής Αναζήτησης (Blind Search Algorithms) Εφαρμόζονται σε προβλήματα στα οποία δεν υπάρχει πληροφορία που να επιτρέπει αξιολόγηση των καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

υναμικός Προγραμματισμός

υναμικός Προγραμματισμός υναμικός Προγραμματισμός ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιωνυμικοί Συντελεστές ιωνυμικοί

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθµοι. Αλγόριθµοι & Πολυπλοκότητα (Χειµώνας 2011) Άπληστοι Αλγόριθµοι 1

Άπληστοι Αλγόριθµοι. Αλγόριθµοι & Πολυπλοκότητα (Χειµώνας 2011) Άπληστοι Αλγόριθµοι 1 Άπληστοι Αλγόριθµοι Αλγόριθµοι & Πολυπλοκότητα (Χειµώνας 2011) Άπληστοι Αλγόριθµοι 1 Άπληστοι Αλγόριθµοι... για προβλήµατα βελτιστοποίησης: Λειτουργούν σε βήµατα. Κάθε βήµα κάνει µια αµετάκλητη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων και Τεχνικές Αναζήτησης Εισαγωγή

Επίλυση Προβλημάτων και Τεχνικές Αναζήτησης Εισαγωγή Επίλυση Προβλημάτων και Τεχνικές Αναζήτησης Εισαγωγή επίλυση προβλημάτων μέσω αναζήτησης κάθε πρόβλημα το οποίο μπορεί να διατυπωθεί αυστηρά λύνεται μέσω αναζήτησης. Για τα περισσότερα ενδιαφέροντα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου

Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Μαθηματικών Α Γυμνασίου Αριθμητική - Άλγεβρα Γεωμετρία Άρτιος λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 15: Κύκλωση Δεσμοί, Κανόνες Περιστροφής Σαμαράς Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσεις Πολυπλοκότητας

Κλάσεις Πολυπλοκότητας Κλάσεις Πολυπλοκότητας Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Κλάσεις Πολυπλοκότητας 1 Οι κλάσεις πολυπλοκότητας P και NP P: Polynomial ΗκλάσηP περιλαμβάνει όλα τα υπολογιστικά προβλήματα που μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

α n z n = 1 + 2z 2 + 5z 3 n=0

α n z n = 1 + 2z 2 + 5z 3 n=0 Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Η ύλη συνοπτικά... Γεννήτριες συναρτήσεις Τι είναι η γεννήτρια Στην

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα Ελάχιστου Κόστους Ροής σε Δίκτυο. Δίκτυα Ροής Ελάχιστου Κόστους (Minimum Cost Flow Networks)

Προβλήματα Ελάχιστου Κόστους Ροής σε Δίκτυο. Δίκτυα Ροής Ελάχιστου Κόστους (Minimum Cost Flow Networks) Προβλήματα Ελάχιστου Κόστους Ροής σε Δίκτυο Ορισμοί Παραδείγματα Δικτυακή Simplex (προβλήματα με και χωρίς φραγμούς). Δίκτυα Ροής Ελάχιστου Κόστους (Minimum ost Flow Networks) Ένα δίκτυο μεταφόρτωσης αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

V (F ) = {(u 1, u 2, u 3 ) P 2 K F (u 1, u 2, u 3 ) = 0}

V (F ) = {(u 1, u 2, u 3 ) P 2 K F (u 1, u 2, u 3 ) = 0} 1 Θεώρημα BEZOU T Ο δακτύλιος K[x 1,..., x n ] είναι περιοχή μονοσήμαντης ανάλυσης. Άρα κάθε πολυώνυμο f K[x 1,..., x n ] (που δεν είναι σταθερά, δηλαδή f / K) αναλύεται σε γινόμενο αναγώγων πολυωνύμων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα Ι

Κατανεμημένα Συστήματα Ι Κατανεμημένα Συστήματα Ι Παναγιώτα Παναγοπούλου 11η Διάλεξη 12 Ιανουαρίου 2017 1 Ανεξάρτητο σύνολο Δοθέντος ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος G = (V, E), ένα ανεξάρτητο σύνολο (independent set) είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων

ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων ΠΛΗ 20, 4 η ΟΣΣ: Βασικές Έννοιες Θεωρίας Γραφημάτων Δημήτρης Φωτάκης Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Πληροφορική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 3 η Εργασία: Γενική Εικόνα Αρκετά απαιτητικά ερωτήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807

Fermat, 1638, Newton Euler, Lagrange, 1807 Εισαγωγή Μαθ Προγρ Κλασικά Προβλ Επεκτάσεις Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Αποφάσεων Ενότητα 1 Εισαγωγή Αντώνης Οικονόμου Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αθηνών Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 3 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης

Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης - Γ. Κορίλη Αλγόριθµοι ροµολόγησης http://www.seas.upenn.edu/~tcom50/lectures/lecture.pdf ροµολόγηση σε ίκτυα εδοµένων Αναπαράσταση ικτύου µε Γράφο Μη Κατευθυνόµενοι Γράφοι Εκτεταµένα έντρα Κατευθυνόµενοι

Διαβάστε περισσότερα