ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα"

Transcript

1 ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων εικόνων και εικονοσειρών ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Π2. Έκθεση για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. Καβάλα 2007

2 Στόχος του Πακέτου Εργασίας 1 Στόχος του Πακέτου Εργασίας 1 είναι ο σχεδιασµός και η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων η οποία θα φιλοξενήσει τις ψηφιακές εικόνες και τις εικονοσειρές, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν την βάση για την διεξαγωγή πειραµάτων µε σκοπό την αξιολόγηση των σύγχρονων µεθόδων που θα προαχθούν και θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του παρόντος υποέργου. Επίσης περιλαµβάνει την δηµιουργία ιστοσελίδας και λογισµικού διασύνδεσης της ιστοσελίδας µε την βάση δεδοµένων µε σκοπό την χρήση της βάσης δεδοµένων από το διαδίκτυο και την παρουσίαση στο διαδίκτυο των αποτελεσµάτων του υποέργου. Τα παλαιότερα συστήµατα βάσεων δεδοµένων είχαν την ικανότητα να χειρίζονται µόνο αριθµητικά και αλφαριθµητικά δεδοµένα (κείµενο). Σήµερα ωστόσο, ένα σηµαντικό ποσοστό της πληροφορίας βρίσκεται σε µορφές όπως εικόνα και video. Οι ψηφιακές οπτικοακουστικές πληροφορίες έχουν αυξηθεί υπερβολικά. Τεράστιες ποσότητες πληροφορίας σε µορφή εικόνων, ακουστικών και τηλεοπτικών στοιχείων παράγονται και αποθηκεύονται καθηµερινά. Η υποστήριξη των τύπων αυτών απαιτεί ταχύτητα στην επεξεργασία και περισσότερο χώρο αποθήκευσης λόγω του µεγάλου όγκου. Οι Βάσεις εδοµένων Πολυµέσων έχουν τη δυνατότητα χειρισµού των σύνθετων αυτών τύπων δεδοµένων χρησιµοποιώντας βελτιστοποιηµένες τεχνικές αναζήτησης. Η συµπίεση, και η αρχειοθέτηση των οπτικοακουστικών πληροφοριών έχουν γίνει δηµοφιλείς και ανέξοδες, και υπάρχει µια ευρεία σειρά διαθέσιµου υλικού και λογισµικού για την υποστήριξη τέτοιων στόχων. Κατά την αποθήκευση των πληροφοριών µας πρέπει να φροντίσουµε για την πιο εύκολη και ασφαλή ανάκτησή τους. Απαιτείται πρόσθετη εργασία προκειµένου να είναι αποτελεσµατική και αποδοτική. Παρακάτω αναφέρονται τρεις διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης των αποθηκευµένων πολυµέσων που συνηθίζονται: - Ελεύθερο ξεφύλλισµα (Free Browsing): οι χρήστες κοιτάζουν βιαστικά µέσω µιας συλλογής εικόνων, ήχου, και τηλεοπτικών αρχείων, µέχρις ότου βρουν τις επιθυµητές πληροφορίες. - Ανάκτηση βασισµένη σε κείµενο (Text - based Retrieval): στα οπτικοακουστικά αρχεία έχει προστεθεί κείµενο κατά τη διάρκεια του σταδίου καταχώρησης. Στη

3 φάση ανάκτησης, αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες χρησιµοποιούνται για να καθοδηγήσουν τις µηχανές αναζήτησης ώστε να βρουν τα επιθυµητά στοιχεία. - Ανάκτηση βασισµένη στο περιεχόµενο (Content based retrieval): οι χρήστες ψάχνουν την αποθήκη πολυµέσων που παρέχει τις πληροφορίες µε βάση το πραγµατικό περιεχόµενο της εικόνας, του ήχου, ή της κινούµενης εικόνας. Η µηχανή αναζήτησης µεταφράζει τις αναγκαίες πληροφορίες µε κάποιο τρόπο ώστε να ρωτηθεί η Βάση εδοµένων και να ανακτηθούν τα «υποψήφια» δεδοµένα που ικανοποιούν το αίτηµα του χρήστη. Οι πρώτες δύο µέθοδοι έχουν διάφορους περιορισµούς. Η περίπτωση του «ελεύθερου ξεφυλλίσµατος» είναι κουραστική, ανεπαρκής, και χρονοβόρα και γίνεται απολύτως µη πρακτική για τις µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Η αναζήτηση και η ανάκτηση που βασίζονται στο κείµενο υποφέρουν από δύο µεγάλα προβλήµατα που συνδέονται µε τη φάση της καταχώρησης: - Η χρονοβόρος προσπάθεια της καταχώρησης των σχολίων µεµονωµένα για κάθε δεδοµένο και - Η ανακρίβεια που συνδέεται µε την υποκειµενική ανθρώπινη αντίληψη για το σχολιασµό του περιεχοµένου. Παρά τα προβλήµατα, η λέξη κλειδί είναι ακόµα η δηµοφιλέστερη µέθοδος αναζήτησης οπτικών πληροφοριών στον Ιστό. ιάφορες γενικής χρήσης µηχανές αναζήτησης έχουν επεκτείνει τις ικανότητές τους στην αναζήτηση των οπτικών µέσων µε τη βοήθεια λέξεων κλειδιά, όπως για παράδειγµα Στοά Εικόνων του Yahoo (http://gallery.yahoo.com/), ο Ερευνητής Πολυµέσων Lycos (http://multimedia.lycos.com/), και o AltaVista Ανιχτευτής Φωτογραφιών (http://www.altavista.com/sites/search/simage). Προκειµένου να υπερνικηθούν οι ανεπάρκειες και οι περιορισµοί της κείµενοβασισµένης ανάκτησης των προηγουµένως σχολιασµένων οπτικών στοιχείων, πολλοί ερευνητές, άρχισαν να ερευνούν τους πιθανούς τρόπους αναζήτησης των οπτικών πληροφοριών βασισµένους απλώς στο περιεχόµενό τους. Με άλλα λόγια, αντί να σχολιαστούν µε το χέρι χρησιµοποιώντας τις λέξεις κλειδιά, οι εικόνες και οι εικονοσειρές θα συντάσσονταν από το οπτικό περιεχόµενό τους, όπως το χρώµα, τη

4 σύσταση, τη µορφή των αντικειµένων κλπ. Η έρευνα στον τοµέα της αναζήτησης των οπτικών πληροφοριών µε βάση το περιεχόµενό τους άρχισε στις αρχές του Πολλές ερευνητικές οµάδες σε πανεπιστήµια, ερευνητικά ιδρύµατα καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάζονται ενεργά µέχρι και σήµερα για την άψογη αναζήτηση και ανάκτηση της επιθυµητής εικόνας και εικονοσειράς, δηλαδή γρήγορα, αποδοτικά και βέβαια χωρίς σφάλµατα. [James Z. Wang, INTEGRATED REGION- BASED IMAGE RETRIEVAL, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS] [Oge Marques Borko Furht, CONTENT-BASED IMAGE AND VIDEO RETRIEVAL, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS] Στο κείµενο που ακολουθεί περιγράφεται ο σχεδιασµός και ο τρόπος ανάπτυξης της βάσης δεδοµένων εικόνων και εικονοσειρών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του υποέργου «ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΚΟΝΟΣΕΙΡΕΣ)» του έργου «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ».

5 Π2. Έκθεση για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της βάσης δεδοµένων. Για πολλά έτη διάφορες απλές σελίδες HTML συνδέονταν µεταξύ τους και δηµιουργούσαν µια περιοχή που έχουµε συνηθίσει να αναφέρουµε ως Ιστό. Οι σηµερινοί χρήστες απολαµβάνουν σελίδες που ενηµερώνονται συχνά και παρέχουν προσαρµοσµένη εµπειρία. Συγχρόνως, γίνεται αγώνας ώστε να γίνουν ακόµη ευκολότερες, να ενηµερώνονται γρήγορα, να διατηρούνται αλλά και να εµπλουτίζονται. Ο Ιστός πλέον είναι «δυναµικός» και σ αυτό συντέλεσαν και οι Βάσεις εδοµένων. Οι δυναµικές ιστοσελίδες είναι εύκαµπτα και ισχυρά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες για τη δηµιουργία υναµικών Ιστοσελίδων. Οι πιο κοινές είναι οι ASP (Active Server Pages) της Microsoft, JSP (Java Server Pages), ColdFusion και PHP. Οι δυναµικές ιστοσελίδες δεν στηρίζονται απαραιτήτως σε µια βάση δεδοµένων, αλλά χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα εφαρµογές βάσεων δεδοµένων όπως η Mysql που εκτός των άλλων που προσφέρει είναι και διαθέσιµη χωρίς κανένα κόστος. PHP Στη πορεία της εξέλιξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπήρξαν και υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραµµατισµού για διάφορες χρήσεις. Μια από τις γλώσσες που παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον είναι η γλώσσα PHP που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία εφαρµογών στο web. Η PHP, της οποίας τα αρχικά αντιπροσωπεύουν το "PHP: Hypertext Preprocessor", δηµιουργήθηκε το 1994 από τον Rasmus Lerdorf, όταν θέλησε να καταµετρήσει τους επισκέπτες µιας Ιστοσελίδας. Η χρησιµότητα και οι ικανότητες της αυξήθηκαν και πολύ γρήγορα άρχισε να χρησιµοποιείται από µεγάλες εταιρείες σε επαγγελµατικές εφαρµογές. Είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη, ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη Web εφαρµογών και µπορεί να ενσωµατωθεί στην HTML. Η σύνταξη της παίρνει στοιχεία των C, Java, και Perl και είναι εύκολη στη µάθηση. Το επιπλέον θετικό είναι ότι διατίθεται δωρεάν στο Internet, πολλές εκδόσεις της γλώσσας PHP θα βρείτε στην επίσηµη διαδικτυακή τοποθεσία της Ο κύριος στόχος της γλώσσας είναι να επιτρέπει σε web

6 developers (υπεύθυνους) να γράφουν δυναµικά παραγόµενες σελίδες. Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς στους οποίους χρησιµοποιείται ένα PHP script. - Server - side scripting. Είναι παραδοσιακά το κυριότερο πεδίο της PHP. Χρειαζόµαστε τρία πράγµατα για να δουλέψει αυτό. Τον PHP µεταγλωττιστή, έναν «εξυπηρετητή σελίδων» (στην περίπτωση που παρουσιάζουµε, τον Apache web server) και έναν «φυλλοµετρητή» (web browser). - Command line scripting. Μας δίνεται η δυνατότητα να φτιάξουµε ένα PHP script που θα το τρέχουµε χωρίς server ή browser. Χρειαζόµαστε µόνο τον PHP µεταγλωττιστή. Αυτά τα script χρησιµοποιούνται συνήθως σε απλές εργασίες επεξεργασίες κειµένου. - Εγγραφή client - side GUI εφαρµογών, αποτελεί το γραφικό περιβάλλον των χρηστών. Η PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένου των Linux και Microsoft Windows. Επίσης υποστηρίζει πολλούς web servers όπως Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape και όπως έχει προαναφερθεί τον Apache. Έτσι µε την PHP έχουµε την ευκαιρία επιλογής ενός λειτουργικού συστήµατος και ενός web server. Επιπλέον, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε συναρτησιακό (procedural) ή αντικειµενοστρεφή (object oriented) προγραµµατισµό ή έναν συνδυασµό τους. Μεγάλες βιβλιοθήκες κώδικα και εφαρµογές για παράδειγµα η βιβλιοθήκη PEAR είναι γραµµένες µόνο µε αντικειµενοστρεφή κώδικα. Οι δυνατότητες της PHP συµπεριλαµβάνουν την εξαγωγή εικόνων, αρχείων PDF, ακόµη και ταινίες Flash. Μπορούµε επίσης να εξάγουµε εύκολα οποιοδήποτε κείµενο όπως XHTML και οποιοδήποτε XML αρχείο. Η PHP µπορεί να δηµιουργεί αυτόµατα αυτά τα αρχεία και να τα αποθηκεύει στο σύστηµα αρχείων, αντί να τα εκτυπώνει. Ένα από τα πιο δυνατά και σηµαντικά χαρακτηριστικά της PHP είναι η υποστήριξη που έχει για ένα µεγάλο σύνολο βάσεων δεδοµένων. Η συγγραφή µιας σελίδας που υποστηρίζει βάσεις δεδοµένων είναι εξαιρετικά απλή. Οι Adabas D, dbase, IBM DB2, Ingres, Oracle, Velocis και φυσικά η MySQL είναι µερικές από τις Βάσεις εδοµένων που υποστηρίζει. Επιπλέον, υποστηρίζει ένα ανοιχτό πρότυπο σύνδεσης βάσεων δεδοµένων το ODBC, (Open Database Connection standard) έτσι

7 µπορούµε να συνδεθούµε σε οποιαδήποτε βάση δεδοµένων που ακολουθεί αυτό το παγκόσµιο πρότυπο. Η PHP έχει άψογη συνεργασία µε την HTML. Ο κώδικας σε γλώσσα PHP ενσωµατώνεται µε αυτό της HTML. Όταν ο χρήστης στέλνει στον Ιστοχώρο ένα µήνυµα σε PHP, ο κεντρικός υπολογιστής διαβάζει τον κώδικα PHP και έπειτα τον επεξεργάζεται σύµφωνα µε τις προκαθορισµένες κατευθύνσεις του. Στο παράδειγµα που παρουσιάζεται στο σχήµα, ο κώδικας PHP ζητάει από τον κεντρικό υπολογιστή να στείλει το κατάλληλο στοιχείο - HTML κώδικα- στον «ξεφυλλιστή» Ιστού, ο οποίος το µεταχειρίζεται όπως µια τυποποιηµένη σελίδα HTML. Χρήστης URL αίτηµα Server HTML Κωδικοποιηµένο αίτηµα HTML Αυτό διαφέρει από µια στατική περιοχή HTML όπου, όταν υποβάλλεται ένα αίτηµα, ο κεντρικός υπολογιστής στέλνει µόνο τα στοιχεία HTML στο Web Browser (ξεφυλλιστή Ιστού) και δεν υπάρχει κανένας κεντρικός υπολογιστής. Ως εκ τούτου, για τον τελικό χρήστη και τον web browser δεν υπάρχει καµία αντιληπτή διαφορά µεταξύ των home.html και home.php, αλλά το πώς δηµιουργήθηκε το περιεχόµενο της συγκεκριµένης σελίδας σε κάθε µια από τις περιπτώσεις είναι σηµαντικά διαφορετικό. Αυτό που διαχωρίζει την PHP από το client-side Javascript είναι ότι ο κώδικας εκτελείται στον server (εξυπηρετητή). Έτσι αν έχουµε ένα script σαν το παραπάνω στον server µας, ο client θα πάρει τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης αυτού του script, χωρίς όµως να υπάρχει τρόπος να καταλάβει τι κώδικας υπάρχει από κάτω. Η PHP είναι εξαιρετικά απλή και προσφέρει άµεση εξοικείωση σε έναν άνθρωπο που ασχολείται για πρώτη φορά µε το αντικείµενο, αλλά προσφέρει και πολλά προηγµένα χαρακτηριστικά σε έναν επαγγελµατία προγραµµατιστή. [Larry Ullman, PHP AND MySQL FOR DYNAMIC WEB SITES, VISUAL QUICKPRO GUIDE] [www.php.net]

8 MySQL Το MySQL είναι ένα µικρό, γρήγορο και ιδιαίτερα διαµορφώσιµο Πρόγραµµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Έχει µεγάλες δυνατότητες και ευελιξία ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Το MySQL αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από τη MySQL AB, µια επιχείρηση που εδρεύει στη Σουηδία, στο Internet θα τη βρει κανείς ως όπου διατίθενται πολλές εκδόσεις του MySQL προγράµµατος δωρεάν. Όλες οι εκδόσεις MySQL από µέχρι 5.0 (εκτός από και τις 4.1.1) υποστηρίζονται πλήρως από το phpmyadmin το οποίο µπορεί να συνδέσει µε τον κεντρικό υπολογιστή MySQL χρησιµοποιώντας την κλασική επέκταση MySQL της PHP. Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που περιλαµβάνει συλλογή αλληλένδετων στοιχείων. Κείµενα, αριθµοί, δυαδικά αρχεία αποθηκεύονται και κρατιούνται οργανωµένα από το Πρόγραµµα ιαχείρισης. Η MySQL λειτουργεί µέσω κάποιων διαδικασιών που θα αναφέρουµε απλώς χωρίς να τις αναλύσουµε περαιτέρω. Το παρακάτω διάγραµµα θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τις διαδικασίες της MySQL και το ρόλο της κάθε µίας µέσα στο Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων. Το πρώτο επίπεδο παρουσιάζει τη βασικότερη υπηρεσία της βάσης την υποβολή της ερώτησης, δηλαδή το αίτηµα που θέτουµε στη βάση. Για να γίνει πιο κατανοητό αίτηµα στη συγκεκριµένη εφαρµογή θεωρείται για παράδειγµα η αναζήτηση µιας εικόνας.

9 ΜySQL Αρχείο Σηµείο ιασκέψεων Λάθους Ερώτηση οχείο Υποδοχή TCP/IP Σωλήνας ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Βάση Εικόνων Βάση Βίντεο Αποθήκευση Αποθήκευση εδοµένων εδοµένων Εικόνες Βίντεο Κατηγορίες Εικόνες Χ Κατηγορίες Βίντεο Χ Πίνακες Πίνακες Μόλις η MySQL λάβει µια ερώτηση, το δεύτερο επίπεδο είναι αρµόδιο για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση, και τελικά την εκτέλεση της ερώτησης. Οι ερωτήσεις περιλαµβάνουν συνήθως τα προσκοµίζοντα στοιχεία από έναν ή περισσότερους πίνακες, και την εφαρµογή των διάφορων λειτουργιών SQL όπως (DATE_FORMAT ()) στο αποτέλεσµα. [Larry Ullman, PHP AND MySQL FOR DYNAMIC WEB SITES, VISUAL QUICKPRO GUIDE] [www.mysql.com]

10 Apache Το πρόγραµµα Apache είναι µια συνεργάσιµη προσπάθεια ανάπτυξης λογισµικού που στοχεύει στη δηµιουργία µιας γερής, τρέχουσας κατηγορίας, featureful, και ελεύθερα-διαθέσιµης εφαρµογής κώδικα πηγής ενός κεντρικού υπολογιστή http (Ιστός). Το πρόγραµµα ρυθµίζεται από κοινού από µια οµάδα εθελοντών τοποθετηµένων σε όλο τον κόσµο, χρησιµοποιώντας το ιαδίκτυο και τον Ιστό επικοινωνούν, προγραµµατίζουν, και αναπτύσσουν τον κεντρικό υπολογιστή και τη σχετική τεκµηρίωσή του. Αυτοί οι εθελοντές είναι γνωστοί ως οµάδα Apache. Επιπλέον, οι εκατοντάδες των χρηστών έχουν συµβάλει τις ιδέες, τον κώδικα, και την τεκµηρίωση στο πρόγραµµα. Το Apache παράσχει µια γερή και τρέχουσας κατηγορίας εφαρµογή αναφοράς του πρωτοκόλλου HTTP. Η εταιρεία Apache πιστεύει ότι τα εργαλεία της σε απευθείας σύνδεση έκδοσης πρέπει να είναι στα χέρια του καθενός. Εκδόσεις του Apache Server καθώς και πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζεστε θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Apache Η συνεργασία των τριών συστατικών περιγράφεται στο σχήµα που ακολουθεί: Χρήστης URL αίτηµα Server Κωδικοποιηµένο αίτηµα Ερώτηση εδοµένα Όπως βλέπουµε στο σχήµα το αίτηµα του χρήστη πηγαίνει στον Apache Server και από εκεί στην PHP, η PHP ζητάει από τη MySQL και η MySQL επιστρέφει τα δεδοµένα που της ζητήθηκαν. Η PHP επιστρέφει στον Apache τα αποτελέσµατα και από εκεί καταλήγουν στον τελικό χρήστη.

11 Υλοποίηση Εφαρµογής Η ανάπτυξη της εφαρµογής στηρίχθηκε στα τρία συστήµατα (PHP, MySQL, Apache) που περιγράφηκαν λόγω των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν. Η δοµή της βάσης δεδοµένων αποτελείται από εικοσιεννιά πίνακες, όπως φαίνεται στο Σχήµα. Ο κάθε πίνακας αποτελείται από εννέα πεδία από τα οποία το ένα είναι το πρωτεύον κλειδί του. Τα ονόµατα και οι τύποι των πεδίων είναι σε όλους τα ίδια και αυτό γιατί εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Ο σκοπός που εξυπηρετεί η οµοιότητα σχεδίασής τους είναι, ότι ο κάθε πίνακας καθορίζει µια κατηγορία και στον κάθε πίνακα-κατηγορία περιέχονται εικόνες και εικονοσειρές µε κοινό θέµα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτών, αποτελούν τα πεδία του πίνακα στον οποίο περιέχονται. Έτσι, οι πίνακες διαφέρουν ως προς το θεµατικό περιεχόµενο και όχι ως προς τη δοµή τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πεδία είναι ίδια σε όλους τους πίνακες. Ο κάθε πίνακας αποτελείται, εκτός από τα έξι πεδία που χαρακτηρίζουν τις εικόνες και τις εικονοσειρές, από ένα πρωτεύον κλειδί και δύο υποθετικά πεδία όπως φαίνεται στο σχήµα 2. Το πρωτεύον κλειδί περιέχει ακέραιους αριθµούς auto_increment, ονοµάζεται id και εγγυάται τη µοναδικότητα κάθε εγγραφής. Τα δύο υποθετικά πεδία

12 δεν περιέχουν πληροφορίες. Υπάρχουν για να χρησιµοποιηθούν αν προκύψει ανάγκη πρόσθετων πεδίων στους πίνακες και ονοµάζονται spec1 και spec2. Τα υπόλοιπα έξι πεδία αποτελούνται από τα πεδία µε ονοµασίες width και height που περιέχουν πληροφορίες για τις διαστάσεις των εικόνων και των εικονοσειρών και είναι τύπου float. Το πεδίο µε ονοµασία time, που δείχνει τη διάρκεια των εικονοσειρών και είναι επίσης τύπου float. Για τις εικόνες, η τιµή που περιέχεται σ αυτό το πεδίο δηλαδή η διάρκειά τους, είναι µηδέν (0). Το πεδίο µε ονοµασία image/video είναι τύπου tinyint και χαρακτηρίζει την κάθε εγγραφή του πίνακα για το αν είναι εικόνα ή εικονοσειρά µε έναν χαρακτήρα. Αν είναι εικόνα, η τιµή του πεδίου αυτού είναι µηδέν (0) και αν είναι εικονοσειρά, η τιµή του πεδίου είναι ένα (1). Τέλος, τα πεδία µε τίτλο format και file_name, περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε την προέκταση και το κυρίως µέρος του ονόµατος του αρχείου που είναι καταχωρηµένο στον πίνακα αντίστοιχα.

13

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη της Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Εγκρίθηκε από τον/την Πρόεδρος της εποπτεύουσας επιτροπής

της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχίο Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη της Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Εγκρίθηκε από τον/την Πρόεδρος της εποπτεύουσας επιτροπής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MYSQL ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PHP της ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΤΙΔΟΥ ΚΑΤΙΡΤΖΗ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ JOOMLA Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Κέντρα Σοφοκλή (ΑΜ:Τ01737)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου.

Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία θεματικού δικτυακού τόπου. Α.Τ. Ε. Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία Θέμα : Συγκριτική μελέτη συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμογές Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΣΤΟΥ (Web Service) ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

«Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς»

«Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς» Β Τάξη Σχολ. Έτος 2012-2013 Ερευνητική Εργασία / Project «Ο διαδικτυακός τόπος (web site) του σχολείου ως σηµείο αναφοράς για µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς» Μαθητές ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος: Σύστηµα κράτησης θέσεων θεάτρου Αγγλικός τίτλος: Theatre booking-seat system ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των Αντωνούλα Παναγιώτη Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Σχεδίαση & Ανάπτυξη Αλγορίθµων για τη Βελτιστοποίηση Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου Καραθωµά Ευφηµία Τσαουσάκος Ιωάννης Επιβλέπων ρ Ιωάννης Π. Μακρής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server)

Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Υλοποίηση δυναµικής ιστοσελίδας αποστολής και διαχείρισης φωτογραφιών µε τεχνολογίες ανοιχτού λογισµικού (PHP, MySQL, Apache HTTP server) Σπουδαστές: Μαυρίδης Παναγιώτης Τεσσέρης Αναστάσιος ΑΜ: 3615,3475

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα