οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες"

Transcript

1 Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες πάνω από το internet (web Παγκόσμιες οικονομικές τάσεις Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης ωθεί σήμερα όλες τις βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους και παραγόμενου προϊόντος, να συμπεριφέρονται ως παγκόσμιοι πωλητές και καταναλωτές. Κατά συνέπεια, οι αλυσίδες παραγωγής είναι πλέον πολύπλοκα δίκτυα με ετερογενή μέλη: κατασκευαστές ανταλλακτικών και εξαρτημάτων καθώς επίσης πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών logistics. Αυτά τα σύνθετα δίκτυα, που αποτελούνται από εταιρείες που προέρχονται από διαφορετικούς παραγωγικούς κλάδους όπως: μεταποίηση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και logistics, πρέπει να συνεργάζονται σαν ένας ενιαίος οργανισμός. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα συγχρονισμένοι. Όταν η πλειοψηφία των μελών ενός δικτύου ανήκει σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, ο συγχρονισμός μπορεί να είναι ευκολότερος. Εκμεταλλευόμενα αυτή την ευκαιρία, τα δίκτυα που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν με τον τρόπο αυτό να ανταγωνιτούν καλύτερα άλλα δίκτυα που εκμεταλλεύονται το χαμηλό εργατικό κόστος όπως σε χώρες της Άπω Ανατολής. B2(B2B) καινοτόμα επιχειρηματική συνεργασία με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και logistics Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και η διαφάνεια καθώς επίσης και η ακριβής ροή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η ηλεκτρονική επιχειρηματική σχέση μεταξύ του κατασκευαστή και των προμηθευτών του (εφαρμογές B2B) προς εκείνους τους παρόχους υπηρεσιών των οποίων η δραστηριότητα επιδρά στην ποιότητα της συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. based). Ενιαία ενσωμάτωση από πολλούς σε πολλούς Καινοτόμο και δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο Πιθανή εξοικονόμηση κόστους και ανθρωποπροσπάθειας Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας FLUID-WIN Project, All rights reserved

2 Η πλατφόρμα FLUID-WIN διασφαλίζει τον ενιαίο τρόπο ενσωμάτωσης των παρόχων υπηρεσιών με τα δίκτυα των επιχειρήσεων παραγωγών, βασισμένη σε μία απλή στη χρήση ηλεκτρονική υπηρεσία με μία καινοτόμο Β2(Β2Β) προσέγγιση. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας FLUID-WIN Πλεονεκτήματα: Μειωμένος χρόνος επεξεργασίας παραγγελιών και χρόνου απόκρισης. Καλύτερη πρόσβαση σε εμπορικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία για κατασκευαστές προϊόντων. Περιορισμός στις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας και μείωση των δαπανών. Βελτιστοποίηση στη χρήση των ανθρώπινων πόρων για τη μείωση του κόστους. Χαμηλότερα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς Μειωμένες αστοχίες των υπηρεσιών logistics

3 Παρουσίαση του υποσυστήματος logistics του ερευνητικού έργου FLUID-WIN υπό την αιγίδα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου WIN Programme Σύγχρονες τάσεις στο χώρο των υπηρεσιών Logistics Ενσωμάτωση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε Παρατηρώντας τις επιχειρηματικές τάσεις στην ΕΕ των 25, τα προηγούμενα 10 χρόνια, διαπιστώνει κανείς την ουσιαστική αύξηση στο ρυθμό εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών logistics. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις πρέπει πλέον να εξετάσουν αυτή την επιλογή προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Στην πραγματικότητα, 75% των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων logistics ανατίθενται σε τρίτους εξωτερικούς παρόχους της σχετικής υπηρεσίας. B2(B2B) καινοτομική επιχειρηματική συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών logistics Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και η διαφάνεια καθώς επίσης και η ακριβής ροή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η ηλεκτρονική επιχειρηματική σχέση μεταξύ των κατασκευαστών εξαρτημάτων / ή του βασικού παραγωγού και των προμηθευτών (εφαρμογές B2B) προς εκείνους τους παρόχους υπηρεσιών των οποίων η δραστηριότητα επιδρά στην ποιότητα της συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. πολυλειτουργικές πλατφόρμες που λειτουργούν μέσω Πιο αξιόπιστες προβλέψεις Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία και ανταλλαγή εγγράφων Μεγαλύτερη διαφάνεια στην απόδοση internet (web based). Ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 2008 Έργο FLUID-WIN, Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων

4 Η πλατφόρμα FLUID-WIN διασφαλίζει την ενιαία ενσωμάτωση τρίτων παρόχων υπηρεσιών logistics μέσα στα δίκτυα κατασκευαστών εξαρτημάτων βασισμένο σε μία καινοτομική και απλή στη χρήση ηλεκτρονική υπηρεσία Β2(B2B). To υποσύστημα Logistics της πλατφόρμας FLUID-WIN Λειτουργία Περιγραφή Πλεονεκτήματα Διαχείριση Παραγγελιοληψίας Logistics Η FLUID-WIN επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας και ελέγχου της τρέχουσας κατάστασης μέσω του κύκλου ζωής της παραγγελίας από την αρχή μέχρι το τέλος Μειωμένο επικοινωνιακό κόστος Μειωμένος δείκτης λαθών κατά την χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων Πρόβλεψη Logistics H πλατφόρμα FLUID-WIN επεξεργάζεται πληροφορίες πρόβλεψης σχετικές με την αιτηθείσα μεταφορά και την ικανότητα αποθήκευσης για τον πάροχο υπηρεσιών Logistics Έγκαιρη ενημέρωση παραγγελιών Μειωμένο κόστος αποθήκευσης Μειωμένες πιθανότητες έλλειψη αποθεμάτων Διαχείριση Εγγράφων Αξιολόγηση απόδοσης υπηρεσιών Logistics Πληροφορίες αποθεμάτων Πλεονεκτήματα: H πλατφόρμα FLUID-WIN υποστηρίζει την ηλεκτρονική αποστολή και λήψη εγγράφων μεταφοράς και ηλεκτρονικών τιμολογίων ανάμεσα στον προμηθευτή και τον παροχέα υπηρεσιών Logistics Η πλατφόρμα FLUID-WIN παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες σχετικά με την μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών και τη δημοσίευση δεικτών διασφάλισης ποιότητας. Αυτές οι πληροφορίες καταδεικνύουν ιστορικές τάσεις σχετικά με την απόδοση LSP υπηρεσιών βασισμένες σε προκαθορισμένους και συγκρίσιμους δείκτες Η πλατφόρμα FLUID WIN παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους παραγωγούς και τους προμηθευτές για τα αποθέματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics Μειωμένος χρόνος στην ανταλλαγή εγγράφων Μειωμένο επικοινωνιακό κόστος Μείωση στην χρήση χαρτιού Εγκατάσταση ποιοτικών συστημάτων πληρωμών Μειωμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην παροχή υπηρεσιών Logistics και αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη Δεδομένα για την βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών Αποφυγή καταστάσεων έλλειψης αποθεμάτων Αυξημένη εμπιστοσύνη Μείωση ύψους αποθεμάτων Μειωμένος χρόνος επεξεργασίας και ανάδρασης Μειωμένος χρόνος διαχείρισης μη-αυτοματοποιημένων παραγγελιών Περικοπές στις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας για την μείωση των δαπανών. Βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων για τη μείωση του κόστους. Μείωση κόστους στην ανάπτυξη ΙΤ εφαρμογών βασισμένη στο ΑSP μοντέλο Μείωση επενδύσεων και κόστους συντήρησης υποδομής software Χαμηλότερα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς. Μειωμένες αστοχίες των υπηρεσιών logistics

5 Παρουσίαση του χρηματοπιστωτικού υποσυστήματος του ερευνητικού έργου FLUID-WIN υπό την αιγίδα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Τάσεις στο χρηματοπιστωτικό κλάδο Ενσωμάτωση τραπεζών και παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες που Η Ευρωπαϊκή αγορά γίνεται ολοένα και πιο ευέλικτη σε σχέση με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, μόνο ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων χρησιμοποιεί εργαλεία όπως το factoring και παρόμοια χρηματοπιστωτικά εργαλεία προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις ταμιακές τους δυσκολίες. Καινοτομική επιχειρηματική συνεργασία B2(B2B) με τράπεζες και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και η διαφάνεια καθώς επίσης και η ακριβής ροή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η ηλεκτρονική επιχειρηματική σχέση μεταξύ των κατασκευαστών εξαρτημάτων / ή του βασικού παραγωγού και των προμηθευτών (εφαρμογές B2B) προς εκείνους τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών των οποίων η δραστηριότητα επιδρά στην ποιότητα της συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων. λειτουργούν μέσω internet (web based). Ενιαία ενσωμάτωση από πολλούς σε πολλούς Ταχύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση Σημαντική μείωση του ρίσκου Ενσωμάτωση χρηματοπιστωτικού κλάδου 2008 Έργο FLUID WIN, Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων

6 Η πλατφόρμα FLUID-WIN διασφαλίζει την ενιαία ενσωμάτωση τρίτων παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσα στα δίκτυα κατασκευαστών βασισμένο σε μία καινοτομική και απλή στη χρήση ηλεκτρονική υπηρεσία Β2(B2B). Το χρηματοπιστωτικό υποσύστημα του FLUID-WIN Λειτουργίες Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων Διαχείριση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Παρακολούθηση κατάστασης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Βασικοί Δείκτες Απόδοσης για Παρόχους Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Μέτρηση Ποιότητας των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Περιγραφή Η πλατφόρμα FLUID-WIN διαχειρίζεται την ασφαλή εξαγωγή, αποθήκευση και μετάδοση από και προς τους κατασκευαστές και τους πελάτες τους που συναλλάσσονται με τους δικούς τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα FLUID-WIN βοηθάει τους κατασκευαστές στην επιλογή και αποστολή παραγγελιών στην τράπεζα τους ή σε άλλους χρηματοπιστωτικούς παρόχους για factoring ή άλλου τύπου χρηματοπιστωτική διευκόλυνση. Η πλατφόρμα FLUID-WIN παρέχει ένα εύκολο μέσω για τους κατασκευαστές προκειμένου να κατανοήσουν σε πιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά τους για χρηματοδότηση και τελικά να ενημερωθούν για επιπρόσθετα θέματα για τα οποία θα πρέπει να είναι ενήμεροι. Η πλατφόρμα FLUID-WIN παρέχει ένα καινοτομικό παράθυρο πληροφοριών σε παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα αποτίμησης της απόδοσης των διαφορετικών πελατών τους, με βάση ορισμένους διαχρονικούς δείκτες. Η πλατφόρμα FLUID-WIN αξιολογεί το επίπεδο και την ποιότητα των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένοι με την κάθε πλατφόρμα ανάλογα με την απόδοσή τους. Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη για τους κατασκευαστές που πρέπει να επιλέξουν κάποιο νέο πάροχο. Πλεονεκτήματα Ευκολότερη επεξεργασία τιμολογίων για χρηματοδότηση Μειωμένος δείκτης λαθών σε σχέση με τη χειροκίνητη διακίνηση δεδομένων Ασφάλεια και αξιοπιστία δεδομένων Αντικαθιστά την κλασική διαδικασία συναλλαγών με αρκετές τράπεζες και οίκους factoring. Μείωση κόστους επικοινωνίας Άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση Μειωμένο ρίσκο για τις τράπεζες και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο αντί για ιστορικά δεδομένα Αυξημένη εμπιστοσύνη και διαφάνεια για παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης Πλεονεκτήματα: Μείωση της μη-αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και του χρόνου απόκρισης Βελτιωμένη πρόσβαση σε εμπορικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία για κατασκευαστές Μειωμένη διοικητική ανθρωποπροσπάθεια για τη διαχείριση τιμολογίων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Περικοπές στις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας για την μείωση των δαπανών. Μειωμένο ρίσκο για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Ενιαίο μέσω για την πρόσβαση σε πλήθος από ΜΜΕ και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

7 Παρουσίαση του παραγωγικού υποσυστήματος του ερευνητικού έργου FLUID-WIN υπό την αιγίδα του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Ενσωμάτωση τρίτων παρόχων υπηρεσιών στην αλυσίδα παραγωγής μέσω πολυλειτουργικής Τάσεις στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής Κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες όλων των μεγεθών έμαθαν να παρέχουν πολύ γρήγορες απαντήσεις στις ασταθείς αγορές τους. Η ανάγκη ικανοποίησης της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο έχει γίνει το κλειδί για την επιτυχία. Οι κατασκευαστές OEM και παραγωγοί εξαρτημάτων πέτυχαν αυτή την ευκινησία ακολουθώντας τη στρατηγική των υπεργολαβιών ενός μεγάλου κομματιού των μη κεντρικών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων τους. Β2(B2B) καινοτόμες επιχειρηματικές συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών logistics και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεχής παρακολούθηση των διαδικασιών και η διαφάνεια καθώς επίσης και η ακριβής ροή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να επεκταθεί η ηλεκτρονική επιχειρηματική σχέση μεταξύ των κατασκευαστών εξαρτημάτων / ή του βασικού παραγωγού και των προμηθευτών (εφαρμογές B2B) προς τους παρόχους υπηρεσιών των οποίων η δραστηριοποίηση επηρεάζει την ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών. πλατφόρμας που λειτουργεί μέσω internet (web Απευθείας επικοινωνία με παρόχους υπηρεσιών Περισσότερη διαφάνεια στη διαδικασία ανεφοδιασμού Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια based). Ενσωμάτωση Βιομηχανικού παραγωγικού δικτύου 2008 Έργο FLUID WIN, Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων

8 Η πλατφόρμα FLUID-WIN εξασφαλίζει απρόσκοπτη ολοκλήρωση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών με τα δίκτυα κατασκευαστών βασισμένη στην εύκολη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών με την καινοτόμο Β2(Β2Β) προσέγγιση Το υποσύστημα Παραγωγή της FLUID-WIN Λειτουργία Διαχείριση Παραγγελιών Logistics Διαχείριση εγγράφων Πληροφορίες Αποθεμάτων Διαχείριση ηλεκτρονικής τιμολόγησης Διαχείριση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση κατάστασης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Αποτίμηση Απόδοσης Περιγραφή Η πλατφόρμα FLUID-WIN επιτρέπει ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων παραγγελιών και παρακολούθηση της εξέλιξης καθ όλη την πορεία από την εισαγωγή της παραγγελίας μέχρι την εκτέλεση των παραδόσεων. Η πλατφόρμα FLUID-WIN υποστηρίζει ηλεκτρονική αποστολή και λήψη μεταφορικών εγγράφων και ηλεκτρονικών τιμολογίων ανάμεσα στους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών Logistics Η πλατφόρμα FLUΙD-WIN παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στους παραγωγούς και τους προμηθευτές για τα αποθέματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην αποθήκη των LSP. Η πλατφόρμα FLUΙD-WIN διαχειρίζεται την ασφαλή εξαγωγή και αποστολή τιμολογίων από και προς τους κατασκευαστές και τους πελάτες που συναλλάσσονται με τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Η πλατφόρμα FLUΙD-WIN βοηθάει τους κατασκευαστές στην επιλογή και αποστολή παραγγελιών προς τις τράπεζες ή προς άλλους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για factoring ή εκκαθάριση τιμολογίων. Η πλατφόρμα FLUID-WIN παρέχει έναν απλό τρόπο στους παραγωγούς για να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους για χρηματοδοτήσεις και να γνωρίζουν για άλλα ζητήματα που απαιτούν την προσοχή τους. Η πλατφόρμα FLUID-WIN μετράει το επίπεδο και την ποιότητα των παρόχων υπηρεσιών που είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα ανάλογα με την απόδοσή τους Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για τους κατασκευαστές που πρέπει να διαλέξουν νέο πάροχο. Πλεονεκτήματα Μειωμένα επικοινωνιακά κόστη. Μείωση λαθών κατά την χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων. Μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την ανταλλαγή εγγράφων Μειωμένα επικοινωνιακά κόστη Μείωση της χρήσης χαρτιού Αποφυγή καταστάσεων έλλειψης αποθέματος Αυξημένη εμπιστοσύνη Μειωμένο ύψος αποθεμάτων Πιο εύκολη διαχείριση χρηματοοικονομικών τιμολογίων Μείωση λαθών κατά την χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων Ασφάλεια και ακρίβεια δεδομένων Αντικατάσταση χειροκίνητης επεξεργασίας Διασύνδεση με τράπεζες και οίκους factoring Μειωμένα επικοινωνιακά κόστη Άμεση ενημέρωση κατάστασης Εφαρμογή συστημάτων πληρωμών βασισμένα στην ποιότητα Μειωμένες περιπτώσεις μη συμμορφώσεις των υπηρεσιών logistics Δεδομένα για την βελτίωση υπηρεσιών και διαδικασιών Αυξημένη εμπιστοσύνη και διαφάνεια για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Συνεχής αποτίμηση της απόδοσης Πλεονεκτήματα: Μειωμένος χρόνος επεξεργασίας παραγγελιών και χρόνου απόκρισης. Καλύτερη πρόσβαση σε εμπορικά χρηματοοικονομικά εργαλεία για κατασκευαστές. Περικοπές στις παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας για την μείωση των δαπανών. Βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων για την μείωση του κόστους Χαμηλότερα κόστη αποθήκευσης και μεταφοράς Μειωμένες μη συμμορφώσεις των υπηρεσιών logistics

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS,INFORMATIC AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ LOGISTICS ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SUPERMARKET Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος»

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «Καταγραφή απαιτήσεων για την πελατοκεντρική λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος» ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καραμπέκιου Μαγδαληνή Α.Μ.9347 Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) στους κλάδους των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών και των logistics. Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βαρσάμης Θωμάς 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Σελίδα 1 από 113 Εκττονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Παπαδοπετράκης Γρηγόριος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα