Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP"

Transcript

1 Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP 1 Εγκατάσταση και ιαμόρφωση του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης... 7 Εγκατάσταση σε Linux/UNIX... 7 Εγκατάσταση σε Windows...10 Εγκατάσταση σε Mac OS X...16 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εγκατάσταση και ιαμόρφωση της MySQL Η Τρέχουσα και οι Μελλοντικές Εκδόσεις της MySQL...21 Πώς θα Αποκτήσετε την MySQL...22 Εγκατάσταση της MySQL σε Συστήματα Linux/UNIX...22 Εγκατάσταση της MySQL στο Mac OS X...24 Εγκατάσταση της MySQL στα Windows...26 Αντιμετώπιση Προβλημάτων κατά την Εγκατάσταση...32 Βασικές Οδηγίες Ασφάλειας...33 Παρουσίαση του Συστήματος ικαιωμάτων της MySQL...35 ιαχείριση των ικαιωμάτων των Χρηστών...37 Ανασκόπηση...39 Ε&Α...40 Πρακτική Εξάσκηση Εγκατάσταση και ιαμόρφωση του Apache Η Τρέχουσα και οι Μελλοντικές Εκδόσεις του Apache...43 Επιλογή της Μεθόδου Εγκατάστασης...44 Εγκατάσταση του Apache σε Linux/UNIX...45 Εγκατάσταση του Apache στο Mac OS X...47 _CONT-php.indd v

2 vi Πίνακας Περιεχομένων Εγκατάσταση του Apache στα Windows...48 Η ομή του Αρχείου ιαμόρφωσης του Apache...50 Τα Αρχεία Καταγραφής του Apache...56 Σχετιζόμενες με το Apache Εντολές...57 Εκκίνηση του Apache για Πρώτη Φορά...58 Αντιμετώπιση Προβλημάτων...60 Ανασκόπηση...62 Ε&Α...62 Πρακτική Εξάσκηση Εγκατάσταση και ιαμόρφωση της PHP Η Τρέχουσα και οι Μελλοντικές Εκδόσεις της PHP...65 Εγκατάσταση της PHP με το Apache σε Συστήματα Linux/UNIX...66 Εγκατάσταση των Αρχείων PHP στο Mac OS X...69 Εγκατάσταση των Αρχείων PHP στα Windows...71 Το Αρχείο php.ini...73 Έλεγχος της Εγκατάστασης...74 Βοήθεια για την Εγκατάσταση...74 PHP Scripts Τα Βασικά...76 Ανασκόπηση...81 Ε&Α...81 Πρακτική Εξάσκηση...82 Μέρος ΙΙ: ομή της Γλώσσας PHP 5 Τα ομικά Στοιχεία της PHP Μεταβλητές...87 Τύποι εδομένων...90 Τελεστές και Εκφράσεις...96 Σταθερές Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Οι Εντολές Ελέγχου Ροής Εκτέλεσης της PHP Έλεγχος της Ροής Εκτέλεσης Βρόχοι Τμήματα Κώδικα και Έξοδος στην Εφαρμογή Browser Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση _CONT-php.indd vi

3 vii 7 Συναρτήσεις Τι Είναι μια Συνάρτηση; Κλήση Συναρτήσεων Ορισμός μιας Συνάρτησης Επιστροφή Τιμών από τις Καθοριζόμενες από τον Χρήστη Συναρτήσεις Το Εύρος (Πεδίο ράσης) των Μεταβλητών Αποθήκευση Πληροφοριών Κατάστασης Μεταξύ ιαδοχικών Κλήσεων μιας Συνάρτησης με την Εντολή static Περισσότερα για τα Ορίσματα Έλεγχος της Ύπαρξης μιας Συνάρτησης Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση ιατάξεις Τι Είναι μια ιάταξη; ημιουργία ιατάξεων Σχετιζόμενες με τις ιατάξεις Συναρτήσεις Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Αντικείμενα ημιουργία ενός Αντικειμένου Κληρονομικότητα των Αντικειμένων Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Μέρος ΙΙΙ: Συγγραφή Κώδικα 10 ιαχείριση Αλφαριθμητικών και Τιμών Ημερομηνίας και Ώρας Μορφοποίηση Αλφαριθμητικών με την ΡΗΡ Εξερεύνηση των Αλφαριθμητικών στην ΡΗΡ ιαχείριση Αλφαριθμητικών με την ΡΗΡ Χρήση των Συναρτήσεων Ημερομηνίας/Ώρας στην ΡΗΡ Άλλες Συναρτήσεις Αλφαριθμητικών, Ημερομηνίας και Ώρας Ανασκόπηση Πρακτική Εξάσκηση _CONT-php.indd vii

4 viii Πίνακας Περιεχομένων 11 Εργασία με Φόρμες ημιουργία μιας Απλής Φόρμας Εισαγωγής εδομένων Προσπέλαση των εδομένων της Φόρμας με Καθοριζόμενες από τον Xρήστη ιατάξεις Συνδυασμός HTML και ΡΗΡ Κώδικα στην Ίδια Σελίδα Χρήση Κρυφών Πεδίων για την Αποθήκευση Πληροφοριών Κατάστασης Ανακατεύθυνση του Χρήστη σε μία ιαφορετική Θέση Αποστολή Μηνύματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου κατά την Υποβολή της Φόρμας Μεταφορά Αρχείων Ανασκόπηση Πρακτική Εξάσκηση Εργασία με Cookies και με Συνόδους Επικοινωνίας Χρηστών Εισαγωγή στα Cookies Καθορισμός ενός Cookie με PHP ιαγραφή ενός Cookie με PHP Οι Συναρτήσεις που Χρησιμοποιούνται για την ιαχείριση Συνόδων Επικοινωνίας Έναρξη μιας Συνόδου Επικοινωνίας ιαχείριση των Μεταβλητών Συνόδου Πέρασμα του Κωδικού μιας Συνόδου στο Αλφαριθμητικό Ερωτήματος Τερματισμός Συνόδων και Ακύρωση των Μεταβλητών Χρήση Συνόδων Επικοινωνίας σε ένα Περιβάλλον με Εγγεγραμμένους Χρήστες Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Εργασία με Αρχεία και Καταλόγους Ενσωμάτωση Αρχείων με την include() Έλεγχος Αρχείων ημιουργία και ιαγραφή Αρχείων Άνοιγμα ενός Αρχείου για Εγγραφή, Ανάγνωση ή Προσθήκη εδομένων Ανάγνωση εδομένων από Αρχεία Εγγραφή ή Προσθήκη εδομένων σε ένα Αρχείο ουλεύοντας με Καταλόγους Άνοιγμα ιοχετεύσεων προς και από ιεργασίες με την popen() Εκτέλεση Εντολών με την exec() Εκτέλεση Εντολών με την system() ή την passthru() Ανασκόπηση _CONT-php.indd viii

5 ix Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Εργασία με Εικόνες Κατανόηση της ιαδικασίας ημιουργίας Εικόνων Απαραίτητες Προσαρμογές στην ΡΗΡ Σχεδίαση μιας Νέας Εικόνας Κυκλικά Γραφήματα Τροποποίηση Υπαρχουσών Εικόνων ημιουργία Εικόνων από Είσοδο από τον Χρήστη Χρήση Εικόνων που ημιουργούνται με Scripts Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Μέρος IV: Ενοποίηση των PHP και MySQL 15 Σχεδίαση Βάσεων εδομένων Η Σπουδαιότητα της Καλής Σχεδίασης Βάσεων εδομένων Βασικοί Τύποι Σχέσεων μεταξύ των Πινάκων Κανονικοποίηση Βάσεων εδομένων Εισαγωγή Η ιαδικασία Σχεδίασης Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Βασικές Εντολές SQL Οι Τύποι εδομένων της MySQL Η Εντολή για την ημιουργία Πινάκων Χρήση της Εντολής ΙNSERT Χρήση της Εντολής SELECT Χρήση της Πρότασης WHERE στα Ερωτήματά σας Επιλογή εδομένων από Πολλαπλούς Πίνακες Χρήση της Εντολής UPDATE για την Τροποποίηση Εγγραφών Χρήση της Εντολής REPLACE Χρήση της Εντολής DELETE Συχνά Χρησιμοποιούμενες Συναρτήσεις Αλφαριθμητικών της MySQL Χρήση Συναρτήσεων Ημερομηνίας/Ώρας στην MySQL Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση _CONT-php.indd ix

6 x Πίνακας Περιεχομένων 17 Συναλλαγές και Αποθηκευμένες ιαδικασίες της MySQL Τι Είναι οι Συναλλαγές; Τι Είναι οι Αποθηκευμένες ιαδικασίες; Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Επικοινωνία με Βάσεις εδομένων MySQL Μέσω της PHP MySQL Έναντι Συναρτήσεων MySQLi Σύνδεση στην MySQL με την ΡΗΡ ουλεύοντας με εδομένα της MySQL Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Μέρος V: Παρουσίαση Απλών Έργων 19 ιαχείριση μιας Απλής Ταχυδρομικής Λίστας Υλοποίηση του Μηχανισμού Εγγραφής/ ιαγραφής των Χρηστών Υλοποίηση του Μηχανισμού Αποστολής Μηνυμάτων Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Online Βιβλίου ιευθύνσεων Σχεδιασμός και ημιουργία των Πινάκων της Βάσης εδομένων ημιουργία ενός Αρχείου Include για Κοινές Συναρτήσεις ημιουργία ενός Μενού ημιουργία του Μηχανισμού Προσθήκης Εγγραφών Εμφάνιση των Εγγραφών ημιουργία του Μηχανισμού ιαγραφής Εγγραφών Προσθήκη Επιμέρους Καταχωρίσεων σε μία Εγγραφή Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Απλού Φόρουμ Συζητήσεων Σχεδίαση των Πινάκων της Βάσης εδομένων ημιουργία ενός Αρχείου Include για Κοινές Συναρτήσεις ημιουργία των Φορμών Εισαγωγής εδομένων και των Scripts Εμφάνιση της Λίστας Θεμάτων _CONT-php.indd x

7 xi Εμφάνιση των Άρθρων ενός Θέματος Προσθήκη Άρθρων σε ένα Θέμα Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Εικονικού Καταστήματος Σχεδιασμός και ημιουργία των Πινάκων της Βάσης εδομένων Εμφάνιση των Κατηγοριών των Προϊόντων Εμφάνιση των Προϊόντων Ανασκόπηση Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Μηχανισμού Καλαθιού Αγορών Σχεδιασμός και ημιουργία των Πινάκων της Βάσης εδομένων Ενσωμάτωση του Καλαθιού Αγορών στο Online Κατάστημα Μέθοδοι Πληρωμής και η ιαδικασία Ολοκλήρωσης μιας Αγοράς Ανασκόπηση Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Απλού Ημερολογίου ημιουργία ενός Απλού Ημερολογίου ημιουργία μιας Βιβλιοθήκης Κλάσεων για Εφαρμογές Ημερολογίων Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Έλεγχος της Πρόσβασης στις Εφαρμογές σας Πιστοποίηση Εισαγωγή Οι Λειτουργίες Πιστοποίησης του Apache Χρήση του Apache για Έλεγχο Πρόσβασης Συνδυασμένη Χρήση των Μεθόδων Ελέγχου Πρόσβασης στο Apache Έλεγχος Πρόσβασης με Βάση τις Μεθόδους του http Έλεγχος Πρόσβασης με Βάση τις Τιμές των Cookies Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Παρακολούθηση και Καταγραφή της ραστηριότητας του Server Οι Στάνταρ Λειτουργίες Καταγραφής του Apache Καταγραφή Σφαλμάτων στο Apache _CONT-php.indd xi

8 xii Πίνακας Περιεχομένων ιαχείριση των Αρχείων Καταγραφής του Apache Καταγραφή Εξειδικευμένων Πληροφοριών σε μία Βάση εδομένων Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Προσαρμογή των Εφαρμογών για Χρήση σε Συγκεκριμένες Χώρες ιεθνοποίηση και Προσαρμογή σε Τοπικές Ρυθμίσεις Λίγα Λόγια για τα Σετ Χαρακτήρων Αλλαγές στο Περιβάλλον ημιουργία μιας ομής Σελίδων για Πολλαπλές Γλώσσες Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Εργασία με την XML Τι Είναι η XML; Προσπέλαση XML στην PHP Χρησιμοποιώντας Συναρτήσεις DOM Προσπέλαση XML στην PHP Χρησιμοποιώντας Συναρτήσεις SimpleXML Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Μέρος VI: Θέματα Εποπτείας και Βελτιστοποίησης 29 Βελτιστοποίηση της Απόδοσης του Apache και Εικονική Φιλοξενία Θέματα, τα Οποία Σχετίζονται με την Επέκταση του Server σε Ευρύτερη Κλίμακα Έλεγχος Φόρτου με το ApacheBench Ενεργητική Βελτιστοποίηση Αποτροπή της Κατάχρησης Φιλοξενία Πολλαπλών Sites σε Εικονικούς Host Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση ημιουργία ενός Ασφαλούς Web Server Η Ανάγκη για Ασφάλεια Το Πρωτόκολλο SSL Εγκατάσταση του Πρωτοκόλλου SSL ιαχείριση Πιστοποιητικών _CONT-php.indd xii

9 xiii ιαμόρφωση του SSL Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Βελτιστοποίηση της MySQL ημιουργία μιας Βελτιστοποιημένης Πλατφόρμας Επιλογές Εκκίνησης της MySQL Βελτιστοποίηση της ομής των Πινάκων Βελτιστοποίηση των Ερωτημάτων Χρήση της Εντολής FLUSH Χρήση της Εντολής SHOW Ανασκόπηση Ε&Α Πρακτική Εξάσκηση Αναβαθμίσεις Λογισμικού Παρακολούθηση των νέων εκδόσεων του λογισμικού Αναβάθμιση της MySQL Αναβάθμιση του Apache Αναβάθμιση της ΡΗΡ Ανασκόπηση Πρακτική Εξάσκηση Ευρετήριο _CONT-php.indd xiii

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL

Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL Luke Welling Laura Thomson Απόδοση: Μαίρη Γκλα βά Μαθηματικός, MSc Computer Sci ence Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA!

Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! _ELE intro_joomla.indd i 29/3/2010 4:57:03 μμ _ELE intro_joomla.indd ii 29/3/2010 4:57:03 μμ Οπτικός Οδηγός τoυ Ελληνικού JOOMLA! Marni Derr & Tanya Symes Απόδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα PHP Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum PHP Web Authoring

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Ανάπτυξη Εφαρμογών. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Shane Conder Lauren Darcey. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Ανάπτυξη Εφαρμογών με το Android Shane Conder Lauren Darcey Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων

Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Οδηγός της Access για Ανάλυση εδομένων Από το Excel στην Access Michael Alexander Απόδοση: Γιάννης Β. Σαμαράς Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Ε.Μ.Π. M.Sc. Computer Science Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7)

ENTER. Εκπαιδευτικά σημεία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) ENTER Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τις ενότητες του ECDL (2, 3, 4, 5, 6 και 7) Εκπαιδευτικά σημεία: Είναι πιστοποιημένο από την ECDL Καλύπτει θεματικά όλη την εξετεσταέα ύλη του Syllabus 4.0 της ECDL. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΣΣΠΟΥΥΔΑΣΣΤΤΕΕΣΣ: : ΑΝΤΤΩΝΙ ΙΟΣΣ ΤΤΡΡΑΟΥΥΔΑΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Adobe Dreamweaver CS5 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1 Κατανόηση της Microsoft Access 41. Κεφάλαιο 1 Τι είναι η Microsoft Access; 43 Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες... 23 Ενημερώστε μας!... 25 Το CD του βιβλίου... 27 Τι περιλαμβάνεται στο CD... 27 Δείγματα εφαρμογών... 28 Χρήση του CD... 29 Απαιτήσεις συστήματος... 29 Πληροφορίες τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - SYLLABUS Version 1.0.1 ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειμένων Υπολογιστικά φύλλα Υπηρεσίες διαδικτύου Βάσεις δεδομένων Παρουσιάσεις ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 48.1.α.α1 48.1.α.α2 48.1.α.α3 48.1.α.α4 48.1.α.α5 48.1.α.α6 48.1.α.α7 48.1.α.α8 Εκκίνηση, Τερµατισµός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3

Πίνακας περιεχοµένων. Εισαγωγή στα Windows XP 3 Αφιέρωση...iii Ευχαριστίες...xxxiii Θα θέλαµε να επικοινωνήσετε µαζί µας!...xxxv Συµβάσεις και χαρακτηριστικά του βιβλίου...xxxvii Το CD του βιβλίου...xxxix Μέρος 1 Εγκατάσταση, εκκίνηση, και ρύθµιση 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Γενική περιγραφή Η Αναμόρφωση και Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας BRUCE HALLBERG ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος

ΙΚΤΥΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας BRUCE HALLBERG ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος ΙΚΤΥΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚ ΟΣΗ BRUCE HALLBERG Απόδοση: Αγγελινός Γιώργος Αναλυτής Ολοκληρωμένων Συστημάτων M.Sc. e-commerce Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2012 www.mgiurdas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία

Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για προώθηση αγροτικών προϊόντων του Κτήματος Ευκαρπία ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Κέντρα Σοφοκλή (ΑΜ:Τ01737)

Διαβάστε περισσότερα

BASIC OFFICE syllabus v2.0

BASIC OFFICE syllabus v2.0 BASIC OFFICE syllabus v2.0 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ σελίδα2 1. Υλικό - Hardware 1. Κατηγορίες υπολογιστών 1. Αναγνώριση των παρακάτω τύπων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1. Desktop 2. Laptop 3. Netbook 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΕΕΚ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ΑΡΘΡΟ 49. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής Επεξεργασίας Κειµένου α.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για την. «Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων ΠΣΔ»

Εκπαιδευτικό Υλικό για την. «Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων ΠΣΔ» ΕΠ ΚτΠ Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: 75% Εθνικοί Πόροι: 25% Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Μάρτιος 2008 Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα