ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V"

Transcript

1 Θέµατα εξετάσεων Θ. Κυκλωµάτων & Σηµάτων Σας προσφέρω τα περισσότερα θέµατα που έχουν τεθεί στις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε µαζί τους κατά την προετοιµασία σας. Τα θέµατα δείχνουν το πνεύµα και το επίπεδο των εξετάσεων και ένας σπουδαστής που µπορεί να τα λύνει, είναι βέβαιο ότι θα αντιµετωπίσει µε επιτυχία και τα νέα θέµατα που τίθενται κάθε φορά. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος 2. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση µεταφοράς να είναι βαθυπερατή 2ης τάξης. 3. Με R 1 = R 2 =1, υπολογίστε το C και L ώστε ω ο =1 και Q=2 και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V µεταφοράς o να είναι 2ης E τάξης. 2. Υπό την συνθήκη του ερωτήµατος 1, δίνονται οι R 1 =1, L=5 και C 2 = Σχεδιάστε την απόκριση πλάτους 2.2 Υπολογίστε την κρουστική απόκριση ΘΕΜΑ 3 Υπολογίστε και σχεδιάστε συναρτήσει του χρόνου α) την κρουστική απόκριση τάσης του κυκλώµατος µε R=1, L=4 C=1 β) την βηµατική απόκριση τάσης του κυκλώµατος µε R=1, L=4 C=1 ΘΕΜΑ 4 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος (α) και αποδείξτε ότι έχει πραγµατικό πόλο για s=-1/rc. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος (β) γ) Υπολογίστε το L στο κύκλωµα (β), ώστε τα δύο κυκλώµατα να έχουν τους ίδιους ακριβώς πόλους. -1-

2 ΘΕΜΑ 5 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς H 1 ' V a H και V ιn 2 ' V out V a H' V out V ιn β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C=C 0 =100nF, σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 6 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H o ' V out και σχεδιάστε το διάγραµµα V ιn πόλων µηδενικών αν όλες οι αντιστάσεις είναι 1KΩ, L=100mH και C=C 0 =100nF. ΘΕΜΑ 7 Το εικονιζόµενο στο σχήµα κύκλωµα αποτελείται από την σύνδεση δύο επι µέρους κυκλωµάτων µε την παρεµβολή ενός ακολουθητή τάσης. α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του συνολικού κυκλώµατος β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος αν R 1 =R 2 =1ΚΩ, L 1 =100mH και C 1 =10nF. ΘΕΜΑ 8 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H' V 2 E β) Με L 1 =L 2 =2, C 1 = 1, R = R S = R L = 1 σχεδιάστε: 1. το διάγραµµα πόλων-µηδενικών 2. την καµπύλη απόκρισης πλάτους -2-

3 ΘΕΜΑ 9 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς H 1 ' V a V ιn H 2 ' V out V a και H' V out V ιn β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C=100nF β1. Σχεδιάστε τα σχετικά διαγράµµατα πόλων µηδενικών β2. Σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 10 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα e(t) είναι η διέγερση και v(t) η απόκριση. Υπολογίστε την βηµατική του απόκριση για R 1 =1, L=1, C 1 =2, C 2 =0.5 και R 2 =2. ΘΕΜΑ 11 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα γιά R=1 και C=1, αποδείξτε ότι η κρουστική απόκριση v 2 (t) είναι v 2 (t) ' 1.171e &2.618t & 0.171e &0.382t u(t) ενώ η βηµατική απόκριση v 2 (t) είναι v 2 (t) ' e & 0.382t & e & 2.618t u(t) και παραστήστε γραφικά συναρτήσει του χρόνου τις δύο αποκρίσεις. ΘΕΜΑ 12 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα µε R=1 και C=1, η v 2 (t) είναι η έξοδος. Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά (α) την κρουστική απόκριση (β) την βηµατική απόκριση ΘΕΜΑ 13 Η κρουστική απόκριση ενός κυκλώµατος RLC 2ης τάξης είναι h(t) ' 2e &t συν(t % π 4 ) α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς β) Υπολογίστε την έξοδο του κυκλώµατος στην ΜΗΚ αν η είσοδος είναι 10ηµt. ΘΕΜΑ 14 Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί ζωνοδιαβατή συνάρτηση µεταφοράς 2ης τάξης και υπολογίστε τον συντελεστή ποιότητας και την συχνότητα των πόλων. -3-

4 ΘΕΜΑ 15 α) Θεωρώντας στο κύκλωµα του σχήµατος ως διέγερση την e(t) και ως απόκριση την v(t), υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και σχεδιάστε µε ακρίβεια τις καµπύλες απόκρισης πλάτους και φάσης µε R 1 =R 2 =1, L=1 και C=1. β) Ποιά η χρησιµότητα του κυκλώµατος αυτού; ΘΕΜΑ 16 Στο εικονιζόµενο στο σχήµα κύκλωµα (α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H ' V 2 E (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους (γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την κρουστική απόκριση ΘΕΜΑ 17 α) Υπολογίστε την τάξη του κυκλώµατος. β) Υπολογίστε την συνάρτηση V µεταφοράς 2 I s γ) Για R 1 =1, R 2 = 3 και 1 L 1 =L 2 =L 3 =, σχεδιάστε την απόκριση πλάτους δείχνοντας µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της 3 σηµεία. ΘΕΜΑ 18 α) Υπολογίστε την τάξη του κυκλώµατος µε επισκόπηση. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και επιβεβαιώστε ότι η τάξη του είναι αυτή που υπολογίσατε στο ερώτηµα (α) γ) Για L=1, C=1, R 1 =R 2 =1, υπολογίστε την τιµή της R ώστε το κύκλωµα να υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς 2ης τάξης. ΘΕΜΑ 19 Το κύκλωµα του σχήµατος µε R 1 =R 2 =1kΩ και C o =C 1 =C 2 =1µF διεγείρεται από την ιδανική πηγή τάσης e(t) και ως απόκριση θεωρούµε την v 2 (t) -4-

5 α) να υπολογιστεί η συνάρτηση µεταφοράς τάσης V 2 /E και να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη απόκρισης πλάτους σε γραµµικό άξονα ς rad/sec, δίνοντας µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά σηµεία β) να υπολογιστεί η κρουστική απόκριση h(t) ΘΕΜΑ 20 α) Θεωρώντας στο κύκλωµα του σχήµατος ως διέγερση την e(t) και ως απόκριση την v(t), υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H' V E β) Σχεδιάστε µε ακρίβεια την καµπύλη απόκρισης πλάτους µε R 1 =R 2 =1, L=1 και C=1 και αναφερθείτε στην χρησιµότητα του κυκλώµατος αυτού ΘΕΜΑ 21 Στο κύκλωµα του σχήµατος µε R 1 = R 2 = 1, C = 1 και L = 1, ο πυκνωτής έχει αρχική τάση v o =1V. Υπολογίστε (α) την απόκριση v(t) για διέγερση e(t) = sin(2t) και (β) την κρουστική απόκριση. ΘΕΜΑ Υπολογίστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το (βαθυπερατό, υψιπερατό κ.λπ.) 2. Προσδιορίστε τα στοιχεία του κυκλώµατος ώστε στην συχνότητα f=5 khz, το κέρδος να είναι 3dB χαµηλότερο από το κέρδος για f=0 R 1 =R 2 =R C 1 =C 2 =C ΘΕΜΑ 23 Αποδείξτε ότι το κύκλωµα του σχήµατος υλοποιεί έναν γειωµένο επαγωγέα µε L=R 2 C. -5-

6 ΘΕΜΑ 24 Υπολογίστε την σχέση των αντιστάσεων R 1 και R 2 ώστε η τάση v o (t) να είναι µηδενική οποιαδήποτε και αν είναι η τάση εισόδου e(t). ΘΕΜΑ 25 Αποδείξτε ότι το κύκλωµα του σχήµατος υλοποιεί έναν γειωµένο επαγωγέα. ΘΕΜΑ 26 Ενα ψηφιακό σύστηµα µέτρησης µετράει θερµοκρασίες από 0-15 ο C µε διακριτικότητα 1 ο C. Το σύστηµα βγάζει στην έξοδο 4-bit λέξεις και τα bits παρίστανται µε τάσεις +5V το 1 και 0 V το 0. Σχεδιάστε έναν Digital to Analog Converter (DAC) η έξοδος του οποίου να αντιστοιχεί σε 1 ο C /V. ΘΕΜΑ 27 α) Αποδείξτε ότι η εικονιζόµενη διάταξη είναι ένας αναλογικός υπολογιστής, ο οποίος επιλύει διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης της µορφής d 2 dt 2v o (t)%α d dt v o (t)%βv o (t)'κe(t) β) Υπολογίστε τις τιµές των αντιστάσεων και των πυκνωτών ώστε ο αναλογικός υπολογιστής να λύνει την διαφορική εξίσωση d 2 d dt 2v o (t)%103 dt v o (t)%106 v o (t)'10 6 e(t) ΘΕΜΑ 28 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή β) Υπολογίστε µε την παραστατική µέθοδο της συνέλιξης την βηµατική απόκριση ενός ολοκληρωτή. -6-

7 γ) Γνωρίζοντας την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή, υπολογίστε µε όποιον τρόπο θέλετε την απόκρισή του, όταν η διέγερση είναι ένα µοναδιαίο επικλινές σήµα (ramp). ΘΕΜΑ 29 Υπολογίστε την τιµή του αντιστάτη R και του επαγωγέα L του παθητικού κυκλώµατος ώστε να έχει την ίδια οδηγούσα συνάρτηση µε το εικονιζόµενο ενεργό-rc κύκλωµα.. ΘΕΜΑ 30 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του παραπάνω κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =R 2 =R= 1kΩ, R 0 =1 ΜΩ και C 0 = 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). ΘΕΜΑ 31 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) ΘΕMA 32 Γνωρίζοντας ότι ο µετασχηµατισµός Fourier της f 01 (t) του σχήµατος είναι sin(ω a 2 ) F 01 (jω)'ea ω a 2 α) Υπολογίστε τους µετασχηµατισµούς των f 02 (t) και f 03 (t) β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό του f 0 (t)=f 02 (t)+f 03 (t) ΘΕΜΑ 33 Το σχήµα δείχνει ένα µονόπλευρο σήµα f(t) περιορισµένης διάρκειας. α) Εκφράστε το σήµα συναρτήσει του βηµατικού σήµατος u(t). β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός παραγωγιστή στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το f(t). γ) Σχεδιάστε την έξοδο ενός LTI συστήµατος µε κρουστική απόκριση h(t)=u(t), όταν αυτό διεγείρεται από την f(t). -7-

8 ΘΕΜΑ 34 Υπολογίστε την απόκριση y(t) του συνολικού γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος που είναι µια αλυσωτή σύνδεση ενός διαφοριστή και ενός συστήµατος µε την εικονιζόµενη κρουστική απόκριαη h(t), όταν η διέγερση είναι το εικονιζόµενο περιορισµένης διάρκειας µονόπλευρο σήµα v(t) (δηλ. v(t)=0 γιά t<0). ΘΕΜΑ 35 Δώστε τα χαρακτηριστικά πλάτους και φάσης του ιδανικού βαθυπερατού φίλτρου και αποδείξτε ότι δεν είναι πραγµατοποιήσιµο. ΘΕΜΑ 36 α) Υπολογίστε την v(t) β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = 1, L =1, C =2. ΘΕMA 37 α) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό Fourier του σήµατος f(t) του σχήµατος β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό Fourier των σηµάτων f e (t) και f o (t) του σχήµατος, χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα του ερωτήµατος (α). ΘΕΜΑ 38 Το σχήµα δείχνει την κυµατοµορφή της κρουστικής απόκρισης h(t) ενός ηλεκτρικού συστήµατος. Υπολογίστε µε µεγάλη ακρίβεια την απόκριση του συστήµατος στην εικονιζόµενη διέγερση v(t) χρησιµοποιώντας την συνέλιξη (γραφικά). -8-

9 ΘΕΜΑ 39 Το κύκλωµα του σχήµατος απότελείται από την σύνδεση ενός κυκλώµατος (block I) µε κρουστική απόκριση 2e!0.5t συν(0.5t) και ενός κυκλώµατος (block II) που έχει βηµατική απόκριση e!t α) Υπολογίστε την συνολική συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και σχεδιάστε το διάγραµµα πόλων-µηδενικών. β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του συνολικού κυκλώµατος από το διάγραµµα πόλων-µηδενικών. ΘΕΜΑ 40 Υπολογίστε τις x 1 (t) και x 2 (t) από τις X 1 ' Η Χ 1 έχει έναν πόλο για s=2. 2s 2 & 3s s 3 & 4s 2 % 5s & 2 X 2 ' s % 3 s 2 % 4s % 13 ΘΕΜΑ 41 Τρία γραµµικά χρονικά αµετάβλητα συστήµατα συνδέονται µε τον τρόπο που φαίνεται στο σχήµα για να αποτελέσουν ένα συνολικό σύστηµα. Το Σύστηµα 1 έχει βηµατική απόκριση. s 1 (t)'e &t u(t)&2 Το Σύστηµα 2 έχει συνάρτηση µεταφοράς H 2 ' 2s και το Σύστηµα 3, την s%2 κρουστική απόκριση h 3 (t) που φαίνεται µέσα στο σχήµα του. Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την κρουστική απόκριση h(t) του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 42 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο (LTΙ) ηλεκτρικό σύστηµα έχει την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t) και διεγείρεται από την διέγερση v(t). Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συστήµατος µε όση ακρίβεια µπορείτε. ΘΕΜΑ 43 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση α(t)'0.5 1&e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+2δ(t-1) ΘΕΜΑ 44 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) -9-

10 ΘΕΜΑ 45 Το πρώτο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση b 1 '&0.5e &2t u(t) και το δεύτερο κρουστική απόκριση h 2 (t)'2e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου,. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 46 Αν η συνάρτηση µεταφοράς του πρώτου συστήµατος είναι H 1 =s και η κρουστική απόκριση του δεύτερου γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι h 2 (t) ' e & t u(t), υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συνολικού συστήµατος µε διέγερση την εικονιζόµενη x(t). ΘΕΜΑ 47 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση a(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του για διέγερση δ(t-1). ΘΕΜΑ 48 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση b(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την απόκρισή του για διέγερση δ(t-1). ΘΕΜΑ 49 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση α(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την απόκρισή του για διέγερση x(t)=u(t-1) + δ(t-1). ΣΧΗΜΑ Α

11 ΘΕΜΑ 50 Δύο συστήµατα LTI συνδέονται αλυσωτά. Το πρώτο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h 1 (t)'e &2t 0.5 %sin(2t) και η συνάρτηση µεταφοράς του δευτέρου είναι H 2 '. Υπολογίστε s 2 %s%6 κρουστική απόκριση του συνολικού συστήµατος. ΘΕMA 51 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του εικονιζόµενου συστήµατος (α) β) Αν η διέγερση x(t) είναι αυτή του σχήµατος (β), υπολογίστε την απόκριση y(t). ΘΕΜΑ 52 Αν η κρουστική απόκριση της δεύτερης βαθµίδας του εικονιζόµενου κυκλώµατος είναι h(t)=e -2t, υπολογίστε την βηµατική απόκριση του συνολικού κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 53 Υπολογίστε την απόκριση y(t) του συνολικού γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος που είναι µια αλυσωτή σύνδεση ενός διαφοριστή και ενός συστήµατος µε την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t), όταν η διέγερση είναι το εικονιζόµενο περιορισµένης διάρκειας µονόπλευρο σήµα v(t). ΘΕΜΑ 54 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση α(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την - απόκρισή του για διέγερση x(t)=u(t-1) + δ(t-1). ΘΕΜΑ 55 Δύο ηλεκτρικά συστήµατα LTI συνδέονται όπως στο σχήµα. Αν το πρώτο έχει βηµατική απόκριση α 1 '&0.5e &2t u(t) και το δεύτερο κρουστική απόκριση h 2 (t)'2e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου, υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος. -11-

12 ΘΕΜΑ 56 Αν το πρώτο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση b 1 '& 1 και το δεύτερο κρουστική απόκριση 2 e &2t h 2 (t)'e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου α) υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος β) υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκριση πλάτους του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 57 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) ΘΕΜΑ 58 α) Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t) ' e & 2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του για διέγερση x(t)=10δ(t-2)-10δ(t-4). β) Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει τετραγωνική κρουστική απόκριση από 0 έως 2, υπολογίστε την απόκριση όταν η διέγερση είναι: x(t)'δ(t%2)%3e &0.5t &u(t&3) ΘΕΜΑ 59 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει την βηµατική α(t) απόκριση του σχήµατος. Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του όταν διέγερση είναι η εικονιζόµενη x(t). ΘΕΜΑ 60 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή β) Υπολογίστε µε την παραστατική µέθοδο της συνέλιξης την βηµατική απόκριση ενός ολοκληρωτή. γ) Γνωρίζοντας την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή, υπολογίστε µε όποιον τρόπο θέλετε την απόκρισή του, όταν η διέγερση είναι ένα µοναδιαίο επικλινές σήµα (ramp). ΘΕΜΑ 61 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο (LTΙ) ηλεκτρικό σύστηµα έχει την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t) και διεγείρεται από την διέγερση v(t). Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συστήµατος µε όση ακρίβεια µπορείτε. -12-

13 ΘΕMA 62 α) Αν η κρουστική απόκριση ενός γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι h(t) ' e & t, υπολογίστε την απόκρισή του µε διέγερση την παράγωγο του µη περιοδικού σήµατος του σχήµατος β) Αν η βηµατική απόκριση ενός γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι b(t) ' 1&e &t υπολογίστε την απόκρισή του µε διέγερση το σήµα του σχήµατος. ΘΕΜΑ 63 α) Εκφράστε το εικονιζόµενο σήµα συναρτήσει βηµατικών β) Αν το σήµα εφαρµοστεί σαν τάση εισόδου στο κύκλωµα του σχήµατος, υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την έξοδο v o (t) ΘΕΜΑ 64 α) Εκφράστε το εικονιζόµενο σήµα f(t) συναρτήσει βηµατικών. β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός ολοκληρωτή, στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το εικονιζόµενο σήµα. ΘΕΜΑ 65 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του παραπάνω κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =2R 2 = 1MΩ και C= 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). -13-

14 ΘΕΜΑ 66 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει την βηµατική απόκριση s(t) του σχήµατος. Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της απόκρισης y(t) του συστήµατος, αν διεγερθεί µε εικονιζόµενο σήµα e(t). ΘΕΜΑ 67 sin(ω a 2 ) Γνωρίζοντας ότι ο µετασχηµατισµός Fourier της f 01 (t) του σχήµατος είναι F 01 (jω)'ea ω a 2 α) Υπολογίστε τους µετασχηµατισµούς των f 02 (t) και f 03 (t) β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό του f 0 (t)=f 02 (t)+f 03 (t) ΘΕΜΑ 68 Ενα κύκλωµα έχει το διάγραµµα πόλων-µηδενικών του σχήµατος. (α) Εξηγήστε πως µπορούµε να σχεδιάσουµε την καµπύλη απόκρισης πλάτους χωρίς να υπολογίσουµε την συνάρτηση µεταφοράς και σχεδιάστε την κατά προσέγγιση, δείχνοντας τα χαρακτηριστικά της σηµεία. (β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς. ΘΕΜΑ 69 α) Οι φασµατικές συνιστώσες ενός περιοδικού σήµατος µε κυκλική συχνότητα ω ο είναι &2E γιά όλα τα n. Σχεδιάστε τα δίπλευρα φάσµατα πλάτους και φάσης. π(4n 2 &1) β) Το σήµα περνάει από ένα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα µε συνάρτηση µεταφοράς H(jω) ' e &jωt o για *ω*#1.1ω o H(jω) ' 0 για *ω*>1.1ω o Υπολογίστε την κυµατοµορφή της εξόδου και σχεδιάστε την. -14-

15 ΘΕΜΑ 70 Το σχήµα δείχνει ένα µονόπλευρο σήµα f(t) περιορισµένης διάρκειας. α) Ταξινοµήστε το σήµα ως ενεργειακό ή ισχύος εξηγώντας την αοόφασή σας. β) Εκφράστε το σήµα συναρτήσει του βηµατικού σήµατος u(t). γ) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός παραγωγιστή στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το f(t). δ) Σχεδιάστε την έξοδο ενός συστήµατος µε κρουστική απόκριση h(t)=u(t), όταν αυτό διεγείρεται από την f(t). ΘΕΜΑ 71 Το διπλανό σχήµα δείχνει ένα σήµα x(t). α) Σχεδιάστε την έξοδο y(t) ενός ολοκληρωτή αν στην είσοδό του βάλλουµε το x(t). β) Εκφράστε την y(t) αναλυτικά γ) Σχηµατίστε ένα περιοδικό σήµα f(t) µε περίοδο Τ=4 sec, επαναλαµβάνοντας το σήµα x(t) και υπολογίστε την µέση τιµή του. ΘΕΜΑ 72 Α) Για το εικονιζόµενο κύκλωµα (α) µε διέγερση e(t) και απόκριση v 2 (t) γράψτε Α1) Την σχέση που συνδέει την απόκριση v 2 (t) µε την διέγερση e(t) Α2) Την συνάρτηση µεταφοράς Β) Για το σύστηµα (β) υπολογίστε τους συντελεστές α και β ώστε να έχει την ίδια συνάρτηση µεταφοράς µε το κύκλωµα (α). ΘΕΜΑ 73 Το διπλανό σχήµα δείχνει ένα σήµα x(t). -15-

16 α) Σχεδιάστε τα σήµατα: -x(-t) x(t-1) x(3-t) x(2t) και x(t/2) β) Υπολογίστε και σχεδιάστε το άρτιο και περιττό µέρος του σήµατος x(t) γ) Σχηµατίστε ένα περιοδικό σήµα f(t) µε περίοδο Τ=8, επαναλαµβάνοντας το σήµα x(t) και υπολογίστε την µέση τιµή του και την τιµή RMS ΘΕΜΑ 74 α) Εκφράστε το σήµα του σχήµατος αναλυτικά µε την βοήθεια βηµατικών. β) Σχεδιάστε τα σήµατα x(t)u(t-6) x(t)u(4-t) x(t)δ(t-5) x(t)δ(2t-6) ΘΕΜΑ 75 Ο διακόπτης κλείνει την χρονική στιγµή t=0. Ο πυκνωτής έχει αρχική τάση v(0)=4. Υπολογίστε το ρεύµα στο πηνίο και σχεδιάστε µε ακρίβεια την κυµατοµορφή του. ΘΕΜΑ 76 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα: α) Υπολογίστε την τάση εξόδου v o (t) συναρτήσει της τάσης εισόδου e(t) στο πεδίο του χρόνου β) Υπολογίστε την κρουστική και την βηµατική απόκριση του κυκλώµατος γ) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H ' V ο του E κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 77 Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα είναι ένας µη αντιστρεπτικός ολοκληρωτής -16-

17 ΘΕΜΑ 78 Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του εικονιζόµενου κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 79 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα: α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H' V E β) Με L=1 H, C o = 3 µf, C=2 µf και R=1 KΩ, σχεδίαστε µε κάθε λεπτοµέρεια την καµπύλη απόκρισης πλάτους, υπολογίζοντας όλες τις χαρακτηριστικές τιµές ΘΕΜΑ 80 α) Υπολογίστε την βηµατική απόκριση α(t) του εικονιζόµ ενου κυκλώµατος. β) Κάνοντας χρήση της α(t), υπολογίστε την απόκριση του κυκλώµατος αν η διέγερση e(t) είναι αυτή του σχήµατος. ΘΕΜΑ 81 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς και H 1 ' V a V ιn H' V out V ιn H 2 ' V out V a β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C 0 =100nF, σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 82 α) Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = R o =1, C=C o =

18 ΘΕΜΑ 83 Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = 1, L =1, C =2. ΘΕΜΑ 84 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =R 2 = 1kΩ, R=1 ΜΩ και C 2 = 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). ΘΕΜΑ 85 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα µε C=1 µf R=1KΩ και L=1 H, υπολογίστε α) Την συνάρτηση µεταφοράς τάσης β) Την χρονική απόκριση v o (t) όταν v ΙΝ (t)'ημ(1000t)u(t) και δεν υπάρχουν αρχικές συνθήκες. ΘΕΜΑ 86 α) Εκφράστε το σήµα e(t) συναρτήσει βηµατικών β) Υπολογίστε το άρτιο e e (t) και περιττό e o (t) µέρος του σήµατος e(t) γ) Παραστήστε γραφικά τα σήµατα d dt e(t) και m e(t)dt δ) Υπολογίστε την έξοδο του παρακάτω κυκλώµατος και παραστήστε την γραφικά ΘΕΜΑ 87 Αναλύστε τις παρακάτω ρητές συναρτήσεις σε µερικά κλάσµατα και υπολογίστε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace της καθε µιάς. -18-

19 H 1 ' s 2 (s % 1)(s 2 % s % 1) H 2 ' s 2 % s % 2 s 2 % 3s % 1 ΘΕΜΑ 88 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος και βρείτε την τάξη του. β) Υπολογίστε την συχνότητα ω 0 και τον συντελεστή ποιότητος Q των πόλων γ) Με C 1 =1nF και C 2 =100nF υπολογίστε τα L 1 και R ώστε ω 0 =2π1000 rad/sec και Q=2 δ) Με τις παραπάνω τιµές 1. Σχεδιάστε µε ακρίβεια το διάγραµµα πόλων-µηδενικών 2. Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης από 0 έως 20 KHz ΘΕΜΑ 89 α) Σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους που αντιστοιχεί στο εικονιζόµενο διάγραµµα πόλων-µηδενικών χωρίς να υπολογίσετε την συνάρτηση µεταφοράς. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και υπολογίστε και παραστήστε γραφικά συναρτήσει του χρόνου την κρουστική απόκριση. ΘΕΜΑ 90 Ενα κύκλωµα απότελείται από την σύνδεση ενός διαφοριστή (block I) που κάνει 2 d dt f(t) και ενός κυκλώµατος (block II) που έχει το εικονιζόµενο διάγραµµα πόλων-µηδενικών. α) Υπολογίστε την συνολική συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος. β) Ταξινοµήστε το συνολικό κύκλωµα και υπολογίστε τα χαρακτηριστικά του µεγέθη. γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης του συνολικού κυκλώµατος. -19-

20 ΘΕΜΑ 91 Τα δύο διαγράµµατα πόλων-µηδενικών, περιγράφουν το καθένα ένα κύκλωµα. α) Υπολογίστε την καµπύλη απόκρισης µε την γραφική µέθοδο και για τα δύο κυκλώµατα χωρίς τον υπολογισµό της συνάρτησης µεταφοράς. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και για τα δύο κυκλώµατα γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την βηµατική απόκριση και για τα δύο κυκλώµατα και σχολιάστε τις δύο αποκρίσεις. ΘΕΜΑ 92 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα οι διακόπτες αλλάζουν θέση τις χρονικές στιγµές που είναι σηµειωµένες. (α) Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές e(t) και v(t) (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την έξοδο του διαφοριστή ΘΕΜΑ 93 1 Δεδοµένου ότι η συνάρτηση µεταφοράς H ' 2s 3 % 4s 2 % 3s % 1(s % 1)(2s 2 % 2s % 1) έχει πόλο για s=-1 (α) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε συναρτήσει του χρόνου την κρουστική απόκριση κυκλώµατος το οποίο την έχει για συνάρτηση µεταφοράς ΘΕΜΑ 94 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα, ο πυκνωτής είναι αρχικά αφόρτιστος. α) Υπολογίστε και την κυµατοµορφή της τάσης v 2 (t). β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H' V 2 και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης E πλάτους και φάσης του κυκλώµατος. -20-

21 ΘΕΜΑ 95 Αν το πρώτο κύκλωµα έχει συνάρτηση µεταφοράς H 1 ' s 3 και το δεύτερο H, s%1 2 ' 1 s(s%2) υπολογίστε α) την κρουστική και την βηµατική απόκριση του συνολικού κυκλώµατος β) την απόκριση αν η διέγερση είναι ηµιτονική πλάτους 2. ΘΕΜΑ 96 α) Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς τάσης δεύτερης τάξης β) υπολογίστε την συχνότητα πόλου και το Q του κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 97 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και τους τύπους που δίνουν το Q και το ω ο. β) Υπολογίστε τα R και C ώστε το κύκλωµα να έχει ω ο =500π και Q=2 γ) Αν C=1, υπολογίστε την µέγιστη τιµή του συντελεστή ποιότητος ΘΕΜΑ 98 α) Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς τάσης δεύτερης τάξης β) υπολογίστε την συχνότητα πόλου και το Q του κυκλώµατος συναρτήσει των στοιχείων του. -21-

(s) V Ιn. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του. του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το.

(s) V Ιn. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του. του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το. Θέµατα εξετάσεων Η/Ν Φίλτρων Σας προσφέρω τα περισσότερα θέµατα που έχουν τεθεί σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε µαζί τους κατά την προετοιµασία σας. Τα θέµατα δείχνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ B ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ 007-08 Η/Ν ΦΙΛΤΡΑ Εξεταστής: Καθηγητής Ηρ. Γ. Δηµόπουλος Διάρκεια εξέτασης ώρες 0.09.008 ΖΗΤΗΜΑ (5 µονάδες Tο εικονιζόµενο κανονικοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Υπολογίζουµε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηµατισµό Fourier µιας συνάρτησης χωρίς να καταφεύγουµε στην εξίσωση ανάλυσης. Υπολογίζουµε εύκολα την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να:

Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να: 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Όταν θα έχουµε τελειώσει το Κεφάλαιο αυτό θα µπορούµε να: ορίσουµε το Μετασχηµατισµό Laplace (ML) και το Μονόπλευρο Μετασχηµατισµό Laplace (MML) και να περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα:

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: 1 Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: Όπου Κ R α) Να βρεθεί η περιγραφή στο χώρο κατάστασης και η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

x(t) ax 1 (t) y(t) = 1 ax 1 (t) = (1/a)y 1(t) x(t t 0 ) y(t t 0 ) =

x(t) ax 1 (t) y(t) = 1 ax 1 (t) = (1/a)y 1(t) x(t t 0 ) y(t t 0 ) = ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-25: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 26-7 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής Λύσεις Τρίτης Σειράς Ασκήσεων Ηµεροµηνία Ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-215: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 2013 ιδάσκων : Π.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-215: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 2013 ιδάσκων : Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-25: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 203 ιδάσκων : Π. Τσακαλίδης Λύσεις Πέµπτης Σειράς Ασκήσεων Ηµεροµηνία Ανάθεσης : 23/05/203 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER x(t+kτ) = x(t) = π/ω f = / x(t) = = 8 c j t e ω c = (a-jb ) Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c. Αυτός γίνεται κατορθωτός αν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά τι είναι - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των επιτρεποµένων εισόδων και εξόδων. Ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος 2015)

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος 2015) Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 204 5 (Ιούνιος 205) ΘΕΜΑ Ο (4,0 μονάδες) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα ενός συστήματος. α. Να προσδιοριστούν οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

x(t) = 4 cos(2π400t π/3) + 2 cos(2π900t + π/8) + cos(2π1200t) h(t) = 2000sinc(2000t) = h(t) = 2000sinc(2000t) H(f) = rect

x(t) = 4 cos(2π400t π/3) + 2 cos(2π900t + π/8) + cos(2π1200t) h(t) = 2000sinc(2000t) = h(t) = 2000sinc(2000t) H(f) = rect ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-215: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 215-16 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ιάρκεια : 3 ώρες - Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Προσοµοίωση Δυναµικών Συστηµάτων

Εισαγωγή στην Ανάλυση και Προσοµοίωση Δυναµικών Συστηµάτων Εισαγωγή στην Ανάλυση και Προσοµοίωση Δυναµικών Συστηµάτων Control Systems Laboratory Περιγραφή Δυναµικών Συστηµάτων Εξίσωση µεταβολής όγκου Η µεταβολή όγκου ισούται µε τη παροχή υγρού Q που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές Δυναμική Μηχανών I Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις 5 3 Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE Δρ Γιώργος Μαϊστρος, Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Υπολογίζουµε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηµατισµό Fourir µιας συνάρτησης χρίς να καταφεύγουµε στην εξίσση ανάλυσης. Υπολογίζουµε εύκολα την απόκριση συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Mάθηµα: "ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΤΥΩΝ" ( ο εξάµηνο Ακαδ. Έτος: ιδάσκοντες: Τ. Κουσιουρής, Ν. Μαράτος, Κ. Τζαφέστας Λύση ου Θέµατος Κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος hevenin Απόκριση στο πεδίο της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

x(t) 2 = e 2 t = e 2t, t > 0

x(t) 2 = e 2 t = e 2t, t > 0 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-215: Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς Εαρινό Εξάµηνο 216-17 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής Λυµένες Ασκήσεις σε Σήµατα και Συστήµατα Ασκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου ΜΑΘΗΜΑ 6: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 6. Εισαγωγή Τα φίλτρα είναι µια ειδική κατηγορία ΓΧΑ συστηµάτων τα οποία τροποποιούν συγκεκριµένες συχνότητες του σήµατος εισόδου σε σχέση µε κάποιες άλλες. Η σχεδίαση ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

x(t)e jωt dt = e 2(t 1) u(t 1)e jωt dt = e 2 t 1 e jωt dt =

x(t)e jωt dt = e 2(t 1) u(t 1)e jωt dt = e 2 t 1 e jωt dt = Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς ιδάσκν : Α. Μουχτάρης Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά για Μηχανικούς- Λύσεις 3η Σειρά Ασκήσεν 03/05/0 Λύσεις 3ης Σειράς Ασκήσεν

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες) Ένας μετρητής μηχανικής τάσης με αντίσταση R 00 Ω και παράγοντα G. συνδέεται ακλόνητα σε αντικείμενο με σκοπό την ανίχνευση της συμπίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

5.2 (α) Να γραφούν οι εξισώσεις βρόχων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.2α. (β) Να γραφούν οι εξισώσεις κόμβων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.

5.2 (α) Να γραφούν οι εξισώσεις βρόχων για το κύκλωμα του σχήματος Π5.2α. (β) Να γραφούν οι εξισώσεις κόμβων για το κύκλωμα του σχήματος Π5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5. (α) Να βρεθεί η τιμή της σύνθετης αντίστασης Ζ(s) των τριών κυκλωμάτων στο σχήμα Π5. (β) Να βρεθούν οι πόλοι και τα μηδενικά της Ζ(s). (γ) Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2.

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Το φέρον σε ένα σύστημα DSB διαμόρφωσης είναι c t A t μηνύματος είναι το m( t) sin c( t) sin c ( t) ( ) cos 4 c και το σήμα. Το διαμορφωμένο σήμα διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Αντικείμενο της άσκησης είναι να πραγματοποιήσετε μετρήσεις σε ένα L κύκλωμα σειράς έτσι ώστε α) να σχεδιάσετε την καμπύλη συντονισμού β) να προσδιορίσετε τις χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 16/02/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 16/02/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 6/0/00 ΘΕΜΑ ο ( μονάδες) Για να ελέγξουμε την ποιότητα των ενδείξεων μιας αντλίας παροχής αέρα ενός βενζινάδικου, φουσκώνουμε τα λάστιχα δύο αυτοκινήτων με την ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων HMY Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Μέρος Α Ωμικά Κυκλώματα (Διαλέξεις 6) Δρ. Σταύρος Ιεζεκιήλ ezekel@ucy.ac.cy Green Park, Γραφείο Τηλ. 899 Διάλεξη 7 Εισαγωγή στη μεταβατική ανάλυση Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις 2ο Σετ Ασκήσεων - Φθινόπωρο 2012 Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις - Φθινόπωρο 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, M Sc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Ποια µεταβολή ϑα έχουµε στην περίοδο ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Προσδιορίστε τη Σειρά Fourier (δηλαδή τους συντελεστές πλάτους A n και φάσης φ n ) του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εξετάσεων Ιουνίου 2003 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις

Θέματα Εξετάσεων Ιουνίου 2003 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις Θέματα Εξετάσεν Ιουνίου 00 στο μάθημα Σήματα και Συστήματα και Λύσεις ΘΕΜΑ. μονάδες Έστ το αιτιατό σύστημα d y t y t x t d t όπου x t η είσοδος και y t η έξοδος του συστήματος. α Να υπολογιστεί η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 16: Απόκριση συχνότητας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 50657177

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Το ιδανικό κύκλωμα LC του σχήματος εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις, με περίοδο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Να αποδείξετε ότι η στιγμιαία τιμή i της έντασης του ρεύματος στο κύκλωμα δίνεται σε συνάρτηση με το στιγμιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Καταστατικές Εξισώσεις Επιμέλεια: Πέτρος Π. Γρουμπός, Καθηγητής Γεώργιος Α. Βασκαντήρας, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Μετασχηματισμός Laplace 1. Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Ιδιότητες της Συνέλιξης Η συνέλιξη μετατοπισμένων σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 6: Παθητικά στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 978-960-93-7110-0 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ

3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 3 η ενότητα ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 3 ης ενότητας Στην τρίτη ενότητα θα μελετήσουμε την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourier μιας συνάρτησης χωρίς να καταφεύγουμε στην εξίσωση ανάλυσης.

Υπολογίζουμε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourier μιας συνάρτησης χωρίς να καταφεύγουμε στην εξίσωση ανάλυσης. 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Υπολογίζουμε εύκολα τον αντίστροφο Μετασχηματισμό Fourir μιας συνάρτησης χωρίς να καταφεύγουμε στην εξίσωση ανάλυσης. Υπολογίζουμε εύκολα την απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 6 ης ενότητας Στην έκτη ενότητα, θα μελετήσουμε τον τελεστικό ενισχυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Σήματα και Συστήματα στο Πεδίο της Επιμέλεια: Αθανάσιος N. Σκόδρας, Καθηγητής Γεώργιος Α. Βασκαντήρας, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα διέλευσης: (α) χαμηλών συχνοτήτων (β) υψηλών συχνοτήτων

Φίλτρα διέλευσης: (α) χαμηλών συχνοτήτων (β) υψηλών συχνοτήτων 2 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Φίλτρα διέλευσης: (α) χαμηλών συχνοτήτων (β) υψηλών συχνοτήτων 3 ο Εργαστήριο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Άσκηση 3 η. 3.1 Φίλτρο διελεύσεως χαμηλών συχνοτήτων ή Χαμηλοπερατό φίλτρο με μία σταθερά χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,,

2π 10 4 s,,,q=10 6 συν10 4 t,,,i= 10 2 ημ 10 4 t,,,i=± A,,, s,,, 1. Ο πυκνωτής του σχήματος έχει χωρητικότητα C=5μF και φορτίο Q=1μC, ενώ το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 mh. Τη χρονική στιγμή t=0 κλείνουμε το διακόπτη και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική ΗΥ231 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Σήµατα Ένα αυθαίρετο σήµα τάσης v s (t) 2 Φάσµα συχνοτήτων των σηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στους Μετασχηµατισµούς Laplace και Fourier και τα Συστήµατα Εξισώσεων

Ασκήσεις στους Μετασχηµατισµούς Laplace και Fourier και τα Συστήµατα Εξισώσεων Ασκήσεις στους Μετασχηµατισµούς Laplace και Fourier και τα Συστήµατα Εξισώσεων Ε Κάππος 4 εκεµβρίου 7 Περιεχόµενα Ασκήσεις στο µετασχηµατισµό Laplace Ασκήσεις στα Συστήµατα Εξισώσεων 5 3 Ασκήσεις Fourier

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 0: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ # Μετασχηματισμός Laplace και ΓΧΑ Συστήματα Συνάρτηση μεταφοράς αιτιατών και ευσταθών συστημάτων Συστήματα που περιγράφονται από ΔΕ Διαγράμματα Μπλοκ Μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύµατα και Σύνθετη Αντίσταση Λευκωσία, 2013 Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων F Ενότητα: Φίλτρα και Επαναληπτικές Ασκήσεις Στυλιανός Μυτιληναίος Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Φυσική Σημασία του Μετασχηματισμού Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Συναρτήσεις Δικτύων Βασικοί ορισμοί Ας θεωρήσουμε ένα γραμμικό, χρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

stopband Passband stopband H L H ( e h L (n) = 1 π = 1 h L (n) = sin ω cn

stopband Passband stopband H L H ( e h L (n) = 1 π = 1 h L (n) = sin ω cn Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Ηλεκτρολογων Μηχανικων και Μηχανικων Υπολογιστων ΗΜΥ 22: Σηματα και Συστηματα για Μηχανικους Υπολογιστων Κεφάλαιο 7: Σχεδιασμός Φίλτρων!"#!"#! "#$% Σημειώσεις διαλέξεων στο: http://www.eg.ucy.ac.cy/chadcha/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε την έννοια της συνάρτησης συστήματος για αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά ή όχι και χρονικά αμετάβλητα ή όχι.

Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά ή όχι και χρονικά αμετάβλητα ή όχι. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΧΕΙΜ. 00 - ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ Για τα παρακάτω συστήματα εισόδου εξόδου α. y ( 3x( x( n ) β. y ( x( n ) / γ. y ( x( x( n ) δ. y( x( n ) Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 007-008 ιδάσκων: Ν. Παπανδρέου (Π.. 407/80) Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 1η Εργαστηριακή Άσκηση Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

PWL REPEAT FOREVER ( m m m 0) ENDREPEAT

PWL REPEAT FOREVER ( m m m 0) ENDREPEAT ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Μοντέλο ενός τελεστικού ενισχυτή Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα κύκλωµα µε δύο εισόδους και µία έξοδο Στην έξοδο εµφανίζεται η διαφορά των εξόδων πολλαπλασιασµένη επί το κέρδος ανοιχτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί Γ.Α.Τ. Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΑ ΨΕΣ /4/2013 2:12 πµ

ΣΤΗΑ ΨΕΣ /4/2013 2:12 πµ ΣΤΗΑ ΨΕΣ -3 4/4/3 : πµ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος ΨΕΣ Η Επεξεργασία Σήµατος µέσω της ψηφιοποίησής του και της επεξεργασίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ειδικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου (Ιούνιος 2014)

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου (Ιούνιος 2014) Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικς περιόδου χειμερινού εξαμνου 201314 (Ιούνιος 2014) ΘΕΜΑ 1 Ο (2,0 μονάδες) Να σχεδιαστεί το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα του για τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα του σχματος. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενότητα #3: Φίλτρα Χ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Αραπογιάννη Αγγελική Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 3 2. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 21/01/2011 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ /0/0 ΘΕΜΑ ο (5 μονάδες) Για τον ενισχυτή του παρακάτω σχήματος δίνονται: 0 Ω, Ε kω, Β 00 kω, 4 kω, L kω, e 5 kω και 00 (α) Να προσδιορίσετε την ενίσχυση τάσης (A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑ LC ΣΤΟ ΑΛΛΟ. ΔΥΟ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΗΝΙΟ. Στο κύκλωμα του σχήματος το πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L = (A) (B) mh, ο πυκνωτής () έχει χωρητικότητα C = μf, ενώ ο πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 8: Βηματική απόκριση κυκλωμάτων RL και R Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 6: Έννοια της συνάρτησης μεταφοράς Παραδείγματα εφαρμογής σε φυσικά συστήματα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 6: Έννοια της συνάρτησης μεταφοράς Παραδείγματα εφαρμογής σε φυσικά συστήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 1 Ενότητα # 6: Έννοια της συνάρτησης μεταφοράς Παραδείγματα εφαρμογής σε φυσικά συστήματα Δ. Δημογιαννόπουλος, dimogian@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ i 1 i 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ i 1 i 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, 007008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 008 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΘΕΜΑ. [0%] Για το κύκλωμα δεξιά, ένα λογισμικό ανάλυσης κυκλωμάτων έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση ονομάζονται εκείνα στα οποία επιβάλλεται τάση της μορφής: = ( ω ϕ ) vt V sin t όπου: V το πλάτος (στιγμιαία μέγιστη τιμή) της τάσης ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ Ένα ενεργό σύστηµα είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα που αποτελείται από παθητικά στοιχεία και ελεγχόµενες πηγές. Ενεργή σύνθεση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Ανάλυση Κυκλωμάτων Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Εισαγωγή Οι εξαρτημένες πηγές είναι πολύ ενδιαφέροντα ηλεκτρικά στοιχεία, αφού αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : Μετασχηματισμός LAPLACE (Laplace Tranform) Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σήµατα και συστήµατα διακριτού χρόνου

Σήµατα και συστήµατα διακριτού χρόνου Σήµατα και συστήµατα διακριτού χρόνου Βασικές ψηφιακές πράξεις Πρόσθεση {x 1 (n)}+{x 2 (n)}={x 1 (n)+x 2 (n)} Πολλαπλασιασµός Κλιµάκωση Μετατόπιση Αναδίπλωση {x 1 (n)}.{x 2 (n)}={x 1 (n).x 2 (n)} a{x(n)}

Διαβάστε περισσότερα

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step.

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. 1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. Α) Β) Ε) F) G) H) Ι) 2) Αν το διακριτό σήμα x(n) είναι όπως στην

Διαβάστε περισσότερα

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance 5. Αυτεπαγγή-Χρητικότητα nucance Capaciance Εδώ εισάγουµε τα δύο τελευταία στοιχεία κυκλµάτν, τα πηνία και τους πυκντές. Οι τεχνικές ανάλυσης κυκλµάτν που εισήχθικαν νρίτερα ακόµα ισχύουν εδώ. Ένα πηνίο

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 0: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ #5 Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier (Συνέχεια) Παραδείγματα Ιδιότητες του Μετασχηματισμού Fourier Χρονική κλιμάκση j xt () X( j) xat ( ) X( ) a a xate ( ) τ=at

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Aνάλυση Σήματος. 2 η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Aνάλυση Σήματος. 2 η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Aνάλυση Σήματος 2 η Σειρά Ασκήσεων Θεόδωρος Αλεξόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: η (ΘΕΡΙΝ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: /0/ ΘΕΜ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transfer function) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Όπου χρειάζεται, θεωρείστε ότι g = 10m/s 2 1. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας είναι Α = 30cm. Ο χρόνος που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Mάθηµα: "ΘΕΩΡΙΑ ΙΚΤΥΩΝ" ( ο εξάµηνο) Ακαδ. Έτος: - ο Τµήµα (Κ-Μ), ιδάσκων: Κ. Τζαφέστας Λύσεις ης Σειράς Ασκήσεων Άσκηση - (I-

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015

Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2015 Λύσεις θεμάτων εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 20 ΘΕΜΑ Ο (4,0 μονάδες). Να προσδιοριστεί η συνάρτηση μεταφοράς / του συστήματος που περιγράφεται από το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα. (2,0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ ΘΕΜ ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες. Δομή της παρουσίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Διάλεξη 3 η Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Κ. Ψυχαλίνος Πάτρα 005 . METAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE. Ορισμοί Μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο συχνότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Επικοινωνίες ΙΙ. Εξεταστική Περίοδος: B Θερινή, 14 Σεπτεμβρίου 2009. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Παπατσώρης Θέμα 1 ο (25 μονάδες) Ένα ADSL modem λειτουργεί με ταχύτητα downloading

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ R-C ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Η θεωρία της άσκησης καλύπτεται από το βιβλίο του Εργαστηρίου. ( j

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ R-C ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Η θεωρία της άσκησης καλύπτεται από το βιβλίο του Εργαστηρίου. ( j ΑΣΚΗΣΗ 07 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης είναι η μελέτη της συνάρτησης μεταφοράς ενός εν σειρά - κυκλώματος συναρτήσει της συχνότητας του σήματος εισόδου. Η θεωρία της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ T..I. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 4 ης ενότητας Στην τέταρτη ενότητα θα μελετήσουμε τους ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα