ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V"

Transcript

1 Θέµατα εξετάσεων Θ. Κυκλωµάτων & Σηµάτων Σας προσφέρω τα περισσότερα θέµατα που έχουν τεθεί στις εξετάσεις τα τελευταία χρόνια ελπίζοντας ότι θα ασχοληθείτε µαζί τους κατά την προετοιµασία σας. Τα θέµατα δείχνουν το πνεύµα και το επίπεδο των εξετάσεων και ένας σπουδαστής που µπορεί να τα λύνει, είναι βέβαιο ότι θα αντιµετωπίσει µε επιτυχία και τα νέα θέµατα που τίθενται κάθε φορά. ΘΕΜΑ 1 1. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος 2. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση µεταφοράς να είναι βαθυπερατή 2ης τάξης. 3. Με R 1 = R 2 =1, υπολογίστε το C και L ώστε ω ο =1 και Q=2 και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 2 1. Υπολογίστε την σχέση των δύο αντιστάσεων, ώστε η συνάρτηση V µεταφοράς o να είναι 2ης E τάξης. 2. Υπό την συνθήκη του ερωτήµατος 1, δίνονται οι R 1 =1, L=5 και C 2 = Σχεδιάστε την απόκριση πλάτους 2.2 Υπολογίστε την κρουστική απόκριση ΘΕΜΑ 3 Υπολογίστε και σχεδιάστε συναρτήσει του χρόνου α) την κρουστική απόκριση τάσης του κυκλώµατος µε R=1, L=4 C=1 β) την βηµατική απόκριση τάσης του κυκλώµατος µε R=1, L=4 C=1 ΘΕΜΑ 4 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος (α) και αποδείξτε ότι έχει πραγµατικό πόλο για s=-1/rc. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος (β) γ) Υπολογίστε το L στο κύκλωµα (β), ώστε τα δύο κυκλώµατα να έχουν τους ίδιους ακριβώς πόλους. -1-

2 ΘΕΜΑ 5 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς H 1 ' V a H και V ιn 2 ' V out V a H' V out V ιn β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C=C 0 =100nF, σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 6 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H o ' V out και σχεδιάστε το διάγραµµα V ιn πόλων µηδενικών αν όλες οι αντιστάσεις είναι 1KΩ, L=100mH και C=C 0 =100nF. ΘΕΜΑ 7 Το εικονιζόµενο στο σχήµα κύκλωµα αποτελείται από την σύνδεση δύο επι µέρους κυκλωµάτων µε την παρεµβολή ενός ακολουθητή τάσης. α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του συνολικού κυκλώµατος β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος αν R 1 =R 2 =1ΚΩ, L 1 =100mH και C 1 =10nF. ΘΕΜΑ 8 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H' V 2 E β) Με L 1 =L 2 =2, C 1 = 1, R = R S = R L = 1 σχεδιάστε: 1. το διάγραµµα πόλων-µηδενικών 2. την καµπύλη απόκρισης πλάτους -2-

3 ΘΕΜΑ 9 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς H 1 ' V a V ιn H 2 ' V out V a και H' V out V ιn β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C=100nF β1. Σχεδιάστε τα σχετικά διαγράµµατα πόλων µηδενικών β2. Σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 10 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα e(t) είναι η διέγερση και v(t) η απόκριση. Υπολογίστε την βηµατική του απόκριση για R 1 =1, L=1, C 1 =2, C 2 =0.5 και R 2 =2. ΘΕΜΑ 11 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα γιά R=1 και C=1, αποδείξτε ότι η κρουστική απόκριση v 2 (t) είναι v 2 (t) ' 1.171e &2.618t & 0.171e &0.382t u(t) ενώ η βηµατική απόκριση v 2 (t) είναι v 2 (t) ' e & 0.382t & e & 2.618t u(t) και παραστήστε γραφικά συναρτήσει του χρόνου τις δύο αποκρίσεις. ΘΕΜΑ 12 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα µε R=1 και C=1, η v 2 (t) είναι η έξοδος. Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά (α) την κρουστική απόκριση (β) την βηµατική απόκριση ΘΕΜΑ 13 Η κρουστική απόκριση ενός κυκλώµατος RLC 2ης τάξης είναι h(t) ' 2e &t συν(t % π 4 ) α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς β) Υπολογίστε την έξοδο του κυκλώµατος στην ΜΗΚ αν η είσοδος είναι 10ηµt. ΘΕΜΑ 14 Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί ζωνοδιαβατή συνάρτηση µεταφοράς 2ης τάξης και υπολογίστε τον συντελεστή ποιότητας και την συχνότητα των πόλων. -3-

4 ΘΕΜΑ 15 α) Θεωρώντας στο κύκλωµα του σχήµατος ως διέγερση την e(t) και ως απόκριση την v(t), υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και σχεδιάστε µε ακρίβεια τις καµπύλες απόκρισης πλάτους και φάσης µε R 1 =R 2 =1, L=1 και C=1. β) Ποιά η χρησιµότητα του κυκλώµατος αυτού; ΘΕΜΑ 16 Στο εικονιζόµενο στο σχήµα κύκλωµα (α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H ' V 2 E (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους (γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την κρουστική απόκριση ΘΕΜΑ 17 α) Υπολογίστε την τάξη του κυκλώµατος. β) Υπολογίστε την συνάρτηση V µεταφοράς 2 I s γ) Για R 1 =1, R 2 = 3 και 1 L 1 =L 2 =L 3 =, σχεδιάστε την απόκριση πλάτους δείχνοντας µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της 3 σηµεία. ΘΕΜΑ 18 α) Υπολογίστε την τάξη του κυκλώµατος µε επισκόπηση. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και επιβεβαιώστε ότι η τάξη του είναι αυτή που υπολογίσατε στο ερώτηµα (α) γ) Για L=1, C=1, R 1 =R 2 =1, υπολογίστε την τιµή της R ώστε το κύκλωµα να υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς 2ης τάξης. ΘΕΜΑ 19 Το κύκλωµα του σχήµατος µε R 1 =R 2 =1kΩ και C o =C 1 =C 2 =1µF διεγείρεται από την ιδανική πηγή τάσης e(t) και ως απόκριση θεωρούµε την v 2 (t) -4-

5 α) να υπολογιστεί η συνάρτηση µεταφοράς τάσης V 2 /E και να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη απόκρισης πλάτους σε γραµµικό άξονα ς rad/sec, δίνοντας µε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά σηµεία β) να υπολογιστεί η κρουστική απόκριση h(t) ΘΕΜΑ 20 α) Θεωρώντας στο κύκλωµα του σχήµατος ως διέγερση την e(t) και ως απόκριση την v(t), υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H' V E β) Σχεδιάστε µε ακρίβεια την καµπύλη απόκρισης πλάτους µε R 1 =R 2 =1, L=1 και C=1 και αναφερθείτε στην χρησιµότητα του κυκλώµατος αυτού ΘΕΜΑ 21 Στο κύκλωµα του σχήµατος µε R 1 = R 2 = 1, C = 1 και L = 1, ο πυκνωτής έχει αρχική τάση v o =1V. Υπολογίστε (α) την απόκριση v(t) για διέγερση e(t) = sin(2t) και (β) την κρουστική απόκριση. ΘΕΜΑ Υπολογίστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του κυκλώµατος και χαρακτηρίστε το (βαθυπερατό, υψιπερατό κ.λπ.) 2. Προσδιορίστε τα στοιχεία του κυκλώµατος ώστε στην συχνότητα f=5 khz, το κέρδος να είναι 3dB χαµηλότερο από το κέρδος για f=0 R 1 =R 2 =R C 1 =C 2 =C ΘΕΜΑ 23 Αποδείξτε ότι το κύκλωµα του σχήµατος υλοποιεί έναν γειωµένο επαγωγέα µε L=R 2 C. -5-

6 ΘΕΜΑ 24 Υπολογίστε την σχέση των αντιστάσεων R 1 και R 2 ώστε η τάση v o (t) να είναι µηδενική οποιαδήποτε και αν είναι η τάση εισόδου e(t). ΘΕΜΑ 25 Αποδείξτε ότι το κύκλωµα του σχήµατος υλοποιεί έναν γειωµένο επαγωγέα. ΘΕΜΑ 26 Ενα ψηφιακό σύστηµα µέτρησης µετράει θερµοκρασίες από 0-15 ο C µε διακριτικότητα 1 ο C. Το σύστηµα βγάζει στην έξοδο 4-bit λέξεις και τα bits παρίστανται µε τάσεις +5V το 1 και 0 V το 0. Σχεδιάστε έναν Digital to Analog Converter (DAC) η έξοδος του οποίου να αντιστοιχεί σε 1 ο C /V. ΘΕΜΑ 27 α) Αποδείξτε ότι η εικονιζόµενη διάταξη είναι ένας αναλογικός υπολογιστής, ο οποίος επιλύει διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης της µορφής d 2 dt 2v o (t)%α d dt v o (t)%βv o (t)'κe(t) β) Υπολογίστε τις τιµές των αντιστάσεων και των πυκνωτών ώστε ο αναλογικός υπολογιστής να λύνει την διαφορική εξίσωση d 2 d dt 2v o (t)%103 dt v o (t)%106 v o (t)'10 6 e(t) ΘΕΜΑ 28 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή β) Υπολογίστε µε την παραστατική µέθοδο της συνέλιξης την βηµατική απόκριση ενός ολοκληρωτή. -6-

7 γ) Γνωρίζοντας την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή, υπολογίστε µε όποιον τρόπο θέλετε την απόκρισή του, όταν η διέγερση είναι ένα µοναδιαίο επικλινές σήµα (ramp). ΘΕΜΑ 29 Υπολογίστε την τιµή του αντιστάτη R και του επαγωγέα L του παθητικού κυκλώµατος ώστε να έχει την ίδια οδηγούσα συνάρτηση µε το εικονιζόµενο ενεργό-rc κύκλωµα.. ΘΕΜΑ 30 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του παραπάνω κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =R 2 =R= 1kΩ, R 0 =1 ΜΩ και C 0 = 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). ΘΕΜΑ 31 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) ΘΕMA 32 Γνωρίζοντας ότι ο µετασχηµατισµός Fourier της f 01 (t) του σχήµατος είναι sin(ω a 2 ) F 01 (jω)'ea ω a 2 α) Υπολογίστε τους µετασχηµατισµούς των f 02 (t) και f 03 (t) β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό του f 0 (t)=f 02 (t)+f 03 (t) ΘΕΜΑ 33 Το σχήµα δείχνει ένα µονόπλευρο σήµα f(t) περιορισµένης διάρκειας. α) Εκφράστε το σήµα συναρτήσει του βηµατικού σήµατος u(t). β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός παραγωγιστή στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το f(t). γ) Σχεδιάστε την έξοδο ενός LTI συστήµατος µε κρουστική απόκριση h(t)=u(t), όταν αυτό διεγείρεται από την f(t). -7-

8 ΘΕΜΑ 34 Υπολογίστε την απόκριση y(t) του συνολικού γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος που είναι µια αλυσωτή σύνδεση ενός διαφοριστή και ενός συστήµατος µε την εικονιζόµενη κρουστική απόκριαη h(t), όταν η διέγερση είναι το εικονιζόµενο περιορισµένης διάρκειας µονόπλευρο σήµα v(t) (δηλ. v(t)=0 γιά t<0). ΘΕΜΑ 35 Δώστε τα χαρακτηριστικά πλάτους και φάσης του ιδανικού βαθυπερατού φίλτρου και αποδείξτε ότι δεν είναι πραγµατοποιήσιµο. ΘΕΜΑ 36 α) Υπολογίστε την v(t) β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = 1, L =1, C =2. ΘΕMA 37 α) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό Fourier του σήµατος f(t) του σχήµατος β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό Fourier των σηµάτων f e (t) και f o (t) του σχήµατος, χρησιµοποιώντας το αποτέλεσµα του ερωτήµατος (α). ΘΕΜΑ 38 Το σχήµα δείχνει την κυµατοµορφή της κρουστικής απόκρισης h(t) ενός ηλεκτρικού συστήµατος. Υπολογίστε µε µεγάλη ακρίβεια την απόκριση του συστήµατος στην εικονιζόµενη διέγερση v(t) χρησιµοποιώντας την συνέλιξη (γραφικά). -8-

9 ΘΕΜΑ 39 Το κύκλωµα του σχήµατος απότελείται από την σύνδεση ενός κυκλώµατος (block I) µε κρουστική απόκριση 2e!0.5t συν(0.5t) και ενός κυκλώµατος (block II) που έχει βηµατική απόκριση e!t α) Υπολογίστε την συνολική συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και σχεδιάστε το διάγραµµα πόλων-µηδενικών. β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους του συνολικού κυκλώµατος από το διάγραµµα πόλων-µηδενικών. ΘΕΜΑ 40 Υπολογίστε τις x 1 (t) και x 2 (t) από τις X 1 ' Η Χ 1 έχει έναν πόλο για s=2. 2s 2 & 3s s 3 & 4s 2 % 5s & 2 X 2 ' s % 3 s 2 % 4s % 13 ΘΕΜΑ 41 Τρία γραµµικά χρονικά αµετάβλητα συστήµατα συνδέονται µε τον τρόπο που φαίνεται στο σχήµα για να αποτελέσουν ένα συνολικό σύστηµα. Το Σύστηµα 1 έχει βηµατική απόκριση. s 1 (t)'e &t u(t)&2 Το Σύστηµα 2 έχει συνάρτηση µεταφοράς H 2 ' 2s και το Σύστηµα 3, την s%2 κρουστική απόκριση h 3 (t) που φαίνεται µέσα στο σχήµα του. Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την κρουστική απόκριση h(t) του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 42 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο (LTΙ) ηλεκτρικό σύστηµα έχει την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t) και διεγείρεται από την διέγερση v(t). Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συστήµατος µε όση ακρίβεια µπορείτε. ΘΕΜΑ 43 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση α(t)'0.5 1&e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+2δ(t-1) ΘΕΜΑ 44 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) -9-

10 ΘΕΜΑ 45 Το πρώτο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση b 1 '&0.5e &2t u(t) και το δεύτερο κρουστική απόκριση h 2 (t)'2e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου,. Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 46 Αν η συνάρτηση µεταφοράς του πρώτου συστήµατος είναι H 1 =s και η κρουστική απόκριση του δεύτερου γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι h 2 (t) ' e & t u(t), υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συνολικού συστήµατος µε διέγερση την εικονιζόµενη x(t). ΘΕΜΑ 47 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση a(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του για διέγερση δ(t-1). ΘΕΜΑ 48 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση b(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την απόκρισή του για διέγερση δ(t-1). ΘΕΜΑ 49 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση α(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την απόκρισή του για διέγερση x(t)=u(t-1) + δ(t-1). ΣΧΗΜΑ Α

11 ΘΕΜΑ 50 Δύο συστήµατα LTI συνδέονται αλυσωτά. Το πρώτο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h 1 (t)'e &2t 0.5 %sin(2t) και η συνάρτηση µεταφοράς του δευτέρου είναι H 2 '. Υπολογίστε s 2 %s%6 κρουστική απόκριση του συνολικού συστήµατος. ΘΕMA 51 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του εικονιζόµενου συστήµατος (α) β) Αν η διέγερση x(t) είναι αυτή του σχήµατος (β), υπολογίστε την απόκριση y(t). ΘΕΜΑ 52 Αν η κρουστική απόκριση της δεύτερης βαθµίδας του εικονιζόµενου κυκλώµατος είναι h(t)=e -2t, υπολογίστε την βηµατική απόκριση του συνολικού κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 53 Υπολογίστε την απόκριση y(t) του συνολικού γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος που είναι µια αλυσωτή σύνδεση ενός διαφοριστή και ενός συστήµατος µε την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t), όταν η διέγερση είναι το εικονιζόµενο περιορισµένης διάρκειας µονόπλευρο σήµα v(t). ΘΕΜΑ 54 Ενα σύστηµα LTI συνεχούς χρόνου έχει βηµατική απόκριση α(t) που φαίνεται στο σχήµα. Υπολογίστε την - απόκρισή του για διέγερση x(t)=u(t-1) + δ(t-1). ΘΕΜΑ 55 Δύο ηλεκτρικά συστήµατα LTI συνδέονται όπως στο σχήµα. Αν το πρώτο έχει βηµατική απόκριση α 1 '&0.5e &2t u(t) και το δεύτερο κρουστική απόκριση h 2 (t)'2e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου, υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος. -11-

12 ΘΕΜΑ 56 Αν το πρώτο σύστηµα έχει βηµατική απόκριση b 1 '& 1 και το δεύτερο κρουστική απόκριση 2 e &2t h 2 (t)'e &t ηµ(t)u(t) και άπειρη αντίσταση εισόδου α) υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του συνολικού συστήµατος β) υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκριση πλάτους του συνολικού συστήµατος. ΘΕΜΑ 57 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t)'e &2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του αν η διέγερση είναι x(t)=u(t)+10δ(t-2)-10δ(t-4) ΘΕΜΑ 58 α) Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει κρουστική απόκριση h(t) ' e & 2t u(t). Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του για διέγερση x(t)=10δ(t-2)-10δ(t-4). β) Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει τετραγωνική κρουστική απόκριση από 0 έως 2, υπολογίστε την απόκριση όταν η διέγερση είναι: x(t)'δ(t%2)%3e &0.5t &u(t&3) ΘΕΜΑ 59 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει την βηµατική α(t) απόκριση του σχήµατος. Υπολογίστε και σχεδιάστε την απόκρισή του όταν διέγερση είναι η εικονιζόµενη x(t). ΘΕΜΑ 60 α) Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή β) Υπολογίστε µε την παραστατική µέθοδο της συνέλιξης την βηµατική απόκριση ενός ολοκληρωτή. γ) Γνωρίζοντας την κρουστική απόκριση του ολοκληρωτή, υπολογίστε µε όποιον τρόπο θέλετε την απόκρισή του, όταν η διέγερση είναι ένα µοναδιαίο επικλινές σήµα (ramp). ΘΕΜΑ 61 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο (LTΙ) ηλεκτρικό σύστηµα έχει την εικονιζόµενη κρουστική απόκριση h(t) και διεγείρεται από την διέγερση v(t). Υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την απόκριση y(t) του συστήµατος µε όση ακρίβεια µπορείτε. -12-

13 ΘΕMA 62 α) Αν η κρουστική απόκριση ενός γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι h(t) ' e & t, υπολογίστε την απόκρισή του µε διέγερση την παράγωγο του µη περιοδικού σήµατος του σχήµατος β) Αν η βηµατική απόκριση ενός γραµµικού χρονικά αµετάβλητου συστήµατος είναι b(t) ' 1&e &t υπολογίστε την απόκρισή του µε διέγερση το σήµα του σχήµατος. ΘΕΜΑ 63 α) Εκφράστε το εικονιζόµενο σήµα συναρτήσει βηµατικών β) Αν το σήµα εφαρµοστεί σαν τάση εισόδου στο κύκλωµα του σχήµατος, υπολογίστε και παραστήστε γραφικά την έξοδο v o (t) ΘΕΜΑ 64 α) Εκφράστε το εικονιζόµενο σήµα f(t) συναρτήσει βηµατικών. β) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός ολοκληρωτή, στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το εικονιζόµενο σήµα. ΘΕΜΑ 65 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του παραπάνω κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =2R 2 = 1MΩ και C= 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). -13-

14 ΘΕΜΑ 66 Ενα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα έχει την βηµατική απόκριση s(t) του σχήµατος. Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της απόκρισης y(t) του συστήµατος, αν διεγερθεί µε εικονιζόµενο σήµα e(t). ΘΕΜΑ 67 sin(ω a 2 ) Γνωρίζοντας ότι ο µετασχηµατισµός Fourier της f 01 (t) του σχήµατος είναι F 01 (jω)'ea ω a 2 α) Υπολογίστε τους µετασχηµατισµούς των f 02 (t) και f 03 (t) β) Υπολογίστε τον µετασχηµατισµό του f 0 (t)=f 02 (t)+f 03 (t) ΘΕΜΑ 68 Ενα κύκλωµα έχει το διάγραµµα πόλων-µηδενικών του σχήµατος. (α) Εξηγήστε πως µπορούµε να σχεδιάσουµε την καµπύλη απόκρισης πλάτους χωρίς να υπολογίσουµε την συνάρτηση µεταφοράς και σχεδιάστε την κατά προσέγγιση, δείχνοντας τα χαρακτηριστικά της σηµεία. (β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς. ΘΕΜΑ 69 α) Οι φασµατικές συνιστώσες ενός περιοδικού σήµατος µε κυκλική συχνότητα ω ο είναι &2E γιά όλα τα n. Σχεδιάστε τα δίπλευρα φάσµατα πλάτους και φάσης. π(4n 2 &1) β) Το σήµα περνάει από ένα γραµµικό χρονικά αµετάβλητο σύστηµα µε συνάρτηση µεταφοράς H(jω) ' e &jωt o για *ω*#1.1ω o H(jω) ' 0 για *ω*>1.1ω o Υπολογίστε την κυµατοµορφή της εξόδου και σχεδιάστε την. -14-

15 ΘΕΜΑ 70 Το σχήµα δείχνει ένα µονόπλευρο σήµα f(t) περιορισµένης διάρκειας. α) Ταξινοµήστε το σήµα ως ενεργειακό ή ισχύος εξηγώντας την αοόφασή σας. β) Εκφράστε το σήµα συναρτήσει του βηµατικού σήµατος u(t). γ) Σχεδιάστε την κυµατοµορφή της εξόδου ενός παραγωγιστή στην είσοδο του οποίου εφαρµόζεται το f(t). δ) Σχεδιάστε την έξοδο ενός συστήµατος µε κρουστική απόκριση h(t)=u(t), όταν αυτό διεγείρεται από την f(t). ΘΕΜΑ 71 Το διπλανό σχήµα δείχνει ένα σήµα x(t). α) Σχεδιάστε την έξοδο y(t) ενός ολοκληρωτή αν στην είσοδό του βάλλουµε το x(t). β) Εκφράστε την y(t) αναλυτικά γ) Σχηµατίστε ένα περιοδικό σήµα f(t) µε περίοδο Τ=4 sec, επαναλαµβάνοντας το σήµα x(t) και υπολογίστε την µέση τιµή του. ΘΕΜΑ 72 Α) Για το εικονιζόµενο κύκλωµα (α) µε διέγερση e(t) και απόκριση v 2 (t) γράψτε Α1) Την σχέση που συνδέει την απόκριση v 2 (t) µε την διέγερση e(t) Α2) Την συνάρτηση µεταφοράς Β) Για το σύστηµα (β) υπολογίστε τους συντελεστές α και β ώστε να έχει την ίδια συνάρτηση µεταφοράς µε το κύκλωµα (α). ΘΕΜΑ 73 Το διπλανό σχήµα δείχνει ένα σήµα x(t). -15-

16 α) Σχεδιάστε τα σήµατα: -x(-t) x(t-1) x(3-t) x(2t) και x(t/2) β) Υπολογίστε και σχεδιάστε το άρτιο και περιττό µέρος του σήµατος x(t) γ) Σχηµατίστε ένα περιοδικό σήµα f(t) µε περίοδο Τ=8, επαναλαµβάνοντας το σήµα x(t) και υπολογίστε την µέση τιµή του και την τιµή RMS ΘΕΜΑ 74 α) Εκφράστε το σήµα του σχήµατος αναλυτικά µε την βοήθεια βηµατικών. β) Σχεδιάστε τα σήµατα x(t)u(t-6) x(t)u(4-t) x(t)δ(t-5) x(t)δ(2t-6) ΘΕΜΑ 75 Ο διακόπτης κλείνει την χρονική στιγµή t=0. Ο πυκνωτής έχει αρχική τάση v(0)=4. Υπολογίστε το ρεύµα στο πηνίο και σχεδιάστε µε ακρίβεια την κυµατοµορφή του. ΘΕΜΑ 76 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα: α) Υπολογίστε την τάση εξόδου v o (t) συναρτήσει της τάσης εισόδου e(t) στο πεδίο του χρόνου β) Υπολογίστε την κρουστική και την βηµατική απόκριση του κυκλώµατος γ) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H ' V ο του E κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 77 Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα είναι ένας µη αντιστρεπτικός ολοκληρωτής -16-

17 ΘΕΜΑ 78 Υπολογίστε την κρουστική απόκριση του εικονιζόµενου κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 79 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα: α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης H' V E β) Με L=1 H, C o = 3 µf, C=2 µf και R=1 KΩ, σχεδίαστε µε κάθε λεπτοµέρεια την καµπύλη απόκρισης πλάτους, υπολογίζοντας όλες τις χαρακτηριστικές τιµές ΘΕΜΑ 80 α) Υπολογίστε την βηµατική απόκριση α(t) του εικονιζόµ ενου κυκλώµατος. β) Κάνοντας χρήση της α(t), υπολογίστε την απόκριση του κυκλώµατος αν η διέγερση e(t) είναι αυτή του σχήµατος. ΘΕΜΑ 81 α) Υπολογίστε τις συναρτήσεις µεταφοράς και H 1 ' V a V ιn H' V out V ιn H 2 ' V out V a β) Με όλες τις αντιστάσεις 1000Ω, L=100mH και C 0 =100nF, σχεδιάστε µε προσοχή και λεπτοµέρεια και τις τρεις αποκρίσεις πλάτους κατά συχνότητα στο ίδιο διάγραµµα. ΘΕΜΑ 82 α) Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = R o =1, C=C o =

18 ΘΕΜΑ 83 Υπολογίστε και σχεδιάστε την κυµατοµορφή της v(t) αν R = 1, L =1, C =2. ΘΕΜΑ 84 α) Υπολογίστε την τάση v(t) του κυκλώµατος συναρτήσει της e(t) β) Αν η e(t) είναι η εικονιζόµενη, R 1 =R 2 = 1kΩ, R=1 ΜΩ και C 2 = 1µF, σχεδιάστε προσεκτικά και µε λεπτοµέρεια την κυµατοµορφή της v(t). ΘΕΜΑ 85 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα µε C=1 µf R=1KΩ και L=1 H, υπολογίστε α) Την συνάρτηση µεταφοράς τάσης β) Την χρονική απόκριση v o (t) όταν v ΙΝ (t)'ημ(1000t)u(t) και δεν υπάρχουν αρχικές συνθήκες. ΘΕΜΑ 86 α) Εκφράστε το σήµα e(t) συναρτήσει βηµατικών β) Υπολογίστε το άρτιο e e (t) και περιττό e o (t) µέρος του σήµατος e(t) γ) Παραστήστε γραφικά τα σήµατα d dt e(t) και m e(t)dt δ) Υπολογίστε την έξοδο του παρακάτω κυκλώµατος και παραστήστε την γραφικά ΘΕΜΑ 87 Αναλύστε τις παρακάτω ρητές συναρτήσεις σε µερικά κλάσµατα και υπολογίστε τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Laplace της καθε µιάς. -18-

19 H 1 ' s 2 (s % 1)(s 2 % s % 1) H 2 ' s 2 % s % 2 s 2 % 3s % 1 ΘΕΜΑ 88 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς τάσης του κυκλώµατος και βρείτε την τάξη του. β) Υπολογίστε την συχνότητα ω 0 και τον συντελεστή ποιότητος Q των πόλων γ) Με C 1 =1nF και C 2 =100nF υπολογίστε τα L 1 και R ώστε ω 0 =2π1000 rad/sec και Q=2 δ) Με τις παραπάνω τιµές 1. Σχεδιάστε µε ακρίβεια το διάγραµµα πόλων-µηδενικών 2. Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης από 0 έως 20 KHz ΘΕΜΑ 89 α) Σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους που αντιστοιχεί στο εικονιζόµενο διάγραµµα πόλων-µηδενικών χωρίς να υπολογίσετε την συνάρτηση µεταφοράς. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και υπολογίστε και παραστήστε γραφικά συναρτήσει του χρόνου την κρουστική απόκριση. ΘΕΜΑ 90 Ενα κύκλωµα απότελείται από την σύνδεση ενός διαφοριστή (block I) που κάνει 2 d dt f(t) και ενός κυκλώµατος (block II) που έχει το εικονιζόµενο διάγραµµα πόλων-µηδενικών. α) Υπολογίστε την συνολική συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος. β) Ταξινοµήστε το συνολικό κύκλωµα και υπολογίστε τα χαρακτηριστικά του µεγέθη. γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης του συνολικού κυκλώµατος. -19-

20 ΘΕΜΑ 91 Τα δύο διαγράµµατα πόλων-µηδενικών, περιγράφουν το καθένα ένα κύκλωµα. α) Υπολογίστε την καµπύλη απόκρισης µε την γραφική µέθοδο και για τα δύο κυκλώµατα χωρίς τον υπολογισµό της συνάρτησης µεταφοράς. β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς και για τα δύο κυκλώµατα γ) Υπολογίστε και σχεδιάστε την βηµατική απόκριση και για τα δύο κυκλώµατα και σχολιάστε τις δύο αποκρίσεις. ΘΕΜΑ 92 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα οι διακόπτες αλλάζουν θέση τις χρονικές στιγµές που είναι σηµειωµένες. (α) Σχεδιάστε τις κυµατοµορφές e(t) και v(t) (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε την έξοδο του διαφοριστή ΘΕΜΑ 93 1 Δεδοµένου ότι η συνάρτηση µεταφοράς H ' 2s 3 % 4s 2 % 3s % 1(s % 1)(2s 2 % 2s % 1) έχει πόλο για s=-1 (α) Υπολογίστε και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης πλάτους (β) Υπολογίστε και σχεδιάστε συναρτήσει του χρόνου την κρουστική απόκριση κυκλώµατος το οποίο την έχει για συνάρτηση µεταφοράς ΘΕΜΑ 94 Στο εικονιζόµενο κύκλωµα, ο πυκνωτής είναι αρχικά αφόρτιστος. α) Υπολογίστε και την κυµατοµορφή της τάσης v 2 (t). β) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς H' V 2 και σχεδιάστε την καµπύλη απόκρισης E πλάτους και φάσης του κυκλώµατος. -20-

21 ΘΕΜΑ 95 Αν το πρώτο κύκλωµα έχει συνάρτηση µεταφοράς H 1 ' s 3 και το δεύτερο H, s%1 2 ' 1 s(s%2) υπολογίστε α) την κρουστική και την βηµατική απόκριση του συνολικού κυκλώµατος β) την απόκριση αν η διέγερση είναι ηµιτονική πλάτους 2. ΘΕΜΑ 96 α) Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς τάσης δεύτερης τάξης β) υπολογίστε την συχνότητα πόλου και το Q του κυκλώµατος. ΘΕΜΑ 97 α) Υπολογίστε την συνάρτηση µεταφοράς του κυκλώµατος και τους τύπους που δίνουν το Q και το ω ο. β) Υπολογίστε τα R και C ώστε το κύκλωµα να έχει ω ο =500π και Q=2 γ) Αν C=1, υπολογίστε την µέγιστη τιµή του συντελεστή ποιότητος ΘΕΜΑ 98 α) Αποδείξτε ότι το εικονιζόµενο κύκλωµα υλοποιεί βαθυπερατή συνάρτηση µεταφοράς τάσης δεύτερης τάξης β) υπολογίστε την συχνότητα πόλου και το Q του κυκλώµατος συναρτήσει των στοιχείων του. -21-

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα:

Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: 1 Άσκηση: Ένα σύστηµα µε είσοδο u(t), έξοδο y(t) και διάνυσµα κατάστασης x(t) = (x 1 (t) x 2 (t)) T περιγράφεται από το ακόλουθο διάγραµµα: Όπου Κ R α) Να βρεθεί η περιγραφή στο χώρο κατάστασης και η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος RC σε βηµατική και αρµονική διέγερση Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Απόκριση κυκλώµατος σε βηµατική και αρµονική διέγερση Μέρος Α : Απόκριση στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER. e ω. Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ FOURIER x(t+kτ) = x(t) = π/ω f = / x(t) = = 8 c j t e ω c = (a-jb ) Το βασικό πρόβλημα στις σειρές Fourier είναι ο υπολογισμός των συντελεστών c. Αυτός γίνεται κατορθωτός αν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Γενικά τι είναι σύστηµα - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικά τι είναι - Ορισµός. Τρόποι σύνδεσης συστηµάτων. Κατηγορίες των συστηµάτων ανάλογα µε τον αριθµό και το είδος των επιτρεποµένων εισόδων και εξόδων. Ιδιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές

Δυναμική Μηχανών I. Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις. Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές Δυναμική Μηχανών I Επίλυση Προβλημάτων Αρχικών Συνθηκών σε Συνήθεις 5 3 Διαφορικές Εξισώσεις με Σταθερούς Συντελεστές 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE Δρ Γιώργος Μαϊστρος, Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin

2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος Thevenin Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και Συστηµάτων 2η Εργαστηριακή Άσκηση: ιαγράµµατα Bode και εφαρµογή θεωρήµατος hevenin Απόκριση στο πεδίο της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου

Σχήµα 1: Χρήση ψηφιακών φίλτρων για επεξεργασία σηµάτων συνεχούς χρόνου ΜΑΘΗΜΑ 6: ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 6. Εισαγωγή Τα φίλτρα είναι µια ειδική κατηγορία ΓΧΑ συστηµάτων τα οποία τροποποιούν συγκεκριµένες συχνότητες του σήµατος εισόδου σε σχέση µε κάποιες άλλες. Η σχεδίαση ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 1 ο. Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 1 ο Βασικά στοιχεία των Κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί εν γένει να παρασταθεί από ένα κυκλωματικό διάγραμμα ή δικτύωμα, το οποίο αποτελείται από στοιχεία δύο ακροδεκτών συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2.

Επομένως το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος είναι 2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Το φέρον σε ένα σύστημα DSB διαμόρφωσης είναι c t A t μηνύματος είναι το m( t) sin c( t) sin c ( t) ( ) cos 4 c και το σήμα. Το διαμορφωμένο σήμα διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3)

ΑΣΚΗΣΗ 208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ U U (3) ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝ ΣΕΙΡΑ Αντικείμενο της άσκησης είναι να πραγματοποιήσετε μετρήσεις σε ένα L κύκλωμα σειράς έτσι ώστε α) να σχεδιάσετε την καμπύλη συντονισμού β) να προσδιορίσετε τις χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη

στη θέση 1. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση 1 στη ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΠΗΓΗ. Στο διπλανό κύκλωμα η πηγή έχει ΗΕΔ = V και ο διακόπτης είναι αρχικά στη θέση. Κάποια χρονική στιγμή μεταφέρουμε το διακόπτη από τη θέση στη θέση και αρχίζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων HMY Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Μέρος Α Ωμικά Κυκλώματα (Διαλέξεις 6) Δρ. Σταύρος Ιεζεκιήλ ezekel@ucy.ac.cy Green Park, Γραφείο Τηλ. 899 Διάλεξη 7 Εισαγωγή στη μεταβατική ανάλυση Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE Μετασχηματισμός Laplace 1. Ο μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 6 η ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 6 ης ενότητας Στην έκτη ενότητα, θα μελετήσουμε τον τελεστικό ενισχυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Σήματα και Συστήματα στο Πεδίο της Επιμέλεια: Αθανάσιος N. Σκόδρας, Καθηγητής Γεώργιος Α. Βασκαντήρας, Υπ. Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών

Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Βασικά Στοιχεία Αναλογικών Ηλεκτρονικών Ηλεκτρονική ΗΥ231 Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Σήµατα Ένα αυθαίρετο σήµα τάσης v s (t) 2 Φάσµα συχνοτήτων των σηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF

Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων RF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων F Ενότητα: Φίλτρα και Επαναληπτικές Ασκήσεις Στυλιανός Μυτιληναίος Τμήμα Ηλεκτρονικής, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας

Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Συστημάτων Ενότητα 3: Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Αραπογιάννη Αγγελική Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα 1. Σκοποί ενότητας... 3 2. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Ε. Μ. Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΑΝΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Συναρτήσεις Δικτύων Βασικοί ορισμοί Ας θεωρήσουμε ένα γραμμικό, χρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 5. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε την έννοια της συνάρτησης συστήματος για αναλογικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά ή όχι και χρονικά αμετάβλητα ή όχι.

Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά ή όχι και χρονικά αμετάβλητα ή όχι. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΧΕΙΜ. 00 - ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ Για τα παρακάτω συστήματα εισόδου εξόδου α. y ( 3x( x( n ) β. y ( x( n ) / γ. y ( x( x( n ) δ. y( x( n ) Α. Αιτιολογήστε αν είναι γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικού & Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι Ο ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1.1 Τελεστικοί ενισχυτές 1.1.1 Εισαγωγή: Αντικείµενο της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 007-008 ιδάσκων: Ν. Παπανδρέου (Π.. 407/80) Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 1η Εργαστηριακή Άσκηση Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο. 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: F(N) x(m) 1.2 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο κεφάλαιο: «ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ» ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Σύστηµα ελατηρίου-µάζας εκτελεί Γ.Α.Τ. Στο διπλανό διάγραµµα φαίνεται η γραφική παράσταση της δύναµης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου (Ιούνιος 2014)

Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου (Ιούνιος 2014) Λύσεις θεμάτων Α εξεταστικς περιόδου χειμερινού εξαμνου 201314 (Ιούνιος 2014) ΘΕΜΑ 1 Ο (2,0 μονάδες) Να σχεδιαστεί το δομικό (λειτουργικό) διάγραμμα του για τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα του σχματος. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΑ ΨΕΣ /4/2013 2:12 πµ

ΣΤΗΑ ΨΕΣ /4/2013 2:12 πµ ΣΤΗΑ ΨΕΣ -3 4/4/3 : πµ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος ΨΕΣ Η Επεξεργασία Σήµατος µέσω της ψηφιοποίησής του και της επεξεργασίας µε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ειδικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. ΣΚΟΠΟΣ Ένα ενεργό σύστηµα είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωµα που αποτελείται από παθητικά στοιχεία και ελεγχόµενες πηγές. Ενεργή σύνθεση είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Z ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές Παράδειγµα ενός ηλεκτρικού συστήµατος Σύστηµα Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ i 1 i 2

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ i 1 i 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι, 007008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 008 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΘΕΜΑ. [0%] Για το κύκλωμα δεξιά, ένα λογισμικό ανάλυσης κυκλωμάτων έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση ονομάζονται εκείνα στα οποία επιβάλλεται τάση της μορφής: = ( ω ϕ ) vt V sin t όπου: V το πλάτος (στιγμιαία μέγιστη τιμή) της τάσης ω

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής

Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Ανάλυση Κυκλωμάτων Εξαρτημένες Πηγές και Τελεστικός Ενισχυτής Φώτης Πλέσσας fplessas@inf.uth.gr Εισαγωγή Οι εξαρτημένες πηγές είναι πολύ ενδιαφέροντα ηλεκτρικά στοιχεία, αφού αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step.

1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. 1) Να σχεδιαστούν στο matlab οι γραφικές παραστάσεις των παρακάτω ακολουθιών στο διάστημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις delta και step. Α) Β) Ε) F) G) H) Ι) 2) Αν το διακριτό σήμα x(n) είναι όπως στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΘΗΜ / ΤΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: η (ΘΕΡΙΝ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: /0/ ΘΕΜ ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance

5. Αυτεπαγωγή-Χωρητικότητα Inductance Capacitance 5. Αυτεπαγγή-Χρητικότητα nucance Capaciance Εδώ εισάγουµε τα δύο τελευταία στοιχεία κυκλµάτν, τα πηνία και τους πυκντές. Οι τεχνικές ανάλυσης κυκλµάτν που εισήχθικαν νρίτερα ακόµα ισχύουν εδώ. Ένα πηνίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transfer function) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις

Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανικ ές ταλαντώέ σέις Όπου χρειάζεται, θεωρείστε ότι g = 10m/s 2 1. Σε μία απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη απομάκρυνση από την θέση ισορροπίας είναι Α = 30cm. Ο χρόνος που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ R-C ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Η θεωρία της άσκησης καλύπτεται από το βιβλίο του Εργαστηρίου. ( j

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ R-C ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Η θεωρία της άσκησης καλύπτεται από το βιβλίο του Εργαστηρίου. ( j ΑΣΚΗΣΗ 07 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Αντικείμενο της άσκησης είναι η μελέτη της συνάρτησης μεταφοράς ενός εν σειρά - κυκλώματος συναρτήσει της συχνότητας του σήματος εισόδου. Η θεωρία της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ & ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Επικοινωνίες ΙΙ. Εξεταστική Περίοδος: B Θερινή, 14 Σεπτεμβρίου 2009. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Παπατσώρης Θέμα 1 ο (25 μονάδες) Ένα ADSL modem λειτουργεί με ταχύτητα downloading

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ηλεκτρονικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Κ. Ψυχαλίνος Πάτρα 005 . METAΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ LAPLACE. Ορισμοί Μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο συχνότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος.

ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜA - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Περιγράψουµε τον τρόπο ανάπτυξης σε σειρά Fourier ενός περιοδικού αναλογικού σήµατος. Ορίσουµε το µετασχηµατισµό Fourier ενός µη περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού

Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Κεφάλαιο 11. Κυκλώματα Χρονισμού Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η λειτουργία των κυκλωμάτων χρονισμού. Τα κυκλώματα αυτά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον και απαιτείται να λειτουργούν με

Διαβάστε περισσότερα

Σήματα και Συστήματα. Νόκας Γιώργος

Σήματα και Συστήματα. Νόκας Γιώργος Σήματα και Συστήματα Νόκας Γιώργος Δομή του μαθήματος Βασικά σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Ιδιότητες συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Γραμμικά,

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι Βασικές Έννοιες Σήματα Κατηγορίες Σημάτων Συνεχούς/ Διακριτού Χρόνου, Αναλογικά/ Ψηφιακά Μετασχηματισμοί Σημάτων Χρόνου: Αντιστροφή, Κλιμάκωση, Μετατόπιση Πλάτους Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας Συστήματα Επικοινωνιών Ι Τηλεπικοινωνιακά Σήματα και Συστήματα + Περιεχόμενα 2 n Εισαγωγή n Εφαρμογές συστημάτων επικοινωνίας n Μοντέλο τηλεπικοινωνιακού συστήματος n Σήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 3, Ενότητες 3. 3.8 Παρασκευόπουλος [5]:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 8 Κυκλώµατα RLC και Σταθερή Ηµιτονοειδής Κατάσταση Λευκωσία, 2015 Εργαστήριο 8

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier)

Ενισχυτής κοινής πηγής (common source amplifier) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Βασικά κυκλώµατα ενισχυτών µε transstr MOS Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Transstr ως ενισχυτής Ενισχυτής κοινής πηγής (cmmn surce amplfer (κύκλωµα αντιστροφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σκοπός του µαθήµατος Η Συστηµατική Περιγραφή: των Σηµάτων και των Συστηµάτων Τι είναι Σήµα; Ένα πρότυπο µεταβολών µιας ποσότητας που µπορεί να: επεξεργαστεί αποθηκευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική Εξέταση στο Mάθημα: "ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ" (5 ο εξάμηνο) ΟΜΑΔΑ A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Κανονική Εξέταση στο Mάθημα: ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ (5 ο εξάμηνο) ΟΜΑΔΑ A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Κανονική Εξέταση στο Mάθημα: "ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ" (5 ο εξάμηνο) (Διάρκεια: ώρες) ΟΜΑΔΑ A Ημερομηνία: 5 Μαρτίου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΘΕΜΑ ο (.5,.) δ Σχήμα R Ι C i R g v R 5 v - r i R 4 v out R δ - v

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα

Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Μέθοδοι µελέτης και βελτίωσης της ευστάθειας συστηµάτων. Συχνοτικά διαγράµµατα Εισαγωγή Μελέτη συστήµατος αιώρησης µαγνητικού τρένου. Τις προηγούµενες δύο δεκαετίες, κατασκευάστηκαν πρωτότυπα µαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου.

Υποθέστε ότι ο ρυθμός ροής από ένα ακροφύσιο είναι γραμμική συνάρτηση της διαφοράς στάθμης στα δύο άκρα του ακροφυσίου. ΕΡΩΤΗΜΑ Δίνεται το σύστημα δεξαμενών του διπλανού σχήματος, όπου: q,q : h,h : Α : R : οι παροχές υγρού στις δύο δεξαμενές, τα ύψη του υγρού στις δύο δεξαμενές, η διατομή των δεξαμενών και η αντίσταση ροής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3...2 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ...2 3.1 Απόκριση συχνότητας ενισχυτών...2 3.1.1 Παραμόρφωση στους ενισχυτές...5 3.1.2 Πιστότητα των ενισχυτών...6 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως θα δούμε και παρακάτω το φίλτρο είναι ένα σύστημα του οποίου η απόκριση συχνότητας παίρνει σημαντικές τιμές μόνο για συγκεκριμένες ζώνες του άξονα συχνοτήτων, δηλαδή «κόβουν» κάποιες ανεπιθύμητες

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις παρακάτω προτάσεις, Α.. έως και Α.., να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες στη Ναυτιλία

Επικοινωνίες στη Ναυτιλία Επικοινωνίες στη Ναυτιλία Εισαγωγή Α. Παπαδάκης, Αναπλ. Καθ. ΑΣΠΑΙΤΕ Δρ. ΗΜΜΥ Μηχ. ΕΜΠ Βασικά Αντικείμενα Μαθήματος Σήματα Κατηγοριοποίηση, ψηφιοποίηση, δειγματοληψία, κβαντισμός Βασικά σήματα ήχος, εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισµός Εξαναγκασµένη Ταλάντωση

Συντονισµός Εξαναγκασµένη Ταλάντωση Συντονισµός Εξαναγκασµένη Ταλάντωση Κατά την εξαναγκασµένη ταλάντωση οι γραφικές παραστάσεις του πλάτους της Μηχανικής ταλάντωσης, καθώς και του πλάτους του φορτίου κατά την ηλεκτρική ταλάντωση φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα Α: Γραμμικά Συστήματα Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση Μαρία Τμήμα: Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Σήματα και Συστήματα Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-370: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού - Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. HY-370: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού - Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-370: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος Χειµερινό Εξάµηνο 206 ιδάσκοντες : Γ. Στυλιανού - Γ. Καφεντζής εύτερη Σειρά Ασκήσεων Ηµεροµηνία Ανάθεσης : 25/0/206 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σήματα και Συστήματα Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής Μετασχηματισμός Fourier Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε και θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών

HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών HMY 429: Εισαγωγή στην Επεξεργασία Ψηφιακών Σημάτων Διάλεξη 13: Ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων (Ι) Περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων Έχουμε δει τις παρακάτω πλήρεις περιγραφές ΓΧΑ συστημάτων: 1. Κρυστική απόκριση (impulse

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Τα κυκλώματα που θεωρούμε εδώ είναι γραμμικά

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

. Σήματα και Συστήματα

. Σήματα και Συστήματα Σήματα και Συστήματα Βασίλειος Δαλάκας & Παναγιώτης Ριζομυλιώτης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σήματα και Συστήματα 1/17 Πρόβλημα 1 (βιβλίο σελίδα 93) Να αποδειχθεί ότι: α) Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (μέσω προσομοίωσης) Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3-0-0 ΘΕΡΙΝ ΣΕΙΡ ΘΕΜ ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι

HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι HMY 220: Σήματα και Συστήματα Ι ΔΙΑΛΕΞΗ #20 Πόλοι και μηδενικά Διάγραμμα πόλων και μηδενικών Ιδιότητες της περιοχής σύγκλισης Ο αντίστροφος Μετασχηματισμός Laplace Μετασχηματισμός Laplace Αμφίπλευρος μετασχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Χρονική Απόκριση Συστημάτων 2 ης Τάξης

Δυναμική Μηχανών I. Χρονική Απόκριση Συστημάτων 2 ης Τάξης Δυναμική Μηχανών I 5 5 Χρονική Απόκριση Συστημάτων 2 ης Τάξης 2015 Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. tzeranis@gmail.com Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή χωρίς άδεια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Πόλωση των Τρανζίστορ

Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση των Τρανζίστορ Πόλωση λέμε την κατάλληλη συνεχή τάση που πρέπει να εφαρμόσουμε στο κύκλωμα που περιλαμβάνει κάποιο ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ τρανζίστορ), έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s.

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ. ενέργεια είναι ίση µε την κινητική ενέργεια. Σε αποµάκρυνση θα ισχύει: 1 της ολικής ενέργειας. t π cm/s. Ονοµατεπώνυµο: ιάρκεια: 3 ώρες ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Οδηγία: Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Έστω ένα σωµα

Διαβάστε περισσότερα

απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση της

απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση της 1. Ένα σώμα μάζας m =, kg εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση μικρής απόσβεσης, με τη βοήθεια της διάταξης που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Η σταθερά του ελατηρίου είναι ίση με k = 45 N/m και η χρονική εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι Καθηγητής: Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Συναρτήσεις συσχέτισης/αυτοσυσχέτισης Φίλτρα Μετασχηματισμός Hilbert + Περιεχόμενα n Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης n Συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα τρανζίστορ διπλής επαφής είναι πολωµένο σωστά όταν: α. Η βάση είναι σε υψηλότερο δυναµικό από τον εκποµπό και σε χαµηλότερο από το συλλέκτη β. Η βάση είναι σε χαµηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων»

«Εργαστήριο σε Θέματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7/0/0 ΣΕΙΡΑ Β: :00 8:0 ΘΕΜΑ ο (4 μονάδες) Ο ενισχυτής του διπλανού σχήματος περιλαμβάνει ένα τρανζίστορ τύπου npn (Q ) και ένα τρανζίστορ τύπου pnp (Q ), για τα οποία δίνονται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ22 ( ) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θ.Ε. ΠΛΗ (0-3) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση με γραφικές παραστάσεις βασικών σημάτων και πράξεις, καθώς και τον υπολογισμό ΜΣ Fourier βασικών σημάτων με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύματα και Σύνθετη Αντίσταση Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 7 Εκθετικά κύματα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης

Φυσική Γ' Θετικής και Τεχνολογικής Κατ/σης Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις ο ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα