Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση"

Transcript

1 Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου* Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα** Η ιστορική διατύπωση από τον Απόστολο Σαχίνη ότι «Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο αιώνας των περιοδικών, γεγονός που ισχύει τόσο για τη δυτική Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα», είναι πλέον κοινή πεποίθηση όλων των περί τον αιώνα αυτό ασχολουµένων, µε τη διαφορά ότι στη Δύση το 19ο αιώνα τα περιοδικά βρίσκονται στο απόγειο της ακµής τους, ενώ στον ελληνικό χώρο σε φάση εκκίνησης (Σαχίνης 1964, 7). Αποτελώντας πάντα µέσο έκφρασης της πολιτικής, κοινωνικής και πνευµατικής ζωής της εποχής τους, τα περιοδικά στον ελληνικό χώρο εστιάζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους στη δηµοσίευση λογοτεχνικών ή επιστηµονικών εργασιών, πρωτότυπων ή µεταφρασµένων, ενώ παράλληλα προσανατολίζονται στο να µεταδώσουν στο κοινό τους ποικίλες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση αλλά και την τέρψη, µετατρεπόµενα έτσι σε περιοδικά ποικίλης ύλης. Ο κρυµµένος αυτός θησαυρός άργησε να έρθει στην επιφάνεια, παρά το γεγονός ότι το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ήδη από την εικοσαετία είχε εντάξει στα ερευνητικά του προγράµµατα τη µελέτη των περιοδικών του 19ου αιώνα, ξεκινώντας από τα προεπαναστατικά περιοδικά. 1 Έτσι γενιές ερευνητών κατέθεσαν τεράστιο προσωπικό µόχθο αναζητώντας υλικό από τα περιοδικά αυτά, ανάλογα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα ενός εκάστου ή µιας εκάστης, µε αποτέλεσµα επανειληµµένες, ασυντόνιστες µεταξύ τους, αποδελτιώσεις και κατασπατάληση ανθρωπίνων δυνάµεων, χωρίς τελικά να έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα η συγκέντρωση του πολύτιµου αυτού υλικού σε µία βάση δεδοµένων. * Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Καθηγήτρια Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς» και Επιστηµονική Υπεύθυνη του 2ου υποέργου µε θέµα «Η πρόσληψη των δραµατουργικών ειδών (συγγραφείς, ιδεολογικά και αισθητικά ρεύµατα, θεωρία του δράµατος): Κατάταξη και µελέτη των ειδών (ποιητικό θέατρο, θέατρο πρόζα, λυρικό θέατρο)». Η ανακοίνωση εντάσσεται στο ανωτέρω ερευνητικό πρόγραµµα, που υλοποιείται µε χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Θαλής»-Αριστεία για την έρευνα ( ) µε επιστηµονική υπεύθυνη του έργου την Καθηγήτρια κ. Άννα Ταµπάκη. ** Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα, Δρ. Θεατρολόγος, Διδάσκουσα Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εξωτερική Συνεργάτιδα του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς», µέλος της ερευνητικής οµάδας του 2ου υποέργου. 1 Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγραµµατισµού τού ΚΝΕ/ΕΙΕ, (Έκθεση εικοσαετίας 1980, 42-43) αποδελτιώθηκαν τότε τα περιοδικά: α) Ερµής ο Λόγιος (Βιέννη ), β) Αθηνά (Παρίσι 1819), γ) Καλλιόπη (Βιέννη ), δ) Μέλισσα (Παρίσι ), ε) Μουσείον (Παρίσι 1819), στ) Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη (1811), ζ) Ελληνικός Τηλέγραφος ( ) και η) Φιλολογικός Τηλέγραφος (Βιέννη ). (βλ. Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: Ευρετήρια, ).

2 Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το υπό εκπόνηση πρόγραµµα «Χρυσαλλίς» και αυτό βέβαια εν µέρει, γιατί η πλήρης αποδελτίωση όλων των περιοδικών του 19ου αιώνα, ξεφεύγει από τα περιορισµένα χρονικά όρια ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. Με την επισήµανση ότι το θέατρο στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα δεν έχει τύχει µέχρι σήµερα µιας επιµέρους µελέτης, παρά το γεγονός ότι όλοι οι ειδικοί µελετητές του θεάτρου έχουν αντλήσει υλικό από αυτόν, θα επιχειρήσουµε µία πρώτη συνοπτική παρουσίαση, ενδεικτική των δηµοσιευµάτων γύρω από το θέατρο στα πρώτα τριάντα χρόνια ( ) από την εµφάνιση των περιοδικών κατά την µετεπαναστική περίοδο, µέσα από τα εξής εννέα (9) περιοδικά που έχουν περιληφθεί προς αποδελτίωση στο πρόγραµµα «Χρυσαλλίς»: 1. «Ευρωπαϊκός Ερανιστής» ( ) 2. «Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων» ( ) 3. «Ευτέρπη» ( ) 4. «Ιωνική Μέλισσα» ( ) 5. «Πανδώρα» ( ) 6. «Θελξινόη» ( ) 7. «Φιλόκαλος Σµυρναίος» ( ) 8. «Χρυσαλλίς» ( ) 9. «Ιλισσός» ( ) Το περιεχόµενο του αποδελτιωµένου σχετικού υλικού 2, από τα ανωτέρω περιοδικά, µας οδήγησε στην ταξινόµησή του σε τέσσερις ενότητες: α) Ελληνική Δραµατουργία, β) Ευρωπαϊκή Δραµατουργία και γ) Αρχαίο θέατρο, ενώ συγκροτούνται και άλλες ενότητες όπως: δ) Βιογραφίες θεατρικών συγγραφέων, ε) Βιβλιοκρισίες θεατρικών έργων, στ) Θεατρικές ειδήσεις κ.ά. στις οποίες δεν θα αναφερθούµε λόγω του επιβεβληµένου περιορισµού της έκτασης της εισήγησης. 3 Α Ελληνική Δραµατουργία Το πρώτο χρονολογικά εµφανιζόµενο θεατρόµορφο έργο στα υπό εξέταση περιοδικά είναι το Ειδύλλιον του Ξενοφώντος Ραφόπουλου ή Ραφτόπουλου, Σµυρναίου λόγιου ( ) που δηµοσιεύεται στην Ευτέρπη το Πρόκειται για έµµετρο διάλογο βουκολικού περιεχοµένου ανάµεσα σε δύο πρόσωπα τον Αυθέντη και τον Βουκόλο µε θέµα τον 2 Για την καταγραφή του αποδελτιωµένου υλικού που χρησιµοποιείται στην παρούσα εισήγηση βλ. Αρθρογραφία στο Β' µέρος της Βιβλιογραφίας. 3 Η ενότητα για το Λυρικό Θέατρο δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση διότι αποτελεί αντικείµενο πραγµάτευσης της εισήγησης των Αύρα Ξεπαπαδάκου και Αλέξανδρου Χαρκιολάκη.

3 ανεκπλήρωτο έρωτα του Βουκόλου, ερωτευµένου µε την κόρη του αφέντη του, γεγονός που θα τον οδηγήσει στο θάνατο. (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 230) Απηχώντας το πεισιθανάτιο πνεύµα του ροµαντισµού της εποχής, το κείµενο αυτό, αποτελούµενο από 18 τετράστιχες στροφές, βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ ποίησης και θεατρικής µορφής που στηρίζεται µόνο στη διαλογικότητα. Ασχολούµενος µε την ποίηση από την ηλικία των 9 χρόνων, ο Ραφτόπουλος θα φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια αργότερα το 1852 σε ηλικία 24 ετών, έχοντας στο ενεργητικό του πέρα από το κείµενο αυτό, άλλες δύο θεατρόµορφες δοκιµές του (Αρετή και Μόσχος και Αι Χελιδόνες), επίσης την έκδοση στη Σµύρνη του βραχύβιου φιλολογικού περιοδικού Τρεις Χάριτες το 1844 (Χατζηδήµος, 112) και το µυθιστόρηµα Το φρικτόν λάθος το 1850, που θα διασκευαστεί αργότερα σε τετράπρακτο θεατρικό έργο και θα παιχτεί στη Σµύρνη το 1867 από το θίασο του Παντελή Σούτσα (Χατζηπανταζής 2002, ). Ένα χρόνο µετά, το 1849 εντοπίζεται στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος µία µονόπρακτη κωµωδία µε τίτλο Τύχη µε το καντάρι, µε κεντρικό ήρωα τον απένταρο Παύλο Ανάργυρο που βρίσκεται µπροστά σε ένα κυκεώνα οικονοµικών προβληµάτων που συνεχώς αυξάνουν. Έχοντας περιέλθει σε απόγνωση, σκέφτεται να θέσει τέρµα στη ζωή του, όµως αναπάντεχα η τύχη τού χαµογελά, όταν βρίσκει µια καλά αµειβόµενη εργασία και παράλληλα γίνεται αποδέκτης χρηµατικού ποσού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 270). Πρόκειται για σύντοµο σε έκταση (3 σελ.) κωµωδιογράφηµα που στηρίζει την κωµικότητά του στην απρόσµενη εναλλαγή καταστάσεων, χωρίς φιλοδοξίες σκηνικής παρουσίασής του. 4 Δηµοσιεύτηκε ανώνυµα µε πιθανό συγγραφέα του τον εκδότη του περιοδικού Νικόλαο Κοντόπουλο, Σµυρναίο λόγιο, ο οποίος αργότερα θα επιδείξει θεατρική δραστηριότητα ως καθηγητής στην Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης ανεβάζοντας Οιδίποδα τύραννο µε µαθητές του το 1870 σε δική του ελεύθερη µετάφραση (Σολοµωνίδης 1954, 83). Μετά µια δεκαετία, στην οποία εµφανίζεται να πυκνώνει η συγγραφή µονόπρακτων κωµωδιών (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, 87-91), απαραίτητου συµπληρώµατος του δεύτερου µέρους, µετά το δράµα σε όλες τις παραστάσεις της εποχής, εντοπίζονται τέσσερα µονόπρακτα του νεαρού τότε Ιωάννη Καµπούρογλου ( ) που δηµοσιεύονται στο περιοδικό Ιλισσός το 1869 και Πρόκειται για τρεις κωµωδίες 5 και ένα ιστορικό δράµα, 6 πρωτόλειες δραµατουργικές απόπειρες, που δεν θα βρουν το δρόµο τους στη σκηνή. 7 4 Άλλωστε δεν έχει εντοπιστεί παράστασή του. 5 Πρόκειται για τις µονόπρακτες κωµωδίες «Η χήρα» (Καµπούρογλου, ), «Παλαιοί φάκελλοι, νέα πάθη» (Καµπούρογλου, ) και «Πως τρέφεται ο έρως» (Καµπούρογλου, ). 6 Πρόκειται για το µονόπρακτο δράµα του «Ο θάνατος του Φειδίου» (Καµπούρογλου, , ). 7 Για τα µονόπρακτα έργα του πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων βλ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, Ο Ιωάννης Καµπούρογλου ασχολήθηκε επίσης µε τη µετάφραση θεατρικών έργων της ευρωπαϊκής

4 Τις δύο τελευταίες χρονιές της εξεταζόµενης περιόδου ( ) στο ίδιο περιοδικό (Ιλισσός), εντοπίζονται πέντε θεατρικά έργα, τέσσερα δράµατα από τα οποία δηµοσιεύτηκαν ενδεικτικά αποσπάσµατα και µία κωµωδία που δηµοσιεύεται ολόκληρη σε συνέχειες, και αφορούν έργα που είχαν υποβληθεί στο Βουτσιναίο Δραµατικό Διαγωνισµό. Πρώτο δηµοσιεύεται απόσπασµα του έργου Η χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνηµα των πρώτων χριστιανών 8 έµµετρο πεντάπρακτο δράµα του Αντώνιου Αντωνιάδη, µε θέµα από την εποχή των διωγµών των χριστιανών στη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, το οποίο µοιράστηκε εξ ηµισείας το Α βραβείο του Βουτσιναίου του 1870 µε το τετράπρακτο σατυρικό δράµα του Κωνσταντίνου Βερσή Αννίβας εν Γορτύνι, 9 απόσπασµα του οποίου δηµοσιεύεται στη συνέχεια στο ίδιο περιοδικό. Τον Α Έπαινο της ίδιας χρονιάς αποσπά το πεντάπρακτο δράµα Ο τελευταίος κόµης των Σαλώνων 10 του Σπυρ. Λάµπρου ( ). Με υπόθεση παρµένη από το Χρονικό του Γαλαξειδίου του Κων. Σάθα, το έργο εµφανίζεται στο περιοδικό µε µικρό απόσπασµά του. Θα εκδοθεί 11 αυτοτελώς την ίδια χρονιά και θα παιχτεί στην Αθήνα στις 5 Νοεµβρίου 1870 από την Ελληνοδραµατική Εταιρεία των Παντελή Σούτσα και Διονυσίου Ταβουλάρη (Χατζηπανταζής 2002, 88). Με παραπλήσιο περιεχόµενο από την εποχή της Καταλονικής κατοχής στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηµοσιεύεται επίσης απόσπασµα από το πεντάπρακτο έργο Ο άρχων του Ολύµπου ή Ιωάννης ο Καταλάνος του Μαρίνου Κουτούβαλη 12 ( ). Πρόκειται για ιστορικό δράµα η δράση του οποίου τοποθετείται στα Φάρσαλα της Θεσσαλίας το 1313 µ.χ. δραµατουργίας, τα οποία παίχτηκαν κατ επανάληψη στην ελληνική σκηνή (Οι αδιάφοροι µονόπρακτο δράµα του Ισπανού διπλωµάτη στην Αθήνα Enrique Gaspar (εκδόθηκε στην Αθήνα το 1874 και στην Κ/πολη το 1882), Ιόνη τρίπρακτο µελόδραµα του Περουζίνη (εν Αθήναις 1874), Ραµπαγάς, πεντάπρακτη κωµωδία του Victorien Sardou (εν Αθήναις 1878), Δαλιδά τετράπρακτο δράµα του Octave Feuillet (εν Κ/πολει 1882), Ιωάννα των δακρύων και Ιωάννα των γελώτων τετράπρακτο δράµα των Dunanoir και A. de Keraniou (εν Κ/πολει 1882), Το στοιχειό δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903), Πατρίς πεντάπρακτο δράµα του Victorien Sardou (εν Αθήναις 1903), Ο Αλκάδης της Θαλαµέας, δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903 και 1912) και Σεβέρρος Τορέλλης πεντάπρακτο δράµα του François Coppée (εν Αθήναις 1905), και παρά τις αποτυχηµένες συµµετοχές του στους πρώτους θεατρικούς διαγωνισµούς, θα εµφανιστεί αργότερα ως κριτής στο Διαγωνισµό των Ολυµπίων (1888), στο Ρετσίνειο Διαγωνισµό (1895) και στο Διαγωνισµό του Συλλόγου των Φιλοτέχνων (1896) (Πετράκου 1999, 140, 381, 384). 8 Το έργο είχε υποβληθεί ξανά στον ίδιο διαγωνισµό το 1862, αλλά ανεπιτυχώς, όµως τη δεύτερη φορά, το 1870, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό µε ενδιαφέροντα επεισόδια, θρησκευτικό συναίσθηµα, τέλειους χαρακτήρες και βραβεύεται (Πετράκου 1999, 42). Αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου του (βλ. Χατζηπανταζής 2006, ). Πέρα από τη δηµοσίευση του αποσπάσµατός του, (Αντωνιάδης 1870) εκδίδεται και αυτοτελώς την επόµενη χρονιά (Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1871), όµως παρ όλα αυτά δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί παράστασή του. 9 Το έργο εκδόθηκε αυτοτελώς την ίδια χρονιά (εν Αθήναις, 1870) όµως και αυτό δεν γνώρισε τα φώτα της σκηνής (Πετράκου 1999, 42). 10 Περισσότερα για το έργο (βλ. Πετράκου 1999, 41), και αναλυτική παρουσίασή του (βλ. Χατζηπανταζής 2006, 309 και Πετράκου 2014, ). 11 Τυπώθηκε στο τυπογραφείο του περιοδικού Ιλισσός. 12 Γεννήθηκε στη Σµύρνη, µε καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Ήταν γιατρός και παράλληλα ασχολήθηκε επί µακρόν µε τη συγγραφή θεατρικών έργων (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 250 passim).

5 µε κεντρικό πρόσωπο τον σκληρό ηγεµόνα της περιοχής Ιωάννη τον Καταλάνο και εµφανείς επιρροές από τη Μαρία Δοξαπατρή του Δηµ. Βερναρδάκη (Πετράκου 2012, ). Το έργο, που είχε υποβληθεί ανεπιτυχώς το 1872 στο Βουτσιναίο Διαγωνισµό, εκδόθηκε αυτοτελώς το 1873, όµως δεν ευτύχησε να γνωρίσει τα φώτα της ράµπας. Όλα τα ανωτέρω ιστορικά δράµατα εντάσσονται στο κίνηµα του ελληνικού ροµαντισµού που αντλεί τη θεµατική του από το Βυζάντιο και τους νεότερους χρόνους, σε µία προσπάθεια αναζήτησης της ελληνικότητας, πάντα µε απώτερο σκοπό την αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας και την ενδυνάµωση της εθνικής συνείδησης, στόχευση που υπηρέτησαν µε προσήλωση οι Δραµατικοί Διαγωνισµοί (Πετράκου 1999). Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, τα περιοδικά, αποτελώντας πάντοτε έκφραση σκέψης και βήµα διαλόγου των διανοουµένων της εποχής, να ενδιαφερθούν να δηµοσιεύσουν αποσπάσµατα των έργων αυτών, συµµετέχοντας στον πυρετό της πνευµατικής ζύµωσης που προκαλούσε η διενέργεια των Διαγωνισµών, µε σκοπό την ευρύτερη διάχυσή τους στο αναγνωστικό κοινό, η οποία µέσω της κυκλοφορίας ενός περιοδικού µπορούσε ευχερέστερα και ταχύτερα να επιτευχθεί. Την ενότητα αυτή συµπληρώνει η τρίπρακτη κωµωδία του Παναγιώτη Ζάνου Ανδρογυναικοµαχία. Με υπόθεση παρµένη τόσο από τις Εκκλησιάζουσες, τη Λυσιστράτη και τις Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, όσο και τη Γυναικοκρατία του Δηµ. Βυζάντιου, το έργο πραγµατεύεται τον αιώνιο ανταγωνισµό των δύο φύλων για επικυριαρχία, διαµάχη που θα καταλήξει σε εκατέρωθεν υποχωρήσεις (Χατζηπανταζής 2004, 67-69). Υποβάλλεται στο Διαγωνισµό των Ολυµπίων το 1870, χωρίς όµως να διακριθεί (Πετράκου 1999, 63). Παρ όλα αυτά θα δηµοσιευτεί ολόκληρο σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός από τον Δεκέµβριο του 1870 έως τον Γενάρη του 1871, οπότε θα παιχτεί µε επιτυχία στην Αθήνα στις 14 Ιαν από το θίασο Παντελή Σούτσα Διον. Ταβουλάρη (Πετράκου 1999, 134) και στη συνέχεια θα εκδοθεί αυτοτελώς. Β Ευρωπαϊκή Δραµατουργία Την δεύτερη ενότητα συγκροτούν θεατρικά έργα της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που δηµοσιεύονται στα υπό εξέταση περιοδικά µεταφρασµένα στα ελληνικά. Από το σύνολο των δεκαοκτώ (18) σχετικών αναγραφών, οι δεκατρείς (13) αφορούν στη δηµοσίευση µονόπρακτων έργων, φαινόµενο που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δηµιουργίας ενός corpus µονόπρακτων θεατρικών έργων για την κάλυψη θεατρικών αναγκών και όχι µόνο (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, ). Το έντονο αυτό ενδιαφέρον ερµηνεύεται από το γεγονός ότι τα κείµενα αυτά περιορισµένης έκτασης αφενός µπορούσαν εύκολα και γρήγορα να µεταφραστούν στα ελληνικά, κινητοποιώντας προς τούτο λόγιους της εποχής (συγγραφείς,

6 µεταφραστές, δηµοσιογράφους κ.ά.), 13 αφετέρου είχαν εξασφαλίσει τη δυνατότητα δηµοσίευσής τους στο φιλόξενο χώρο των περιοδικών, τα οποία επεδίωκαν να εµπλουτίσουν την ύλη τους µε εύπεπτα θεατρικά ή θεατρόµορφα αναγνώσµατα. Δεν µας είναι γνωστή πάντως η διαδικασία επιλογής των κειµένων αυτών, εάν δηλ. την ευθύνη της επιλογής είχε ο εκδότης ή ο διευθυντής του περιοδικού, ή κάποιος από τη συντακτική επιτροπή, ή εάν προτείνονταν από τους µεταφραστές. Ενδεικτικά µνηµονεύουµε τη δηµοσίευση των µονόπρακτων: Το ρόδον που µοσχοβολά δεν µοιάζει στο χορτάρι 14, δραµατική πράξη που µετέφρασε ο Γεώργιος Χ. Ζαλοκώστας, Η Άγαρ εν τη ερήµω, 15 λυρική σκηνή της Mme de Stael που µετέφρασε η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη, οι µονόπρακτες κωµωδίες Όνος και ρυάκιον 16 του Alfred de Musset, και Δόξα και έρως 17 του Joseph Mery, Επεισόδιον του πολέµου των δύο ρόδων 18 ανώνυµου συγγραφέα που µεταφράζει η Καλλιρόη Αντωνιάδου, Το πανδοχείον του βίου, 19 µονόπρακτο του Alphonse Karr και Σκηναί Παρισιναί: Κίρκη 20 του Octave Feuillet, έργα που µετέφρασε ο Δηµ. Ι. Καλογερόπουλος (ΔΙΚ), Τα ρωµαντικά δράµατα 21 παρωδία κατά το ιταλικόν, Η γυνή οµοιάζει την σκιάν σου 22 και Ο πίλος του ωρολογοποιού 23 της Delphine de Girardin, µονόπρακτες κωµωδίες που µετέφρασε ο Κων/νος Ι. Δραγούµης και Η χαρά προξενεί τρόµον, 24 µονόπρακτη κωµωδία του Emile de Girardin που δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην Πανδώρα το Από τα υπόλοιπα πέντε (5) πολύπρακτα που βρίσκονται δηµοσιευµένα στα υπό εξέταση περιοδικά, το πρώτο είναι µία δίπρακτη κωµωδία Το αριστείον της ζωγραφικής ή η 13 Ας σηµειωθεί ότι ένας αριθµός µεταφράσεων δηµοσιεύονται χωρίς µνεία µεταφραστή, ή µόνο µε αρχικά ή αστερίσκο/ους, γεγονός που υποκρύπτει δύο εκδοχές: Η µετάφραση να έχει γίνει από τον ίδιο τον εκδότη/διευθυντή του περιοδικού ή από µέλος της συντακτικής του οµάδας ή να πρόκειται για µεταφραστική δοκιµή πιθανώς πρωτοεµφανιζόµενου µεταφραστή που επιθυµεί να κρύψει στην ανωνυµία την απειρία του. 14 Ευτέρπη, 1855, Ευτέρπη, 1855, Πρόκειται για το έργο Agar dans le désert: Petit drame biblique της Mme de Staël ( ) που το ξαναβρίσκουµε µεταφρασµένο από τον Μ. Π. Γκεντιλίνη στην Πανδώρα 1868, Πανδώρα, 1862, Πρόκειται για το έργο του Alfred de Musset, L âne et le ruisseau : Comédié en 1 acte. Paris: Charpentier, Πανδώρα, 1867, Πρόκειται για το έργο Gloire et amour του Joseph Méry ( ). Είχε δηµοσιευτεί στον τόµο: Nouveau théâtre de salon. Paris: Michel Lévy Frères, 1865 στη σειρά Bibliothèque Contemporaine. 18 Ιλισσός, 1868, Πιθανώς πρόκειται για δραµατοποίηση υποθέσεως από το µυθιστόρηµα του Aristide de Gondrecourt Les derniers Kerven: Episode de la guerre de Deux Roses. Paris: A. Cadot, Πανδώρα, 1869, Πρόκειται για το έργο του Alphonse Karr ( ) L auberge de la vie: Proverbe en un acte. Paris: Michel Lévy Frères, 1869 που είχε παιχτεί στη Nice. 20 Πανδώρα, 1869, Πρόκειται για το έργο Circé, scène parisienne, proverbe en un acte του Octave Feuillet ( ). 21 Ιλισσός, 1870, Πανδώρα, 1870, Πανδώρα 1871, Πρόκειται για το έγο της Delphine de Girardin ( ) Le chapeau d un horloger: Comédie un 1 acte en prose. Paris: Michel Lèvy Frères, 1859 που είχε παιχτεί στο Théâtre de Gymnase στις 16 Δεκ Πρόκειται για το έργο του Emile de Girardin ( ) La joie fait peur: Comédiè en l acte en prose. Paris: Michel Lévy Frères, 1854 που παίχτηκε στο Παρίσι στο Τhéâtre-Français στις 25 Φεβρ

7 εικών της Δανάης 25 ο συγγραφέας της οποίας δεν µνηµονεύεται ούτε ο µεταφραστής της. Το έργο δεν εντοπίζεται να παίζεται. Ακολουθεί Ο Οθέλλος του Σαίξπηρ που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος το 1858 χωρίς µνεία µεταφραστή. 26 Θα παιχτεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1866 από το θίασο «Αισχύλο» Π. Σούτσα Δ. Ταβουλάρη σε µετάφραση του Δηµ. Βικέλα η οποία θα εκδοθεί αυτοτελώς στην Κ/πολη το 1873 και στην Αθήνα το Ακολουθούν τρία ακόµη δράµατα, η Ιουλία 27 του Octave Feuillet τρίπρακτο δράµα που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στην Πανδώρα το 1869 χωρίς µνεία µεταφραστή και Οι παράφρονες 28 τετράπρακτο δράµα του Riccardo di Castelvecchio που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός την ίδια χρονιά σε µετάφραση Σπυρ. Λάµπρου. 29 Οι δύο ανωτέρω µεταφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα ταυτόχρονης ή µε µικρή χρονική απόσταση µετακένωσης κειµένων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην ελληνική γλώσσα, αποκαλυπτικό ότι τα περιοδικά ενηµερώνονταν συχνά σχετικά γρήγορα για την έκδοση θεατρικών έργων ή την παρουσίασή τους σε ευρωπαϊκά θέατρα. Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται µε την δηµοσίευση της Ευλαλίας Ποντουά, 30 πεντάπρακτου δράµατος του Frédéric Soulié ( ) που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός από το Μάιο 1870 έως το Νοέµβριο 1871, χωρίς όµως µνεία του µεταφραστή. Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή παρατηρούµε ότι από το σύνολο των µεταφρασµένων δεκαοκτώ (18) έργων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που δηµοσιεύονται στα υπό εξέταση περιοδικά, δεκαπέντε (15) είναι έργα της γαλλικής δραµατουργίας, δύο της ιταλικής (Οι παράφρονες, Τα ρωµαντικά δράµατα) και ένα (1) της αγγλικής (Οθέλλος), ενώ στους µεταφραστές εντοπίζονται και δύο γυναίκες, η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη 31 ( ) που µεταφράζει το µονόπρακτο δράµα Η Αγάρ εν τη ερήµω της Mme de Stael και η Καλλιρόη Αντωνιάδου που µεταφράζει το Επεισόδιον του Πολέµου των δύο ρόδων, αντιπροσωπευτικό δείγµα εµφάνισης της γυναικείας λογιοσύνης στον τοµέα της µετάφρασης 25 Πανδώρα, 1852, Πίσω από την ανωνυµία το πιθανότερο είναι να κρύπτεται ο Σµυρναίος λόγιος Νικόλαος Κοντόπουλος, εκδότης του περιοδικού Φιλόκαλος Σµυρναίος, δηµοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα µετάφρασης του έργου στα ελληνική, η οποία δεν γνωρίζουµε εάν έχει χρησιµοποιηθεί σε παράσταση του έργου. 27 Πρόκειται για το έργο του Octave Feuillet Julie: drame en 3 actes. Paris : Michel Levy, 1869, που παίχτηκε στην Comédie-Française στις 4 Μαΐου Στην ελληνική σκηνή δεν εµφανίζεται να παίζεται. 28 Πρόκειται για το έργο του Riccardo di Castelvecchio I matti: Commedia in quattro atti. Milano: F. Sanvito, Στη µετάφραση αυτή παίχτηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκ (Χατζηπανταζής 2002, 216). 30 Πρόκειται για το έργο Eulalie Pontois: Drame en 5 actes που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1843 και παίχτηκε στο Théâtre Ambigy-Comique στις 18 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Στην Ελλάδα θα παιχτεί στην Αθήνα από το θίασο Μένανδρο στις 5 Νοεµ (Χατζηπανταζής 2012, 245). 31 Μπούµπουρα, Επίσης Ριζάκη, 2007.

8 θεατρικών έργων, το 19 ο αιώνα, ισχνής µεν, αλλά ευπρόσωπης παρουσίας, πέραν της χρονικά µεταγενέστερης σχετικής ενασχόλησης των ηθοποιών Πιπίνας Βονασέρα, Ελένης Κοτοπούλη και Ελένης Αυγερινού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2010, 45). Συµπερασµατικά, η δηµοσίευση θεατρικών έργων σε σχέση µε τη λοιπή λογοτεχνική παραγωγή (ποίηση και πεζογραφία) στα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα, όπως είναι ήδη γνωστό, είναι πολύ ισχνή, µε παρατηρούµενες αυξοµειώσεις σε µερικά από αυτά. (Καρποζήλου 1991, 178, ). Έναντι της ελληνικής, υπερισχύει η παρουσία της ευρωπαϊκής θεατρικής δηµιουργίας και ιδιαίτερα της γαλλικής δραµατουργίας, έργα της οποίας µεταφράζονται κατά προτίµηση, φυσικό επακόλουθο της γαλλικής παιδείας των Ελλήνων λόγιων, που την µετακενώνουν στον ελληνικό χώρο, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα της εποχής για πολιτισµική αναγέννηση από την Εσπερία. Με βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα από το αποδελτιωµένο υλικό των ανωτέρω εντύπων, συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα περιοδικά, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός ευρέος και όχι ειδικού αναγνωστικού κοινού, επιλέγουν µεταφράσεις κατά κύριο λόγο σύντοµων σε έκταση θεατρικών κειµένων, µονόπρακτων ή δίπρακτων και όταν πρόκειται για πολύπρακτα έργα, αυτά τα δηµοσιεύουν σε συνέχειες, για να µην κουράσουν τους αναγνώστες τους και για να αφήσουν περιθώριο και για δηµοσιεύσεις άλλων κειµένων. Το γεγονός ότι λίγα από αυτά τα θεατρικά κείµενα βρίσκουν το δρόµο τους για την ελληνική σκηνή, αποδεικνύει αφενός ότι τα θεατρικά έργα, πρωτότυπα ή µη, προσφέρονταν κυρίως προς ανάγνωση και λιγότερο για σκηνική αναπαράσταση και αφετέρου ότι οι µεταφραστικές επιλογές περιορίζονταν στον κύκλο ενδιαφερόντων των λογίων, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες των νεόκοπων ακόµη τεχνιτών της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα. Γ Αρχαίο Θέατρο* Το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα σε όλες τις πτυχές της κυριαρχεί στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα, αντικατοπτρίζοντας το ζητούµενο της εποχής, σύνδεση του νέου Ελληνισµού µε την αρχαία ελληνική κληρονοµιά, µε τελική στόχευση την τόνωση της εθνικής συνείδησης. Οι Νεοέλληνες ανακαλύπτουν την αρχαία Ελλάδα µέσα από την αρχαιοφιλία της Δύσης που ήδη από τα µέσα του 18 ου αιώνα είχε στρέψει το ενδιαφέρον της σε όλες τις εκφάνσεις του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, επιρροές τις οποίες ενσωµατώνει στα σύγχρονά της δηµιουργήµατα σε όλους τους τοµείς των γραµµάτων και των τεχνών (φιλοσοφία, λογοτεχνία, θέατρο, µουσική, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική). * Την ενότητα αυτή επεξεργάστηκε και παρουσίασε στο Ε Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών η Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα.

9 Η πορεία προς την αναζήτηση και εγκόλπωση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την πνευµατική elite της απελευθερωµένης Ελλάδας ενδυναµώνεται από τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα των ανασκαφών των ξένων αρχαιολογικών αποστολών που έρχονται να προσθέσουν νέα ερείσµατα τεκµηρίωσης του ιδεολογήµατος της ελληνικότητας. Έτσι το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, υπό την επιρροή του βαυαρικού νεοκλασικισµού αλλά και του ροµαντισµού, θα χρησιµοποιήσει την ελληνική αρχαιότητα ως ακλόνητη απόδειξη της συνέχειας του Ελληνισµού, ιδεολόγηµα που θα εξυπηρετήσει το κίνηµα του Μεγαλοϊδεατισµού και του Αλυτρωτισµού, συντηρώντας ανέξοδα τον πατριωτισµό του ελληνικού λαού. 32 Στο πλαίσιο της πνευµατικής και ιδεολογικής αυτής ζύµωσης το ενδιαφέρον για το αρχαίο θέατρο επιστρατεύτηκε ως ένα επιπλέον τεκµήριο αφενός της ελληνικότητας, αφετέρου της ευρωπαϊκής ταυτότητας του νεόκοπου κρατιδίου, αφού οι Δυτικοί είχαν ήδη διατρίψει στη µελέτη του και σε προσπάθειες αναβίωσής του. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, η στροφή προς την κλασσική αρχαιότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συντακτών των περιοδικών οι οποίοι εµπλουτίζουν την ύλη τους µε θεµατολογία σχετική µε την αρχαία δραµατουργία και το αρχαίο θέατρο. Από την πληθώρα των άρθρων για την αρχαιότητα, τέσσερις είναι οι κύριοι τοµείς για το αρχαίο θέατρο που εντοπίζονται στα υπό εξέταση περιοδικά, οι οποίοι αναφέρονται εδώ µε αντιπροσωπευτικά δηµοσιεύµατα: α) Η πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου µέσω της ευρωπαϊκής δραµατουργίας (βλ. ενδεικτικά Περί της συνθέσεως υπό Αλεξάνδρου Δουµά του δράµατος Οrestie, κατά τα πρότυπα των αρχαίων Ελλήνων ποιητών). 33 β) Η πρόσληψη του αρχαίου δράµατος µέσω της παραστασιογραφίας. Ενδεικτικά µνηµονεύονται η παράσταση της Αντιγόνης στο Βερολίνο το 1842 και ο αντίκτυπός της στην αθηναϊκή παραστασιογραφία όπως αποτυπώνεται στην παράστασή της Αντιγόνης στο Ηρώδειο 1867, 34 η παράσταση της Εκάβης στη Χάλκη 35 και ο Οιδίπους Τύραννος στη Γαλλία. 36 γ) Η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων. 32 Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά: Σκοπετέα 1988, Κιτροµηλίδης 1996, Petropoulos 1997, Ντριώ 1998, Πολίτης 1998, Rosen 1998, Hobsbawm 2000, Διαµαντούρος 2002, Μυστακίδου 2004, Κρεµµυδάς Θελξινόη, Πρόκειται για την παράσταση της «Αντιγόνης» στο Βερολίνο του Είχε προηγηθεί η παράσταση στο Πότσνταµ το 1841 σε σκηνοθεσία του Ludwig Tieck, µε τα µελοποιηµένα χορικά από τον Μέντελσον (Πανδώρα 1850). Βλ. επίσης: Σιδέρης 1963, Μαυροµούστακος 1999 και Ρεµεδιάκη Πανδώρα, Πανδώρα, 1857.

10 1. Η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική και η τοπογραφία εµφανίζεται συχνά συνυφασµένη µε το αρχαίο θέατρο. (π.χ. Τοπογραφική περιγραφή της πόλης των Θηβών) Περιγραφή των ευρηµάτων ανασκαφής (π.χ. στη περιοχή της Ρώµης: γλυπτά, ένα θέατρο κ.α.) Στοιχεία για το Θέατρο του Διονύσου και την ιστορία του µετά την ανακάλυψή του. Η ανασκαφή στο θέατρο του Διονύσου υπήρξε δηµοφιλές θέµα για την αρθρογραφία των περιοδικών. Στα τεύχη της Χρυσαλλίδας του 1863 υπάρχουν εκτενή άρθρα για τις ανασκαφές στο θέατρο από Γερµανούς αρχαιολόγους, περιγραφή του θεάτρου και των αρχαιολογικών ευρηµάτων, αναφορά στην ιστορική χρήση του χώρου. 39 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα, όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και για τη δηµιουργία µουσείου µε σκοπό τη φύλαξη των αρχαιοτήτων του θεάτρου του Διονύσου. 40 δ) Μελέτες και κριτική ανάλυση για το αρχαίο θέατρο. Κριτική ανάλυση (βλ. ενδεικτική ανάλυση του όρου "Μυθιστορία" όπως την περιγράφει ο Huet, µε παραποµπές στον Αριστοτέλη). 41 Παρουσίαση έργων και συγγραφέων (π.χ. το έργο του Αριστοφάνη και υποστήριξή του έναντι των επικριτών του. Στο τέλος του συγκεκριµένου άρθρου ο Ραγκαβής έχει προσθέσει βιβλιογραφία των νεώτερων εκδόσεων και µεταφράσεων έργων του Αριστοφάνη. Πρόκειται για µία συναρµογή κριτικής τοποθέτησης και φιλολογικής µελέτης). 42 Αρχαία ελληνική µουσική (π.χ. µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της µουσικής µε έµφαση στην αρχαιοελληνική καταγωγή και τη θρησκευτική µουσική). 43 Φιλολογικές µελέτες (π.χ. µελέτη η οποία δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Θελξινόη της Κ/πολης, µε θέµα την εξέλιξη της Νέας Κωµωδίας και τη σηµασία της για τον αντικατοπτρισµό των ηθών και των ιδεών της εποχής της. 44 Πρόκειται για µετάφραση του µελετήµατος των M. Benoît και G. Guizot, µε τίτλο: Ο Μένανδρος ή Περί νέας κωµωδίας παρ Έλλησι. Η µελέτη πραγµατεύεται το περιεχόµενο της Νέας Κωµωδίας, η 37 (Αποθήκη των Ωφελίµων και των Τερπνών Γνώσεων 1849). Ίσως πρόκειται για µελέτηµα του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, ο οποίος υπήρξε µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού στον τοµέα της Αρχαιολογίας. 38 Πανδώρα Περβανόγλους 1863 και Χρυσσαλίς Πανδώρα Διαµαντόπουλος Ραγκαβής, Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων Θελξινόη, 1856.

11 οποία αντλεί τη θεµατολογία της κυρίως από την ιδιωτική ζωή. Σχολιάζονται οι κοινωνικοί ρόλοι της γυναίκας και ο τρόπος που παρουσιάζεται στη Νέα Κωµωδία. Επιµέρους σηµαντικές ενότητες του άρθρου αφορούν στην επιστήµη της φιλολογίας και στην ανάδειξη της κωµωδίας σε αντικείµενο µελέτης καθώς και στη σχέση της Νέας Κωµωδίας µε το σατυρικό δράµα. Δίνεται έµφαση στη θεµατολογία, κυρίως στη θρησκευτική κριτική και τα ιδιωτικά ήθη, την εµφάνιση του έρωτα, τη σχέση κυρίου και δούλου. Όσον αφορά τη κριτική του θρησκευτικού συστήµατος, περισσότεροι ευάλωτοι στη διακωµώδηση είναι οι θεοί µε έντονες ανθρώπινες αδυναµίες. Η διαδικασία κριτικής του θρησκευτικού συστήµατος ξεκινά από τον Όµηρο. Το δράµα, ακολουθώντας την κοινωνία, εντείνει την κριτική. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τραγωδίας και κωµωδίας. Οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον αιώνα του Μενάνδρου, όταν και ήκµασε η Νέα Κωµωδία. Το τελευταίο µέρος της µελέτης εστιάζει στην εθιµική διάσταση που έχει λάβει η θρησκευτική εµπειρία στην Νέα Κωµωδία και στη σηµασία της τύχης για την έκβαση της ζωής του ανθρώπου). Οι βιογραφίες των δραµατικών ποιητών (π.χ. βιογραφικές πληροφορίες για τον Σοφοκλή ή ακόµα και συγκρίσεις µε Ευρωπαίους συγγραφείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον µεγάλο τραγικό και συνέγραψαν έργα µε την ίδια θεµατολογία). 45 Άρθρα για νεανικό ή σχολικό αναγνωστικό κοινό (βλ. ενδεικτικά κείµενο του Θ. Καρούσου το οποίο αναφέρεται στις παραδόσεις του σχολικού έτους , όπου παραθέτει την υπόθεση της Εκάβης του Ευριπίδη καθώς και κάποια σχόλια για την τραγωδία 46 Στο απόσπασµα αυτό ο συγγραφέας συµπληρώνει εκτενές βιογραφικό σηµείωµα του Ευριπίδη και σχολιάζει βασικά χαρακτηριστικά του ύφους του, το οποίο συγκρίνει µε εκείνο των άλλων δύο τραγικών ποιητών. Μεταφρασµένα αποσπάσµατα (π.χ. µετάφραση της Λυσιστράτης). 47 Η αρθρογραφία αρχαιοελληνικού περιεχοµένου στην πλειονότητά της συγκροτείται από µεταφράσεις µελετηµάτων και η θεωρητική τοποθέτηση των περισσότερων αρθρογράφων εµφανίζεται µιµητική, µεταφέροντας απλώς τις θέσεις των Ευρωπαίων λογίων. Οι µεταφρασµένες πραγµατείες Ευρωπαίων ελληνιστών επιλέγονταν τυχαία για να υπηρετήσουν τις δύο εθνικές «απαιτήσεις», την αδιάρρηκτη συνέχεια του ελληνισµού και τη θέση της 45 Πείσανδρος Λιναρδάτος 1866 και Πανδώρα Πανδώρα 1864.

12 Ελλάδας σε σχέση µε τη δύση, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο άξονα µε αποτέλεσµα τη στείρα πρόσληψη της ευρωπαϊκής αρχαιογνωσίας. 48 Μπορούσαν άραγε οι συντάκτες των περιοδικών στα µέσα του 19 ου αι. να συνδιαλεχθούν αυτοδύναµα µε το αρχαιοελληνικό παρελθόν; Η απάντηση είναι µάλλον αρνητική, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται σε δύο ενδεικτικά παραδείγµατα: Το πρώτο αφορά την ανακάλυψη του θεάτρου του Διονύσου και το ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, 49 την ίδια στιγµή όπου η επικαιρότητα εξήρε την γερµανική σκαπάνη και το δεύτερο παράδειγµα, πολύ πιο σηµαντικό, αφορά στο πρώιµο άρθρο του Ραγκαβή, στον Ευρωπαϊκό Ερανιστή του 1841, στο οποίο ο διαπρεπής αρχαιογνώστης εµβαθύνει στις αρετές της αριστοφανικής εργογραφίας. 50 Βιβλιογραφία Διαµαντούρος, Ν.: Οι απαρχές της συγκρότησης του σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα: Αθήνα: ΜΙΕΤ, Τα Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: Ευρετήρια. Επιµ. Αγγελική Γαβαθά- Παναγιωτοπούλου, Ρωξάνη Αργυροπούλου, Άννα Ταµπάκη, Εµµανουήλ Φραγκίσκος. Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, τόµ. Καρπόζηλου, Μάρθα: Τα ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά ( ). Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Κέντρον Νεοελληνικών Σπουδών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: Έκθεση εικοσαετίας: Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, Κιτροµηλίδης Π.: Νεοελληνικός Διαφωτισµός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Κρεµµυδάς Βασίλης: Η Μεγάλη Ιδέα. Μεταµορφώσεις ενός εθνικού ιδεολογήµατος. Αθήνα: Τυποθήτω Μαυροµούστακος, Πλάτων: «Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράµατος στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους». Στο: Γ Διεθνής Επιστηµονική Συνάντηση Επτανησιακής Γραµµατείας Ελληνιστών, Κέρκυρα, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999: Μπούµπουρα, Μαρία: Γυναικεία εκπαίδευση: Η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη. Μεταπτυχιακή Εργασία στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο Mυστακίδου Αικατερίνη: Η Μεγάλη Ιδέα στον τύπο του γένους. Αθήνα: Πατάκης Ντριώ Εδουάρδος: Η Μεγάλη Ιδέα: Η αναγέννηση του Ελληνισµού. Μφρ. Αλεξάνδρα Δρακοπούλου. Αθήνα: Κάτοπτρο Πατρικίου, Έλενα: «Τα ανοµολόγητα δάνεια. Οι πρώτες προσλήψεις δυτικοευρωπαϊκών φιλολογικών και αισθητικών ερµηνειών της τραγωδίας από τη νεοελληνική διανόηση και το νεοελληνικό θέατρο». Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα: Ergo 2004: Πολίτης Αλ.: Ροµαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων Πατρικίου, Πανδώρα Ραγκαβής 1841.

13 Πετράκου, Κυριακή: Οι θεατρικοί διαγωνισµοί: Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Πετράκου, Κυριακή: «Η καταλανική παρουσία στο νεοελληνικό θέατρο» στον τόµο: Η Καταλανο-αραγωνική κυριαρχία στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Ινστιτούτο Θερβάντες, 2012, Ρεµεδιάκη, Ιωάννα: «Η πρώτη παράσταση της Αντιγόνης στην Ελλάδα και την Γερµανία. Μεταφραστικές και άλλες σχέσεις.» Στα Πρακτικά του Β Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθήνα: Ergo, 2004: Ριζάκη, Ειρήνη: Οι «γράφουσες» Ελληνίδες: Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα. Αθήνα: Κατάρτι, Σαχίνης Απόστολος: Συµβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών. Αθήνα, Σκοπετέα, Ε.: Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Αθήνα: Πολύτυπο Σολοµωνίδης, Χρ.: Το θέατρο στη Σµύρνη: Αθήνα, Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις «Οι Έλληνες ηθοποιοί και το δραµατουργικό τους έργο το 19ο αιώνα: Μία πρώτη σφαιρική προσέγγιση». Πρακτικά Δηµερίδας στη µνήµη της Αγνής Μουζενίδου µε θέµα «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής: Θεωρία και πράξη, ιστορία και παρόν». Επιµ. Γρηγόρης Ιωαννίδης Αθήνα: Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Ergo, 2010, Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις: «Ελληνική βιβλιογραφία µονόπρακτων έργων του 19ου αιώνα: Α συµβολή». Παράβασις 4 (2002) : Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις: Το θέατρο στην καθ ηµάς Ανατολή: Κωνσταντινούπολη-Σµύρνη: Οκτώ µελετήµατα. Αθήνα: Πολύτροπον, Χατζηδήµος, Αθανάσιος: «Σµυρναϊκή βιβλιογραφία». Μικρασιατικά Χρονικά 4 (1948): 112. Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως. Τόµ. Α1-Α2. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως. Τόµ. Β1-Β2. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Η ελληνική κωµωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Το ελληνικό ιστορικό δράµα από το 19ο στον 20ό αιώνα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Hobsbawm E. J.: Η εποχή των επαναστάσεων, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Petropoulos J. A.: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο ( ). Τόµοι Α -Β, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Rosen Fr.: Ο ελληνικός εθνικισµός και ο βρετανικός φιλελευθερισµός. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε Αρθρογραφία «Ανασκαφαί Ρώµης», Πανδώρα Β (1850): «Η Αντιγόνη επί των νέων θεάτρων», Πανδώρα Β (1850): Αντωνιάδης, Αντώνιος: «Η χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνηµα των πρώτων Χριστιανών». Ιλισσός Η Θ (1870): «Το αριστείον της ζωγραφικής ή η εικών της Δανάης: Κωµωδία εις δύο πράξεις. Μετ. εκ του γαλλικού». Πανδώρα, 52 (1852): Βέρος: «Τα ροµαντικά δράµατα: Παρωδία κατά το ιταλικόν». Ιλισσός Η Θ (1870): Βερσής, Κωνσταντίνος: «Αννίβας εν Γορτύνι: Δράµα σατυρικόν εις µέρη πέντε». Ιλισσός Ι (30/9/1870):

14 «Η γυνή οµοιάζει την σκιάν σου: Κωµωδία εις 1 πράξιν. Μετ. ελευθέρως εκ του γαλλικού υπό Κων/νου Ι. Δραγούµη». Πανδώρα 498, (1870): Διαµαντόπουλος, Α.: «Περί του ορισµού της µυθιστορίας (Roman.)». Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων 17 (1848): «Ελληνικόν δράµα εν Γαλλία». Πανδώρα 179 (1857): «Επεισόδιον του πολέµου των δύο ρόδων. Εκ του γαλλικού. Μετ. Καλλιρόη Αντωνιάδου». Ιλισσός Δ (1858): Ζάνος, Παναγιώτης: «Ανδρογυναικοµαχία: Κωµωδία εις µέρη τρία». Ιλισσός ΙΓ -ΙΔ (1870): , ΙΕ -ΙΣΤ (1870): , ΙΖ (1871): «Θεατρική παράστασις». Πανδώρα 146, (1856): «Θέατρον Διονύσου». Πανδώρα 339 (1864): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Ο θάνατος του Φειδίου». Ιλισσός Δ (1869): , Στ (1869): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Παλαιοί φάκελλοι, νέα πάθη». Ιλισσός Ι (1870): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Πως τρέφεται ο έρως: Μίµος εις τρεις σκηνάς». Ιλισσός Στ -Ζ (1870): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Η χήρα: Δύο ώραι εντός αθηναϊκής αιθούσης». Ιλισσός Θ (1869): Κουτούβαλης, Μαρίνος: «Ιωάννης ο Καταλάνος άρχων του Ολύµπου». Ιλισσός ΚΒ (1872): Λάµπρος, Σπυρίδων: «Ο τελευταίος κόµης των Σαλώνων: Απόσπασµα». Ιλισσός Στ -Ζ (1872): Λιναρδάτος, Διονύσιος: «Υπόθεσις της Εκάβης και σκέψεις επί των δραµάτων του Ευριπίδου». Πανδώρα 320 (1866): και 321 (1863): «Ο Μένανδρος ή περί νέας κωµωδίας παρ Έλλησι». Θελξινόη ΙΕ [1856]: «Ορεστία». Θελξινόη 1 (1856): 24. Πείσανδρος: «Οιδίπους Τύραννος». Η Ιωνική Μέλισσα : Περβανόγλους, Π.: «Το διονυσιακόν θέατρον των Αθηνών». Χρυσαλλίς 3 (1863): «Περί µουσικής». Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων 8 (1848): «Περί των εν τω Διονυσιακώ θεάτρω ανευρεθέντων αναγλύφων». Χρυσαλλίς 15 (1863): «Ποικίλα». Πανδώρα 333 (1864): Ραγκαβής Α. Ρ.: «Αριστοφάνης». Ευρωπαϊκός Ερανιστής Β (1841): Ραφόπουλος, Ξενοφών: «Ειδύλλιον». Ευτέρπη 11 (1848) : «Το ρόδον που µοσχοβολά δε µοιάζει στο χορτάρι. Μετ. Γ. Χ. Ζαλοκώστας». Ευτέρπη 54 (1855): Σιδέρης, Γιάννης: «Παλαιοί πόθοι για την αναβίωση της τραγωδίας». Θέατρο 8 (1963): «Τοπογραφία των Θηβών». Αποθήκη των Ωφελίµων και των Τερπνών Γνώσεων 19 (1849): «Τύχη µε το καντάρι: Μονόπρακτη κωµωδία». Ο Φιλόκαλος Σµυρναίος 7 (1859): Castelvecchio, Riccardo: «Οι παράφρονες: Δράµα εις πράξεις τέσσερας». Ιλισσός Ε (1869): , Στ (1869): Feuillet, Octave: «Ιουλία: Δράµα εις πράξεις τρεις και εις πεζόν λόγον». Πανδώρα 463 (1869): , 465 (1869): , 467 (1869): Feuillet, Octave: Σκηναί Παρισιναί: Κίρκη. Μετ. ΔΙΚ». Πανδώρα 472 (1869): Girardin, Delphine de: «Ο πίλος του ωρολογοποιού: Κωµωδία εις 1 πράξιν µεταφρασθείσα ελευθέρως εκ του γαλλικού υπό Κων/νου Ι. Δραγούµη». Πανδώρα 501 (1871):

15 Girardin, Emile de: «Η χαρά προξενεί τρόµον: Κωµωδία εκ του γαλλικού». Πανδώρα 510 (1871: , 512 (1871): , 513 (1871): , 515 (1871): , 516 (1871): Karr, Alfonse: «Το πανδοχείον του βίου. Μετ. ΔΙΚ.». Πανδώρα 470 (1869): Mery, Joseph: «Δόξα και έρως». Πανδώρα 407, (1867): Musset, Alfred de: «Όνος και ρυάκιον». Πανδώρα 295 (1862): Musset, Alfred de: «Φαντασιοσκοπία». Πανδώρα 385 (1866): Shakespeare: «Οθέλλος ήτοι ο Μαύρος της Βενετίας». Φιλόκαλος Σµυρναίος 49 (1858): , 20 (1858): , 21 (1858): , 22 (1858): , 23 (1858): , 24 (1858): Soulié Frédéric: «Ευλαλία Ποντουά: Δράµα εκ πράξεις πέντε µετά προλόγου». Ιλισσός Β (1870): 33-44, ΚΔ (1871): , Γ (1871): 54-61, Δ (1871): 77-83, Ε (1871): , Στ (1871): , Ζ (1871): , Η (1871): , Θ (1871): , Ι (1871): , ΙΒ (1871): , ΙΓ (1871): , ΙΔ (1872): Staël, Mme de: «Η Άγαρ εν τη ερήµω: Δράµα ηθικόν εκ του γαλλικού. Μετ. Μ. Π. Γκεντιλίνης». Πανδώρα 432 (1868): Staël, Mme de: «Η Άγαρ εν τη ερήµω: Λυρική σκηνή συντεθείσα το Μετ. Πολυτίµη Κουσκούρη». Ευτέρπη 56 (1855):

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο ( ): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο ( ): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία Ε Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014 Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1830-1880 Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαθεοδώρου 1 η ενότητα: «Εισαγωγή στα ρομαντικά χρόνια» Ρομαντισμός. Η ανάδυση του μυθιστορήματος. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ Υπ./ Επ. ΕΥΤΕΡΑ 27/1 Αγγλικά Ι Β1, Β2, Βσ 1 ο (επιλ) Ι ΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Σπηλιοπούλου Χορολογία στον χορό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 12/01/2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ (Επιτηρητές) Υπ./ Επ. 23/1 Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (Νεοελληνική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών:

ιοργάνωση από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: «Η ανακάλυψη της Ελλάδας» Στα Βήµατα του Παυσανία Έκθεση πολυτίµων χειρογράφων, βιβλίων και εικαστικού υλικού ιεθνές Συµπόσιο Επιµορφωτικές ιαλέξεις Virtual Exhibition On line Το έργο του Παυσανία Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 21 / Εισαγωγή στην αρχαία Ελληνική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19 ου αιώνα: Ερευνητικά ζητήµατα πορίσµατα της έρευνας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19 ου αιώνα: Ερευνητικά ζητήµατα πορίσµατα της έρευνας EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ» EΘNIKOΝ KAI KAΠOΔIΣTPIAKOΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN «Χρυσαλλίς» Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Πάμε θέατρο: Εισαγωγή στη δραματική

Διαβάστε περισσότερα

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 A ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ενότητες : 7,8, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 31, 32 και 37 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ, Tεύχος Α του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006

KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 KΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΦ 262 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 'Oψεις της εθνικής ταυτότητας στον 19ο αιώνα ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 Α. Κείμενα Ιωάννης Δελιγιάννης, «Επεισόδια της ιστορίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία 1ου ορόφου Μεσαία 1ου ορόφου ΔΕΥΤΕΡΑ, 03-09-2012 ΤΡΙΤΗ, 04-09-2012 ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 31-08-2015 ΤΡΙΤΗ, 01-09-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 02-09-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 03-09-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ - ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» - 40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση χωρίς την άδεια του εκδότη Συντονισμός έργου: Μαρία Λαγογιάννη, Δρ Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη, Αρχαιολόγος Γενική επιμέλεια: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος Επιστημονική τεκμηρίωση-αρχική ιδέα σεναρίου: Έλενα Μπαζίνη, Αρχαιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών 2011-2012 Τομέας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, 2011 ISSN 1986-3608 2 Περιεχόμενα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προγράμματα Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 6 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP50 / Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP50 Ιστορία του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ»

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» Ειρηάννα Δραγώνα Θεατροπαιδαγωγός- Εμψυχώτρια Θεάτρου [ Το κείμενο βασίστηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη

Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη Ελληνικό Φαινόμενο στη Γεωργιανή Τέχνη NINO BADASHVILI Φιλόλογος Γεωργία Με την ευκαιρία της Συνάντησης, θα ήθελα να επισημάνω κάποια ίσως άγνωστα στοιχεία που είναι ιστορικά ορόσημα στις ελληνογεωργιανές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Το κείµενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων

Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING. Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly. Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων 1 Οµιλία του Προέδρου Valéry GISCARD d ESTAING Στα εγκαίνια της λατείας Jacqueline de Romilly Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Παρισίων Αθήνα --- ευτέρα 16 Σε τεµβρίου 2013 2 Κύριε ήµαρχε, Κυρία Πρόεδρε του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΡΤΖΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Η λέξη θέατρο προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και αρχικά σήμαινε σύνολο θεατών. Αργότερα, πήρε τη σημασία του τόπου

Διαβάστε περισσότερα

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη

1.6.3 Ιατρικές και βιολογικές θεωρίες στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη Η αρχαία ελληνική ιατρική µετά τον Ιπποκράτη 1 2 Περιεχόµενα Πρόλογος...5 Εισαγωγή: Οι Απαρχές της Ελληνικής Επιστήµης...8 Κεφάλαιο 1: Η Αρχαία Ελληνική Επιστήµη...24 1.1 Οι φυσικές θεωρίες των Προσωκρατικών φιλοσόφων...25 1.1.1 H πρώιµη ιωνική φιλοσοφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Βιβλίο 2 κεφ Βιβλίο 2 κεφ Θουκυδίδης: Βιβλίο 3 κεφ. 70,71,72,73,74,75. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή: Θουκυδίδης: σελ. 19-25, 26-28 Ξενοφώντας: σςλ. 29-32 2. Κείμενο: Από πρωτότυπο: Ξενοφώντας: Βιβλίο 2 κεφ. 1 16-32 Βιβλίο 2 κεφ. 2 1-4 Βιβλίο 2 κεφ. 2 16-23

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ A Τάξη Ενιαίου Λυκείου (Μάθηµα Επιλογής) ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: «Επιχειρηματικότητα» Εξάμηνο: 8 ο Κουτούγερα Άννα Λίτου Ζωή Διαδικτυακή, φιλολογικού περιεχομένου εφαρμογή για κινητά και ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablets).

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου

1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015. Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεατρικού Μουσείου Κύπρου Πρόγραμμα συνεδρίου 1η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 Προσέλευση, εγγραφές (17.00-17.45) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (18.00-19.40) Καλωσόρισμα από την οργανωτική επιτροπή Χαιρετισμοί: Κώστας Καδής Υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών

Στέλλα Πριόβολου. Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών 001-012:Layout 3 11/17/14 3:24 PM Page 1 Στέλλα Πριόβολου Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων µελετητών Οι ελληνορωµαϊκές ρίζες της Ευρώπης µέσα από τον στοχασµό Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Βαρβάρα Ρούσσου Διεύθυνση : Πενταμόδι Ηρακλείου Κρήτης 70013 Διεύθυνση εργασίας : Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου e-mail : broussgr@yahoo.gr τηλεφ : 00306944880702

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα Στη μνήμη του Χρίστου Τσολάκη 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φιλολογικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI

ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI ΑΣΚΗΤΙΚΗ SALVATORES DEI Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-48-9 ISBN ηλεκτρονικής έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ. Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ Το κίνημα του ρομαντισμού κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο ρομαντισμός προβάλλει το συναίσθημα και τη φαντασία. Στα ποιήματα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Διάταξη Θεματικής Ενότητας TSP51 / Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου Σχολή ΣΑΚΕ Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών TSP Θεατρικές Σπουδές Θεματική Ενότητα TSP51 Στοιχεία Θεωρίας Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία

Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Οδηγίες χρήσης της Wikipedia στην εκπαιδευτική διαδικασία Η Wikipedia είναι μία πολύγλωσση, ανοικτή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια η οποία λειτουργεί με τις αρχές του wiki, όπου μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τομέας Νεότερης Ιστορίας 15 η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 19 21 Ιουλίου 2010 Αίθουσα 3 της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014

Αρ. Φακ Φαξ: , Tηλ: , Νοεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.7.01.24.6 Φαξ: 22 480505, Tηλ: 22 402300, 22402374 e-mail: info@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 24 Νοεμβρίου 2014 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά, συμπυκνωμένα

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III.

:: Alexandria and Cavafis- Chronic of a city and her poet. :: Eurocinema Festrival III. Αρχείο εκδηλώσεων Παραρτήµατος Αλεξάνδρειας :: Πέρασµα στη Μεσόγειο Το Παράρτηµα στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού εγκαινιάζει στις 22 Ιανουαρίου 2010 την ατοµική έκθεση του εικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά,

Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, http://www.amis-kazantzaki.gr./ Γεννήθηκε το 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης Υπήρξε φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας Έργα: µυθιστορήµατα, ποίηση, θεατρικά, ταξιδιωτικά Τα πιο γνωστά του έργα: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Η παράσταση αρχίζει»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016»

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 128 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Παπαστάμος Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Πλατανιά vpapastamos@hotmail.com Σαμαράς Κων/νος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα