Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση"

Transcript

1 Διαπολιτισµική πρόσληψη της δραµατουργίας µέσα από τον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα: Μία πρώτη προσέγγιση Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου* Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα** Η ιστορική διατύπωση από τον Απόστολο Σαχίνη ότι «Ο δέκατος ένατος αιώνας είναι ο αιώνας των περιοδικών, γεγονός που ισχύει τόσο για τη δυτική Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα», είναι πλέον κοινή πεποίθηση όλων των περί τον αιώνα αυτό ασχολουµένων, µε τη διαφορά ότι στη Δύση το 19ο αιώνα τα περιοδικά βρίσκονται στο απόγειο της ακµής τους, ενώ στον ελληνικό χώρο σε φάση εκκίνησης (Σαχίνης 1964, 7). Αποτελώντας πάντα µέσο έκφρασης της πολιτικής, κοινωνικής και πνευµατικής ζωής της εποχής τους, τα περιοδικά στον ελληνικό χώρο εστιάζουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους στη δηµοσίευση λογοτεχνικών ή επιστηµονικών εργασιών, πρωτότυπων ή µεταφρασµένων, ενώ παράλληλα προσανατολίζονται στο να µεταδώσουν στο κοινό τους ποικίλες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις µε σκοπό την ενηµέρωση αλλά και την τέρψη, µετατρεπόµενα έτσι σε περιοδικά ποικίλης ύλης. Ο κρυµµένος αυτός θησαυρός άργησε να έρθει στην επιφάνεια, παρά το γεγονός ότι το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών ήδη από την εικοσαετία είχε εντάξει στα ερευνητικά του προγράµµατα τη µελέτη των περιοδικών του 19ου αιώνα, ξεκινώντας από τα προεπαναστατικά περιοδικά. 1 Έτσι γενιές ερευνητών κατέθεσαν τεράστιο προσωπικό µόχθο αναζητώντας υλικό από τα περιοδικά αυτά, ανάλογα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντα ενός εκάστου ή µιας εκάστης, µε αποτέλεσµα επανειληµµένες, ασυντόνιστες µεταξύ τους, αποδελτιώσεις και κατασπατάληση ανθρωπίνων δυνάµεων, χωρίς τελικά να έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα η συγκέντρωση του πολύτιµου αυτού υλικού σε µία βάση δεδοµένων. * Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Καθηγήτρια Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς» και Επιστηµονική Υπεύθυνη του 2ου υποέργου µε θέµα «Η πρόσληψη των δραµατουργικών ειδών (συγγραφείς, ιδεολογικά και αισθητικά ρεύµατα, θεωρία του δράµατος): Κατάταξη και µελέτη των ειδών (ποιητικό θέατρο, θέατρο πρόζα, λυρικό θέατρο)». Η ανακοίνωση εντάσσεται στο ανωτέρω ερευνητικό πρόγραµµα, που υλοποιείται µε χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Θαλής»-Αριστεία για την έρευνα ( ) µε επιστηµονική υπεύθυνη του έργου την Καθηγήτρια κ. Άννα Ταµπάκη. ** Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα, Δρ. Θεατρολόγος, Διδάσκουσα Τµήµατος Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Εξωτερική Συνεργάτιδα του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς», µέλος της ερευνητικής οµάδας του 2ου υποέργου. 1 Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγραµµατισµού τού ΚΝΕ/ΕΙΕ, (Έκθεση εικοσαετίας 1980, 42-43) αποδελτιώθηκαν τότε τα περιοδικά: α) Ερµής ο Λόγιος (Βιέννη ), β) Αθηνά (Παρίσι 1819), γ) Καλλιόπη (Βιέννη ), δ) Μέλισσα (Παρίσι ), ε) Μουσείον (Παρίσι 1819), στ) Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη (1811), ζ) Ελληνικός Τηλέγραφος ( ) και η) Φιλολογικός Τηλέγραφος (Βιέννη ). (βλ. Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: Ευρετήρια, ).

2 Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το υπό εκπόνηση πρόγραµµα «Χρυσαλλίς» και αυτό βέβαια εν µέρει, γιατί η πλήρης αποδελτίωση όλων των περιοδικών του 19ου αιώνα, ξεφεύγει από τα περιορισµένα χρονικά όρια ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. Με την επισήµανση ότι το θέατρο στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα δεν έχει τύχει µέχρι σήµερα µιας επιµέρους µελέτης, παρά το γεγονός ότι όλοι οι ειδικοί µελετητές του θεάτρου έχουν αντλήσει υλικό από αυτόν, θα επιχειρήσουµε µία πρώτη συνοπτική παρουσίαση, ενδεικτική των δηµοσιευµάτων γύρω από το θέατρο στα πρώτα τριάντα χρόνια ( ) από την εµφάνιση των περιοδικών κατά την µετεπαναστική περίοδο, µέσα από τα εξής εννέα (9) περιοδικά που έχουν περιληφθεί προς αποδελτίωση στο πρόγραµµα «Χρυσαλλίς»: 1. «Ευρωπαϊκός Ερανιστής» ( ) 2. «Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων» ( ) 3. «Ευτέρπη» ( ) 4. «Ιωνική Μέλισσα» ( ) 5. «Πανδώρα» ( ) 6. «Θελξινόη» ( ) 7. «Φιλόκαλος Σµυρναίος» ( ) 8. «Χρυσαλλίς» ( ) 9. «Ιλισσός» ( ) Το περιεχόµενο του αποδελτιωµένου σχετικού υλικού 2, από τα ανωτέρω περιοδικά, µας οδήγησε στην ταξινόµησή του σε τέσσερις ενότητες: α) Ελληνική Δραµατουργία, β) Ευρωπαϊκή Δραµατουργία και γ) Αρχαίο θέατρο, ενώ συγκροτούνται και άλλες ενότητες όπως: δ) Βιογραφίες θεατρικών συγγραφέων, ε) Βιβλιοκρισίες θεατρικών έργων, στ) Θεατρικές ειδήσεις κ.ά. στις οποίες δεν θα αναφερθούµε λόγω του επιβεβληµένου περιορισµού της έκτασης της εισήγησης. 3 Α Ελληνική Δραµατουργία Το πρώτο χρονολογικά εµφανιζόµενο θεατρόµορφο έργο στα υπό εξέταση περιοδικά είναι το Ειδύλλιον του Ξενοφώντος Ραφόπουλου ή Ραφτόπουλου, Σµυρναίου λόγιου ( ) που δηµοσιεύεται στην Ευτέρπη το Πρόκειται για έµµετρο διάλογο βουκολικού περιεχοµένου ανάµεσα σε δύο πρόσωπα τον Αυθέντη και τον Βουκόλο µε θέµα τον 2 Για την καταγραφή του αποδελτιωµένου υλικού που χρησιµοποιείται στην παρούσα εισήγηση βλ. Αρθρογραφία στο Β' µέρος της Βιβλιογραφίας. 3 Η ενότητα για το Λυρικό Θέατρο δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση διότι αποτελεί αντικείµενο πραγµάτευσης της εισήγησης των Αύρα Ξεπαπαδάκου και Αλέξανδρου Χαρκιολάκη.

3 ανεκπλήρωτο έρωτα του Βουκόλου, ερωτευµένου µε την κόρη του αφέντη του, γεγονός που θα τον οδηγήσει στο θάνατο. (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 230) Απηχώντας το πεισιθανάτιο πνεύµα του ροµαντισµού της εποχής, το κείµενο αυτό, αποτελούµενο από 18 τετράστιχες στροφές, βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ ποίησης και θεατρικής µορφής που στηρίζεται µόνο στη διαλογικότητα. Ασχολούµενος µε την ποίηση από την ηλικία των 9 χρόνων, ο Ραφτόπουλος θα φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια αργότερα το 1852 σε ηλικία 24 ετών, έχοντας στο ενεργητικό του πέρα από το κείµενο αυτό, άλλες δύο θεατρόµορφες δοκιµές του (Αρετή και Μόσχος και Αι Χελιδόνες), επίσης την έκδοση στη Σµύρνη του βραχύβιου φιλολογικού περιοδικού Τρεις Χάριτες το 1844 (Χατζηδήµος, 112) και το µυθιστόρηµα Το φρικτόν λάθος το 1850, που θα διασκευαστεί αργότερα σε τετράπρακτο θεατρικό έργο και θα παιχτεί στη Σµύρνη το 1867 από το θίασο του Παντελή Σούτσα (Χατζηπανταζής 2002, ). Ένα χρόνο µετά, το 1849 εντοπίζεται στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος µία µονόπρακτη κωµωδία µε τίτλο Τύχη µε το καντάρι, µε κεντρικό ήρωα τον απένταρο Παύλο Ανάργυρο που βρίσκεται µπροστά σε ένα κυκεώνα οικονοµικών προβληµάτων που συνεχώς αυξάνουν. Έχοντας περιέλθει σε απόγνωση, σκέφτεται να θέσει τέρµα στη ζωή του, όµως αναπάντεχα η τύχη τού χαµογελά, όταν βρίσκει µια καλά αµειβόµενη εργασία και παράλληλα γίνεται αποδέκτης χρηµατικού ποσού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 270). Πρόκειται για σύντοµο σε έκταση (3 σελ.) κωµωδιογράφηµα που στηρίζει την κωµικότητά του στην απρόσµενη εναλλαγή καταστάσεων, χωρίς φιλοδοξίες σκηνικής παρουσίασής του. 4 Δηµοσιεύτηκε ανώνυµα µε πιθανό συγγραφέα του τον εκδότη του περιοδικού Νικόλαο Κοντόπουλο, Σµυρναίο λόγιο, ο οποίος αργότερα θα επιδείξει θεατρική δραστηριότητα ως καθηγητής στην Ευαγγελική Σχολή της Σµύρνης ανεβάζοντας Οιδίποδα τύραννο µε µαθητές του το 1870 σε δική του ελεύθερη µετάφραση (Σολοµωνίδης 1954, 83). Μετά µια δεκαετία, στην οποία εµφανίζεται να πυκνώνει η συγγραφή µονόπρακτων κωµωδιών (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, 87-91), απαραίτητου συµπληρώµατος του δεύτερου µέρους, µετά το δράµα σε όλες τις παραστάσεις της εποχής, εντοπίζονται τέσσερα µονόπρακτα του νεαρού τότε Ιωάννη Καµπούρογλου ( ) που δηµοσιεύονται στο περιοδικό Ιλισσός το 1869 και Πρόκειται για τρεις κωµωδίες 5 και ένα ιστορικό δράµα, 6 πρωτόλειες δραµατουργικές απόπειρες, που δεν θα βρουν το δρόµο τους στη σκηνή. 7 4 Άλλωστε δεν έχει εντοπιστεί παράστασή του. 5 Πρόκειται για τις µονόπρακτες κωµωδίες «Η χήρα» (Καµπούρογλου, ), «Παλαιοί φάκελλοι, νέα πάθη» (Καµπούρογλου, ) και «Πως τρέφεται ο έρως» (Καµπούρογλου, ). 6 Πρόκειται για το µονόπρακτο δράµα του «Ο θάνατος του Φειδίου» (Καµπούρογλου, , ). 7 Για τα µονόπρακτα έργα του πέραν των ανωτέρω αναφερόµενων βλ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, Ο Ιωάννης Καµπούρογλου ασχολήθηκε επίσης µε τη µετάφραση θεατρικών έργων της ευρωπαϊκής

4 Τις δύο τελευταίες χρονιές της εξεταζόµενης περιόδου ( ) στο ίδιο περιοδικό (Ιλισσός), εντοπίζονται πέντε θεατρικά έργα, τέσσερα δράµατα από τα οποία δηµοσιεύτηκαν ενδεικτικά αποσπάσµατα και µία κωµωδία που δηµοσιεύεται ολόκληρη σε συνέχειες, και αφορούν έργα που είχαν υποβληθεί στο Βουτσιναίο Δραµατικό Διαγωνισµό. Πρώτο δηµοσιεύεται απόσπασµα του έργου Η χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνηµα των πρώτων χριστιανών 8 έµµετρο πεντάπρακτο δράµα του Αντώνιου Αντωνιάδη, µε θέµα από την εποχή των διωγµών των χριστιανών στη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, το οποίο µοιράστηκε εξ ηµισείας το Α βραβείο του Βουτσιναίου του 1870 µε το τετράπρακτο σατυρικό δράµα του Κωνσταντίνου Βερσή Αννίβας εν Γορτύνι, 9 απόσπασµα του οποίου δηµοσιεύεται στη συνέχεια στο ίδιο περιοδικό. Τον Α Έπαινο της ίδιας χρονιάς αποσπά το πεντάπρακτο δράµα Ο τελευταίος κόµης των Σαλώνων 10 του Σπυρ. Λάµπρου ( ). Με υπόθεση παρµένη από το Χρονικό του Γαλαξειδίου του Κων. Σάθα, το έργο εµφανίζεται στο περιοδικό µε µικρό απόσπασµά του. Θα εκδοθεί 11 αυτοτελώς την ίδια χρονιά και θα παιχτεί στην Αθήνα στις 5 Νοεµβρίου 1870 από την Ελληνοδραµατική Εταιρεία των Παντελή Σούτσα και Διονυσίου Ταβουλάρη (Χατζηπανταζής 2002, 88). Με παραπλήσιο περιεχόµενο από την εποχή της Καταλονικής κατοχής στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηµοσιεύεται επίσης απόσπασµα από το πεντάπρακτο έργο Ο άρχων του Ολύµπου ή Ιωάννης ο Καταλάνος του Μαρίνου Κουτούβαλη 12 ( ). Πρόκειται για ιστορικό δράµα η δράση του οποίου τοποθετείται στα Φάρσαλα της Θεσσαλίας το 1313 µ.χ. δραµατουργίας, τα οποία παίχτηκαν κατ επανάληψη στην ελληνική σκηνή (Οι αδιάφοροι µονόπρακτο δράµα του Ισπανού διπλωµάτη στην Αθήνα Enrique Gaspar (εκδόθηκε στην Αθήνα το 1874 και στην Κ/πολη το 1882), Ιόνη τρίπρακτο µελόδραµα του Περουζίνη (εν Αθήναις 1874), Ραµπαγάς, πεντάπρακτη κωµωδία του Victorien Sardou (εν Αθήναις 1878), Δαλιδά τετράπρακτο δράµα του Octave Feuillet (εν Κ/πολει 1882), Ιωάννα των δακρύων και Ιωάννα των γελώτων τετράπρακτο δράµα των Dunanoir και A. de Keraniou (εν Κ/πολει 1882), Το στοιχειό δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903), Πατρίς πεντάπρακτο δράµα του Victorien Sardou (εν Αθήναις 1903), Ο Αλκάδης της Θαλαµέας, δράµα του Calderon de la Barca (εν Αθήναις 1903 και 1912) και Σεβέρρος Τορέλλης πεντάπρακτο δράµα του François Coppée (εν Αθήναις 1905), και παρά τις αποτυχηµένες συµµετοχές του στους πρώτους θεατρικούς διαγωνισµούς, θα εµφανιστεί αργότερα ως κριτής στο Διαγωνισµό των Ολυµπίων (1888), στο Ρετσίνειο Διαγωνισµό (1895) και στο Διαγωνισµό του Συλλόγου των Φιλοτέχνων (1896) (Πετράκου 1999, 140, 381, 384). 8 Το έργο είχε υποβληθεί ξανά στον ίδιο διαγωνισµό το 1862, αλλά ανεπιτυχώς, όµως τη δεύτερη φορά, το 1870, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό µε ενδιαφέροντα επεισόδια, θρησκευτικό συναίσθηµα, τέλειους χαρακτήρες και βραβεύεται (Πετράκου 1999, 42). Αναλυτική παρουσίαση του περιεχοµένου του (βλ. Χατζηπανταζής 2006, ). Πέρα από τη δηµοσίευση του αποσπάσµατός του, (Αντωνιάδης 1870) εκδίδεται και αυτοτελώς την επόµενη χρονιά (Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1871), όµως παρ όλα αυτά δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί παράστασή του. 9 Το έργο εκδόθηκε αυτοτελώς την ίδια χρονιά (εν Αθήναις, 1870) όµως και αυτό δεν γνώρισε τα φώτα της σκηνής (Πετράκου 1999, 42). 10 Περισσότερα για το έργο (βλ. Πετράκου 1999, 41), και αναλυτική παρουσίασή του (βλ. Χατζηπανταζής 2006, 309 και Πετράκου 2014, ). 11 Τυπώθηκε στο τυπογραφείο του περιοδικού Ιλισσός. 12 Γεννήθηκε στη Σµύρνη, µε καταγωγή από τη Ζάκυνθο. Ήταν γιατρός και παράλληλα ασχολήθηκε επί µακρόν µε τη συγγραφή θεατρικών έργων (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2006, 250 passim).

5 µε κεντρικό πρόσωπο τον σκληρό ηγεµόνα της περιοχής Ιωάννη τον Καταλάνο και εµφανείς επιρροές από τη Μαρία Δοξαπατρή του Δηµ. Βερναρδάκη (Πετράκου 2012, ). Το έργο, που είχε υποβληθεί ανεπιτυχώς το 1872 στο Βουτσιναίο Διαγωνισµό, εκδόθηκε αυτοτελώς το 1873, όµως δεν ευτύχησε να γνωρίσει τα φώτα της ράµπας. Όλα τα ανωτέρω ιστορικά δράµατα εντάσσονται στο κίνηµα του ελληνικού ροµαντισµού που αντλεί τη θεµατική του από το Βυζάντιο και τους νεότερους χρόνους, σε µία προσπάθεια αναζήτησης της ελληνικότητας, πάντα µε απώτερο σκοπό την αναζήτηση της ελληνικής ταυτότητας και την ενδυνάµωση της εθνικής συνείδησης, στόχευση που υπηρέτησαν µε προσήλωση οι Δραµατικοί Διαγωνισµοί (Πετράκου 1999). Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, τα περιοδικά, αποτελώντας πάντοτε έκφραση σκέψης και βήµα διαλόγου των διανοουµένων της εποχής, να ενδιαφερθούν να δηµοσιεύσουν αποσπάσµατα των έργων αυτών, συµµετέχοντας στον πυρετό της πνευµατικής ζύµωσης που προκαλούσε η διενέργεια των Διαγωνισµών, µε σκοπό την ευρύτερη διάχυσή τους στο αναγνωστικό κοινό, η οποία µέσω της κυκλοφορίας ενός περιοδικού µπορούσε ευχερέστερα και ταχύτερα να επιτευχθεί. Την ενότητα αυτή συµπληρώνει η τρίπρακτη κωµωδία του Παναγιώτη Ζάνου Ανδρογυναικοµαχία. Με υπόθεση παρµένη τόσο από τις Εκκλησιάζουσες, τη Λυσιστράτη και τις Θεσµοφοριάζουσες του Αριστοφάνη, όσο και τη Γυναικοκρατία του Δηµ. Βυζάντιου, το έργο πραγµατεύεται τον αιώνιο ανταγωνισµό των δύο φύλων για επικυριαρχία, διαµάχη που θα καταλήξει σε εκατέρωθεν υποχωρήσεις (Χατζηπανταζής 2004, 67-69). Υποβάλλεται στο Διαγωνισµό των Ολυµπίων το 1870, χωρίς όµως να διακριθεί (Πετράκου 1999, 63). Παρ όλα αυτά θα δηµοσιευτεί ολόκληρο σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός από τον Δεκέµβριο του 1870 έως τον Γενάρη του 1871, οπότε θα παιχτεί µε επιτυχία στην Αθήνα στις 14 Ιαν από το θίασο Παντελή Σούτσα Διον. Ταβουλάρη (Πετράκου 1999, 134) και στη συνέχεια θα εκδοθεί αυτοτελώς. Β Ευρωπαϊκή Δραµατουργία Την δεύτερη ενότητα συγκροτούν θεατρικά έργα της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που δηµοσιεύονται στα υπό εξέταση περιοδικά µεταφρασµένα στα ελληνικά. Από το σύνολο των δεκαοκτώ (18) σχετικών αναγραφών, οι δεκατρείς (13) αφορούν στη δηµοσίευση µονόπρακτων έργων, φαινόµενο που εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια δηµιουργίας ενός corpus µονόπρακτων θεατρικών έργων για την κάλυψη θεατρικών αναγκών και όχι µόνο (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2002, ). Το έντονο αυτό ενδιαφέρον ερµηνεύεται από το γεγονός ότι τα κείµενα αυτά περιορισµένης έκτασης αφενός µπορούσαν εύκολα και γρήγορα να µεταφραστούν στα ελληνικά, κινητοποιώντας προς τούτο λόγιους της εποχής (συγγραφείς,

6 µεταφραστές, δηµοσιογράφους κ.ά.), 13 αφετέρου είχαν εξασφαλίσει τη δυνατότητα δηµοσίευσής τους στο φιλόξενο χώρο των περιοδικών, τα οποία επεδίωκαν να εµπλουτίσουν την ύλη τους µε εύπεπτα θεατρικά ή θεατρόµορφα αναγνώσµατα. Δεν µας είναι γνωστή πάντως η διαδικασία επιλογής των κειµένων αυτών, εάν δηλ. την ευθύνη της επιλογής είχε ο εκδότης ή ο διευθυντής του περιοδικού, ή κάποιος από τη συντακτική επιτροπή, ή εάν προτείνονταν από τους µεταφραστές. Ενδεικτικά µνηµονεύουµε τη δηµοσίευση των µονόπρακτων: Το ρόδον που µοσχοβολά δεν µοιάζει στο χορτάρι 14, δραµατική πράξη που µετέφρασε ο Γεώργιος Χ. Ζαλοκώστας, Η Άγαρ εν τη ερήµω, 15 λυρική σκηνή της Mme de Stael που µετέφρασε η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη, οι µονόπρακτες κωµωδίες Όνος και ρυάκιον 16 του Alfred de Musset, και Δόξα και έρως 17 του Joseph Mery, Επεισόδιον του πολέµου των δύο ρόδων 18 ανώνυµου συγγραφέα που µεταφράζει η Καλλιρόη Αντωνιάδου, Το πανδοχείον του βίου, 19 µονόπρακτο του Alphonse Karr και Σκηναί Παρισιναί: Κίρκη 20 του Octave Feuillet, έργα που µετέφρασε ο Δηµ. Ι. Καλογερόπουλος (ΔΙΚ), Τα ρωµαντικά δράµατα 21 παρωδία κατά το ιταλικόν, Η γυνή οµοιάζει την σκιάν σου 22 και Ο πίλος του ωρολογοποιού 23 της Delphine de Girardin, µονόπρακτες κωµωδίες που µετέφρασε ο Κων/νος Ι. Δραγούµης και Η χαρά προξενεί τρόµον, 24 µονόπρακτη κωµωδία του Emile de Girardin που δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην Πανδώρα το Από τα υπόλοιπα πέντε (5) πολύπρακτα που βρίσκονται δηµοσιευµένα στα υπό εξέταση περιοδικά, το πρώτο είναι µία δίπρακτη κωµωδία Το αριστείον της ζωγραφικής ή η 13 Ας σηµειωθεί ότι ένας αριθµός µεταφράσεων δηµοσιεύονται χωρίς µνεία µεταφραστή, ή µόνο µε αρχικά ή αστερίσκο/ους, γεγονός που υποκρύπτει δύο εκδοχές: Η µετάφραση να έχει γίνει από τον ίδιο τον εκδότη/διευθυντή του περιοδικού ή από µέλος της συντακτικής του οµάδας ή να πρόκειται για µεταφραστική δοκιµή πιθανώς πρωτοεµφανιζόµενου µεταφραστή που επιθυµεί να κρύψει στην ανωνυµία την απειρία του. 14 Ευτέρπη, 1855, Ευτέρπη, 1855, Πρόκειται για το έργο Agar dans le désert: Petit drame biblique της Mme de Staël ( ) που το ξαναβρίσκουµε µεταφρασµένο από τον Μ. Π. Γκεντιλίνη στην Πανδώρα 1868, Πανδώρα, 1862, Πρόκειται για το έργο του Alfred de Musset, L âne et le ruisseau : Comédié en 1 acte. Paris: Charpentier, Πανδώρα, 1867, Πρόκειται για το έργο Gloire et amour του Joseph Méry ( ). Είχε δηµοσιευτεί στον τόµο: Nouveau théâtre de salon. Paris: Michel Lévy Frères, 1865 στη σειρά Bibliothèque Contemporaine. 18 Ιλισσός, 1868, Πιθανώς πρόκειται για δραµατοποίηση υποθέσεως από το µυθιστόρηµα του Aristide de Gondrecourt Les derniers Kerven: Episode de la guerre de Deux Roses. Paris: A. Cadot, Πανδώρα, 1869, Πρόκειται για το έργο του Alphonse Karr ( ) L auberge de la vie: Proverbe en un acte. Paris: Michel Lévy Frères, 1869 που είχε παιχτεί στη Nice. 20 Πανδώρα, 1869, Πρόκειται για το έργο Circé, scène parisienne, proverbe en un acte του Octave Feuillet ( ). 21 Ιλισσός, 1870, Πανδώρα, 1870, Πανδώρα 1871, Πρόκειται για το έγο της Delphine de Girardin ( ) Le chapeau d un horloger: Comédie un 1 acte en prose. Paris: Michel Lèvy Frères, 1859 που είχε παιχτεί στο Théâtre de Gymnase στις 16 Δεκ Πρόκειται για το έργο του Emile de Girardin ( ) La joie fait peur: Comédiè en l acte en prose. Paris: Michel Lévy Frères, 1854 που παίχτηκε στο Παρίσι στο Τhéâtre-Français στις 25 Φεβρ

7 εικών της Δανάης 25 ο συγγραφέας της οποίας δεν µνηµονεύεται ούτε ο µεταφραστής της. Το έργο δεν εντοπίζεται να παίζεται. Ακολουθεί Ο Οθέλλος του Σαίξπηρ που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος το 1858 χωρίς µνεία µεταφραστή. 26 Θα παιχτεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1866 από το θίασο «Αισχύλο» Π. Σούτσα Δ. Ταβουλάρη σε µετάφραση του Δηµ. Βικέλα η οποία θα εκδοθεί αυτοτελώς στην Κ/πολη το 1873 και στην Αθήνα το Ακολουθούν τρία ακόµη δράµατα, η Ιουλία 27 του Octave Feuillet τρίπρακτο δράµα που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στην Πανδώρα το 1869 χωρίς µνεία µεταφραστή και Οι παράφρονες 28 τετράπρακτο δράµα του Riccardo di Castelvecchio που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός την ίδια χρονιά σε µετάφραση Σπυρ. Λάµπρου. 29 Οι δύο ανωτέρω µεταφράσεις αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα ταυτόχρονης ή µε µικρή χρονική απόσταση µετακένωσης κειµένων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην ελληνική γλώσσα, αποκαλυπτικό ότι τα περιοδικά ενηµερώνονταν συχνά σχετικά γρήγορα για την έκδοση θεατρικών έργων ή την παρουσίασή τους σε ευρωπαϊκά θέατρα. Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται µε την δηµοσίευση της Ευλαλίας Ποντουά, 30 πεντάπρακτου δράµατος του Frédéric Soulié ( ) που δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Ιλισσός από το Μάιο 1870 έως το Νοέµβριο 1871, χωρίς όµως µνεία του µεταφραστή. Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή παρατηρούµε ότι από το σύνολο των µεταφρασµένων δεκαοκτώ (18) έργων της ευρωπαϊκής δραµατουργίας που δηµοσιεύονται στα υπό εξέταση περιοδικά, δεκαπέντε (15) είναι έργα της γαλλικής δραµατουργίας, δύο της ιταλικής (Οι παράφρονες, Τα ρωµαντικά δράµατα) και ένα (1) της αγγλικής (Οθέλλος), ενώ στους µεταφραστές εντοπίζονται και δύο γυναίκες, η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη 31 ( ) που µεταφράζει το µονόπρακτο δράµα Η Αγάρ εν τη ερήµω της Mme de Stael και η Καλλιρόη Αντωνιάδου που µεταφράζει το Επεισόδιον του Πολέµου των δύο ρόδων, αντιπροσωπευτικό δείγµα εµφάνισης της γυναικείας λογιοσύνης στον τοµέα της µετάφρασης 25 Πανδώρα, 1852, Πίσω από την ανωνυµία το πιθανότερο είναι να κρύπτεται ο Σµυρναίος λόγιος Νικόλαος Κοντόπουλος, εκδότης του περιοδικού Φιλόκαλος Σµυρναίος, δηµοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και εκπαιδευτικός. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα µετάφρασης του έργου στα ελληνική, η οποία δεν γνωρίζουµε εάν έχει χρησιµοποιηθεί σε παράσταση του έργου. 27 Πρόκειται για το έργο του Octave Feuillet Julie: drame en 3 actes. Paris : Michel Levy, 1869, που παίχτηκε στην Comédie-Française στις 4 Μαΐου Στην ελληνική σκηνή δεν εµφανίζεται να παίζεται. 28 Πρόκειται για το έργο του Riccardo di Castelvecchio I matti: Commedia in quattro atti. Milano: F. Sanvito, Στη µετάφραση αυτή παίχτηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκ (Χατζηπανταζής 2002, 216). 30 Πρόκειται για το έργο Eulalie Pontois: Drame en 5 actes που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1843 και παίχτηκε στο Théâtre Ambigy-Comique στις 18 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Στην Ελλάδα θα παιχτεί στην Αθήνα από το θίασο Μένανδρο στις 5 Νοεµ (Χατζηπανταζής 2012, 245). 31 Μπούµπουρα, Επίσης Ριζάκη, 2007.

8 θεατρικών έργων, το 19 ο αιώνα, ισχνής µεν, αλλά ευπρόσωπης παρουσίας, πέραν της χρονικά µεταγενέστερης σχετικής ενασχόλησης των ηθοποιών Πιπίνας Βονασέρα, Ελένης Κοτοπούλη και Ελένης Αυγερινού (Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 2010, 45). Συµπερασµατικά, η δηµοσίευση θεατρικών έργων σε σχέση µε τη λοιπή λογοτεχνική παραγωγή (ποίηση και πεζογραφία) στα ελληνικά περιοδικά του 19ου αιώνα, όπως είναι ήδη γνωστό, είναι πολύ ισχνή, µε παρατηρούµενες αυξοµειώσεις σε µερικά από αυτά. (Καρποζήλου 1991, 178, ). Έναντι της ελληνικής, υπερισχύει η παρουσία της ευρωπαϊκής θεατρικής δηµιουργίας και ιδιαίτερα της γαλλικής δραµατουργίας, έργα της οποίας µεταφράζονται κατά προτίµηση, φυσικό επακόλουθο της γαλλικής παιδείας των Ελλήνων λόγιων, που την µετακενώνουν στον ελληνικό χώρο, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα της εποχής για πολιτισµική αναγέννηση από την Εσπερία. Με βάση τα µέχρι τώρα δεδοµένα από το αποδελτιωµένο υλικό των ανωτέρω εντύπων, συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα περιοδικά, προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός ευρέος και όχι ειδικού αναγνωστικού κοινού, επιλέγουν µεταφράσεις κατά κύριο λόγο σύντοµων σε έκταση θεατρικών κειµένων, µονόπρακτων ή δίπρακτων και όταν πρόκειται για πολύπρακτα έργα, αυτά τα δηµοσιεύουν σε συνέχειες, για να µην κουράσουν τους αναγνώστες τους και για να αφήσουν περιθώριο και για δηµοσιεύσεις άλλων κειµένων. Το γεγονός ότι λίγα από αυτά τα θεατρικά κείµενα βρίσκουν το δρόµο τους για την ελληνική σκηνή, αποδεικνύει αφενός ότι τα θεατρικά έργα, πρωτότυπα ή µη, προσφέρονταν κυρίως προς ανάγνωση και λιγότερο για σκηνική αναπαράσταση και αφετέρου ότι οι µεταφραστικές επιλογές περιορίζονταν στον κύκλο ενδιαφερόντων των λογίων, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες των νεόκοπων ακόµη τεχνιτών της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα. Γ Αρχαίο Θέατρο* Το ενδιαφέρον για την αρχαιότητα σε όλες τις πτυχές της κυριαρχεί στον ελληνικό περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα, αντικατοπτρίζοντας το ζητούµενο της εποχής, σύνδεση του νέου Ελληνισµού µε την αρχαία ελληνική κληρονοµιά, µε τελική στόχευση την τόνωση της εθνικής συνείδησης. Οι Νεοέλληνες ανακαλύπτουν την αρχαία Ελλάδα µέσα από την αρχαιοφιλία της Δύσης που ήδη από τα µέσα του 18 ου αιώνα είχε στρέψει το ενδιαφέρον της σε όλες τις εκφάνσεις του αρχαιοελληνικού πολιτισµού, επιρροές τις οποίες ενσωµατώνει στα σύγχρονά της δηµιουργήµατα σε όλους τους τοµείς των γραµµάτων και των τεχνών (φιλοσοφία, λογοτεχνία, θέατρο, µουσική, καλές τέχνες, αρχιτεκτονική). * Την ενότητα αυτή επεξεργάστηκε και παρουσίασε στο Ε Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών η Αικατερίνη Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα.

9 Η πορεία προς την αναζήτηση και εγκόλπωση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την πνευµατική elite της απελευθερωµένης Ελλάδας ενδυναµώνεται από τα εντυπωσιακά αποτελέσµατα των ανασκαφών των ξένων αρχαιολογικών αποστολών που έρχονται να προσθέσουν νέα ερείσµατα τεκµηρίωσης του ιδεολογήµατος της ελληνικότητας. Έτσι το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, υπό την επιρροή του βαυαρικού νεοκλασικισµού αλλά και του ροµαντισµού, θα χρησιµοποιήσει την ελληνική αρχαιότητα ως ακλόνητη απόδειξη της συνέχειας του Ελληνισµού, ιδεολόγηµα που θα εξυπηρετήσει το κίνηµα του Μεγαλοϊδεατισµού και του Αλυτρωτισµού, συντηρώντας ανέξοδα τον πατριωτισµό του ελληνικού λαού. 32 Στο πλαίσιο της πνευµατικής και ιδεολογικής αυτής ζύµωσης το ενδιαφέρον για το αρχαίο θέατρο επιστρατεύτηκε ως ένα επιπλέον τεκµήριο αφενός της ελληνικότητας, αφετέρου της ευρωπαϊκής ταυτότητας του νεόκοπου κρατιδίου, αφού οι Δυτικοί είχαν ήδη διατρίψει στη µελέτη του και σε προσπάθειες αναβίωσής του. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, η στροφή προς την κλασσική αρχαιότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συντακτών των περιοδικών οι οποίοι εµπλουτίζουν την ύλη τους µε θεµατολογία σχετική µε την αρχαία δραµατουργία και το αρχαίο θέατρο. Από την πληθώρα των άρθρων για την αρχαιότητα, τέσσερις είναι οι κύριοι τοµείς για το αρχαίο θέατρο που εντοπίζονται στα υπό εξέταση περιοδικά, οι οποίοι αναφέρονται εδώ µε αντιπροσωπευτικά δηµοσιεύµατα: α) Η πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου µέσω της ευρωπαϊκής δραµατουργίας (βλ. ενδεικτικά Περί της συνθέσεως υπό Αλεξάνδρου Δουµά του δράµατος Οrestie, κατά τα πρότυπα των αρχαίων Ελλήνων ποιητών). 33 β) Η πρόσληψη του αρχαίου δράµατος µέσω της παραστασιογραφίας. Ενδεικτικά µνηµονεύονται η παράσταση της Αντιγόνης στο Βερολίνο το 1842 και ο αντίκτυπός της στην αθηναϊκή παραστασιογραφία όπως αποτυπώνεται στην παράστασή της Αντιγόνης στο Ηρώδειο 1867, 34 η παράσταση της Εκάβης στη Χάλκη 35 και ο Οιδίπους Τύραννος στη Γαλλία. 36 γ) Η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων. 32 Από την πλούσια σχετική βιβλιογραφία βλ. ενδεικτικά: Σκοπετέα 1988, Κιτροµηλίδης 1996, Petropoulos 1997, Ντριώ 1998, Πολίτης 1998, Rosen 1998, Hobsbawm 2000, Διαµαντούρος 2002, Μυστακίδου 2004, Κρεµµυδάς Θελξινόη, Πρόκειται για την παράσταση της «Αντιγόνης» στο Βερολίνο του Είχε προηγηθεί η παράσταση στο Πότσνταµ το 1841 σε σκηνοθεσία του Ludwig Tieck, µε τα µελοποιηµένα χορικά από τον Μέντελσον (Πανδώρα 1850). Βλ. επίσης: Σιδέρης 1963, Μαυροµούστακος 1999 και Ρεµεδιάκη Πανδώρα, Πανδώρα, 1857.

10 1. Η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική και η τοπογραφία εµφανίζεται συχνά συνυφασµένη µε το αρχαίο θέατρο. (π.χ. Τοπογραφική περιγραφή της πόλης των Θηβών) Περιγραφή των ευρηµάτων ανασκαφής (π.χ. στη περιοχή της Ρώµης: γλυπτά, ένα θέατρο κ.α.) Στοιχεία για το Θέατρο του Διονύσου και την ιστορία του µετά την ανακάλυψή του. Η ανασκαφή στο θέατρο του Διονύσου υπήρξε δηµοφιλές θέµα για την αρθρογραφία των περιοδικών. Στα τεύχη της Χρυσαλλίδας του 1863 υπάρχουν εκτενή άρθρα για τις ανασκαφές στο θέατρο από Γερµανούς αρχαιολόγους, περιγραφή του θεάτρου και των αρχαιολογικών ευρηµάτων, αναφορά στην ιστορική χρήση του χώρου. 39 Ενδιαφέρον παρουσιάζει ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα, όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, αλλά και για τη δηµιουργία µουσείου µε σκοπό τη φύλαξη των αρχαιοτήτων του θεάτρου του Διονύσου. 40 δ) Μελέτες και κριτική ανάλυση για το αρχαίο θέατρο. Κριτική ανάλυση (βλ. ενδεικτική ανάλυση του όρου "Μυθιστορία" όπως την περιγράφει ο Huet, µε παραποµπές στον Αριστοτέλη). 41 Παρουσίαση έργων και συγγραφέων (π.χ. το έργο του Αριστοφάνη και υποστήριξή του έναντι των επικριτών του. Στο τέλος του συγκεκριµένου άρθρου ο Ραγκαβής έχει προσθέσει βιβλιογραφία των νεώτερων εκδόσεων και µεταφράσεων έργων του Αριστοφάνη. Πρόκειται για µία συναρµογή κριτικής τοποθέτησης και φιλολογικής µελέτης). 42 Αρχαία ελληνική µουσική (π.χ. µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της µουσικής µε έµφαση στην αρχαιοελληνική καταγωγή και τη θρησκευτική µουσική). 43 Φιλολογικές µελέτες (π.χ. µελέτη η οποία δηµοσιεύεται σε συνέχειες στο περιοδικό Θελξινόη της Κ/πολης, µε θέµα την εξέλιξη της Νέας Κωµωδίας και τη σηµασία της για τον αντικατοπτρισµό των ηθών και των ιδεών της εποχής της. 44 Πρόκειται για µετάφραση του µελετήµατος των M. Benoît και G. Guizot, µε τίτλο: Ο Μένανδρος ή Περί νέας κωµωδίας παρ Έλλησι. Η µελέτη πραγµατεύεται το περιεχόµενο της Νέας Κωµωδίας, η 37 (Αποθήκη των Ωφελίµων και των Τερπνών Γνώσεων 1849). Ίσως πρόκειται για µελέτηµα του Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή, ο οποίος υπήρξε µόνιµος συνεργάτης του περιοδικού στον τοµέα της Αρχαιολογίας. 38 Πανδώρα Περβανόγλους 1863 και Χρυσσαλίς Πανδώρα Διαµαντόπουλος Ραγκαβής, Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων Θελξινόη, 1856.

11 οποία αντλεί τη θεµατολογία της κυρίως από την ιδιωτική ζωή. Σχολιάζονται οι κοινωνικοί ρόλοι της γυναίκας και ο τρόπος που παρουσιάζεται στη Νέα Κωµωδία. Επιµέρους σηµαντικές ενότητες του άρθρου αφορούν στην επιστήµη της φιλολογίας και στην ανάδειξη της κωµωδίας σε αντικείµενο µελέτης καθώς και στη σχέση της Νέας Κωµωδίας µε το σατυρικό δράµα. Δίνεται έµφαση στη θεµατολογία, κυρίως στη θρησκευτική κριτική και τα ιδιωτικά ήθη, την εµφάνιση του έρωτα, τη σχέση κυρίου και δούλου. Όσον αφορά τη κριτική του θρησκευτικού συστήµατος, περισσότεροι ευάλωτοι στη διακωµώδηση είναι οι θεοί µε έντονες ανθρώπινες αδυναµίες. Η διαδικασία κριτικής του θρησκευτικού συστήµατος ξεκινά από τον Όµηρο. Το δράµα, ακολουθώντας την κοινωνία, εντείνει την κριτική. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τραγωδίας και κωµωδίας. Οι συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον αιώνα του Μενάνδρου, όταν και ήκµασε η Νέα Κωµωδία. Το τελευταίο µέρος της µελέτης εστιάζει στην εθιµική διάσταση που έχει λάβει η θρησκευτική εµπειρία στην Νέα Κωµωδία και στη σηµασία της τύχης για την έκβαση της ζωής του ανθρώπου). Οι βιογραφίες των δραµατικών ποιητών (π.χ. βιογραφικές πληροφορίες για τον Σοφοκλή ή ακόµα και συγκρίσεις µε Ευρωπαίους συγγραφείς οι οποίοι επηρεάστηκαν από τον µεγάλο τραγικό και συνέγραψαν έργα µε την ίδια θεµατολογία). 45 Άρθρα για νεανικό ή σχολικό αναγνωστικό κοινό (βλ. ενδεικτικά κείµενο του Θ. Καρούσου το οποίο αναφέρεται στις παραδόσεις του σχολικού έτους , όπου παραθέτει την υπόθεση της Εκάβης του Ευριπίδη καθώς και κάποια σχόλια για την τραγωδία 46 Στο απόσπασµα αυτό ο συγγραφέας συµπληρώνει εκτενές βιογραφικό σηµείωµα του Ευριπίδη και σχολιάζει βασικά χαρακτηριστικά του ύφους του, το οποίο συγκρίνει µε εκείνο των άλλων δύο τραγικών ποιητών. Μεταφρασµένα αποσπάσµατα (π.χ. µετάφραση της Λυσιστράτης). 47 Η αρθρογραφία αρχαιοελληνικού περιεχοµένου στην πλειονότητά της συγκροτείται από µεταφράσεις µελετηµάτων και η θεωρητική τοποθέτηση των περισσότερων αρθρογράφων εµφανίζεται µιµητική, µεταφέροντας απλώς τις θέσεις των Ευρωπαίων λογίων. Οι µεταφρασµένες πραγµατείες Ευρωπαίων ελληνιστών επιλέγονταν τυχαία για να υπηρετήσουν τις δύο εθνικές «απαιτήσεις», την αδιάρρηκτη συνέχεια του ελληνισµού και τη θέση της 45 Πείσανδρος Λιναρδάτος 1866 και Πανδώρα Πανδώρα 1864.

12 Ελλάδας σε σχέση µε τη δύση, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο άξονα µε αποτέλεσµα τη στείρα πρόσληψη της ευρωπαϊκής αρχαιογνωσίας. 48 Μπορούσαν άραγε οι συντάκτες των περιοδικών στα µέσα του 19 ου αι. να συνδιαλεχθούν αυτοδύναµα µε το αρχαιοελληνικό παρελθόν; Η απάντηση είναι µάλλον αρνητική, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, όπως αποτυπώνονται σε δύο ενδεικτικά παραδείγµατα: Το πρώτο αφορά την ανακάλυψη του θεάτρου του Διονύσου και το ανυπόγραφο άρθρο στην Πανδώρα όπου στηλιτεύεται η αδιαφορία των Αθηναίων για τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, 49 την ίδια στιγµή όπου η επικαιρότητα εξήρε την γερµανική σκαπάνη και το δεύτερο παράδειγµα, πολύ πιο σηµαντικό, αφορά στο πρώιµο άρθρο του Ραγκαβή, στον Ευρωπαϊκό Ερανιστή του 1841, στο οποίο ο διαπρεπής αρχαιογνώστης εµβαθύνει στις αρετές της αριστοφανικής εργογραφίας. 50 Βιβλιογραφία Διαµαντούρος, Ν.: Οι απαρχές της συγκρότησης του σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα: Αθήνα: ΜΙΕΤ, Τα Ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: Ευρετήρια. Επιµ. Αγγελική Γαβαθά- Παναγιωτοπούλου, Ρωξάνη Αργυροπούλου, Άννα Ταµπάκη, Εµµανουήλ Φραγκίσκος. Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, τόµ. Καρπόζηλου, Μάρθα: Τα ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά ( ). Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Κέντρον Νεοελληνικών Σπουδών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών: Έκθεση εικοσαετίας: Αθήνα: ΚΝΕ/ΕΙΕ, Κιτροµηλίδης Π.: Νεοελληνικός Διαφωτισµός: Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Κρεµµυδάς Βασίλης: Η Μεγάλη Ιδέα. Μεταµορφώσεις ενός εθνικού ιδεολογήµατος. Αθήνα: Τυποθήτω Μαυροµούστακος, Πλάτων: «Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράµατος στην Ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους». Στο: Γ Διεθνής Επιστηµονική Συνάντηση Επτανησιακής Γραµµατείας Ελληνιστών, Κέρκυρα, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999: Μπούµπουρα, Μαρία: Γυναικεία εκπαίδευση: Η παιδαγωγός Πολυτίµη Κουσκούρη. Μεταπτυχιακή Εργασία στο Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο Mυστακίδου Αικατερίνη: Η Μεγάλη Ιδέα στον τύπο του γένους. Αθήνα: Πατάκης Ντριώ Εδουάρδος: Η Μεγάλη Ιδέα: Η αναγέννηση του Ελληνισµού. Μφρ. Αλεξάνδρα Δρακοπούλου. Αθήνα: Κάτοπτρο Πατρικίου, Έλενα: «Τα ανοµολόγητα δάνεια. Οι πρώτες προσλήψεις δυτικοευρωπαϊκών φιλολογικών και αισθητικών ερµηνειών της τραγωδίας από τη νεοελληνική διανόηση και το νεοελληνικό θέατρο». Στα Πρακτικά Β Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα: Ergo 2004: Πολίτης Αλ.: Ροµαντικά χρόνια: Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του Αθήνα: Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων Πατρικίου, Πανδώρα Ραγκαβής 1841.

13 Πετράκου, Κυριακή: Οι θεατρικοί διαγωνισµοί: Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Πετράκου, Κυριακή: «Η καταλανική παρουσία στο νεοελληνικό θέατρο» στον τόµο: Η Καταλανο-αραγωνική κυριαρχία στον ελληνικό χώρο. Αθήνα: Ινστιτούτο Θερβάντες, 2012, Ρεµεδιάκη, Ιωάννα: «Η πρώτη παράσταση της Αντιγόνης στην Ελλάδα και την Γερµανία. Μεταφραστικές και άλλες σχέσεις.» Στα Πρακτικά του Β Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθήνα: Ergo, 2004: Ριζάκη, Ειρήνη: Οι «γράφουσες» Ελληνίδες: Σηµειώσεις για τη γυναικεία λογιοσύνη του 19ου αιώνα. Αθήνα: Κατάρτι, Σαχίνης Απόστολος: Συµβολή στην ιστορία της Πανδώρας και των παλιών περιοδικών. Αθήνα, Σκοπετέα, Ε.: Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Όψεις του εθνικού προβλήµατος στην Ελλάδα ( ). Αθήνα: Πολύτυπο Σολοµωνίδης, Χρ.: Το θέατρο στη Σµύρνη: Αθήνα, Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις «Οι Έλληνες ηθοποιοί και το δραµατουργικό τους έργο το 19ο αιώνα: Μία πρώτη σφαιρική προσέγγιση». Πρακτικά Δηµερίδας στη µνήµη της Αγνής Μουζενίδου µε θέµα «Ο ηθοποιός και η τέχνη της υποκριτικής: Θεωρία και πράξη, ιστορία και παρόν». Επιµ. Γρηγόρης Ιωαννίδης Αθήνα: Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Ergo, 2010, Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις: «Ελληνική βιβλιογραφία µονόπρακτων έργων του 19ου αιώνα: Α συµβολή». Παράβασις 4 (2002) : Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Χρυσόθεµις: Το θέατρο στην καθ ηµάς Ανατολή: Κωνσταντινούπολη-Σµύρνη: Οκτώ µελετήµατα. Αθήνα: Πολύτροπον, Χατζηδήµος, Αθανάσιος: «Σµυρναϊκή βιβλιογραφία». Μικρασιατικά Χρονικά 4 (1948): 112. Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως. Τόµ. Α1-Α2. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως. Τόµ. Β1-Β2. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Η ελληνική κωµωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Χατζηπανταζής, Θόδωρος: Το ελληνικό ιστορικό δράµα από το 19ο στον 20ό αιώνα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Hobsbawm E. J.: Η εποχή των επαναστάσεων, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Petropoulos J. A.: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο ( ). Τόµοι Α -Β, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ Rosen Fr.: Ο ελληνικός εθνικισµός και ο βρετανικός φιλελευθερισµός. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε Αρθρογραφία «Ανασκαφαί Ρώµης», Πανδώρα Β (1850): «Η Αντιγόνη επί των νέων θεάτρων», Πανδώρα Β (1850): Αντωνιάδης, Αντώνιος: «Η χριστιανή Ευγενία, ήτοι Το φρόνηµα των πρώτων Χριστιανών». Ιλισσός Η Θ (1870): «Το αριστείον της ζωγραφικής ή η εικών της Δανάης: Κωµωδία εις δύο πράξεις. Μετ. εκ του γαλλικού». Πανδώρα, 52 (1852): Βέρος: «Τα ροµαντικά δράµατα: Παρωδία κατά το ιταλικόν». Ιλισσός Η Θ (1870): Βερσής, Κωνσταντίνος: «Αννίβας εν Γορτύνι: Δράµα σατυρικόν εις µέρη πέντε». Ιλισσός Ι (30/9/1870):

14 «Η γυνή οµοιάζει την σκιάν σου: Κωµωδία εις 1 πράξιν. Μετ. ελευθέρως εκ του γαλλικού υπό Κων/νου Ι. Δραγούµη». Πανδώρα 498, (1870): Διαµαντόπουλος, Α.: «Περί του ορισµού της µυθιστορίας (Roman.)». Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων 17 (1848): «Ελληνικόν δράµα εν Γαλλία». Πανδώρα 179 (1857): «Επεισόδιον του πολέµου των δύο ρόδων. Εκ του γαλλικού. Μετ. Καλλιρόη Αντωνιάδου». Ιλισσός Δ (1858): Ζάνος, Παναγιώτης: «Ανδρογυναικοµαχία: Κωµωδία εις µέρη τρία». Ιλισσός ΙΓ -ΙΔ (1870): , ΙΕ -ΙΣΤ (1870): , ΙΖ (1871): «Θεατρική παράστασις». Πανδώρα 146, (1856): «Θέατρον Διονύσου». Πανδώρα 339 (1864): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Ο θάνατος του Φειδίου». Ιλισσός Δ (1869): , Στ (1869): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Παλαιοί φάκελλοι, νέα πάθη». Ιλισσός Ι (1870): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Πως τρέφεται ο έρως: Μίµος εις τρεις σκηνάς». Ιλισσός Στ -Ζ (1870): Καµπούρογλου, Ιωάννης: «Η χήρα: Δύο ώραι εντός αθηναϊκής αιθούσης». Ιλισσός Θ (1869): Κουτούβαλης, Μαρίνος: «Ιωάννης ο Καταλάνος άρχων του Ολύµπου». Ιλισσός ΚΒ (1872): Λάµπρος, Σπυρίδων: «Ο τελευταίος κόµης των Σαλώνων: Απόσπασµα». Ιλισσός Στ -Ζ (1872): Λιναρδάτος, Διονύσιος: «Υπόθεσις της Εκάβης και σκέψεις επί των δραµάτων του Ευριπίδου». Πανδώρα 320 (1866): και 321 (1863): «Ο Μένανδρος ή περί νέας κωµωδίας παρ Έλλησι». Θελξινόη ΙΕ [1856]: «Ορεστία». Θελξινόη 1 (1856): 24. Πείσανδρος: «Οιδίπους Τύραννος». Η Ιωνική Μέλισσα : Περβανόγλους, Π.: «Το διονυσιακόν θέατρον των Αθηνών». Χρυσαλλίς 3 (1863): «Περί µουσικής». Αποθήκη των Ωφελίµων και Τερπνών Γνώσεων 8 (1848): «Περί των εν τω Διονυσιακώ θεάτρω ανευρεθέντων αναγλύφων». Χρυσαλλίς 15 (1863): «Ποικίλα». Πανδώρα 333 (1864): Ραγκαβής Α. Ρ.: «Αριστοφάνης». Ευρωπαϊκός Ερανιστής Β (1841): Ραφόπουλος, Ξενοφών: «Ειδύλλιον». Ευτέρπη 11 (1848) : «Το ρόδον που µοσχοβολά δε µοιάζει στο χορτάρι. Μετ. Γ. Χ. Ζαλοκώστας». Ευτέρπη 54 (1855): Σιδέρης, Γιάννης: «Παλαιοί πόθοι για την αναβίωση της τραγωδίας». Θέατρο 8 (1963): «Τοπογραφία των Θηβών». Αποθήκη των Ωφελίµων και των Τερπνών Γνώσεων 19 (1849): «Τύχη µε το καντάρι: Μονόπρακτη κωµωδία». Ο Φιλόκαλος Σµυρναίος 7 (1859): Castelvecchio, Riccardo: «Οι παράφρονες: Δράµα εις πράξεις τέσσερας». Ιλισσός Ε (1869): , Στ (1869): Feuillet, Octave: «Ιουλία: Δράµα εις πράξεις τρεις και εις πεζόν λόγον». Πανδώρα 463 (1869): , 465 (1869): , 467 (1869): Feuillet, Octave: Σκηναί Παρισιναί: Κίρκη. Μετ. ΔΙΚ». Πανδώρα 472 (1869): Girardin, Delphine de: «Ο πίλος του ωρολογοποιού: Κωµωδία εις 1 πράξιν µεταφρασθείσα ελευθέρως εκ του γαλλικού υπό Κων/νου Ι. Δραγούµη». Πανδώρα 501 (1871):

15 Girardin, Emile de: «Η χαρά προξενεί τρόµον: Κωµωδία εκ του γαλλικού». Πανδώρα 510 (1871: , 512 (1871): , 513 (1871): , 515 (1871): , 516 (1871): Karr, Alfonse: «Το πανδοχείον του βίου. Μετ. ΔΙΚ.». Πανδώρα 470 (1869): Mery, Joseph: «Δόξα και έρως». Πανδώρα 407, (1867): Musset, Alfred de: «Όνος και ρυάκιον». Πανδώρα 295 (1862): Musset, Alfred de: «Φαντασιοσκοπία». Πανδώρα 385 (1866): Shakespeare: «Οθέλλος ήτοι ο Μαύρος της Βενετίας». Φιλόκαλος Σµυρναίος 49 (1858): , 20 (1858): , 21 (1858): , 22 (1858): , 23 (1858): , 24 (1858): Soulié Frédéric: «Ευλαλία Ποντουά: Δράµα εκ πράξεις πέντε µετά προλόγου». Ιλισσός Β (1870): 33-44, ΚΔ (1871): , Γ (1871): 54-61, Δ (1871): 77-83, Ε (1871): , Στ (1871): , Ζ (1871): , Η (1871): , Θ (1871): , Ι (1871): , ΙΒ (1871): , ΙΓ (1871): , ΙΔ (1872): Staël, Mme de: «Η Άγαρ εν τη ερήµω: Δράµα ηθικόν εκ του γαλλικού. Μετ. Μ. Π. Γκεντιλίνης». Πανδώρα 432 (1868): Staël, Mme de: «Η Άγαρ εν τη ερήµω: Λυρική σκηνή συντεθείσα το Μετ. Πολυτίµη Κουσκούρη». Ευτέρπη 56 (1855):

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία-

Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Εκλογή σε µία θέση Λέκτορα µε γνωστικό αντικείµενο «Θεατρολογία- Αρχαίο Θέατρο : Ιστορία και Παράσταση» (Συγκροτήθηκε στην 4 η / 8-12-2009 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παραγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr

ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr ΙΩΑΝΝΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρος Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας iopapad@helit.duth.gr Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστημιούπολη ΤΚ 69100 τηλ.: +30-25310-39947 φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία

Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Κλασικές Σπουδές και Σύγχρονη Κοινωνία Γιατί εξακολουθεί να είναι σηµαντικό να σπουδάζουµε αρχαία Ελληνικά και Λατινικά, γλώσσες που σπάνια πια χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία; Γιατί να ξοδεύουµε

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης

ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Εμείς και οι αρχαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. ΛΥΣΙΑΣ, Υπέρ Μαντιθέου: Εισαγωγή (σ.σ. 9-13, 15-20) Εισαγωγή (σ.σ. 79-80) Πρωτότυπο Κείμενο 1-3, 4-8, 9-13, 18-19, 20-21 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Υπέρ της Ροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σε συνεργασία με τη SARCHA /Αρχιτεκτονικοί Αγωγοί Διεθνή γεγονότα αρχιτεκτονικής έρευνας 2008 Α-κτιστο Έντυπο Υποβολή Πρότασης Τίτλος πρότασης Ο Δημόσιος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 1975 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ-ΚΑΜΑΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΕΙΨΙΟΥ 12, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11143 ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX:210-2587030 mobile : 6979-321952 e.mail: verodal@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3-3-1952

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Θ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ TICCIH S0 ΜΑΘΗΜΑ 13 Ο (25.1.2013) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Αξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ- Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 9 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 82-99. Να μεταφραστεί το τμήμα: Εἰ καὶ δυνήσῃ γ τοῖς φίλοις δ ὀρθῶς φίλη. 2. Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο δύο ανακρίβειες και στη θέση τους να γράψετε το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Κάποια από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Οδ. Ελύτη ειναι: η ποιητική προσέγγιση του κόσµου µε τις αισθήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη.

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας στο Γυµνάσιο. Συνεργατική Έρευνα στην Τάξη. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΕΓΙΑΝ ΟΝΟΜΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΤ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ

C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ C A P T I V A E Ρ Ω Ά Δ Ε Σ Οι και παρουσιάζουν: CAPTIVAE ΤΡΩΑΔΕΣ Οι Τρωάδες του Ευριπίδη, τραγωδία παρουσιασμένη για πρώτη φορά το 415 π.χ., έργο πολύπλευρο και βαθειά αντιπολεμικό είναι και σήμερα (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Εµείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δηµιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για πολλούς λόγους µιαν από τις πιο σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο.

Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ έκαστο. Αποτελέσματα Βραβείων Περιφερειακού Τύπου για το 2008 Δελτίο Τύπου της 03.10.2008 Για τρίτη χρονιά απονέμονται τα «Βραβεία Περιφερειακών Εφημερίδων 2007». Η θεσμοθέτηση των εν λόγω βραβείων εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κύκλος Συνεδρίων Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την συμμετοχή των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 18/5/2015 Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές και αποδίδονται για να διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν το σύνολο του διαγωνίσματος και απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ»

1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» 1 Β Λυκείου: 1 Αρχαία γενικής παιδείας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» ( σύμφωνα με τις ερωτήσεις αξιολόγησης του υπουργείου Παιδείας) α ) Tο δράμα 1) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του, για τη σχολική χρονιά 2014-2015 (διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Λαγκαδιανού, Τσάτση, Ξαγοράρη, Ράπτη, Παπαντωνοπούλου) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ.Π. (Καθηγητές: Τσομπανέλλης, Μαγκούτη) Ως ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-21-23-24-25-29-30-31-32 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. (Καθηγήτριες: Παπαντωνοπούλου, Λαγκαδιανού,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή»

«Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» 20 ο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνική Παιδαγωγική, Διαπολιτισμικότητα, Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή» Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2015 Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών E-mail επικοινωνίας για

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα