ΑΔΑ: 4ΑΛΥΚ-Ι. Εγκύκλιος αριθμ.: 18. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ: οικ / 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΛΥΚ-Ι. Εγκύκλιος αριθμ.: 18. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ: οικ. 4120 / 2011"

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ Εγκύκλιος αριθμ.: 18 Θέμα: Σχετ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ: οικ / 2011 Προς: κ. κ. Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας Κοινοποίηση: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Εφαρμογή των διατάξεων του 380/2008/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και σταδιακή ανάπτυξη των καταστημάτων μιας στάσης («one stop shop») Το με Α.Π / , έγγραφό μας προς τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Ι) Η Ελληνική Πολιτεία με την ψήφιση του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α ), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ξεκίνησε μία ολοκληρωμένη και συστηματική προσπάθεια αναδιάρθρωσης της διοικητικής οργάνωσης της χώρας στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες. Από τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010, προκύπτει ότι η αρμοδιότητα για τα ζητήματα νόμιμης μετανάστευσης, ως αμιγώς κρατική αρμοδιότητα, ασκείται από την 1 η Ιανουαρίου 2011 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους. (ΙΙ) Παράλληλα, οι υποχρεώσεις της Ελληνικής Πολιτείας, όπως αυτές απορρέουν από τις εν ισχύ κανονιστικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλουν την άμεση λήψη μέτρων, τα οποία θα επιφέρουν ιδιαίτερα σημαντικές μεταβολές στην υφιστάμενη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ), οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.

2 Ειδικότερα, ο Κανονισμός (ΕΚ) 1030/2002 του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2002 (L 157/ ) για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008 του Συμβουλίου της 18 ης Απριλίου 2008 (L 115/ ), εισάγει, ως υποχρεωτική πλέον, την έκδοση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στα κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (κάρτα μετανάστη). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 380/2008: (α) ο τίτλος διαμονής θα έχει τη μορφή μιας ηλεκτρονικής κάρτας (ID1) και όχι αυτοκόλλητης ετικέτας (βινιέτας) και (β) το αυτοτελές έγγραφο θα περιλαμβάνει δύο βιομετρικά δεδομένα, ήτοι μια ψηφιακή φωτογραφία προσώπου (τύπου διαβατηρίου) και δύο ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς επίσης και ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF Chip), ως μέσο αποθήκευσης. Η προθεσμία για την έναρξη έκδοσης των αδειών διαμονής, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου, εκπνέει την 20 η Μαΐου Σημειώνεται ότι η προθεσμία συμπερίληψης των δύο ψηφιακών δακτυλικών αποτυπωμάτων εκπνέει την 20 η Μαΐου (ΙΙΙ) Η έκδοση του ως άνω αυτοτελούς εγγράφου σε συνδυασμό με την μεγάλη διοικητική αναδιάρθρωση που επιφέρει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» δημιουργεί άμεσα την ανάγκη ενός σταδιακού μετασχηματισμού των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε «υπηρεσίες μιας στάσης» («one stop shop»). Ο μετασχηματισμός αυτός θεωρείται επιβεβλημένος, ενόψει α) της συλλογής και διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) αποκλειστικά από εντεταλμένα όργανα, β) της αναγκαιότητας λήψης αυστηρών και επαρκών μέτρων ασφαλείας και ελέγχου των σχετικών διαδικασιών κατά τη συλλογή και τη διαχείριση των βιομετρικών δεδομένων, γ) της ανάγκης μείωσης του χρόνου έκδοσης των αδειών διαμονής και δ) της παροχής ολοκληρωμένων και ικανοποιητικών υπηρεσιών και επαρκούς πληροφόρησης στους συναλλασσόμενους για τις υποθέσεις τους. Η μετάβαση από το διττό σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα [Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ με αρμοδιότητα την υποδοχή και διαβίβαση αιτήσεων και επίδοση των αδειών διαμονής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις / Υπηρεσίες Αλλοδαπών 2

3 και Μετανάστευσης με αρμοδιότητα την εξέταση των αιτήσεων και έκδοση των αδειών διαμονής], στις «υπηρεσίες μιας στάσης», στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κρίνεται σκόπιμο να γίνει σταδιακά, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Άλλωστε με την αριθ. 1/2011, από , Εγκύκλιό μας, έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, προκειμένου για την διεκπεραίωση των ζητημάτων αλλοδαπών κατά τη μεταβατική περίοδο μετάπτωσης στο νέο σύστημα. (ΙV) Για την μετατροπή των Διευθύνσεων και Τμημάτων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε υπηρεσίες μιας στάσης θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη προετοιμασία ώστε να μην παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή έλλειμμα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: α) να υποδέχονται κοινό, τόσο τους υπηκόους τρίτων χωρών που θα προσέρχονται για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής τους, τη λήψη των βιομετρικών τους στοιχείων, την κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων, την αναζήτηση της πορείας εξέτασης του φακέλου τους και την παροχή πληροφοριών, όσο και τους Έλληνες εργοδότες που ζητούν να προβούν στη διαδικασία της μετάκλησης. Συνεπώς θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί επαρκείς χώροι υποδοχής κοινού, αναλόγως του αριθμού των μεταναστών που εξυπηρετεί κάθε υπηρεσία, καθώς και ένας ξεχωριστός χώρος για τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων (ταυτοποίηση ψηφιακής φωτογραφίας και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων). Σημειώνεται ότι η προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων θα γίνει κεντρικά με μέριμνα του Υπουργείου μας, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική εκπαίδευση των χειριστών. Διευκρινίζεται ότι η συλλογή των βιομετρικών δεδομένων θα γίνεται σε κάθε περίπτωση από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ακόμα και πριν το μετασχηματισμό της υπηρεσίας σε one stop shop, για όσες άδειες διαμονής πρόκειται να εκδοθούν μετά την 21η Μαΐου

4 β) να διαθέτουν επαρκές προσωπικό για την ταχεία εξέταση του φακέλου, την έκδοση της σχετικής απόφασης και την αποστολή των σχετικών στοιχείων ηλεκτρονικά στο Υπουργείο μας, γ) να καλούν τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να τους επιδώσουν τις εκτυπωμένες άδειες διαμονής (κάρτες μετανάστη), δ) να διαθέτουν επαρκές προσωπικό για την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας (π.χ. υποστήριξη των απόψεων της Διοίκησης ενώπιον των δικαστηρίων, διενέργεια μετακλήσεων, αλληλογραφία για οικογενειακή συνένωση κλπ). (V) Ως προς τα σημεία υποδοχής, τα οποία σταδιακά θα μετασχηματιστούν σε «υπηρεσίες μιας στάσης» στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, σχεδιάζεται η δημιουργία εξήντα δύο (62) σημείων (βλ. συναφώς ανωτέρω α σχετικό), δηλαδή ένα σημείο στην έδρα κάθε νομού με εξαίρεση τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και τις νησιωτικές περιοχές. (VI) Η σταδιακή μετάπτωση του ισχύοντος διττού συστήματος αδειοδότησης ΟΤΑ Α Βαθμού Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις «υπηρεσίες μίας στάσης» πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (θα ακολουθήσουν σύντομα οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις) και θα εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητας και πληρότητας της κάθε Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (των 62 Σημείων / βλ. ανωτέρω α σχετικό). Η ετοιμότητα και πληρότητα της κάθε Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα κρίνεται από πλευράς σας, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την επάρκεια (λειτουργική & ασφαλείας) της κτηριακής υποδομής, καθώς επίσης την ύπαρξη του απαραίτητου αριθμού ανθρωπίνου δυναμικού και των απαραίτητων υποδομών δικτύωσης. Σχετικό είναι το με αριθμό 21563/ έγγραφό μας αναφορικά με την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση εντύπων (μέτρα ασφάλεια κτηρίου, μέτρα ασφάλειας χώρων, προδιαγραφές ασφαλείας χρηματοκιβωτίου, διαχείριση και διακίνηση μεταφορά εντύπων). 4

5 (VII) Ειδικότερα, ως προς τη δικτύωση, είναι απολύτως αναγκαία η δυνατότητα διασύνδεσης των μελλοντικών «υπηρεσιών μιας στάσης» υπηρεσιών σας με το δίκτυο πρόσβασης και κορμού για τους φορείς του Δημοσίου (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), το οποίο θα καλύψει όλες τις ανάγκες επικοινωνίας, ήτοι τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), μεταφορά δεδομένων (επικοινωνία υπολογιστών Internet) και υπηρεσίες εικόνας και ήχου (τηλεδιάσκεψη τηλεεκπαίδευση). (VIII) H επάρκεια της κτηριακής υποδομής σας θα πρέπει να πληροί ιδίως τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις / προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τους υπηρεσιακούς φόρτους, αλλά και το αναγκαίο επιθυμητό επίπεδο μέτρων ασφαλείας (λήψη βιομετρικών δεδομένων): (α) η ικανοποιητική έκταση του κτιρίου, ανάλογη με (1) τον αριθμό των ΥΤΧ, οι οποίοι κατ έτος εξυπηρετούνται (αριθμός αδειών που εκδίδεται & αριθμός απορριπτικών αποφάσεων) και (2) τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων που θα υπηρετούν στο «κατάστημα μιας στάσης» και κατά συνέπεια τον αριθμό των θέσεων εργασίας / εξυπηρέτησης των ΥΤΧ (επαρκής αριθμός θέσεων σε σχέση με τον αριθμό των κατ έτος εξυπηρετούμενων αλλοδαπών), (β) η διασφάλιση ξεχωριστού χώρου (γραφείου) που θα πληροί ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας και στην οποία θα διαλαμβάνει χώρα η λήψη των βιομετρικών δεδομένων (αποτυπωμάτων) και ενδεχομένως η ταυτοποίηση της ψηφιακής φωτογραφίας, (γ) η εκπλήρωση των ελαχίστων μέτρων ασφαλείας κτιρίου, ιδίως ως προς (1) τη διασφάλιση της ασφάλειας των θυρών εισόδου και των παραθύρων του κτιρίου, την τοποθέτηση, όπου απαιτείται, κλειδαριών ασφαλείας, μεταλλικών ράβδων ή πλέγματος κ.ο.κ. και την ασφάλιση, με κατάλληλα τεχνικά μέσα τρωτών σημείων του κτιρίου, (2) την τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος συναγερμού, ιδίως δε στους χώρους φύλαξης εντύπων, καθώς και λήψης βιομετρικών δεδομένων και σύνδεσή του με R/T Κέντρο «100» (της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης), (3) την εγκατάσταση, ει δυνατόν, συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, (4) την τοποθέτηση - λειτουργία φωτιστικών σωμάτων με ισχυρό φωτισμό πέριξ του κτιρίου 5

6 και (5) την εξέταση της πιθανότητας ανάθεσης της φύλαξης σε προσωπικό Ιδιωτικών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.ΕΠ.Y.A./Security), (δ) η εκπλήρωση των ελαχίστων μέτρων ασφαλείας των χώρων λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και φύλαξης των εντύπων, ήτοι λ.χ. η επιλογή του πλέον κατάλληλου από άποψη ασφάλειας χώρου / γραφείου, η τοποθέτηση ισχυρών, μεταλλικών, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (στα εξωτερικά ή εσωτερικά παράθυρα του γραφείου), η τοποθέτηση μεταλλικής ή από άλλο κατάλληλο υλικό, πόρτας ασφαλείας με κλειδαριά ασφαλείας, η τοποθέτηση κατάλληλου πλέγματος σε τυχόν υπάρχοντες αεραγωγούς που αρχίζουν ή καταλήγουν στο γραφείο φύλαξης και η τοποθέτηση χρηματοκιβωτίου ασφάλειας εντύπων (οι προδιαγραφές σας έχουν περιγραφεί αναλυτικά στο ανωτέρω έγγραφο) και (ε) η κατάρτιση διαδικασιών λήψης και διακίνησης εντύπων, ιδίως ως προς την υποχρεωτική φύλαξη των προς επίδοση εκδοθεισών αδειών διαμονής (βλ. ανωτέρω έγγραφο περί της υιοθέτησης σχετικών Μνημονίων ενεργειών). (ΙΧ) Παράλληλα, ως προς την εξασφάλιση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεδομένης της σταδιακής μετεξέλιξης σε «υπηρεσίες μιας στάσης», το Υπουργείο μας έχει προχωρήσει σε μια σειρά σχετικών ενεργειών για την στελέχωση των αρμοδίων υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Συναφώς, σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα: (α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 8 α του ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 Α ) οι υπάλληλοι, οι οποίοι διορίσθηκαν ή μετατάχθηκαν στις Περιφέρειες του κράτους για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης (κατηγορίες άρθρου 18.8 α.i v) υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για μια πενταετία τουλάχιστον στις Διευθύνσεις αυτές, (β) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 8β του ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. 138 Α ) υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, για τουλάχιστον ένα (1) έτος σε οργανικές μονάδες 6

7 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με αντικείμενο την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών ή την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας καθώς και θέματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης είχαν τη δυνατότητα να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ή στις Διευθύνσεις Ιθαγένειας των κρατικών περιφερειών και (γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α ) καταργήθηκαν οι Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης των εδρών και οι Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των νομών των παλαιών κρατικών Περιφερειών της Χώρας. Ως εκ τούτου και δεδομένης της σταδιακής αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης κρίνεται επιβεβλημένο το διαθέσιμο δυναμικό, τόσο από τις καταργηθείσες Διευθύνσεις ΟΤΑ, όσο και από άλλες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να στελεχώσει κατά απόλυτη προτεραιότητα τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. (δ) Τέλος υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του οικείου Γ.Γ. της κατά περίπτωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί έμπειρο προσωπικό που σήμερα απασχολείται σε υπηρεσίες αλλοδαπών των Δήμων. Επισημαίνεται ότι ως μέσο αξιοποίησης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με τον ή και τους περισσότερους Δήμους που διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό ή/και εγκαταστάσεις εντός της επικράτειας της κατά περίπτωση Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι το σχετικό προσωπικό των Δήμων δεν μπορεί να αποτελείται από συμβασιούχους έργου ή εποχικούς εργαζομένους. (Χ) Ως προς τη χρηματοδότηση των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του κράτους, προκειμένης της ανάπτυξης των «καταστημάτων μιας στάσης», στο πλαίσιο εκπλήρωσης της υποχρέωσής μας για έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι: (α) οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα λάβουν, κατά το έτος 2011 (και τα επόμενα έτη), αυξημένη χρηματοδότηση, καθώς γίνονται σχετικές ενέργειες από το Υπουργείο μας για την αύξηση του ποσοστού του 10% επί του παραβόλου, το οποίο αποδίδεται, έως σήμερα, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μετανάστευσης και (β) το 7

8 μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το παράβολο, η οποία, έως σήμερα, παρακρατείται από τους Πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 92, παράγραφος 6 του ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α ) θα μεταφερθεί, σταδιακά, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους, παράλληλα με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο λειτουργίας «των υπηρεσιών μιας στάσης». (ΧΙ) Προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική λειτουργία του εν λόγω συστήματος απαιτούνται από πλευράς σας τα ακόλουθα: (α) διερεύνηση της καταλληλότητας των υφισταμένων κτιριακών υποδομών σας για την υλοποίηση των ανωτέρω, δια σχετικών ενεργειών προς επίλυση του κτηριακού ζητήματος με ίδια μέσα, ήτοι εξέταση της προοπτικής επίλυσης του κτηριακού προβλήματος μέσω υφιστάμενων δυνατοτήτων [λ.χ. συνεργασία με ΚΕΔ για την αναζήτηση διαθεσίμων κτιρίων, αναζήτηση διαθεσίμων κτιρίων από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή από τις μεταφερόμενες στους Πρωτοβάθμιους ΟΤΑ Τεχνικές Υπηρεσίες (ΤΥΔΚ) ή / και συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου για την πιθανή παραχώρηση διαθεσίμων κτιριακών υποδομών ή αναζήτηση διαθεσίμων κτιρίων προς ενοικίαση] και εν συνεχεία γνωστοποίηση στις υπηρεσίες μας των σχετικών ενεργειών και προτάσεών σας για τυχόν μετεγκατάσταση της υπηρεσίας, (β) μέριμνα για την επαρκή στελέχωση των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με μετακινήσεις πλεονάζοντος προσωπικού από τις άλλες υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας, καθώς επίσης γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας εκτιμήσεών σας περί του αναγκαίου πρόσθετου προσωπικού για τη άσκηση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και (γ) γνωστοποίηση για το κατά πόσο υφίστανται Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, αρμοδιότητάς σας, οι οποίες είναι σε θέση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν άμεσα, ως «καταστήματα μιας στάσης», καθώς επίσης παροχή από πλευράς σας σχετικών πληροφοριών αναφορικά το χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης της αρμοδιότητας στις νέες δομές. Το προσωπικό της 8

9 Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία (τηλ.: / ). Ο Υπουργός Ιωάννης Ραγκούσης Εσωτερική Διανομή: (α) Γραφείο κ. Υπουργού (β) Γραφείο Υφυπουργού, κας Τζάκρη (γ) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (δ) κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης (ε) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 Τελική Έκθεση (Ελληνική Έκδοση) Μάρτιος 2012 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011 Περίληψη Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014

Α) Υποβολή αιτήματος για χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου. Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚOIN. ΕΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 21097 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640

Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 Αθήνα,25 Ιουνίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 172338/33236/2014 Πληροφορίες: 213 13 06 640 κο Α. Συρίγο Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 ΜΈΡΟΣ Α : ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ... 3 Εισαγωγή... 3 Σύντοµη περιγραφή υφιστάµενων δοµών...

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις

Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εγχειρίδιο Συμπαραστάτη ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 Περιεχόμενα Σελίδα Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1. Η ρύθμιση του Καλλικράτη 7 1.2. Η αιτιολογική έκθεση 10 1.3. Υπουργικές εγκύκλιοι 12 1.4. Οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. i. Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΟΤΑ Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη των αρχείων του Δημοσίου των ΟΤΑ και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2009. Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων Α ΜΕΡΟΣ: Περιγραφή στοιχείων ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2009. Συντάχθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 10 01 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Α ΜΕΡΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα