Ανάλυση και κοστολόγηση Εταιρείας κατασκευών αλουμινίου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση και κοστολόγηση Εταιρείας κατασκευών αλουμινίου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κόστος μέθοδοι κοστολόγησης 2. Κατηγορίες κόστους 3. Αιτίες που επηρεάζουν το κόστος 4. Μοντέλο κοστολόγησης (τελάρο) 5. Αξιακή ροή 6. ABC ανάλυση - βασικές έννοιες 7. Παράδειγμα μικρού κατασκευαστικού 8. Παράδειγμα μεσαίου κατασκευαστικού 9. Παράδειγμα μεγάλου κατασκευαστικού ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ

2 Τι είναι το κόστος; Οι χρηματικές δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, προκειμένου να αποκτήσει τους παραγωγικούς συντελεστές (μηχανές, εργασία κ.τ.λ.) που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος; Πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος για να προσδιορίσουμε την τιμή πώλησης του προϊόντος (τιμοκατάλογο). Το βασικότερο είναι να γνωρίζουμε αν συμφέρει να παράγουμε Αν όχι τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. 3 Ποιοι μέθοδοι τιμολόγησης υπάρχουν; Με βάση το κόστος παραγωγής Με βάση τον ανταγωνισμό Με βάση τον ηγέτη Το κόστος παραγωγής είναι η σωστή μέθοδος κοστολόγησης και τιμολόγησης, διότι αναλύει τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ κόστη, της ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ Εταιρείας. Το κόστος είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα: Μοναδικό για κάθε Εταιρεία. 4 2

3 Ποιοι μέθοδοι κόστους παραγωγής υπάρχουν; H Κλασική μέθοδος ή 1 ου επιπέδου ABC (Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες) Το 1 ο επίπεδο κοστολόγησης είναι για παραγωγή όμοιων τυποποιημένων προϊόντων, και δεν ενδείκνητε για τον κλάδο του αλουμινίου. Η καλύτερη μέθοδος είναι η ABC (κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες) 5 Σε πόσες κατηγόριες διακρίνουμε το κόστος παραγωγής; 1. Πρώτες ύλες 2. Εργασία παραγωγής (Κόψιμο-μοντάρισμα) 3. Εργασία έξοδα γραφείων εργοστασίου (απόσβεση παγίων, νοίκι, ρεύμα,τηλ..). 4. Γενικά έξοδα πωλήσεων & διάθεσης (έξοδα έκθεσης, πωλητές...) 5. Έξοδα διοίκησης ( διοίκηση, σύμβουλοι..) Συνολικό κόστος Κόστος προϊόντος Κόστος περιόδου 6 3

4 Τι είναι το άμεσο και έμμεσο κόστος; Το Άμεσο κόστος είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για την παραγωγή ενός προϊόντος η υπηρεσίας η τμήματος της Εταιρείας ( Οι πρώτες ύλες, εργατοώρες για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία κ.τ.λ.). Το Έμμεσο κόστος είναι το κόστος που γίνεται ταυτόχρονα για πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες η τμήματα της Εταιρείας (έξοδα διαφήμισης, νοίκι κ.τ.λ.). Ποια η βασική διαφορά ; Το Άμεσο κόστος είναι εύκολα ανιχνεύσιμο και για τον λόγο αυτόν μετρίσιμο Το Έμμεσο κόστος είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο και ακόμα δυσκολότερο μετρίσιμο. 7 Άμεσο και έμμεσο κόστος Άμεσο κόστος Έμμεσο κόστος 1. Πρώτες ύλες (αλουμίνια,εξαρτήματα, υαλοπίνακες. 2. Άμεση εργασία (εργατοώρες κατασκευής στην παραγωγή) 3. Γενικά βιομηχανικά έξοδα (Ρεύμα παραγωγής, τμήμα ελέγχου ποιότητας, νοίκι κ.τ.λ.) + 1. Γενικά έξοδα πωλήσεων και διάθεσης (Διαφήμιση,μεταφορικά μέσα, πωλητές, εκθέσεις κ.τ.λ.). 2. Γενικά έξοδα διοίκησης (Σύμβουλοι - ) 8 4

5 Από τι παράγοντες επηρεάζονται τα κόστη; Άμεσα κόστη Πρώτες ύλες: Από την ποιότητα και από τις τιμές που αγοράζουμε από τους προμηθευτές μας Εργασία παραγωγής:από τους μισθούς παραγωγής,από τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την μορφή οργάνωσης που έχουμε στην παραγωγή (χωροταξικά), όπως χώρος αποθήκης,τρόπος τοποθέτησης των εργαλείων, διαδικασίες παραγωγής δηλαδή από την ορθή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής. 9 Από τι παράγοντες επηρεάζονται τα κόστη; Έμμεσα κόστη Γενικά βιομηχανικά έξοδα: Από την χωροταξική οργάνωση των γραφείων παραγωγής σε σχέση με τον χώρο παραγωγής, και από το οργανόγραμμαδιαδικασίες. Γενικά έξοδα πωλήσεων και διάθεσης:από το επιχειρηματικό πλάνο. Ο τρόπος επιμερισμού τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (φορείς κόστους), είναι τις περισσότερες φορές υποκειμενική, και οι σωστή επιλογή των συντελεστών κατανομής (πόρων, δραστηριοτήτων, οδηγών κόστους), θα μας δώσει το σωστό κοστολόγιο. 10 5

6 Πως <<κοστολογούμε>> το έμμεσο κόστος στα προϊόντα; Επιμερίζοντας το με βάση διάφορα κριτήρια στους φορείς κόστους (προϊόντα υπηρεσίες) της Εταιρείας. Το δυσκολότερο σημείο σήμερα στην κοστολόγηση είναι ο ορθός επιμερισμός του έμμεσου κόστους Και ο βασικός λόγος είναι ότι σήμερα τα έμμεσα κόστη αποτελούν μέχρι και το 60% του συνολικού κόστους. 11 Σωστή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής Μπορώ να παράγω 10 κουφώματα με διαφορετικούς συνδυασμούς συντελεστών παραγωγής (πόρους, μηχανήματα ) 1. Με δέκα εργαζόμενους 2. Με πέντε εργαζόμενους και καλύτερα μηχανήματα 3. Με τρις εργαζόμενους και αυτοματοποίηση σε μεγάλους χώρους. Ποιο συνδυασμό παραγωγικών συντελεστών πρέπει να επιλέξω; 12 6

7 Γιατί έχουν αυξηθεί τα γενικά έξοδα;(έμμεσα κόστη) Η αυτοματοποίηση έχει ελαττώσει την άμεση εργασία και <<ανέβασε>> το κόστος των κεφαλαίων επένδυσης. Η δημιουργία τμημάτων Πωλήσεων,Μάρκετινγκ, ελέγχου ποιότητας κ.τ.λ. είναι κόστος έμμεσης εργασίας. Η ανάγκη παραγωγής διαχείρισης μεγάλου προϊόντικού μείγματος, και η συνεχή απαίτηση για καινούργια προϊόντα απαιτεί συνεχές αλλαγές στην παραγωγή, δηλαδή έμμεσο κόστος. 13 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΡΟΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ-ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΟΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Έμμεση εργασία ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 14 7

8 Άμεσα κόστη (Πρώτες ύλες & άμεση εργασία) Στοιχεία και δεδομένα που χρειάζονται για την κοστολόγηση του κουφώματος (Υλικά - Άμεση εργασία). 15 Πρώτη ύλη-κατασκευή (Άμεσα κόστη) Το κόστος της πρώτης ύλης των κουφωμάτων (προφίλ και εξαρτήματα) είναι εύκολα υπολογίσιμο (προσθέτοντας φύρα 6-10%). Η Εργασία κοπής και μονταρίσματος του κουφώματος απαιτεί πολλά στοιχεία και βάσης δεδομένων, μοναδικές για κάθε κατασκευαστικό και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ωστόσο είναι άμεσο κόστος διότι επιβαρύνει συγκεκριμένο φορέα κόστους (προϊόν). 16 8

9 Υπολογισμός πρώτης ύλης ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ 1Χ2,1 ΥΛΙΚΑ 169,95 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ TIMH/TEM ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ 5,2 1,00 4,38 ΚΑΣΣΑ 6,2 7,98 39,26 ΦΥΛΛΟ 5,94 8,45 41,59 ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ 0,94 0,13 0,55 ΠΗΧΑΚΙ 5,94 1,52 6,68 ΣΥΝΟΛΟ PROFIL 19,08 92,46 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 20 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ Φ 4 0,157 0,628 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ Φ 4 0,368 1,472 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ ΚΑΣΣΑΣ 8 0,459 3,672 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 4 0,105 0,42 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 4 0,055 0,22 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ F 4 0,124 0,496 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ AΡΜΟΚΑ 4 0,03 0,12 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,503 2,012 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΤΑΠΑΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1 0,061 0,061 ΤΑΠΑΝΕΡΟΧΥΤΑΚΙ 2 0,119 0,238 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣ 6,2 0,686 4,2532 ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 12,14 0,109 1,32326 ΛΑΣΤΙΧΟ TZAMIOY ΣΦΗΝΑ 5,94 0,324 1,92456 ΛΑΣΤΙΧΟ TZAMIOY YAΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 5,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 1,68 0, , ,90 33,6 17 ΣΥΝΟΛΟ 169,95 Όσο αναφορά την άμεση εργασία επειδή ο κατασκευαστής έχει να κατασκευάσει μεγάλο προιοντικό μείγμα: Πολλές τυπολογίες κουφωμάτων Διαφορετική δυσκολία / τυπολογία Πολλές χρωματικές επιλογές Διαφορετικές διαστάσεις / κούφωμα Πολλά συναφή είδη (ρολά κ.τ.λ.) Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων. κάθε ημέρα Δημιουργείται η ανάγκη <<ομαδοποίησης>> των διαδικασιών με βάση όμοια στάδια 18 παραγωγής 9

10 Ομαδοποίηση δεδομένων για την κοστολόγηση Είδος τυπολογίας (ανοιγόμενο, συρόμενο ) Αριθμός φύλλων (μονόφυλλο, δίφυλλο ) Παράθυρο ή πόρτα Εργατοώρες κοπής & συναρμολόγησης Μοντέλο <<μονάδα παραγωγής>> ΤΕΛΑΡΟ Τελάρο είναι κάθε πλαίσιο με τέσσερις πλευρές (κάσα, φύλλο, πηχάκι και αρμοκάλυπτρο) 19 Δενδρική δομή του κουφώματος Κούφωμα Μονόφυλλο Όλες οι τυπολογίες (ανοιγόμενο, συρόμενο..) Τελάρο κάσας Τελάρο φύλλου Δραστηριότητες κατασκευής Κοπή προφίλ Επεξεργασία: 1 λεπτό Μοντάρισμα : 2 λεπτά Λάστιχα βουρτσάκια : 10 λεπτά. χρόνου 32 λεπτά Δραστηριότητες κατασκευής Κοπή προφίλ Επεξεργασία : Μοντάρισμα : Λάστιχα βουρτσάκια :. χρόνου 40 λεπτά Δραστηριότητες Μονταρίσματος κάσα-φύλλο.μοντάρισμα 10 λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΏΜΑΤΟΣ: 80 Λεπτά 20 10

11 ΤΕΛΑΡΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓ. 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓ.ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 2 ΤΕΛΑΡΑ ΦΥΛΛΑ 2 ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 3 ΤΕΛΑΡΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙ 21 Είδη <<Τελάρου>> Πόρτα και παράθυρο Βασικά : κάσσα και φύλλο Δευτερεύοντα : πηχάκια και αρμοκάλυπτρα Είδη μηχανισμών Κάμερα European Περιμετρικός Συρώμενα χούφτα και in line Ειδικοί μηχανισμοί (wv, φυσούνα και ανασυρόμενο) 22 11

12 Ανάλυση άμεσου κόστους Εργασία (εργατοώρες) που απαιτείται για την κατασκευή του Τελάρου ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Έ μμ εσ η εργ ασ ία ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 23 Ανάλυση κόστους κουφώματος: Εργατοώρες Ένα κούφωμα είναι ένα σύνολο βασικών τελάρων π.χ. το μονόφυλλο ανοιγόμενο αποτελείται από μία κάσσα και ένα φύλλο, και ένα σύνολο δευτερευόντων τελάρων, δηλαδή πηχάκια και αρμοκάλυπτρα. Το σύνολο του κόστος κατασκευής (κοπής, επεξεργασίας και μονταρίσματος )των τελάρων, και το κόστος μονταρίσματος των φύλλων στην κάσσα είναι το συνολικό κόστος (εργατοώρας) κατασκευής του κουφώματος 24 12

13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑΣ ΤΕΛΑΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ + ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ + = ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ (Περιλαμβάνονται το τελάρο πηχάκια και το τελάρο αρμοκάλυπτρα) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΟΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΑΣΑΣ ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ ΦΥΛΛΟΥ = ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 25 Ανάλυση κόστους εργασίας τελάρου Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στην κατασκευή των τελάρων ανεξάρτητα τυπολογίας. Η διαδικασία κοπής είναι η ίδια για όλες τις τυπολογίες και τις κατηγορίες τελάρων Το βίδωμα γωνίας ή το κτύπημα σε γωνιάστρα είναι κοινό επίσης Η επεξεργασία στην χειρολαβή ανά τυπολογία είναι κοινή ανεξάρτητα διάστασης Κ.τ.λ

14 Βιβλιοθήκη <<Δεδομένων>> Ώρες εργασίας (τελάρου & κουφώματος) Χρόνοι κατασκευής τελάρου για τα βασικά είδη τελάρων στον χώρο παραγωγής με τα συγκεκριμένα εργαλεία (Ανοιγόμενο & Συρόμενο) Χρόνος συναρμολόγησης τελάρων για την κατασκευή του κουφώματος 27 Χρόνος κατασκευής τελάρου Από τα διαγράμματα αξιακής ροής τεμαχίου, δηλαδή καταγράφοντας τους χρόνους των διαδοχικών φάσεων κατασκευής του τελάρου, (Δραστηριότητες) μπορούμε να έχουμε τον ωφέλιμο χρόνο παραγωγής και τον χρόνο σπατάλη. Είναι βασικό στοιχείο να γνωρίζουμε τις δυνατότητες παραγωγής μας για κάθε τυπολογία τελάρου και παράλληλα να καταλάβουμε που είναι η σπατάλη στην διαδικασία παραγωγής

15 ΡΟΗ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 29 ΣΧHMA : ΡΟΗ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ. ΡΟΗ ΦΥΛΛΟΥ Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν 10,66 Λεπτά Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) 5 Λεπτά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 18,66 ΛΕΠΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΙ ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ 1,83 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 4 ΛΕΠΤA 1 ΛΕΠΤΟ 2,83 ΛΕΠΤA 1 ΛΕΠΤΟ 4 ΛΕΠΤΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΚΑΣΑ-ΦΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 30 15

16 Χρόνος παραγωγής-σπατάλη Από το διάγραμμα μπορούμε να καταλάβουμε την σπατάλη, παρατηρώντας τους <<νεκρούς>> χρόνους, μεταφορά του προφίλ από μία θέση εργασίας στην άλλη κ.τ.λ., χρόνοι-σπατάλη που ενσωματώνονται στο τελικό κοστολόγιο και που δεν πληρώνει ο πελάτης, γιατί δεν προσθέτουν υπεραξία στο προϊόν. Ο πελάτης πληρώνει μόνον τους χρόνους που προσθέτουν αξία στο προϊόν, και την σπατάλη την χρεώνεται ο κατασκευαστής. 31 Χρόνος συντονισμού (τακτ) Για να <<χωρέσουμε>> την παραγωγή πολλών τυπολογιών κουφωμάτων στην διάρκεια προκαθορισμένου χρόνου (ημέρας, εβδομάδας κ.τ.λ.), βασική προϋπόθεση είναι ο χρόνος Τακτ, δηλαδή o χρόνος που προκύπτει όταν διαιρέσουμε τις εργάσιμες ώρες της ημέρας δια τα τεμάχια προς παραγωγή ανά ημέρα

17 ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ Χρονοπρογραμματισμός ΣΧHMA :43 παραγωγής ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΡΟΗΣ Πρώτη ημέρα παραγωγής : Αξιακός χρόνος περίπου 470 λεπτά ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ Δεύτερη ημέρα παραγωγής : Αξιακός χρόνος περίπου 450 λεπτά 33 Χρόνος Σπατάλη = κόστος (κόστος που πληρώνει ο πελάτης) Το μεγάλο προιοντικό μείγμα και ο χρόνος, είναι οι βασικοί παράμετροι που αυξάνουν η μειώνουν το κόστος κατασκευής του προϊόντος και εξαρτάται βασικά από την διάταξη της παραγωγής. Θα πρέπει να έχουμε ευελιξία στην κατασκευή διαφορετικών τυπολογιών στο ίδιο κατασκευαστικό με τα ίδια άτομα και εργαλεία, χωρίς σπατάλη χρόνου σε όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Η κυψέλη παραγωγής σε σχέση με την βιομηχανική παραγωγή δίνει την ευελιξία που χρειάζεται η επιχείρηση σήμερα

18 ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής στις ανάγκες ζήτησης ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ = ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΠΑΤΑΛΗ = ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 35 : ΣΧHMA 39: ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ Τρία τεμάχια 103,6 λεπτά/τεμάχιο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Δύο τεμάχια 74,9 λεπτά /τεμάχιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Σήμερα πρέπει οι θέσεις εργασίας να έχουν τα ελάχιστα εξαρτήματα,τα προφίλ και τα τζάμια για τα πέντε κουφώματα Σήμερα έχω να κάνω 3 ανοιγόμενα και δύο συρόμενα στους Χρόνους τακτ. ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 36 18

19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΑΡΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Δυνατότητα μεγάλης παραγωγής συγκεκριμένης ζήτησης. Ανάγκη πολλών θέσεων εργασίας. Ανάγκη μόνιμης τροφοδοσίας με παραγωγή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 37 : ΣΧHMA 42: ΡΟΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ; ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ &... ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ Πρέπει να κόψω όλη την λίστα με τα προφίλ που έχω ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Πρέπει να περάσω όλα τα λάστιχα στα ανοιγόμενα και μετά τα βουρτσάκια στα συρόμενα ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΦΕΝΤΙΚΟ Ποιο τελειωμένο κούφωμα έχουμε κατασκευάσει σήμερα ;;;;;;;; Πρέπει να μοντάρω τους μηχανισμούς των ανοιγομένων που έχω στο καρότσι και μετά τα συρόμενα ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 38 19

20 ΣΧHMA : TYXAIA ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΕΛΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 39 Κατασκευή τεμαχίου ; ή κατασκευή παρτίδας ; Ο κατασκευαστής έχει να διαχειριστεί πολλές τυπολογίες την ίδια ημέρα, σε μεταβλητές ποσότητες (μεγάλες-μικρές), και για τον λόγο αυτόν ο ενδεδειγμένος τρόπος παραγωγής των κουφωμάτων είναι η επεξεργασία ανά τεμάχιο. Δηλαδή οι φάσεις κατασκευής του κουφώματος γίνεται για κάθε τεμάχιο, σε αντίθεση με την παραγωγή παρτίδας που γίνονται οι όμοιες φάσεις παραγωγής κατά παρτίδες

21 ΣΧΗΜΑ :44 : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΠΟΓΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΤΙΔΟΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΟΨΙΜΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 5 ΛΕΠΤΑ 2 ΛΕΠΤΑ 2 ΛΕΠΤΟ 60 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 0,5 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΠΡΙΟΝΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΟΠΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 1 ΛΕΠΤΟ 0,5 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 10 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ 41 Χρόνος παραγωγής Θα πρέπει να γνωρίζουμε τον χρόνο μονταρίσματος του κουφώματος μέσα στην κυψέλη παραγωγής, για κάθε τελάρο από όλες τις τυπολογίες. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τους χρόνους μονταρίσματος των τελάρων για την παραγωγή ολοκληρωμένου κουφώματος 42 21

22 Είδη Τελάρων: κάσα - φύλλο ΤΕΛΑΡΟ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΛΑΡΟ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κάσα Πόρτας ανοιγομένου Κάσα πόρτας Συρόμενο Κάσα Παραθύρου ανοιγομένου Κάσα παραθύρου Συρόμενο Κάσα Δίφυλλη Πόρτας ανοιγομένου Φύλλο πόρτας Συρόμενο Κάσα Δίφυλλη Παραθύρου ανοιγομένου Φύλλο παραθύρου Συρόμενο Πρώτο φύλλο Πόρτας ανοιγομένου Πηχάκια Δεύτερο φύλλο Πόρτας ανοιγομένου Αρμοκάλυπτρο πόρτας Πρώτο φύλλο Παραθύρου ανοιγομένου Αρμοκάλυπτρο παραθύρου Δεύτερο φύλλο Παραθύρου ανοιγομένου 43 Μονό πριόνι : χρόνος κοπής ενός τεμαχίου Χρόνοι που προσθέτουν αξία Περιγραφή των διεργασιών Διπλό πριόνι : χρόνος κοπής ενός τεμαχίου Πρεσάκι επεξεργασίας : χρόνος διάτρησης ανά φορά Άνοιγμα υδρορροής η εξαερισμού στο φύλλο με φρέζα Τοποθέτηση κόλλας και γωνίες και κλείσιμο τελάρου/γωνία Γωνιάστρα : χρόνος γωνιάσματος ανά γωνία Βιδωτή γωνία : χρόνος τοποθέτησης και βιδώματος ανά γωνία Τοποθέτηση ελαστικών σε φύλλο ανοιγόμενου Τοποθέτηση ελαστικών σε κάσα ανοιγόμενου Τοποθέτηση βουρτσάκια σε κάσα συρόμενου Τοποθέτηση βουρτσάκια σε φύλο συρόμενου Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα μονόφυλλου ανοιγόμενο. με τα αντικρίσματα Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα δίφυλλου ανοιγ. με τα αντικρίσματα Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. με ανάκληση Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. δεύτερο φύλο με σύρτη Τοποθέτηση μπινιού σε δεύτερο φύλο Τοποθέτηση μηχανισμού σε φύλλο συρόμενου Τοποθέτηση ράουλα σε φύλλο συρόμενου Τοποθέτηση υαλοπίνακα σε ανοιγόμενο Τοποθέτηση υαλοπίνακα σε συρόμενο Τοποθέτηση περσίδας αλουμινίου σε συρόμενο Τοποθέτηση σίτας πανί σε συρόμενο Μοντάρισμα τελάρου σε κάσα και δοκιμή λειτουργίας 30 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα 10 δευτερόλεπτα 30 δεύτερα 1,5 λεπτά 1 λεπτό 40 δευτερόλεπτα δύο λεπτά τρία λεπτά δύο λεπτά τρία λεπτά τρία λεπτά Πέντε λεπτά Εννέα λεπτά Τρία λεπτά Δυόμιση λεπτά Ένα λεπτό Ένα λεπτό Τρία λεπτά Τρία λεπτά Πέντε λεπτά Πέντε λεπτά Ενάμιση λεπτό 44 22

23 Χρόνοι Σπατάλη Χρόνος μεταφοράς προφίλ από ράφι στο πριόνι Χρόνος μεταφοράς από πριόνι σε επεξεργασία Χρόνος μεταφοράς από επεξεργασία σε μοντάρισμα τελάρου Χρόνος μεταφοράς από μοντάρισμα στα λάστιχα Χρόνος μεταφοράς προφίλ από λάστιχα στον μηχανισμό Χρόνος μεταφοράς από μηχανισμό στον τζάμωμα Χρόνος μεταφοράς από τζάμωμα στον πάγκο μονταρίσματος Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Μισό λεπτό Είναι οι χρόνοι (κόστος) που πρέπει να τούς μηδενίσουμε. Ο πελάτης <<αγοράζει>> μόνον τον χρόνο που προσθέτει αξία στο προϊόν. 45 Βελτίωση κόστους = βελτίωση χρόνων που προσθέτουν αξία (Αξιακός χρόνος) και μείωση σπατάλης (Νεκρών χρόνων) Αξιακή ΡΟΗ Υφιστάμενη Ροή Βελτίωση Τοποθέτηση κόλλας και γωνίες και κλείσιμο τελάρου 1,5 λεπτά 1,4 λεπτά Γωνιάστρα : χρόνος γωνιάσματος ανά γωνία 1 λεπτό 0,9 λεπτό Βιδωτή γωνία : χρόνος τοποθέτησης και βιδώματος ανά γωνία 40 δευτερόλεπτα 30 δευτερόλεπτα Τοποθέτηση ελαστικών σε φύλλο ανοιγόμενου 2 λεπτά 1,5 λεπτά Τοποθέτηση ελαστικών σε κάσα ανοιγόμενου 3 λεπτά 2 λεπτά Τοποθέτηση βουρτσάκια σε κάσα συρόμενου 2 λεπτά 1,9 λεπτά Τοποθέτηση βουρτσάκια σε φύλο συρόμενου 3 λεπτά 2,5 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα μονόφυλλου ανοιγ.με τα αντικρίσματα 3 λεπτά 3 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα δίφυλλου ανοιγ. με τα αντικρίσματα 5 λεπτά 4,5 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. με ανάκληση 9 λεπτά 7 λεπτά 46 23

24 Χρόνοι μονταρίσματος τελάρων στην κάσσα Είδος κουφώματος Ανοιγόμενο μονόφυλλο παράθυρο Ανοιγόμενη μονόφυλλη πόρτα Ανοιγόμενο δίφυλλο παράθυρο Ανοιγόμενη δίφυλλη πόρτα Ανασυρόμενο Φυσούνα W.V. Χρόνος 4 λεπτά 5 λεπτά 8 λεπτά 12 λεπτά 12 λεπτά 150 λεπτά 80 λεπτά 47 : ΣΧΗΜΑ 32: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΡΟΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΡΟΗ ΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 15,84 ΛΕΠΤΑ ΡΟΗ ΤΕΛΑΡΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΟΣ + + = ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 27,87 ΛΕΠΤΑ ΡΟΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 5,5 ΛΕΠΤΑ (Περιλαμβάνονται το τελάρο πηχάκια και το τελάρο αρμοκάλυπτρα) ΡΟΗ ΜΟΝΟΦΥΛΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 49,21 ΛΕΠΤΑ Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) 11,9 Λεπτά Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν 37,61 Λεπτά 48 24

25 Έμμεση εργασία & Γενικά έξοδα Ενοίκιο ΔΕΗ ΟΤΕ Διοικητικό προσωπικό Δάνεια Διαφήμιση ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Έμμεση εργασία ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1οΤΕΛΑΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 49 Γενικά έξοδα παραγωγής Εκτός από τις πρώτες ύλες και την εργασία κοπής και μονταρίσματος, για το κοστολόγιο της παραγωγής του κουφώματος θα πρέπει να επιμερίσουμε και τα γενικά έξοδα παραγωγής (πόρους) ήτοι: Εργατοώρες διαχείρισης πρώτων υλών και προϊόντων & γραφείων παραγωγής Ενοίκια - δάνεια. Διάφοροι λογαριασμοί (ΔΕΗ ΟΤΕ..) Αναλώσιμα Κ.τ.λ. Το ερώτημα είναι πως (οδηγοί κόστους) και που (φορέα κόστους) πρέπει να επιμερίσουμε τα έξοδα

26 Και με τα υπόλοιπα κόστη, Πωλήσεις, διανομή, διαφήμιση.; Το πρώτο βήμα είναι να υπολογιστεί το κόστος κάθε δραστηριότητας (εργασία και υλικά) Το επόμενο βήμα είναι να κατανεμηθούν οι δραστηριότητες στα αντίστοιχα κέντρα δραστηριοτήτων Και τέλος να διαμοιραστούν τα κόστη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (φορείς κόστους) 50 Παράδειγμα επιμερισμού γενικών εξόδων παραγωγής (κατανομή) Αν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 1000 ευρώ τον μήνα και η παραγωγή κουφωμάτων είναι 100 τεμάχια, πόσο ρεύμα επιμερίζεται σε κάθε κούφωμα (ποιον οδηγό κόστους θα χρησιμοποιήσω); 1. Οδηγός κόστους:τεμάχια,ήτοι 1000/100= 10 ευρώ το ρεύμα / κούφωμα. 2. Οδηγός κόστους:χρόνος παραγωγής,ήτοι Από τα 100 κουφώματα τα 10 ανάλωσαν το 30% του χρόνου παραγωγής και τα υπόλοιπα 90 το 70%.Ήτοι το ρεύμα διαμοιράζεται ως εξής : Στα 10 κουφώματα 300/10 = 30 ευρώ ρεύμα / κούφωμα, και στα 90 κουφώματα 700/90=7,7 ευρώ/κούφωμα. 3. Οδηγός κόστους:κατανάλωση μηχανών,ήτοι Από τα 100 κουφώματα τα 20 ανάλωσαν το 30% της ποσότητας (kw), τα 30 το 20%, και τα 50 το 50%.Ήτοι το ρεύμα διαμοιράζεται ως εξής : Στα 300/20=15 ευρώ/κούφωμα, στα 200/30 = 6,6 ευρώ ρεύμα / κούφωμα, και στα 500/50=10 ευρώ/ κουφώματα

27 Διαδικασία για τον επιμερισμό των Γ. Εξόδων Οργανόγραμμα & Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Φορείς κόστους : Προϊόν (κούφωμα-τελάρο..), εμπόρευμα (πόρτα ασφαλείας..) υπηρεσία (κοπή παραστατικών..). Κατανομή πόρων: χρεώνουν το έμμεσο κόστος στις δραστηριότητες που το απορροφούν. Κατανομή δραστηριοτήτων:κατανέμει το κόστος της δραστηριότητας στους φορείς κόστους. Οδηγοί κόστους: η μονάδα μέτρησης δηλαδή ώρες,παρτίδες,συχνότητα κ.τ.λ.. 52 Γιατί κοστολόγηση ABC (βάση δραστηριοτήτων); Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες εφαρμόζεται στα κατασκευαστικά, δεδομένου ότι τα γενικά έξοδα δεν μεταβάλλονται ανάλογα της παραγωγής (είδος προϊόντος, ποσότητας,τυπολογίας), και πρέπει να επιμερίζονται στα προϊόντα η τις υπηρεσίες με διαφορετικούς οδηγούς κόστους, ώστε να μπορούμε να έχουμε κοστολόγιο ανά προϊόν. Δηλαδή κάθε δραστηριότητα να <<απορροφάει>> τους πόρους που τις αναλογούν, και να τους μεταβιβάζει στους φορείς κόστους (κουφώματα, προϊόντα, υπηρεσίες) Από την κοστολόγηση μπορούμε να έχουμε πολλούς δείκτες χρήσιμους για συμπεράσματα και αποφάσεις για την εξέλιξη της επιχείρησης

28 Ιστορικό, Προϋπολογίζομενο και πρότυπο κόστος Το ιστορικό κόστος είναι το κόστος που βασίζεται σε στοιχεία προηγούμενων χρήσεων και είναι πραγματικό κόστος. Το προϋπολογίζομενο κόστος είναι το κόστος που βασίζεται σε ανάλυση προηγουμένων στοιχείων και την πείρα και πρόβλεψη για το μέλλον. Το πρότυπο κόστος είναι το κόστος στο οποίο <<πρέπει>> να έχει το προϊόν Σε κάθε περίπτωση το κόστος γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο με συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων

29 Εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (ABC) και σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο Παράδειγμα 1 ο (ιστορικό κόστος) μικρού κατασκευαστικού. Προσωπικό τρία άτομα : ιδιοκτήτης, μάστορας και βοηθός. Παραγωγή κουφωμάτων και ψευτόκασας Εμπορία ρολού, σίτας ρολού και πόρτα ασφαλείας 55 Μεροκάματα μισθοί- ταμεία Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Μάστορας : ευρώ/μήνα ( ) Βοηθός : ευρώ/μήνα ( ) Πάγια - λειτουργικά Ενοίκιο κατασκευαστικού :1.000 ευρώ/μήνα Έξοδα : 600 ευρώ/μήνα ( 7.200) Αυτοκίνητα καύσιμα: 800 (9.600) Δόσεις Δανείου : 300 ευρώ/μήνα (3.600) 56 29

30 Πωλήσεις προϊόντων-υπηρεσιών Κουφώματα : 341 τεμάχια Ψευτόκασες : 220 τεμάχια Ρολά : 160 τεμάχια Ρολά σίτες: 80 τεμάχια Πόρτες ασφαλείας : 14 τεμάχια Τοποθετήσεις: 655 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 90 τεμάχια Κατασκευή Εμπορία Υπηρεσίες 57 Οργανόγραμμα (Τμήματα) Διοίκηση Ιδιοκτήτης Πωλήσεις Ιδιοκτήτης Παραγωγή Ιδιοκτήτης-μάστορας Βοηθός Τοποθέτηση Ιδιοκτήτης-μάστορας Βοηθός 58 30

31 Δραστηριότητες Μάκρο Δραστηριότητα Διοίκηση & Συνεργάτες Πώληση Παραγωγή αλουμίνιο - ψευτόκασα Γ. Κίνησης Τοποθέτηση Δραστηριότητες Εύρεση και προγραμματισμό πόρων, διαχείριση πόρων, επιχειρηματικό πλάνο,γενική διεύθυνση, εύρεση πελατών, διαχείριση παραγγελιών διαχείριση υπολοίπων, παραγωγή,τοποθέτηση. Παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών,μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα φόρτωμα. Μεταφορά, τοποθέτηση, σέρβις. 59 Επιμερισμός προσωπικού στα κέντρα δραστηριοτήτων (κόστους) Οδηγός Κόστους ΧΡΟΝΟΣ Μισθός Ανά Μήνα Μισθός Ανά Τμήμα Ετήσιο Κόστος Άτομα Τμήματος Κόστος ανά Ώρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΗ Ιδιοκτήτης 60% ,6 20,58 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ιδιοκτήτης Μάστορας Βοηθός 30% 60% 60% ,5 13,52 Ιδιοκτήτης Μάστορας 10% 40% ,9 12,74 Βοηθός 40%

32 Έντυπο ημερήσιας δραστηριότητας (Ημερολόγιο εταιρείας) Ημερομηνία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 3 ώρες 4 ώρες 1 ώρα ΜΑΣΤΟΡΑΣ 7 ώρες 1 ώρα ΒΟΗΘΟΣ 8 ώρες 61 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Μάστορας : ευρώ/μήνα ( ) Βοηθός : ευρώ/μήνα ( ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 60% ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεροκάματα ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 30% Μάστορας 60% Βοηθός 60% Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 10% Μάστορας 40% Βοηθός 40% Κατανομή δραστηριοτήτων Οδηγός κόστους : ποσοστό χρόνου που αφιερώνει ο κάθε εργαζόμενος 62 32

33 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Ενοίκιο κατασκευαστικού : Έξοδα : Αυτοκίνητα καύσιμα: Δόσεις Δανείου : ΠΩΛΗΣΕΙΣ Γ. Έξοδα Ενοίκιο: Έξοδα: 720 Αυτοκίνητο:3.200 Δάνειο: 360 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Έξοδα ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ. Έξοδα Ενοίκιο: Έξοδα: Αυτοκίνητο:3.200 Δάνειο: Γ. Έξοδα Αυτοκίνητο:3.200 Ενοίκιο: Βάση των τετραγωνικών μέτρων 80% παραγωγή. 20% πώληση ( ) Έξοδα : Βάση ποσοτήτων 90% παραγωγή. 10% πώληση. ( ) Αυτοκίνητο : Ισοδύναμα 33% πώληση. 33% παρ. 33% τοποθέτηση ( 3200.) Δάνειο : Αναλογικά (χρήση) παραγωγή 90% κούφωμα. 10% πώληση. ( ) Κέντρα δραστηριοτήτων ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φορείς κόστους ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι Απλή Διπλή Πόρτας Παραθύρου Ρολά Ρολά σίτας Πόρτα ασφαλείας Κουφώματα Ψευτόκασες Εμπορεύματα Αποξήλωση 64 33

34 Οδηγοί κόστους Φορέας Κόστους Κ. Δραστηριοτήτων Κούφωμα Ψευτόκασες Εμπόρευμα Τοποθέτηση Πώληση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % Παραγωγή Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % ,5% ,5% Τοποθέτηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : ΣΥΝΟΛΟ Φορείς κόστους ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κουφώματα Τοποθέτηση Πωλήσεις Παραγωγή τοποθέτηση Ψευτόκασα Εμπορεύματα

35 Φορέας κόστους: Κουφώματα Τυπολογία Συρώμενα Επάλληλα Τεμάχια 80 Τελάρα/ τεμ. 3 Άμεση εργασία Τελάρα Κ. 80 Φ. 160 Χρόνος Παραγ. Λεπτά Χρόνος Λεπτά Χρόνος Μονταρ. Χ Ώρες 120 Κόστος 13,5/ώρα 1622,4 Κόστος/ τεμάχιο 20,28 Συρώμενα Επάλληλα με σίτα 30 4 Κ. 30 Φ χ ,2 28,84 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Χωνευτά τζ+πζ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Κ. 110 Φ. 220 Κ. 30 Φ χ χ ,17 47, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 30 Φ. 30 Κ. 25 Φ (10) 375 (15) ,36 23, Σταθερά 20 1 Κ. 20 Φ. Χ 35 χ 700 χ Χ ,1 Φυσούσα 1/4 1 4 Κ. 1 Φ Πόρτα Εισόδου 15 2 Κ. 15 Φ (35) ,6 29,77 ΣΥΝΟΛΑ Κόστος κουφώματος/τυπολογία Εργασία εκτός κυψέλης παραγωγής ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Έμμεση εργασία ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑ = ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεσηεργασία Ευρώ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ Έμμεση εργασία : κουφώματα (άμεση)=

36 Φορέας κόστος κούφωμα. Έμμεσης εργασίας( ξεφόρτωμα πρώτων υλών και εξαρτημάτων, μεταφορά στις θέσης εργασίας,φόρτωμα, πακετάρισμα ) Τυπολογία Συρώμενα Επάλληλα Τεμάχια 80 Τελάρα 240 Κόστος 25,1/τελάρο 6024 / κούφωμα 75,3 Συρώμενα Επάλληλα με σίτα ,7 Χωνευτά τζ+πζ ,3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα ,7 Ανοιγώμενα 1 φ , Ανοιγώμενα 2 φ , Σταθερά Φυσούσα 1/ ,1 101 Πόρτα Εισόδου ,2 ΣΥΝΟΛΑ Έμμεση εργασία ανά κούφωμα :27.337/1089=25,1/τελάρο 69 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός κόστος πωλήσεων Γενικά έξοδα ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ Κούφωμα ψευτόκασα Εμπόρευμα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ Έμμεση εργασία ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ = ΦΟΡΤΩΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ Άμεσηεργασία Ευρώ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 71 36

37 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός πωλήσεων Τυπολογία Τεμάχια / Κούφωμα Άμεση εργ. / Κούφωμα Έμμεση εργ / Κούφωμα Πωλήσεις Συρώμενα Επάλληλα 80 20,28 75,3 79,46 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ ,84 19,17 100,7 75,3 79,46 79,46 Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 30 47,33 175,7 79, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ ,36 23,68 50,16 75,28 79,46 79,46 Σταθερά 20 8,1 25,1 79,46 Φυσούσα 1/ ,46 Πόρτα Εισόδου 15 29,77 50,2 79,46 ΣΥΝΟΛΑ 341 Έμμεση εργασία πωλήσεων: Οδηγός κόστους επιμερισμού στα κουφώματα με βάση τα πωληθέντα τεμάχια = /341= 79,46/κούφωμα 71 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός Γ. Εξόδων παραγωγής Τυπολογία Τεμάχια / Κούφωμα Άμεση εργ. / Κούφωμα Έμμεση εργ / Κούφωμα Πωλήσεις / Κούφωμα Γ. Έξοδα Συρώμενα Επάλληλα 80 20,28 75,3 79, ,04 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ ,84 19,17 100,7 75,3 79,46 79, ,93 Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 30 47,33 175,7 79, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ ,36 23,68 50,16 75,28 79,46 79, ,98 234,42 Σταθερά 20 8,1 25,1 79, ,66 Φυσούσα 1/ , ,4 Πόρτα Εισόδου 15 29,77 50,2 79, ,43 ΣΥΝΟΛΑ 341 Έμμεση εργασία πωλήσεων: Οδηγός κόστους επιμερισμού στα κουφώματα με βάση τα πωληθέντα τεμάχια = /341= 56/κούφωμα 72 37

38 ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ Φορέας κόστους ψευτόκασας Οδηγός κόστους διανομής Γενικών Εξόδων : τεμάχια 1689/220 τεμάχια = 7,67 Ευρώ Έξοδα πωλήσεων : 1594 /220 =7,24 Τυπολογία Τεμάχια Χρόνος Ανά/ τεμάχιο Κόστος 13,52/ώρα Κόστος άμεσης εργ. ανά Τεμάχιο Κόστος έμμεσης εργ. ανά Τεμάχιο + διαφ. Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Συνολικό Κόστος (χωρίς υλικά) Συρώμενα Επάλληλα λεπτά 338 Ευρώ 5,6 7,45 7,24 7,67 29,94 Χωνευτά ,9 7,45 7,24 7, Ανοιγώμενα ,53 7,45 7,24 7,67 26,82 Σταθερά ,5 7,45 7,24 7,67 26,86 ΣΥΝΟΛΑ μεροκάματα παραγωγής κυψέλης =1.639 έμμεσα εργατικά. Οδηγός κόστους ισομερώς ανά τεμάχιο (7,45/τεμάχιο). 73 Φορέας κόστους εμπορεύματα Οδηγός κόστους διανομής Γ. Εξόδων στις κατηγορίες προϊόντων με βάση τον όγκο-ποσότητα: 60% ρολά, 30%σίτες και 10% πόρτες ασφαλείας. Ρολά : 1013/160 = 6,33 Σίτες :506/80=6,33 Πόρτες :168/14=12 Οδηγός κόστους Πωλήσεων για τον φορέα κόστους : ίσιο μοίρασμα στα τεμάχια, 3188/254= 12,55. Οδηγός κόστους διανομής εργατο-ώρες στις κατηγορίες προϊόντων με βάση το όγκο-βάρος: 60% ρολά, 10%σίτες και 30% πόρτες ασφαλείας. Ρολά : 1863/160 = 11,64 Σίτες :310/80=3,87 Πόρτες :931/14=66,55 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Είδος Τεμάχια Διαχείριση Εργατοώρες Γενικά Έξοδα Πώληση Κόστος Ρολά ,64 6,33 12,55 30,52 Πωλήσεις:3.188 Εργασία:3105 Γ. Έξοδα:1689 Ρολά σίτες Πόρτες Ασφαλείας ΣΥΝΟΛΑ ,87 66,55 6, ,55 12,55 22,75 91,

39 Τοποθέτηση-αποξήλωση Οδ. κόστους Ποσό Μέρισμα Άτομα Κόστος/ώρα Ιδιοκτήτης 10% ,9 12,74 Μάστορας Βοηθός 40% 40% Κέντρο Δραστηριοτήτων Ιδιοκτήτης 10% Μάστορας 40% Βοηθός 40% Τοποθετήσεις: 655 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 90 τεμάχια Οδηγός κόστους: Τύπος κουφώματος (βαθμός δυσκολίας) Τεμάχια = πόσα τεμάχια τοποθετήσαμε (Παρτίδα = Κοινή τοποθέτηση) Φορέας κόστους τοποθέτησης Μέσος όρος 34,32 Οικογένεια Δυσκολία Βαθμός Παρτίδες Τεμάχια Κόστος τεμάχιο Αυξομείωση Κούφωμα +ρολό +σίτα Κούφωμα 0, ,32 27,5 Κούφωμα +ρολό Κούφωμα 0, ,32 30,9 Κούφωμα Κούφωμα 1, ,32 41,1 Ρολό Κούφωμα ,32 Σίτα Κούφωμα ,32 Ψευτόκασα Μέταλλο 0, ,32 20,6 Πόρτα Ασφαλείας Ειδικό Κουφ. 2, ,32 85,8 Αποξήλωση Κούφωμα ,32 ΣΥΝΟΛΑ

40 Συνολικό κόστος κουφώματος(full cost) Κούφωμα : Μονόφυλλο ανοιγόμενο χωρίς ρολό και σίτα Είδος Ανοιγόμενο Μονόφυλλο Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 19,36 Έμμεση εργασία 50,16 Πωλήσεις 79,46 Γενικά έξοδα ,4 Τρόπος έκδοσης τιμοκαταλόγου Επί του συνολικού κόστους θα πρέπει να προστεθούν: Τοποθέτηση, φόροι και κέρδος. Παράδειγμα : 3% εφορεία και 20% κέρδος. Η συνολική τιμή πώλησης διαμορφώνεται ως εξής: 379,4x23% = Ευρώ. Εάν συνοδεύεται από ρολό προσθέτουμε το κόστος του ρολού (full cost) αντίστοιχα. 78 Αναλογία άμεσου και έμμεσου κόστους 15% 21% Γενικά Γενικά έξοδα έξοδα Πωλήσεις Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Άμεση εργασία Υλικά 46% % 5% Άμεσο κόστος 51% Έμμεσο κόστος 49% 79 40

41 Κλασική μέθοδος κοστολόγησης Κούφωμα : Μονόφυλλο ανοιγόμενο χωρίς ρολό και σίτα 1. Μεροκάματα +Γενικά έξοδα (122400)/τεμάχια παραγωγής(561) 352 κουφώματα και 220 ψευτόκασες 2. Εργασία = 1,5 ώρες $ Γενικά έξοδα = 40% των υλικών Για κάθε περίπτωση έχουμε διαφορετικά κοστολόγια,χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε για κάθε τυπολογία η προϊόν μεμονωμένα. Υλικά Άμεση Έμμεση Πωλήσεις Γενικά Εργασία εργασία έξοδα Παραγωγής 1 η περίπτωση ,18 387,18 2 η περίπτωση ,25 67,6 256,85 ABC ,36 50,16 79, ,4 80 Συντελεστές κοστολόγησης Κόστος εργατοώρας Πάγια έξοδα Αριθμός τεμαχίων που θα κατασκευαστούν Προϊοντικό μείγμα Παράγοντες που επηρεάζουν τους συντελεστές κοστολόγησης Διάταξη χώρου κατασκευής (Κυψέλη ή Γραμμική) Τρόπος παραγωγής (Τεμαχίου ή παρτίδας) Τρόπος διαχείρισης των προμηθειών (Στόκ ή JIT) Διαδικασίες συντονισμού των τμημάτων 80 41

42 Κόστος με μικρότερη παραγωγή στο ίδιο κατασκευαστικό (1. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 20%) (2. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 40%) Κουφώματα : 272 τεμάχια, Ψευτόκασες : 170 τεμάχια, Ρολά : 125 τεμάχια, Ρολά σίτες: 70 τεμάχια, Πόρτες ασφαλείας : 18 τεμάχια, Τοποθετήσεις: 460 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 80 τεμάχια 20% Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 19,36 Έμμεση εργασία 67 Πωλήσεις 99,6 Γενικά έξοδα % , % ,36 50,16 79, ,4 82 Κόστος με μικρότερη παραγωγή στο ίδιο κατασκευαστικό (full cost) Υλικά Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά Έξοδα Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 20% 2. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 40% 82 42

43 Κόστος με διαφορετικά μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση κόστους προσωπικού - 25%) (Αύξηση κόστους προσωπικού + 25%) (-25) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα,βοηθός : ευρώ/μήνα (+25) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα,βοηθός : ευρώ/μήνα -25% Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 14,3 Έμμεση εργασία 31 Πωλήσεις 61,5 Γενικά έξοδα ,5 +25% , ,9 61, % ,36 50,16 79, , Κόστος με διαφορετικά μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό Υλικά Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά Έξοδα (full cost) Μείωση κόστους προσωπικού - 25% 2. Αύξηση κόστους προσωπικού + 40% 84 43

44 Κόστος με μικρότερη παραγωγή και μικρότερα μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση παραγωγής - 40%) (Μείωση κόστους προσωπικού -25%) Κουφώματα : 238 τεμάχια, Ψευτόκασες : 150 τεμάχια,ρολά 110 τεμάχια, Ρολά σίτες: 50 τεμάχια, Πόρτες ασφαλείας : 16 τεμάχια, Τοποθετήσεις: 400 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.),αποξηλώσεις: 30 τεμάχια. (-30) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα, Βοηθός : ευρώ/μήνα Υλικά Άμεση Έμμεση Πωλήσεις Γενικά Εργασία εργασία έξοδα Παραγωγής -40%&-25% , ,36 50,16 79, ,5 86 Κόστος με μικρότερη παραγωγή και μικρότερα μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση παραγωγής - 40% και μείωση κόστους προσωπικού -30%) Υλικά Άμεση εργασία Άμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά έξοδα (full cost)

45 Ανοιγόμενο Μονόφυλλο Κόστος με αγορά πρώτης ύλης 1 ον. -20% & 2 ον. +20% Υλικά Άμεση Εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά έξοδα -20% ,36 50,16 79, ,1 +20% ,36 50,16 79, , ,36 50,16 79, ,4 Πρώτη ύλη -20% Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 40% 16% Πρώτη ύλη Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 46% Πρώτη ύλη +20% Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 49% 14% 40% 15% 46% 20% 49% 21% 23% 13% 5% 15% 6% 12% Η Πρώτη ύλη επηρεάζει το τελικό κόστος του κουφώματος 5% Συν-πλην 5% 88 Νεκρό σημείο Το νεκρό σημείο είναι οι απαραίτητες πωλήσεις (τζίρος) που πρέπει να κάνει η Επιχείρηση για να καλύψει όλα τα έξοδα και είναι: Σταθερά έξοδα + μεταβλητά ή επί τις % κάλυψη εξόδων επί των πωλήσεων : [Σταθερά έξοδα/(πωλήσεις- Μεταβλητά έξοδα)]*100. Σταθερά έξοδα:μισθός, ενοίκιο, δάνειο, γενικά έξοδα= Μεταβλητά έξοδα:υλικά & γενικά έξοδα= Οι πωλήσεις που πρέπει να γίνουν είναι: Σταθερά έξοδα + μεταβλητά = ευρώ 88 45

46 Νεκρό σημείο Με πωλήσεις ευρώ η Επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημιά. Αν αλλάξουν τα μεταβλητά η σταθερά έξοδα,π.χ. ο ιδιοκτήτης πάρει 1000 ευρώ λιγότερα τον μήνα δηλαδή τον χρόνο τότε το νεκρό σημείο θα είναι: ευρώ ή μπορούμε αν κάνουμε τζίρο ν να ελέγξουμε επί της %: (97.000/108700)*100= 89%. Δηλαδή το 89% των πωλήσεων καλύπτει τα έξοδα, και από το υπόλοιπο 11% θα έχουμε κέρδος. 89 Ένταση παραγωγής Η ένταση παραγωγής είναι η μέγιστη δυνατότητα παραγωγής που έχουμε. Από την διαδικασία κοστολόγησης μπορούμε να έχουμε τον μέσο χρόνο παραγωγής ενός τελάρου : Τα 1089 τελάρα κατασκευάστηκαν σε (1,5 άτομο δούλευε 256 ημέρες) 3100 ώρες, για κάθε τελάρο χρειαζόμαστε 2,8 ώρες (από το ξεφόρτωμα της πρώτης ύλης έως το φόρτωμα στο φορτηγό) Το μονόφυλο κούφωμα αποτελείτε από δύο τελάρα (κάσα-φύλλο) και ο χρόνος κατασκευής του είναι 2,8 χ 2 = 5,6 ώρες. Το δίφυλλο το κούφωμα αποτελείται από τρία τελάρα και άρα ο συνολικός χρόνος κατασκευής του είναι 8,4 ώρες

47 Ένταση παραγωγής - Χρόνοι παραγωγής (2,8 ώρες / τελάρο) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ Έμμεσηεργασία 4,35 ώρες/μονόφυλλο ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεσηεργασία 1,25 ώρες/μονόφυλλο ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ : 5,6 ΏΡΕΣ 91 Προϋπολογιζόμενο κόστος Τα αποτελέσματα του (ιστορικού) κόστους που κάναμε πρέπει να είναι η <<πλατφόρμα>> πάνω στην οποία θα βασιστούμε για να κάνουμε το προϋπολογιζόμενο κόστος, λαμβάνοντας υπό όψην και άλλες παραμέτρους,όπως αγορά, οικονομική κατάσταση και προϋπολογισμό εξόδων. Το προϋπολογιζόμενο κόστος θα πρέπει να συμπίπτει με το πρότυπο κόστος, δηλαδή το κόστος που πρέπει να έχουμε για την προσεχή χρονιά, και που θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τουλάχιστον τα έξοδα (νεκρό σημείο)

48 Εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (ABC) Παράδειγμα 2 0 Μεσαίο κατασκευαστικό. Προσωπικό δώδεκα άτομα Παραγωγή κουφωμάτων, ψευτόκασας και σιδήρου Λιανική και χονδρική Εμπορία ρολού, σίτας ρολού, πόρτα ασφαλείας, και μεταλλικές κατασκευές. 94 Στάδια διαδικασίας κοστολόγησης Προσδιορισμός πόρων Ανάλυση τυπολογιών φορέων Κόστους Είδη προϊόντων και υπηρεσιών Οργανόγραμμα (τμήματα) Ορισμός δραστηριοτήτων Ανάλυση υπηρεσιών φορέων Κόστους Επιμερισμός full cost Στους φορείς Ορισμός κέντρων Δραστηριοτήτων (κόστους) Ορισμός φορέων Κόστους Επιβεβαίωση.. Ορισμός ποσοστού Κέρδους & φόρων Τιμοκατάλογος 94 48

49 Προσδιορισμός των πόρων Μεροκάματα μισθοί- ταμεία Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Πωλητής: ευρώ/μήνα ( ) Υπάλληλος έκθεσης:1100 ευρώ/μήνα ( ) Υπάλληλος εργοστασίου:1250 ευρώ/μήνα ( ) Μάστορας: 2500 ευρώ/μήνα ( ) Μάστορας σίδερα: 2500 ευρώ/μήνα ( ) Έξι Βοηθοί : 6Χ ευρώ/μήνα ( ) Πάγια - λειτουργικά Ενοίκιο κατασκευαστικού :2.000 ευρώ/μήνα (24.000) Έξοδα εργοστασίου: ευρώ/μήνα ( ) Ενοίκιο & έξοδα έκθεσης: ευρώ/μήνα (24.000) Αυτοκίνητο πωλητή καύσιμα: 800 (9.600) Φορτηγά καύσιμα : 1200 (14.400) Δόσεις Δανείου : 1000 ευρώ/μήνα (12.000) 95 Πωλήσεις προϊόντων-υπηρεσιών Κουφώματα : 1270 Λιανική Ψευτόκασες : 420 τεμάχια Μεταλλικές κατασκευές 94 τεμάχια Ρολά : 760 τεμάχια Ρολά σίτες: 220 τεμάχια Πόρτες ασφαλείας : 76 τεμάχια Τοποθετήσεις: 1940 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 50 τεμάχια Κατασκευή Εμπορία Υπηρεσίες 96 49

50 Οργανόγραμμα (τμήματα) Διοίκηση Πωλήσεις Παραγωγή Τοποθέτηση Διακίνηση Λογιστήριο Γραμματεία Αλουμίνιο Σίδηρο 97 Καταγραφή δραστηριοτήτων Μάκρο Δραστηριότητα Διοίκηση Πώληση Λιανική Πώληση Χονδρική Παραγωγή Αλουμινίου Παραγωγή Μετάλλου Διάθεση-τοποθέτηση Δραστηριότητες Εύρεση και προγραμματισμό πόρων, διαχείριση πόρων, επιχειρηματικό πλάνο,γενική διεύθυνση.. Εύρεση πελάτη, διαπραγμάτευση, κλείσιμο συμφωνίας, επιμέτρηση, επίβλεψη, είσπραξη. Εύρεση πελάτη, διαπραγμάτευση, κλείσιμο συμφωνίας, παρακολούθηση, είσπραξη. Παραγγελία υλικών, παραλαβή, έλεγχο, μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα. Παραγγελία υλικών,σχεδιασμός κατασκευής, παραλαβή, έλεγχο, μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα. Έκδοση παραστατικού, φόρτωμα, μεταφορά, τοποθέτηση. Από τα τμήματα και τις δραστηριότητες μπορούμε να ορίσουμε τα κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) 99 50

51 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 1270 Κουφώματα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κουφώματα Ψευτόκασες Μεταλλικές κατασκευές Εμπορεύματα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 420 Ψευτόκασες 94 Μεταλλικές κατασκευές ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Κουφώματα 1940 Τοποθετήσεις Και αποξηλώσεις 100 Επιμερισμός του προσωπικού στα κέντρα δραστηριοτήτων (0δηγός κόστους ο χρόνος απασχόλησης) Τμήματα Συμμετοχή Οδηγός Κόστους % Άτομα Μισθός μηνός Μέρισμα μισθού μηνός Κόστος έτους Διοίκηση Ιδιοκτήτης 60% 0, Πωλήσεις Λιανικής Πωλητής Ιδιοκτήτης Υπάλ. Εκθεσης 100% 20% 100% 2, Πωλήσεις Χονδρικής Ιδιοκτήτης Υπάλ. Έργο 20% 10% 0, Παραγωγή Αλουμινίου Μάστορας Βοηθοί χ 3 Βοηθός Υπάλ. Έργο. 80% 300% 50% 10% 4, Παραγωγή Σιδήρου Μάστορας Βοηθός Υπάλ. Έργο. 100% 50% 10% 1, Διακίνηση - Τοποθέτηση Μάστορας Βοηθοί χ 2 Υπάλ. Έργο. 20% 200% 70% 2, ΣΥΝΟΛΟ 1200%

52 Κατανομή των πόρων στα κέντρα δραστηριοτήτων (Γ. Έξοδα) Οδηγοί κόστους Ενοίκιο κατασκευαστικού: με βάση τον χώρο (μ 2 ) που καταλαμβάνει η κάθε δραστηριότητα (60% αλουμίνιο 14400, 20% μέταλλο 4800 και 20% διοίκηση 4800) Έξοδα εργοστασίου : με βάση την κατανάλωση (ισχύ)του μηχανολογικού εξοπλισμού (55% αλουμίνιο 9900, 35% μέταλλο 6300, 10% διοίκηση 1800). Ενοίκιο και έξοδα έκθεσης:100% Πωλήσεις Αυτοκίνητο και καύσιμα πωλητή: 100% Πωλήσεις Φορτηγά και καύσιμα :100% κέντρο διακίνησης Δάνειο: Με βάση το κόστος (αγορά μηχανημάτων-εγκαταστάσεων) επένδυσης (αλουμίνιο 50% 6000, μέταλλο 30% 3600, διακίνηση 20% 2400) 102 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Μεροκάματα : Γ. Έξοδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Μεροκάματα :9.900 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Μεροκάματα Γ. Έξοδα:

53 ΛΙΑΝΙΚΗ Κέντρα δραστηριοτήτων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι Φορείς κόστους Κουφώματα Ψευτόκασες Εμπορεύματα Αποξήλωση ΛΙΑΝΙΚΗ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι ΧΟΝΔΡΙΚΗ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ Απλή Διπλή Πόρτας Παραθύρου ΜΕΤΑΛΛΟ Σκάλα Σκέπαστρο Υπόστεγο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ρολά Ρολά σίτας Πόρτα ασφαλείας Εσώπορτες Κάγκελα 104 Κατανομή των πόρων από τα κέντρα δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους (Οδηγοί κόστους : προϊόντα - υπηρεσίες) Παραγωγή αλουμινίου Μεροκάματα : 95% στο κούφωμα και 5% εμπορεύματα. Γ. Έξοδα :90% κούφωμα 10% εμπόρευμα. Παραγωγή μετάλλου: βάση των ωρών απασχόλησης τα μεροκάματα 15% ψευτόκασα (5805), 85% μεταλλικές κατασκευές (32895), και τα γενικά έξοδα με βάση το κόστος διαχείρισης 60% μεταλλικές κατασκευές (8820) και 40% ψευτόκασες (5880). Πωλήσεις λιανικής:βάση της αγοράς στόχου, 60% λιανική (52.560), 20% μέταλλο ), 5%.Ψευτόκασα (4380) και 15% εμπορεύματα (13140) Πωλήσεις χονδρικής: 100% κέντρο χονδρικής Διοίκηση Εταιρείας: ισόμερο στις πωλήσεις αλουμίνιο 14,2% λιανική 14,2% χονδρική 14,2%, μέταλλο 14,2%, ψευτόκασα 14,2%, εμπορεύματα 14,2% τοποθετήσεις 14,2%. 105 Τοποθέτηση:100% τοποθέτηση - αποξήλωση 53

54 Οδηγοί κόστους Φορέας Κόστους Κ. Δραστηριοτήτων Κούφωμα Λιανική Χονδρική Ψευτόκασες Μέταλλο Εμπόρευμα Τοποθέτηση Διοίκηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % % % % % Λιανική Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % % Χονδρική Μεροκάματα: % Παραγωγή Μεροκάματα: Κουφώματος Γ. Έξοδα : : % % % % Παραγωγή Μεροκάματα: Μετάλλου Γ. Έξοδα : : % % % % Τοποθέτηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : ΣΥΝΟΛΟ % ΚΟΥΦΩΜΑ 1270 Φορείς κόστους ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1056 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΛΙΑΝΙΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ 420 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 94 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 1565 Μεροκάματα:

55 Φορέας κόστους: Κουφώματα (8,74/ώρα) Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Χρόνος/ Τεμ. Χρόνος Χρόνος Μονταρ. Ώρες Κόστος/ κούφωμα Κόστος Συρώμενα Επάλληλα Κ. 340 Φ ,33 0,60 112,2 408 Χ 520,2 13, Συρώμενα Επάλληλα με σίτα 60 4 Κ. 60 Φ ,33 0,60 19,8 108 χ 127,8 18,6 1116,9 Χωνευτά τζ+πζ Κ. 310 Φ ,20 0, χ , Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 20 7 Κ. 20 Φ ,20 0, χ 76 33,2 644,48 Ανοιγώμενα 1 φ Κ. 146 Φ ,5 0, ,8 0,5χ146 = ,8 15, Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 170 Φ ,5 0, ,7χ170 = , Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ. 90 0,4 1, χ1= , Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ. 22 0,4 1 8, χ0,7 =15,4 46,2 18,3 403 Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 0,45 χ 36 χ Χ 36 3,9 315 Wv 9 2 Κ. 9 Φ χ9= ,9 314 Πόρτα Εισόδου ΣΥΝΟΛΑ Κ. 68 Φ ,6 1 40, (35) 143,8 18, Φορέας κόστους: Κουφώματα έμμεση εργασία Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Κόστος/ Κούφωμ άμεση ε. Κόστος/ Κούφωμ έμμεση ε. Συρώμενα Επάλληλα Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ Κ. 340 Φ. 680 Κ. 60 Φ. 180 Κ. 310 Φ ,4 18,6 12, ,44 43, = είναι η έμμεση εργασία Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 20 Φ. 120 Κ. 146 Φ. 146 Κ. 170 Φ ,2 15,6 25, Οδηγός κατανομής κόστους : τελάρα 51703/3545= 14,5 Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ , Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ ,3 29 Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 3,9 14,5 Wv 9 2 Κ. 9 Φ. 9 34,9 29 Πόρτα Εισόδου ΣΥΝΟΛΑ Κ. 68 Φ ,

56 Φορέας κόστους: Κουφώματα Γ. Έξοδα Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Κόστος/ Κούφωμ άμεση ε. Κόστος/ Κούφωμ έμμεση ε. Κόστος/ Γ. έξοδα κούφωμα Συρώμενα Επάλληλα Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 340 Φ. 680 Κ. 60 Φ. 180 Κ. 310 Φ. 620 Κ. 20 Φ. 120 Κ. 146 Φ. 146 Κ. 170 Φ ,4 18,6 12,2 33,2 15,6 25,3 44,58 59,44 44, ,72 44, Οδηγός κατανομής Γ.Ε. / αρ. κουφωμάτων 28812/1270= Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ ,5 44, Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ ,3 29, Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 3,9 14, Wv 9 2 Κ. 9 Φ. 9 34,9 29, Πόρτα Εισόδου 68 2 Κ. 68 Φ ,4 29, ΣΥΝΟΛΑ Φορέας κόστους ψευτόκασας Άμεση-έμμεση εργασία & Γ. έξοδα Τυπολογία Τεμάχια Χρόνος Ανά/τεμάχιο 11,85 /ώρα Άμεσης Εργα. Κόστος Άμεσης Εργα./ τεμάχιο Κόστος έμμεσης εργ. ανά Τεμάχιο + διαφ. Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Συνολικό Κόστος (χωρίς υλικά) Συρώμενα Επάλληλα 150 0,36 ώρες 639 4,26 8,91 38,25 51,41 Χωνευτά 200 0, ,92 8,91 38,25 53 Ανοιγώμενα 60 0, ,4 8,91 38,25 50,56 Σταθερά 10 0,3 34 3,4 8,91 38,25 50,56 ΣΥΝΟΛΑ μεροκάματα παραγωγής κυψέλης =3744 έμμεσα εργατικά. Οδηγός κόστους ισομερώς ανά τεμάχιο (8,9/τεμάχιο). Οδηγός κόστους διανομής Γενικών Εξόδων : τεμάχια /420 τεμάχια = 38,25 Ευρώ

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Των: Τάνια Τζίκα, Ηλία Πετρίδη και Βασιλική Αδαμίδου «Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Το περιοδικό μας κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει αποσπάσματα από το εγχειρίδιο «Ανάπτυξη με εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Η τιμή είναι το ποσό που αποδέχεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός είδους. Η τιμή που αποδέχεται να καταβάλλει ο αγοραστής εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τομέας Διάθεσης Δωματίων (Rooms Division)- κρατήσεις, πωλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΚΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT):

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (INVENTORY MANAGEMENT): Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες

Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης. Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες Επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και ανάπτυξη της επιχείρησης Οδηγός για υποψήφιους επιχειρηματίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Εδώ κάνουμε παρουσίαση περίπου μιας σελίδας συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ ΕΙΗΓΗΣΗ: Δρ. ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΑΝΣΕΛΗ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΜΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. 2399 ΕΣΟ 2010 1 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : FASHION LOGISTICS Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ LOGISTICS ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ: ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΤΡΑΧΑΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: Στρατηγικός σχεδιασµός της εταιρείας INTERSCALA ABEE Εκπονήθηκε από τον: Παναγιωτίδη ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Κοστολόγηση γραφικών τεχνών» «Costing graphics» Σπουδάστριες: Λογοθέτη Ιουλία-Ευθυμία (Α.Μ.:13836) Μανιάτη Μαρία (Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα