Ανάλυση και κοστολόγηση Εταιρείας κατασκευών αλουμινίου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση και κοστολόγηση Εταιρείας κατασκευών αλουμινίου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κόστος μέθοδοι κοστολόγησης 2. Κατηγορίες κόστους 3. Αιτίες που επηρεάζουν το κόστος 4. Μοντέλο κοστολόγησης (τελάρο) 5. Αξιακή ροή 6. ABC ανάλυση - βασικές έννοιες 7. Παράδειγμα μικρού κατασκευαστικού 8. Παράδειγμα μεσαίου κατασκευαστικού 9. Παράδειγμα μεγάλου κατασκευαστικού ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΣ

2 Τι είναι το κόστος; Οι χρηματικές δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, προκειμένου να αποκτήσει τους παραγωγικούς συντελεστές (μηχανές, εργασία κ.τ.λ.) που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος; Πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος για να προσδιορίσουμε την τιμή πώλησης του προϊόντος (τιμοκατάλογο). Το βασικότερο είναι να γνωρίζουμε αν συμφέρει να παράγουμε Αν όχι τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. 3 Ποιοι μέθοδοι τιμολόγησης υπάρχουν; Με βάση το κόστος παραγωγής Με βάση τον ανταγωνισμό Με βάση τον ηγέτη Το κόστος παραγωγής είναι η σωστή μέθοδος κοστολόγησης και τιμολόγησης, διότι αναλύει τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ κόστη, της ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ Εταιρείας. Το κόστος είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα: Μοναδικό για κάθε Εταιρεία. 4 2

3 Ποιοι μέθοδοι κόστους παραγωγής υπάρχουν; H Κλασική μέθοδος ή 1 ου επιπέδου ABC (Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες) Το 1 ο επίπεδο κοστολόγησης είναι για παραγωγή όμοιων τυποποιημένων προϊόντων, και δεν ενδείκνητε για τον κλάδο του αλουμινίου. Η καλύτερη μέθοδος είναι η ABC (κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες) 5 Σε πόσες κατηγόριες διακρίνουμε το κόστος παραγωγής; 1. Πρώτες ύλες 2. Εργασία παραγωγής (Κόψιμο-μοντάρισμα) 3. Εργασία έξοδα γραφείων εργοστασίου (απόσβεση παγίων, νοίκι, ρεύμα,τηλ..). 4. Γενικά έξοδα πωλήσεων & διάθεσης (έξοδα έκθεσης, πωλητές...) 5. Έξοδα διοίκησης ( διοίκηση, σύμβουλοι..) Συνολικό κόστος Κόστος προϊόντος Κόστος περιόδου 6 3

4 Τι είναι το άμεσο και έμμεσο κόστος; Το Άμεσο κόστος είναι το κόστος που γίνεται αποκλειστικά για την παραγωγή ενός προϊόντος η υπηρεσίας η τμήματος της Εταιρείας ( Οι πρώτες ύλες, εργατοώρες για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία κ.τ.λ.). Το Έμμεσο κόστος είναι το κόστος που γίνεται ταυτόχρονα για πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες η τμήματα της Εταιρείας (έξοδα διαφήμισης, νοίκι κ.τ.λ.). Ποια η βασική διαφορά ; Το Άμεσο κόστος είναι εύκολα ανιχνεύσιμο και για τον λόγο αυτόν μετρίσιμο Το Έμμεσο κόστος είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιμο και ακόμα δυσκολότερο μετρίσιμο. 7 Άμεσο και έμμεσο κόστος Άμεσο κόστος Έμμεσο κόστος 1. Πρώτες ύλες (αλουμίνια,εξαρτήματα, υαλοπίνακες. 2. Άμεση εργασία (εργατοώρες κατασκευής στην παραγωγή) 3. Γενικά βιομηχανικά έξοδα (Ρεύμα παραγωγής, τμήμα ελέγχου ποιότητας, νοίκι κ.τ.λ.) + 1. Γενικά έξοδα πωλήσεων και διάθεσης (Διαφήμιση,μεταφορικά μέσα, πωλητές, εκθέσεις κ.τ.λ.). 2. Γενικά έξοδα διοίκησης (Σύμβουλοι - ) 8 4

5 Από τι παράγοντες επηρεάζονται τα κόστη; Άμεσα κόστη Πρώτες ύλες: Από την ποιότητα και από τις τιμές που αγοράζουμε από τους προμηθευτές μας Εργασία παραγωγής:από τους μισθούς παραγωγής,από τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την μορφή οργάνωσης που έχουμε στην παραγωγή (χωροταξικά), όπως χώρος αποθήκης,τρόπος τοποθέτησης των εργαλείων, διαδικασίες παραγωγής δηλαδή από την ορθή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής. 9 Από τι παράγοντες επηρεάζονται τα κόστη; Έμμεσα κόστη Γενικά βιομηχανικά έξοδα: Από την χωροταξική οργάνωση των γραφείων παραγωγής σε σχέση με τον χώρο παραγωγής, και από το οργανόγραμμαδιαδικασίες. Γενικά έξοδα πωλήσεων και διάθεσης:από το επιχειρηματικό πλάνο. Ο τρόπος επιμερισμού τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (φορείς κόστους), είναι τις περισσότερες φορές υποκειμενική, και οι σωστή επιλογή των συντελεστών κατανομής (πόρων, δραστηριοτήτων, οδηγών κόστους), θα μας δώσει το σωστό κοστολόγιο. 10 5

6 Πως <<κοστολογούμε>> το έμμεσο κόστος στα προϊόντα; Επιμερίζοντας το με βάση διάφορα κριτήρια στους φορείς κόστους (προϊόντα υπηρεσίες) της Εταιρείας. Το δυσκολότερο σημείο σήμερα στην κοστολόγηση είναι ο ορθός επιμερισμός του έμμεσου κόστους Και ο βασικός λόγος είναι ότι σήμερα τα έμμεσα κόστη αποτελούν μέχρι και το 60% του συνολικού κόστους. 11 Σωστή αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής Μπορώ να παράγω 10 κουφώματα με διαφορετικούς συνδυασμούς συντελεστών παραγωγής (πόρους, μηχανήματα ) 1. Με δέκα εργαζόμενους 2. Με πέντε εργαζόμενους και καλύτερα μηχανήματα 3. Με τρις εργαζόμενους και αυτοματοποίηση σε μεγάλους χώρους. Ποιο συνδυασμό παραγωγικών συντελεστών πρέπει να επιλέξω; 12 6

7 Γιατί έχουν αυξηθεί τα γενικά έξοδα;(έμμεσα κόστη) Η αυτοματοποίηση έχει ελαττώσει την άμεση εργασία και <<ανέβασε>> το κόστος των κεφαλαίων επένδυσης. Η δημιουργία τμημάτων Πωλήσεων,Μάρκετινγκ, ελέγχου ποιότητας κ.τ.λ. είναι κόστος έμμεσης εργασίας. Η ανάγκη παραγωγής διαχείρισης μεγάλου προϊόντικού μείγματος, και η συνεχή απαίτηση για καινούργια προϊόντα απαιτεί συνεχές αλλαγές στην παραγωγή, δηλαδή έμμεσο κόστος. 13 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΡΟΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ-ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΟΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Έμμεση εργασία ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 14 7

8 Άμεσα κόστη (Πρώτες ύλες & άμεση εργασία) Στοιχεία και δεδομένα που χρειάζονται για την κοστολόγηση του κουφώματος (Υλικά - Άμεση εργασία). 15 Πρώτη ύλη-κατασκευή (Άμεσα κόστη) Το κόστος της πρώτης ύλης των κουφωμάτων (προφίλ και εξαρτήματα) είναι εύκολα υπολογίσιμο (προσθέτοντας φύρα 6-10%). Η Εργασία κοπής και μονταρίσματος του κουφώματος απαιτεί πολλά στοιχεία και βάσης δεδομένων, μοναδικές για κάθε κατασκευαστικό και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ωστόσο είναι άμεσο κόστος διότι επιβαρύνει συγκεκριμένο φορέα κόστους (προϊόν). 16 8

9 Υπολογισμός πρώτης ύλης ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ 1Χ2,1 ΥΛΙΚΑ 169,95 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΙΛΑ TIMH/TEM ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ 5,2 1,00 4,38 ΚΑΣΣΑ 6,2 7,98 39,26 ΦΥΛΛΟ 5,94 8,45 41,59 ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ 0,94 0,13 0,55 ΠΗΧΑΚΙ 5,94 1,52 6,68 ΣΥΝΟΛΟ PROFIL 19,08 92,46 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 20 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ Φ 4 0,157 0,628 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ Φ 4 0,368 1,472 ΓΩΝΙΑ ΜΑΣΙΦ ΚΑΣΣΑΣ 8 0,459 3,672 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 4 0,105 0,42 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 4 0,055 0,22 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ F 4 0,124 0,496 ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ AΡΜΟΚΑ 4 0,03 0,12 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,503 2,012 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΓΩΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 4 0,49 1,96 ΤΑΠΑΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1 0,061 0,061 ΤΑΠΑΝΕΡΟΧΥΤΑΚΙ 2 0,119 0,238 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΣΑΣ 6,2 0,686 4,2532 ΠΕΡΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 12,14 0,109 1,32326 ΛΑΣΤΙΧΟ TZAMIOY ΣΦΗΝΑ 5,94 0,324 1,92456 ΛΑΣΤΙΧΟ TZAMIOY YAΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 5,94 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 1,68 0, , ,90 33,6 17 ΣΥΝΟΛΟ 169,95 Όσο αναφορά την άμεση εργασία επειδή ο κατασκευαστής έχει να κατασκευάσει μεγάλο προιοντικό μείγμα: Πολλές τυπολογίες κουφωμάτων Διαφορετική δυσκολία / τυπολογία Πολλές χρωματικές επιλογές Διαφορετικές διαστάσεις / κούφωμα Πολλά συναφή είδη (ρολά κ.τ.λ.) Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων. κάθε ημέρα Δημιουργείται η ανάγκη <<ομαδοποίησης>> των διαδικασιών με βάση όμοια στάδια 18 παραγωγής 9

10 Ομαδοποίηση δεδομένων για την κοστολόγηση Είδος τυπολογίας (ανοιγόμενο, συρόμενο ) Αριθμός φύλλων (μονόφυλλο, δίφυλλο ) Παράθυρο ή πόρτα Εργατοώρες κοπής & συναρμολόγησης Μοντέλο <<μονάδα παραγωγής>> ΤΕΛΑΡΟ Τελάρο είναι κάθε πλαίσιο με τέσσερις πλευρές (κάσα, φύλλο, πηχάκι και αρμοκάλυπτρο) 19 Δενδρική δομή του κουφώματος Κούφωμα Μονόφυλλο Όλες οι τυπολογίες (ανοιγόμενο, συρόμενο..) Τελάρο κάσας Τελάρο φύλλου Δραστηριότητες κατασκευής Κοπή προφίλ Επεξεργασία: 1 λεπτό Μοντάρισμα : 2 λεπτά Λάστιχα βουρτσάκια : 10 λεπτά. χρόνου 32 λεπτά Δραστηριότητες κατασκευής Κοπή προφίλ Επεξεργασία : Μοντάρισμα : Λάστιχα βουρτσάκια :. χρόνου 40 λεπτά Δραστηριότητες Μονταρίσματος κάσα-φύλλο.μοντάρισμα 10 λεπτά ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΏΜΑΤΟΣ: 80 Λεπτά 20 10

11 ΤΕΛΑΡΟ- ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓ. 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓ.ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 2 ΤΕΛΑΡΑ ΦΥΛΛΑ 2 ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ 1 ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ 3 ΤΕΛΑΡΑ ΦΥΛΛΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑ ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟ ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙ 21 Είδη <<Τελάρου>> Πόρτα και παράθυρο Βασικά : κάσσα και φύλλο Δευτερεύοντα : πηχάκια και αρμοκάλυπτρα Είδη μηχανισμών Κάμερα European Περιμετρικός Συρώμενα χούφτα και in line Ειδικοί μηχανισμοί (wv, φυσούνα και ανασυρόμενο) 22 11

12 Ανάλυση άμεσου κόστους Εργασία (εργατοώρες) που απαιτείται για την κατασκευή του Τελάρου ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Έ μμ εσ η εργ ασ ία ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 23 Ανάλυση κόστους κουφώματος: Εργατοώρες Ένα κούφωμα είναι ένα σύνολο βασικών τελάρων π.χ. το μονόφυλλο ανοιγόμενο αποτελείται από μία κάσσα και ένα φύλλο, και ένα σύνολο δευτερευόντων τελάρων, δηλαδή πηχάκια και αρμοκάλυπτρα. Το σύνολο του κόστος κατασκευής (κοπής, επεξεργασίας και μονταρίσματος )των τελάρων, και το κόστος μονταρίσματος των φύλλων στην κάσσα είναι το συνολικό κόστος (εργατοώρας) κατασκευής του κουφώματος 24 12

13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑΣ ΤΕΛΑΡΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ + ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ + = ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ (Περιλαμβάνονται το τελάρο πηχάκια και το τελάρο αρμοκάλυπτρα) ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΟΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΛΑΡΟ ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΑΡΟ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΚΑΣΑΣ ΤΕΛΑΡΟ ΦΥΛΛΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΑΡΟ ΠΗΧΑΚΙΑ ΦΥΛΛΟΥ = ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 25 Ανάλυση κόστους εργασίας τελάρου Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία στην κατασκευή των τελάρων ανεξάρτητα τυπολογίας. Η διαδικασία κοπής είναι η ίδια για όλες τις τυπολογίες και τις κατηγορίες τελάρων Το βίδωμα γωνίας ή το κτύπημα σε γωνιάστρα είναι κοινό επίσης Η επεξεργασία στην χειρολαβή ανά τυπολογία είναι κοινή ανεξάρτητα διάστασης Κ.τ.λ

14 Βιβλιοθήκη <<Δεδομένων>> Ώρες εργασίας (τελάρου & κουφώματος) Χρόνοι κατασκευής τελάρου για τα βασικά είδη τελάρων στον χώρο παραγωγής με τα συγκεκριμένα εργαλεία (Ανοιγόμενο & Συρόμενο) Χρόνος συναρμολόγησης τελάρων για την κατασκευή του κουφώματος 27 Χρόνος κατασκευής τελάρου Από τα διαγράμματα αξιακής ροής τεμαχίου, δηλαδή καταγράφοντας τους χρόνους των διαδοχικών φάσεων κατασκευής του τελάρου, (Δραστηριότητες) μπορούμε να έχουμε τον ωφέλιμο χρόνο παραγωγής και τον χρόνο σπατάλη. Είναι βασικό στοιχείο να γνωρίζουμε τις δυνατότητες παραγωγής μας για κάθε τυπολογία τελάρου και παράλληλα να καταλάβουμε που είναι η σπατάλη στην διαδικασία παραγωγής

15 ΡΟΗ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΓΩΝΙΑΣΜΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΥΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 29 ΣΧHMA : ΡΟΗ ΑΞΙΑΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΣΥΡΩΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ. ΡΟΗ ΦΥΛΛΟΥ Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν 10,66 Λεπτά Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) 5 Λεπτά ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 18,66 ΛΕΠΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΙ ΡΑΟΥΛΑ ΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΊΝΑΚΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ 1,83 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 4 ΛΕΠΤA 1 ΛΕΠΤΟ 2,83 ΛΕΠΤA 1 ΛΕΠΤΟ 4 ΛΕΠΤΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΚΑΣΑ-ΦΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΠΡΙΟΝΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 30 15

16 Χρόνος παραγωγής-σπατάλη Από το διάγραμμα μπορούμε να καταλάβουμε την σπατάλη, παρατηρώντας τους <<νεκρούς>> χρόνους, μεταφορά του προφίλ από μία θέση εργασίας στην άλλη κ.τ.λ., χρόνοι-σπατάλη που ενσωματώνονται στο τελικό κοστολόγιο και που δεν πληρώνει ο πελάτης, γιατί δεν προσθέτουν υπεραξία στο προϊόν. Ο πελάτης πληρώνει μόνον τους χρόνους που προσθέτουν αξία στο προϊόν, και την σπατάλη την χρεώνεται ο κατασκευαστής. 31 Χρόνος συντονισμού (τακτ) Για να <<χωρέσουμε>> την παραγωγή πολλών τυπολογιών κουφωμάτων στην διάρκεια προκαθορισμένου χρόνου (ημέρας, εβδομάδας κ.τ.λ.), βασική προϋπόθεση είναι ο χρόνος Τακτ, δηλαδή o χρόνος που προκύπτει όταν διαιρέσουμε τις εργάσιμες ώρες της ημέρας δια τα τεμάχια προς παραγωγή ανά ημέρα

17 ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ Χρονοπρογραμματισμός ΣΧHMA :43 παραγωγής ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΡΟΗΣ Πρώτη ημέρα παραγωγής : Αξιακός χρόνος περίπου 470 λεπτά ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΔΙΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ Δεύτερη ημέρα παραγωγής : Αξιακός χρόνος περίπου 450 λεπτά 33 Χρόνος Σπατάλη = κόστος (κόστος που πληρώνει ο πελάτης) Το μεγάλο προιοντικό μείγμα και ο χρόνος, είναι οι βασικοί παράμετροι που αυξάνουν η μειώνουν το κόστος κατασκευής του προϊόντος και εξαρτάται βασικά από την διάταξη της παραγωγής. Θα πρέπει να έχουμε ευελιξία στην κατασκευή διαφορετικών τυπολογιών στο ίδιο κατασκευαστικό με τα ίδια άτομα και εργαλεία, χωρίς σπατάλη χρόνου σε όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Η κυψέλη παραγωγής σε σχέση με την βιομηχανική παραγωγή δίνει την ευελιξία που χρειάζεται η επιχείρηση σήμερα

18 ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής στις ανάγκες ζήτησης ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ = ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΠΑΤΑΛΗ = ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ 35 : ΣΧHMA 39: ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ : ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΩΝ Τρία τεμάχια 103,6 λεπτά/τεμάχιο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ Δύο τεμάχια 74,9 λεπτά /τεμάχιο ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Σήμερα πρέπει οι θέσεις εργασίας να έχουν τα ελάχιστα εξαρτήματα,τα προφίλ και τα τζάμια για τα πέντε κουφώματα Σήμερα έχω να κάνω 3 ανοιγόμενα και δύο συρόμενα στους Χρόνους τακτ. ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 36 18

19 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΑΡΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Δυνατότητα μεγάλης παραγωγής συγκεκριμένης ζήτησης. Ανάγκη πολλών θέσεων εργασίας. Ανάγκη μόνιμης τροφοδοσίας με παραγωγή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 37 : ΣΧHMA 42: ΡΟΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΡΟΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΑΣ; ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ & ΔΥΟ ΣΥΡΟΜΕΝΑ &... ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΚΤ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ Πρέπει να κόψω όλη την λίστα με τα προφίλ που έχω ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΑΡΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Πρέπει να περάσω όλα τα λάστιχα στα ανοιγόμενα και μετά τα βουρτσάκια στα συρόμενα ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΦΕΝΤΙΚΟ Ποιο τελειωμένο κούφωμα έχουμε κατασκευάσει σήμερα ;;;;;;;; Πρέπει να μοντάρω τους μηχανισμούς των ανοιγομένων που έχω στο καρότσι και μετά τα συρόμενα ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 38 19

20 ΣΧHMA : TYXAIA ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΕΛΛΑΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 39 Κατασκευή τεμαχίου ; ή κατασκευή παρτίδας ; Ο κατασκευαστής έχει να διαχειριστεί πολλές τυπολογίες την ίδια ημέρα, σε μεταβλητές ποσότητες (μεγάλες-μικρές), και για τον λόγο αυτόν ο ενδεδειγμένος τρόπος παραγωγής των κουφωμάτων είναι η επεξεργασία ανά τεμάχιο. Δηλαδή οι φάσεις κατασκευής του κουφώματος γίνεται για κάθε τεμάχιο, σε αντίθεση με την παραγωγή παρτίδας που γίνονται οι όμοιες φάσεις παραγωγής κατά παρτίδες

21 ΣΧΗΜΑ :44 : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑΚΗ ΡΟΗ ΜΠΟΓΙΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΤΙΔΟΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΤΙΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΟΨΙΜΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 5 ΛΕΠΤΑ 2 ΛΕΠΤΑ 2 ΛΕΠΤΟ 60 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 1 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 0,5 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΠΡΙΟΝΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΚΟΠΗ ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΓΚΟΣ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 1 ΛΕΠΤΟ 0,5 ΛΕΠΤΟ 1 ΛΕΠΤΟ 10 ΛΕΠΤΑ 1 ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΣ 41 Χρόνος παραγωγής Θα πρέπει να γνωρίζουμε τον χρόνο μονταρίσματος του κουφώματος μέσα στην κυψέλη παραγωγής, για κάθε τελάρο από όλες τις τυπολογίες. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε τους χρόνους μονταρίσματος των τελάρων για την παραγωγή ολοκληρωμένου κουφώματος 42 21

22 Είδη Τελάρων: κάσα - φύλλο ΤΕΛΑΡΟ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΕΛΑΡΟ ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κάσα Πόρτας ανοιγομένου Κάσα πόρτας Συρόμενο Κάσα Παραθύρου ανοιγομένου Κάσα παραθύρου Συρόμενο Κάσα Δίφυλλη Πόρτας ανοιγομένου Φύλλο πόρτας Συρόμενο Κάσα Δίφυλλη Παραθύρου ανοιγομένου Φύλλο παραθύρου Συρόμενο Πρώτο φύλλο Πόρτας ανοιγομένου Πηχάκια Δεύτερο φύλλο Πόρτας ανοιγομένου Αρμοκάλυπτρο πόρτας Πρώτο φύλλο Παραθύρου ανοιγομένου Αρμοκάλυπτρο παραθύρου Δεύτερο φύλλο Παραθύρου ανοιγομένου 43 Μονό πριόνι : χρόνος κοπής ενός τεμαχίου Χρόνοι που προσθέτουν αξία Περιγραφή των διεργασιών Διπλό πριόνι : χρόνος κοπής ενός τεμαχίου Πρεσάκι επεξεργασίας : χρόνος διάτρησης ανά φορά Άνοιγμα υδρορροής η εξαερισμού στο φύλλο με φρέζα Τοποθέτηση κόλλας και γωνίες και κλείσιμο τελάρου/γωνία Γωνιάστρα : χρόνος γωνιάσματος ανά γωνία Βιδωτή γωνία : χρόνος τοποθέτησης και βιδώματος ανά γωνία Τοποθέτηση ελαστικών σε φύλλο ανοιγόμενου Τοποθέτηση ελαστικών σε κάσα ανοιγόμενου Τοποθέτηση βουρτσάκια σε κάσα συρόμενου Τοποθέτηση βουρτσάκια σε φύλο συρόμενου Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα μονόφυλλου ανοιγόμενο. με τα αντικρίσματα Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα δίφυλλου ανοιγ. με τα αντικρίσματα Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. με ανάκληση Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. δεύτερο φύλο με σύρτη Τοποθέτηση μπινιού σε δεύτερο φύλο Τοποθέτηση μηχανισμού σε φύλλο συρόμενου Τοποθέτηση ράουλα σε φύλλο συρόμενου Τοποθέτηση υαλοπίνακα σε ανοιγόμενο Τοποθέτηση υαλοπίνακα σε συρόμενο Τοποθέτηση περσίδας αλουμινίου σε συρόμενο Τοποθέτηση σίτας πανί σε συρόμενο Μοντάρισμα τελάρου σε κάσα και δοκιμή λειτουργίας 30 δευτερόλεπτα 15 δευτερόλεπτα 10 δευτερόλεπτα 30 δεύτερα 1,5 λεπτά 1 λεπτό 40 δευτερόλεπτα δύο λεπτά τρία λεπτά δύο λεπτά τρία λεπτά τρία λεπτά Πέντε λεπτά Εννέα λεπτά Τρία λεπτά Δυόμιση λεπτά Ένα λεπτό Ένα λεπτό Τρία λεπτά Τρία λεπτά Πέντε λεπτά Πέντε λεπτά Ενάμιση λεπτό 44 22

23 Χρόνοι Σπατάλη Χρόνος μεταφοράς προφίλ από ράφι στο πριόνι Χρόνος μεταφοράς από πριόνι σε επεξεργασία Χρόνος μεταφοράς από επεξεργασία σε μοντάρισμα τελάρου Χρόνος μεταφοράς από μοντάρισμα στα λάστιχα Χρόνος μεταφοράς προφίλ από λάστιχα στον μηχανισμό Χρόνος μεταφοράς από μηχανισμό στον τζάμωμα Χρόνος μεταφοράς από τζάμωμα στον πάγκο μονταρίσματος Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Ένα λεπτό Μισό λεπτό Είναι οι χρόνοι (κόστος) που πρέπει να τούς μηδενίσουμε. Ο πελάτης <<αγοράζει>> μόνον τον χρόνο που προσθέτει αξία στο προϊόν. 45 Βελτίωση κόστους = βελτίωση χρόνων που προσθέτουν αξία (Αξιακός χρόνος) και μείωση σπατάλης (Νεκρών χρόνων) Αξιακή ΡΟΗ Υφιστάμενη Ροή Βελτίωση Τοποθέτηση κόλλας και γωνίες και κλείσιμο τελάρου 1,5 λεπτά 1,4 λεπτά Γωνιάστρα : χρόνος γωνιάσματος ανά γωνία 1 λεπτό 0,9 λεπτό Βιδωτή γωνία : χρόνος τοποθέτησης και βιδώματος ανά γωνία 40 δευτερόλεπτα 30 δευτερόλεπτα Τοποθέτηση ελαστικών σε φύλλο ανοιγόμενου 2 λεπτά 1,5 λεπτά Τοποθέτηση ελαστικών σε κάσα ανοιγόμενου 3 λεπτά 2 λεπτά Τοποθέτηση βουρτσάκια σε κάσα συρόμενου 2 λεπτά 1,9 λεπτά Τοποθέτηση βουρτσάκια σε φύλο συρόμενου 3 λεπτά 2,5 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα μονόφυλλου ανοιγ.με τα αντικρίσματα 3 λεπτά 3 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού κάσα δίφυλλου ανοιγ. με τα αντικρίσματα 5 λεπτά 4,5 λεπτά Τοποθέτηση μηχανισμού φύλο ανοιγ. με ανάκληση 9 λεπτά 7 λεπτά 46 23

24 Χρόνοι μονταρίσματος τελάρων στην κάσσα Είδος κουφώματος Ανοιγόμενο μονόφυλλο παράθυρο Ανοιγόμενη μονόφυλλη πόρτα Ανοιγόμενο δίφυλλο παράθυρο Ανοιγόμενη δίφυλλη πόρτα Ανασυρόμενο Φυσούνα W.V. Χρόνος 4 λεπτά 5 λεπτά 8 λεπτά 12 λεπτά 12 λεπτά 150 λεπτά 80 λεπτά 47 : ΣΧΗΜΑ 32: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΡΟΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΦΥΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΡΟΗ ΤΕΛΑΡΟΥ ΚΑΣΑΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 15,84 ΛΕΠΤΑ ΡΟΗ ΤΕΛΑΡΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΟΣ + + = ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 27,87 ΛΕΠΤΑ ΡΟΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 5,5 ΛΕΠΤΑ (Περιλαμβάνονται το τελάρο πηχάκια και το τελάρο αρμοκάλυπτρα) ΡΟΗ ΜΟΝΟΦΥΛΟΥ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ 49,21 ΛΕΠΤΑ Χρόνοι που δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν (Σπατάλη) 11,9 Λεπτά Χρόνοι που προσθέτουν αξία στο προϊόν 37,61 Λεπτά 48 24

25 Έμμεση εργασία & Γενικά έξοδα Ενοίκιο ΔΕΗ ΟΤΕ Διοικητικό προσωπικό Δάνεια Διαφήμιση ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΠΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Έμμεση εργασία ΤΕΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΠΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΙΟΝΙ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Πρώτες ύλες ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1οΤΕΛΑΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Άμεση εργασία ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 49 Γενικά έξοδα παραγωγής Εκτός από τις πρώτες ύλες και την εργασία κοπής και μονταρίσματος, για το κοστολόγιο της παραγωγής του κουφώματος θα πρέπει να επιμερίσουμε και τα γενικά έξοδα παραγωγής (πόρους) ήτοι: Εργατοώρες διαχείρισης πρώτων υλών και προϊόντων & γραφείων παραγωγής Ενοίκια - δάνεια. Διάφοροι λογαριασμοί (ΔΕΗ ΟΤΕ..) Αναλώσιμα Κ.τ.λ. Το ερώτημα είναι πως (οδηγοί κόστους) και που (φορέα κόστους) πρέπει να επιμερίσουμε τα έξοδα

26 Και με τα υπόλοιπα κόστη, Πωλήσεις, διανομή, διαφήμιση.; Το πρώτο βήμα είναι να υπολογιστεί το κόστος κάθε δραστηριότητας (εργασία και υλικά) Το επόμενο βήμα είναι να κατανεμηθούν οι δραστηριότητες στα αντίστοιχα κέντρα δραστηριοτήτων Και τέλος να διαμοιραστούν τα κόστη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (φορείς κόστους) 50 Παράδειγμα επιμερισμού γενικών εξόδων παραγωγής (κατανομή) Αν το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 1000 ευρώ τον μήνα και η παραγωγή κουφωμάτων είναι 100 τεμάχια, πόσο ρεύμα επιμερίζεται σε κάθε κούφωμα (ποιον οδηγό κόστους θα χρησιμοποιήσω); 1. Οδηγός κόστους:τεμάχια,ήτοι 1000/100= 10 ευρώ το ρεύμα / κούφωμα. 2. Οδηγός κόστους:χρόνος παραγωγής,ήτοι Από τα 100 κουφώματα τα 10 ανάλωσαν το 30% του χρόνου παραγωγής και τα υπόλοιπα 90 το 70%.Ήτοι το ρεύμα διαμοιράζεται ως εξής : Στα 10 κουφώματα 300/10 = 30 ευρώ ρεύμα / κούφωμα, και στα 90 κουφώματα 700/90=7,7 ευρώ/κούφωμα. 3. Οδηγός κόστους:κατανάλωση μηχανών,ήτοι Από τα 100 κουφώματα τα 20 ανάλωσαν το 30% της ποσότητας (kw), τα 30 το 20%, και τα 50 το 50%.Ήτοι το ρεύμα διαμοιράζεται ως εξής : Στα 300/20=15 ευρώ/κούφωμα, στα 200/30 = 6,6 ευρώ ρεύμα / κούφωμα, και στα 500/50=10 ευρώ/ κουφώματα

27 Διαδικασία για τον επιμερισμό των Γ. Εξόδων Οργανόγραμμα & Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Φορείς κόστους : Προϊόν (κούφωμα-τελάρο..), εμπόρευμα (πόρτα ασφαλείας..) υπηρεσία (κοπή παραστατικών..). Κατανομή πόρων: χρεώνουν το έμμεσο κόστος στις δραστηριότητες που το απορροφούν. Κατανομή δραστηριοτήτων:κατανέμει το κόστος της δραστηριότητας στους φορείς κόστους. Οδηγοί κόστους: η μονάδα μέτρησης δηλαδή ώρες,παρτίδες,συχνότητα κ.τ.λ.. 52 Γιατί κοστολόγηση ABC (βάση δραστηριοτήτων); Η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες εφαρμόζεται στα κατασκευαστικά, δεδομένου ότι τα γενικά έξοδα δεν μεταβάλλονται ανάλογα της παραγωγής (είδος προϊόντος, ποσότητας,τυπολογίας), και πρέπει να επιμερίζονται στα προϊόντα η τις υπηρεσίες με διαφορετικούς οδηγούς κόστους, ώστε να μπορούμε να έχουμε κοστολόγιο ανά προϊόν. Δηλαδή κάθε δραστηριότητα να <<απορροφάει>> τους πόρους που τις αναλογούν, και να τους μεταβιβάζει στους φορείς κόστους (κουφώματα, προϊόντα, υπηρεσίες) Από την κοστολόγηση μπορούμε να έχουμε πολλούς δείκτες χρήσιμους για συμπεράσματα και αποφάσεις για την εξέλιξη της επιχείρησης

28 Ιστορικό, Προϋπολογίζομενο και πρότυπο κόστος Το ιστορικό κόστος είναι το κόστος που βασίζεται σε στοιχεία προηγούμενων χρήσεων και είναι πραγματικό κόστος. Το προϋπολογίζομενο κόστος είναι το κόστος που βασίζεται σε ανάλυση προηγουμένων στοιχείων και την πείρα και πρόβλεψη για το μέλλον. Το πρότυπο κόστος είναι το κόστος στο οποίο <<πρέπει>> να έχει το προϊόν Σε κάθε περίπτωση το κόστος γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο με συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων

29 Εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (ABC) και σύγκριση με τον παραδοσιακό τρόπο Παράδειγμα 1 ο (ιστορικό κόστος) μικρού κατασκευαστικού. Προσωπικό τρία άτομα : ιδιοκτήτης, μάστορας και βοηθός. Παραγωγή κουφωμάτων και ψευτόκασας Εμπορία ρολού, σίτας ρολού και πόρτα ασφαλείας 55 Μεροκάματα μισθοί- ταμεία Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Μάστορας : ευρώ/μήνα ( ) Βοηθός : ευρώ/μήνα ( ) Πάγια - λειτουργικά Ενοίκιο κατασκευαστικού :1.000 ευρώ/μήνα Έξοδα : 600 ευρώ/μήνα ( 7.200) Αυτοκίνητα καύσιμα: 800 (9.600) Δόσεις Δανείου : 300 ευρώ/μήνα (3.600) 56 29

30 Πωλήσεις προϊόντων-υπηρεσιών Κουφώματα : 341 τεμάχια Ψευτόκασες : 220 τεμάχια Ρολά : 160 τεμάχια Ρολά σίτες: 80 τεμάχια Πόρτες ασφαλείας : 14 τεμάχια Τοποθετήσεις: 655 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 90 τεμάχια Κατασκευή Εμπορία Υπηρεσίες 57 Οργανόγραμμα (Τμήματα) Διοίκηση Ιδιοκτήτης Πωλήσεις Ιδιοκτήτης Παραγωγή Ιδιοκτήτης-μάστορας Βοηθός Τοποθέτηση Ιδιοκτήτης-μάστορας Βοηθός 58 30

31 Δραστηριότητες Μάκρο Δραστηριότητα Διοίκηση & Συνεργάτες Πώληση Παραγωγή αλουμίνιο - ψευτόκασα Γ. Κίνησης Τοποθέτηση Δραστηριότητες Εύρεση και προγραμματισμό πόρων, διαχείριση πόρων, επιχειρηματικό πλάνο,γενική διεύθυνση, εύρεση πελατών, διαχείριση παραγγελιών διαχείριση υπολοίπων, παραγωγή,τοποθέτηση. Παραλαβή πρώτων και βοηθητικών υλών,μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα φόρτωμα. Μεταφορά, τοποθέτηση, σέρβις. 59 Επιμερισμός προσωπικού στα κέντρα δραστηριοτήτων (κόστους) Οδηγός Κόστους ΧΡΟΝΟΣ Μισθός Ανά Μήνα Μισθός Ανά Τμήμα Ετήσιο Κόστος Άτομα Τμήματος Κόστος ανά Ώρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΠΩΛΗΣΗ Ιδιοκτήτης 60% ,6 20,58 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ιδιοκτήτης Μάστορας Βοηθός 30% 60% 60% ,5 13,52 Ιδιοκτήτης Μάστορας 10% 40% ,9 12,74 Βοηθός 40%

32 Έντυπο ημερήσιας δραστηριότητας (Ημερολόγιο εταιρείας) Ημερομηνία: ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 3 ώρες 4 ώρες 1 ώρα ΜΑΣΤΟΡΑΣ 7 ώρες 1 ώρα ΒΟΗΘΟΣ 8 ώρες 61 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Μάστορας : ευρώ/μήνα ( ) Βοηθός : ευρώ/μήνα ( ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 60% ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεροκάματα ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 30% Μάστορας 60% Βοηθός 60% Μεροκάματα Ιδιοκτήτης 10% Μάστορας 40% Βοηθός 40% Κατανομή δραστηριοτήτων Οδηγός κόστους : ποσοστό χρόνου που αφιερώνει ο κάθε εργαζόμενος 62 32

33 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) Ενοίκιο κατασκευαστικού : Έξοδα : Αυτοκίνητα καύσιμα: Δόσεις Δανείου : ΠΩΛΗΣΕΙΣ Γ. Έξοδα Ενοίκιο: Έξοδα: 720 Αυτοκίνητο:3.200 Δάνειο: 360 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικά Έξοδα ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ. Έξοδα Ενοίκιο: Έξοδα: Αυτοκίνητο:3.200 Δάνειο: Γ. Έξοδα Αυτοκίνητο:3.200 Ενοίκιο: Βάση των τετραγωνικών μέτρων 80% παραγωγή. 20% πώληση ( ) Έξοδα : Βάση ποσοτήτων 90% παραγωγή. 10% πώληση. ( ) Αυτοκίνητο : Ισοδύναμα 33% πώληση. 33% παρ. 33% τοποθέτηση ( 3200.) Δάνειο : Αναλογικά (χρήση) παραγωγή 90% κούφωμα. 10% πώληση. ( ) Κέντρα δραστηριοτήτων ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φορείς κόστους ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι Απλή Διπλή Πόρτας Παραθύρου Ρολά Ρολά σίτας Πόρτα ασφαλείας Κουφώματα Ψευτόκασες Εμπορεύματα Αποξήλωση 64 33

34 Οδηγοί κόστους Φορέας Κόστους Κ. Δραστηριοτήτων Κούφωμα Ψευτόκασες Εμπόρευμα Τοποθέτηση Πώληση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % Παραγωγή Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % ,5% ,5% Τοποθέτηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : ΣΥΝΟΛΟ Φορείς κόστους ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κουφώματα Τοποθέτηση Πωλήσεις Παραγωγή τοποθέτηση Ψευτόκασα Εμπορεύματα

35 Φορέας κόστους: Κουφώματα Τυπολογία Συρώμενα Επάλληλα Τεμάχια 80 Τελάρα/ τεμ. 3 Άμεση εργασία Τελάρα Κ. 80 Φ. 160 Χρόνος Παραγ. Λεπτά Χρόνος Λεπτά Χρόνος Μονταρ. Χ Ώρες 120 Κόστος 13,5/ώρα 1622,4 Κόστος/ τεμάχιο 20,28 Συρώμενα Επάλληλα με σίτα 30 4 Κ. 30 Φ χ ,2 28,84 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Χωνευτά τζ+πζ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Κ. 110 Φ. 220 Κ. 30 Φ χ χ ,17 47, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 30 Φ. 30 Κ. 25 Φ (10) 375 (15) ,36 23, Σταθερά 20 1 Κ. 20 Φ. Χ 35 χ 700 χ Χ ,1 Φυσούσα 1/4 1 4 Κ. 1 Φ Πόρτα Εισόδου 15 2 Κ. 15 Φ (35) ,6 29,77 ΣΥΝΟΛΑ Κόστος κουφώματος/τυπολογία Εργασία εκτός κυψέλης παραγωγής ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Έμμεση εργασία ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑ = ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεσηεργασία Ευρώ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ Έμμεση εργασία : κουφώματα (άμεση)=

36 Φορέας κόστος κούφωμα. Έμμεσης εργασίας( ξεφόρτωμα πρώτων υλών και εξαρτημάτων, μεταφορά στις θέσης εργασίας,φόρτωμα, πακετάρισμα ) Τυπολογία Συρώμενα Επάλληλα Τεμάχια 80 Τελάρα 240 Κόστος 25,1/τελάρο 6024 / κούφωμα 75,3 Συρώμενα Επάλληλα με σίτα ,7 Χωνευτά τζ+πζ ,3 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα ,7 Ανοιγώμενα 1 φ , Ανοιγώμενα 2 φ , Σταθερά Φυσούσα 1/ ,1 101 Πόρτα Εισόδου ,2 ΣΥΝΟΛΑ Έμμεση εργασία ανά κούφωμα :27.337/1089=25,1/τελάρο 69 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός κόστος πωλήσεων Γενικά έξοδα ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ Κούφωμα ψευτόκασα Εμπόρευμα ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ Έμμεση εργασία ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ = ΦΟΡΤΩΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ Άμεσηεργασία Ευρώ ΛΑΣΤΙΧΟ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ 71 36

37 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός πωλήσεων Τυπολογία Τεμάχια / Κούφωμα Άμεση εργ. / Κούφωμα Έμμεση εργ / Κούφωμα Πωλήσεις Συρώμενα Επάλληλα 80 20,28 75,3 79,46 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ ,84 19,17 100,7 75,3 79,46 79,46 Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 30 47,33 175,7 79, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ ,36 23,68 50,16 75,28 79,46 79,46 Σταθερά 20 8,1 25,1 79,46 Φυσούσα 1/ ,46 Πόρτα Εισόδου 15 29,77 50,2 79,46 ΣΥΝΟΛΑ 341 Έμμεση εργασία πωλήσεων: Οδηγός κόστους επιμερισμού στα κουφώματα με βάση τα πωληθέντα τεμάχια = /341= 79,46/κούφωμα 71 Φορέας κόστους κουφώματος/τυπολογία Επιμερισμός Γ. Εξόδων παραγωγής Τυπολογία Τεμάχια / Κούφωμα Άμεση εργ. / Κούφωμα Έμμεση εργ / Κούφωμα Πωλήσεις / Κούφωμα Γ. Έξοδα Συρώμενα Επάλληλα 80 20,28 75,3 79, ,04 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ ,84 19,17 100,7 75,3 79,46 79, ,93 Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 30 47,33 175,7 79, Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ ,36 23,68 50,16 75,28 79,46 79, ,98 234,42 Σταθερά 20 8,1 25,1 79, ,66 Φυσούσα 1/ , ,4 Πόρτα Εισόδου 15 29,77 50,2 79, ,43 ΣΥΝΟΛΑ 341 Έμμεση εργασία πωλήσεων: Οδηγός κόστους επιμερισμού στα κουφώματα με βάση τα πωληθέντα τεμάχια = /341= 56/κούφωμα 72 37

38 ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ Φορέας κόστους ψευτόκασας Οδηγός κόστους διανομής Γενικών Εξόδων : τεμάχια 1689/220 τεμάχια = 7,67 Ευρώ Έξοδα πωλήσεων : 1594 /220 =7,24 Τυπολογία Τεμάχια Χρόνος Ανά/ τεμάχιο Κόστος 13,52/ώρα Κόστος άμεσης εργ. ανά Τεμάχιο Κόστος έμμεσης εργ. ανά Τεμάχιο + διαφ. Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Συνολικό Κόστος (χωρίς υλικά) Συρώμενα Επάλληλα λεπτά 338 Ευρώ 5,6 7,45 7,24 7,67 29,94 Χωνευτά ,9 7,45 7,24 7, Ανοιγώμενα ,53 7,45 7,24 7,67 26,82 Σταθερά ,5 7,45 7,24 7,67 26,86 ΣΥΝΟΛΑ μεροκάματα παραγωγής κυψέλης =1.639 έμμεσα εργατικά. Οδηγός κόστους ισομερώς ανά τεμάχιο (7,45/τεμάχιο). 73 Φορέας κόστους εμπορεύματα Οδηγός κόστους διανομής Γ. Εξόδων στις κατηγορίες προϊόντων με βάση τον όγκο-ποσότητα: 60% ρολά, 30%σίτες και 10% πόρτες ασφαλείας. Ρολά : 1013/160 = 6,33 Σίτες :506/80=6,33 Πόρτες :168/14=12 Οδηγός κόστους Πωλήσεων για τον φορέα κόστους : ίσιο μοίρασμα στα τεμάχια, 3188/254= 12,55. Οδηγός κόστους διανομής εργατο-ώρες στις κατηγορίες προϊόντων με βάση το όγκο-βάρος: 60% ρολά, 10%σίτες και 30% πόρτες ασφαλείας. Ρολά : 1863/160 = 11,64 Σίτες :310/80=3,87 Πόρτες :931/14=66,55 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Είδος Τεμάχια Διαχείριση Εργατοώρες Γενικά Έξοδα Πώληση Κόστος Ρολά ,64 6,33 12,55 30,52 Πωλήσεις:3.188 Εργασία:3105 Γ. Έξοδα:1689 Ρολά σίτες Πόρτες Ασφαλείας ΣΥΝΟΛΑ ,87 66,55 6, ,55 12,55 22,75 91,

39 Τοποθέτηση-αποξήλωση Οδ. κόστους Ποσό Μέρισμα Άτομα Κόστος/ώρα Ιδιοκτήτης 10% ,9 12,74 Μάστορας Βοηθός 40% 40% Κέντρο Δραστηριοτήτων Ιδιοκτήτης 10% Μάστορας 40% Βοηθός 40% Τοποθετήσεις: 655 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 90 τεμάχια Οδηγός κόστους: Τύπος κουφώματος (βαθμός δυσκολίας) Τεμάχια = πόσα τεμάχια τοποθετήσαμε (Παρτίδα = Κοινή τοποθέτηση) Φορέας κόστους τοποθέτησης Μέσος όρος 34,32 Οικογένεια Δυσκολία Βαθμός Παρτίδες Τεμάχια Κόστος τεμάχιο Αυξομείωση Κούφωμα +ρολό +σίτα Κούφωμα 0, ,32 27,5 Κούφωμα +ρολό Κούφωμα 0, ,32 30,9 Κούφωμα Κούφωμα 1, ,32 41,1 Ρολό Κούφωμα ,32 Σίτα Κούφωμα ,32 Ψευτόκασα Μέταλλο 0, ,32 20,6 Πόρτα Ασφαλείας Ειδικό Κουφ. 2, ,32 85,8 Αποξήλωση Κούφωμα ,32 ΣΥΝΟΛΑ

40 Συνολικό κόστος κουφώματος(full cost) Κούφωμα : Μονόφυλλο ανοιγόμενο χωρίς ρολό και σίτα Είδος Ανοιγόμενο Μονόφυλλο Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 19,36 Έμμεση εργασία 50,16 Πωλήσεις 79,46 Γενικά έξοδα ,4 Τρόπος έκδοσης τιμοκαταλόγου Επί του συνολικού κόστους θα πρέπει να προστεθούν: Τοποθέτηση, φόροι και κέρδος. Παράδειγμα : 3% εφορεία και 20% κέρδος. Η συνολική τιμή πώλησης διαμορφώνεται ως εξής: 379,4x23% = Ευρώ. Εάν συνοδεύεται από ρολό προσθέτουμε το κόστος του ρολού (full cost) αντίστοιχα. 78 Αναλογία άμεσου και έμμεσου κόστους 15% 21% Γενικά Γενικά έξοδα έξοδα Πωλήσεις Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Άμεση εργασία Υλικά 46% % 5% Άμεσο κόστος 51% Έμμεσο κόστος 49% 79 40

41 Κλασική μέθοδος κοστολόγησης Κούφωμα : Μονόφυλλο ανοιγόμενο χωρίς ρολό και σίτα 1. Μεροκάματα +Γενικά έξοδα (122400)/τεμάχια παραγωγής(561) 352 κουφώματα και 220 ψευτόκασες 2. Εργασία = 1,5 ώρες $ Γενικά έξοδα = 40% των υλικών Για κάθε περίπτωση έχουμε διαφορετικά κοστολόγια,χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε για κάθε τυπολογία η προϊόν μεμονωμένα. Υλικά Άμεση Έμμεση Πωλήσεις Γενικά Εργασία εργασία έξοδα Παραγωγής 1 η περίπτωση ,18 387,18 2 η περίπτωση ,25 67,6 256,85 ABC ,36 50,16 79, ,4 80 Συντελεστές κοστολόγησης Κόστος εργατοώρας Πάγια έξοδα Αριθμός τεμαχίων που θα κατασκευαστούν Προϊοντικό μείγμα Παράγοντες που επηρεάζουν τους συντελεστές κοστολόγησης Διάταξη χώρου κατασκευής (Κυψέλη ή Γραμμική) Τρόπος παραγωγής (Τεμαχίου ή παρτίδας) Τρόπος διαχείρισης των προμηθειών (Στόκ ή JIT) Διαδικασίες συντονισμού των τμημάτων 80 41

42 Κόστος με μικρότερη παραγωγή στο ίδιο κατασκευαστικό (1. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 20%) (2. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 40%) Κουφώματα : 272 τεμάχια, Ψευτόκασες : 170 τεμάχια, Ρολά : 125 τεμάχια, Ρολά σίτες: 70 τεμάχια, Πόρτες ασφαλείας : 18 τεμάχια, Τοποθετήσεις: 460 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 80 τεμάχια 20% Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 19,36 Έμμεση εργασία 67 Πωλήσεις 99,6 Γενικά έξοδα % , % ,36 50,16 79, ,4 82 Κόστος με μικρότερη παραγωγή στο ίδιο κατασκευαστικό (full cost) Υλικά Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά Έξοδα Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 20% 2. Παραγωγή λιγότερων κουφωμάτων 40% 82 42

43 Κόστος με διαφορετικά μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση κόστους προσωπικού - 25%) (Αύξηση κόστους προσωπικού + 25%) (-25) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα,βοηθός : ευρώ/μήνα (+25) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα,βοηθός : ευρώ/μήνα -25% Υλικά 169 Άμεση Εργασία Παραγωγής 14,3 Έμμεση εργασία 31 Πωλήσεις 61,5 Γενικά έξοδα ,5 +25% , ,9 61, % ,36 50,16 79, , Κόστος με διαφορετικά μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό Υλικά Άμεση εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά Έξοδα (full cost) Μείωση κόστους προσωπικού - 25% 2. Αύξηση κόστους προσωπικού + 40% 84 43

44 Κόστος με μικρότερη παραγωγή και μικρότερα μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση παραγωγής - 40%) (Μείωση κόστους προσωπικού -25%) Κουφώματα : 238 τεμάχια, Ψευτόκασες : 150 τεμάχια,ρολά 110 τεμάχια, Ρολά σίτες: 50 τεμάχια, Πόρτες ασφαλείας : 16 τεμάχια, Τοποθετήσεις: 400 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.),αποξηλώσεις: 30 τεμάχια. (-30) Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα, Μάστορας : ευρώ/μήνα, Βοηθός : ευρώ/μήνα Υλικά Άμεση Έμμεση Πωλήσεις Γενικά Εργασία εργασία έξοδα Παραγωγής -40%&-25% , ,36 50,16 79, ,5 86 Κόστος με μικρότερη παραγωγή και μικρότερα μεροκάματα στο ίδιο κατασκευαστικό (Μείωση παραγωγής - 40% και μείωση κόστους προσωπικού -30%) Υλικά Άμεση εργασία Άμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά έξοδα (full cost)

45 Ανοιγόμενο Μονόφυλλο Κόστος με αγορά πρώτης ύλης 1 ον. -20% & 2 ον. +20% Υλικά Άμεση Εργασία Έμμεση εργασία Πωλήσεις Γενικά έξοδα -20% ,36 50,16 79, ,1 +20% ,36 50,16 79, , ,36 50,16 79, ,4 Πρώτη ύλη -20% Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 40% 16% Πρώτη ύλη Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 46% Πρώτη ύλη +20% Ποσοστό κόστους στο συνολικό κόστος 49% 14% 40% 15% 46% 20% 49% 21% 23% 13% 5% 15% 6% 12% Η Πρώτη ύλη επηρεάζει το τελικό κόστος του κουφώματος 5% Συν-πλην 5% 88 Νεκρό σημείο Το νεκρό σημείο είναι οι απαραίτητες πωλήσεις (τζίρος) που πρέπει να κάνει η Επιχείρηση για να καλύψει όλα τα έξοδα και είναι: Σταθερά έξοδα + μεταβλητά ή επί τις % κάλυψη εξόδων επί των πωλήσεων : [Σταθερά έξοδα/(πωλήσεις- Μεταβλητά έξοδα)]*100. Σταθερά έξοδα:μισθός, ενοίκιο, δάνειο, γενικά έξοδα= Μεταβλητά έξοδα:υλικά & γενικά έξοδα= Οι πωλήσεις που πρέπει να γίνουν είναι: Σταθερά έξοδα + μεταβλητά = ευρώ 88 45

46 Νεκρό σημείο Με πωλήσεις ευρώ η Επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη ούτε ζημιά. Αν αλλάξουν τα μεταβλητά η σταθερά έξοδα,π.χ. ο ιδιοκτήτης πάρει 1000 ευρώ λιγότερα τον μήνα δηλαδή τον χρόνο τότε το νεκρό σημείο θα είναι: ευρώ ή μπορούμε αν κάνουμε τζίρο ν να ελέγξουμε επί της %: (97.000/108700)*100= 89%. Δηλαδή το 89% των πωλήσεων καλύπτει τα έξοδα, και από το υπόλοιπο 11% θα έχουμε κέρδος. 89 Ένταση παραγωγής Η ένταση παραγωγής είναι η μέγιστη δυνατότητα παραγωγής που έχουμε. Από την διαδικασία κοστολόγησης μπορούμε να έχουμε τον μέσο χρόνο παραγωγής ενός τελάρου : Τα 1089 τελάρα κατασκευάστηκαν σε (1,5 άτομο δούλευε 256 ημέρες) 3100 ώρες, για κάθε τελάρο χρειαζόμαστε 2,8 ώρες (από το ξεφόρτωμα της πρώτης ύλης έως το φόρτωμα στο φορτηγό) Το μονόφυλο κούφωμα αποτελείτε από δύο τελάρα (κάσα-φύλλο) και ο χρόνος κατασκευής του είναι 2,8 χ 2 = 5,6 ώρες. Το δίφυλλο το κούφωμα αποτελείται από τρία τελάρα και άρα ο συνολικός χρόνος κατασκευής του είναι 8,4 ώρες

47 Ένταση παραγωγής - Χρόνοι παραγωγής (2,8 ώρες / τελάρο) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ Έμμεσηεργασία 4,35 ώρες/μονόφυλλο ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΟΠΗ ΠΗΧΑΚΙΑ ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άμεσηεργασία 1,25 ώρες/μονόφυλλο ΛΑΣΤΙΧΟ- ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 1οΤΕΛΑΡΟΥ 2ο ΤΕΛΑΡΟΥ 3ο ΤΕΛΑΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ : 5,6 ΏΡΕΣ 91 Προϋπολογιζόμενο κόστος Τα αποτελέσματα του (ιστορικού) κόστους που κάναμε πρέπει να είναι η <<πλατφόρμα>> πάνω στην οποία θα βασιστούμε για να κάνουμε το προϋπολογιζόμενο κόστος, λαμβάνοντας υπό όψην και άλλες παραμέτρους,όπως αγορά, οικονομική κατάσταση και προϋπολογισμό εξόδων. Το προϋπολογιζόμενο κόστος θα πρέπει να συμπίπτει με το πρότυπο κόστος, δηλαδή το κόστος που πρέπει να έχουμε για την προσεχή χρονιά, και που θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τουλάχιστον τα έξοδα (νεκρό σημείο)

48 Εφαρμογή της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (ABC) Παράδειγμα 2 0 Μεσαίο κατασκευαστικό. Προσωπικό δώδεκα άτομα Παραγωγή κουφωμάτων, ψευτόκασας και σιδήρου Λιανική και χονδρική Εμπορία ρολού, σίτας ρολού, πόρτα ασφαλείας, και μεταλλικές κατασκευές. 94 Στάδια διαδικασίας κοστολόγησης Προσδιορισμός πόρων Ανάλυση τυπολογιών φορέων Κόστους Είδη προϊόντων και υπηρεσιών Οργανόγραμμα (τμήματα) Ορισμός δραστηριοτήτων Ανάλυση υπηρεσιών φορέων Κόστους Επιμερισμός full cost Στους φορείς Ορισμός κέντρων Δραστηριοτήτων (κόστους) Ορισμός φορέων Κόστους Επιβεβαίωση.. Ορισμός ποσοστού Κέρδους & φόρων Τιμοκατάλογος 94 48

49 Προσδιορισμός των πόρων Μεροκάματα μισθοί- ταμεία Ιδιοκτήτης : ευρώ/μήνα (42.000) Πωλητής: ευρώ/μήνα ( ) Υπάλληλος έκθεσης:1100 ευρώ/μήνα ( ) Υπάλληλος εργοστασίου:1250 ευρώ/μήνα ( ) Μάστορας: 2500 ευρώ/μήνα ( ) Μάστορας σίδερα: 2500 ευρώ/μήνα ( ) Έξι Βοηθοί : 6Χ ευρώ/μήνα ( ) Πάγια - λειτουργικά Ενοίκιο κατασκευαστικού :2.000 ευρώ/μήνα (24.000) Έξοδα εργοστασίου: ευρώ/μήνα ( ) Ενοίκιο & έξοδα έκθεσης: ευρώ/μήνα (24.000) Αυτοκίνητο πωλητή καύσιμα: 800 (9.600) Φορτηγά καύσιμα : 1200 (14.400) Δόσεις Δανείου : 1000 ευρώ/μήνα (12.000) 95 Πωλήσεις προϊόντων-υπηρεσιών Κουφώματα : 1270 Λιανική Ψευτόκασες : 420 τεμάχια Μεταλλικές κατασκευές 94 τεμάχια Ρολά : 760 τεμάχια Ρολά σίτες: 220 τεμάχια Πόρτες ασφαλείας : 76 τεμάχια Τοποθετήσεις: 1940 (κούφωμα-ψευτόκασα-σίτα-πόρτα ασφαλείας.) Αποξηλώσεις: 50 τεμάχια Κατασκευή Εμπορία Υπηρεσίες 96 49

50 Οργανόγραμμα (τμήματα) Διοίκηση Πωλήσεις Παραγωγή Τοποθέτηση Διακίνηση Λογιστήριο Γραμματεία Αλουμίνιο Σίδηρο 97 Καταγραφή δραστηριοτήτων Μάκρο Δραστηριότητα Διοίκηση Πώληση Λιανική Πώληση Χονδρική Παραγωγή Αλουμινίου Παραγωγή Μετάλλου Διάθεση-τοποθέτηση Δραστηριότητες Εύρεση και προγραμματισμό πόρων, διαχείριση πόρων, επιχειρηματικό πλάνο,γενική διεύθυνση.. Εύρεση πελάτη, διαπραγμάτευση, κλείσιμο συμφωνίας, επιμέτρηση, επίβλεψη, είσπραξη. Εύρεση πελάτη, διαπραγμάτευση, κλείσιμο συμφωνίας, παρακολούθηση, είσπραξη. Παραγγελία υλικών, παραλαβή, έλεγχο, μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα. Παραγγελία υλικών,σχεδιασμός κατασκευής, παραλαβή, έλεγχο, μεταποίηση, μοντάρισμα, πακετάρισμα. Έκδοση παραστατικού, φόρτωμα, μεταφορά, τοποθέτηση. Από τα τμήματα και τις δραστηριότητες μπορούμε να ορίσουμε τα κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) 99 50

51 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 1270 Κουφώματα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κουφώματα Ψευτόκασες Μεταλλικές κατασκευές Εμπορεύματα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 420 Ψευτόκασες 94 Μεταλλικές κατασκευές ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Κουφώματα 1940 Τοποθετήσεις Και αποξηλώσεις 100 Επιμερισμός του προσωπικού στα κέντρα δραστηριοτήτων (0δηγός κόστους ο χρόνος απασχόλησης) Τμήματα Συμμετοχή Οδηγός Κόστους % Άτομα Μισθός μηνός Μέρισμα μισθού μηνός Κόστος έτους Διοίκηση Ιδιοκτήτης 60% 0, Πωλήσεις Λιανικής Πωλητής Ιδιοκτήτης Υπάλ. Εκθεσης 100% 20% 100% 2, Πωλήσεις Χονδρικής Ιδιοκτήτης Υπάλ. Έργο 20% 10% 0, Παραγωγή Αλουμινίου Μάστορας Βοηθοί χ 3 Βοηθός Υπάλ. Έργο. 80% 300% 50% 10% 4, Παραγωγή Σιδήρου Μάστορας Βοηθός Υπάλ. Έργο. 100% 50% 10% 1, Διακίνηση - Τοποθέτηση Μάστορας Βοηθοί χ 2 Υπάλ. Έργο. 20% 200% 70% 2, ΣΥΝΟΛΟ 1200%

52 Κατανομή των πόρων στα κέντρα δραστηριοτήτων (Γ. Έξοδα) Οδηγοί κόστους Ενοίκιο κατασκευαστικού: με βάση τον χώρο (μ 2 ) που καταλαμβάνει η κάθε δραστηριότητα (60% αλουμίνιο 14400, 20% μέταλλο 4800 και 20% διοίκηση 4800) Έξοδα εργοστασίου : με βάση την κατανάλωση (ισχύ)του μηχανολογικού εξοπλισμού (55% αλουμίνιο 9900, 35% μέταλλο 6300, 10% διοίκηση 1800). Ενοίκιο και έξοδα έκθεσης:100% Πωλήσεις Αυτοκίνητο και καύσιμα πωλητή: 100% Πωλήσεις Φορτηγά και καύσιμα :100% κέντρο διακίνησης Δάνειο: Με βάση το κόστος (αγορά μηχανημάτων-εγκαταστάσεων) επένδυσης (αλουμίνιο 50% 6000, μέταλλο 30% 3600, διακίνηση 20% 2400) 102 Κέντρα Δραστηριοτήτων (κόστους) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Μεροκάματα : Γ. Έξοδα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ Μεροκάματα :9.900 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ Μεροκάματα Γ. Έξοδα:

53 ΛΙΑΝΙΚΗ Κέντρα δραστηριοτήτων ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι Φορείς κόστους Κουφώματα Ψευτόκασες Εμπορεύματα Αποξήλωση ΛΙΑΝΙΚΗ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι ΧΟΝΔΡΙΚΗ Επάλληλο Επάλληλο με σίτα Χωνευτό τζάμι ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ Απλή Διπλή Πόρτας Παραθύρου ΜΕΤΑΛΛΟ Σκάλα Σκέπαστρο Υπόστεγο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Ρολά Ρολά σίτας Πόρτα ασφαλείας Εσώπορτες Κάγκελα 104 Κατανομή των πόρων από τα κέντρα δραστηριοτήτων στους φορείς κόστους (Οδηγοί κόστους : προϊόντα - υπηρεσίες) Παραγωγή αλουμινίου Μεροκάματα : 95% στο κούφωμα και 5% εμπορεύματα. Γ. Έξοδα :90% κούφωμα 10% εμπόρευμα. Παραγωγή μετάλλου: βάση των ωρών απασχόλησης τα μεροκάματα 15% ψευτόκασα (5805), 85% μεταλλικές κατασκευές (32895), και τα γενικά έξοδα με βάση το κόστος διαχείρισης 60% μεταλλικές κατασκευές (8820) και 40% ψευτόκασες (5880). Πωλήσεις λιανικής:βάση της αγοράς στόχου, 60% λιανική (52.560), 20% μέταλλο ), 5%.Ψευτόκασα (4380) και 15% εμπορεύματα (13140) Πωλήσεις χονδρικής: 100% κέντρο χονδρικής Διοίκηση Εταιρείας: ισόμερο στις πωλήσεις αλουμίνιο 14,2% λιανική 14,2% χονδρική 14,2%, μέταλλο 14,2%, ψευτόκασα 14,2%, εμπορεύματα 14,2% τοποθετήσεις 14,2%. 105 Τοποθέτηση:100% τοποθέτηση - αποξήλωση 53

54 Οδηγοί κόστους Φορέας Κόστους Κ. Δραστηριοτήτων Κούφωμα Λιανική Χονδρική Ψευτόκασες Μέταλλο Εμπόρευμα Τοποθέτηση Διοίκηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % % % % % Λιανική Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : % % % % Χονδρική Μεροκάματα: % Παραγωγή Μεροκάματα: Κουφώματος Γ. Έξοδα : : % % % % Παραγωγή Μεροκάματα: Μετάλλου Γ. Έξοδα : : % % % % Τοποθέτηση Μεροκάματα: Γ. Έξοδα : : ΣΥΝΟΛΟ % ΚΟΥΦΩΜΑ 1270 Φορείς κόστους ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1056 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΛΙΑΝΙΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΨΕΥΤΟΚΑΣΕΣ 420 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 94 Μεροκάματα: Γ. Έξοδα: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 1565 Μεροκάματα:

55 Φορέας κόστους: Κουφώματα (8,74/ώρα) Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Χρόνος/ Τεμ. Χρόνος Χρόνος Μονταρ. Ώρες Κόστος/ κούφωμα Κόστος Συρώμενα Επάλληλα Κ. 340 Φ ,33 0,60 112,2 408 Χ 520,2 13, Συρώμενα Επάλληλα με σίτα 60 4 Κ. 60 Φ ,33 0,60 19,8 108 χ 127,8 18,6 1116,9 Χωνευτά τζ+πζ Κ. 310 Φ ,20 0, χ , Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα 20 7 Κ. 20 Φ ,20 0, χ 76 33,2 644,48 Ανοιγώμενα 1 φ Κ. 146 Φ ,5 0, ,8 0,5χ146 = ,8 15, Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 170 Φ ,5 0, ,7χ170 = , Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ. 90 0,4 1, χ1= , Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ. 22 0,4 1 8, χ0,7 =15,4 46,2 18,3 403 Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 0,45 χ 36 χ Χ 36 3,9 315 Wv 9 2 Κ. 9 Φ χ9= ,9 314 Πόρτα Εισόδου ΣΥΝΟΛΑ Κ. 68 Φ ,6 1 40, (35) 143,8 18, Φορέας κόστους: Κουφώματα έμμεση εργασία Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Κόστος/ Κούφωμ άμεση ε. Κόστος/ Κούφωμ έμμεση ε. Συρώμενα Επάλληλα Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ Κ. 340 Φ. 680 Κ. 60 Φ. 180 Κ. 310 Φ ,4 18,6 12, ,44 43, = είναι η έμμεση εργασία Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 20 Φ. 120 Κ. 146 Φ. 146 Κ. 170 Φ ,2 15,6 25, Οδηγός κατανομής κόστους : τελάρα 51703/3545= 14,5 Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ , Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ ,3 29 Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 3,9 14,5 Wv 9 2 Κ. 9 Φ. 9 34,9 29 Πόρτα Εισόδου ΣΥΝΟΛΑ Κ. 68 Φ ,

56 Φορέας κόστους: Κουφώματα Γ. Έξοδα Τυπολογία Τεμάχια Τελάρα/ τεμ. Τελάρα Κόστος/ Κούφωμ άμεση ε. Κόστος/ Κούφωμ έμμεση ε. Κόστος/ Γ. έξοδα κούφωμα Συρώμενα Επάλληλα Συρώμενα Επάλληλα με σίτα Χωνευτά τζ+πζ Δίφυλλα χων. Τζ+πζ+σιτα Ανοιγώμενα 1 φ Ανοιγώμενα 2 φ Κ. 340 Φ. 680 Κ. 60 Φ. 180 Κ. 310 Φ. 620 Κ. 20 Φ. 120 Κ. 146 Φ. 146 Κ. 170 Φ ,4 18,6 12,2 33,2 15,6 25,3 44,58 59,44 44, ,72 44, Οδηγός κατανομής Γ.Ε. / αρ. κουφωμάτων 28812/1270= Ανοιγώμενα 2 φ παντζούρι 45 3 Κ. 45 Φ ,5 44, Ανοιγώμενα 1 φ πατζούρι 22 2 Κ. 22 Φ ,3 29, Σταθερά 80 1 Κ. 80 Φ. Χ 3,9 14, Wv 9 2 Κ. 9 Φ. 9 34,9 29, Πόρτα Εισόδου 68 2 Κ. 68 Φ ,4 29, ΣΥΝΟΛΑ Φορέας κόστους ψευτόκασας Άμεση-έμμεση εργασία & Γ. έξοδα Τυπολογία Τεμάχια Χρόνος Ανά/τεμάχιο 11,85 /ώρα Άμεσης Εργα. Κόστος Άμεσης Εργα./ τεμάχιο Κόστος έμμεσης εργ. ανά Τεμάχιο + διαφ. Κόστος Γ. Εξόδων ανά Τεμάχιο Συνολικό Κόστος (χωρίς υλικά) Συρώμενα Επάλληλα 150 0,36 ώρες 639 4,26 8,91 38,25 51,41 Χωνευτά 200 0, ,92 8,91 38,25 53 Ανοιγώμενα 60 0, ,4 8,91 38,25 50,56 Σταθερά 10 0,3 34 3,4 8,91 38,25 50,56 ΣΥΝΟΛΑ μεροκάματα παραγωγής κυψέλης =3744 έμμεσα εργατικά. Οδηγός κόστους ισομερώς ανά τεμάχιο (8,9/τεμάχιο). Οδηγός κόστους διανομής Γενικών Εξόδων : τεμάχια /420 τεμάχια = 38,25 Ευρώ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΡΟΣ 3 ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τις αρχές της λιτής φιλοσοφίας στην κατασκευαστή κουφώματος αλουμινίου, καθώς και όλη την

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής

«Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Των: Τάνια Τζίκα, Ηλία Πετρίδη και Βασιλική Αδαμίδου «Ανάπτυξη με Εμπειρία ELVIAL»: Αναδιοργάνωση παραγωγής Το περιοδικό μας κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει αποσπάσματα από το εγχειρίδιο «Ανάπτυξη με εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008. Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος. Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤIΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 09-10-2008 Εισηγητές: Κεραμίδας Νικόλαος Παγιάτης Θεόφιλος Αρβανίτης Ιωάννης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδρομή Αγορά Ορολογία για πιστοποιημένα προϊόντα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ 1/5/2015 1 1/1/2012 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΤΖΟΥΡΙΑ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες Αυλίδος ΤΚ.32009 (ΤΘ.210) Σχηματάρι Τηλ 2262071014-71268

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με Συστήματα Αλουμινίου Europa Κατηγορίες Κατασκευών Τα Συστήματα Αλουμινίου Europa πρωτοπορούν και στην αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων, με σειρές που ικανοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 Classic ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Εξώφυλλο 2 Ευρετήριο 3 Επάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 Classic ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΙNOX ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Εξώφυλλο 2 Ευρετήριο 3 Επάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS AL 205 ΣΥΡΟΜΕΝΟ AL 205 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συρόμενο AL 205 Περιεχόμενα AL 205 ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα ΣΕΛ 4-5 Προφίλ Εταιρείας ΣΕΛ 6 Ταυτότητα ΣΕΛ 7 Πλεονεκτήματα ΣΕΛ 8 Μέθοδοι Ελέγχου Ποιότητας ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ 1/5/2015 1 1/1/2012 EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΑ / ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες

Διαβάστε περισσότερα

AL 590 AL 220 AL 250

AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 AL 220 AL 250 AL 590 Φανταστείτε μια πόρτα..την έχουμε! Σύστημα ALUMINCO 590 Θερμομονωτικό Σύστημα για κύριες εισόδους, υψηλή θερμομόνωση στεγάνωση και ασφάλεια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αδιάρρηκτος ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/5/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc 70km Αθηνών Λαμίας,Θέση Βρύσες Αυλίδος

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS AL 230 ΣΥΡΟΜΕΝΑ AL 230 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & 124 62 : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος

ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010. Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΙΝ.Κ.ΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOYΣ TEXNIKOYΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 08-03-2010 Εισηγητής: Κεραμίδας Νικόλαος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μονάδες μετρικού συστήματος Γεωμετρικά σχήματα - μετρήσεις Μετρήσεις διαστάσεων / ανοίγματα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS AL 510 ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ AL 510 ALUMINIUM SYSTEMS 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ανοιγόμενο AL 510 Περιεχόμενα AL 510 ΣΕΛ. 4-5 Πιστοποιητικά ΣΕΛ. 6-7 Προφίλ Εταιρείας ΣΕΛ. 8 Ταυτότητα ΣΕΛ. 9-10 Πλεονεκτήματα ΣΕΛ. 11-24 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΞΤΛΙΝΩΝ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ Η Dr. DOM διαθέτει ξύλινα κουφώματα τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 18545 T2, βάσει της τεχνολογίας EURO J68 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου. Inspired with passion! www.balkan.gr Τεχνικό Εγχειρίδιο Ανοιγόμενων -Συρόμενων Συστημάτων Αλουμινίου Inspired with passion! www.balkan.gr Περιεχόμενα 1.0 Κοπές προφίλ 2.1 Κατεργασίες απορροών κάσας-ταφ 2.2 Αριθμός απορροών 2.3 Κατεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Πασχαλίδης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ

Πασχαλίδης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΥΛΟΥ Πασχαλίδης Ξύλινα κουφώματα Εξώπορτες // Εσώπορτες // Παράθυρα // Μπαλκονόπορτες // Παντζούρια // Ειδικές Κατασκευές // Διακοσμητικά // Αυλόπορτες // Κάγκελα Εξοχική κατοικία, σαλόνι. Εξοχική κατοικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο.

Απολαύστε τις καλοκαιρινές σας βραδιές ήσυχοι και χωρίς την ενοχλητική παρουσία των εντόμων, σε ένα σωστά αεριζόμενο χώρο. Οι σίτες της ΑΜΠΑΤΖΗΣ έρχονται να αναδείξουν κάθε κατασκευή που αναζητά καινοτομία και μια σειρά από πλεονεκτήματα χρήσης. Οεξειδικευμένος σχεδιασμός των σιτών που σας παρέχουμε σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες

περιεχόμενα προφίλ εταιρείας χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες σκάλες κατάλογος 2010 περιεχόμενα προφίλ εταιρείας 04 χυτά πάνελ αλουμινίου / ψάθες 09 κάγκελα αλουμινίου KIT-SYSTEM 17 πάνελ από προφίλ αλουμινίου / ψάθες 27 σκάλες 35 περίφραξη αλουμινίου 39 καγκελόπορτες αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ - 1 - Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems

Νέα προϊόντα 2011. SUPREME systems. INTERNATIONAL BUILDING Systems. SECURITY Systems ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2011 Νέα προϊόντα 2011 SUPREME systems INTERNATIONAL BUILDING Systems SECURITY Systems Supreme S700 Ανυψούμενο συρόμενο βαρέως τύπου έως 400 Kg ανά φύλλο Πλάτος φύλλου 70 mm Σχεδιασμένο βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM. Alousystem 100inox ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALOUSYSTEM Alousystem 100inox Το σύστημα αλουμινίου Alousystem 100inox αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συρόμενα συστήματα της αγοράς. Διαθέτει ανοξείδωτο οδηγό για ομαλή, αθόρυβη και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κόστος προϊόντων και υπηρεσιών: μια εμπειρική προσέγγιση για τον νέο επιχειρηματία»

«Κόστος προϊόντων και υπηρεσιών: μια εμπειρική προσέγγιση για τον νέο επιχειρηματία» «Κόστος προϊόντων και υπηρεσιών: μια εμπειρική προσέγγιση για τον νέο επιχειρηματία» Μιλτιάδης Γκουζούρης, BSc-MBA, Cost Engineer @Costwise Nov. 2012 Contents Γενικά... 3 1) Άμεσα και Έμμεσα κόστη... 4

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Εξώφυλλο 2 Ευρετήριο 3 Πόρτες 4 Πόρτες 5 Σταθερό τζάμι 6 Κουμπάσο τζάμι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΑΞΟΠΟΙÏΑΣ 2014 Σπύρου Πάτση 11, Αθήνα 104 47 τηλ: 210 34.66.386 φαξ: 210 34.25.848 http:// www.fraggias.gr e-mail: info@fraggias.gr Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Θα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003011460 2015-09-02

15REQ003011460 2015-09-02 5REQ0030460 205-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 27/8/205 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 988 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Εξώφυλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY...3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES...5 Σύστημασυρόμενωνκουφωμάτωνμεφύλλα πλάτους 38mm. Δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές όλων των τύπων, επάλληλων ή χωνευτών, ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλωνανοιγμάτων. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ηχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου

Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Αντικατάσταση κουφωμάτων με θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου Εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων Αναβάθμιση ενεργειακής κλάσης Υψηλή ποιότητα και ασφάλεια Προστασία του περιβάλλοντος Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε

Διαβάστε περισσότερα

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου

MegaPlast - Al. Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ο κόσμος του PVC και του Αλουμινίου Ποιοί είμαστε Η MegaPlast AL είναι μια εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή προφίλ και την παραγωγή κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Συνεργαζεται με τον όμιλο Lenox

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΑΡΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ 44 23/04/25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ

Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Μεντεσέδες πολλαπλών σημείων, με ρύθμιση καθ' ύψος, ευρωπαϊκά μεγέθη, ρυθμιζόμενη απλή κάσα, σύστημα μεντεσέδων ASSA Πόρτα πολλαπλών χρήσεων MZ Χαλύβδινες πόρτες υψηλής ποιότητας για εξωτερικούς και εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm.

Εσωτερικά περβάζια διατομής: 12m x 55mm. Εξωτερικά αρμοκάλυπτρα διατομής: 12mm x 35mm. l l l Ξυλεία: ΜΕΡΑΝΤΙ αντικολλητό ή ΝΙΑΓΚΟΝ, ξηραμένο σε 11-13 βαθμούς υγρασίας. Κάσα & φύλλο διατομής: 68mm x 84mm. Μηχανισμοί: SIEGENIA, τύπος Ε-Look, ανοιγόμενης και ανακλινόμενης λειτουργίας με αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εξαρτημάτων εμπορευμάτων Μηχανισµός ανύψωσης φύλλων συροµένου Etem HS 150

Κατάλογος εξαρτημάτων εμπορευμάτων Μηχανισµός ανύψωσης φύλλων συροµένου Etem HS 150 Κατάλογος εξαρτημάτων εμπορευμάτων Μηχανισµός ανύψωσης φύλλων συροµένου Etem HS 150 Ο παρών τιμοκατάλογος αντικαθιστά κάθε προηγούμενο. Οι αναγραφόμενες τιμές πώλησης δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 28/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: Φ16/5/3062 & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ebene eins. Ebene zwei. Κεφάλαιο 1: Εργαλεία για το σχέδιο Hofläden Παράδειγμα για το Κατάστημα Mini-Hofladen Müller

Ebene eins. Ebene zwei. Κεφάλαιο 1: Εργαλεία για το σχέδιο Hofläden Παράδειγμα για το Κατάστημα Mini-Hofladen Müller Ebene eins Ebene zwei Ebene drei Κεφάλαιο 7: Επιχειρηματικό» Ebene vier σχέδιο και Υπολογισμοί Ebene fünf Author: Sabine E. Wurzer B. A. Κεφάλαιο 1: Εργαλεία για το σχέδιο Hofläden Παράδειγμα για το Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος

Ημεγαλύτερη δυνατή άνεση διαβίωσης που αναζητά ο. Σημεία στήριξης του κουφώματος Σημεία στήριξης του κουφώματος ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι επιδόσεις ενός κουφώματος εκτιμούνται ιδιαίτερα κατά την λειτουργία του. Καθοριστικός παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Στην καθημερινή ζωή μας ακούμε φράσεις όπως: Ο έμπορος κερδίζει 30% (τριάντα τοις εκατό ή τριάντα στα εκατό) στην τιμή της αγοράς Τι σημαίνει ο έμπορος κερδίζει 30%; Αν

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η έννοια της Παραγωγικότηταςό Μαρία Νικολάου Χρίστου Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγικότητα; Είναι ένας τρόπος έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Συστήματα Γερμανικών Ξύλινων Κουφωμάτων www.ergomasif.gr ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ISARHOLZ INO 68 ΠΡΟΦΙΛ 68Χ82 ΧΙΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.διαστάσεις και προφίλ κατοπιν DIN 68121.Μόρσα διπλά και τριπλά, ενώσεις γωνιών με κόλληση D4 κατόπιν ΕΝ 204

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος

Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Σαχαρίδης Γιώργος Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων Σαχαρίδης Γιώργος Πρόβλημα 1 Μία εταιρεία έχει μία παραγγελία για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Με τις 2 υπάρχουσες βάρδιες (40 ώρες την εβδομάδα η καθεμία) μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

OPENING SYSTEM ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 108 OPENING SYSTEM ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύστημα ανοιγόμενων κουφωμάτων που συνδυάζει χαμηλό βάρος προφίλ και σωστή εφαρμογή, με υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα και υδατοστεγανότητα. Η σειρά περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία και ροή. Source: Alamy/AG Stock USA Inc.

Χωροταξία και ροή. Source: Alamy/AG Stock USA Inc. Χωροταξία και ροή Source: Alamy/AG Stock USA Inc. Χωροταξία και ροή Σχεδιασμός λειτουργιών Σχεδιασμός δικτύου διάθεσης Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής Βελτίωση Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ AL 590 ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ. AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS

ΣΥΣΤΗΜΑ AL 590 ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ. AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑ AL 590 ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ ΟΥ AL 5901η Έκδοση ALUMINIUM SYSTEMS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύστημα Κύριαò Εισόδου AL 590 Περιεχόμενα AL 590 ΣΕΛ. 3 Περιεχόμενα ΣΕΛ. 4-5 Πιστοποιητικά ΣΕΛ. 6-7 Προφίλ Εταιρείας ΣΕΛ. 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ 1/3/2013 EUROPA PROFIL AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΥΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΝΤΟΡ.ΕΠΕ Βιομηχανία Kουφωμάτων Aλουμινίου & Pvc ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 2 1/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 7ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ 3,5ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΙΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 7ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ 3,5ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 7ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ 3,5ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ ΙΣΙΟ ΕΧΤΡΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ : 4 ΕΥΡΩ/ ΤΡ. ΜΕΤΡΟ ΚΟΛΛΛΗΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ : 5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΜ ΑΜΟΝΤΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 7ΑΡΙ ΠΡΟΦΙΛ 3,5 ΑΡΙ 20

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01

Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 Προφίλ Profiles Overview R=1:4 A01 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm 4 ΠΡΟΦΙΛ PROFILE Προφίλ No/Profile No Bάρος / Weight (gr/m) X mm Y mm 4 Ix cm Jy cm

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 10. 6. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3032 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Μητάτων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 32/2015

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα...

Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Επειδή η κλοπή έγινε καθημερινότητα... Κοιμηθείτε άφοβα με ανοικτές τις μπαλκονόπορτες Πτυσσόμενο Παντζούρι Ασφαλείας Ασφάλεια και Λειτουργικότητα. Δυνατότητα κλειδώματος με 4 έως 8 κρυφούς πείρους Φ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING

ÓÅÉÑÁ 39 ÓÕÑÏÌÅÍÁ SERIES 39 SLIDING ÓÅÉÑÁ 9 ÓÕÑÏÌÅÍÁ 69 ΠΟΡΤΑ Ή ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΑΛΛΗΛΟ WINDOW OR DOOR OVERLAPPING 0000090 000007 6 8 8 6 S - S - 00009006 S - 0 φύλλο = ύψος ( φως ) - 0 χιλ. sash = height ( light ) - 0 mm 000090 00090000 00009006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ /SUMMARY... 3 ΠΡΟΦΙΛ /PROFILES... 5 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ /TYPOLOGY...14 ΤΟΜΕΣ /SECTIONS...15 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ /ACCESSORIES... 39 Σύστημαεισόδουμεθερμοδιακοπή, κατάλληλογια κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με πάνελ ή υαλοπίνακες σε πληθώρα τυπολογιών. Το σύστημα ALBIO 135 λόγω της στιβαροτητάς του είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΝΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO₂ ... ... ΖΩΝΕΣ Α Β Γ Δ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,,,,,,, &,,, ( ),,,,, (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (σήμανση CE) η EXALCO Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αρχιτεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM

109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 109C Super Thermo SUPER THERMAL- BREAK OPENING SYSTEM FOR MULTIPLE LOCKING MECHANISM 1 ALBIO 109C Super Thermo Η κορυφαία πρόταση της Exalco στα ανοιγόμενα θερμοδιακοπτόμενα συστήματα με περιμετρικό μ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων

Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Του Χριστόδουλου Ράντη, δ/ντή marketing της ALUMIL Η ιδέα της συντήρησης των κουφωμάτων Η ALUMIL ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ Ι ΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ Προτροπή και σκοπός της ALUMIL, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 06-200 06-201 06-202 06-203 06-204 ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΚΩΔΙΚΟΣ. Κλειδαριά SK καμαρόπορτας 90κ. Τετράγωνη χρυσή ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 06-200 06-201 06-202 06-203 06-204 ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΚΩΔΙΚΟΣ. Κλειδαριά SK καμαρόπορτας 90κ. Τετράγωνη χρυσή ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 06-200 Κλειδαριά SK καμαρόπορτας 90κ. Τετράγωνη χρυσή 06-201 Κλειδαριά SK καμαρόπορτας 90κ. Oβάλ χρυσή 06-202 Κλειδαριά SK καμαρόπορτας 90κ. Τετράγωνη νίκελ 06-203 Κλειδαριά SK καμαρόπορτας

Διαβάστε περισσότερα

Company Profile. Πίνακας Περιεχομένων

Company Profile. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Σύντομη Περιγραφή... 3 Στόχος... 3 Υπηρεσίες... 4 Μελέτες... 4 Κατασκευές / Ανακαινίσεις... 4 Συντηρήσεις / Επισκευές... 4 Υποστήριξη... 4 Προϊόντα... 5 Εφαρμογές Αλουμινίου... 5 Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει

SPITZE. Περιεχόμενα. PROFILE Schüco 3. Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. έχει 2 Schüco PROFILE PROFILE Schüco 3 SPITZE Περιεχόμενα Η εταιρεία SPITZE Α.Ε. με 20ετή εμπειρία στο χώρο των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, προσφέρει όλες τις λύσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS

AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS AL 210 ΣΥΡΟΜΕΝΑ SLIDING AL 210 ALUMINIUM SYSTEMS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - CERTIFICATES 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - INDEX Συρόμενα Sliding AL 210 INDEX AL 210 ΣΕΛ 2 Πιστοποιητικά / Certificates ΣΕΛ 3 Περιεχόμενα / Index ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA. Με την ευγενική χορηγία της

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ. Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA. Με την ευγενική χορηγία της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Αλέξανδρος Δεληκούρας PhD MBA Με την ευγενική χορηγία της ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ = ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ. Applied Mathematics 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ & ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Η τιμή είναι το ποσό που αποδέχεται να καταβάλλει για την απόκτηση ενός είδους. Η τιμή που αποδέχεται να καταβάλλει ο αγοραστής εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM

THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM 225 THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ H Albio 225 είναι θερμομονωτική σειρά, κατάλληλη για ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TABLE OF CONTENTS συρόμενες μπαλκονόπορτες και παράθυρα. Η υποδοχή για ανοξείδωτη

Διαβάστε περισσότερα