ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014"

Transcript

1 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,78 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών , , ,46 θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 7.000, , ,24 θέσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) Εργοδ. Εισφ. υπαλ ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 2.885, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 961, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1.287, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Κ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 429, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Κ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και 500, ,00 420,00 επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 500, ,00 420,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που 0,00 20 αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , , ,03 Σελίδα 1 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,78

2 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000, , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές , , ,88 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη 2.000, , ,00 αδέσποτων σκύλων Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών 5.000, , ,20 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων 1.000, ,00 570,68 κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος 3.800,00 κατάρτισης Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου 6.400,00 138,00 0,00 προγραμ.κατάρτισης Αμοιβή εξητερικού αξιολογητή προγρ ,00 615,00 0,00 κατάρτισης Αμοιβή ιατρού εργασίας 5.256, Δαπάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα , , ,04 παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών , , ,00 Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων , , ,63 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές , , ,63 αιρετών Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων , ,00 0,00 Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,00 0, Αμοιβές ορκωτών λογιστών , Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της , χρήσης Αμοιβή καταρτιζομένων προγραμμάτων , κατάρτισης Αμοιβή εκπαιδευτών θεωρίας προγραμ , ,00 0,00 κατάρτισης Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού ,00 προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού ,00 Δικαίου Εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας ,00 από ΚΤΕΛ ΑΕ Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,72 Σελίδα 2 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,29

3 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την , , ,72 είσπραξη τελών και φόρων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής , ,00 0,00 συνεργασίας Αποζημίωση επιχειρήσεων πρακτικής προγρ , ,00 0,00 κατάρτισης Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών 0, , , Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών με 0, , ,90 μαθητικά δελτία Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής 2.000, , ,00 Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου 5.000, , , Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ,00 υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , ,40 εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Διάφοροι φόροι και τέλη , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 6.600, ,00 258, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 5.800, μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 800,00 500,00 258, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής , , ,34 και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 760,00 δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο , ,00 165,40 εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 3.480, , ,75 έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , ,19 Σελίδα 3 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,39

4 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.800, ,00 465, Εντυπα τουριστικής προβολής 9.280, ,00 528, Προμήθεια πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης ,00 [έκδοση ΔΕΑΕ] Εκδοση Ημερολογίου 0, , , Τουριστική προβολή σε ΜΜΕ , Προμήθεια DVD με περιεχόμενο 3.480,00 ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου Έκδοση ημερολογίου , Έκδοση ημερολογίου , Συνέδρια και εορτές , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 5.000, , ,00 διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 2.320, διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 4.000, , ,46 εορτών Συνδρομές , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 7.000, , ,53 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet 0, Λοιπές συνδρομές 4.000, , , Έξοδα δημοσιεύσεων 6.800, ,00 494, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.800, ,00 494, Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και 5.800, λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου Λοιπές δημοσιεύσεις 1.000, ,00 494, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 5.000, , ,09 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.406, ,50 788, Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 1.000, ,00 533, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000, ,50 255, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.406,61 προγραμμάτων κατάρτισης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , , ,78 πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , , ,56 πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 8.000, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 933,56 250, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,99 Σελίδα 4 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,69

5 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Τράπεζες) , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 7.500, , ,22 πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 5.500, , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 5.500, , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε , , ,89 τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά , , ,32 πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 0, , , Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και 0, , ,97 Αθλητισμού Σύρου Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδείας και 0, , ,38 Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για 0, , ,32 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση ΔΕΥΑ από ΚΑΠ (αρθ. 11 Ν. 0, , , /97) Επιχορήγηση ΟΠΑΚ για εκλογική 0,00 485,45 0,00 αποζημίωση Επιχορήγηση ΟΠΑΣ για εκλογική 0,00 291,27 0,00 αποζημίωση Επιχορήγηση Λιμενικού Ταμείου Σύρου για 0,00 194,18 194,18 εκλογική αποζημίωση Υποχρεωτικές εισφορές , ,14 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων , Εισφορά υπερ Ενιαίου φορέα Διαχείρισης ,00 Απορριμμάτων νήσου Σύρου Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων , ,36 0,00 προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του , ,78 0,00 άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και , , ,00 επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε , , ,00 άπορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και , , ,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους , , ,00 και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , ,60 0,00 Σελίδα 5 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,22

6 Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία , ΚΔΑΠ ΜΕΑ Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό 0, ,60 0,00 Ταμείο Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για , ,27 0,00 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές , δαπάνες έτους Καταβολή εισφορών των Εταίρων του , ,27 0,00 Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι Προνοιακά επιδόματα 0, , , Προνοιακά επιδόματα 0, , , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 0, , ,39 Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 0, , ,20 αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0, , , Επίδομα κίνησης σε 0, , ,50 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 0, , , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 0, , ,40 Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0, , ,50 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας 0, , , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 0, , , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0, , , Επίδομα ομογενών - προσφύγων 0,00 422,64 422, Λοιπά έξοδα , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες , απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις 1.890, Έκδοση εγγυητικής επιστολής για πρόγραμμα 1.890, ΚΕΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών ,00 επιχειρήσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σ , Εκτακτα έξοδα 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0, χρήσης Λοιπά πρόστιμα 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,53 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 Σελίδα 6 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,79

7 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,50 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , ,67 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση , , ,07 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,29 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 0, , ,78 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,76 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,40 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,37 σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση , , ,03 Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με ,00 σύμβαση Δημοσίο Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση 1.100,00 Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,29 σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 9.000, , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 3.500, , ,24 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 5.500, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων , , ,00 ακινήτων Ασφάλιστρα , , , Ασφάλιστρα ακινήτων , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.320, ,00 571, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , , ,55 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 7.000,00 του Δήμου Εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων 7.000,00 Σελίδα 7 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,26

8 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000, ,00 256,40 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών 1.000, ,00 35,00 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού 1.000,00 τους και δικτύου Αναβάθμιση- συντήρηση-βελτίωση 1.000, ,00 221,40 τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 3.000, , ,55 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,90 παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , , ,36 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 500,00 500,00 379,90 φωτισμό, καθαριότητα ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.500, , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 750,00 704, Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 500,00 40, Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 500,00 40, Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 500,00 500,00 40, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.000, , , Έξοδα μεταφορών 3.000, , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0, Μεταφορές εν γένει 3.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.000, , ,74 μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000, , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 1.000, ,00 554,02 καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000, ,00 20, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, ,00 640, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00 172, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 5.000, , ,80 γραφείων Σελίδα 8 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,66

9 Προμήθεια εντύπων και υλικών , , ,26 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, , , Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.500, ,00 889, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 500,00 60 υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και 1.000,00 ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.000, ,00 889,14 καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,30 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και , , ,84 φωτισμό Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, , , ,42 βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού , , , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών , , ,42 μηχανογράφισης Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.000, ,00 153, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000, ,00 153, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού 4.000, , ,17 εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 1.000,00 500,00 462,05 λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες 3.000, ,00 996, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 1.000, ,00 996,44 φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,00 510,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων , ,00 510, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0, Έπιπλα σκέυη 1.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά , συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 2.500, ,00 510, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων 500, ,00 510, Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille 2.000,00 στο Δημαρχείο Ερμούπολης Σελίδα 9 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,08

10 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 0, ΕΡΓΑ 7.000, , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 7.000, , ,17 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7.000, , , Διαμόρφωση γραφείων - χώρων για τη 0, , ,37 μετεστέγαση των υπηρεσιών μας Ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του 7.000,00 Δημαρχείου Ερμούπολης Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 0, ,00 59,80 χρήσεως Σύντηρηση ιστοσελίδας Δήμου Σύρου - 0, ,00 59,80 Ερμούπολης ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7.000, Λοιπές μελέτες 7.000, Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου 7.000,00 χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας Ειδικές Δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη ,00 mini-site τουριστικής προβολής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,50 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,90 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,61 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 1.902, ,21 676,29 εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , ,88 0, Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος , ,88 0,00 Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος ,90 Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,07 Σελίδα 10 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,25

11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,98 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 2.422,76 538,36 97,09 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση , , ,97 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,97 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 μισθός, Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 5.000, , , Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση ,00 ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού 3.760,00 προγραμμάτων κατάρτισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,99 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,43 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδ. εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,51 Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,20 Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ) Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,41 Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημόσιο ( 0,00 100,00 11,38 ΟΠΑΔ ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 0,00 100,00 43,51 σύμβαση Δημοσίο (ΤΣΑΥ) Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση 2.500,00 300,00 230,26 Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) Εργ.Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη 1.100,00 150,00 87, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,49 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καταρτιζομένων 6.063, ,33 0,00 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 5.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκπαιδευτών και βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης 2.325,00 Σελίδα 11 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,43

12 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 1.500, ,00 191, Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων 1.500, ,00 191,29 σπουδαστών ΤΕΙ (ΙΚΑ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 715,45 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού 1.000,00 715,45 0,00 και ένστολο Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και 0, ,00 0,00 επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 0, ,00 0,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,40 0, Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων , ,40 0,00 Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,40 0, Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού , ,40 0,00 εξοπλισμού θεάτρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" και "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000, Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου 1.000, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 420,00 378, Ενοίκ8ια - Μισθώματα , , , Μισθώματα σχολείων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , ,00 742,40 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 βοήθειασ στο σπίτι Συντήρηση και επισκευή λοιπών 500,00 60 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών 500,00 60 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 2.724,40 40 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης 500, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 500,00 40 εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 1.124,40 εξοπλισμού προγραμμάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 600,00 εξοπλισμού Βήσσα Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.000,00 750,00 742, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,00 παροχές τρίτων) Σελίδα 12 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

13 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , ,77 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή , , ,00 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 500,00 φωτισμό, καθαριότητα Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Βήσσα 500, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0, Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου 0, Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , Έξοδα μεταφορών 500, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 4.061,80 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.000,00 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.061,80 μετακινούμενων υπαλλήλων για προγράμματα κατάρτισης Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 9.803, Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα 9.803,63 εκπαιδευτών και καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και , , ,36 κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000, Οργάνωση ημερίδων προγραμμάτων 1.600,00 κατάρτισης Δαπάνες αποκριάτικων εκδηλώσεων , Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΣΥΡΟΣ ,00 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών 500,00 50 δραστηριοτήτων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και , ,58 0,00 συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,58 0, Είδη οπωροπωλείου , ,87 0, Είδη παντοπωλείου , ,49 0, Είδη κρεοπωλείου , ,16 0, Είδη κατεψυγμένων προιόντων 7.439, ,38 0, Είδη αρτοποιείου 7.998, ,28 0, Έξοδα λειτουργίας γευμάτων αγάπης , Σελίδα 13 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

14 Έδη ζαχαροπλαστείου 8.340, ,40 0, Έξαδα φαγητού Βήσσα , Προμήθεια ειδών σίτισης καταρτιζομένων 6.200, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,64 167, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,03 200,00 167, Προμήθεια βιβλίων κλπ , Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000, Προμήθεια βιβλίων προγραμμάτων 6.488,69 κατάρτισης Προμήθεια βιβλίων Βήσσα 1.483, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 8.012,63 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 4.012,63 γραφείων προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 γραφείων βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 2.000,00 γραφείων Βήσσα Προμήθεια εντύπων και υλικών 6.229,72 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών 1.000,00 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών 3.629,72 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια εντύπων και υλικών 1.600,00 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Βήσσα Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 200,00 167, Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και 1.200,00 τρόφιμα Εϊδη κατασκήνωσης 1.200, Εϊδη κατασκήνωσης Βήσσα 1.200, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 2.400,00 υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 1.000,00 υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 600,00 υλικού βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 800,00 υλικού Βήσσα Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, ,00 χημικά κλπ) Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου ,00 Σελίδα 14 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

15 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 950,00 ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 950,00 ευπρεπισμού προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 2.200,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 500,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 500,00 καθαριότητας βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.200,00 καθαριότητας Βήσσα Καυσίμα και λιπαντικά , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ,00 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και ,00 φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ,00 λοιπές ανάγκες Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ,00 σχολικές μονάδες Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, 4.000,00 βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού 4.000, Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 4.000,00 μηχανογράφισης Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.402, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.402, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου 1.402,40 Βήσσα Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού ,00 εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 600,00 προγραμμάτων κατάρτισης Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Βήσσα 800, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 3.000,00 λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 κολυμβητηρίου Λοιπές προμήθειες 0, ,64 0, Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το 0, ,64 0,00 Θέατρο Απόλλων Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το 0, ,64 0,00 Θέατρο Απόλλων Λοιπές προμήθειες 0, Σελίδα 15 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

16 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε ,14 τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Προνοιακά επιδόματα , Προνοιακά επιδόματα , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς ,81 Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, ,76 αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , Επίδομα κίνησης σε ,71 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, ,98 Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ,25 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , Επίδομα ομογενών - προσφύγων 419, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , ,00 327,40 προμήθειες παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών , εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Αγορά οικοπέδων στην περιοχή Λαζαρέτα , Προμήθειες παγίων , ,00 327, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Βήσσα 2.000, Έπιπλα σκεύη 5.000, ,20 0, Έπιπλα σκεύη 0, Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0, ,20 0,00 για τις ανάγκες του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ Έπιπλα και σκεύη Βήσσα 5.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 2.600, συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρ. Υπολογιστές ηλεκτρ.συγκροτήματα 0, και λογισ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 1.600,00 συγκροτήματα και λογισμικά προγραμμάτων κατάρτισης Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 1.000,00 συγκροτήματα και λογισμικά Βήσσα Λοιπός εξοπλισμός , ,80 327,40 Σελίδα 16 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

17 Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0, ,00 252, Αγορά βιβλίων για εμπλουτισμό Δημ. 0, Βιβλιοθήκης Προμήθεια και εγκατάσταση ,00 ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου Λοιπός εξοπλισμός προγραμμάτων 600,00 κατάρτισης Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Βήσσα 3.000, Προβολή αξιόλογων κτιρίων (μνημείων) , Δήμου Ερμούπολης με εργαλεία νέας τεχνολογίας (Πολυμορφικοί Ψηφιακοί δίσκοι, DVD, ψηφιακή οθόνη) Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών 0, ,00 75,40 προστασίας λουομένων Αναβάθμιση εξοπλισμού του θεάτρου , ,80 0,00 ΑΠΟΛΛΩΝ Επανέκθεση μόνιμης συλλογής Βιομηχανικού , ,00 0,00 Μουσείου Ερμούπολης - ΚΕ.ΤΕ.ΠΟ. στο κτήριο Κατσιμαντή Προμήθεια & ηλεκτρομηχανολογικού και 0, λοιπού εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου ΕΡΓΑ , , , Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ,53 ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και ,53 συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου ,53 Μάννα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) , , ,13 εγκαταστάσεων Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Κατασκευή ΚΑΠΗ Άνω Μάννα 56, , , Προσθήκη κατ επέκταση και καθ ύψος σε 3.427, , ,71 ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ποσειδωνίας στην περιοχή Χαλεπά για χρήση αναγκών ΚΑΠΗ Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου , , ,21 των Ελληνίδων Σύρου Επισκευή διαμόρφωση Β κλειστής αίθουσας , Αθλητικού Κέντρου σε γήπεδο πετοσφαίρισης προδιαγραφών Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πλατείες πάρκα παιδότοποι , Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Ποσειδωνίας με ,59 Ευρωπαικές Προδιαγραφές Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Σελίδα 17 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,51

18 Εγκατάσραση τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό , Σχολείο Ποσειδωνίας Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ,00 ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη Διαμόρφωση ανάπλαση προαύλιου χώρου 0, Βιομηχανικού Μουσείου Επισκευές και συντηρήσεις παγίων , ,41 661,47 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , ,40 0, Συντήρηση μουσικής αίθουσας Φιλαρμονικής 0, Επισκευή & συντήρηση Σχολικών Κτηρίων , ,64 0, Επισκευή & συντήρηση Αθλητικών 0, ,47 0,00 Εγκαταστάσεων ΔΕ Ερμούπολης Διαμόρφωση πρώην παιδικής βιβλιοθήκης 4.958, ,36 0, Επισκευή δώματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0, ,28 0, Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Αθμιας και 0, Βθμιας εκπαίδευσης Νήσου Σύρου Επισκευή Σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και ,21 Β' βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών ,00 Αθλητικών Εγκαταστάσεων Εργασίες συντήρησης Θεάτρου Απόλλων για ,00 την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα "150 χρόνια" Ελαιχρωματισμοί Δημοτικής Πινακοθήκης 6.900,00 και Αίθουσας Τέχνης Εργασίες στεγάνωσης Πύργου Σκαγιοποιείου ,00 Βιομηχανικού Μουσείου Διαμόρφωση χώρων υπογείου στο κτήριο του , ΚΑΠΗ Ερμούπολης Κατασκευή στεγάστρου κλιμακοστασίου και 0, τοποθέτηση εξαερισμού στην υπόγεια αποθήκη των αποδυτηρίων γηπέδου Βάρης Εργασίες ειδικού χρματισμού σκηνής και 0, ελαιοχρωματισμών στα θεωρεία και στο υπόγειο του θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ Ανακαίνιση μέρους διατηρητέου κτιρίου του , ,65 0,00 πρώην Δημοτικού Παντοπωλείου (Θερινός κινηματογράφος Παλλάς) για την ένταξή του στις λειτουργίες του αστικού κέντρου Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι , Αναβάθμιση παιδικών χαρών σύμφωνα με τις , ισχύουσες προδιαγραφές Λοιπές μόνιμες εγκατάστασεις κοινής χρήσης , ,01 661, Συντήρηση και επισκευή , ,54 0,00 ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΑΚΔΕ Σελίδα 18 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,51

19 Αναβάθμιση δημοτικών χώρων πρασίνου 0,00 661,47 661,47 στην περιοχή πλησίον των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής καθώς και την ενίσχυση και προστασία της ενδημικής βλάστησης Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση , πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας Αποκατάσταση μνημείου Ηρώων πολέμου 8.000, στην Άνω Σύρο Αποκατάσταση στίβου και χώρου , αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην έπαυλη ,92 Τσιροπινά Εργασίες συντήρησης πολιτιστικών χώρων , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ , , ,70 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες , ,60 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και ,47 επέκταση κτιρίων Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού ,47 Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση Λοιπές μελέτες , ,60 0, Μελέτη επανέκθεσης μόνιμης 0, ,60 0,00 συλλογήςβιομηχανικού Μουσείου Ενεργειακή προμελέτη κτηρίων Δημαρχείου, ,73 Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διάκοσμου 5.500,00 Πνευματικού Κέντρου Ειδικές δαπάνες , , , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και , πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Εφαρμογή Ευρωπαικού προγράμματος ,00 PROMISE για την οικιακή εξοικονόμηση Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών , , ,70 περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου με στόχο την εφαρμογή της κομποστοποίησης Ενίσχυση Οικολογικού Φεστιβάλ Σχολείων 6.000, Δήμου Σύρου Ερμούπολης Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού 0, δικτύου Ψηφιακή παραγωγή τουριστικής προβολής 8.249,07 Σελίδα 19 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,68

20 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,14 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,19 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , ,80 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση , , ,89 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,72 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 6.000, , ,17 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση , , ,68 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,55 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 6.000, , ,13 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,33 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,00 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,56 σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση , , ,21 Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 0, σύμβαση δημόσιο (ΤΣΕΔΕ _ΚΥΤ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,23 σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,21 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,21 σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού , , ,87 και ένστολου προσωπικού) Σελίδα 20 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,89

21 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό , , ,45 οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα 0, , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 0, , ,50 ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 0, ,00 162,40 Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα 7.000, , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 1.000, ,00 273,75 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , , ,32 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 500, του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 1.000, εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών 6.000, , ,60 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 500,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,77 παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 1.000, ,38 931,93 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, , , ,04 φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών ,00 αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμμάτων συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2008) Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών 0, , ,04 Αποβλήτων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 9.700, , ,80 φωτισμό, καθαριότητα Απολύμανση χώρου στάθμευσης 2.200, , ,80 απορριμματοφόρων στην Παλαιά Αφαλάτωση Καθαρισμός παραλιών 3.000, Δαπάνη χημικών ελέγχων 3.000, Απολύμανση απεντώμοση, μυοκτονία 1.500, κοινόχρηστων χώρων αλσυλιων ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , ,05 Σελίδα 21 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,73

22 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , Διάφοροι φόροι και τέλη 5.000, , , Διάφοροι φόροι και τέλη 5.000, , , Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 5.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.000, ,14 740, Έξοδα μεταφορών 2.000, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, Μεταφορές εν γένει 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 500,00 60 μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων 1.500, ,14 740, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500, ,14 740, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 500,00 50 υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.000, ,00 359, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 3.000, , ,33 χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και 8.000, , ,22 ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 3.000, , ,62 καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,18 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 6.000, , ,12 λοιπές ανάγκες Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000, ,00 50, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών , , ,88 εγκαταστάσεων Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά , , ,72 και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και 3.000, , ,86 μικροεργαλείων Υλικά συντήρησης εξοπλισμού παραλιών 1.000, Υλικά συντήρησης δικτύου πυρόσβεσης 500, ,00 208, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού , , ,06 εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000, , ,21 Σελίδα 22 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/12/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΤΜΩΚΞ-Ε52 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.12 10:36:48 EEST Reason: Location: Athens ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 62 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/01/2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Τελικά Βεβαιωθέντα Τελικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2008 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα : 1 από 218 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2008 .00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053. ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 167 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα