ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014"

Transcript

1 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , , ,04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,78 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών , , ,46 θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 7.000, , ,24 θέσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) Εργοδ. Εισφ. υπαλ ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν , , , /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 2.885, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 961, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1.287, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Κ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 429, /44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους Ο.Π.Α.Κ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και 500, ,00 420,00 επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 500, ,00 420,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που 0,00 20 αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , , ,03 Σελίδα 1 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,78

2 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 7.000, , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.000, , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές , , ,88 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη 2.000, , ,00 αδέσποτων σκύλων Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών 5.000, , ,20 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων 1.000, ,00 570,68 κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος 3.800,00 κατάρτισης Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου 6.400,00 138,00 0,00 προγραμ.κατάρτισης Αμοιβή εξητερικού αξιολογητή προγρ ,00 615,00 0,00 κατάρτισης Αμοιβή ιατρού εργασίας 5.256, Δαπάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα , , ,04 παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών , , ,00 Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων , , ,63 παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές , , ,63 αιρετών Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων , ,00 0,00 Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,00 0, Αμοιβές ορκωτών λογιστών , Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της , χρήσης Αμοιβή καταρτιζομένων προγραμμάτων , κατάρτισης Αμοιβή εκπαιδευτών θεωρίας προγραμ , ,00 0,00 κατάρτισης Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού ,00 προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού ,00 Δικαίου Εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας ,00 από ΚΤΕΛ ΑΕ Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,72 Σελίδα 2 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,29

3 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την , , ,72 είσπραξη τελών και φόρων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής , ,00 0,00 συνεργασίας Αποζημίωση επιχειρήσεων πρακτικής προγρ , ,00 0,00 κατάρτισης Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών 0, , , Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών με 0, , ,90 μαθητικά δελτία Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής 2.000, , ,00 Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου 5.000, , , Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ,00 υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη , , ,40 εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Διάφοροι φόροι και τέλη , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 6.600, ,00 258, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 5.800, μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 800,00 500,00 258, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής , , ,34 και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής ,00 δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 760,00 δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο , ,00 165,40 εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 3.480, , ,75 έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , ,19 Σελίδα 3 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,39

4 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.800, ,00 465, Εντυπα τουριστικής προβολής 9.280, ,00 528, Προμήθεια πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης ,00 [έκδοση ΔΕΑΕ] Εκδοση Ημερολογίου 0, , , Τουριστική προβολή σε ΜΜΕ , Προμήθεια DVD με περιεχόμενο 3.480,00 ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου Έκδοση ημερολογίου , Έκδοση ημερολογίου , Συνέδρια και εορτές , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και 5.000, , ,00 διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και 2.320, διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 4.000, , ,46 εορτών Συνδρομές , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 7.000, , ,53 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet 0, Λοιπές συνδρομές 4.000, , , Έξοδα δημοσιεύσεων 6.800, ,00 494, Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.800, ,00 494, Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και 5.800, λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου Λοιπές δημοσιεύσεις 1.000, ,00 494, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 5.000, , ,09 δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.406, ,50 788, Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 1.000, ,00 533, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000, ,50 255, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.406,61 προγραμμάτων κατάρτισης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , , ,78 πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας , , ,56 πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 8.000, , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 933,56 250, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,99 Σελίδα 4 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,69

5 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Τράπεζες) , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας 7.500, , ,22 πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000, , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 5.500, , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 5.500, , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε , , ,89 τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά , , ,32 πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 0, , , Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και 0, , ,97 Αθλητισμού Σύρου Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδείας και 0, , ,38 Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για 0, , ,32 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση ΔΕΥΑ από ΚΑΠ (αρθ. 11 Ν. 0, , , /97) Επιχορήγηση ΟΠΑΚ για εκλογική 0,00 485,45 0,00 αποζημίωση Επιχορήγηση ΟΠΑΣ για εκλογική 0,00 291,27 0,00 αποζημίωση Επιχορήγηση Λιμενικού Ταμείου Σύρου για 0,00 194,18 194,18 εκλογική αποζημίωση Υποχρεωτικές εισφορές , ,14 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων , Εισφορά υπερ Ενιαίου φορέα Διαχείρισης ,00 Απορριμμάτων νήσου Σύρου Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων , ,36 0,00 προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του , ,78 0,00 άρθρου 68 ΝΔ 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και , , ,00 επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε , , ,00 άπορους δημότες Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και , , ,00 σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους , , ,00 και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων , ,60 0,00 Σελίδα 5 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,22

6 Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία , ΚΔΑΠ ΜΕΑ Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό 0, ,60 0,00 Ταμείο Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για , ,27 0,00 μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές , δαπάνες έτους Καταβολή εισφορών των Εταίρων του , ,27 0,00 Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι Προνοιακά επιδόματα 0, , , Προνοιακά επιδόματα 0, , , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 0, , ,39 Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 0, , ,20 αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 0, , , Επίδομα κίνησης σε 0, , ,50 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 0, , , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 0, , ,40 Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών 0, , ,50 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας 0, , , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 0, , , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών 0, , , Επίδομα ομογενών - προσφύγων 0,00 422,64 422, Λοιπά έξοδα , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες , απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις 1.890, Έκδοση εγγυητικής επιστολής για πρόγραμμα 1.890, ΚΕΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών ,00 επιχειρήσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σ , Εκτακτα έξοδα 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 0, χρήσης Λοιπά πρόστιμα 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , ,53 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 Σελίδα 6 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,79

7 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,50 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , ,67 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση , , ,07 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,29 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 0, , ,78 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,76 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,40 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,37 σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση , , ,03 Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με ,00 σύμβαση Δημοσίο Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση 1.100,00 Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,29 σύμβαση αορίστου χρόνου Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 9.000, , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 3.500, , ,24 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 5.500, , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων , , ,00 ακινήτων Ασφάλιστρα , , , Ασφάλιστρα ακινήτων , , , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.320, ,00 571, Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , , ,55 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 7.000,00 του Δήμου Εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων 7.000,00 Σελίδα 7 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,26

8 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.000, Συντήρηση και επισκευή λοιπών 3.000, ,00 256,40 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών 1.000, ,00 35,00 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού 1.000,00 τους και δικτύου Αναβάθμιση- συντήρηση-βελτίωση 1.000, ,00 221,40 τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 3.000, , ,55 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού , , , Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,90 παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η , , ,36 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 500,00 500,00 379,90 φωτισμό, καθαριότητα ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.500, , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 3.000, , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000, , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 750,00 704, Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 500,00 40, Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 500,00 40, Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 500,00 500,00 40, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.000, , , Έξοδα μεταφορών 3.000, , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0, Μεταφορές εν γένει 3.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 2.000, , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.000, , ,74 μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000, , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών 1.000, ,00 554,02 καταστάσεων Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000, ,00 20, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000, ,00 640, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000, ,00 172, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 5.000, , ,80 γραφείων Σελίδα 8 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,66

9 Προμήθεια εντύπων και υλικών , , ,26 μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000, , , Είδη υγιεινής και καθαριότας 2.500, ,00 889, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 500,00 60 υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και 1.000,00 ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.000, ,00 889,14 καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,30 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και , , ,84 φωτισμό Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, , , ,42 βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού , , , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών , , ,42 μηχανογράφισης Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.000, ,00 153, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000, ,00 153, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού 4.000, , ,17 εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000, , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 1.000,00 500,00 462,05 λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες 3.000, ,00 996, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 1.000, ,00 996,44 φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.000, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ,00 510,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων , ,00 510, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0, Έπιπλα σκέυη 1.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά , συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός 2.500, ,00 510, Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων 500, ,00 510, Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille 2.000,00 στο Δημαρχείο Ερμούπολης Σελίδα 9 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,08

10 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 0, ΕΡΓΑ 7.000, , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 7.000, , ,17 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7.000, , , Διαμόρφωση γραφείων - χώρων για τη 0, , ,37 μετεστέγαση των υπηρεσιών μας Ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του 7.000,00 Δημαρχείου Ερμούπολης Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής 0, ,00 59,80 χρήσεως Σύντηρηση ιστοσελίδας Δήμου Σύρου - 0, ,00 59,80 Ερμούπολης ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7.000, Λοιπές μελέτες 7.000, Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου 7.000,00 χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας Ειδικές Δαπάνες , Λοιπές ειδικές δαπάνες , Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη ,00 mini-site τουριστικής προβολής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , ,50 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,90 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,61 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 1.902, ,21 676,29 εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ , ,88 0, Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος , ,88 0,00 Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος ,90 Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,07 Σελίδα 10 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,25

11 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,98 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 2.422,76 538,36 97,09 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση , , ,97 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,97 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,00 μισθός, Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 5.000, , , Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση ,00 ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού 3.760,00 προγραμμάτων κατάρτισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,99 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,43 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδ. εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,51 Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,20 Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ) Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση , , ,41 Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημόσιο ( 0,00 100,00 11,38 ΟΠΑΔ ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 0,00 100,00 43,51 σύμβαση Δημοσίο (ΤΣΑΥ) Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση 2.500,00 300,00 230,26 Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) Εργ.Εισφορές για υγειονομική περίθαλψη 1.100,00 150,00 87, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,49 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ καταρτιζομένων 6.063, ,33 0,00 για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 5.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκπαιδευτών και βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης 2.325,00 Σελίδα 11 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,43

12 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 1.500, ,00 191, Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων 1.500, ,00 191,29 σπουδαστών ΤΕΙ (ΙΚΑ) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 715,45 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού 1.000,00 715,45 0,00 και ένστολο Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και 0, ,00 0,00 επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 0, ,00 0,00 συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,40 0, Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων , ,40 0,00 Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων , ,40 0, Συντήρηση και χρήση ηλεκτρονικού , ,40 0,00 εξοπλισμού θεάτρου "ΑΠΟΛΛΩΝ" και "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ" Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.000, Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000, Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου 1.000, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 420,00 378, Ενοίκ8ια - Μισθώματα , , , Μισθώματα σχολείων , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , ,00 742,40 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.000,00 βοήθειασ στο σπίτι Συντήρηση και επισκευή λοιπών 500,00 60 μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών 500,00 60 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 2.724,40 40 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης 500, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 500,00 40 εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 1.124,40 εξοπλισμού προγραμμάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 600,00 εξοπλισμού Βήσσα Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 1.000,00 750,00 742, Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,00 παροχές τρίτων) Σελίδα 12 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

13 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , ,77 0, Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή , , ,00 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 500,00 φωτισμό, καθαριότητα Απολυμάνσεις - μυοκτονίες Βήσσα 500, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0, Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου 0, Κάρτα καυσαερίων υπηρεσιακού αυτοκινήτου 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , Έξοδα μεταφορών 500, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 4.061,80 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.000,00 μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 2.061,80 μετακινούμενων υπαλλήλων για προγράμματα κατάρτισης Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 9.803, Οδοιπορικά έξοδα και λοιπά έξοδα 9.803,63 εκπαιδευτών και καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και , , ,36 κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000, Οργάνωση ημερίδων προγραμμάτων 1.600,00 κατάρτισης Δαπάνες αποκριάτικων εκδηλώσεων , Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΣΥΡΟΣ ,00 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , , Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών 500,00 50 δραστηριοτήτων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και , ,58 0,00 συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , ,58 0, Είδη οπωροπωλείου , ,87 0, Είδη παντοπωλείου , ,49 0, Είδη κρεοπωλείου , ,16 0, Είδη κατεψυγμένων προιόντων 7.439, ,38 0, Είδη αρτοποιείου 7.998, ,28 0, Έξοδα λειτουργίας γευμάτων αγάπης , Σελίδα 13 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

14 Έδη ζαχαροπλαστείου 8.340, ,40 0, Έξαδα φαγητού Βήσσα , Προμήθεια ειδών σίτισης καταρτιζομένων 6.200, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , ,64 167, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις ,03 200,00 167, Προμήθεια βιβλίων κλπ , Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000, Προμήθεια βιβλίων προγραμμάτων 6.488,69 κατάρτισης Προμήθεια βιβλίων Βήσσα 1.483, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 8.012,63 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 4.012,63 γραφείων προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 1.000,00 γραφείων βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 2.000,00 γραφείων Βήσσα Προμήθεια εντύπων και υλικών 6.229,72 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών 1.000,00 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών 3.629,72 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια εντύπων και υλικών 1.600,00 μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων Βήσσα Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 200,00 167, Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και 1.200,00 τρόφιμα Εϊδη κατασκήνωσης 1.200, Εϊδη κατασκήνωσης Βήσσα 1.200, Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 2.400,00 υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 1.000,00 υλικού Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 600,00 υλικού βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 800,00 υλικού Βήσσα Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, ,00 χημικά κλπ) Προμήθεια χημικού υλικού κολυμβητηρίου ,00 Σελίδα 14 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

15 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 950,00 ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 950,00 ευπρεπισμού προγραμμάτων κατάρτισης Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 2.200,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 500,00 καθαριότητας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 500,00 καθαριότητας βοήθειας στο σπίτι Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.200,00 καθαριότητας Βήσσα Καυσίμα και λιπαντικά , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ,00 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και ,00 φωτισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ,00 λοιπές ανάγκες Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ,00 σχολικές μονάδες Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, 4.000,00 βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια λοιπού υλικού 4.000, Προμήθεια αναλωσίμων υλικών 4.000,00 μηχανογράφισης Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 1.402, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.402, Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίου 1.402,40 Βήσσα Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού ,00 εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 600,00 προγραμμάτων κατάρτισης Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Βήσσα 800, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 3.000,00 λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 κολυμβητηρίου Λοιπές προμήθειες 0, ,64 0, Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το 0, ,64 0,00 Θέατρο Απόλλων Αγορά αναμνηστικών προς πώληση για το 0, ,64 0,00 Θέατρο Απόλλων Λοιπές προμήθειες 0, Σελίδα 15 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

16 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε ,14 τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Προνοιακά επιδόματα , Προνοιακά επιδόματα , Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς ,81 Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, ,76 αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης , Επίδομα κίνησης σε ,71 παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, ,98 Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ,25 Δημοσίου Επίδομα Τυφλότητας , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , Επίδομα ομογενών - προσφύγων 419, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , ,00 327,40 προμήθειες παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών , εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Αγορά οικοπέδων στην περιοχή Λαζαρέτα , Προμήθειες παγίων , ,00 327, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.000, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Βήσσα 2.000, Έπιπλα σκεύη 5.000, ,20 0, Έπιπλα σκεύη 0, Προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0, ,20 0,00 για τις ανάγκες του Θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ Έπιπλα και σκεύη Βήσσα 5.000, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 2.600, συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρ. Υπολογιστές ηλεκτρ.συγκροτήματα 0, και λογισ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 1.600,00 συγκροτήματα και λογισμικά προγραμμάτων κατάρτισης Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά 1.000,00 συγκροτήματα και λογισμικά Βήσσα Λοιπός εξοπλισμός , ,80 327,40 Σελίδα 16 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,98

17 Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0, ,00 252, Αγορά βιβλίων για εμπλουτισμό Δημ. 0, Βιβλιοθήκης Προμήθεια και εγκατάσταση ,00 ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου Λοιπός εξοπλισμός προγραμμάτων 600,00 κατάρτισης Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Βήσσα 3.000, Προβολή αξιόλογων κτιρίων (μνημείων) , Δήμου Ερμούπολης με εργαλεία νέας τεχνολογίας (Πολυμορφικοί Ψηφιακοί δίσκοι, DVD, ψηφιακή οθόνη) Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών 0, ,00 75,40 προστασίας λουομένων Αναβάθμιση εξοπλισμού του θεάτρου , ,80 0,00 ΑΠΟΛΛΩΝ Επανέκθεση μόνιμης συλλογής Βιομηχανικού , ,00 0,00 Μουσείου Ερμούπολης - ΚΕ.ΤΕ.ΠΟ. στο κτήριο Κατσιμαντή Προμήθεια & ηλεκτρομηχανολογικού και 0, λοιπού εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου ΕΡΓΑ , , , Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ,53 ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και ,53 συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου ,53 Μάννα Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) , , ,13 εγκαταστάσεων Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Κατασκευή ΚΑΠΗ Άνω Μάννα 56, , , Προσθήκη κατ επέκταση και καθ ύψος σε 3.427, , ,71 ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ποσειδωνίας στην περιοχή Χαλεπά για χρήση αναγκών ΚΑΠΗ Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου , , ,21 των Ελληνίδων Σύρου Επισκευή διαμόρφωση Β κλειστής αίθουσας , Αθλητικού Κέντρου σε γήπεδο πετοσφαίρισης προδιαγραφών Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πλατείες πάρκα παιδότοποι , Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Ποσειδωνίας με ,59 Ευρωπαικές Προδιαγραφές Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , Σελίδα 17 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,51

18 Εγκατάσραση τάπητα (ταρτάν) στο Δημοτικό , Σχολείο Ποσειδωνίας Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και ,00 ανακατασκευή γηπέδου στη θέση Μπαρούμη Διαμόρφωση ανάπλαση προαύλιου χώρου 0, Βιομηχανικού Μουσείου Επισκευές και συντηρήσεις παγίων , ,41 661,47 εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , ,40 0, Συντήρηση μουσικής αίθουσας Φιλαρμονικής 0, Επισκευή & συντήρηση Σχολικών Κτηρίων , ,64 0, Επισκευή & συντήρηση Αθλητικών 0, ,47 0,00 Εγκαταστάσεων ΔΕ Ερμούπολης Διαμόρφωση πρώην παιδικής βιβλιοθήκης 4.958, ,36 0, Επισκευή δώματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης 0, ,28 0, Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Αθμιας και 0, Βθμιας εκπαίδευσης Νήσου Σύρου Επισκευή Σχολικών κτηρίων Α' βάθμιας και ,21 Β' βάθμιας εκπαίδευσης Ν.Σύρου Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών ,00 Αθλητικών Εγκαταστάσεων Εργασίες συντήρησης Θεάτρου Απόλλων για ,00 την υποστήριξη των εκδηλώσεων για τα "150 χρόνια" Ελαιχρωματισμοί Δημοτικής Πινακοθήκης 6.900,00 και Αίθουσας Τέχνης Εργασίες στεγάνωσης Πύργου Σκαγιοποιείου ,00 Βιομηχανικού Μουσείου Διαμόρφωση χώρων υπογείου στο κτήριο του , ΚΑΠΗ Ερμούπολης Κατασκευή στεγάστρου κλιμακοστασίου και 0, τοποθέτηση εξαερισμού στην υπόγεια αποθήκη των αποδυτηρίων γηπέδου Βάρης Εργασίες ειδικού χρματισμού σκηνής και 0, ελαιοχρωματισμών στα θεωρεία και στο υπόγειο του θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ Ανακαίνιση μέρους διατηρητέου κτιρίου του , ,65 0,00 πρώην Δημοτικού Παντοπωλείου (Θερινός κινηματογράφος Παλλάς) για την ένταξή του στις λειτουργίες του αστικού κέντρου Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι , Αναβάθμιση παιδικών χαρών σύμφωνα με τις , ισχύουσες προδιαγραφές Λοιπές μόνιμες εγκατάστασεις κοινής χρήσης , ,01 661, Συντήρηση και επισκευή , ,54 0,00 ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ΑΚΔΕ Σελίδα 18 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,51

19 Αναβάθμιση δημοτικών χώρων πρασίνου 0,00 661,47 661,47 στην περιοχή πλησίον των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών, με στόχο την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής καθώς και την ενίσχυση και προστασία της ενδημικής βλάστησης Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση , πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγγανοπήγαδων στο Δ.Δ. Βάρης του Δήμου Ποσειδωνίας Αποκατάσταση μνημείου Ηρώων πολέμου 8.000, στην Άνω Σύρο Αποκατάσταση στίβου και χώρου , αθλοπαιδιών στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ.Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην έπαυλη ,92 Τσιροπινά Εργασίες συντήρησης πολιτιστικών χώρων , ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ , , ,70 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες , ,60 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και ,47 επέκταση κτιρίων Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού ,47 Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση Λοιπές μελέτες , ,60 0, Μελέτη επανέκθεσης μόνιμης 0, ,60 0,00 συλλογήςβιομηχανικού Μουσείου Ενεργειακή προμελέτη κτηρίων Δημαρχείου, ,73 Θεάτρου Απόλλων και Πνευματικού Κέντρου Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διάκοσμου 5.500,00 Πνευματικού Κέντρου Ειδικές δαπάνες , , , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , Ψηφιακή ενοποίηση πολιτιστικών χώρων και , πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Εφαρμογή Ευρωπαικού προγράμματος ,00 PROMISE για την οικιακή εξοικονόμηση Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών , , ,70 περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου με στόχο την εφαρμογή της κομποστοποίησης Ενίσχυση Οικολογικού Φεστιβάλ Σχολείων 6.000, Δήμου Σύρου Ερμούπολης Λειτουργία του πιλοτικού ευρυζωνικού 0, δικτύου Ψηφιακή παραγωγή τουριστικής προβολής 8.249,07 Σελίδα 19 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,68

20 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ , , ,14 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,19 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για , , ,80 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση , , ,89 αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,72 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 6.000, , ,17 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση , , ,68 εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός , , ,55 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 6.000, , ,13 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων , , ,33 κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,00 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,56 σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση , , ,21 Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 0, σύμβαση δημόσιο (ΤΣΕΔΕ _ΚΥΤ) Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με , , ,23 σύμβαση Δημοσίο (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,21 σύμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με , , ,21 σύμβαση αορίστου (ΙΚΑ) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού , , ,87 και ένστολου προσωπικού) Σελίδα 20 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,89

21 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό , , ,45 οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώματα 0, , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 0, , ,50 ακινήτων Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών 0, ,00 162,40 Εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα 7.000, , , Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 1.000, ,00 273,75 εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.000, , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς , , ,32 χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 500, του Δήμου Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 1.000, εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών 6.000, , ,60 μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 500,00 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές , , ,77 παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 1.000, ,38 931,93 φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, , , ,04 φωτισμό, καθαριότητα Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών ,00 αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμμάτων συμβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του ν.3613/2008) Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών 0, , ,04 Αποβλήτων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 9.700, , ,80 φωτισμό, καθαριότητα Απολύμανση χώρου στάθμευσης 2.200, , ,80 απορριμματοφόρων στην Παλαιά Αφαλάτωση Καθαρισμός παραλιών 3.000, Δαπάνη χημικών ελέγχων 3.000, Απολύμανση απεντώμοση, μυοκτονία 1.500, κοινόχρηστων χώρων αλσυλιων ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , ,05 Σελίδα 21 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,73

22 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων , , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας , , , Διάφοροι φόροι και τέλη 5.000, , , Διάφοροι φόροι και τέλη 5.000, , , Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 5.000, , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.000, ,14 740, Έξοδα μεταφορών 2.000, Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000, Μεταφορές εν γένει 1.000, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 500,00 60 μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων 1.500, ,14 740, Δημοσίευση προκυρήξεων 1.500, ,14 740, ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , , Είδη υγιεινής και καθαριότας , , , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού 500,00 50 υλικού Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 1.000, ,00 359, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 3.000, , ,33 χημικά κλπ) Προμήθεια ειδών καθαριότας και 8.000, , ,22 ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 3.000, , ,62 καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για , , ,18 κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 6.000, , ,12 λοιπές ανάγκες Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000, ,00 50, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών , , ,88 εγκαταστάσεων Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών γενικά , , ,72 και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού και 3.000, , ,86 μικροεργαλείων Υλικά συντήρησης εξοπλισμού παραλιών 1.000, Υλικά συντήρησης δικτύου πυρόσβεσης 500, ,00 208, Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού , , ,06 εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000, , ,21 Σελίδα 22 από 62 Γενικό Σύνολο : , , ,61

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2014 10/03/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/09/2014 έως 31/12/2014 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΛΙΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑ 00-6031. 00-6032. 00-6053. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6056. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10/2/2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 145 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Βόλου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-601

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 13 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 31/08/2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου

Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Διαμορφωμένος Σύνολο. Ενταλθέντα Περιόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2016 Ημ/νία Εκτύπωσης: 26/07/2016 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δωρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν. ΧΑΝΙΑ 22/05/2015 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28808 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/1/2015 ΕΩΣ 31/03/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Ενταλθέντα Πληρωθέντα Γενικές Υπηρεσίες - Δαπανες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 10-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.650 ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑ,3-11-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.829 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755

Απολογισμός_Εξόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 755 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01

Απολογισμός_Εξόδων 00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 187.000,00 83.864,01 78.744,01 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 910 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σελίδα : 2 από 239 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Μώλου Αγίου - Κωνσταντίνου Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καμένα Βούρλα 08/09/2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:10683 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053

00.6031. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 24.800,00 12.818,88 41.000,00 41.000,00 00.6053 ΗΜΟΣ ΚΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05/12/2011 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016- ΝΠΔΔ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ.

06.00.0121.002 Εσοδα απο την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 0,00 14.594,58. Έσοδα απο συνδρομές μελων στα αθλητικά προγραμμάτα του Α.Ο.Δ.Ν.Φ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 1.279.000,00 656.205,19 1.060.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 849.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Π.) 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2016 Κωδικός Λογαριασμού ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.00.6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα 90.00 Α ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02.00.6053.001 Εργοδοτικές εισφορές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/12/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 09/09/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ

ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 4-0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.560.052,38 3.649.261,62 4-0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 3.043.055,03 1.557.563,62 4-0210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ.πρωτ. : 13151 /2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016

Προϋπολογισμός Δαπανών. Οικονομικού Ετους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισμός Δαπανών Οικονομικού Ετους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 79 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριμένος ΠΥ Διαμορφωμένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/7/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1000 ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΝΠΔΔ 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ε Ξ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενταλθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/ ,00 0, ,00 3.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ε Ξ Ο Δ Α. ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενταλθέντα. Προϋπ/σθέντα ως διεμορφώθησαν μεχρι 30/09/ ,00 0, ,00 3. 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.437.726,42 3.664.791,69 4.692.641,23 6.508.483,30 0,00 0,00 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 1.581.666,91 1.070.368,87 1.417.007,60 1.466.412,00 0,00 0,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 74 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Οικονομικό Έτος: 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠO 01/01/2016 ΕΩΣ 31/05/2016 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΕΣΟΔΑ Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ : 07/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 412 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Π.Π.Ι.Ε.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. Διεύ/νση: Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2 143 42 Ν. Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ 00 Γενικές Υπηρεσίες 38.809.971,78 13.171.754,55 23.494.914,83 23.494.914,83 23.494.914,83 10 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/ εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/27-01-2015 εκτάκτου συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.434.265,00 1.951.705,78 1.951.705,78

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ρέθυμνο 16-02-2016 Αριθμ. Πρωτ.:1662 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 01-01-2016 ΕΩΣ 31-01-2016 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12

550.000,00 550.000,00 412.301,49 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 894.191,40 511.500,44 14.878,89 06.00.12 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 1.452.000,00 1.100.000,00 452.124,35 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 551.900,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Κωδικός Αριθμός 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λογαριασμός Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριμμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα Ενταλθέντα Προπληρωθέντα Πληρωθέντα Ταμ. Κατηγορία Χρηματοδότηση Τιμολογηθέντα 02 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 22.722.588,27

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 1.500,00 1.310,00 1.000,00 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 00-6031. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0000 0100 0110 0111 Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16.624.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015. ΕΣΟΔΑ: Κωδ. Αριθμ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Της 08/1/2015 Παρόντες: Πατούλης Γεώργιος, Πρόεδρος, Μπιλιράκης Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος, Βασιλείου Αλέξιος, Γεν.Γραμματέας,

Διαβάστε περισσότερα

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00

06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00 ΕΣΟΔΑ ΠΠΙΕΔ 322.257,44 96.582,06 470.000,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 218.100,00 86.562,81

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 (σε ΕΥΡΩ) μετα τροποποιήσεων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 09.10.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 09.10.3353 Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών Φορέων. 1.500.000,00 1.500.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2007 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ Σελίδα : 2 από 156.00.00.6031..00.00.6032..00.00.6053..00.00.6056..00.00.6071..00.00.6073..00.00.6074..00.00.6111..00.00.6113..00.00.6116..00.00.6117..00.00.6121..00.00.6121.0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα : 1 από 29 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολο του ΚΑ: 00-60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-605. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 5/8/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 54208 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 6031 Τακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Οικον.Ετος: 2017 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ

ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2016 ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ. : 698 ΑΔΑ: 7Ρ8Ο46Ψ8ΝΖ-2ΥΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩ- ΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ Διαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5.477.375,61 0,00 5.477.375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Ε Σ Ο Δ Α ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις Εισπραχθέντα 0111.00 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 40.000,00 40.000,00 61.439,40 28.085,04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 Αρ. Πρωτ. :3684 ΑΔΑ: 71Γ646Ψ8ΝΖ-ΣΓΥ ΕΣΟΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Διαβάστε περισσότερα