ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ."

Transcript

1 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ Περίληψη Κατά την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε διαστασιολόγηση διώροφης κατοικίας σύμφωνα με τον παλαιό κανονισμό του Βασιλικού Διατάγματος (1959) και τον σύγχρονο ΕΑΚ (2000), σκοπός της οποίας ήταν η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητάς των δύο κτιρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) του Κύριος στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της επιρροής της μεθόδου ανάλυσης στην αποτίμηση των κτιρίων και ιδιαίτερα στο βαθμό επάρκειάς τους. Για σκοπούς πληρότητας έγινε αποτίμηση των κτιρίων για όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας με τη Δυναμική Ελαστική Ανάλυση m και σύγκριση με τα αποτελέσματα της Στατικής Ανελαστικής Ανάλυσης (Pushover). Επιπλέον έλεγχος έγινε για τον εντοπισμό της σεισμικής επιτάχυνσης στην οποία υπάρχει πλήρης επάρκεια των κτιρίων. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε επίσης διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων στον βαθμό επάρκειας των κτιρίων. Στις επόμενες παραγράφους αναλύονται κάποια στοιχεία από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ απαραίτητα για την εφαρμογή των μεθόδων και ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Οι αναλύσεις έγιναν με την βοήθεια του λογισμικού STRAD.3DR. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ Σχήμα 1: Κάτοψη 1 ου Ορόφου Κτιρίου ΒΔ Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων του 1ου ορόφου της διώροφης οικοδομής σχεδιασμένης σύμφωνα με το ΒΔ (1959). Οι διαστάσεις και οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων των δύο ορόφων ποικίλουν,

2 Γεωργίου Λουκία συγκεκριμένα: (α) Σε κάθε όροφο τα περισσότερα υποστυλώματα είναι 400/400: με οπλισμό κατά μέσο όρο 10Φ20.(β) Κ7,Κ8,Κ11: 300/300 με οπλισμό 4Φ18, (γ) Κ9: 450/450 με οπλισμό 12Φ20. Οι διαστάσεις και οι οπλισμοί των δοκών βάσει του παλαιού κανονισμού ποικίλουν επίσης, από τη μικρότερη 200/500 μέχρι και τη μεγαλύτερη 300/700, με μεγαλύτερες διαμέτρους στον 1 ο όροφο της κατασκευής σε σχέση με τον 2ο. Όσον αφορά τον διαμήκη οπλισμό στις μικρότερης διατομής δοκούς στο κάτω πέλμα υπάρχουν 4Φ14 στα ανοίγματα, από τα οποία τα μισά κάμπτονται στις στηρίξεις, όπου υπάρχουν επιπλέον 2Φ14 ως πρόσθετος αντισεισμικός οπλισμός, συνήθως στο πάνω πέλμα υπάρχουν 2Φ12. Ενώ αυτές με μεγαλύτερη διατομή οπλίζονται στο κάτω πέλμα με 4Φ16 στα ανοίγματα, από τα οποία επίσης τα μισά κάμπτονται στις στηρίξεις. Ο πρόσθετος οπλισμός των στηρίξεων είναι 2Φ18.Στο άνοιγμα στο πάνω πέλμα υπάρχουν 2Φ14. Οι συνδετήρες είναι σε όλα τα υποστυλώματα Φ8 ανά 12d L, όπου d L η διάμετρος των διαμήκων ράβδων του υποστυλώματος βάσει του παλαιού κανονισμού, καλά αγκυρωμένοι με ημικυκλικά άγκιστρα. Στις δοκούς οι συνδετήρων είναι επίσης διατομής Φ8 ενώ, οι αποστάσεις μεταξύ συνδετήρων κυμαίνονται πολύ, από 100 mm μέχρι 500mm, με επαρκή αγκύρωση. Τα υλικά της κατασκευής είναι Σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας STIII. Επιγραμματικά, αξίζει να σημειωθεί πως ο παλαιός κανονισμός του 1959 εφάρμοζε μικρότερες σεισμικές δυνάμεις, ορθογωνική κατανομή έναντι τριγωνικής, δεν υπήρχε ικανοτικός έλεγχος ούτε διατάξεις για τοιχώματα, δεν υπήρχαν κρίσιμα μήκη και άρα ούτε και πυκνοί συνδετήρες σε δοκούς και υποστυλώματα. Επιπλέον, στις πλύστες των περιπτώσεων δεν υπήρχαν διακριτά πλαίσια και οι έμμεσες στηρίξεις ήταν συχνό φαινόμενο. Αντίστοιχα, στο Σχήμα 2 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων του 1ου ορόφου της διώροφης οικοδομής σχεδιασμένης σύμφωνα με τον ΕΑΚ Οι διαστάσεις και οι οπλισμοί των υποστυλωμάτων των δύο ορόφων ποικίλουν, συγκεκριμένα: (α) Σε κάθε όροφο τα περισσότερα υποστυλώματα είναι 400/400: με οπλισμό κατά μέσο όρο 10Φ20, (β) Κ7,Κ8,Κ11: 300/300 με οπλισμό 4Φ18, (γ) Κ9: 450/450 με οπλισμό 10Φ20. Οι διαστάσεις και οι οπλισμοί των δοκών βάσει του σύγχρονου κανονισμού ποικίλουν επίσης, από τη μικρότερη 200/500 μέχρι και τη μεγαλύτερη 300/700, με μεγαλύτερες διαμέτρους στον 1 ο όροφο της κατασκευής σε σχέση με τον 2ο. Όσον αφορά τον διαμήκη οπλισμό στις μικρότερης διατομής δοκούς στο κάτω πέλμα υπάρχουν 4Φ16 στα ανοίγματα, από τα οποία τα μισά κάμπτονται στις στηρίξεις, όπου υπάρχουν επιπλέον 2Φ16 ως πρόσθετος αντισεισμικός οπλισμός, συνήθως στο πάνω πέλμα υπάρχουν 2Φ12. Ενώ αυτές με μεγαλύτερη διατομή οπλίζονται στο κάτω πέλμα με 6Φ18 στα ανοίγματα, από τα οποία επίσης τα μισά κάμπτονται στις στηρίξεις. Ο πρόσθετος οπλισμός των στηρίξεων είναι 2Φ18. Στο άνοιγμα στο πάνω πέλμα υπάρχουν 2Φ14. Οι συνδετήρες είναι σε όλα τα υποστυλώματα Φ8 και Φ10 ανά 50 μέχρι 100mm, καλά αγκυρωμένοι με ημικυκλικά άγκιστρα. Οι μεγαλύτερη διάμετρος και οι μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους προέκυψαν στην προσπάθεια προσομοίωσης των τμήσεων των συνδετήρων σε ισοδύναμους περιμετρικούς σύμφωνα με την Σ.7α στην του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Στις δοκούς οι συνδετήρων είναι διατομής από Φ8 μέχρι Φ12 ενώ, οι αποστάσεις μεταξύ συνδετήρων κυμαίνονται, από 90 mm μέχρι 140mm, με επαρκή αγκύρωση. Τα υλικά της κατασκευής είναι σκυρόδεμα C16/20 και χάλυβας S400.

3 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. Σχήμα 2: Κάτοψη 1ου Ορόφου Κτιρίου ΕΑΚ Και στα δύο κτίρια: Οι πλάκες έχουν πάχος h f = 150mm και είναι οπλισμένες σε δύο διευθύνσεις με Φ8/150. Επί των πλακών υπάρχει φορτίο από επίστρωση ίσο με 1.5 ΚN/m 2. Τα ωφέλιμα φορτία λήφθηκαν 2.0 KN/m 2. Το δώμα θεωρείται μη βατό. Περιμετρικά σε κάθε όροφο υπάρχει μπατική τοιχοποιία με εκτιμώμενο φαινόμενο βάρος 3.6 kn/m 2 επιφάνειας όψης και εσωτερικά, κάτω από κάθε (εσωτερική) δοκό, δρομική τοιχοποιία με φαινόμενο βάρος 2.1 ΚN/m 2. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων των τοιχοπληρώσεων λόγω των ανοιγμάτων, τα φαινόμενα βάρη θεωρούνται μειωμένα κατά 50% και 35% αντίστοιχα. Συνολικό ύψος ορόφου 3.20 m. Επί των περιμετρικών δοκών της οροφής υπάρχει μπατική τοιχοποιία ύψους 1.20 m. Τα κτίρια θεωρείται ότι βρίσκονται σε περιοχή ζώνης σεισμικότητας Ι (π.χ. Αθήνα) με κατηγορία εδάφους Β και σπουδαιότητα Σ2. Όσον αφορά τη θεμελίωση και τα δύο κτίρια προσομοιώθηκαν σαν να είναι πακτωμένα και θεωρήθηκε ότι επαρκεί.

4 Γεωργίου Λουκία Σχήμα 3: Χωρικό μοντέλο κτιρίου ΒΔ από το λογισμικό Στο Σχήμα 3 δίδεται το χωρικό μοντέλο του κτιρίου του παλαιού κανονισμού στο οποίο είναι ευδιάκριτο το κέντρο μάζας (ΚΜ) -με τετράγωνο- και δυσκαμψίας (ΚΔ) -με κύκλοκάθε ορόφου, αντίστοιχα. Παρατηρούμε ότι το ΚΜ δεν απέχει πολύ από το κέντρο του περιγράμματος της ορθογωνικής διατομής της κάτοψης, αν λάβουμε υπόψη και την ύπαρξη των προβόλων. Όσον αφορά το ΚΔ φαίνεται μετατοπισμένο προς το πάνω, δεξί μέρος της κάτοψη. Αυτό συμβαίνει διότι στο πάνω δεξί μέρος της κάτοψης υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός κατακόρυφων μελών απ ότι στο κάτω μέρος, όπου υπάρχει και ένας πρόβολος. Λόγω λοιπόν της εκκεντρότητα μεταξύ ΚΜ και ΚΔ αναμένεται στροφή της θεμελίωσης, άρα οι συνδετήριες πεδιλοδοκοί θα μεταβιβάσουν στροφικές ροπές στα υποστυλώματα με αποτέλεσμα όλο το κτίριο να καθίσταται εύστρεπτο. Επιπλέον μειονεκτήματα του συγκεκριμένο κτιρίου είναι ότι τα κατακόρυφα μέλη διαθέτουν μικρές διαστάσεις σχετικά με τα ανοίγματα των πλαισίων, η έμμεση στήριξη δοκών και το γεγονός ότι τα πλαίσια δεν διαθέτουν σταθερά ανοίγματα. 2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Το διώροφο κτίριο έχει σχεδιαστεί με βάση τις διατάξεις και τον παλαιό αντισεισμικό κανονισμό του Βασιλικού Διατάγματος του 1959 όπως επίσης και με τον σύγχρονο κανονισμό, ΕΑΚ. Ακολούθως, προκαθορίστηκε ο οπλισμός στον φέροντα οργανισμό ως υφιστάμενος και έγινε αποτίμηση με ελαστική και ανελαστική μέθοδο, τις οποίες προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ, για να ελεγχθεί η επάρκεια των υφιστάμενων δομικών στοιχείων για όλες τις στάθμες επιτελεστικότητας (σ.ε). Σε περίπτωση που τα κτίρια δεν επαρκούσαν πλήρως σε καμία σ.ε. πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αποτιμήσεις για μικρότερη σεισμική επιτάχυνση εδάφους έτσι ώστε να σημειωθεί αυτή για την οποία προκύπτει πλήρης επάρκεια όλων των δομικών στοιχείων της κατασκευής. Για τα υφιστάμενα υλικά χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τους τιμές σύμφωνα με την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Οι μέσες τιμές των υλικών προκύπτουν βάση τεκμηριωμένων

5 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. εργαστηριακών ελέγχων κατά την αποτύπωση των κτιρίων. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι «ερήμην» τιμές που προτείνει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Για υφιστάμενα του ΒΔ: Μέση Θλιπτική Αντοχή Σκυροδέματος: f cm = 12 MPa,Τυπική απόκλιση: s = 4 MPa, Αντοχή χάλυβα: f y = 450 MPa, Τυπική απόκλιση: s = 40 MPa. Για υφιστάμενα του ΕΑΚ: Μέση Θλιπτική Αντοχή Σκυροδέματος: f cm = 20 MPa,Τυπική απόκλιση: s = 4 MPa, Αντοχή χάλυβα: f y = 450 MPa, Τυπική απόκλιση: s = 40 MPa. Υφιστάμενες Τοιχοπληρώσεις Όσον αφορά τις τοιχοπληρώσεις, όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή του φορέα, περιμετρικά του κτιρίου υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα της τάξεως του 50%. Σύμφωνα με την 7.4.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] επιτρέπεται να αγνοούνται εντελώς, η να συμπεριλαμβάνονται με διαφορετική πιο πολύπλοκη λειτουργία. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία αφού δεν υπήρχαν επαρκείς λεπτομέρειες για τα ανοίγματα τα κτίρια αποτιμήθηκαν με τα φαινόμενα βάρη εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοπληρώσεων μειωμένα κατά 50% και 35%, αντίστοιχα και στην ακραία περίπτωση όπου δεν έγινε καθόλου προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα εξαχθούν συμπεράσματα κατά πόσο υπάρχει ευμενής επιρροή ή όχι αυτών στην κατασκευή. Κατά την ελαστική μέθοδο ανάλυσης οι τοιχοπληρώσεις προσομοιώθηκαν σαν ένα ζεύγος διαγώνιου θλιπτήρα - ελκυστήρα με την μισή δυστένεια στο κάθε μέλος, ενώ κατά τις ανελαστικές μόνο σαν ένα διαγώνιο θλιπτήρα με ολόκληρη την δυστένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2.1 ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Στην παρούσα εργασία η αποτίμηση έγινε για όλες τις επιτελεστικότητες, Α «Περιορισμένες Βλαβες», Β «Σημαντικές Βλάβες» και Γ «Οιονεί Κατάρρευση», σύμφωνα με την 9.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Στην σ.ε. Α, ο φέρων οργανισμός (και ο οργανισμός συμπληρώσεως) αναμένεται να έχει οιονεί ελαστική συμπεριφορά και να μην αναπτύξει ουσιώδεις μετελαστικές παραμορφώσεις. Γενικώς ισχύει m = 1. Κατά τη Β, όλα τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτρέπεται να αναπτύξουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις, αλλά τα πρωτεύοντα στοιχεία πρέπει να διαθέτουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι εξάντλησης της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας τους. Ο φέρων οργανισμός μπορεί να αντέξει μετασεισμούς μέτριας έντασης. Στην σ.ε Γ, επιτρέπεται να ξεπεραστεί η διαθέσιμη παραμόρφωση αστοχίας των πρωτευόντων και των ενδεχομένων κατακόρυφων δευτερευόντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, ενώ για τα οριζόντια δευτερεύοντα στοιχεία επιτρέπονται, γενικώς, υπερβάσεις. Η σεισμικές δράσεις που επιλέχθηκαν είναι οι σεισμοί οι οποίοι έχουν πιθανότητα υπέρβασης 10% και 50% σε περίοδο 50 χρόνων, με περίοδο επαναφοράς 475 και 70 αντίστοιχα, του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. 2.2 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] διακρίνει τρεις διαφορετικές στάθμες δεδομένων: i. «Yψηλή», ii. «Ικανοποιητική» και iii. «Ανεκτή» Σύμφωνα με την 3.7 του ΚΑΝ.ΕΠΕ θα πρέπει να καθοριστούν επιμέρους στάθμες αξιοπιστίας (1) του σκυροδέματος, (2) του χάλυβα, (3) των τοιχοπληρώσεων και (4) των γεωμετρικών δεδομένων της κατασκευής. Για να οριστεί η στάθμη αξιοπιστίας για κάθε δεδομένο πρέπει να γίνει πλήρης διερεύνηση σύμφωνα με της διατάξεις της συγκεκριμένης παραγράφου. Από αυτές τις στάθμες προκύπτουν και οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των υλικών κατά την αποτίμηση. Αυτό συνεπάγεται ότι όσο πιο ψηλή στάθμη αξιοπιστίας εξασφαλιστεί, τόσο πιο μικροί επιμέρους συντελεστές ασφαλείας. Κατά συνέπεια πιο λίγες

6 Γεωργίου Λουκία επεμβάσεις και μείωση του κόστους ανασχεδιασμού. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε Στάθμη Αξιοπιστίας Υψηλή για όλα τα δεδομένα. 2.3 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (m) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η κατανομή των απαιτήσεων ανελαστικής συμπεριφοράς στα κύρια στοιχεία του φορέα ανάληψης των σεισμικών δράσεων, απαιτείται μια προκαταρκτική ανάλυση του κτιρίου, έτσι ώστε για κάθε στοιχείο του να υπολογισθούν οι λόγοι («δείκτες ανεπάρκειας»), σύμφωνα με την Εξ.5.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. (1) S: (i) Η ροπή λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού (βλ , ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]), όπου η σεισμική δράση λαμβάνεται χωρίς μείωση (q=1). Οι λόγοι λ υπολογίζονται μόνο με βάση τις αντοχές σε κάμψη, αφενός για συντόμευση των σχετικών υπολογισμών και αφετέρου διότι, ακόμη και στην περίπτωση που επιλεγεί (συνεκτιμώντας και τις τιμές των λ) ελαστική μέθοδος ανάλυσης, οι έλεγχοι σε τέμνουσα γίνονται με ικανοτική θεώρηση (βλ. Κεφ. 9, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]), άρα ελέγχεται η απαίτηση λ 1 για την ικανοτική τέμνουσα. R m : Είναι η αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογιζόμενη με βάση τις μέσες τιμές των αντοχών των υλικών (βλ , ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]) ΔΥΣΚΑΜΨΙΕΣ Σύμφωνα με την παράγραφο του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] στην περίπτωση εφαρμογής γραμμικών μεθόδων, με χρήση του ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς q, οπότε γενικώς οι έλεγχοι γίνονται σε όρους δυνάμεων, η δυσκαμψία μπορεί να εκτιμάται ως ποσοστό αυτής του σταδίου Ι (μη ρηγματωμένα στοιχεία). Στην περίπτωσή μας με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού [6] υπολογίστηκαν οι δυσκαμψίες των στοιχείων από τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων (Μ - φ) για συγκεκριμένο αξονικό φορτίο, Ν, για τις δοκούς Ν=0 και για τα υποστυλώματα Ν για φόρτιση G+0,3Q ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΠΩΝ-ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΩΝ (Μ-φ) Η ενεργός δυσκαμψία του μήκους L s στοιχείου του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] ισούται με: (2) όπου M y και θ y η τιμή της ροπής και της γωνίας στροφής χορδής, αντίστοιχα, στη διαρροή της ακραίας διατομής του στοιχείου, οι οποίες υπολογίζονται με οδηγό το παράρτημα 7Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Η ενεργός δυσκαμψία Κ του συνολικού μήκους του στοιχείου μπορεί να λαμβάνεται ίση με τον μέσο όρο των τιμών που υπολογίζονται από πιο πάνω εξίσωση στις δύο ακραίες διατομές του στοιχείου. Αν οι διατομές αυτές έχουν μη - συμμετρικό σχήμα ή οπλισμό (δηλαδή, διαφορετικό για θετική ή αρνητική ροπή κάμψης), λαμβάνονται οι μέσοι όροι των τιμών του Κ από την εξίσωση για τις δύο φορές της κάμψης (θετική ή αρνητική) ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (q=1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΒΑΣΗΣ Εφόσον η ελαστική ανάλυση γίνεται με τη μέθοδο του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q, το συνολικό οριζόντιο φορτίο (τέμνουσα βάσης) σε μία διεύθυνση του κτιρίου θα υπολογίζεται από το λογισμικό με βάση την του ΕΑΚ [2]. Αφού όμως κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ χρησιμοποιείται το φάσμα του ΕΚ 8-1[5], οι αντίστοιχες εξισώσεις τροποποιήθηκαν ως εξής:

7 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. 1. Οι τιμές Τ 1 και Τ 2 αντιστοιχήθηκαν με τις τιμές Τ Β και T C. 2. Ο εκθέτης του λόγου Τ 2 /Τ από 2/3 έγινε ίσος με 1. Με βάση το φάσμα σχεδιασμού οριζόντιων επιταχύνσεων του σεισμού που καθορίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις: για 0 Τ < Τ 1 για Τ 1 Τ Τ 2 (3.α) (3.β) για Τ 2 < Τ (3.γ) όπου: Ιδιοπερίοδος της κατασκευής ΒΔ: T x = 0.44 sec και T y = 0.42 sec Ιδιοπερίοδος της κατασκευής ΕΑΚ: T x = 0.46 sec και T y = 0.45sec Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας: I, α = 0.16, A = α g = 0.16 g Κατηγορία εδάφους: Β όπου Τ B = 0.15 sec και Τ C = 0.5 sec Κατηγορία σπουδαιότητας κτιρίου:σ 2, γ Ι = 1.00 Συντελεστής συμπεριφοράς: q = 1.0 Ποσοστό απόσβεσης: ζ = 5% Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης: β ο = 2.5 Συντελεστής επιρροής της θεμελίωσης: θ = 1 Bάσει όλων των παραπάνω, υπολογίστηκε η τέμνουσα βάσης ως εξής: Για το κτίριο του ΒΔ (σ.ε. Β1), για G+0.3Q: V base = KN Για το κτίριο του EAK (σ.ε. Β1), για G+0.3Q: V base = ΚΝ Η εξαγωγή των λόγων ανεπάρκειας λ (Πιν. 2), πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος STRAD.3DR [3]. Οι έλεγχοι γίνονται επομένως με τον δυσμενέστερο από τους παρακάτω συνδυασμούς φόρτισης: G + 0.3Q ± E x ± 0.3E y, G + 0.3Q ± E y ± 0.3E x Για το κτίριο του ΒΔ (σ.ε. Β1): Όροφος 1 Όροφος 2 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Πίνακας 1: Συντελεστές Καμπτικής Ανεπάρκειας Υποστυλωμάτων ΒΔ (σ.ε. Β1) Μax λ ορόφου 1 = 3.67, Max λ ορόφου 2 = 1.67 Για το κτίριο του ΕΑΚ (σ.ε. Β1): Όροφος 1 Όροφος 2 Α/Α Α/Α Α/Α Α/Α Πίνακας 2: Συντελεστές Καμπτικής Ανεπάρκειας Υποστυλωμάτων ΕΑΚ (σ.ε. Β1) Μax λ ορόφου 1 = 2.78, Max λ ορόφου 2 = 1.79

8 Γεωργίου Λουκία ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ Αρχικά πρέπει να δούμε αν τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ελαστικής δυναμικής μεθόδου σύμφωνα με την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] και αν τα κτίρια των δύο κανονισμών είναι μορφολογικά κανονικό. Για τον τύπο του κτιρίου που εξετάζεται στην παρούσα εργασία και σύμφωνα με την περιγραφή του φέροντα οργανισμού, η δύο πρώτες συνθήκες της μορφολογικής κανονικότητας που ορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. πληρούνται. Ακολουθεί ο έλεγχος της τήρησης των δύο επόμενων συνθηκών της μορφολογικής κανονικότητας με βάσει τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης. Βάσει των πιο πάνω τιμών για τους συντελεστές ανεπάρκειας κάθε υποστυλώματος, υπολογίστηκαν οι μέσοι δείκτες ανεπάρκειας κάθε ορόφου από τη Εξ. 5.2, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1], για κάθε διεύθυνση του σεισμού, x και y, αντίστοιχα: Για το κτίριο του ΒΔ (σ.ε. Β1): Όροφος 1: λ 1x = 2.45 και λ 1y = 3.20, Όροφος 2: λ 2x = 1.30 και λ 2y = 1.25 Για το κτίριο του ΕΑΚ (σ.ε. Β1): Όροφος 1: λ 1x = 1.83 και λ 1y = 1.77, Όροφος 2: λ 2x = 1.32 και λ 2y = 1.32 Αφού λ 2x / λ 1x < 1.5 και λ 2y / λ 1y < 1.5 και στα δύο κτίρια, ικανοποιείται το 3 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας για μη ύπαρξη καμπτοδιατμητικού ασθενή ορόφου. Όπως φαίνεται στα δεδομένα του πίνακα ανεπαρκειών δεν ικανοποιείται το 4 ο κριτήριο της μορφολογικής κανονικότητας, αφού υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου λ σε απέναντι πλευρές του κάθε ορόφου. Επομένως, στα δύο κτίρια και οι δύο όροφοι είναι στεπτικώς ασθενείς. Άρα τα κτίρια θεωρούνται μορφολογικά μη κανονικά, αφού δεν ικανοποιείται το τελευταίο κριτήριο. Συμπερασματικά, για τα κτίρια που εξετάζονται σε σχέση με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης ισχύουν τα παρακάτω: Η προϋπόθεση (α) δεν πληρείται σε κανένα από τα δύο κτίρια σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης (q=1), αφού υπάρχουν στοιχεία με δείκτη ανεπάρκειας που υπερβαίνει την τιμή 2.50 και συγχρόνως τα κτίρια χαρακτηρίζονται μορφολογικά μη κανονικά όπως αποδεικνύεται πιο πάνω. Ανεξαρτήτως της ισχύος των συνθηκών της προηγούμενης παραγράφου, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ουσιώδης βλάβες, επιτρέπεται για τους σκοπούς (μόνον) της αποτίμησης η εφαρμογή της δυναμικής ελαστικής μεθόδου. Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές ασφαλείας προσομοιώματος γ sd που προβλέπονται στην του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] αυξάνονται κατά Στην παρούσα εργασία έγινε αποτίμηση με χρήση και ελαστικής μεθόδου για λόγους σύγκρισης, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν είναι απαραίτητες για σ.ε. Α. Σύμφωνα με την ιδιομορφική ανάλυση οι πρώτες ιδιομορφές σε x και y διεύθυνση, αντίστοιχα, μεταφέρουν πάνω από το 90% της συνολικής μάζας του κτιρίου και για τα δύο κτίρια. Επίσης, όπως παρατηρήσαμε από το λογισμικό (Σχήμα 3) και στα δύο κτίρια η τρίτη ιδιομορφή είναι στρεπτική και μεταφέρει μεγάλο ποσοστό της συνολικής μάζας (π.χ. 20.4% στη X-διεύθ. και 12.2% στη Υ-διεύθ.) στο κτίριο του ΒΔ για σ.ε. Β1. Αποδεικνύεται έτσι ότι τα κτίρια είναι στεπτικώς ασθενές. (4)

9 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (m) Η διαθέσιμη τοπική πλαστιμότητα, στις κρίσιμες περιοχές των δομικών στοιχείων εκτιμάται μέσω των δεικτών (m). Στην παρούσα εργασία η αποτίμηση έγινε για όλες τις επιτελεστικότητες, Α «Περιορισμένες Βλάβες», Β «Σημαντικές Βλάβες» και Γ «Οιονεί Κατάρρευση», σύμφωνα με την 9.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Επειδή η ανάλυση είναι ελαστική, η γενική ανίσωση ασφαλείας, ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών ως εξής: α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς και για τοιχοπληρώσεις, ελέγχεται η ανίσωση (5), του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]: (5) S G : εντατικό μέγεθος για τις δράσεις βαρύτητας του σεισμικού συνδυασμού, S E : εντατικό μέγεθος για την σεισμική δράση από την (ελαστική) ανάλυση, R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. δ d : η παραμόρφωση σχεδιασμού, όπου ως δ d χρησιμοποιείται η γωνία στροφής χορδής θ d Τα μεγέθη θ u, θ y που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του δείκτη (m) έχουν υπολογιστεί για όλα τα δομικά στοιχεία με βάσει της εξισώσεις του παραρτήματος 7Α και την του m = δ d /δ y, σύμφωνα με την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] Συγκεκριμένα, για σ.ε. Α «Περιορισμένες Βλάβες» ισχύει: F d F y και d d d y ή θ d θ y (οπότε m = 1), με γ Rd =1. Για Β «Σημαντικές Βλάβες», για πρωτεύοντα στοιχεία: δ d = 0.5(δ y +δ u )/γ Rd, και Για Γ «Οιονεί Κατάρρευση»: δ d = δ u /γ Rd ΚΑΝΕΠΕ. β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς δεν χρησιμοποιείται ο τοπικός δείκτης συμπεριφοράς m, ο έλεγχος της γενικής ανίσωσης ασφαλείας, γίνεται με: R d = τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους εντατικών μεγεθών, υπολογιζόμενη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών και με συντελεστές ασφαλείας υλικού γ m. S d = εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και την ισορροπία του στοιχείου, όταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η υπεραντοχή τους, γ Rd R d ΤΕΜΝΟΥΣΑ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ m Εφόσον η ανάλυση γίνεται με την μέθοδο των επιμέρους δεικτών συμπεριφοράς m η τέμνουσα βάσης σε κάθε διεύθυνση του κτιρίου θα υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε να προσεγγίζονται με επαρκή ακρίβεια οι μετακινήσεις, λαμβανομένης υπόψη (i) της ανελαστικής συμπεριφοράς των επιμέρους δομικών στοιχείων και (ii) του ρόλου των ανώτερων ιδιομορφών. Για την εφαρμογή αυτής της απαίτησης όταν δεν υιοθετούνται ακριβέστερες προσεγγίσεις, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της ακόλουθης σχέσης για τον υπολογισμό της τέμνουσας βάσης, Εξ. 5.3, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]: (6) C 1 : Συντελεστής που συσχετίζει την αναμενόμενη μέγιστη ανελαστική μετακίνηση με τις μετακινήσεις που υπολογίζονται από γραμμική ελαστική ανάλυση. Για τη συγκεκριμένη εργασία C 1 =1.0 για Τ 0 <Τ 2, όπου Τ c η τιμή στην οποία αρχίζει ο φθίνων κλάδος του φάσματος απόκρισης. C m : ο συντελεστής δρώσας μάζης (για συνεκτίμηση ανώτερων ιδιομορφών), που λαμβάνεται ίσος με Φ e : η φασματική επιτάχυνση του ελαστικού φάσματος που αντιστοιχεί σε ιδιοπερίοδοτ 0 σε κάθε κύρια διεύθυνση. W: το βάρος που αντιστοιχεί στην συνολικά ταλαντευόμενη μάζα της κατασκευής.

10 Γεωργίου Λουκία Η κατανομή των σεισμικών φορτίων γίνεται σύμφωνα με την Εξ.Σ5.4, ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]: z i : η απόσταση της στάθμης i από τη βάση και. (7) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ m Στους πιο κάτω πίνακες παραθέτονται τα ποσοστά επάρκειας των υποστυλωμάτων και δοκών, σε κάμψη και διάτμηση για τα κτίρια και των δύο κανονισμών με την μέθοδο των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας m. Τα αποτελέσματα για τα δύο κτίρια ομαδοποιούνται για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας αντίστοιχα, για διευκόλυνση στην σύγκριση. Στην σ.ε. Α «Περιορισμένες Βλάβες», ο φέρων οργανισμός (και ο οργανισμός συμπληρώσεως) αναμένεται να έχει οιονεί ελαστική συμπεριφορά και να μην αναπτύξει ουσιώδεις μετελαστικές παραμορφώσεις. Γενικώς ισχύει m = 1. Για σ.ε Α1 και Α2 έγινε αποτίμηση με και χωρίς την παρουσία τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα για σκοπούς σύγκρισης. A1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 9 % 55 % 0 % 14 % 2 ος Όροφος 27 % 27 % 21 % 21 % Χωρίς τοίχους 1 ος Όροφος 0 % 9 % 0 % 7 % 2 ος Όροφος 18 % 18 % 9 % 7 % Πίνακας 3: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Α1) Παρατηρούμε στο κτίριο του ΒΔ ότι το ποσοστό επάρκειας σε κάμψη και διάτμηση δοκών και υποστυλωμάτων αυξάνεται με την ύπαρξη των τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα, οι οποίες φαίνεται να έχουν εν γένει θετική επιρροή στην σεισμική απόκριση της κατασκευής. Συγκεκριμένα, στα υποστυλώματα σημειώνεται η μέγιστη αύξηση της επάρκειας μέχρι 9% και 46% στον 1 ο όροφο για κάμψη και διάτμηση, αντίστοιχα. Ενώ στις δοκούς η επάρκεια αυξάνεται μέχρι 12% και 14% στον 2 ο όροφο για κάμψη και διάτμηση, αντίστοιχα. Επίσης, από την ιδιομορφική ανάλυση παρατηρούμε ότι η συνεισφορά των θεμελιωδών ιδιοπεριόδων της κάθε διεύθυνσης αυξήθηκε αρκετά, ενώ η συνεισφορά της στρεπτικής ιδιομορφής μειώθηκε από 20% σε 17% στο κτίριο του ΒΔ. A1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 45 % 100 % 21 % 86 % 2 ος Όροφος 45 % 100 % 64 % 71 % Πίνακας 4: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Α1) A2 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 45 % 10 % 7 % 14 % 2 ος Όροφος 73 % 55 % 29 % 21 %

11 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. Χωρίς τοίχους 1 ος Όροφος 0 % 27 % 0 % 18 % 2 ος Όροφος 27 % 27 % 21 % 14 % Πίνακας 5: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Α2) Παρατηρούμε στο κτίριο του ΒΔ ότι και στην σ.ε. Α2 όπως και στην Α1, το ποσοστό επάρκειας σε κάμψη και διάτμηση δοκών και υποστυλωμάτων αυξάνεται με την ύπαρξη των τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα. Συγκεκριμένα, στα υποστυλώματα σημειώνεται η μέγιστη αύξηση της επάρκειας μέχρι 46% και 28% στον 2 ο όροφο για κάμψη και διάτμηση, αντίστοιχα. Ενώ στις δοκούς η επάρκεια αυξάνεται μέχρι 8% και 7% στον 2 ο όροφο για κάμψη και διάτμηση, αντίστοιχα. Παράλληλα όμως, βλέπουμε ότι η παρουσία των τοιχοπληρώσεων στην σ.ε. Α2 είχε ως αρνητική επιρροή την μικρή μείωση της διατμητικής επάρκειας των δοκών του 1 ου ορόφου κατά 4%. A2 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 100 % 100 % 93 % 86 % 2 ος Όροφος 100 % 100 % 93 % 71 % Πίνακας 6: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Α2) Κατά τη σ.ε. Β «Σημαντικές Βλάβες», όλα τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτρέπεται να αναπτύξουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις, αλλά τα πρωτεύοντα στοιχεία πρέπει να διαθέτουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι εξάντλησης της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας τους. Ο φέρων οργανισμός μπορεί να αντέξει μετασεισμούς μέτριας έντασης. Β1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 64 % 18 % 64 % 0 % 2 ος Όροφος 73 % 27 % 79 % 7 % Πίνακας 7: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Β1) Β1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 100 % 100 % 93 % 79 % 2 ος Όροφος 82 % 82 % 100 % 64 % Πίνακας 8: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Β1)

12 Γεωργίου Λουκία Σχήμα4: 3 η Στρεπτική Ιδιομορφή κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Β1) Β2 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 91 % 82 % 91 % 0 % 2 ος Όροφος 100 % 36 % 100 % 14 % Πίνακας 9: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Β2) Πιο πάνω παρατηρούμε με βάσει τα αποτελέσματα του προγράμματος ότι στο κτίριο του ΒΔ για σ.ε. Β2, τα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου παρουσιάζουν μεγαλύτερη επάρκεια σε διάτμηση σε σχέση με αυτά του 2 ου ορόφου, παρόλο που σε μεγαλύτερο σεισμό (σ.ε. Β1) συμβαίνει το αντίθετο, αυτό πιθανό να οφείλεται στο μεγαλύτερο αξονικό φορτίο που παραλαμβάνουν τα υποστυλώματα του 1 ου ορόφου σε σχέση με αυτά του 2 ου. Β2 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % 2 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % Πίνακας 10: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Β2) Στην σ.ε Γ «Οιονεί Κατάρρευση», επιτρέπεται να ξεπεραστεί η διαθέσιμη παραμόρφωση αστοχίας των πρωτευόντων και των ενδεχομένων κατακόρυφων δευτερευόντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, ενώ για τα οριζόντια δευτερεύοντα στοιχεία επιτρέπονται, γενικώς, υπερβάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε χαρακτηριστεί κανένα δομικό στοιχείο ως δευτερεύον. Για την αποτίμηση των κτιρίων για σ.ε. Γ στο προσομοίωμα δεν προστέθηκαν οι τοιχοπληρώσεις αφού θεωρήθηκε ότι θα αστοχήσουν νωρίς και η δυσκαμψία τους θα σταματήσει να συνεισφέρει στην σεισμική απόκριση της κατασκευής κατά τις ανελαστικές παραμορφώσεις.

13 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. Γ1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 64 % 0 % 64 % 0 % 2 ος Όροφος 82 % 27 % 79 % 7 % Πίνακας 11: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου Γ1 (σ.ε. Γ1) Γ1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 64 % 2 ος Όροφος 82 % 55 % 100 % 57 % Πίνακας 12: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Γ1) Γ2 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 91 % 27 % 79 % 0 % 2 ος Όροφος 91 % 27 % 93 % 7 % Πίνακας 13: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Γ2) Αξιοσημείωτο είναι ότι για σ.ε. Β και Γ δεν επαρκεί καμία δοκός σε διάτμηση στον πρώτο όροφο του κτιρίου του ΒΔ, στον 2 ο όροφο η επάρκεια είναι μόλις 7% για Β1, Γ1 και Γ2 και 14% για Β2. Ενώ, για σ.ε. Α1 και Α2 αυξάνεται η διατμητική επάρκεια των δοκών σε 14% και 21% στον 1 ο και 2 ο όροφο αντίστοιχα αλλά μειώνεται η επάρκεια των δοκών σε κάμψη σε σχέση με τις σ.ε. Β και Γ, αφού τα εντατικά μεγέθη του σεισμού διαιρούνται με m = 1. Η μεγαλύτερη ανεπάρκεια σε διάτμηση στις δοκούς για σ.ε. Β και Γ οφείλεται στον έλεγχο της γενικής ανίσωσης ασφαλείας με εντατικό μέγεθος που προκύπτει με βάση τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού και την ισορροπία του στοιχείου, όταν στις πλάστιμες περιοχές που το επηρεάζουν αναπτύσσεται η υπεραντοχή τους, γ Rd R d. Εν αντιθέσει, για σ.ε. Α, η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών, όπως ορίζεται στα Κεφ. 7 και 8 του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1]. Στον 1 ο όροφο οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες όπως αναμενόταν, αφού αυτός είναι που καταπονείται περισσότερο από το σεισμό. Γ2 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % 2 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % Πίνακας 14: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Γ2) Επιπλέον έλεγχος έγινε για τον εντοπισμό της σεισμικής επιτάχυνσης στην οποία υπάρχει πλήρης επάρκεια των κτιρίων κατά την αποτίμηση με τη Μέθοδο m. Μετά από διαδοχικές επαναλήψεις της διαδικασίας για μικρότερες σεισμικές επιταχύνσεις, αποδείχθηκε ότι το κτίριο του ΒΔ θεωρείται επαρκές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ σε πάρα πολύ μικρούς σεισμούς: 0.02g για σ.ε. Α, 0.03g για σ.ε. Β και 0.01 g για σ.ε. Γ. Μέσα από τη διαδικασία αυτή εξήχθηκε το συμπέρασμα ότι τα υποστυλώματα πρώτα αστοχούν διατμητικά, αφού για επιταχύνσεις μικρότερες από 0.08g, 0.09g και 0.08g για σ.ε. Α, Β και Γ, αντίστοιχα, τα υποστυλώματα δεν παρουσιάζουν καμπτικές ανεπάρκειες αλλά μόνο διατμητικές. Το κτίριο

14 Γεωργίου Λουκία του ΕΑΚ, όπως φαίνεται στους πιο πάνω πίνακες, παρόλο που είναι σχετικά καινούριο, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ επαρκεί μόνο για μικρότερη σεισμική επιτάχυνση από αυτή που σχεδιάστηκε στις διάφορες σ.ε. Αποδείχθηκε λοιπόν, ότι παρουσιάζει πλήρη επάρκεια για σεισμικές επιταχύνσεις 0.07g για σ.ε. Α, 0.12g για σ.ε. Β και 0.11g για σ.ε. Γ. Συμπερασματικά, για το κτίριο του σύγχρονου κανονισμού (ΕΑΚ), φαίνεται στα πιο πάνω αποτελέσματα όσον αφορά τις δοκούς οι διατμητικές ανεπάρκειες είναι λιγότερες από τις καμπτικές. Εν αντιθέσει, το κτίριο του ΒΔ (1959) παρουσιάζει στις δοκούς περισσότερες ανεπάρκειες σε διάτμηση, αφού υπάρχει αρκετά μεγάλο έλλειμμα εγκάρσιου οπλισμού στα κτίρια της συγκεκριμένης περιόδου σε σχέση με τα σύγχρονα. Επιπλέον, για σ.ε. Β και Γ τα μέλη επιτρέπεται να αναπτύξουν σημαντικές ανελαστικές παραμορφώσεις, σε αντίθεση με την διάτμηση η οποία επιφέρει ψαθυρή αστοχία και το εντατικό μέγεθος προκύπτει βάσει τις αρχές του ικανοτικού σχεδιασμού. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο κτίριο του ΕΑΚ δεν παρουσιάζει πλήρη επάρκεια σε διάτμηση για τη σεισμική επιτάχυνση σχεδιασμού του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Το γεγονός αυτό πιθανό να οφείλεται στα μεγάλα ανοίγματα των δοκών και στην ύπαρξη της έμμεσης στήριξης τα οποία λειτουργούν δυσμενώς στη συμπεριφορά του φορέα υπό σεισμική δράση. Αποδεικνύεται, όπως ήτανε αναμενόμενο ότι υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια στο κτίριο του ΕΑΚ από αυτό του ΒΔ σε κάμψη και διάτμηση, λόγω μεγαλύτερων διατομών εγκάρσιου οπλισμού, σημαντικά πυκνότερων συνδετήρων που προσφέρουν και καλύτερης περίσφιξη αλλά και μεγαλύτερης αντοχής υλικά. Στα υποστυλώματα του κτιρίου του ΒΔ φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε κάμψη, ιδιαίτερα για σ.ε. Α, όπου τα μέλη αναμένεται να έχουν οιονεί ελαστική συμπεριφορά και να μην αναπτύξουν ουσιώδεις μετελαστικές παραμορφώσεις (m=1). Η μη κανονικότητα του φορέα σε κάτοψη, η ύπαρξη μεγάλων ανοιγμάτων δοκών, η έμμεση στήριξη ο ανεπαρκής οπλισμός και τα μικρότερης αντοχής υλικά στα δομικά στοιχεία δημιουργούν μεγάλο ποσοστό ανεπάρκειας στο κτίριο. Παρόλα αυτά όμως στα υποστυλώματα του κτιρίου του ΒΔ, περισσότερο πρόβλημα υπάρχει στη διάτμηση λόγω έλλειψης εγκάρσιου οπλισμού. 2.4 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (PUSHOVER) ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Σύμφωνα με την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] το προσομοίωμα υποβάλλεται σε οριζόντια φορτία κατανεμημένα κατά τρόπο ανάλογο προς τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού, τα οποία θα αυξάνονται μονότονα, εν γένει ώσπου κάποιο δομικό στοιχείο δεν είναι πλέον σε θέση να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του. Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η καμπύλη αντίστασης του κτιρίου, που κατά κανόνα χαράσσεται σε όρους τέμνουσας βάσης - μετακίνησης χαρακτηριστικού σημείου του κτιρίου (κόμβος ελέγχου), το οποίο εν γένει λαμβάνεται στην κορυφή του. Η καμπύλη αυτή αποτελεί τη βάση για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας. Στην πρακτική εφαρμογή της μεθόδου αρκεί η χάραξη της καμπύλης αντίστασης μέχρι ένα σημείο που αντιστοιχεί σε μετακίνηση κατά τι μεγαλύτερη από τη στοχευόμενη. Αφού επιλεγεί η σεισμική δράση (αποτίμησης ή ανασχεδιασμού) ο έλεγχος ικανοποίησης των κριτηρίων επιτελεστικότητας γίνεται για τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου που αντιστοιχεί στη σεισμική αυτή δράση. Ελέγχεται ότι για τη μετακίνηση αυτή η παραμόρφωση (γωνία στροφής κατά ή μετά τη διαρροή) των πλάστιμων δομικών στοιχείων δεν συνεπάγεται βαθμό βλάβης μεγαλύτερο από εκείνον που γίνεται ανεκτός για τη σκοπούμενη στάθμη επιτελεστικότητας του κτιρίου.

15 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η ανελαστική στατική μέθοδος εφαρμόζεται σε κτίρια στα οποία η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική. Όταν η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών είναι σημαντική, επιτρέπεται να εφαρμόζεται η στατική ανελαστική ανάλυση, υπό τον όρο ότι σ αυτήν την περίπτωση θα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με μια συμπληρωματική δυναμική ελαστική ανάλυση. Σε αυτή την περίπτωση, διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι και με τις δύο μεθόδους, ενώ επιτρέπεται αύξηση κατά 25% των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στα κριτήρια ελέγχου και των δύο μεθόδων ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ δt Η στοχευόμενη μετακίνηση (δt) του κόμβου ελέγχου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση (ΚΑΝ.ΕΠΕ Σ5.6) [1]: δ t = C 0 C 1 C 2 C 3 (T e 2 / 4π 2 ) S e(t) (8) Τ e : η ενεργός θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου στη διεύθυνση που μελετάται. S e(t) : η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση (από το φάσμα του ΕΚ 8-1) που αντιστοιχεί στην ισοδύναμη ιδιοπερίοδο του κτιρίου Τe στη διεύθυνση που μελετάται. C 0 :συντελεστής που συσχετίζει τη φασματική μετακίνηση του ισοδύναμου ελαστικού φορέα, με την πραγματική μετακίνηση δt της κορυφής του ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου φορέα. C 1 : συντελεστής που ορίστηκε πιο πάνω κατά την μέθοδο m. C 2 : συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την επιρροή του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη μετακίνηση. Οι τιμές του μπορεί να λαμβάνονται από τον Πίνακα Σ5.1του ΚΑΝ.ΕΠΕ. C3: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την αύξηση μετακινήσεων λόγω φαινομένων 2ας τάξεως. Κατά την παρούσα εργασία οι πιο πάνω συντελεστές θεωρήθηκαν: C 0 = 1.2, C1 =1.03, C 2 = 1.0, C 3 = 1.0 σύμφωνα με την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1] ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Για στάθμη Β «Σημαντικές Βλάβες», τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού επιτρέπεται να αναπτύξουν ανελαστικές παραμορφώσεις, αλλά πρέπει να διαθέτουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας έναντι εξάντλησης της διαθέσιμης παραμόρφωσης αστοχίας τους. Ενώ, για σ.ε Γ «Οιονεί Κατάρρευση», επιτρέπεται να ξεπεραστεί η διαθέσιμη παραμόρφωση αστοχίας των πρωτευόντων και των ενδεχομένων κατακόρυφων δευτερευόντων στοιχείων του φέροντος οργανισμού, ενώ για τα οριζόντια δευτερεύοντα στοιχεία επιτρέπονται, γενικώς, υπερβάσεις. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είχε χαρακτηριστεί κανένα δομικό στοιχείο ως δευτερεύον. Κατά την αποτίμηση για τις δύο πιο πάνω σ.ε., σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. [1] η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται ως εξής: Για σ.ε. Α «Περιορισμένες Βλάβες»: Για την περίπτωση ανελαστικής ανάλυσης και πλάστιμους τρόπους αστοχίας, ο έλεγχος της ανίσωσης ασφαλείας μπορεί να γίνει σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών, με: S d : το παραμορφωσιακό μέγεθος απ την ανελαστική ανάλυση, με γ sd κατά την του ΚΑΝ.ΕΠΕ [1], και R d : την τιμή του παραμορφωσιακού αυτού μεγέθους κατά τη διαρροή δ y [τιμή διαρροής της γωνίας στροφής χορδής θ y, γ y, κ.λ.π.], υπολογισμένη με μέσες τιμές ιδιοτήτων των υλικών. α) Για πλάστιμους τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, ο έλεγχος γίνεται σε όρους παραμορφωσιακών μεγεθών με: S d : παραμορφωσιακό μέγεθος δ (γωνία στροφής θ, γ, κ.λ.π) από την ανάλυση με γ sd R d : τιμή σχεδιασμού της διαθέσιμης παραμόρφωσης, όχι μεγαλύτερη της αναμενόμενης οριακής παραμόρφωσης, δ d. Η R d υπολογίζεται με βάση τις μέσες τιμές ιδιοτήτων των

16 Γεωργίου Λουκία υλικών και με κατάλληλο συντελεστή ασφάλειας γ Rd. Σε αυτή την περίπτωση, ως μέγεθος ελέγχου θα χρησιμοποιηθεί η γωνία στροφής θ, ενώ για τον υπολογισμό των θ y και θ u χρησιμοποιούνται οι ακριβείς αναλυτικές σχέσεις του Κεφ. 7 KAN.ΕΠΕ [1]. Στη σ.ε. Β «Σημαντικές Βλάβες», ισχύουν τα εξής: Σε πρωτεύοντα στοιχεία, η τιμή της R d μπορεί να υπολογισθεί ως: R d = δ d = 0.5(δ y +δ u )/γ Rd όπου τα δ y, δ u είναι υπολογισμένα με βάση τις μέσες τιμές των ιδιοτήτων των υλικών. Στη σ.ε. Γ «Οιονεί Κατάρρευση», η τιμή της R d λαμβάνεται ίση με την τιμή του δ κατά την αστοχία, δ u, διαιρεμένη δια γ Rd : R d = δ d = δ u /γ Rd. β) Για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς, η γενική ανίσωση ασφαλείας ελέγχεται σε όρους εντατικών μεγεθών: S d : εντατικό μέγεθος από την ανελαστική ανάλυση, με γ sd R d : τιμή σχεδιασμού της αντοχής σε όρους δυνάμεων, υπολογισμένη με τις αντιπροσωπευτικές τιμές ιδιοτήτων των υλικών ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Τα οριζόντια στατικά φορτία θα εφαρμόζονται στη στάθμη κάθε διαφράγματος (πλάκα ορόφου), σύμφωνα με την κατανομή των αδρανειακών φορτίων του σεισμού. Για όλες τις αναλύσεις απαιτείται η εφαρμογή δύο τουλάχιστον διαφορετικών κατανομών φορτίων. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανελαστική ανάλυση διαθέτει τριγωνική κατανομή και ομοιόμορφη κατανομή σεισμικών φορτίων. Συνολικά έγιναν 16 αναλύσεις, 8 για κάθε κατανομή για να καλυφθούν όλοι οι πιθανοί σεισμικοί συνδυασμοί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά την παρούσα εργασία η επιρροή των ανώτερων ιδιομορφών δεν είναι σημαντική σε κανένα από τα δύο κτίρια, γι αυτό η ανελαστική ανάλυση Pushover δεν συνδυάστηκε με μία συμπληρωματική Δυναμική. Οι ανεπάρκειες στα δομικά στοιχεία της κατασκευής για την Ανελαστική Μέθοδο παραθέτονται στους πιο κάτω πίνακες. Pushover Α1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 64% 82 % 64 % 0 % 2 ος Όροφος 73 % 40 % 100 % 0 % Πίνακας 15: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Α1) Pushover Α1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 76 % 100 % 100 % 86 % 2 ος Όροφος 100 % 64 % 100 % 71 % Πίνακας 16: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Α1) Pushover Α2 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 82 % 100 % 82 % 0 % 2 ος Όροφος 93 % 62 % 100 % 0 % Πίνακας 17: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Α2)

17 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. Pushover Α2 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 87 % 82 % 100 % 91 % 2 ος Όροφος 100 % 64 % 100 % 83 % Πίνακας 18: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Α2) Pushover Β1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 91 % 100 % 71 % 0 % 2 ος Όροφος 100 % 45 % 100 % 7 % Πίνακας 19: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Β1) Pushover Β1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % 2 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % Πίνακας 20: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Β1) Pushover Β2 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί 1 ος Όροφος 100 % 100 % 71 % 0 % 2 ος Όροφος 100 % 64 % 100 % 14 % Πίνακας 21: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Β2) Pushover Γ1 ΒΔ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 91 % 100 % 71 % 0 % 2 ος Όροφος 100 % 45 % 100 % 7 % Πίνακας 22: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΒΔ (σ.ε. Γ1) Pushover Γ1 ΕΑΚ Υποστυλώματα Δοκοί Χωρίς τοίχους Κάμψη Διάτμηση Κάμψη Διάτμηση 1 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % 2 ος Όροφος 100 % 100 % 100 % 100 % Πίνακας 23: Ποσοστά επάρκειας κτιρίου ΕΑΚ (σ.ε. Γ1) Επιπλέον έλεγχος έγινε για τον εντοπισμό της σεισμικής επιτάχυνσης στην οποία υπάρχει πλήρης επάρκεια των κτιρίων κατά την αποτίμηση με τη Στατική Ανελαστική Μέθοδο (Pushover). Μετά από διαδοχικές επαναλήψεις της διαδικασίας για μικρότερες σεισμικές επιταχύνσεις, αποδείχθηκε ότι το κτίριο του ΒΔ θεωρείται επαρκές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ σε πάρα πολύ μικρούς

18 Γεωργίου Λουκία σεισμούς: 0.03g για σ.ε. Α, 0.04g για σ.ε. Β και 0.03g για σ.ε. Γ. Ενώ, το κτίριο του ΕΑΚ, αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει πλήρη επάρκεια για σεισμικές επιταχύνσεις 0.08g για σ.ε. Α, 0.17g για σ.ε. Β και 0.24g για σ.ε. Γ. Για το κτίριο του ΒΔ και σ.ε. Β1 πιο κάτω φαίνεται το διάγραμμα Τέμνουσας Βάσης Μετατόπισης του κόμβου ελέγχου για τριγωνική κατανομή στη θετική διεύθυνση Υ, όπου διακρίνεται η μετατόπιση διαρροής, δ y. Σχήμα 5: Διάγραμμα F δ (+Υ Τριγωνική) κτίριο ΒΔ (σ.ε. Β1) Παρατηρούμε επίσης, τη διγραμμικοποίηση με τομή των δύο καμπυλών στο 0.6f y, κριτήριο αυτής να υπάρχουν ίσα εμβαδά κάτω από τις δύο καμπύλες. Σημειώνεται ότι το δ t βρίσκεται στον ανελαστικό κλάδο της καμπύλης, μετά τη διαρροή και πριν την κατάρρευση της κατασκευής. Η έναρξη της διαρροής σημειώνεται σε τέμνουσα βάσης περίπου 950 ΚΝ, ενώ η πλήρης κατάρρευση του φορέα συμβαίνει για τέμνουσα βάσης περίπου 1100 KN. Πιο κάτω φαίνεται αντίστοιχο διάγραμμα για το κτίριο του ΒΔ και σ.ε. Γ1, για τριγωνική κατανομή στη θετική διεύθυνση Υ, όπου διακρίνεται η μετατόπιση διαρροής, δ y. Σχήμα 6: Διάγραμμα F δ (+Υ Τριγωνική) κτίριο ΒΔ (σ.ε. Γ1) Η έναρξη της διαρροής σημειώνεται σε τέμνουσα βάσης περίπου 540 ΚΝ, ενώ η πλήρης κατάρρευση του φορέα συμβαίνει για τέμνουσα βάσης περίπου 600 KN. Η διαφορά στην τέμνουσα βάσης σε σχέση με σ.ε. Β υπάρχει αφού η αποτίμηση για σ.ε. Γ έγινε χωρίς την προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων, οι οποίες προσφέρουν όπως αποδεικνύεται σημαντική αύξηση της αντίστασης του κτιρίου. Αντίστοιχα, για το κτίριο του ΕΑΚ για σ.ε. Β1, για τριγωνική κατανομή στη θετική διεύθυνση Υ.

19 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. Σχήμα 7: Διάγραμμα F δ (+Υ Τριγωνική) κτίριο ΕΑΚ (σ.ε. Β1) Παρατηρούμε επίσης, τη διγραμμικοποίηση με τομή των δύο καμπυλών στο 0.6f y, κριτήριο αυτής να υπάρχουν ίσα εμβαδά κάτω από τις δύο καμπύλες. Σημειώνεται ότι το δ t βρίσκεται στον ανελαστικό κλάδο της καμπύλης, μετά τη διαρροή και πριν την κατάρρευση της κατασκευής. Η έναρξη της διαρροής σημειώνεται σε τέμνουσα βάσης περίπου 1050 ΚΝ, ενώ η πλήρης κατάρρευση του φορέα συμβαίνει για τέμνουσα βάσης περίπου 1150 ΚN. Σημειώνεται μία μικρή αύξηση της τέμνουσας βάσης σε σχέση με το κτίριο του ΒΔ. Αντίστοιχα, για το κτίριο του ΕΑΚ για σ.ε. Γ1, για τριγωνική κατανομή στη θετική διεύθυνση Υ. Σχήμα 8: Διάγραμμα F δ (+Υ Τριγωνική) κτίριο ΕΑΚ (σ.ε. Γ1) Η έναρξη της διαρροής σημειώνεται σε τέμνουσα βάσης περίπου 550 ΚΝ, ενώ η πλήρης κατάρρευση του φορέα συμβαίνει για τέμνουσα βάσης περίπου 600 KN.

20 Γεωργίου Λουκία 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά την σύγκριση της σεισμικής επάρκειας παλαιών και σύγχρονων κτιρίων, στα αποτελέσματα της εργασίας αποδεικνύεται ότι για το κτίριο του σύγχρονου κανονισμού (ΕΑΚ), στις δοκούς οι διατμητικές ανεπάρκειες είναι λιγότερες σε σχέση με τις καμπτικές. Εν αντιθέσει, το κτίριο του ΒΔ (1959) παρουσιάζει στις δοκούς περισσότερες ανεπάρκειες σε διάτμηση, αφού υπάρχει αρκετά μεγάλο έλλειμμα εγκάρσιου οπλισμού στα κτίρια της συγκεκριμένης περιόδου σε σχέση με τα σύγχρονα. Η μεγαλύτερη επάρκεια στις δοκούς σε διάτμηση στο κτίριο του ΕΑΚ οφείλεται στην ύπαρξη δισδιαγώνιου οπλισμού, ο οποίος τοποθετείται κάθετα στις ρωγμές για παραλαβή τέμνουσας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στον πυκνότερο εγκάρσιο οπλισμό στις κρίσιμες περιοχές όπου αναπτύσσονται πλαστικές παραμορφώσεις για επιπλέον περίσφιγξη. Το ίδιο συμβαίνει και στις κρίσιμες περιοχές των υποστυλωμάτων στον κτίριο του ΕΑΚ, όπου η περίσφιγξη με πυκνότερους συνδετήρες προσδίδει πολύ μεγαλύτερη ικανότητα ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων και άρα μεγαλύτερη επάρκεια στο σύνολο του φορέα σε σχέση με το κτίριο του Επίσης, οι ανεπάρκειες αυξάνονται στο κτίριο του Κανονισμού του 1959 λόγω μικρότερης αντοχής υλικών. Οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόσθηκαν στην συγκεκριμένη εργασία δίνουν παραπλήσια αποτελέσματα όμως διαφορετικά. Όπως φαίνεται στα πιο πάνω αποτελέσματα η Μέθοδος m αποδεικνύεται η πιο συντηρητική αφού προκύπτουν περισσότερες ανεπάρκειες σε σχέση με την Στατική Ανελαστική Μέθοδος (Pushover) και για τα δύο κτίρια. Συγκεκριμένα, κατά την αποτίμηση με τη Μέθοδο m αποδείχθηκε ότι το κτίριο του ΒΔ (1959) θεωρείται επαρκές κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ σε πάρα πολύ μικρούς σεισμούς: 0.02g για σ.ε. Α, 0.03g για σ.ε. Β και 0.01 g για σ.ε. Γ. Το κτίριο του ΕΑΚ (2000) αντίστοιχα, αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει πλήρη επάρκεια για σεισμικές επιταχύνσεις 0.07g για σ.ε. Α, 0.12g για σ.ε. Β και 0.11g για σ.ε. Γ. Ενώ, σύμφωνα με την Στατική Ανελαστική Μέθοδος (Pushover), το κτίριο του ΒΔ θεωρείται επαρκές κατά για σεισμικές επιταχύνσεις μικρότερες ή ίσες από 0.03g για σ.ε. Α, 0.04g για σ.ε. Β και 0.03g για σ.ε. Γ. Αντίστοιχα, το κτίριο του ΕΑΚ, αποδείχθηκε ότι παρουσιάζει πλήρη επάρκεια για σεισμικές επιταχύνσεις 0.08g για σ.ε. Α, 0.17g για σ.ε. Β και 0.24g για σ.ε. Γ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ανελαστική Μέθοδος κάνει τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας χρησιμοποιώντας όρους παραμορφώσεων με αποτέλεσμα να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια για την συμπεριφορά των μελών του φορέα υπό ανελαστικές παραμορφώσεις. Επιπλέον, η Ανελαστική Μέθοδος λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας, χρησιμοποιεί μικρότερους συντελεστές ασφαλείας. Εν αντιθέσει, οι Ελαστικές Μέθοδοι κάνουν τους ελέγχους της ανίσωσης ασφαλείας σε όρους εντατικών μεγεθών, με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερες αβεβαιότητες για την ανελαστική συμπεριφορά των μελών της κατασκευής και να χρειάζονται μεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας. Επίσης, για ψαθυρούς τρόπους αστοχίας και συμπεριφοράς δεν χρησιμοποιείται ο τοπικός δείκτης m, ο έλεγχος της γενικής ανίσωσης ασφαλείας, γίνεται με τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν με βάση τις αρχές του Ικανοτικού Σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι απαιτήσεις. Η παρουσία των τοιχοπληρώσεων στην κατασκευή παρατηρήθηκε ότι έχει γενικά θετική επιρροή. Αυτό δικαιολογείται αφού οι ανεπάρκειες μειώθηκαν, το ποσοστό επάρκειας σε κάμψη και διάτμηση δοκών και υποστυλωμάτων αυξάνεται με την ύπαρξη των τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα, ενώ μειώθηκε και η ανεπιθύμητη συνεισφορά της στρεπτικής ιδιομορφής ιδιαίτερα στο κτίριο του Κανονισμού του 1959 όπου το πρόβλημα ήταν πολύ εντονότερο. Επίσης, παρατηρούμε στα διαγράμματα F-δ της Στατικής Ανελαστικής Ανάλυσης ότι η τέμνουσα βάσης μειώνεται αρκετά όταν στο μοντέλο δεν προσομοιώθηκαν οι τοίχοι πλήρωσης. Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε μία δυσμενής επιρροή των τοιχοπληρώσεων στις διατμητικές αστοχίες των δοκών, αφού οι ανεπάρκειες ήταν ελαφρώς μεγαλύτερες. Εξάγεται λοιπόν το συμπέρασμα, ότι η παρουσία των

21 Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. τοιχοπληρώσεων στο μοντέλο κατά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας μίας κατασκευής δεν είναι πάντα ευεργετική. Η παράληψή τους σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη για αποφυγή δυσμενειών κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχετικά με τον σχεδιασμό του φορέα, αυτός κρίνεται μεγάλης σημασίας για την σεισμική απόκρισή του. Κτίρια τα οποία χαρακτηρίζονται μη κανονικά, όπως το συγκεκριμένο, αποδεικνύονται ευάλωτα σε σεισμικές καταπονήσεις και η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη. Επίσης, όπως αποδεικνύεται και πιο πάνω, λόγω της εκκεντρότητα μεταξύ ΚΜ και ΚΔ αναμένεται στροφή της θεμελίωσης του κτιρίου και μεταβίβαση στροφικών ροπών στα υποστυλώματα με αποτέλεσμα όλο το κτίριο να καθίσταται εύστρεπτο. Επιπλέον μειονεκτήματα του συγκεκριμένου κτιρίου, το οποίο αντιπροσωπεύει πολλές άλλες κατοικίες στη χώρα μας, είναι οι μικρές διαστάσεις των κατακόρυφων μελών σχετικά με τα ανοίγματα των πλαισίων, οι έμμεσες στηρίξεις δοκών και η ανομοιομορφία σε κάτοψη όπως το γεγονός τα πλαίσια να μην είναι πλήρη και να μη διαθέτουν σταθερά ανοίγματα.

22 Γεωργίου Λουκία 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] KAN.ΕΠΕ, 2013 [2] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ (2000) [3] Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ (2000) [4] Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 1959 [5] Ευρωκώδικας 8 Μέρος 1 [6] 3DR.STREN-ΚΑΝΕΠΕ, Εγχειρίδιο Χρήσης

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Σύγκριση αποτελεσμάτων στατικής ανελαστικής ανάλυσης στο χωρικό φορέα μιας κατασκευής με τα αντίστοιχα σε ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο πλαίσιο της ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ q ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER Μακαντάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Προσομοίωση κτιρίων από τοιχοποιία με : 1) Πεπερασμένα στοιχεία 2) Γραμμικά στοιχεί ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία εξαρτάται κυρίως από την ύπαρξη ή όχι οριζόντιου διαφράγματος. Σε κτίρια από φέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Περίοδος επανάληψης σεισμού για πιανότητα υπέρβασης p του

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε μια πολυκατοικία του 1993 με pilotis και τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, με αλλαγή κατηγορίας σπουδαιότητάς του, κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρμόζοντας τον Κ.Α.Δ.Ε.Τ. σε ένα απλό κτίριο από φέρουσα τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ Κ.Α.Δ.Ε.Τ. ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ Προπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., mikaelavas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 21o ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2015 ΠΑΤΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΦΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠ ΡΙΚΟΜΕΞ (1999) ΤΟ «ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ 6155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 447 5 Μαρτίου 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συµπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2017 Επισκευές-Ενισχύσεις Κτιρίων ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Δεδομένα - Εκφώνηση... 3 Γεωμετρία φορέα... 3 Ζήτημα 1 ο. Προσομοίωση του φορέα... 4 Ζήτημα 2 ο. Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8

Αποτίμηση και ενίσχυση πολυώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τον Ευρωκώδικα 8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ.

Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. 2011 Αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς υφισταμένων και νέων κτιρίων Ω.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σχεδιασµός Νέου Κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και Έλεγχος Επάρκειάς του κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Εφαρµογή της µεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ για την αποτίµηση και ενίσχυση πολυκατοικίας µε pilotis ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ PILOTIS ΙΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8

Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες 2 και 8 Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς πολυωρόφων κτιρίων από Ο/Σ σχεδιασμένων με βάση τους Ευρωκώδικες και Χ.Ι. Αθανασιάδου Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Κ. Πλάνου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παραδόσεις Θεωρίας. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίων. ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ. Σέρρες, Σεπτέμβριος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα

Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα Αποτίμηση διωρόφου κτιρίου Ο.Σ και προτεινόμενη μέθοδος ενίσχυσης μέσω ανελαστικής στατικής ανάλυσης(push-over) με βάση την επιτελεστικότητα ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο.Σ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές. Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π.

Ο.Α.Σ.Π. ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές. Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π. Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΕ. (Σχέδιο 5 ο ) Βασικές Αρχές Δρ Βασίλειος Γ. Μώκος Πολιτικός Μηχανικός Ο.Α.Σ.Π. Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ www.oasp.gr / bmokos@oasp.gr Αντικείμενο & Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ταξινόμηση των δεικτών βλάβης για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά.

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται: το κεφάλαιο 4 συνοπτικά και το κεφάλαιο 5 διεξοδικά. Ευρωκώδικας 8 : Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια Τα κεφάλαια του EC8-1 είναι: Κεφ. 1 Γενικά Κεφ. 2 Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση

Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και µετά την επέµβαση ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αθήνα,, 31-5-2012 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Κεφάλαιο 5: Ανάλυση πριν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα