Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων"

Transcript

1 Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 9 ο Καύσιμα Αεροπορίας Αέρια Καύσιμα Φυσικό Αέριο Λιπαντικά Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

2 Καύσιμα Αεροπορίας Προορίζονται για κινητήρες αεροπλάνων Κατηγορίες - Βενζίνη αεροπορίας (aviation gasoline) Εμβολοφόρους κινητήρες ελικοφόρων - Καύσιμα για στροβιλοκινητήρες (turbine ή jet fuel) Προδιαγραφές διαφέρουν για πολιτική ή πολεμική αεροπορία - Καύσιμα για αεροπορικά βλήματα (missile fuel) 2

3 Ανάπτυξη Καυσίμων Αεροπορίας Βασίστηκε στην τεχνολογία του πετρελαίου Αεροστρόβιλος (turbine) αναπτύχθηκε κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο Προτιμήθηκε η κηροζίνη - Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, χαμηλή εκρηκτικότητα (σχετικά με βενζίνη) Συνεχής βελτίωση κινητήρων & καυσίμων - Πρόσθετα για αύξηση αγωγιμότητας καυσίμου (αποφυγή έκρηξης από στατικό ηλεκτρισμό) - Πολεμική αεροπορία χρησιμοποιεί περισσότερο πτητικά καύσιμα (υψηλότερη ισχύς για υψηλές ταχύτητες) Σύγχρονες τάσεις για εξομοίωση καυσίμων πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας 3

4 Παραγωγή Καυσίμων Αεροπορίας Βασικό συστατικό: κηροζίνη ατμοσφαιρικής απόσταξης Πολύ υψηλές προδιαγραφές - Αποκλείονται προϊόντα πυρόλυσης Καύσιμα πολιτικής αεροπορίας: - Jet-A1: κηροζίνη + αντιστατικά πρόσθετα - Jet-B: μίγμα κηροζίνης + βαριά νάφθα Καύσιμα πολεμικής αεροπορίας: - JP-8: παρόμοιο με καύσιμα πολιτικής αεροπορίας - JP-4: μίγμα κηροζίνης + βαριά νάφθα 4

5 Τύποι και Προδιαγραφές Αεροπορικές βενζίνες - Τρεις τύποι ανάλογα με τον αριθμό οκτανίου και περιεκτικότητα σε μόλυβδο Καύσιμα αεροστροβίλων - Διαφοροποιούνται σε καύσιμα πολιτικής (Jet-A1, Jet-B) και πολεμικής αεροπορίας (JP-4, JP-8) 5

6 Προδιαγραφές Βενζίνες Αεροπορίας Καύσιμα Αεροστροβίλων πολιτικά πολεμικά Ιδιότητες 80/87 100/ /145 Jet-A1 Jet-B JP-4 JP-8 Πυκνότητα (gr/ml, 15 o C) Αναφορά Αναφορά Αναφορά % ( o C) min Αναφορά % ( o C) min Αναφορά Αναφορά 90% ( o C) - min Αναφορά Αναφορά Τάση ατμών (kpa) (max) Θείο (%κβ) -max Αρωματικά (%κο) - min Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (kj/kg) - min

7 Ιδιότητες Καυσίμων Αεροπορίας

8 Σύσταση Καυσίμων Αεροπορίας Προσδιορίζεται από απλή χρωματογραφία - ASTM D Κορεσμένοι, ολεφινικοί, αρωματικοί Πυκνότητα & Δείκτης Διάθλασης - Κορεσμένοι => παραφινικούς & ναφθενικούς Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

9 Απόσταξη Έλεγχος σύστασης και πτητικότητας Προσδιορισμός με ASTM D-86 Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

10 Ιξώδες Μέτρο εσωτερικής αντίστασης του καυσίμου στη ροή Μέτρηση με μέθοδο ASTM D-445 Σημαντική μεταβολή ιξώδους με θερμοκρασία Προδιαγραφές θέτουν μέγιστα (max) όρια σε χαμηλές θερμοκρασίες - Συνθήκες πτήσης αεροσκαφών Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

11 Τάση ατμών Πίεση που ασκούν οι ατμοί καυσίμου που βρίσκονται σε ισορροπία με υγρό καύσιμο Πηγή: Στούρνας Σ., Λόης Ε. και Ζαννίκος Φ., Σημειώσεις Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών,

12 Άλλες Ιδιότητες Σημείο πήξης Σημείο ανιλίνης Θερμογόνος δύναμη Ηλεκτρική αγωγιμότητα Σημείο ανάφλεξης Θείο και θειούχες ενώσεις Διαβρωτικότητα Κομμιώδεις ουσίες Περιεκτικότητα σε νερό Σταθερότητα στη θερμική οξείδωση 12

13 Αέρια Καύσιμα

14 Αέρια Καύσιμα Καθαρότερη και εύχρηστη πηγή ενέργειας - Ευρεία οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό) Κατηγορίες: - Φυσικά αέρια Ξηρά (dry gas) Συμπυκνώματα (condensates) Συμπαραγόμενα (associated gas) Υγραέριο (LPG liquefied petroleum gas) - Συνθετικά αέρια Αέριο σύνθεσης (synthesis gas) Φωταέριο ή αέριο πόλεως (town gas) Συνθετικό φυσικό αέριο (SNG synthetic natural gas) 14

15 Φυσικό Αέριο

16 Φυσικό Αέριο Αποτελείται κυρίως από ελαφριούς υδρογονάνθρακες CH 4, C 2 H 6, κτλ - Αδρανή αέρια N 2 και He - Όξινα αέρια (CO 2 και H 2 S) Πριν την τελική κατανάλωση απομακρύνονται τα όξινα αέρια Μοριακό βάρος Σχετική πυκνότητα Ανώτερη θερμογόνος δύναμη: btu/ft 3 16

17 Στάδια Μεταφοράς Συλλογή αερίου από τις γεωτρήσεις Διαχωρισμός από βαριούς υδρ/κες (C 3 +) Συμπίεση του αερίου Μεταφορά με αγωγό Επανασυμπίεση σε ενδιάμεσους σταθμούς Ενδιάμεση αποθήκευση Διανομή 17

18 Καύση

19 Φυσικό Αέριο και Περιβάλλον Καθαρή καύση χωρίς να αφήνει υπόλειμμα και στάχτη Τα καυσαέριά του είναι κυρίως CO 2 και Η 2 Ο Σε σχέση με το μαζούτ το φυσικό αέριο εκπέμπει: φορές λιγότερο SO 2-2 φορές λιγότερο CO - 24 φορές λιγότερα σωματίδια - 3 φορές λιγότερους υδρογονάνθρακες - 17 φορές λιγότερα NΟx Θετικές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου - Για παραγωγή ίσου ποσού ενέργειας εκπέμπει 43% λιγότερο CO 2 από τον άνθρακα και 30% λιγότερο από το πετρέλαιο 19

20 Φυσικό Αέριο & Παραγωγή Ενέργειας Ογκος (m3/gj) Ενέργεια (kg/gj) Φυσικό αέριο Αέρας CO N H 2 O

21 Καύση Φυσικού Αερίου CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O Το φυσικό αέριο και το οξειδωτικό να είναι καλά αναμεμιγμένα Η αναλογία μεταξύ τους να είναι τέτοια ώστε να βρίσκονται μεταξύ των ορίων ανάφλεξης Ένα σημείο του μίγματος να υψωθεί σε θερμοκρασία υψηλότερη της θερμοκρασίας ανάφλεξης Για να είναι δυνατή η συνέχιση της καύσης πρέπει: - Να τροφοδοτείται συνεχώς η συσκευή με καύσιμο και οξειδωτικό - Να απομακρύνονται τα αέρια της καύσης - Να σταθεροποιείται η φλόγα στην κεφαλή του καυστήρα 21

22 Θερμοκρασία Ανάφλεξης Η ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία αρχίζει και επεκτείνεται η καύση σε όλη τη μάζα ενός ομογενούς μίγματος καυσίμου αέρα ονομάζεται και θερμοκρασία αυτανάφλεξης - Για το CH 4 σεμίγμαμεαέραηθερμοκρασία ανάφλεξης είναι 632 C, ενώ σε μίγμα με Ο 2 είναι 556 C 22

23 Όρια Ανάφλεξης Η δυνατότητα ανάφλεξης μίγματος αερίου-αέρα περιορίζεται σε μια περιοχή που έχει σαν όρια ένα μέγιστο και ένα ελάχιστο ποσοστό του αερίου στο μίγμα - Τα όρια ανάφλεξης εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση του μίγματος - Η περιοχή ανάφλεξης αυξάνει σε εύρος όταν η θερμοκρασία του μίγματος αυξάνει Κατώτερο όριο ανάφλεξης ΦΑ ΑνώτεροόριοανάφλεξηςΦΑ 5% ΦΑ/μίγμα 14% ΦΑ/μίγμα 23

24 Καύση Όρια ανάφλεξης καυσίμου - Χαμηλό Όριο: Το πιο φτωχό σε περιεκτικότητα καυσίμου μίγμα που μπορεί να καεί - Υψηλό Όριο: Το πιο πλούσιο σε περιεκτικότητα καυσίμου μίγμα που μπορεί να καεί Παράγοντες που επηρεάζουν τα όρια - Διάμετρος αγωγού (ευρύνονται μέχρι D=2 ) - Θερμοκρασία (T>>Room wider) - Πίεση (εξαρτάται από το καύσιμο) - Υγρασία (ελαττώνει το πάνω όριο) 24

25 Καύση Φυσικού Αερίου Πλήρης καύση - CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O 804 kj/mol Ατελής καύση - 2CH 4 + 3O 2 CO + 4H 2 O 519 kj/mol - CH 4 + O 2 C + 2H 2 O Παράγοντας αερισμού, n - Σχέση μεταξύ του πραγματικά διαθέσιμου αέρα προς το στοιχειομετρικό αέρα προς καύση 1m 3 αερίου - Στοιχειομετρική καύση: n=1 - Πλήρης καύση με περίσσεια αέρα: n>1 - Ατελής καύση με έλλειψη αέρα: n<1 25

26 Υπολογισμός Προϊόντων Στοιχειομετρικής Καύσης Από ένα δείγμα με HHV = 38,6 MH/ m 3 Συστατικό (m 3 ) Στοιχειομετρικό Ο 2 /Αέρας Προϊόντα Καύσης (m 3 ) CO 2 (m 3 ) H 2 O(m 3 ) N 2 (m 3 ) CH 4 0, = 1,917 1 = 0,985 2 = 1,917 C 2 H 6 0, = 0,090 2 = 0,052 3 = 0,077 C 3 H 8 0, = 0,022 3 = 0,013 4 = 0,018 C 4 H 10 0, = 0,011 4 = 0,007 5 = 0,008 C 5 H 12 0, = 0,003 5 = 0,002 6 = 0,002 C 6 H 14 0, = 0, = 0, = 0,0004 CO 2 0, ,002 N 2 0, ,007 O 2 = 2,043 N 2 = O 2 2,043 = 7,682 1,000 Αέρας = O 2 2,043 Αέρας 9,727 1,032 2,023 7,689 Θεωρητικά απαιτούμενος αέρας: 9,727 m 3 / m 3 Φ.Α. Προϊόντα καύσης (επί υγρής βάσης): 1, , ,896 = 10,744 m 3 / m 3 Φ.Α. Προϊόντα καύσης (επί ξηρής βάσης): 1, ,896 = 8,721 m 3 / m 3 Φ.Α. 26

27 Θερμογόνος Δύναμη Η ποσότητα θερμότητας που εκλύεται κατά την τέλεια καύση με αέρα σε ατμοσφαιρική πίεση μιας ποσοτικής μονάδας του καυσίμου όταν αυτό, όπως και το οξειδωτικό μέσο, έχουν 0 C θερμοκρασία και τα προϊόντα καύσης ψύχονται στους 0 C Μονάδες θερμότητας: KWh, MJ (1KWh = 3.6 MJ) Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) καλείται η θερμογόνος δύναμη όταν το Η 2 Ο, που προκύπτει από την καύση, θεωρείται ότι βρίσκεται σε υγρή κατάσταση στα προϊόντα καύσης Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη (ΚΘΔ) καλείται η θερμογόνος δύναμη όταν θεωρείται ότι το παραγόμενο νερό στα προϊόντα είναι σε αέρια κατάσταση (όπως συμβαίνει συνήθως στην πράξη) Γιατααέριακαύσιμα: ΚΘΔ/ΑΘΔ =

28 Θερμογόνος Δύναμη Συστατικών Φυσικού Αερίου Συστατικό Χημικός τύπος Μοριακό βάρος kg/kmol Πυκνότητα kg/nm 3 ΑΘΔ kj/nm 3 ΚΘΔ kj/nm 3 Μεθάνιο CH 4 16,043 0, ,936 35,904 Αιθάνιο C 2 H 6 30,070 1,333 70,498 64,404 Προπάνιο C 3 H 8 44,097 2, ,364 93,146 κ-βουτάνιο n-c 4 H 10 58,123 2, , ,910 Ισοβουτάνιο i-c 4 H 10 58,123 2, , ,356 κ-πεντάνιο n-c 5 H 12 72,150 3,71* 172, ,045 κ-εξάνιο n-c 6 H 14 86,177 4,31* 210, ,445 κ-επτάνιο n-c 7 H ,200 5,39* 261, ,007 Βενζόλιο C 6 H 6 78,114 3,83* 162, ,582 Τολουένιο C 7 H 8 92,141 4,84* 207, ,242 Υδρόθειο H 2 S 34,082 1,536* 25,369 23,338 ΑΘΔ = Μ KJ/Nm 3 * Υπολογιζόμενη τιμή για υποθετική αέρια φάση ΚΘΔ = Μ KJ/Nm 3 M= MBσε gr 28

29 Απώλειες Καύσης [ HV + ( ΑΘΔ ΚΘΔ )] OW L = 100 ΑΘΔ - L: % απώλειες στα απαέρια - V OW : υγρή ποσότητα προϊόντων καύσης (kg/kg) - H: θερμικό περιεχόμενο προϊόντων καύσης μαζί με τον υδρατμό (KJ/kg) - ΑΘΔ, ΚΘΔ: ανώτερη και κατώτερη θερμογόνος δύναμη (KJ/kg) 29

30 Γενικές Παρατηρήσεις για Μηχανισμό Καύσης Υδρογονανθράκων Καύση κανονικών παραφινών - Ακολουθεί μηχανισμό αλδεϋδών - Σχηματίζονται ενδιάμεσα ασταθή υπεροξέα Καύση ισοπαραφινών - Η ευθεία αλυσίδα οξειδώνεται με το μηχανισμό των αλδεϋδών - Το πιο συμπαγές μέρος του μορίου οξειδώνεται με πιο αργό ρυθμό με σχηματισμό κετονών και αλκοολών σαν ενδιάμεσων προϊόντων 30

31 Μηχανισμός Καύση Φυσικού Αερίου CH 4 + OH CH 3 + O + H 2 CH 4 + O CH 3 + OH CH 3 + O 2 H 2 CO + OH H 2 CO + OH HCO + H 2 O HCO + HO CO + H 2 O CO + OH CO 2 + H H + O 2 OH + O H + H 2 O OH + H 2 O + O + M O 2 + M* 2 OH + M H 2 O + O + M* 31

32 Χημικές Χρήσεις Φυσικού Αερίου

33 Χρήσεις Φυσικού Αερίου Οικιακές εφαρμογές 23% Βιομηχανικές μεταφορές 45% Εμπορικές εφαρμογές 13% Ηλεκτρικές εφαρμογές 13% Καύσιμο 3% Μεταφορές 3% 33

34 Χημικές Χρήσεις Φυσικού Αερίου 34

35 Λιπαντικά

36 Λιπαντικά Γενικά Μεγάλη σημασία αλλά μικρή αγορά - 1% καυσίμων Λίπανση: - Παρεμβολή χημικής ουσίας ανάμεσα στα κινούμενα μέρη μηχανών - Περιορισμός τριβών και φθοράς Λιπαντικά - Υγρά (λάδια), ημιστερεά (γράσσα) - Υγρά που παράγονται με παρόμοιους τρόπους αλλά δεν έχουν λιπαντικό ρόλο «Λιπαντικά» μεταφοράς θερμότητας, διηλεκτρικά, λάδια διεργασιών (process oils) 36

37 Επίδραση Λιπαντικών Στόχος: μετατροπή ξηρής τριβής μεταξύ στερεών επιφανειών σε υγρή τριβή εξασφαλίζοντας - Ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία μηχανήματος - Μειωμένο κόστος συντήρησης (επισκευών, ανταλλακτικών) - Εκτεταμένη διάρκεια ζωής μηχανήματος - Μειωμένο λειτουργικό κόστος Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω περιορισμού απωλειών λόγω τριβών Υπολογίζεται ότι 4.5% κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να εξοικονομηθεί με σωστή λίπανση 37

38 Κατηγορίες Λιπαντικών Αέρια Λιπαντικά - Αέρας Υγρά Λιπαντικά - Νερό - Ορυκτέλαια (μίγματα υδρ/κων+πρόσθετα) - Συνθετικά Λιπαντικά (διαλκυλοβενζόλια, διεστέρες) Ημιστερεά Λιπαντικά - Ζωϊκά και φυτικά λίπη, γράσσα Στερεά Λιπαντικά - Γραφίτης, τάλκη, άσβεστος, πλαστικά, MoS 2, κτλ 38

39 Υγρά Λιπαντικά

40 Υγρά Λιπαντικά - Λίπανση Φυσική τριβή: F T = μ F κ όπου: F T = δύναμη τριβής μ = συντελεστής τριβής (0.5<μ<1.5) F Κ = δύναμη κάθετη στο επίπεδο κίνησης (π.χ. βάρος) Υδροδυναμική λίπανση: - Παχιά μεμβράνη λιπαντικού - Διαχωρίζονται εντελώς τα κινούμενα τμήματα - Μικρή τριβή - μ = Σημαντικό ιξώδες λιπαντικού F T όπου: η u = σχ S h F T = δύναμη τριβής η = ιξώδες λιπαντικού u σχ = σχετική ταχύτητα δύο επιφανειών S = επιφάνεια τριβής h = πάχος μεμβράνης 40

41 Υγρά Λιπαντικά Λίπανση (Συνέχεια) Οριακή λίπανση - Συχνή επαφή τριβόμενων επιφανειών (μεγάλες πιέσεις) - Μικρό πάχος λίπανσης - Τριβή εξαρτάται από φορτίο & λιπαρότητα (όχι η ή u σχ ) - Λιπαρά οξέα που αντιδρούν με μέταλλα και σχηματίζουν σάπωνες που προσροφώνται ελαττώνοντας τριβή - Περιορισμός λιπαντικής ικανότητας αν Τ>σημείο τήξης σάπωνα (~120 ο C) Ενδιάμεση λίπανση - Λεπτή μεμβράνη λιπαντικού - Περιοδική επαφή μετάλλων Ελαστοϋδροδυναμική λίπανση - Για υψηλές πιέσεις - Αύξηση ιξώδους λιπαντικού ελαστική παραμόρφωση μετάλλων (αντιστρεπτή) Λεπτή ανθεκτική στιβάδα λιπαντικού (π.χ. γρανάζια) 41

42 Παραγωγή Ορυκτελαίων

43 Παρασκευή Ορυκτελαίων Προέρχονται από το αργό πετρέλαιο Απόσταξη υπό κενό υπολείμματος ατμοσφαιρικής απόσταξης Χρησιμοποίηση πλευρικών προϊόντων απόσταξης υπό κενό αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία Καλύτερος τύπος αργού πετρελαίου είναι αυτά που δίνουν λιπαντικά υψηλού ιξώδους - παραφινικά ακολουθώντας ναφθενικά Ανάλογα με τον τύπο αργού πετρελαίου επιλέγεται και η διεργασία παραγωγής λιπαντικών - Πρωτογενή από απόσταξη αργού πετρελαίου - Αναγεννημένα ή επαναδιυλισμένα από επεξεργασία χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 43

44 Πρωτογενή Βασικά Λάδια Παράγονται από: - Κλάσματα απόσταξης υπό κενό του υπολείμματος της ατμοσφαιρικής απόσταξης (natural stocks) - Διαυγή λάδια (bright stocks) που παράγονται με εξευγενισμό υπολειμμάτων - Ανάμιξη κλασμάτων απόσταξης κενού και διαυγών λαδιών Οι διεργασίες και βαθμός μετατροπής των διεργασιών παραγωγής λιπαντικών εξαρτώνται από το ιξώδες και πτητικότητα των διαφόρων αποσταγμάτων - Τα διάφορα αποστάγματα κατατάσσονται σε διαβαθμίσεις (grades) 44

45 Απόσταξη Υπό Κενό Αξιοποίηση υπολείμματος ατμοσφαιρικής στήλης (πάνω από 400 o C) - Αποφυγή πυρόλυσης - Με ελάττωση πίεσης ελαττώνεται το σημείο ζέσεως βαρειών μορίων Ιδιότητες που ρυθμίζονται: - Σημείο ανάφλεξης (αυξάνει με αύξηση ατμού) - Ιξώδες (αυξάνει με αύξηση απολήψεων) - Χρώμα (αυξάνει με βελτίωση κλασμάτωσης που επιτυγχάνεται με αύξηση εσωτερικών αντιρροών) 45

46 Εκχύλιση με Διαλύτες Στόχος η απομάκρυνση αρωματικών ουσιών - Χαμηλό δείκτη ιξώδους και σκούρο χρώμα Εκλεκτική εκχύλιση με διαλύτη επιτυγχάνει απομάκρυνση αρωματικών υδρ/κων - Διαλύτης διαλύει αρωματικές ενώσεις και όχι επιθυμητό προϊόν (διφασικό προϊόν) Εξευγενισμένο λάδι με λίγο διαλύτη (φάση α ) και εκχύλισμα αρωματικών με πολύ διαλύτη (φάση β ) - Διαλύτες: n-μέθυλο-πυρολιδόνη, φαινόλη, φουρφουράλη 46

47 Αποπαραφίνωση (Αποκήρωση) Ανάγκη απομάκρυνσης βαριών παραφινών γιατί αυξάνουν το σημείο ροής Χρήση μίγματος διαλυτών μεθυλο-αιθυλοκετόνη (ΜΕΚ) και τολουολίου - ΜΕΚ ευνοεί κρυστάλλωση κηρών - Τολουόλιο ευνοεί διάλυση συστατικών λαδιού - Ποσότητα διαλύτη εξαρτάται από ιξώδες λαδιού Τροφοδοσία αναμιγνύεται με διαλύτη και θερμαίνεται για διάλυση παραφινών Ψύξη μίγματος (-20 ο C) και διαχωρισμός παραφίνης Διήθηση διαλύματος σε περιστροφικό φίλτρο - Διαλύτης ανακυκλώνεται - Παραφίνη υφίσταται περαιτέρων εξευγενισμό και διατίθεται για ειδικές χρήσεις (κεριά, βερνίκια κτλ) 47

48 Αποσφάλτωση Διεργασία εξευγενισμού λιπαντικών Απομάκρυνση ασφάλτου βελτίωση χρώματος και περιεκτικότητας σε μέταλλα και ασφαλτένια Εκχύλιση με ελαφρούς παραφινικούς υδρ/κες - Ελαφριά νάφθα όπου είναι αδιάλυτοι οι βαριοί υδρ/κες (άσφαλτος) o C και 20-35atm 48

49 Υδρογόνωση Διεργασία εξευγενισμού βασικών λαδιών Αντιδράσεις αποθείωσης, απαζώτωσης και υδρογόνωσης - Βελτίωση χρώματος, σταθερότητας Παράμετροι λειτουργίας - Ροή και ποιότητα τροφοδοσίας - T εξόδου από φούρνο Αύξηση T αλλαγή χρώματος και σταθερότητας, αύξηση κατανάλωσης Η 2 και ελάττωση ιξώδους - P αντιδραστήρα Αύξηση P αλλαγή χρώματος και σταθερότητας, αύξηση κατανάλωσης Η 2 και ελάττωση ιξώδους 49

50 Πρόσθετα Ορυκτελαίων Στόχοι - Βελτίωση αρχικής(-ων) ιδιότητας(-ων) - Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών στο προϊόν - Μείωση ρυθμού ποιοτικής υποβάθμισης του λιπαινόμενου συστήματος Είδη προσθέτων - Βελτιωτικά ιξώδους - Ταπεινωτές σημείου ροής - Πρόσθετα που προσδίδουν νέες ιδιότητες Αντιοξειδωτικά, αντιαφριστικά, ρυθμιστές τριβής, απογλακτωματοποιητές-γαλακτωματοποιητές - Πρόσθετα για προστασία λιπαινόμενων μερών Αντιδιαβρωτικά, καθαριστικά, διασκορπιστικά, υψηλών πιέσεων, προστασία στη φθορά 50

51 Ιδιότητες Ορυκτελαίων

52 Κατηγορίες Ιδιοτήτων Ορυκτελαίων Λιπαντική ικανότητα - Σχηματισμός και διατήρηση παχιάς λιπαντικής μεμβράνης μείωση τριβής και φθοράς Ψυκτική ικανότητα - Παρεμπόδιση ανύψωσης θερμοκρασίας τριβόμενων επιφανειών Σταθερότητα ιδιοτήτων - Αντίσταση σε μεταβολές συνθηκών & αποφυγή αλλοίωσης Παθητικότητα Αδράνεια Μη διαβρωτικότητα - Αποφυγή δημιουργίας διαβρωτικών ενώσεων κατά τη χρήση του λαδιού Μονωτικές, Καθαριστικές, Γαλακτωματοποιητικές, Απογαλακτωματοποιητικές & Άλλες Ιδιότητες 52

53 Λειτουργικές Ιδιότητες Ιδιότητες ροής - Ιξώδες, Δείκτης ιξώδους, Δυνατότητα άντλησης σε χαμηλές θερμοκρασίες Συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες - Πτητικότητα, Απώλεια εξάτμισης, Θερμική Σταθερότητα, Προϊόντα αποσύνθεσης & υπολείμματα Συμπεριφορά στην οξείδωση - Σταθερότητα στην οξείδωση, Μη αναφλεξιμότητα, Επίδραση επιβραδυντών, Λειτουργία κινητήρα Συμπεριφορά στην υδρόλυση - Αντίστασηστηνυδρόλυσησενερόήατμό, Αντίσταση στα αλκαλικά υγρά, Αντίσταση στα οξέα Διαλυτότητα - Σε νερό, σε υδρ/κους διαλύτες, σε προϊόντα πετρελαίου 53

54 Ιξώδες Μέτρο εσωτερικής τριβής ρευστού - Αντίσταση στη ροή - Περισσότερο σημαντική ιδιότητα λιπαντικών Υψηλό ιξώδες για παχύρρευστα υγρά Υψηλό για παροχή κατάλληλης λίπανσης αλλά όχι και τόσο υψηλό αποφυγή υπερβολικών απωλειών τριβών Αύξηση Τ μειώνει ιξώδες Αύξηση P αυξάνει ιξώδες 54 Πηγή: The Engineering Toolbox (www.engineeringtoolbox.com)

55 Δείκτης Ιξώδους Εμπειρικός αριθμός (ακέραιος) Μέτρο σταθερότητας ιξώδους ως προς θερμοκρασία (ASTM D- 2270) VI από εξίσωση (1) - αν VI<100 - L, H από πίνακα VI από εξίσωση (2) - αν VI>100 VI = L U L H 100 Y = ιξώδες στους 100 ο C U = ιξώδες στους 40 ο C L = ιξώδες στους 40 ο C αν VI=0 H = ιξώδες στους 40 ο C αν VI=100 VI = όπου N N (1) (2) log H logu = logy 55

56 Άλλες Ιδιότητες Πυκνότητα Ιδιότητες ροής σε χαμηλές θερμοκρασίες Σημείο θόλωσης Σημείο ροής Σημείο ανάφλεξης Σημείο καύσης Χρώμα Αριθμός εξουδετέρωσης Τέφρα Αφρισμός Γαλακτωματοποίηση - Απογαλακτωματοποίηση 56

57 Άλλες Ιδιότητες (Συνέχεια) Εξανθράκωμα Διαβρωτικότητα Αντοχή σε οξείδωση Περιεκτικότητα σε νερό 57

58 Γράσσα

59 Γενικά Γράσσο (grease) ονομάζεται ένα στερεό ή ημίρρευστο προϊόν διασποράς ενός παχυντή μέσα σ ένα υγρό λιπαντικό Ιξώδες ελαττώνεται κάτω από τη δύναμη συνάφειας και φτάνει αυτό των ορυκτελαίων 59

60 Εφαρμογές Γράσσων Σε μέρη εξαρτημάτων / μηχανών όπου επικρατούν υψηλές πιέσεις - Ανεπιθύμητη διαφυγή ορυκτελαίων λόγω υψηλών πίεσων ή/και - Δυσκολία διατήρηση στιβάδας λιπαντικού λόγων συνεχών κινήσεων των επιφανειών Καλύτερα χαρακτηριστικά τριβής στην αρχή λειτουργίας - Όταν ασκείται δύναμη αποκοπής, το ιξώδες ελαττώνεται δίνοντας χαρακτηριστικά απλού ορυκτελαίου Περισσότερο συχνά γράσσα έχουν βάση λιθίου - Γράσσα με βάση λίθιο ή νάτριο έχουν μεγαλύτερα σημεία τήξεως από γράσσα με βάση ασβεστίου Ωστόσο δεν είναι ανθεκτικά στην επίδραση νερού Γράσσα με βάση λιθίου έχει σημείο τήξεως από 190 C έως 220 C αλλά μέγιστη θερμοκρασία χρήσης τους είναι 120 C. Γράσσα για άξονες οχημάτων αποτελούνται από λιπαρά οξέα με πρόσθετα γραφίτη, πίσσας ή μίκα (πυριτικά μέταλλα) - Αύξηση ανθεκτικότητας γράσσου και εξευγενισμού της επιφάνειάς του 60

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 7 ο Παραγωγή Βενζίνης Βενζινοκινητήρας Ιδιότητες Βενζίνης Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Βενζίνης Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 8 ο Παραγωγή Ντίζελ Ντιζελοκινητήρας Ιδιότητες Ντίζελ Μαζούτ Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Ανάπτυξη Αγοράς Ντίζελ Ανακάλυψη αργού πετρελαίου (1859)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ-

Πρόλογος. διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Πρόλογος διαθεσιµότητα πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή ενέργειας που αντλείται κατευθείαν από τη φύση (γαιάνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υδατοπτώ- Η σεις, κ.ά.) αποτελεί σήµερα ίσως το σηµαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

αφιερώνεται στον Φρίξο

αφιερώνεται στον Φρίξο αφιερώνεται στον Φρίξο Περίληψη Ο αριθμός οκτανίων (Α.Ο.) αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των βενζινών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εμπορική τους αξία ως καυσίμων σε μηχανές εσωτερικής καύσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο

Κεφάλαιο 6. Αργό Πετρέλαιο Κεφάλαιο 6 Αργό Πετρέλαιο 6.1 Ιστορικό Το ακατέργαστο ή αργό πετρέλαιο, και ένας περιορισµένος αριθµός προϊόντων πετρελαίου όπως η άσφαλτος, η πίσσα, και η νάφθα ήταν γνωστά και έχουν χρησιµοποιηθεί σποραδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ. Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΣΤΕΦ/Τμήμα Μηχανολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Για το μάθημα Καύση Καύσιμα Λιπαντικά Κωνσταντίνος Κράλλης Νοέμβριος 2002 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (CONTINUOUS CATALYST REFORMATION UNIT) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.1. Εισαγωγή Ιστορικό Το πετρέλαιο αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας στο σύγχρονο κόσμο, αλλά και την πρώτη ύλη για την παραγωγή πληθώρας χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Το πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 2. Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 2 Βασικά Χαρακτηριστικά Φυσικού Αερίου 2.1 Εισαγωγή Το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα αερίων υδρογονανθράκων µε κυµαινόµενες ποσότητες άλλων αερίων, που θεωρούνται ως ακαθαρσίες. Το φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS

PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL GAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. PRODUCTION UNIT HYDROGEN FROM NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ A.M.:4746 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 Πρόλογος Αυτή η πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 2 ο Αργό Πετρέλαιο Χαρακτηρισμός Ποιότητας Αργού Πετρελαίου Κριτήρια Επιλογής Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Χαρακτηριστικά Αργού Πετρελαίου Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ. Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Χαράλαμπος Αποστολίδης Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΔΣ Hellenic Maintenance Society Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014 1 ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ H λίπανση παίζει καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων Μάθημα 6 ο Καταλυτική Πυρόλυση Θερμική Πυρόλυση Ιξωδόλυση Εξανθράκωση Γλύκανση Παραγωγή Υδρογόνου Ανάμιξη Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Καταλυτική Πυρόλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων Η επεξεργασία των παραγόµενων υδρογονανθράκων περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες µεταφοράς µάζας, θερµότητας και ορµής που απαιτούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕΞΙΚΟ & ΝΤΟΥΜΠΑΙ GLOBAL OIL MARKET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Α.Ε.Μ. 4755) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤHΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΛΥΝΑ ΜΑΡΙΑ- ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα