ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (305/2011/ΕΕ) ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

2 ΕΣΥ ΚΟ-.Π.&Κ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείµενο 2. Παραποµπές 3. Ορισµοί και υποχρεώσεις όρων του Κανονισµού 3.1 Ορισµοί Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο οκιµή Τύπου ήλωση επίδοσης Συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης Εφαρµογή σήµανσης CE 8 4. Επιλογή των κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων διαπίστευσης των οργανισµών για τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της 8 σταθερότητας της επίδοσης 5. Υποχρεώσεις κοινοποιηµένων οργανισµών (πιστοποίησης, εργαστηρίων) 9 6. Απαιτήσεις και διαδικασίες που πρέπει να τηρεί το Ε.ΣΥ.. 7. ιατύπωση του ΕΠΕ 8. Μεταβατικές διατάξεις 9. Απλουστευµένες διαδικασίες 9.1 Αντικατάσταση της δοκιµής τύπου µε κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση Αντικατάσταση της δοκιµής τύπου µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση (ΜΜΕ) Αντικατάσταση της αξιολόγησης της επίδοσης µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το περιεχόµενο του Συστήµατος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήµατος Προσάρτηµα 1: Υπόδειγµα αίτησης για την πιστοποίηση του ΕΠΕ Προσάρτηµα 2: Πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο για το Σύστηµα 2+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Απαιτήσεις για την Πιστοποίηση του Συστήµατος 1+ Προσάρτηµα 3: Υπόδειγµα αίτησης για πιστοποίηση της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος Προσάρτηµα 4: Πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : οκιµή Τύπου 30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Η επισήµανση των δειγµάτων Εκθέσεις δοκιµών ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

4 ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Τ: οκιµή Τύπου (Type Testing -TT) ΕΠΕ: Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (Factory Production Control -FPC) ΚΟ: Κοινοποιηµένος Οργανισµός ΕΤΠ: Εναρµονισµένη Τεχνική Προδιαγραφή (harmonised Technical Specification-hTS) ΕΠ: Εναρµονισµένο Πρότυπο (harmonised European Standard-hEΝ) ΕΕΑ: Έγγραφο Ευρωπαϊκής Αξιολόγησης (European Assessment Document) ΕΤΑ: Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (European Technical Assessment) ΟΤΑ: Οργανισµός Τεχνικής Αξιολόγησης (Technical Assessment Body) Ανάλογοι Όροι Οδηγία 89/106/ΕΟΚ Σύστηµα αξιολόγησης της συµµόρφωσης ήλωση Συµµόρφωσης Ουσιώδεις Απαιτήσεις Απαιτούµενα/τεχνικά Χαρακτηριστικά Αρχική οκιµή Τύπου Κανονισµός 305/2011/ΕΕ Σύστηµα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης ήλωση Επίδοσης Βασικές απαιτήσεις των δοµικών έργων Ουσιώδη χαρακτηριστικά οκιµή Τύπου ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

5 1. Αντικείµενο Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφέρεται : 1.1 Στη συµπλήρωση των απαιτήσεων για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των υπό διαπίστευση φορέων από το Ε.ΣΥ.. και στην επιλογή του κατάλληλου ευρωπαϊκού προτύπου για τη διαπίστευση οργανισµών χορήγησης πιστοποιητικών σταθερότητας της επίδοσης προϊόντος, συµµόρφωσης ΕΠΕ, καθώς και εργαστηρίων για τον προσδιορισµό τύπου του προϊόντος, όπως καθορίζουν, ο Κανονισµός 305/2011/ΕΕ και οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και 1.2 Στις απαιτήσεις για την καθιέρωση ενιαίων κανονισµών πιστοποίησης και διαδικασιών ελέγχου των κατασκευαστών από τους υπό διαπίστευση οργανισµούς. 2. Παραποµπές [1] Κανονισµός 305/2011/ΕΕ [2] Guidance Note on the Construction Product Regulation, Version I, April 2012 [3] Guidance Papers A, Β, D, K και Μ [4] Ορισµός της "πολύ µικρής επιχείρησης" όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 6 ης Μαΐου 2003 [5] Κατευθυντήριο Έγγραφο EA-2/17 3. Ορισµοί και υποχρεώσεις όρων του Κανονισµού 3.1 Ορισµοί [1] «δοµικό προϊόν»: κάθε προϊόν ή συνδυασµός προϊόντων που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για µόνιµη ενσωµάτωση σε δοµικά έργα ή µέρη αυτών και του οποίου η επίδοση επηρεάζει την επίδοση των δοµικών έργων σε σχέση µε τις βασικές απαιτήσεις δοµικών έργων «τύπος προϊόντος»: το σύνολο των αντιπροσωπευτικών επιπέδων ή κατηγοριών επιδόσεων δοµικού προϊόντος, σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όταν χρησιµοποιείται συγκεκριµένος συνδυασµός πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων σε συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής «εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές»: εναρµονισµένα πρότυπα και έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης «έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης»: έγγραφο που εκδίδεται από τον οργανισµό των ΟΤΑ για το σκοπό της έκδοσης ευρωπαϊκών τεχνικών αξιολογήσεων «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκµηριωµένη αξιολόγηση της επίδοσης του δοµικού προϊόντος, σε σχέση µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύµφωνα µε το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης «ειδική τεχνική τεκµηρίωση»: τεκµηρίωση που καταδεικνύει ότι οι µέθοδοι στο πλαίσιο του εφαρµοζόµενου συστήµατος αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης έχουν ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

6 αντικατασταθεί από άλλες µεθόδους, υπό τον όρο ότι τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µε αυτές τις άλλες µεθόδους είναι ισοδύναµα µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται µε τις µεθόδους του αντίστοιχου εναρµονισµένου προτύπου «πολύ µικρή επιχείρηση»: πολύ µικρή επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων. Οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω: 1. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µεσαία επιχείρηση που αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ µικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. Προκειµένου να εκτιµηθεί καλύτερα η οικονοµική πραγµατικότητα των ΜΜΕ και να αποκλειστούν από τον ορισµό αυτό οι όµιλοι επιχειρήσεων των οποίων η οικονοµική ισχύς υπερβαίνει εκείνη µιας ΜΜΕ, πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ των διαφόρων τύπων επιχειρήσεων: ποιες είναι ανεξάρτητες, ποιες έχουν συµµετοχές που δεν συνεπάγονται θέση ελέγχου (συνεργαζόµενες επιχειρήσεις) ή ποιες είναι συνδεδεµένες µε άλλες επιχειρήσεις. ιατηρείται το επίπεδο συµµετοχής 25 % που καθορίζεται στη σύσταση 96/280/ΕΚ, κάτω από το οποίο θεωρείται ανεξάρτητη µια επιχείρηση. Για να αποφευχθεί η δηµιουργία αυθαίρετων διακρίσεων µεταξύ των διαφόρων δηµόσιων φορέων ενός κράτους µέλους, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται αναγκαίο να επιβεβαιωθεί ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου ανήκει σε δηµόσιο οργανισµό ή δηµόσιο φορέα δεν θεωρούνται ΜΜΕ (αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις που αφορά σε ερευνητικά κέντρα κ.α.). 3.2 Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο Ο όρος «Έλεγχος της Παραγωγής στο Εργοστάσιο» (ΕΠΕ) ή Factory Production Control (FPC) είναι ο τεκµηριωµένος, µόνιµος και εσωτερικός έλεγχος παραγωγής σε εργοστάσιο, σύµφωνα µε τις σχετικές εναρµονισµένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι οργανισµοί πιστοποίησης οφείλουν, κατά περίπτωση, να ελέγχουν κατά πόσον ο κατασκευαστής διαθέτει και εφαρµόζει ένα Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο του οποίου οι ενδεικτικές - ελάχιστες απαιτήσεις παρέχονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης. 3.3 οκιµή Τύπου [2] Όλα τα δοµικά προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται σε οκιµή Τύπου ( Τ). Ο όρος " οκιµή Τύπου" είναι αντίστοιχος της "Αρχικής οκιµής Τύπου" (Initial Type Testing) της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ. Στις περιπτώσεις που για το Εργαστήριο, το οποίο διενεργεί τη Τ, απαιτείται διαπίστευση ή/και κοινοποίηση, αυτό πρέπει να συµµετέχει σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιµές που καλύπτουν το σύνολο των προαναφερόµενων δοκιµών, σύµφωνα µε το ΕΣΥ Π Ι. Πρόσθετη καθοδήγηση για τη Τ παρέχεται στο Παράρτηµα της παρούσης. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

7 3.4 ήλωση Επίδοσης Εκτενείς πληροφορίες για τη δήλωση επίδοσης περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο II του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ. Σηµειώνεται ότι οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. αναµένεται ότι θα αξιολογούν στις επιτόπιες αξιολογήσεις το κατά πόσον οι επιθεωρητές των φορέων εξετάζουν την ύπαρξη της δήλωσης επίδοσης και όχι το περιεχόµενό της. Σχέδιο της ήλωσης Επίδοσης και του πιστοποιητικού της σταθερότητας της επίδοσης θα συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα ZA.3 του ΕΠ ή σε κάποιο τµήµα του σχετικού ΕΕΑ. 3.5 Συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης [2,3] Το σύστηµα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης ορίζει το βαθµό εµπλοκής τρίτου µέρους στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης του προϊόντος ως προς τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Ως συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης νοούνται τα πέντε συστήµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα V του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ: Σύστηµα Υπευθυνότητες Κοινοποιηµένος Οργανισµός Κατασκευαστής Κοινοποιηµένος Οργανισµός Κατασκευαστής Κοινοποιηµένος Οργανισµός Κατασκευαστής Κοινοποιηµένος Οργανισµός Κατασκευαστής Κοινοποιηµένος Οργανισµός Οργανισµός πιστοποίησης προϊόντων Οργανισµός πιστοποίησης προϊόντων Οργανισµός πιστοποίησης του ΕΠΕ Εργαστήριο οκιµών 4 Κατασκευαστής εν απαιτείται Καθήκοντα Αρχική Επιθεώρηση του ΕΠΕ Συνεχής εποπτεία του ΕΠΕ Προσδιορισµός του τύπου του προϊόντος ειγµατοληπτική δοκιµή δειγµάτων Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο και περαιτέρω δοκιµές των δειγµάτων Αρχική Επιθεώρηση του ΕΠΕ Συνεχής εποπτεία του ΕΠΕ Προσδιορισµός του τύπου του προϊόντος Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο και περαιτέρω δοκιµές των δειγµάτων Αρχική Επιθεώρηση του ΕΠΕ Συνεχής εποπτεία του ΕΠΕ Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο και περαιτέρω δοκιµές των δειγµάτων Προσδιορισµός του τύπου του προϊόντος Προσδιορισµός του τύπου του προϊόντος Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο Προσδιορισµός του τύπου του προϊόντος Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο Οι οργανισµοί πιστοποίησης για τα συστήµατα 1, 1+ και 2+ οφείλουν να διαθέτουν κανονισµό και διαδικασίες πιστοποίησης για τα οποία οι ενδεικτικές ελάχιστες απαιτήσεις παρέχονται στα Παραρτήµατα Β & Γ της παρούσης. Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος παρουσιάζονται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή. Στα ΕΠ βρίσκεται συνήθως στο παράρτηµα ZA.2, ενώ στις ΕΤΑ σε κάποιο ένθετο του ΕΕΑ (για λόγους εχεµύθειας µόνο τα βασικά συµπεριλαµβάνονται, ενώ οι λεπτοµέρειες δίνονται µόνο στον ΚΟ). ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

8 Ο κατασκευαστής για όλα τα συστήµατα οφείλει να έχει ένα πλήρως τεκµηριωµένο ΕΠΕ. Τα κριτήρια του ΕΠΕ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην ΕΤΠ. Επίσης, όταν ολοκληρωθούν τα απαραίτητα καθήκοντα για την αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης, ο κατασκευαστής οφείλει να συµπληρώσει τη ήλωση Επίδοσης, την οποία διατηρεί στον τεχνικό φάκελο. Αυτή η ήλωση µπορεί να υποστηρίζεται από το πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης, το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του ΕΠΕ, αναφορές εργαστηριακών δοκιµών ή πιστοποιητικά και/ή τα αποτελέσµατα δοκιµών του κατασκευαστή, το οποίο εξαρτάται από το απαιτούµενο σύστηµα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης Εφαρµογή σήµανσης CE Από την 1 η Ιουλίου 2013, τα δοµικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά και καλύπτονται από ΕΠ ή ΕΤΑ πρέπει να συνοδεύονται από τη ήλωση Επίδοσης. Η σήµανση CE τοποθετείται στα δοµικά προϊόντα για τα οποία ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει δήλωση επίδοσης, ειδάλλως δεν τοποθετείται. Οι περιπτώσεις των προϊόντων του προβλέπονται από τον Κανονισµό είναι οι εξής: ΟΜΑ Α 1. Προϊόντα που καλύπτονται από ΕΠ ΟΜΑ Α 2. Προϊόντα που δεν καλύπτονται πλήρως από ΕΠ, π.χ., όπου υπάρχει το ΕΠ αλλά για ένα τουλάχιστον ουσιώδες χαρακτηριστικό η µέθοδος αξιολόγησης είναι ακατάλληλη ή δεν υπάρχει µέθοδος αξιολόγησης ΟΜΑ Α 3. Προϊόντα τα οποία δεν καλύπτονται από ΕΠ Για την πρώτη οµάδα προϊόντων, η ήλωση επίδοσης και η σήµανση CE θα είναι υποχρεωτικά από την 1 η Ιουλίου Για τις οµάδες 2 και 3, ο κατασκευαστής έχει επιλογές για να δηλώσει και να στηρίξει δικαιώµατα για την επίδοση όπως: α. ήλωση επίδοσης σύµφωνα µε ΕΕΑ, χρησιµοποιώντας µία ΕΤΑ από σχετικό ΟΤΑ. Η επίδοση που δηλώνεται µε αυτό τον τρόπο θα πρέπει να ακολουθείται και από σήµανση CE. β. ήλωση επίδοσης βάσει εθνικής έγκρισης. Αυτοί οι οργανισµοί που αποτελούν µέρος του ΟΤΑ γενικά ακολουθούν αντίστοιχη µεθοδολογία και τεχνική ορολογία µε τη CEN και τους ΟΤΑ, µε αποτέλεσµα να οδηγηθούν µελλοντικά στην (α) περίπτωση. γ. ήλωση επίδοσης µε ή χωρίς άλλες πληροφορίες χρησιµοποιώντας δικές του µεθόδους αξιολόγησης. Όµως καθώς η τεχνική ορολογία που χρησιµοποιείται στους κανονισµούς και στις προµήθειες σταδιακά οδηγείται σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό σύστηµα, η σχέση τους µακροπρόθεσµα θα εξεταστεί. 4. Επιλογή των κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων διαπίστευσης των οργανισµών για τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης Τα συστήµατα 1+ και 1 αφορούν στην πιστοποίηση προϊόντος, το σύστηµα 2+ αφορά στην πιστοποίηση του (συστήµατος) ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, το σύστηµα 3 αφορά στην πραγµατοποίηση των προδιαγραφόµενων δοκιµών από εργαστήριο δοκιµών, ενώ ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

9 το σύστηµα 4 επαφίεται στον ίδιο τον κατασκευαστή να ελέγχει την ορθότητα της δοκιµής τύπου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. Κατά την αξιολόγηση και τη διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης προϊόντων, φορέων πιστοποίησης συστηµάτων, καθώς και εργαστηρίων που δραστηριοποιούνται στην αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό 305/2011/ΕΕ, η επιλογή των προτύπων διαπίστευσης είναι η παρακάτω: 1. Το πρότυπο ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων Πιστοποίησης Προϊόντος (συστήµατα 1+ και 1) είναι το ΕΛΟΤ EN (πρόκειται να αντικατασταθεί από το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC µέχρι τις ), καθώς και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εναρµονισµένου προτύπου ή του εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης, για τα οποία ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί. Σηµειώνεται ότι τα εργαστήρια που εµπλέκονται στη δοκιµή τύπου πρέπει να είναι διαπιστευµένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC Το πρότυπο ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια των Φορέων Πιστοποίησης ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστηµα 2+) είναι το ΕΛΟΤ EN (πρόκειται να αντικατασταθεί από το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC µέχρι τις ) ή το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021, καθώς και οι απαιτήσεις του εκάστοτε εναρµονισµένου προτύπου ή του εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης, για τα οποία ζητεί ο φορέας να διαπιστευτεί. Σηµειώνεται ότι τα εργαστήρια που εµπλέκονται στη δοκιµή τύπου πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO/IEC (βλ. και Παράρτηµα Β, 2.5). 3. Το πρότυπο ως προς το οποίο αξιολογείται η επάρκεια του εργαστηρίου δοκιµών που θα προβαίνει στη δοκιµή τύπου (σύστηµα 3) είναι το ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, καθώς και οι µέθοδοι δοκιµών που παραπέµπει το εκάστοτε εναρµονισµένο πρότυπο ή το εγγράφου ευρωπαϊκής αξιολόγησης, για τα οποία ζητεί το εργαστήριο να διαπιστευτεί. Επιπλέον των ανωτέρω και στις τρεις περιπτώσεις 1, 2 & 3, η αξιολόγηση περιλαµβάνει έλεγχο της συµµόρφωσης του φορέα ως προς τις απαιτήσεις του Κατευθυντηρίου Εγγράφου EA-2/ Υποχρεώσεις κοινοποιηµένων οργανισµών (πιστοποίησης, εργαστηρίων) Οι ΚΟ πιστοποίησης προϊόντων, πιστοποίησης ΕΠΕ και εργαστήρια οφείλουν : 5.1 Να παρακολουθούν τις εξελίξεις των σχετικών προτύπων και απαιτήσεων της νοµοθεσίας. 5.2 Να τηρούν τους ενιαίους κανονισµούς πιστοποίησης ανά οικογένεια προϊόντων που εκπονούνται από τη συµβουλευτική επιτροπή των ΚΟ της Ε.Ε. (Advisory Group of Notified Bodies), τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία του Ε.ΣΥ.. και επιπλέον να εφαρµόζουν, ως γενικές οδηγίες, τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα της οµάδας συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών. 5.3 Να συµµετέχουν ή το προσωπικό αξιολόγησης των ΚΟ να ενηµερώνεται, για τις δραστηριότητες τυποποίησης και τις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των ΚΟ και να εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα της οµάδας συντονισµού των κοινοποιηµένων οργανισµών. 5.4 Να συµµετέχουν απευθείας ή µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων ή να διασφαλίζουν ότι ενηµερώνονται οι αντιπρόσωποι των ΚΟ για τις δραστηριότητες της συνεργασίας της οµάδας συντονισµού των ΚΟ. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

10 5.5 Επιπλέον να έχουν τις απαιτούµενες διαδικασίες για να ασκούν τις δραστηριότητές τους λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της επιχείρησης, τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δοµή της, τον βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του προϊόντος και το µαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας. 5.6 Να αναθέτουν (αφορά µόνο τους αρµόδιους ΚΟ των συστηµάτων 1+ και 1) τις εργαστηριακές δοκιµές σε διαπιστευµένα εργαστήρια, όταν οι ίδιοι δεν διαθέτουν διαπιστευµένες εγκαταστάσεις δοκιµών. Στην περίπτωση που δικαιολογείται από τεχνικούς, οικονοµικούς ή οργανωτικούς λόγους ή κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή, οι δοκιµές (βάσει των συστηµάτων 1,1+,3) µπορούν να διενεργηθούν υπό την εποπτεία του ΚΟ στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή σε εξωτερικό εργαστήριο. Οι ΚΟ που διενεργούν αυτές τις δοκιµές πρέπει να ορίζονται ειδικά ως ικανοί να εργαστούν έξω από τις δικές τους διαπιστευµένες εγκαταστάσεις δοκιµών και, πριν από τη διενέργεια των εν λόγω δοκιµών, να επαληθεύουν εάν πληρούνται οι απαιτήσεις της µεθόδου της δοκιµής και να αξιολογούν αν: α) ο εξοπλισµός δοκιµών διαθέτει κατάλληλη διακρίβωση και είναι εγγυηµένη η ιχνηλασιµότητα των µετρήσεων και β) διασφαλίζεται η ποιότητα των αποτελεσµάτων των δοκιµών (βλέπε και παράρτηµα επιτρεπόµενες εναλλακτικές λύσεις). Σηµείωση: Σύµφωνα µε το έγγραφο εργασίας CPR 003/14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ερµηνεύει το Άρθρο 46 του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ, προκύπτει ότι οι ΚΟ µπορούν, στις εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει το Άρθρο 46.1 του Κανονισµού, να χρησιµοποιούν είτε τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κατασκευαστή είτε εξωτερικό εργαστήριο (δηλαδή εγκαταστάσεις εκτός αυτών που προβλέπονται στο πεδίο κοινοποίησής τους). Απαραίτητη προϋπόθεση για να οριστούν ως ικανοί για κάτι τέτοιο είναι είτε να διαθέτουν δικό τους διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών είτε να συνεργάζονται µε διαπιστευµένο εργαστήριο υπεργολάβο. 5.7 Να εκδίδουν, στην περίπτωση που κοινοποιηθούν, πιστοποιητικά σταθερότητας της επίδοσης (συστήµατα 1+ και 1) ή πιστοποιητικά ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο (σύστηµα 2+), σύµφωνα µε τη σχετική κατευθυντήρια οδηγία του Ε.ΣΥ Να τεκµηριώνουν ότι όλο το προσωπικό που εµπλέκεται στις επιθεωρήσεις έχει ενηµερωθεί και καταρτιστεί µε την τελευταία έκδοση των σχετικών µε το πεδίο διαπίστευσής τους ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και διατάξεων της νοµοθεσίας, καθώς και των εγγράφων της παρ Να αναγνωρίζουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προαναφερόµενου προσωπικού τους και να τηρούν ανάλογα προγράµµατα συνεχούς κατάρτισης Να τηρούν αρχεία εκπαίδευσης που να τεκµηριώνουν την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών Θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή των θέσεων εργασίας των επιθεωρητών του ΚΟ, µε την οποία θα τεκµηριώνεται η τεχνική τους επάρκεια σε συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων, µέσω της εξειδίκευσης και εµπειρίας στον σχεδιασµό ή στην παραγωγή ή στον εργαστηριακό και στον στατιστικό έλεγχο της παραγωγής ή τη διενέργεια επιθεωρήσεων του συγκεκριµένου προϊόντος ή κατηγορίας προϊόντων, καθώς και αντίστοιχα βιογραφικά των επιθεωρητών. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

11 5.12 Θα πρέπει να υπάρχει µεθοδολογία αξιολόγησης των επιθεωρητών και των εµπειρογνωµόνων του ΚΟ, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης Οι ΚΟ συνάπτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος µέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η διενεργούµενη αξιολόγηση ή/και επαλήθευση δεν πραγµατοποιείται υπό την άµεση ευθύνη του κράτους µέλους. Περαιτέρω πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των ΚΟ περιλαµβάνονται στο Άρθρο 43 του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ. 6. Απαιτήσεις και διαδικασίες που πρέπει να τηρεί το Ε.ΣΥ Το Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της ιαπίστευσης (ΕΠΕ ) που χορηγείται, αναφέρεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή / και στα έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης, ακόµη και στις περιπτώσεις οργανισµών που προβαίνουν σε πιστοποίηση του συστήµατος Τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.. οφείλουν, πέραν των οριζόµενων στα Κριτήρια Αξιολογητών του Ε.ΣΥ.., να διαθέτουν : Τεκµηριωµένη γνώση και κατάρτιση επί των απαιτήσεων του εκάστοτε ΕΠ ή ΕΕΑ που περιλαµβάνεται στο υπό επιθεώρηση πεδίο που ζητεί ο οργανισµός να διαπιστευτεί, καθώς και στα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης που αναφέρονται στον Κανονισµό 305/2011/ΕΕ, των απαιτήσεων του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ και της παρούσας Κατευθυντήριας Οδηγίας του Ε.ΣΥ Οι αξιολογητές του Ε.ΣΥ.. αναµένεται ότι, µεταξύ άλλων, θα εξετάζουν : την πληρότητα και επάρκεια των συστηµάτων αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης, τα θέµατα που άπτονται µε τα προσόντα των επιθεωρητών του οργανισµού πιστοποίησης, την ύπαρξη απαίτησης ελέγχου πληρότητας του τεχνικού φακέλου και διενέργεια ελέγχου της εφαρµογής της στην πράξη, τα καθήκοντα τρίτων µερών των ΚΟ, σύµφωνα µε τα συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης, τα οποία εκτελούν εντός του πεδίου της κοινοποίησής τους, και τυχόν άλλες εκτελούµενες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και των υπεργολαβικών αναθέσεων (άρθρο 53.1δ και απαίτηση του Κατευθυντηρίου Εγγράφου EA-2/17). 7. ιατύπωση του ΕΠΕ 7.1 Το ΕΠΕ των προς κοινοποίηση φορέων περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κοινοποίηση του φορέα στη βάση NANDO και, για τα Συστήµατα 1, 1+, 2+, ανεξαρτήτως προτύπου διαπίστευσης, αποτελείται από τρεις στήλες: ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

12 Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η περιγραφή της οµάδας των προϊόντων, όπως αυτή αναλύεται στο αντίστοιχα εφαρµοζόµενο πρότυπο. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται οι λειτουργίες αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης που εκτελεί ο οργανισµός και το αντίστοιχα εφαρµοζόµενο Σύστηµα. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι στη δεύτερη στήλη αναγράφεται: Για το Σύστηµα 1 και 1+ - Οργανισµός πιστοποίησης προϊόντων (Product certification body) Για το Σύστηµα 2+ - Οργανισµός πιστοποίησης ΕΠΕ (FPC certification body) Στην τρίτη στήλη αναγράφεται η τεχνική προδιαγραφή που εφαρµόζεται, καθώς και η Απόφαση της Επιτροπής για τον τύπο αξιολόγησης της σταθερότητας της επίδοσης της συγκεκριµένης οµάδας προϊόντων. 7.2 Για τα εργαστήρια δοκιµών στο Σύστηµα 3, το ΕΠΕ είναι σύµφωνα µε τον τύπο του ΕΠΕ για το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, µε τη διευκρίνιση ότι στην τρίτη στήλη, πέραν της τεχνικής προδιαγραφής, αναγράφονται και οι συγκεκριµένες µέθοδοι δοκιµών τις οποίες εκτελεί το εργαστήριο. 7.3 Για τα Συστήµατα 1, 1+, 2+ η αναγραφή τεχνικών προδιαγραφών στην τρίτη στήλη, προϋποθέτει ότι ο ΚΟ διαθέτει ένα τουλάχιστον πελάτη ανά οικογένεια τεχνικών προδιαγραφών που εµπίπτουν στην ίδια Απόφαση της Επιτροπής. 8. Μεταβατικές ιατάξεις 8.1 Σήµανση CE βάσει εναρµονισµένου ευρωπαϊκού προτύπου: Οι κατασκευαστές µπορούν να καταρτίσουν δήλωση επίδοσης βάσει πιστοποιητικού συµµόρφωσης ή δήλωσης συµµόρφωσης που εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύµφωνα µε την οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Τα δοµικά προϊόντα που καλύπτονται από εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο αλλά δεν έχουν σήµανση CE και βρίσκονται ήδη στα ράφια, δε χρειάζεται να αποσυρθούν. Όµως τα ίδια προϊόντα που θα παραχθούν µετά την 1η Ιουλίου 2013 θα πρέπει να σηµανθούν µε CE βάσει του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ. 8.2 Σήµανση CE βάσει ευρωπαϊκής τεχνικής έγκρισης: Οι κατευθυντήριες γραµµές για την ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση που δηµοσιεύθηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύµφωνα µε το άρθρο 11 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ µπορούν να χρησιµοποιούνται ως έγγραφα ευρωπαϊκής αξιολόγησης. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς µπορούν να χρησιµοποιούν τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ πριν από την 1η Ιουλίου 2013 ως ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος (συνήθως 5 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης) των εν λόγω εγκρίσεων. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

13 9. Απλουστευµένες διαδικασίες Οι απλουστευµένες διαδικασίες όπως αναφέρονται στα άρθρα του Κανονισµού 305/2011/ΕΕ αφορούν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στην αντικατάσταση α) της δοκιµής τύπου και β) της αξιολόγησης της επίδοσης 9.1 Αντικατάσταση της δοκιµής τύπου µε κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση Κατά τον καθορισµό του τύπου του προϊόντος µπορεί να αντικαταστήσει τη δοκιµή ή τον υπολογισµό του τύπου µε κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση η οποία αποδεικνύει ότι: α) για ένα ή περισσότερα ουσιώδη χαρακτηριστικά του δοµικού προϊόντος που διαθέτει στην αγορά ο κατασκευαστής, το εν λόγω προϊόν έχει επιτύχει ορισµένο επίπεδο ή κατηγορία επίδοσης χωρίς δοκιµή ή υπολογισµό, ή χωρίς περαιτέρω δοκιµή ή υπολογισµό, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στη σχετική εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή ή σε απόφαση της Επιτροπής β) το δοµικό προϊόν που καλύπτεται από εναρµονισµένο πρότυπο και το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά, αντιστοιχεί στον τύπο προϊόντος άλλου δοµικού προϊόντος, το οποίο κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή και έχει υποβληθεί σε δοκιµή σύµφωνα µε το σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο. Όταν πληρούνται αυτοί οι όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την επίδοση που αντιστοιχεί σε όλα ή σε µέρος των αποτελεσµάτων της δοκιµής αυτού του άλλου προϊόντος. γ) το δοµικό προϊόν που καλύπτεται από εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή και το οποίο ο κατασκευαστής διαθέτει στην αγορά αποτελεί σύστηµα από συστατικά µέρη, τα οποία συναρµολογεί ο κατασκευαστής ακολουθώντας ακριβείς οδηγίες που παρέχει ο πάροχος τέτοιου συστήµατος ή συστατικού µέρους αυτού, οποίος έχει ήδη ελέγξει αυτό το σύστηµα ή συστατικό µέρος ως προς ένα ή µερικά από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τη σχετική εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή. Όταν πληρούνται αυτοί οι όροι, ο κατασκευαστής δικαιούται να δηλώσει την επίδοση που αντιστοιχεί σε όλα ή σε µέρος των αποτελεσµάτων της δοκιµής για το σύστηµα ή το συστατικό µέρος που του παρέχεται. Συνολικά ο κατασκευαστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα της δοκιµής που έλαβε από άλλο κατασκευαστή (ή πάροχο συστήµατος) µόνο µετά από άδειά του εν λόγω κατασκευαστή ή (πάροχο συστήµατος), ο οποίος µένει υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα των εν λόγω αποτελεσµάτων της δοκιµής. Αν το προϊόν στο οποίο αναφέρονται οι παραπάνω κατηγορίες είναι δοµικό προϊόν για το οποίο το εφαρµοστέο σύστηµα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης είναι το σύστηµα 1+ ή 1, η κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση επαληθεύεται από ΚΟ πιστοποίησης προϊόντων και το προϊόν λαµβάνει σήµανση CE. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται περιπτώσεις και παραδείγµατα στο παράρτηµα στην παράγραφο «δυνατότητες µείωσης του κόστους µίας δοκιµής τύπου». 9.2 Αντικατάσταση της δοκιµής τύπου µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση (ΜΜΕ) Οι πολύ µικρές ΜΜΕ που κατασκευάζουν δοµικά προϊόντα τα οποία καλύπτονται από εναρµονισµένο πρότυπο µπορούν να αντικαταστήσουν τον προσδιορισµό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιµής τύπου για τα εφαρµοστέα συστήµατα 3 και 4 µε τη χρήση µεθόδων που διαφέρουν από τις µεθόδους που περιλαµβάνει το εφαρµοστέο ΕΠ. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

14 Οι κατασκευαστές αυτοί µπορούν επίσης να επεξεργάζονται προϊόντα στα οποία εφαρµόζεται το σύστηµα 3 σύµφωνα µε τις διατάξεις για το σύστηµα 4. Όταν κατασκευαστής χρησιµοποιεί αυτές τις απλουστευµένες διαδικασίες, αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προϊόντος µέσω ειδικής τεχνικής τεκµηρίωσης και αποδεικνύει την ισοδυναµία των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα ΕΠ. 9.3 Αντικατάσταση της αξιολόγησης της επίδοσης µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση Σχετικά µε δοµικά προϊόντα που καλύπτονται από εναρµονισµένο πρότυπο και τα οποία κατασκευάζονται µεµονωµένα ή επί παραγγελία σε εκτός σειράς διαδικασία κατόπιν ειδικής παραγγελίας, και τα οποία εγκαθίστανται σε ενιαία ταυτοποιηµένο δοµικό έργο, η αξιολόγηση της επίδοσης που αποτελεί µέρος του εφαρµοστέου συστήµατος µπορεί να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση, που να αποδεικνύει τη συµµόρφωση του συγκεκριµένου προϊόντος µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και την ισοδυναµία των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται προς τις διαδικασίες που καθορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα. Αν το προϊόν στο οποίο αναφέρονται οι παραπάνω κατηγορίες είναι δοµικό προϊόν για το οποίο το εφαρµοστέο σύστηµα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης είναι το σύστηµα 1+ ή 1, η ειδική τεχνική τεκµηρίωση επαληθεύεται από ΚΟ πιστοποίησης προϊόντων και το προϊόν λαµβάνει σήµανση CE. Συγκεντρωτικά όλες οι περιπτώσεις απλουστευµένων διαδικασιών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Σύστηµα Όλοι οι κατασκευαστές Μ.Μ.Ε. αξιολόγησης Σύστηµα 3 και 4 Σύστηµα 2+ Σύστηµα 1+ και 1 Η οκιµή Τύπου µπορεί να αντικατασταθεί από κατάλληλη τεχνική τεκµηρίωση όπως περιγράφεται στο άρθρο 36 του κανονισµού Για πολύ µικρές ΜΜΕ (Στα προϊόντα του συστήµατος 3 µπορεί να εφαρµοστεί το σύστηµα 4 µε ειδική τεχνική τεκµηρίωση) Η κατάλληλη ή/και η ειδική τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να επαληθευτεί από κοινοποιηµένο οργανισµό πιστοποίησης προϊόντων. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

15 Παράρτηµα Α Το περιεχόµενο του Συστήµατος Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο 1. Εισαγωγή Το Σύστηµα ΕΠΕ πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρµόζεται προς τις απαιτήσεις του αντίστοιχα εφαρµόσιµου Εναρµονισµένου Προτύπου, όπως αυτό ενδεχοµένως εξειδικεύεται µε την Καθοδήγηση που εκδίδεται από την Οµάδα των Κοινοποιηµένων Οργανισµών. Το Σύστηµα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο οφείλει να ικανοποιεί τις παρακάτω ενδεικτικές- ελάχιστες απαιτήσεις. 2. Οργάνωση 2.1 Αρµοδιότητες και ευθύνες Πρέπει να καθορίζονται οι ευθύνες, οι αρµοδιότητες και οι µεταξύ τους σχέση, των προσώπων τα οποία εκτελούν και ελέγχουν εργασίες οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των προσώπων που χρειάζεται να έχουν αρµοδιότητα για να: Α) αναλαµβάνουν δράσεις για την πρόληψη µη συµµορφούµενων προϊόντων, Β) να εντοπίζουν, καταγράφουν και χειρίζονται κάθε απόκλιση της ποιότητας των προϊόντων. 2.2 Εκπρόσωπος της διοίκησης για τον ΕΠΕ Ο κατασκευαστής πρέπει να ορίσει πρόσωπο, µε τις κατάλληλες αρµοδιότητες, ώστε να εξασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων, στο συγκεκριµένο χώρο παραγωγής. 2.3 Ανασκόπηση από τη διοίκηση Προκειµένου να εξασφαλίζεται η διαρκής καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος ΕΠΕ, η διοίκηση πρέπει να το επιθεωρεί και να το ανασκοπεί σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και να διατηρεί αντίστοιχα αρχεία. 2.4 Εκπαίδευση του προσωπικού Ο κατασκευαστής πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για την εκπαίδευση του εµπλεκόµενου στο Σύστηµα ΕΠΕ προσωπικού και να διατηρεί κατάλληλα αρχεία. 3. ιαδικασίες ελέγχου 3.1 Έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων Ο έλεγχος εγγράφων και δεδοµένων περιλαµβάνει εκείνα τα οποία σχετίζονται µε τις απαιτήσεις των εφαρµόσιµων προτύπων, καλύπτοντας τις αγορές, τις διεργασίες, τους ελέγχους των υλικών και τα έγγραφα του Συστήµατος ΕΠΕ. ΕΣΥ ΚΟ-.Π.& Κ /01/03/ /35

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ

Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: «Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας Δρόμους για την Ανάπτυξη» Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011 ΣΧΕ ΙΟ Ειδική Έκθεση: «Έλεγχος Ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπεύθυνος Σύνταξης : Υ.. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Υπεύθυνος Έκδοσης : Π..Π. Σελίδα 1/10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ

1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ Κωδ.: MSCR-9001:2015 Ισχύς: 01/05/2018 Έκδοση: 01 Σελίδα 1 από 5 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος 1. Γενικές Προδιαγραφές Πιστοποίησης ΣΔΠ Η πιστοποίηση, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ESPERIA PALACE Τετάρτη, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 89/106 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Απαιτήσεις για τον προµηθευτή Αδρανών υλικών για Σκυρόδεµα ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΩΑΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός Επιθεωρητής Συστηµάτων ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση. 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης. 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση. 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης. 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για Διαπίστευση 3. H Διαδικασία Διαπίστευσης 4. Τα Τέλη Διαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥΔ ΔΕΝΗΜΕΡ/01/06/29-03-2019 1/7 ΕΣΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών»

«Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών» Ημερίδα με Θέμα: Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων: ποιος, πώς, που, γιατί. Τίτλος Εισήγησης «Προδιαγραφές πιστοποιήσεις δευτερογενών υλικών» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ»

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2014/68/ΕΕ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/01/21-07-2016 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.13.1 Γενικά (1) ISO 17025 4.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (1) 4.13.1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1

Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου Εγκρίθηκε 1 Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) Εκδόθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου 2018 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ «ΣΕΒΕΖΟ ΙΙ» ρ. Γ.Α. Παπαδάκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.3.1 Γενικά: ISO 17025 4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Σύνταξης (Ο ιασφάλισης της Σελίς 1 / 13 Ε.ΣΥ. Α01 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 00 ΣΚΟΠΟΣ 0.1 Σκοπός αυτής της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα