ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Πληροφορίες: Άρτεμις Γαλάνη Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β 379/ ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO): Κύρια Σημεία, Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας, Ρόλοι και Αρμοδιότητες Φορέων, Διευκρινιστικές Οδηγίες προς Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Β 376/ ): «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 405/ )», όπως διορθώθηκε με τις παρ. 3α,β του ΦΕΚ 2259/Β / ) 2. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ Α 102/ ): «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» 3. Υ.Α. 1299/2003 (ΦΕΚ Β 423/ ): «Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 4. Π.Δ. 151/2004 (ΦΕΚ Α 107/ ): «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» 5. Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α /2009) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ) σε εγκαταστάσεις SEVESO, δηλαδή σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II, είναι φαινόμενο που εντάσσεται στην κατηγορία των τεχνολογικών καταστροφών (Σχέδιο «Ξενοκράτης» ΦΕΚ 423 Β / ) και είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την περιουσία των ανθρώπων, να προκαλέσουν καταστροφές στο περιβάλλον, να διαταράξουν την οικολογική ισορροπία, καθώς και να θέσουν σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά. Οι κίνδυνοι που απορρέουν σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης είναι οι εξής: φωτιά αερίου ή υγρού έκρηξη ατμών, αερίου ή στερεού εκρηκτικού και διασπορά μόνιμου αερίου ή ατμών 1

2 και σχετίζονται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω φαινόμενα: Θερμικά: θερμική ακτινοβολία Μηχανικά: υπερπίεση λόγω ωστικού κύματος (blast) και/ή εκτόξευση θραυσμάτων Χημικά: διασπορά τοξικών ουσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί και «αλληλεπίδραση» μεταξύ των ανωτέρω φαινομένων, δηλαδή ένα ατύχημα που ξεκινά με μία συγκεκριμένη μορφή (π.χ. διασπορά πυκνού αερίου), μπορεί κατά την εξέλιξή του να λάβει μία άλλη (π.χ. ακαριαία καύση ή έκρηξη νέφους). Στο Παράρτημα Β αναλύονται οι πιθανότεροι τύποι βιομηχανικών ατυχημάτων. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν συνολικά 275 εγκαταστάσεις SEVESO, εκ των οποίων λειτουργούν οι 233. Η ισχύουσα εθνική νομοθεσία η οποία καθορίζει μέτρα και όρους για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II είναι η ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β / ). Στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα βασικά εργαλεία διαχείρισης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων SEVESO, καθώς και οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των φορέων στα πλαίσια αυτής. Η αναγκαιότητα ορθής εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση της επικινδυνότητας και την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εκδήλωσης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, καθώς και της αποσαφήνισης του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων αποκεντρωμένης διοίκησης, ειδικά και μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», ανέδειξε την ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου με την οποία: θα παρουσιάζονται σαφώς όλες οι πλευρές που σχετίζονται με την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και τον τρόπο μείωσής της είτε εντός της εγκατάστασης, με τη λήψη προληπτικών μέτρων (π.χ. σύνταξη Κοινοποιήσεων και Μελετών Ασφαλείας κ.λ.π.), τη χρήση μηχανισμών, την αξιοποίηση του εξοπλισμού και τη διενέργεια επιθεωρήσεων από τους αρμόδιους φορείς, είτε εκτός αυτής, με την ανάλογη χρήση εργαλείων όπως πολιτική χρήσεων γης, σχέδια έκτακτης ανάγκης και ενημέρωση του κοινού, θα εντοπίζονται τυχόν τεχνικές, οργανωτικές, νομοθετικές ή/και διοικητικές ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις SEVESO και θα παρέχεται η δυνατότητα να προταθούν μελλοντικές λύσεις με απώτερο στόχο τη μείωση της επικινδυνότητας στις εγκαταστάσεις SEVESO πανελλαδικά, ειδικά ενόψει και της επικείμενης εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/18/EE «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» (SEVESO III). Με βάση τα ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαία η διαίρεση του παρόντος σε οκτώ μέρη. Πιο αναλυτικά: Στο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ αναφέρονται τα κύρια σημεία της ΚΥΑ 12044/613/2007, μεταξύ των οποίων τα κύρια εργαλεία διαχείρισης της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ΚΥΑ 2

3 12044/613/2007, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της επικινδυνότητας με τα ανωτέρω εργαλεία από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ αναφέρονται οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007 (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμοι). Στο ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ γίνεται αναφορά στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, όπως αυτά προβλέπονται στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007 (εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και εξωτερικά Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.). Στο ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ παραθέτονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή της ΚΥΑ 12044/613/2007 από τις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Στο ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του παρόντος από τους εμπλεκόμενους φορείς κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που ακολουθεί, παραθέτονται συνοπτικός Πίνακας αρμοδιοτήτων εμπλεκόμενων φορέων στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/2007, Πίνακας καταγραφής επικίνδυνων χημικών ουσιών εγκαταστάσεων SEVESO, Πίνακας καταγραφής του κρίσιμου εξοπλισμού των εγκαταστάσεων SEVESO, καθώς και Πίνακας καταγραφής ακτίνων domino και ζωνών προστατευτικών δράσεων για τα δυσμενέστερα σενάρια ατυχημάτων των εγκαταστάσεων SEVESO. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β που ακολουθεί, αναλύονται οι πιθανότεροι τύποι βιομηχανικών ατυχημάτων και παραθέτονται παραδείγματα εφαρμογής της μεθοδολογίας βάσει της οποίας μία εγκατάσταση κατατάσσεται ως εγκατάσταση άνω ή κάτω ορίου ή ως εγκατάσταση μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II. Τέλος, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ που ακολουθεί, περιέχονται αναφορές στο θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά έγγραφα. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 12044/613/ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ SEVESO - ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) 1.1 Πεδίο Εφαρμογής Κριτήρια Υπαγωγής στην ΚΥΑ 12044/613/2007 Η ΚΥΑ 12044/613/2007 εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες: μεγαλύτερες ή ίσες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 2) του άρθρου 20 αυτής και μικρότερες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) του άρθρου 20 αυτής (εγκαταστάσεις κάτω ορίου) μεγαλύτερες ή ίσες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) του άρθρου 20 της ανωτέρω ΚΥΑ (εγκαταστάσεις άνω ορίου). Το προαναφερόμενο Παράρτημα Ι περιέχει καταλόγους με κατονομαζόμενες χημικές ουσίες (Μέρος 1), καθώς και κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών (Μέρος 2), βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο κίνδυνος σε 3

4 κάθε εγκατάσταση. Όταν σε μία εγκατάσταση δεν υπάρχει επιμέρους ουσία ή παρασκεύασμα σε ποσότητα μεγαλύτερη ή ίση των αντίστοιχων οριακών ποσοτήτων της Στήλης 2 των Μερών 1 και 2, τότε προκειμένου να διαπιστωθεί η υπαγωγή ή όχι της εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007, εφαρμόζεται ο εξής αθροιστικός κανόνας: 1. Εάν, όπου: q i : η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας i (ή της κατηγορίας των επικίνδυνων ουσιών) που εμπίπτει στα Μέρη 1 ή 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, Qu i : η αντίστοιχη οριακή τιμή της ανωτέρω επικίνδυνης ουσίας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών της Στήλης 3 του Μερών 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ανωτέρω ΚΥΑ και n: ο αριθμός των επικίνδυνων ουσιών ή των κατηγοριών των επικίνδυνων ουσιών, τότε η εγκατάσταση είναι άνω ορίου (upper tier establishment). 2. Εάν, όπου: q i : η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας i (ή της κατηγορίας των επικίνδυνων ουσιών) που εμπίπτει στα Μέρη 1 ή 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, Q Li : η αντίστοιχη οριακή τιμή της ανωτέρω επικίνδυνης ουσίας ή κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών της Στήλης 2 του Μερών 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ανωτέρω ΚΥΑ και n: ο αριθμός των επικίνδυνων ουσιών ή των κατηγοριών των επικίνδυνων ουσιών, τότε η εγκατάσταση είναι κάτω ορίου 1 (lower tier establishment). Σε περίπτωση που σε μία εγκατάσταση υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες που περιλαμβάνονται τόσο στο Μέρος 1 όσο και στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, τότε ο ανωτέρω αθροιστικός κανόνας (περιπτώσεις 1 και 2) εφαρμόζεται τρεις φορές, προκειμένου να αξιολογηθεί ο συνολικός κίνδυνος που σχετίζεται με την τοξικότητα, την αναφλεξιμότητα και την οικοτοξικότητα. Συγκεκριμένα: 1. Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες κατονομαζόμενες στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, οι οποίες παράλληλα ταξινομούνται και 1 Σε περίπτωση που το ανωτέρω άθροισμα προκύπτει μεγαλύτερο της μονάδας, απαιτείται να εφαρμοστεί και ο αθροιστικός κανόνας της περίπτωσης 1, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η εγκατάσταση είναι άνω ή κάτω ορίου. 4

5 σαν τοξικές ή πολύ τοξικές στο Μέρος 2 του προαναφερόμενου Παραρτήματος, τότε ο ανωτέρω αθροιστικός κανόνας εφαρμόζεται (για τις περιπτώσεις 1 και 2) λαμβάνοντας υπόψιν στο άθροισμα τόσο τις ανωτέρω κατονομαζόμενες τοξικές ή πολύ τοξικές ουσίες, όσο και τις μη κατονομαζόμενες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των τοξικών ή πολύ τοξικών ουσιών (κατηγορίες 1 και 2) του Μέρους Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες κατονομαζόμενες στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, οι οποίες παράλληλα ταξινομούνται και σαν οξειδωτικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά εύφλεκτες στο Μέρος 2 του προαναφερόμενου Παραρτήματος, τότε ο ανωτέρω αθροιστικός κανόνας εφαρμόζεται (για τις περιπτώσεις 1 και 2) λαμβάνοντας υπόψιν στο άθροισμα τόσο τις ανωτέρω κατονομαζόμενες οξειδωτικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες, όσο και τις μη κατονομαζόμενες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των οξειδωτικών, εκρηκτικών, εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή εξαιρετικά εύφλεκτων ουσιών (κατηγορίες 3, 4, 5, 6,7(α,β) και 8) του Μέρους Σε περίπτωση που στην εγκατάσταση υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες κατονομαζόμενες στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, οι οποίες παράλληλα ταξινομούνται και σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον στο Μέρος 2 του προαναφερόμενου Παραρτήματος, τότε ο ανωτέρω αθροιστικός κανόνας εφαρμόζεται (για τις περιπτώσεις 1 και 2) λαμβάνοντας υπόψιν στο άθροισμα τόσο τις ανωτέρω κατονομαζόμενες επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες, όσο και τις μη κατονομαζόμενες, οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων για το περιβάλλον ουσιών (κατηγορίες 9 (i και ii)) του Μέρους 2. Σε περίπτωση που έστω και ένα από τα ανωτέρω τρία αθροίσματα, εφαρμοζόμενο για την περίπτωση 1 του αθροιστικού κανόνα, προκύψει μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας, τότε η εγκατάσταση είναι άνω ορίου. Στο Παράρτημα Β παραθέτονται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής του ανωτέρω αθροιστικού κανόνα, προς καλύτερη κατανόηση των παραπάνω. Μία εγκατάσταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 όταν και μόνο όταν: εντός αυτής δεν υπάρχουν καθόλου επικίνδυνες ουσίες περιλαμβανόμενες στο Μέρος 1 ή Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ ή εντός αυτής υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες περιλαμβανόμενες στο Μέρος 1 ή Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ σε ποσότητες μικρότερες των αντίστοιχων οριακών τιμών της Στήλης 2 των ανωτέρω Μερών και μετά την εφαρμογή του προαναφερόμενου αθροιστικού κανόνα, το άθροισμα (ή τα αθροίσματα, για όσες φορές εφαρμοστεί ο αθροιστικός κανόνας) προκύπτει/ουν μικρότερο/α της μονάδας. Στην περίπτωση που μία εγκατάσταση δεν υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007, αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 (παρ. 14) του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α / ). 5

6 1.2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 Από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 εξαιρούνται: i. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες ή αποθήκες. ii. Οι κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία (υπεριώδεις ηλιακές ακτίνες, κοσμική ακτινοβολία, ακτίνες Χ και γ (ραδιενέργεια)), δηλαδή ακτινοβολία που μεταφέρει ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες σε ζώντες οργανισμούς, όπως καρκίνο και άλλες ασθένειες). iii. Η οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά και ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών στο χώρο έξω από εγκαταστάσεις SEVESO, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και προς άλλο μεταφορικό μέσο, στις αποβάθρες, προβλήτες και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής. iv. Η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης, στο χώρο έξω από εγκαταστάσεις SEVESO. v. Η εκμετάλλευση (ανίχνευση, εξόρυξη και επεξεργασία) ορυκτών σε ορυχεία, λατομεία ή μέσω γεωτρήσεων, εξαιρουμένων των εργασιών χημικής και θερμικής επεξεργασίας και της αποθήκευσης που σχετίζεται με τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007. vi. Η αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων, στη θάλασσα. vii. Οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων, πλην των εν ενεργεία εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των λεκανών ή φραγμάτων συγκράτησης υπολειμμάτων, οι οποίοι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη χημική και θερμική επεξεργασία ορυκτών. 1.3 Βασικά Εργαλεία Διαχείρισης της Επικινδυνότητας στα πλαίσια της ΚΥΑ 12044/613/ Κοινοποίηση Διαδικασία υποβολής φακέλου Κοινοποίησης Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ΚΥΑ 12044/613/2007, η Κοινοποίηση υποβάλλεται τόσο για τις εγκαταστάσεις άνω όσο και για τις εγκαταστάσεις κάτω ορίου από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης στην αδειοδοτούσα αρχή (βλ. Μέρος 2 ο, παρ. 2.2 του παρόντος), η οποία σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, τη διαβιβάζει στους φορείς του άρθρου 6 που είναι: 1. το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος, 2. το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 3. το Υπουργείο Υγείας/ Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος, 6

7 4. το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας/Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης & Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας (Δ24), 5. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη/Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, 6. η αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία, 7. η αρμόδια Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία και 8. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μόνο σε περίπτωση που οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα ή/και λιπάσματα), με σκοπό την ενημέρωση όλων των ανωτέρω φορέων. Σε περίπτωση βέβαια που κάποιος από τους ανωτέρω φορείς διαπιστώνει στην Κοινοποίηση λάθη ή παραλείψεις, δύναται να κοινοποιεί τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου αυτή να αιτηθεί στον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης σχετικές διορθώσεις ή συμπληρώσεις επί της Κοινοποίησης. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι η Κοινοποίηση δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, αιτείται την επανυποβολή της από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αδειοδοτούσας αρχής. Οι αδειοδοτούσες αρχές θα πρέπει: για τις μεν νέες εγκαταστάσεις, να ελέγχουν ότι μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αυτές υποβάλλουν και την απαιτούμενη Κοινοποίηση, για τις δε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να ελέγξουν ότι όλες έχουν υποβάλει την απαιτούμενη Κοινοποίηση και σε αντίθετη περίπτωση, να απαιτήσουν την άμεση υποβολή της. Επιπλέον, εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάγονταν στους όρους της ΚΥΑ 12044/613/2007 αλλά κατόπιν τροποποιήσεων εντός αυτών υπάχθηκαν στους όρους της τελευταίας, οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική Κοινοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόστηκε στην εγκατάσταση (παρ. 1α, άρθρο 6 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Η Κοινοποίηση αναθεωρείται σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην εγκατάσταση (μεταβολή πληροφοριακών στοιχείων, τροποποίηση της μονάδας ή της εγκατάστασης, οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης 2,3 ). 2 Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και αναθεώρησης στοιχείων Φακέλων Κοινοποίησης, θα πρέπει να αποστέλλονται οι διορθώσεις συνοδευόμενες από αναλυτικό πίνακα αντικαταστάσεων (συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα αντικαταστήσει αντίστοιχα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων) στο υφιστάμενο τεύχος και επιπλέον θα πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά το συνολικό επικαιροποιημένο τεύχος σε ηλεκτρονική μορφή (υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας). 3 Σε περίπτωση που η λειτουργία της εγκατάστασης παύσει οριστικά (είτε λόγω κυρώσεων που της επιβλήθηκαν είτε λόγω πτώχευσης), ο ασκών την εκμετάλλευση αυτής θα πρέπει να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένο Φάκελο Κοινοποίησης Αποξήλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υποσημείωση 2 του παρόντος στην οποία θα ενημερώνει υποχρεωτικά την αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με: την απομάκρυνση από την εγκατάσταση των όποιων αποθεμάτων πρώτων υλών ή προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και την αποξήλωση του εξοπλισμού της εγκατάστασης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 6. 7

8 Περιεχόμενα φακέλου Κοινοποίησης Ο φάκελος Κοινοποίησης πρέπει απαραιτήτως να περιέχει: Το όνομα και την εμπορική επωνυμία του ασκούντος την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, καθώς και την πλήρη διεύθυνση της τελευταίας. Την έδρα του ασκούντος την εκμετάλλευση και πλήρη διεύθυνση. Το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και fax του υπεύθυνου της εγκατάστασης, καθώς και του τεχνικού ασφαλείας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS). Την ποσότητα και τη φυσική μορφή των ουσιών που περιλαμβάνονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή προβλέπεται στην εγκατάσταση ή στο χώρο αποθήκευσης. Πληροφορίες και στοιχεία για το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης (γειτονικές εγκαταστάσεις, περιγραφή χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής). Εκτίμηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης έκτασης, λόγω της θέσης της εγκατάστασης και της εγγύτητάς της με άλλες επικίνδυνες εγκαταστάσεις (φαινόμενο domino), με σαφώς καθορισμένες τις τιμές των ακτινών πολλαπλασιαστικών φαινομένων, καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού για την εκτίμηση της ανωτέρω πιθανότητας. Επιπλέον και σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η Κοινοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: Τοπογραφικό διάγραμμα της εγκατάστασης σε κάτοψη, στην οποία θα φαίνονται, τουλάχιστον, όλες οι διεργασίες και οι αποθηκευτικοί χώροι για τις ελεγχόμενες ουσίες. Χάρτη κλίμακας 1:5.000 πέριξ της εγκατάστασης σε ακτίνα τουλάχιστον δύο (2) χιλιομέτρων, στον οποίο και θα καταγράφονται με συντεταγμένες όλα τα σημεία ενδιαφέροντος (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, αθλητικοί χώροι, δημόσιες υπηρεσίες, προστατευόμενες περιοχές, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, υποδομές κοινής ωφέλειας κ.λπ.). Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 12044/613/2007 (βλ. παρ του παρόντος). Σημειώνεται ότι για να θεωρείται ένας Φάκελος Κοινοποίησης πλήρης, θα πρέπει το αντίγραφο της Κοινοποίησης και της έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων που διαβιβάζεται σε κάθε φορέα του άρθρου 6 της ΚΥΑ 12044/613/2007 να συνοδεύεται και από σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων Η έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (άρθρο 7 & Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007) περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και αρχές δράσης που καθορίζει ο ασκών την 8

9 εκμετάλλευση της εγκατάστασης για τον έλεγχο των κινδύνων των μεγάλων ατυχημάτων. Για τις εγκαταστάσεις κάτω ορίου, συνυποβάλλεται με την Κοινοποίηση ή την εκάστοτε τροποποίησή της και σε κάθε περίπτωση ανά πενταετία από τον ασκούντα την εκμετάλλευση στην αδειοδοτούσα αρχή, η οποία σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα τη διαβιβάζει στους φορείς του άρθρου 6 (άρθρο 7 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Μετά την παρέλευση πενταετίας από την υποβολή της έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να καλεί τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης - με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 6 - να υποβάλει σε αυτήν επικαιροποιημένη έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει τροποποίηση στην εγκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων αλλά απαιτείται επανυποβολή της τελευταίας λόγω παρέλευσης της πενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης προς την αδειοδοτούσα αρχή, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι η ήδη υπάρχουσα έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων ισχύει ως έχει. Η αδειοδοτούσα αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε όλους τους φορείς του άρθρου 6. Επιπλέον, εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάγονταν στους όρους της ΚΥΑ 12044/613/2007 αλλά κατόπιν τροποποιήσεων εντός αυτών υπάχθηκαν στους όρους της τελευταίας, οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόστηκε στην εγκατάσταση (παρ. 2, άρθρο 7 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Για τις εγκαταστάσεις άνω ορίου, αποτελεί μέρος της Μελέτης Ασφαλείας, που υποβάλλεται και αναθεωρείται κάθε φορά μαζί με την τελευταία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 12044/613/2007 και στο οποίο απαιτείται να καταδεικνύεται ότι στην εγκατάσταση εφαρμόζεται μία Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας προς υλοποίησή της (άρθρο 8, παρ. Α.1α της ΚΥΑ 12044/613/2007). Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 12044/613/2007 περί Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων εφαρμόζονται μόνο για τις εγκαταστάσεις κάτω ορίου Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας εμπεριέχεται στις Μελέτες Ασφαλείας των εγκαταστάσεων άνω ορίου και περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων της εγκατάστασης (παρ. Α.1α, άρθρο 8 & Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας αποτελεί μέρος της Μελέτης Ασφαλείας, που υποβάλλεται και αναθεωρείται κάθε φορά μαζί με την τελευταία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 9

10 άρθρο 8 και το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 12044/613/ Μελέτη Ασφαλείας Διαδικασία υποβολής Μελέτης Ασφαλείας Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007, η Μελέτη Ασφαλείας υποβάλλεται μόνο για τις εγκαταστάσεις άνω ορίου 4 από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης στην αδειοδοτούσα αρχή, η οποία σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα τη διαβιβάζει στους φορείς του άρθρου 8 που είναι: 1. το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος, 2. το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 3. το Υπουργείο Υγείας/Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος, 4. το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης & Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας και αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. 5 ) 5. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη/Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, 6. η αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία, 7. η αρμόδια Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία (στην οποία διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή και τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ (παρ. ΙΙΙ.Γ) του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007) και 8. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (σε περίπτωση που οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα ή/και λιπάσματα). Μετά την παραλαβή των Μελετών Ασφαλείας, οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές θα πρέπει: για τις νέες εγκαταστάσεις, να ελέγχουν ότι μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποβάλλουν και την απαιτούμενη Μελέτη Ασφαλείας, για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να ελέγξουν ότι όλες έχουν υποβάλει την απαιτούμενη Μελέτη Ασφαλείας και σε αντίθετη περίπτωση, να απαιτήσουν την άμεση υποβολή της ή την αναθεώρησή της, κατά περίπτωση 6. 4 Σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο Μέρος 1 ο (παρ. 1.1) του παρόντος μία εγκατάσταση είναι μεν κάτω ορίου αλλά πολύ κοντά στο κατώφλι υπαγωγής σε εγκατάσταση άνω ορίου (είτε διότι οι ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών εντός αυτής είναι κατά πολύ λίγο μικρότερες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές του Παραρτήματος Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007) ή γιατί το άθροισμα είναι κατά πολύ λίγο μικρότερο της μονάδας, τότε, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή από μέρους του ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης Μελέτης Ασφαλείας αντί Φακέλου Κοινοποίησης. 5 Αντί να διαβιβάζει και τα δύο (2) αντίγραφα στη Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για Θέματα Ασφάλειας & Υγείας, όπως ίσχυε μέχρι τώρα (υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας). 6 Η Μελέτη Ασφαλείας αναθεωρείται (παρ. Δ, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007): 10

11 Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει τροποποίηση στην εγκατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της Μελέτης Ασφαλείας αλλά απαιτείται επανυποβολή της τελευταίας λόγω παρέλευσης της πενταετίας, θα πρέπει να υποβάλλεται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης προς την αδειοδοτούσα αρχή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται σαφώς ότι η ήδη καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας ισχύει ως έχει. Η αδειοδοτούσα αρχή στη συνέχεια διαβιβάζει την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση σε όλους τους φορείς του άρθρου 6. Σε περίπτωση επικαιροποίησης ή/και αναθεώρησης/τροποποίησης στοιχείων καταχωρημένων Μελετών Ασφαλείας, θα πρέπει (βλ. και υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας): το συνολικό επικαιροποιημένο τεύχος να υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και οι διορθώσεις να αποστέλλονται συνοδευόμενες από αναλυτικό πίνακα αντικαταστάσεων (συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα αντικαταστήσει αντίστοιχα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων) στο υφιστάμενο τεύχος. Σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή οποιασδήποτε τροποποίησης τμήματος εγκατάστασης άνω ορίου το οποίο σύμφωνα με την ΚΥΑ 12044/613/2007 κατατάσσεται ως εγκατάσταση κάτω ορίου, θα πρέπει να αναθεωρείται η Μελέτη Ασφαλείας όλης της εγκατάστασης και όχι να υποβάλλεται Κοινοποίηση του άρθρου 6 για το τμήμα της εγκατάστασης που τροποποιείται. Σε περίπτωση που ο ασκών την εκμετάλλευση μίας εγκατάστασης άνω ορίου αιτηθεί άδειας επέκτασης της εγκατάστασης από την οποία δεν εμφαίνεται να επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές ως προς το είδος και τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν ή δύναται να παραχθούν εντός της εγκατάστασης, απαιτείται και η υποβολή στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένης Μελέτης Ασφαλείας μαζί με το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο και όχι υπεύθυνη δήλωση περί μη ουσιαστικής μεταβολής των ουσιών. Τονίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή μόνο στην περίπτωση παρέλευσης πενταετίας από την υποβολή της τελευταίας Μελέτης Ασφαλείας και όταν στην εγκατάσταση δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή που να συνεπάγεται αλλαγή στο κείμενο της Μελέτης Ασφαλείας. Σε περίπτωση που η λειτουργία της εγκατάστασης παύσει οριστικά (είτε λόγω κυρώσεων που της επιβλήθηκαν είτε λόγω πτώχευσης), ο ασκών την εκμετάλλευση αυτής θα πρέπει να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή τροποποιημένη Μελέτη Ασφαλείας Αποξήλωσης [το συνολικό επικαιροποιημένο τεύχος να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και οι διορθώσεις να αποστέλλονται συνοδευόμενες από αναλυτικό πίνακα αντικαταστάσεων (συγκεκριμένος αριθμός σελίδων που θα αντικαταστήσει αντίστοιχα συγκεκριμένο αριθμό σελίδων) στο υφιστάμενο τεύχος], στην οποία θα ενημερώνει υποχρεωτικά την τουλάχιστον κάθε πέντε (5) χρόνια σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην εγκατάσταση (μετατροπή μίας εγκατάστασης, μονάδας, αποθήκης, διαδικασίας παραγωγής ή του είδους και της ποσότητας των επικινδύνων ουσιών) οποτεδήποτε προκύψουν νέα δεδομένα ή νέες τεχνικές γνώσεις σχετικά με την ασφάλεια ή νέες γνώσεις σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και κατόπιν πρωτοβουλίας του ασκούντος την εκμετάλλευση ή αιτήματος της αδειοδοτούσας αρχής. Ως εκ τούτου, η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει μετά την παρέλευση πενταετίας από την υποβολή της Μελέτης Ασφαλείας μίας εγκατάστασης, να καλεί τον ασκούντα την εκμετάλλευση της τελευταίας - με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 8 - να υποβάλει σε αυτήν επικαιροποιημένη Μελέτη Ασφαλείας μαζί με το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο. 11

12 αδειοδοτούσα αρχή σχετικά με: την απομάκρυνση από την εγκατάσταση των όποιων αποθεμάτων πρώτων υλών ή προϊόντων παραγωγικών διαδικασιών που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον και την ασφάλεια της περιοχής, καθώς και την αποξήλωση του εξοπλισμού της εγκατάστασης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 8. Επιπλέον, εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάγονταν στους όρους της ΚΥΑ 12044/613/2007 αλλά κατόπιν τροποποιήσεων εντός αυτών υπάχθηκαν στους όρους της τελευταίας, οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική Κοινοποίηση εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω ΚΥΑ εφαρμόστηκε στην εγκατάσταση (παρ. Α.3α, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007) Περιεχόμενα Μελέτης Ασφαλείας Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι Μελέτες Ασφαλείας, εκτός από το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και χάρτη κλίμακας 1:5.000 σε ακτίνα ίση με αυτήν της ζώνης ΙΙΙ-Προστασίας Πληθυσμού για το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος (ζώνη τρωτότητας 7 ) πέριξ της εκάστοτε εγκατάστασης, στον οποίο και θα καταγράφονται με συντεταγμένες όλα τα σημεία ενδιαφέροντος [σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, οικισμοί, γειτονικές εγκαταστάσεις, δημόσιες υπηρεσίες, σημεία συνάθροισης πληθυσμού (αθλητικοί χώροι, εκκλησίες κ.λ.π.), υπάρχον συγκοινωνιακό δίκτυο, στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος (ρέματα, ποτάμια, λίμνες κ.λ.π.), προστατευόμενες περιοχές, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, υποδομές κοινής ωφέλειας κ.ά]. Η αδειοδοτούσα αρχή εάν πεισθεί ότι συγκεκριμένες ουσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής δεν ενέχουν κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, μπορεί να περιορίζει τις απαιτούμενες στις Μελέτες Ασφαλείας πληροφορίες σε όσες σχετίζονται με την πρόληψη των υπολοίπων κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον (παρ. Α.4.1, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007) 8. 7 Ζώνη ΙΙΙ: Προστασίας Πληθυσμού από Μέτριες Επιπτώσεις (ακτίνα πρόκλησης μικρών τραυματισμών) (Τεχνικό Υπόμνημα ΕΜΠ, ). Για την περίπτωση έκθεσης σε τοξικές ουσίες, αντιστοιχεί σε απόσταση στην οποία η συγκέντρωση των τοξικών ουσιών σε mg/m 3 ισούται με την IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) τιμή, δηλαδή τη μέγιστη συγκέντρωση μίας τοξικής ουσίας στον αέρα στην οποία μπορεί να εκτεθεί ένας υγιής εργαζόμενος για 30min και να διαφύγει χωρίς να υποστεί μη ανατάξιμες βλάβες στην υγεία του ή τραυματισμούς που να εμποδίζουν τη διαφυγή του (κυρίως ερεθισμούς των ματιών ή των πνευμόνων). Για την περίπτωση θερμικής ακτινοβολίας, αντιστοιχεί σε απόσταση στην οποία η θερμική δόση είναι 170 TDU, η οποία προκαλεί εγκαύματα πρώτου (1 ου ) βαθμού σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού. Για την περίπτωση υπερπίεσης, αντιστοιχεί σε απόσταση στην οποία η υπερπίεση είναι 50 mbar, η οποία προκαλεί ζημιές σε πόρτες και παράθυρα και ελαφρές ρηγματώσεις σε τοίχους. 8 Σύμφωνα με την 98/433/ΕΚ «Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1998 περί των εναρμονισμένων κριτηρίων για τις απαλλαγές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 1758]», ενδέχεται να χορηγηθεί η σχετική απαλλαγή, εάν πληρούνται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. Φυσική μορφή της ουσίας Ουσίες με στερεά μορφή, τέτοια ώστε να μην είναι δυνατή τόσο υπό ομαλές συνθήκες, όσο και υπό οποιεσδήποτε μη φυσιολογικές συνθήκες οι οποίες είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθούν, η έκλυση ύλης ή ενέργειας, οι οποίες θα ήταν δυνατόν να συνιστούν τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος μεγάλης κλίμακας. 12

13 Κάθε φορά που της διαβιβάζεται μία Μελέτη Ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τις γειτονικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της Ζώνης ΙΙΙ Προστασίας Πληθυσμού (ζώνη τρωτότητας) σχετικά με το δυσμενέστερο σενάριο ατυχήματος εντός της εγκατάστασης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της ανωτέρω ενημέρωσης στους φορείς του άρθρου 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007 (υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας). Σημειώνεται ότι για να θεωρείται η Μελέτη Ασφαλείας μίας εγκατάστασης πλήρης, θα πρέπει το αντίγραφο αυτής που διαβιβάζεται σε κάθε φορέα του άρθρου 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007 να συνοδεύεται και από σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (υπ αριθ. 7212/535/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) Αξιολόγηση Μελετών Ασφαλείας Απαραίτητες προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση των Μελετών Ασφαλείας από τους αρμόδιους φορείς μετά από τη διαβίβαση των Μελετών Ασφαλείας από την αδειοδοτούσα αρχή στους φορείς του άρθρου 8, είναι οι εξής: Η πιστοποίηση από την αρμόδια περιφερειακή Χημική Υπηρεσία ότι η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 (παρ. Β.1γ, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007) και Η διαπίστωση της πληρότητας των σεναρίων ατυχημάτων από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (παρ. Β.2β, εδ. i, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Οι αρμόδιοι προς γνωμοδότηση φορείς είναι τα Υπουργεία (παρ. Β.2.γ.1, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007): 1. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), 2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, 3. Υγείας, 4. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, 5. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία) και 6. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 9. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δε γνωμοδοτεί επί των Μελετών Ασφαλείας αλλά όταν απαιτείται, θέτει τα αντίγραφα αυτών στη διάθεση της Υποστηρικτικής Ομάδας του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006 (παρ. Β.1δ, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007). ii. Περιεχόμενο και ποσότητες Εκείνες οι ουσίες οι οποίες συσκευάζονται ή περιέχονται κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες ποσότητες, ώστε η έκλυση της μέγιστης δυνατής ποσότητας υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις να μην είναι δυνατόν να προκαλέσει κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων. iii. Τοποθεσία και ποσότητες Οι ουσίες που υπάρχουν σε τέτοιες ποσότητες καθώς και σε τέτοια απόσταση από άλλες επικίνδυνες ουσίες (στη μονάδα ή οπουδήποτε αλλού), ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να προκαλέσουν κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων, αφ' εαυτές, ούτε να αποτελέσουν την αφορμή για κάποιο άλλο ατύχημα μεγάλης κλίμακας με τη συνεπίδραση άλλων επικίνδυνων ουσιών. iv. Ταξινόμηση Οι ουσίες οι οποίες ορίζονται ως επικίνδυνες ουσίες βάσει της ταξινόμησής τους στο παράρτημα Ι μέρος 2 της οδηγίας 96/82/ΕΚ, αλλά οι οποίες δεν είναι σε θέση να προκαλέσουν κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και για τις οποίες, ως εκ τούτου, αντενδείκνυται για τους σκοπούς αυτούς η ταξινόμηση της ειδικής κατηγορίας ουσιών. 9 Μόνο σε περίπτωση που οι επικίνδυνες ουσίες χαρακτηρίζονται ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιοκτόνα ή/και λιπάσματα 13

14 Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε εύλογο χρόνο από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων των συναρμόδιων φορέων επί της Μελέτης Ασφαλείας και πριν την οριστική καταχώρησή της, ανακοινώνει στον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης τα συμπεράσματά της με βάση τις γνωμοδοτήσεις που της έχουν σταλεί από την εξέταση της Μελέτης Ασφαλείας, αφού ζητήσει ενδεχομένως από αυτόν συμπληρωματικά στοιχεία (παρ. Β.4, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007) Καταχώρηση Μελετών Ασφαλείας Η καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, με βάση τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και γνωστοποιείται εγγράφως στον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους φορείς του άρθρου 8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αρμόδιους προς γνωμοδότηση φορείς δε γνωμοδοτήσει εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή του εγγράφου διαπίστωσης της πληρότητας σεναρίων ατυχημάτων από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η Μελέτη Ασφαλείας καταχωρείται χωρίς τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση 10. Το αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που κανείς από τους αρμόδιους προς γνωμοδότηση φορείς δε γνωμοδοτήσει εμπρόθεσμα. Τονίζεται ότι η καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας δε συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, δεδομένου ότι τα στοιχεία της τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλήρωση και βελτίωση (παρ. Γ.2, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Επιπλέον, για τις νέες εγκαταστάσεις, η καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας και ο έλεγχος πριν από την έναρξη λειτουργίας αποτελούν πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (παρ. Γ.2.γ, άρθρο 8 της ΚΥΑ 12044/613/2007). Ως εκ τούτου, δε νοείται η λειτουργία νέας εγκατάστασης χωρίς καταχωρημένη Μελέτη Ασφαλείας Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης Οι διαδικασίες του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις SEVESO περιγράφονται αναλυτικά στο Μέρος 3 ο του παρόντος Πολλαπλασιαστικά Φαινόμενα (φαινόμενα domino) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 12044/613/2007, η αδειοδοτούσα αρχή βασιζόμενη στις πληροφορίες που της παρέχονται από τον ασκούντα την εκμετάλλευση μέσω των Κοινοποιήσεων και των Πολιτικών Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (για τις εγκαταστάσεις κάτω ορίου) και των Μελετών Ασφαλείας (για τις εγκαταστάσεις άνω ορίου), καθορίζει τις εγκαταστάσεις ή ομάδες εγκαταστάσεων όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή οι συνέπειες μεγάλου ατυχήματος μπορεί να αυξάνονται λόγω της θέσης και της εγγύτητας των εγκαταστάσεων αυτών και των ειδών και ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν και μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των εγκαταστάσεων. 10 Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας ο οποίος δε γνωμοδότησε υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στους συναρμόδιους φορείς του άρθρου 8 τους λόγους για τους οποίους δε γνωμοδότησε. 14

15 1.3.7 Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 12044/613/2007, οι αρμόδιοι φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χωροταξικό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό (Δήμοι, Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών, ΥΠΕΚΑ, Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και Θεσσαλονίκης) μεριμνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορισμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψιν κατά την κατάρτιση των σχεδίων χρήσεων γης μέσα από τις κείμενες διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου και κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών ελέγχονται η ίδρυση νέων εγκαταστάσεων, οι μετατροπές στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τα νέα έργα και οι γενικότερες δραστηριότητες (έργα διευθέτησης του χώρου, χώρων όπου συχνάζει το κοινό, άξονες μεταφοράς, ζώνες κατοικίας κ.λ.π.) που λόγω της θέσης και της γειτνίασής τους με αυτές τις εγκαταστάσεις, ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του Ενημέρωση και συμμετοχή του Κοινού i. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 (παρ. Γ.3) και 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007 και λαμβάνοντας υπόψιν και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο Ν. 3852/2010, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, κάθε φορά που της διαβιβάζεται Μελέτη Ασφαλείας 11 από την αδειοδοτούσα αρχή, αποστέλλει μέσα σε ένα (1) μήνα στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο πληροφορίες τουλάχιστον με τα στοιχεία που περιγράφονται στο Παράρτημα V του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007. Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στην παρ του Μέρους 2 ου του παρόντος. Τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα στη διάθεση του κοινού, απαιτείται να επανεξετάζονται ανά τρία (3) έτη από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, και να ανανεώνονται: σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην εγκατάσταση το μέγιστο, κάθε πέντε (5) έτη. ii. Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο (παρ. 2, άρθρο 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007): Δημοσιεύει στον τύπο περίληψη των πληροφοριακών στοιχείων που περιγράφονται στο Παράρτημα V του άρθρου 20 της ΚΥΑ 12044/613/2007 και γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει λεπτομερέστερες πληροφορίες για την ενημέρωσή του. 11 Δεδομένου ότι το άρθρο 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007 προβλέπει την ενημέρωση του κοινού σχετικά μόνο με τις εγκαταστάσεις άνω ορίου και λαμβάνοντας υπόψιν την εξίσου μεγάλη επικινδυνότητα και των εγκαταστάσεων κάτω ορίου και συνεπώς και την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού σχετικά με αυτές, η ενημέρωση του κοινού όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007 θα πρέπει να γίνεται τόσο για τις εγκαταστάσεις άνω όσο και για τις εγκαταστάσεις κάτω ορίου και στον ίδιο βαθμό, με μέριμνα της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής. 15

16 Αναρτά αντίγραφο της ως άνω δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Παρέχει αυτεπάγγελτα πλήρη ενημέρωση στο κοινό και ιδιαίτερα στους κατοίκους και τις μονάδες που εξυπηρετούν το κοινό (σχολεία, νοσοκομεία κ.λ.π.) για τα ληπτέα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχήματος, σύμφωνα με τα πληροφοριακά στοιχεία που διαθέτει. Ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ συγκεντρωτική και αναλυτική έκθεση με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σχετικά με την ενημέρωση του κοινού. Συνεργάζεται με την οικεία Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, τον/τους οικείο/ους Δήμο/ους του/των οποίου/ων οι κάτοικοι είναι δυνατόν να προσβληθούν από ατύχημα μεγάλης έκτασης και λοιπούς συναρμόδιους φορείς για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας πληθυσμού. iii. Οι Μελέτες Ασφαλείας δημοσιοποιούνται με μέριμνα της εκάστοτε αδειοδοτούσας αρχής (παρ. 6, άρθρο 13, ΚΥΑ 12044/613/2007). iv. Το κοινό, με μέριμνα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, (βλ. Μέρος 2 ο, παρ του παρόντος), έχει στη διάθεσή του των κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών εντός των εγκαταστάσεων άνω ορίου της περιοχής του (παρ. 8, άρθρο 13, ΚΥΑ 12044/613/2007). v. Επιπλέον, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, πριν από την υποβολή του Περιφερειακού ΣΑΤΑΜΕ - που καταρτίζει σε εναρμόνιση με το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ (βλ. Μέρος 3 ο του παρόντος) - προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το δημοσιοποιεί, προκειμένου το κοινό να μπορεί να διατυπώσει τη γνώμη του (παρ. Γ.2.1, άρθρο 9, ΚΥΑ 12044/613/2007). vi. Το κοινό δίνει τη γνώμη του στις ακόλουθες περιπτώσεις (παρ. 7, άρθρο 13 της ΚΥΑ 12044/613/2007): Στο σχεδιασμό για νέες εγκαταστάσεις άνω ορίου Στη μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων άνω ορίου Στη διαρρύθμιση των χώρων γύρω από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις άνω ορίου Κατά την κατάρτιση ή επικαιροποίηση του εξωτερικού Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. (βλ. Μέρος 3 ο του παρόντος). vii. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αντιμετώπιση των ΤΑΜΕ διακρίνεται στη γενική ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις SEVESO και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν και στην ειδική ενημέρωση, με την έκδοση και κοινοποίηση οδηγιών προς τους πολίτες κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ατυχήματος. Όσον αφορά στη γενική ενημέρωση του κοινού: - Σε κεντρικό επίπεδο, η ενημέρωση αυτή γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 3013/2002, Π.Δ. 210/1992). Στους ιστοχώρους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και του Πυροσβεστικού 16

17 Σώματος (www.fireservice.gr) παρέχονται οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση τεχνολογικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΤΑΜΕ), ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) έχουν διανεμηθεί και οδηγίες αυτοπροστασίας με τη μορφή φυλλαδίου, το οποίο έχει εκδοθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) (το συγκεκριμένο φυλλάδιο περιλαμβάνεται και στην 1 η Έκδοση του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ (βλ. Μέρος 3 ο του παρόντος)). - Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, μέσω διανομής των οδηγιών και του έντυπου υλικού των ανωτέρω κεντρικών φορέων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, αποτελεί υποχρέωση των αρμόδιων Περιφερειακών Συμβουλίων (άρθρο 13, παρ. 2 & 3 της ΚΥΑ 12044/613/2007), σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των οικείων Αποκεντρωμένων Δ/νσεων και Περιφερειών, καθώς και των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος, η ενημέρωση της κοινής γνώμης και η παροχή οδηγιών στους πολίτες σε κεντρικό επίπεδο με στόχο την αντιμετώπιση των καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους (αντιμετώπιση-αποκατάσταση), αποτελούν αρμοδιότητα του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Κ.Σ.Ο.Π.Π.) (άρθρο 5, Ν. 3013/2002). Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως τοπική μικρής έντασης 12, η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη ή (κατόπιν εντολής του) του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, που έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης. Στις περιπτώσεις που η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή μικρής έντασης 13 η ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν δράσεις πολιτικής προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών (αντιμετώπιση-αποκατάσταση) αποτελούν ευθύνη του Περιφερειάρχη που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και επίβλεψης. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να μεταδώσουν δωρεάν σε περίπτωση γενικής, περιφερειακής ή τοπικής μεγάλης έντασης καταστροφής, τις οδηγίες προς τους πολίτες που εκδίδονται από το ΚΣΟΠΠ ή από τη ΓΓΠΠ (άρθρο 18, Ν.3013/2002). Η ενημέρωση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις που προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας λόγω ΤΑΜΕ, καθώς και για τις επιπτώσεις ενός ΤΑΜΕ στην υγεία των πολιτών (αριθμός τραυματιών, θανόντων, κ.λ.π.) αποτελούν ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) του Υπουργείου Υγείας. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τραυματίες και ανθρώπινες απώλειες λόγω ενός ΤΑΜΕ, αποτελεί αρμοδιότητα του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Στη συνέχεια και σε περιπτώσεις που μεταξύ των τραυματιών και θανόντων περιλαμβάνονται ξένοι υπήκοοι, η ενημέρωση 12 Καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 13 Καταστροφή για την αντιμετώπιση της οποίας αρκούν το δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. 17

18 των οικείων Προξενείων και Πρεσβειών σχετικά με τα στοιχεία τους αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 της ΚΥΑ 12044/613/2007, η αδειοδοτούσα αρχή οργανώνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των άρθρων 6 και 8 της ανωτέρω ΚΥΑ σύστημα επιθεωρήσεων ή άλλων μέτρων ελέγχου, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης. Το προαναφερθέν σύστημα επιθεωρήσεων προβλέπει: την κατάρτιση επιθεωρήσεων για όλες τις εγκαταστάσεις (άνω και κάτω ορίου), με τη διενέργεια τουλάχιστον μίας επιτόπιας ετήσιας επιθεώρησης τη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας από όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην επιθεώρηση, η οποία και διαβιβάζεται στην αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να επιβάλει πιθανά πρόσθετα μέτρα στον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, την παρακολούθηση από τον ασκούντα την εκμετάλλευση της εγκατάστασης κάθε επιθεώρησης που διενεργείται από την αδειοδοτούσα αρχή. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων πρέπει να κοινοποιούνται και στο προσωπικό των εγκαταστάσεων (παρ. 5, άρθρο 16 της ΚΥΑ 12044/613/2007). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 12044/613/ Ασκών την εκμετάλλευση της εγκατάστασης Οι υποχρεώσεις των εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν είναι εγκαταστάσεις άνω ή κάτω ορίου. Εγκαταστάσεις κάτω ορίου: Υποβολή Κοινοποίησης (παρ. 2α, άρθρο 5 και παρ. 1α, άρθρο 6) Υποβολή έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (παρ. 2β, άρθρο 5 και παρ. 1, άρθρο 7) Εγκαταστάσεις άνω ορίου: Υποβολή Κοινοποίησης (παρ. 2α, άρθρο 5 και παρ. 1α, άρθρο 6) Υποβολή Μελέτης Ασφαλείας (παρ. 2γ, άρθρο 5 και παρ. Α.1, άρθρο 8) Υποβολή έκθεσης Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων και Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας (παρ. Α.1, άρθρο 8), οι οποίες περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης. Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (παρ. 2γ, άρθρο 5 και παρ. Β.1, άρθρο 9), τα οποία περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ασφαλείας της εγκατάστασης. Η Κοινοποίηση, η έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων και η Μελέτη Ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλονται και να αναθεωρούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος 1 ο (παρ , έως 1.3.4) του παρόντος. 18

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β416Ι-ΕΤΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων

Σχετ.: 1. ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γεώργιος Π. Μουζάκης ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Πατησίων 147 ΑΘΗΝΑ 11251 Τηλ. 2108629928 - Fax 2108662968 E mail: mouzakis@minenv.gr Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ

Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ ΤΕΕ/ΤΚΜ Ημερίδα «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ» 25-2-2013 Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων στην ΕΠΘ Μίρκα Ράδου, Χημικός Μηχανικός ΟΡ.ΘΕ. Νομικό Πλαίσιο (χρήσεις γης/επικινδυνότητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και Σχεδιασμός Χρήσεων Γης Ι. Ζιώμας, Καθηγητής ΕΜΠ Αντικείμενο Η ανάπτυξη μεθοδολογίας λήψης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, 14/07/2015 Α.Π.: οικ. 101282 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ.

ΑΔΑ: Β41Α4691Ω3-Κ3Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 44 ΤΗΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 27/07/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/92/94533 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σχετ.: α) Ο Νόμος 3852 (ΦΕΚ 87/ Τ.Α / 7-6-2010) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ASSOCIATION OF PUBLIC HEALTH INSPECTORS Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 Τ.Θ. 4074 ΑΘΗΝΑ 10210 ΤΗΛ: 2103302069 2103300567 2102611780 FAX: 2102611780 2106040353. E-mail edye@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014)

ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) ΚΥΑ οικ.34611 (ΦΕΚ 2113/Β/01-08-2014) Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα