ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Της σπουδάστριας Ασηµίνας Κυριακού Επιβλέπων: Κοσµάς Κ. Νικολόπουλος, /ντης ΟΤΑ A ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προοίµιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Έννοια κρατικού προϋπολογισµού Η νοµική φύση του Προϋπολογισµού Οι αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό Η κατάρτιση του κρατικού Προϋπολογισµού Η διαδικασία κατάθεσης και ψήφισης του κρατικού Προϋπολογισµού Ο Απολογισµός του Κράτους ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ιενέργεια δηµοσίων εσόδων Βεβαίωση δηµοσίων εσόδων Νόµιµος τίτλος ιενέργεια δηµόσιων δαπανών Η διαδικασία διενέργειας δηµοσίων δαπανών Η ανάληψη και αναγνώριση της δαπάνης Έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωµής των δαπανών του ηµοσίου Πληρωµή της δαπάνης ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Προοίµιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Έννοια Θεσµικό Πλαίσιο Σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α α βαθµού

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΈΣΟ Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ιάκριση Εσόδων Θεσµικό Πλαίσιο ιαδικασία Βεβαίωσης Εσόδων Βεβαίωση µε τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων Ταµειακή βεβαίωση Οίκοθεν βεβαίωση Ληξιπρόθεσµα χρέη Προσαυξήσεις εκπρόθεσµου καταβολής Συνείσπραξη εσόδων των Ο.Τ.Α. µε έσοδα άλλων φορέων Συµψηφισµός απαιτήσεων και οφειλών ιαγραφή χρεών έσµευση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενηµερότητας ιευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής χρεών Λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης Παραγραφή απαιτήσεων των ήµων Αποσβεστική προθεσµία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Υποχρεωτικές δαπάνες Ανάληψη δαπάνης Ψήφιση (διάθεση) της πίστωσης Εκκαθάριση δαπανών Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής (ΧΕΠ) Προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθµού Κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ α βαθµού Πληρωµές δαπανών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ταµιακός απολογισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ ΟΜΟ: Η ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Β ΒΑΘΜΟΥ 1. Θεσµικό πλαίσιο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ ΟΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.Γενικά περί του ήµου Μεσσαπίων Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2006 του ήµου Μεσσαπίων ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Απογραφή ήµου Μεσσαπίων Πληθυσµιακή εξέλιξη ήµου Μεσσαπίων Γενική Ανακεφαλαίωση Ταµιακού Απολογισµού οικονοµικού έτους Ανάλυση Εσόδων Οικονοµικού Έτους Ανάλυση Εσόδων κατά κατηγορία Π/Υ Εισπραχθέντα Έσοδα οικ. Έτους 2006 (1) Εισπραχθέντα Έσοδα οικ. Έτους 2006 (2) Σύγκριση Προϋπολογισθέντων και Εισπραχθέντων Εσόδων Έξοδα Οικονοµικού Έτους Πληρωθέντα Έξοδα κατά κατηγορία Π/Υ απάνες Προσωπικού απάνες για το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου Μεσσαπίων έτους ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - 4 -

5 Αρ. = άρθρο Α.Υ.Ο = Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών Β.. = Βασιλικό ιάταγµα Βλ. = βλέπε ΕΥΑ = ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΚΚ = ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ΟΥ = ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Εγκ. = Εγκύκλιος Ε.Σ = Ελεγκτικό Συνέδριο ΙΚΑ = Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ.Α. = Κωδικοί Αριθµοί ΚΕ Ε = Κώδικας Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων ΚΕ ΚΕ = Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας Κ.Ο.Κ = Κώδικάς Οδικήδ Κυκλοφορίας Κ.Υ.Α. = Κοινή Υπουργική Απόφαση Ν. = νόµος Ν.. = Νοµοθετικό ιάταγµα ΝΠ = Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου ΝΠΙ = Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου Ν.Σ.Κ. = Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους Οικον. = οικονοµικό Ολ. = Ολοµέλεια ΟΤΑ = Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Παρ. = παράγραφος Π.. = Προεδρικό ιάταγµα ΠΟΕ = Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών Π/Υ = Προυπολογισµός Σελ. = σελίδα ΣτΕ = Συµβούλιο της Επικρατείας ΤΕ Κ = Τοπική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων ΧΕΠ = Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής ΧΕΠΠ = Χρηµατικά Εντάλµατα Προπληρωµής ΕΙΣΑΓΩΓΗ - 5 -

6 Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών και εννοιών, τόσο του ηµοσιονοµικού ικαίου, όσο και ειδικών θεµάτων της οικονοµικής διαχείρισης των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού, o προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των δαπανών των ΟΤΑ, ο Ταµιακός Απολογισµός και γενικά της εφαρµοστέας δηµοσιολογιστικής διαδικασίας που τηρείται από αυτούς. Επέλεξα το συγκεκριµένο θέµα της εργασίας µε σκοπό να κατανοήσω καλύτερα τη δηµοσιολογιστική διαδικασία που εφαρµόζεται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του ηµόσιου µέσα στα πλαίσια του ηµοσιονοµικού ικαίου και των πηγών αυτού, αλλά και την εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µέσα στα πλαίσια της γενικής αλλά και ειδικής νοµοθεσίας που τους διέπει. Η αλήθεια είναι ότι αφού θα κληθούµε να υπηρετήσουµε είτε σε Περιφέρειες που µεταξύ των άλλωναρµοδιοτήτων είναι επιφορτισµένες µε την έγκριση του προϋπολογισµού των ΟΤΑ, είτε στους ίδιους τους ΟΤΑ, το συγκεκριµένο θέµα θα µου φανεί πολύ χρήσιµο στην περαιτέρω εξέλιξη µου, ώστε να µπορέσω να ανταπεξέλθω καλύτερα στις ανάγκες της Υπηρεσίας µου και στις απαιτήσεις των καθηκόντων που θα µου ανατεθούν. Μελετώντας τη νοµοθεσία που αφορά το ηµοσιονοµικό ίκαιο αλλά και το πολύπλοκο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τους ήµους και τις Κοινότητες, µελετώντας αρκετά εγχειρίδια που συγκεντρώνουν και αναλύουν την πληθώρα των σχετικών νοµοθετικών κειµένων αλλά και όλων των µετέπειτα τροποποιήσεων τους, προσπάθησα να περιγράψω περιληπτικά και κατανοητά όλες τις φάσεις της δηµοσιολογιστικής διαδικασίας, από την κατάρτιση του Προϋπολογισµού µέχρι τη σύνταξη του Ταµιακού Απολογισµού, τόσο που έχει εφαρµογή στο ηµόσιο, όσο και στους ΟΤΑ και να τις συγκρίνω. Αφού κατέγραψα συνοπτικά την όλη θεωρία της δηµοσιολογιστικής διαδικασίας προσπάθησα να την κατανοήσω και στην πράξη. Για να επιτευχθεί αυτό επέλεξα, σε συνεργασία µε τον κ. Νικολόπουλο, ως µελέτη περίπτωσης τον ήµο Μεσσαπίων του Νοµού Ευβοίας. Αφού συγκέντρωσα όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2006, Απολογισµός οικ. έτους 2006, Ισολογισµός 31 ης /12/2006, εκδοθέντα Γραµµάτια Είσπραξης, Χρηµατικά Εντάλµατα Πληρωµής γενικές πληροφορίες για το ήµο κλπ) προχώρησα στην περαιτέρω ανάλυση τους. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία µέρη: - 6 -

7 - Στο πρώτο µέρος περιγράφεται η δηµοσιολογιστική διαδικασία, που ισχύει για τις κεντρικές υπηρεσίες του ηµόσιου τοµέα, στα πλαίσια του ηµοσιονοµικού δικαίου και των πηγών του. Συγκεκριµένα το πρώτο µέρος αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: 1) Ο Κρατικός Προϋπολογισµός Και Απολογισµός 2) Εκτέλεση Προϋπολογισµού - Στο δεύτερο µέρος αναλύεται η εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία στους Πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µέσα στο πλαίσιο της ιδαίτερης νοµοθεσίας που τους διέπει, ενώ γίνεται και αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει την εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία των ΟΤΑ β βαθµού Τα κεφάλαια που το διαρθώνουν είναι: 3) Ο Προϋπολογισµός των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α Βαθµού 4) Έσοδα ΟΤΑ α βαθµού 5) απάνες ΟΤΑ α βαθµού 6) Ταµιακός Απολογισµός Ισολογισµός ΟΤΑ α βαθµού 7) Η εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία στους ΟΤΑ β βαθµού. - Στο τρίτο και τελευταίο µέρος αναπτύσσεται η µελέτη περίπτωσης, το πώς δηλαδή υλοποιείται στην πράξη η εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία στους ΟΤΑ α βαθµού, η οποία αφορά το ήµο Μεσσαπίων του Νοµού Ευβοίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 7 -

8 Η δηµοσιολογιστική διαδικασία που ισχύει για τις υπηρεσίες του ηµοσίου, δηλαδή για τις υπηρεσίες της Κεντρικής ιοίκησης, ρυθµίζεται από το Σύνταγµα της Ελλάδας, το Νόµο 2362/1995 περί «ηµόσιου Λογιστικού - Έλεγχος των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε..Ε. - Ν.. 356/1974). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγµατος 75/86/01, ο Προϋπολογισµός του Κράτους είναι νόµος που ψηφίζεται, από την Ολοµέλεια της Βουλής κατά την τακτική ετήσια σύνοδό της. Ο Προϋπολογισµός είναι ενιαύσιος νόµος, δηλαδή ισχύει για ένα οικονοµικό έτος και προσδιορίζει τα δηµόσια έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων του Κράτους για ένα συγκεκριµένο οικονοµικό έτος. Η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού ανήκει στην αρµοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριµένα του Υπουργού Οικονοµικών. Η διενέργεια των δηµόσιων εσόδων αποτελεί το ένα µέρος της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού, ενώ το άλλο µέρος συνίσταται στη διενέργεια των δηµόσιων δαπανών. Η διενέργεια των δηµοσίων εσόδων ρυθµίζεται κατά βάση, από τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων (Νοµοθετικό ιάταγµα 356/1974). Η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της διενέργειας των δηµοσίων εσόδων και έπεται του σταδίου της βεβαίωσης. Η είσπραξη των δηµοσίων εσόδων ενεργείται δυνάµει νόµιµου τίτλου από τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία, τα λοιπά όργανα εισπράξεως του ηµοσίου και τους Ειδικούς Ταµίες, στους οποίους έχει ανατεθεί η είσπραξη ειδικών εσόδων. Τα έξοδα του προϋπολογισµού ρυθµίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2362/1995 «ηµόσιο λογιστικό Έλεγχος των απανών του Κράτους». Η πληρωµή των εξόδων του Προϋπολογισµού θεωρείται ότι πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του τίτλου πληρωµής. Η εκτέλεση του προϋπολογισµού των εξόδων του κράτους εκτελείται µε σειρά διοικητικών πράξεων, που καταλήγουν στην υλική ενέργεια της εκταµίευσης χρηµατικών ποσών από το δηµόσιο ταµείο και της απόσβεσης της απαίτησης του δικαιούχου, οι οποίες συνίστανται: α) Η ανάληψη της δαπάνης ή της υποχρέωσης για τη διενέργεια της δαπάνης, β) Η αναγνώριση της δαπάνης, γ) Η εκκαθάριση της δαπάνης, δ) Ο έλεγχος της δαπάνης, ε) Η εντολή πληρωµής της δαπάνης και - 8 -

9 στ) Η πληρωµή της δαπάνης. Με το κλείσιµο του οικονοµικού έτους συντάσσεται ο Απολογισµός του Κράτους, ο οποίος είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της εκτελέσεως του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων του κράτους κάθε οικονοµικού έτους και µε το οποίο εγκρίνονται οι σηµειωθείσες κατά το ίδιο έτος υπερβάσεις πιστώσεων (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2362/1995). Ο Απολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, µέχρι τέλος Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισµός, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων. Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθµού η εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία ρυθµίζεται από το Βασιλικό ιάταγµα 17-5/ «Οικονοµική ιαχείριση και Λογιστικό των ήµων και Κοινοτήτων» και το οποίο ανάγεται, εναρµονίζεται και εκδόθηκε στα πλαίσια του ηµόσιου Λογιστικού και από το νέο ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα που κυρώθηκε µε το Νόµο 3463/2006. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 175 παρ.2 του νέου ΚΚ προβλέπεται έµµεσα η τροποποίηση του προαναφερόµενου Βασιλικού ιατάγµατος. Βέβαια, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη νοµολογία, έχει γίνει δεκτό και εφαρµοστέο, ότι δεν προβλέπεται από το Λογιστικό των ΟΤΑ, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ηµόσιου Λογιστικού όπως θεσπίσθηκαν από το Νόµο 2362/1995. Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του νέου ΚΚ «Για την είσπραξη των εσόδων των ήµων και των Κοινοτήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ Ε), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν», µε την επιφύλαξη των διατάξεων του νέου ΚΚ. Από τις διατάξεις των άρθρων του νέου Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) που αφορούν τον Προϋπολογισµό των ήµων και Κοινοτήτων, αλλά και από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Βασιλικού ιατάγµατος 17-5/ συνάγεται ότι για τους ΟΤΑ ο Προϋπολογισµός έχει την έννοια διοικητικής απόφασης, µε την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα για ένα οικονοµικό έτος, που κατατάσσονται σε ειδικούς λογαριασµούς κατά κεφάλαιο και άρθρο (Κωδικούς Αριθµούς). Πριν από τη σύνταξη του προϋπολογισµού θα πρέπει να ληφθούν από το ηµοτικό Συµβούλιο οι αποφάσεις περί επιβολής ή αναπροσαρµογής τελών, φόρων, δικαιωµάτων και εισφορών, ώστε συµπεριληφθούν σε αυτόν. Οµοίως πριν από την κατάρτιση του - 9 -

10 προϋπολογισµού θα πρέπει να έχει συνταχθεί και εγκριθεί το Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου, ώστε να ενταχθούν σε αυτόν τα εκτελεστέα έργα. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Βασιλικό ιάταγµα της 17-5/ , στον προϋπολογισµό του ήµου εγγράφονται αναλυτικά σε αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς (Κ.Α.) όλα τα έσοδα (ανάλογα µε την προέλευσή τους) και τα έξοδα (ανάλογα µε τον προορισµό τους) που αφορούν σε συγκεκριµένο οικονοµικό έτος. Οµοίως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 219 του π.δ.410/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 παρ.7 του Ν.3202/2003 και το άρθρο 159 του νέου ΚΚ (Ν.3463/06), η σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων του ήµου πραγµατοποιείται αναλυτικά και αιτιολογηµένα από τη ηµαρχιακή Επιτροπή µέχρι τέλος Οκτωβρίου (στην πράξη το προσχέδιο το συντάσσει η Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου), ενώ η ψήφιση του προϋπολογισµού πραγµατοποιείται από το ηµοτικό Συµβούλιο σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση µέχρι το τέλος Νοεµβρίου (ενδεικτική προθεσµία). Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο δήµος. Ο προϋπολογισµός, στη συνέχεια υποβάλλεται για έλεγχο στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την ψήφισή του από το ηµοτικό Συµβούλιο. Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, οι αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου καλούνται να εκτελέσουν τον προϋπολογισµό αυτού, µε την εφαρµογή της προβλεπόµενης δηµοσιολογιστικής διαδικασίας, όπως αυτή ισχύει για τους ΟΤΑ α βαθµού, τόσο για τη διενέργεια των δαπανών, όσο και για την όµοια της είσπραξης των δηµοτικών εσόδων. Συγκεκριµένα, σε εκτέλεση του Προϋπολογισµού προέρχονται στη βεβαίωση των εσόδων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2-4 του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων, και οι οποίες έχουν εφαρµογή και για τα έσοδα των Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του νέου ΚΚ (Ν. 3463/2006). Η βεβαίωση των εσόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης πραγµατοποιείται είτε µε τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων, είτε µε την έκδοση υπηρεσιακού βεβαιωτικού σηµειώµατος, η οποία συνιστά την οίκοθεν βεβαίωση των εσόδων. Αντίστοιχα η ταµιακή υπηρεσία του ήµου προχωρά στη ταµιακή βεβαίωση των εσόδων και στην είσπραξη αυτών Όσον αφορά την εκτέλεση των δαπανών, οι οικονοµικές υπηρεσίες των ήµων προέρχονται, µε την εφαρµοστέα δηµοσιολογιστική διαδικασία, στην εκκαθάριση αυτών και την έκδοση των εντολών πληρωµής, για την πληρωµή και απόσβεση των απαιτήσεων των

11 πιστωτών του ήµου. Η διαδικασία διενέργειας ορισµένης δηµόσιας δαπάνης περιλαµβάνει ορισµένα στάδια και συγκεκριµένα το στάδιο της ανάληψης της υποχρέωσης για τη διενέργεια της δαπάνης, το στάδιο της εκκαθάρισης αναληφθείσας δαπάνης, το στάδιο εντολής πληρωµής και καταλήγει στην υλική πράξη της εκταµίευσης του χρηµατικού ποσού από το δηµοτικό ταµείο. Με το κλείσιµο του οικονοµικού έτους, οι αρµόδιες υπηρεσίες των ήµων εφαρµόζοντας την ισχύουσα δηµοσιολογιστική διαδικασία προβαίνουν στη σύνταξη του ο Ταµιακού Απολογισµού εσόδων και δαπανών. Με τις διατάξεις του άρθρου 163 του νέου ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα προκύπτει ότι, έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ήµου υποβάλλει δια µέσου του ηµάρχου στη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε.. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, τα προελέγχει και υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για ήµους που εφαρµόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο ηµοτικό Συµβούλιο, ελέγχονται από έναν Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Το ηµοτικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση της δηµαρχιακής επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απολογισµού ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά µε αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του ήµου. Συνοπτική κατάσταση του απολογισµού ή και ο ισολογισµός µετά των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή δηµοσιεύονται, µετά την έγκρισή τους από το δηµοτικό συµβούλιο, σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ήµος. Από την ανωτέρω συνοπτική ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι η δηµοσιολογιστική διαδικασία που τηρείται από το ηµόσιο και η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του ηµοσιονοµικού ικαίου και τις πηγές αυτού, εφαρµόζεται και από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α βαθµού, µε βάση βέβαια τις γενικές αλλά και τις ιδιαίτερες ρυθµίσεις που διέπουν αυτούς. ABSTRACT

12 Public accounting procedure of Public Sector is being regulated by the Constitution of Greece, the Law 2369/1995 concerning Public Accounting and Audit of Public Expenditure and the Code for the Collection of Public Revenues. Especially, subject to the provisions of article 72 of the Constitution, the Parliament votes the State Budget, whereas the Executive Power (Ministry of Finance) prepares the plan of the State Budget. Public revenues transaction consists the one side of the budget enforcement, whereas public expenditure transaction consists the other. At the close of the year the Financial Report is composed, which shows the results of the State Budget enforcement. The applied procedure of public accounting to the first tier of Local Self-Government Organizations is being regulated by the Royal Decree 17-5/ and the new Municipal and Communal Code. Especially, subject to the provisions of the article 1 of the Royal Decree 17-5/ and the articles of the new Municipal and Communal Code, the Municipal Council votes the Local Self-Government Organizations Budget, whereas the Municipal Committee prepares the plan of the Local Self-Government Organizations Budget. In the beginning of the year the competent authorities of the Municipalities have to put into effect the Local Self-Government Organizations Budget. In particular, they are responsible for the assessment and the collection of the revenues and the reckoning and the payment of the expenditures. At the close of the year the competent authorities of the Municipalities have to compose the Financial Report of the specific economic year. As we can understand of all the above, the procedure of public accounting which is implemented in the Central Authorities of the Public Sector is proportionately the same with the applied procedure of public accounting in the Local Self-Government Organizations. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

13 Η ΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Προοίµιο «Το Φορολογικό δίκαιο και το ίκαιο του Κρατικού Προϋπολογισµού συγκροτούν την έννοια ιδίου και αυτόνοµου δικαϊκού κλάδου, ήτοι του ηµοσιονοµικού ικαίου, το οποίο ανήκει στο ηµόσιο ίκαιο και ειδικότερα, όπως το Συνταγµατικό και το ιοικητικό δίκαιο, εντάσσεται λόγω της φύσης του στο επονοµαζόµενο «Πολιτειακό» ίκαιο, δηλαδή στο Εσωτερικό ηµόσιο ίκαιο υπό τη στενή έννοια του όρου» (Λ. Θεοχαρόπουλος 1981). Το ηµοσιονοµικό ίκαιο έχει αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία δηλαδή τη νοµοθεσία που αναφέρεται στη συστηµατική µελέτη του συνόλου των κανόνων δικαίου που ρυθµίζουν την εξεύρεση, διαχείριση και διάθεση των οικονοµικών µέσων, µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους. Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελείται από το σύνολο των νοµικών κανόνων που αναφέρονται στα δηµόσια οικονοµικά του κράτους και ειδικότερα στο ίκαιο του ηµόσιου Λογιστικού που διέπει την κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού. Το περιεχόµενο του είναι δηλαδή Νοµικό και Οικονοµικό: Νοµικό επειδή περιέχει όλους εκείνους τους κανόνες για τη διασφάλιση της νοµιµότητας, της οικονοµικής διαχείρισης του Κράτους. Οικονοµικό επειδή η όλη δηµοσιονοµική διαχείριση του Κράτους ανάγεται στο χώρο των οικονοµικών κανόνων. Οι πηγές του ηµοσιονοµικού ικαίου είναι οι ακόλουθες: - Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγµα (1975/1986/2001) - Οι ιεθνείς Συµβάσεις και οι γενικά παραδεγµένοι κανόνες του ιεθνούς ικαίου - Οι τυπικοί Νόµοι - Οι Κανονιστικές πράξεις της ιοίκησης - Οι Εγκύκλιοι - Τα προγράµµατα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης - Οι γενικές αρχές του ιοικητικού ικαίου - Η νοµολογία των δικαστηρίων - Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

14 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Έννοια κρατικού προϋπολογισµού Ο Προϋπολογισµός αποτελεί θεµελιώδη έννοια του δηµόσιου λογιστικού και είναι ο «ενιαύσιος νόµος, µε τον οποίο προσδιορίζονται τα δηµόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους, για κάθε οικονοµικό έτος» (Π. ερτιλής 1968). Ο Προϋπολογισµός του Κράτους είναι νόµος που ψηφίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1, του Συντάγµατος 75/86/01, από την Ολοµέλεια της Βουλής κατά την τακτική ετήσια σύνοδο της. Ο Προϋπολογισµός είναι ενιαύσιος νόµος, δηλαδή ισχύει για ένα οικονοµικό έτος και προσδιορίζει τα δηµόσια έσοδα και καθορίζει τα όρια των εξόδων του Κράτους για ένα συγκεκριµένο οικονοµικό έτος. Οι κυριότερες ιδιότητες του Προϋπολογισµού είναι: - Πράξη περιοδική που επαναλαµβάνεται κατά ορισµένα τακτά χρονικά διαστήµατα - Πράξη πρόβλεψης, αφού προβλέπει για το µέλλον και συγκεκριµένα για ένα οικονοµικό έτος, τα έσοδα και τα όρια των εξόδων και - Πράξη προκαταβολικής εξουσιοδότησης, για την είσπραξη των προβλεπόµενων εσόδων και την πραγµατοποίηση των εξόδων. Ο Προϋπολογισµός είναι πράξη πολιτειακή και έχει τριπλή σηµασία, δηλαδή λογιστική, πολιτική και ελεγκτική. Λογιστική, αφού µε τον Προϋπολογισµό χαράσσεται η µελλοντική οικονοµική πορεία του κράτους για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, µε τον προσδιορισµό των αναµενόµενων εσόδων και τον καθορισµό των ορίων των εξόδων και διαµορφώνεται το πλαίσιο για την επίτευξη των σκοπών του, διαµορφώνοντας το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα. Ο Προϋπολογισµός συνιστά βαρυσήµαντη πολιτική πράξη της Κυβέρνησης, πολύµορφο όργανο µε το οποίο επιδιώκονται οι σκοποί του σύγχρονου κράτους, που συνίστανται στον προγραµµατισµό και το συντονισµό των δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα της οικονοµικής πολιτικής. Πολιτική, αφού ο Προϋπολογισµός αποτελεί το µέσο για την πραγµάτωση του πολιτικού προγράµµατος της Κυβέρνηση, αφού µε την κατεύθυνση που χαράσσει, εξωτερικεύεται και το συγκεκριµένο πολιτικό πρόγραµµα και ειδικότερα, ανάλογα µε τις δαπάνες που προβλέπονται διαπιστώνονται και οι πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης για την επενδυτική πολιτική, την κοινωνική πολιτική, την πολιτική στο χώρο της παιδείας κλπ. Οικονοµικοπολιτική, αφού η λειτουργία του Προϋπολογισµού για την κάλυψη των αναγκών του κράτους, συνίσταται στην επίτευξη των σκοπών µε έναν οικονοµικοπολιτικά

15 υπεύθυνο τρόπο. Η εναρµόνιση µεταξύ του συγκεκριµένου προγράµµατος και του οικονοµικού κόστους πρέπει να επιτευχθεί µε ορθολογιστικό τρόπο. Ελεγκτική, αφού ο Προϋπολογισµός συνίσταται στον έλεγχο της αριθµητικής και λογιστικής ορθότητας, της νοµιµότητας, της συνταγµατικότητας, της οικονοµικής αποδοτικότητας και της φειδωλής διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος (Α. Γέροντας 2005 σελ ). 2. Η νοµική φύση του Προϋπολογισµού Σύµφωνα µε τη παραδοσιακή αντίληψη, ο νόµος του Προϋπολογισµού είναι τυπικός απλώς νόµος γιατί δεν περιέχει κανόνες δικαίου και ιδιόρρυθµος ή ιδιότυπος, γιατί δεν ψηφίζεται σύµφωνα µε τη συνήθη του άρθρου 76 παρ. 1 ή την εξαιρετική του άρθρου 76 παρ. 2 του Συντάγµατος διαδικασία. Τυπικός απλώς νόµος είναι κάθε διοικητική κατ ουσίαν πράξη, δηλαδή πολιτειακή πράξη, η οποία ψηφίζεται από τη Βουλή, αλλά δεν θεσπίζει κανόνες δικαίου. «Πρόκειται για πράξη, η οποία είναι τυπικά νόµος και ουσιαστικά διοικητική πράξη. Με τον Προϋπολογισµό δεν τίθενται κανόνες δικαίου, αλλά επιδιώκεται η εφαρµογή των κειµένων νόµων, είναι δηλαδή ένα άθροισµα πολλών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν τα έσοδα και τις δαπάνες και προϋπολογίζονται µε βάση υφιστάµενους κανόνες δικαίου και σε εκτέλεση αυτών» (Λ. Θεοχαρόπουλος 1981). Οι έννοµες συνέπειες του Προϋπολογισµού διαφέρουν από εκείνες των άλλων νόµων και συγκεκριµένα: α) ο Προϋπολογισµός δεν περιέχει γενικούς και αφηρηµένους κανόνες δικαίου, αλλά ένα σύστηµα εξουσιοδοτήσεων για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων, β) ο Προϋπολογισµός δεν αναπτύσσει εξωτερικές έννοµες συνέπειες, και γ) ο Προϋπολογισµός παρέχει εξουσιοδότηση στην Κυβέρνηση, αλλά δεν εµπεριέχει συγκεκριµένες υποχρεώσεις. 3. Οι αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό Από τις αρχές του 19 ου αιώνα, η οικονοµική επιστήµη καταβάλλει προσπάθειες για τη διαµόρφωση γενικών αρχών, στις οποίες πρέπει να προσανατολίζονται οι ενέργειες που αναφέρονται στον Προϋπολογισµό, προκειµένου να επιτευχθούν οι λειτουργίες του. Ο Fritz Neumark πρότεινε µια σειρά από γενικές αρχές που διέπουν τον Προϋπολογισµό και συγκεκριµένα: - Αρχή ενιαυσίου

16 Η αρχή αυτή καθορίζει τη διάρκεια ισχύος του Προϋπολογισµού. Ο Προϋπολογισµός συντάσσεται για ένα ενιαίο οικονοµικό έτος, το οποίο συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος. Οικονοµικό έτος είναι η χρονική περίοδος που περιλαµβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται µε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος και την κίνηση της περιουσίας του κράτους (άρθρο 4 του νόµου 2362/1995). - Αρχή της καθολικότητας Η αρχή αυτή επιτάσσει, όπως όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους πρέπει να σηµειώνονται ή να αναγράφονται στον Προϋπολογισµό µε την έννοια των ακαθάριστων χωρίς να είναι δυνατός ο συµψηφισµός αυτών. Συνέπεια της αρχής της καθολικότητας του Προϋπολογισµού κατά πρώτον είναι το σύστηµα του ανεκκαθάριστου και όχι το σύστηµα του καθαρού Προϋπολογισµού και κατά δεύτερον είναι ο κανόνας του µη ειδικού προορισµού των εσόδων του κράτους, ο οποίος απαγορεύει ένα ορισµένο έσοδο να διατεθεί εκ των προτέρων για µια δαπάνη. - Αρχή ενότητας Σύµφωνα µε τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 79 παρ. 2 «όλα τα έσοδα και έξοδα του κράτους πρέπει να αναγράφονται στον ετήσιο Προϋπολογισµό και Απολογισµό (αρ. 5 παρ. 2 του Ν.2362/1995). Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται η αρχή της ενότητας του Προϋπολογισµού, που επιβάλλει όπως όλα τα έσοδα και έξοδα πρέπει να αναγράφονται σε ενιαίο προϋπολογισµό. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αρχή της ισορροπίας, της ποσοτικής και ποιοτικής ισορροπίας µεταξύ του συνόλου των εσόδων και εξόδων. - Αρχή ειδικότητας Σύµφωνα µε αυτή την αρχή τα έξοδα και έσοδα του κράτους πρέπει να προσδιορίζονται ή να εξειδικεύονται µε λεπτοµερή τρόπο. Συγκεκριµένα καθορίζεται, ότι κάθε πίστωση υπάρχει µόνο για το σκοπό που αυτή προορίζεται και δεν µπορεί να διατεθεί για άλλο σκοπό. - Αρχή ακρίβειας Η αρχή αυτή συνιστάται στην ακριβή εκτίµηση των οικονοµικών δεδοµένων µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα προβλεπόµενα έσοδα και έξοδα να µην αποκλίνουν από αυτά που θα πραγµατοποιηθούν στο τέλος του οικονοµικού έτους. Εποµένως οι προβλέψεις πρέπει να είναι στα όρια του εφικτού να πραγµατοποιηθούν. - Αρχή της προβλεψιµότητας Σύµφωνα µε αυτή την αρχή ο Προϋπολογισµός πρέπει να συνταχθεί και να εγκριθεί πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους. - Αρχή της σαφήνειας και της αλήθειας

17 Η αρχή της σαφήνειας σηµαίνει ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να είναι σαφής, δηλαδή να διαµορφώνεται µε ενιαία και ορθολογιστικά κριτήρια και τα συγκεκριµένα µεγέθη να χαρακτηρίζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται µε σαφήνεια τόσο η προέλευση, στην περίπτωση των εσόδων, όσο και ο καθορισµός του σκοπού, στην περίπτωση των εξόδων. - Αρχή της ισοσκέλισης Η αρχή αυτή συνιστάται ότι ο Προϋπολογισµός πρέπει να είναι ισοσκελισµένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα. - Αρχή της δηµοσιότητας Σύµφωνα µε αυτή την αρχή είναι υποχρεωτική η δηµοσίευση του κρατικού προϋπολογισµού στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης έτσι ώστε, οι φάσεις της κατάρτισης του Προϋπολογισµού, της ψήφισης και της εκτέλεσης να είναι φανερές και προσιτές της µελέτη, στον έλεγχο και την κριτική (Α. Γέροντας 2005, σελ ). 4. Η κατάρτιση του κρατικού Προϋπολογισµού Η κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισµού ανήκει στην αρµοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και συγκεκριµένα του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος συνεργάζεται µε τους συναρµόδιους Υπουργούς. Ο προϋπολογισµός του κράτους καταρτίζεται ύστερα από προτάσεις των αρµόδιων φορέων και εισήγηση των οικείων υπηρεσιών δηµοσιονοµικού ελέγχου προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Φορέας είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν ενιαία διοικητική µονάδα (υπουργείο, περιφέρεια), που έχει διοικητική αυτοτέλεια και ίδιο προϋπολογισµό ενταγµένο στο Γενικό προϋπολογισµό του Κράτους. Ειδικός φορές (υπηρεσία) είναι συγκεκριµένη υπηρεσία της ευρύτερης ως άνω διοικητικής µονάδας (άρθρα 5 και 6 του Ν.2362/1995). Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού διακρίνονται σε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έσοδα από τους άµεσους φόρους, τους έµµεσους φόρους και πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηµατικής δράσης του κράτους. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κράτη-µέλη, καθώς και τα έσοδα που εισπράττονται γι αυτή, όπως έσοδα που εισπράττονται από την Ε.Ε. και απολήψεις από την Ε.Ε. και Κοινοτικά Ταµεία ή Οργανισµούς. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τα πιστωτικά έσοδα από πηγές εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ η τέταρτη κατηγορία, έσοδα από δηµόσιες επενδύσεις. τέλος η πέµπτη κατηγορία περιλαµβάνει λοιπά µη φορολογικά έσοδα, όπως έσοδα από παρελθόντα οικονοµικά έτη, επιστροφές χρηµάτων κ.λ.π

18 Τα έσοδα διακρίνονται σε κωδικές κατηγορίες, οι οποίες απεικονίζονται µε τετραψήφιους αριθµούς και σε χιλιάδες. Τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισµού διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έξοδα που αναφέρονται στη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών, όπως αµοιβές δηµοσίων υπαλλήλων κ.λ.π. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα έξοδα για τις προµήθειες αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισµού, ενώ η τρίτη, τα έξοδα που αφορούν µεταβιβαστικές πληρωµές, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις σε Ν.Π... κ.λ.π. Η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται στις πληρωµές που προκύπτουν από τα πραγµατοποιούµενα έσοδα, όπως αποδόσεις στην Ε.Ε. πόρων και συνεισφορών τους. Τέλος η πέµπτη κατηγορία περιλαµβάνει έξοδα για τις πληρωµές για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης, όπως τόκοι δηµοσίου χρέους, δαπάνες δηµοσίου χρέους, κ.λ.π. Οι κωδικές κατηγορίες απεικονίζονται αριθµητικά µε τετραψήφιους κωδικούς, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρούνται σε κωδικές υποκατηγορίες και κάθε κωδική υποκατηγορία υποδιαιρείται σε κωδικές οµάδες. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 2362/1995, όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους εγγράφονται στον Προϋπολογισµό και ταξινοµούνται κατ' είδος, οµάδες, υποκατηγορίες και κατηγορίες, ανάλογα µε την αιτία και τη φύση τους, κατά τα οριζόµενα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Τα έξοδα ταξινοµούνται και κατά φορέα και ειδικό φορέα. Στον Προϋπολογισµό συνάπτονται πίνακες: α) των προβλεπόµενων εσόδων, β) των προβλεπόµενων εξόδων, χωριστά για κάθε φορέα, γ) των προβλεπόµενων κατά κωδικό αριθµό εξόδου, ανεξαρτήτως φορέα ή ειδικού φορέα, δ) των προβλεπόµενων τελικών αποτελεσµάτων των εσόδων και εξόδων. Σε ειδικούς πίνακες, που προσαρτώνται στον Προϋπολογισµό και που µπορούν να τροποποιούνται κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως αυτού µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, αναγράφεται κατά φορέα και ειδικό φορέα το είδος των δαπανών, σε βάρος των πιστώσεων, των οποίων επιτρέπεται η έκδοση επιτροπικών ενταλµάτων ή ενταλµάτων προπληρωµής. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 2362/1995, οι απαραίτητες πιστώσεις για την εκτέλεση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων εγγράφονται σε ιδιαίτερο τµήµα του Προϋπολογισµού του Κράτους και δύναται να µεταβιβάζονται µε επιτροπικά εντάλµατα. Στο τµήµα αυτό του Προϋπολογισµού εγγράφονται και οι πιστώσεις για την εκτέλεση έργων

19 δηµοσίων επενδύσεων, η αξία των οποίων καταβάλλεται από τρίτους. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, δύναται να µεταβληθεί ο τρόπος εκτέλεσης του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Πληρωµές έργων δηµοσίων επενδύσεων, οι οποίες για διάφορους λόγους δεν εµφανίζονται στον Απολογισµό του Κράτους, µε την έκδοση των κατά νόµο συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, ενταλµατοποιούνται σε βάρος ειδικής πιστώσεως, που εγγράφεται στον εκτελούµενο εκάστοτε προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση των Υπηρεσιών ηµοσιονοµικού Ελέγχου των φορέων και µόνο για δικαιολογητικά πληρωµών που εκκρεµούν σ' αυτές. Σύµφωνα µε τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 ο προϋπολογισµός εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών σαράντα τουλάχιστον ηµέρες πριν αρχίσει το νέο οικονοµικό έτος και ψηφίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζει ο Κανονισµός της Βουλής. Με βάση την παραπάνω συνταγµατική διάταξη το νοµοσχέδιο περί κυρώσεως του κρατικού προϋπολογισµού, πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο την 30 η Νοεµβρίου, λαµβάνοντας υπόψη ότι το οικονοµικό έτος συµπίπτει µε το ηµερολογιακό έτος, δηλαδή αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου. 5. Η διαδικασία κατάθεσης και ψήφισης του κρατικού Προϋπολογισµού Ο κρατικός προϋπολογισµός υποβάλλεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών και περιλαµβάνει ένα τόµο µε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στον τακτικό προϋπολογισµό των κεντρικών υπηρεσιών, το δεύτερο µέρος στον τακτικό προϋπολογισµό των περιφερειακών υπηρεσιών και το τρίτο µέρος στις δηµόσιες επενδύσεις και τους προσαρτηµένους προϋπολογισµούς. Ο προϋπολογισµός συνοδεύεται από το σχέδιο νόµου «κύρωση του Γενικού Προϋπολογισµού του Κράτους και των προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και υπηρεσιών για το οικονοµικό έτος» και τη σχετική εισηγητική έκθεση. Η εισηγητική έκθεση αναφέρεται στα βασικά σηµεία της οικονοµικής πολιτικής, στις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές και ειδικότερα στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, στις εξελίξεις της ελληνικής οικονοµίας, στα βασικά µεγέθη του γενικού κρατικού προϋπολογισµού και τη φορολογική πολιτική, στις δηµόσιες δαπάνες και την πολιτική δαπανών, στο χρέος της κεντρικής διοίκησης και την εξέλιξη του, στις δηµόσιες επιχειρήσεις, στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας κ.λ.π

20 Η αρµοδιότητα για την ψήφιση του προϋπολογισµού ανήκει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και συγκεκριµένα µε τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 «η Βουλή κατά την τακτική ετήσια σύνοδο της ψηφίζει τον προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων του Κράτους για το επόµενο οικονοµικό έτος». Ο προϋπολογισµός ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής, ενώ αποκλείεται η ψηφισή του τόσο από τα Τµήµατα όσο και από το Τµήµα διακοπών της Βουλής (άρθρα 70 παρ. 2 και 71 του Συντάγµατος). Όπως έχει ήδη επισηµανθεί ο προϋπολογισµός του κράτους εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονοµικών σαράντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους. Ο προϋπολογισµός διανέµεται στους βουλευτές και παραπέµπεται για εξέταση στη διαρκή επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων. Η εξέταση του προϋπολογισµού του κράτους από τη διαρκή επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων ολοκληρώνεται σε τέσσερις το πολύ συνεχείς συνεδριάσεις, που γίνονται µέσα στην προθεσµία των οχτώ ηµερών, οι συζητήσεις στην επιτροπή είναι δηµόσιες. Οι εκθέσεις της επιτροπής διανέµονται στους βουλευτές τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια τη Βουλής. Η συζήτηση του προϋπολογισµού ολοκληρώνεται τη δωδέκατη νυχτερινή ώρα της τελευταίας συνεδρίασης και ακολουθεί αµέσως ψηφοφορία. Η ψήφιση του προϋπολογισµού γίνεται µε ονοµαστική ψηφοφορία, που διεξάγεται ταυτοχρόνως και µε χωριστούς καταλόγους και ψηφολέκτες για τα έσοδα και τις δαπάνες κάθε υπουργείου. Τα πρωτόκολλα της ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα πρακτικά (άρθρο 79 παρ. 3 του Κανονισµού της Βουλής). 6. Ο Απολογισµός του Κράτους «Απολογισµός είναι ο νόµος στον οποίο εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της εκτελέσεως του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων του κράτους κάθε οικονοµικού έτους και µε το οποίο εγκρίνονται οι σηµειωθείσες κατά το ίδιο έτος υπερβάσεις πιστώσεων» (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 2362/1995). Ο Απολογισµός καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρµόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, µέχρι τέλος Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισµός, µεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων. Ο απολογισµός διακρίνεται στον απολογισµό εσόδων και απολογισµό εξόδων. Όσον αφορά το έσοδα, ο απολογισµός εµφανίζει το σύνολο κατά είδος (κωδικό αριθµό): α) των προϋπολογισθέντων,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής:

ΠΡΟΣ. Με τις παρ 1 έως 3 του άρθρου 52 του ν. 4186/2013 ορίζονται τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 20-12-2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 42332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού οικ. έτους 2008» Αρίθµ. Απόφαση: 212 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 18/31-8-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 31-8-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113. Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 113 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 22 Α του ν. 2362/1995 «περί Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013»

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ο.ε 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 20/1/2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ Πρωτ : 1540/21-01-2016 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληροφορίες κ. Δούρβαρη, κ.πανοτόπουλος Ταχ. Δ/νση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)».

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α 170)». Αθήνα, 27 εκεµβρίου 2013 (ΦΕΚ Β' 3398/31-12-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 95/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580 (ΦΕΚ 1968/Β/18-6-2012) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 2013.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή

Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή Πίνακας Στοιχείων προς Αποστολή ΔΕΔΟΜΕΝΑ / 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε µηνιαία βάση) 1.1 ΕΞΟΔΑ 1.1.1 Έτος ΥΥΥΥ 1.1.2 Μήνας ΜΜ 1.1.3 ΚΑΕ XX.XXXX Υπηρεσία και 4 ος Βαθµός (για Δήµο, πχ: 10.6612) ή Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα»

ΘΕΜΑ :«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών τόκων επί επιστρεφόμενων εσόδων που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 1 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 251/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ7Η-4Μ7. Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ TMHMAΤA: Α Γ Δ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74445 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ)

Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) Η ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΣΜΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82251 ΑΘΛΟΘΕΣΙΑ ΟΛΓΑΣ ΤΣΑΚΑΤΙΚΑ - ΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Απολογισµός Εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ

3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3. Προϋπολογισμός Γενικής Κυβέρνησης : Κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης 3.2 Προϋπολογισμός O.T.A. Τμήμα: ΟΕΥ - ΔΕΥ Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ : Ο ΟΣ : ΤΚ : ΤΗΛ: 090000438 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 28 10679 ΠΕΡΙΟΧΗ : 2103664704, 707, 729, 721 FAX : ΟΥ : ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 82217 ΚΛΗΡ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ-ΠΑΠΠΑ Απολογισµός Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 39/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: Β4ΘΞΗ-ΕΜ3 ΦΕΚ: 2462/Β /10-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού.

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3536/2007 επί οικονοµικών θεµάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού. Κ.Ζ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ /ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟ /ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα