2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»"

Transcript

1 2η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Μ. Βραχνάκης, Ε. Προβίδας, Χ. Χαρτώνας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης Φεβρουάριος 2015

2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Γενικές πληροφορίες Η πράξη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πρόοδος φυσικού αντικειμένου Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου Ανθρώπινο δυναμικό Προμήθειες Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Δημοσιότητα της πράξης Δημοσιεύσεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) A.1. Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου A.2. Δράσεις και παραδοτέα: A.3. Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό A.4. Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου A.5. Παραλαβή παραδοτέων B. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ Β.1. Γενικές πληροφορίες Β.2. Υποέργο 2: «Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία» Β.3. Υποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του» Β.4. Υποέργο 4 : «Μελέτη της χρήσης αποσταγμάτων επιλεγμένων φυτών ρίγανης στη διατροφή ψαριών με στόχο την μείωση του μικροβιακού φορτίου της τροφής τους (ζωοπλαγκτόν)» Β.5. Υποέργο 5: «Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής» Β.6. Υποέργο 6: «Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά)» Β.7. Υποέργο 7 : «Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες» Β.8. Υποέργο 8: «Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών» Β.9. Υποέργο 9: «RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας» Β.10. Υποέργο 10: «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου»

3 Β.11. Υποέργο 11: «Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων» Β.12. Υποέργο 12: «ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας» Β.13. Υποέργο 13: «SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού» Β.14. Υποέργο 14: «Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην θεωρητική ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος» Β.15. Υποέργο 15: «Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα» Β.16. Υποέργο 16 : «Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC)» Β.17. Υποέργο 17: «Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και video» Β.18. Υποέργο 18: «Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων» Β.19. Υποέργο 19: «Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων» Β.20. Υποέργο 20 : «Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα» Β.21. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ C. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ C.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C.1.1 Δημιουργία υποέργων προμηθειών C.1.2 Πλαίσιο διαδικασιών προμηθειών C.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ C.2.1 Υποέργο 21: «Προμήθειες ασώματων ακινητοποιήσεων» C.2.2 Υποέργο 22 : «Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης» C.2.3 Υποέργο 23 : «Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης»

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα δεύτερη εσωτερική αξιολόγηση της πράξης αφορά την περίοδο από την έναρξη υλοποίηση της πράξης μέχρι και το τέλος του Σκοπός είναι να εξετάσει την πορεία υλοποίησης των υποέργων, τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί και την δημοσιοποίηση και να επισημάνει τυχόν λάθη και παραλείψεις ώστε να υπάρξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την ομαλή ολοκλήρωση της πράξης. Τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν αντληθεί από την διαχειριστική ομάδα που έχει δημιουργηθεί για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση της πράξης. Επίσης, στοιχεία έχουν αναζητηθεί και στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης. Τέλος, εξήφθη υπόψη η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση που έγινε για την περίοδο από την έναρξη υλοποίησης μέχρι και το τέλος του Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της πράξης και στη συνέχεια αξιολογείται η πρόοδος και τα αποτελέσματα μέχρι και το τέλος του Στο Παράρτημα Ι περιγράφεται με λεπτομέρεια η πρόοδος της Κεντρικής Δράσης που είναι το Υποέργο 1. Στο Παράρτημα ΙΙ περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε ένα από τα συνολικά δεκανέα (19) ερευνητικά Υποέργα Τέλος, στο Παράρτημα ΙΙΙ δίνεται η εξέλιξη των Υποέργων 21 και που αφορούν την προμήθεια ειδών εξοπλισμού και αναλωσίμων αντίστοιχα. 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2.1 Γενικές πληροφορίες Η Πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» εντάσσεται στην κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ Άξονας Προτεραιότητας 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» & Άξονας Προτεραιότητας 11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» & Άξονας Προτεραιότητας 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» Η υλοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι το ΤΕΙ Θεσσαλίας και γεωγραφική περιοχή υλοποίησης η περιφέρεια Θεσσαλίας. Η συνολική προτεινόμενη Πράξη διακρίνεται σε (α) Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας και (β) Κεντρική Δράση υποστήριξης, δημοσιότητας και αξιολόγησης. Στην παρούσα φάση, η Πράξη αποτελείται από 19 Ερευνητικά Υποέργα, 1 Υποέργο της Κεντρικής Δράσης και 2 Υποέργα Προμηθειών. 3

5 Η θεματική προτεραιότητα στην κατηγορία της Πράξης είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας, ιδιαίτερα μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και εκπαίδευσης ερευνητών και μέσω δικτύωσης των δραστηριοτήτων ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Ιδρυματικός υπεύθυνος της Πράξης είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθηγητής κ. Χρυσάφης Χαρτώνας. 2.2 Η πράξη Η Ανοιχτή Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ», που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έγινε με το με αρ. πρωτ. 9510/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Το ΤΕΙ Λάρισας υπέβαλλε πρόταση για την Πράξη «Αρχιμήδης ΙΙΙ» με το αρ. πρωτ. 1137/ έγγραφο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας. Η πρόταση διακρίνεται στο Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Ομάδων» και στο υποέργο 2 «Κεντρικές Δράσεις». Το Υποέργο 1 απαρτίστηκε από 65 προτάσεις ερευνητικών ομάδων. Το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης των προτάσεων ανακοινώθηκε με τα αρ. πρωτ / και 3907/ έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Οι εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις με τον αντίστοιχο επιστημονικό υπεύθυνο (όπως ορίστηκε τότε) εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Κωδ. Υποέργου Τίτλος Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Μελέτη της Χρήσης Αποσταγμάτων Επιλεγμένων Φυτών Ρίγανης στη Διατροφή Ψαριών με Στόχο τη Μείωση του Μικροβιακού Φορτίου της Τροφής τους (Ζωοπλαγκτόν) Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της μεσογειακής διατροφής Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά) Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες Επιστημονικός Υπεύθυνος Σαντουρίδης Η. Παπαδόπουλος Ι. Αναστασόπουλος Η. Μουλάς Α. Κρικέλης Β. Νούλας Α. 4

6 Ανάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιο-δραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και αγρο-υλικών RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική Εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC) Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και VIDEO Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα Πετρωτός Κ. Αδαμόπουλος Σ. Κακαράς Ι. Ηλιόπουλος Π. Σαμαράς Ν. Γερογιάννης Β. Μαγλαράς Α. Τσουκάτος Κ. Ανθόπουλος Λ. Βέντζας Δ. Καραπούλιος Κ. Φιτσιλής Π. Ζάχος Α. Η ένταξη της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «10 - Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" έγινε με την με αρ. πρωτ / απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Η πράξη τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα δυο φορές, πρώτα με την με αρ. πρωτ / απόφαση και δεύτερον με την με αρ. πρωτ. 619/ απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Επίσης, 5

7 πρόκειται να τροποποιηθεί άλλη μια φορά στις αρχές του Συνολικά, οι τροποποίήσεις φαίνονται στον Πίνακα 2. Έκδοση Τεχνικού Δελτίου Πράξης Ημερομηνία υποβολής Πίνακας 2. Ημερομηνία Έγκρισης απόφαση ένταξης/τροποποίησης Πράξης Αιτιολογία Αρχική υποβολή 22/2/ /07/ η τροποποίηση 21/03/ /04/ Δημιουργία Υποέργου 21 2 η τροποποίηση 13/01/ /01/ Δημιουργία Υποέργου 22 3 η τροποποίηση 2015 Υποέργο 23, κλπ. Μετά την πρώτη και δεύτερη τροποποίηση της πράξης δημιουργήθηκαν το Υποέργο 21 που αφορά στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού όλων των υποέργων και το Υποέργο 22 που αφορά στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια του συνόλου των υλικών ανάλωσης όλων των υποέργων. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε και το Υποέργο 23 που αφορά στη διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια των αναλωσίμων που δεν αποκτήθηκαν με τον αντίστοιχο διαγωνισμό του Υποέργου 22. Κατόπιν τούτων η πράξη αποτελείται από το Υποέργο 1 της Κεντρικής Δράσης, Υποέργα 2-20 που είναι τα δεκανέα (19) ερευνητικά έργα και τα Υποέργα που αφορούν στις προμήθειες σε εξοπλισμό και αναλώσιμα. Όλα αυτά τα υποέργα εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Θα πρέπει να σημειωθεό ότι το Υποέργ 14 μετά από αίτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και τη σχετική απόφαση της ΕΥΔ έχει απενταχθεί από τον Ιούνιο του Κατόπιν το συγκεκριμένο έργο δεν εντάσσεται πλέον στην συγκεκριμένη πράξη και για αυτό δεν εξετάζεται στην παρούσα αξιολόγηση παρά μόνο αναφέρεται και διατηρείται για να μην διαταραχθεί η αρχική αρίθμηση των υποέργων. Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων της Πράξης είναι από 1/1/2012 και η ημερομηνία λήξης της εκτέλεσης είναι μέχρι 30/11/2015. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης είναι έως 47 μήνες (εγκεκριμένοι μήνες διαμόρφωσης προϋπολογιμσού έως 36). Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/11/2015. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε ,94. Η κατανομή του προϋπολογισμού στο υποέργο της κεντρικής δράσης, τα 19 ερευνητικά υποέργα και στα έργα προμηθειών αποτυπώνεταο στον Πίνακα 3. 6

8 Πίνακας 3. Κωδ. Υ/έρ γου Τίτλος Προϋπολογισ μός Επιστημονικός Υπεύθυνος Χρονική διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου 1 Κεντρική Δράση για το ΤΕΙ Λάρισας Χαρτώνας Χ. 01/10/12-30/11/15 2 Στελέχη Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Οι αναδυόμενοι ρόλοι τους στη σύγχρονη ψηφιακή Σαντουρίδης Η. 01/10/12-30/09/15 οικονομία 3 GSF (Green Smart Furniture) Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του Παπαδόπουλος Ι. 01/10/12-30/09/15 Μελέτη της Χρήσης Αποσταγμάτων Επιλεγμένων 4 Φυτών Ρίγανης στη Διατροφή Ψαριών με Στόχο τη Μείωση του Μικροβιακού Φορτίου της Αναστασόπουλος Η. 01/01/12-30/11/15 Τροφής τους (Ζωοπλαγκτόν) Μελέτη της κατάστασης της βιταμίνης D σε 5 αυτοάνοσα και οστικά νοσήματα και ανάπτυξη εμπλουτισμένων σε βιταμίνη D τροφίμων της Ζούλφος Κ. 01/06/12-30/11/15 μεσογειακής διατροφής Γενετική ανάλυση, Μοριακή επιδημιολογία και Μελέτη ανθεκτικότητας ανθρώπινων στελεχών 6 ιού ΓΡΙΠΗΣ τύπου Α. (Απομόνωση και ταυτοποίηση ιών από κλινικά δείγματα με Μανούρας Α. 01/01/12-30/11/15 μεθόδους μοριακής γενετικής και καλλιέργεια σε κύτταρα και εμβρυοφόρα αυγά) 7 Έκφραση και βιολογικός ρόλος της σεργλυκίνης στις κακοήθειες Νούλας Α. 01/01/12-30/11/15 Aνάπτυξη μεθόδου ολικής αξιοποίησης 8 αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιοδραστικών ουσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας Πετρωτός Κ. 01/12/12-30/11/15 και αγρο-υλικών 9 RF-CORRUG Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών από ανακτώμενες ίνες για παραγωγή ,34 Αδαμόπουλος Σ. 01/01/13-30/11/15 Παρατηρήσεις Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Συνταξιοδότηση του αρχικού υπέυθυνου (Κρικέλης Β.), ανάληψη επίβλεψης από Μανούρα Α. (23/ απόφαση ΕΕΕ) - Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) 7

9 κυματοειδούς χαρτονιού συσκευασίας Ανάπτυξη καινοτόμου μεθόδου βελτίωσης των ιδιοτήτων του ξύλου μετά από εμποτισμό με φυσικά έλαια. Εφαρμογή σε έπιπλα εξωτερικού χώρου Ανάπτυξη Σύγχρονων και Καινοτόμων Μεθόδων Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Εχθρών των Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης υδατικών πόρων με περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική δυναμική Εφαρμογή του συστήματος στη λεκάνη απορροής της λίμνης Κάρλας SPRINT SMEs - Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των διακένων αέρα βασισμένη στην ανάλυση με προσομοίωση, σε συνδυασμό με τα φαινόμενα της Γείωσης, του ρεύματος Corona και του Διαφράγματος Βέλτιστη διαχείριση πόρων σε ευρυζωνικά ασύρματα δίκτυα Διαμόρφωση επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για ψηφιακές πόλεις (EADIC) Ευφυής καταγραφή συγκοινωνιακού φορτίου και κίνησης σε οδική διασταύρωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και VIDEO Εφαρμογή γενετικών αλγορίθμων και ποιοτικής συλλογιστικής για τον ευφυή έλεγχο και κατανόηση προγραμμάτων Καραστεργίου Σ. 01/10/12-30/09/ Ηλιόπουλος Π. 01/01/12-30/06/ Σαμαράς Ν. 01/01/12-30/11/ Γερογιάννης Β. 01/12/12-30/11/ ,94 01/01/12-31/05/ Καρέτσος Γ. 01/12/12-30/11/ Ανθόπουλος Λ. 01/01/12-30/11/ Βέντζας Δ. 01/04/12-30/11/ Σάββας Η. 01/04/12-30/11/15 Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Το έργο έχει απενταχθεί (αρ. πρωτ / και 21230/ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και 171/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) Αλλαγή επιστημονικού υπευθύνου (175/ απόφαση ΕΕΕ) - Παράταση χρονικής διάρκειας (175/ απόφαση ΕΕΕ) 19 Διαχείριση γνώσης για έργα διαχείρισης Φιτσιλής Π. 01/08/12-30/11/15 Παράταση χρονικής διάρκειας 8

10 20 λογισμικού με τη χρήση οντολογιών και κοινωνικών δικτύων Ανάπτυξη και εφαρμογή χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για την ταυτοποίηση οργανικών χρωστικών σε ιστορικά υφάσματα 21 Προμήθειες ασώματων ακινητοποιήσεων Χαϊκάλης Κ. 01/01/12-30/11/ Χαρτώνας Χ. (25/ απόφαση ΕΕΕ) Παράταση χρονικής διάρκειας (25/ απόφαση ΕΕΕ) 22 Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης ,66 Χαρτώνας Χ. Σύμφωνα με την 39/ Προμήθειες υλικών άμεσης ανάλωσης ,00 Χαρτώνας Χ. απόφαση ΕΕΕ ΣΥΝΟΛΟ ,94 9

11 Στους πίνακες 4 και 5 δίνονται οι δείκτες απασχόλησης και εκροών όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ της πράξης. Πίνακας 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 501 Θέσεις Εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ 12ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 9 Πίνακας 5. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ * ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 6912 Αριθμός ενισχυόμενων ερευνητικών προγραμμάτων ΑΡΙΘΜΟΣ Αριθμός ερευνητών που συμμετέχουν σε ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα Αριθμός ερευνητών από το εξωτερικό που συμμετέχουν στα ενισχυόμενα ερευνητικά προγράμματα ΑΡΙΘΜΟΣ 222 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3.1 Πρόοδος φυσικού αντικειμένου Η μέτρηση του φυσικού αντικειμένου γίνεται με βάση την ολοκλήρωση και την παράδοση των παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε πακέτο εργασίας. Στο Παράρτημα Ι και ΙΙ περιγράφονται αναλυτικά η πρόοδος και τα αποτελέσματα της κεντρικής δράσης (Υποέργο 1) και των ερευνητικών έργων ( Υποέργα 2-20). Με αναφορά σε αυτά η πρόοδος που έχει σημειωθεί με βάση την παραλαβή των παραδοτέων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος του 2014 δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 6 και στη συνέχεια στον Πίνακα 7. Υποέργο Αριθμός παραδοτέων βάσει προγραμματισμού Πίνακας 6 Αριθμός παραδοτέων που παρελήφθησαν Ποσοστό (%) παραλαβής παραδοτέων , , , , ,0 10

12 , , , , , , , , , , , , , ,1 Σύνολα ,6 Πίνακας 7 Αριθμός Υποέργων Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου >60% >50% >40% >30% >20% >10% >0% 0% Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε έντεκα (11) έργα έχει υλοποιηθεί πάνω από το μισό του φυσικού αντικειμένου τους, σε πέντε (5) έχει υλοποιηθεί ένα ποσοτό από 20% μέχρι 50% του φυσικού αντικειμένου τους, σε δυο (2) έχει υλοποιηθεί μόνο ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20% και τέλος σε ένα έχει υλοποιηθεί μηδενικό έργο (Υποέργο 5). Σημειωτέον ότι τι Υποέργο 14 έχει άπενταχθεί και για αυτό δεν καταγράφεται το πσοστό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου. Από το Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ προκύπτει επίσης ότι η ολοκλήρωση και παράδοση των παραδοτέων για τα περισσότερα έργα γίνεται χωρίς αξιόλογες καθυστερήσεις παρά τις δυσχέρειες στην έναρξη αλλά και στη συνέχεια στην απόκτηση εξοπλισμού και αναλωσίμων. 3.2 Πρόοδος οικονομικού αντικειμένου Η πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου περιγράφεται ως το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού για κάθε υποέργο. Τα ποσοτά απορρόφησης δίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 8 και Πίνακα 9. Υποέργο Προϋπολογισμός (ευρώ) Πίνακας 8 Δαπάνες έως 31/12/14 (ευρώ) Απορρόφηση (%) ,90 60, ,78 18, ,04 29, ,49 40,89 11

13 ,27 12, ,15 10, ,23 42, ,30 27, , ,85 55, ,39 50, ,42 68, ,96 52, ,05 44, ,89 20, ,63 66, ,35 35, ,45 51, ,57 37, ,04 61,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,76 43,22 Αριθμός Υποέργων Πίνακας 9 Ποσοστό απορρόφησης >60% >50% >40% >30% >20% >10% >0% 0% Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όλα τα έργα έχουν απορροφήσει κάποιο ποσό από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους. Οχτώ (8) έργα έχουν απορροφήσει πάνω από το μισό προϋπολογισμό τους, άλλα οχτώ (8) έχουν απορροφήσει ποσά που κυμαίνονται σε ποσοστό των αντίστοιχων προϋπολογισμών των μεταξύ 20% και 50% και τέλος τρία (3) έργα έχουν απορροφήσει μόλις ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνά το 20%. Στον Πίνακα 10 γίνεται συσχέτιση του ποσοστού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου με το ποσοστό απορρόφησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υποέργο 5 ενώ φαίνεται να έχει απορροφήσει περίπου 13% του προϋπολογισμού του παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. Υποέργο Πίνακας 10 Ποσοστό (%) υλοποίησης φυσικού αντικειμένου Ποσοστό (%) απορρόφησης του προϋπολογισμού 1 53,4 60, ,0 18, ,0 29, ,5 40,89 5 0,0 12,79 6 9,1 10, ,0 42, ,0 27,92 12

14 9 62,5 55, ,7 50, ,6 68, ,2 52, ,3 44, ,6 20, ,2 66, ,4 35, ,8 51, ,0 37, ,1 61,16 Σύνολο έργου 44,6 43,22 Στο Πίνακα 11 δίνονται οι δαπάνες στο σύνολο της πράξης ανα εξάμηνο. Φαίνεται ότι κάθε εξάμηνο η απορρόφηση γίνεται όλο και μαγαλύτερη γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην ωρίμανση υλοποίησης των έργων. Πίνακας 11 Έτος Εξάμηνο Α 2013 Β 2014 Α 2014 Β Δαπάνες , , , , Ανθρώπινο δυναμικό Στο Παράρτημα Ι για το Υποέργο 1 και στο Παράρτημα ΙΙ για τα Υποέργα 2-20 ξεχωριστά καταγράφονται τα μέλη των ερευνητικών ομάδων και τα αντίστοιχα προσόντά τους. Από τα στοιχεία που παρατίθενται εκεί προκύπτει ο Πίνακας 12 όπου δίνονται ο αριθμός των ανθρώπων ανά κατηγορία της ιδιότητάς των που απασχολούνται στο σύνολο της πράξης. ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΤΠ / ΕΡΔΙΠ / Άλλο ΕΠ Άλλο υ ΤΕΙ ΔΕΠ Πανε πιστη μίου Πίνακας 12 Εξωτερικοί (εκτός ΤΕΙ Θεσσαλίας) ΔΕΠ Εξωτε ρικού Υποψ. PhD MSc Πτυχίο Άλλο ΕΠ PhD Αριθμός ερευνητ ών Φαίνεται να απασχολούνται συνολικά 246 άτομα γεγονός που δείχνει ότι έχει επιτευχθεί η τιμή στόχος που είναι 222. Ο αριθμός των ερευνητών από το εξωτερικό που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της πράξης είναι επτά (7) και υπολείπονται της τιμής στόχου που είναι 14. Τέλος, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας φαίνεται να ξεπερνά την τιμή στόχος που είναι 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης. 13

15 3.4 Προμήθειες Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Υποέργο 21: Προμήθεια Εξοπλισμού (Ασώματες Ακινητοποιήσεις) Όπως προκύπτει από το Παράρτημα ΙΙΙ εξακολουθεί να υπάρχει αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην προμήθεια του εξοπλισμού. Αυτή αποδίδεται, όπως σωστά έχει αποδοθεί και κατά την πρώτη αξιολόγηση, στην ομαδοποίση ανόμοιου εξειδικευμένου εξοπλισμού, στη μη σωστή περιγραφή των ειδών, σε λάθος εκτίμηση του κόστους, στη γραφειοκρατία που διέπει το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών του δημοσίου και στη μεγάλη χρονική διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος έγκρισης και της απόφασης έγκρισης από την ΕΥΔ. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών υποέργων αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι χρειάστηκε να απασχοληθούν επαναλλειμένα με τη σύνταξη και ανασύνταξη του Πίνακα προμηθειών. Προκλήθηκαν επιπλέον δυσχέρειες στην υλοποίηση των υποέργων λόγω αυτής της αξιοσημείωτης καθυστέρησης. Υποέργο 22 και 23: Υλικά Άμεσης Ανάλωσης Στο Παράρτημα ΙΙΙ δίνονται με λεπτομέρεια όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει για την προμήθεια των αναλωσίμων απαραίτητων για την υλοποίηση των επί μέρους έργων. Παρόλη την εντατικοποίηση των ενεργειών δεν κατέστει δυνατόν να γίνει η προμήθεια των περισσοτέρων υλικών ανάλωσης γεγονός που οφείλεται πάλι στην ομαδοποίση ανόμοιων εξειδικευμένων υλικών άμεσης ανάλωσης, στη μη σωστή περιγραφή των ειδών, σε λάθος εκτίμηση του κόστους, στη γραφειοκρατία που διέπει το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών του δημοσίου και στη μεγάλη χρονική διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος έγκρισης και της απόφασης έγκρισης από την ΕΥΔ. Η μη διάθεση αναλωσίμων υλικών, όταν μάλιστα αυτά δεν μπορούν να αγοραστούν από άλλες πηγές, μπορεί να είναι η αιτία για μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και ολοκλήρωσης των παραδοτέων. 3.5 Δημοσιότητα της πράξης Κατά την χρονική διάρκεια του έτους 2014 δεν προβλεπόταν κάποια ημερίδα ενημέρωσης και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης. Η πρώτη ημερίδα έγινε το 2013 και η άλλη προβλέπεται να γίνει τον Οκτώβριο του Η προβολή της πράξης και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων γίνονταν όμως μέσα του επισήμου ιστοτόπου της πράξης και δια της δημοσίευσης των ερευνητικών εργασιών. 3.6 Δημοσιεύσεις Στο Παράρτημα ΙΙ δίνεται εκτενής λίστα με όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε διεθνή περιοδικά, σε κεφάλαια βιβλίων, διεθνή συνέδρια με κριτές και σε εθνικά συνέδρια. Στον Πίνακα 13 παρουσιάζεται με αριθμούς ο όγκος των δημοσιεύσεων που είναι ικανοποποιητικός, ενώ αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ωρίμανσης της υλοποίησης των έργων. Πίνακας 13 Δημοσιεύσεις Διεθνή περιοδικά Βιβλία Διεθνή Συνέδρια Εθνικά Συνέδρια Αριθμός

16 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η πράξη προδιαγράφηκε και υποβλήθηκε για έγκριση το 2009 και η ένταξη της πράξης έγινε τελικά το 2012, δηλαδή μετά από τρία χρόνια, γεγονός που προκάλεσε αλλαγές και επικαιροποίηση στη σύνθεση των ερευνητικών ομάδων, προδιαγραφών των υλικών, προϋπολογισμού κα. Η ομαδοποίηση του εξοπλισμού και των αναλωσίμων και η διενέργεια δυο αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών φαίνεται να έχει προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. Οι διαδικασίες για την προμήθεια εξοπλισμού είναι αυτές που προβλέπονται αλλά αποδεικνύονται χρονοβόρες και αναποτελεσματικές. Το Υποέργο 14 έχει απενταχθεί μετά από σχετικό αίτημα του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το Υποέργο 5 παρουσιάζει μηδενική πρόοδο ενώ τα Υποέργα 2, 6 και 19 σημειώνουν πολύ μικρή πρόοδο. Η μη ικανοποιητική παραγωγή αποτελεσμάτων φαίνεται να μην οφείλεται στην καθυστέρηση απόκτησης του εξοπλισμού ή αναλωσίμων αλλά σε άλλους παράγοντες που θα πρέπει οι επιστημονικοί υπεύθυνοι να εξηγήσουν. 15

17 A. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) A.1. Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου Η Κεντρική Δράση στοχεύει στη διεύρυνση υπαρχόντων και στη δημιουργία νέων υποδομών για τη διάχυση / δημοσιότητα αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων είναι κρίσιμη για την ενημέρωση πιθανά επωφελούμενων φορέων της παραγωγής και θα συμβάλει στην εδραίωση και ισχυροποίηση μιας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών προσπαθειών των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και αναγκών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων. Εξ ίσου βασική στόχευση της Κεντρικής Δράσης είναι η δημιουργία διαχειριστικής υποδομής για την απρόσκοπτη εκτέλεση ερευνητικού έργου από ομάδες ερευνητών, η οποία να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και συνεπώς να μειώνει την άσκοπη ανάλωση χρόνου για διεκπεραίωση τακτικών και απαραίτητων ενεργειών, τόσο για την ενδο-επικοινωνία της ομάδας (χάραξη κατευθύνσεων, διαρκής αλληλοενημέρωση επί αποτελεσμάτων και ανάπτυξη ομαδικής προβληματικής), όσο και για την εκπλήρωση τακτικών διαχειριστικών υποχρεώσεων διοικητικής και οικονομικής μορφής. Ωφελούμενοι από την Κεντρική Δράση είναι άμεσα (α) οι συντελεστές μέλη των ερευνητικών ομάδων και (β) η εν γένει επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα (μέσω των δράσεων κοινοποίησης και δημοσιότητας/προβολής). Συμπερασματικά, το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά υποστηρικτικές δράσεις, οι οποίες σκοπό έχουν να ενημερώσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν όλες τις δραστηριότητες του έργου, αλλά και να συντελέσουν στην ορθή διαχείρισή του. Ο βασικός στόχος της Κεντρικής Δράσης είναι η παροχή υποστήριξης στις Διοικητικές και Οικονομικές πράξεις του έργου, η Τεχνική υποστήριξη με την ανάπτυξη υποδομής διαχείρισης ερευνητικών έργων (web εφαρμογή), η ανάπτυξη κεντρικών δράσεων προβολής και δημοσιότητας καθώς και η υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης, τόσο εσωτερικής, όσο και εξωτερικής. A.2. Δράσεις και παραδοτέα: ΔΡΑΣΗ 1 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗ 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΡΑΣΗ 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 1. Καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στις κατηγορίες ασώματες ακινητοποιήσεις, υλικά άμεσης ανάλωσης, έντυπα και γραφική ύλη 2. Παρακολούθηση της πορείας των διαγωνισμών για προμήθειες: διατήρηση αρχείου διαγωνισμών και των αποτελεσμάτων τους, έλεγχος τήρησης/εκπλήρωσης των όρων των διαγωνισμών 3. Περιοδικές Εκθέσεις οικονομικών δεικτών 4. Εκθέσεις προόδου των υποέργων 5. Ετήσιες (3) εκθέσεις προόδου της Πράξης 6. Απολογιστική Έκθεση στην ολοκλήρωση της Πράξης 7. Κεντρικός ιστότοτοπος για ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ και συνδεδεμένοι ιστότοποι υποέργων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 1. Δύο (2) Ημερίδες 2. Ιστοσελίδες Ημερίδων «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» 1. Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης 2. Τεύχος Εξωτερικής Αξιολόγησης 16

18 3. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης A.3. Στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Χ. Χαρτώνας Διοικητικό, Οικονομικό και Τεχνικό προσωπικό: Η στελέχωση έγινε με διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως περιγράφεται παρακάτω: Στα πλαίσια των δράσεων «Υποστήριξης του Έργου» και «Δράσεων Δημοσιότητας», προκηρύχτηκε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (691/ ) για τις δύο θέσεις «Διοικητικών & Οικονομικών Συμβούλων» και 3 θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων». Σύμφωνα με την αξιολόγηση και τη σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (124/ ), προσλήφθηκαν οι κ.κ. Τσιλίκα Κυριακή και Κόκκορα Μαρία για τις θέσεις «Διοικητικών & Οικονομικών Συμβούλων» με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/12/2012. Με την ίδια απόφαση του Ειδικού Επταμελούς της Ε.Ε.Ε. προσλήφθηκε ο κ. Κριτσιμάλλης Αγαθοκλής για τη θέση του «Τεχνικού Συμβούλου» με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/1/2013. Οι άλλες δύο θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» κρίθηκαν άγονες και επαναπροκηρύχτηκαν. Oι θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» πληρώθηκαν με απόφαση του Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (128/ ) από τους κ.κ. Σωμαρά Χρήστο και Χατζηαβραάμ Νίκο με έναρξη δραστηριοτήτων από 1/2/2013. Μετά την παραίτηση του κ. Σωμαρά στις 4/4/2013, η μια θέση «Τεχνικού Συμβούλου» επαναπροκηρύχθηκε. Μετά και από την επανάληψη της προκήρυξης κρίθηκε άγονη και αποφασίστηκε να μη γίνει πλέον επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τον Ιανουάριο του Λόγω της παραίτησης και των κ.κ. Κριτσιμάλλη Αγαθοκλή και Χατζηαβραάμ Νίκου στις 16/10/2013 και 24/10/2013 αντίστοιχα, δύο νέες θέσεις «Τεχνικών Συμβούλων» προκηρύχτηκαν στις 9/12/2013, οι οποίες καλύπτουν και την θέση που ήταν να προκηρυχτεί από τον Ιανουάριο του Σύμφωνα με την αξιολόγηση και τη σχετική απόφαση του Συλλογικού Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (21/ ) προσλήφθηκε ο κ. Σωμαράς Χρήστος και η κ. Εμμανουήλ Μαρία- Χρυσοβαλάντου με έναρξη δραστηριοτήτων από 27/01/2014. Η λίστα των εξωτερικών συνεργατών με την προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες όπως διαμορφώνεται στην παρούσα φάση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡ/ ΜΗΝΕΣ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΛΙΚΑ, (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 36 2 ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΑ, (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 36 3 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ, (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 4 4 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ, (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 4,5 5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΜΑΡΑΣ, (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 14,75 6 ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) 12,75 ΣΥΝΟΛΟ 108 Αξιολογητές (εσωτερικοί εξωτερικοί): Η επιλογή έγινε με διαδικασίες ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως περιγράφεται παρακάτω: Στα πλαίσια της δράσης «Αξιολόγηση της Πράξης» δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης (αρ. πρωτ. 1435/ ). Με την υπ αριθμ. 20/ απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΕ, ως εσωτερικοί αξιολογητές της Πράξης 17

19 επιλέχθηκαν οι κ.κ. Λόκκας Φ., Χουλιάρας Ι. για το 2013, Προβίδας Ε., Βραχνάκης Μ. για το 2014, και Πλαγεράς Π. και Βασιλάκογλου Ι. για το Τα μέλη ΕΠ του Ιδρύματος για την αξιολόγηση της Πράξης με την προβλεπόμενη απασχόληση σε ανθρωπομήνες στην παρούσα φάση παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Α/Α 1 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 6 2 ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΛΟΚΚΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2013) 2 3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2013) 2 4 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014) 2 5 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2014) 2 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΓΕΡΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015) 2 7 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΓΛΟΥ (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015) 2 ΣΥΝΟΛΟ 18 Επιπλέον, στα πλαίσια της δράσης «Αξιολόγηση της Πράξης» δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης (αρ. πρωτ. 4407/ ) και αναμένεται η επιλογή των εξωτερικών αξιολογητών. A.4. Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου Η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του συνοψίζεται παρακάτω ανά δράση και παραδοτέο. ΔΡ01: Υποστήριξη του έργου Παραδοτέο 1: α) Ολοκληρώθηκε η καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στην κατηγορία ασώματες ακινητοποιήσεις και προκηρύχτηκε σχετικός τακτικός διαγωνισμός (1279/ ). β) Ολοκληρώθηκε η καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στην κατηγορία υλικά άμεσης ανάλωσης και προκηρύχτηκε σχετικός πρόχειρος διαγωνισμός (594/ ), και τακτικός διαγωνισμός (977/ ). γ) Ολοκληρώθηκε η καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στην κατηγορία εξοπλισμός και προκηρύχτηκαν δύο σχετικοί πρόχειροι διαγωνισμοί (233/ και 1161/ ). δ) Ολοκληρώθηκε η καταγραφή προδιαγραφών για προμήθειες στην κατηγορία έντυπα και γραφική ύλη και προκηρύχτηκαν τέσσερις σχετικοί πρόχειροι διαγωνισμοί (594/ , 1358/ , 1106/ και 3868/ ). Παραδοτέο 2: α) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» (ενότητες Α-Κ) με ΑΔΑ: ΒΕ5Π46914Κ-Ψ3Σ και αρ. πρωτ. 594/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: ,00. Με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (144/ /Θ8) κατακυρώθηκε η ενότητα Κ με αντικείμενο προμήθειας «Υλικά εκτροφής και πειραματισμού εντόμων», ενώ οι υπόλοιπες ενότητες (Α-Ι) κρίθηκαν άγονες. Στις 19/6/2013 δημοσιεύτηκε η διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ενότητες (Α-Ι) (αρ. πρωτ. 864/ ). Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: ,00. Με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Ε.Ε.Ε. (148/ /Θ7) κατακυρώθηκαν οι ενότητες Α, Γ, Ε, ΣΤ και Η, ενώ οι ενότητες Β, Δ, Ζ, Θ και Ι κρίθηκαν άγονες. Οι τρεις συνολικά Ανάδοχοι των ενοτήτων που κατακυρώθηκαν έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση, έχουν παραδώσει τα είδη των ενοτήτων και έχουν πληρωθεί. Τα είδη των άγονων ενοτήτων προμηθεύτηκαν με απευθείας ανάθεση ή έρευνα αγοράς, αναλόγως του ποσού. β) Προκηρύχτηκε ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικών για τις ανάγκες του υποέργου 21 «Προμήθειες Ασώματων Ακινητοποιήσεων» της πράξης, 18

20 με συνολικό προϋπολογισμό ,00 (1279/ και ΑΔΑ: ΒΛ9Ν46914Κ-ΧΥ4). Ο διαγωνισμός κρίθηκε στο σύνολο του άγονος και επαναπροκηρύχθηκε (Πρακτικό υπ. αριθμ. 22/ /Θ2). Στις δημοσιεύτηκε η διακήρυξη της επανάληψης του διαγωνισμού (476/ , ΑΔΑ: ΒΙΡΤ46914Κ-ΚΝΞ). Με το υπ. αριθμ. 30/ /Θ3 πρακτικό της Ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, κατακυρώθηκαν τα είδη Π2,Π6,Π8,Π9,Π10 και για τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν και στην επανάληψη του διαγωνισμού, αποφασίστηκε η προμήθειά τους να γίνει με διαπραγμάτευση τιμής (έρευνα αγοράς και λήψη προσφορών), κατόπιν και της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Μετά και από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής κατακυρώθηκαν όλα τα είδη, εκτός των παρακάτω: Υ4, Υ6, Υ12, Υ14, Π5, Α3, Α4, Α7, Α8 και Α13, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Για τα είδη που έχουν κατακυρωθεί, έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις με τους Αναδόχους και έχουν σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στην ΕΥΔ (μονάδα Γ) (Α.Π. 4268/ ). Δεν θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια των ειδών Υ10, Λ2 και Λ3 καθώς αφορούν το υποέργο 14, το οποίο απεντάχθηκε. γ) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (ενότητες Α-Δ) με ΑΔΑ: ΒΛΛΡ46914Κ-4ΑΔ και αρ. πρωτ. 1358/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 9.772,41. Με τις αποφάσεις υπ. αριθμ. 158/ και 23/ /Θ11 των συλλογικών οργάνων της Ε.Ε.Ε. κατακυρώθηκαν οι ενότητες Α, Β και Δ του διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος των ενοτήτων που κατακυρώθηκαν έχει υπογράψει σχετική σύμβαση, έχει παραδώσει τα είδη των ενοτήτων και έχει πληρωθεί. Τα είδη της άγονης ενότητας Γ αποφασίστηκε να ενταχθούν σε επόμενο διαγωνισμό, μετά από σχετικές διορθώσεις. δ) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υποέργων 9 και 12 της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» με ΑΔΑ: ΒΙΨ446914Κ-ΔΚ8 και αρ. πρωτ. 233/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 8.963,00. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ε.Ε. (24/ /Θ3) κατακυρώθηκε το είδος #1. Για τα είδη #2, #3, #4, #5 και #6 ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και επαναπροκηρύχθηκε. Ο Ανάδοχος του είδους #1 που κατακυρώθηκε έχει υπογράψει σχετική σύμβαση, έχει παραδώσει το είδος και έχει πληρωθεί. Στις δημοσιεύτηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τα 5 είδη που δεν κατακυρώθηκαν (αρ. πρωτ. 1160/ , ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Κ-ΘΛΟ). Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 4.963,00. Κατακυρώθηκαν τα είδη #4 και #5, ενώ για τα είδη #1, #2 και #3 ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος για δεύτερη φορά και αποφασίστηκε η προμήθειά τους να γίνει ύστερα από έρευνα αγοράς (Πρακτικό 28/ /Θ1). Ο Ανάδοχος των ειδών #4 και #5 έχει υπογράψει σχετική σύμβαση, έχει παραδώσει τα είδη και έχει πληρωθεί. Με τα Πρακτικά 31/ /Θ2 και 34/ /Θ15 κατακυρώθηκε η προμήθεια των 3 ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και λήψη 3 προσφορών. Οι Ανάδοχοι των ειδών #1, #2 και #3 έχουν παραδώσει τα είδη και έχουν πληρωθεί. ε) Προκηρύχτηκε ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης» της πράξης, με συνολικό προϋπολογισμό ,66 (αριθ. πρωτ. 977/ και ΑΔΑ: ΒΙΚ546914Κ-1ΕΟ). Με τo υπ. αριθμ. 39/ /Θ1 πρακτικό της Ολομέλειας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, καθώς και το υπ. αριθμ. 171/ /Θ3 πρακτικό του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, κατακυρώθηκαν τα παρακάτω είδη του Πίνακα Α : , , , , , 5.30, 5.32, , 5.38, 5.40, , 5.45, 5.47, , , , , , , , καθώς και όλα είδη των Πινάκων Β και Γ. Για τα είδη που έχουν κατακυρωθεί, έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις με τους Αναδόχους και έχουν σταλεί για προσυμβατικό έλεγχο στην ΕΥΔ (μονάδα Γ) (Α.Π. 4984/ ). Τα είδη που δεν κατακυρώθηκαν θα συμπεριληφθούν στο νέο υποέργο Προμηθειών: υποέργο 23 «Προμήθειες Υλικών Άμεσης Ανάλωσης», με εξαίρεση τα είδη , των οποίων ακυρώνεται η προμήθεια, καθώς αφορούν το υποέργο 14 που απεντάχθηκε. Για το υποέργο 23 θα προκηρυχτεί νέος ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός. στ) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (ενότητες Α-Κ) με ΑΔΑ: ΒΙΞΟ46914Κ-Ψ5Θ και αρ. πρωτ. 1106/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 9.514,52. Με τις αποφάσεις της 19

21 Ολομέλειας της Ε.Ε.Ε. (28/ /Θ7 και 34/ /Θ2) κατακυρώθηκαν οι ενότητες Α, Β, Γ, Δ, ΣΤ, Η, Θ και Ι, ενώ οι ενότητες Ε, Ζ και Κ κρίθηκαν άγονες. Οι Ανάδοχοι των ενοτήτων που κατακυρώθηκαν έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση, έχουν παραδώσει τα είδη των ενοτήτων και έχουν πληρωθεί. Στις δημοσιεύτηκε η επανάληψη του διαγωνισμού για τις ενότητες που δεν κατακυρώθηκαν (αρ. πρωτ. 2061/ , ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46914Κ-5ΥΤ). Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 3.960,00. Με το Πρακτικό 34/ /Θ11 κατακυρώθηκε η ενότητα Ε, ενώ οι ενότητες Ζ και Κ κρίθηκαν άγονες και αποφασίστηκε η προμήθειά τους να γίνει με διαπραγμάτευση τιμής. Με το Πρακτικό 36/ /Θ6 κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών της ενότητας Κ, ενώ η ενότητα Ζ διορθωμένη εντάχθηκε σε επόμενο διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος της Ενότητας Ε έχει υπογράψει σχετική σύμβαση, έχει παραδώσει τα είδη των ενοτήτων και έχει πληρωθεί. Ο Ανάδοχος της ενότητας Κ έχει παραδώσει τα είδη και έχει πληρωθεί. ζ) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 14 της Πράξης» με ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Κ-Ε2Ο και αρ. πρωτ. 1161/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: 3.000,00. Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ε.Ε. (29/ /Θ2) ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και επαναπροκηρύχθηκε στις (2060/ και ΑΔΑ: ΒΙΥΚ46914Κ-Λ6Υ). Ο επαναληπτικός διαγωνισμός ακυρώθηκε, καθώς το υποέργο 14 απεντάχθηκε. η) Προκηρύχτηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (ενότητες Α-Ξ) με ΑΔΑ: ΩΞΣΠ46914Κ-ΔΑΝ και αρ. πρωτ. 3868/ Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας: ,91. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Παραδοτέο 3: Στα πλαίσια του συγκεκριμένου παραδοτέου πραγματοποιήθηκε υποβολή κατανομής χρηματοδοτήσεων, και δανείων από την ΕΕΕ, ανά υποέργο (αρ. πρωτ. 259/ , 784/ , 1415/ , 720/ , 1792/ , 3952/ ) στην Ε.Ε.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας, και υποβολή ετήσιων πιστώσεων και αιτημάτων χρηματοδότησης 2013 (αρ. πρωτ. 53/ ), στοιχείων υλοποίησης πράξης και αίτημα χρηματοδότησης β' τριμήνου 2013 (αρ. πρωτ. 613/ ), γ και δ τριμήνου 2013 (1040/ ) και δ τριμήνου 2013 (1473/ ), πίστωση αίτημα χρηματοδότησης 2014 και ετήσιος προγραμματισμός (2315/ ) και πιστώσεις/αιτήματα χρηματοδότησης γ και δ τριμήνου 2014 (2578/ ) στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ) για τους παρακάτω μήνες: από Απρίλιος 2013 ως και Νοέμβριος 2014 (αρ. πρωτ. 653/ , 799/ , 929/ , 1149/ , 1229/ , 1335/ , 1516/ , 1946/ , 47/ , 532/ , 895/ , 1413/ , 1778/ , 2139/ , 2574/ , 3086/ , 3235/ , 3661/ , 4188/ , 4478/ ), και αποστολή εγγράφων για τη σχετική διοικητική επαλήθευση (αρ. πρωτ. 779/ , 856/ , 995/ , 1274/ , 1340/ , 1397/ , 1766/ , 2248/ , 240/ , 784/ , 1159/ , 1526/ , 1878/ , 2372/ , 2858/ , 3234/ , 3324/ , 3872/ , 4328/ , 4478/ ). Παραδοτέο 4: Υπεβλήθησαν τα εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης προόδου της Πράξης για τις περιόδους αναφοράς: 2ο εξάμηνο 2012, 1ο εξάμηνο 2013, 2ο εξάμηνο 2013 και 1ο εξάμηνο 2014 στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (μονάδα Β3 ) (αρ. πρωτ. 61/ , 1035/ , 255/ και 2758/ , αντίστοιχα). Παραδοτέο 5: Συντάχθηκαν τρεις ετήσιες εκθέσεις προόδου της Πράξης για τα έτη 2012, 2013 και Παραδοτέο 6: Καμία ενέργεια βάσει προγραμματισμού. Παραδοτέο 7: Ο βασικός σκοπός του παραδοτέου είναι η δημιουργία προγραμματιστικής εφαρμογής διαχείρισης ερευνητικών έργων (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ), η οποία θα εξυπηρετεί τα ερευνητικά υποέργα. 20

22 Αναπτύχτηκε Λογισμικό για δημιουργία ιεραρχικής δομής ερευνητικών προγραμμάτων (ιδρυματικού έργου, υποέργων του, δομή πακέτων εργασίας, παραδοτέων, εργασιών κτλ). Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη δημόσιας όψης (public view) του κεντρικού ιστότοπου ( Ο εξωτερικός χρήστης μπορεί να εγγραφεί στο ιστότοπο, να δει ιεραρχικά τα έργα, τα υποέργα, τα μέλη, τα πακέτα και τις δράσεις του κάθε υποέργου, καθώς και τα αρχεία που έχει επιλέξει ο επιστημονικός υπεύθυνος να είναι δημόσια ορατά. Μπορεί να δει την πορεία του φυσικού αντικειμένου (παραδοτέα) αλλά και την οικονομική πορεία (δαπάνες / προϋπολογισμό) των υποέργων. Επίσης μπορεί να δει άλλους χρήσιμους συνδέσμους του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Ερευνητικά Εργαστήρια, Επιτροπή Ερευνών, Ημερίδες) καθώς έχει πραγματοποιηθεί διασύνδεση της εφαρμογής με άλλους ιστότοπους του ΤΕΙ. Δημόσια όψη ιδρυματικού έργου Δημόσια όψη πακέτων, δράσεων, παραδοτέων και αρχείων. Ολοκληρώθηκε η δημιουργία και διαχείριση χρηστών και ο καθορισμός των ρόλων. Ο χρήστης μπορεί να εγγράφεται είτε μόνος του από την ειδική φόρμα της εφαρμογής, είτε να τον δημιουργεί ο διαχειριστής ή ο ιδρυματικός υπεύθυνος. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη των λειτουργιών και των δικαιωμάτων όλων των χρηστών της εφαρμογής (διαχειριστής, ιδρυματικός υπεύθυνος, επιστημονικός υπεύθυνος, μέλος ομάδας υποστήριξης έργου, επιτροπή παραλαβής, λογιστήριο, επιτροπή ερευνών, εγγεγραμμένος χρήστης, ανώνυμος χρήστης). Δημιουργήθηκε φόρμα αποστολής αιτημάτων εγγραφής σε υποέργο και προβολή των αιτημάτων εγγραφής σε υποέργο. Αναπτύχθηκε η φόρμα ανάθεσης δικαιωμάτων επεξεργασίας του ερευνητικού υποέργου από ιδρυματικό σε επιστημονικό υπεύθυνο, καθώς και η επιλογή ο ιδρυματικός να αλλάζει επιστημονικό σε ένα υποέργο όταν απαιτείται. Υλοποιήθηκε η διαδικασία η οποία επιτρέπει για το κάθε υποέργο την προβολή, δημιουργία, επεξεργασία, διαγραφή πακέτων εργασίας και μελών. Υλοποίηση ιεραρχικής δομής για την προβολή/ επεξεργασία/ διαγραφή και δημιουργία των παραδοτέων, αρχείων, δράσεων και εργασιών. 21

23 Υλοποίηση της ανάθεσης μελών στα πακέτα εργασίας και στα παραδοτέα. Υλοποιήθηκε η εμφάνιση των εργασιών των μελών της ομάδας υποστήριξης τόσο στην αρχική τους σελίδα όσο και στο κάθε υποέργο. Αναπτύχθηκε η δημιουργία ανακοινώσεων και η σύνταξη μηνυμάτων από τον ιδρυματικό υπεύθυνο στους επιστημονικούς υπεύθυνους του έργου. Ολοκληρώθηκε η αυτόματη δημιουργία δαπανών μετά την έγκριση του αιτήματος από το λογιστήριο. Υλοποιήθηκε ο προγραμματισμός γεγονότων από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο. Επίσης, υλοποιήθηκε η διαδικασία σύνταξης προϋπολογισμού από τον επιστημονικό υπεύθυνο και η περαιτέρω ανάλυση του κάθε κωδικού. Υλοποιήθηκε η λειτουργία παραγωγής αρχείου με τις εκδόσεις του κάθε προϋπολογισμού και των αντίστοιχων κωδικών. Αναπτύχθηκε διαδικασία δημιουργίας στοιχείου προϋπολογισμού για το κάθε μέλος του υποέργου, αυτόματα με την ανάθεσή του σε παραδοτέο. Όψη ιδρυματικού υπεύθυνου με όλα τα υποέργα (Κεντρική Δράση, έργα προμηθειών και ερευνητικά υποέργα) Επίσης, ολοκληρώθηκε πλήρως η διαδικασία δημιουργίας αιτημάτων πληρωμών και προμηθειών από των επιστημονικό υπεύθυνο, καθώς και οι αντίστοιχες ενέργειες-αποτελέσματα από ιδρυματικό (έγκριση/απόρριψη/κριτική), επιτροπή ερευνών, λογιστήριο. Υλοποιήθηκε προβολή της σύγκρισης μεταξύ προϋπολογισθέντων στοιχείων και πραγματοποιηθέντων δαπανών. Αναπτύχθηκε η δυνατότητα προβολής οικονομικών στοιχείων για το κάθε μέλος. Υλοποιήθηκε προβολή της οικονομική προόδου του υποέργου και του κάθε πακέτου. Υλοποιήθηκε η προβολή διαγράμματος Gantt για τη χρονική απεικόνιση των πακέτων εργασίας. 22

24 Όψη σύνταξης προϋπολογισμού Υλοποιήθηκε όψη στον ιδρυματικό υπεύθυνο για τις πληροφορίες προμηθειών όλων των υποέργων καθώς και διαδικασία για τη δημιουργία έργου προμηθειών όταν το προϋπολογισθέν ποσό είναι μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου. Αναπτύχθηκε διαδικασία αυτόματης δημιουργίας στοιχείων του έργου προμηθειών από τα ήδη υπάρχοντα των υποέργων. Αναπτύχθηκαν οι διαδικασίες διαγραφής, επεξεργασίας και δημιουργίας καινούριων στοιχείων στο έργο προμηθειών. Υλοποιήθηκε διαδικασία δημιουργίας νέου έργου προμηθειών από ένα ήδη υπάρχον έργο προμηθειών όταν αυτό ή μέρος αυτού καταστεί άγονο. Αναπτύχθηκε αντίστοιχη διαδικασία αιτημάτων και δαπανών για το έργο προμηθειών. Όψη διαχείρισης έργου προμηθειών Επίσης, υλοποιήθηκε διαδικασία προβολής της πορείας του φυσικού αντικειμένου των έργων (παραδοτέα), της οικονομικής πορείας και της συγκριτικής εξέλιξης (δαπάνες / αιτήματα / προϋπολογισμός). 23

25 Υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες επισύναψης και διαγραφής αρχείων στο κάθε στοιχείο προϋπολογισμού ενός υποέργου, στα υποέργα προμηθειών καθώς και στα στοιχεία της ανάλυσης τους. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλειδώματος του κάθε υποέργου χωριστά αλλά και ολόκληρου του ιδρυματικού έργου από τον διαχειριστή, όταν ολοκληρώνεται ώστε να σταματά η επεξεργασία του. Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη διαδικασίας αφαίρεσης ενός έργου όταν έχει δημιουργηθεί και βγαίνει η απόφαση να τεθεί εκτός προϋπολογισμού. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο πλήρης έλεγχος της λειτουργικότητας και της συμβατότητας σε όλους τους browser. Επίσης, η εφαρμογή παρουσιάστηκε σε σχετική εκδήλωση ενημέρωσης των Επιστημονικών Υπευθύνων της Πράξης Αρχιμήδη ΙΙΙ, αλλά και όλων των μελών ΕΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας στις στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στα Σχήματα 3, 4 και 5 παρουσιάζονται οι προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών στις κατηγορίες "Έντυπα και γραφική ύλη" και "Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός". Στην κατηγορία "Υλικά άμεσης ανάλωσης", έχουν πραγματοποιηθεί προμήθειες μέσω πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και μέσω έρευνας αγοράς. Προβολή οικονομικής εξέλιξης γενικού έργου και υποέργων ΔΡ02: Δράσεις Δημοσιότητας Παραδοτέο 1: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημερίδα της Δράσης στις 29/11/2013 ( σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό της Κεντρικής Δράσης, και εκδόθηκε ο τόμος πρακτικών της ημερίδας. Στα πλαίσια της δημοσιότητας/διαφήμισης της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν οι εξής δημοσιεύσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα: e-invitation σε λίστα αποδεκτών με 52 επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και σε μέλη ΕΠ και έκτακτους καθηγητές του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ημισέλιδο στην εφημερίδα LARISSANET (22/11/2013), 3στηλο x7 στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (24/11/2013), 3στηλο x7 στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (28/11/2013), 6στηλο x5,5 στην εφημερίδα LARISSANET (29/11/2013), δελτίο τύπου με φωτογραφίες από την ημερίδα στην ιστοσελίδα LARISSANET.GR (30/11/2013), δελτίο τύπου με φωτογραφίες από την ημερίδα στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (01/12/2013), δημοσιεύσεις (posts) σε facebook groups & profiles γνωστής διαφημιστικής εταιρείας με χιλιάδες μέλη (αφίσα, πρόσκληση), 24

26 δημοσιεύσεις (posts) στο facebook group της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ιστοσελίδα ημερίδας Αρχιμήδης ΙΙΙ με ενημερωτικό υλικό και αναρτημένες τις επιστημονικές εργασίες των ερευνητών (url: δημοσιεύσεις (posts) στο facebook group του ΕΠ Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου και προβάλλεται το trailer της ημερίδας. Παραδοτέο 2: Κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα για την πρώτη ημερίδα της Δράσης ( και αναρτήθηκε το υλικό που παρουσιάσανε οι συμμετέχοντες. ΔΡ03: Αξιολόγηση της Πράξης Δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης (αρ. πρωτ. 1435/ ). Με την υπ αριθμ. 20/ απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΕ, ως εσωτερικοί αξιολογητές της Πράξης επιλέχθηκαν οι κ.κ. Λόκκας Φ., Χουλιάρας Ι. για το 2013, Προβίδας Ε., Βραχνάκης Μ. για το 2014, και Πλαγεράς Π. και Βασιλάκογλου Ι. για το Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης και συντάχθηκε η πρώτη Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης. Η δεύτερη εσωτερική αξιολόγηση της Πράξης αναμένεται να παραδοθεί στην αρχή του Παραδοτέο 2: Όσον αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης, δημοσιεύτηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Π. 4407/ ). Έχει κατατεθεί το Πρακτικό αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης, και αναμένεται η σχετική απόφαση από την ΕΕΕ. 25

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»

1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» 1η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας» Φ. Λόκκας, Χ. Χαρτώνας, Ι. Χουλιάρας Δράση (ΔΡ03): Αξιολόγηση της Πράξης Παραδοτέο: Τεύχη Ετήσιων Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 Τηλ.: 2410 684 713 Πληροφορίες: κα. Ε. Κοτίτσα Λάρισα 18-09-2012

Διαβάστε περισσότερα

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος

Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ » Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό ΟΠΣ 383566» Ιδρυματικός υπεύθυνος: Κατσέλης Γεώργιος Υποέργο 01.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 59 η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών 31/10 1/11/2008 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr. ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0170-130712 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 210 3217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 12 Ιουλίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Τ.Κ. 10558 ΤΗΛ.: 210 3217165 ΦΑΞ: 2103217177 E-MAIL: info@sete.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΕΞ0769-140624 Αθήνα, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ39-Φ2Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ39-Φ2Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ39-Φ2Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-ΤΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΖΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΖΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΖΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 142 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 366 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8421 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 366 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών

ΕΣΠΑ : Προγραμματισμός δράσεων για την ενίσχυση των ερευνητών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ε Ι Δ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΛΦΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.167/ΨΣ8615-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ446914Γ-ΧΡΖ. Βαθμός Ασφαλείας. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων. Μεγ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ446914Γ-ΧΡΖ. Βαθμός Ασφαλείας. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων. Μεγ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ9-ΕΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»;

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ»; ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ» 2013-2014 Το Φυτώριο Ιδεών είναι μια δράση στα πλαίσια έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΗ9-733 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-3ΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 20 Απριλίου 2015 Α.Π.: 2143 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 374/26-1-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Επαναπροκηρυξη της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1272 ΥΔΡΟΠΟΛΗ Τίτλος ερευνητικού προγράμματος: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-Η2Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-1Κ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-1Κ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΛΔ-ΕΨΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 01/3.2/1/ Αρ. Φακ.: , Τηλ.: Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.03, 04.02.022.07.03.06 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία 30 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας, Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-ΖΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 02/07/2014 Α.Π. : 13031 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη : 119-8 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.02 16:00:00 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος.

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Σώματος. Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.16 15:16:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β8Γ09-895 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-Κ62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-Κ62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕ9-04Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΨΦ-9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα