ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ (ΑΠΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΙΚΟ)» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Χανιά /11/2014 Χανιά /11/2014 Οι Συντάξαντες Ο Πρ/νος Συγκ/κών Έργων Ειρ. Καλαϊτζάκη Πολ/κός Μηχ/κός Μιχ. Μαρκετάκης Πολ/κός Μηχ/κός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Χανιά /11/2014 Η Αρμόδια Δ/ντρια Ελ. Δοξάκη Πολ/κός Μηχ/κός 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο σκοπός μελέτης 1.2 Περιγραφή και Ανάλυση περιοχής μελέτης 2. ΘΕΣΗ & ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Διοικητική υπαγωγή του έργου 2.2 Χρήσεις γης 2.3 Θεσμικές δεσμεύσεις Αρχαιολογικές δεσμεύσεις Ιστορική εξέλιξη μελετών προστασίας της νήσου Ειδική χωροταξική μελέτη Γαύδου 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3.1 Συνοπτική Περιγραφή εργασιών 3.2 Γεωμετρικά στοιχεία οδού 3.3 Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων εργασιών 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒ. 4.1 Φυσικό περιβάλλον 4.2 Κλιματολογικά στοιχεία 4.3 Γεωλογία 4.4 Χλωρίδα 4.5 Πανίδα 4.6 Ανθρωπογενές περιβάλλον πληθυσμός οικονομικά στοιχεία πολιτιστικό περιβάλλον 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 5.1 Επιπτώσεις στη ατμόσφαιρα 5.2 Επιπτώσεις στο έδαφος και υπέδαφος 5.3 Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους 5.4 Επιπτώσεις στη χλωρίδα & πανίδα 5.5 Επιπτώσεις στη μορφολογία εδάφους & αισθητικής τοπίου 5.6 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 3

4 5.7 Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου Ερωτηματολόγιο ΚΥΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 10 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 11. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12. ΣΧΕΔΙΑ 1 Αεροφωτογραφία περιοχής 2 Απόσπασμα χάρτου 1: Οριζοντιογραφία δρόμου 1: Μηκοτομή δρόμου 5 Χρήσεις γης 6 Ενδεικτική Τυπική διατομή 7 Χάρτης ΓΥΣ με αρχαιολογικές ζώνες, ρέματα κλπ κλίμακα1: Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακα 1:5000 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο σκοπός μελέτης Η παρούσα μελέτη έχει τίτλο «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Γαύδου (απο Ελικοδρόμιο προς Σαρακήνικο)» και αφορά το οδικό τμήμα από το ελικοδρόμιο της Γαύδου προς το Σαρακήνικο συνολικού μήκους 1.648m. Πρόκειται για υφιστάμενο χωμάτινο διανοιγμένο δρόμο μέσου πλάτους 6.50μ. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν αφορούν στον καθαρισμό χαντακιών, κατασκευή νέας τάφρου, ανακατασκευή υπάρχοντος οδοστρώματος και κατασκευή ασφαλτοτάπητα χωρίς τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης του δρόμου τηρώντας την διατομή τύπου ε2 (σχ. 6 Ενδεικτικής διατομής) με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας πλάτους 6,5μ, ίδια με την διατομή που χρησιμοποιήθηκε στις διαδρομές Καστρί Άμπελος και Λιμάνι Κόρφος ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η συνέχεια στην τοπική οδοποιία. Η μελέτη αφορά την άμεση αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Νήσου Γαύδου του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κυρίως λόγω των έντονων και παρατεταμένων καιρικών φαινομένων του Απριλίου Ο υπ όψιν δρόμος είναι ανεπαρκής στη σημερινή του κατάσταση για την κάλυψη των αναγκών. Η βελτίωση του είναι μεγάλης σημασίας για τη βιωσιμότητα του νησιού. Το ελικοδρόμιο καλύπτει έκτακτες ανάγκες του νησιού, κυρίως χρησιμοποιείται για την μεταφορά ασθενών αλλά και για στρατιωτικούς λόγους. Το 2007 πραγματοποιήθηκαν περί τις 15 πτήσεις για περιστατικά που αφορούσαν στη μεταφορά ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Λαμβανομένου υπ όψιν της συνεχόμενης αύξησης της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια είναι προφανής η αναγκαιότητα βελτίωσης του δρόμου. Κρίνεται απαραίτητη η πιο πάνω παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του δρόμου και για την αποτροπή πιθανών τροχαίων ατυχημάτων. Η ευκολία πρόσβασης στο ελικοδρόμιο για ιατρικούς και στρατιωτικούς λόγους δίνει κίνητρα για παραμονή και επάνοδο των κατοίκων του νησιού, και επιτρέπει την ανάπτυξη του τουρισμού και του νησιού ευρύτερα. 5

6 Το υπό εξέταση οδικό τμήμα ενώνει το Ελικοδρόμιο με το Σαρακήνικο, που στη συνέχεια ο ίδιος δρόμος οδηγεί προς το λιμάνι του Καραβέ, κατόπιν προς το Καστρί που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, Άμπελο κλπ. Το Καστρί η Άμπελος και ο Καραβές είναι οι τρείς κύριοι οικισμοί του νησιού που κατοικούνται όλο το χρόνο. Το υπ οψιν οδικό τμήμα των 1648μ καταλήγει σε διασταύρωση όπου δυτικά οδηγεί ο δρόμος στο τουριστικό θέρετρο του Αγ. Ιωάννη και ανατολικά πηγαίνει προς Σαρακήνικο και λιμάνι-καραβέ με ασφαλτοστρωμένο δρόμο πλάτους περίπου 6μ. Το οδικό δίκτυο της Γαύδου είναι δημοτικό- αγροτικοί δρόμοι. Κανένας δρόμος δεν ανήκει στο επαρχιακό πρωτεύον ή δευτερεύον δίκτυο. Αντικείμενο της παρούσας ΜΠΕ είναι η εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την βελτίωση του δρόμου και ο καθορισμός των ενδεδειγμένων μέτρων περιορισμού ή αντιμετώπισης αυτών. Επίσης η ΜΠΕ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την τελική αδειοδότηση του δρόμου. Η μελέτη εκπονείται από το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης και Φορέας Υλοποίησης του Έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. 1.2 Περιγραφή και Ανάλυση περιοχής μελέτης Το οδικό τμήμα στο οποίο θα γίνουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα μελέτη εργασίες ανήκει στο Δίκτυο Natura. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 και με την Υ.Α ΦΕΚ 21/Β/ της κατάταξης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες η παρούσα ΜΠΕ κατατάσσεται στην 1η Ομάδα Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών και στο είδος έργου «ΑV Δευτερεύουσα οδός» Υπόκατηγορίας Α2 ( εντός περιοχής Natura 2000). 6η Ομάδα α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατηγορία Α2 6

7 8 Δευτερεύουσα Οδός Εντός περιοχής δικτύου Natura 2000 Υιοθετήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού τύπου AV (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία την σύνδεση δευτερεύουσα οδός) με ταχύτητα μελέτης V=40 km/h. Η νήσος Γαύδου παρουσιάζει έλλειψη δικτύων υποδομών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την βελτίωση και την ανάπτυξη των δικτύων αυτών. Οι τρεις κατοικημένοι οικισμοί Καστρί Βατσιανά και Άμπελος συνδέονται μεταξύ τους με το λιμάνι και με το ελικοδρόμιο με οδικό δίκτυο. Ασφαλτοστρωμένα τμήματα του οδικού δικτύου αποτελούν τα τμήματα: Καραβέ Σαρακήνικο, Καραβέ Καστρί, Καστρί Βατσιανά. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο αποτελείται από χωματόδρομους που στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν απλή διάνοιξη. Αξιοπρόσεκτο είναι το δίκτυο των παλιών λιθόστρωτων μονοπατιών που εξυπηρετούσε την σύνδεση οικισμών και μετοχιών και αποτελούσε το οδικό δίκτυο του νησιού. Τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα και συναντώνται στα τμήματα: Καστρί Άμπελος, Βατσιανά Κόρφος, Άμπελος- Ποταμός, Καστρί-Σαρακήνικο, κλπ Το οδικό δίκτυο δεν είναι επαρκές για τις μετακινήσεις του ντόπιου πληθυσμού ούτε των επισκεπτών και δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από τα τροχοφόρα. Οποιαδήποτε επέκταση του οδικού δικτύου πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες του νησιού και να μην προκαλεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αλλοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού. Το υπό μελέτη έργο περιγράφεται από τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού, με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο. Το διαμορφωμένο πλάτος δρόμου είναι 6,50μ. Όλο το μήκος της οδού είναι χωματόδρομος μέσου πλάτους 6,50 μ. Η αφετηρία της οδού βρίσκεται στο ελικοδρόμιο του νησιού και το πέρας αυτής στα 1.648m επί του δρόμου προς Σαρακήνικο. 7

8 2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1. Διοικητική υπαγωγή έργου Η περιοχή μελέτης ανήκει διοικητικά στο Δήμο Γαύδου νομού Χανίων που εδρεύει στη νήσο Γαύδο στον οικισμό Καστρί. Τα όρια του Δήμου Γαύδου καθορίζονται από την ακτογραμμή των νήσων Γαύδου και Γαυδοπούλας και έχει έκταση 32,4 km 2. Η νήσος Γαύδος βρίσκεται 21 μίλια νότια των νοτιοδυτικών ακτών της Κρήτης και περιλαμβάνει δύο νησιά, τη Γαύδο (έκταση km2, μέγιστο υψόμετρο 362m) και τη Γαυδοπούλα (έκταση 2.62 km2, μέγιστο υψόμετρο 113m). Αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ο Δήμος Γαύδου είναι ο μικρότερος σε έκταση και πληθυσμό «Καλλικρατικός» Δήμος της Ελλάδας. Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μόλις 150. Επί της ουσίας, λιγότερο από 50 άνθρωποι ζουν στο νησί, οι οποίοι ασχολούνται επί το πλείστον με την κτηνοτροφία, τα αμπέλια, και τους καλοκαιρινούς μήνες τον τουρισμό. Το λιμάνι που δέχεται τα πλοία είναι ο Καραβές, ενώ η πρωτεύουσα του νησιού είναι το Καστρί. Οι οικισμοί του νησιού είναι πέντε συνολικά και το νοτιότερο κατοικημένο χωριό, ονομάζεται Βατσιανά Χρήσεις Γης Ο Δήμος Γαύδου στο μεγαλύτερο ποσοστό διέπεται από εκτάσεις με αραιή βλάστηση, επίσης σημαντικό στοιχείο για την μορφολογία του νησιού διαδραματίζουν οι βραχώδεις ακτές και οι εκτάσεις φυσικών βιοτόπων. Στο συνημμένο χάρτη 5 της Ειδικής χωροταξικής μελέτης του ΤΕΕ του 1999 παρουσιάζονται οι χρήσεις γης. Οικιστικό Δίκτυο Οι οικισμοί του Δήμου Γαύδου είναι : Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά που προυπάρχουν του 1923 χωρίς καθορισμένα όρια με ολιγάριθμα διατηρούμενα διάσπαρτα σπίτια που κατοικούνται όλο τον χρόνο από τους λιγοστούς κατοίκους. Οι παραπάνω οικισμοί χωροθετούνται στις νότιες περιοχές του νησιού. Στην ανατολική πλευρά, στον κόλπο Καραβέ υπάρχουν κάποια κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως παραδοσιακές ταβέρνες και ως ενοικιαζόμενα δωμάτια. 8

9 Στην βόρεια περιοχή, στο κόλπο Σαρακήνικο έχουν κτισθεί και κτίζονται συνεχώς με μικρό ρυθμός αύξησης ταβέρνες και δωμάτια προς ενοικίαση αλλά και οικίες μόνιμηςδιαμονής. Στο χάρτη 7 παρουσιάζεται πρόταση για Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της νήσου Γαύδου που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης το έτος 2007 και αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης(1999).Σε αυτό το χάρτη περιγράφονται αρχαιολογικές περιοχές κ μνημεία όπου σύμφωνα με το ΦΕΚ 1345/Β/ δημοσιεύτηκε η κήρυξη των αρχαιολογικών χώρων ενώ με το ΦΕΚ 81/Β/ καθορίστηκαν ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων στις ζώνες Α. Για τις αρχαιολογικές ζώνες Β εκκρεμεί Π.Δ. Φαίνονται τα μετόχια ξηρολιθικά συγκροτήματα όπου προτείνεται και η απαλλοτρίωση τους. Επίσης προτείνεται οριοθέτηση των παλαιών οικισμών σύμφωνα με το από ΠΔ ΦΕΚ 181Δ για Καστρί, Βατσιανά και Άμπελο με διευρυμένα όρια καθώς και οριοθέτηση περιοχών για οργανωμένη κατασκήνωση στο Σαρακήνικο και στον Κόρφο. Παρουσιάζεται η δασική και γεωργική γη. Στον ίδιο χάρτη προστέθηκαν τα ρέματα και το οδικό δίκτυο (ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, αγροτικοί και κάποια μονοπάτια).. Το σχέδιο 8, είναι το απόσπασμα του χάρτη ΓΥΣ υπ αριθμ 7 εκτυπωμένο σε κλίμακα 1:5000, όπου απομονώθηκε η περιοχή του έργου, στο οποίο φαίνεται η νέα και η υπάρχουσα τάφρος με τη χιλιομέτρηση της, οι υπάρχοντες και οι νέοι οχετοί με τη χιλιομετρική θέση τους και όλο το υπόβαθρο του παραπάνω χάρτη Θεσμικές Δεσμεύσεις Οι κύριες θεσμικές δεσμεύσεις που εντοπίζονται στον Δήμο Γαύδο είναι η εξολοκλήρου κάλυψη όλης της έκτασης του Δήμου από περιοχή του δικτύου Natura Συγκεκριμένα ο Δήμος Γαύδου καλύπτεται 100% από την ζώνη GR SCI Περί προστασίας Οικοτόπων και 80% του παραλιακού του μετώπου από την ζώνη προστασία GR SPA Ειδική Περιοχή Προστασία α SCI GR Η περιοχή δικτύου Natura GR SCI χαρακτηρίζεται μεσογειακή ως προς την γεωγραφική της περιφέρεια. Κύρια χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας της 9

10 περιοχής είναι τα φρύγανα, η μακκία βλάστηση και το ρείκι. Τα κύρια ειδή πανίδας της περιοχής, είναι πτηνά και ανήκουν στην οικογένεια των Phalacrocoracidae, Falconidae, Procellariidae και Strigidae. Phalacrocorax aristotelis desmarestii Falco peregrinus nest CorysShearwaterBottom 2.3.1β. SPA GR Η περιοχή δικτύου Natura GR χαρακτηρίζεται μεσογειακή ως προς την γεωγραφική της περιφέρεια. Κύρια χαρακτηριστικά είδη πανίδας που εντοπίζονται στην περιοχή είναι η φώκια Monachus και χελώνα Caretta. Phocidae Monachus Cheloniidae Carettα. 10

11 2.3.1 Αρχαιολογικές Δεσμεύσεις Χαρακτηριστικό μνημείο του περασμένου αιώνα είναι το συγκρότημα του Φάρου κοντά στον συνοικισμό Άμπελος, που κατασκευάστηκε το 1880 από Γαλλική εταιρία Οθωμανικών Φάρων και καταστράφηκε κατά τους βομβαρδισμούς του 'Β Παγκοσμίου Πολέμου το Μάιο του Υπήρξε ο δεύτερος ισχυρότερος φάρος μετά από αυτόν της Γης του Πυρός με ύψος 14μ. Ο φάρος Ορατός στα 42 ναυτικά μίλια, αποτελούσε στίγμα για τα πλοία που περνούσαν μεταξύ Κρήτης και Γαύδου με προορισμό την Αφρική, την Ευρώπη ή την Μέση Ανατολή. Το 1997 χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α./ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2665/42091/7-797 ΦΕΚ 834/Β/ από την 7η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων. Ο φάρος αναστηλώθηκε με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης. Ο υπό μελέτη δρόμος δεν επηρεάζει τον κηρυγμένο μνημείο του Φάρου καθώς δεν γειτνιάζει με αυτόν Ιστορική εξέλιξη μελετών προστασίας της νήσου Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1982 από την Υπηρεσία Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης (ΥΠΑΚ) ως συνέχεια του 1 ου Αναπτυξιακού συνεδρίου για την ανάπτυξη της νήσου. Σκοπός ήταν η συγκράτηση του πληθυσμού, επιστροφή μεταναστών, διατήρηση και προστασία χερσαίου και θαλάσσιου οικολογικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών χώρων, δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση επισκεπτών και στήριξη της οικονομίας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Έργα υποδομής, ανεύρεση νερού, σύνδεση με Κρήτη. ΥΧΟΠ Δ/νση Χωροταξίας Νομός Χανίων Προτάσεις χωροταξικής Οργάνωσης (Συνοπτικό σχέδιο Δομικών Παρεμβάσεων), Αθήνα, Μαίος Το κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της αναφερόμενης Β φάσης προτάσεων χωροταξικής οργάνωσης ως είδος «δήλωσης προθέσεων» από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ συνέχισε την διαδικασία σχεδιασμού με την «Μελέτη της Νήσου Γαύδου» 11

12 Ερευνητικό πρόγραμμα των ακτών της Κρήτης του 1990 από το τμήμα Βιολογίας Ηρακλείου που περιγράφεται το φυσικό περιβάλλον της Γαύδου και οι ανθρώπινες δραστηριότητες Πρόγραμμα Natura 2000, Η Γαύδος-Γαυδοπούλα Α » όπου η περιοχή συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο περιοχών προς ένταξη στο δίκτυο Natura2000 Σχέδιο Αγροτουριστικής Ανάπτυξης Νήσου Γαύδου» Δ/νσης Γεωργίας Χανιά 1997, «Ειδική Χωροταξική μελέτη Διαχειριστικό Σχέδιο Γαύδου» η οποία συντάχθηκε το 1999 από το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης και επικαιροποιήθηκε το 2007 αλλά δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη. «Ειδική Περιβαλλοντική μελέτη» η οποία συντάχθηκε το 2008 από τη μελετητική ομάδα περιβάλλοντος ΟΙΚΟΜ Ειδική Χωροταξική Μελέτη Νήσου Γαύδου Η παρούσα ΜΠΕ λαμβάνει υπόψη την ειδική χωραταξική μελέτη Νήσου Γαύδου που εκπονήθηκε από το το ΤΕΕ-ΤΔΚ με συντονίστρια μελέτης την Αρχιτέκτων Κλάδου Μπλέτσα Αμαλία. Η ειδική Χωροταξική μελέτη είναι αντίθετη στην διάνοιξη νέων οδών, τάσσεται όμως υπέρ των εργασιών συντήρησης βελτίωσης των υφιστάμενων οδών. Αναλυτικά αναφέρει στο κεφ Προγραμματιζόμενα Έργα παράγραφος Οδοποιία «προγραμματίζεται με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΔΥΚ συντήρηση και βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου νήσου Γαύδου και παράλληλα προγραμματίζεται η ολοκλήρωση του. Το κεντρικό οδικό δίκτυο της Γαύδου περιλαμβάνει την οδική σύνδεση Καραβέ Καστρί Βατσιανά, Άμπελος και Καστρί, Ελικοδρόμιο Σαρακήνικο Καραβέ». Επίσης προβλέπει δίκτυα ύδρευσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται «Προγραμματίζεται η μελέτη υδρογεωλογικών συνθηκών της Γαύδου προκειμένου να εξευρεθούν πρόσθετοι υδρευτικοί πόροι. Παράλληλα προγραμματίζεται η κατασκευή δικτύων ύδρευσης Κόρφου και Καραβέ. 12

13 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1 Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενων εργασιών Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και αφορά στην παλαιότητα του οδοστρώματος στο οδικό τμήμα από το ελικοδρόμιο της Γαύδου προς το Σαρακήνικο. Για το προσδιορισμό των θέσεων που θα εκτελεσθούν οι πιο κάτω εργασίες, ως αρχή των χιλιομετρήσεων (Χ.Θ ) λαμβάνεται το ελικοδρόμιο της Γαύδου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ V1(X ,966 και Y ,624). Το πέρας του έργου είναι η ΧΘ με συντεταγμένες v28 (x , y ), 50m μετά τη διασταύρωση με δρόμο που οδηγεί στον Αγ. Ιωάννη. Πάνω στην οριζοντιογραφία του έργου (σχ.3) φαίνονται οι κορυφές των καμπυλών με αρίθμηση από Vi2, Vi3. έως V28 με εξάρτηση από το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξάρτηση κάποιων ενδεικτικών κορυφών του δρόμου από το σύστημα ΕΓΣΑ. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΣΑ Α/Α ΔΙΑΤΟΜΗ Χ Ψ όπου με απλή διαγράμμιση είναι η νέα τάφρος και χιαστή διαγράμμιση η 13 Χ.Θ , , , , , Στο οδικό τμήμα μήκους 1648μ από το ελικοδρόμιο της Γαύδου προς το Σαρακήνικο θα γίνουν εργασίες καθαρισμού της υφιστάμενης τάφρου σε μήκος 494μ, και κατασκευή νέας τάφρου σε μήκος 1150μ σύμφωνα με την ενδεικτική διατομή (σχ.6),. Στην παρακάτω σχηματική κάτοψη φαίνεται συνολικά η διαμόρφωση της τάφρου

14 υφιστάμενη τάφρος καθώς και οι σωληνωτοί οχετοί Φ100 (δύο νέοι, δύο υπάρχοντες και το υπάρχον κιβώτιο 6χ6).. ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ Χ.Θ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ Σωληνωτός οχετός (δ46) Φ100 Υπάρχον οχετός Κιβώτιο 6x (δ59-δ60) 6x6 Υπάρχον κιβώτιο Σωληνωτός οχετός (δ77) Φ100 Νέος οχετός Σωληνωτός οχετός (δ102) Φ100 Νέος οχετός Σωληνωτός οχετός Φ100 Υπάρχον οχετός 14

15 Η περιγραφή των τάφρων απορροής και της απορροής αυτών στούς σωληνωτούς οχετών (υπάρχοντες και νέους), σε μορφή πίνακα έχει ως εξής: ΤΑΦΡΟΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΡΧΗ από ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ (Διατομή 0 έως χθ 1+648) ΤΑΦΡΟΣ ΕΙΔΟΣ Χ.Θ. ΘΕΣΗ ΤΑΦΡΩΝ Ανάντι Δ3 - Δ13 ΝΕΑ έως (αριστερά δρόμου) Δ13 - Δ22 ΝΕΑ έως Κατάντι (δεξιά δρόμου) ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 103,58 Δ22 - Δ30 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ έως κατάντι 102,79 ΑΠΟΡΡΟΗ σε Φυσικό έδαφος (Φ.Ε.) 117,97 ΑΠΟΡΡΟΗ προς Φ.Ε. ΣΤΗ Δ3Ο Δ26 - Δ46 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ έως ανάντι 201 Δ46 - Δ59 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ έως ανάντι 191,09 ΑΠΟΡΡΟΗ σε υπάρχον σωληνωτό οχετό (Σ.Ο) στη Δ46. ΑΠΟΡΡΟΗ στο υπάρχον κιβώτιο 6Χ6 στη Δ59 Δ59- Δ60 ΓΕΦΥΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟ 6Χ6 Δ60 - Δ66 ΝΕΑ έως κατάντι 80 Δ66 - Δ77 ΝΕΑ έως κατάντι 120 Δ77 - Δ80 ΝΕΑ έως κατάντι 53,09 Δ80 - Δ102 ΝΕΑ έως κατάντι 272,11 Δ102 - ΤΕΛΟΣ ΝΕΑ έως κατάντι 403 ΑΠΟΡΡΟΗ στο κιβώτιο στη Δ59 ΑΠΟΡΡΟΗ στο νέο Σ.ΟΧ Φ100 ΣΤΗ Δ77 ΑΠΟΡΡΟΗ σε νέο Σ.Χ Φ100 στη Δ77 ΑΠΟΡΡΟΗ σε νέο Σ.Ο. Φ100 ΣΤΟ Δ102 ΑΠΟΡΡΟΗ σε υπάρχον Σ.Ο. Φ100 ΣΤΗ ΧΘ Τα όμβρια των τάφρων παροχετεύονται σε 5 σωληνωτούς οχετούς. Κατασκευάζονται 2 νέοι οχετοί Φ100 στις θέσεις με χ.θ (Δ77), και χ.θ (Δ102), Υπάρχοντα τεχνικά είναι οι σωληνωτοί οχετοί Φ100 στη Χ.θ (Δ46) και χθ στο τέλος της οδού καθώς και το κιβώτιο 6χ6 στη χθ (Δ59-Δ60). Οι εργασίες οδοστρωσίας θα γίνουν σε συνολικό μήκος 1350,00μ περίπου με υλικό υπόβασης ΠΤΠ-150 και υλικό βάσης ΠΤΠ-155 όπως παρουσιάζονται παρακάτω 15

16 στο κεφ 3,4 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ». Επίσης γίνεται εξυγίανση των υποστρωμάτων σε 350,00μ περίπου όπου απαιτείται (κεφ 3.4) με δάνεια επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4. Τέλο,ς ασφαλτοτάπητας (ανοικτού τύπου), της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05μ θα γίνει σε όλο το μήκος 1.648,00μ. και μέσου πλάτους ασφαλτικού 6,50μ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των με ΦΠΑ και παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8 «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» Γεωμετρικά στοιχεία οδού Υιοθετήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού τύπου AV (οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία την σύνδεση δευτερεύουσα οδός) με ταχύτητα μελέτης V=40 km/h. Εφαρμόστηκε διατομή τύπου ε2 (σχ. 6 Ενδεικτικής διατομής) με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,00 μ. και λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ όπου εφαρμόζεται η οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση). Το βασικό πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας προκύπτει από το πλάτος του αντιπροσωπευτικού οχήματος μελέτης συμπεριλαμβανόμενου του πλάτους του πλευρικού χώρου ελευθερίας κινήσεων (Πίνακας 2.2 ΟΜΟΕ ε2). Διαμορφώνεται έρεισμα πλάτους περίπου 1,50μ από την άκρη του οδοστρώματος μέχρι τη στέψη του επιχώματος όπου και εάν υπάρχει αυτό. Το έρεισμα χρησιμεύει για την τοποθέτηση στηθαίων, πινακίδων σήμανσης, για διέλευση υπόγειων αγωγών δικτύων, για κυκλοφορία πεζών, για εργασίες συντήρησης οδού, κλπ. Η κατά μήκος κλίση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το υφιστάμενο έδαφος, και έχει ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού μέσω των τάφρων που προβλέπονται. Οι επικλίσεις διαμορφώνονται δικλινείς σε 2,5 % στο οδόστρωμα στις ευθυγραμμίες για λόγους ταχείας απορροής των ομβρίων. Όμως προτείνεται και διαμόρφωση μονοκλινούς οδοστρώματος εφόσον επιτυγχάνεται οικονομία στα έργα αποχέτευσης. Η επίκλιση στις καμπύλες διαμορφώνεται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της καμπύλης για λόγους δυναμικής της κίνησης και η μέγιστη τιμή της για οδούς της ομάδας Α είναι 8-9% σε πεδινά εδάφη και 7% σε ορεινά εδάφη. Η επενδεδυμένη τάφρος αποχέτευσης ομβρίων τριγωνικής διατομής έχει εσωτερικό άνοιγμα 1,30μ, πάχος πυθμένα 0,15m και πάχος τοιχείου 0,20μ, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υποσκαφής του υπεδάφους κάτω από το οδόστρωμα και διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο σχ.6 της ενδεικτικής διατομής. Το υλικό κατασκευής είναι άοπλο σκυρόδεμα c12/15. 16

17 Η περιγραφόμενη διατομή ε2 παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος του δρόμου και είναι ίδια με την διατομή που χρησιμοποιήθηκε στις διαδρομές Καστρί Άμπελος και Λιμάνι Κόρφος ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και η συνέχεια στην τοπική οδοποιία. Τοίχοι αντιστήριξης δεν κατασκευάζονται διότι δεν συναντώνται ορύγματα ούτε γίνονται εκσκαπτικές εργασίες. Η χάραξη παραμένει η υφιστάμενη με το υπάρχον πλάτος δρόμου. 17

18 Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενων εργασιών οδοστρώματος Στη Χ.Θ έως Χ.Θ ,00 σε μήκος 250,00 μ. περίπου, υπάρχουν φθορές του οδοστρώματος, θα γίνει κατασκευή μιας στρώσης υπόβασης της Π.Τ.Π Ο-150 τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,10μ. κατασκευή μιας στρώσης βάσης της Π.Τ.Π. Ο-155 τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,10μ. και κατασκευή μίας στρώσης ασφαλτοτάπητα (ανοικτού τύπου ),της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05μ. αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη. Στο οδικό τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ σε μήκος 350,00μ.όπου υπάρχουν μεγάλες καθιζήσεις και φθορές του οδοστρώματος, θα γίνει ανακατασκευή των υποκείμενων στρωμάτων του δρόμου με χρήση δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4, κατασκευή μιας στρώσης υπόβασης της Π.Τ.Π Ο-150 τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,10μ, κατασκευή μιας στρώσης βάσης της Π.Τ.Π Ο-155 τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,1μ. και κατασκευή μιας στρώσης ασφαλτοτάπητα (ανοικτού τύπου), της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05μ.αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη. Στο οδικό τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ σε μήκος 150,00μ όπου υπάρχει τσιμεντόστρωση θα γίνει κατασκευή ασφαλτοτάπητα(ανοικτού τύπου), της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05μ αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Στο οδικό τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ σε μήκος 750,00μ.όπου υπάρχουν φθορές του οδοστρώματος, θα γίνει κατασκευή μιας στρώσης βασης της Π.Τ.Π Ο-150 τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,10μ., κατασκευή μιας στρώσης ασφαλτοτάπητα (ανοικτού τύπου ),της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05 αφού προηγηθεί ασφαλτική προεπάλειψη. Στο οδικό τμήμα από Χ.Θ έως Χ.Θ σε μήκος 148,00μ. όπου υπάρχει παλαιό ασφαλτικό θα γίνει κατασκευή ασφαλτοτάπητα (ανοικτού τύπου),της ΠΤΠ Α245 τελικού μέσου συμπιεσμένου πάχους 0,05μ. αφού προηγηθεί ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 18

19 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1. Φυσικό Περιβάλλον Το φυσικό περιβάλλον της Γαύδου είναι ιδιαίτερο εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της ήπιας και λιγοστής οικιστικής της ανάπτυξης. Το φυσικό περιβάλλον της Γαύδου παραμένει ανεπηρέαστο από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπερκατοίκησης και της βιομηχανικής παραγωγής Κλιματολογικά στοιχεία Η Γαύδος είναι μια από τις πιο ξηρές περιοχές της Ελλάδας. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι θερμή και ξηρή και διαρκεί 6-8 μήνες ενώ ο χειμώνας είναι πολύ ήπιος. Η υγρή περίοδος του έτους είναι Νοέμβριος-Μάρτιος (87% της ετήσιας βροχόπτωσης) ενώ κατά τους τρείς καλοκαιρινούς μήνες δεν παρατηρείται καθόλου βροχή. Η βροχόπτωση στη Γαύδο έχει ετήσια τιμή που φθάνει μόλις τα 311mm (Σχέδιο Διατήρησης εποχικών Λιμνίων LIFE). Η θερμοκρασία είναι ιδιαιτέρως υψηλή σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κυμαίνεται από 13 ο C (Ιανουάριο Φεβρουάριο) έως 28 ο C (Ιούλιο-Αύγουστο). Η μέση μηνιαία τιμή πέφτει ελάχιστα κάτω από τους 15 C μόνο σε 3 μήνες το χρόνο (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος) ενώ για πάνω από 5 μήνες είναι υψηλότερη από 20 C. 4.3 Γεωλογία Στα γεω-μορφολογικά χαρακτηριστικά της Γαύδου, τονίζονται τα σχετικά μικρά υψόμετρα, το τραπεζοειδές σχήμα της, οι μικρές κλίσεις των εδαφών της, η σχεδόν ομαλές ( ΒΔ-ΝΑ), αλλά ποικιλόμορφες ακτογραμμές της και οι εμφανείς έντονες διεργασίες της διάβρωσης, τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα. καλύπτουν το βόρειο τμήμα του νησιού καταλαμβάνοντας συνολικά έκταση γύρω στα 60% του νησιού, ενώ σε πολύ περιορισμένες θέσεις αναδύονται και μεταμορφωμένα πετρώματα. Στο νότιο τμήμα του νησιού απαντώνται ασβεστολιθικές μάζες βαθιών θαλασσών με κερατόλιθους, αλλά και πολύ μικρές εμφανίσεις φλύσχη -ψαμμίτες εναλλασσόμενοι με αργιλικές μάζες. Οι εκτεταμένοι αμμόλοφοι αποτελούν το χαρακτηριστικό της βόρειας παραλίας της και εκτείνονται ακόμη και στην ενδοχώρα, καλύπτοντας μέρος των λόφων που περιβάλλουν τους όρμους και που καλύπτονται από μακία βλάστηση κυρίως από κέδρους, σχίνους και λαδανιές, αλλά και φρύγανα, όπως θυμάρι, θρούμπη, αστοιβή. 4.4 Χλωρίδα Η βλάστηση του νησιού παρουσιάζει ποικιλία σε σχέση με το μέγεθός του. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν 100 είδη φυτών, τα περισσότερα από τα οποία έχουν μεσογειακή ή και νοτιοευρωπαϊκή εξάπλωση. Υπάρχουν 13 είδη που είναι ενδημικά της Ελλάδας, εκ των οποίων τα 5 είναι ενδημικά της Κρήτης. Αρκετά είδη είναι σπάνια και απειλούμενα και προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και νόμους. Τα είδη που αμέσως γίνονται αντιληπτά στον επισκέπτη είναι αυτά που 19

20 διαμορφώνουν και τη φυσιογνωμια της βλάστησης της Γαύδου. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πέντε διαφορετικοί τύποι βλάστησης: δάσος κέδρων (Juniperus macrocarpa) μικτό δάσος κέδρων και θαμνοκυπάρισσων δάσος θαμνοκυπάρισσων (Juniperus phoenicea) αραιοί θαμνότοποι (φρύγανα) αμμόφιλη παραλιακή βλάστηση Χαρακτηριστικά της βλάστησης είναι ο προσανατολισμός της κόμης των δένδρων προς τα νότια και το μικρό ύψος των δένδρων 1,5-3 μέτρα, εκτός εκείνων στις κοιλάδες όπως στην περιοχή Κέδρες που το ύψος τους φτάνει τα 5-7 μέτρα. Η εξάπλωση του κέδρου στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Συναντάται σε μερικά νησιά του νότιου Αιγαίου, αλλά σπάνια n έκταση και η δομή του δάσους είναι όπως στη Γαύδο. Ποσοτικά, το νησί καλύπτεται από: 60% μακί και φρύγανα 10 % πευκοδάση 3% συστάδες οξυκέδρων Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί 21 τύποι οικοτόπων στη Γαύδο και στη Γαυδοπούλα από τους οποίους οι περισσότεροι ανήκουν στη μεσογειακή βλάστηση και παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης. Τρεις από αυτούς έχουν χαρακτηριστεί ως οικότοποι προτεραιότητας σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της ΕΟΚ. 1. Θίνες με λόχμες αρκεύθων. 2. Βυθοί θάλασσας με ποσειδώνιες. 3. Μεσογειακά εποχιακά τέλματα Πανίδα Σε γενικές γραμμές αυτό που χαρακτηρίζει την πανίδα της Γαύδου είναι η φτωχή σε αριθμό ειδών στα σπονδυλωτά και η έντονη επίδραση της κρητικής πανίδας στη σύνθεση ειδών στα ασπόνδυλα. Υπάρχουν αρκετές ενδημικές μορφές της Κρήτης, αλλά πολύ λίγα είδη είναι καθαρά ενδημικά του συγκροτήματος Γαύδου-Γαυδοπούλας. Από την άλλη υπάρχουν χαρακτηριστικά είδη της Κρήτης τα οποία απουσιάζουν από τα δύο αυτά νησιά και αυτό είναι εμφανές στα ερπετά και θηλαστικά. Στο νησί έχουν καταγραφεί 121 διαφορετικά είδη πουλιών, τα 74 από τα οποία περιλαμβάνονται στις ομάδες κινδύνου BirdLife International, 19 στον κατάλογο απειλούμενων πουλιών στην Ελλάδα και 37 προστατεύονται από κοινοτική οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Η παρουσία της Κουκουβάγιας (Athene noctua) με καλό πληθυσμό είναι αξιοσημείωτη. Το είδος είναι πολύ σπάνιο στην Κρήτη, με μικρό πληθυσμό τοπικά εντοπισμένο. Τα μεγάλα βάθη είναι χαρακτηριστικό των παραλιών της Νοτιοδυτικής Κρήτης. Άξια αναφοράς είναι η παρουσία πολυάριθμων κοπαδιών ζωνοδέλφινων. Επίσης συχνά κάνουν εμφάνιση χελώνες ή σπανιότερα φώκιες. 20

21 4.6. Ανθρωπογενές Περιβάλλον Οι κύριες θεσμικές δεσμεύσεις που εντοπίζονται στον Δήμο Γαύδο είναι η εξολοκλήρου κάλυψη όλης της έκτασης του Δήμου από περιοχή του δικτύου Natura Συγκεκριμένα ο Δήμος Γαύδου καλύπτεται 100% από την ζώνη GR SCI Περί προστασίας Οικοτόπων και 80% του παραλιακού του μετώπου από την ζώνη προστασία GR SPA Ειδική Περιοχή Προστασία Πληθυσμός Οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είναι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μόλις 150. Επί της ουσίας, λιγότερο από 90 άνθρωποι ζουν στο νησί, οι οποίοι ασχολούνται επί το πλείστον με την κτηνοτροφία, τα αμπέλια, και τους καλοκαιρινούς μήνες τον τουρισμό. Οι τουριστικές υπηρεσίες στο νησί είναι στοιχειώδεις, παρόλα αυτά το καλοκαίρι, το σύνολο των ανθρώπων στο νησί μπορεί να ξεπεράσει και τους 5.000, οι περισσότεροι των οποίων είναι κατασκηνωτές Οικονομικά στοιχεία Ο Δήμος Γαύδου είναι ένας ιδιαίτερος Δήμος, αποτελεί το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης με ελάχιστους κατοίκους και ιδιαίτερη γεωγραφική απομόνωση. Η γεωγραφική απομόνωση του Δήμου αποτελεί αδυναμία για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία υποδομών. Παράλληλα όμως η γεωγραφική του θέση, χαρίζει στο Δήμο ένα σπάνιο από άποψη φυσικού κάλους περιβάλλον. Οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται τους χειμερινούς μήνες, με την γεωργία και ελάχιστοι με την κτηνοτροφία και την αλιεία. Κατά την θερινή περίοδο υπάρχει εποχιακή απασχόληση στην παροχή υπηρεσιών τουρισμού. Σημαντικό πρόβλημα για τον Δήμο αποτελεί η ανεπαρκής ακτοπλοϊκή σύνδεση. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν ακόμα και του θερινούς μήνες καθιστούν δύσκολη την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ο Δήμος Γαύδου συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κρήτη και συγκεκριμένα με τα Σφακιά (2 ώρα και 30 λεπτά) και την Παλαιοχώρα Χανίων (3 ώρες και 30 λεπτά), με δρομολόγια σχεδόν κάθε μέρα τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο δεν μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι διευκολύνσεις ελλιμενισμού είναι ελάχιστες και οι άνεμοι στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί. Το μικρό μέγεθος του νησιού και η εξάρτησή του από την Κρήτη μαζί με την έλλειψη επαρκούς συγκοινωνιακής σύνδεσης καθώς και το έλλειμμα που παρουσιάζεται στις υποδομές του νησιού, έχουν συνέπεια τη σταδιακή γήρανση και την πληθυσμιακή συρρίκνωση Πολιτιστικό περιβάλλον Σπουδαιότερο πολιτιστικό και αρχαιολογικό μνημείο είναι ο φάρος της Γαύδου. Επίσης στο πολιτιστικό περιβάλλον της Γαύδου παρουσιάζονται μια σειρά από αρχαιολογικά ευρήματα. Αναλυτικά αναφέρουμε: Περιοχή 1: "Αγ. Γεώργιος-Κόρφος" Στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία για έναν εκτεταμένο χώρο που όμως έχει διαταραχτεί από τις διαβρώσεις και τη 21

22 χάραξη δρόμων. Σ' αυτήν εντάσσεται και η τρίτη σωστική ανασκαφή της ΚΕ' Εφορείας η οποία αποκάλυψε κτίριο προϊστορικών χρόνων. Περιοχή 2: "Άγιος Παύλος" Η περιοχή αυτή περικλείει την σωστική ανασκαφή στον δρόμο προς το ελικοδρόμιο. Η έρευνα αποκάλυψε ένα αρχαίο αγροτικό συγκρότημα με πιεστήριο για κρασί. Περιοχή 3: "Ανεμόμυλος" Παρέχει ενδείξεις για μεγάλη εγκατάσταση των ιστορικών χρόνων. Περιοχή 4: "Ελληνικά" Μικρός λόφος δυτικά του οικισμού Βατσιανά με αρχαιολογικά στοιχεία των ιστορικών χρόνων. Περιοχή 5: "Κάβος" Πρόκειται για μικρό χώρο με ευρήματα της Νεολιθικής κυρίως εποχής. Περιοχή 6: "Κεφαλή" Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα σημεία της Γαύδου που διατηρεί οχυρωματικό τείχος, πιθανότατα της Ενετοκρατίας. Περιοχή 7: "Κεφάλι του φιδιού" Στην περιοχή έχουν εντοπισθεί αμυντικά συγκροτήματα. Περιοχή 8: "Λόφος Κεφάλα" Στην περιοχή αυτή έχουμε υπολείμματα κτιριακών συγκροτημάτων σε περιορισμένη έκταση, καθώς και κεραμικό κλίβανο των ιστορικών χρόνων. Περιοχή 9:"Κόρφος- Βατσιανά" Πρόκειται για περιοχή δυτικά του μονοπατιού Κόρφος- Βατσιανά και στη μέση της διαδρομής αυτής με υπολείμματα προϊστορικών κτιρίων. Περιοχή 10: "Σαρακίνικο" Πρόκειται για περιοχή νότια του όρμου Σαρακίνικο με πολλά κτιριακά συγκροτήματα της ρωμαιοκρατίας και «παραδοσιακά» κτίρια των αρχών του αιώνα: τα μετόχια που βρίσκονται στο μονοπάτι Σαρακίνικο- Καστρί. Στην περιοχή αυτή εντάσσεται και η δεύτερη σωστική ανασκαφή που αποκάλυψε ρωμαϊκό κτίριο σωζόμενο σε μεγάλο ύψος χάρη στην άμμο που το σκέπαζε. Μ.Π.Ε. Τοπικής Οδοποιίας Καστρί Άμπελος Δήμου Γαύδου Σελίδα 21 Περιοχή 11: "Σιώπατα" Πρόκειται για τη συνέχεια του μονοπατιού Σαρακίνικο- Καστρί με ευρήματα προϊστορικών εργαλείων και στοιχεία των ιστορικών χρόνων. Περιοχή 12: "Άγ.Ιωάνης-Λαυρακάς-Κεδρές" πρόκειται για εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο που περικλείεται νότια από το μετόχι Χαμουργειό, δυτικά από το ρέμα του Κεδρέ, ανατολικά από τις χαμηλές υπώρειες του λόφου Αγ. Ιωάννη και βόρεια από τη θάλασσα. Μεταξύ άλλων εντοπίζονται: στο λόφο του Αγίου Ιωάννη κτιριακά λείψανα από συγκροτήματα οικιών, λαξευτή δεξαμενή, λαξευτές κλίμακες, καθώς και λαξευμένοι χώροι για εξόρυξη δομικού υλικού ή για διαμόρφωση επιπέδων για κτηριακές εγκαταστάσεις στις παρυφές του λόφου ανατολικά μέχρι την αιγιαλίτιδα ζώνη και την παραλία του Αγ. Ιωάννη λείψανα κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλο το κεδροδάσος έντονα ίχνη κατοίκησης, με κεραμική από την μινωική, μυκηναϊκή έως τη βυζαντινή περίοδο. Διακρίνονται κεραμικός κλίβανος και τμήμα υπέργειου αγωγού που διοχέτευε νερό από το ρωμαϊκό υδραγωγείο στα δυτικά του Κεδρέ τμήμα του υδραγωγείου σώζεται ανάμεσα στα ερείπια μοναστηριού του Αγ.Γεωργίου στο ρέμα του Κεδρέ. Στο χώρο δεσπόζει η μονόκλιτη απλή εκκλησία του Αη-Γιάννη, το πρώτο σημείο που διακρίνει κανείς προσεγγίζοντας τη Γαύδο. 22

23 Το καλοκαίρι του 1995 στις βόρειες υπώρειες του λόφου του Αη Γιάννη παραδόθηκε από παραθεριστές στην ΚΕ' Εφορεία αρχαίο μαρμάρινο λιοντάρι που σώζεται κατά το ήμισυ (κεφαλή και πρόσθιο τμήμα). Επίσης, εντός του κηρυσσόμενου χώρου, στα βόρεια του Κεδροδάσους, εκτείνεται και το κλασικό και ελληνιστικό νεκροταφείο που αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ήδη από το 1967 [ΦΕΚ 527/Β/ ]. Περιοχή 13: "Σελλάκια" Περιλαμβάνει υπολείμματα κτιρίων των προϊστορικών κυρίως χρόνων. 23

24 5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Με την παρούσα μελετώνται οι επεμβάσεις που θα γίνουν να είναι περιορισμένης έκτασης, έτσι ώστε να άρουν την επικινδυνότητα του δρόμου και ο δρόμος να καταστεί ασφαλής για τα κινούμενα οχήματα περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος κατασκευής. Στόχος είναι να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης του έργου και κυρίως να μην θιχθεί το περιβάλλον. Κατά την μελέτη του έργου, κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και για την διατήρηση του φυσικού τοπίου της περιοχής. Το υπ όψιν έργο δεν προκαλεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 5.1 Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου η ποιότητα της ατμόσφαιρας επιβαρύνεται από: Την εκπομπή σκόνης που δημιουργείται κατά τις χωματουργικές εργασίες Τις εκπομπές καυσαερίων από τα οχήματα του εργοταξίου Την αυξημένη εκπομπή καυσαερίων & σκόνης από τα διερχόμενα οχήματα λόγω μειωμένης ταχύτητας κίνησης Κατά τη φάση λειτουργίας το επίπεδο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εκτιμάται ότι θα είναι πολύ χαμηλό. Η τακτική διαβροχή του χώρου των εργασιών, η επιμελής κάλυψη των χώρων αποθήκευσης υλικών και των φορτηγών μεταφοράς, η επιλογή μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας είναι μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 5.2 Επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος της περιοχής Επισημαίνομε ότι τα υπ όψη τμήματα βρίσκονται εκτός κατοικημένης περιοχής. Δεν πραγματοποιούνται χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές ή επιχωματώσεις, τα πρανή εκατέρωθεν είναι ήπια με ομαλές κλίσεις. Δεν δημιουργούνται προβλήματα κατολισθήσεων, αστοχιών ή διάβρωσης του εδάφους. 24

25 Ενδεχόμενη ρύπανση του εδάφους μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση ανεξέλεγκτης απόρριψης λιπαντικών ελαίων-καυσίμων ή αλλων ρυπαντών κλπ 5.3 Επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους Δεν αναμένονται επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους. Κυριαρχεί η επιφανειακή απορροή των υδάτων η οποία γίνεται μέσω υφισταμένων οχετών απορροής υδάτων.τ α υπάρχοντα ρέματα τροφοδοτούνται ανεμπόδιστα από τα όμβρια ύδατα οπότε δεν θα προκύψει αλλαγή στη φυσική ροή των ρεμάτων. Τα επιφανειακά νερά από τις αντίστοιχες λεκάνες απορροής επίσης θα κατεισδύουν σε βαθύτερους υδροφόρους ορίζοντες λόγω των ασβεστολιθικών σχηματισμών. 5.4 Επιπτώσεις στη χλωρίδα & πανίδα. Οι μικρού μεγέθους περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου επικεντρώνονται στη μικρή μείωση του αριθμού των φυτών στα σημεία εκατέρωθεν του δρόμου. Δεν κόπτονται δένδρα. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην πανίδα διότι οι επεμβάσεις είναι τοπικού χαρακτήρα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, αποκαθίστανται όλες οι επεμβάσεις με φυσική αποκατάσταση. Κανένας πληθυσμός θηλαστικού πτηνού, ερπετού δεν πρόκειται να επηρεαστεί. 5.5 Επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους & στην αισθητική του τοπίου Η προτεινόμενη επέμβαση δεν προκαλεί καμία αλλαγή στη μορφολογία του εδάφους. Τα πρανή δεν αλλάζουν μορφολογία. Οι επιχώσεις είναι μικρής κλίμακας και οποιαδήποτε επέμβαση θα αποκατασταθεί με τοπική φυσική επαναβλάστηση. 5.6 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον Η αύξηση της στάθμης του θορύβου κατά την κατασκευή οφείλεται στον θόρυβο των μηχανημάτων και των εργασιών. Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι κυρίως εκσκαφείς φορτωτές κομπρεσέρ, οδοστρωτήρας, αναμικτήρας σκυροδέματος και δονητής σκυροδέματος. 25

26 Ο θόρυβος του εργοταξίου είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας, και η προκαλούμενη όχληση σταματά με την διακοπή εργασιών. 5.7 Επιπτώσεις στους χρήστες του έργου Οι χρήστες του έργου είναι οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι και οι επισκέπτεςτουρίστες της περιοχής. Κατά την φάση κατασκευής η επικοινωνία θα είναι ελαφρά δυσχερής λόγω της κίνησης των εργοταξιακών οχημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση για τη ζώνη εκτέλεσης εργασιών. Δεν αναμένεται ουσιαστική αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου μετά την ολοκλήρωση του έργου απλά βελτιώνεται η προσπέλαση. Οι επιπτώσεις αυτές είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, πλήρως αναστρέψιμες μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής. 26

27 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΥΑ 69269/ Παρακάτω εξετάζονται συνοπτικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο ερωτηματολόγιο της Κ.Υ.Α /5387 Φ.Ε.Κ. 678 Β / ). 1. Εδαφος: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α) ασταθείς καταστάσεις εδά- Οι επεμβάσεις φους ή αλλαγές στη γεωλογική Είναι μικρής διάταξη των πετρωμάτων ; εμβέλειας β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους ; γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή Η χάραξη στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά δεν της επιφάνειας του εδάφους ; αλλάζει δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτη ριστικού ; ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους απότον άνεμο ή το νερό, επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού ; στ αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή δια βρωση που μπορούν ν αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυα κιού ή τον πυθμένα της θάλασ σας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης ; τα τεχνικά έργα εξασφαλίζουν την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων της περιοχής & την διατήρηση των φυσικών ρυα- κιών πουυπάρχουν ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή 27

28 περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισμοί, κατο λισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές ; 2. Αέρας: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας ; β) δυσάρεστες οσμές; γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα της υγρασίας ή της θερμοκρασ ιας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση; 3. Νερά: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : α) αλλαγές στα ρεύματα, ή Ισχύει η παρατήστην πορεία ή κατεύθυνση των ρηση της παρ.1στ κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών; β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφηση ης στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους; γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες; δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιον δήποτε υδάτινο όγκο; ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτωνσε επιφανειακά ή υπόγεια νεράμε μεταβολή της ποιότητάς των; στ μεταβολή στην κατεύθυνση ή 28

29 στην παροχή των υπογείων υδάτων; ζ) αλλαγή στη ποσότητα υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές; η) σημαντική μείωση της ποσότητ τας του νερού, που θα ήταν διαθέσιμο για το κοινό; θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περουσιών σε καταστροφές από νερό όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα; 4. Χλωρίδα : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δέντρων,θάμνων κλπ.); β) μείωση του αριθμού οποιονδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών φυτών; Επέμβαση περιορι Σμένης έκτασης γ) μείωση της έκτασης οποιασδή ποτε μοναδικής καλλιέργειας; 5 Πανίδα:Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήπο τε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών ψαριών &θαλασσινών, βονθικών 29

30 οργανισμών ή εντόμων); β) μείωση του αριθμού οποιονδή ποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών ζώων; γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε Ίσως παρατηρηθεί κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση κάποια μικρή παρεμπόδιση στις της αποδημίας ή των μετακινή μετακινήσεις μισεων των ζώων; - ΙΣΩΣ - κρών θηλαστικών (π.χ.αρουραίοι) δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή αγρίων ζώων; 6. Θόρυβος: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου; β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου; 7. Χρήση γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον χρήσης γης; 8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόμε νο έργο θα προκαλέσει : α) αύξηση του ρυθμού χρήσης αξι οποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου; β) σημαντική εξάντληση οποιουδή ποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου; 9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων: 30

31 Το προτεινόμενο έργο ενέχει: - Κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών περιλαμβα νομένων, εκτός των άλλων & πετρελαίου εντομοκτόνων,χημ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε πε ρίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών; 10 Πληθυσμός: Το προτεινόμενο Η βελτίωσησυμβάέργο θα αλλάξει την λει στην ανάπτυεγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό ξη της περιοχής αύξησης του ανθρώπινου και θα βοηθήσει πληθυσμού της περιοχής στην συγκράτηση ίδρυσης του έργου; και διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού. 11 Κατοικία: Το προτεινόμενο Ενδυνάμωση του έργο θα επηρεάσει την υπάρ- αισθήματος κοινω χουσα κατοικία ή θα δημιουρ- νικής πολιτικής γήσει ανάγκη για πρόσθετη του κράτους στο κατοικία στην περιοχή ίδρυ- ακριτικό νησί σης του έργου; της Γαύδου 12 Μεταφορές / Κυκλοφορία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων; β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης; γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας; δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και / ή αγαθών; 31

32 ε) μεταβολές στη θάλασσα, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση; Στ αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων; Αντιθέτως,το προ τεινόμενο έργο αποβλέπει στην μείωση του κυκλο φοριακού κινδύνου 13 Ενέργεια: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας; β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουρ γία νέων πηγών ενέργειας; 14 Κοινή ωφέλεια: Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας: α) Ηλεκτρισμό; β) συστήματα επικοινωνιών; γ) ύδρευση; δ) υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους; ε) αποχέτευση νερού βρόχινου; Στ στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών; 15 Ανθρώπινη Υγεία: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας); β) Εκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους; 32

33 16 Αισθητική: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα; 17 Αναψυχή: Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχης 18 Πολιτιστική κληρονομιά: Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή καταστ ροφή κάποιας αρχαιολ/κής περιοχής; 19 Προστατευτέες περιοχές: Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.1650/86; 20 Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων: Εχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; 33

34 6. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες. Προτείνεται η κατάβρεξη του εδάφους σε τακτά διαστήματα ανάμεσα στις χωματουργικές εργασίες και κατά το πέρας των ημερήσιων εργασιών, με τον τρόπο αυτό μειώνεται η εκπομπή σκόνης και αιωρούμενων σωματιδίων. Προτείνεται η απαγόρευση επισκευής τυχών βλαβών κα συντήρησης στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου, στον προσωρινό εργοταξιακό χώρο για αποφυγή των όποιων διαρροών λαδιών και λοιπών πετρελαιοειδών στο έδαφος της περιοχής. προτείνεται η σύντομη εκτέλεση των εργασιών με σκοπό την αποφυγή ηχορύπανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Για την προστασία του περιβάλλοντος τίθενται κάποιοι προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και λειτουργίας στους οποίους ο ανάδοχος του έργου φέρει την ευθύνη. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, οργάνωσης, ασφάλειας και υγιεινής στην περιοχή του έργου. Να υπάρξει κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών και μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων. Να αποφεύγεται η άσκοπη καταστροφή της βλάστησης. Η ελεύθερη απόρριψη κάθε είδους υλικών να ελέγχεται αυστηρά. Κατά την μελέτη του έργου, κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ανάδειξη του φυσικού τοπίου της περιοχής. 34

35 7. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σύμφωνα με τον Ν.4014 άρθρο11, παράγραφο 9 η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευόμενα είδη της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων. Η περιοχή δικτύου Natura GR SCI χαρακτηρίζεται μεσογειακή ως προς την γεωγραφική της περιφέρεια. Κύρια χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας της περιοχής είναι τα φρύγανα, η μακκία βλάστηση και το ρείκι. Τα κύρια ειδή πανίδας της περιοχής, είναι πτηνά και ανήκουν στην οικογένεια των Phalacrocoracidae, Falconidae, Procellariidae και Strigidae. Η περιοχή δικτύου Natura GR χαρακτηρίζεται μεσογειακή ως προς την γεωγραφική της περιφέρεια. Κύρια χαρακτηριστικά είδη πανίδας που εντοπίζονται στην περιοχή είναι η φώκια Monachus και χελώνα Caretta. Από την φύση του έργου, έργο βελτίωσης υφιστάμενης οδοποιίας, δεν αναμένονται επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής τέτοιες που να επηρεάζουν τον πληθυσμό των προστατευόμενων ειδών. Δεν πρόκειται να υπάρξει μόνιμη όχληση στο φυσικό περιβάλλον, αφού με την περάτωση των εργασιών του έργου, δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Επίσης το υπό μελέτη έργο, δεν αναμένεται να δημιουργήσει οποιοδήποτε απόβλητο, στερεό, υγρό ή αέριο που να μπορεί να διαταράξει το περιβάλλον της περιοχής και να δημιουργήσεις δυσμενείς επιπτώσεις την διαβίωση των προστατευτέων ειδών. Ο ανθρώπινος παράγοντας, όσο αναφορά την φυσική του παρουσία, είναι περιορισμένος και εντοπίζεται μόνο κατά την φάση κατασκευής. Με το πέρας των εργασιών κατασκευής, παύει οποιαδήποτε δραστηριότητα, Επομένως δεν συναντώνται επιπτώσεις και οχλήσεις από την παρέμβαση ανθρώπινων χειρισμών. 35

36 Δεν αλλοιώνεται το υδατικό δυναμικό της περιοχής και κατά συνέπεια το υδατικό περιβάλλον. Δεν αναμένονται οχλήσεις στα προστατευόμενα είδη, από μόνιμες επιπτώσεις στο υδατικό περιβάλλον της περιοχής. Η απότομη αύξηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει την ανάγκη για χωροταξική οργάνωση και οριοθέτηση κάποιων περιοχών ώστε να αποφευχθεί η αυθαίρετη δόμηση και να αναβαθμιστούν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη δυνατή επίδραση στην μόλυνση του περιβάλλοντος, στην βιοποικιλότητα, στην αισθητική του τοπίου, στις χρήσεις γης. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για μείωση των απορριμμάτων, ελεγχόμενη διαχείριση υδάτινων πόρων, χρήση ήπιων μορφών ενέργειας, κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του νησιού, είναι η βελτίωση των έργων υποδομής εξ ού και το υπό μελέτη έργο. 36

37 8. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ Ε Ρ Γ Ο Υ 37

38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ ΜΕΛΕΤΗΣ : ,58 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ : ,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 2 Α-3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 4 Α-14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος Α-18 Προμήθεια δανείων 5 Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αρθρο Μο- Αναθεώ νάδα -ρησης ΟΔΟ- 1123Α ΟΔΟ- 1133Α ΟΔΟ ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ ΣΧΕΤ. Θαλάσσια μεταφορά υλικών ΟΙΚ- OIK με αυτοκίνητο στην Γαυδο 1136 Ποσότητα Τιμή Μονά δας Μερική m3 140,00 1,70 238,00 m3 580,00 9, ,00 m ,00 0,65 780,00 m3 650,00 11, ,00 m3 650,00 1,05 682,50 m ,00 13, ,00 Δαπάνη Ολική Σύνολο Ομάδος Α : ,50 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m 2 Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 3 Β Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΟΔΟ ΥΔΡ ΟΔΟ m3 70,00 5,00 350,00 m3 50,00 15,30 765,00 m3 440,00 86, ,00 38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :1891 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΜΠΕ) ΟΜΑΔΑ 12η Ειδικά έργα και δραστηριότητε κατηγορία Α2 στο είδο έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΗΜΙΤΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Ειδικός Σύμβουλος: NCC Σύμβουλοι Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Έργο: Κατασκευή και λειτουργία αιθουσών κινηματογράφου 2000 θέσεων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 600 θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΒΑΡΔΙΑ ΓΑΥΔΟΥ Χ (140-6074) Λ. ΓΙΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ησιόδου 7, Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ» DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT MATRIX FOR A HOTEL Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη

λυµάτων και συστήµατος µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Σπαρτοχωρίου, ήµου Μεγανησίου, Νοµού Λευκάδας» συντάχθηκε αρχικά Προµελέτη Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το εξεταζόµενο έργο τιτλοφορείται «Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ήµου Μεγανησίου» κι αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή Σ.Μ.Α. που θα εξυπηρετήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΝΑΞΟΣ

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΝΑΞΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Ερευνητικό έργο: Έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη στην Νάξο Ερευνήτρια: Κωνσταντίνα Πλάκα Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 6977 217131 E-mail: con_plak@yahoo.gr Εικόνα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 4.1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ (2000/60/ΕΚ)... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 8 3. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ... 10 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 10 3.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΩΝ... 14 3.3 ΡΟΛΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ... 14 3.4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2015-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2015-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 205-209 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 00 Τηλ. 2834000 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 22-25 MW έκαστο ή 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 15-17 MW έκαστο στον ΑΣΠ Κω» Α/Α Έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1

Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 100 Τηλ. 2813401100 www.dimos-archanon-asterousion.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ -

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 4 1.2. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 6 1.3. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ... 6 1.4. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ... 6 1.5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ... 7 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...8 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.2 ΚΥΡΙΟΣ ΈΡΓΟΥ...8 1.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ...8 1.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ...8 1.5 ΘΕΣΗ...8 1.6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...9 1.7 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ΚΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ. : 20320 Υπεύθυνη παρακολούθησης της πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παραρτήματα... 2 Κατάλογος Πινάκων... 4 Κατάλογος Σχημάτων... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 6 1.1. Γενικά στοιχεία... 6 1.2. Οριοθέτηση περιοχής μελέτης... 6 1.3. Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016

ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 ΛΑΡΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 2016 _00. Εισαγωγή _01. Κλιματική αλλαγή: Μετριασμός και προσαρμογή _02. Τοπικές μεταφορές _03. Πράσινες Αστικές Περιοχές που ενσωματώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2015-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2015-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 205-209 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πεζά 70 00 Τηλ. 2834000 www.dimos-archanon-asterousion.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα