Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του"

Transcript

1 Centaurea messenicolasiana. Ένα ενδηµικό είδος της περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. Προτάσεις για τη διατήρηση και προστασία του ΑΡΕΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1, ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 και ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1 1 Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Παράρτηµα Καρδίτσας ΤΕΙ Λάρισας, Τέρµα Μαυροµιχάλη, Καρδίτσα. 2 Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Παν. Θυρίδα 440, 54124, Θεσσαλονίκη. Περίληψη Το είδος Κενταύρεα Μεσενικόλα (Centaurea messenicolasiana) είναι ένα ενδηµικό είδος της περιοχής Λίµνης Νικ. Πλαστήρα. Εξαπλώνεται σε µικρή σχετικά έκταση κατά µήκος του επαρχιακού δρόµου που οδηγεί από Καρδίτσα προς Μεσενικόλα. Στην περιοχή εξάπλωσής του δέχεται πιέσεις από τη βόσκηση, τις υλοτοµίες καυσοξύλων, αλλά και τις κατασκευαστικές, βελτιωτικές εργασίες που διενεργούνται κατά µήκος του δρόµου. Απαιτείται παρακολούθηση των πληθυσµών και αποτελεσµατική προστασία του είδους αυτού καθώς και διατήρηση του συγκεκριµένου βιοτόπου. Το εργαστήριο ασοκοµίας και ασικής Οικολογίας, σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, έχουν αναλάβει το έργο αυτό στο πλαίσιο του προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη». Λέξεις κλειδιά: Είδος, ενδηµικό, προστασία, παρακολούθηση. Centaurea messenicolasiana. An endemic species of the area of lake N. Plastiras. Suggestions for its preservation and protection ARETOS VASSILIOS 1, VERGOS GEORGIOS 2 and VERGOS STERGIOS 1 1 Department of Forestry and Management of Natural Environment, Branch of Karditsa, Technological Educational Institute of Larissa, 43100, Karditsa, Greece. 2 Department of Geodesy and Surveying, Aristotle University of Thessaloniki, Univ. BOX 440, GR-54124, Thessaloniki, Greece. Summary Centaurea messenicolasiana is an endemic species of the immediate area around Lake N. Plastiras, Karditsa, Greece. It spreads in a relatively small region along the road that leads from Karditsa to the village of Messenicola. Its proliferation area is under heavy stress due to pasturing, woodcutting as well as road construction and improvement operations. Therefore, monitoring of its population is necessary while the species efficient and effective preservation and as well as the protection of its biotopes become mandatory. 1

2 The laboratory of Forestry and Forest Ecology, in cooperation with the Development Company of Karditsa, have undertaken this task in the frame of the Environmental Protection and Sustainable Development project. Key words: species, endemic, protection, monitoring. 1. Εισαγωγή Το είδος Κενταύρεα Μεσενικόλα (Centaurea messenicolasiana) είναι ένα από τα 18 ενδηµικά είδη της Ελληνικής χλωρίδας που συναντώνται στην περιοχή λίµνης N. Πλαστήρα (Οµάδα Μελέτης 2000). Αναγνωρίσθηκε το 1993 ως ένα υποείδος του Centaurea phalolepis (Γεωργιάδης κ.ά. 1996), το οποίο εµφανίζεται µε µεγάλη ποικιλοµορφία στη Βαλκανική Χερσόνησο και την Τουρκία και συµπληρώνει µε άλλα 11 είδη του γένους Centaurea τον κατάλογο των αναγνωρισθέντων στη χώρα µας ειδών (Tutin et al ). Πέρα όµως από την αναγνώριση του υποείδους δεν έγινε µέχρι σήµερα µια συστηµατική καταγραφή του πληθυσµού, καθώς και της περιοχής εξάπλωσής του. Σ αυτό το σηµείο έρχεται να συµβάλλει η σχετική έρευνα που υλοποιείται από το Εργαστήριο ασοκοµίας και ασικής Οικολογίας του Τµήµατος ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας (ΤΕΙ/Λ), πρόδροµο αποτέλεσµα της οποίας αποτελεί και η παρούσα ανακοίνωση. 2. Υλικά και µέθοδοι Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» του Υ.ΠE.ΧΩ..Ε., το Εργαστήριο ασοκοµίας και ασικής Οικολογίας του Τµήµατος ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας (ΤΕΙ/Λ) πραγµατοποίησε έρευνα µε σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση (monitoring) και αποθεµατοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) του είδους C. messenicolasiana. Για τον σκοπό αυτό έγινε µια πρώτη καταγραφή του πληθυσµού του είδους τον Μάιο του Mε τη χρήση φορητού GPS επισηµάνθηκαν οι θέσεις εµφάνισης του φυτού και στη συνέχεια αποτυπώθηκαν οι γεωγραφικές συντεταγµένες των σηµείων στο χάρτη (Εικ. 3). Για την αποθεµατοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, πέρα από τα δύο άτοµα που µεταφέρθηκαν στο βοτανικό κήπο Νεοχωρίου, πραγµατοποιήθηκε συλλογή σπόρων οι οποίοι στη συνέχεια αποθηκεύθηκαν στην ειδική ψυκτική συσκευή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενηµέρωσης Νεοχωρίου, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής φυταρίων και επανεγκατάστασης του είδους σε περίπτωση καταστροφής και εκτόπισής του από το φυσικό του βιότοπο. 3. Βοτανικά χαρακτηριστικά του είδους Είναι πολυετές φυτό, µε κυλινδρόµορφο ή ακανόνιστο βλαστό, µήκους cm και διάµετρο 5 mm. Ο βλαστός συχνά διακλαδίζεται από τη βάση ή και από το µέσο του ύψους του (Εικ. 1). Τα φύλλα του φέρουν µίσχο και διαχωρίζονται µε αντίστροφα λογχοειδείς λοβούς. Η επιφάνειά τους είναι τραχεία µε νεύρα και αραιά αραχνοειδή τριχίδια. Τα άνθη του έχουν λευκωπό χρώµα, όπως και των άλλων δύο ενδηµικών 2

3 υποειδών της Κεντρικής Ελλάδας (C. princeps και C. chrysocephala), σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα του είδους (C. phalolepis) τα οποία φέρουν συνήθως κοκκινωπά ή πιο σπάνια κιτρινωπά άνθη (Γεωργιάδης κ.ά. 1996). Στην Ελλάδα έχουν αναγνωρισθεί συνολικά 21 υποείδη του C. phalolepis από τα οποία τα 16 είναι ενδηµικά, και εµφανίζουν συνήθως µεταξύ τους έντονες γεωγραφικές και µορφολογικές διαφορές, αν και κάποιες φορές διαφέρουν µόνο σε λεπτοµερειακά χαρακτηριστικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναγνώρισή τους (Γεωργιάδης κ.ά. 1996, Καλπουτζάκης και Κωνσταντινίδης 2004). 4. Αποτελέσµατα καταγραφής. Εξάπλωση του είδους Ο πληθυσµός του είδους Centaurea messenicolasiana εµφανίζεται χαµηλότερα από τον οικισµό Μεσενικόλα του ήµου Πλαστήρα (Ν. Καρδίτσας) και συγκεκριµένα έχει ως κέντρο εξάπλωσης το τµήµα του επαρχιακού δρόµου αµέσως µετά τη βρύση «Αγορίτσα», σε απόσταση 50 m περίπου και συνεχίζει κατά την άνοδο προς το χωριό για απόσταση 500 ακόµη µέτρων. Εικ. 1, 2: Κενταύρεα Μεσενικόλα Fig. 1, 2: Centaurea messenicolasiana Το είδος πρωτοεµφανίζεται στα πρανή του επαρχιακού δρόµου σε υψόµετρο 430 µέτρων µε διάσπαρτα άτοµα ενώ το συναντά κανείς µέχρι και τα 640 µέτρα (Εικ. 3). Οι επιφάνειες τις οποίες καλύπτει ή στις οποίες εµφανίζεται, είναι γενικά υποβαθµισµένες ή διαταραγµένες θέσεις, στις παρυφές και τα πρανή των δρόµων. Αποφεύγει γενικά θέσεις µε ανταγωνιστική βλάστηση. Ωστόσο, όπου εµφανίζεται λόγω του ύψους του, που συχνά υπερβαίνει τα 120 cm (Εικ. 2), δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα 3

4 ανταγωνισµού. Όλες οι θέσεις όπου κατεγράφη είναι φωτεινές, έχουν Α-ΒΑ προσανατολισµό, είναι γενικά προστατευµένες από ανέµους και το βασικό πέτρωµα είναι σε όλες τις περιπτώσεις φλύσχης. Ο πιο συγκροτηµένος πληθυσµός, αποτελούµενος από 14 άτοµα, ιδιαίτερα υγιή και ζωτικά, κατεγράφη στη θέση βρύση «Αγορίτσα» στα 430 µέτρα. Στη συνέχεια σε µια διαδροµή 500 µέτρων περίπου κατά την άνοδο προς Μεσενικόλα και µέχρι υψόµετρο 450 m, εµφανίζονται µεµονωµένα άτοµα του είδους στις παρυφές του δρόµου, µέσα στα ρείθρα ή το πολύ σε απόσταση 1-2 m από την άκρη του δρόµου. Στη διαδροµή αυτή κατεγράφησαν 22 φυτά από την πάνω πλευρά του δρόµου και 14 προς τα κατάντη. Έξι (6) άτοµα ακόµη κατεγράφησαν πάνω από το πρανές, στη θέση του δρόµου που κατολίσθησε εξαιτίας πρόσφατης διαπλάτυνσης. Στο πρανές αυτό, καθώς και στην πλαγιά πάνω από αυτό, συναντούσε κανείς κατά προφορική ενηµέρωση ( ηµ. Παπαντώνης) τις πλουσιότερες θέσεις σε άτοµα του είδους Centaurea messenicolasiana πριν 2-3 έτη. Οι κατασκευαστικές, βελτιωτικές εργασίες του δρόµου είναι προφανές ότι ζηµίωσαν και τελικά µείωσαν σηµαντικά την επιφάνεια εξάπλωσης του είδους, αλλά και τον ίδιο τον πληθυσµό του. Εικ. 3: Θέσεις εµφάνισης του είδους Fig. 3: Species presence Στη συνέχεια και πάντα κατά µήκος του δρόµου βρέθηκαν δύο ακόµη θέσεις µεµονωµένης εµφάνισης του είδους. Στη διασταύρωση του δρόµου για Μεσενικόλα και Μονή Κορώνης (υψόµετρο 580 m) βρέθηκε µόνο ένα άτοµο, παρότι δύο χρόνια πριν 4

5 και συγκεκριµένα πριν γίνουν οι κατασκευαστικές εργασίες διαπλάτυνσης του κόµβου, υπήρχε µεγαλύτερος πληθυσµός, περίπου 15 ατόµων. Τέλος κατεγράφη άλλη µία εµφάνιση 5 ατόµων, λίγο πριν το Μεσενικόλα σε υψόµετρο 640 m (αριστερά του δρόµου). Οι εργασίες αναζήτησης και περιγραφής και άλλων πληθυσµών και ατόµων στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται. 5. Συζήτηση - Συµπεράσµατα Το είδος Centaurea messenicolasiana είναι ένα από τα δύο ελληνικά ενδηµικά είδη (Poa palustris και Centaurea messenicolasiana) τα οποία συναντώνται µόνο στην περιοχή της λίµνης Ν. Πλαστήρα (Οµάδα Μελέτης 2000). Εµφανίζεται σε µια πολύ περιορισµένη περιοχή και γιαυτό αποτελεί είδος εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αλλά συγχρόνως και ιδιαίτερα ευάλωτου στις πιέσεις που προέρχονται από ανθρωπογενείς κυρίως αιτίες. εδοµένου ότι στην περιοχή εµφάνισης του ενδηµικού αυτού είδους ασκούνται υποβαθµιστικές του βιότοπου και του είδους δραστηριότητες, όπως η βόσκηση αιγοπροβάτων, η υλοτόµηση καυσοξύλων κ.ά., ο κίνδυνος µείωσης του πληθυσµού λόγω βόσκησης και καταστροφής του φυτού από ποδοπάτηση πριν από το στάδιο ωρίµανσης του αναπαραγωγικού υλικού είναι υπαρκτός και εκτιµάται ως σοβαρός. Λαµβάνοντας υπόψη ότι το είδος εµφανίζεται εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόµου Καρδίτσας Μεσενικόλα είναι προφανές ότι οι κάθε µορφής κατασκευαστικές, βελτιωτικές εργασίες στο κατάστρωµα και στα πρανή του επαρχιακού δρόµου προς Μεσενικόλα, διαταράσσουν, αν δεν ζηµιώνουν ανεπανόρθωτα, τον βιότοπο και καταστρέφουν άτοµα και πληθυσµούς του είδους. Αναγκαίες παρόµοιες εργασίες θα πρέπει να γίνονται µε περισσότερη προσοχή και σε συνεργασία µε το φορέα παρακολούθησης του όλου θέµατος, που θα συνεχίσει να είναι και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος το Εργαστήριο ασοκοµίας και ασικής Οικολογίας του Τµήµατος ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας (ΤΕΙ/Λ), σε συνεργασία φυσικά µε την Αναπτυξιακή Καρδίτσας. Επιπλέον το είδος απειλείται µε µείωση ή εξαφάνιση του πληθυσµού του λόγω καταστροφής του βιοτόπου, από ανθρωπογενείς κατά κύριο λόγο αιτίες όπως, πυρκαγιά, βόσκηση κτηνοτροφικών ζώων, συλλογή-εκρίζωση των φυτών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για καλλωπιστικούς αλλά κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς, αφού η φαρµακευτική αξία των ειδών του γένους Centaurea είναι γνωστή από την αρχαιότητα (Μπάουµαν 1999). Με βάση τα παραπάνω και προκειµένου να προστατευθεί αποτελεσµατικότερα το είδος προτείνονται: Η παρακολούθησή του (monitoring) µε σκοπό να διαµορφωθεί σαφής εικόνα για την πληθυσµιακή κατάστασή του, αλλά και για τη διατήρηση και επέκτασή του, καθώς και για ενδεχόµενα προβλήµατα που µπορεί στη συνέχεια να παρουσιασθούν (σποροπαραγωγή, φύτρωση σπόρων κ.ά) και να θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχιση ύπαρξης του ενδιαφέροντος αυτού ελληνικού ενδηµικού είδους. Η προστασία του από τη βόσκηση µε αποµάκρυνση των αιγοπροβάτων από την περιοχή. Εξετάζεται ακόµη και η περίφραξη ενός κέντρου εξάπλωσης του είδους, 5

6 δεδοµένου ότι πρόκειται για µικροεκτάσεις, που εύκολα µπορούν να περιφραχθούν χωρίς αυτό να σηµαίνει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. Η περίφραξη θα διευκολύνει τη δηµιουργία ενός µικρού φυσικού αποθέµατος (ρεζέρβας), απόλυτης προστασίας, η οποία απαλλαγµένη από κάθε είδους ανθρώπινες επεµβάσεις θα διασφαλίσει τη διατήρηση βιότοπου και είδους και βέβαια θα διευκολύνει την έρευνα και παρακολούθηση του είδους. Τέλος κρίνεται σκόπιµη η ένταξή του στον κατάλογο ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, ώστε να απαγορευθεί η εκ προθέσεως αποκοµιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση ή καταστροφή δειγµάτων του είδους, καθώς και η κατοχή, µεταφορά και εµπορία του, σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παραπάνω οδηγίας. Βιβλιογραφία Georgiadis, T., Dimitrellos, G., Routsi, E., Centaurea messenicolasiana (Asteraceae), a new species of C. sect. Phalolepis (Cass.) DC from Greece. Willdenowia Kalpoutzakis, E., Konstantinidis, Th., A new species of Centaurea (sect. Phalolepis, Compositae: Cardueae) from eastern Peloponnisos, Greece. Botanical Journal of the Linnean Society, November 2004, vol. 146, no. 3, pp (9). Tutin, T.G., et al Flora Europaea, vol. 4. Cambridge. Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1992: Οδηγία 92/43 (ΕΟΚ) «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». L 206. Μπάουµαν, E., Η ελληνική χλωρίδα στο µύθο, στην τέχνη, στη λογοτεχνία. Β Έκδοση. Έκδοση της ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης. Οµάδα Μελέτης, 2000: Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχής λίµνης Ν. Πλαστήρα. 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε.

ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ENVIFOR ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1698/05 (ΑΡΘΡΟ 46) ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas Η Συµβολή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του ιστού της πόλης. Μελέτη περίπτωσης:περιβαλλοντικός σχεδιασµός του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Καρδίτσας ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΩ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998 ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΕΡΓΟΥ Α. Ατοµικά στοιχεία - Σπουδές Ονοµατεπώνυµο: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΣ Όνοµα πατέρα: Γεώργιος Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αγάπη Γρεβενών,

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της περιφέρειας Ηπείρου

ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της περιφέρειας Ηπείρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης

ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης ιατήρηση και αειφόρος ανάπτυξη της Ροδόπης Έλ. Χατζηχαραλάµπους, Βιολόγος PhD, Υπεύθυνη Βιοτικών Πόρων Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων Περίληψη Η διατήρηση, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr.

Η παρούσα έκθεση μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του έργου Life www.parnonaslife.gr. 0 Η έκθεση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» (www.parnonaslife.gr) που υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση

Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών των τύπων οικοτόπων άση µε Quercus frainetto και άση µε Quercus ilex σε υψηλά δάση Η παρούσα µελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life-Nature 03 NAT/GR/000093 το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Λουκάτος Ανδρέας 1, Πραγιάτη Μαίρη 1, ρ. Νταλής ηµήτρης 2 1 ΕΠΕΜ Α.Ε. - Αχαρνών 141Β & Λαερτίου, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)

Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) 400 Η κατάσταση διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) Α. Τσιρούκης 1,2, Κ. Γεωργίου 2, Σ. Βέργος 1 & Κ.Α. Θάνος 2 1 ΤΕΙ Λάρισας, Τµήµα ασοπονίας και ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των ημιορεινών περιοχών Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για την ανάδειξη, αξιοποίηση και βιώσιμη ανάπτυξη λιβαδιών των Α. Στεργιάδου και Π. Εσκίογλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος

Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Η ιαχείριση και Προστασία της Λίµνης Παµβώτιδας: Ένα µέσο για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη του ήµου Παµβώτιδος Λ. Τάτσης, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.Π.Μ.Σ. "Περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Εντοπισμός Κατάλληλων Ενδιαιτημάτων Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας με Χρήση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ Α ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κυρκενίδης Β.Ι. 1, Ανδρεοπούλου Ζ.Σ. 1, Κοκκινάκης Α.Κ. 2, και Λεφάκης Π. 1 Σχολή ασολογίας & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Περιλήψεις 3 ου Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. & Ε.Ζ.Ε. Ιωάννινα, 16-19 Νοεµβρίου 2006 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 Η 1 H παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου Life07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA 2000 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΚΡΑΤΑΙΓΟΥ ΖΩΜΙΝΘΟΥ, ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Ιανουάριος 2008 ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα