Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας"

Transcript

1 Έρευνα φυτοποικιλότητας του έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας Ι.H. Τσίτρα 1, Α.E. Τάξος 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ι. Καζόγλου 1 και Μ. Βραχνάκης 1 1 Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας Τ.Κ Καρδίτσα, 2 Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Καβάλας Τ.Κ Δράμα Περίληψη Οι κυρίαρχοι τύποι κάλυψης γης στην πεδινή Θεσσαλία περιορίζονται σε καλλιεργούμενα γεωργικά εδάφη, βοσκόμενες εκτάσεις, οικισμούς και μια στενή λωρίδα παραποτάμιας βλάστησης κατά μήκος του Πηνειού και των παραποτάμων του. Οι εκτάσεις και οι μικροθέσεις εκείνες που απέμειναν μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να φιλοξενούν πρωτογενή οικολογικά στοιχεία της Θεσσαλίας είναι ελάχιστες. Επομένως, η οικολογική αξία του έλους Μεταμόρφωσης εντείνεται αν συνυπολογιστεί ότι στα πεδινά του νομού Καρδίτσας οι περισσότερες εκτάσεις μέχρι και τον προηγούμενο αιώνα ήταν ελώδεις ή εποχικά κατακλυζόμενες από πλημμυρικά ύδατα. Στην περιοχή έρευνας εντοπίζονται πέντε τύποι οικοτόπων Natura Οι τύποι βλάστησης διακρίνονται σε ποολίβαδα, καλαμιώνες και μικτή (ενδιάμεση) βλάστηση. Ο σκοπός της εργασίας είναι να καταδείξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη χλωριδική ποικιλότητα του Έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας. Συγκεκριμένα αναλύθηκε και ποσοτικοποιήθηκε η χλωριδική ποικιλότητα των τριών κυρίαρχων τύπων βλάστησης (ποολίβαδο, καλαμιώνας, μικτός τύπος χερσαίας βλάστησης) με τη χρήση δεικτών. Η έρευνα έδειξε ότι το ποολίβαδο υποστηρίζει μεγαλύτερο συνολικό αριθμό φυτικών ατόμων (αφθονία), έναντι των άλλων τύπων βλάστησης που μελετήθηκαν (καλαμιώνες και μικτός τύπος βλάστησης), ενώ ο μικτός τύπος υποστηρίζει μεγαλύτερο αριθμό φυτικών ειδών (καταγραφόμενο και μαθηματικά εκτιμώμενο) (πλούτος ειδών), έναντι των άλλων τύπων βλάστησης. Η έρευνα αυτή πρέπει να ακολουθηθεί από σειρά άλλων ερευνών και μελετών ώστε να τεθούν οι όροι προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης ενός τόσου σημαντικού οικοσυστήματος. Λέξεις κλειδιά: φυτοποικιλότητα, έλη, δείκτες ποικιλότητας, Θεσσαλία Εισαγωγή Η λεκάνη της Μεσογείου στο σύνολό της θα πρέπει να θεωρείται υποψήφια περιοχή για «διατήρηση» (conservation) λόγω του τεράστιου αριθμού (περίπου ) ενδημικών ειδών (Myers et al. 2000). Η ιστορία των χωρών της Μεσογείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους υγροτόπους. Στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, ο αυξανόμενος πληθυσμός και η κυριαρχία μη αειφορικών αντιλήψεων που διέπουν την άσκηση δραστηριοτήτων όπως η καλλιέργεια φυτών, η εκτροφή ζώων, η δόμηση οικισμών, κ.λπ. προκάλεσαν σημαντική συρρίκνωση ή και απώλειες των υγροτόπων της Μεσογείου. Υπολογίζεται ότι τα δύο τρίτα περίπου της έκτασής τους αποξηράνθηκαν, ενώ η κατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των εναπομεινάντων υγροτόπων επιδεινώνεται (Ζαλίδης και συν. 2002). Η οικολογική σημασία των υγροτόπων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, οι µικροί υγρότοποι αποτελούν ζωτικούς σταθµούς για τα μεταναστευτικά πουλιά, λειτουργούν ως βοηθητικά καταφύγια στην ευρύτερη περιφέρεια των µεγάλων υγροτόπων, ιδιαίτερα σε ορισµένες έκτακτες περιπτώσεις (ξηρασία, κ.ά.) και έχουν μεγάλη σημασία ως τόποι αναψυχής, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται µακριά από τη θάλασσα (Μπρουζιώτης 2007). Ειδικότερα για τη Θεσσαλία, αξίζει να γίνει ειδική προσπάθεια διατήρησης και αναβάθµισης των μικρών υγροτόπων, που είναι θεμελιώδους σημασίας για τους μικρούς οικισµούς των οποίων το δοµηµένο περιβάλλον και γενικότερα η ανάπτυξη μιμείται σταθερά Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 135

2 το κακό πρότυπο των µεγάλων πόλεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τη φυτοποικιλότητα και τα συστατικά της, του Έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας, ως στοιχεία σημαντικής περιβαλλοντικής αξίας. Περιοχή έρευνας Υλικά και μέθοδοι Η περιοχή του Έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας βρίσκεται στο ΒΔ τμήμα του Νομού Καρδίτσας (Εικόνα 1). Η έκταση του έλους σήμερα είναι 60 στρ., στους ανατολικούς πρόποδες του Τιτάνιου Όρους, η δε πλούσια βλάστηση και η υδρόβια ζωή του έχει περιοριστεί. Πολλά είδη υδρόβιας ζωής έχουν εκλείψει από τη χρήση φυτοφαρμάκων στις γύρω καλλιέργειες και από μολυσμένα ύδατα που καταλήγουν στο έλος τους θερινούς μήνες. Η βόσκηση που ασκείται στην περιοχή είναι συνεχής όλο το χρόνο από 150 περίπου μικρά ζώα (κυρίως πρόβατα). Εικόνα 1. Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής έρευνας του Έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ν. Καρδίτσας. Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται οι παρακάτω τύποι οικοτόπων του Δικτύου Natura 2000 (Αλεξανδροπούλου και συν. 2005): Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή Hydrocharition (κωδ. 3150). Ο τύπος καλύπτει πολύ μικρή έκταση στην περιοχή έρευνας. Κυριαρχεί το υδρόφυτο Lemna minor, ενώ χαρακτηριστική είναι και η έντονη παρουσία χλωροφυκών ενδεικτική του ευτροφισμού των υδάτων. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή (κωδ. 3290). Βρίσκεται σε στενή γειτνίαση με τον προηγούμενο τύπο και επίσης καλύπτει μικρή έκταση στην περιοχή. Κυριαρχεί το Ceratophyllum demersum με μικρή παρουσία του Alisma lanceolatum και της Sagittaria sagittifolia. Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum (κωδ. 5420). Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση τύπος, ιδιαίτερα υποβαθμισμένος λόγω της υπερβόσκησης. Χαρακτηριστική είναι και η έντονη διάβρωση αφού σε πολλά σημεία έχει αποκαλυφθεί το μητρικό πέτρωμα. Κυριαρχούν τα Ballota acetabulosa, Micromeria juliana, Dactylis glomerata, κ.ά. Ψευδοστέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero-Βrachypodietea) (κωδ. 6220/ οικότοπος προτεραιότητας). Καλύπτει σημαντική έκταση, με σημάδια έντονης βόσκησης. Κυριαρχούν τα Βromus hordeaceus, Lolium rigidum, κ.ά Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Καλαμώνες (κωδ. 72Α0). Αναπτύσσεται σε στάσιμα και ρέοντα ύδατα. Κυριαρχεί το Phragmites australis και κατά τόπους τα Typha domingensis, Sparganium erectum ssp. neglectum και Scirpus maritimus. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας διεξήχθη συγκέντρωση στοιχείων χλωριδικής ποικιλότητας από διακριτούς οικοτόπους του Έλους Μεταμόρφωσης. Συγκεκριμένα από τη φυσιογνωμία της επικρατούσας βλάστησης διακρίθηκαν τρεις τύποι: α) καλαμιώνας, με κυριαρχία υγροτοπικής βλάστησης (αντιστοιχεί στον οικότοπο 72Α0), β) ποολίβαδο, με κυριαρχία αγρωστωδών (αντιστοιχεί στον οικότοπο 6220), και γ) μικτός τύπος βλάστησης, με σαφώς διακριτή ορόφωση δένδρων και θάμνων. Τα στοιχεία χλωριδικής ποικιλότητας συλλέχθηκαν τον Ιούνιο του Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκαν μεταλλικά πλαίσια 50 x 50 cm (με κάθε πλαίσιο χωρισμένο σε 25 μικρότερα πλαίσια), τοποθετημένα σε τυχαίες θέσεις (7 στον καλαμιώνα, 11 στο ποολίβαδο και 9 στο μικτό τύπο). Οι θέσεις συλλογής στοιχείων σημειώνονταν σε χάρτη με τη βοήθεια GPS (Εικόνα 1). Για κάθε μεγάλο πλαίσιο γινόταν η καταγραφή των φυτικών ειδών και της αφθονίας τους σε ειδικά διαμορφωμένο φύλο περιγραφής. Ως αφθονία (abundance) ενός είδους, δηλ. ο αριθμός ατόμων ενός είδους που εντοπίζονται εντός του πλαισίου, ορίζεται ο αριθμός των μικρότερων πλαισίων τα οποία περιέχουν άτομα του είδους (Vrahnakis et al. 2010). Ο τρόπος αυτός καταγραφής της αφθονίας των ειδών παρουσιάζει το μειονέκτημα υποεκτίμησης της αφθονίας ειδών με πάνω από 25 άτομα, όμως έχει το πλεονέκτημα της σημαντικής εξοικονόμησης χρόνου, καθώς η ακριβής καταγραφή των ατόμων κάθε είδους πολλές φορές είναι αδύνατη, είτε γιατί παραλείπονται άτομα, είτε γιατί υπερεκτιμάται ο αριθμός ατόμων όταν το είδος εκπτύσσει στόλονες και ριζώματα. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν, με τη βοήθεια δεικτών, οι χαρακτηριστικότεροι παράμετροι της φυτοποικιλότητας: η αφθονία, ο πλούτος ειδών, η κυριαρχία, η ποσοτική έκφρασή της φυτοποικιλότητας και η ομοιομορφία κατανομής των ατόμων σε κάθε είδος. Για όλους τους τύπους βλάστησης έγιναν στατιστικές συγκρίσεις με το τεστ τυχαιοποίησης του Solow (1993) και στο τέλος κατατάχθηκαν οι τρεις φυτοκοινότητες αναλόγως της φυτοποικιλότητάς τους βάση του διαγράμματος του Renyi (1961). Για την ανάλυση των στοιχείων και τον υπολογισμό των δεικτών της φυτοποικιλότητας, κατασκευάστηκαν ειδικές βάσεις δεδομένων CSV αρχείων (ορειοθετημένα με κόμματα) (*.csv) στο εξειδικευμένο πρόγραμμα Species Diversity and Richness (ver. 4.0) της PISCES Conservation Ltd (2006), σχεδιασμένο από τους Dr R.M.H. Seaby και Dr P.A. Henderson. Αποτελέσματα - Συζήτηση Συνολικά καταγράφηκαν 59 φυτικά είδη, με 24 είδη παρόντα στο ποολίβαδο, 21 στον καλαμιώνα, και 36 στο μικτό τύπο βλάστησης, Το ποολίβαδο υποστηρίζει μεγαλύτερο συνολικό αριθμό φυτικών ατόμων (αφθονία) (369), ακολουθούμενο από το μικτό τύπο βλάστησης (339) και τον καλαμιώνα (218). Κοινό είδος και στους τρεις τύπους βλάστησης είναι το Cynodon dactylon. Οι τιμές αφθονίας του όμως παρουσιάζονται σημαντικά υψηλότερες στο ποολίβαδο (244), με τους άλλους δύο τύπους να έχουν τις ίδιες περίπου τιμές (94 ο καλαμιώνας και 92 ο μικτός τύπος βλάστησης). Ο μικτός τύπος βλάστησης υποστηρίζει στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη τιμή χλωριδικής ποικιλότητας, ακολουθούμενη από τον καλαμιώνα και το ποολίβαδο, όταν αυτή εκφράζεται με τους δείκτες των Shannon-Weiner, Simpson, Margalef, McIntosh, Brilluin, Q-στατιστικής και Menhinick (Πίνακας 1). Ο μικτός τύπος βλάστησης υποστηρίζει στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη τιμή ομοιομορφίας κατανομής των ατόμων των ειδών σε κάθε είδος (evenness), ακολουθούμενη από τον καλαμιώνα και το ποολίβαδο, όταν αυτή εκφράζεται με τους δείκτες των Pielou, McIntosh, Brilluin, Heip, Simpson, Camargo, Smith and Wilson (1-D), Smith and Wilson ( ln(d)), Shannon minimum και Gini (στην περίπτωση των δύο τελευταίων δεικτών χωρίς στατιστικό έλεγχο) (Πίνακας 2). Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 137

4 Πίνακας 1. Δείκτες ποσοτικής έκφρασης της φυτοποικιλότητας και συγκρίσεις αυτών σύμφωνα με το test τυχαιοποίησης του Solow (1993) για τους τρεις τύπους βλάστησης. Δείκτης Ποικιλότητας Ποολίβαδο Μικτή βλάστηση Καλαμιώνας Shannon-Weiner 1,557a* 2,806c 1,912b Simpson 2,251a 8,833c 4,028b Margalef 3,889a 6,195b 3,547a McIntosh 0,351a 0,698c 0,535b Brilluin 1,460a 2,629c 1,778b Q-στατιστική 6,981b 14,770c 5,319a Menhinick 1,248a 2,025b 1,374a *Τιμές των δεικτών ποικιλότητας ακολουθούμενες από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Πίνακας 2. Δείκτες ομοιομορφίας και συγκρίσεις αυτών σύμφωνα με το test τυχαιοποίησης του Solow (1993) για τους τρεις τύπους βλάστησης. Δείκτης Ομοιομορφίας Ποολίβαδο Μικτή βλάστηση Καλαμιώνας Pielou 0,490a* 0,777c 0,638b McIntosh 0,418a 0,789c 0,642b Brilluin 0,480a 0,774c 0,632b Heip 0,163a 0,432c 0,304b Simpson 0,094a 0,239c 0,201b NHC 0,130a 0,163a 0,131a Camargo 0,512a 0,829c 0,722b Smith and Wilson (B) 0,361a 0,469b 0,352a Smith and Wilson (1-D) 0,578a 0,909c 0,788b Smith and Wilson (-lnd) 0,254a 0,597c 0,460b *Τιμές των δεικτών ομοιομορφίας ακολουθούμενες από το ίδιο γράμμα δεν διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Το διάγραμμα κατάταξης των φυτοκοινοτήτων κατά τη χλωριδική τους ποικιλότητα (διάγραμμα του Renyi) δείχνει ότι ο μικτός τύπος βλάστησης υποστηρίζει σημαντικά υψηλότερη ποικιλότητα έναντι των άλλων δεικτών για όλες τις τιμές των παραμέτρων που ελέχθησαν (Εικόνα 2). Αυτό αντανακλάται και στην Εικόνα 2 καθώς η καμπύλη μεταβολής των τιμών του δείκτη σε σχέση με τις τιμές της παραμέτρου για την περίπτωση του μικτού τύπου βλάστησης βρίσκεται τοποθετημένη πάντα υψηλότερα των αντίστοιχων καμπυλών των άλλων τύπων βλάστησης. Επίσης, με εξαίρεση πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη (<0,5) ο καλαμιώνας είναι πιο ποικίλος έναντι του ποολίβαδου. 138 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 3,2 2,8 Μικτό Ποολίβαδο Καλαμιώνας Δείκτης Renyi 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0, Παράμετρος κλίμακας Εικόνα 2. Διάγραμμα κατάταξης των φυτοκοινοτήτων των τριών τύπων βλάστησης κατά τη φυτοποικιλότητά τους (διάγραμμα Renyi). Τα αποτελέσματα από την έρευνα στο Έλος Μεταμόρφωσης δείχνουν ότι ο οικοτονικός τύπος βλάστησης (μικτός) μεταξύ του ποολίβαδου και του καλαμιώνα συντηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ποικιλότητας, γεγονός που είναι σύμφωνο και με άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε μεσογειακά περιβάλλοντα, τόσο για τη φυτοποικιλότητα (Juge and Lachavanne 1997) όσο και για τη ζωοποικιλότητα (Imaz et al. 2002). Παράλληλα καταδεικνύεται πως παρά τις έντονες πιέσεις που δέχεται αυτό το υγροτοπικό (κυρίως) οικοσύστημα παρουσιάζει αρκετά πλούσια χλωριδική ποικιλότητα. Η προστασία και ανάδειξη οικοσυστημάτων, που διατηρούν ακόμη τα πρωτογενή τους χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα τοπίο που κυριαρχούν οι γεωργικές μονοκαλλιέργειες, όπως είναι ο Θεσσαλικός κάμπος, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική (Μπρουζιώτης 2007). Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο αξίζει να διατηρηθούν οι μικροί υγρότοποι είναι η υποστήριξη της βιοποικιλότητας. Η περαιτέρω διερεύνηση για την ένταξη αυτών των εναπομεινάντων συστημάτων στο πλαίσιο προστασίας του Δικτύου «Φύση (Natura) 2000» και η από κοινού σχετική δέσμευση των τοπικών φορέων για την εφαρμοσμένη προστασία και διαχείριση τους κρίνεται επιβεβλημένη. Βιβλιογραφία Αλεξανδροπούλου, Ε., Α. Λουκάτος, Ν. Μασινάς, Γ. Μπάζος, Θ. Μπακαβέλος, Θ. Μπρουζιώτης, Δ. Νταλής, Κ. Παλαιοχωρίτης, Β. Παππάς, Μ. Πραγιάτη, Ν. Ραδέα, Π. Τουρναβίτη, Κ. Φουντούλης και Β. Χατζηβαρσάμης Προστασία, Διαχείριση και Ανάδειξη Έλους Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Έλους Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Αναπτυξιακή Καρδίτσας Εταιρία (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.), ΕΠΕΜ. Α.Ε., ΟΙΚΟΣ- Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΠΕ. Imaz, A., M.A. Hernández, A.H. Ariño, I. Armendáriz and R. Jordana Diversity of soil nematodes across a Mediterranean ecotone. Applied Soil Ecology, 20: Juge, R. and J.-B. Lachavanne Patterns and regulation of plant diversity in lacustrine ecotones, p In: Biodiversity and land-inland water ecotones. (J.-B. Lachavanne Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 139

6 and R. Juge, eds). Man and Biosphere Series, Vol. 18. UNESCO and the Parthenon Publishing Group, N.Y., USA. Μπρουζιώτης, Θ Έρευνα των δυνατοτήτων κατασκευής τεχνητού υγροβιότοπου στη ζώνη μεταβολής της στάθμης του νερού της λίμνης Ν. Πλαστήρα. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Βόλος, σελ Myers, N., R.A. Mittermeier, C.G. Mittermeier, G.A.B da Fanseca and J. Kent Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403: Rényi, A On measures of entropy and information. Mathematical Statistics and Probability. p In: Proceedings of the 4th Berkley Symposium, Vol. 1. Berkley, CA. University of California Press. Solow, A.R A simple test for change in community structure. Journal of Animal Ecology, 62(1): Vrahnakis, M.S., G. Fotiadis, Th. Merou and Y.E. Kazoglou Improvement of plant diversity and methods for its evaluation in Mediterranean basin grasslands. Options Mediterranéennes (A), 92: Ζαλίδης, Γ.Χ., T.L. Crisman και Π.Α. Γεράκης (συντ. έκδοσης) Αποκατάσταση Μεσογειακών Υγροτόπων. ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. Αθήνα και Ε.Κ.Β.Υ. Θέρμη, σελ Floristic diversity of the marsh of Metamorphosi Sotiros in Municipality of Karditsa Ι.H. Tsitra 1, Α.E. Τaxos 1, G. Fotiadis 2, Y. Κazoglou 1 and Μ. Vrahnakis 1 1 School of Forestry and M.N.E., ΤΕΙ of Larissa, GR-43100, Karditsa, 2 School of Forestry and M.N.E., ΤΕΙ of Kavala, GR-66100, Drama Summary Agricultural lands, rangelands, settlements, and narrow stripes of riparian vegetation alongside the river Pinios are the dominant land cover types of the lowlands of Thessaly region. The areas and microsites that are still hosting primary ecological elements are very few. The study area is the marsh of Metamorfosi Sotiros (Prefecture of Karditsa) that hosts five Natura 2000 habitat types.with respect to their use, three vegetation types are distinguished: 1) grasslands, 2) reedbeds, and 3) a mixed (intermediate) type with terrestrial vegetation. The objectives of the study were to indicate the levels of floristic diversity, in a comparative manner, of these land use types, and to explore the structural components of floristic diversity by using a series of diversity indices. It was found that the grassland sustains the highest species abundance, while the mixed type sustains the highest species richness. The need to include this specific area under the protection status of the Natura 2000 network -is further discussed. Key words: floristic diversity, marshes, diversity indices, Thessaly 140 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ A. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ ΟΥ, Ε. (1990): Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική Μελέτη των Υδροβίων Μακροφύτων (Υδροφύτων), στη Βόρεια Ελλάδα. ιδακτορική ιατριβή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Γ.Σ. Ευθυμίου 1, K.Δ. Ντούρας 1, Π.Γ. Ταγκούλης 1 και Α.Δ. Σκόνδρα 1 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως Θεσσαλονίκη 1993 Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως (Φάση 1:1992) Ευαγγελία Λ. Οικονομίδου, Κ. Βασιλάκης, Δ. Μπούσμπουρας και R. Witte Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής.

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Aθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία Κλάδος: Γεωπληροφορικής Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων για

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Θέμα: Παραδοτέα του Τομέα 5: Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα */6 2 Προς ΥΠΕΧΩΔΕ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τρικάλων 36 11526 Αθήνα Υπόψη: Σ. Μαρκοπούλου Ρ. Σπυροπούλου Ε. Τρύφων Θεσσαλονίκη, 31/12/1998 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ «Καταγραφή της χλωρίδας του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδημικών φυτικών taxa της Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11

Περιεχόμενα. Έργα βελτίωσης λιβαδιών (Σφήκα, δεκαετία 80) (Φωτ. Μ. Βραχνάκης) ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 Ετήσιο ενημερωτικό δελτίο Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας Έτος 17 ο & 18 ο, 2009-2010 Περιεχόμενα ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 11 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ 12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 7 ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Έργο LIFE ΦΥΣΗ (LIFE00NAT/GR/7242). «Διατήρηση -Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα Ζάζαρη» - Conservation Management of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Λουκάτος Ανδρέας 1, Πραγιάτη Μαίρη 1, ρ. Νταλής ηµήτρης 2 1 ΕΠΕΜ Α.Ε. - Αχαρνών 141Β & Λαερτίου, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Περιλήψεις 3 ου Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. & Ε.Ζ.Ε. Ιωάννινα, 16-19 Νοεµβρίου 2006 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα