Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε"

Transcript

1 στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία, να θερμάνουμε το χειμώνα και να δροσίσουμε το καλοκαίρι τους χώρους που ζούμε, να λειτουργήσουμε μηχανήματα, να κινήσουμε οχήματα, πλοία, αεροπλάνα, δορυφόρους κ.ά. Η κυριότερη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι η ηλεκτρική. Η περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, στον κόσμο, παράγεται από την καύση ορυκτού άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η καύση ορυκτών καυσίμων προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλήματα υγείας, ρυπαίνει την ατμόσφαιρα και επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή που υφίσταται ο πλανήτης μας. Η παγκόσμια οικονομία εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτά κάποτε θα τελειώσουν και δεν θα έχουμε για πάντα αυτές τις πηγές ενέργειας. Η ανθρωπότητα θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη την στροφή σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και οι οποίες να είναι ανανεώσιμες. Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε (η διάκριση γίνεται ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τη χρήση των προϊόντων που παράγονται). Ελαφριά: Προϊόντα για άμεση χρήση από καταναλωτές Βαριά: Προϊόντα για καταναλωτές, μηχανές και οχήματα για καταναλωτές, μηχανήματα και εξοπλισμός για άλλες βιομηχανίες και παραγωγή ενέργειας Η βιομηχανία για να παραγάγει ενέργεια και καύσιμα εξαρτάται από τον τομέα εξόρυξης ή και ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, τα κεφάλαια, την τεχνολογία και τεχνογνωσία που διαθέτουν οι εταιρείες που θα ασχοληθούν με αυτόν τον τομέα και το εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να εργαστεί σε αυτή τη βιομηχανία. 1

2 Εργασία 1 Α. Μελετήστε τις δέκα εικόνες, πιο κάτω, και με το διπλανό σας σκεφτείτε και γράψετε, στα κουτάκια, στο κάτω μέρος των εικόνων, ποιά πρώτη ύλη/πηγή ενέργειας απεικονίζει κάθε εικόνα: 1. Α.. 2. Η.. 3. Α.. 4. Γεω 5. Β.. 6 Φ Π.. Β. Χωρίστε τις πηγές ενέργειας που γράψατε σε Ανανεώσιμες και Μη Ανανεώσιμες. Ανανεώσιμες Μη Ανανεώσιμες

3 Γ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ανανεώσιμων και Μη Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας; Δ. Συζητήστε στην τάξη σας: Μήπως γνωρίζετε πόσες και ποιές από αυτές τις πηγές χρησιμοποιεί η Κύπρος για να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε σαν χώρα; Ε. Ποιά μορφή ενέργειας μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση ατυχήματος ή φυσικής καταστροφής στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από αυτή την πηγή; Κάνετε μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο για τις πόλεις Τσερνομπίλ (Ουκρανία, 1986) και Φουκουσίμα (Ιαπωνία 2011). Γράψετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας (μια με δύο παραγράφους) στο τετράδιό σας. Γραφική παράσταση 1: Παραγωγή από εγχώριες πηγές και συνολική κατανάλωση ενέργειας που καλύπτεται από εισαγωγές 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Παραγωγή Κατανάλωση Πηγή: E.U. energy in figures. Statistical pocketbook 2012 European commission *Η κατηγορία «Υπόλοιπος κόσμος» περιλαμβάνει τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ε.Ε., την Ωκεανία και τις χώρες της Βόρειας Αμερικής εκτός των Η.Π.Α. Ερωτήσεις 1. Ποιά περιοχή της Γης φαίνεται, από τη γραφική παράσταση 1, να καταναλώνει διπλάσια, σχεδόν, ενέργεια από αυτή που μπορεί να παράγει από δικές της πηγές; 3

4 2. Αυτή η περιοχή, που αναφέρατε πιο πάνω, τι νομίζετε ότι κάνει για να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες της σε ενέργεια; 35% 3 25% 2 15% 1 5%.... Γραφική παράσταση 2: Πηγές παραγωγής ενέργειας στον κόσμο και την Ε.Ε. ξεχωριστά (2010) Άνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Πυρηνική Ανανεώσιμες Πηγές παραγωγής ενέργειας (κόσμος) Πηγές παραγωγής ενέργειας (Ε.E.) Πηγή: E.U. energy in figures. Statistical pocketbook 2012 European commission Εργασία 2 Α. Μελετήστε τη Γραφική παράσταση Ποιες πηγές ενέργειας φαίνεται να χρησιμοποιεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι ο υπόλοιπος κόσμος; α.. και β. 2. Ποιες πηγές ενέργειας φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο οι κάτοικοι του πλανήτη μας; α. β. και γ 3. Ποια είναι τα αποτελέσματα της χρήσης και καύσης αυτών των καύσιμων ορυκτών; α. Στο περιβάλλον: β. Στην οικονομία του πλανήτη:. 4

5 Γραφική παράσταση 3: Σύγκριση - Πηγές παραγωγής ενέργειας στην Ε.Ε. το 1995 και το % 3 25% 2 15% 1 5% Άνθρακας πετρέλαιο φυσικό αέριο Πυρηνική Ανανεώσιμες Πηγές παραγωγής ενέργειας Ε.Ε. (1995) Πηγές παραγωγής ενέργειας Ε.Ε. (2010) Πηγή: E.U. energy in figures. Statistical pocketbook 2012 European commission Όπως βλέπουμε, στη Γραφική παράσταση 3, η Ε.Ε. διπλασίασε το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (από 9% το 1995 ανέβηκε στο 2 το 2010). Β. 1. Μελετήστε τη Γραφική παράσταση 3. Σε ποιες μορφές παραγωγής ενέργειας έδωσε έμφαση η Ε.Ε. από 1995 μέχρι το 2010; 2 Μπορείτε να απαντήσετε γιατί; Συζητήστε το στην τάξη σας. Λέξεις κλειδιά: οικονομία, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, απεξάρτηση, εισαγωγές, διαχείριση και εξοικονόμηση πόρων, τεχνολογία, τεχνογνωσία, έρευνα, κεφάλαια Ενέργεια: Ρεύμα από σκουπίδια;! Ελλάδα: Χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη τα σκουπίδια, που έχουν μηδενική αξία, και έχοντας ως τελικό προϊόν το βιοαέριο, που έχει μεγάλη εμπορική αξία, η μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου της ΒΕΑΛ Α.Ε. στα Άνω Λιόσια έχει πετύχει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα. Είναι μια «πράσινη» επιχειρηματική προσπάθεια που εντάσσεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έτσι, μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας, για όσο ακόμη συνεχίζεται η υγειονομική ταφή απορριμμάτων (ΧΥΤΑ - Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων). Η διαχείριση των Εικόνα 1: χωματερή/ σκουπιδότοπος 5

6 σκουπιδιών (ανάκτηση - αξιοποίηση) που γίνεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής και η χρήση τους για την παραγωγή ενέργειας υποκαθιστά μη ανανεώσιμα ρυπογόνα καύσιμα, όπως ο λιγνίτης (είδος άνθρακα). Η ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ρεύμα περίπου νοικοκυριών της περιοχής για σχεδόν 15 χρόνια, όσο αναμένεται δηλαδή να διαρκέσει η λειτουργία της μονάδας. Σουηδία, Στοκχόλμη: Το πρόγραμμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σκουπίδια είναι επιτυχημένο αλλά, όπως φαίνεται, όχι όσο θα μπορούσε γιατί λείπει κάτι βασικό: ακόμα περισσότερα σκουπίδια για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας. Σε μια χώρα όπου μόνο το 4% των απορριμμάτων καταλήγει σε χωματερές (προφανώς το υπόλοιπο αξιοποιείται με διάφορους τρόπους), οι Αρχές εξετάζουν τρόπους να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα σκουπίδια. Ήδη εισάγουν από τη Νορβηγία, η οποία καταβάλλει και το σχετικό αντίτιμο, και εξετάζουν Ατμός/ θερμότητα Καυστήρας Τουρμπίνα Οργανικής προέλευσης σκουπίδια Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας θερμά απόβλητα / ψύξη με νερό κρύο Στάχτη που καταλήγει σε χωματερή Εικόνα 3: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα το ενδεχόμενο να εισάγουν από την Ιταλία, την Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χώρες που εξαρτώνται από χωματερές. Με την καύση και την παραγωγή ενέργειας έχουν σήμερα ρεύμα νοικοκυριά ενώ καλύπτεται το 2 των αναγκών του κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Πηγή: news.in.gr, εφημερίδα «Φιλελεύθερος» 31/10/2012 Εργασία 3 Μελετήστε τα δύο άρθρα πιο πάνω και συζητήστε στην τάξη τις ερωτήσεις που ακολουθούν. Γράψετε τα συμπεράσματα της συζήτησης και τις απαντήσεις των ερωτήσεων στο τετράδιό σας. 1. Από τη μελέτη των δύο άρθρων ποιό συμπέρασμα βγαίνει σχετικά με τη χρησιμότητα της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας; 2. Είναι συμφέρουσα η αξιοποίηση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας; Τι προσφέρει στο κράτος και τους κατοίκους του; 3. Μπορεί ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η ενέργεια από τη βιομάζα να επιβαρύνει ή να ρυπαίνει το περιβάλλον ή και την ατμόσφαιρα; 4. Η ανάπτυξη και επιτυχία μιας βιομηχανίας (π.χ. παραγωγής ενέργειας) απαιτεί ορισμένες προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές; 6

7 Γραφική παράσταση 4: Ποσοστό κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στο σύνολο παραγωγής ενέργειας από αυτές τις πηγές στην Ε.Ε % Πηγή: E.U. energy in figures. Statistical pocketbook 2012 European commission 2 18% 7,4 4,4 2% 0,03% Βιομάζα Υδροηλεκτρική Αιολική Γεωθερμία Ηλιακή Θαλάσσια 5. Ποιά ανανεώσιμη πηγή ενέργειας φαίνεται να υπερτερεί στην Ε.Ε.; Γραφική παράσταση 5: Ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας αναλόγως του είδους της πηγής παραγωγής ενέργειας Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Ελλάδα Γαλλία Γερμανία Κύπρος Ανανεώσιμες Πυρηνική Μη ανανεώσιμες Μελετήστε τη γραφική παράσταση 5. α. Κατατάξετε τις έξι χώρες ανάλογα με τη θέση που κατέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην συνολική κατανάλωση ενέργειας. 1 η θέση: 2 η 3 η 4 η 5 η και β. Κατατάξετε τις έξι χώρες ανάλογα με τη θέση που κατέχουν οι μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην συνολική κατανάλωση ενέργειας. 1 η θέση: 2 η 3 η 4 η 5 η. 6 η γ. Σε ποιά συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε βλέποντας τα αποτελέσματα των α και β εργασιών. Ποια η θέση της Κύπρου όσον αφορά την «πράσινη» ενέργεια; 7

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Ενέργεια Συμβατικές πηγές ενέργειας Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Γαιάνθρακες, Πυρηνική ενέργεια Συνέπειες / Προβλήματα από τις συμβατικές πηγές ενέργειας Οικονομία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 3 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΧΡΙ ΤΟΝ 17 ο ΑΙΩΝΑ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΧΡΙ ΤΟΝ 17 ο ΑΙΩΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ενέργεια και ζωή είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Όλη οι ζωντανοί οργανισμοί για να επιζήσουν απαιτούν ενέργεια. Οτιδήποτε κινείται ή προκαλεί κίνηση διαθέτει ενέργεια : ο ήλιος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΜΠΙΤΕΡΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012. Έρευνα για την ενεργειακή συνείδηση των μαθητών και του προσωπικού του Γυμνασίου Επισκοπής

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012. Έρευνα για την ενεργειακή συνείδηση των μαθητών και του προσωπικού του Γυμνασίου Επισκοπής ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Έρευνα για την ενεργειακή συνείδηση των μαθητών και του προσωπικού του Γυμνασίου Επισκοπής Έρευνα από τις μαθήτριες: Πάουρου Χριστίνα Χατζηκυριάκου Ερατώ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας στη Βιοµηχανία. Εγχειρίδιο για τους µαθητές

Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας στη Βιοµηχανία. Εγχειρίδιο για τους µαθητές Αποδοτική Χρήση της Ενέργειας στη Βιοµηχανία Εγχειρίδιο για τους µαθητές Έκδοση EL 1.0 - Οκτώβριος 2010 είτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενηµερωµένες εκδόσεις. Αποποίηση Ευθύνης Το

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έρευνα από τους μαθητές: Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστασίου Μιχάλη Γ 3 Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3 Νικόλας Σιήκκης ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 20082009: Ψυχικό, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Σκοποί του προγράμματος (σελ.4) Βασικοί σκοποί του προγράμματος «Συνδράμω» Συμμετοχή στο Διεθνές Δίκτυο Π.Ε. «Οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Για Για μαθητές μαθητές ημοτικού ημοτικού (Ε & (Ε & Στ ) Στ ) & Γυμνασίου Γυμνασίου Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ιεύθυνση παραγωγών & εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΝOESIS / Σεπτέμβριος 2014 ιεύθυνση παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός του οδηγού του εκπαιδευτικού σελ. 3 Εισαγωγή σελ. 4 1. Το πρόγραμμα σελ. 7 2. Χρήσιμες διευθύνσεις σελ. 9 3. Πριν από την επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα

Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Αξιοποιήστε τις ενεργειακές καλλιέργειες - Πουλήστε την παραγόμενη ενέργεια στη ΕΗ - Μειώστε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΡΥΠΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ; Από τη μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ και Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ 1o ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τρίτη 27 Μαϊου 2014 Βεζυργιάννη Γεωργία MSc. Φυσικός Περιβάλλοντος Συνεργάτης του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) Κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΚΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Γιάννη Βουρδουµπά Χηµικού Μηχανικού ΕΜΠ, M. Sc. Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης Χανιά, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Αγορά των Ενεργειακών Προϊόντων,Ιστορική Αναδρομή,Σημερινή Πραγματικότητα και Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα