ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ιστορικό Τμήματος Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας είναι ένα από τα επτά Τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης στελεχών υψηλής στάθμης σε τομείς επιστημών μηχανικού με εξειδίκευση στο πεδίο της Ενεργειακής Μηχανολογίας και στο πεδίο της Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, προήλθε δε από τη συγχώνευση των τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε το 1984, μετά την εφαρμογή του νόμου με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Η ανάγκη παροχής εξειδικευμένης γνώσης στο αντικείμενο της Ενέργειας, οδήγησε στη δημιουργία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας που από την άποψη του αντικειμένου είναι το μοναδικό Τμήμα στο χώρο των Τ.Ε.Ι και γενικότερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης Γνωστικό αντικείμενο Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστημών στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των εφαρμογών αυτών στην Ενεργειακή Μηχανολογία και στην Ενεργειακή Ηλεκτρολογία με έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στη παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, στη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας. Παράλληλα καλύπτονται και βασικές γνώσεις σε σχετικά οικονομικά και νομικά θέματα. Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 119/τ.Α/ σαν Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής και περιεχόμενο σπουδών στις γνωστικές περιοχές των τομέων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και μετονομάστηκε στη σημερινή του μορφή με το ΦΕΚ 222/τ.Α/ Το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καθορίσθηκε και κατοχυρώθηκε νομικά πρόσφατα με το ΦΕΚ 463/τ. Δ./ Αποστολή του Τμήματος Οι σύγχρονες εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών στο πεδίο της ενέργειας επιβάλλουν τη σφαιρική θεώρηση ενός μεγάλου αριθμού τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να μπορούν να καλύπτουν θέσεις απασχόλησης σε αντικείμενα εφαρμοσμένων επιστημών που σχετίζονται με την ενεργειακή τεχνολογία. Επίσης, στους στόχους περιλαμβάνονται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας Περιγραφή πτυχιούχου Ο πτυχιούχος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να σταδιοδρομήσει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους των κλασικών Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, ανάλογα με τη κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει έχοντας το 1

2 πλεονέκτημα της σφαιρικής γνώσης σε ενεργειακά θέματα. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας αποτελεί ένα καλό εφόδιο για μια ευρεία επιλογή θέσεων εργασίας, καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται στις κατευθύνσεις της Ενεργειακής Μηχανολογίας και Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, οι οποίες οδηγούν τους πτυχιούχους του Τμήματός να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ασκούν είτε οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είτε οι Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο πτυχιούχος του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά: - Με τη μελέτη, εγκατάσταση και αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας. - Με τη διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ενεργειακών μονάδων και δικτύων. - Με την εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μετατροπή, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας. Στις δραστηριότητες αυτές υπάγονται όλες οι βιομηχανικές, κτιριακές, και λοιπών κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. - Με την εκπόνηση μελετών για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας. - Με την αξιολόγηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και με την σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων ενεργειακού εξοπλισμού. - Με τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισμού. - Με την επίβλεψη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ενεργειακών εγκαταστάσεων. - Με την πιστοποίηση και ποιοτικό έλεγχο ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εξοπλισμού. - Με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού. - Με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας. - Με τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε όλα τα γνωστικά πεδία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Πέραν των ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 2. ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Με τη δομή των σπουδών επιδιώκεται κυρίως η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις, η ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου και η παροχή γνώσεων στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 2

3 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος κατανέμονται σε τρεις (3) Τομείς: A. Τομέας Ενεργειακής Μηχανολογίας. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, των ενεργειακών μετατροπών και της αποθήκευσης ενέργειας. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, Υδροδυναμικές Μηχανές, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Ατμολέβητες, Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία, Θέρμανση, Ψύξη και Κλιματισμός, Συστήματα Συμπαραγωγής Ενέργειας. Β. Τομέας Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, μετατροπής, αποθήκευσης, ελέγχου και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικά Δίκτυα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Μετρήσεων, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρική Οικονομία, Μεταφορά, Διανομή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων. Γ. Τομέας Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων και Διαχείρισης Συστημάτων. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, της προσομοίωσης, του ελέγχου, της οικονομίας και της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Πληροφορική, Τεχνική Μηχανική, Τεχνικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων και Η/Μ Εγκαταστάσεων, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα λέγεται προαπαιτούμενο και το δεύτερο εξαρτώμενο μάθημα. Η τυπική φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάμηνα για την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία. Όπως προαναφέρθηκε, ο φοιτητής μπορεί να πάρει την κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με την σύνδεση των κατευθύνσεων με τα επαγγελματικά δικαιώματα, απαιτείται αυξημένος αριθμός κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για την διατήρηση των κατευθύνσεων. Με βάση την αρχή αυτή, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας περιλαμβάνει ανά εξάμηνο τα μαθήματα του παρακάτω Πίνακα, ο οποίος περιέχει επίσης, τις ώρες ανά εβδομάδα, τον Φόρτο Εργασίας (Φ.Ε.) και τις Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) για κάθε μάθημα, θεωρητικό, εργαστηριακό ή μικτό. 3

4 Κωδικός 1101D 1203D 1301Α 1401C 1503C 1602C Σύνολο Κωδικός 2101D 2203A 2301B 2403B 2503C Σύνολο Κωδικός 3101D 3203Α 3303Β 3403Β 3501C 3601C 3701C Σύνολο Κωδικός 4103B 4201B 4303B 4403A 4513A 4521B Σύνολο Κωδικός 5101A 5201C 5303C 5413A 5513A 5423B 5523B Σύνολο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά I ΜΓΥ Υ Φυσική ΜΓΥ Υ ,5 Ηλεκτροτεχνία ΜΓΥ Υ Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ Υ ,5 Πληροφορική ΜΓΥ Υ ,5 Τεχνικό Σχέδιο ΜΓΥ Υ , Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά ΙI ΜΓΥ Υ Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων MEY Υ Θερμοδυναμική MEY Υ Μηχανική Ρευστών MEY Υ ,5 Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ Υ , Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά III ΜΓΥ Υ ,5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι ΜΕΥ Υ Υδροδυναμικές Μηχανές ΜΕΥ Υ ,5 Μετάδοση θερμότητας ΜΕΥ Υ ,5 Πηγές Ενέργειας ΜΓΥ Υ ,5 Προστασία Περιβάλλοντος MEY Υ Αποθήκευση Ενέργειας MEY Υ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Ηλεκτρικές Μηχανές II MEY Υ ,5 Θερμικές Στροβιλομηχανές Ι MEY Υ ,5 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι MEY Υ ,5 Συστήματα Μετρήσεων MEY Υ ,5 Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ME ΕΥ Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία ME ΕΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ME Υ ,5 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι ME Υ ,5 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου MEY Υ ,5 Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας Ι ME ΕΥ ,5 Ηλεκτρονικά Ισχύος ME ΕΥ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ME ΕΥ ,5 Ατμολέβητες ME ΕΥ

5 Κωδικός 6103C 6201C 6301C 6413Α 6513Α 6611Α 6423Β 6523Β 6621Β Σύνολο Κωδικός 7101C 7203C 7303C 7401Β 7513Α 7613Α 7523Β 7621C Σύνολο Κωδικός 8100D 8200D Σύνολο ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙI ME Υ ,5 Τεχνική Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας ΔΟΝΑ Υ Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων & Η/Μ Εγκαταστάσεων ΜΕ Υ Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας ΙI ΜΕ ΕΥ Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα ΜΕ ΕΥ ,5 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΜΕ ΕΥ Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμός Ι ΜΕ ΕΥ Θερμικές Στροβιλομηχανές ΙΙ ΜΕ ΕΥ Στοιχεία Μηχανών ΜΕ ΕΥ , Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Διαχείριση Ενέργειας ME Υ Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ME Υ Οικονομική Ανάλυση & Επιχειρηματικότητα ΔΟΝΑ Υ Συστήματα Συμπαραγωγής ΜΕ Υ Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων ΜΕ ΕΥ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΜΕ ΕΥ Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμός ΙΙ ΜΕ ΕΥ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ME ΕΥ Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα EM ΦΕ ΠΜ Πτυχιακή Εργασία Υ Πρακτική Άσκηση Υ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 5

6 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 1101D : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών αρχών, εννοιών και μεθόδων που αφορούν τα βασικά μαθηματικά. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αριθμοί. Λογάριθμοι. Συναρτήσεις. Σειρές. Αρχές της γραμμικής άλγεβρας. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Πίνακες. Διανυσματική άλγεβρα. Διανυσματικές συναρτήσεις. Συστήματα συντεταγμένων. Αρχές της αναλυτικής γεωμετρίας. Τριγωνομετρία. Αρχές μιγαδικού λογισμού. Εισαγωγή στις παραγώγους και τα ολοκληρώματα. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές των βασικών μαθηματικών. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αρχές αυτές για την επίλυση προβλημάτων εφαρμογής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Spiegel M., Wrede R., «Ανώτερα Μαθηματικά» 2 η έκδοση (Σειρά Schaum Μεταφρασμένο), Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, Lipschutz, Seymour, Lipson, Marc Lars, «Θεωρία και προβλήματα στη γραμμική άλγεβρα», Σειρά Schaum s, Εκδ. Τζιόλα, E. Mendelson, «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Schaum s, Κλειδάριθμος, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc., Michael Sullivan, Algebra and Trigonometry, Prentice Hall, Earl W. Swokowski, J.A. Cole, Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry, (11th Edition), Brooks Cole,

7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 1203D : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών αρχών της Φυσικής και η απόκτηση των θεωρητικών βάσεων για την καλύτερη, ευκολότερη κατανόηση και ουσιαστικότερη αφομοίωση άλλων μαθημάτων υποδομής που ακολουθούν. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αρχές κινηματικής και δυναμικής.- Έργο, ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας. - Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος. Έργο, ενέργεια και ισχύς στρεφόμενου σώματος, διατήρηση στροφορμής. - Ταλαντώσεις - Κυμάνσεις, εξίσωση κύματος, ταχύτητα διάδοσης, ενέργεια, ηχητικά κύματα. Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική, ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ακτινοβολία Röntgen, φαινόμενο Compton. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα φαινόμενα τα οποία διαπραγματεύεται το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Να κατανοούν βασικές αρχές, έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής, με παράλληλη χρήση μαθηματικής ανάλυσης ανάλογου επιπέδου και να είναι σε θέση να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν μετρητικά αποτελέσματα Να έχουν την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση πλέον ειδικών θεμάτων σε επίπεδο θεωρητικό και εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Φυσική Ι Μηχανική και Σύγχρονη Φυσική, Σ. Κωνσταντινίδης, Ν. Ντρίβας, Λ. Πρελορέντζος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, Physics Hans C. Ohanian 1989,W. W. Norton & Company N.Y 2. Physics for Computer Science Students N. Gorcia & A.C.Damask, 1986 John Wiley & Sons 3. Physics FOR SCIENTISTS & ENGINEERS, R.A.Serway,

8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1301A : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που αποτελούν βασικό στοιχείο των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. Στόχος είναι να δώσει στον φοιτητή γνώσεις υποδομής στα στατικά και μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, καθώς και σε θέματα σχετικά με δυναμικά, ηλεκτρικά ρεύματα, πηγές, στοιχεία κυκλωμάτων και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Δομή του ατόμου. Ηλεκτρικό φορτίο, κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ηλεκτρικά πεδία. Ηλεκτροστατικά πεδία, πυκνωτές, διηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία, μαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, αλληλεπαγωγή, μαγνητική διαπερατότητα, μαγνητική ροή. Μαγνητικά κυκλώματα, μόνιμοι μαγνήτες. Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, δύναμη Lorentz, ηλεκτρεγερτική δύναμη. Ηλεκτρικό πεδίο ροής, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος Coulomb. Τάση και δυναμικό, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ισχύς, θερμικά αποτελέσματα ρεύματος. Ηλεκτρικές πηγές, αντιστάσεις. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, πόλωση κύματος, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση. Η σχέση μεταξύ της θεωρίας πεδίου και της θεωρίας κυκλωμάτων. Κυματοδηγοί, ακτινοβολία. Να γνωρίζουν θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και τις σχετικές εφαρμογές. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των εφαρμογών τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. J.Kraus, «Ηλεκτρομαγνητισμός», Εκδόσεις Τζιόλα P. Bastian, «Ηλεκτροτεχνία (Επίτομο)», Ευρωπαικές Τεχνολογικές Εκδόσεις, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία I», Εκδόσεις Ίων, Purcell, Edward M., «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, David A. de Wolf, Essentials of Electromagnetics for Engineering, Cambridge University Press, Robert S.,Elliott, Electromagnetics, John Wiley and Sons Ltd, J.D. Kraus, D. Fleisch, Electromagnetics, McGraw Hill, Joseph Edminister, Electromagnetics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill,

9 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1401C : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών θεμάτων στην επιστήμη της Τεχνικής Μηχανικής και η εμπέδωση βασικών εννοιών στην Αντοχή των Υλικών που κρίνονται απαραίτητα στο σημερινό Μηχανικό. Κέντρο βάρους & Ροπές αδράνειας επιφάνειας Διανυσματικός λογισμός (δυνάμεις, ροπές) Δοκοί (διαγράμματα [Ν], [Q], [M]) Δικτυώματα Βασικές έννοιες Αντοχής υλικών Αξονικός εφελκυσμός & θλίψη Διάτμηση Γενική επίπεδη εντατική κατάσταση Λεπτότοιχα & χονδρότοιχα Δοχεία πίεσης Κάμψη Ελαστική γραμμή Στρέψη Λυγισμός Διπλή & ασύμμετρη κάμψη Έκκεντρος εφελκυσμός Σύνθετη καταπόνηση Μηχανικές ιδιότητες & Κριτήρια αστοχίας υλικών Ενεργειακές μέθοδοι Υπερστατικοί δοκοί. Να πραγματοποιούν βασικούς υπολογισμούς δυνάμεων και ροπών σε απλά στατικά συστήματα Να μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της Αντοχής των Υλικών για να υπολογίσουν στοιχειώδεις μηχανολογικές κατασκευές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Π.Βουθούνη : "Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού" - Στατική - Αθήνα Π.Βουθούνη : Τεχνική Μηχανική "ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" Αθήνα Π.Βουθούνη : "Ασκήσεις αντοχής των υλικών" Αθήνα Π.Βουθούνη : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" Αθήνα Γ.Τσαμασφύρου : Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού Ι+ΙΙ (2 τόμοι) Αθήνα Γ.Κερμανίδη : ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι+ΙΙ (2 τόμοι) Θεσ/νικη S. Timoshenko: Strength of Materials, 3rd edition. Krieger Publishing Company, C.T.F. Ross, J. Case, A. Chilver : Strength of Materials and Structures, 4 th edition, Arnold Publishers,

10 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1503C : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : A Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις εισαγωγικές έννοιες και την ορολογία της Επιστήμης της Πληροφορικής. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις για την αρχιτεκτονική του ηλεκτρονική υπολογιστή με γνώμονα την αναπαράσταση και διαχείριση των δεδομένων, το Λογισμικό και ειδικότερα τα Λειτουργικά Συστήματα, καθώς και για τα τα Δίκτυα των Υπολογιστών. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων πραγματοποίησης των βασικών πράξεων ενός υπολογιστή. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Οι εισαγωγικές έννοιες, software, hardware. Οργάνωση και Εξέλιξη Υπολογιστικών Συστημάτων. Αριθμητικά συστήματα. Δυαδική αριθμητική και κωδικοποίηση. Άλγεβρα Boole. Λογικά κυκλώματα. Αρχιτεκτονική Η/Υ. Αρχιτεκτονική και λειτουργία των επεξεργαστών. Περιφερειακές συσκευές. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα. Επικοινωνίες & Δίκτυα. Ασφάλεια. Προγράμματα γενικής χρησιμότητας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει την χρήση προγραμμάτων γενικής χρησιμότητας Να χειρίζονται έναν υπολογιστή Να γνωρίζουν τις βασικές και περιφερειακές μονάδες που τον αποτελούν καθώς τον τρόπο λειτουργίας τους. Να μπορούν να σχεδιάσουν βασικά λογικά κυκλώματα Να χειρίζονται προγράμματα γενικής χρήσης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. B. Forouzan - S. Fegan. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α. Τσουροπλής - Σ. Κλημόπουλος. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών. L. Goldschlager - A. Lister, Μετάφραση Κ. Χαλάτσης. Εκδόσεις Δίαυλος, Η Επιστήμη των Υπολογιστών-Μια ολοκληρωμένη Παρουσίση. Glenn Brookshear J., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Celyn E., Elements of Computer Science, Pitman P.L., Glenn Brookshear J., Computer Science - An overview, edition 7, Addison Wesley, Gordon D.B., Introduction to computers, McGraw-Hill,

11 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1602C : Εργαστηριακό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η απόκτηση από τον φοιτητή των απαραίτητων γνώσεων του τεχνικού μηχανολογικού σχεδίου και η εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα σχεδίασης με υπολογιστή. Γενικά στοιχεία παραστατικής γεωμετρίας. Ορθές προβολές, όψεις, τομές, κανόνες διαστάσεων. Σύμβολα κατεργασίας, ανοχές. Σπειρώματα, τροχαλίες, οδοντωτοί τροχοί. Συγκολλήσεις. Άξονες, άτρακτοι και σφήνες. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας Autocad. Βασικές εντολές σχεδίασης δισδιάστατων αντικειμένων. Επεξεργασία και διόρθωση αντικειμένων. Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων. Συστήματα συντεταγμένων. Εργαλεία διαστασιολόγησης. Δημιουργία και εισαγωγή μπλοκ. Εντολές εκτύπωσης. Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών σχεδίων. Να αναγνώσει και να κατασκευάσει μηχανολογικά σχέδια απλών εξαρτημάτων ή / και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Να χειρίζεται και να κατανοεί αρχεία Η/Υ ηλεκτρονικής σχεδίασης και να σχεδιάζει σε Η/Υ απλά μηχανολογικά εξαρτήματα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Αντωνιάδης Α., «Μηχανολογικό Σχέδιο», Εκδ. Τζιόλα, B. Παπαμητούκα «Μηχανολογικό Σχέδιο», University Studio Press, A. Bankole, S. Bland, «Τεχνικό Σχέδιο 2 Εισαγωγή στα στοιχεία μηχανών και Τεχνικό Σχέδιο», Ιων, Π. Mπούρκα Εισαγωγή στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Omura, George, «AutoCAD 2009», Γκιούρδας, B.G. Teubner Technisches Zeichnen, Stuttgart K. Hart Engineering Drawing, Edinburgh I.S. Vyshnepolsky Engineering Drawing,

12 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 2101D ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : B Η παρουσίαση βασικών εννοιών και μεθόδων που αφορούν το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αρχές διαφορικού λογισμού. Μερικές Παράγωγοι. Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών. Εφαρμογές παραγώγων και μερικών παραγώγων. Αρχές Ολοκληρωτικού λογισμού. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Z και εφαρμογές αυτών. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αρχές αυτές για την επίλυση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : προβλημάτων εφαρμογής. 1. Παπαδήμας Ο., «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Σταμούλη Α.Ε., E. Mendelson, «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Schaum s, Κλειδάριθμος, Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Spiegel M., Wrede R., «Ανώτερα Μαθηματικά» 2η έκδοση (Σειρά Schaum Μεταφρασμένο), Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, Αθανασιάδης, Ανδρέας Γ., «Μετασχηματισμός Laplace και σειρές Fourier», Εκδ. Ζήτη, Γαγαλής Ν, Γλαμπεδάκης Μ., Κωτσάκης Β., Κομισόπουλος Φ., Λευκαδίτης Χ., Τραχαλιός Μ. Μαθηματικός Λογισμός Ι, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόσεις, Γαγαλής,Ν, Γλαμπεδάκης,Μ, Κωτσάκης,Β. Κομισόπουλος Φ., Λευκαδίτης, Χ.,Τραχαλιός Μ. Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ, Αθήνα: Ιων, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc., Edmund Landau, Differential and Integral Calculus, American Mathematical Society, Peter Collins, Differential and Integral Equations, Oxford Handbooks, B. Davies, Integral Transforms and their Applications, Springer,

13 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2203Α : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 7 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο των ηλεκτρικών δικτύων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη θεωρία και τις τεχνικές ανάλυσης των ηλεκτρικών δικτύων συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, τόσο σε μόνιμη κατάσταση όσο και στα μεταβατικά φαινόμενα καθώς και να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για τα μαθήματα της ενεργειακής ηλεκτρολογίας και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, τα οποία βασίζονται στη θεωρία ανάλυσης των ηλεκτρικών δικτύων γενικότερα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή δικτύων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Παθητικά, αμφίδρομα και γραμμικά στοιχεία δικτύων. Μεταβατικά φαινόμενα σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων, αρχικές συνθήκες. Ανάλυση κυκλωμάτων ή δικτύων εναλλασσόμενου ρεύματος σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με μιγαδικά διανύσματα καρτεσιανής και πολικής μορφής. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης και θεωρήματα δικτύων. Ισχύς, συντελεστής ισχύος, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων φορτίων. Ανάλυση κυκλωμάτων στο επίπεδο S, μετασχηματισμοί Laplace. Πόλοι κα μηδενικά. Συντονισμός ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε κυκλώματα και δίκτυα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, σχετικά με βασικές έννοιες όπως ρεύμα, τάση, αντίσταση και σύνθετη αντίσταση, ισχύς, συντελεστής ισχύος και τις μεθόδους μέτρησής τους με τη χρήση κατάλληλων οργάνων. Επίσης περιλαμβάνει εφαρμογές σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης των κυκλωμάτων ή των δικτύων με την εφαρμογή των αντίστοιχων θεωρημάτων στην πράξη. Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης των κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή δικτύων στην πράξη. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία Ι», Εκδόσεις Ίων, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ», Εκδόσεις Ίων, Ν. Μάργαρης, «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Α», Εκδ. Τζιόλα, Ν. Μάργαρης, «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Β», Εκδ. Τζιόλα, Joseρh Α. Εdminister, «Ηλεκτρικά Κυκλώματα», Εκδ. ΕΣΠΙ. 1. R.C. Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, Wiley, C. Alexander, M. Sadiku Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, M. Nahvi, J.A. Edminister, Electric Circuits, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, K.C.A. Smith, R.E. Alley, Electrical Circuits: An Introduction, Cambridge University Press,

15 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2301Β : Θεωρητικό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : B Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των αρχών της εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής που θεωρείται η επιστήμη των μετατροπών, της αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, με κύριο προορισμό την δημιουργία στον φοιτητή, του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη όλου του ευρύτερου φάσματος των εφαρμογών της επιστήμης και τεχνολογίας της Θερμότητας. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κλασσική μακροσκοπική προσέγγιση του αντικειμένου, με απώτερο στόχο την βαθύτερη κατανόηση των βασικών νόμων και φαινομένων στα οποία στηρίζεται η βασική προσέγγιση της λειτουργίας και ο υπολογισμός της απόδοσης του συνόλου των συσκευών ενεργειακών μετατροπών. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται συστηματική προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση και απλή μαθηματική διατύπωση των βασικών φυσικών νόμων με σκοπό την ποσοτική προσέγγιση, την φυσική ερμηνεία των φαινομένων καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης του φοιτητή που θεωρείται τόσο σημαντική στην ανάπτυξη της φυσιογνωμίας του νέου μηχανικού. Η βασική φυσική προσέγγιση και ο εφηρμοσμένος προσανατολισμός του μαθήματος έχει σαν κύριο στόχο να οδηγήσει άμεσα τον φοιτητή στην εξοικείωση διεξαγωγής ενεργειακών υπολογισμών που αφορούν συστήματα και συσκευές που απαντώνται συνηθέστατα σε πληθώρα εφαρμογών και καλύπτουν όλο το βασικό υπόβαθρο των γνωστικών αντικειμένων ενεργειακής τεχνολογίας όπως των θερμικών μηχανών, των σταθμών παραγωγής, της τεχνολογίας Θέρμανσης και κλιματισμού κλπ. Εισαγωγή, ορισμοί και βασικές έννοιες, ενέργεια και μοριακή δομή της ύλης, θερμοδυναμικό σύστημα και θερμοδυναμικά καταστατικά μεγέθη, μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών, κατάσταση ισορροπίας θερμοδυναμικών συστημάτων, θερμοδυναμικές μεταβολές, μέτρηση θερμοκρασίας, μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος, Θεωρία των καθαρών ουσιών διαγράμματα, πίνακες ατμών. Τέλεια αέρια, κινητική θεωρία, νόμοι τελείων αερίων, συντελεστής συμπιεσιμότητας, Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος σε κυκλική και τυχαία μεταβολή, Ενθαλπία, Εσωτερική Ενέργεια, Ειδικές Θερμότητες τελείων αερίων, Εφαρμογές του 1 ου Θερμοδυναμικού Νόμου σε μεταβολές τελείων αερίων, Εξίσωση Συνέχειας, Εξίσωση Ενέργειας, εφαρμογές. Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος, Αρχές των Clausius και Kelvin- Plank, παράγοντες μη αναστρεψιμότητας, η έννοια της θερμικής απόδοσης και η μηχανή Carnot, Eντροπία, Εντροπικά διαγράμματα T-s και Mollier, Μεταβολές Εντροπίας αναστρεψίμων και μη, απλών και κυκλικών μεταβολών, αρχή του Clausius, τρίτος Θερμοδυναμικός νόμος, ανάστροφος κύκλος Carnot, Συντελεστής συμπεριφοράς αντλίας Θερμότητος, Θερμοδυναμικοί κύκλοι ατμών, Κύκλος Rankine, βελτιωτικές παρεμβάσεις κύκλου Rankine, κύκλος Rankine αναθέρμανσης και αναγεννητικός κύκλος Rankine, υπερκρίσιμοι κύκλοι. Θερμοδυναμικη ανάλυση κύκλων με την βοήθεια των πινάκων ατμών. Κύκλοι αέρος, κύκλοι Otto, Diesel, μικτός κύκλος, κύκλοι Brayton, Stirling, Ericsson, Δυαδικοί κύκλοι (Topping cycles), Συνδυασμένος κύκλος Brayton-Rankine, οργανικός κύκλος Rankine (Bottoming cycles). 15

16 Να κατανοούν τους βασικούς νόμους και αρχές της Θερμοδυναμικής που έχει σαν γενικότερο προορισμό την μελέτη των φαινομένων αποθήκευσης, μεταβίβασης και μετατροπών ενέργειας με στόχο την ανάλυση της λειτουργικής συμπεριφοράς ενεργειακών συστημάτων και συσκευών. Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και να κατανοούν την επίδραση βασικών παραμέτρων στην λειτουργική συμπεριφορά ενεργειακών συστημάτων και συσκευών, να είναι εξοικειωμένοι με βασικές μεθόδους ενεργειακής ανάλυσης και να διαθέτουν την ικανότητα αξιολόγησης συστημάτων και συσκευών βασισμένη στην αρχή της απόδοσης. Να διαθέτουν την ευχέρεια διεξαγωγής ενεργειακών υπολογισμών που συνεπάγονται οι συνήθεις θερμοδυναμικές μεταβολές τελείων αερίων και ατμών και την ανάλογη ικανότητα να προσδιορίζουν την απόδοση και την θερμική συμπεριφορά ιδανικών θερμοδυναμικών κύκλων που περιγράφουν την λειτουργική συμπεριφορά των συσκευών ενεργειακών μετατροπών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική: 1. Π.Θ.Τσιλιγγίρης, Σημειώσεις Εφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Διδακτικές Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, Eφαρμοσμένη Θερμοδυναμική στο σύστημα SI, Διδακτικό βιβλίο, Eκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2007, ISBN Engineering Thermodynamics, G.F.C.Rogers,Y.R.Mayhew, 2 nd Edition, Longman, London, Fundamentals of Classical Thermodynamics,G.VanWylen,R.Sonntag,C.Borgnakke, 4 th Edition, John Wiley & Sons, N.Y Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, T.D.Eastop, A.McConkey, 4 th Edition, Longman, London & N.Y., Thermodynamics for Engineers, M.C.Potter, C.W.Somerton, Schaum s outline Series, McGraw Hill Co, N.Y., Thermodynamics, J.P.Holman, McGraw HillCo., 4 th Edition, N.Y

17 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 2403Β : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 6 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των αρχών που διέπουν την συμπεριφορά των ρευστών, είτε αυτά ευρίσκονται σε στατική κατάσταση είτε σε κίνηση (δυναμική συμπεριφορά). Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ρευστό και το στερεό σώμα που περιέχει το ρευστό ή περιβάλλεται από αυτό. Η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στις συνήθεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η εξοικείωση των φοιτητών σε απλές βιομηχανικές εφαρμογές. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ιδιότητες των ρευστών. Υδροστατική-όργανα μέτρησης πίεσης, δυνάμεις πάνω σε επιφάνειες. Κινηματική των ρευστών - εξίσωση συνέχειας, εξίσωση ενέργειας, εξίσωση ορμής. Αστρόβιλη ροή. Ασυμπίεστη και συμπιεστή ροή. Πραγματικά ρευστά, απώλειες σε αγωγούς. Όργανα μέτρησης παροχής και ταχύτητας. Ροή γύρω από στερεά όρια, οριακό στρώμα, φαινόμενα συνεκτικότητας του ρευστού, ανάπτυξη δυνάμεων άντωσης και αντίστασης. Στρωτή και τυρβώσης ροή. Ροή στο εσωτερικό αγωγών και σωληνώσεων. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών, όργανα και λήψη μετρήσεων πίεσης ρευστού, παροχής μάζας, πτώσης πίεσης, προφίλ ταχύτητας, δυνάμεων άντωσης και αντίστασης. Να υπολογίζουν δυνάμεις πίεσης ρευστού πάνω σε επιφάνειες και σώματα. Να κατέχουν τις αρχές συμπεριφοράς των ρευστών σε κίνηση. Να έχουν εξοικειωθεί με μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Π.Κορωνάκη, «Mηχανική Ρευστών», Εκδόσεις ΙΩΝ, Σ.Αυλωνίτη, Δ.Αυλωνίτη, «Μηχανική των Ρευστών», Εκδόσεις ΙΩΝ, Σ. Τσαγγάρης, «Μηχανική των Ρευστών», Εκδόσεις Συμεών, V.L.Streeter, B. Wylie, «Μηχανική Ρευστών: θεωρία, παραδείγματα, προγράμματα ΗΥ και 1129 ασκήσεις», Εκδόσεις Φούντας, R.W. Fox, A.T. Mc Donald, Introduction to Fluid Mechanics, Wiley, F.M. White, Fluid Mechanics, Mc Graw-Hill,

18 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 2503C : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Παρουσίαση των μεθόδων μεταφοράς της αλγοριθμικής διατύπωσης ενός προβλήματος σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Να καλύψει ο φοιτητής όλο το φάσμα της μετεξέλιξης ενός προβλήματος από την αρχική του διατύπωση μέχρι την παροχή αποτελεσμάτων. Να μπορεί να συντάξει ολοκληρωμένα προγράμματα και να διαχειριστεί τα δεδομένα του προβλήματος. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Εισαγωγικές Έννοιες. Γλώσσες Προγραμματισμού. Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων. Εκτέλεση Αλγορίθμων και Μεταγλωττιστές. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Εφαρμογή με τη γλώσσα προγραμματισμού C: Απλοί τύποι δεδομένων, σταθερές και μεταβλητές, εκφράσεις, απλές εντολές. Δομές ελέγχου, συναρτήσεις και διαδικασίες, πέρασμα παραμέτρων, επανάληψη και αναδρομή. Σύνθετες δομές δεδομένων και εφαρμογές. Αρχεία. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Σχεδιάζει, υλοποιεί, δοκιμάζει, αποσφαλματώνει και τεκμηριώνει αρθρωτά προγράμματα, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία προγραμματισμού «κύκλος ανάπτυξης λογισμικού». Επιδεικνύει δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων με δομημένο, διαδικασιακό τρόπο, και ικανότητα στη χρήση της υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού C. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Εισαγωγή στους Αλγορίθμους, Τόμος Ι, Τ. Cormen, E. Leiserson, L. Rivest, C. Stein, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης. 2. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, L. Goldschlager & A. Lister Μετ. Κ. Χαλάτσης, Εκδόσεις Δίαυλος. 3. Αλγόριθμοι σε C, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 4. Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι, Μ. Λουκάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 1. The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamentals Algorithms, Third Edition, D. Knuth, Addison- Wesley Problem Solving & Program Design in C, J.R. Hanly - E.B. Koffman, 5 η έκδοση, Addison-Wesley,

19 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 3101D : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τις πιθανότητες, τη στατιστική και τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εισαγωγή στο περιβάλλον Matlab και ανάπτυξη μαθηματικών εφαρμογών. Αρχές πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε Η/Υ για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων που αναλύονται στο θεωρητικό μέρος Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν για την επίλυση προβλημάτων. Να είναι σε θέση να αναπτύξουν μαθηματικές εφαρμογές και μοντέλα σε περιβάλλον Matlab. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Scheid, Francis, «Θεωρία και προβλήματα στην αριθμητική ανάλυση» (μετάφρ.), Τζιόλα, Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Scheid F., «Αριθμητική ανάλυση», 2 η έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, Χατζίκος Ε., «Matlab 6 για μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Ζιούτας, Γεώργιος Χ., «Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς», Ζήτη, M.H. DeGroot, M.J. Schervish, Probability and Statistics, Addison Wesley, Amos Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, Wiley, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc.,

20 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι 3203Α : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 6 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη δομή και τη λειτουργία των μετασχηματιστών, των σύγχρονων μηχανών και κινητήρων. Στόχος είναι η απόκτηση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου και ειδικότερα η εξοικείωση με τις αρχές μαθηματικής ανάλυσης για την μελέτη των μεταβλητών, των παραμέτρων, της συμπεριφοράς και του ελέγχου των μηχανών αυτών. Επίσης, η γνώση των εφαρμογών τους σε ενεργειακές μονάδες ή συστήματα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ανασκόπηση των θεμελιωδών εννοιών και νόμων του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου καθώς και της συμπεριφοράς και των απωλειών ενέργειας των σιδηρομαγνητικών υλικών. Δομή μετασχηματιστών, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, λειτουργία, απόδοση. Τριφασικοί μετασχηματιστές, παράλληλη λειτουργία. Αυτομετασχηματιστές. Μετασχηματιστές μετρήσεων. Ειδικού τύπου μετασχηματιστές. Εφαρμογές. Γενικά περί στρεφόμενων πολυφασικών μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος. Θεωρία του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Σύγχρονες τριφασικές μηχανές, δομή και τύποι, διέγερση. Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, μεταβλητές, παράμετροι, λειτουργία, συμπεριφορά, έλεγχος και ρυθμίσεις, βαθμός απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλη λειτουργία, ευστάθεια. Χρησιμοποίηση των γεννητριών στους σταθμούς και τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Σύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, μεταβλητές, παράμετροι, λειτουργία, συμπεριφορά, έλεγχος, εκκίνηση, πέδηση, βαθμός απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποίηση των κινητήρων σε εφαρμογές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας με ειδική αναφορά στα συστήματα μεγάλης ισχύος. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε θέματα τυποποιημένων μετρήσεων και δοκιμών σε μετασχηματιστές, σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες και σύγχρονους τριφασικούς κινητήρες. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές που διέπουν την τεχνολογία των μετασχηματιστών και των σύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση της λειτουργίας των μετασχηματιστών και των σύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών στο σύνολο των πρακτικών εφαρμογών τους. 20

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Stephen J. Chapman, "Ηλεκτρικές Μηχανές DC - AC", Εκδόσεις McGcraw-Hill / A.Τζιόλα, Γ. Ξυπτεράς, "Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Μηχανές", Εκδόσεις Ζήτη Α. Ν. Σαφάκας, "Ηλεκτρικές Μηχανές Β",Πάτρα Ι.Α.Τεγόπουλος," Ηλεκτρικές Μηχανές", Μέρος Β, Εκδόσεις Συμμετρία 5. Charles I. Hubert, «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδ. Ίων, Charles A. Gross, Electric Machines, CRC Stephen Chapman, Electric Machinery Fundamentals (McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering), McGraw-Hill, Charles I. Hubert, Electric Machines: Theory, Operating Applications, and Controls (2nd Edition), Prentice Hall, Bhag S. Guru and Huseyin R. Hiziroglu, Electric Machinery and Transformers (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering), Oxford University Press,

22 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3303Β : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Η κατανόηση της σημασίας της αποδοτικής λειτουργίας των υδροδυναμικών μηχανών και των τρόπων που επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοσή τους. Η κατανόηση του τρόπου επιλογής της κατάλληλης υδροδυναμικής μηχανής για κάθε εφαρμογή. Η εξοικείωση με την λειτουργία και τον χειρισμό των υδροδυναμικών μηχανών και η αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στις εφαρμογές. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση, περιγραφή. Εξίσωση στροφορμής, τρίγωνα ταχυτήτων, απόδοση. Αντλίες φυγοκεντρικές, εμβολοφόρες, περιστροφικές. Χαρακτηριστικές καμπύλες, σπηλαίωση. Λειτουργία υδροηλεκτρικής μονάδας, υδροστρόβιλοι Pelton, Francis, Kaplan. Aναφορά σε ανεμιστήρες. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Μετρήσεις επιδόσεων αντλιών και υδροστροβίλων, αύξηση πίεσης σε αντλία, λήψη μετρήσεων και χάραξη χαρακτηριστικών καμπυλών αντλίας, επίδειξη φαινομένου σπηλαίωσης, ροπής και παραγόμενης ισχύος σε άξονα υδροστροβίλου. Να κατέχουν τις αρχές λειτουργίας αντλιών και υδροστροβίλων και να γνωρίζουν τα βασικά είδη υδροδυναμικών μηχανών. Να επιλέγουν την κατάλληλη υδροδυναμική μηχανή για κάθε εφαρμογή. Να υπολογίζουν τις επιδόσεις υδροδυναμικών μηχανών με βάση τη λήψη μετρήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Δ. Παπαντώνης, «Υδροδυναμικές μηχανές: αντλίες-υδροστρόβιλοι», Εκδόσεις Συμεών, Π.Κορωνάκη, «Eφαρμοσμένη ρευστομηχανική», Εκδόσεις ΙΩΝ,

23 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3403Β ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Μικτό : ΜΕΥ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών αρχών και η εξοικείωση του φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο της Μετάδοσης Θερμότητας και προσανατολίζεται σε δύο κύριες βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει σαν σκοπό την περιγραφή, διατύπωση και βαθύτερη κατανόηση των βασικών φυσικών θεωρητικών αρχών και ποιοτικών ενορατικών νόμων με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και τής εξοικείωσης των φοιτητών στην απόδοση φυσικής ερμηνείας των φαινομένων που διέπουν την λειτουργία και ενεργειακή συμπεριφορά των διατάξεων και συστημάτων με τα οποία ασχολείται η επιστήμη της Μετάδοσης Θερμότητας. Η δεύτερη είναι η διατύπωση ποσοτικών μαθηματικών νόμων και η εξοικείωση με απλές υπολογιστικές αρχές που διέπουν τους επί μέρους μηχανισμούς Μετάδοσης Θερμότητας, προσφέροντας υπολογιστικές δεξιότητες και επιτρέποντας στους φοιτητές τον άμεσο θεωρητικό προσδιορισμό ενεργειακών μεγεθών και την πρόβλεψη της Θερμικής συμπεριφοράς των συστημάτων. Η εξοικείωση του φοιτητή με τους σκοπούς αυτούς που είναι και οι κύριοι άξονες ανάπτυξης του μαθήματος, του επιτρέπουν την κατανόηση, αντιμετώπιση και υπολογιστική επίλυση συνδυασμένων πρακτικών προβλημάτων Μετάδοσης Θερμότητας που απαντώνται σε πλειάδα εφαρμογών της σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας. Επιτρέπουν επίσης την συνειδητοποίηση της τάξης μεγέθους των εξαγόμενων υπολογιστικών αποτελεσμάτων και την καλλιέργεια ικανότητας επιστημονικής κρίσης και δημιουργικής φαντασίας στην κατανόηση της λειτουργίας, την μελέτη και σχεδίαση θερμικών συστημάτων και εγκαταστάσεων με κύριο σκοπό την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας, Αγωγή, Θερμική αντίσταση απλού και σύνθετου επιπέδου τοιχώματος, Θερμική αντίσταση απλού και συνθέτου κυλινδρικού και σφαιρικού τοιχώματος, Κρίσιμο πάχος μόνωσης. Θερμική αντίσταση επαφής. Μεταβατικά φαινόμενα, Μετάβαση στην μόνιμη κατάσταση, μεταβατικά φαινόμενα θέρμανσης και ψύξης επίπεδης πλάκας άπειρης έκτασης, απείρου κυλίνδρου και σφαίρας. Διαγράμματα Heisler. Θερμοαπαγωγά πτερύγια, μορφή, σχεδίαση και υπολογισμός θερμοαπαγωγών πτερυγίων. Εναλλάκτες θερμότητος και ταξινόμηση. Τύπος ομοαξονικών σωλήνων, τύπος κελύφους-αυλών, σταυρορροής. Πτερυγιοφόροι και πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας. Ισχύς και θερμικό ισοζύγιο και υπολογισμός εναλλακτών θερμότητας. Η μέθοδος της μέσης Λογαριθμικής Θερμοκρασιακής διαφοράς, Η μέθοδος NTU. Συναγωγή, φυσική προσέγγιση του φαινομένου και η σημασία των αδιάστατων αριθμών, η ανάπτυξη του υδροδυναμικού και θερμικού οριακού στρώματος. Βεβιασμένη συναγωγή για παράλληλη ροή σε επίπεδη πλάκα, εγκάρσια ροή σε κύλινδρο, δέσμες κυκλικών σωλήνων και σφαίρα. Υπολογισμός του συντελεστή συναγωγής για εσωτερική ροή σε σωλήνες, Φυσική συναγωγή, φυσική προσέγγιση και η σημασία του αριθμού Grashof. Γενικευμένη συσχέτιση του αριθμού Nusselt, Ειδικότερες περιπτώσεις. Ακτινοβολία, το Μέλαν Σώμα, Ιδιότητες της επιφάνειας Μέλανος Σώματος, ο Νόμος του Plank. Νόμος μετατοπίσεως του Wien. Νόμος Stefan-Boltzmann. Η προσέγγιση του φαιού σώματος και οι ιδιότητες ακτινοβολίας των φυσικών επιφανειών. Φασματικός και ολικός συντελεστής εκπομπής, φασματικός και ολικός 23

24 συντελεστής απορρόφησης, ανάκλασης και διάβασης, νόμος του Kirchhoff. Συναλλαγή Θερμότητας με ακτινοβολία, συντελεστής πρόσπτωσης, σχέσεις μεταξύ συντελεστών πρόσπτωσης. Διερεύνηση του νόμου συναλλαγής Θερμότητας με ακτινοβολία, συναλλαγή θερμότητας με τον ουράνιο θόλο, ισοδύναμη θερμοκρασία του ουρανού. Συνδυασμένα φαινόμενα Μετάδοσης Θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία και εφαρμογές. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Περιλαμβάνει την συμμετοχή των φοιτητών στην διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων και συνεισφέρει αποφασιστικά στην ζεύξη μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εφαρμογών στο επίπεδο λήψης διαχείρισης και αξιοποίησης μετρήσεων θερμικών μεγεθών σε διδακτικές συσκευές. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιοποιούνται στην διεξαγωγή υπολογισμών μονοδιάστατης ροής θερμότητας σε επίπεδα και κυλινδρικά κελύφη συστημάτων σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται επίσης εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν μετρήσεις και τυπικούς υπολογισμούς του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και συντελεστή συναγωγής με την παραδοχή του μοντέλου συγκεντρωμένης χωρητικότητας, μελέτες και υπολογισμούς θερμικών ισοζυγίων συστημάτων και συσκευών συναλλαγής θερμότητας διαφόρων τύπων που υπόκεινται σε συνδυασμένα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, βεβιασμένη και φυσική συναγωγή και ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση τα μετρητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται από τους φοιτητές για την διεξαγωγή υπολογισμών σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος κάθε άσκησης και την διδασκόμενη θεωρία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών υποβάλλονται για αξιολόγηση από τους φοιτητές μέσω τεχνικών εκθέσεων που παραδίδονται σε τασσόμενες χρονικές προθεσμίες. Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές υποβάλλονται σε γραπτή αξιολόγηση και ο τελικός προαγωγικός βαθμός μαθήματος προκύπτει σαν συνδυασμός της μέσης βαθμολογίας των τεχνικών εκθέσεων και της τελικής γραπτής αξιολόγησης. Να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους που διέπουν τους θεμελιώδεις μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας και να αποδίδουν την φυσική ερμηνεία της παραμετρικής επίδρασης της μεταβολής των φυσικών μεγεθών που καθορίζουν την συναλλαγή θερμότητας σε φυσικά συστήματα και συσκευές της ενεργειακής τεχνολογίας. Να διεξάγουν με ευχέρεια βασικούς ενεργειακούς υπολογισμούς και να διαθέτουν την αίσθηση της τάξης μεγέθους των αποτελεσμάτων που αφορούν συναλλαγή θερμότητας με συνδυασμένα φαινόμενα αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας σε συσκευές και εγκαταστάσεις. Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα και συσκευές θερμικών μετρήσεων και να διαθέτουν την βασική εποπτεία λήψης, διαχείρισης και αξιοποίησης των μετρητικών αποτελεσμάτων στην διεξαγωγή βασικών υπολογισμών θερμικών ισοζυγίων και απωλειών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, ΤΕΙ Αθήνας, Σημειώσεις εργαστηρίου ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, ΤΕΙ Αθήνας, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, D.Pitts, L.Sissom, (Ελληνική μετάφραση σειρά Schaum, Έκδοση Τζιόλα,Θεσσαλονίκη, Fundamentals of Heat & Mass Transfer, F.P.Incropera,D.P.Witt, John Wiley & Sons, Heat Transfer, A Practical Approach, Y.A.Cengel, McGraw-Hill Inc Heat Transfer, A. Bejan, John Wiley & Sons Inc Heat Transfer, D.R.Pitts, L.E.Sissom, McGraw Hill Shaum s Outline Series, Principles of Heat Transfer, F.Kreith, Harper International Editions,

25 6. Analysis of Heat & Mass Transfer, E.R.G.Eckert, R.M.Drake, McGraw-Hill Kogakusha, ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3501C : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του ρόλου των διαφόρων πηγών ενέργειας, των δυνατοτήτων παραγωγής χρήσιμης ενέργειας και της συμμετοχής τους στα ενεργειακά ισοζύγια. Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων και η ειδικότερη μελέτη των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων καυσίμων αναφορικά με τις ιδιότητές τους, την ασφάλεια προμήθειας και χρήσης τους και τις προοπτικές τους με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Η γνώση όλων των πηγών ενέργειας με έμφαση στο δυναμικό, στη διαθεσιμότητα και στην ανανεωσιμότητά τους, και στις μετατροπές που απαιτούνται για την τελική χρήση τους, για την αξιολόγησή τους, ανάλυσή τους και κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων σε διάφορα επίπεδα, από αυτό της απλής διεργασίας έως της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας (π.χ. παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο, εθνικό κ.λπ.). Πηγές ενέργειας, διάκριση (συμβατικές, πρωτογενείς κ.λπ.), μετατροπές-βαθμός απόδοσης, συγκρίσεις με βάση τις δυνατότητες παραγωγής χρήσιμης ενέργειας. Καύσιμα ιδιότητες (θερμογόνος δύναμη, θερμοκρασία αναφλέξεως κ.λπ.). Χημικές αντιδράσεις καύσης, - χαρακτηριστικά (θερμοκρασία φλόγας, περίσσεια αέρα, σημείο δρόσου καυσαερίων κ.λπ.). Στερεά καύσιμα. Γαιάνθρακες: Συστατικά, Ιδιότητες, Αποθέματα, Τύποι ανθράκων (τύρφη, λιγνίτης, πισσούχοι άνθρακες, ανθρακίτης), εφαρμογές-προβλήματα. Άλλα στερεά καύσιμα: ξύλο, πετρελαιοφόροι άμμοι, πισσούχοι σχιστόλιθοι, κώκ, ξυλάνθρακες, μπρικέτες, αστικά απορρίμματα, εναλλακτικά καύσιμα. Υγρά καύσιμα. Χαρακτηρισμός πετρελαίων, ιδιότητες- σύσταση, αποθέματα-προοπτικές. Κλασματική απόσταξη πετρελαίου. Διεργασίες απλού διυλιστηρίου (διαχωρισμοί, γλύκανση, αναμόρφωση, υδρογονοαποθείωση) και σύνθετου διυλιστηρίου (θερμική/ καταλυτική / υδρογονο- πυρόλυση, ιξωδόλυση, αποπαραφίνωση). Προϊόντα πετρελαίου (υγραέρια, βενζίνες, κηροζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, μαζούτ), ιδιότητες (τάση ατμών, αριθμός οκτανίου, αριθμός κετανίου κ.λπ.), εφαρμογές.. Αέρια καύσιμα. Φυσικό αέριο (παγκόσμια αποθέματα - προοπτικές, σύνθεση, ιδιότητες, βασικά στοιχεία διατάξεων χρήσης φυσικού αερίου κανονισμοί, τεχνικά και ζητήματα ασφαλείας. Αέρια καύσιμα από άνθρακες: Φωταέριο, αέριο συνθέσεως, υδαταέριο, αέριο υψικαμίνων. Αέρια καύσιμα από πετρέλαιο: Ελαιαέριο, υγραέρια. Άλλα αέρια καύσιμα: Βιοαέριο, Υδρογόνο (παραγωγή, χρήσεις, ενεργειακή αξιολόγηση)-κυψέλες καυσίμων. Συγκρίσεις και εναλλαξιμότητα μεταξύ αερίων καυσίμων Πυρηνική ενέργεια. Πυρηνικές αντιδράσεις σχάσης, σύντηξης. Διαθέσιμα πυρηνικά καύσιμα. Κύκλος πυρηνικού καυσίμου. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Παγκόσμια αποθέματα, προοπτικές. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προέλευση. Δυναμικά. Προϋποθέσεις εκμετάλλευσης. Συντελεστής διαθεσιμότητας, συντελεστής φορτίου. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Παρούσα χρήση και προοπτικές. Ενεργειακά ισοζύγια σε επίπεδο διεργασίας, και σε κλίμακα γεωγραφικής ενότητας. Κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων διεργασιών. Σταθερές και μεταβατικές καταστάσεις Επίλυση. Εθνικά 25

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Εισαγωγή

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Εισαγωγή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δευτέρα : 17:15-20:00 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Εισαγωγή Ι ΑΣΚΩΝ: Ν. Ανδρίτσος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ Νυµφοδώρα Παπασιώπη Αν. Καθηγήτρια papasiop@metal.ntua.gr Φαινόµενα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D. Περιεχόμενα Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ψυλλάκη Πανδώρα Μεντρέα Κάρμεν. Φιλιός Ανδρόνικος Νίκας Κων/νος - Στέφανος. ΣΤ' Στρωτός Γεώργιος Ενεργ. Έλ/γχος & Διαπ/ση Κτιρίων (Ζ) Α211

Ψυλλάκη Πανδώρα Μεντρέα Κάρμεν. Φιλιός Ανδρόνικος Νίκας Κων/νος - Στέφανος. ΣΤ' Στρωτός Γεώργιος Ενεργ. Έλ/γχος & Διαπ/ση Κτιρίων (Ζ) Α211 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2η Έκδοση ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 08:30-11:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1/2015 11:00-13:30 14:00-16:30

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/16 ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο (8-10) (8-10) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 10-11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ Ο ΑΙΘ.306 (11-13) ΑΙΘ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (10-13) ΑΙΘ. (13-15) ΑΙΘ. (15-17) ΑΙΘ. (17-19) (13-15) (15-17) (17-19)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων

Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Τεχνολογίες Υλοποίησης Αλγορίθµων Σχολιασµένη Βιβλιογραϕία Χρηστος. Ζαρολιαγκης Καθηγητής Τµήµα Μηχ/κων Υπολογιστών & Πληροϕορικής Πανεπιστήµιο Πατρών email: zaro@ceid.upatras.gr Φεβρουάριος 2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΟ100 Θεωρητικό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8.0 1 ο Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει τις ανάγκες των μαθημάτων ειδικότητας σε μαθηματικές έννοιες και γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ι 1.Ελλιπής ή ατελής διδασκαλία της σύγχρονης γεωμετρίας στα λύκεια. 2.Ελάχιστες ώρες μαθηματικών και έλλειψη ολοκληρωμένης διδασκαλίας της σύγχρονης γεωμετρίας στις σχολές "οικοδόμων" μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Ανδρέου Λέκτορας Θεσσαλονίκη, 14-16/12/2010 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. YT2 Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής. http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Λουκάς Βλάχος Καθηγητής αστροφυσικής http://www.physics.auth.gr valhos@astro.auth.gr Εισαγωγή Δεξιότητες του σύγχρονου φυσικού Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα μεταπτυχιακά Γιατί να σπουδάσω

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ECTS. Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2012-2013 1 Πίνακας Περιεχομένων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ... 4 Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα