ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Ιστορικό Τμήματος Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας είναι ένα από τα επτά Τμήματα Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης στελεχών υψηλής στάθμης σε τομείς επιστημών μηχανικού με εξειδίκευση στο πεδίο της Ενεργειακής Μηχανολογίας και στο πεδίο της Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, προήλθε δε από τη συγχώνευση των τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας. Το Τμήμα δημιουργήθηκε και λειτούργησε το 1984, μετά την εφαρμογή του νόμου με τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Η ανάγκη παροχής εξειδικευμένης γνώσης στο αντικείμενο της Ενέργειας, οδήγησε στη δημιουργία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας που από την άποψη του αντικειμένου είναι το μοναδικό Τμήμα στο χώρο των Τ.Ε.Ι και γενικότερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης Γνωστικό αντικείμενο Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστημών στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των εφαρμογών αυτών στην Ενεργειακή Μηχανολογία και στην Ενεργειακή Ηλεκτρολογία με έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στη παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, στη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας. Παράλληλα καλύπτονται και βασικές γνώσεις σε σχετικά οικονομικά και νομικά θέματα. Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 119/τ.Α/ σαν Τμήμα Ενεργειακής Τεχνικής και περιεχόμενο σπουδών στις γνωστικές περιοχές των τομέων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας και μετονομάστηκε στη σημερινή του μορφή με το ΦΕΚ 222/τ.Α/ Το Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καθορίσθηκε και κατοχυρώθηκε νομικά πρόσφατα με το ΦΕΚ 463/τ. Δ./ Αποστολή του Τμήματος Οι σύγχρονες εξελίξεις των εφαρμοσμένων επιστημών στο πεδίο της ενέργειας επιβάλλουν τη σφαιρική θεώρηση ενός μεγάλου αριθμού τεχνολογικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να μπορούν να καλύπτουν θέσεις απασχόλησης σε αντικείμενα εφαρμοσμένων επιστημών που σχετίζονται με την ενεργειακή τεχνολογία. Επίσης, στους στόχους περιλαμβάνονται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας Περιγραφή πτυχιούχου Ο πτυχιούχος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να σταδιοδρομήσει σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους των κλασικών Τμημάτων Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας, ανάλογα με τη κατεύθυνση σπουδών που έχει επιλέξει έχοντας το 1

2 πλεονέκτημα της σφαιρικής γνώσης σε ενεργειακά θέματα. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας αποτελεί ένα καλό εφόδιο για μια ευρεία επιλογή θέσεων εργασίας, καθώς και για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται στις κατευθύνσεις της Ενεργειακής Μηχανολογίας και Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας, οι οποίες οδηγούν τους πτυχιούχους του Τμήματός να λαμβάνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που ασκούν είτε οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είτε οι Τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα ο πτυχιούχος του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά: - Με τη μελέτη, εγκατάσταση και αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας. - Με τη διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ενεργειακών μονάδων και δικτύων. - Με την εκπόνηση και εφαρμογή μελετών για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, μετατροπή, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας. Στις δραστηριότητες αυτές υπάγονται όλες οι βιομηχανικές, κτιριακές, και λοιπών κατηγοριών ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. - Με την εκπόνηση μελετών για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας. - Με την αξιολόγηση ενεργειακών εγκαταστάσεων, καθώς και με την σύνταξη τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων ενεργειακού εξοπλισμού. - Με τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενεργειακού εξοπλισμού. - Με την επίβλεψη, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ενεργειακών εγκαταστάσεων. - Με την πιστοποίηση και ποιοτικό έλεγχο ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εξοπλισμού. - Με την τεχνικοοικονομική διαχείριση και εμπορία ενεργειακού εξοπλισμού. - Με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας. - Με τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε όλα τα γνωστικά πεδία του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε θέσεις στη βιομηχανία, σε γραφεία μελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σε επιχειρήσεις εμπορίας εξοπλισμού ενεργειακής τεχνολογίας, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κλπ. Πέραν των ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια ή Πολυτεχνεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 2. ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Με τη δομή των σπουδών επιδιώκεται κυρίως η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις, η ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου και η παροχή γνώσεων στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 2

3 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος κατανέμονται σε τρεις (3) Τομείς: A. Τομέας Ενεργειακής Μηχανολογίας. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, των ενεργειακών μετατροπών και της αποθήκευσης ενέργειας. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, Υδροδυναμικές Μηχανές, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Ατμολέβητες, Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία, Θέρμανση, Ψύξη και Κλιματισμός, Συστήματα Συμπαραγωγής Ενέργειας. Β. Τομέας Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, μετατροπής, αποθήκευσης, ελέγχου και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικά Δίκτυα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Μετρήσεων, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρική Οικονομία, Μεταφορά, Διανομή και Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Κίνησης, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων. Γ. Τομέας Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων και Διαχείρισης Συστημάτων. Ο Τομέας αυτός καλύπτει τα γνωστικά πεδία της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, της προσομοίωσης, του ελέγχου, της οικονομίας και της διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων. Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Πληροφορική, Τεχνική Μηχανική, Τεχνικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Η/Υ, Πηγές και Αποθήκευση Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βελτιστοποίηση και Οικονομική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων και Η/Μ Εγκαταστάσεων, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες με βάση το εξαμηνιαίο μάθημα. Αν οι γνώσεις που παρέχονται σε ένα μάθημα θεωρούνται απαραίτητες για την επιτυχή παρακολούθηση ενός άλλου μαθήματος, τότε το πρώτο μάθημα λέγεται προαπαιτούμενο και το δεύτερο εξαρτώμενο μάθημα. Η τυπική φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάμηνα για την παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία. Όπως προαναφέρθηκε, ο φοιτητής μπορεί να πάρει την κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας ή Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας με την σύνδεση των κατευθύνσεων με τα επαγγελματικά δικαιώματα, απαιτείται αυξημένος αριθμός κατ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για την διατήρηση των κατευθύνσεων. Με βάση την αρχή αυτή, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας περιλαμβάνει ανά εξάμηνο τα μαθήματα του παρακάτω Πίνακα, ο οποίος περιέχει επίσης, τις ώρες ανά εβδομάδα, τον Φόρτο Εργασίας (Φ.Ε.) και τις Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) για κάθε μάθημα, θεωρητικό, εργαστηριακό ή μικτό. 3

4 Κωδικός 1101D 1203D 1301Α 1401C 1503C 1602C Σύνολο Κωδικός 2101D 2203A 2301B 2403B 2503C Σύνολο Κωδικός 3101D 3203Α 3303Β 3403Β 3501C 3601C 3701C Σύνολο Κωδικός 4103B 4201B 4303B 4403A 4513A 4521B Σύνολο Κωδικός 5101A 5201C 5303C 5413A 5513A 5423B 5523B Σύνολο Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά I ΜΓΥ Υ Φυσική ΜΓΥ Υ ,5 Ηλεκτροτεχνία ΜΓΥ Υ Τεχνική Μηχανική ΜΓΥ Υ ,5 Πληροφορική ΜΓΥ Υ ,5 Τεχνικό Σχέδιο ΜΓΥ Υ , Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά ΙI ΜΓΥ Υ Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων MEY Υ Θερμοδυναμική MEY Υ Μηχανική Ρευστών MEY Υ ,5 Προγραμματισμός Η/Υ ΜΓΥ Υ , Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Μαθηματικά III ΜΓΥ Υ ,5 Ηλεκτρικές Μηχανές Ι ΜΕΥ Υ Υδροδυναμικές Μηχανές ΜΕΥ Υ ,5 Μετάδοση θερμότητας ΜΕΥ Υ ,5 Πηγές Ενέργειας ΜΓΥ Υ ,5 Προστασία Περιβάλλοντος MEY Υ Αποθήκευση Ενέργειας MEY Υ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Ηλεκτρικές Μηχανές II MEY Υ ,5 Θερμικές Στροβιλομηχανές Ι MEY Υ ,5 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι MEY Υ ,5 Συστήματα Μετρήσεων MEY Υ ,5 Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ME ΕΥ Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία ME ΕΥ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ME Υ ,5 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ι ME Υ ,5 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου MEY Υ ,5 Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας Ι ME ΕΥ ,5 Ηλεκτρονικά Ισχύος ME ΕΥ Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ME ΕΥ ,5 Ατμολέβητες ME ΕΥ

5 Κωδικός 6103C 6201C 6301C 6413Α 6513Α 6611Α 6423Β 6523Β 6621Β Σύνολο Κωδικός 7101C 7203C 7303C 7401Β 7513Α 7613Α 7523Β 7621C Σύνολο Κωδικός 8100D 8200D Σύνολο ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙI ME Υ ,5 Τεχνική Νομοθεσία & Ασφάλεια Εργασίας ΔΟΝΑ Υ Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων & Η/Μ Εγκαταστάσεων ΜΕ Υ Μεταφορά & Διανομή Ηλεκτρ. Ενέργειας ΙI ΜΕ ΕΥ Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα ΜΕ ΕΥ ,5 Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΜΕ ΕΥ Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμός Ι ΜΕ ΕΥ Θερμικές Στροβιλομηχανές ΙΙ ΜΕ ΕΥ Στοιχεία Μηχανών ΜΕ ΕΥ , Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα ΚM EM Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ Διαχείριση Ενέργειας ME Υ Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ME Υ Οικονομική Ανάλυση & Επιχειρηματικότητα ΔΟΝΑ Υ Συστήματα Συμπαραγωγής ΜΕ Υ Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων ΜΕ ΕΥ Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΜΕ ΕΥ Θέρμανση Ψύξη και Κλιματισμός ΙΙ ΜΕ ΕΥ Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ME ΕΥ Η' ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα EM ΦΕ ΠΜ Πτυχιακή Εργασία Υ Πρακτική Άσκηση Υ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 5

6 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 1101D : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών αρχών, εννοιών και μεθόδων που αφορούν τα βασικά μαθηματικά. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αριθμοί. Λογάριθμοι. Συναρτήσεις. Σειρές. Αρχές της γραμμικής άλγεβρας. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Πίνακες. Διανυσματική άλγεβρα. Διανυσματικές συναρτήσεις. Συστήματα συντεταγμένων. Αρχές της αναλυτικής γεωμετρίας. Τριγωνομετρία. Αρχές μιγαδικού λογισμού. Εισαγωγή στις παραγώγους και τα ολοκληρώματα. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές των βασικών μαθηματικών. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αρχές αυτές για την επίλυση προβλημάτων εφαρμογής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Spiegel M., Wrede R., «Ανώτερα Μαθηματικά» 2 η έκδοση (Σειρά Schaum Μεταφρασμένο), Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, Lipschutz, Seymour, Lipson, Marc Lars, «Θεωρία και προβλήματα στη γραμμική άλγεβρα», Σειρά Schaum s, Εκδ. Τζιόλα, E. Mendelson, «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Schaum s, Κλειδάριθμος, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc., Michael Sullivan, Algebra and Trigonometry, Prentice Hall, Earl W. Swokowski, J.A. Cole, Algebra and Trigonometry with Analytic Geometry, (11th Edition), Brooks Cole,

7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 1203D : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών αρχών της Φυσικής και η απόκτηση των θεωρητικών βάσεων για την καλύτερη, ευκολότερη κατανόηση και ουσιαστικότερη αφομοίωση άλλων μαθημάτων υποδομής που ακολουθούν. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αρχές κινηματικής και δυναμικής.- Έργο, ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας. - Κινηματική και δυναμική στερεού σώματος. Έργο, ενέργεια και ισχύς στρεφόμενου σώματος, διατήρηση στροφορμής. - Ταλαντώσεις - Κυμάνσεις, εξίσωση κύματος, ταχύτητα διάδοσης, ενέργεια, ηχητικά κύματα. Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική, ακτινοβολία μέλανος σώματος. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, ακτινοβολία Röntgen, φαινόμενο Compton. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τα φαινόμενα τα οποία διαπραγματεύεται το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Να κατανοούν βασικές αρχές, έννοιες και φαινόμενα της Φυσικής, με παράλληλη χρήση μαθηματικής ανάλυσης ανάλογου επιπέδου και να είναι σε θέση να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν μετρητικά αποτελέσματα Να έχουν την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση πλέον ειδικών θεμάτων σε επίπεδο θεωρητικό και εφαρμογής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Φυσική Ι Μηχανική και Σύγχρονη Φυσική, Σ. Κωνσταντινίδης, Ν. Ντρίβας, Λ. Πρελορέντζος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Αράκυνθος, Physics Hans C. Ohanian 1989,W. W. Norton & Company N.Y 2. Physics for Computer Science Students N. Gorcia & A.C.Damask, 1986 John Wiley & Sons 3. Physics FOR SCIENTISTS & ENGINEERS, R.A.Serway,

8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 1301A : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων στα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που αποτελούν βασικό στοιχείο των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. Στόχος είναι να δώσει στον φοιτητή γνώσεις υποδομής στα στατικά και μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, καθώς και σε θέματα σχετικά με δυναμικά, ηλεκτρικά ρεύματα, πηγές, στοιχεία κυκλωμάτων και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Δομή του ατόμου. Ηλεκτρικό φορτίο, κίνηση φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε ηλεκτρικά πεδία. Ηλεκτροστατικά πεδία, πυκνωτές, διηλεκτρικά. Μαγνητικά πεδία, μαγνητική επαγωγή, αυτεπαγωγή, αλληλεπαγωγή, μαγνητική διαπερατότητα, μαγνητική ροή. Μαγνητικά κυκλώματα, μόνιμοι μαγνήτες. Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, δύναμη Lorentz, ηλεκτρεγερτική δύναμη. Ηλεκτρικό πεδίο ροής, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος Coulomb. Τάση και δυναμικό, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ισχύς, θερμικά αποτελέσματα ρεύματος. Ηλεκτρικές πηγές, αντιστάσεις. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, πόλωση κύματος, ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση. Η σχέση μεταξύ της θεωρίας πεδίου και της θεωρίας κυκλωμάτων. Κυματοδηγοί, ακτινοβολία. Να γνωρίζουν θέματα σχετικά με τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και τις σχετικές εφαρμογές. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των εφαρμογών τους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. J.Kraus, «Ηλεκτρομαγνητισμός», Εκδόσεις Τζιόλα P. Bastian, «Ηλεκτροτεχνία (Επίτομο)», Ευρωπαικές Τεχνολογικές Εκδόσεις, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία I», Εκδόσεις Ίων, Purcell, Edward M., «Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός», Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, David A. de Wolf, Essentials of Electromagnetics for Engineering, Cambridge University Press, Robert S.,Elliott, Electromagnetics, John Wiley and Sons Ltd, J.D. Kraus, D. Fleisch, Electromagnetics, McGraw Hill, Joseph Edminister, Electromagnetics, Schaum's Outline Series, McGraw-Hill,

9 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1401C : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η παρουσίαση βασικών θεμάτων στην επιστήμη της Τεχνικής Μηχανικής και η εμπέδωση βασικών εννοιών στην Αντοχή των Υλικών που κρίνονται απαραίτητα στο σημερινό Μηχανικό. Κέντρο βάρους & Ροπές αδράνειας επιφάνειας Διανυσματικός λογισμός (δυνάμεις, ροπές) Δοκοί (διαγράμματα [Ν], [Q], [M]) Δικτυώματα Βασικές έννοιες Αντοχής υλικών Αξονικός εφελκυσμός & θλίψη Διάτμηση Γενική επίπεδη εντατική κατάσταση Λεπτότοιχα & χονδρότοιχα Δοχεία πίεσης Κάμψη Ελαστική γραμμή Στρέψη Λυγισμός Διπλή & ασύμμετρη κάμψη Έκκεντρος εφελκυσμός Σύνθετη καταπόνηση Μηχανικές ιδιότητες & Κριτήρια αστοχίας υλικών Ενεργειακές μέθοδοι Υπερστατικοί δοκοί. Να πραγματοποιούν βασικούς υπολογισμούς δυνάμεων και ροπών σε απλά στατικά συστήματα Να μπορούν να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της Αντοχής των Υλικών για να υπολογίσουν στοιχειώδεις μηχανολογικές κατασκευές ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Π.Βουθούνη : "Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού" - Στατική - Αθήνα Π.Βουθούνη : Τεχνική Μηχανική "ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" Αθήνα Π.Βουθούνη : "Ασκήσεις αντοχής των υλικών" Αθήνα Π.Βουθούνη : "ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" Αθήνα Γ.Τσαμασφύρου : Μηχανική του παραμορφώσιμου στερεού Ι+ΙΙ (2 τόμοι) Αθήνα Γ.Κερμανίδη : ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι+ΙΙ (2 τόμοι) Θεσ/νικη S. Timoshenko: Strength of Materials, 3rd edition. Krieger Publishing Company, C.T.F. Ross, J. Case, A. Chilver : Strength of Materials and Structures, 4 th edition, Arnold Publishers,

10 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1503C : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : A Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις εισαγωγικές έννοιες και την ορολογία της Επιστήμης της Πληροφορικής. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις για την αρχιτεκτονική του ηλεκτρονική υπολογιστή με γνώμονα την αναπαράσταση και διαχείριση των δεδομένων, το Λογισμικό και ειδικότερα τα Λειτουργικά Συστήματα, καθώς και για τα τα Δίκτυα των Υπολογιστών. Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και την σχεδίαση λογικών κυκλωμάτων πραγματοποίησης των βασικών πράξεων ενός υπολογιστή. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Οι εισαγωγικές έννοιες, software, hardware. Οργάνωση και Εξέλιξη Υπολογιστικών Συστημάτων. Αριθμητικά συστήματα. Δυαδική αριθμητική και κωδικοποίηση. Άλγεβρα Boole. Λογικά κυκλώματα. Αρχιτεκτονική Η/Υ. Αρχιτεκτονική και λειτουργία των επεξεργαστών. Περιφερειακές συσκευές. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα. Επικοινωνίες & Δίκτυα. Ασφάλεια. Προγράμματα γενικής χρησιμότητας. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει την χρήση προγραμμάτων γενικής χρησιμότητας Να χειρίζονται έναν υπολογιστή Να γνωρίζουν τις βασικές και περιφερειακές μονάδες που τον αποτελούν καθώς τον τρόπο λειτουργίας τους. Να μπορούν να σχεδιάσουν βασικά λογικά κυκλώματα Να χειρίζονται προγράμματα γενικής χρήσης ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών. B. Forouzan - S. Fegan. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Εισαγωγή στην Πληροφορική. Α. Τσουροπλής - Σ. Κλημόπουλος. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών. L. Goldschlager - A. Lister, Μετάφραση Κ. Χαλάτσης. Εκδόσεις Δίαυλος, Η Επιστήμη των Υπολογιστών-Μια ολοκληρωμένη Παρουσίση. Glenn Brookshear J., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Celyn E., Elements of Computer Science, Pitman P.L., Glenn Brookshear J., Computer Science - An overview, edition 7, Addison Wesley, Gordon D.B., Introduction to computers, McGraw-Hill,

11 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1602C : Εργαστηριακό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 2,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Α Η απόκτηση από τον φοιτητή των απαραίτητων γνώσεων του τεχνικού μηχανολογικού σχεδίου και η εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα σχεδίασης με υπολογιστή. Γενικά στοιχεία παραστατικής γεωμετρίας. Ορθές προβολές, όψεις, τομές, κανόνες διαστάσεων. Σύμβολα κατεργασίας, ανοχές. Σπειρώματα, τροχαλίες, οδοντωτοί τροχοί. Συγκολλήσεις. Άξονες, άτρακτοι και σφήνες. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας Autocad. Βασικές εντολές σχεδίασης δισδιάστατων αντικειμένων. Επεξεργασία και διόρθωση αντικειμένων. Τροποποίηση ιδιοτήτων αντικειμένων. Συστήματα συντεταγμένων. Εργαλεία διαστασιολόγησης. Δημιουργία και εισαγωγή μπλοκ. Εντολές εκτύπωσης. Εφαρμογές στη σύνταξη τεχνικών σχεδίων. Να αναγνώσει και να κατασκευάσει μηχανολογικά σχέδια απλών εξαρτημάτων ή / και μηχανολογικών εγκαταστάσεων Να χειρίζεται και να κατανοεί αρχεία Η/Υ ηλεκτρονικής σχεδίασης και να σχεδιάζει σε Η/Υ απλά μηχανολογικά εξαρτήματα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Αντωνιάδης Α., «Μηχανολογικό Σχέδιο», Εκδ. Τζιόλα, B. Παπαμητούκα «Μηχανολογικό Σχέδιο», University Studio Press, A. Bankole, S. Bland, «Τεχνικό Σχέδιο 2 Εισαγωγή στα στοιχεία μηχανών και Τεχνικό Σχέδιο», Ιων, Π. Mπούρκα Εισαγωγή στο Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Omura, George, «AutoCAD 2009», Γκιούρδας, B.G. Teubner Technisches Zeichnen, Stuttgart K. Hart Engineering Drawing, Edinburgh I.S. Vyshnepolsky Engineering Drawing,

12 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟ : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI 2101D ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : B Η παρουσίαση βασικών εννοιών και μεθόδων που αφορούν το διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αρχές διαφορικού λογισμού. Μερικές Παράγωγοι. Διαφορικός λογισμός πολλών μεταβλητών. Εφαρμογές παραγώγων και μερικών παραγώγων. Αρχές Ολοκληρωτικού λογισμού. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Μετασχηματισμοί Laplace, Fourier, Z και εφαρμογές αυτών. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις αρχές αυτές για την επίλυση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : προβλημάτων εφαρμογής. 1. Παπαδήμας Ο., «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Σταμούλη Α.Ε., E. Mendelson, «Εισαγωγή στο μαθηματικό λογισμό», Schaum s, Κλειδάριθμος, Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Spiegel M., Wrede R., «Ανώτερα Μαθηματικά» 2η έκδοση (Σειρά Schaum Μεταφρασμένο), Εκδ. ΤΖΙΟΛΑ, Αθανασιάδης, Ανδρέας Γ., «Μετασχηματισμός Laplace και σειρές Fourier», Εκδ. Ζήτη, Γαγαλής Ν, Γλαμπεδάκης Μ., Κωτσάκης Β., Κομισόπουλος Φ., Λευκαδίτης Χ., Τραχαλιός Μ. Μαθηματικός Λογισμός Ι, Αθήνα: Μακεδονικές Εκδόσεις, Γαγαλής,Ν, Γλαμπεδάκης,Μ, Κωτσάκης,Β. Κομισόπουλος Φ., Λευκαδίτης, Χ.,Τραχαλιός Μ. Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ, Αθήνα: Ιων, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc., Edmund Landau, Differential and Integral Calculus, American Mathematical Society, Peter Collins, Differential and Integral Equations, Oxford Handbooks, B. Davies, Integral Transforms and their Applications, Springer,

13 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2203Α : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 7 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 7 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο των ηλεκτρικών δικτύων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη θεωρία και τις τεχνικές ανάλυσης των ηλεκτρικών δικτύων συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος, τόσο σε μόνιμη κατάσταση όσο και στα μεταβατικά φαινόμενα καθώς και να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για τα μαθήματα της ενεργειακής ηλεκτρολογίας και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, τα οποία βασίζονται στη θεωρία ανάλυσης των ηλεκτρικών δικτύων γενικότερα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή δικτύων συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος. Παθητικά, αμφίδρομα και γραμμικά στοιχεία δικτύων. Μεταβατικά φαινόμενα σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Κατάστρωση διαφορικών εξισώσεων, αρχικές συνθήκες. Ανάλυση κυκλωμάτων ή δικτύων εναλλασσόμενου ρεύματος σε μόνιμη κατάσταση λειτουργίας με μιγαδικά διανύσματα καρτεσιανής και πολικής μορφής. Συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης και θεωρήματα δικτύων. Ισχύς, συντελεστής ισχύος, διόρθωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων φορτίων. Ανάλυση κυκλωμάτων στο επίπεδο S, μετασχηματισμοί Laplace. Πόλοι κα μηδενικά. Συντονισμός ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Εργαστηριακό μέρος μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε κυκλώματα και δίκτυα συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, σχετικά με βασικές έννοιες όπως ρεύμα, τάση, αντίσταση και σύνθετη αντίσταση, ισχύς, συντελεστής ισχύος και τις μεθόδους μέτρησής τους με τη χρήση κατάλληλων οργάνων. Επίσης περιλαμβάνει εφαρμογές σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης των κυκλωμάτων ή των δικτύων με την εφαρμογή των αντίστοιχων θεωρημάτων στην πράξη. Να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους ανάλυσης των κυκλωμάτων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων ή δικτύων στην πράξη. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία Ι», Εκδόσεις Ίων, Ν. Κολλιόπουλος, Η. Λόης, «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ», Εκδόσεις Ίων, Ν. Μάργαρης, «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Α», Εκδ. Τζιόλα, Ν. Μάργαρης, «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Β», Εκδ. Τζιόλα, Joseρh Α. Εdminister, «Ηλεκτρικά Κυκλώματα», Εκδ. ΕΣΠΙ. 1. R.C. Dorf, J.A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, Wiley, C. Alexander, M. Sadiku Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill, M. Nahvi, J.A. Edminister, Electric Circuits, Schaum s Outline Series, McGraw-Hill, K.C.A. Smith, R.E. Alley, Electrical Circuits: An Introduction, Cambridge University Press,

15 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2301Β : Θεωρητικό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 4 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : B Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των αρχών της εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής που θεωρείται η επιστήμη των μετατροπών, της αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας, με κύριο προορισμό την δημιουργία στον φοιτητή, του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη όλου του ευρύτερου φάσματος των εφαρμογών της επιστήμης και τεχνολογίας της Θερμότητας. Κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κλασσική μακροσκοπική προσέγγιση του αντικειμένου, με απώτερο στόχο την βαθύτερη κατανόηση των βασικών νόμων και φαινομένων στα οποία στηρίζεται η βασική προσέγγιση της λειτουργίας και ο υπολογισμός της απόδοσης του συνόλου των συσκευών ενεργειακών μετατροπών. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται συστηματική προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση και απλή μαθηματική διατύπωση των βασικών φυσικών νόμων με σκοπό την ποσοτική προσέγγιση, την φυσική ερμηνεία των φαινομένων καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της δημιουργικής σκέψης του φοιτητή που θεωρείται τόσο σημαντική στην ανάπτυξη της φυσιογνωμίας του νέου μηχανικού. Η βασική φυσική προσέγγιση και ο εφηρμοσμένος προσανατολισμός του μαθήματος έχει σαν κύριο στόχο να οδηγήσει άμεσα τον φοιτητή στην εξοικείωση διεξαγωγής ενεργειακών υπολογισμών που αφορούν συστήματα και συσκευές που απαντώνται συνηθέστατα σε πληθώρα εφαρμογών και καλύπτουν όλο το βασικό υπόβαθρο των γνωστικών αντικειμένων ενεργειακής τεχνολογίας όπως των θερμικών μηχανών, των σταθμών παραγωγής, της τεχνολογίας Θέρμανσης και κλιματισμού κλπ. Εισαγωγή, ορισμοί και βασικές έννοιες, ενέργεια και μοριακή δομή της ύλης, θερμοδυναμικό σύστημα και θερμοδυναμικά καταστατικά μεγέθη, μονάδες μέτρησης φυσικών μεγεθών, κατάσταση ισορροπίας θερμοδυναμικών συστημάτων, θερμοδυναμικές μεταβολές, μέτρηση θερμοκρασίας, μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος, Θεωρία των καθαρών ουσιών διαγράμματα, πίνακες ατμών. Τέλεια αέρια, κινητική θεωρία, νόμοι τελείων αερίων, συντελεστής συμπιεσιμότητας, Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος σε κυκλική και τυχαία μεταβολή, Ενθαλπία, Εσωτερική Ενέργεια, Ειδικές Θερμότητες τελείων αερίων, Εφαρμογές του 1 ου Θερμοδυναμικού Νόμου σε μεταβολές τελείων αερίων, Εξίσωση Συνέχειας, Εξίσωση Ενέργειας, εφαρμογές. Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος, Αρχές των Clausius και Kelvin- Plank, παράγοντες μη αναστρεψιμότητας, η έννοια της θερμικής απόδοσης και η μηχανή Carnot, Eντροπία, Εντροπικά διαγράμματα T-s και Mollier, Μεταβολές Εντροπίας αναστρεψίμων και μη, απλών και κυκλικών μεταβολών, αρχή του Clausius, τρίτος Θερμοδυναμικός νόμος, ανάστροφος κύκλος Carnot, Συντελεστής συμπεριφοράς αντλίας Θερμότητος, Θερμοδυναμικοί κύκλοι ατμών, Κύκλος Rankine, βελτιωτικές παρεμβάσεις κύκλου Rankine, κύκλος Rankine αναθέρμανσης και αναγεννητικός κύκλος Rankine, υπερκρίσιμοι κύκλοι. Θερμοδυναμικη ανάλυση κύκλων με την βοήθεια των πινάκων ατμών. Κύκλοι αέρος, κύκλοι Otto, Diesel, μικτός κύκλος, κύκλοι Brayton, Stirling, Ericsson, Δυαδικοί κύκλοι (Topping cycles), Συνδυασμένος κύκλος Brayton-Rankine, οργανικός κύκλος Rankine (Bottoming cycles). 15

16 Να κατανοούν τους βασικούς νόμους και αρχές της Θερμοδυναμικής που έχει σαν γενικότερο προορισμό την μελέτη των φαινομένων αποθήκευσης, μεταβίβασης και μετατροπών ενέργειας με στόχο την ανάλυση της λειτουργικής συμπεριφοράς ενεργειακών συστημάτων και συσκευών. Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και να κατανοούν την επίδραση βασικών παραμέτρων στην λειτουργική συμπεριφορά ενεργειακών συστημάτων και συσκευών, να είναι εξοικειωμένοι με βασικές μεθόδους ενεργειακής ανάλυσης και να διαθέτουν την ικανότητα αξιολόγησης συστημάτων και συσκευών βασισμένη στην αρχή της απόδοσης. Να διαθέτουν την ευχέρεια διεξαγωγής ενεργειακών υπολογισμών που συνεπάγονται οι συνήθεις θερμοδυναμικές μεταβολές τελείων αερίων και ατμών και την ανάλογη ικανότητα να προσδιορίζουν την απόδοση και την θερμική συμπεριφορά ιδανικών θερμοδυναμικών κύκλων που περιγράφουν την λειτουργική συμπεριφορά των συσκευών ενεργειακών μετατροπών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική: 1. Π.Θ.Τσιλιγγίρης, Σημειώσεις Εφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Διδακτικές Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, Eφαρμοσμένη Θερμοδυναμική στο σύστημα SI, Διδακτικό βιβλίο, Eκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2007, ISBN Engineering Thermodynamics, G.F.C.Rogers,Y.R.Mayhew, 2 nd Edition, Longman, London, Fundamentals of Classical Thermodynamics,G.VanWylen,R.Sonntag,C.Borgnakke, 4 th Edition, John Wiley & Sons, N.Y Applied Thermodynamics for Engineering Technologists, T.D.Eastop, A.McConkey, 4 th Edition, Longman, London & N.Y., Thermodynamics for Engineers, M.C.Potter, C.W.Somerton, Schaum s outline Series, McGraw Hill Co, N.Y., Thermodynamics, J.P.Holman, McGraw HillCo., 4 th Edition, N.Y

17 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 2403Β : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 6 (Θεωρία 4, Εργαστήριο 2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των αρχών που διέπουν την συμπεριφορά των ρευστών, είτε αυτά ευρίσκονται σε στατική κατάσταση είτε σε κίνηση (δυναμική συμπεριφορά). Η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο ρευστό και το στερεό σώμα που περιέχει το ρευστό ή περιβάλλεται από αυτό. Η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στις συνήθεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η εξοικείωση των φοιτητών σε απλές βιομηχανικές εφαρμογές. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ιδιότητες των ρευστών. Υδροστατική-όργανα μέτρησης πίεσης, δυνάμεις πάνω σε επιφάνειες. Κινηματική των ρευστών - εξίσωση συνέχειας, εξίσωση ενέργειας, εξίσωση ορμής. Αστρόβιλη ροή. Ασυμπίεστη και συμπιεστή ροή. Πραγματικά ρευστά, απώλειες σε αγωγούς. Όργανα μέτρησης παροχής και ταχύτητας. Ροή γύρω από στερεά όρια, οριακό στρώμα, φαινόμενα συνεκτικότητας του ρευστού, ανάπτυξη δυνάμεων άντωσης και αντίστασης. Στρωτή και τυρβώσης ροή. Ροή στο εσωτερικό αγωγών και σωληνώσεων. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών, όργανα και λήψη μετρήσεων πίεσης ρευστού, παροχής μάζας, πτώσης πίεσης, προφίλ ταχύτητας, δυνάμεων άντωσης και αντίστασης. Να υπολογίζουν δυνάμεις πίεσης ρευστού πάνω σε επιφάνειες και σώματα. Να κατέχουν τις αρχές συμπεριφοράς των ρευστών σε κίνηση. Να έχουν εξοικειωθεί με μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Π.Κορωνάκη, «Mηχανική Ρευστών», Εκδόσεις ΙΩΝ, Σ.Αυλωνίτη, Δ.Αυλωνίτη, «Μηχανική των Ρευστών», Εκδόσεις ΙΩΝ, Σ. Τσαγγάρης, «Μηχανική των Ρευστών», Εκδόσεις Συμεών, V.L.Streeter, B. Wylie, «Μηχανική Ρευστών: θεωρία, παραδείγματα, προγράμματα ΗΥ και 1129 ασκήσεις», Εκδόσεις Φούντας, R.W. Fox, A.T. Mc Donald, Introduction to Fluid Mechanics, Wiley, F.M. White, Fluid Mechanics, Mc Graw-Hill,

18 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ 2503C : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Β Παρουσίαση των μεθόδων μεταφοράς της αλγοριθμικής διατύπωσης ενός προβλήματος σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Να καλύψει ο φοιτητής όλο το φάσμα της μετεξέλιξης ενός προβλήματος από την αρχική του διατύπωση μέχρι την παροχή αποτελεσμάτων. Να μπορεί να συντάξει ολοκληρωμένα προγράμματα και να διαχειριστεί τα δεδομένα του προβλήματος. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Εισαγωγικές Έννοιες. Γλώσσες Προγραμματισμού. Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων. Εκτέλεση Αλγορίθμων και Μεταγλωττιστές. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Εφαρμογή με τη γλώσσα προγραμματισμού C: Απλοί τύποι δεδομένων, σταθερές και μεταβλητές, εκφράσεις, απλές εντολές. Δομές ελέγχου, συναρτήσεις και διαδικασίες, πέρασμα παραμέτρων, επανάληψη και αναδρομή. Σύνθετες δομές δεδομένων και εφαρμογές. Αρχεία. Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Σχεδιάζει, υλοποιεί, δοκιμάζει, αποσφαλματώνει και τεκμηριώνει αρθρωτά προγράμματα, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία προγραμματισμού «κύκλος ανάπτυξης λογισμικού». Επιδεικνύει δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων με δομημένο, διαδικασιακό τρόπο, και ικανότητα στη χρήση της υψηλού επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού C. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Εισαγωγή στους Αλγορίθμους, Τόμος Ι, Τ. Cormen, E. Leiserson, L. Rivest, C. Stein, Παν/κές Εκδόσεις Κρήτης. 2. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, L. Goldschlager & A. Lister Μετ. Κ. Χαλάτσης, Εκδόσεις Δίαυλος. 3. Αλγόριθμοι σε C, R. Sedgewick, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 4. Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι, Μ. Λουκάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 1. The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamentals Algorithms, Third Edition, D. Knuth, Addison- Wesley Problem Solving & Program Design in C, J.R. Hanly - E.B. Koffman, 5 η έκδοση, Addison-Wesley,

19 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ 3101D : Μικτό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 1) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Η απόκτηση των βασικών γνώσεων σχετικά με τις πιθανότητες, τη στατιστική και τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης. Εισαγωγή στο περιβάλλον Matlab και ανάπτυξη μαθηματικών εφαρμογών. Αρχές πιθανοτήτων και εφαρμοσμένης στατιστικής. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε Η/Υ για την καλύτερη κατανόηση των μεθόδων που αναλύονται στο θεωρητικό μέρος Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής. Να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν για την επίλυση προβλημάτων. Να είναι σε θέση να αναπτύξουν μαθηματικές εφαρμογές και μοντέλα σε περιβάλλον Matlab. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Scheid, Francis, «Θεωρία και προβλήματα στην αριθμητική ανάλυση» (μετάφρ.), Τζιόλα, Τσιάντος Β., «Ανώτερα Μαθηματικά για Μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Scheid F., «Αριθμητική ανάλυση», 2 η έκδοση, Εκδ. Τζιόλα, Χατζίκος Ε., «Matlab 6 για μηχανικούς», Εκδ. Τζιόλα, Ζιούτας, Γεώργιος Χ., «Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς», Ζήτη, M.H. DeGroot, M.J. Schervish, Probability and Statistics, Addison Wesley, Amos Gilat, MATLAB: An Introduction with Applications, Wiley, K. A. Stroud and Dexter J. Booth, Engineering Mathematics, Industrial Press Inc.,

20 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ι 3203Α : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 6 (Θεωρία 3, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 6 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη δομή και τη λειτουργία των μετασχηματιστών, των σύγχρονων μηχανών και κινητήρων. Στόχος είναι η απόκτηση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου και ειδικότερα η εξοικείωση με τις αρχές μαθηματικής ανάλυσης για την μελέτη των μεταβλητών, των παραμέτρων, της συμπεριφοράς και του ελέγχου των μηχανών αυτών. Επίσης, η γνώση των εφαρμογών τους σε ενεργειακές μονάδες ή συστήματα. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Ανασκόπηση των θεμελιωδών εννοιών και νόμων του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου καθώς και της συμπεριφοράς και των απωλειών ενέργειας των σιδηρομαγνητικών υλικών. Δομή μετασχηματιστών, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, λειτουργία, απόδοση. Τριφασικοί μετασχηματιστές, παράλληλη λειτουργία. Αυτομετασχηματιστές. Μετασχηματιστές μετρήσεων. Ειδικού τύπου μετασχηματιστές. Εφαρμογές. Γενικά περί στρεφόμενων πολυφασικών μηχανών εναλλασσομένου ρεύματος. Θεωρία του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Σύγχρονες τριφασικές μηχανές, δομή και τύποι, διέγερση. Σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, μεταβλητές, παράμετροι, λειτουργία, συμπεριφορά, έλεγχος και ρυθμίσεις, βαθμός απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλη λειτουργία, ευστάθεια. Χρησιμοποίηση των γεννητριών στους σταθμούς και τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας. Σύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες, μαθηματική ανάλυση, ισοδύναμο κύκλωμα, μεταβλητές, παράμετροι, λειτουργία, συμπεριφορά, έλεγχος, εκκίνηση, πέδηση, βαθμός απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας. Χρησιμοποίηση των κινητήρων σε εφαρμογές ηλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας με ειδική αναφορά στα συστήματα μεγάλης ισχύος. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογής σε θέματα τυποποιημένων μετρήσεων και δοκιμών σε μετασχηματιστές, σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες και σύγχρονους τριφασικούς κινητήρες. Να κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές που διέπουν την τεχνολογία των μετασχηματιστών και των σύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών. Να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές για την μελέτη και ανάλυση της λειτουργίας των μετασχηματιστών και των σύγχρονων ηλεκτρικών μηχανών στο σύνολο των πρακτικών εφαρμογών τους. 20

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Stephen J. Chapman, "Ηλεκτρικές Μηχανές DC - AC", Εκδόσεις McGcraw-Hill / A.Τζιόλα, Γ. Ξυπτεράς, "Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Μηχανές", Εκδόσεις Ζήτη Α. Ν. Σαφάκας, "Ηλεκτρικές Μηχανές Β",Πάτρα Ι.Α.Τεγόπουλος," Ηλεκτρικές Μηχανές", Μέρος Β, Εκδόσεις Συμμετρία 5. Charles I. Hubert, «Ηλεκτρικές Μηχανές», Εκδ. Ίων, Charles A. Gross, Electric Machines, CRC Stephen Chapman, Electric Machinery Fundamentals (McGraw-Hill Series in Electrical and Computer Engineering), McGraw-Hill, Charles I. Hubert, Electric Machines: Theory, Operating Applications, and Controls (2nd Edition), Prentice Hall, Bhag S. Guru and Huseyin R. Hiziroglu, Electric Machinery and Transformers (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering), Oxford University Press,

22 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3303Β : Μικτό : ΜΕΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 5 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 3) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Η κατανόηση της σημασίας της αποδοτικής λειτουργίας των υδροδυναμικών μηχανών και των τρόπων που επιτυγχάνεται η καλύτερη απόδοσή τους. Η κατανόηση του τρόπου επιλογής της κατάλληλης υδροδυναμικής μηχανής για κάθε εφαρμογή. Η εξοικείωση με την λειτουργία και τον χειρισμό των υδροδυναμικών μηχανών και η αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στις εφαρμογές. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Είδη υδροδυναμικών μηχανών, ταξινόμηση, περιγραφή. Εξίσωση στροφορμής, τρίγωνα ταχυτήτων, απόδοση. Αντλίες φυγοκεντρικές, εμβολοφόρες, περιστροφικές. Χαρακτηριστικές καμπύλες, σπηλαίωση. Λειτουργία υδροηλεκτρικής μονάδας, υδροστρόβιλοι Pelton, Francis, Kaplan. Aναφορά σε ανεμιστήρες. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Μετρήσεις επιδόσεων αντλιών και υδροστροβίλων, αύξηση πίεσης σε αντλία, λήψη μετρήσεων και χάραξη χαρακτηριστικών καμπυλών αντλίας, επίδειξη φαινομένου σπηλαίωσης, ροπής και παραγόμενης ισχύος σε άξονα υδροστροβίλου. Να κατέχουν τις αρχές λειτουργίας αντλιών και υδροστροβίλων και να γνωρίζουν τα βασικά είδη υδροδυναμικών μηχανών. Να επιλέγουν την κατάλληλη υδροδυναμική μηχανή για κάθε εφαρμογή. Να υπολογίζουν τις επιδόσεις υδροδυναμικών μηχανών με βάση τη λήψη μετρήσεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Δ. Παπαντώνης, «Υδροδυναμικές μηχανές: αντλίες-υδροστρόβιλοι», Εκδόσεις Συμεών, Π.Κορωνάκη, «Eφαρμοσμένη ρευστομηχανική», Εκδόσεις ΙΩΝ,

23 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3403Β ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Μικτό : ΜΕΥ : 5 (Θεωρία 3, Εργαστήριο2) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 5,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών αρχών και η εξοικείωση του φοιτητή στο γνωστικό αντικείμενο της Μετάδοσης Θερμότητας και προσανατολίζεται σε δύο κύριες βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει σαν σκοπό την περιγραφή, διατύπωση και βαθύτερη κατανόηση των βασικών φυσικών θεωρητικών αρχών και ποιοτικών ενορατικών νόμων με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και τής εξοικείωσης των φοιτητών στην απόδοση φυσικής ερμηνείας των φαινομένων που διέπουν την λειτουργία και ενεργειακή συμπεριφορά των διατάξεων και συστημάτων με τα οποία ασχολείται η επιστήμη της Μετάδοσης Θερμότητας. Η δεύτερη είναι η διατύπωση ποσοτικών μαθηματικών νόμων και η εξοικείωση με απλές υπολογιστικές αρχές που διέπουν τους επί μέρους μηχανισμούς Μετάδοσης Θερμότητας, προσφέροντας υπολογιστικές δεξιότητες και επιτρέποντας στους φοιτητές τον άμεσο θεωρητικό προσδιορισμό ενεργειακών μεγεθών και την πρόβλεψη της Θερμικής συμπεριφοράς των συστημάτων. Η εξοικείωση του φοιτητή με τους σκοπούς αυτούς που είναι και οι κύριοι άξονες ανάπτυξης του μαθήματος, του επιτρέπουν την κατανόηση, αντιμετώπιση και υπολογιστική επίλυση συνδυασμένων πρακτικών προβλημάτων Μετάδοσης Θερμότητας που απαντώνται σε πλειάδα εφαρμογών της σύγχρονης ενεργειακής τεχνολογίας. Επιτρέπουν επίσης την συνειδητοποίηση της τάξης μεγέθους των εξαγόμενων υπολογιστικών αποτελεσμάτων και την καλλιέργεια ικανότητας επιστημονικής κρίσης και δημιουργικής φαντασίας στην κατανόηση της λειτουργίας, την μελέτη και σχεδίαση θερμικών συστημάτων και εγκαταστάσεων με κύριο σκοπό την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας, Αγωγή, Θερμική αντίσταση απλού και σύνθετου επιπέδου τοιχώματος, Θερμική αντίσταση απλού και συνθέτου κυλινδρικού και σφαιρικού τοιχώματος, Κρίσιμο πάχος μόνωσης. Θερμική αντίσταση επαφής. Μεταβατικά φαινόμενα, Μετάβαση στην μόνιμη κατάσταση, μεταβατικά φαινόμενα θέρμανσης και ψύξης επίπεδης πλάκας άπειρης έκτασης, απείρου κυλίνδρου και σφαίρας. Διαγράμματα Heisler. Θερμοαπαγωγά πτερύγια, μορφή, σχεδίαση και υπολογισμός θερμοαπαγωγών πτερυγίων. Εναλλάκτες θερμότητος και ταξινόμηση. Τύπος ομοαξονικών σωλήνων, τύπος κελύφους-αυλών, σταυρορροής. Πτερυγιοφόροι και πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας. Ισχύς και θερμικό ισοζύγιο και υπολογισμός εναλλακτών θερμότητας. Η μέθοδος της μέσης Λογαριθμικής Θερμοκρασιακής διαφοράς, Η μέθοδος NTU. Συναγωγή, φυσική προσέγγιση του φαινομένου και η σημασία των αδιάστατων αριθμών, η ανάπτυξη του υδροδυναμικού και θερμικού οριακού στρώματος. Βεβιασμένη συναγωγή για παράλληλη ροή σε επίπεδη πλάκα, εγκάρσια ροή σε κύλινδρο, δέσμες κυκλικών σωλήνων και σφαίρα. Υπολογισμός του συντελεστή συναγωγής για εσωτερική ροή σε σωλήνες, Φυσική συναγωγή, φυσική προσέγγιση και η σημασία του αριθμού Grashof. Γενικευμένη συσχέτιση του αριθμού Nusselt, Ειδικότερες περιπτώσεις. Ακτινοβολία, το Μέλαν Σώμα, Ιδιότητες της επιφάνειας Μέλανος Σώματος, ο Νόμος του Plank. Νόμος μετατοπίσεως του Wien. Νόμος Stefan-Boltzmann. Η προσέγγιση του φαιού σώματος και οι ιδιότητες ακτινοβολίας των φυσικών επιφανειών. Φασματικός και ολικός συντελεστής εκπομπής, φασματικός και ολικός 23

24 συντελεστής απορρόφησης, ανάκλασης και διάβασης, νόμος του Kirchhoff. Συναλλαγή Θερμότητας με ακτινοβολία, συντελεστής πρόσπτωσης, σχέσεις μεταξύ συντελεστών πρόσπτωσης. Διερεύνηση του νόμου συναλλαγής Θερμότητας με ακτινοβολία, συναλλαγή θερμότητας με τον ουράνιο θόλο, ισοδύναμη θερμοκρασία του ουρανού. Συνδυασμένα φαινόμενα Μετάδοσης Θερμότητας με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία και εφαρμογές. Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος Περιλαμβάνει την συμμετοχή των φοιτητών στην διδασκαλία εργαστηριακών ασκήσεων και συνεισφέρει αποφασιστικά στην ζεύξη μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εφαρμογών στο επίπεδο λήψης διαχείρισης και αξιοποίησης μετρήσεων θερμικών μεγεθών σε διδακτικές συσκευές. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιοποιούνται στην διεξαγωγή υπολογισμών μονοδιάστατης ροής θερμότητας σε επίπεδα και κυλινδρικά κελύφη συστημάτων σε μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται επίσης εργαστηριακές ασκήσεις που περιλαμβάνουν μετρήσεις και τυπικούς υπολογισμούς του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και συντελεστή συναγωγής με την παραδοχή του μοντέλου συγκεντρωμένης χωρητικότητας, μελέτες και υπολογισμούς θερμικών ισοζυγίων συστημάτων και συσκευών συναλλαγής θερμότητας διαφόρων τύπων που υπόκεινται σε συνδυασμένα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας με αγωγή, βεβιασμένη και φυσική συναγωγή και ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση τα μετρητικά αποτελέσματα αξιοποιούνται από τους φοιτητές για την διεξαγωγή υπολογισμών σύμφωνα με το θεωρητικό μέρος κάθε άσκησης και την διδασκόμενη θεωρία. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών υποβάλλονται για αξιολόγηση από τους φοιτητές μέσω τεχνικών εκθέσεων που παραδίδονται σε τασσόμενες χρονικές προθεσμίες. Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές υποβάλλονται σε γραπτή αξιολόγηση και ο τελικός προαγωγικός βαθμός μαθήματος προκύπτει σαν συνδυασμός της μέσης βαθμολογίας των τεχνικών εκθέσεων και της τελικής γραπτής αξιολόγησης. Να κατανοούν τις βασικές αρχές και τους φυσικούς νόμους που διέπουν τους θεμελιώδεις μηχανισμούς μετάδοσης θερμότητας και να αποδίδουν την φυσική ερμηνεία της παραμετρικής επίδρασης της μεταβολής των φυσικών μεγεθών που καθορίζουν την συναλλαγή θερμότητας σε φυσικά συστήματα και συσκευές της ενεργειακής τεχνολογίας. Να διεξάγουν με ευχέρεια βασικούς ενεργειακούς υπολογισμούς και να διαθέτουν την αίσθηση της τάξης μεγέθους των αποτελεσμάτων που αφορούν συναλλαγή θερμότητας με συνδυασμένα φαινόμενα αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας σε συσκευές και εγκαταστάσεις. Να γνωρίζουν τα βασικά όργανα και συσκευές θερμικών μετρήσεων και να διαθέτουν την βασική εποπτεία λήψης, διαχείρισης και αξιοποίησης των μετρητικών αποτελεσμάτων στην διεξαγωγή βασικών υπολογισμών θερμικών ισοζυγίων και απωλειών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, ΤΕΙ Αθήνας, Σημειώσεις εργαστηρίου ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ, Π.Θ.Τσιλιγγίρης, ΤΕΙ Αθήνας, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, D.Pitts, L.Sissom, (Ελληνική μετάφραση σειρά Schaum, Έκδοση Τζιόλα,Θεσσαλονίκη, Fundamentals of Heat & Mass Transfer, F.P.Incropera,D.P.Witt, John Wiley & Sons, Heat Transfer, A Practical Approach, Y.A.Cengel, McGraw-Hill Inc Heat Transfer, A. Bejan, John Wiley & Sons Inc Heat Transfer, D.R.Pitts, L.E.Sissom, McGraw Hill Shaum s Outline Series, Principles of Heat Transfer, F.Kreith, Harper International Editions,

25 6. Analysis of Heat & Mass Transfer, E.R.G.Eckert, R.M.Drake, McGraw-Hill Kogakusha, ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3501C : Θεωρητικό : ΜΓΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 3 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 4,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Γ Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση του ρόλου των διαφόρων πηγών ενέργειας, των δυνατοτήτων παραγωγής χρήσιμης ενέργειας και της συμμετοχής τους στα ενεργειακά ισοζύγια. Η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των καυσίμων και η ειδικότερη μελέτη των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων καυσίμων αναφορικά με τις ιδιότητές τους, την ασφάλεια προμήθειας και χρήσης τους και τις προοπτικές τους με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Η γνώση όλων των πηγών ενέργειας με έμφαση στο δυναμικό, στη διαθεσιμότητα και στην ανανεωσιμότητά τους, και στις μετατροπές που απαιτούνται για την τελική χρήση τους, για την αξιολόγησή τους, ανάλυσή τους και κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων σε διάφορα επίπεδα, από αυτό της απλής διεργασίας έως της ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας (π.χ. παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο, εθνικό κ.λπ.). Πηγές ενέργειας, διάκριση (συμβατικές, πρωτογενείς κ.λπ.), μετατροπές-βαθμός απόδοσης, συγκρίσεις με βάση τις δυνατότητες παραγωγής χρήσιμης ενέργειας. Καύσιμα ιδιότητες (θερμογόνος δύναμη, θερμοκρασία αναφλέξεως κ.λπ.). Χημικές αντιδράσεις καύσης, - χαρακτηριστικά (θερμοκρασία φλόγας, περίσσεια αέρα, σημείο δρόσου καυσαερίων κ.λπ.). Στερεά καύσιμα. Γαιάνθρακες: Συστατικά, Ιδιότητες, Αποθέματα, Τύποι ανθράκων (τύρφη, λιγνίτης, πισσούχοι άνθρακες, ανθρακίτης), εφαρμογές-προβλήματα. Άλλα στερεά καύσιμα: ξύλο, πετρελαιοφόροι άμμοι, πισσούχοι σχιστόλιθοι, κώκ, ξυλάνθρακες, μπρικέτες, αστικά απορρίμματα, εναλλακτικά καύσιμα. Υγρά καύσιμα. Χαρακτηρισμός πετρελαίων, ιδιότητες- σύσταση, αποθέματα-προοπτικές. Κλασματική απόσταξη πετρελαίου. Διεργασίες απλού διυλιστηρίου (διαχωρισμοί, γλύκανση, αναμόρφωση, υδρογονοαποθείωση) και σύνθετου διυλιστηρίου (θερμική/ καταλυτική / υδρογονο- πυρόλυση, ιξωδόλυση, αποπαραφίνωση). Προϊόντα πετρελαίου (υγραέρια, βενζίνες, κηροζίνη, πετρέλαιο ντίζελ, μαζούτ), ιδιότητες (τάση ατμών, αριθμός οκτανίου, αριθμός κετανίου κ.λπ.), εφαρμογές.. Αέρια καύσιμα. Φυσικό αέριο (παγκόσμια αποθέματα - προοπτικές, σύνθεση, ιδιότητες, βασικά στοιχεία διατάξεων χρήσης φυσικού αερίου κανονισμοί, τεχνικά και ζητήματα ασφαλείας. Αέρια καύσιμα από άνθρακες: Φωταέριο, αέριο συνθέσεως, υδαταέριο, αέριο υψικαμίνων. Αέρια καύσιμα από πετρέλαιο: Ελαιαέριο, υγραέρια. Άλλα αέρια καύσιμα: Βιοαέριο, Υδρογόνο (παραγωγή, χρήσεις, ενεργειακή αξιολόγηση)-κυψέλες καυσίμων. Συγκρίσεις και εναλλαξιμότητα μεταξύ αερίων καυσίμων Πυρηνική ενέργεια. Πυρηνικές αντιδράσεις σχάσης, σύντηξης. Διαθέσιμα πυρηνικά καύσιμα. Κύκλος πυρηνικού καυσίμου. Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Παγκόσμια αποθέματα, προοπτικές. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προέλευση. Δυναμικά. Προϋποθέσεις εκμετάλλευσης. Συντελεστής διαθεσιμότητας, συντελεστής φορτίου. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Παρούσα χρήση και προοπτικές. Ενεργειακά ισοζύγια σε επίπεδο διεργασίας, και σε κλίμακα γεωγραφικής ενότητας. Κατάστρωση ενεργειακών ισοζυγίων διεργασιών. Σταθερές και μεταβατικές καταστάσεις Επίλυση. Εθνικά 25

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.

Μηχανική Ρευστών ΙΙ. Εισαγωγή Κανονισμός Βιβλιογραφία. Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath. Μηχανική Ρευστών ΙΙ Διδάσκων: Δρ. Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επικ. Καθηγητής email: tgero@teiath.gr Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση μεθόδων προτυποποίησης προβλημάτων της μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

6 Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόλογος Σ το βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» που διδάσκεται στους φοιτητές του Γ έτους σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΑΙΘ.ΖΑ115-116 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 ΟΜΑΔΑ Α ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13, ΤΡΙΤΗ 9-10,10-11 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Β ΔΕΥΤΕΡΑ 13-15,ΤΡΙΤΗ 11-12,12-13 ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΙΘ.ΖΑ115-116 1 Μ.ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 3-4 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3 ΗΜ/ΝΙΑ 1ο-2ο Φυσική Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΑΙΟΣ 2003 2 Οργάνωση σπουδών, μορφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικές εκδρομές. Άρθρο 1 Οργάνωση μαθημάτων Προγράμματα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 18/9/2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΚΕΦ. 1 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διδάσκων Γεράσιμος Κουρούκλης Καθηγητής (Τμήμα Χημικών Μηχανικών). (gak@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας

Προγραµµατισµός Η/Υ. Δρ. Δ.Ν. Παγώνης. Καθηγητής Εφαρµογών. Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr. Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Περίγραµµα µαθήµατος Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Καθηγητής Εφαρµογών Τηλ: 210-5385340 email: D.N.Pagonis@teiath.gr Τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Αθήνας Στοιχεία µαθήµατος Τίτλος µαθήµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Σέρρες, 17 / 01 / 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Σέρρες, 17 / 01 / 2014 Α Ν Α Κ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ 459 Στο Ηράκλειο σήμερα 24/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:15 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης, στην Αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 3/9/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9/2015 ΤΡΙΤΗ 1/9/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο

2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Μικτό 1 Υποχρεωτικό μάθημα 2. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Δύο (2) Θεωρία, δύο (2) Εργαστήριο 3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : Πέντε (5) μονάδες 4. ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: CSE220 Υδραυλική Ι (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες. Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Ρευστoμηχανική Εισαγωγικές έννοιες Διδάσκων: Άλκης Παϊπέτης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Εισαγωγή Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές έννοιες, συνεχές μέσο, είδη, μονάδες διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Μαθηματικών ΑΔΑ: ΒΙΕ7469Β7Λ-Υ35 Α.Π : 730 HMEPOMHNIA : 20.02.2014 Θέμα : Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13)

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 2012-13) Πίνακας. Πίνακας προτεινόµενων πτυχιακών εργασιών (Χειµερινό εξάµηνο 0-3) ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέµατος Μέλος Ε.Π Σύντοµη περιγραφή Προαπαιτούµε να

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β42Α9-Ο97 ΦΕΚ 2893 Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικο-ηλεκτρονική Εισαγωγή Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ α/α Τίτλος Μαθήματος Ωρες Διδασκαλίας ΣΥΝΟΛΟ Θεωρία Ασκ. Πράξης Εργαστ. 1 Μαθηματικά Ι 4 3 1 0 2 Φυσική 6 3 1 2 3 Η//N Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραδόσεις 4. Μαθήματα Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP1021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρώτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Εφαρμογών Ενότητα: Χωρητική Αντιστάθμιση Ισχύος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικές Εγκαταστάσεις (Παραγωγής Ισχύος)

Θερμικές Εγκαταστάσεις (Παραγωγής Ισχύος) (Παραγωγής Ισχύος) Διδάσκων: Κώστας Περράκης https://eclass.upatras.gr/courses/ee843/ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πρόγραμμα ιαλέξεων) Εισαγωγή Ενέργεια, Διατάξεις και συστήματα παραγωγής ισχύος. Θερμοδυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό

Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD650 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λειτουργικά Συστήματα ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1) Να αναφέρετε τις 4 παραδοχές που ισχύουν για το ηλεκτρικό φορτίο 2) Εξηγήστε πόσα είδη κατανοµών ηλεκτρικού φορτίου υπάρχουν. ιατυπώστε τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΟΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Γεωργίου Π. Νίνη «Η Θεωρία Ομάδων και

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ. Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015

2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ. Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 2 ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ Διάρθρωση Σπουδών κατά το σχολικό έτος 2014-2015 Α ΤΑΞΗ Ομάδες Προσανατολισμού: Α. Τεχνολογικών Εφαρμογών. Β. Διοίκησης και Οικονομίας. Γ. Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ( Μεθοδολογία- Παραδείγματα ) Κλεομένης Γ. Τσιγάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 11 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα