ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 24 6 2009"

Transcript

1 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 640 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΣΟΥ Απόσταση 1000 ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ(ΦΟΡ) (Α ΥΠΟ ) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο - 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 7 ΚΙΛΙ ΛΙΝΚΣ (IRE) Π Π.ΜΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΤΣΕΡΓΑΣ ΑΛΤΕΡΚΕΪΣΟΝ (GB) Π.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΕΡΣΗ Π Ε.ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΦΟΛΙ (FR) Π Χ.ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΛ (GB) Π Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΡΗΣ 54,5 54,5 54, ΑΛΑΜΠΙΝΑ Π Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ Π ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΝΤΙΝΟΣ 55, ΜΕΣΣΑΛΙΝΑ ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ 54, Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 2 1/2 γ) 1 3/4 δ) 1 3/4 ε) 3/4 στ) ΤΡΑΧ. ζ) 4 3/4 η) 3 1/4 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΚΙΛΙ ΛΙΝΚΣ (IRE) -Ο ίππο ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΛ ξεκίνησε µε µεγάλη καθυστέρηση. -Βγαίνοντα από το µηχάνηµα εκκίνηση ο ίππο ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ κινήθηκε στην εξωτερική και επέπεσε στον ίππο ΤΟΦΟΛΙ, και αυτό µε τη σειρά του ήλθε σ ελαφρά επαφή µε τον ίππο ΕΡΣΗ ο οποίο έκλινε στην εξωτερική, ήλθε σ επαφή µε τον ίππο ΑΛΑΜΠΙΝΑ και δυσχεράνθηκε η ανάπτυξή του. Για τα παραπάνω γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ντίνο. - Στο ύψο των 850µ ο ίππο ΑΛΤΕΡΚΕΪΣΟΝ κινήθηκε στην εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του επερχόµενου ίππου ΤΟΦΟΛΙ, ο οποίο έκλινε σ αυτήν και ήλθε σ επαφή µε τον ίππο ΚΙΛΙ ΛΙΝΚΣ που είχε κινηθεί στην εξωτερική. Για τα παραπάνω τιµωρείται µε αποκλεισµό µια (1) ιππ/κή ηµέρα ο αναβάτη Π.Κεράτσα που ίππευε τον ίππο ΑΛΤΕΡΚΕΪΣΟΝ και γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Τσεργά που ίππευε τον ίππο ΚΙΛΙ ΛΙΝΚΣ. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

2 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 641 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Απόσταση 1200 ΟΙ 3 ΒΗΕ ΝΙΚ.1. ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο - 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 7 ΤΖΩΝΝΥ ΡΟΥΚ (GER) X.ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ ΑΦΡΩ ΗΣ ΟΙΝΟΣ (IRE) Π Ι.ΖΕΥΓΩΛΗΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΚΙΝΓΚΣ ΧΑΟΥΖ (GB) Π Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ (GB) Π Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΙΚΟΣ ΣΟΥ Π Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΣΕΡΓΑΣ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΟΥΤΜΑΝ (IRE) Π Χ.ΣΑΛΑΣΙ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΛΤΑΣΑΡ Π Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΑΤΑΧΟΥΑΛΠΑ Π Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 2 1/2 γ) ΚΕΦ. δ) 3/4 ε) 2 1/2 στ) 2 1/4 ζ) ΒΡ.ΚΕΦ. η) 3 3/4 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΤΖΩΝΝΥ ΡΟΥΚ (GER) OY ΕΝ Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

3 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 642 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 3 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΣΟΥ Απόσταση 1000 ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ (ΦΟΡ.) (Β ΥΠΟ.) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο - 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 6 ΣΑΡΟΟΥΖ (IRE) Π ΘΡ.ΛΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 59,5 59,5 59, ΣΤΑΡ ΟΦ Ε ΣΗ (IRE) Κ.ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗ Π Α.ΑΜΙΤΣΗ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΝΤΟΝΝΑ ΠΙΖΑΝΑ (ITY) Π Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑ 59, ΝΙΝΑ Π Ε. ΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 59,5 59,5 59, ΜΟΛΟΥΤΣΕΛΑ (GB) Π Π.ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ Ν.ΒΑΛΑΚΟΥ ΟΥΝΑΣ ΦΛΟΡΙΣΙΕΝΤΑ(GB) Σ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.ΜΕΡΣΙΝΙΑΣ 59,5 59,5 59, ΣΤΕΠΑ (IRE) Π Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΙΑΣΟΣ 59,5 59,5 59, Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 1 1/2 γ) 1/2 δ) 2 1/4 ε) 4 1/2 στ) 1/2 ζ) 4 1/2 η) 3 1/2 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΣΑΡΟΟΥΖ (IRE) -Βγαίνοντα από το µηχάνηµα εκκίνηση ο ίππο ΜΟΛΟΥΤΣΕΛΑ έκλινε απότοµα στην εξωτερική και ήλθε σε παρατεταµένη επαφή µε τον ίππο ΝΤΟΝΝΑ ΠΙΖΑΝΑ, ο οποίο βγαίνοντα έκλινε στην εσωτερική και επέπεσε στον ίππο ΘΑΥΜΑΣΤΗ που είχε ξεκινήσει καθυστερηµένα µε αναπήδηµα, µε αποτέλεσµα ο τελευταίο (ΘΑΥΜΑΣΤΗ), να χάσει έδαφο. Για τα παραπάνω γίνεται αυστηρή παρατήρηση στον αναβάτη Ν.Βαλακούδουνα που ίππευε τον ίππο ΜΟΛΟΥΤΣΕΛΑ και παρατήρηση στη νέα αναβάτιδα Εύα που ίππευε τον ίππο ΝΤΟΝΝΑ ΠΙΖΑΝΑ. -Κατά τη διάρκεια τη ιππ/µία ο ίππο ΜΟΛΟΥΤΣΕΛΑ απώλεσε το πέταλο από το πρόσθιο δεξιό άκρο. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

4 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 643 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΤΑΚΟΥ Απόσταση ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ (ΦΟΡ)(Α ΥΠΟ ) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 5 ΠΑΜΦΛΕΤ (GB) Π Χ.ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΡΟΣΟΣ ΓΚΡΗΚ ΠΑΡΑΝΟΓΙΑ (IRE) Π Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ 59,5 59,5 59, ΚΕΪΠ ΜΑΛΕΑ (IRE) Ι.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΤΣΕΡΓΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑ Π Χ.ΣΑΛΑΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΝΤΙΝΟΣ 57,5 57,5 57, ΜΙΟΥΖΙΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ (IRE) Π Α.ΑΜΙΤΣΗ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 57,5 57,5 57, ΣΟΥΪΤ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Χ.ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΣΣΑ Π ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΝΙΚΟΣ Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 1 3/4 γ) 7 1/2 δ) 2 ε) 1 1/2 στ) 5 1/4 ζ) ΚΕΦ. η) 2 1/4 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΠΑΜΦΛΕΤ (GB) Με εντολή τη Φιλίππου Ενώσεω Ελλάδο πραγµατοποιήθηκε έκτακτη αιµοληψία από του εννέα (9) εγγεγραµένου ίππου που θα συµµετάσχουν στην ιπποδροµία του 63 ου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΕΡΜΠΥ ( ). Οι ίπποι στου οποίου έγινε αιµοληψία είναι οι εξή : 1. ΓΚΟΥΝΙΑΝ 6. ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 2. ΓΚΡΕΝΤΙΣ ΚΕΝ 7. ΜΠΕΝΤΛΙ 3. ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ 8. ΠΟΪΝΤ ΑΠ 4. ΛΕΝΟΝ ΚΟΡΑΛΙΑ 5. ΜΕΛΧΙΟΡ - Για διαδικαστικού λόγου προστέθηκε στην αποστολή δείγµα αίµατο από τον ίππο ΚΕΪΠ ΜΑΛΕΑ. - Βγαίνοντα από το µηχάνηµα εκκίνηση ο ίππο ΜΑΣΣΑΛΙΑ έκλινε στην εσωτειρική και ήλθε σ επαφή µε τον ίππο ΓΚΡΗΚ ΠΑΡΑΝΟΓΙΑ. Για τα παραπάνω γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Ντίνο. - Ο ίππο ΜΙΟΥΖΙΚ ΡΕΪΝΜΠΟΟΥ ξεκίνησε µε καθυστέρηση. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

5 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 644 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΤΥ ΑΜΑΝΤΟΣ ,50 Απόσταση 1600 ΟΙ 5 ΙΕ ΚΛΑΣΗ Ε (Β ΥΠΟ ) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο 8.212,50 1 ο 337,50 2 ο 1.260,00 2 ο 3 ο 810,00 3 ο 4 ο 360,00 4 ο. ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 1 ΒΑΜΟΛΟΣ Π Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΤΡΙΣΤΑΝΟΣ (IRE) Γ.ΛΥΚΑΣ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΜΕΘΟ ΙΟΣ ΑΛ (IRE) Π Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 59,5 59,5 59, ΛΕΑΡΧΟΣ (IRE) Π Γ.ΚΑΛΟΓΡΙ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΣ (GB) Π Ι.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΙΓΑΛΕΤΟΣ Π Α.ΑΜΙΤΣΗ ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ Γ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 59,5 59,5 59, ΒΙΚΤΟΡ ΤΡΑΜΠΕΡ (GB) Π Ο.Χ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ 56,5 56,5 56,5 6 Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 5 1/4 γ) ΒΡ.ΚΕΦ. δ) 1/2 ε) ΚΕΦ. στ) 5 1/2 ζ) 5 η) 2 3/4 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΒΑΜΟΛΟΣ - Στο ύψο των 300µ. περίπου ο αναβάτη Π.Κεράτσα που ίππευε τον ίππο ΒΑΜΟΛΟΣ, απώλεσε το µαστίγιό του. - Για τεχνικού λόγου λήφθηκαν ούρα από τον ίππο ΛΕΑΡΧΟΣ. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

6 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 645 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΤΑΚΟΥ Απόσταση 1200 ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ (ΦΟΡ)(Β ΥΠΟ ) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο. ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 2 ΑΛΚΥΟΝΗ (IRE) Π Γ.ΚΑΣΣΗΣ ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 59,5 59,5 59, ΜΑΪ ΣΙΛΑΣ ΝΤΡΗΜ (IRE) Π.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Λ.ΑΝ ΡΕΟΥ 59,5 59,5 59, ΕΒΙΤΑ ΕΒΙΤΑ (IRE) Γ.ΚΑΛΟΓΡΙ ΗΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΡΙΒΟΛΕΤΤΟ (IRE) Π Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 59,5 59,5 59, ΜΠΕΛΙΚΕΝΤΡΑ (IRE) Π Γ.ΚΑΛΟΓΡΙ ΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΕΛΜΑΡΕΝΑ (GB) Π Σ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 57,5 57,5 57, ΓΚΕΪΣΣΑ (IRE) ΘΡ.ΛΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 58,5 58,5 58, Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 2 1/2 γ) 5 3/4 δ) 1/2 ε) KΕΦ. στ) 7 ζ) ΜΑΚΡΑΝ η) θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΑΛΚΥΟΝΗ (IRE) - Κατά την επίδειξη των ίππων στο χώρο του πάντοκ ο ίππο ΜΙΣ ΟΚΑΛΟΥΖΑ δυστρόπησε, έκανε ανόρθωση και ανετράπη µαζί µε τον αναβάτη του. Στη συνέχεια ο ίππο εξετάσθηκε από του κτηνιάτρου και δεν κρίθηκε ικανό να διαγωνισθεί. Κτην.: ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ. - Ο ίππο ΓΚΕΪΣΣΑ επέστρεψε µε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή : 1 µήνα. Κτην. :ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ - O ίππο ΓΚΕΪΣΣΑ επέστρεψε µε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή : 1 µήνα. Κτην. :ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

7 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 646 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 7 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 100 ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Απόσταση 1400 ΟΙ 6 + ΙΕ ΚΛΑΣΗ Ε ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο 169. ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 1 ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ ΟΣ (GB) Π Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΞΕΣΦΟΥΛ Π Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 54,5 54,5 54, ΕΟΒΕΡ ΕΜΠΡΙΤΖ (IRE) Π Π.ΜΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 58 58, ΚΑΡΡΕΑΣ (IRE) Γ.ΛΥΚΑΣ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ 59,5 59,5 59, ΘΑΒΩΡ (GB) Π Α.ΠΟΛΥΚΑΝ ΡΙΤΗΣ Ε.ΜΑΓΚΑΦΑΣ 52 49,5 49, ΚΕΡΜΙΤ Π Χ.ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΣΟΣ 54, ΜΕΓΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (IRE) Π Ε. ΙΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 53,5 53,5 53, ΤΟΥΡ ΟΦ ΝΤΙΟΥΤΥ (GB) Π Σ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΜΕΡΦΥΣ ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ (GER) Π Σ.ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 1 3/4 γ) 4 1/4 δ) ΤΡΑΧ. ε) 1 στ) 3 1/2 ζ) 4 1/2 η) 1 1/4 θ) 1 1/4 ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΤΡΥΠΟΚΑΡΥ ΟΣ (GB) - Επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα ευρώ ( 50) στον προπονητή Σπ. Μαυρόπουλο διότι παρέλειψε να προσκοµίσει τα χρώµατα του Ιδιοκτήτη και ο ίππο ΤΟΥΡ ΟΦ ΝΤΙΟΥΤΥ διαγωνίσθηκε µε χρώµατα λευκά. Ο ίδιο ίππο (ΤΟΥΡ ΟΦ ΝΤΙΟΥΤΥ) επέστρεψε µε χωλότητα προσθίου δεξιού άκρου. Αποχή : 1 µήνα. Κτην. : ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

8 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 647 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 8 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 130 ΕΠΑΘΛΟ ΑΤΛΑΝΤΟΣ Απόσταση 1400 ΟΙ 6 + ΒΗΕ (ΦΟΡ.) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο. ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η ΒΙΡΤΟΥΣ ΒΑΝΙΤΥ (GB) Π Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 58, ΣΑΪΛΕΝΤ ΣΙΛΙΚΑ (GB) Π Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ Ε.ΜΑΓΚΑΦΑΣ 52 48,5 48, ΜΙΚΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ (GB) Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΑΝΝΥ ΜΠΟΟΥΝ (GB) Π Α.ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑ 53, ΙΣΧΥΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΕΝΤΛΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Χ.ΒΛΑΣΣΗΣ ΡΟΣΟΣ 55, ΦΑΝΚΥ ΜΙΟΥΖΙΚ Ι.ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΓΚΛΟΡΙΑ Π Λ.ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 48 49,5 49,5 1 Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 2 γ) 1 δ) 1 1/4 ε) 1/2 στ) 1 1/2 ζ) 1 η) 3 1/4 θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΒΙΡΤΟΥΣ ΒΑΝΙΤΥ (GB) - Ο ίππο ΦΑΝΝΥ ΜΠΟΟΥΝ ξεκίνησε µε µεγάλη καθυστέρηση. - Ο ίππο ΦΑΝΚΥ ΜΙΟΥΖΙΚ έκλινε στην εσωτερική και δυσχέρανε την ανάπτυξη του ίππου ΒΙΡΤΟΥΣ ΒΑΝΙΤΥ που είχε ξεκινήσει µε µικρή καθυστέρηση. Για τα παραπάνω γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Χαλιάσο. - Στου παρακάτω αναβάτε έγινε αλκοτέστ που απέβη αρνητικό : Γ. Μερσινιά, Ντίνο, άλαρη, Λ.Ανδρέου, Καρακατσάνη, Π.Κεράτσα και νέα αναβάτιδα Εύα. - Μετά το πέρα τη ιπποδροµία προσήλθε στο γραφείο των Ελλανοδικών ο προπονητή Π.Κεράτσα του ίππου ΙΣΧΥΣ και εξέφρασε παράπονα για την ίππευση του αναβάτη Χάλαρη στην τελική ευθεία. Οι Ελλανοδίκε εξέτασαν την ιπποδροµία και διαπίστωσαν ότι οι ισχυρισµοί του προπονητή δεν είναι βάσιµοι. Γίνεται σύσταση του προπονητή να είναι πιο προσεκτικό στου ισχυρισµού του. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

9 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ.: 648 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 9 η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : ΕΠΑΘΛΟ ΑΣΤΥ ΑΜΑΝΤΟΣ Απόσταση 1600 ΟΙ 5 ΙΕ ΚΛΑΣΗ Ε (Α ΥΠΟ.) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο ο 2 ο ο 3 ο ο 4 ο ο. ΟΝΟΜΑ ΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η 1. 6 ΟΣΚΑΡΣΑΛ (IRE) Η.ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΑΖΟ (GB) Π Π.ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ 55,5 55,5 55, ΑΒΕΡΤΙΚΟΥΣ (GB) Π Ι.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ 56,5 56,5 56, ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΕΜΟΣ (GB) Π Α.ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΡ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (IRE) Π Χ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΧΑΡ (GB) Π.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Π.ΚΕΡΑΤΣΑΣ 58,5 58,5 58, ΣΕΒΑΛΙΕ Π ΕΙΡ.ΚΕΡΑΤΣΑ ΝΤΙΝΟΣ 56, Χρόνο ιαφορά Άφιξη β) 2 γ) 2 δ) KEΦ. ε) 1 1/2 στ) 1 1/4 ζ) 7 1/4 η) θ) ια) ιβ) ιγ) ιδ) Ούρα από του ίππου : ΟΣΚΑΡΣΑΛ (IRE) - Όλοι οι ίπποι των σηµερινών ιππ/µιών έφεραν κανονική πετάλωση. - Όλοι οι ίπποι των σηµερινών ιππ/µιών ελέγχθηκαν πριν από κάθε ιππ/µία και διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτοί που αναφέρονται στο Επίσηµο Πρόγραµµα τη Φ.Ε.Ε. - Μεταζυγίσθηκαν όλοι οι αναβάτε των σηµερινών ιππ/µιών. - Γίνεται παρατήρηση στον αναβάτη Κουτσοπέτρο διότι µε τον ίππο ΑΒΕΡΤΙΚΟΥΣ (ο οπoίο ήταν ανήσυχο µέσα στο µηχάνηµα εκκίνηση και έκανε ανόρθωση) έκλινε στην εσωτερική στο ύψο των 1.500µ. Ο Αφέτη Ο Ζυγιστή Οι Ελλανοδίκε τη ηµέρα Ο Κριτή Άφιξη

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 4 2009

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 4 2009 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ 363 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:00 ΕΠΑΘΛΟ ΞΕΝΟΚΛΕΙΑΣ 9.000 9.351 Απόσταση 1200 ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ (Α ΥΠΟ.) ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ /ΓΩΓΟΥ 1 ο 6.570 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 918 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 6 10-2009 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:00 ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 6.500-8.450 1.200 ΟΙ 5 + ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΕΠΑΘΛΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΑΘΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑΣ 2 11-2009

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑΣ 2 11-2009 ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 1017 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:00 ΕΠΑΘΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 7.200 1.200 ΟΙ 4 ΙΕ ΚΛΑΣΗ ΣΤ (Β ΥΠΟ.) 1 ος 5.256 1 ος ---- 2 ος 1.008 2 ος ---- 3 ος 648 3 ος ----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 21-10-2010 ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η ΚΑΝ. ΠΡΑΓΜ. ΜΕΤΑΖ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 21-10-2010 ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η ΚΑΝ. ΠΡΑΓΜ. ΜΕΤΑΖ ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 828 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 17:30 ΕΠΑΘΛΟ ΚΙΑΤΟΥ 5.850 1.200 ΟΙ 3 ΜΕ ΕΝ ΒΗΕ (Α ΥΠΟ.) 1 ος 4.270,50 2 ος 819,00 3 ος 526,50 4 ος 234,00 1 6 ΜΠΑΒΕΝΟ (IRE)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 368 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:00 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 5.000 Απόσταση 2.400 ΟΙ 3 ΒΗ (ΦΟΡ.) 1 ος 5.000 2 ος ------- 3 ος ------- 4 ος ------- 1 4 ΝΑΣΕΛ ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 8 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΣΠΩ ΗΣ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14.30 ΕΠΑΘΛΟ ΑΡΑΞΟΥ 3.600 Απόσταση 1.600 ΟΙ 4 + ΙΕΕ ΚΛΑΣΗ Ε 1 ος 2.628 2 ος 504 3 ος 324 4 ος 144. 1 2 ΑΛ ΜΠΑΑΧΙ (IRE)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17-4-2015 ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η ΚΑΝ. ΠΡΑΓΜ. ΜΕΤΑΖ 3 3/4 4 1/2 8 3/4 ΒΡ.ΚΕΦ.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17-4-2015 ΟΝΟΜΑ ΙΠΠΟΥ ΠΑΡ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗΣ Β Α Ρ Η ΚΑΝ. ΠΡΑΓΜ. ΜΕΤΑΖ 3 3/4 4 1/2 8 3/4 ΒΡ.ΚΕΦ. ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 140 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:30 EΠΑΘΛΟ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 3.915 (10%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 2.857,95 2 ος 548,10 3 ος 352,35 4 ος 156,60 ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 15 3η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:30 ΕΠΑΘΛΟ ΑΡΓΟΥΣ 3.960 (20%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗΕ (ΦΟΡ) 1 ος 2890,80 2 ος 554,40 3 ος 356,40 4 ος 158,40. 1 3 ΧΕΪΓΟΥΑΡΝΤ ΓΚΕΡΛ (IRE) ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 128 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Μ. TΡΙΤΗΣ 7-4-2015 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:30 ΚΥΠΕΛΛΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 7.200 (25%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗ 1 ος 5.256 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 177 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:10 EΠΑΘΛΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 2.700 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΚΛΑΣΗ ΣΤ ΜΕ ΕΝ (ΦΟΡ) ΙΕΕ 1 ος 1.971 2 ος 378 3 ος 243 4 ος 108. ΟΝΟΜΑ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 122 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠEMΠΤΗΣ 2-4-2015 1η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 14:35 ΕΠΑΘΛΟ ΠΙΝ ΟΥ 4.455 (10%) Απόσταση 1.400 ΟΙ 3 + ΒΗ (ΦΟΡ) 1 ος 3.252,15 2 ος 623,70 3 ος 400,95

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 429 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 16:15 EΠΑΘΛΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 1.800 Απόσταση 1.400 ΟΙ 4 + ΙΕΕ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ). ΑΞΙΩΣΗΣ 1 ος 1.314 2 ος 252 3 ος 162 4 ος 72. 1 1 ΒΕΛΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης

Ο Αφέτης Ο Ζυγιστής Οι Ελλανοδίκες της ηµέρας Ο Κριτής Άφιξης ΦΙΛΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. Ο Ρ. : 1 Ο ΡΟΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ EΛΑΦΡΑ ΛΑΣΠΩ ΗΣ 2η Ο ΡΟΜΙΑ ΩΡΑ : 15:05 ΕΠΑΘΛΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 3.915 (10%) Απόσταση 1.200 ΟΙ 3 + ΒΗΕ 1 ος 2.857,95 2 ος 548,10 3 ος 352,35 4 ος 156,60.

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ÏÉ ÄÉÅÎÁ ÈÅÉÓÅÓ ÊËÁÓÓÉÊÅÓ ÉÐÐÏÄÑÏÌÉÅÓ ÔÏÕ 2010 ÊÁÉ ÏÉ ÐÑÙÔÁÃÙÍÉÓÔÅÓ ÔÏÕÓ

ÏÉ ÄÉÅÎÁ ÈÅÉÓÅÓ ÊËÁÓÓÉÊÅÓ ÉÐÐÏÄÑÏÌÉÅÓ ÔÏÕ 2010 ÊÁÉ ÏÉ ÐÑÙÔÁÃÙÍÉÓÔÅÓ ÔÏÕÓ ÏÉ ÄÉÅÎÁ ÈÅÉÓÅÓ ÊËÁÓÓÉÊÅÓ ÉÐÐÏÄÑÏÌÉÅÓ ÔÏÕ 2010 ÊÁÉ ÏÉ ÐÑÙÔÁÃÙÍÉÓÔÅÓ ÔÏÕÓ Çìåñïì. Éððïäñïìßá Êáôçãïñßá Áðüóô. 1/1/10 ÊÕÐ. ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÓ 4 Â.Ç.Å. 1800 ì. 6/1/10 ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 3 & άνω Β.Η. 1000 μ. 15/1/10

Διαβάστε περισσότερα

InnoapOMIAKH APXH KynpOy ETHIIA EK0EIH 2014

InnoapOMIAKH APXH KynpOy ETHIIA EK0EIH 2014 "8S"2~$--~QS--~4-S--~4-=~q~~~----"_""" InnoapOMIAKH APXH KynpOy ETHIIA EK0EIH 2014 CYPRUS TURF CLUB 1892 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επιτροπή και Διεύθυνση 1 Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική 2 Συνέλευση ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2. ΤΙΤΛΟΙ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΑ 5. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ! ΠΡΟΚΡΙΣΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ! ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ!

ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ! ΠΡΟΚΡΙΣΗ - ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ! ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ! ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΠΟΕΛ ΟΥΕΦΑ - Τσάµπιονς Λιγκ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΤΟ ΓΣΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΕΛ! 9 Ο ΤΟΝΙ ΨΑΧΝΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΓΚΟΛ 12 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ! Μπενφίκα - Ολυµπιακός 4 Μπενφίκα 1.72 Ισοπαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. Περιεχόμενα 1. Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (19/3) Ημερομηνία δημοσίευσης: 3 Απριλίου 2012 Κατόπιν της από 20ης Δεκεμβρίου 2011 ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΝΩ- ΠΙΟΝ ΤΗΣ Επιτροπής Ιπποδρομιών ΤΗΣ ΦΕΕ των κ.κ.: Νικολάου Καλούδηιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - 1 - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συµµετοχής : Τετάρτη 24 08 2011 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial µε

Διαβάστε περισσότερα

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-8 MAY 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA: TRRH/HAR/GRC/060511

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA TRRH/HAR/GRE/280515 Αριθ. Έγκρισης ASN: 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ ΑΔΕΙΟ ΑΠΟ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΥΠΡΟΥ ΑΔΕΙΟ ΑΠΟ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ COCA COLA Με 5 αναμετρήσεις Σημαντικοί αγώνες στο σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των «16» της διοργάνωσης το οποίο περιλαμβάνει τους ακόλουθους αγώνες 14:30 Ολυμπιακός Δόξα (LTV) 15:00 ΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα