Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1"

Transcript

1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1

2 Φύση του ήχου Παράγεται από την ταλάντωση της ύλης ηµιουργεί µεταβολές στην πίεση του αέρα Μεταδίδεται µε κυµατοειδή µορφή Μετάδοση και σε στερεά / υγρά εν µπορεί να µεταδοθεί στο κενό Κυµατοµορφή (waveform) Αναπαράσταση των µεταβολών της πίεσης Επαναλαµβάνεται σε τακτά διαστήµατα Περίοδος κυµατοµορφής Οι φυσικοί ήχοι δεν είναι αυστηρά περιοδικοί Οι περιοδικοί ήχοι είναι γενικά πιο µουσικοί Τεχνολογία Πολυµέσων 4-2

3 Φύση του ήχου Πίεση αέρα Πλάτος Περίοδος Συχνότητα (frequency): αντίστροφο της περιόδου Κύκλοι ανά δευτερόλεπτο (Hertz, Hz) Πλάτος (amplitude): ένταση του ήχου Μετατόπιση του κύµατος από το µέσο όρο Ακουστοί ήχοι: 2 Hz - 2 khz Ακουστικά σήµατα (acoustic signals) Τεχνολογία Πολυµέσων 4-3

4 Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ηχητική κυµατοµορφή: αναλογικό σήµα Οποιαδήποτε τιµή σε οποιαδήποτε στιγµή Αναπαράσταση µε πεπερασµένες πλήθος τιµών Αναπαράσταση µε τιµές πεπερασµένης ακρίβειας Ψηφιοποίηση: µετατροπή αναλογικού σε ψηφιακό Περίπλοκη µαθηµατική συνάρτηση g(t) Θεώρηµα Fourier Η g(t) µπορεί να αναλυθεί σε (άπειρες) συναρτήσεις f=1/t: θεµελιώδης συχνότητα a n και b n : αρµονικές (harmonics) του σήµατος g( t) = 1 2 c + n= 1 a n sin(2πnft) + Τεχνολογία Πολυµέσων 4-4 n= 1 b n cos(2πnft)

5 Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό b n = 2 Τ Τ g( t)cos(2πnft) dt Υπολογισµός συντελεστών g(t) Ανασύνθεση µε χρήση των συντελεστών Οι συντελεστές είναι µία σειρά αριθµών Προβλήµατα µε τους συντελεστές Περιορισµένη ακρίβεια πράξεων Περιορισµένη ακρίβεια αποθήκευσης Προσέγγιση των πραγµατικών συντελεστών Περιορισµένο πλήθος συντελεστών Προσέγγιση της αρχικής κυµατοµορφής c = 2 Τ Τ a n g( t) dt = 2 Τ Τ g( t)sin(2πnft) dt Τεχνολογία Πολυµέσων 4-5

6 Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Τεχνητή κυµατοµορφή εν είναι περιοδική Άπειρη επανάληψη Ενέργεια αρµονικής (RMS) εν µειώνεται µε το n Μέτρια προσέγγιση 1 1 a n b n Τεχνολογία Πολυµέσων 4-6

7 Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Μέτρηση πλάτους κυµατοµορφής Κάθε µέτρηση ονοµάζεται δείγµα (sample) ιακριτή διάσταση χρόνου Analog to digital converter (ADC) Digital to analog converter (DAC) Ρυθµός δειγµατοληψίας (sampling rate) Μετριέται σε Hz (δείγµατα ανά δευτερόλεπτο) 44,1 khz στα CD, 8 KHz στην τηλεφωνία Θεώρηµα δειγµατοληψίας του Nyquist Έστω σήµα µε µέγιστη συχνότητα F Ρυθµός δειγµατοληψίας τουλάχιστον 2F Αποφεύγεται η απώλεια πληροφορίας Τεχνολογία Πολυµέσων 4-7

8 Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Ύψος δείγµατος Ύψος δείγµατος είγµατα είγµατα Κβαντοποίηση (quantization) των δειγµάτων Αναπαράσταση συνεχών µε διακριτές τιµές ιακριτή διάσταση πλάτους Επηρεάζει την ποιότητα 16 bits: τιµές στα CD, 8 bits: 256 τιµές στην τηλεφωνία Λιγότερες τιµές, µεγαλύτερο σφάλµα Σφάλµα κβαντοποίησης Τεχνολογία Πολυµέσων 4-8

9 Παλµοκωδική διαµόρφωση Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM) Χρησιµοποιείται στην τηλεφωνία εν έχει µνήµη: κάθε δείγµα είναι ανεξάρτητο Γραµµική (linear) κβαντοποίηση Ίσα διαστήµατα τιµών δειγµάτων Μία τιµή ανά διάστηµα Συνεχή δείγµατα στο διάστηµα [,1) 25 διαθέσιµες τιµές ιάστηµα [,4): τιµή, διάστηµα [4,8): τιµή 1, Λογαριθµική (logarithmic) κβαντοποίηση Λογαριθµίζουµε το σήµα και µετά κβαντοποιούµε Η κβαντοποίηση γίνεται γραµµικά Το ένα άκρο των τιµών έχει µεγαλύτερη ακρίβεια Τεχνολογία Πολυµέσων 4-9

10 Παλµοκωδική διαµόρφωση Φωνητική τηλεφωνία: πρότυπο ITU G.711 Λογαριθµική κβαντοποίηση: ακρίβεια στα χαµηλά πλάτη Χρήση compressor/expander ή compander A-law στην Ευρώπη, µ-law στην Αµερική και την Ιαπωνία Εύρος συχνοτήτων khz Ρυθµός δειγµατοληψίας 8 khz, τιµές των 8 bit (ή 7 bit) Ισοδύναµα µε bit σε γραµµική κβαντοποίηση Ρυθµός µετάδοσης 64 Kbps Μουσικό CD: πρότυπο CD-DA Γραµµική κβαντοποίηση: ίδια ακρίβεια παντού Εύρος συχνοτήτων 2 khz Ρυθµός δειγµατοληψίας 44,1 khz, τιµές των 16 bit Ρυθµός µετάδοσης 1,411 Mbps για στερεοφωνικό ήχο Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1

11 Παλµοκωδική διαµόρφωση Ύψος δείγµατος Απότοµες µεταβολές Προσαρµοζόµενη παλµοκωδική διαµόρφωση (ADPCM) ιαφορά από την προηγούµενη τιµή του δείγµατος Χρειάζεται πρόσηµο και απόλυτη τιµή διαφοράς Απαιτείται µνήµη: βασιζόµαστε σε προηγούµενο δείγµα Επιτρέπονται µικρές διαφορές µεταξύ τιµών Με 7 bit, οι διαφορές είναι [-64,+63] Πρότυπο ITU G.721: 32 Kbps Παρόµοια ποιότητα µε G.711 µέσω ADPCM Τεχνολογία Πολυµέσων 4-11

12 Αναπαράσταση µουσικής Συµβολική αναπαράσταση: πρότυπο MIDI Προδιαγραφές υλικού διασύνδεσης Προδιαγραφές µορφοποίησης δεδοµένων Τα µηνύµατα MIDI περιγράφουν γεγονότα (events) Ενέργειες που µπορεί να εκτελέσει ένας µουσικός 16 µονοφωνικά ή πολυφωνικά κανάλια 128 τυποποιηµένα όργανα Αναπαραγωγή ψηφιοποιηµένων ήχων Σύνθεση µέσω γεννητριών συχνοτήτων Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα Οικονοµική αναπαράσταση υνατότητα συµβολικής επεξεργασίας Αποτέλεσµα ανάλογα µε το υλικό Κατάλληλο µόνο για µουσικά όργανα Τεχνολογία Πολυµέσων 4-12

13 Ανάλυση και σύνθεση φωνής Οάνθρωπος χρησιµοποιεί ορισµένες συχνότητες Ο άνθρωπος δεν µιλάει συνέχεια Κατάργηση της σιωπής (silence suppression) Σηµασιολογικό (semantic) περιεχόµενο Αναγνώριση στοιχείων (όχι περιεχοµένου) της φωνής Συµβολική (symbolic) αναπαράσταση της φωνής Ανασύνθεση φωνής από την περιγραφή Ορολογία σύνθεσης φωνής Φώνηµα (phone) Αλλόφωνα (allophones) Μόρφηµα (morph) Φωνητικοί (voiced) ήχοι Μη φωνητικοί (unvoiced) ήχοι Τεχνολογία Πολυµέσων 4-13

14 Μετάδοση φωνής Αναλογικό σήµα οµιλίας Αναλογικό / Ψηφιακό Ανάλυση Οµιλίας Επανακατασκευή Κωδικοποιηµένο σήµα οµιλίας Αναλογικό / Ψηφιακό Μεγάλη οικονοµική σηµασία Φωνητική και κινητή τηλεφωνία Κωδικοποίηση πηγής (vocoding) Αναλογικό σήµα οµιλίας ιαίρεση φωνής σε οµάδες συχνοτήτων Γεννήτρια φωνητικών παλµών και γεννήτρια θορύβου Μέχρι και 3 Kbps, µε µέτρια ποιότητα Τεχνολογία Πολυµέσων 4-14

15 Μετάδοση φωνής Αναλογικό σήµα οµιλίας Αναγνώριση Οµιλίας Κωδικοποιηµένο σήµα οµιλίας Σύνθεση Οµιλίας Αναλογικό σήµα οµιλίας Μέθοδοι ανάλυσης/σύνθεσης Ανάλυση φωνής (αποστολέας) Σύνθεση φωνής (παραλήπτης) Μέχρι και 5 bps, αλλά µε διαφορετική φωνή Κωδικοποίηση σήµατος εν λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της φωνής Αποδοτική κωδικοποίηση ήχου γενικής µορφής Μουσική: CD-DA στα 1,411 Mbps Φωνής: PCM στα 64 Kbps, ADPCM στα 32 Kbps Τεχνολογία Πολυµέσων 4-15

16 Μετάδοση φωνής Ποιότητα άριστη καλή ικανοποιητική επαρκής Ποιότητα άριστη καλή ικανοποιητική επαρκής 2 Σήµα CD Σήµα τηλεφώνου χαµηλή 198 χαµηλή kbps 1/8 1/4 1/ bit/δείγµα Ποιότητα ανάλογα µε ρυθµό µετάδοσης (Flanagan) Τηλεφωνική ποιότητα: µέχρι 8 Kbps Βελτιώνεται µε το χρόνο Ποιότητα ανάλογα µε bits κβαντοποίησης Μουσικό CD: µέχρι 2 bits 1/8 της απλής κωδικοποίησης Τεχνολογία Πολυµέσων 4-16

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ρ. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΧΑΝΙΑ 29/6/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, 2007 ΘΡ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Ψηφιακός Ήχος Ενότητες Η φυσική του ήχου Ψηφιοποίηση & κωδικοποίηση ψηφιακού ήχου Αρχή ηχητικής σκίασης Απωλεστική συµπίεση ψηφιακού ήχου & το πρότυπο mp3 Ιστορικά στοιχεία για το mp3 & άλλα πρότυπα Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος;

3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 3.1 Τι είναι ήχος; 3. ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 3.1 Τι είναι ήχος; Από φυσική άποψη ένας ήχος παράγεται από µεταβολές της πίεσης που µεταδίδονται σε ένα µέσο που µπορεί να συµπιεστεί. Παρόλο που ο ακριβής µηχανισµός διαφέρει από περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SOUND FORGE...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ... 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SOUND FORGE... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΗΧΟΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ... 17 1.1 Ήχος Ηχητικά κύματα...17 1.2 Κατηγορίες ήχων...18 1.3 Διάδοση του ήχου...19 1.4 Χαρακτηριστικά του ήχου...19 1.4.1 Αντικειμενικά χαρακτηριστικά...19

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Σύγκριση σημάτων μουσικής με πρότυπα συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr

Πανεπιστήµιο Πάτρας. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ. ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137. oxy@master.math.upatras.gr Πανεπιστήµιο Πάτρας Τµήµα Μαθηµατικών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηµατικά και Πληροφορική» ΗΧΟΣ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ηµήτρης Καλαµαράς Α.Μ. 137 oxy@master.math.upatras.gr για το µεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Για πολλά χρόνια, ο μόνος τρόπος μετάδοσης ενός σήματος ήταν σε αναλογική μορφή. Αυτό σημαίνει πως το σήμα έχει άπειρες τιμές τάσης. Επίσης ένα σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM)

Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) Κεφάλαιο 2 ο Θεωρία Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (PCM) 1 Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας Ο σκοπός των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών είναι να μεταφέρουν υψηλής ποιότητας σήματα πολυμέσων (φωνής,

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Ήχος -Video. ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος -Video ρ. Μαγκλογιάννης Ηλίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Ήχος και Εφαρµογές O ήχος, κατάλληλα συνδυασµένος µε τα άλλα είδη πληροφορίας, µπορεί να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» «Μεταπτυχιακή Διατριβή» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia)

Πολυµέσα. Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πολυµέσα (multimedia) Πολυµέσα Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο 1 Βασικές έννοιες Πολυµέσα (multimedia) Συνδυασµός διαφορετικών τύπων -µορφών αναπαράστασης πληροφορίας: κειµένου, ήχου, εικόνας (ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα

Περιεχόµενα. ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων. Εφαρµογές ήχου στα Πολυµέσα. Βιβλιογραφία. Ήχος και Πολυµέσα Περιεχόµενα ΕΠΛ 422: Συστήµατα Πολυµέσων Ήχος και Πολυµέσα Εφαρµογές ήχου στα συστήµατα πολυµέσων Αισθήσεις και παραισθήσεις Φαινόµενα συγκάλυψης Στερεοφωνικός ήχος Τρισδιάστατος ήχος Ψηφιακός ήχος Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή

Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή 10 Επεξεργασία σήματος Εισαγωγή Τα αρχεία δεδομένων που κατασκευάζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων στο εργαστήριο στην ξηρά περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό (2613) από πακέτα δεδομένων στα οποία συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣHMATA KAI EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ. Tόµος B' Ψηφιακή Eπεξεργασία Eικόνων και Σηµάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣHMATA KAI EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ. Tόµος B' Ψηφιακή Eπεξεργασία Eικόνων και Σηµάτων Îfi Ú. ÂÏÈ ÔappleÔ ËÛË (ÛÂÏ.96) /7/003 :3 ÂÏ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεµατική Eνότητα ΣHMATA KAI EΠEΞEPΓAΣIA EIKONAΣ Tόµος

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #2η: To φυσικό επίπεδο: Αναλογικές και ψηφιακές επικοινωνίες, κυκλώµατα και µέσα µετάδοσης, διαµόρφωση, πολυπλεξία Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό εξάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός»

Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Άσκηση 1 «ειγµατοληψία και κβαντισµός» Φλώρος Ανδρέας ρ. Ηλ/γος Μηχ/κός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοπός της άσκησης Η εφαρµογή των διαδικασιών δειγµατοληψίας και κβαντισµού για τη δηµιουργία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εκδοτική ΑΘΗΝΑ, 2009 1 ΜΕΡΟΣ 5 ο Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα

Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα Υπολογιστικά συστήµατα: ψηφιακά µέσα ιδάσκων: Τα ψηφιακά µέσα είναι πληροφορίες που... είναι αντιληπτές από τις αισθήσεις µας προς το παρόν: όραση, ακοή, αφή στο µέλλον: όσφρηση και γεύση(;) µπορούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα