Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων"

Transcript

1 Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα & Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου Αθήνα, Ιούλιος 2015

2 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Είναι πανθομολογούμενο το γεγονός ότι η σημερινή κοινωνία της γνώσης, της πολυπλοκότητας, της κυβερνητικής πληροφορίας και της κυριαρχίας του διαδικτύου υπόκειται συνεχώς σε μεταβολές και ανακατατάξεις που διατρέχουν όλες τις εκφάνσεις του επιστητού. Στη σύγχρονη εποχή, οι επιστημονικές γνώσεις, τα τεχνολογικά επιτεύγματα και οι συνεχώς ανανεωνόμενες πληροφορίες εναλλάσσονται με ταχύτατη διαδοχή. Ταυτόχρονα, αξιόλογες μελέτες και έρευνες έχουν συμβάλλει στην πρόοδο της παιδαγωγικής επιστήμης και τροφοδοτούν την εκπαιδευτική κοινότητα με έγκυρα και έγκαιρα ερευνητικά πορίσματα. Οι παιδαγωγικές θεωρίες, το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική πράξη τοποθετούνται στο πλαίσιο μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης. Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη το σχολείο να μετατραπεί σε ζωντανό οργανισμό μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης, όπου ο μαθητής θα τοποθετείται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και θα αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, με τον εκπαιδευτικό-διευκολυντή, με τους συμμαθητές του αλλά και με την τεχνολογία. Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι Τ.Π.Ε. αποτελούν βασικό εργαλείο μετάδοσης της πληροφορίας κι η έλευση της κοινωνίας της γνώσης έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού γίγνεσθαι, αναδεικνύοντας νέα πρότυπα και νέους τρόπους επικοινωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της σύγχρονης και πολυσύνθετης συγκυρίας για την ανάγκη δημιουργίας καινοτόμων και διαθεματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων υψηλού επιπέδου στα ελληνικά σχολεία με την ταυτόχρονη αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση με βασικό άξονα αναφοράς τα μαθήματα της μουσική και της φυσικής. Ο τίτλος της εκπαιδευτικής-διαθεματικής παρέμβασης ορίστηκε να είναι «Το μαγικό και περιπετειώδες ταξίδι των ήχων», τίτλος που ανταποκρίνεται όσο το δυνατό πληρέστερα στο σκεπτικό της καινοτόμου παρέμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη τάξη (Ε2) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίησή της βασίστηκαν στη μέθοδο Project. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αφόρμηση για την εισαγωγή στο ελληνικό σχολείο πρωτότυπων και διαθεματικών εκπαιδευτικών δράσεων εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές με τις νέες τεχνολογίες. Σελίδα 2 από 21

3 Οι μαθητές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Project συμμετείχαν σε μια σειρά ομαδοσυνεργατικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά λογισμικά για να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ήχου και τέλος έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί πρωτότυπου ψηφιακού υλικού. Σελίδα 3 από 21

4 2. Σχεδιασμός της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 2.1 Στοιχεία σχεδιασμού Είναι γεγονός ότι η πραγματοποίηση μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης με βασικό άξονα τη διαθεματικότητα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. είναι ένα εγχείρημα πρωτότυπο αλλά και πολυσύνθετο. Η διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων της φυσικής, της μουσικής και της αισθητικής αγωγής θα είναι ο βασικός άξονας της εκπαιδευτικής παρέμβασης, όπου μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών οι μαθητές θα ανακαλύψουν και θα εξερευνήσουν το μαγικό ταξίδι των ήχων τόσο των φυσικών όσο και των τεχνητών. Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής παρέμβασης έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, ακολουθώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στην Ε τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων κατά τη σχολική χρονιά με τη συμμετοχή των 16 μαθητών της τάξης, όπου αντιστοιχούν 8 αγόρια και 8 κορίτσια. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η παραπάνω εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε με έμφαση στη βιωματική συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες ηχητικές εμπειρίες. Άλλωστε, η θεωρία γίνεται κατανοητή μέσα από τη βιωματική μάθηση και την εξοικείωση με τη νέα έννοια, αξιοποιώντας πάντοτε κατάλληλα και κτίζοντας πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση και στα ενδιαφέροντά των μαθητών. Στόχος είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών και η μετατόπιση από τη διδασκαλία, όπου πρωταγωνιστής είναι ο δάσκαλος, στη μάθηση, όπου πρωταγωνιστής είναι ο μαθητής, μέσω της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding). Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης δόθηκε έμφαση σε ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικο-οικοδομιστικό πρότυπο μάθησης, όπου αξιοποιούνται το ενδιαφέρον, οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε μαθητή, τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης αλλά και τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης. Άλλωστε, απώτερος σκοπός του Προγράμματος Σπουδών της Μουσικής είναι οι ίσες ευκαιρίες μάθησης στη μουσική Σελίδα 4 από 21

5 για όλους τους μαθητές μέσα. μέσα από διαφοροποιημένες δραστηριότητες και διδακτικά Οι δραστηριότητες του εν λόγω project σχεδιάστηκαν και στη βάση του τρίπτυχου για την ανάπτυξη ηχητικών δραστηριοτήτων και πιο συγκεκριμένα της ακρόασης, της εκτέλεσης και της σύνθεσης καθώς και του μαθήματος της Φυσικής. Μέσα από δραστηριότητες ενεργούς ακρόασης δόθηκε έμφαση στη δημιουργία «ενεργητικών ακροατών». Οι μαθητές άκουσαν και εξερεύνησαν ποικιλία από ήχους, παραγόμενους από διαφορετικές ηχητικές πηγές. Η ακρόαση βέβαια λειτουργεί και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθώς και της σύνθεσης και δημιουργίας μουσικής. Οι δραστηριότητες της μουσικής ακρόασης συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων και της εσωτερικής ακοής των μαθητών, όπου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να αποκωδικοποιούν και να αναπαριστούν ήχους και μελωδίες. Στη συνέχεια η εκτέλεση δίνει έμφαση στη σημασία της ηχητικής δημιουργίας ξεκινώντας από τους ήχους που μπορούν να παράγουν από το στόμα τους και από το ίδιο τους το σώμα. Οι μαθητές επιλέγουν και επεξεργάζονται ένα μεγάλο εύρος ηχογόνων πηγών καλλιεργώντας παράλληλα την κριτική τους σκέψη μέσα από τις διάφορες επιλογές που καλούνται να κάνουν για το συνδυασμό των στοιχείων της μουσικής, έτσι ώστε να αποδώσουν και να μεταδώσουν με τον καλύτερο τρόπο μουσικές ιδέες, εικόνες αλλά και συναισθήματα. Ο αυτοσχεδιασμός είναι η αυθόρμητη δημιουργία μουσικής χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση για αναθεώρηση ή βελτίωση, είναι μια δημιουργία της στιγμής η οποία αποδεσμεύει τους μαθητές από τη σημειογραφία και τους περιορισμούς της και προσφέρει ευκαιρίες ανάδειξης της δημιουργικότητας των παιδιών και καλλιέργειας της πρωτοτυπίας. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν επιτελούνται μέσα από διαδικασίες ενεργούς μάθησης και ομαδοσυνεργατικών πρακτικών όπου ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής, ανιχνεύει και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εκφραστικών δυνατοτήτων των μαθητών και φροντίζει για την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης, αποδοχής και συλλογικότητας στην τάξη. Σελίδα 5 από 21

6 2.2 Διδακτικοί στόχοι Ο καθορισμός του γενικού σκοπού αλλά και των επιμέρους εκπαιδευτικών στόχων κρίνεται απαραίτητος για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης έχοντας ταυτόχρονα συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις Φυσικές Επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο γενικός σκοπός της εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί να εξερευνούν, να δημιουργούν, να επιλέγουν και να οργανώνουν τους ήχους, συνθέτοντας και αυτοσχεδιάζοντας με δεξιότητα, φαντασία και ελευθερία χρησιμοποιώντας τη φωνή, το σώμα (body percussion) ή ακόμη και τη χρήση κατάλληλου μουσικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, ο γενικός σκοπός της παρέμβασης εμπλουτίζεται και με επιμέρους στόχους, οι οποίοι καλύπτουν όλες τις πτυχές της καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης. Α. Γνωρίζοντας και κατανοώντας 1. Να κατανοήσουν οι μαθητές τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του ήχου. 2. Να μελετήσουν απλά ηχητικά φαινόμενα. Β. Διερευνώντας και εντοπίζοντας 1. Να διερευνήσουν οι μαθητές ότι ο ήχος δημιουργείται από την ταλάντωση μιας ηχητικής πηγής. 2. Να μπορούν να εντοπίσουν την ηχητική πηγή που δημιουργεί έναν ήχο. 3. Να διαπιστώσουν μέσα από πειράματα προσομοίωσης ότι η διάδοση του ήχου γίνεται με ηχητικά κύματα. Γ. Επικοινωνώντας 1. Να εξοικειωθούν με την υλοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων μέσα από ψηφιακό υλικό και εκπαιδευτικά λογισμικά. 2.Να εργάζονται ομαδικά μέσα σε κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού για να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητές τους. Δ. Συνδέοντας με τη ζωή Σελίδα 6 από 21

7 1.Να αναγνωρίζουν ήχους από το περιβάλλον, να τους περιγράφουν και να τους κατηγοριοποιούν ως προς την αναγκαιότητα ή μη ύπαρξής τους. 2. Να κοινοποιήσουν τις δημιουργίες τους στην ολομέλεια της τάξης. 3. Εφαρμογή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 3.1 Περιβάλλον πλαίσιο Η καινοτόμος εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί μέσα σε έξι διδακτικά δίωρα και εντάχθηκε στο ωρολόγια πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, της Μουσικής και της Φυσικής. Επιλέχτηκε να πραγματοποιηθεί σε συνεχόμενα διδακτικά δίωρα για να υπάρχει η άνεση του χρόνου για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση των εκάστοτε δραστηριοτήτων. 3.2 Τάξη Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την τάξη στην οποία εφαρμόστηκε η ανοιχτή εκπαιδευτική πρακτική. Αν η δραστηριότητα είναι συνεργατική μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία τάξεις. Σελίδα 7 από 21

8 Νηπιαγωγείο A γυμνασίου Α δημοτικού Β γυμνασίου Β δημοτικού Γ γυμνασίου Γ δημοτικού Α λυκείου Δ δημοτικού Β λυκείου Ε δημοτικού Γ λυκείου ΣΤ δημοτικού 3.3 Διάρκεια δραστηριότητας Προσδιορίστε παρακάτω τη διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. 12 Ώρες διδασκαλίας Διδακτική ενότητα ωρών μαθητικής δραστηριότητας Άλλη: Προσδιορίστε την διάρκεια:.. π.χ. 12 ώρες δραστηριότητας σε διάστημα ενός τριμήνου 3.4 Αναλυτική περιγραφή της πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 1η δραστηριότητα : Καταιγισμός ιδεών με βάση τη λέξη ήχος και ομαδικές δημιουργίες Σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής παρέμβασης το πρώτο διδακτικό δίωρο πραγματοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη δραστηριότητα έγινε καταιγισμός ιδεών (brainstorming) με αφετηρία τη βασική λέξη κλειδί «ήχος» για Σελίδα 8 από 21

9 την παραγωγή πρωτότυπου υλικού από τους ίδιους τους μαθητές. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η αυθεντική εκδοχή του brainstorming αναπτύχθηκε από τον Alex Osborn τη δεκαετία του Το brainstorming είναι ίσως η πιο γνωστή τεχνική δημιουργικής σκέψης, που βοηθάει στη δημιουργία πρωτότυπων και καινούριων ιδεών. Πιο αναλυτικά, η λέξη «ήχος» γράφτηκε στον πίνακα και οι μαθητές σε χαρτάκια που είχαν μπροστά τους κλήθηκαν να γράψουν την πρώτη λέξη, ιδέα ή συναίσθημα που θα τους ερχόταν στο νου ακούγοντάς την. Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές σηκώθηκαν και άφησαν τα χαρτάκια στο πάτωμα της αίθουσας. Ένας από αυτούς ομαδοποίησε τις παρόμοιες λέξεις που υπήρχαν και κατ επέκταση διαμορφώθηκε ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης. Εν συνεχεία, οι μαθητές περνώντας είδαν όλες τις ομαδοποιημένες λέξεις που υπήρχαν και επέλεξαν να σταματήσουν στη λέξη που τους εξέφραζε τώρα περισσότερο ανεξάρτητα από αυτό που είχαν γράψει οι ίδιοι προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκαν αυθόρμητα ομάδες μαθητών με δική τους πρωτοβουλία και απόφαση. Στη συνέχεια, οι ομάδες που συγκροτήθηκαν πήραν το χαρτάκι με τη λέξη που είχαν επιλέξει και διάλεξαν ένα σημείο μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτή για να εργαστούν ομαδικά και να προετοιμάσουν τη δική τους δημιουργία. Ομάδες δημιουργήθηκαν γύρω από τις λέξεις τραγούδι, μουσική και μουσικά όργανα. Έπειτα, οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα ποίημα, ένα τραγούδι, μια δραματοποίηση ή ό,τι άλλο ήθελαν για να εκφράσουν καλύτερα την έννοια του ήχου σε συνδυασμό με τη λέξη που επέλεξαν. Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν πρωτότυπα τραγούδια και θεατρικά σκετς και, όταν ολοκλήρωσαν τις δημιουργίες τους, τις παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως διερευνητικό εργαλείο ο εννοιολογικός χάρτης που είναι διαθέσιμος στο υλικό του Φωτόδεντρο στο λινκ και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δυναμικά τον εννοιολογικό χάρτη με θέμα την έννοια που πραγματεύεται. 2η δραστηριότητα: Μουσικά όργανα και οι ήχοι τους Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δραστηριότητας δόθηκε στις ομάδες των μαθητών η εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στο Φωτόδεντρο στο και σχετίζεται με τα μουσικά όργανα και τους ήχους που αυτά παράγουν. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες και ο στόχος ήταν να εργαστούν ανά δύο ομάδες. Η μια ομάδα επέλεγε τον ήχο και η άλλη καλούνταν να ανακαλύψει από ποιο μουσικό όργανο παράγεται ο συγκεκριμένος ήχος. Αφού ολοκληρώθηκε η εν λόγω δραστηριότητα ακολούθησε συζήτηση που Σελίδα 9 από 21

10 επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ήχων που έχουν τα έγχορδα, τα κρουστά και τα πνευστά. 3 η δραστηριότητα: Ανάπτυξη ακουστικής προσοχής μέσα από τη δραστηριότητα του θεατρικού παιχνιδιού «Το πλοίο επιστρέφει στο λιμάνι». Η δραστηριότητα «Το πλοίο επιστρέφει στο λιμάνι» εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του θεατρικού παιχνιδιού και ο σκοπός της είναι η ανάπτυξης της ακουστικής προσοχής των μαθητών και η διάκριση της έντασης των ήχων. Κατά την πραγματοποίηση της δραστηριότητας ένας μαθητής είναι το καράβι, όπου με κλειστά μάτια επιστρέφει στο λιμάνι από ένα σημείο αφετηρίας αποφεύγοντας τις σημαδούρες. Οι υπόλοιποι μαθητές σκορπίζονται στο χώρο αναπαριστώντας τις σημαδούρες και εκπέμποντας η καθεμία έναν ήχο με την ίδια ένταση. Οι πιο απομακρυσμένες από το λιμάνι εκπέμπουν δυνατούς ήχους και οι πιο κοντινές ήχους λεπτούς. Αν το καράβι προσκρούσει σε μια σημαδούρα, πρέπει να επιστρέψει στο σημείο αφετηρία. 4η δραστηριότητα: Ανακαλύπτουμε τους ήχους που ακούμε μέσα από το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ «Ο ήχος της μουσικής» «Ο ήχος της μουσικής» είναι δραστηριότητες, μουσικά παιχνίδια και μουσικοπαιδαγωγικές οδηγίες για της διδασκαλία της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισμός.Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές έχουν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων παιδιών. Για τη δημιουργία των ομάδων σε αυτή τη δραστηριότητα τέσσερις μαθητές επιλέχτηκαν, δύο αγόρια και δύο κορίτσι αντίστοιχα, όπου ήταν και οι πιο αδύναμοι μαθησιακά μαθητές. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία, αλλά στηρίχτηκε στην ανάγκη που έχουν και αυτοί οι μαθητές να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα ήταν και οι αρχηγοί των ομάδων. Ο καθένας επέλεξε αντίστοιχα από μια πλαστικοποιημένη καρτέλα όπου επάνω απεικονιζόταν η κατηγορία των ήχων που θα είχαν να επιλέξουν. Στη συνέχεια ήταν αυτοί που επέλεξαν ποια θα ήταν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, κάνοντας τέσσερις γύρους επιλογής και με ένα διαφορετικό αρχηγό να επιλέγει πρώτος κάθε φορά. Στη συνέχεια, οι τέσσερις ομάδες κάθισαν μπροστά στους φορητούς υπολογιστές και μέσω του ασύρματου δικτύου που υπάρχει στο σχολείο είχαν πρόσβαση στην απαραίτητη ιστοσελίδα. Μπαίνοντας εκεί είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν όλους τους προτεινόμενους ήχους και στη συνέχεια να συναποφασίσουν ποιους από τους τέσσερις Σελίδα 10 από 21

11 θα επιλέξουν. Οι κατηγορίες που αντιστοιχούσαν σε κάθε ομάδα ήταν τα μέσα μεταφοράς, τα ζώα, τα επαγγέλματα και διάφοροι ήχοι καθημερινών δραστηριοτήτων. Έπειτα, η κάθε ομάδα ζητούσε από τις άλλες ομάδες να αναγνωρίσουν και να πουν προφορικά από ποια πηγή προερχόταν ο εκάστοτε ήχος που άκουγαν. Πρώτη θα απαντούσε η ομάδα που θα σήκωνε αμέσως την καρτέλα που ήδη είχε. Σε αυτή τη δραστηριότητα όλες οι ομάδες εντόπισαν σωστά από που προέρχονταν οι διάφοροι ήχοι που είχαν επιλέξει αντίστοιχα οι ομάδες. 3η δραστηριότητα: Ανακαλύπτουμε τους ήχους που ακούμε μέσα από το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ «Ο ήχος της μουσικής» 5η δραστηριότητα: Ανακαλύπτω, ηχογραφώ και σημειώνω τους ήχους που υπάρχουν γύρω μου με την ομάδα μου Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές να ακούν από τους πιο ανεπαίσθητους ως τους πιο δυνατούς ήχους, να διαπιστώσουν αν τους αρεστοί ή όχι και να τους χαρακτηρίσουν ως προς την ένταση και την αναγκαιότητα τους. Σε αυτή τη δραστηριότητα η σύνθεση των ομάδων έγινε με πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών. Έτσι, συγκροτήθηκαν πέντε ομάδες των τριών μαθητών, που επέλεξαν και στάθηκαν σε ένα σημείο του προαυλίου για 5 λεπτά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αφού επέλεξαν τη θέση που θα σταθούν, συγκεντρώθηκαν, αφουγκράστηκαν, και ηχογράφησαν με ψηφιακό καταγραφικό τους ήχους που ακούστηκαν. Για να ολοκληρωθεί η δραστηριότητα ήταν απαραίτητο να συμπληρώσουν τον πίνακα που ακολουθεί. ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :... ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ ΗΧΟΣ ΑΠΟ... ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΔΥΝΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ Σελίδα 11 από 21

12 Αξιολογώντας τις απαντήσεις των παιδιών διαπιστώνεται ότι ο ήχος που καταγράφηκε με μεγαλύτερη συχνότητα ήταν οι φωνές των παιδιών και λιγότερο οι άλλοι φυσικοί ή τεχνητοί ήχοι. Στη συνέχεια της συμπλήρωσης του πίνακα οι μαθητές σημειώνουν κατά πόσο ο ήχος που επέλεξαν τους είναι αρεστός ή όχι. Παρόλο που οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν τον ήχο από τις φωνές των παιδιών που ακουγόταν στο προαύλιο εντούτοις μόνο στο 12,5 % τους άρεσε ο ήχος που άκουγαν ενώ σε ποσοστό 25% ο συγκεκριμένος ήχος δεν τους ήταν αρεστός. Ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών γίνεται φανερό ότι οι ήχοι που τους είναι αρεστοί είναι οι φυσικοί και όχι οι τεχνητοί και ιδιαίτερα αυτοί που είναι έντονοι. Συνεχίζοντας την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές είναι σε θέση να διακρίνουν ποιοι από αυτούς τους ήχους, φυσικούς ή τεχνητούς, είναι αναγκαίοι και ποιοι όχι. 6η δραστηριότητα: Ηχοδημιουργίες με βάση τα καιρικά φαινόμενα και τη θάλασσα Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της παραπάνω δραστηριότητας οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες, τραβώντας ο καθένας από ένα χαρτάκι όπου μέσα βρίσκονται ανάμεικτα τρεις διαφορετικές εικόνες μια του αέρα, μία της βροχής και μια της θάλασσας. Οι μαθητές που έχουν τραβήξει τις ίδιες εικόνες σχηματίζουν και από μια ομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες, όπου η καθεμία από αυτές θα αναπαριστούσε μόνο με ήχο την εικόνα που είχε. Ο σκοπός της δραστηριότητας ήταν διττός, αφενός οι δύο άλλες ομάδες να καταλάβουν μέσα από την ηχητική αναπαράσταση την έννοια-λέξη της άλλης ομάδας και αφετέρου στο τέλος όλοι να συνθέσουν τις ηχητικές τους αναπαραστάσεις και να δημιουργήσουν μια ομαδική ηχητική δημιουργία με βάση τα καιρικά φαινόμενα και πως αυτά επηρεάζουν την κατάσταση της θάλασσας. Ως προέκταση αυτής της δραστηριότητας, που δεν εντασσόταν στον αρχικό σχεδιασμό, τέσσερις μαθήτριες θέλησαν να δημιουργήσουν με αυτές τις εικόνες και την ομαδική ηχοδημιουργία ένα βιντεάκι χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Windows Movie Maker. 7η δραστηριότητα: Οι ήχοι ταξιδεύουν-σύνδεση με τις ηχητικές πηγές και τα ηχητικά κύματα. Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά με το πείραμα προσομοίωσης του Phet colorado για τη διάδοση των ηχητικών κυμάτων και καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη Σελίδα 12 από 21

13 θέση της ηχητικής πηγής και του υποκειμένου. Με τη δυνατότητα που παρείχε το πείραμα προσομοίωσης, οι μαθητές μπορούσαν να μετακινήσουν το υποκείμενο είτε πλησιάζοντάς το στην ηχητική πηγή είτε απομακρύνοντάς το. Οι τέσσερις ομάδες των μαθητών που είχαν δημιουργηθεί συζητούσαν μεταξύ τους για τα συμπεράσματα που κατέληξαν μέσα από το πείραμα προσομοίωσης. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αλλάζουν τη συχνότητα και το πλάτος του ήχου, παραμέτρους που τις δίνει το ίδιο το πείραμα. Στη δεύτερη φάση του πειράματος οι ηχητικές πηγές έγιναν δύο και οι ομάδες των μαθητών θα ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία, όπως και προηγουμένως. Και σε αυτή τη φάση του πειράματος είχαν τη δυνατότητα να μετακινούν το υποκείμενο και να τροποποιούν το πλάτος και τη συχνότητα αντίστοιχα. Οι παρατηρήσεις γινόταν καθ όλη τη διάρκεια του πειράματος και αυτόματα μπήκαν στη διαδικασία να συγκρίνουν τα μέλη της ομάδας τις επιλογές του καθενός σχετικά με τις εκπομπές των ήχων, τη θέση του υποκειμένου και τις αλλαγές στις προαναφερθείσες παραμέτρους. Η παραπάνω δραστηριότητα επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο με δύο εφαρμογές από το Φωτόδεντρο. Η πρώτη ήταν Ο ήχος είναι κύμα από το υλικό του Φωτόδεντρου στο Μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής οι ομάδες των μαθητών είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την κυματομορφή ενός απλού ήχου δίνοντάς τους να μεταβάλλουν τα βασικά του χαρακτηριστικά, το πλάτος και τη συχνότητα. Η δεύτερη σχετίζεται με τη Χροιά του ήχου και είναι διαθέσιμη στο Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής οι ομάδες των μαθητών διερεύνησαν τις κυματομορφές δυο σύνθετων ήχων που παράγονται από δύο διαφορετικές πηγές και τη σχέση του πως ακούγεται ένας ήχος με το πλάτος του κύματος, τη συχνότητά του αλλά και τη χροιά του, που είναι ανεξάρτητη από τα παραπάνω. 8η δραστηριότητα: Σχηματοποίηση των ήχων και των μελωδιών και καταγραφή των συναισθημάτων που προκαλούνται από το άκουσμά τους (σύνδεση με την αισθητική αγωγή) Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνταν να κάνουν ταυτόχρονα δύο δράσεις. Η πρώτη ήταν να σχηματοποιήσουν τον ήχο που θα άκουγαν, αποδίδοντάς του όποια μορφή και σχήμα τους εξέφραζε εκείνη τη δεδομένη στιγμή και η δεύτερη να διαπιστώσουν ποιο συναίσθημα τους προκαλούσε το συγκεκριμένο άκουσμα. Η αποτύπωση του συναισθήματος ήταν προαιρετική. Οι μαθητές, λοιπόν, κλήθηκαν να Σελίδα 13 από 21

14 σχηματοποιήσουν, άμεση σύνδεση με την αισθητική αγωγή, πέντε φυσικούς ήχους και τέσσερις μελωδίες που επιλέχτηκαν από το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ. Στους φυσικούς ήχους συμπεριλαμβανόταν ο αέρας, η φωτιά, τα κύματα, ήχοι του δάσους και της πόλης. Όσον αφορά τις μελωδίες η θεματολογία τους ήταν κοινή με άξονα αναφοράς τη βροχή. Οι μελωδίες που επιλέχτηκαν ήταν οι ακόλουθες: «6η συμφωνία-καταιγίδα» του Ludwig Van Beethoven «Συμφωνία των Άλπεων» του Richard Strauss «Να ευχαριστήσουμε την πρωινή βροχή» του Claude Debussy «Η βροχή» του Μάνου Χατζηδάκι Αξιολογώντας τις απαντήσεις των μαθητών αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στους περισσότερους από αυτούς ο συγκεκριμένος ήχος του αέρα τους προκαλούσε αρνητικά αισθήματα, όπως αγωνία, τρόμο και φόβο. Συνεχίζοντας, απεικονίζονται οι αντιδράσεις των μαθητών στο άκουσμα του ήχου της φωτιάς. Το εντυπωσιακό είναι ότι στους περισσότερους από τους αυτούς και ιδίως στα αγόρια δεν προκλήθηκε κανένα συναίσθημα. Αντίθετα, θετικά συναισθήματα και αντιδράσεις τους προκάλεσαν οι ήχοι του δάσους στο βαθμό που οι περισσότεροι από αυτούς αισθανόταν χαρά, ηρεμία και χαλάρωση. Σε αντίθεση με τους ήχους του δάσους οι ήχοι της πόλης τους προκάλεσαν αρνητικά συναισθήματα τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Σε αντίθεση με τους ήχους του δάσους οι ήχοι της πόλης τους προκάλεσαν αρνητικά συναισθήματα τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια. Περνώντας στην αξιολόγηση των αντιδράσεων, η πρώτη από αυτές που προερχόταν από την «Έκτη Συμφωνία Καταιγίδα» του Ludwig Van Beethoven τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν ποικίλες. Η δεύτερη μελωδία που άκουσαν οι μαθητές ήταν από τη «Συμφωνία των Άλπεων» του Richard Strauss και τα κυρίαρχα συναισθήματα ήταν η αγωνία και ο φόβος, όπου παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στα κορίτσια και λιγότερο στα αγόρια. Η τρίτη μελωδία προερχόταν από το έργο του Claude Debussy «Να ευχαριστήσουμε την πρωινή βροχή» και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο άκουσμα της συγκεκριμένης μελωδίας είναι αντιφατικά συναισθήματα που προκάλεσε στα αγόρια και στα κορίτσια. Στα αγόρια προκαλούσε εκνευρισμό ενώ στα κορίτσια ηρεμία και χαλάρωση. Τέλος, στην τέταρτη μελωδία «Η βροχή» έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το άκουσμα της μελωδίας θεωρήθηκε κυρίως διασκεδαστικό για τα κορίτσια σε ποσοστό 50% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα αγόρια είναι μόλις 12,5%. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η αυθόρμητη αντίδραση των μαθητών στο άκουσμα της μελωδίας του Μάνου Χατζηδάκι που άλλοι ξεκίνησαν να χτυπούν παλαμάκια και άλλοι με τεντωμένα τα δυο τους χέρια στο πλάι να κινούνται στο ρυθμό της μελωδίας. Σελίδα 14 από 21

15 9η δραστηριότητα: Δημιουργία ομαδικών συνθέσεων μέσα από ένα μουσικό ψηφιακό πρόγραμμα Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές είχαν χωριστεί σε τέσσερις ομάδες, όπου σε κάθε ομάδα αντιστοιχούσαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια ύστερα από δική τους επιλογή. Η κάθε ομάδα κλήθηκε να πειραματιστεί με το ένα συγκεκριμένο ψηφιακό μουσικό πρόγραμμα και να συνθέσει μια δική της δημιουργία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρείχε στους μαθητές πολλαπλές δυνατότητας για να πειραματιστούν και στη συνέχεια να καταλήξουν στην ομαδική τους σύνθεση. Αφού έγινε μια μικρή επίδειξη στους μαθητές μέσω προζέκτορα για το πως λειτουργεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος, όταν οι ίδιοι ξεκίνησαν να εξερευνούν το πρόγραμμα και να πειραματίζονται με τη σύνθεση. Αρχικά, κάθε ομάδα μπορούσε να ξεκινήσει ζωγραφίζοντας το δικό της τόνο. Στη συνέχεια διάλεγε από τη συλλογή (collections) το δικό της τόνο που κρυβόταν πίσω από τα παιδικά προσωπάκια. Επιπλέον, κάθε ομάδα μπορούσε να επιλέξει σε πόσα βήματα (Steps) θα ήθελε να ακουστεί η σύνθέσή της και να κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις. Η λειτουργία του προγράμματος που εντυπωσίασε περισσότερο και άρεσε πάρα πολύ στους μαθητές ήταν αυτή που τους παρείχε το πρόγραμμα για επιλογή διαφόρων μουσικών οργάνων. Με βάση τον τόνο που είχαν ήδη προεπιλέξει μπορούσαν σε όποιο σημείο ήθελαν να αντικαταστήσουν το προτεινόμενο μουσικό όργανο με τη δική τους επιλογή. Οι μαθητές μπορούσαν να αλλάξουν το βαθμό της έντασης πατώντας επάνω στα πλήκτρο του πιάνου που φαίνονται κάτω από κάθε μουσικό όργανο Σελίδα 15 από 21

16 3.5 Ρόλος του διδάσκοντα Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τα βασικά χαρακτηριστικά του ρόλου του διδάσκοντα. Υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Διδακτικός Ενθαρρυντικός Υποστηρικτικός Συμβουλευτικός Διευκολυντικός Συντονιστικός Ηγετικός Προπονητικός Διαχειριστικός Μέντωρ Υποκινητικός Κριτικός Επιμελητής περιεχομένου (curator) Τεχνική υποστήριξη Διαμεσολαβητικός Άλλος ρόλος:.. Εποπτικός Σελίδα 16 από 21

17 4. Πηγές Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν Καταγράψτε τις πηγές του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχόμενου που αξιοποιήθηκαν κατά τον σχεδιασμό της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής. Παραθέστε τις πηγές με τον παρακάτω τρόπο: Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: Μουσικά όργανα και οι ήχοι τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: Εννοιολογικός χάρτης- ήχος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: Ο ήχος είναι κύμα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ Όνομα μαθησιακού αντικειμένου: Χροιά ήχου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ Σελίδα 17 από 21

18 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης και επέκτασης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής 5.1 Αποτελέσματα - Αντίκτυπος Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Project κατέστη εφικτό μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του ήχου καλλιεργώντας ταυτόχρονα ηχητικές και μουσικές δεξιότητες μέσα από την ακρόαση, την εκτέλεση και τη σύνθεση μουσικής. Η καλλιέργεια της μουσικότητας, της έμφυτης δυνατότητας του ανθρώπου για καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση, αποβλέπει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα μέσα από το σχεδιασμό δραστηριοτήτων που συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές τα οφέλη ήταν πολλαπλά για τους ίδιους. Πρώτα πρώτα κατέστη δυνατή η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών στο βαθμό που τους προσφέρθηκαν δυνατότητες για αυτοέκφραση καθώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων. Οι περισσότερες δραστηριότητες, άλλωστε, ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε οι μαθητές να δουλέψουν ομαδικά, χωρίς βέβαια να απουσιάζουν και οι εξατομικευμένες, όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Οι δεξιότητες συνεργασίας, που αναπτύχθηκαν, συνέβαλαν στην πρόοδο της ομάδας τους έχοντας ενεργή συμμετοχή και άποψη, σεβόμενοι τη γνώμη και τη συμβολή όλων των μελών της ομάδας για τη παραγωγή του τελικού προϊόντος. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων η σύνθεση των ομάδων άλλαζε και με αυτόν τον τρόπο σε όλους τους μαθητές δόθηκε η δυνατότητα να συνεργαστούν με τους περισσότερους συμμαθητές τους. Γενικότερα, μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες οι μαθητές μπορούν να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να αλληλεπιδρούν και να σέβονται τους άλλους. Επιπρόσθετα, απέκτησαν δεξιότητες επικοινωνίας και κοινωνικής προσαρμογής στο περιβάλλον της τάξης ανάλογα με τις δραστηριότητες, όπου καλούνταν να συμμετέχουν. Κατανόησαν ότι όλοι οι μαθητές, και ευρύτερα όλοι οι άνθρωποι, έχουν το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής σε δραστηριότητες ανεξάρτητα από τη σωματική και πνευματική τους κατάσταση. Παράλληλα, κατά την εκτέλεση του πειράματος προσομοίωσης εκδήλωσαν μια «θετική περιέργεια» ως προς τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ήχου και κατανόησαν τι είναι τα λεγόμενα αόρατα ηχητικά κύματα. Αλλά και μέσα από το Σελίδα 18 από 21

19 ψηφιακό μουσικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε πειραματίστηκαν με τον ήχο και εφαρμόσαν τις παρατηρήσεις τους στις δικές τους δημιουργίες. Κατά τη διάρκεια της αναστοχαστικής συζήτησης, που ακολούθησε μέσα στην τάξη μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, οι μαθητές αντιλήφθηκαν τον ήχο ως αναπόσπαστο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και την αναγκαιότητα ύπαρξης ιδίως των τεχνητών ήχων. Αντιλήφθηκαν πόσους ήχους μπορούν να ακούσουν αλλά και να δημιουργήσουν με οποιοδήποτε μέσω και οι ίδιοι. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ότι εκτίμησαν τις ομαδικές τους δημιουργίες τους τόσο ως μοναδικές και δυναμικές όσο και ως εξελίξιμες και βελτιώσιμες. Η χρήση του συγκεκριμένου μουσικού ψηφιακού προγράμματος αλλά και τα αποσπάσματα από το βίντεο των Stomp κατενθουσίασε όλους τους μαθητές. Οι περισσότεροι από αυτούς ζήτησαν να επαναληφθεί η ίδια δραστηριότητα της σύνθεσης μέσα στην τάξη. Όσοι είχαν πρόσβαση σε υπολογιστή και σύνδεση στο δίκτυο κατέβασαν το πρόγραμμα και έκαναν τις δικές τους συνθέσεις στο σπίτι τους. Αναμφισβήτητα, η ενεργός εμπλοκή του μαθήματος της μουσικής στη διδασκαλία και των άλλων γνωστικών αντικειμένων παρέχει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες μέσα από ποικίλες και πολυδιάστατες βιωματικές εμπειρίες. 5.2 Σχέση με άλλες ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές Δεν αντλεί και δεν παίρνει στοιχεία από κάποια άλλη πρακτική. Σελίδα 19 από 21

20 5.3 Αξιοποίηση, Γενίκευση, Επεκτασιμότητα Αναμφισβήτητα, στις μέρες μας η μουσική μπορεί να αξιοποηθεί πολλαπλά στην εκπαιδευτική διαδικασία χάρη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, αλλά και λόγω των πολιτισμικών αλλαγών που συμβαίνουν. Η μακροχρόνια παρουσία της Μουσικής ως διδακτικό αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο, ώστε ο εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει το κάθε είδους μουσικό γεγονός που θεωρεί πρόσφορο στη διδασκαλία οποιασδήποτε ενότητας των γνωστικών αντικειμένων. Η εξέλιξη των διδακτικών μέσων και τεχνικών αλλά και της ίδιας της διδακτικής μεθοδολογίας δεν μπορεί παρά να ωφελήσει το χώρο της εκπαίδευσης, ο οποίος αποκτά ένα χαρακτήρα καινοτόμο που αντεπεξέρχεται στις σύγχρονες προκλήσεις, διαθέτοντας μάλιστα ένα χαρακτήρα όχι μόνο μεταγνωστικό και αναστοχαστικό αλλά και αειφόρο. Στις μέρες μας οι νέες τεχνολογίες είναι αυτές οι οποίες μεταβάλουν τον κόσμο μας με ραγδαίους ρυθμούς, δημιουργώντας μία νέα σύνθεση πραγμάτων, μία νέα φιλοσοφία και κουλτούρα με νέους κώδικες επικοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα νέο πολιτισμό, ηλεκτρονικό και μπορεί να έχουν εφαρμογή σε όλες τις επιστήμες, στις τέχνες και οπωσδήποτε και στη μουσική. Η εκπαίδευση είναι αυτή η οποία πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών, να αφουγκράζεται και να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν, να οδηγεί και να διαμορφώνει πλαίσιο εφαρμογής, εκσυγχρονίζοντας την προσφερόμενη γνώση και αναβαθμίζοντας τη διαδικασία μάθησης μέσω αυτών. Η μουσική τεχνολογία κερδίζει έδαφος σ όλον τον κόσμο. Γίνονται μελέτες, ανακοινώνονται επιστημονικά άρθρα, δημιουργούνται σχετικά ινστιτούτα κι ενώσεις όπως το Association for Technology in Music Instruction ή το Technology Institute for Music Educators. Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που διαμορφώνεται οι μαθητές διψούν για δημιουργία. Αναζητούν τρόπους για να ξεδιπλώσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ακουστικών δραστηριοτήτων, βασικές γνώσεις του μουσικού κώδικα και την κατάλληλη καθοδήγηση θα μπορέσουν να εκφράσουν τις ευαισθησίες τους, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να μετουσιώσουν τις μουσικές τους αναζητήσεις σε έργα δικά τους, που, αν και «παιδικά», δε θα στερούνται αισθητικής ποιότητας Σελίδα 20 από 21

21 6. Πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε Αναφέρετε τυχόν πρόσθετο υλικό που αξιοποιήθηκε. Βιβλία Σημειώσεις Χάρτες Websites Λογισμικό Δώστε περισσότερες πληροφορίες για το υλικό (τίτλους, ηλεκτρονικές διευθύνσεις κλπ) Σελίδα 21 από 21

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημήτριος Βουδούρης, Οικονομολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Γουμέρου Πύργος, 22/03/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ 5 ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 25.6.2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Με χρήση του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καστανάκη Μαρία, ΠΕ 70 Δαβράδου Άννα, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ, 2015 Σελίδα 1 από 16 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, 30 Απριλίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70. 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θεσσαλονικη 24/6/2015 1. Συνοπ τική π εριγραφή της ανοιχτής εκπ αιδευτικής π ρακτικής Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Ιούνιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νικόλαος Κούκης, Φιλόλογος ΠΕ02 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς Κηφισιά, 18/04/2015 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Φιλόλογος.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γιολάντα Σ. Σίσκου, Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ 6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2014-15 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Βίκυ Γεωργαντά, Δασκάλα & Med στις ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου Αθήνα, Ιούλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΕΡΒΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Σ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ/Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ ΦΛΟΓΗΤΑ, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Οι μαθητές μας αποτελώντας το μέλλον έχουν κάθε λόγο να

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές ενότητες Στόχος

Διδακτικές ενότητες Στόχος Η διδασκαλία του τριγωνομετρικού κύκλου με τον παραδοσιακό τρόπο στον πίνακα, είναι μία διαδικασία όχι εύκολα κατανοητή για τους μαθητές, με αποτέλεσμα τη μηχανική παπαγαλίστικη χρήση των τύπων της τριγωνομετρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Φιλόλογος. 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Φιλόλογος. 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Φαρίδου, Θεολόγος Φιλόλογος. ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γκιούρα Χρυσούλα ΠΕ. 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ θεσσαλονικη 14/7/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΣΧΟΛΕΙΟ 30 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Αθήνα 4/6/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάπτυξη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25

ΣΧΟΛΕΙΟ. Σελίδα 1 από 25 ΣΧΟΛΕΙΟ Σελίδα 1 από 25 Η συγκεκριμένη ανοικτή εκπαιδευτική πρακτική αποτελεί την καταγραφή των δράσεων του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που εφαρμόστηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας

«Μουσικές» ΤΠΕ. Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας «Μουσικές» ΤΠΕ Ελένη Αργυρού Μορφή Καθηγήτρια Μουσικής Β Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Περιγραφή και Πρόσθετη αξία των ΤΠΕ Φάση Α - Προετοιμασία Φάση Β - Εφαρμογή Φάση Γ - Αναστοχασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μ ΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πολιτιστικό πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 6/θ Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 2009 2010 ΤΑΞΗ Ε Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κουρίτα Αγγελική ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ομάδα εργασίας: Γάβανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ERASMUS + PROJECT

2014-2016 ERASMUS + PROJECT 2014-2016 ERASMUS + PROJECT " EMPLOYABILITY: A CHALLENGE FOR YOUTH - DREAMS AND REALITY " CODE NUMBER : 2014-1-IT02-KA201-003514_6 "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Α. Διδακτικό πλαίσιο Τίτλος ενότητας: Η Βιολογία και οι άλλες επιστήμες Ζώντας στην εποχή της Βιολογίας Παιδαγωγική Προσέγγιση: Προβληματοκεντρική μάθηση με

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως

Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1. Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Έντυπο Παρατήρησης της Διδασκαλίας 1 Εκπαιδευτικός: Μάθημα: Σχολείο:. Παρατηρητής:.Ημερομηνία:.. Θέμα: Χρόνος:..ως Οδηγία: Στο έντυπο δεν πρέπει να καταγράφονται προσωπικές γνώμες/ εκτιμήσεις σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ» ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εύα Τσεντόγλου, Θεολόγος Νικόλαος Ζαλακώστας, Θεολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26/8/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα

Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Η Δυναμική του Αποτελεσματικού Εκπαιδευτικού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα Δρ Έλενα Χριστοφίδου Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Απρίλιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα