ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ανάλυση στο μικροεπίπεδο*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ανάλυση στο μικροεπίπεδο*"

Transcript

1 Μαρία Κούση ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ανάλυση στο μικροεπίπεδο* Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης γίνεται συχνά αντικείμενο σοβαρών επιστημονικών συζητήσεων αλλά και προβληματισμών ανάμεσα στα αρμόδια όργανα άσκησης πολιτικής, δεδομένου ότι η απόλυτη ταύτισή της με την αύξηση του εθνικού προϊόντος έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και φόβους για επερχόμενη παγκόσμια οικολογική καταστροφή, κατά τις απόψεις των ηγετών του περιβαλλοντικού κινήματος και την προφητική ίσως εργασία της Λέσχης της Ρώμης (The Club of Rome).* 1 Τα έργα ανάπτυξης έπρεπε να συμβαδίζουν με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας προκειμένου να γίνεται πρόληψη των ανεπιθύμητων για όλους σχετικών αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970, ο OHE είχε αναγνωρίσει ότι η λειτουργική σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη και το περιβάλλον είναι αμφίδρομη γιατί και η έλλειψη ανάπτυξης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως η εξάπλωση ασθενειών, η έλλειλη στέγης και αποχέτευσης, κλπ.2 Έκτοτε αναπτύχθηκαν αρκετές έννοιες, ό πως «περιβαλλοντικά σωστή ανάπτυξη», «ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος», που αναζητούσαν κάποιο επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Η κ. Μαρία Κούση ανήκει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. *Ευχαριστώ τον καθηγητή llan Schnaiberg που μου επέτρεψε να αναφερθώ σε υπό δημοσίευση εργασία του και τη Σουζάνα Παπανικολάου για τη συλλογή των αναφορών του τύπου σχετικά με τον Αστακό. 1. Donella Η. Meadows, κ.ά., The Limits to Growth, University Books, Νέα Υόρκη U.N. Conference on Human Environment, Development and Environment, U.N. and E- cole Pratique des Hautes Etudes, Mouton, 1972.

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 97 Στο μεγαλύτερο μέρος της δεκατίας του 1970 αλλά και σε εκείνη του 1980 η επιστημονική σκέψη οδήγησε τελικά στη διατύπωση και εφαρμογή της έννοιας του «Οικοαναπτυξιακού Μοντέλου» (ecodevelopment) που σε πολύ γενικές γραμμές συνίσταται στην επιλογή και την εκτέλεση έργων ανάπτυξης, των οποίων ο σχεδιασμός έχει γίνει με οικολογικά κριτήρια.3 Τα σημαντικότερα όμως στοιχεία που παρέβλεψε η προσέγγιση αυτή ήταν σχετικά με την κατανομή των ωφελειών της ανάπτυξης και τη διατήρηση του χαρακτηριστικού στοιχείου του σχεδιασμού επιλογής των έργων ως διαδικασίας προερχόμενης «εκ των άνω προς τα κάτω». Παρά το γεγονός αυτό, η οικοαναπτυξιακή θεώρηση συνέβαλε σε ένα βαθμό στο μετριασμό της περιβαλλοντικής κίνησης (environmental movement) που άνθησε στη δεκαετία του 1970, καθώς και στη συγχώνευσή της με πολιτικές ομάδες άλλων προσανατολισμών προκειμένου να επιβιώσει. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 εμφανίζεται μιά νέα προσέγγιση που ονομάζεται «Υποστηρίξιμη Ανάπτυξη» (sustainable development), τις ρίζες της οποίας έθεσε η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.4 5Η προσέγγιση αυτή ενώ δεν έχει καμιά ουσιαστική διαφορά από την οικοαναπτυξιακή όσον αφορά τους σκοπούς, διαφέρει εντούτοις ως προς τα μέσα επίτευξής τους. Ειδικότερα ο σχεδιασμός επιλογής των έργων ανάπτυξης αποτελεί διαδικασία στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουν ενεργά οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς και οι οργανώσεις. Έτσι σε αντίθεση με την οικοαναπτυξιακή, η προσέγγιση της υποστηρίξιμης ανάπτυξης προβλέπει ουσιαστικά μια διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω.3 Προφανώς, τα πλεονεκτήματα της άποψης αυτής θα είναι ο παραπέρα μετριασμός των αναμενόμενων κοινωνικών αντιδράσεων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την αποδοχή των επιλογών τους από τις υπάρχουσες κοινωνικό πολιτικές δομές.6 3. Ρ. Bartelmus, Environment and Development, lien και Unwin, Βοστώνη World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Νέα Υόρκη S.R. Brechin και P.C. West, «Protected reas, Resident Peoples, and Sustainable Conservation: The Need to Link Top-Down with Bottom-Up», Society and Natural Resources, τ. 3 (1990), σ L.. Thrupp, «Politics of the Sustainable Development Crusade: From Elite Protectionism to Social Justice in Third Wolrd Resource Issuesn, Environment, Technology, and Society, ap. 58 (1979), a. 1-7.

3 98 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η σύγκρουση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος παράγει το περιβαλλοντικό κίνημα το οποίο κατά τον C. Tilly αποτελεί μέρος της συλλογικής δράσης που αναπτύσσεται στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα.7 Επίσης κατά τους Fuentes και Gunder Frank, το κίνημα αυτό είναι νέο αφού ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες που έχουν πρόσφατα πηγάσει από την επιταχυνόμενη ανάπτυξη.8 Ο Weinberg θεωρεί το περιβαλλοντικό κίνημα κυρίως σαν μια πάλη εξουσίας για τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.9 Το περιβαλλοντικό κίνημα εκφράζεται από τρεις συντελεστές, δηλαδή τις μεγάλες οικολογικές οργανώσεις, τις θεσμοθετημένες οργανώσεις και τις τοπικές ομάδες.10 Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, παρατηρείται μια αξιόλογη αύξηση στον αριθμό των κινητοποιήσεων που οργανώνονται από τοπικές οικολογικές ομάδες.11 Η αναζήτηση που αφορά τη μελέτη της κοινωνικής κινητοποίησης με ά ξονα την ανάπτυξη/περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο, και που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, εστιάζεται στην ανάλυση του πλαισίου γέννησης της κοινωνικής σύγκρουσης (social conflict) σε ζητήματα περιβάλλοντος. Mta πρόσφατη έρευνα που ασχολείται ειδικά με θεωρητικές απόψεις που ερμηνεύουν τη σύγκρουση για ζητήματα περιβαλλοντικού κινδύνου εντοπίζει τις ακόλουθες τέσσερις θεωρίες όπως διαμορφώνονται στον τομέα αυτό.12 α) Η θεωρία της «Διαφοροποιημένης Γνώσης» (Differential Knowledge) υποστηρίζει ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι περίπλοκα, αβέβαια και δυσνόητα, η εκτίμηση δε του κινδύνου (risk) απαιτεί λεπτομερή ποσοτική 7. C. Tilly, «Collective iolence in European Perpective», Working Paper Series, ap. 56 (Ιανουάριος 1988). Center for Studies of Social Change, New School for Social Research. 8. M. Fuentes και. Gunder Frank, «Ten Theses on Social Movements», World Development, τ. 17, αρ. 2 (1989), σ S. Weinbeng, «Community Right to Know and Local Mobilization», Environment, Technology, and Society, ap. 59 (1990). 10. C.R. Humphrey και F.H. Buttel, Environment, Energy, and Society, Belmont, Wadsworth, Inc., Καλιφόρνια K. Gould, «Social Mobilization in the Great Lakes», Environment, Technology, and Society, ap. 59 (1990). 12. T. Dietz, P.C. Stern και R.W. Rycroft, «Definitions of Conflict and the Legitimation of Resources: The Case of Environmental Risk», Sociological Forum, 4(1), 1989, σ

4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 99 ανάλυση. Η μεγάλη πλειονότητα του κοινού δεν γνωρίζει ούτε τις τεχνολογικές παραμέτρους της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ούτε τις επιστημονικές βάσεις ανάλυσης του περικλειόμενου κινδύνου. Για το λόγο αυτό το κοινό τρέφει φόβους δημιουργώντας τις δικές του υποθέσεις και προσδοκίες και άρα η θεωρία αυτή δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στο παραγωγικό κύκλωμα και το Κράτος. β) Η θεωρία του «Ρόλου των Αξιών» (alue Differences) πρεσβεύει ότι πίσω από τις επιλογές πολιτικής για την ανάπτυξη και το περιβάλλον κρύβονται σημαντικές κρίσεις αξιών, η σύγκρουση δε είναι προϊόν διαφορετικών αξιών. Η θεωρία αυτή, όπως και η προηγούμενη, δίνει σαφώς το συγκριτικό πλεονέκτημα στο παραγωγικό σύστημα και το Κράτος αφού το θέμα εξαντλείται σαν ζήτημα διαφορετικών αξιών. γ) Η θεωρία «Έλλειψης Εμπιστοσύνης στους Ειδικούς» (Mistrust of Expert Knowledge) ερμηνεύει τη σύγκρουση σαν προϊόν έλλειψης εμπιστοσύνης του κοινού προς τους τεχνοκράτες οι οποίοι υπηρετούν τις απόψεις των εργοδοτών τους. Οι αμφιβολίες του κοινού επεκτείνονται επίσης και στα επιστημονικά πορίσματα που παράγονται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η θεωρία αυτή δεν δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε κανένα. δ) Η θεωρία των «Κεκτημένων Συμφερόντων» (ested Interests) διατείνεται ότι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες των διαφόρων έργων δεν κατανέμονται ισομερώς στον πληθυσμό. Η σύγκρουση για θέματα περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστικά μια πολιτική πάλη ανάμεσα σε τυχερούς και αδικημένους στο μέλλον. Το συγκριτικό πλεονέκτημα δίνεται στους λιγότερο προνομιούχους. Η τελευταία θεωρία επεκτείνεται από μια πρόσφατη υπό δημοσίευση εργασία που αξίζει αναλυτικότερη παρουσίαση.13 Η κοινωνική σύγκρουση σε θέματα ανάπτυξης/περιβάλλοντος θεωρείται αποτέλεσμα της τάσης του παραγωγικού συστήματος (που αποκαλείται economic institutions) αφενός μεν να διατηρεί και να επεκτείνει την πρόσβασή του στα διάφορα οικοσυστήματα, τα οποία είναι πηγές παραγωγικών πόρων και αποδέκτες λυμάτων, αφετέρου δε να αποφεύγει συστηματικά την ανάληψη του κόστους προστασίας τους. Οι καταναλωτές αντίθετα επιδιώκουν την πρόσβαση στα οικοσυστήματα για κατοικία και αναψυχή. Η ανωτέρω δομή συμφερόντων συνθέτει ένα πλαίσιο σύγκρουσης, μέσα στο οποίο κάθε κοινωνική απαίτηση των καταναλωτών δημιουργεί ανταπαίτηση των παραγωγών σε συνεργασία με το Κρά 13.. Schnaiberg, «The Political Economy of Environmental Problems and Policies: Consciousness, Conflict, and Control Capacity», paper presented at the nnual Meeting of sa, Chicago, 18 Αυγούστου Νεότερη μορφή της εργασίας αυτής θα δημοσιευτεί στο R. Dunlap και W. Michaelson (επιμ.), Handbook of Environmental Sociology, Greenwood Press

5 100 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ τος, ακολουθώντας την εξής ιεράρχηση αμυντικής τακτικής εκ μέρους των τελευταίων (Schnaiberg, σ. 3): ΐ. Δεν δημιουργείται οικολογική ανισορροπία. Ü. Η τυχόν δημιουργούμενη οικολογική ανισορροπία είναι ασήμαντη και η εξακρίβωσή της είναι δαπανηρή. iii. Η δημιουργούμενη μικρο-οικολογική ανισορροπία δεν είναι κοινωνικό παραγωγό. iv. Η οικολογική ανισορροπία είναι ένα αναπόφευκτο παραγωγό της κοινωνικής προόδου.. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της οικολογικής ανισορροπίας και απαιτείται δαπανηρή έρευνα προκειμένου να δοθεί βαρύτητα στις αποφάσεις παραγωγής. vi. Τα υπάρχοντα διορθωτικά μέσα είναι δαπανηρά και χρειάζεται να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς. vii. Το κόστος των διορθωτικών μέσων είναι πολύ μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε όφελος τους. Η παρούσα εργασία που έχει καθαρά διερευνητική υπόσταση επιχειρεί πρώτον μια σύντομη αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδιασμού/επιλογής των αναπτυξιακών έργων, ενόψει των όσων αναπτύχθηκαν σχετικά με την οικοαναπτυξιακή προσέγγιση και την προσέγγιση της υποστηρίξιμης ανάπτυξης, θέμα που ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη σε βάθος. Δεύτερον, μετά από ανάλυση των κοινωνικών κινητοποιήσεων για δύο αναπτυξιακά έργα του ελληνικού χώρου, τοποθετεί τη σχετική εμπειρία στο θεωρητικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε νωρίτερα. Τα εν λόγω έργα είναι: α) η διάθεση των λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος της πόλης των Ιωαννίνων στον ποταμό Καλαμά και β) η κατασκευή βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας/καύσης τοξικών αποβλήτων στον Αστακό από ιδιωτική επιχείρηση. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η ανάλυση προέρχονται αναφορικά με τον Καλαμά από προσωπική συλλογή των περισσότερων αναφορών στον ημερήσιο αθηναϊκό τύπο κατά τη διάρκεια της σχετικής διαμάχης. Το υλικό για τον Αστακό που τέθηκε στη διάθεση της παρούσας εργασίας αποτελείται επίσης από αναφορές στον τύπο.14 Η χρησιμοποιηθείσα μέθοδος έρευνας είναι εκείνη της ανάλυσης του έκδηλου περιεχομένου (manifest content analysis), σε αντίθεση με το άδηλο 14. Ετδικά με την περίπτωση του Αστακού περιλαμβάνονται αναφορές και από τα Μεσολογγίτικα Νέα, τα Μεσολογγίτικα Χρονικά και τον Ελεύθερο Στερεάς Ελλάδας.

6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 101 περιεχόμενο (latent content analysis).15 Μονάδα ανάλυσης είναι οι δρώντες (actors), και τα επιλεγόμενα στοιχεία συνδέονται με τους ρόλους, τα κίνητρα και την αντίληψη σύγκρουσης. Λόγω όμως του χαρακτήρα της εργασίας και του μικρού αριθμού των διαθέσιμων δημοσιευμάτων δεν γίνεται στατιστικά ελεγχόμενη παρουσίαση των μεταβλητών. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο σχεδιασμός/επιλογή των έργων ανάπτυξης στην Ελλάδα αποτελεί διαδικασία, τα περισσότερα στοιχεία της οποίας την προσδιορίζουν σαν κατευθυνόμενη «εκ των άνω». Κλασικό παράδειγμα δίνουν τα πενταετή προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, τα οποία όντως αναγνωρίζουν και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιόδου , η νέα περιβαλλοντική πολιτική της Ελλάδας αντιπαραθέτει στην αλόγιστη λατρεία του κέρδους και της ποσοτικής οικονομικής μεγέθυνσης τις αρχές που ορίζουν το οικοαναπτυξιακό μοντέλο.16 Η περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να ασκείται σε αρμονία με τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα τόσο η οικονομική ανάπτυξη όσο και η προστασία του περιβάλλοντος.17 Μια προσεκτική αξιολόγηση των παραπάνω προτάσεων καθώς και των διαφόρων μεγάλων έργων που ανακοινώθηκαν την περίοδο αυτή φανερώνει ότι το πρόγραμμα ήταν γενικά άσχετο με οικοαναπτυξιακό μοντέλο. Ειδικότερα, πρώτον, δεν θα έπρεπε να ορίζει ότι «η περιβαλλοντική πολιτική ασκείται σε αρμονία με τη γενικότερη οικονομική πολιτική», αλλά, αντίθετα, ότι «η οικονομική πολιτική ασκείται σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική». Δεύτερον, τα μεγάλα έργα όπως η εκτροπή του Αχελώου είναι ασφαλώς αντίθετα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του οικοαναπτυξιακού μοντέλου. Το μοναδικό στοιχείο του ελληνικού οικοαναπτυξιακού μοντέλου ήταν ο ουσιαστικός σχεδιασμός/επιλογή «εκ των άνω». Αναφορικά με τα ίδια τα έργα, οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα εγκρίνονται από το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική επιδό 15. Ε. Babbie, The Practice of Sosial Research, Belmont, Wadsworth, Inc., Καλιφόρνια Οικοαναπτυξιακό κατά τοος συντάκτες του προγράμματος. 17. ΥΠΕΘΟ, ΚΕΠΕ, Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης: Προκαταρκτικά και Τελική Εισήγηση, Αθήνα 1984.

7 102 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ τηση, ενώ οι Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (ΣΑΜ) και οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) αποτελούν αποφάσεις διυπουργικών οργάνων.18 Η συμβολή των τοπικών φορέων ελέγχεται ουσιαστικά από τους περιφερειακούς κρατικούς φορείς, οι δε προτάσεις των ΟΤΑ είναι συνήθως προϊόντα απλών αποφάσεων των σχετικών συμβουλίων. Η περιβαλλοντική διάσταση καλύπτεται από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (environmental impact statements) τις οποίες εκπονούν ειδικά μελετητικά γραφεία για λογαριασμό του επενδυτή. Ομως ο σχεδιασμός/επιλογή των έργων «εκ των άνω» τείνει να οδηγεί σε κοινωνική σύγκρουση και συλλογική δράση (collective action) του κοινού. ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ Στα επόμενα γίνεται αναλυτική μελέτη των εξεταζόμενων περιπτώσεων, τη διάθεση δηλαδή των λυμάτων της πόλης των Ιωαννίνων στον Καλαμά και την κατασκευή βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων στον Αστακό. Δίνοντας πρώτα σύντομες περιλήψεις που αφορούν τα ιστορικά των περιπτώσεων αυτών, η ανάλυση επικεντρώνεται στους δρώντες (actors) και τους ρόλους που διαδραματίζουν, στα κίνητρα που τους ωθούν στη σύγκρουση, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη σύγκρουση και στην προσέγγιση ανάπτυξης που υιοθετούν. Καλαμάς Η σύγκρουση είχε επίκεντρο τη διάθεση των λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος της πόλης των Ιωαννίνων στον ποταμό Καλαμά και όχι στη λίμνη Παμβώτιδα.19 Το αποχετευτικό της πόλης σχεδιάστηκε το 1969 χωρίς πρόβλεψη για διάθεση των λυμάτων. Το 1973 μελέτη του αρμοδίου κεντρικού κρατικού φορέα απέκλεισε τη δυνατότητα διάθεσης των λυμάτων στην ήδη βεβαρημένη Παμβώτιδα. Το 1975 κοινή απόφαση των νομαρχών Θεσπρωτίας-Ιωαννίνων όρισε τη διάθεση χωρίς καθαρισμό απευθείας στον Καλαμά και το 1977 έγινε έναρξη της κατασκευής του έργου. Το 1981, μετά 18. Φ. Μπίτσικας, Κοινωνική αξιολόγηση σχεδίων δημοσίων επενδύσεων στην Ελλάδα, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα Τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης αποτελούν βασικά αναπτυξιακά έργα και περιλαμβάνονται στα σχετικά πενταετή προγράμματα.

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 103 από πιέσεις, ανακλήθηκε η κοινή απόφαση των νομαρχών προκειμένου να μελετηθεί το ζήτημα της διάθεσης των λυμάτων. Το 1983 ανατέθηκαν μελέτες στο ΕΜΠ και σε άλλους ερευνητές, τα πορίσματα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών σε συσκέψεις μεταξύ Η προτεινόμενη λύση ήταν η διάθεση των λυμάτων στον Καλαμά μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία. Επειδή όμως διατυπώθηκαν ορισμένες επιφυλάξεις από επιστημονικούς κύκλους, αποφασίστηκε η κρατική χορήγηση πιστώσεων στους αρμόδιους τοπικούς φορείς προκειμένου να γίνει συμπληρωματική μελέτη μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία εξέπνευσε χωρίς απορρόφηση των πιστώσεων αυτών, ενώ στο μεταξύ άρχισε με εντατικό ρυθμό η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1988, μετά από συντονισμό των ενεργειών από επιτροπή αγώνα οι κάτοικοι της Θεσπρωτίας, υποστηριζόμενοι από εκείνους της Κέρκυρας και με αίτημα να μη γίνει ο Καλαμάς αποδέκτης των λυμάτων, άρχισαν την κινητοποίηση με κλιμάκωση από απεργίες σε αποκλεισμό του νομού από ξηρά και θάλασσα και κατάληψη των κτιρίων του Δημοσίου και των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Η διάρκεια της κινητοποίησης ήταν συνολικά 41 ημέρες, έληξε δε μετά από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού φορέα να εκπονηθεί νέα μελέτη διάθεσης των λυμάτων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σαν λύση ο Καλαμάς. Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1, στην υπόθεση Καλαμά συγκρούονται δύο ομάδες δρώντων. Η πρώτη αποτελείται από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων υποστηριζόμενη από πολιτικούς και από επιτελείο τεχνικών συμβούλων. Η δεύτερη, έχοντας ηγέτη την επιτροπή αγώνα, απαρτίζεται από τους κατοίκους της Θεσπρωτίας-Κέρκυρας και τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων (TEK), υποστηρίζεται δε από τοπικές οργανώσεις, Θεσπρωτούς και Κερκυραίους της Αθήνας, οικολογικές οργανώσεις Αθήνας-Θεσσαλονίκης, επιστήμονες, πολιτικούς και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς το τέλος της επιτυχούς κινητοποίησης ο δικηγορικός και ο εμπορικός σύλλογος Θεσπρωτών διαχώρισαν τη θετική στάση τους προς την επιτροπή αγώνα αναλαμβάνοντας απλώς μεσολαβητικό ρόλο. Οι ρόλοι των δύο ομάδων είναι εντελώς αντίθετοι. Από το ένα μέρος, η επιτροπή αγώνα συγκαλεί λαϊκές συγκεντρώσεις για ενημέρωση, η πρώτη από τις οποίες καλύπτει τρεις δήμους και 102 κοινότητες. Επίσης, υλοποιεί τις αποφάσεις των λαϊκών συγκεντρώσεων διευθύνοντας κινητοποιήσεις, απεργίες, αποκλεισμό του νομού και καταλήψεις των δημόσιων κτιρίων, με σκοπό τη συμμετοχή στις αποφάσεις που θα επηρεάσουν την περιοχή τους. Οι Θεσπρωτοί και οι Κερκυραίοι της Αθήνας οργανώνουν πορείες διαμαρτυρίας στο Κοινοβούλιο και τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι οικολογικές ομάδες οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις γύρω από σχετικά θέ-

9 104 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ Uß?0 i35ty»/i>od3i3 ao Ο aod? noi ριυχ ± αολϋ3 noi d?u O 06Ί Γ 88ΌΓΚ 88ΌΓΚ O 88ΌΓ3Ζ 88ΌΓ8Ι 88ΌΓΠ Δ ΙΑ ΓΡΑ Μ Μ Α 1 Φορείς και οργανώσεις στην υπόθεση Καλαμά Θ O O 88'0rSI 88'0rtM 88ΌΓ 1 88ΌΓΖΙ 88ΌΓ0Ι 88ΌΓ8 88ΌΓΖ. 88ΌΓ9 88'OIS 88'6'8Ζ 88 6'9 88'6'SZ O 88'6 εζ 88 6'Π L9 Z I i <

10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 105 ματα και ζητούν συμπαράσταση ανάλογων ομάδων του εξωτερικού. Γερμανικό συνεργείο τηλεόρασης καλύπτει την κινητοποίηση για διεθνή προβολή. Από το άλλο μέρος, το κράτος είναι ο κύριος άξονας λήψης των αποφάσεων για μελέτες και έργα και οργανώνει συσκέψεις για ενημέρωση μόνο των φορέων, όπως προκύπτει από το σύντομο ιστορικό της υπόθεσης που ήδη παρατέθηκε. Η εξήγηση της εμπειρίας του Καλαμά και ειδικότερα των κινήτρων που καθορίζουν τη συμπεριφορά των δρώντων, στα πλαίσια των τεσσάρων θεωριών σύγκρουσης που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. Η κινητοποίηση εμφανίζεται αρχικά σαν αποτέλεσμα διαφοροποιημένης γνώσης. Αυτό προκύπτει από την επιμονή του Κράτους, βάση των τεχνικών μελετών στη λύση Καλαμά, τη στιγμή που οι Θεσπρωτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου ενημέρωση. Στη συνέχεια καθώς η επιτροπή αγώνα ενημερώνεται και με τη σειρά της ενημερώνει τους πολίτες γύρω από τα διάφορα οικολογικά θέματα, προβάλλονται ζητήματα, όπως η προστασία της υγείας, του οικοσυστήματος της περιοχής και της τοπικής οικονομίας, που τείνουν να ερμηνεύουν με ιδιάζοντα τρόπο τη σύγκρουση σύμφωνα με τη θεωρία των κεκτημένων συμφερόντων. Οι κινητοποιούμενοι υποστήριξαν ότι η διάθεση των λυμάτων στον Καλαμά απειλεί όχι την αναψυχή κλπ. των καταναλωτών αλλά τον τουρισμό, που αποτελεί βασικό παράγοντα της οικονομίας του νομού Κερκύρας, τις καλλιέργειες αρδευομένων στρεμμάτων και τη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη ιχθυοτροφείων και τουριστικών μονάδων στη Θεσπρωτία. Έτσι, μέσα από την κινητοποίηση οι Θεσπρωτοί προσπαθούν να μην είναι αδικημένοι στο μέλλον. Είναι επίσης έκδηλη η προσπάθεια του δήμου Ιωαννίνων να χρησιμοποιηθεί ο Καλαμάς ως αποδέκτης των λυμάτων αφού η λύση αυτή και επείγει και είναι συμφερότερη από άλλες εναλλακτικές που προτάθηκαν, όπως η υπεδάφια διάθεση, η άντληση πάνω από τα βουνά, η μεταφορά στη θάλασσα, η εξάτμιση, η χρήση σηπτικών βόθρων, κλπ. Τέλος, διαφαίνεται και ένα στοιχείο καχυποψίας του κοινού προς τους αποκαλούμενους «πληρωμένους εμπειρογνώμονες» του κράτους που συνδέη την εμπειρία του Καλαμά και με τη θεωρία έλληψης εμπιστοσύνης στους ειδικούς. Με βάση την έστω μερική ερμηνεία της σύγκρουσης λόγω κεκτημένων συμφερόντων, η δομή των απαιτήσεων-ανταπαιτήσεων εξελίσσεται διαφοροποιούμενη σε δύο φάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων η ιεράρχηση των ανταπαιτήσεων δεν είναι συμβατή με εκείνη του Schnaiberg. Η πρώτη φάση αφορά την αρχική απαίτηση της κινητοποίησης που είναι να μη γίνει ο Καλαμάς αποδέκτης των λυμάτων. Η ανταπαίτηση είναι ότι το έργο δεν δημιουργεί οικολογική ανισορροπία, πλην όμως γίνεται δεκτή η συμπληρωματική μελέτη του προβλήματος. Στη δεύτερη φάση η απαίτηση παραμένει ως

11 106 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ έχει, ενώ η ανταπαίτηση μετατρέπεται σε μελέτη-πρόταση του προβλήματος και εξεύρεσης λύσης από την οποία θα εξαιρείται ο Καλαμάς. Στη φάση αυτή αναστέλλονται τόσο οι κινητοποιήσεις όσο και η συνέχιση του σχεδιαζόμενου έργου. Αστακός Το 1988 η εταιρεία CBI Ελλάς υπέβαλε αίτημα σε κεντρικό κρατικό φορέα για την εκτέλεση αναπτυξιακού έργου το οποίο θα απέφερε συναλλαγματικά οφέλη και πρόσθετη απασχόληση στην περιοχή του Αστακού. Επρόκειτο για εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας επεξεργασίας/καύσης τοξικών αποβλήτων στη Ναυτιλιακή Βιομηχανική Περιοχή (ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ.), που είχε κατασκευαστεί από την ΕΤΒΑ για διάλυση πλοίων, αλλά παρέμεινε ανεκμετάλλευτη. Παρά το ότι ο φορέας αυτός δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα, η εταιρεία επέμεινε υποβάλλοντας αιτήσεις και σε άλλους κεντρικούς φορείς και οργανισμούς. Μετά τα μέσα του 1989 ο φορέας στον οποίο είχε υποβληθεί το πρώτο αίτημα, είδε θετικά μεν το σχεδιαζόμενο από την εταιρεία έργο αλλά με τον όρο της υποβολής τεχνικοοικονομικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ΕΤΒΑ σχεδιάζει τη μετατροπή της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. σε κοινή ΒΙ.ΠΕ. με θαλάσσιο μέτωπο. Η τοπική αυτοδιοίκηση μετά από πληροφορίες για τη CBI που παρουσιάζει ο τύπος αποφασίζει σε άδική συνεδρίαση να δηλώσει την αντίθεσή της στην εγκατάσταση οποιοσδήποτε χημικής/τοξικής βιομηχανίας στον Αστακό. Στις αρχές του 1990, με πρωτοβουλία επιτροπής αγώνα, μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών κατέληξε στην ίδια απόφαση και σχετικό ψήφισμα που απεστάλη σε υπουργούς και βουλευτές. Ο ανωτέρω κρατικός φορέας ανακαλεί την κάπως θετική του στάση στην εταιρεία. Μετά από λαϊκή συγκέντρωση αποφασίζεται η κατάληψη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ., ο αποκλεισμός του επαρχιακού δρόμου Αστακού-Αιτωλικού και η έγκριση ψηφίσματος στο οποίο επαναλαμβάνεται η αντίθεση τοπικών φορέων και πολιτών στην εγκατάσταση της μονάδας η οποία «θα μετατρέψει την Ελλάδα σε χαβούζα της Ευρώπης». Στα μέσα του 1990 άλλος κεντρικός κρατικός φορέας δηλώνει ότι δεν υπάρχει λόγος εγκατάστασης της μονάδας γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει όγκο τοξικών αποβλήτων ανάλογο με τη σχεδιαζόμενη δυναμικότητα της μονάδας. Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται τρεις ομάδες δρώντων, η εταιρεία, το κράτος και οι κινητοποιημένοι. Το κράτος συνεργάζεται με την ΕΤΒΑ ενώ οι κινητοποιημένοι υποστηρίζονται από την TEK του νομού, τις τουριστικές επιχειρήσεις του νομού, το σύλλογο μηχανικών και το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Αγρίνιου καθώς και όλους τους τοπικούς συλλόγους (πολιτιστικός,

12 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ο ο ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Φορείς και οργανώσεις στην υπόθεση Αστακού Υπέρ του έργου Κατά του έργου Ο Ουδέτερος/αλλάζει θέση

13 108 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΗ αγροτικός, κλπ.). Η εταιρεία προωθεί το αίτημά της μέσα από επίσημες επαφές με το κράτος και μετά την κινητοποίηση αποφασίζει ενημέρωση μέσω του τύπου και χρηματοδοτεί επισκέψεις σε παρόμοια μονάδα του εξωτερικού. Η επιτροπή αγώνα και το κοινοτικό συμβούλιο οργανώνουν λαϊκές συγκεντρώσεις/κινητοποιήσεις που οδηγούν σε απεργίες, αποκλεισμό της επαρχιακής κυκλοφορίας και κατάληψη της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Επίσης, καταγγέλλουν τις μεθοδεύσεις της εταιρείας και καλούν τους πολίτες σε επαγρύπνηση. Το κράτος έχει τον έλεγχο λήψης των τελικών αποφάσεων και αναλαμβάνει μεσολαβητικό ρόλο διότι αφενός μεν ενδιαφέρεται για επενδύσεις, αφετέρου δε έχει αναλάβει το ρόλο του προστάτη του περιβάλλοντος (ο αρμόδιος κεντρικός φορέας δήλωσε στη Βουλή ότι είναι αντίθετος με το έργο). Η εμπειρία του Αστακού εξηγείται από τη θεωρία των κεκτημένων συμφερόντων. Οι κάτοικοι της περιοχής διαισθανόμενοι τον κίνδυνο των τοξικών αποβλήτων κινητοποιήθηκαν με μοναδικό κίνητρο την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Αντίθετα η εταιρεία ωθείται εκ φύσεως από οικονομικά κίνητρα και μάλιστα δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να λάβει κρατική επιχορήγηση. Ταυτόχρονα έχοντας στα χέρια της μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που ωστόσο εκπονήθηκε για λογαριασμό της, προσπαθεί επίμονα να εξηγήσει την κινητοποίηση σύμφωνα με τη θεωρία της διαφοροποιημένης γνώσης. Οι κινητοποιούμενοι προσπαθούν να μην είναι οι αδικημένοι του μέλλοντος, ενώ η εταιρεία προσπαθεί επίμονα να βγει κερδισμένη. Η προσπάθεια τοποθέτησης της εμπειρίας του Αστακού μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο απαιτήσεων-ανταπαιτήσεων του Schnaiberg είχε τα εξής αποτελέσματα: Όσον αφορά τις απαιτήσεις, παρουσιάζεται μια μικρή διαφοροποίηση η οποία όμως δεν αλλάζει το βασικό τους περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η απαίτηση των κατοίκων να μη γίνει η εγκατάσταση της μονάδας μετατρέπεται σε απαίτηση να μη γίνει εγκατάσταση καμιάς χημικής/τοξικής ή πετροχημικής βιομηχανίας προτού οργανωθεί ειδική ημερίδα με θέμα την ανάπτυξη της περιοχής, στην οποία θα λάβουν ενεργό μέρος οι κάτοικοί της. Αναφορικά με τις ανταπαιτήσεις, η CBI παραμένει στην αρχική της θέση η οποία είναι ότι η μονάδα δεν πρόκειται να δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία της περιοχής. Ακολουθώντας γραμμή επίθεσης η εταιρεία με ανοιχτές επιστολές της προς τους τοπικούς φορείς τονίζει τα θετικά οφέλη από την εγκατάσταση της μονάδας, αναπτύσσει δημόσιες σχέσεις αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της συναίνεσης των τοπικών παραγόντων, απειλεί τοπικά οικονομικά συμφέροντα που επιδίδονται σε διαδόσεις για την επικινδυνότητα της μονάδας και «μορφώνει επί τεχνικών θεμάτων» στελέχη ομάδων υποστήριξης του αγώνα κατά της εταιρείας.

14 ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 109 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Από την αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδιασμού/επιλογής των έργων ανάπτυξης στην Ελλάδα προκύπτει ότι η διαδικασία αυτή είναι κατευθυνόμενη «εκ των άνω». Ειδικότερα όσον αφορά τα έργα Καλαμά και Αστακού, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τους περιορισμούς στην ανάλυσή τους, προκύπτουν τα εξής: Διαφαίνεται προσπάθεια επιλογής τους «εκ των άνω», γεγονός που αποτελεί και το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό τους. Αυτό προκύπτει από την επιμονή των κινητοποιηθέντων πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά στο σχεδίασμά ανάπτυξης των περιοχών τους. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν αναμφισβήτητα διαφορές βαθμού αρχικής πληροφόρησης των συγκρουόμενων μερών. Στην περίπτωση του Καλαμά η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος και στην περίπτωση του Αστακού η εταιρεία και το κράτος διαθέτουν τεχνικούς συμβούλους. Άρα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της «γνώσης» των συγκρουόμενων μερών. Υπάρχει και πλήρης σύγχυση γύρω από τη «γνώση» αυτή. Στη μεν περίπτωση του Καλαμά το ίδιο το κράτος υποχωρεί, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικές ή νέες μελέτες του προβλήματος, στη δε περίπτωση του Αστακού η εκπόνηση μιάς μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, που ωστόσο δεν συμπίπτει καθόλου με την άποψη των τεχνικών υπηρεσιών των αρμόδιων φορέων του κράτους. Τα στοιχεία όμως αυτά δεν αρκούν για την ερμηνεία των κινητοποιήσεων σύμφωνα με τη θεωρία της διαφοροποιημένης γνώσης, για τον απλό λόγο ότι η κινητοποίηση έ δωσε το συγκριτικό πλεονέκτημα στους πολίτες. Η ύπαρξη των στοιχείων αυτών αποτελεί απλώς μερική εξήγηση της καχυποψίας που δημιουργήθηκε στους κινητοποιούμενους για το μέγεθος του επερχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου. Οι δύο συγκρούσεις που οδήγησαν σε κινητοποιήσεις για τη μη εκτέλεση των έργων αυτών ερμηνεύονται καλύτερα από τη θεωρία των κεκτημένων συμφερόντων, πράγμα που αποτελεί το δεύτερο κοινό τους χαρακτηριστικό. Η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωής στις συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές αποτελεί το βασικό κίνητρο των κινητοποιήσεων, ενώ το κίνητρο των «παραγωγών» είναι η χρησιμοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων για τη διάθεση αποβλήτων. Τέλος, η επιτυχής (μέχρι σήμερα) έκβαση των τοπικών κινητοποιήσεων με άξονα την ανάπτυξη/περιβάλλον αποτελεί χρήσιμο μήνυμα για ανάγκη μεταστροφής της πολιτικής σχεδιασμού/επιλογής των έργων ανάπτυξης ώ στε να ακολουθείται η νέα προσέγγιση της υποστηρίξιμης ανάπτυξης που συγκεντρώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον εκ μέρους των ερευνητών και των υπεύθυνων φορέων της πολιτικής.

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Γρ. Τσάλτας Υπ. Δρ. Σταύρος Μαυρογένης Διάρθρωση Κοινωνικές κατασκευές για το περιβάλλον Περιβαλλοντική Ιστορία Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 03 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Στόχος του προγράμματος είναι, η πιλοτική εκπαίδευση στο πλαίσιο των 55 ωρών ενός ικανού πυρήνα πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος Οικονομολόγος Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Επικοινωνία Γραφείο 716, τηλ. 210-7491716, e-mail ktheodo@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, ΑΣΟΕΕ, 1986 Τομείς Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr

Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δημόσια Ελληνική Αστρονομική Εγκυκλοπαίδεια www.astronomia.gr Ανδρέας Παπαλάμπρου Παναγιώτης Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Γουργουλιάτος Νικόλας-Ρικάρδο Καβαλιέρο Αστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016

Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Πώς θα κατανεµηθούν οι σχολές από το 2016 Με βάση τη νέα ένταξη των τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ στα πέντε επιστηµονικά πεδία, το 2ο Πεδίο «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες» είναι το πιο ευνοηµένο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES. EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CENTER FOR SECURITY STUDIES EXPOSEC- DEFENSE WORLD 2015, Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, Athens Lydra Hotel «εκεί που αρχίζει η ασφάλεια τελειώνουν οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα