Αναλυτικό Πρόγραμμα, μεγα-σχεδιασμός και τοπική κοινωνία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναλυτικό Πρόγραμμα, μεγα-σχεδιασμός και τοπική κοινωνία:"

Transcript

1 Εφαρμόζοντας φιλοσοφικές απαρχές επιλογής Aναδομητικού Aναλυτικού σε μικροεπίπεδο διαθεματικής διδασκαλίας: Θρησκευτικά και Αγγλικά Λιάνα Παπαδοπούλου 1,Μ.Α. Ο στόχος «Διαθεματικότητα στην Εκπαίδευση» συνδέθηκε άμεσα την τρέχουσα πενταετία με την προέκταση της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Διάστασης της Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη μιας ενοποιημένης Ευρώπης της διάχυσης της Γνώσης στη βάση του διαφοροποιημένου τοπικού πλαισίου ιδεωδών, λαμβάνοντας υπόψη τις Ενδιάμεσες για το Θέμα Εκθέσεις των Βρυξελλών του 1997 και Μέσα από μια ογδοντάλεπτη συνδιδασκαλία παρατίθενται οι καλές πρακτικές με στόχο την πρόκληση δευτερογενούς και τριτογενούς μετα- αναστοχασμού ως την προστιθέμενη αξία στην όλη προσπάθεια και προτείνονται στη διδακτική πράξη γειωμένες ιδέες προώθησης της άρσης της στεγανοποίησης του «διακριτού» των μαθησιακών πλεγμάτων σε συγκεκριμένες, «γνωστές», «συναφείς» περιοχές μάθησης σε οροθετημένες και λειτουργικά οριοθετημένες δυνατότητες λειτουργίας μιας αληθινής σχολικής τάξης μεικτής ικανότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων δομών του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Λέξεις κλειδιά: συγκείμενο, αναδομητισμός, σημεία εισόδου μάθησης, διαφοροποίηση, μεταγνώση. Αναλυτικό Πρόγραμμα, μεγα-σχεδιασμός και τοπική κοινωνία: To Αναλυτικό Πρόγραμμα, σε Μεγαεπίπεδο παραγωγής, αποτελεί «το φιλοσοφικό εκμαγείο της ιδεολογίας του συγκείμενου πλαισίου Αξιών» (Παπαδοπούλου 2006) Οι ειδικοί, εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον καθορισμό - ιδεολογικός κι αυτός- της ταυτοποίησης της αξιόλογης γνώσης (Κουτσελίνη 2001) που το συγκείμενο (ο πολιτισμός + η επικρατούσα θρησκεία+ η πολιτική φιλοσοφία) προαπαιτεί, για να καθορίσουν με βάση αυτόν τη στοχοθεσία των Αναλυτικών Προγραμμάτων, κινούμενοι από το ιδεολογικό- το Μεγαεπίπεδο όπως ονομάζεται, στο Μακρο-επίπεδο: το επίπεδο διαμόρφωσης των γνωστικών περιοχών μάθησης. 1 Η Λιάνα Παπαδοπούλου είναι Λειτουργός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είχε την υπευθυνότητα της συνδιδασκαλίας σε σχολική βάση. 1

2 Κοντά στη στοχοθεσία, το τι καθορίζεται «αξιόλογη γνώση», δε θα μπορούσε ποτέ να νοηθεί ή να ερμηνευτεί μονοδιάστατα (Apple 1981, Ball 1987). Θεωρώ πως η επιδιωκόμενη παραγωγή της αξιόλογης γνώσης, φαντάζει παράδοξα δισυπόστατη: ριζωματικά φυσικοποιημένη - ιδεολογικά σύμφυτη, δηλαδή ως συνύπαρξη, αλλά και ως ταυτόχρονο παράγωγο του φιλοσοφικού πλαισίου σχεδιασμού (στη βάση πάντα του τοπικού) που κανοναρχεί αυτή την υλοποίηση. Ξεκαθαρίζω πως η όποια φιλοσοφική διάσταση της θεώρησης για τον άνθρωπο (Ανθρωπολογία) στο εντός της λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Συστημάτων πλαίσιο ιδεολογικών αποχρώσεων, είναι ευδιάκριτα διαφοροποιημένη και συγκειμενικά: από το «διαμορφώνω» τον (όλο) άνθρωπο, ως το «παράγω» προς ανα-παράγω αποσπασματικάχρησιμοθηρικά «το προϊόν» - ανθρωποκατασκεύασμα. Σύμφωνα την Κουτσελίνη (2010:136) «Δεν είναι δύσκολο να εξαγγέλλονται αλλαγές. Όμως η αλλαγή και η μεταρρύθμιση έχει δύο μορφές: την εξωτερική- θεσμική και την εσωτερική, ουσιαστική και πρακτική. Η θεσμική είναι ευκολότερη, καταρρέει όμως και εύκολα, αν δεν υποστηρίζεται από την πρακτική».. Εποικοδομώντας τη μάθηση σε μικροεπίπεδο εφαρμογών- Όσμωση Vs. Άρμοσης: Για την εφαρμογή ενός μοντέλου προσανατολισμού, σύνδεσης, ανασύνθεσης, διασύνδεσης και αναπροσαρμογής της νέας πληροφορίας, την Εποικοδόμηση, χρειάζονται οραματιστές με παρρησία λογοδοσίας εκπαιδευτικοί, έτοιμοι να καταστήσουν τους μαθητές τους συν-εργάτες και συν-θεμελιωτές στη διαδικασία της μάθησης. Ουκ ολίγες φορές ένας οραματιστής για αλλαγές εκπαιδευτικός μπορεί να αποσκιρτήσει «ανορθόδοξα» της νόρμας από τον κύκλο της «καθιέρωσης» (Ball 1987: 44, 275) δρώντας 2

3 υπογείως αντίστροφα, εφαρμόζοντας τον δικό του υφέρπον προγραμματισμό και επινοώντας το δικό του υβριδικό «κρυφό ή λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα» (Κουτσελίνη, 2010:135). Αυτό δεν είναι πάντα αρνητικό, με προϋπόθεση την από μέρους του γνώση και ετοιμότητα για Λογοδοσία. Δύναται υπό αυτές τις προϋποθέσεις να καταστεί ο πλέον δυναμικός φορέας των αλλαγών που υπηρετούν συντελεστικά στην υλοποίηση της Εποικοδόμησης. Τέτοιος προγραμματισμός, δε βασίζεται ποτέ στο «βιβλιοκεντρισμό» (Πυργιωτάκης 2000:392) και έρχεται σε ασυμφωνία με τον «επίσημο», την «καθιέρωση» που τυγχάνει πολλαπλών παραλογών και παρανοήσεων (Κουτσελίνη 2010: 130). Στην περίπτωση της Εποικοδόμησης που είναι φύσει χρονοβόρα, παρανόηση θεωρείται η ταύτιση του Αναλυτικού Προγράμματος με τα σημεία ελέγχου συμπόρευσης ενός δοσμένου ετήσιου ημερολογιακού προγραμματισμού οριζοντιωμένης διάχυσης της διδακτέας ύλης, τον οποίο ετήσιο προγραμματισμό κάποιοι, που συνήθως απέχουν από τη διδακτική όσμωση, προαποφάσισαν. Όσμωση εναντίον άρμοσης: Η άρμοση της απρόσωπης συμφωνίας της προγραμματισθείσας προς φυλλομέτρηση ημερήσιας ποσότητας σελίδων ενός διδακτικού εγχειριδίου -ωσάν να πρόκειται για έλεγχο εργοστασιακής μονάδας παραγωγής ελεγχόμενης με ακρίβεια από τον επόπτη - κατά την Αρχή της Λογικοκρατίας των Συστημάτων - από την ημερολογιακή συρροή προγραμματισμών παραγωγικότητας: «Τί θέτει ως προτεραιότητα ένα συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Σύστημα; Την παιδεία ή τη χρησιμοθηρική κατάρτιση από ένα σχολείο το οποίο να προάγει μόνο τη διοικητική συμπεριφορά (administrative behavior) σε συνδυασμό με την προαγωγή της παγκοσμιοποιημένης ετοιμότητας 3

4 για εργασιμότητα, ένα σχολείο που δεν διαφοροποιείται καθόλου από τη μηχανιστική αντίληψη των βεμπεριανών κοινωνικών συστημάτων; Με βάση την ιδεολογική προσέγγιση της λογικοκρατίας των συστημάτων (rational system approach), το σχολείο ως Kοινωνικό Σύστημα (Hoy & Miskel 2001) λειτουργεί όπως όλοι οι οικονομικοί οργανισμοί. Σε αυτό, όπως και στους οργανισμούς, διακρίνονται οι εισροές (inputs), η διαδικασία μετασχηματισμού των εισροών (transformation process) και το εξαγόμενο αποτέλεσμα (outputs). Στις εισροές τοποθετούνται στην ίδια (αξιολογική) βαθμίδα δεδομένων προς επεξεργασία, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πρώτες ύλες και τα αρχικά κόστα. Οι εισροές μετασχηματίζονται μέσα από μια συγκεκριμένη και καλά οργανωμένη διαδικασία, την εκπαιδευτική πολιτική στην περίπτωση, με ένα και μόνο στόχο: το εξαγόμενο αποτέλεσμα: τα προϊόντα μεταξύ των οποίων ο μαθητής και οι υπηρεσίες». (Παπαδοπούλου 2007: 160). Από τα προλεγόμενα έχει γίνει αντιληπτό πως το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ιδεολογικό Κείμενο και φορέας πολιτικής φιλοσοφίας του τοπικού, εκτεινόμενο σε τρείς ομόκεντρους κύκλους με πυρήνα το Μεγαεπίπεδο-(Επ.1)- το επίπεδο του εθνικού σχεδιασμού που παραμένει αναλλοίωτος. Ο πυρήνας επηρεάζει και δημιουργεί ιδεολογικά και πρακτικά το Μακροεπίπεδο-(Επ.2)-. Για να φανεί αν έχει εφαρμοστεί σωστά η διάχυση της στοχοθεσίας από το Μεγαεπίπεδο των εθνικών οραματισμών στο Μακροεπίπεδο, το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην ολότητά του, χρειαζόμαστε και την τρίτη μεταβλητή, το Μικροεπίπεδο-(Επ.3)- τη συγκεκριμένη δηλαδή γνωστική περιοχή, το μάθημα. Χρησιμοποιώντας την Αριστοτελική μέθοδο της Επαγωγής, από «το μέρος» δηλαδή στο «όλον» ελέγχω «το όλον», στην περίπτωση την επιτυχία των Στόχων ως προς την εφαρμοσιμότητα του Αναλυτικού Προγράμματος από την ιδεολογική σύλληψη ως την εφαρμογή του ανά διακριτό αντικείμενο. Για σκοπούς κατανόησης των προλεγόμενων παρατίθεται στο σημείο που ακολουθεί ο Γενικός Σκοπός σε Μακροεπίπεδο της συγκεκριμένης υπό διερεύνηση γνωστικής περιοχής: του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει: 4

5 Η συμφωνία του Γενικού Σκοπού του μαθήματος με τη συμφωνία των Γενικών Σκοπών και Στόχων της Παιδείας σε Μεγαεπίπεδο (Εθνικών Οραματισμών= αναλλοίωτο) όπως προνοούνται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. (Άρθρα 2.1, 2.2, 2.3,2.4, και 108.1, 108.2) Η συμφωνία του Γενικού Σκοπού του μαθήματος με τις φιλοσοφικές απαρχές του Ανθρωπισμού, Πραγματισμού και Αναδομητισμού (τη φιλοσοφία δόμησης δηλαδή του συγκεκριμένου Αναλυτικού Προγράμματος). Ο Γενικός Σκοπός του Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση για το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Σε Μακροεπίπεδο διδακτικού αντικειμένου έχει καθοριστεί το περιεχόμενο του θεολογικού όρου «Κατ εικόναν Θεού δημιουργία». Ανάπτυξη των παραμέτρων του «κατ εικόναν» από την Α Δημοτικού μέχρι και την Γ Λυκείου με άξονα διαβάθμισης τα στάδια Συναισθηματικής και Γνωστικής Ανάπτυξης των μαθητών στους οποίους απευθυνόμαστε. Όσον δε αφορά στη συμφωνία του Γενικού Σκοπού του Μαθήματος - όπως αυτός σκιαγραφείται δια των Πυρηνικών Εννοιών με τη γενική Φιλοσοφία σε Μακροεπίπεδο σε συνάρτηση με τη στοχοθεσία του Υ.Π.Π.Κ.: «Αφετηρία της προσέγγισης αποτελούν ο σεβασμός του προσώπου κάθε παιδιού και η αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα». (Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 2008:4) Ο σχεδιασμός της συνδιδασκαλίας: Όλα τα πιο πάνω σημεία είχαν παρατεθεί στο Προαιρετικό Σεμινάριο ΜΕ Το ζητούμενο ήταν, αν, κάτω από το συγκεκριμένο συλλογιστικό πλαίσιο θα μπορούσαμε να βάλουμε μια ξεχωριστή πινελιά που να προσδώσει στο παιδαγωγικό ζητούμενο-πέρα από τη γνώση και τις ικανότητες, την προστιθέμενη αξία της πρωτοτυπίας του (μη απροβλημάτιστου) νέου 5

6 εγχειρήματος: την ανάληψη μιας Διαθεματικής συνδιδασκαλίας μεταξύ Θρησκευτικών και Αγγλικών στη βάση λύσης προβλήματος (Cross Curriculum Teaching) σε πρώτη τάξη Γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψη το ακόλουθο τρίπολο κριτηρίων: ψυχοπαιδαγωγικό κριτήριο, κριτήριο επιστημονικότητας ως προς την ανά στάδιο συμβατότητα του θεωρητικού πλαισίου φιλοσοφίας αναδομητικού αναλυτικού με το σχεδιασμό, κριτήριο λογοδοσίας. Κατά τον σχεδιασμό της συνδιδασκαλίας λήφθηκαν παιδαγωγικά υπόψη: 1. Η καλλιέργεια της κριτικής αυτενέργειας του μαθητή με την ενεργοποίηση «πολλαπλών νοημοσύνων» (Νούτσος 1983, Κογκούλης 1984 και 2007, Farrar 1991, Golemann 1995, Αλαχιώτης 2004) 2. Η μετάβαση από την υλοκεντρική στην ανατροφοδοτική μορφή αποτελεσματικής μάθησης που οδηγεί στη μεταγνώση (McNeil 1985, Vacca, & Vacca 2005, Κουτσελίνη 2001, 2008β) 3. Η οριζοντίωση της γνώσης ως διαθεματικότητα μεταξύ διακριτών περιοχών του αναλυτικού με αλληλοσχετιζόμενα περιεχόμενα που να καταργεί τα ανεξάρτητα, διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα στο πλαίσιο της επίτευξης της σχολικής γνώσης ( Ματσαγγούρας 2002, Κουτσελίνη 2008) και επιδιώκει μεταξύ άλλων: Τη σφαιρική οικείωση της πραγματικότητας, συνδέοντας τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών από τον κοινοτικό (Κουτσελίνη 1997, Παπαστεφάνου 2005) και το φυσικό κόσμο (Παπανούτσος 1963, Ματσούκας 1988). Εμπλοκή φυσικού, ψυχολογικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είδος Αναλυτικού: Ανθρωπιστικό και Αναδομητικό- Φιλοσοφία Αναδομητισμός και Πραγματισμός. 6

7 Τον τονισμό της δυναμικής εξελικτικής διαδικασίας της γνώσης (Habermas 1972, Apple 1979, Barham 1996). Η γνώση τίθεται υπό συνεχή διαπραγμάτευση ( Pinar 2004, Koutselini 2006). Ως εκ τούτου η μάθηση συντελείται στο πλαίσιο μιας συλλογικής, συνεχιζόμενης επικοινωνίας, που δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια δεδομένη στιγμή στα πλαίσια μιας διδακτικής ενότητας και ενός συγκεκριμένου μαθήματος, αλλά δίνεται έμφαση στο τι θα αποκομίσει το παιδί από την όλη διαδικασία, τη χρήσιμη εκείνη γνώση που θα κινηθεί αβίαστα και δυναμικά ως μαγιά, δηλαδή τη μεταγνώση. Την από μέρους των παιδιών ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί η δημιουργική κοινωνική ζωή (Routledge & Kagan 1971, David 1993, Morisson 2008), και η όσο το δυνατό επιτυχημένη άσκηση του επαγγέλματος στην εποχή της εργασιμότητας. Την ενταξιακή διευκόλυνση κάθε κατηγορίας μαθητών, ασχέτως προέλευσης και ατομικών χαρακτηριστικών. (Barnes 2002, Batson et all 2002, Kaprov 2002, Papastephanou 2003 Rique & Dyer 2003, Βασιλόπουλος 2008) Από τα προλεγόμενα, παραθέτω στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα αντιδανείου εφαρμογών με λέξεις-κλειδιά από το Μακροεπίπεδο στο Μικροεπίπεδο με σκοπό την επίτευξη της Εποικοδόμησης στην τάξη του σήμερα, διδάσκοντας ένα Ανθρωπιστικό και Αναδομητικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, στην περίπτωση για το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο: Πιο κάτω σχηματοποιώ τη συλλογιστική διαδικασία της συνδιδασκαλίας από το μεγαεπίπεδο στο μικροεπίπεδο: 7

8 To Σχέδιο Μαθήματος: Σημείωση: Το σχέδιο μαθήματος έγινε με βάση το δημοσιοποιημένο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό βοήθημα της Λιάνας Παπαδοπούλου στον δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου: Υπερσύνδεσμος: «Εκπαιδευτικό Υλικό Λειτουργών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου- Μάθημα Θρησκευτικά». Τίτλος ηλεκτρονικού βοηθήματος για τα Θρησκευτικά Γυμνασίου: «Η εισαγωγή της μεθόδου Project στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: Μια πρόταση Αναδόμησης με άξονα την Ερευνητική Διαθεματική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης. Επιλεκτικά προτεινόμενες εφαρμογές». Συγκεκριμένη εφαρμογή: «Το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης, ο προφήτης Μιχαίας» σελίδες

9 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Λεμεσού Τάξη : A Γυμνασίου Ημερομηνία 12/04/2013 Τμήμα Α - Μάθημα: Κεφάλαιο 20. «Ο προφήτης Μιχαίας: το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης». (Διαθεματική προσέγγιση- Cross Curriculum) Συνδιδασκαλία από Φωτεινή Κλεάνθους, καθηγήτρια Θρησκευτικών Έλενα Αθανασιάδου, καθηγήτρια Αγγλικών Λειτουργός ΝΑΠ και Π.Ι.: Παπαδοπούλου Λιάνα, Θεολόγος Απαιτούμενος χρόνος: 2 διδακτικές περίοδοι (80 ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Να πληροφορηθούν το έργο του προφήτη Μιχαία, καθώς και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ (στα Αγγλικά), ως εργάτες της δικαιοσύνης και ειρήνης σε δύο διαφορετικές εποχές. Να συνειδητοποιήσουν ότι η απώλεια της ειρήνης είναι αποτέλεσμα της έλλειψης δικαιοσύνης στη καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όπου δικαιοσύνη εκεί ειρήνη και ανάπτυξη. Να προβληματιστούν για την ηθική κατάπτωση της εποχής μας και τις συνέπειές της και να αναζητήσουν τρόπους αποκατάστασης της δικαιοσύνης και ειρήνης, παραθέτοντας τα δικά τους όνειρα για μια ειρηνική και δίκαια κοινωνία..objectives: Students will use the English language as the medium to collect data for their Religion Education class. Students will be able to communicate the collected information and use the knowledge to express their ideals. Students will transfer background knowledge of mother language to define the meaning of English words (language awareness elements) The final activities will contribute to enhance awareness of democratic citizenship ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 9

10 Οι κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες της εποχής, καθώς και ο τρόπος ζωής των Ισραηλιτών που χαρακτηριζόταν από την ηθική διαφθορά, την αδικία και την έλλειψη εσωτερικής ειρήνης, καθώς όλοι ζούσαν εγωιστικά το «κυνήγι» ματαιοτήτων. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σχολικός πίνακας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονικός προβολέας, το διαδίκτυο, φύλλα εργασίας, υλικά ομάδων (χαρτόνια, μαρκαδόροι, γόμες, εικονικό υλικό). ΠΟΡΕΙΑ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ανασκόπηση του προηγούμενου μαθήματος μέσω της κατ οίκον εργασίας και ανάκλυση προϋπάρχουσας για το θέμα γνώσης. Μετάβαση στη νέα διδακτική ενότητα (ιδιοθύελλα) ΜΕΡΟΣ Α - «Μιχαίας, ο εργάτης της ειρήνης»: Αφόρμηση. Η εικόνα της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους,που επιβεβαιώνει την προειδοποίηση των προφητών. Καλούνται οι μαθητές να πουν τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής και συμπεριφοράς των Ισραηλιτών την εποχή εκείνη, (τι θυμάμαι, τι ξέρω). Έτσι έχουμε το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της εποχής αντλημένο από τους ίδιους τους μαθητές (ιδεοθύελλα καταγραμμένη στον πίνακα-ανάκληση προηγούμενης γνώσης). Στη συνέχεια οι μαθητές έχουν μπροστά τους αποσπάσματα των λόγων του Μιχαία, τον οποίο ονομάσαμε αλλιώς «Εργάτη της ειρήνης και δικαιοσύνης». Οι μαθητές με στοχευμένες στο συγκεκριμένο επίπεδό τους ερωτήσεις καλούνται να εντοπίσουν στα 10

11 τρία αποσπάσματα: 1. Ποιούς θεωρούσε υπεύθυνους για το κοινωνικό πρόβλημα της εποχής ο προφήτης και γιατί; 2. Τί προέτρεπε το λαό να κάνει; 3. Πώς θα ζουν οι άνθρωποι, όταν επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη -εποχή του Μεσσία. (Όραμα του προφήτη Μιχαία). Συμπληρώνουμε φύλλο εργασίας για το πρώτο μέρος. Σημειώσεις: Οι λέξεις «όραμα» και «ειρήνη» τις δίνονται και στα αγγλικά (γράφονται κατόπιν στον πίνακα) για να γίνει εισαγωγή στην παρουσίαση της συναδέλφου των Αγγλικών με την οποία θα προβούμε στη συνδιδασκαλία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επαναλαμβάνονται συχνά τις λέξεις κλειδιά που συναντήσαμε ως τώρα: «Εσωτερική ειρήνη- δικαιοσύνη κοινωνική αδικία εργάτες ειρήνης ειρήνη στο τέλος του κόσμου».. ΜΕΡΟΣ Β - «Εργάτες της ειρήνης - τότε και τώρα»: Οι μαθητές καλούνται να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ιστορικές προσωπικότητες που υπήρξαν αγωνιστές της ειρήνης και δικαιοσύνης. Ενώ κάθε μαθητής διαβάζει κύρια σημεία της ζωής και δράσης αυτών των ανθρώπων, προβάλλονται οι φωτογραφίες τους και αποφθέγματά τους, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως πηγές για να οδηγηθούν οι μαθητές στο ζητούμενο συμπέρασμα (ότι δηλαδή η δικαιοσύνη και η ειρήνη είναι αποτέλεσμα μεγάλων αγώνων και προσπαθειών και δεν κτώνται αβίαστα και αυτόματα). ΜΕΡΟΣ Γ - Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «I have a dream»: Students are given a worksheet with Martin Louther King s (hereafter MLK) simplified biography. They are asked to match each paragraph to a picture. The activity will give 11

12 them an overview to MLK s life and the social background of Afro-Americans of his time. They will then listen to a short extract from his speech I have a dream and they will fill in a short cloze exercise. This will later be used as a springboard to help them communicate their dream about a better world. ΜΕΡΟΣ Δ - Διαπραγματεύεται τον κοινωνικό προβληματισμό: «Εμείς θα μείνουμε αδιάφοροι μπροστά σ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας»; Μεταφερόμαστε στο σήμερα με ένα βίντεο που έχουμε δημιουργήσει και φέρνουμε τους μαθητές μπροστά στο πρόβλημα. Με συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους μαθητές επιδιώκουμε λύσεις του κοινωνικού προβλήματος από τους ίδιους. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Πρώτη ομάδα: I have a dream : Φτιάχνω σελιδοδείκτες. Δεύτερη ομάδα: Στο «δέντρο της γνώσης» τοποθετώ λέξεις κλειδιά (στα αγγλικά και στα ελληνικά) που έμαθα, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος του μαθήματος Τρίτη ομάδα: Κολλάζ με τίτλο «Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω». Τέταρτη ομάδα: Κολλάζ με τίτλο «Ονειρεύομαι μια καινούργια εποχή». Πέμπτη ομάδα. Υπόδυση ρόλου: Υψώνω τη φωνή μου στην Ευρωβουλή, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Οργανισμό ΟΗΕ για: 1. Τα παιδιά που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε χώρες Αφρικής και Ασίας 2. Τα παιδιά, θύματα πολέμου στα συμφέροντα των δυνατών του πλανήτη. 3. «Κατηγορώ» για τους δυνατούς της γης, που κλεισμένοι στα γραφεία τους, αποφασίζουν για την τύχη της ανθρωπότητας, ισοπεδώνοντας τα πάντα με το πάτημα ενός κουμπιού. 12

13 ΑΝΑΚOINΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ -ΕΜΠΕΔΩΣΗ: Η ανακεφαλαίωση γίνεται με την παρουσίαση των δραστηριοτήτων των ομάδων των μαθητών. Στο σημείο αυτό παραθέτω το περιεχόμενο της Δραστηριότητας 5.3 «Κατηγορώ για τους δυνατούς της γης, που κλεισμένοι στα γραφεία τους, αποφασίζουν για την τύχη της ανθρωπότητας, ισοπεδώνοντας τα πάντα με το πάτημα ενός κουμπιού» όπως διαβάστηκε στο τέλος του ογδοντάλεπτου από τα παιδιά της Ομάδας -5 -που την συνέταξαν: Ανακοίνωση- Δραστηριότητα της Πέμπτης Ομάδας Εργασίας με περιεχόμενο την Υπόδυση ρόλου. Τίτλος δραστηριότητας: «Υψώνω τη φωνή μου στην Ευρωβουλή, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στον Οργανισμό ΟΗΕ κατηγορώντας τους δυνατούς της γης που κλεισμένοι στα γραφεία τους αποφασίζουν για την τύχη της ανθρωπότητας»: «Κυρίες και κύριοι, μπορώ να έχω την προσοχή σας; Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ενώπιον όλων, για να σας καταγγείλουμε ένα σκάνταλο που θα συγκλονίσει όλους, που συνδέεται με ζημιές και απώλειες. Αριθμοί αυξάνονται δραματικά. Όμως μην αναστατώνεστε, βάλτε τα κινητά σας στην τσάντα και μην πάρετε τους τραπεζίτες σας. Δεν χάνονται τα λεφτά αλλά η ανθρωπιά σας, που σας έχει εγκαταλείψει. Κάθε λεπτό που περνά, εκατομμύρια παιδιά, εργάτες και πονεμένοι πεθαίνουν της πείνας, το ντουφέκι του αντιπάλου και από την υπερκόπωση της δουλειάς τους και από αρρώστιες, χάρη σε εσάς. Παιδιά, απευθύνομαι σε εσάς! Αγωνιστείτε για το καλύτερο, για την υγεία όλων. Πείτε ναι στην εκπαίδευση και την ισότητα. Μην αφήσετε τα όνειρά σας να μείνουν μόνον όνειρα. Ελπίζουμε να μας λάβετε υπόψη και η παγκόσμια δικαιοσύνη να επικρατήσει»! ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ανάθεση εργασίας για το σπίτι: Να ζωγραφίσετε στο τετράδιό σας το δικό σας όραμα για τη σύγχρονη κοινωνία. 13

14 Η προστιθέμενη αξία της συνδιδασκαλίας και το δικαίωμα του χαρακτηρισμού της ως «καινοτόμου δράσης» για το έτος Άξονας Οργάνωσης του μαθήματος: «Το Πρόβλημα». Το πρόβλημα κατανόησης των οραματισμών του ειρηνοποιού από τους ανθρώπους της εποχής του, άλλοτε και τώρα. Συνεπαγωγή: το Αναδομητικό αναλυτικό: Βάση διαπραγμάτευσης του Αναδομητισμού, η επαφή με την καθημερινότητα. Φιλοσοφία: ο Αναδομητισμός και ο Πραγματισμός. Καθορισμός της Αξιόλογης Γνώσης υπό κριτική εφαρμογή στη βάση λύσης προβλήματος. Αξιόλογη Γνώση: αυτό το κάτι, η μαγιά που διατηρείται στη ψυχή του μαθητή πέραν από τη χρονική λήξη της διδακτικής διαδικασίας και το συνοδεύει ως εφόδιο ζωής στην καθημερινότητα. Άρση του βιβλιοκεντρισμού. Το εγχειρίδιο δεν είναι Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι η επίσημα εξαγγελθείσα ατραπός ιδεολογίας που στοχεύει στην αντίστοιχη μεθόδευση στάσης ζωής από τον εκπαιδευτικό. Η ιδεολογία αυτή δεν στεγανοποιείται εντός του διακριτού πλαισίου ενός εγχειριδίου που τηρεί ο εκπαιδευτικός σάν ιερό ευαγγέλιο. Σύνδεση και κατάταξη της νέας πληροφορίας αναπροσαρμοστικά σε σύνδεση με την προϋπάρχουσα γνώση με άξονα τα σημεία εισόδου μάθησης των συγκεκριμένων μαθητών, της συγκεκριμένης σχολικής τάξης. Σεβασμός στη διαφορετικότητα των μαθησιακών προφίλ των παιδιών. Έμφαση στην αξιοποίηση των πολλαπλών νοημοσύνων των μαθητών μέσα από δομημένες δραστηριότητες. Μαθητής: ο κάτοχος και οχηματαγωγό της νεοαποκτηθείσας γνώσης με κίνητρο την προαποκτηθείσα. Στόχος: η μεταγνώση. Φιλοσοφία η Προ+ Κατά+ Μετά δόμηση της διδασκαλίας. Το «Μετά» αφορά στην ανάπτυξη στάσεων ζωής. 14

15 Λειτουργικό μετασχηματιστικό αντιδάνειο μεταξύ των δύο μαθημάτων, Θρησκευτικών και Αγγλικών, η βάση συγκεκριμένων μηχανισμών της Κριτικής Σκέψης: 1. «Αντιπαραβολή αιτίας και αποτελέσματος» 2. «Σύγκριση και αντίθεση» 3. «Υπόδυση και μετάθεση ρόλου». Η γνώση μετασχηματίζεται σε εμπειρία και δεν μεταφέρεται ασπόνδυλα υπό τη μορφή στείρας παρουσίασης εννοιών προς αποστήθιση. Καθιέρωση κλίματος συνεργατικής συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών με πρότυπο τις ομάδες συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών και άρση της στεγανοποίησης της αντίληψης του εγκλεισμού της γνώσης σε διακριτές περιοχές. Διασπορά και κριτική αξιοποίηση της γνώσης με στόχο τη δημιουργία του προβληματιζόμενου μαθητή, ελεύθερου αυριανού ενεργού πολίτη: ο στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος στην ολότητά του μέσα από τη φιλοσοφία του προσφερόμενου κύκλου μαθημάτων. Γνώση από μέρους των εκπαιδευτικών της θεωρίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων και της φιλοσοφίας που τη διέπει, για να οδηγηθεί η συνδιδασκαλία στην επιτυχή πρακτική. Πληρότητα και ευελιξία στο χειρισμό της διδακτικής αλληλεπίδρασης. Δεκτικότητα, διάθεση επαγγελματικού μοιράσματος, διάχυσης αποτελέσματος, και εκπαιδευτικής λογοδοσίας. Εν κατακλείδι, «Δεν είναι δύσκολο να εξαγγέλλονται αλλαγές. Όμως η αλλαγή και η μεταρρύθμιση έχει δύο μορφές: την εξωτερική- θεσμική και την εσωτερική, ουσιαστική και πρακτική» (Κουτσελίνη 2010:136). Και η αλλαγή ξεκινά από τον κάθε οραματιστή εκπαιδευτικό. Αυτός είναι η αλλαγή. Όλοι μας θυμόμαστε να έχουμε στη ζωή μας έναν τέτοιο ως πρότυπο στη δική μας πορεία, σε κάθε σχολική τάξη 15

16 «Έστι δ η μεν ύλη δύναμις, το δ είδος εντελέχεια, και τούτο διχώς, το μεν ως επιστήμη, το δ ως το θεωρείν» «Η ύλη είναι δύναμη, ενώ η μορφή εντελέχεια και μάλιστα με δύο έννοιες, από τη μια με την έννοια που λέμε ότι η επιστήμη είναι εντελέχεια, και από την άλλη με την έννοια που λέμε ότι η θεωρία είναι εντελέχεια» Αριστοτέλους Περί ψυχής, 412a,9-11 Ευχαριστίες: Για την προετοιμασία και υλοποίηση της συνδιδασκαλίας, τη συνεργασία και συνυπευθυνότητα είχαν οι εκπαιδευτικοί: κ. Κλεάνθους Φωτεινή, Θεολόγος και κ. Αθανασιάδου Έλενα, Αγγλικής Φιλολογίας, καθηγήτριες στο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, τις οποίες θερμά ευχαριστώ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αλαχιώτης, Στ. (2004) Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα: Η διαθεματικότητα και η ευέλικτη ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στο Αγγελίδης, Π.& Μαυροειδής, Γ. (Επιμ.) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω- Γ.Δαρδανός, σελ.5-36 Apple, M. (1979) Ideology and Curriculum. London: Routledge and Kegan Paul. 16

17 Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς (1954) Αριστοτέλους, Περί ψυχής Αρχαίον κείμενον. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ν.Δ. Σωτηράκη και Α.Ε. Ευσταθίου: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, σελ. 80 Ball, S.(1987) The Micropolitics of the School. London: Methuen. Barham, E. (1996) Central control of the curriculum and teacher involvement in curriculum change. Journal of Curriculum and Supervision, 12(1), Barnes, Ph. (2002) Forgiveness, the Moral Law and Education: A Reply to Patricia White. Journal of Philosophy of Education, 36 (4) Βασιλόπουλος, Χ. (2008) Σχολική Θρησκευτική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Batson, D., Eidelman, S., Hiqley, S., Russell, S. (2002) And Who Is My Neighbor? Quest Religion as a Source of Universal Compassion. Journal for the Scientific Study of Religion, 41 (2) David M. (1993) Gender and Education Reform. Polity Press. Cambridge, UK. Farrar, C. (1991) The Origins of Democratic Thinking: The invention of politics in classical Athens, Cambridge: Cambridge University Press. Golemann, D. (1995) Emotional Intelligence. Bartam Books: N.Y. Habermas, J. (1972) Knowledge and human interests. London. Heinemann. Hoy & Miskel S. (2001) 6 Educational Administration: Theory, Research, Practice. Mc Graw Hill:Singapore. Kaprov, V. (2002) Religiosity and Tolerance in the United States and Poland. Journal for the Scientific Study of Religion, 41 (2),

18 Κογκούλη Ι. (1984) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Κυριακίδης: Θεσσσαλονίκη. Κογκούλη, Ι. (2007) Χριστιανική Παιδαγωγική. Λεξικό της Παιδαγωγικής, (Επιμ.) Παναγιώτη Δ. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σελ Koutselini, M (1997) Curriculum as political text: the case of Cyprus ( ), History of Education, 26(4), Κουτσελίνη, Μ. (2001) Ανάπτυξη Προγραμμάτων- Θεωρία-Έρευνα-Πράξη. Λευκωσία: Lythrodondas Press. Koutselini, M. (2006) Towards a meta- modern paradigm of curriculum: Transcendence of a mistaken reliance on theory. Educational Practice and Theory, (28)1. Koutselini, M. (2008) Listening to student s voices for teaching in mixed ability classrooms: Presuppositions and considerations for differentiated instruction. Learning and teaching, 1(1), Κουτσελίνη, Μ. (2008) Εποικοδόμηση και Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης σε τάξεις μικτής ικανότητας. Φιλοσοφία και έννοια. Στρατηγικές και εφαρμογές. Λευκωσία: Lythographica. Κουτσελίνη, Μ. (2010) Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του Αναλυτικού Προγράμματος. Στο Πυργιωτάκης, Ι.& Οικονομίδης, Δ. (Επιμ.). Περί Παιδείας Διάλογος. Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σελ Ματσαγγούρας, Η. (2002) Διεπιστημονικότητα, διαθεματικότα και ενιαιοποίηση στα προγράμματα σπουδών: τρόποι οργάνωσης της σχολικής γνώσης. Αθήνα: Π.Ι. σελ Ματσούκας, Ν. (1988) Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β. Θεσσαλονίκη: Πουρναράς. McNeil. J.D.(1985) Cpurriculum, A Comprehensive Introduction 3. Little Brown and Company. 18

19 Morisson, M.K.(2008) Using humor to maximize learning. The links between positive emotions and education. Rowman& Littlefield Education: Plymouth, UK. Νούτσος, Χ.(1983) Διδακτικοί στόχοι και Αναλυτικό Πρόγραμμα. Κριτική μιας σύγχρονης παιδαγωγικής ιδεολογίας. Αθήνα: Δωδώνη. Παπαδοπούλου, Λ. (2006) «Η εισαγωγή της μεθόδου Project στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: Μια πρόταση Αναδόμησης με άξονα την Ερευνητική Διαθεματική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης. Επιλεκτικά προτεινόμενες εφαρμογές». Δικτυακός τόπος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου: Εκπαιδευτικό Υλικό Λειτουργών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μάθημα Θρησκευτικά. Παπαδοπούλου, Λ. (2007) Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της Συγχώρεσης σε ένα αναδομημένο Ανθρωπιστικό - Προοδευτικό Μοντέλο Αναλυτικών Προγραμμάτων για το Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Παρουσία. Τεύχος 16, σελ Papadopoulou.L.(2012) Curriculum as an Ideological and Political Mega-Field Text for Targeting Religious Education. Papers of ISSEI's 13th International Conference - Cyprus 2012: International Society for the Study of European Ideas: 4 July, Παπανούτσος, Ε. (1963) Φιλοσοφικά Προβλήματα. Αθήνα: Ίκαρος. Papastephanou Μ. (2003) Forgiving and Requesting Forgiveness. Journal of Philosophy of Education, 37 (3), Papastephanou, Μ.(2005) Religious teaching and political context: the case of Cyprus. Journal of Beliefs and Values, 26 (2) Pinar, W. (2004) What is curriculum theory. London N.J.,LEA. Πυργιωτάκης, Ι.(2000) Ζ Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rique,J., Dyer, M. (2003) Teacher s Views of Forgiveness for the Resolution of Conflicts Between Students in School. Journal of Moral Education,32 (3)

20 Routledge and Kagan P. (1971) School and Society. The Open University, London. Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας: Δικτυακός τόπος Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου (2008) Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 20

21 Ομάδα 3: Κολλάζ (1) στη φωτογραφία «Για τούτο θα θρηνήσω και θα κλάψω». Τα παιδιά έχουν συγκεντρώσει εικονικό υλικό από τον ημερήσιο τύπο με θέμα «Σύγχρονες μορφές κοινωνικής αδικίας» και Ομάδα 4: Κολλάζ (2) στην ίδια φωτογραφία: «Ονειρεύομαι μια νέα εποχή» με εικονικό υλικό που παραπέμπει σε ένα προτεινόμενο από τα παιδιά κόσμο με πανανθρώπινα ιδανικά που απορρέουν από τους διδακτικούς στόχους της συνδιδασκαλίας. 21

22 Ομάδα 1 I have a dream, φτιάχνω σελιδοδείκτες στα αγγλικά με ευχές για ένα καλύτερο κόσμο, με βάση την ιστορική φράση του Martin Louther King στην Ομιλία του κατά του ρατσισμού: I have a dream. 22

23 23

24 Ομάδα 2: «Το δέντρο της γνώσης»: Το δέντρο ριζώνει στα ιδανικά: ισότητα, έλλειψη βίας, ρατσισμού, κοινωνικής αδικίας και πολέμων. Μεγαλώνει και φέρει καρπούς του την ειρήνη, αγάπη, ασφάλεια μεταξύ των πολιτών και ανάπτυξη των πολιτισμών. 24

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

«Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της Συγχώρεσης σε ένα αναδομημένο Ανθρωπιστικό - Προοδευτικό Μοντέλο Αναλυτικών Προγραμμάτων».

«Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της Συγχώρεσης σε ένα αναδομημένο Ανθρωπιστικό - Προοδευτικό Μοντέλο Αναλυτικών Προγραμμάτων». «Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της Συγχώρεσης σε ένα αναδομημένο Ανθρωπιστικό - Προοδευτικό Μοντέλο Αναλυτικών Προγραμμάτων». Της Λιάνας Παπαδοπούλου M.A. Αναλυτικών και Διδασκαλίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012

Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012 Παρανοήσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης Κωνσταντίνος Μιχαήλ Διευθυντής ΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Μάιος 2012 Πώς μοιάζει μια αίθουσα διαφοροποίησης της διδασκαλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου Γρ. Δαβράζος 1, Β. Γαλάνης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης

Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Αναπτύσσοντας Προγράμματα για την Ενιαία Εκπαίδευση: Μια προσέγγιση στην πρόκληση της διαφοροποίησης Σταυρούλα Φιλίππου Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Σιμώνη Συμεωνίδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. γενικής ηαιεείας. Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΓΕΙΟΕ ΑΙ ΚΑ ΙΝΣΤΙΤΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ γενικής ηαιεείας Β'τόξης ενιαίου (ΙυΗείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ ΑΙΔΑΚΤΙΚΟΝ BIBA1QN ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γενικής Παιδείας Β' ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ TMHMA ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α) Προπτυχιακά 1. Νηπιαγωγικά 2. Δημοτική Εκπαίδευση Β) Μεταπτυχιακά 1. ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία 2. ΜΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ Λέκτορας στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα

Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα Το παρών κείμενο αφορά τα αποτελέσματα των συζητήσεων των 2 σεμιναρίων σε Αθήνα και Βόλο που διοργανώθηκαν σε συνεργασία του Systemic Innovation Zone και μελών του δικτύου Imagine the City. Σκοπός των

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να αποκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που χαρακτηρίζουν το «μορφωμένο»

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου βοηθούν τους μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Μπούρας Αντώνιος, Διδάσκων στο ΕΚΠΑ Τριανταφύλλου Ευπραξία, M.Ed., Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι.

«Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. «Η ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ» Ο απόηχος του μύθου της ωραίας Ελένης στην εποχή της τεχνολογίας, στο μεταίχμιο του 20ου με τον 21ο αι. Εισαγωγή Πώς προέκυψε η ιδέα: Ιδέα για συμμετοχή στο Β Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περίληψη Από τέλη της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα